15.12.12

Vervangingsnieuwbouw De Noordhinder officieel open

In Knokke-Heist werd de vervangingsnieuwbouw van het Woon en -Zorgcentrum De Noordhinder officieel geopend. Het is een initiatief van de Autonome Vereniging Het Dak. De openingshandeling gebeurde in aanwezigheid van ondermeer ere-gedeputeerde Dirk De fauw, burgemeester Leopold Lippens, directeur Paul Roos, Leden van de Raad van bestuur, Ingrid Reubens, Kathleen van der Hooft, Linda Sabbe, Eric Snauwaert en vele andere genodigden. In zijn toespraak had Dirk De fauw het ondermeer over de sterke vergrijzing die vooral een uitdaging is voor de kustgemeenten. Burgemeester Lippens zei bijzonder in z’n schik te zijn met het prachtig nieuw woonzorgcentrum voor 155 senioren; één van de grootste van de regio. Hij wees erop dat dergelijke centra vaak het verwijt krijgen dat ze te duur zijn, niet zozeer voor de bewoners, maar vooral voor de lokale besturen. Bij Het Dak ligt dat anders, aldus Lippens. De Autonome Vereniging is “zelfbedruipend wat de uitbating ervan betreft, dit dank zij een beleid dat gevoerd wordt binnen strenge budgettaire lijnen”. Daarbij mag Het Dak zich met een ploeg van 212 medewerkers in de Noordhinder en het centrum Van Troost in Westkapelle bij de grootste werkgevers van de gemeente rekenen. Voor wie het kan betalen bedraagt de dagprijs in de Noordhinder 51,62 euro, anders springt het OCMW bij. Een lagere prijs zou meer belastingen betekenen voor de inwoners van de badstad.

Kortere wachtlijsten

In haar toespraak noemde voorzitter Annie Vandenbussche de vervangbouw het einde van een lange weg bij de realisatie van het Masterplan dat bestond uit drie grote projecten. Na de uitbreiding van het Woonzorgcentrum in Westkapelle, de bouw van een centrale keuken en de renovatie van de cafetaria De Mardyck, was de vervanginsnieuwbouw van De Noordhinder in Heist “een echt huzarenstuk”. “We wilden als bestuur geen opnamestop of vermindering van het aantal woongelegenheden gezien de wachtlijst. Dus opteerden we ervoor om in 2 fasen te bouwen waarbij alle zorg-en dienstverlening moest gewaarborgd worden voor de volle capaciteit.” Belangrijk in de plannen van de architecten van VK Studio is het concept van ‘Zorghotel” met centraal algemene functies en er rond verschillende kleinere leefgroepen met telkens een 10-tal bewoners. Het nieuwe gebouw werd trouwens gerealiseerd binnen het budget van 20,5 miljoen euro. Verder werd zo snel gewerkt dat de nieuwe Noordhinder ongeveer een jaar voor datum klaar is. “Dit betekent niet alleen een financïele winst van 15% maar ook een “winst” voor onze wachtlijsten, waar de druk nu geleidelijk aan zal afnemen”, aldus voorzitter Annie Vandenbussche.

Kunst voor iedereen in Rust- en Verzorgingsomgeving

Omdat een Woon- en Zorgcentrum geen klinische ruimte mag zijn subsidieert de overheid ook allerlei kunst die deze gebouwen kan opfleuren. Het VIPA verleent als agentschap van de Vlaamse overheid financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat is ook het geval in de Noordhinder in Heist. De 48-jarige kunstschilder Jan De Vliegher kreeg de opdracht om een in het oog springend doek te creëren op het thema “Pluk de dag”. De Japanse bloesems in het kunstwerk staan symbool voor de verbondenheid met het leven. Net als de bloesem is de mens onderhevig aan de grillen van de natuur. Daarom wil de schilder de boodschap geven om de dag te plukken en intens te genieten, omdat het leven zo kort is. Het licht van het leven is daarom ook duidelijk in het kunstwerk aanwezig. Het OCMW zal trouwens ook 1.480 euro uittrekken om een werk van Guido Vrolix te kunnen aankopen. Het werk van deze hedendaagse kunstenaar hangt er trouwens al drie jaar en werd tot nu toe gehuurd bij Kunst in Huis. Het kunstwerk hangt in de publieke ruimte waar iedereen komt. Kunst moet namelijk volgens het OCMW niet voorbehouden worden voor enkel de elite.

Sociaal-Economische meerwaarde van Het Zwin

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie CE Delft, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken heeft in opdracht van de “Royal Society for the Protection of Birds” (RSPB) de sociaal-economische meerwaarde onderzocht van 3 natuurgebieden. Het gaat om Het Zwin in Knokke-Heist en vlak over de grens ook Grevelingen en Waterdunen. De sociaal-economische meerwaarde bestaat bijvoorbeeld uit opbrengsten uit energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en -veiligheid, CO2-reductie en werkgelegenheid. Tevens werd gekeken naar de mogelijkheden om deze waarde te verzilveren, waardoor nieuwe financieringsbronnen ontstaan voor het beheer van deze natuurgebieden. Bij Het Zwin worden de grootste baten in de toekomst verwacht op het gebied van recreatie, educatie, waterberging en natuur. Een bedrag werd er voorlopig nog niet op geplakt. Voor de Gevelingen komt CE Delft op een totaal aan maatschappelijke baten van 533 tot 629 miljoen euro. De grootste ecosysteembaten worden verwacht op het gebied van energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en -veiligheid, CO2-reductie en werk-gelegenheid. Voor Waterdunen zijn de maatschappelijke baten 78 miljoen euro. Met name op het gebied van recreatie, waterberging en -veiligheid, natuur en werk-gelegenheid worden grote ecosysteembaten verwacht.

Het Sociaal Huis doet mee aan Music For Life.

Het Sociaal Huis in Knokke-Heist heeft voor de komende dagen twee acties op het getouw gezet in het kader van “Music For Life”. Mensen die de “Badge For Life” dragen krijgen daarbij een bedankje. Op maandag 17 en vrijdag 21 december wordt het personeel met een badge bedacht op een stuk cake. Op dinsdag 18 en donderdag 20 december staat het stellingenspel op de agenda. Daarmee wil het Sociaal Huis bijdragen aan een positieve beeldvorming rond dementie en het wegwerken van misverstanden. Deelnemers worden beloond met een notitieboekje en een balpen van het Sociaal Huis om te gebruiken als geheugensteuntje.

Meer info vind je HIER.

