25.10.13

Wisselland. Toekomstvisies tussen zee en land in Knokke-Heist

Op zondag 27 oktober om 11 uur opent in het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist de tentoonstelling “Wisselland voor het grote publiek. Toekomstvisies tussen zee en land”. Vijf jonge ontwerpteams, waaronder Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten i.s.m. Annouk Westerling, Maat-ontwerpers en MikeViktorViktor + Sven Verbruggen, bedenken scenario’s voor de ontwikkeling van de kust. Curator van de tentoonstelling is Birgit Cleppe van het VAi. GAFPA verzorgt de scenografie. 

Kusten zijn bijzonder kwetsbaar geworden door de klimaatverandering. Hoe verbeeld je de kuststad van de toekomst? Komen er eilanden voor de kust? De Belgische kust is een van de boeiendste uitdagingen voor architecten en ruimtelijke planners. Het is een strook land waar de evenwichtsoefening tussen het zich aanpassen en ingrijpen een huzarenstuk wordt, een stuk land waar veel zal verschuiven, een wisselland.
De kustlijn is een dynamisch landschap dat voortdurend verandert onder invloed van de getijden, de seizoenen, het klimaat. Onze bakstenen cultuur heeft in minder dan een halve eeuw de bovenhand gekregen. Met zijn 62 kilometer is de Belgische kust bijna volledig verstedelijkt en lijkt de positie van onze kustlijn gefixeerd. Maar door de klimaatverandering blijven kusten bijzonder kwetsbaar. We weten nu zeker dat de zeespiegel stijgt en we moeten voorbereid zijn op  een superstorm. De lijn vakantietorens, casino’s, winkelboulevards, economische en recreatieve havens, sterk beschermde natuurgebieden en gepimpte dijken staat onder druk. Afwateringsproblemen door hevige en onregelmatige neerslag bedreigen de kust van in de rug.

De vraag is hoe lang dit ‘hold the line’-principe nog haalbaar en betaalbaar zal blijven. De stormkering steeds maar verhogen leidt tot een Berlijnse muur aan het strand, een onding dat niemand wil. Aan onze kust is het ecologisch probleem verstrengeld met architectuur en stedenbouw. In plaats van te doemdenken biedt deze situatie de kans om onze kust te herdenken en los te komen van de evidenties van het bestaande.
De toekomst van de kust laat niemand onverschillig. De mogelijkheden spreken tot de verbeelding, niet alleen van beleidsmakers en kunstenaars, maar van iedereen. Het Vlaams Architectuurinstituut nodigde vijf jonge ontwerpteams uit die hun verbeelding op dit dynamische landschap de vrije loop laten. C.T. Architects, Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten i.s.m. Annouk Westerling, Maat-ontwerpers, MikeViktorViktor + Sven Verbruggen en CcASPAR i.s.m. CLUSTER, HoGent, ILVO en SUM introduceren nieuwe beelden voor ons kustlandschap aan de hand van projecties, tekeningen, kaarten en maquettes. GAFPA verzorgt de scenografie.

Negen extra sociale woningen in Vogelzang Knokke-Heist

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de realisatie van 35 sociale woningen op de gronden Vogelzang door de sociale bouwmaatschappij ’t Heist best. Ruim dertig jaar geleden werden op deze site door de bouwmaatschappij 26 sociale woningen gebouwd. De huizen zijn echter compleet uitgeleefd en moeten derhalve dringend volledig gerenoveerd en aangepast worden aan de huidige woonkwaliteitsnormen. Dat zou echter meer kosten dan nieuwbouw. Door de sloop van de oude huizen wordt trouwens ruimte geschapen voor 9 extra woningen.  Een en ander gebeurt in samenhang met een project van de nv Graafjanshoeve, die eigenaar van de aanpalende gronden. De nv wenst de gemeentelijke gronden “Vogelzang” te verwerven om er koopwoningen te realiseren. De woningen zullen gerealiseerd worden door de zustermaatschappij nv Graafjanshoeve Construct die daartoe over de nodige zakelijke rechten dient te beschikken. Teneinde te voldoen enerzijds aan de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid en anderzijds het gemeentelijk beleid, waarbij de sociale gronden eigendom van de gemeente blijven en middels een erfpacht aan de sociale huisvestingsmaatschappij ter beschikking worden gesteld.Na meermaals overleg met de VMSW werd een regeling uitgewerkt waarbij de operatie wordt opgesplitst in twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden verkoopakten, waarbij een eerste akte regelt de verkoop van de gemeentelijke gronden aan de nv Graafjanshoeve een tweede akte regelt zowel de overdracht van de gronden, eigendom van de nv Graafjanshoeve,  via ‘t Heist Best, aan de Gemeente Knokke-Heist en ook de overdracht van de 35 nieuw gebouwde  sociale woningen aan ‘t Heist Best. De actuele bewoners van Vogelzang blijven hun woning betrekken tot aan de effectieve verhuis naar de nieuwe woningen en blijven bijgevolg in hun omgeving gehuisvest. 

Vlaams Gewest onteigent percelen langs Dudzelestraat voor aanleg A11

Het gemeentebestuur heeft zopas van het Vlaams Gewest een ontwerpakte ontvangen voor de onteigening van percelen langs de Dudzelestraat. Reden hiervoor is de aanleg van de A11-autosnelweg. De gemeente ontvangt 25.745 euro ter compensatie voor de onteigende gronden.   

De mogelijkheid voor deze onteigening was vastgelegd door het Ministerieel Besluit van 31 oktober 2011. Dit Besluit bepaalt dat het Vlaams Gewest bepaalde percelen mag opeisen voor het grootse A11-project. Het gaat om percelen tussen de N31 Blauwe Toren en de N49 in Westkapelle op het grondgebied van Knokke-Heist, Zuienkerke, Brugge en Damme. De gemeenteraad heeft op donderdagavond 24 oktober de ontwerpakte goedgekeurd.

N-VA stelt vragen over gulle cheques voor Kings of Golf en Zoute Grand Prix

Alhoewel de N-VA in Knokke-Heist blij is met de meerwaarde die de Zoute Grand Prix betekent voor de gemeente, bracht de partij donderdagavond onder de aandacht dat de gemeente naast de noodzakelijke logistieke ondersteuning zoals politie, technische dienst, brandweer, opbouw, afbraak enz. de Zoute Grand Prix ook financieel ondersteunt met een blanco cheque van maar liefst 200.000 euro. De N-VA is voorstander van dit soort evenementen en vindt het logisch dat er logistieke en financiële ondersteuning wordt voorzien. Luc Dieltiens:” In kalme weekends brengt dat veel volk op de been, het is een evenement geworden met internationale uitstraling waar de gemeente Knokke-Heist mee van profiteert. Wij zijn echter niet akkoord dat de gemeente 200.000 euro als blanco cheque aan dat evenement geeft. We willen meer duidelijkheid over waar dat geld aan wordt besteed en vinden het de normale gang van zaken dat we evenementen, zoals de Zoute Grand Prix, die een grote som belastinggeld ter beschikking krijgen, moeten evalueren in de gemeenteraad.”
N-VA boos over blanco cheque van 112.000 euro voor ‘Kings of Golf’
De N-VA in Knokke-Heist staat ervan versteld dat het gemeentebestuur zonder overleg  112.000 euro belastinggeld heeft gespendeerd aan ‘Kings of Golf’. Dit is een privé-evenement, georganiseerd door een privé-organisator op een privé-locatie.
Voor de besteding van dit exuberante bedrag werd noch op de gemeenteraad noch in de Raad voor Toerisme ook maar enig overleg gepleegd. Het evenement dat nota bene plaatsvond op het privé-golfterrein van burgemeester Lippens in het Zoute, duurde slechts een halve dag en wist ook niet veel bezoekers te trekken. De N-VA plaatst bovendien grote vraagtekens bij de meerwaarde van het evenement voor de gemeente Knokke-Heist.  De N-VA meent dat de organisatoren van dergelijke evenementen een open boekhouding moeten voeren en dat zij het gemeentebestuur een overzicht moeten kunnen geven van alle inkomende en uitgaande gelden. Zo weet de bevolking waar het belastinggeld naar toe gaat. Enkel op die manier kun men immers evalueren of een financiële tussenkomst überhaupt nodig is.
Woedende burgemeester

Burgemeester Lippens was woedend over de tussenkomst van de N-VA waarbij hij zich persoonlijk geviseerd voelde. Hij benadrukte dat de evenementen een bijzonder grote internationale uitstraling hadden. Verder zorgen ze, net als de golf, voor heel wat hotelovernachtingen, restuarantbezoeken en dergelijke meer voor de badstad. Hij beschuldigde de oppositie van “agressief negativisme”. 

