30.11.12

Préstart Africa Eco Race in Knokke-Heist

Op 15 december ontvangt de badstad de Belgische pre-start van de Africa Eco Race 2013. Het evenement krijgt z’n beslag bij de River Woods Beach Club. Een veertigtal Belgische voertuigen (auto’s, motoren en vrachtwagens) nemen van 27 december tot 9 januari deel aan dit grootse Afrikaanse avontuur. Het brengt hen van Saint-Cyprien (Frankrijk, Roussilon) naar Dakar in Senegal. Zij zijn op deze bijzondere dag op het strand van Knokke-Heist te bewonderen, naast tal van activiteiten en presentaties. De Africa Eco Race kwam er op vraag van de Afrikaanse landen toen Parijs-Dakar na de annulering van zijn editie 2008 naar Zuid-Amerika verkaste. De Africa Eco Race is nu de enige grote rally die in etappes wordt gereden en waarvan het parcours het Europese continent met de Senegalese hoofdstad verbindt. Bijna 15 wedstrijddagen en meer dan 6.000 kilometer moeten worden afgewerkt om Marokko, Mauritanië en Senegal te doorkruisen en de mythische oevers van het Lac Rose te bereiken op luttele kilometers van Dakar.

Omruilactie Piaftoestellen

Voor alle gebruikers van het oude model (witte) Piaftoestel in Knokke-Heist, start vanaf 1 december een voordelige omruilactie tot het bekomen van het nieuwe (gele) toestel. Voor het oude toestel, dat al sinds lange tijd in omloop is, worden vanaf 1 februari 2013 -of tot tot de voorraad op is- geen nieuwe kaarten meer aangeboden. We raden gebruikers dan ook aan om zich voor 1 februari aan te melden in de Parkingshop met het oude toestel én de bijhorende kaart van Knokke-Heist. Tijdens de omruilactie wordt het oude toestel en de kaart teruggenomen, en kan het nieuwe toestel worden verkregen aan de tijdelijke gunstprijs van 23 EUR incl. btw. Het restbedrag van het oude toestel wordt integraal overgezet op het nieuwe toestel. Vanaf 1 februari wordt het nieuwe toestel opnieuw aangeboden tegen de normale prijs van 33 EUR incl. btw. De Piaf staat u toe uw parkeerplaats te betalen vanuit uw voertuig zonder u naar de parkeerautomaat te moeten verplaatsen. U hebt geen kleingeld of betaalkaart nodig. Het nieuwe Piaftoestel kunt u herladen in de Parkingshop op het gemeentehuis. Mogelijke herlaadbeurten zijn 20, 40 en 60 EUR, waarbij per oplaadbeurt een transactiekost geldt van 3,30 EUR. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via internet, van eender welke locatie, te herladen. Het Piaftoestel kan ook gebruikt worden in andere steden die dit hebben opgenomen in het beleid voor betalend parkeren. Alle verdere vragen rond deze actie kunnen worden gericht aan de Parkingshop Knokke-Heist, tel. 050 34 23 06 of via   knokke-heist@parkeren.be.

Nieuwe lichting gastheren en -vrouwen in de Zwinregio

Zopas ontvingen in ons grensoverschijdend gebied 26 nieuwe gastheren en vooral gastvrouwen uit de Zwinregio hun certificaat en gevelbordje. Dat gebeurde in de schuur “In de Morelleput” in het Nederlandse Nieuwvliet. Ze kregen ze uit handen van de Knokke-Heistse schepen Danny Lannoy en Sluise wethouder Ploegaert. De heer Rik Sameyn, diensthoofd gebiedsgerichte werking van de Provincie West-Vlaanderen prees deze 2de lichting ondernemers voor hun inspirerende gedrevenheid waarmee ze tijdens vijf halve lesdagen en al de andere voorbereidende tijd het beste van zichzelf gegeven hebben. De 82-jarige Jantje Van Sluis zorgde als luidschallende belleman voor de nodige protocollaire luister. Onder de Knokke-Heistse deelnemers behoorden vooreerst Yves Descamps, Chris Blommaert en Marie-Claude Gheyle als nieuwe gastheer en –vrouw. Beiden zijn enthousiaste gidsen in het For Freedom Museum. Kathleen Van Steen, zaakvoerster van de Zoete Polder, stippelde met boerderijcamping de Paardenwei een paardenzoektocht uit en verkende met haar gasten de bunkers in de dijk. Suze Van Brandt, sinds kort gastvrouw van de B&B www.duinenhuys.be stelde de Kalfmolen voor en bood samen met Marie-Claude Gheyle een rondleiding in het oude Zoute aan met aansluitend een golfinitiatie. Lieve Gunst en Suzanne Brusselle van hoeve Hazegras gaven een rondleiding in hun oude boterfabriek en hoeve die recent werden omgevormd tot enkele vakantiehuizen. Specialiteit van het huis is het vers gedraaide roomijs dat op hun gemengd landbouwbedrijf ter plaatse wordt vervaardigd. Het arrangement “Haasje over” dat Hoeve Hazegras samen met Erik Schijve had uitgewerkt, kreeg van de cursisten een speciale vermelding.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in de badstad vind je HIER.

Ongenoegen zwaar verkeer Heistlaan

Raadslid Olivier Bodyn heeft tijdens de gemeenteraad in Knokke-Heist het ongenoegen aangekaart van bewoners van de Heistlaan over het toegenomen havenverkeer dat hun woning passeert. Dat is het gevolg van het afsluiten van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat, die de Heistlaan verbindt met de Minervarotonde bij de landwaartse sluisbruggen. Burgemeester Lippens zei dat de straat heel waarschijnlijk zal afgesloten blijven om het verkeer van nieuwe exportwagens te scheiden van het gewone verkeer. Wèl is de burgemeester van plan om maatregelen te nemen tegen “zware trafiek op de Heistlaan”. Het afsluiten van de Van Nieuwenhuysestraat zorgt er voor dat de verkeerschaos bij de sluisbruggen op piekmomenten nog een stuk erger is dan vroeger. Dat komt op den duur niet alleen de omwonenden maar ook de haven zèlf duur te staan.

Foto van het Havenbestuur: zonsopgang bij de nog rustige landwaartse sluisbruggen.

Vakbondsactie bij Marinebasis

Aan de marinebasis in Zeebrugge is vrijdagmorgen actie gevoerd door de socialistische vakbond bij het Oostendse onderhoudsbedrijf Clemaco. De 120 werknemers van het bedrijf weten namelijk nog steeds niet of ze nà 1 januari nog zullen instaan voor het onderhoud van de marineschepen. Het gaat onder meer om schilder- en laswerk. Om de vier jaar wacht Defensie tot op het laatste nippertje alvorens groen licht wordt gegeven voor het verder zetten van het contract. Dit betekent steeds weer grote onzekerheid voor de werknemers.