14.12.12

Overheid keurde PlanMer voor Casinosite goed

De Cel Mer van het Vlaamse Ministerie voor Milieu heeft de PlanMER voor de Casinosite in Knokke goedgekeurd. Dit betekent dat nu de officiële procedure voor het vaststellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan worden opgestart. Deze procedure begint met de vaststelling van het voorontwerp. Dit gebeurt door het college van Burgemeester en Schepenen die de wettelijk verplichte adviezen zal inwinnen. Daarna zal de gemeenteraad een voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan vaststellen dat vervolgens aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen. Het door de gemeenteraad definitief vastgesteld plan moet uiteindelijk door de Bestendige Deputatie van de provincie worden goedgekeurd. De procedure kan begin februari 2013 van start gaan en duurt ongeveer een jaar. Ondertussen zal er ook meer duidelijkheid zijn omtrent de financiële haalbaarheid van de plannen voor het nieuwe Casino. Burgemeester Lippens heeft onlangs benadrukt, dat de twee groepen die interesse hebben om het nieuwe Casino te bouwen ten laatste tegen 1 mei volgend jaar hun plannen moeten indienen plus de nodige bankgaranties storten die de realisatie van het project moeten garanderen. Doen ze dat niet dan zal de gemeente “andere opties bekijken” voor de toekomst van het Casino. Met de twee consortia gaat het om BESIX-CFE uit de Laarstraat in Antwerpen en EIFFAGE Benelux uit de Brugmannlaan in Brussel.

Straks ook gemeenschapsdienst voor GAS-boetes

De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties, de zogeheten GAS-boetes, uitbreidt. Het voorziet onder meer in een verhoging van de maximumboetes en de mogelijkheid om sancties op te leggen aan minderjarigen vanaf veertien jaar. De boetes bedragen voortaan maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Het ontwerp maakt ook een gemeenschapsdienst van maximaal 15 uur voor minderjarigen en maximaal 30 uur voor meerderjarigen als alternatief voor de boetes mogelijk. Ook in Knokke-Heist wil men snel overgaan tot het beboeten bij middel van gemeenschapsdienst. Overtreders zullen dan verplicht worden bepaalde taken uit te voeren die anders door het gemeentepersoneel worden verricht. Of de regering gezorgd heeft dat een en ander dan ook verzekeringsmatig geregeld is blijft in het ongewisse. De vraag blijft wie er verantwoordelijk is als iemand die een gemeenschapsdienst uitvoert een ongeluk overkomt. Verder is het ook zo dat in Knokke-Heist bepaalde overtredingen straks zowel door de politie, een parkeerwachter als een GAS-ambtenaar zullen kunnen worden vastgesteld. In het slechtste geval kan men zo tegen drie boetes aankijken voor één overtreding. Omdat elke gemeente aparte reglementen kan opstellen wordt met de GAS-boetes de middeleeuwse lapjesdeken van rechtsonzekerheid nog verder in de hand gewerkt.

Weer Tussen-2-Feestenloop in Knokke-Heist

Op woensdagnamiddag 26 december pakt de personeelsraad van de Brandweer voor de vijfde keer uit met de ‘Tussen-2-Feestenloop’ in Westkapelle. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente, VV Westkapelle en talrijke sponsors. De organisatoren mikken dit jaar opnieuw op minstens 500 sportievelingen die de kerstcalorieën op een sportieve manier willen kwijtraken. De jaarlijkse poldercorrida start in de Dorpsstraat ter hoogte van Café In ’t Dorp bij Jimmy. Er zijn dit jaar opnieuw 3 omlopen. De kinderloop (1,8 km) gaat om 13.30 uur van start. Die is gratis, en alle deelnemende kinderen krijgen een verrassingsgeschenk. Om 13.45 uur start de 5,5 km. Het startschot van de 10 km knalt om 14.30 uur. De aankomst is bij sportcentrum Molenhoek. De prijsuitreiking is voorzien om 17 uur. Traditiegetrouw zijn er speciale nevenklassementen voorzien, zoals een prijs voor de snelste brandweerman en -vrouw. De origineelst verklede deelnemer wordt beloond met een fiets, geschonken door Bike World. De leukst uitgedoste groep kan rekenen op een avondje in Le Boudin Sauvage. De organisatoren lassen in de Dorpsstraat ook een vliegende spurt van 100 meter in, met bijhorende prijzen. Onder alle deelnemers die aanwezig zijn op de prijsuitreiking wordt er een waardevol geschenk verloot, aangeboden door juwelier Bossaert.

Inschrijven kan via de website www.tussen2feestenloop.be. Wie zich online inschrijft, geniet van 2 EUR korting. De dag zelf kunt u zich ook nog inschrijven vanaf 12 uur in het sportcentrum Molenhoek in Westkapelle. Alle deelnemers krijgen een trendy muts.

Kabeljauw heet hangijzer op Visserijraad

Kabeljauw is van volgende week dinsdag tot donderdag het centrale thema op de Visserijraad in Brussel. Het is de bedoeling dat er een politiek akkoord komt over aanpassing van het kabeljauwherstelplan. Het quotum voor kabeljauw zou volgend jaar namelijk volgens dat plan met 20 procent moeten verlaagd worden. Maar dat valt niet te rijmen met de vaststelling dat het kabeljauwbestand groeit. Zowel de EU als Noorwegen begrijpen dat een quotumkorting grote problemen zal geven en zal leiden tot ongewenste discards. De verwachting is dat voor een belangrijk deel van de Noordzeevisbestanden, zoals schol, kabeljauw, makreel en haring enkel voorlopige quota’s zullen worden vastgesteld. De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over samen beheerde visbestanden zijn vorige week namelijk afgesprongen. Dat betekent ook dat EU-vissers vanaf het nieuwe jaar voorlopig niet in de Noorse zone mogen vissen.

Ingebruikname paardenbrug

Vrijdagnamiddag (vandaag) wordt in Knokke de nieuwe paardenbrug over de Isabellavaart in gebruik genomen. Dat zou gebeuren in aanwezigheid van schepen Luc Lierman. Deze raakte echter met z'n 4x4 ei zo na vast in de modder. De officiële opening zal daarom op een latere datum nog eens worden overgedaan. De brug is onderdeel van het nieuwe ruiterpad. De paardenbrug is vervaardigd uit glasvezel en werd bijgekleurd om zodanig perfect in het landschap te passen. De overspanning heeft een lengte van 10,50 m en een breedte van ongeveer 3,5 m en is voorzien van een grit in epoxy anti-sliplaag. Daardoor zullen de paarden zonder gevaar voor uitglijden kunnen gebruik maken van de brug. Het nieuwe ruiterpad begint bij de Kalfstraat in Knokke, ter hoogte van de manège Ponderosa. Het pad loopt voor een groot deel langs de Isabellavaart naar de Graaf Jansdijk en de Knokse Oosthoek. Vervolgens gaat het via de paden in het Zwingebied naar zee. De kosten voor de aanleg van de paardenbrug en het ruiterpad samen worden geschat op ruim 178.000 euro.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Sluis wil geen nieuwe fusie

Onze buurgemeente Sluis en ook Hulst zien het niet zitten om samengevoegd te worden met Terneuzen tot één grote gemeente Zeeuws-Vlaanderen. In het regeerakkoord van de nieuwe Nederlandse regering is namelijk sprake van een verdere “opschaling van de gemeenten”. Volgens de Sluise wethouder Ploegaert zouden in inwoners de dupe worden van het samenvoegen van gemeenten in een groot vrij dun bevolkt gebied. De afstand tussen de burger en de gemeentelijk overheid zou te groot worden. De voorbije jaren is Sluis eerst samengegaan met Aardenburg en daarna kwam nog de fusie met Oostburg. De gemeente Sluis wil geen verdere “opschaling” en ziet meer heil in een samenwerking tussen kleinere gemeenten.

