15.6.12

Politie rekent drugsdealers in

Vrijdag heeft de lokale politie Damme/Knokke-Heist bevestigd dat het korps deze maand 4 drugsdealers heeft gearresteerd. De lokale recherche hield de mannen al enkele weken in het oog. Het gaat om 3 dertigers uit Knokke-Heist en 1 vijftiger uit Zeebrugge. De dealers gingen goed georganiseerd te werk en bevoorraadden verschillende afnemers. Tijdens een huiszoeking troffen de rechercheurs ruim anderhalve kilo marihuana aan en allerlei attributen die wijzen op betrokkenheid in de drugshandel. De dealers werden voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De raadkamer bevestigde intussen ook hun aanhouding. Enkele verdachten bekenden al hun betrokkenheid in de drugshandel.

CJP vrij populair in Knokke-Heist

Ruim een vijfde van de meer dan 4.000 jongeren tussen de 12 en 26 jaar in Knokke-Heist hebben zich dit jaar geregistreerd voor het verkrijgen van een Cultureel Jongeren Pas. De in totaal 829 jongeren kunnen aldus genieten van allerlei voordelen op het vlak van kunst, zelfontwikkeling en vrijetijdsbesteding. De evenementen waaraan met goedkoper kan deelnemen beperken zich trouwens niet tot Knokke-Heist. Ook studenten in de universiteitssteden levert het voordeel op. Volgend schooljaar zal trouwens opnieuw de mogelijkheid voor het verkrijgen van een CJP worden aangeboden in de badstad.

Zandzakken om uit te rusten in natuurgebied

De ruime Zwinregio heeft er een nieuwe vorm van rusten bij. De jongste innovatie in ons kustgebied is “uitrusten op een zandzak”. Het kan kan momenteel al even over de grens in het duingebied tussen Nieuwvliet-Bad en Groede. Daar werden al 15 dergelijke ‘bankjes’ neergepoot. Ze fungeren meteen ook als onderdeel van de kustversterking in de duinen. Het is een idee van de 22-jarige Charlotte van Iwaarden uit onze buurgemeente Aardenburg. Ze kreeg aan de kust de kans om haar afstudeerproject aan de Kunstacademie in Breda, in de praktijk te brengen. "Veel mensen die het strand bezoeken, hebben er geen idee van hoeveel werk het is om de kuststreek veilig te houden", geeft ze aan. "Ik wilde dat werk en de bezoekers hier met elkaar verbinden, met aandacht voor de omgeving en de natuur." Uit de zakken, die uiteindelijk helemaal opgaan in de omgeving en zelfs vergaan, groeit helmgras. Mochten de zakken succesvol blijken, dan komen er mogelijk nog meer. Ze zijn namelijk praktisch en het inrichten van dergelijke rustplaatsen kost bijna niks. Charlotte hoopt dat mensen die de zakken gebruiken, een foto of opmerkingen naar haar willen mailen. Dat kan via info@charlotte-vaniwaarden.com.

Knokke-Heist denkt na over hoogbouw

In de badstad werd een hoogbouwnota opgesteld. Daarin wordt de mogelijkheid voor hoogbouw op bepaalde plaatsen in Knokke-Heist toegelicht. In de nota zijn argumenten opgenomen die kwalitatieve hoogbouw in de gemeente moeten rechtvaardigen. Dit wil evenwel niet zeggen dat straks in de badstad wolkenkrabbers verrijzen, heet het. De hoogbouwnota is er volgens de gemeente gekomen omdat de beschikbare gronden schaars worden. Verder is er in Knokke-Heist nood aan betaalbare woningen, handelshuizen, restaurants, cafés, hotels, congresruimten en dergelijke meer. De hoogbouwnota wordt komende donderdag voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.

Foto: zoals afgebeeld wordt het beslist niet in Knokke-Heist

Knokke-Heistenaar Vanleenhove én initiatief dubbel genomineerd

Vrijdag werden de 15 genomineerde kandidaten voor de vijfde editie van de ‘Westtoer-prijs Fernand Peuteman’ bekend gemaakt. De prijs bestaat uit 4 categorieën. Voor de ‘Prijs van verdienste’ werd uit Knokke-Heist Frank Vanleenhove van Surfers’ Paradise genomineerd. Voor de ‘Innovatie-/creativiteitsprijs’ werd onder andere ook het nieuwe watersportcentrum ‘Lakeside Paradise’ op de short list gezet. Wie uiteindelijk de prijzen zal in de wacht slepen moet blijken op 27 september tijdens de Nacht van Westtoer. Tijdens dit evenement, ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van Westtoer, zullen ook de prestigieuze Westtoer-awards voor de West-Vlaamse toeristisch-recreatieve sector uitgereikt worden.