Partouche wil kunst van Casino Knokke in Parijs laten veilen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft vrijdagmorgen vernomen dat Partouche, de groep die het Casino van Knokke-Heist momenteel in concessie heeft, blijkbaar aan het Parijse veilinghuis Drouot de opdracht heeft gegeven om op 10 december 2012 waardevolle kunstwerken van Paul Delvaux en Nikki de Saint-Phalle te verkopen aan de meestbiedende. Burgemeester Lippens zegt het ten zeerste te betreuren dat Groupe Partouche dit Knokke-Heists kunstpatrimonium zomaar verkoopt zonder het gemeentebestuur te raadplegen. De kunstwerken zorgen namelijk voor de uitstraling van het Casino en de badplaats in het algemeen en dat is van onschatbare waarde, aldus de burgemeester. “Groupe Partouche probeert niet alleen op slinkse wijze topwerk dat onlosmakelijk verbonden is met de artistieke geschiedenis van Knokke-Heist te verpatsen voor grof geld maar misbruikt trouwens de naam van de familie Nellens om zijn eigen reputatie buiten schot te houden. Dergelijke wanpraktijken zijn verwerpelijk en ik hoop dan ook dat Groupe Partouche de eer aan zichzelf houdt en alsnog aan veilinghuis Drouot de opdracht geeft om de verkoop voorlopig in te houden en eerst gesprekken aan te knopen met het gemeentebestuur van Knokke-Heist, de eigenaar van het Casino Knokke”, aldus een diep geschokte burgemeester Lippens. Met de geplande verkoop gaat het ondermeer om het magistraal werk “Le voyage légendaire” van Paul Delvaux uit 1974. Dat schilderij zou mogelijk 2,5 miljoen euro kunnen opleveren. Daarnaast ook een tweetal zeer belangrijke beelden van Niki de Saint-Phalle, waaronder “l’Oiseau”, dat samen met Jean Tinguely gerealiseerd werd (waarde 180.000 euro).

Auto gekanteld

Langs de Knokkestraat in Heist heeft zich vrijdagmorgen een spectaculair verkeersongeval voorgedaan. Dat gebeurde ter hoogte van het huisnummer 250. Twee wagens, een Mazda en een Citroën Berlingo, zijn er op elkaar ingereden. De klap was zo hevig dat de Citroën gekanteld is en op z’n zijde is terechtgekomen. De bestuurder van deze wagen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Beide wagens werden zwaar beschadigd en zijn getakeld. Ook een geparkeerde wagen van een loodgietersbedrijf deelde trouwens in de brokken. Nadien heeft de brandweer de straat weer schoon gespoten. Rond kwart voor tien was de weg weer vrij. De verkeershinder op de plaats van het ongeval heeft ongeveer anderhalf uur geduurd. 

Bibberduik in de Noordzee

In Zeebrugge hebben ruim 150 studenten en leerkrachten van Howest deelgenomen aan een bibberduik. Tussen de buien in en bij een koude wind hebben de meesten maar een paar minuten lang de golven getrotseerd. Sommigen eerstejaarsstudenten “Sport en Beweging” deden dat ludiek aangekleed. Een handvol van de bibberaars noemde het een goeie voorbereiding voor de nieuwjaarsduiken die er zitten aan te komen.

29.11.12

Knokke-Heist keurt “overgangsbegroting” voor volgend jaar goed

In Knokke-Heist heeft de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. Enkel de twee leden van het Vlaams Belang stemden tegen. Het onafhankelijke raadslid Olivier Bodyn onthield zich. Een jaar vroeger dan volgens een nieuwe wet vereist, werd het Budget voor 2013 in de badstad reeds opgesteld volgens het systeem van “beleidsdomeinen”, wat veel gelijkenis vertoont met de bedrijfsboekhouding. Grote voordeel van de nieuwe gemeenteboekhouding is dat men in de loop van het jaar tussen de diensten nog met budgetten kan schuiven. Burgemeester Lippens noemde het een “overgangsbegroting”. Er staan geen nieuwe belastingen in, “maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo zal blijven, dat zal van de hogere overheid afhangen”, aldus de burgemeester.

Het exploitatiebudget voor volgend jaar sluit af met een overschot van ruim 4,6 miljoen euro. De totale uitgaven belopen bijna 73 miljoen euro, waarvan 27 miljoen bestemd is voor lonen en bijna 25 miljoen voor allerlei werkingssubsidies. De geraamde ontvangsten bedragen meer dan 77 miljoen. Het gros, zo’n 53 miljoen komt uit fiscale ontvangsten en boetes.
In het investeringsbudget worden voor volgend jaar voor 21,4 miljoen aan investeringen voorzien. Een grot hap, ruim 2,5 miljoen euro, gaat naar de bouw van de nieuwe scholencampus in Knokke, en meer dan 6 miljoen is nodig voor werken aan het openbaar domein. Om dit te realiseren werden evenwel geen nieuwe leningen in het budget opgenomen.
Heel wat initiatieven voor de nabije toekomst, zoals de aanleg van de tweede golf, een stadsrandbos, een evenementensite met randparking staan enkel met naam in het budget vermeld omdat ze financieel geen budgettaire weerslag zullen hebben. Andere grote projecten waaronder de derde fase van de ambachtelijke zone ’t Walletje, de woonprojecten Duinenwater en Heulebrug worden afgehandeld via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en ressorteren evenmin een budgettaire weerslag.
In het liquiditeitenbudget van de gemeente wordt voor volgend jaar verder een bedrag van ruim 2 miljoen euro gereserveerd voor de uitbetaling van de pensioenen van mandatarissen via een pensioenfonds. Omdat per 1 januari een nieuwe bestuursploeg aantreedt heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Bourgeois vrijstelling gegeven voor het opstellen van een meerjarenplan.

Brody Neuenschwander op de zondagbabbel

Op 16 december is er in deKunstAcademie een zondagbabbel met Brody Neuenschwander. Deze kalligraaf en tekstkunstenaar werd in 1958 in Houston, Texas geboren. Hij verkent met zijn werk de grenzen tussen tekst en beeld. In veel van zijn collages en grote schilderwerken vloeien beeld en tekst in elkaar over en lijkt hij te opperen dat de twee volgens dezelfde regels kunnen gelezen worden. Kalligrafie staat centraal in Neuenschwanders verkenning van dit semiotische probleem. Voor zijn schriftuur, die een verbazingwekkende waaier aan kalligrafische expressies weergeeft, haalt hij inspiratie uit Westerse en Oosterse tradities of uit zijn eigen fantasie. De capaciteit van zijn oeuvre is in wezen onbeperkt. Hij is al twintig jaar een studiokunstenaar, en was te zien in New York, Parijs, Tokyo, Italië, Duitsland en België. Hij won verschillende prijzen, waaronder de Belle Letter internationale kalligrafieprijs, de medaille van de kunsten van de president van Italië en de D&AD prijs voor grafisch ontwerp. Met regisseur Peter Greenaway creëert hij sinds 1990 kalligrafie en tekst voor een reeks films, opera’s en tentoonstellingen – met als hoogtepunt de cultfilm The Pillow Book (1996). In 2007 ontwierp hij de SKINinstallatie in het Memling Museum in Brugge. Dit project omvatte een dertig meter lange plafondschildering en een videoinstallatie met muziek van Jeroen D’hoe. Op zondag 16 december kun je zelf een vraag stellen aan Brody Neuenschwander. Stuur een e-mail naar dekunstacademie@knokke-heist.be. Reservatie gewenst T 050 630 850.