Burgemeester Lippens legt maandag de eed af

Zowat elke dag maken zittende en nieuwe burgemeesters van West-Vlaamse gemeenten hun opwachting bij gouverneur Carl Decaluwé om er de eed af te leggen voor de nieuwe legislatuur. Komende maandag 17 december wordt het extra druk. Dan zijn liefst 10 burgervaders aan de beurt, waarvan 4 nieuwe gegadigden. Voor elke eedaflegging trekt de gouverneur 15 minuten uit. Voor Renaat Landuyt, de nieuwe burgemeester van Brugge, heeft hij echter 20 minuten gereserveerd. Na hem maakt Leopold Lippens uit Knokke-Heist z’n opwachting.

13.12.12

Toename leefloners

In het Sociaal Huis in Knokke-Heist heeft Annie Vandenbussche de laatste OCMW-raad voorgezeten van de aflopende legislatuur. In het kader van het bestaan van 10 jaar leefloon werd vastgesteld dat er dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer een gevoelige stijging werd genoteerd van het aantal leefloners. Als ook de cijfers voor het vierde kwartaal bekend zijn gaat het mogelijk om een stijging van 15 procent. Vorig jaar telde Knokke-Heist 200 leefloners. Anderzijds is het ook weer zo dat meer mensen geactiveerd werden in een tewerkstellingstraject. Een manifest teken aan de wand is echter het feit dat er steeds meer voedselpakketten worden aangekocht. De raad heeft dan ook beslist om een samenwerking aan te gaan met het Belgisch Interventie en Restitutieorgaan. Dat is een instelling, die in het kader van het Europees landbouwbeleid via voedselhulpprogramma samenwerkt met OCMW’s om zo de armen aan voedsel te helpen. Bij het agendapunt over de aankoop van een kunstwerk door het OCMW merkte Luc Masyn van het Vlaams Belang op dat zoiets niet verstanding was in volle crisistijd.

Tramverkeer tijdelijk gestremd.

Tussen Knokke en Blankenberge moesten donderdag door De Lijn urenlang vervangbussen ingelegd worden. De kusttram kon namelijk niet rijden. In Zeebrugge was in de ochtenduren de bovenleiding stukgereden door een kraanwagen. De Lijn zegt dat met man en macht gewerkt wordt aan het herstel van die bovenleiding. De hoop is dat het normale tramverkeer in de loop van de namiddag zal kunnen hernemen.

Knokke-Heist verhoogt belasting op tweede verblijven

Met een aanpassing van de belasting op tweede verblijven is Knokke-Heist van plan het opkopen van woningen in de dorpskernen van Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle ontmoedigen. Enerzijds wil men daardoor een coherent sociaal leven in de dorpen behouden. Anderzijds wil men vermijden dat in deze dorpskernen woningen langere tijd onbewoond blijven. Tot nog toe bestonden er drie zones in de badstad waarin de tweede verblijvers verschillend belast werden. Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de diverse categorieën afgeschaft en zal de belasting op tweede verblijven overal 700 euro per tweede verblijf bedragen. Momenteel beloopt die belasting, al naar gelang het de zone 3,2 of 1 betreft, 500, 600 of 650 euro. Zone 1 is daarbij het toeristisch gebied. Zones 2 en 3 omvatten de traditionele dorpskernen en meer landelijke woongebieden. De nieuwe aanslag betekent dus voor tweede verblijven in het toeristisch gebied een verhoging van 50 euro. In de volkse woonkernen van de gemeente bedraagt de verhoging voor tweede verblijvers 100 of 200 euro. Het gemeentebestuur voert verder aan, dat de belasting op de tweede verblijven sedert 2008 ongewijzigd bleef, hoewel de onroerende voorheffing jaarlijks stijgt aangezien het kadastraal inkomen jaarlijks aangepast wordt aan de index van de consumptieprijzen. Een tarief beneden de duizend euro wordt trouwens als “matig” beschouwd.

Honden blijven ook ’s zomers op het strand

De begin dit jaar in Knokke-Heist goedgekeurde “politieverordening dieren” blijft ongewijzigd van kracht. Dat heeft het college beslist na het evalueren van een bevraging omtrent het experiment waarbij ook ’s zomers op bepaalde tijdstippen honden op het strand werden toegelaten. Concreet mogen honden van 15 maart tot 15 oktober vrij rondlopen op het volledige strand van Knokke-Heist, tussen 21 uur ’s avonds en 9 uur ’s morgens. Deze wijziging kwam er op vraag naar een extra loopruimte voor honden. De dieren hoeven niet aan de leiband, maar de hondenbaasjes zijn natuurlijk wel verplicht om de hondendrollen op te ruimen. Agressieve honden moeten bovendien een muilkorf dragen. Aan de bevraging hebben zo’n 900 mensen deelgenomen, waarvan 42 procent hondenbezitters zijn. De helft van de ondervraagden vindt de huidige regeling goed, de andere helft heeft opmerkingen. Ongeveer twee op drie van de respondenten wensen het behoud van de huidige regeling, maar onder voorwaarden. Zo verwacht men meer burgerzin van de nalatige baasjes, een duidelijke signalisatie alsook frequente controles op de naleving van het reglement. Andere geformuleerde voorstellen zijn een afgebakende strandzone of een alternatieve zone zoals een loopweide.

Hoge eisen voor nieuwe Sluise burgemeester.

Onze buurgemeente Sluis heeft een profielschets opgesteld voor de persoon die Jacques Suurmond in juli volgend jaar opvolgt als burgemeester. Er worden hoge eisen gesteld. De nieuwe burgemeester moet daadkrachtig zijn, besluitvaardig, toegankelijk en vernieuwend. De toekomstige burgervader moet ook inlevingsvermogen hebben en stressbestendig zijn. Verder moet hij in crisissituaties rust en vertrouwen uitstralen. Tenslotte moet de gezochte kandidaat een verbinder, een bruggenbouwer en een netwerker zijn die mensen in en buiten de gemeente kan inspireren en enthousiast maken.