Campagne Music For Life van start met balpennen

Wilt u met uw vereniging of school graag meewerken aan de Music For Life-campagne van het gemeentebestuur, maar vindt u zelf niet meteen een origineel idee voor een actie? Geen nood, want vanaf nu kan u gratis Music For Life balpennen verkrijgen om te verkopen. Deze unieke balpennen zijn voortaan ook voor iedereen te koop aan alle onthaalbalies van het gemeentebestuur. Een balpen kost 2 euro. Laat uw hart spreken en maak van Knokke-Heist de warmste gemeente. 
Startschot is gegeven
Het gemeentebestuur pakt uit met een gecoördineerde Music For Life-campagne. In samenwerking van tal van verenigingen en scholen uit de gemeente, wordt een waaier van acties opgezet, zoals dus onder meer de verkoop van unieke Music For Life balpennen. Het startschot voor de campagne werd gegeven op dinsdag 22 oktober in CC Scharpoord. Daar konden tal van verenigingen en scholen hun eigen initiatieven toelichten en kregen ze ook zelf uitgebreide uitleg over de campagne en de uitverkoren goede doelen. 
Was u niet aanwezig op het overlegmoment op 20 oktober in CC Scharpoord, maar wenst u met uw vereniging alsnog deel te nemen aan Music For Life? Neem dan zeker contact op met het secretariaat van het Gemeentelijk Hulpcomité op T 050 630 430 en vraag naar An Cattoor of Stephanie Ryckaert. 
Het gemeentebestuur organiseert de campagne onder de vlag van het Gemeentelijk Hulpcomité. Dit comité bundelt de verschillende Music For Life-acties en zorgt voor een samenwerking tussen alle verenigingen en scholen. 
Opbrengst voor De Wip en Mama’s voor Kinderen
De opbrengst van alle acties gaat integraal naar Spelotheek De Wip en Mama’s voor Kinderen. De Wip en Mama’s voor Kinderen lichtten tijdens die informatieve avond ook toe wat ze precies willen doen met de opbrengst van de actie. Zo zal De Wip het geld onder meer gebruiken voor het vieruurtje, schrijfmateriaal en verjaardagscadeautjes voor de huiswerkklas. Mama’s voor Kinderen wil dan weer voedselpakketten aankopen. 
MAKZ, Het Anker en De Vuurtoren alvast mee op de boot
Gemeenschapsschool MAKZ kiest voluit voor Music For Life en werkt momenteel tal van acties uit voor donderdag 19 december (na de examens van de leerlingen). De gemeentelijke basisschool Het Anker organiseert op 20 december een spellenmarkt en schenkt de opbrengst hiervan aan Music For Life. Tot slot organiseert petanqueploeg De Vuurtoren een tornooi ten voordele van Music For Life. U kunt de evolutie van de acties binnenkort volgen op de website van de gemeente. Van zodra die pagina online is, volgt hierover meer informatie. 
Gemeentepersoneel mee in de bres
Ook het gemeentepersoneel laat zich niet onbetuigd. Zo kunt u in december op de markt soep, cakes en pannenkoeken kopen op het feestelijke standje van het personeel: op zaterdag 14 december in Knokke (Gemeenteplein), op dinsdag 17 december in Heist (Maes- en Boereboomplein) en op woensdag 18 december in Knokke (Gemeenteplein). De soepactie wordt overigens gesponsord door de lokale beenhouwers van Knokke-Heist.                         
Tot slot vindt er op 13 december in De Marge nog een pasta-avond plaats voor het personeel van de gemeente. Ook de opbrengst van deze smulavond is integraal ten voordele van Music For Life.

FOTO: College met balpennen voor Music for Life. Gezichtsbedrog of heeft Schepen Geerinckx écht een kroontje op het hoofd? 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het secretariaat van het Gemeentelijk Hulpcomité op T 050 630 430 en vraag naar An Cattoor of Stephanie Ryckaert.

“Bistrotheek Billiau” van start in de Dumortierlaaan

Stefan en Lut Billiau-Maenhout openden zopas hun nieuwe horeca-uitbating “Bistrotheek Billiau” in de Dumortierlaan 73 te Knokke-Heist. De vertegenwoordigers van de Raad voor Lokale Economie,  Patrick Gobert (Traiteur Gobert), Jan Coppens (The Lighthouse), beiden uit de Dumortierlaan en voorzitter Anne Vervarcke waren er als de kippen bij om Stefan en Lut geluk te wensen. Beiden zijn goede bekenden in de wereld van de gastronomie. Ze, bedachten ook een nieuw concept nl. De Bistrotheek met als motto: Every Day Dining.  Het idee is eenvoudigweg een voorstel van leuke nieuwe gerechtjes op een “basic” manier gepresenteerd, zeer inventief en tevens heel smakelijk met een groot respect voor ingrediënten en kwaliteit.
Bistrotheek Billiau is dagelijks open, behalve op dinsdag en woensdag. Reserveren  kan steeds op  050. 694 394

Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Projectsite Sportlaan

Bijschrift toevoegen
De gemeenteraad heeft donderdag 24 oktober het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Projectsite Sportlaan” definitief vastgesteld. De voornaamste doelstelling van dit bestemmingsplan bestaat erin om de realisatie van het nieuwbouwproject van de plaatselijke middenschool mogelijk te maken door een uitbreiding van de school te realiseren in een kwaliteitsvolle architectuur.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet ook in zorgwonen voor onder meer de broeders Xaverianen, in het kader van publieke en private gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut. Het ontwerp RUP zal vervolgens ter goedkeuring worden betekend aan de Bestendige Deputatie, en voor kennisgeving aan de bevoegde gewestelijke planologische ambtenaar. In afwachting van een definitieve goedkeuring van het RUP, zijn deze zomer alvast de verbouwingswerkzaamheden ter hoogte van de ingang Meerlaan opgestart. De renovatie van de sportzaal is de laatste fase van dit verbouwingsproject. 

Ook de plannen voor een nieuw multifunctioneel complex met grote centrale hal, 11 klaslokalen, een administratieve en sanitaire blok ter hoogte van de Majoor Vandammestraat liggen klaar om uitgevoerd te worden. Het huidige prefabgebouw met plat dak ter hoogte van het Ministerie van Financiën, zal na ingebruikname van de nieuwe infrastructuur gesloopt worden.

Hier krijgt u alvast een beeld hoe de nieuwe schoolsite er binnen een paar jaar ongeveer zal uitzien.

Running Team Knokke-Heist loopt de 40-ste Canadese Bevrijdingsmars

Sportvereniging Running Team, onder voorzitterschap van Jacques Danneels, houdt elk jaar van een uitdaging. De 33-km lange Bevrijdingsmars, van Hoofdplaat naar Knokke-Heist, wordt ook dit keer door de leden niet gewandeld maar gelopen. Kwestie van de vorm erin te houden. Dit jaar wordt het echter een heel specifieke herdenkingstocht. In samenwerking met het For Freedom Museum K-H en Het Canada-Comitée K-H onder  leiding van vroegere Schepen Danny Lannoy en secretaris Cnoc is Ier , Dirk Overstraete, zullen de deelnemende leden uitgedost worden met een heel specifieke en herkenbare T-Shirt. De voorzijde van de T-Shirt is nl. bedrukt met de foto, genomen op 1 november 1944, van Corporal Francis Foley.
Francis Foley, was infanterist, radio-operator, bij The Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders of Canada. De foto op de T-Shirt toont Cpl Foley voor de stoep van het nog steeds bestaande Hotel Boudewijn,, in de Lippenslaan te Knokke  op de ochtend van 1 nov. ’44.
Die morgen kon Foley na een helse tocht  van aan de oevers van de Schelde, gestart op 8 oktober ’44 onder  de codenaam “Operation Switchback”, eindelijk het heuglijke nieuws melden aan zijn overste: “ We made it” , Knokke was bevrijd. Deelgemeenten, Westkapelle, Ramskapelle en Heist volgden op 2 nov. ’44.
De rugzijde van de T-Shirt is bedrukt met de tekst :“Thanks to our Liberators”
Running Team wil op deze wijze , 69 jaar na de bevrijding een bijzondere hulde brengen
aan zij die vielen voor onze vrijheid en democratie.
Inderdaad een ganse generatie Canadese jeugd heeft zich tijdens WO-I en -II ingezet voor een vrij België, een vrij Europa. Velen hebben het verre Canada nooit meer terug gezien en liggen bv. begraven in Adegem. De duizend Canadese vlaggen die onze badstad, tijdens de Canadaweek tooien zijn een stille getuige van onze dankbaarheid: “We shall remember them”