Bromfietser zwaar gekwetst in Knokke-Heist

Donderdagochtend rond 07.20 u deed zich een zwaar verkeersongeval voor langs de Kalvekeetdijk in Westkapelle. Dat gebeurde ter hoogte van het bedrijf Herboliften. Een bromfiets kwam er in aanrijding met een bestelwagen. De bestuurder van de bromfiets werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Nachtelijk ongeval bij station Knokke

In de vroege uren van donderdag verloor een bestuur de controle over zijn stuur aan het rondpunt bij het Maurice Lippensplein in Knokke. De wagen ging over kop en belandde uiteindelijk voor de ingang van het station. De zware personenwagen is rijp voor de schroot. Gelukkig kwam de bestuurder heelhuids uit het wrak.

Boterhammen met Zand

Het Sincfala Museum in Knokke-Heist bereidt zich momenteel voor op de jaarlijkse zomertentoonstelling. Die loopt straks onder het motto “Boterhammen met zand” en gaat over de eertijdse “Vakantiekolonies aan de Oostkust”. In de badstad waren er een tiental. Heist was de thuisplaats voor ondermeer Home Caritas, Home Roger Ryckeman en het Huis der Mutualisten. In Duinbergen was er Villa Saint-Joseph. In Knokke waren onder andere Kinderwelzijn en 'Maison de convalescence du Zoute' bekende vakantiekolonies. Duizenden mensen hebben nog herinneringen aan hun verblijf in één van de 'kolonies' langs onze kust. Ze doen terugdenken aan spelen op het strand, trektochten in de duinen en in een lange rij terug naar het opvangtehuis wandelen achter een jongen of meisje die een vlag bij zich droeg. Op strand kraakten de boterhammen van het zand dat ertussen waaide; een geluid net alsof men een boterham met bruine suiker eet, maar de smaak is anders... Vakantiekolonies hebben een lange geschiedenis. Eind 19e eeuw al organiseerden liberale filantropische verenigingen dergelijke kolonies om arme kinderen naar het openbaar onderwijs te lokken. De katholieken konden niet achterblijven en richtten soortgelijke instellingen op. Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de overheid tussen door de oprichting van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin). De instelling controleerde en subsidieerde de kolonies. In de jaren 1920 gingen de Vooruitziende Vrouwen kindervakanties organiseren om het lidmaatschap van de socialistische mutualiteit te propageren. Na de Tweede Wereldoorlog kregen ook de mutualiteiten overheidssubsidies. Omdat alle loontrekkenden verplicht werden om hierbij aan te sluiten, waren de vakantiekolonies niet langer enkel voor arbeiderskinderen. Vanaf de jaren 1970 nam het succes geleidelijk af. Vakantiekolonies zitten nu nog enkel in het geheugen van mensen geprent. In de tentoonstelling besteedt Museum Sincfala aandacht aan het vakantiekolonie-fenomeen bij middel van veel foto’s plus klank- en beeldmateriaal. De tentoonstelling: boterhammen met zand, Vakantiekolonies aan de Oostkust opent op zaterdag 30 juni in het Heistse Sincfala en loopt tot 20 januari 2013.


Openingsuren 10.00-12.00 en 14.00-17.30 - Museum Sincfala, Pannenstraat 140
http://www.sincfala.be


20ste braderie en rommelmarkt in Westkapelle

Unizo-Westkapelle organiseert op zondag 15 juli voor de twintigste keer de braderie en rommelmarkt in de verkeersvrije dorpskern. Het gaat trouwens om meer dan zomaar een brocantemarkt. Het is een dorpsfeest; het orgelpunt van het plaatselijk kermisweekend. Het gebeuren omvat diverse straatmuzikanten, clowns, straattoneel, de hele namiddag optredens en animatie op podia, vele gezellige terrasjes. Als afsluiter is er zoals elk jaar een verrassingsoptreden.