Prijzen uitgereikt en gemachtigde opzichters aangesteld

Donderdagavond ontvingen de kinderen die met succes hebben deelgenomen aan de Poppyzoektocht in het For Freedom Museum naar aanleiding van 11 november hun prijs uit handen van burgemeester Lippens. In totaal namen 28 kinderen, meestal vergezeld van hun ouders, deel aan deze speurtocht in het Ramskapelse museum. Twaalf gelukvogels sleepten gratis tickets in de wacht voor de circusvoorstelling van Sakécripa in Scharpoord, rugzakken en wetenschappelijke natuurpakketten “Duinenpieper”. Nadien kregen ook vier leerkrachten uit de badsatd hun aanstelling als gemachtigd opzichter vanwege politie-inspecteur Chris Van Wynsberghe, coördinator van de dienst Verkeers- en Mobiliteits educatie van de politiezone. Burgemeester Lippens benadrukte dat er voor de kinderen in Knokke-Heist “absolute veiligheid moet heersen”, vandaar niet alleen veilige fietspaden maar ook controles op de veiligheid van de fietsen. Met de gemachtigde opzichters gaat het om: Karen Boeten Karen (leerkracht Gemeentelijke Basisschool De Vonk), Evelien Combes (leerkracht Gemeentelijke Basisschool Het Anker), Mieke Sierens en Tiny Stevens (beiden leerkracht in OLVO Heist)

Foto: Burgemeester Lippens met de winnende kinderen, Schepen Reubens, politie-inspecteur Chris Van Wynsberghe en gemachtigd opzichter Evelien Combes.

Problemen met e-mailserver @knokkeheist.be opgelost

Personen die een e-mailadres hebben eindigend op @knokkeheist.be hebben kunnen vaststellen dat hun e-mail op woensdag 28 november niet werkte. Er waren namelijk problemen met de e-mailserver. De firma die instaat voor deze e-mailserver, LCP NV uit Oostkamp, heeft onmiddellijk een nieuwe server opgestart en alle gebruikers op deze server terug aangemaakt. Dit heeft enkele uren geduurd, maar de situatie is ondertussen onder controle. De oude mails van de oude mailserver worden in de komende dagen hersteld en terug ter beschikking gesteld. Dit kan een aantal dagen duren wegens de aard van de problemen en de hoeveelheid e-mails. Dit heeft enkel gevolgen voor de mensen die enkel hun e-mail online raadplegen (via webmail.govlaanderen.be). Het is wel zo dat bepaalde functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld blogs, zijn verdwenen. Er zijn echter ook bepaalde nieuwe functies toegevoegd.

Inloggen blijft hetzelfde en hiervoor geeft u uw volledig e-mailadres in en uw persoonlijk paswoord. Dit werd niet gewijzigd. De mailhost is nog steeds mailhost.knokkeheist.be  Uw mail raadplegen kan altijd en overal op het internet via: http://webmail.govlaanderen.be   Hebt u vrienden of familie die ook een e-mailadres van KnokkeHeist wensen ? Geen probleem, via http://signup.knokke-heist.be bekomt u er eentje.

Onverwachte 5000ste bezoeker

Woensdagnamiddag 28 november heeft curator Danny Lannoy in Scharpoord de 5000ste bezoeker verwelkomd op de succesvolle tentoonstelling “Van het atelier naar de kust. Knocke & Heyst, 1880-1940”. De gelukkige was een lichtjes verbouwereerde Cas Goossens, voormalig directeur-generaal bij de BRTN. Die moest even z’n paraplu aan de kant zetten om zijn geschenk, een gesigneerde cataloog van auteur Danny Lannoy in ontvangst te nemen. “Dit heb ik van mijn leven nog nooit meegemaakt”, reageerde Cas die het nauwelijks kon geloven en eerst wat achterdochtig de omgeving leek af te speuren om er toch maar zeker van te zijn dat hij niet het voorwerp was van een of ander programma met verborgen-camera. Als co-auteur van de historische uitgave “Van Brugge naar La Palma” toonde de aangespoelde Knokke-Heistenaar alvast veel interesse voor het werk van collega-auteur Danny Lannoy. De expositie “Van het atelier naar de kust“ loopt nog tot zondag 13 januari. De toegang kost 6 EUR. De bezoekers kunnen daarbij ook gratis de tentoonstelling Knokse constructivisten op de benedenverdieping bekijken. Op zondag 2 december om 10.15 uur gidst schepen Danny Lannoy geïnteresseerden trouwens persoonlijk rond op de expositie en dit voor de prijs van een gewoon toegangsticket. Op dinsdagavond 11 december organiseert de Raad van Lokale Economie een speciale nocturne, exclusief voor de ondernemers in Knokke-Heist.

Stemmen voor "The Importance of Sweet & Salt"

De kortfim "The Importance of Sweet & Salt" van de uitgeweken Knokke-Heistenaar Benoit De Clerck is zoals reeds eerder vermeld genomineerd voor de HUMO-award. Alle fans van Benoit kunnen nu ook online stemmen en daar ook de film bekijken. Stemmen kan door in te loggen via hun facebook-account of humo-login. De maker van de film met de meeste stemmen zal op een officiële Humo-avond op het Internationaal Kortfilm Festival Leuven volgende week de felbegeerde award ontvangen. Als je stemt, kun je trouwens ook een weekendje Leuven winnen...
Voor meer info: www.benoitdeclerck.com

Werk van Knokke-Heistse op “Passion for Freedom”

Een beeld van fotografe An Deceuninck uit Knokke-Heist is geselecteerd door 'Passion for Freedom' in Londen. An is oud-leerlinge van deKunstAcademie in de badstad. Passion for Freedom is een organisatie die, naar eigen zeggen, de universele taal van het beeld hanteert om vrijheidsproblematieken allerhande bespreekbaar te maken. Met werk van kunstenaars uit 35 landen stelden ze in de Britse hoofdstad voor de vierde keer een kunstenfestival samen.

Zeebrugge blijft draaischijf voor Zespri-kiwi

In het Nieuw-Zeelandse Auckland heeft kiwi-marktleider Zespri een overeenkomst ondertekend waarbij Zeebrugge de komende vijf jaar het officiële Europese distributiecentrum voor Zespri kiwi’s blijft. Een en ander gebeurde in het kader van de Belgische economische handelsmissie onder leiding van Prins Filip. In het contract stelt SEA-Invest Zeebrugge haar infrastructuur ter beschikking aan Zespri voor het behandelen, opslaan, verpakken en verdelen van kiwifruit uit  Nieuw Zeeland. Vanuit onze haven vertrekken de kiwivruchten naar 25 markten over heel Europa. Zeebrugge staat al vanaf 1984 bekend als een ‘kiwi-haven’. Belgian New Fruit Wharf zorgt in onze kusthaven dankzij de kiwi’s voor de tewerkstelling van 250 mensen. Volgens havenvoorzitter Joachim Coens is het “op alle vlakken een succesvolle overeenkomst. Port of Zeebrugge is heel opgetogen met de vernieuwing van het contract en we kijken ernaar uit om de succesvolle samenwerking verder te zetten.” In 2011 bedroeg de totale kiwi-overslag in Zeebrugge 140.000 ton, dat komt overeen met 1,2 miljard kiwi’s. De kiwi’s uit Nieuw Zeeland zijn goed voor 120.000 ton. De andere 20.000 ton Zespri kiwi’s zijn afkomstig uit Italië. Woensdag werd in Nieuw-Zeeland trouwens ook een zusterhavenovereenkomst ondertekend tussen de haven van Zeebrugge en Port of Tauranga, de haven van waaruit de Zespri-kiwi’s worden verscheept. Ondertussen wordt in Nieuw-Zeeland in alle hevigheid strijd geleverd tegen het Psa-V virus dat nu reeds 68 procent van de kiwi-plantages heeft aangetast.