Op de foto: Jacques Danneels, Schepen van Sport K-H Daniël De Vlamynck en Ex Schepen Danny Lannoy, in het bijzijn van Freddy en Danny Jones FFM

Knokke-Heist keurt intentieverklaring goed voor oefencentrum Club Brugge

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft donderdagavond unaniem een intentieovereenkomst tussen beide partijen goedgekeurd. In de verklaring staat dat de badstad de realisatie op de site Molenhoek wil helpen bewerkstelligen op voorwaarde dat de uitbouw van het sport- en trainingscentrum voor de gemeente en voor de lokale voetbalverenigingen een meerwaarde kan bieden en dat de werking van de lokale voetbalvereniging VV Westkapelle hierdoor op geen enkel ogenblik wordt gehypothekeerd. Voor de realisatie zijn de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan en grondverwervingen noodzakelijk. Daarbij zullen gronden van de gemeente ter beschikking gesteld worden en zal ook een stuk grond van de kerkfabriek en een stuk privégrond moeten aangekocht worden. De kosten voor de uitbouw van het Sport- en trainingscentrum zijn ten laste van Club dat hiertoe over een erfpacht van 50 jaar, verlengbaar met 49 jaar, zal kunnen beschikken. Voor de aanleg van de gebouwen en voetbalvelden zou Club Brugge bereid zijn tien miljoen euro uit te trekken. In het nieuwe complex zouden de A-kern, beloften en U19 van Blauw-zwart ondergebracht worden. Zij krijgen vier of vijf nieuw aan te leggen terreinen ter beschikking op de Molenhoek, waar Club trouwens al vier jaar de competitievoorbereiding houdt. Daarnaast worden een fitnessruimte, kleedkamers, medische kabinetten en een restaurant gebouwd. Oppositiepartij N-VA vroeg zich af of het in erfpacht geven van 5ha grond aan Club Brugge voor 99 jaar zou betekenen dat men een eeuw lang de gronden voor niks anders zou kunnen gebruik in een gemeente waar de gronden al zo schaars zijn. Burgemeester Lippens vroeg een hoofdelijke stemming, alhoewel de oppositie aangaf het punt te willen goedkeuren. Het leek erop dat de burgervader zich later wilde kunnen beroepen op het feit dat elk gemeenteraadslid “Ja” had gestemd. 

Ode aan het voorbije leven in Knokke-Heist

Nu zondag 27 oktober vindt het project ‘Leven en dood anders’ opnieuw plaats op de centrale begraafplaats van Knokke-Heist. U kunt er tussen 17 en 20 uur terecht voor een ode aan het voorbije leven. Herdenken is iets persoonlijks. Iedereen verwerkt verdriet op een eigen manier en volgens en eigen filosofische of religieuze overtuiging. Op de begraafplaats krijgt u de mogelijkheid om op uw eigen manier stil te staan bij uw overledenen, zodat deze donkere dagen wat lichter worden. 

Zo is er een plekje voor poëzie, kunst, schilderijen, licht, een wensboom,… U kunt er ook het werk zien van kunstenares Ingrid Willems. Zij maakte een project met een reeks van 10 stoelen die per twee aan elkaar vastgemaakt zijn. De ene stoel symboliseert hierbij het leven en de andere de dood. 

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER

Negende art@Knokke-Heist

26 en 27 oktober: de 9e editie van art@ Knokke-Heist. Voor deze editie openen dit weekend 39 galeries in Knokke-Heist hun deuren voor het gezamenlijke vernissageweekend.   De gemeenschappelijke vernissage wordt stilaan een begrip bij kunstliefhebbers en kunstkopers. Wegens groot succes breidde art@ Knokke-Heist met de 6e editie uit van een vernissagedag naar een vernissageweekend. Ook voor deze 9e editie kunnen art lovers uit binnen-en buitenland gratis zowel op zaterdag als op zondag terecht in de deelnemende galeries. Er is een ruim aanbod van bekende en minder bekende namen, van top- en aankomend talent, van zowel schilders, beeldhouwers als fotografen.  
Knokke-Heist en kunst: dé ideale combinatie.
Onze badstad presenteert op 2 km² 67 kunstgaleries, vermoedelijk de hoogste concentratie van galeries in de wereld. De grote interesse voor kunst in Knokke-Heist zorgde voor het ontstaan van art@Knokke-Heist. De formule is eenvoudig: verschillende galeries stemmen hun agenda 3 keer per jaar op elkaar af voor een vernissageweekend. Dit op elk eerste weekend van de herfst- paas- en zomervakantie, respectievelijk 26 & 27 oktober 2013, 5 & 6 april en 5 & 6 juli 2014. Op die manier kunnen kunstliefhebbers een mooie selectie maken uit de galeries en/of kunstenaars die hun interesse wegdragen. 
Praktische informatie:

Elke geïnteresseerde in kunst is welkom. De deelnemende galeries nodigen ook hun gasten uit en voeren ook hun eigen publiciteit rond dit gebeuren. Toerisme Knokke-Heist voorziet een speciaal ontworpen brochure “art@Knokke-Heist”, vanaf nu beschikbaar. U kunt deze brochure ook downloaden via www.artknokke-heist.be of via www.knokke-heist.be>toerisme>publicaties. Deze brochure is ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Knokke-Heist en bij de deelnemende galeries.

Tijdelijke onderbreking Herdersbrug in december

Als de omstandigheden het toelaten, zal de firma Desmet Machinebouw Engineering nv uit Ooigem op maandag 9 en dinsdag 10 december 2013 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid de hydraulische cilinder van de Herdersbrug in Dudzele vervangen. Dat zal gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Knokke-Heist. 
De Herdersbrug wordt onderbroken voor alle verkeer. Richting Zeebrugge volgt het vanaf de Pathoekeweg en de Zeelaan (N31) de Zeebruggelaan en de Baron de Maerelaan. Het verkeer dat vanuit de richting Alfred Ronsestraat komt, rijdt vanaf de rotonde ter hoogte van de Havenweg-Zuid via de Zonnebloemweg, de Westkapelse Steenweg en verder op grondgebied Knokke-Heist naar de Natiënlaan (N49). 
Fietsers en voetgangers kunnen evenmin over de brug. Fietsen in de richting van Zeebrugge kan enerzijds via de Ter Doeststraat, anderzijds via de Westkapelse Steenweg en de Alfred Ronsestraat. In de richting van Brugge nemen fietsers enerzijds de Pathoekeweg, anderzijds de Westkapelse Steenweg en de Dudzeelse Steenweg. 

Tijdens het werk aan de Herdersbrug gelden nog andere verkeersmaatregelen. De Lodewijk Coiseaukaai wordt weer toegankelijk, waardoor het einde van de werkzaamheden daar uitgesteld wordt tot omstreeks 15 november 2013. In de Jacob van Arteveldestraat zal eenrichtingsverkeer van de Krakeleweg naar de Pathoekeweg ingevoerd worden.

Vlaamse schapen in het Zwin ondergaan herfstpedicure

Een ezel  slijt eerst aan zijn onderste ledematen aldus de volkswijsheid. Bij het schaap ligt  dit iets anders. Trekdieren zoals paarden en ezels , verplaatsen zich op verharde wegen waardoor  er een gelijkmatige slijtage ontstaat op de 4 hoeven. Om de sleet op de hoeven te vermijden plaatst de smid  hoefijzers.
Schapen zijn spleethoevigen en doordat ze natuurgebieden  of weiden begrazen, slijten de hoeven ( zachte ondergrond )veel minder af . Hierdoor  groeit de hoorn (de nagel ) over het voetzooltje zodat allerlei aarde en vuil ingesloten wordt , wat  uiteraard ontstekingen veroorzaakt.

Vijftig-zestig  jaar geleden trokken de  laatste herders  in Knokke , Dolf Martens ( De Vrede) en de voorouders  van Jan Vandepitte (Hazegras) met  grote  kudden schapen langs de polderdijken. In Westkapelle in de Sluisstraat had je Snauwaert, die verhuisde na WO-I naar Wallonië. Door het afleggen van grotere afstanden langs en op de wegen , was er toen minder onderhoudswerk aan de hoeven omwille van de natuurlijke slijtage. Omdat men tegenwoordig niet meer herdert moet  men minstens  2 x per jaar  de hoeven  inspecteren en eventueel kappen. Het kappen gebeurt met een haringkaakmesje , waarbij de overtollige hoorn  aan de rand van de voetzool wordt weggesneden. Het kan ook met een schaar , een soort snoeischaar. Eigenaardig genoeg zijn schapen met zwarte hoeven of zwart gestreepte hoeven veel minder vatbaar voor hoef-aandoeningen. Witte hoeven zijn blijkbaar zachter van structuur en gevoeliger. Vandaar meer verzorging.  Bij de Vlaamse schapen, die Danny Jones houdt in het natuurreservaat Het Zwin (een Begrazingsovereenkomst met Het Agentschap voor Natuur en Bos) domineren de witte hoefjes , wat dus een regelmatige  pedicure betekent voor  de schapen. De  jonge dieren die daar vertoeven  groeien ongelooflijk snel aan en blaken van gezondheid.