Tarieven voor deelname aan rommelmarkt


Deelnemers aan de rommelmarkt maken een bijdrage over van 15 EUR waarvoor men 4 meter ter beschikking krijgt. Per bijkomende meter betaalt u 3 EUR extra bij, evenwel steeds met een minimum van 4 meter (15 EUR.). Professionele marktkramers betalen een tarief van 50 EUR. Hiervoor kunnen zij beschikken over een aparte plaats van 8 lopende meter. Het is deelnemers verboden voedingsproducten en dranken te verkopen. Geïnteresseerden kunnen hun deelname bevestigen door overschrijving op rekening van Unizo. Let wel : uw deelname is pas geldig na storting op de speciale UNIZO-rekening, 738-0034503-90, met, voor de 'rommelmarkters', duidelijke vermelding van uw referentie, het aantal meter en uw gegevens en dit uiterlijk voor maandag 29 juni 2012.

Visserijherrie rond aanlandingsplicht discards

Naar aanleiding van de Europese Visserijraad over hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid hebben vissers- en producentenorganisaties het plan verworpen voor een aanlandingsplicht voor vis-discards in de Europese Unie. Die plicht komt neer op een verbod om gevangen vis, die te klein is voor de verkoop, overboord te zetten. In de plaats wil de sector stimuleringsmaatregelen om ongewenste bijvangsten geleidelijk te minimaliseren. De focus zou moeten liggen op het vermijden van dergelijke bijvangst en de stapsgewijze reductie van discards. “Een aanlandingsplicht is populistisch, simplistisch, onrealistisch en zal geen oplossing zijn voor de complexe discardsproblematiek en dus geen bijdrage leveren aan het duurzaam beheer van de visstand”, aldus de sector. Onder Cypriotisch voorzitterschap wordt naar verwachting eind dit jaar door de Europese Visserijraad een besluit genomen in deze materie.

Woonerf ’t Vaartje tijdelijk afgesloten

Het woonerf ’t Vaartje in Knokke wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dat zal het geval zijn nu maandag en dinsdag, 18 en 19 juni. Er worden werken uitgevoerd naar aanleiding van een rioolbreuk. De wijk blijft wèl toegankelijk voor de hulp- en veiligheidsdiensten. De bewoners worden verzocht om hun vuilniszakken in de Smedenstraat buiten te zetten.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens vorige week en ook het archief voor de voorbije periode in Knokke-Heist vind je HIER

14.6.12

Knokke-Heistse “Zeesnuiver” inspireerde Vlaamse scholen

Een tijd geleden vroeg 'Toerisme Knokke-Heist' aan de leerlingen van de scholen in Vlaanderen om in een fantasierijke tekening vast te leggen hoe een “zeesnuiver” er zou uitzien. De voorbije weken werd de brievenbus van de dienst overstelpt met bijzonder mooie creatieve pareltjes van Zeesnuivers. Er werden meer dan 1.000 tekeningen geteld, afkomstig van 38 verschillende scholen. Sommige echte meesterwerkjes. De jurering nam ettelijke uren in beslag en na rijp beraad werd beslist om twee tekeningen te bekronen. Zowel de 6-jarige Joaquin Van Rie, uit Eeklo, als de 10-jarige Romy Maertens, uit Ledegem, mogen samen met hun klasgenootjes gratis op sportdag naar Knokke-Heist. De tekeningen zijn zo bijzonder dat de 123 mooiste tentoon worden gesteld in het kantoor van Toerisme op het Lichttorenplein en dat tot 31 juli. De 6 finalisten en de 2 winnaars krijgen vanaf 19 juni een ereplaats in het Toerismebureau. Alle tekeningen zijn bovendien terug te vinden op de Facebook-pagina www.facebook.com/opentopknokkeheist. De tekening met de meeste ‘likes’ op 1 juli wint een verrassingspakket. Omdat Toerisme Knokke-Heist zo aangenaam verrast is door de vele mooie inzendingen werd beslist om alle deelnemers op een cadeautje te bedenken. Ze krijgen allemaal een “Zeesnuiver magneetbutton” toegestuurd.