Buitentrap Sporthal De Stormmeeuw gerenoveerd

De buitentrap van Sporthal De Stormmeeuw in Knokke is grondig gerenoveerd. De trap fungeert als nooduitgang, en ook als extra in- en uitgang, vooral na sluiting van de sporthal om 23u. De vorige constructie was sterk aangetast door betonrot en beantwoordde niet langer aan de huidige normen inzake steilheid en tussenplatform. Het gemeentebestuur heeft dan ook geopteerd voor een “luie” trap met tussenniveau dat waterdoorlatend is. De constructie is afgewerkt met een antislipcoating voor maximale veiligheid en comfort. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de noordwestzijde een windscherm te plaatsen om beter beschut te kunnen genieten van een drankje op het terras. De totale kostprijs van de renovatie bedroeg een kleine 24.000 euro.

Eindejaarsconcert in Casino Knokke

Drie solisten van het Vlaams Muziektheater brengen volgende maand een uniek eindejaarsconcert in het Casino Knokke. Op zondag 16 december om 11 uur worden heel wat liefhebbers van klassieke muziek verwacht in de Magrittezaal van het Casino. Drie solisten van het Vlaams Muziektheater, dat gekend is voor operettevoorstellingen, brengen dan een concert met onvergetelijke Vlaamse en internationale kerstliederen en schitterende operettemelodieën. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Seniorenadviesraad. De tickets voor dit concert kosten 15 euro, 14 euro voor 55 plussers en 10 euro voor Uitpassers. Meer info en reservatie op 050 63 04 30.

Kermissen in Knokke-Heist

Zopas werden de datums bekend gegeven voor de kermissen die volgend jaar in Knokke-Heist gehouden worden.
Carnavalkermis Heist - Parking Knokkestraat: van zaterdag 9 tot zondag 17 februari
Zomerfoor Heist - Heldenplein: van zaterdag 1 tot dinsdag 4 juni
Oosthoekkermis Heist - Moefe: van zaterdag 8 tot woensdag 12 juni.
Ramskapelle kermis – dorpscentrum Ramskapelle: van vrijdag 5 juli tot zondag 7 juli
Zomerfoor Westkapelle - Deneveplein: van zaterdag 20 tot dinsdag 23 juli
Zomerfoor Knokke - Verweeplein: van donderdag 18 tot dinsdag 23 juli
Herfstfoor Knokke - Verweeplein: van donderdag 17 tot maandag 21 oktober

Zwaar ongeval in Knokke-Heist

Donderdagmorgen iets voor 5u heeft zich een zwaar ongeval voorgedaan langs de Elizabetlaan in Knokke-Heist. Ter hoogte van de Lichtenbrug tussen Zeebrugge en Heist-West is een personenwagen om een nog onbekende reden ingereden op een werfwagen van De Lijn, die bij de tramsporen stond. De bestuurder, een 21-jarige man uit Damme, moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Deskundigen kwamen ter plaatse en hebben een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van het ongeval.

28.11.12

100.000 eindejaarskrasloten in Knokke-Heist

Bij de deelnemende handelaars zijn in de badstad momenteel reeds 100.000 krasloten verdeeld. De eindejaarsactie werd door de dienst Toerisme ontwikkeld om de mensen die winkelen in Knokke-Heist extra in de watten te leggen. De actie loopt nog maar één week en is nu al een enorm succes. Alles gebeurt onder het motto: “wie shopt in Knokke-Heist, valt in de prijzen”. Wat kun je als klant winnen wanneer je in het bezit komt van één van de vele lotjes? In de prijzenpot zitten maar liefst 25.000 glazen champagne, 1200 geschenkkaarten, 50 hotelovernachtingen én 3 Citroën DS3’s. En bijna is het zover: straks op 24 december vindt de trekking voor de eerste wagen plaats.

De lijst van deelnemende handelaars vind je op de website: www.knokkeheist-trakteert.be.

Dringend herstel

Vanaf donderdag 29 november zal het aannemersbedrijf Verhelst in Knokke dringend wegeniswerk uitvoeren aan de rijbaan langs de zijkant van het Verweeplein. Er moet namelijk een verzakt en losliggend riooldeksel hersteld worden. Door de werken zal de rijbaan tot dinsdagavond 4 december afgesloten blijven.

Inrichting educatief bijenterrein in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is van plan om een extra inspanning te leveren in een poging om het verder verdwijnen van de bijenpopulaties tegen te gaan. Eerder werden in de badstad al bloemenweiden ingezaaid en bijenkorven geïnstalleerd op het cultuurcentrum Scharpoord. Nu heeft de gemeente een voorstel uitgewerkt om gratis een stuk braakliggend privéterrein langs de Paulusstraat in de Knokse Oosthoek te gebruiken. Het terrein heeft een oppervlakte van 1.368 vierkante meter. Knokke-Heist zal er een educatieve tuin aanleggen met typisch inheemse plantensoorten en een poel ter bevordering van de biodiversiteit. Ondermeer zullen er ook een aantal bijenkasten worden neergezet. Met het initiatief wil men zowel tamme als wilde bijenkolonies een helpende hand reiken.

Gemeentelijke Nieuwjaarsdrink voor hele bevolking?

Het lijkt erop dat in Knokke-Heist de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente op andere leest geschoeid wordt. Het aantal genodigden was de voorbije jaren zodanig gestegen dat het maximum werd bereikt dat in het Casino Knokke voor de veiligheid kon toegelaten worden. Momenteel wordt gewerkt aan een plan waarbij de nieuwjaarsreceptie in het Casino enkel nog voor het personeel zal bestemd zijn. Daarna zou dan een nieuwjaarsdrink volgen voor de hele bevolking op het Verweeplein, zoals dat reeds in heel wat andere gemeenten het geval is.

Weer recorddiepgang in Zeebrugge

Het Franse containerschip m/s CMA CGM Columba heeft rond twee uur woensdagmorgen de haven van Zeebrugge verlaten met een diepgang van 15,63 meter. Hiermee wordt de recorddiepgang van een week geleden op naam van het zusterschip Vela van 15,5 meter verbroken. De Columba was dinsdag de haven binnengevaren met een diepgang van 14,45 m. De Columba is 363 meter lang, 44 meter breed en kan 11.400 TEU laden. Het schip wordt ingezet voor de Azië-dienst FAL3 van CMA CGM, China Shipping Container Line, MSC en UASC. Het schip is inmiddels onderweg naar Marsaxlokk in Malta. De maritieme toegang van de haven is de sterkste troef voor Zeebrugge. De kusthaven wapent zich dan ook voor de komst van de nieuwste generatie containerschepen waarbij een diepgang van 15,5 meter en meer de regel wordt. Onder andere de werken voor het verdiepen van de oostkaai van Container Handling Zeebrugge en de uitdieping van het oudste stuk kaaimuur bij APM Terminals maken deel uit van deze strategie.