Jeugdraad Knokke-Heist deelt opnieuw fluo Smileystickers uit

De Jeugdraad Knokke-Heist is gestart met de jaarlijkse fluoactie. Alle leerlingen uit het eerste leerjaar krijgen een fluo smileysticker. De bedoeling is dat ze die op een zichtbare plaats plakken, bijvoorbeeld op hun boekentas, zodat ze voldoende opvallen op de weg van en naar school.
Heel wat scholen in Knokke-Heist bekommeren zich om de veiligheid van de kinderen in het verkeer en stimuleren en promoten het gebruik van fluojasjes. Met de hippe fluostickers wil de Jeugdraad de kinderen extra aanmoedigen om zeker in de donkerste maanden van het jaar zichtbaar te zijn in het verkeer. In mei vorig jaar kregen alle plechtige communicanten al gratis fietslichtjes. Op die manier wil de jeugdraad alle kinderen wijzen op het belang van zichtbaarheid in het verkeer. 
6 jaar geleden kregen alle leerlingen van het lager onderwijs een fluo spookje. Om ervoor te zorgen dat ook de jongste kinderen gezien worden, deelt de Jeugdraad sindsdien jaarlijks een hippe fluosticker uit aan de leerlingen van het eerste leerjaar.

24.10.13

Tiende jeugdpoëziewedstrijd Marnixring ‘De Blinckaert’

De jeugdpoëziewedstrijd ingericht door Marnixring ‘De Blinckaert’, in samenwerking met Bibliotheek en Cultuurcentrum Scharpoord is aan z’n tiende editie toe. Het onderwerp voor deze 10e editie situeert zich ook in de feestsfeer. Het thema dit jaar is ‘Toeters en bellen’.
Vorig jaar telde men liefst 750 deelnemers. Ook dit jaar hoopt de organisatie heel veel leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad middelbaar onderwijs in de regio Brugge – Oostkust - Zeeuws-Vlaanderen. warm te maken om poëzie te schrijven. Deelnemers uit het lager en middelbaar onderwijs worden afzonderlijk beoordeeld door een deskundige jury. Naast de bijzondere prijzen voor de eerste 3, ontvangen de  9 winnaars uit beide categorieën boekenbonnen van €25 tot €100. Tevens krijgen de winnaars hun ‘poëtisch hoogstandje’ op een prachtige affiche en op postkaart afgedrukt.
Op de prijsuitreiking die z’n beslag krijgt in Cultuurcentrum Scharpoord op 29 januari 2014, wordt net als vorig jaar ook nog een publieksprijs toegekend. Deze prijsuitreiking belooft dit jaar ook muzikaal bijzonder te worden: een selectie van de winnende gedichten van de afgelopen 10 jaar worden op muziek gezet en gebracht door Simon De Cuyper en Arne Vanhaecke.
Hoe kan nu worden deelgenomen?
De deelnemer moet schoollopen ofwel in de derde graad lager onderwijs, categorie A, of de eerste graad middelbaar onderwijs, categorie B. Het gedicht is Nederlandstalig, geen groepswerk en heeft als thema ‘Toeters en bellen’. Dit thema mag zeer ruim geïnterpreteerd worden. De titel wordt het best zelf gekozen. Het gedicht wordt geschreven, getypt of geprint in zwarte inkt op een A4-blad met onderaan vermelding van de categorie, de schuilnaam en de geboortedatum van de auteur. Het gedicht mag enkel bestaan uit tekst. Illustraties of tekeningen zijn niet toegelaten.
Samen met het gedicht wordt een briefomslag, met vermelding van categorie, schuilnaam en geboortedatum, bezorgd met daarin het behoorlijk ingevulde formulier ‘Inlichtingen’. Dit formulier kan in de bibliotheek bekomen worden, werd samen met het wedstrijdreglement naar de scholen gestuurd en kan ook gedownload worden  (bibliotheek.knokke-heist.be) . Gedicht en envelop met formulier worden gezonden aan of afgegeven in Bibliotheek Scharpoord, Meerlaan 32  - 8300 Knokke-Heist. Op de envelop wordt vermeld: poëziewedstrijd. Bij verzending voldoende frankeren!

Uiterste datum van indienen is 13 november 2013. Nadere inlichtingen zijn te bekomen in Bibliotheek Scharpoord (tel.050.630400) of op de facebookpagina van de Marnixring (https://www.facebook.com/MarnixringKnokkeHeist‎) 

Veel zware voeten bij verkeerscontrole in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist hield in de nacht van zaterdag op zondag een grootschalige verkeerscontrole op alcohol en snelheid. De actie vond plaats n.a.v. de 'Europese nacht zonder verkeersongevallen'.
De politie nam tijdens de verkeerscontrole 80 ademtests af. In totaal bliezen 2 bestuurders positief en 2 alert. 1 rijbewijs werd ingetrokken. De politie controleerde ook 518 auto's op hun snelheid. Hiervan reden 122 bestuurders te snel.

Alcohol en snelheid vormen 2 beleidsprioriteiten in de politiezone Damme/Knokke-Heist. Je kan er het ganse jaar door op alcohol, drugs en snelheid worden gecontroleerd.

Brandwonden en brand voorkomen bij Rode Kruis Knokke-Heist

Vrijdagavond 15 november wordt door het Rode Kruis Knokke-Heist in samenwerking met VZW De Lindenboom een info avond georganiseerd i.v.m. het voorkomen van brand en de eerste hulp bij brandwonden. Jaarlijks vinden er in België zo’n 25.000 branden plaats. Hierdoor worden er ongeveer 1200 mensen, waaronder 300 kinderen, met zware brandwonden opgenomen in een brandwondencentrum. Kinderen van 0 tot 5 jaar vormen de grootste groep slachtoffers. 120 mensen stierven, waaronder ook kinderen. Brandwonden laten zichtbare littekens na, die een levenslange zorg nodig hebben, sociale littekens met partners, vrienden en collega’s maar ook onzichtbare littekens die een leven lang in het hart gegrift staan en grote gevolgen kunnen hebben voor een verder leven.
Hieraan wil Rode Kruis Knokke-Heist iets doen en organiseert hiervoor, in samenwerking met VZW De Lindenboom, een info avond met als thema, “BRAND!!!” Dhr Stefaan Lauwaert, Nationaal preventie- en nazorgcoördinator van brandwondenslachtoffers is de gastspreker. Als projectleider van Bravo (BRandwonden VOorkomen) gaf hij reeds vele voordrachten en kan dit item uitstekend brengen. We gaan stilstaan bij de oorzaken en de gevolgen van brand. Ook de hulp, de verzorging én de nazorg van brandwonden komen aan bod. Preventief kan er natuurlijk ook heel wat gebeuren.
Deze info-avond wordt gehouden op vrijdag 15 november in het Woon en Zorg Centrum Lindehove, Bremlaan 5 te Knokke en start om 19h30.

Inschijving vooraf is gewenst via tom.de.ketelaere@telenet.be of via het telefoonnummer 0474/57.97.42 Iedereen is welkom! De inkom in gratis.

Hallo Wien griezelt straks in Heulebrug?

Op donderdag 31 oktober organiseert het Heulebrug Comité voor de 5e keer een Halloweentocht. Het is ondertussen een traditie geworden om met Halloween de Heistse deelkern om te toveren in een griezeldorp. Ook deze keer belonen de initiatiefnemers het beste spookhuis, de mooiste halloweenpompoen en het best verkleed griezelkindje tijdens de fakkeltocht, met een leuke attentie. Achteraf kan men zich opwarmen in de tent met een hotdog en een warm drankje.

Cocaïnesmokkelaar opgepakt

Woensdag is in het Zeebrugse havengebied een man gevat die drie kilo cocaïne in z’n wagen verstopt had. Het ging om zes pakjes van een halve kilo. Het vermoeden bestaat dat de man het goedje naar Groot-Brittannië wilde smokkelen. De man werd donderdag voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Het parket vordert zijn aanhouding.