Meer info over de Zeesnuiver vind je terug op www.op-en-top-knokke-heist.be


Drugssmokkelaar veroordeeld

Een 51-jarige drugssmokkelaar is donderdag door de rechtbank in Manchester veroordeeld tot 9 jaar opsluiting voor zijn aandeel in een smokkeloperatie via de haven van Zeebrugge. De man gaf toe in 2004 cocaïne ter waarde van bijna 2,5 miljoen euro naar Groot-Brittannië te hebben gesmokkeld via onze kusthaven. De man zat eerder reeds een straf uit in Nederland, ook al wegens het smokkelen van drugs en wapens. Ook nadien bleef hij verdovende middelen verhandelen. Hij werd opnieuw gevat en onlangs uitgeleverd aan de Britse autoriteiten.

Onderhandelingen over lichten vergane sportvissersbootje

Het department Leefmilieu en de Vlaamse overheid willen het sportvissersbootje “Sara” dat ruim een week geleden zonk bij de Westelijke strekdam in Zeebrugge laten bergen. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet bekend. Er wordt in dat verband gezocht naar een akkoord tussen de verzekering en de bergingsmaatschappij. Als dat er eenmaal is dan is het aan het Maritiem Rescue en Coördinatie Centrum om groen licht te geven. Ondertussen werd het lichaam van de vermiste sportvisser Etienne Victor nog steeds niet teruggevonden.

N-VA campagnebus naar Knokke-Heist

Nu zondag, 17 juni, trekt Bart De Wever de N-VA campagne in Knokke-Heist officieel op gang. De campagnebus met ook minister Muyters, Kamerlid Daphné Dumery en andere kopstukken van de partij komt rond 16.20 u aan bij het Lichttorenplein in Knokke. Daarna wandelt de N-VA ploeg samen met Cathy Coudyser en de andere plaatselijke kandidaten tot rond 18u langs de Zeedijk. Het evenement kadert in de Ronde van Vlaanderen die de N-VA deze week organiseert in de belangrijkste centrumsteden. Dat ze ook Knokke-Heist aandoet, wijst op het belang van de badstad voor de partij. ‘Knokke-Heist heeft na dertig jaar graaf Lippens en zijn Gemeentebelangen meer dan ooit nood aan verandering en een nieuwe frisse wind”, aldus De Wever.

Nocturne van deKunstAcademie

Niet alleen in de Lagunahal in Duinbergen kan men werk bewonderen van de volwassen leerlingen van de afdeling Beeldende Kunsten van deKunstAcademie. Ook in de ruime nieuwe ateliers van de hoofdschool kan men terecht. Het gaat om een nieuw initiatief: 'de Nocturne'. Die krijgt z’n beslag op vrijdag 22 juni van 18 tot 22 uur. Op deze infosessies wordt een inleiding gegeven in de wereld van schilder- en tekenkunsten. Maar ook de mensen van 2D/3D (monumentale) en keramiek hebben een aantal demonstraties in petto. Meteen kunnen geïnteresseerden ook rondneuzen in de nok van het nieuwe gebouw. Daar zullen fotografiecursisten het graag hebben over hun opleiding.

Elektrisch oplaadeiland in gebruik genomen

Bij het Lichttorenplein langs de westelijke zijgevel van het Toerismebureau in Knokke werd donderdagmorgen het eerste “elektrisch oplaadeiland” in de badstad in gebruik genomen. Het was Schepen van Openbare Werken Luc Lierman die officieel de eerste stekker in het stopcontact mocht steken. Dit gebeurde in aanwezigheid van een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen van Knokke-Heist. Door deze infrastructuur ter beschikking te stellen, willen het gemeentebestuur en Eandis elektrische mobiliteit stimuleren. Meteen wordt daarbij ingespeeld op de Europese 20-20-20-richtlijn. Die stuurt aan op 20 % minder broeikasgassen, 20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen het jaar 2020. Het initiatief sluit ook aan bij de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen. Zowel elektrische auto's als e-bikes kunnen bij het Knokke-Heistse oplaadeiland gratis hun stroom halen. Automobilisten met een elektrisch voertuig kunnen bij 32 ampère een lege batterij gemiddeld in 2 uur opgeladen. Elektrische fietsen en scooters zullen 30 minuten tot 4 uur nodig hebben om de batterij volledig op te laden. Deze kunnen met 6 tegelijk opladen. De komende maanden worden door Eandis een 70-tal gelijkaardige oplaadeilanden gecreëerd in Vlaanderen. Meer nieuwsfoto's HIER.