Vierde Aragas iDuathlon in Knokke-Heist

Volgend jaar wordt op het strand van Knokke-Heist voor de vierde keer de “Aragas iDuathlon” georganiseerd. Op 14 april kunnen atleten van divers pluimage het tegen mekaar opnemen. De organisatie mikt dit jaar op een bijzonder breed publiek voor deze unieke strand- en baanduatlon. Het gaat om een strandloop van 5 kilometer, gevolgd door 22 kilometer fietsen door duinen, park en strand, en om af te ronden nog eens 2,5 kilometer lopen op het strand. Het evenement krijgt op de laatste zondag van de paasvakantie z’n beslag omdat men op die manier meer volk kan aantrekken. Trouwens er kunnen zich maximaal 450 atleten inschrijven voor de wedstrijd. Ook dit keer staat de Sailing Club in Duinbergen weer centraal zeggen de iniatiefnemers: “We blijven trouw aan het karakter van de wedstrijd. Zo speelt de hele duatlon zich vooral af rond het strand van de Royal Belgian Sailing Club te Duinbergen, daar passeren de deelnemers zowaar 7 maal. Ook voor het publiek wordt het op die manier interessant.”

Individueel deelnemen kan vanaf 18 jaar, deelnemen in duo (1 loper, 1 fietser) vanaf 16 jaar. Inschrijven vanaf 1 december 2012 via www.iduathlon.be


Het belang van lichaamstaal voor scheidsen

Begin volgend jaar wordt voor de vierde keer de scheidsrechtersstage van de Belgische A-referees in Knokke-Heist georganiseerd. Op 4, 5 en 6 januari zullen zo’n 50 topscheidsrechters present zijn in het Pavillon Het Zoute in de Oosthoek. Ook Frank De Bleeckere zal tijdens de stage weer z’n steentje bijdragen. Op het programma diverse trainingen op de sportvelden in de badstad en een bosloop. Belangrijk onderdeel van de stage worden de workshops van David Elleray. Hij is de voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Britse Football Association. Hij zal het hebben over het belang van “concentratie, het ‘bewust zijn’ en geloofwaardigheid” voor een scheidsrechter ten einde beter te presteren en respect te krijgen. Nieuw daarbij is het gebruik van “lichaamstaal” door scheidsrechters om met spelers te communiceren alvorens men tot verbale waarschuwing of gele en rode kaarten z’n toevlucht moet nemen. Lichaamstaal wordt volgens de BBC trouwens steeds belangrijker omdat heel wat internationale spelers de taal van de scheidsrechter niet begrijpen.  

vtbKultuur Knokke “Turkije, aan de rand van Azië & Europa”

VtbKultuur Knokke organiseert nu vrijdag 30 november om 20 u in Scharpoord de avontuurlijke reisavond “Turkije, aan de rand van Azië en Europa”. Die wordt gebracht door fotografen Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden. Het gebied rond de stad Istanbul is met Europa verbonden en het grote schiereiland Anatolië vormt een deel van Azië. Duizenden jaren vroege geschiedenis van oude volkeren werden gevolgd door een bloeiperiode van hoogstaande Griekse cultuur, gevolgd door de Romeinen in het Byzantijnse rijk. In 1453 namen de Ottomaanse Turken Constantinopel in en noemden de stad Istanbul. Hét begin van een nieuwe culturele bloeiperiode met Islamitische kunstvormen uit het oosten. Talrijke verzorgde musea, indrukwekkende gebouwen en afgelegen archeologische plaatsen zijn makkelijk te bereiken in dit uitgestrekte en goed gestructureerde land. De bevolking is uiterst gastvrij en behulpzaam. De overweldigende natuur maakt een grote indruk op de reiziger. Ruwe berggebieden (Pontisch gebergte noorden, Taurus zuiden en de Ararat oosten), feeëriek geërodeerde valleien (o.a Cappadocië), uitgestrekte stille meren (o.a. Eğirdir en Van), brede stromen (Tigris, Eufraat), en een lange grillige kuststrook in het zuiden, met vele historische steden, goudgele stranden en verscholen vissersdorpjes: een schitterend land. In de reeks vtbKultuur-reportages. Met een schitterend optreden van de buikdanseressengroep Ameena en een Turkse lekkernij. M.m.v. Toeristische Dienst Turkije en de Ambassade van Turkije.

Kaarten 7 EUR niet-leden / leden vtbKultuur/Davidsfonds/Uit-pas Cultuurcentrum 5 EUR – abonnees Volksontwikkeling: gratis
Info: Dominiek Segaert (vz vtbKultuur Knokke en Volksontwikkeling – tel. 0479 691865 – www.vtbkultuurknokke.be) – voor alle info rond de aantrekkelijke gezinskaart 25 EUR met toegang voor alle avonden vtbKultuur & Davidsfonds én Uit-pas).

IJsland gebruikt “pr-spin” in makreeloorlog

De visserijsector aan onze kust is niet te spreken over de propaganda die door IJsland gevoerd wordt rond het onverantwoord opvoeren van de makreelvangsten door dat land. Volgens de Noordelijk Pelagische Werkgroep probeert IJsland de sterk opgevoerde vangsten te rechtvaardigen door de waarheid in briefings te verdraaien om een zo gunstig mogelijk beeld op te hangen. Omdat IJsland de hete adem van mogelijke handelssancties van de EU in zijn nek voelt heeft de noordelijke eilandstaat een bekend Brits pr-bedrijf ingehuurd om aan hun onverantwoorde gedrag een positieve draai te geven. Het is een feit dat de makreel zich heeft uitgebreid richting IJsland en dat de IJslanders daarvan willen profiteren. De afgelopen vier jaar zijn door de EU en Noorwegen serieuze pogingen gedaan om een verantwoorde deal te maken met IJsland (en de Faerøer), maar deze voorstellen zijn steeds afgewezen. IJsland claimt 15 procent van de totale TAC van de Noordoost-Atlantische makreel. De werkgroep heeft evenwel berekend dat het land de afgelopen drie jaar maar liefst 24 procent van die TAC heeft gevangen.

Gastvrouwen en –heren van de Zwinstreek

Nu donderdag 29 november ontvangen weer een nieuwe reeks “Gastvrouwen en –heren van de Zwinstreek” hun certificaat en gevelbordje. Ze hebben hiervoor een 5-daagse cursus gevolgd op diverse locaties in de regio. De ceremonie voor dit grensoverschrijdend initiatief wordt dit keer gehouden “In de Morelleput”, een bed & breakfast boerderij in Nieuwvliet. De overhandiging van de certificaten gebeurt door de Knokke-Heistse schepen Danny Lannoy en de Sluise wethouder Ploegaert. Ook een delegatie van het West-Vlaams provinciebestuur en “Natuur en Zo” zal present zijn.

27.11.12

Stroompanne in Knokke en Westkapelle

Door een stroompanne kwam een stuk van Knokke en het oostelijke deel van Westkapelle dinsdagavond rond 18u zonder electriciteit te zitten, met inbegrip van een deel van de Dorpsstraat ten westen van de Natiënlaan. Ook de lichten van het kruispunt bij de Far West waren buiten werking. De Natiënlaan zèlf was wel verlicht. In heel de getroffen zone vielen gelijktijdig ook het internet uit en de tv-distributie. Rond 19.25u was er weer tv en internetverbinding. Het heeft tot bijna 21u geduurd voor overal de electriciteit hersteld was. Door de stroompanne is ook hier en daar in de winkels de kassa uitgevallen. Bij Carrefour in Knokke probeerden mensen verder te winkelen bij het licht van hun mobiele telefoon, maar toen werd het bericht omgeroepen dat iedereen de winkel moest verlaten omdat niet kon worden afgerekend.