Compagnie Chabatz d’ Entrar in Scharpoord

Nu vrijdag 25 oktober om 19.30 uur is het Franse gezelschap Chabatz d’ Entrar met de familievoorstelling “Mobile, spectacle de planches” te gast in het Cultuurcentrum Scharpoord. Chabatz d’Entrar legt voor zichzelf en de toeschouwer de lat heel hoog. Alles doen met bijna niets, dat is de rode draad van deze voorstelling. De acrobaten van dit gezelschap brengen circus in de allerpuurste vorm. Voor hen geen ingewikkelde installaties of massa’s attributen. Met een flinke stapel planken, een enkele ladder en stelten brengen zij een acrobatische performance. Een puur beeldend en ongelooflijk plankenspektakel.

Toegang (vanaf 7 jaar): 8 EUR – 7 EUR met studenten- of lerarenkaart en 55+ – 5 EUR met Uitpas, CJP, groep 10+, Lid Gezinsbond – 5de lid Gezinsbond gratis 

Knokke-Heistse Barcelonistas in Milaan

Leden van de Supportersclub Penya Barcelonista Knokke-Heist waren dinsdag aanwezig in het San Siro in Milaan voor de clash tussen Ac Milan en Fc Barcelona. De Penya was er vertegenwoordigd met een 8-tal leden waaronder 2 bestuursleden. Het was een waar spektakelstuk en schitterende sfeer in Milaan met als einduitslag 1-1 gelijkspel tussen de twee grootmachten.

Zaterdag 26 november organiseert Penya Barcelonista Knokke-Heist trouwens een Mega "El Clasico" apero in clublokaal New Bot-Kill. De start is om 17:30 met aansluitend om 18:00 op groot scherm de wedstrijd Fc Barcelona vs Real Madrid, dé match van het jaar. 

Werken Elizabetlaan Knokke-Heist

Sinds woensdag zijn langs de Elizabetlaan in Knokke tussen het Abraham Hansplein en La Réserve de zuidelijke rijvakken weer opengesteld voor het verkeer.  Ook het kruispunt van de Elizabetlaan met de Duinbergenlaan is weer toegankelijk. Op vrijdagnamiddag 25 oktober zullen de rood-witte Jerseyblokken ter hoogte van de Pastuurdijk-Duinbergen verwijderd worden en de verkeerslichten opnieuw in werking gesteld. 

Margaretaschool spaart voor schooltassen in de Filippijnen

De Margaretaschool in Knokke wil voor zoveel mogelijk basisschoolkinderen in de Filippijnen een pakket met schriften en schrijfgerei bekostigen ter waarde van 5€ per kind, zeg maar een boekentasje om goed op school te kunnen werken. Het schooltasje bevat: een schrift (van 100 bladzijden), een blauwe en zwarte balpen, een potlood, een gum, een slijper, en een meetlat. “Vriendschap voor de Filippijnen” ondersteunt onder impuls van Dominiek en Leah Segaert-Gallego sinds het schooljaar 2002-2003 een straatkinderentehuis en enkele basis- en middelbare scholen in en rond Davao City in het zuiden van de Filippijnen. Vanuit Knokke-Heist ontstond een vrijwilligersgroep die jaarlijks enkele benefietactiviteiten organiseerde om de kinderen te ondersteunen die omwille van grote armoede op straat zijn beland of niet naar school gaan.

Meld defecte straatlampen in Knokke-Heist

Komende zondag gaat bij ons de klok één uur achteruit en begint weer de wintertijd. Dat betekent ’s avonds vroeger donker. Een goede straatverlichting zonder defecte lampen is in de duistere dagen extra belangrijk.  Dit draagt immers bij tot de veiligheid van bewoners, voorbijgangers en verkeer.  Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp van de openbare verlichting stuk is.  De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en Eandis rekenen op de medewerking van de bevolking om een defect snel te melden.
Wintertoer
Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’.  Daarbij wordt ’s nachts in alle straten de openbare verlichting systematisch gecontroleerd.  Defecte lichtpunten werden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld.  Zo zijn defecten die niet via de straatlampentelefoon of -webpagina zijn gemeld, nog voor de winterperiode hersteld.
Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?
Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker) op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld.  Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp.  Let wel: na 22 uur dooft een aantal straatlampen automatisch om energie te besparen.  Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet.  Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak te bepalen.  Waar mogelijk zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in afwachting van een definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.
Melden van defecte straatlampen
Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur te melden via de speciale webpagina www.straatlampen.be

Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommige verplicht zijn om de klacht correct en volledig te registreren, waardoor herstellingen sneller worden uitgevoerd.  Bovendien wordt de melder via een e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld. Wie niet over een internetaansluiting beschikt, kan een defect melden via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.  

23.10.13

Cameranetwerk bewijst nut in Knokke-Heist

De lokale politie rukte vorig jaar 220 keer uit voor incidenten vastgesteld door een actief cameratoezicht. Er werden ook 24 geseinde voertuigen in beslag genomen dankzij de 2 ANPR-camera's. "Het cameranetwerk is een meerwaarde in Knokke-Heist. We bekijken de mogelijkheden om het netwerk uit te breiden met een mobiele bewakings- of ANPR-camera," zegt commissaris Philippe Vandierendonck.
Actief cameratoezicht
De lokale politie maakt in Knokke-Heist gebruik van 20 bewakingscamera's. "Deze elektronische ogen ondersteunen de ploegen op het terrein en dragen bij tot een beter opsporingsbeleid," zegt commissaris Vandierendonck. "Vorig jaar rukten de ploegen 220 keer uit voor incidenten die we vaststelden door een actief cameratoezicht. Tijdens het 'live' bekijken van de beelden, stelden de operatoren vooral moeilijkheden, vechtpartijen, verdachte handelingen en diverse vormen van overlast vast."
De camerabeelden worden 30 dagen bewaard, waardoor de politie ook na klachten van burgers nog heel wat misdrijven kon oplossen, zoals verkeersongevallen met vlucht.
ANPR Nummerplaatherkenning
De politie gebruikt ook 2 ANPR-camera's. ANPR staat voor 'Automatic NumberPlate Recognition' of automatische nummerplaat herkenning. "De camera's lezen de nummerplaat van alle voorbijrijdende voertuigen en vergelijken deze automatisch met de politionele databank (ANG), de databank voor niet-verzekerde voertuigen en een eigen lokale databank," zegt commissaris Vandierendonck. Dankzij de ANPR-camera's werden vorig jaar 24 voertuigen, waarvan 12 gestolen of verduisterd en 12 zonder verzekering, onderschept en in beslag genomen.
Uitbreiding netwerk

De technologische groei biedt de lokale politie nog heel wat mogelijkheden op het vlak van camerabewaking. "Een uitbreiding van het ANPR-netwerk met een vaste en mobiele camera is zeker een meerwaarde in Knokke-Heist. Ook een verplaatsbare bewakingscamera is een handig instrument. We kunnen de camera dan gebruiken bij evenementen of overlastacties rond hondenpoep en sluikstorten," concludeert commissaris Philippe Vandierendonck.

Knokke-Heistse Mare Cattoor heeft ‘vleugels’

Mare Cattoor uit Duinbergen moet nog 16 jaar worden maar werd, lang voor ze met de auto mag rijden, reeds opgeleid om alleen door het Vlaamse luchtruim te zweven.  Als 14-jarige heeft Mare zich kandidaat gesteld bij de Royal Belgian Air Cadets.  De luchtkadetten is een jongerendivisie van de Belgische Luchtmacht waarin jongeren van 15 tot 20 jaar de kans krijgen om, na selectie en tijdens de schoolvakanties, een 3 jaar durende zweefvliegopleiding te volgen.  Samen met 46 geselecteerde jongens en (slechts) 3 meisjes heeft Mare na de militaire basisopleiding, de vliegtheorie doorworsteld. In juli kreeg ze het zweefvliegen onder de knie in Weelde nabij Turnhout.  Eerst onder begeleiding van ervaren militaire piloten, daarna helemaal  ‘solo’.  
Vleugels voor Mare
De eerste onderscheiding voor deze jonge vliegenier noemt men ‘de vleugels’ zijnde een insigne van 2 vleugeltjes, het symbool  van elke piloot. Deze kadettenopleiding loopt in totaal over 3 jaar.  Er wachten Mare dus nog 2 jaar vliegplezier. 
Helikopterpiloot
Later zou Mare het liefst helikopterpiloot worden. Toch beseft ze dat ze nog een lange weg te gaan (en te vliegen) heeft. “De ingangsproeven zijn enorm streng, dus blijf ik met beide voetjes op de grond”, vertelt Mare. “Iedereen kan leren vliegen, maar wat een normaal persoon kan in 10 uur, moet je bij de Luchtmacht in 5 uur kunnen. Zo wil de legerleiding enkel de beste piloten overhouden, wat ook logisch is”, aldus de ambiteuze 16-jarige militaire cadet.  