KH magazine gaat op zoek naar echte luxe

Deze week valt overal in de badstad het elfde KH Magazine in de bus. In deze nieuwe editie ontdekt men de verschillende definities van luxe. Zo laat Astrid Bryan haar favoriete plekjes in Knokke-Heist zien. Rik en Silvy Ruebens gunnen de lezers een blik achter de schermen van hun eigen woning en KH vroeg aan vijf gezichten wat luxe voor hen betekent. Daarbij werd ondermeer een avondje in het Casino gespendeerd. Bovendien maakt men kans om letterlijk in een prijzenbad te vallen. Na tien nummers maakt KH de balans op en daarvoor rekenen ze op de feedback van de lezers. Geef eerlijk en onverbloemd je mening via www.custometer.be/khmagazine en help zo KH te verbeteren. In ruil voor een antwoord op de vragen maakt men kans op een van de Diorpakketten of op de hoofdprijs: een Aquamass Stone One Original-bad t.w.v. 4750 EUR.

Wandelgemeente bij uitstek

De wandelnatuur  blijkt steeds meer een van de meest aantrekkelijke eigenschappen van Knokke-Heist te zijn. Vooral is dat het geval in de maanden dat maar weinigen hun vertier op het strand kunnen vinden. Van over het hele land zakken dagelijks mensen af naar de badstad. Vaak doen ze dat met de trein, tenminste als ze geluk hebben dat die doorrijdt naar Knokke. Een relaas van een paar wandelaars in de winterse natuur van onze badstad kun je HIER even nalezen.

Wacky eindejaarstoertocht

In Knokke-Heist heeft de mountainbike-club “de Wacky Racers” voor zondag 23 december een toertocht op de agenda gezet. Deelnemers krijgen de keuze tussen afstanden van 25, 42 en 55 km. De start kan men nemen tussen 8.30u en 12u ’s middags bij het Sportcentrum Molenhoek in Westkapelle. Als opwarmer hebben de Wacky’s een passage door een weiland voorzien. Na de jachtpaden begint vervolgens het ‘dijkenfestival’ dat doorloopt tot bij onze noorderburen. Daar kunnen de batterijen weer worden opgeladen aan de eerste bevoorrading. De bikers doorkruisen vervolgens de mooie veldwegen van de Zeeuws-Vlaamse kernen Ter Hofstede, Retranchement en Cadzand. Langs de kuststrook gaat het dan dwars door de duinen richting tweede bevoorrading aan de parking van Natuurpark Het Zwin. In het Koningsbos en Blinckaertbos worden de technische capaciteiten van de participanten op de proef gesteld. Daarna zijn de veldwegen rond het Duinenwatermeer aan de beurt. Bij de aankomst is een bewaakte fietsenstalling voorzien, alsook een ruime bikewash en de mogelijkheid om een warme douche te nemen. In de sportzaal worden de bikers getrakteerd op warme soep en kan men samen nagenieten op de après-bike.

Meer info bij: http://www.wackyracers.be/


Spelkoffers voor Spelotheek De Wip in Knokke-Heist

Dankzij sponsoring van het Zeebrugse bedrijf Interconnector beschikt Spelotheek De Wip in Heist over drie nieuwe spelkoffers. Die zijn gericht op het bevorderen van de sociale vaardigheden bij oudere kleuters. De koffers werden vorig academiejaar samengesteld door derdejaarsstudenten kleuteronderwijs in het kader van hun bachelorproef. De Wip is een uitleendienst van speel- en leermateriaal, aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsbehoeften van elk kind. De dienst beschikt ook over specifiek materiaal voor ouderenzorg en voor kinderen met een beperking, leermoeilijkheden, of die langdurig ziek zijn. Ouders en grootouders kunnen via de spelotheek kinderen regelmatig nieuw en uitdagend speelgoed aanbieden, zonder daar veel geld voor neer te tellen. De nieuwe spelkoffers kunnen vanaf nu geleend worden. Spelotheek De Wip bevindt zich in de de Vrièrestraat 26 (boven de Preventiedienst) in Heist.

Een fotoverslag over de nieuwe spelkoffers van de hand van Christel Bedert vind je HIER.

12.12.12

Kaboelmaterieel terug naar Zeebrugge

In Zeebrugge zal vrijdag het containervaartuig Tor Finlandia afmeren met legermateriaal van de Belgische beveiligingsopdracht in Kaboel. De beveiligingsopdracht eindigde op 30 september. Met cargovliegtuigen werd het materieel vanuit Afghanistan naar de Turkse havenstad Trabzon overgvlogen en daar geladen aan boord van de Tor. Het schip bevond zich woensdagavond reeds in de buurt van Cherbourg en zou vrijdagmorgen in onze kusthaven aankomen. Aan boord bevinden zich 54 voertuigen en 39 containers. Inmiddels zijn woensdag ook het commando- en logistiek steunschip Godetia en de mijnenjager M923 Narcis in Zeebrugge teruggekeerd. Tijdens een Navo-missie onder Belgische leiding hebben de vaartuigen in zo’n 4 maanden voor de Nederlandse en Franse kust een 50-tal mijnen uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd.

Initiatiecursus ‘dichterbij bijen’

Knokke-Heist pakt volgend jaar uit met een initiatiecursus over bijen. Het is trouwens geen geheim dat het Gemeentebestuur een hart heeft voor bijen. Naast de diverse bloemenweides komt er in 2013 ook een speciaal ingerichte tuin in de Paulusstraat waar men bijen en andere dieren een kans willen geven. De voorbije jaren organiseerde de gemeente bovendien twee bijensymposia met aandacht voor de problematiek rond de bijensterfte. Aansluitend op deze initiatieven start in februari een cursus die de deelnemers wegwijs zal maken in het leven van de honingbijen. Het gaat hier echter niet om een volwaardige imkercursus. Na afloop krijgt men wel een getuigschrift. Lesgever is Bart Vandepoele die al jaren lang actief is als imker. Hij werkt in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal in De Panne. De cursus is bestemd voor mensen die sympathie hebben voor de honingbij en er meer willen over weten. De cursus is gratis. Het maximaal aantal deelnemers is vastgelegd op 20.

De 4 lessen vinden plaats op donderdag 7, 21 en 28 februari en op 30 mei, telkens van 13.30 tot 16.30 uur in de compostdemonstratieruimte in de Noordhinder in Heist.  Inschrijven via e-mail aan siska.willems@knokke-heist.be of telefonisch op het nummer 050 630 198 met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en ‘Inschrijving bijencursus’.

Legalisatie prostitutie

Naast onderwerpen zoals scampi’s en ecocheques heeft het programma Volt op de tv-zender Eén het woensdagavond blijkbaar ook over de legalisatie van de prostitutie in ons land. Daarbij komt ook Knokke-Heist in beeld. Volgens een tweet van Hot Marijke zou een cameraploeg haar namelijk interviewen in haar ontvangststudio in de badstad. Het programma begint om 20.40u.