Auto vast op tramsporen in Knokke-Heist

Rond 16u is een bestuurder met z’n wagen klem komen te zitten in de tramsporen in Heist. Dat gebeurde ter hoogte van de kruising met de Heistlaan vlakbij Delhaize. De auto reed in de richting van Knokke toen die voorbij het kruispunt tussen de boordstenen en de tramsporen terecht kwam. Politie en hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook een wagen van De Lijn kwam assistentie verlenen. De tram moest tijdelijk van het andere spoor gebruik maken. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van dit bizarre ongeval, mogelijk verstrooidheid van de bestuurder. Er zijn bij het eenzijdige ongeval geen gewonden gevallen.

Foto met dank aan Ivan Blomme 

Zeebrugs fregat op piratenjacht

Het Zeebrugse fregat Louise-Marie is uit de haven van het Oost-Afrikaanse Djibouti vertrokken met bestemming de Hoorn van Afrika. Daar wordt de komende weken de wacht opgetrokken tegen Somalische piraten. Het schip heeft 166 bemanningsleden aan boord. Het is de derde keer dat de Louise-Marie deelneemt aan de Europese operatie 'Atalanta'. Het fregat vertrok op 7 november uit onze kusthaven. Volgens de huidige plannen wordt de Louise-Marie op 27 februari terug in Zeebrugge verwacht. Op 6 december zou het fregat aanmeren in Mombasa, in het oosten van Kenia.

Respecteer de eindejaarsversiering

De mooie eindejaarsversiering in Knokke-Heist staat er nog maar pas of er is reeds schade. Zo werd in de deelkern Heulebrug een stroomdraad doorgeknipt van een slee. Het gemeentebestuur vraagt zich af of in sommige buurten de eindejaarsverlichting wel op prijs gesteld wordt. Verder moet ook op de parkrotonde bij het station van Knokke de reusachtige arrenslee met kerstman hersteld worden, nadat een automobilist uit Maldegem er op knalde en probeerde vluchtmisdrijf te plegen. De slede zal met een kraan volledig uit elkaar moeten gehaald worden. De dader zal mogen opdraaien voor de aanzienlijke kosten. In de badstad zijn er trouwens heel wat mensen die niet weten dat sinterklaas en het zogeheten kerstfeest in feite één en dezelfde viering zijn. Dus waarom zou de eindejaarsversiering en -verlichting niet mogen dienen voor beide evenementen? Het gemeentebestuur vraagt iedereen trouwens met aandrang om niet in of op de structuren te gaan staan of zitten!

De feiten

Het spijtige is dat heel wat inwoners van de badstad totaal geen historisch inzicht hebben over het ontstaan van die feesten. De originele viering in onze gewesten was duizenden jaren lang het Joelfeest rond 21/23 december. Dit is het traditionele winterzonnewendefeest waarbij de Oppergod Wodan centraal stond. Hij joeg in de donkerste dagen te paard op de wolf Fenrir, die de zon wilde opvreten. Wodan versloeg de wolf en redde de zon en werd zo “het licht van de wereld” en de dagen werden weer langer. De helpers van Wodan brachten via de schouw geschenken voor de kinderen mee. Daarom waren hun gezichten ook zwart van het roet van de schouw. Toen onze gewesten door de Romeinen veroverd werden lieten deze het heidense feest ongemoeid. Daarna kwam echter de intollerante Christelijke godsdienst overal, desnoods met het zwaard, de heidense gewoonten uitroeien. De Roomse kerk slaagde er evenwel niet in de viering rond Wodan uit te bannen. Dus werd er een nieuw christelijk feest voor in de plaats gesteld: kerstmis, de zogezegde geboorte van Christus. In het jaar 354 besliste Rome om de datum van kerstmis van 6 januari te verschuiven naar 25 december, ten einde het feest van Wodan nog meer te verdringen. De kerk heeft vervolgens ook de heidense kwaliteiten van Wodan afgepakt en Christus tot het "licht van de wereld" gebombardeerd. Omdat de mensen in onze gewesten Wodan bleven vieren werd door Rome sinterklaas in het ‘leven’ geroepen. Die reed net als Wodan op een paard, had zwarte pieten bij zich en gaf geschenken aan de kinderen. Het feest werd verhuisd naar begin december. Maar het gaat dus eigelijk om één aaneensluitende eindejaarsviering. Dus moet voor mensen met enig historisch benul één soort versiering en één soort verlichting voor de hele periode toch wel kunnen. Zeker gezien het de gemeente dit jaar zo’n 270.000 euro kost en iedereen baat heeft bij een gezellige aanloop naar het nieuwe jaar.

Feest van de 70-plussers.

Onlangs werd in het Casino Knokke het feest van de 70-plussers gehouden. Niet minder dan 2350 aanwezigen konden genieten van optredens van Conny Neefs, het Ballet Generation Next, het zangtrio Carré Confituur en Johan Stollz. Tijdens de pauze kregen alle aanwezigen een drankje en een hapje aangeboden. Iedereen was laaiend enthousiast over de show en de receptie. Om de twee jaar biedt het Gemeentebestuur van Knokke-Heist een gelijkaardig programma aan, in samenwerking met de Seniorenadviesraad, de leerlingen van de Ter Duinen campus Heist, het Rode Kruis en de brandweer.

Scholieren trotseerden de spellingregels

In totaal hebben in Knokke-Heist 36 scholieren deelgenomen aan de jaarlijkse Dicteewedstrijd van het Willemsfonds. Dat waren er minder dan vorig jaar, maar toch iets meer dan het gemiddelde van de voorbije jaren. De wedstrijd werd ingericht in samenwerking met de Openbare Bibliotheek en het gemeentebestuur. Uit het 5de en 6de leerjaar waren 22 kinderen present. Ze kwamen uit zowat alle basisscholen in de badstad. Eerste was Helen Derudder, tweede Amélie Michiels en derde Femke Vanlandschoot. Van de 11 deelnemers van 1ste en 2de middelbaar wonnen Emma Klincke, Céline Vandepitte en Lazlo Vantorre. Jammer genoeg waren er maar 3 deelnemers van het 3de en 4de middelbaar. Hier was de uitslag: 1: Jarno Maertens, 2: Rembrand Vandevelde en 3: Tom Plovie. Alle deelnemers gingen naar huis met boeken en/of boekenbonnen. De teksten, zeker die voor het middelbaar, vergden trouwens het uiterste van de deelnemers op gebied van kennis van de spellingregels. Een staaltje: Sportievelingen kijken van bij het hanengekraai reikhalzend uit naar de glooiende skipistes. Is onder een wolkeloze hemel het sneeuwtapijt door zoele zuidenwind een weinig afgekalfd, dan biedt het sneeuwkanon soelaas! Of hogerop: de gletsjer opent nieuwe perspectieven. Klassieke ski's: te banaal voor 't jonge volkje! Dan maar ijzingwekkend slalommend op blitse snowboards kleurrijke kleuters op hun minuscule skietjes aan spillebeentjes de stuipen op het lijf gejaagd.

Foto Norbert Minne

Eindejaarshappening Jeugdvoetbal Heist.