Inlichtingen en inschrijvingen over deze boeiende maar bij ons weinig gekende militaire opleiding kan je vinden opwww.belgianaircadets.be

13 nieuwe gemachtigde opzichters

De lokale politie Damme/Knokke-Heist leidde vorige week 13 leerkrachten uit het basisonderwijs op tot gemachtigd opzichter. De gemeentelijke basisschool 'De Vonk' en de vrije basisscholen 'Olvo', 'Moerkerke' en Keuvelhoekschool waren vertegenwoordigd. Alle leerkrachten slaagden met glans voor het examen. In november of december ontvangen zij de vergunning en uitrusting officieel uit handen van de burgemeester tijdens de gemeenteraad van Damme en Knokke-Heist. 
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Elke meerderjarige kan de opleiding van gemachtigd opzichter volgen bij de lokale politie. De opleiding richt zich op begeleiders van groepen zoals leerkrachten, de leiding van een jeugdbeweging... Af en toe nemen ook ouders deel aan de opleiding. Samen met de lokale politie en school willen zij zich inzetten voor meer verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes.

Een gemachtigd opzichter regelt het verkeer niet, maar mag het wel stilleggen om een groep voetgangers veilig te laten oversteken. De opzichter is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje op steel, de driekleuren armband (met de naam van de gemeente er op) om de linkerarm en een fluohesje.

Nieuwe Thuiszorgwinkel van CM in Knokke-Heist

In november opent NV Thuiszorgwinkel West-Vlaanderen haar deuren op de Natiënlaan in Knokke. Ilse Dendooven, de winkelverantwoordelijke, en Ann-Sophie Stroo, de winkelmedewerker, maken u er wegwijs in het ruime aanbod hulpmiddelen die helpen bij dagelijkse handelingen, bij verzorging of revalidatie, bij werk of hobby. Op zaterdag 14 december 2013 is er bovendien een opendeurdag: dan vinden er tal van acties plaats in de Thuiszorgwinkel.
Vlot bereikbaar én eigen parking
Mensen uit de regio Knokke waren tot voor kort aangewezen op de Thuiszorgwinkel Brugge. Ilse Dendooven: “Ons nieuwe filiaal in de Natiënlaan zorgt ervoor dat onze hulpmiddelen vlotter beschikbaar zijn voor wie in de regio van Knokke woont. De winkel is vlot bereikbaar en heeft een eigen parking. Nog een groot voordeel is dat de winkel schuin tegenover het nieuwe ziekenhuis AZ Zeno gelegen is.”
Verhogen van levenskwaliteit
De Thuiszorgwinkel biedt een artikelenaanbod rond zorg en comfort dat de levenskwaliteit van de mensen verhoogt. Dat kan gaan van een loophulp tot de complete inrichting van een ziekenkamer en aanpassingen in en rondom de woning. “Bovendien kan de klant hier altijd rekenen op professioneel advies, want wij zijn medisch geschoold en stellen steeds oplossingen op maat voor. Op die manier maken we het dagelijkse leven voor zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger een stuk makkelijker en comfortabeler.” 
Verschillende disciplines
Maak kennis met de verschillende diensten van de Thuiszorgwinkel Knokke-Heist. Wekelijks is er een bandagiste aanwezig die gespecialiseerd is in alles wat te maken heeft met stoma, borstprothesen en steunzolen. Voor bandages en braces kunt u terecht bij de orthopedisch verstrekker. In het hoorcentrum krijgt u een gratis hoortest aangeboden. U vindt hier immers een uitgebreid gamma hoortoestellen van verschillende merken voor elk budget. Er worden ook oordopjes op maat gemaakt voor een kwaliteitsvolle lawaaibescherming. Voor deze dienstverleningen wordt graag op afspraak gewerkt. Daarnaast vinden slechthorenden hier ook heel wat hulpmiddelen zoals hoofdtelefoons voor tv, wekkers met een tril- of flitssysteem en telefoons met extra versterking.
Weer op weg
Maatwerk is een van de sterke troeven van de Thuiszorgwinkel. Onder meer braces, rolwagens of elektrische sta-op-zetels worden perfect afgestemd op de behoeften van de klant. Bedden kunnen eveneens op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld voor wie nood heeft aan een breder bed. In het atelier voert men ook laswerk uit om fietsen de juiste afmetingen te geven. Rollend materieel is trouwens een van de sterkhouders uit het aanbod met onder meer een mooie selectie tandems, plateaufietsen, elektrische fietsen, elektrische scooters en duofietsen die een heel hoog zitcomfort bieden. De Thuiszorgwinkel helpt u alvast op weg.
Babyartikelen
In de nieuwe winkel in Knokke-Heist vindt u ook heel wat zwangerschaps- en babyartikelen rond zorg, zoals borstcompressen, een babyrelax, een fietskar of maaltijdsets. CM-leden genieten bij de geboorte van hun kindje immers een voordeel van 260 euro cash of 350 euro aan artikelen uit de Thuiszorgwinkel. In de uitleendienst vinden kersverse ouders ook een borstpomp of een babyweegschaal.
Openingsuren

De Thuiszorgwinkel in de Natiënlaan 173 is open van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur. Op zaterdag open van 9.30 uur tot 12.15 uur. Plaats uw wagen op de eigen parking via de inrit naast de winkel of in de Natiënlaan zelf.

Rioleringswerken Heiststraat in Zeebrugge

De Heiststraat wordt in Zeebrugge wordt al maanden met slepende traagheid vernieuwd. Ondertussen heeft de aannemer RTS uit Zedelgem de tweede fase van de heraanleg aangevat en werkt hij momenteel in het gedeelte vanaf de Vindictivestraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de Wilgenboomstraat (kruispunt half en half inbegrepen). De uitvoering neemt een drietal maanden in beslag. 
Verkeersverloop
Waar de aannemer werkt, is de Heiststraat volledig voor het verkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben verder doorgang in de straat. Waar gewerkt wordt, geldt parkeerverbod. Garages/opritten zijn niet bereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.De Heiststraat wordt doodlopend aan nummer 119 en 169. In het Zandrietpad zijn de paaltjes, ter hoogte van de Heiststraat, weggenomen zodat de doorgang voor personenwagens mogelijk is. De Vindictivestraat wordt doodlopend aan de Heiststraat. De Vindictivestraat is enkel voor personenwagens bereikbaar via het Zandrietpad. De paaltjes en bloembakken ter hoogte van het Admiraal Keyesplein zijn weggenomen zodat het plein bereikbaar is via de Westhinderstraat en de Eiensluisstraat-Blokschepenstraat. Inrijden gebeurt via de Blokschepenstraat en uitrijden via de Westhinderstraat.
Afwerking fase 1
Vóór het herfstverlof wordt tussen de Eendenweg en de Vindictivestraat een funderingslaag aangebracht op de rijweg zodat dit straatdeel terug voor het verkeer bereikbaar wordt.
Fasering
Na fase 2 volgen nog twee fasen:fase 3: vanaf Wilgenboomstraat (kruispunt inbegrepen) tot Zustersstraat (kruispunt niet inbegrepen) fase 4: vanaf Kustlaan (kruispunt niet inbegrepen) tot Zustersstraat (kruispunt inbegrepen) 
Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden
Heiststraat
Waar de aannemer werkt aan de riolering, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats uw vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt. 
Admiraal Keyesplein en Vindictivestraat
Omdat de ophaalwagen van het huisvuil niet via de Vindictivestraat kan rijden om het huisvuil van het Admiraal Keyesplein en de Vindictivestraat op te halen, moet het huisvuil van beide straten aangeboden worden aan het poortgat in de Wielingenstraat. Dit is de dichtstbijgelegen plaats die de ophaalwagen kan bereiken om dit huisvuil op te halen. 
U wenst meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de rioleringswerken en heraanleg kan u terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

Tweede gratis Poppyzoektocht in Knokke-Heist

Als aanloop naar het 40ste Canadese Bevrijdingsweekend van 2-3 november en de  7de editie van Mo(nu)ment voor Vrede en Verdraagzaamheid op 11 november, organiseert het gemeentebestuur van Knokke-Heist opnieuw een poppyzoektocht in het For Freedom Museum in Ramskapelle. Via de plaatselijke scholen zijn alle kinderen van het basisonderwijs uitgenodigd om samen met hun vriendjes en/of ouders het museum in Ramskapelle gratis te verkennen. De kinderen kunnen tot 7 november hun antwoordformulier indienen bij de dienst Jeugdcultuur in de Marge of dienst Communicatie in het stadhuis op het Verweeplein. 
De kinderen van het lager onderwijs krijgen de opdracht om een kruiswoordraadsel over de bevrijding van de Zwinregio oplossen. De kleuters speuren naar felgekleurde dieren die tussen militaire etalagepoppen en voertuigen verstopt werden. Aan de wedstrijd zijn mooie prijzen verbonden. De deelname is gratis. 
Het gemeentebestuur en de conservators van het For Freedom Museum hopen op deze manier de drempel van het museum te verlagen en meer bezoekers, zowel jong als oud, op een (ont)spannende manier kennis te laten maken met de opmerkelijke militaire privé-collectie van Freddy Jones en Patrick Tierssoone die in de voormalige gemeentelijke basisschool van Ramskapelle is ondergebracht. 