Oefening noodcommunicatienetwerk

In onze regio werd woensdag een oefening gehouden van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning. Dat is een Nederlands noodcommunicatienetwerk dat in actie komt bij het uitvallen van de openbare netwerken. Er werd dit keer echter niet alleen in Terneuzen en Sluis geoefend maar ook grensoverschrijdende tests in Knokke-Heist stonden op het programma. Zo werden in de loop van de voormiddag "prima verbindingen" gelegd vanuit het stadhuis van Hulst met Oostburg en Knokke-Heist. In het verleden is gebleken dat er bij rampen en soms ook bij technische problemen behoefte is aan een back-up voorziening. In dit kader wordt vaak verwezen naar de watersnoodramp in 1953 toen zendamateurs de verbindingen vanuit het getroffen gebied naar de buitenwereld tot stand brachten. De oefening van woensdag was bedoeld om na te gaan hoe men op korte termijn een alternatieve communicatielijn kan opbouwen tussen twee of meer belangrijke punten. Dat gebeurde in het kader van het uittesten van het "crisisplan".

Werk leerlinge keramiek geselecteerd voor Architec-Tour

Een werkstuk van Kathleen Mus van deKunstAcademie in Knokke-Heist werd geselecteerd voor een tentoonstelling in het kader van Architec-Tour. Dat is een samenwerkingsproject tussen de keramiekafdelingen van een aantal kunstacademies. Vorig schooljaar werd door de leerlingen keramiek in de ateliers gewerkt rond het thema 'Klei en architectuur'. Met dit project willen de deelnemende academies contacten leggen en verdere inhoudelijke verdieping geven aan het keramische gebeuren binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Brandweerman naar volle triathlon

Frederik Rappé, lid van de Knokke-Heistse triatnlonvereniging 3TK en tevens brandweerman (in Blankenberge) staat op 14 juli volgend jaar in Duitsland aan de start van de volle triathlon wedstrijd. Het gaat om de Challenge Roth, het wereldkampioenschap voor brandweerlui. Met nog 7 maand trainen voor de boeg met hulp van een persoonlijke coach hoopt de 36-jarige Frederik Rappé in super conditie te zijn tegen de zomer van volgend jaar. Hij doet reeds 7 jaar aan Triathlon en is van plan om zich van z’n beste kant te laten zien.

Casino Knokke goedgekeurd voor online partnerschap

Spellenleverancier Williams Interactive gaat binnenkort in partnerschap met het Casino Knokke de site jackpotparty.be uitbaten. Het casino, dat deel uitmaakt van de Groep Partouche, heeft namelijk van de Belgische kansspelcommissie een “licentie A+” ontvangen. Daarmee kreeg het de toelating om online casinoproducten aan te bieden. Op de site wil men een breed scala aan spellen mogelijk maken. Daaronder, speelautomaten, kaartspellen, tafelspelen zoals baccarat, roulette, blackjack en video poker. Daarnaast ook spelletjes in licentie zoals The Wizard of Oz en I love Lucy.  Gelijktijdig heeft de kansspelcommissie in ons land ook 10 nieuwe internetsites toegevoegd aan een zwarte lijst van domeinnamen die verboden zijn voor Belgische spelers. Het gaat ondermeer om casinoclub.com, casinotropez.com, eurofranc.com, spelpunt.nl, spigo.be, winner.com, 21grandcasino.com, comeon.com, leaderbet.com en jetbull.com. Ons land eist namelijk van de online gaming sites dat ze geassocieerd zijn met erkende casino’s. Volgens de online speluitbaters is dit echter in strijd met het recht op vrijheid van vestiging en verkeer binnen de Europese Unie.

Kerstman schaatst in Knokke-Heist

De “Oudervereniging Voor Moraal” in Knokke-Heist heeft met succes contact genomen met Santa Claus aan de Noordpool. Bijgevolg heeft de Kerstman z’n rendieren opdracht gegeven om ook onze badstad aan te doen. Op woensdag 19 december arriveert hij tussen 18u en 19.30u bij de ijspiste in Knokke. Met het initiatief wil de oudervereniging een ijsklompje bijdragen om de examenperiode met een gezellige portie discoschaatsen af te sluiten. OVM Knokke-Heist biedt alle discoschaatsertjes tot 14 jaar, die ten laatste op vrijdag 14 december zijn ingeschreven via ovmknokkeheist@gmail.com, een glaasje heerlijke warme chocomelk aan. Toegang tot de schaatsbaan, huur schaatsen en gratis glaasje warme chocomelk voor de normale toegangsprijs van €5 (betaling ter plaatse). Handschoenen zijn verplicht, een kerstmuts of rendierhoedje optioneel! HO,HO, HO! OVM Knokke-Heist is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Wie ook wil schrijven naar Santa Claus, hier is het adres:

Santa Claus
1 Reindeer Lane
North Pole
99705

Cadzandse stappers aangewezen op Knokke-Heist

Het ziet er naar uit dat er tegen volgend seizoen in onze buurbadplaats Cadzand geen opvolger komt van disco Joy. De discotheek sluit per 1 januari definitief de deuren. Bij de gemeente Sluis hebben zich een paar geïnteresseerde ondernemers aangemeld, maar die hebben nadien geen concrete plannen ingediend. In toeristische middens wijst men er op dat er voor jongeren maar weinig te doen is in West-Zeeuws-Vlaanderen en dat de jeugd komende zomer aangewezen zal zijn op de uitgangsstekken in Knokke-Heist. Joy sluit vanwege de bouw van het appartementencomplex Duinhof van de Compagnie Het Zoute. De eigenaar van de discotheek kreeg een mooi bod, en vreesde teveel klachten wegens geluidsoverlast.