Naar jaarlijkse gewoonte richt FC Heist weer een eindejaarshappening in ten voordele van de jeugdelftallen. Dat gebeurt op 14 en 15 december in de kantine van sportstadion “De Taeye” Heist. Vrijdag 14 december is er een kwisavond waaraan een 20 tal ploegen kunnen deelnemen. Voor inschrijvingen en inlichtingen kan men terecht bij Hubert Daese op 0486 869513. Op zaterdag 15 december staan er in de loop van de dag enkele wedstrijden op het programma en vanaf 17u kan men genieten van soep, ribbetjes en worst met brood. Nadien is er nog muziek en dans.

Muziek Soundtrack voor vrede

Jasper Moeyaert uit Knokke-Heist, medeoprichter van het productiehuis Geronimo, is straks met één van z’n producten op tv. Het gaat om Soundtrack, een reeks waarin vier muzikanten door Israël en de Palestijnse gebieden trekken, op zoek naar de rol die muziek speelt in dit eeuwige conflictgebied. Johannes Verschaeve, Dijf Sanders, Eva De Roovere en Jason Dousselaere zoeken uit wat muziek doet met de bewoners van het gebied. Al reizend componeerden ze zo de soundtrack voor hun eigen roadmovie. Drie weken lang volgde het productiehuis de muzikanten tijdens hun ontmoetingen met zowel Israëli's als Palestijnen, van Tel Aviv tot de Dode zee en van de Westbank tot Jeruzalem. Met de ploeg ging men ook Gaza binnen waar men kennis maakte met het enige theatergezelschap van de Gazastrook. Met het belang van muziek in de regio te onderstrepen stapte het initiatief trouwens onbewust in de voetsporen van wijlen Abie Nathan, die van 1973 tot 1993 met z’n zeezender “The Voice of Peace” met muziek vrede wilde helpen brengen in het gebied. Vanaf volgende zondag 2 december is Soundtrack op Canvas om 19u30. Volgend jaar zullen trouwens nog drie nieuwe Geronimo-programma’s te zien zijn, zowel op Eén als op Canvas.

Soep op de stoep bij de Keuvelhoekschool

Ondanks heel wat zieke kinderen en leerkrachten zal de Keuvelhoekschool in Knokke toch volop meedoen aan de actie Soep-op-de-stoep van Welzijnszorg. Dat gebeurt nu woensdag 28 november. Op die manier wil de school haar steentje bijdragen aan deze campagne en zo de armoede in eigen land even onder de aandacht brengen. Alle kinderen brengen daartoe twee tomaten mee. De ouderraad zal vervolgens samen met alle kinderen en in het bijzonder met de vierde klas tomatensoep maken in een tent op de speelplaats. Iets voor de middag kunnen de kinderen de soep dan ook proeven. Ouders of grootouders die de kinderen ’s middags komen afhalen, kunnen een beker soep bekomen tegen een vrijwillige bijdrage, of ook soep per liter kopen tegen 3 EUR. Ook sympathisanten zijn welkom. De opbrengst gaat integraal naar het werk van Welzijnszorg.

Clubleden WNZB gehuldigd

Zopas hebben de Wandelende Noordzeeboys in de badstad hun clubkampioenen gevierd. Ook dit jaar werden de leden met de meest punten extra in de bloemetjes gezet. Het ging daarbij aan de top om Goedewil Van Canneyt en Maria Roets. Ook de deelnemers aan de wekelijkse oefentochten werden niet vergeten. Bij het optellen van de gewandelde kilometers bleek dat het eveneens Goedewil Van Canneyt was die de meeste stappen in de schoenen had. Hij legde in clubverband niet minder dan 4.947 kilometer af.

Omleiding Bayauxlaan

In de hoofdriool van de Bayauxlaan in Knokke is zoals eerder reeds vermeld ter hoogte van huisnummers 30-32 beton gestort over een lengte van 44 meter. Op woensdag 28 november zal een aannemersbedrijf daarom de weg opbreken en het beton verwijderen. Hierbij zal het noordelijk rijvak van de Bayauxlaan tussen de Paul Parmentierlaan en de Koningslaan volledig afgezet worden voor het verkeer. Het verkeer komende uit de richting Lippenslaan en rijdende in de richting van het casino zal aan het kruispunt met de Parmentierlaan omgeleid worden via de Julius Hostestraat en de Koningslaan. Het hele karwei hoopt de aannemer binnen de 3 weken te kunnen klaren.

26.11.12

Fataal ongeval aan boord van vissersvaartuig

Aan boord van de Zeebrugge 80 “Silverpit” van de gelijknamige rederij uit Knokke-Heist heeft zich maandag een dodelijk ongeval voorgedaan. Dat gebeurde in de Straat van Dover ter hoogte van het Noord-Franse Calais. De Nederlandse schipper Willie Versprille uit Groede is  van de trap gevallen toen hij uit de stuurhut stapte, mogelijk ten gevolge van een hartaanval. Hij werd bewusteloos aangetroffen door de andere bemanningsleden, die direct de Belgische autoriteiten in Oostende hebben verwittigd. Vanuit Koksijde werd onmiddellijk een helikopter naar de plaats van het ongeval gestuurd. Het 48-jarige slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar Le Touquet. Daar heeft een team van de Mobiele Reanimatiedienst uit Boulogne-sur-Mer enkel de dood kunnen vaststellen. Het vissersvaartuig zelf heeft vervolgens koers gezet naar de thuishaven. De scheepvaartpolitie is een onderzoek begonnen naar de omstandigheden van het ongeval. Versprille laat een vrouw en twee kinderen achter. De Z 80 is een vaste garnalenaanvoerder in Breskens. Eind vorige week heeft de bemanning de kotter omgeschakeld op vis, waarna zondagavond vanuit Breskens naar Het Kanaal werd vertrokken. Op maandag 3 december wordt in de Vismijn in Breskens een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de overleden schipper.

Oud Sluis behoudt sterren

Restaurant Oud Sluis in onze buurgemeente behoudt z'n drie Michelinsterren. Dat bleek maandag bij de presentatie van de Michelingids Nederland 2013 in Maastricht. Sergio Herman van Oud Sluis heeft als sinds 2006 drie sterren. Dat is de hoogst mogelijke waardering in de restaurantgids, die gezien wordt als de meest toonaangevende ter wereld. Ondanks allerlei speculaties heeft Nederland er ook dit jaar geen extra driesterrenrestaurant bij gekregen. Een week geleden werd de Michelin gids voor ons land voorgesteld. Toen bleek dat het Knokke-Heistse restaurant Cuines 33, op minder dan een jaar tijd een ster had binnengehaald.

Kerstman met arrenslee aangereden in Knokke-Heist

Op de parkrotonde bij het station van Knokke werd de reuzenkerstman met z’n arrenslee afgelopen nacht aangereden. Rond twee uur in de ochtend is een chauffeur met z’n Audi A6 bij het rond punt van de weg af geraakt en heeft de grote structuur van z’n voetstuk gereden. De arrenslee is onderaan beschadigd en is deels gekanteld. Als bij wonder doet de verlichting het wel nog. De aanrijder daarentegen is weggevlucht met z’n zwaar beschadigde wagen. De politie heeft de chauffeur enkele kilometer verderop kunnen in de kraag grijpen. Hij werd meegenomen voor verhoor en krijgt met de feestdagen van de kerstman een rekening cadeau.