Voor meer info: www.forfreedommuseum.be

Het dagelijkse leven bij ons in de Romeinse tijd

Op zondag 27 oktober om 10u houdt professor dr. Hugo Thoen in het Sincfalamuseum in Heist een lezing over het dagelijkse leven in onze gewesten ten tijde van de Romeinen. Dat de Romeinse verovering van onze contreien niet zonder slag of stoot verliep, blijkt duidelijk uit de verslagen van Julius Caesar. Toch slaagden de Romeinen erin hun gezag te vestigen in de Provincia Belgica. Wat gebeurde er met de Keltische bevolking die hier leefde? Wanneer zijn de Romeinen hier weggetrokken en wat betekende de val van Rome voor de Lage Landen? En heeft Julius Caesar wel ooit een stap op onze Vlaamse bodem gezet? 
Aan de hand van archeologische bronnen geeft Hugo Thoen een overzicht van de Romeinse samenleving bij ons tijdens de eerste vier eeuwen van onze tijdrekening. Maar hij gaat ook verder. De Romeinse aanwezigheid in onze gewesten groeide immers uit tot een multiculturele samenleving avant-la-lettre, waarin Kelten, Romeinen en Germanen samenleefden. 
Professor Hugo Thoen is doctor in de archeologie en ere-hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doceerde er vooral Provinciale Romeinse archeologie. Zijn doctoraat ‘De Belgische Kustvlakte in de Romeinse tijd. Bijdrage tot de studie van de landelijke bewoningsgeschiedenis’ (Brussel, 1978) is baanbrekend in het onderzoek naar de Romeinse aanwezigheid in onze gewesten. Hij leidde tal van opgravingen in binnen- en buitenland en publiceerde in nationale en internationale reeksen.
Sincfala, Museum van de Zwinstreek - Parkeergelegenheid op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat, 37.
Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Guthago.
Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen.

Na de lezing krijgt elke deelnemer een drankje aangeboden.

Sinterklaas en ZWARTE Piet openen eindejaarsperiode in Knokke-Heist

Ondanks de huidige VN-opmerkingen is het Sinterklaas en z’n zwarte helper Piet die bij de start zullen aanwezig zijn van de eindejaarsperiode in Knokke-Heist. Met name gebeurt dat bij de opening van de IJspiste. Verene Shepherd, een mensenrechtenonderzoekster bij de Verenigde Naties, vindt dat het Sinterklaasfeest moet afgeschaft worden. Shepherd is het hoofd van de VN-commissie die onderzoekt of de figuur van Zwarte Piet racistisch is. "De werkgroep kan niet begrijpen waarom men bij ons niet inziet dat dit een terugkeer is naar de slavernij en dat in de 21e eeuw dit feest moet stoppen". 
Wat er ook van is de gemeente Knokke-Heist komt dit jaar duidelijk tegemoet aan de vragen van handelaars die aansturen op het vroeger starten van de eindejaarssfeer in de badstad. De eindejaarsversieringen zullen dan ook in november al in het straatbeeld verschijnen. Dat was vroeger pas nà Sinterklaas het geval. “Dat nam de plaatselijke handelaars echter een grote troef uit handen in de concurrentieslag met andere gemeenten waar al veel vroegelijk de eindejaarssfeer werd opgewekt” zegt Eerste Schepen Maxim Willems. Het is echter duidelijk dat de Kerstman steeds meer veld wint op Sinterklaas en de omstreden Zwarte Piet. De figuur van Sinterklaas is trouwens evenzeer omstreden. Zwarte Piet is echt niet een uiting van racisme en slavernij. Sinterklaas is echter wèl het bewijs dat onze gewesten in de slavernij geraakt zijn van de keizerlijke Roomse kerk. 
De waarheid rond ZWARTE PIET
De huidige VN-problemen rond de Zwarte Pieten heeft de keizerlijke Roomse kerk zich zelf op de hals gehaald. Bij de opkomst van het keizerlijke Christendom heeft Rome er alles aan gedaan om de bestaande gebruiken -in al de aan god onderworpen landen- uit te bannen en te vervangen door Christelijke verhalen. Bij ons was destijds Wodan rond de jaarwissel de brenger van geschenken nadat hij de zon van winterse ondergang had gered. De helper van Wodan heette Oel of Nörwi. Zijn gezicht was zwart (enkel zijn gezicht!) omdat hij bij alle huizen in het rookgat (vandaar nog ons woord ‘oelegat’) of schouw moest kijken om te zien of de kinderen wat voedsel hadden klaargezet voor het achtbenig paard (Sleipnir) van Wodan, en vervolgens recht hadden op geschenken. 
Het Joelfeest (rond 21/23 december) werd door de vroege bewoners van de regio meestal binnen rond het haardvuur gevierd.  Het woord is afkomstig van hjól, in vertaling ‘wiel’, wat slaat op het zonnewiel. Dit is het traditionele winterzonnewendefeest.  In het heidense Joelfeest staat de Oppergod Wodan centraal (Uuodan, Wotan of Odin).  Deze stoere god wordt gesierd met een zware wilde baard en een grote hoed met een flinke rand en een ruime mantel over zijn brede schouders. Naar hem is de woensdag vernoemd: Wodans dag.  Zijn kennis en wijsheid is onbeperkt.  Hij gaf de dichtkunst en de magie van de Runen aan de wereld. Hij verloor een oog tijdens zijn zoektocht naar wijsheid. Wodan heeft ook altijd een speer in zijn handen, wat hij nodig heeft voor de jacht.  Op onstuimige decembernachten raast Wodan met zijn achtbenige schimmel Sleipnir over de wolken, voortgestuwd door de stormachtige winden. Met deze stormwinden kraken de binten, deuren klapperen en blaast de wind de schoorsteen in, wakkert daardoor het vuur van de open haard aan en brengt daarmee licht en warmte.    Wodan jaagt in deze donkerste dagen op de wolf Fenrir. Deze heeft het op de zon gemunt. Lukt het Fenrir de zon te verslinden dan zal eeuwige duisternis over de aarde neerdalen. Maar Wodan verjaagt de wolf en is daarmee de redder van het licht, en het begin van het joelfeest.
De Roomse kerk slaagde er niet in dit feest uit te bannen, en heeft er een nieuw christelijk feest voor in de plaats gesteld: kerstmis, de zogezegde geboorte van Christus.  In het jaar 354 besliste Rome om de datum van kerstmis van 6 junuari te verschuiven naar 25 december.   De kerk heeft vervolgens ook de heidense kwaliteiten van Wodan afgepakt en Christus tot het "licht van de wereld" gebombardeerd. 
Het feest van het Wilde Heir, waarbij de voorvaderen en Wodan via de schouw de huizen binnendringen en Recht en Orde op de wereld herstellen,  werd door de kerk vervangen door het Klaasfeest.  Deze vermeende heilige Nicolaas uit de 4e eeuw was een fervente tegenstander van de leer van Arianus die de goddelijkheid van Christus in twijfel trok.  Nicolaas ging op het Concilie van Nicea in het jaar 325 met Arianus op de vuist.  Hij belandde daardoor in de gevangenis maar haalde uiteindelijk het pleit.  Vreemd is wel dat Nicolaas niet op de officiële bisschoppenlijst van het concilie voorkomt...  In onze streken had Arianus nogal wat aanhang.  Maar de kerk zorgde ervoor dat toen Arianus het pleit verloor ook Wodan er volledig werd uitgetrapt. In z'n plaats kwam Nicolaas uitgedost als een bisschopachtige versie van de Germaans godheid.  Nicolaas met z'n eveneens Batmanachtige mantel zat net als Wodan op een paard, hij reed over de daken in plaats van over de wolken, maar kwam ook via de schouw naar binnen en gaf geschenken aan de kinderen..  Van plagiaat gesproken. 
In de 16e eeuw heeft de kerk nog getracht het Klaasfeest de kop in te drukken, omdat het een 'verbasterde' verering zou zijn van het heidense Wodan. Alleen in onze Lage Landen is het Rome gelukt om het Nicolaasfeest van kerstmis los te weken, elders gaat de verering rond kerstmis (als kerstman) gewoon door. 
Het verhaal van Wodan kan men hier lezen
http://oronieuwsmagazine.blogspot.be/2010/12/waarom-pieten-zwart-zijn.html

Jeugdclub ’t Verzet viert Oktoberfest: Ganz toll!