11.12.12

Voorstelling Africa Eco Race in Knokke-Heist

Nu zaterdag ontvangt de badstad de Belgische pre-start van de Africa Eco Race 2013. Het evenement krijgt z’n beslag bij de River Woods Beach Club. Twintig wedstrijdteams uit ons land nemen van 27 december tot 9 januari deel aan dit grootse Afrikaanse avontuur. Ze doen dat met auto’s, motoren en vrachtwagens. Het brengt de participanten van Saint-Cyprien (Frankrijk, Roussilon) naar Dakar in Senegal. De Belgische deelnemers zijn zaterdag op het strand van Knokke-Heist te bewonderen, naast tal van activiteiten en presentaties. Bij de teams vinden we heel wat flandriens terug, onder wie zelfs enkele rasechte Knokke-Heistenaren zoals Rudy Goeminne (Buggy) en Patrick Hillewaere (vrachtwagen MAN), maar ook Werner Zoetaert uit Maldegem (corijder van de Nederlander Hermanus Van Putten, op Toyota). Een andere bekende flandrien is Kortrijkzaan Joost Van Cauwenberg (Toyota Hilux Pickup), die met Jacques Castelein in een team zit en tot de grote favorieten voor de eindzege wordt gerekend, net als de Fransman Jean-Louis Schlesser (Buggy), die de eerste vier edities won, en onze landgenoot Jacky Loomans (Toyota Hilux Pickup).De Africa Eco Race kwam er op vraag van de Afrikaanse landen toen Parijs-Dakar na de annulering van zijn editie 2008 naar Zuid-Amerika verkaste. De Africa Eco Race is nu de enige grote rally die in etappes wordt gereden en waarvan het parcours het Europese continent met de Senegalese hoofdstad verbindt. Bijna 15 wedstrijddagen en meer dan 6.000 kilometer moeten worden afgewerkt om Marokko, Mauritanië en Senegal te doorkruisen en de mythische oevers van het Lac Rose te bereiken op luttele kilometers van Dakar. Voor de vijfde editie zijn er meer dan 200 deelnemers, een inschrijvingsrecord. Met twintig Belgische wedstrijdteams is ons land bijzonder goed vertegenwoordigd.

Wat kan het Sociaal Huis voor u betekenen?

Woensdag 19 december wordt om 14 u in het Cultuurcentrum Scharpoord een lezing gehouden over wat het Sociaal Huis in Knokke-Heist voor de inwoners kan betekenen. De lezing wordt gegeven door Isabelle Bonne, diensthoofd Sociaal Huis, en door Karel Hermans, coördinator van het Thuiszorgplatform. Het Sociaal Huis is het torengebouw in de deelkern Heulebrug waar verschillende sociale diensten gevestigd zijn en waar zitdagen gehouden worden. In de uitzetting worden de verschillende dienstverleningen kort toegelicht. Het thuiszorgplatform is een van de diensten die uitleg geeft over de thuiszorgmogelijkheden. Aandacht gaat naar de praktische werking aan de hand van concrete voorbeelden. Er is eveneens mogelijkheid tot vraagstelling.

Deelnameprijs (te betalen aan de ingang): 3 EUR leden/4 EUR niet-leden. Wie moeilijk ter plaatse kan raken, gelieve dit tijdig te melden. Er wordt een oplossing gezocht! De locatie is rolstoeltoegankelijk en iedereen is van harte welkom! Meer info en inschrijvingen: tel. 050 51 37 41 of 050 51 51 37. In samenwerking met het Regionaal Dienstencentrum van de Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen

Knokke-Heistse kunst verkocht

In het Parijse veilinghuis Drouot zijn door de Groupe Partouche van het Casino Knokke een aantal kunstwerken geveild, in weerwil van het protest van burgemeester Lippens. Partouche is de concessiehouder van het casino in de badstad. Met de verkoop gaat het onder meer om het doek “Le voyage légendaire” van Paul Delvaux. Het ging voor 2,3 miljoen euro van de hand. Ook werden enkele sculpturen van Niki De Saint-Phale verkocht. Een reden voor de verkoop werd door Partouche niet opgegeven. Wèl zegt de groep regelmatig Franse en buitenlandse kunst ààn te schaffen omdat dergelijke aankopen in Frankrijk fiscaal volledig aftrekbaar zijn tot een bedrag gelijk aan een half procent van het jaarlijkse zakencijfer.

Veel trouwers op 12-12-12 in Knokke-Heist

De laatste jaren is het trouwen op unieke data steeds populairder geworden in ons land. Woensdag is dat ook in Knokke-Heist te merken. Op 12-12-12 treden in het Knokse stadhuis niet minder dan 8 koppels in het huwelijk. Voor enkele vroege vogels staan in de ochtend twee huwelijken op de dagorde. De zes andere koppels komen in de namiddag aan de beurt. Bij ons zijn trouwlustigen trouwens in het verleden enkele unieke data misgelopen. Het gaat om 11.11.11, dat was een feestdag, en 10.10.10, dat was een zondag; “en er worden geen uitzonderingen gemaakt” zegt men bij het gemeentebestuur. Vlak over onze landsgrens is er morgen minder trouwanimo. In Sluis worden woensdag maar twee huwelijken gesloten. Vorig jaar, op 11.11.11, waren dat er nog vijf. Elf november is namelijk bij onze noorderburen geen feestdag.

Zwammen teisteren kerk van Westkapelle

De kerk van Westkapelle, het oudste beschermd monument in Knokke-Heist, wordt op verscheidene plaatsen aangetast door zwammen. Dat werd recent opgemerkt en vervolgens besproken met de verantwoordelijken en architect Piet Viérin. De zwamaantasting is ernstig ter hoogte van de hanenbalk van het plafond- en dakspant in het koor, zowel op het houtwerk als op de muur. Vervolgens werd ook bruinrot vastgesteld. Bruinrot schimmels veroorzaken krimpscheuren in de lengterichting van het hout en loodrecht op de lengte van de vezelrichting. Dit wordt ook wel kubusrot genoemd. De zwammen zijn intussen weggehaald en vernietigd. Er werden producten ingespoten om de problemen te stabiliseren en te reduceren. De hanenbalk werd preventief gestut. Er zal nu een volledig restauratiedossier voor zwambestrijding worden opgemaakt.

Veel aandacht voor agressie tegen scheidsrechter in Knokke-Heist

In het licht van de dood van een lijnrechter in Nederland wordt momenteel ook bij ons zwaar getild aan een geval van agressie tegen een scheidsrechter. Een week na de feiten, die zich voordeden in sporthal De Stormmeeuw in Knokke, is de 54-jarige scheidsrechter Joseph Castelein uit Bredene nog steeds arbeidsongeschikt. Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd zaalvoetbal tussen MV Nation Boys en ZVC Bobo’s. Toen de Bredenaar bij een tussenstand van 6-3 in de allerlaatste minuut een bal die buiten ging aan De Bobo's toekende, maakte een 30-jarige speler uit Brugge opmerkingen en kreeg een gele kaart. Toen een andere speler vervolgens een bal in de richting van de scheids trapte krijg ook die speler geel. Vervolgens incasseerde de scheidsrechter rake klappen. De man, die werkzaam is voor de Vlaamse Overheid, denkt er ondertussen aan geen sportwedstrijden meer te fluiten.

Juryprijs voor regisseur Benoit De Clerck

De film "The Importance of Sweet & Salt" van de uitgeweken Knokke-Heistenaar Benoit De Clerck heeft de Prijs van de Jury gewonnen op het Kortfilmfestival in Leuven. De film komt nu samen met de prent “Premature” van de Noorse Gunhild Enger op de longlist voor de “Oscar voor beste kortfilm” in 2014. Het Kortfilmfestival in Leuven is sinds november immers een Oscar qualifying festival. De prijs van het publiek voor beste Vlaamse kortfilm was weggelegd voor “Dood van een schaduw” van Tom Van Avermaet.