Elektrische auto voor Preventiedienst

Knokke-Heist gaat een viertal elektrische auto’s aankopen en één elektrische scooter. In dat verband heeft het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek. Dit resulteerde dan weer in een overeenkomst met EVA (Elektrische Voertuigen in Actie), een van de 5 platformen die elektrische mobiliteit ondersteunen. De totale investering voor deze elektrische voertuigen werd begroot op 145.000 EUR. De gemeente ontvangt een subsidie van 80 % op het verschil tussen de kostprijs van een klassiek thermisch voertuig en de kostprijs van een elektrisch voertuig. Voor Knokke-Heist komt dit neer op een subsidie van 38 497 EUR. Het eerste elektrische voertuig zal gebruikt worden door de Preventiedienst, in hoofdzaak door de GAS-medewerkers. Het voertuig beschikt over een ruime laadruimte van 4,6 m³ en een laadvermogen van 650 kg, en kan dus ook de achtergelaten fietsen meenemen. Het voertuig is identiek uitgerust als een klassiek thermisch voertuig, behalve dat het hier gaat om een elektrische motor. De actieradius is om en bij de 160 km. De topsnelheid bedraagt 130 km/uur, en de oplaadtijd schommelt tussen 6 en 8 uur wanneer de batterij volledig leeg is. De auto is voorzien van een datalogger die alle gegevens opslaat en ze eenmaal per maand via de gsm-module bezorgt aan de VUB. Daar worden rijgedrag, snelheid, oplaadtijd etc. geanalyseerd. De chauffeur kan zo nuttig tips ontvangen inzake rijstijl, rijsnelheid enz. De dames van de Preventiedienst waren na de eerste kilometers al vol lof over hun geruisloze wagen. Wel moeten ze aandachtig zijn, omdat de zwakke weggebruikers de wagens totaal niet horen aankomen. Volgend jaar worden de overige elektrische wagens aangekocht.

Winst voor Knokke-Heistse ploegen

Voor de diverse voetbalploegen in Knokke-Heist was er afgelopen weekend winst over de ganse lijn. In Tweede Provinciale A won FC Knokke met 2-1 van SK Torhout. De wedstrijd tussen SV Koekelare en VVWestkapelle leverde een 2-3 eindstand op. FC Knokke staat nu derde in het klassement met 26 punten. Westkapelle staat gedeeld negende met 17 punten. In Derde Provinciale B versloeg Heist op eigen terrein de bezoekers uit Beernem met 5-1. Moerkerke verloor met 0-2 van Veldegem. In de rangschikking staat FC Heist met 31 punten afgescheiden aan de leiding. Moerkerke staat vijfde met 20 punten. In Vierde Provinciale B tenslotte verloor Zeebrugge thuis met 0-3 van Hertsberge. Zeebrugge staat vijfde in het klassement met 23 punten.

Veel GAS-boetes uitgedeeld in Knokke-Heist

Een half jaar nadat in Knokke-Heist het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties werd goedgekeurd blijkt dat reeds 220 inbreuken werden vastgesteld. Liefst 120 van de overtredingen betrof de politieverordening op dieren. Het ging om mensen die hun hond op het strand lieten lopen wanneer dat niet mocht, of niet aan de leiband hielden. Slechts tienmaal konden de gemeentelijke ambtenaren baasjes bekeuren wegens het niet opruimen van hondenpoep. Ook werden 74 wildplassers door de GAS-ambtenaren beboet. Daarnaast werden ook inbreuken vastgesteld op het verbod van het gebruik alcohol op het openbaar domein. Voor het bepalen van de sanctie werd rekening gehouden met de ernst van de inbreuk en verzachtende of verzwarende omstandigheden. De sanctie kan oplopen tot 250 euro, en voor minderjarigen een maximum van 125 euro.

Nieuw wetsontwerp

Momenteel ligt er een nieuw wetsontwerp ter goedkeuring voor. Deze wijzigingen zijn voorzien voor het voorjaar 2013. De voorstellen betreffen het optrekken van het maximumbedrag van de boete naar 350 euro, en 175 euro voor de minderjarigen. Het wetsontwerp voorziet de mogelijkheid om een gas-boete op te leggen vanaf de leeftijd van 14 jaar in plaats van 16 jaar en de mogelijkheid om diverse parkeerinbreuken (bv. parkeren op los- en laadzones) met een gassanctie te beboeten. Daarnaast zal de bemiddelingsprocedure wettelijk verankerd worden en zal de mogelijkheid voorzien worden tot de uitvoering van een gemeenschapsdienst.

Plannen Compagnie Het Zoute hebben grote invloed op Cadzand-Bad

Het is niet te verwonderen dat we Cadzand steeds vaker Knokzand noemen. De bouwplannen van de Compagnie Het Zoute uit Knokke-Heist hebben namelijk een grote impact op onze buurbadplaats. Vooral de vervangings- en uitbreidingsplannen voor De Branding en het Strandhotel aan het Duinplein worden uitzichtbepalend. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan, dat momenteel bij de gemeente Sluis ter inzage ligt. De nieuwe appartementencomplexen beslaan zowat de hele zeezijde van het plein. Het huidige Strandhotel, dat 38 kamers heeft, wordt gerenoveerd en uitgebreid, en krijgt straks 70 kamers. Bij het hotel komen drie gebouwen met bij elkaar 62 appartementen. Het naastgelegen restaurant De Branding wordt gesloopt en maakt plaats voor een gebouw van zes verdiepingen met 54 appartementen. Dat brengt het totaal appartementen in beide plannen op 116. Een groot deel ervan heeft 'zicht op zee'. De Compagnie Het Zoute hoopt nog voor de zomer te kunnen beginnen met bouwen.

Starfish Nipple@ The Alley 98

Op vrijdag 14 december doet Starfish Nipple in Knokke-Heist The Alley 98 aan. Starfish Nipple, dat zijn drie van de vier bandleden van de vroegere rockband High Level, Peter B – zang, Sylvain K – bass en Jan H - gitaar, met alle drie een grote passie voor classic rockmuziek. Na het splitten van High Level gingen ze ieder hun eigen weg op, maar konden ze het samen optreden toch niet missen. Tot ze plots besloten om nog eens een reünie te doen in 2008. Ze vroegen hun goede maat Dino Verrienti (drummer The Boozers) om mee te doen op de drums, en die vond dat direct oké. En sindsdien zijn ze blijven optreden. Ze spelen niet zo vaak, maar als ze buiten komen is het een spetterende rockparty, wat menig mens zal hebben geweten. Ze spelen songs van al hun grote helden: John Fogerty, The Eagles, Golden Earring, Zz Top, AC/DC, Billy Idol, Eva ...

Entree 8 EUR.

Beton in hoofdriool Bayauxlaan

In opdracht van het gemeentebestuur heeft een externe deskundige vastgesteld dat er in de hoofdriool van de Bayauxlaan in Knokke beton werd gestort. Dat is gebeurd over een lengte van 44 meter ter hoogte van de huisnummers 30-32. Nu woensdag 28 november zal een aannemersbedrijf daarom de weg opbreken om het beton te verwijderen. Hierbij zal het noordelijk rijvak van de Bayauxlaan tussen de Parmentierlaan en de Koningslaan volledig afgezet worden voor het verkeer. Het hele karwei zal vermoedelijk 3 weken in beslag nemen.