Op VRIJdag 25 oktober viert jeugdclub ’t Verzet in Knokke-Heist "Oktoberfest 2013" De toegang is gratis en het evenement gaat om 20u van start. Elk jaar in oktober trekt de jeugdclub zijn Lederhosen aan om über festlich een nachtje te feesten op Duitse Schlager hitjes. Dit jaar zal er uiteraard opnieuw geen tekort zijn aan bier en worst! “De diehards zullen we moeten teleurstellen, we hebben géén Duits bier. Drinken doen we als de echte, als Belgen dus. Net als vorig jaar zullen er gevulde halve liter glazen worden verkocht die je aan een democratische prijs opnieuw kan laten voltappen. Ook voor deze 2013-editie is er een speciale toets gegeven aan de glazen. Interessant voor de verzamelaars onder jullie!” zegt men bij de jeugdclub.
Wanneer de kelen gesmeerd zijn met het vloeibare goud, is het tijd voor een tombola met “Hespeschatting”. Koop een lotje en schat hoeveel de hesp weegt. Praktische informatie:
Dresscode: Lederhosen, Hans und Heidi ,…
Facebook event: https://www.facebook.com/events/168858673316289/
Tel: 050 69 13 20 – GSM: 0498 475 455 – email: jeugdclub.tverzet@telenet.be

22.10.13

Vlotgetrokken: driemaal is scheepsrecht voor de Z 75

Onder het oog van vele camera’s en honderden ramptoeristen heeft het bergingsbedrijf Mammoet dinsdagavond opnieuw een poging gedaan doen om het gestrande Zeebrugse vissersvaartuig Zeldenrust van de strekdam bij het Noord-Hollandse Petten te halen. Na de mislukte poging van maandagavond was de kotter met de achtersteven voor een deel van het strandhoofd afgegleden. Bij hoogwater dinsdagmorgen zag men dan ook dat het vaartuig heel lichtjes met de golfslag meebewoog, wat de bergers nieuwe moed gaf. De hele dag is dan ook gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Een nieuwe aggregaat werd aan boord gebracht om voor verlichting te zorgen, nadat boordapparatuur maandag onklaar raakte bij het kantelen van het vaartuig van links naar rechts. Ook heeft een kraan de netten van beide bokken verwijderd.

De nieuwe poging voor het lostrekken van de Z75 werd dinsdagavond rond 18u in ernst aangevat. Om kwart over 6, zo’n drie kwartier voor het eigenlijke punt van hoogwater, kwam het Zeebrugse vaartuig plots vrij en gleed van de strekdam af onder gejuich van de toeschouwers. Het schip wordt nu door de sleepboot Triton naar Schiedam gesleept waar het bergingsbedrijf Mammoet het woensdag aan een inspectie zal onderwerpen. Daarna wordt besloten wat er met de Z75 gaat gebeuren. Tijdens de sleep werd al meegedeeld dat het vaartuig geen water maakt. 

Knokke-Heistse karateka is Belgisch Kampioen 2013

Zondag 20 oktober sleepte de jonge Vlaams Kampioen en Knokke-Heistenaar Ian Lodens de titel van Belgisch Kampioen in de wacht tijdens het BK Karate in Brain L’Alleud. De jonge karateka liet zich er opmerken door zijn prachtige kumite-gevechten en perfecte kata’s. Voor kumite sleepte hij zilver in de wacht en voor kata de gouden plak. Dankzij deze resultaten kreeg hij de titel Algemeen Kampioen van België toegekend. 

Ian Lodens overtuigde alle scheidsrechters voor elke kata die hij feilloos uitoefende en behaalde een maximum aan punten. In kumite (vrij gevecht) won hij elke kamp in de voorrondes met een ippon (vol punt). Daardoor kwam hij in de grote finale uit tegen de meest ervaren kamper van zijn groep. Hij verloor nipt met het kleinste verschil. Dankzij zijn prachtige resultaten is hij door de Federatie van Japan Karate Association uitgeroepen tot Algemeen Kampioen van België.

Nieuwe raad van bestuur bij JCI Knokke-Heist

De vormingsbeweging JCI Knokke-Heist heeft op donderdag 21 oktober zijn nieuwe raad van bestuur en geplande commissies voorgesteld voor het werkingsjaar 2013-2014. Doel van het komende jaar is om projectmatig de vier pijlers van JCI aan te pakken en voor alle vier realisaties te doen: internationalisme, gemeenschap, business en individu. 
Internationalisme
Dit is al jaren een troef binnen JCI Knokke-Heist. Vorig jaar organiseerde de vormingsbeweging nog een Belgische delegatie naar Taiwan. Ook dit jaar vindt er opnieuw zo’n delegatie plaats. In samenwerking met JCI Brugge heeft die Rio De Janeiro als bestemming. Daar vindt het JCI Wereldcongres plaats. De meegereisde Belgen worden daar begeleid en krijgen er ook een prachtige rondreis.
Verder vindt er dit jaar ook een Wereldontbijt plaats in onze gemeente. Bedoeling hiervan is om alle aanwezige culturen in Knokke-Heist te laten proeven en kennis te laten maken met andere culturen. Met als doel meer verdraagzaamheid en begrip in de gemeente. 
Gemeenschap
Voor deze pijler heeft de Knokke-Heistse afdeling van JCI de commissie ‘Fietsen door Vlaanderen voor het goede doel’ in het leven geroepen. Bedoeling is om alle afdelingen van JCI Vlaanderen te mobiliseren om in een soort van estafettesysteem richting Gent te fietsen en kilometers te verzamelen. Per kilometer gaat een bepaald bedrag naar een goed doel. De commissie is overigens op zoek naar sponsors en een goed doel. 
Business
Deze pijler krijgt ook in 2014 een boost, want een commissie zal rond een bouwbijeenkomst werken. Meer info hierover is nog niet beschikbaar. JCI Knokke-Heist blijft verder ook talrijk aanwezig op verschillende Business & Netwerking gelegenheden. 
Individu
Voor het individu biedt de vormingsbeweging ook dit jaar weer tal van vormingen en interessante gastsprekers. Zo is er onder meer de ‘Start to’-reeks, waarbij u tijdens 3 avonden een korte inleiding krijgt in de thema’s Feng Shui (eeuwenoude oosterse manier om de woning in te richten), Eat Healthy (gezond eten) en Behave (moderne etiquette). Tot slot is er ook nog een werkgroep ‘Leute’. Deze werkgroep organiseert ontspanningsactiviteiten om de groepssfeer te bevorderen. 

Wie interesse heeft om aan te sluiten of een Algemene vergadering wil bijwonen, kan contact opnemen met Annelies Verstraete via anneliesverstraete@telenet.be

Klantendag bij de bibliotheek

Op zaterdag 19 oktober werd een grote boeken en mediaverkoop gehouden in Bibliotheek Scharpoord. Voor een zacht prijsje kon elke liefhebber er romans, stripverhalen en jeugdwerken kopen, alsook informatieve boeken, tijdschriften, films en cd’s, allemaal materialen die uit de bibliotheekcollectie verwijderd zijn. De verkoop kende een immens succes en overtrof dat van de vorige jaren : een kleine 3.500 bibliotheekmaterialen veranderden die dag van eigenaar.
Bibfiliaal De Buze in het teken van de Heistse visserij 

Het jaarthema van de klantendag ‘Kom binnen en zet u’ , leek wel op maat geschreven van het filiaal ‘De Buze’ in Heist. Elke klant werd even gastvrij ontvangen en kon proeven van een  lekkere vissoep klaargemaakt door Katia Cornelis en van garnaaltjes ter plaatse gepeld door een vingervlugge garnalenpelster, Corry Welvaert. Deze proevertjes waren een smaakvolle aanloop naar een pittig verhaal van ‘Prut’  over de Heistse visserij. Prut was zijn hele leven lang visser. Hij boeide het publiek met  de mooie en de minder mooie kantjes van het vissersleven : zoals het tekort aan enige luxe op de boten, de onzekerheid bij storm en  het gebrek aan hulp met de opvoeding van de kinderen.