Bemanningslid geëvacueerd

Maandagavond is bij de Scheldemonding ten noordoosten van Knokke-Heist een vrouwelijk bemanningslid geëvacueerd van het Russische vrachtschip Biryuza (Бирюза). Daartoe werd vanuit Breskens de reddingsboot Zeemanshoop ingezet. De vrouw werd met vermoedelijke nierproblemen aan de wal gebracht en vervolgens met een klaarstaande taxi naar een ziekenhuis gevoerd.

Foto met dank aan de KNRM

10.12.12

Drugsbende veroordeeld

Zeven leden van een drugsbende die actief was in Knokke-Heist werden maandag veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brugge. Een 30-jarige man uit Wijnegem, die de verdovende middelen leverde aan de bende, kreeg bij verstek 37 maanden effectieve celstraf. Een 27-jarige Knokke-Heistenaar sleet de drugs in de badstad. Het ging om in totaal zo’n 15 kilo marihuana. Voor de verkoop van de drugs schakelde hij plaatselijk ook twee zogeheten subdealers in. Er werden ook verdovende middelen verkocht aan minderjarigen. De leider van de drugsbende in de badstad werd door de rechter veroordeeld tot 4 jaar opsluiting, waarvan de helft voorwaardelijk. De subdealers kregen 300 uren werkstraf en 30 maanden voorwaardelijk. Een vijfde man die voornamelijk optrad als lijfwacht van de bende kreeg 30 maanden celstraf met uitstel. Twee vriendinnen van de dealers kwamen er met lichtere straffen van af voor hun betrokkenheid.

Steun voor aardappelboeren?

In de polder van Knokke-Heist tot de Westhoek blijven volgens landbouwexpert Luc Busschaert zo’n 3.000 hectare aardappelen ongerooid op de velden. Veel van die aardappelen zijn niet langer geschikt voor menselijke consumptie. In september was de grond te droog om te oogsten. Nadien ging het plots zo hard regenen dat het opnieuw onmogelijk werd om alle aardappelen te rooien. Ondertussen heeft de koude toegeslagen. Landbouwer Jan Vandepitte uit Knokke-Heist hoopt nu op steun van de overheid. Dat zou volgens hem de helft van het verlies kunnen dekken.

Prijswinnaars sorteerspel Horizon Net

Zopas hebben in Knokke-Heist een aantal winnaars van het zomerse sorteerspel van Horizon Net mogen in ontvangst nemen. Drie jobstudenten van het Netheidsteam van Horizon Net waren afgelopen zomer elke dag met hun bakfiets aanwezig op de zeedijk, sportstranden en evenementen. Aan de passanten werden 3656 strandetuis, 216 rollen plakband en 72 olietrechters uitgedeeld. 5830 voorbijgangers namen deel aan het sorteerspel van wie 72,5 % een volledig correct antwoord gaf. Er werden ook 2769 tevredenheidsenquêtes afgenomen. Algemene trend van de bevraging is opnieuw dat de meeste toeristen (74 % tegenover 71 % in 2011) tevreden zijn over de netheid in de gemeente. 59 % was op de hoogte van de netheidscampagne. De grootste ergernis waren de meeuwen, respectievelijk gevolgd door hondenpoep, zwerfvuil en het tekort aan vuilbakken.

De winnaars van het sorteerspel kregen een kistje met 4 champagneflessen en een boodschappentas met handige recyclagetools:
Dhr. Yildiz Vandenabeele uit Knokke-Heist
Mevr. Dierckx uit Knokke-Heist
Mevr. Deleersnijder uit Kortrijk
Mevr. Dellaert uit Evergem
Dhr. Lemmens uit Herenthout
De drie winnaars van de grote inzamelmaand van het frituurvet op het recyclagepark, mochten een frituurketel in ontvangst nemen:
Dhr. Debruyne uit de Achtmeilaan K-H
Mevr. Marleen De Keyser uit de Kragendijk K-H
Dhr. Verburgh uit de Notelarenlaan K-H

Berging “Baltic Ace”

De autocarrier “Baltic Ace” die vorige week na vertrek uit Zeebrugge verging ten gevolge van een aanvaring wordt geborgen. Het Deense bergingsbedrijf Svitger wil deze week nog een aanvang maken met het verwijderen van de stookolie en de diesel uit het vaartuig. Aan boord bevind zich nog ruim 460 ton zware stookolie en 55 ton dieselolie. De duur van de berging zal grotendeels afhangen van de weersomstandigheden. Bij de aanvaring kwamen in totaal 11 bemaningsleden om het leven, waarvan er zes nog steeds niet gevonden werden.

Werken Hermans Lybaertstraat

Bij het einde van fase 1 van de werken in de Hermans Lybaertstraat in Heist, tussen de Markstraat en de Antoniusstraat, zal het aannemersbedrijf Aswebo proberen om - afhankelijk van de weersomstandigheden - de onderlaag voor de rijbaan nog aan te leggen voor het eindejaarsverlof. Als dit niet mogelijk is, zullen de garages wel toegankelijk gemaakt worden. In fase 2, tussen de Antoniusstraat en de Kerkstraat, zal de aannemer starten met de rioleringswerkzaamheden op maandag 7 januari, waarbij de rijbaan opgebroken wordt en de garages ontoegankelijk worden. Dit is opnieuw afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voetbalwinst voor Knokke en Heist

Tijdens het zondagvoetbal waren er in onze regio winnende wedstrijden voor FC Knokke en FC Heist. Westkapelle keek tegen verlies aan. In Tweede Provinciale A versloeg Knokke tegenstander Bredene met 5-3. Zedelgem versloeg VV Westkapelle met 3-1. In het klassement staat Knokke gedeeld tweede met 32 punten. Westkapelle legt met 17 punten beslag op de 11de plaats. In Derde Provinciale B won FC Heist met 2-1 van Jonge Male. Moerkerke kreeg in Aartrijke een 6-3 nederlaag te verwerken. In de rangschikking blijft FC Heist leider met 34 punten. Moerkerke staat op de 8ste plaats met 21 punten. In Vierde Provinciale B won Zeebrugge op verplaatsing overtuigend van Doomkerke met 0-3. Zeebrugge staat nu vierde met 26 punten.

Laatste en eerste marathon voor leden Deva Team

Zondag hebben leden van het Deva Marathon Team deelgenomen aan de marathon van Lissabon. Onder hen ook drie lopers uit Knokke-Heist. Voor één van de deelnemers Heidi Lamote was het de allereerste marathon. Ze klaarde de klus in 4u26 minuten. De 62-jarige Walter Ghysel deed het in dezelfde tijd. Het was z'n 19de marathon. Voor de 70-jarige Blankenbergenaar Jules Neyens was het z’n 70ste en meteen laatste marathon. Hij slaagde erin om de 42 kilometer af te leggen in 4u 30 minuten. Het was een zwaar parcours maar het weer was ideaal: geen wind en temperaturen rond de 12 graden. “Het was m’n laatste marathon, maar ik blijf wel lopen”, aldus de kranige 70-er. Joris Callens was met 3u 46 minuten de snelste van het Deva Real Estate team. Deelnemers Nancy Meyers en Sabine Tanghe liepen in Portugal hun tiende marathon. Met de resterende loper ging het om Frank Vanhove.

Brandweerlui gehuldigd

Op de traditionele brandweerdag werden afgelopen weekend in Knokke-Heist een aantal spuitgasten gehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Maxim Willems. Stijn Moke ontving het brevet van sergeant aan de West-Vlaamse Brandweerschool Wobra. Michel Vandekerckhove kreeg de burgerlijke medaille 2e klasse. Korporaal Dirk Van Quathem mocht de burgerlijke medaille 1ste klasse in ontvangst nemen. Voor sergeant-majoor Jean-Pierre Hillegeer was er de burgerlijke medaille 1ste klasse. Onderluitenant Luc De Groote kreeg de Zilveren Palmen der Kroonorde en sergeant Eric Pauwaert de Gouden Medaille der Kroonorde.

Knokke-Heistse in Nationaal bureau Jong CD&V

Op de Wintertop van Jong CD&V in Lokeren zijn afgelopen weekend de stemmen geteld die de 3.000 leden de voorbije weken per postkaart konden uitbrengen. De 28-jarige Tom Vandenkendelaere uit Roeselare won daarbij nipt de voorzittersverkiezing. Hij mag de komende twee jaar de Vlaamse Jong CD&V leiden. Dat doet hij bijgestaan door het nieuw nationaal bureau van Jong CD&V. Dat bureau telt zeven leden waaronder de 25-jarige Britt Schouppe uit Knokke-Heist. Britt woont sinds 3,5 jaar in Knokke-Heist. Zij was voorheen gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Leeuw maar volgde haar liefde (Bert De Brabandere) naar de badstad. Beroepshalve is Britt parlementair medewerkster in het Brussels Hoofdstedelijk parlement voor fractievoorzitter Brigitte De Pauw. Met haar slogan 'Pump up the jam' wil Britt een nieuw recept aanreiken voor de grootste politieke jongerenbeweging van Vlaanderen. Ze wil het Jongerenbeleid opgeklopt zien tot een stevige en ondeelbare massa gebaseerd op een krachtige Jongerendialoog, met studenten, jeugdbewegingen, jonge gezinnen, jonge werknemers en jonge ondernemers.

Gemeentepersoneel op rust gehuldigd

Zopas werd in het stadhuis van Knokke het gemeentepersoneel gehuldigd dat in de loop van dit jaar met pensioen ging. De werknemers ontvingen uit handen van de burgemeester een kwaliteitshorloge en een boeket bloemen. Daarna volgde een feestelijke receptie, bijgewoond door vertegenwoordigers van het schepencollege en diverse diensthoofden en directe chefs van de betrokkenen.

Op de foto o.a.: bibliotheekassistent Kristin De Leyn, werklui Gustaaf De Wolf en Jean-Pierre Van Lede, timmertechnicus Mark Billiet en administratief beambte Arlette Van Laeke.

Knokke-Heistenaar heeft ’s werelds mooiste paard

Paul Gheysens uit de badstad, baas van de stoeterij Knocke Arabians, en bekend van het bouwbedrijf Ghelamco, is eigenaar van “het mooiste paard ter wereld”. Op het “Salon du Cheval” in Parijs heeft de hengst “QR Marc” op het Wereldkampioenschap voor Arabische volbloeden zondag namelijk de gouden medaille gewonnen. Het paard werd opgekweekt door Vicky en Louis Doyle uit de Verenigde Staten. Ook in het verleden won “QR Marc” al heel wat prijzen. Het paard heeft inmiddels zo'n 300 nakomelingen. Ook andere paarden van de stoeterij Knocke Arabians vielen in Parijs in de prijzen. Dat was onder meer het geval met de 3-jaar jonge hengst Espressivo, die in zijn categorie een tweede prijs wegkaapte.

Bewegende eindejaarsboodschappen op het strand

In Knokke-Heist wordt momenteel geëxperimenteerd met hoogtechnologische eindejaarsboodschappen. Wandelaars op de zeedijk ter hoogte van de Zwaluwenlaan krijgen op het strand kleurrijk bewegende kerstwensen en -animaties te zien. Het gaat om een 60 meter lange aaneenschakeling van een 400-tal aluminium H-bars van 1 meter hoog. De panelen kunnen in principe in iedere mogelijke vorm opgehangen worden. Omdat het in Knokke-Heist om een proefproject gaat, is geopteerd voor een eenvoudige lage opstelling, zodat het gemeentebestuur geen extra financiële middelen hoeft in te zetten voor het huren van stellingen. Met het DMX (Digital Multiple Xed) gestuurd systeem kunnen teksten en beelden volgens een eigen origineel ontwerp samensmelten tot een boeiende blikvanger. Dankzij een perfecte synchronisatie krijgen landschappen en gebouwen een geanimeerde en kleurrijke invulling. Het systeem kan via de ledverlichting in principe zelfs filmbeelden projecteren. De hele constructie is op het strand op ongeveer 100 meter van de wandeldijk opgesteld, in twee delen in een hoek van 15°, zodat zowel de wandelaars die komen van het Rubensplein als van het Casino zicht krijgen op dwarrelende sneeuwvlokken, voorbijglijdende geschenken en viertalige eindejaarswensen.

Bontjassenprotest in Knokke-Heist

Vier activisten van dierenrechtenorganisatie “Bite Back” hebben afgelopen weekend in de bekendste winkelstraten van de deelgemeente Knokke actie gevoerd tegen het dragen en verkopen van bont. Ze deden dat verkleed als “Domme Bontjes” met een opvallende blonde pruik, bontjas en foute make-up. Deze “Domme Bontjes” voelen zich als een magneet aangetrokken tot steden als Knokke-Heist, berucht om de vele flanerende bontdragers in het Zoute. De actievoerders benaderden zowel bontdragers als bontverkopende winkels om hen te informeren over de wreedheden van de bontindustrie. Volgens de initiatiefnemers is bont weer helemaal terug in de mode, vooral verwerkt in accessoires en in bontkragen. Wereldwijd worden elk jaar meer dan 100 miljoen dieren gedood in de bontsector. Veel bont komt tegenwoordig goedkoop uit China waar men het niet zo nauw neemt met dierenwelzijn.