Only White Party

Zaterdag 16 juni wordt in het Casino Knokke de “Only White Party” gehouden. Het is voor het vierde jaar op rij dat het Casino z’n witte gewaad aantrekt om één van de meest spraakmakende party’s van het jaar te ontvangen. Vorig jaar kwamen niet minder dan 1.800 VIP-gasten zich uitleven in alle soorten wittigheid. De aanvang is zaterdag om 22u.

Meer info: www.onlywhite.be


Minder ooievaarsjongen in het Zwin

De vele regen en het koude voorjaar hebben ervoor gezorgd dat er minder jonge ooievaars in de nesten in het Zwin werden aangetroffen. Dat bleek donderdagmorgen tijdens het jaarlijkse ringen van jongen in de nesten die met een hoogtewerker konden bereikt worden. Ook hebben steenmarters in de buurt van de nesten het broeden verstoord. Dit jaar hadden 19 ooievaarskoppels hun intrek genomen in nesten verspreid over het vogelreservaat. Dat resulteerde echter in slechts 7 jongen; amper een kwart van het aantal ooievaarsjongen vorig jaar. Ook buiten het Zwin hebben ooievaars gebroed in onze grensoverschrijdende regio. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Elk jaar probeert het Zwin Natuurcentrum zoveel mogelijk jongen van een pootring te voorzien. Op de ring staat een uniek nummer, dat met behulp van een verrekijker kan worden gelezen. Zo kunnen de Zwinooievaars op hun trektocht door vogelliefhebbers worden opgemerkt en herkend. Dat levert gegevens op voor ondermeer het educatief-wetenschappelijk project “ooievaars zonder grenzen”.

Herstel en nieuwe snelheidsregeling Jonckheerestraat

In de Jonckheerestraat in Ramskapelle is net tegen het deel met straatklinkers een aantal putten ontstaan in het asfalt. Die zullen zo spoedig mogelijk gedempt worden. In de straat blijkt er verder ook een probleem met overdreven snelheid. Daarom zal het gemeentebestuur van Knokke-Heist de bestaande snelheidsbeperking van 30 km/uur uitbreiden vanaf de Knotwilgenhoeve. Er komt daar ook een virtuele snelheidsremmer.

We moeten ons net nog niet bukken..

Een pas ontdekte grote planetoïde zal komende nacht relatief dicht langs onze aarde voorbijrazen. Het vijfhonderd meter metende object, dat de voorlopige aanduiding 2012 LZ1 heeft gekregen, nadert onze planeet tot op ongeveer vijf miljoen kilometer. Naar kosmische begrippen kun je dat al bijna een 'nipte misser' noemen, maar kans op een botsing is er dit keer niet. Desondanks is 2012 LZ1 ingedeeld bij de 'potentieel gevaarlijke planetoïden'. Deze categorie is gereserveerd voor ruimtepuin groter dan ongeveer honderd meter die onze planeet tot op minder dan 7,5 miljoen kilometer kunnen naderen. Op dit moment telt deze lijst meer dan 1300 objecten, maar geen daarvan ligt op ramkoers met onze planeet. Voorlopig moeten we ons nog niet bukken of vrezen voor een uitroeiscenario. In de Canarische Eilanden zal men het object 2012 LZ1 per telescoop proberen te volgen en het resultaat ook live online laten zien.

In de glascontainer, niet ernaast!

Knokke-Heist vraagt inwoners en bezoekers met aandrang om glas enkel IN de glascontainers te gooien, en in geen geval neer te zetten naast die containers, al of niet in kartonnen dozen of andere recipiënten. Dozen, zakken enz. waarin het glas heeft gezeten, alsook het glas zelf, mag men nooit bij die containers achterlaten, ook al zou zo’n container tijdelijk vol zijn. Dat is sluikstorten, en kan voortaan onmiddellijk worden gesanctioneerd met een flinke GAS-boete. De voorbije weken liet de badstad trouwens een aantal personeelsleden bijscholen in het uitschrijven van dergelijke gemeentelijke boetes.

Archieffoto: extreem voorbeeld van glassluikstorten bij de jachthaven in Zeebrugge  

Toelichting bij de rekening en jaarverslag 2011 OCMW Knokke-Heist

Woensdagavond 13 juni werden in Knokke-Heist de rekening en jaarverslag van het OCMW toegelicht door voorzitter Annie Vandenbussche. Dat gebeurde tijdens de zitting van de OCMW-raad. Er werd uitgelegd hoe de dienst de voorbije jaren werd klaargestoomd voor de toekomst. Dat gebeurde onder meer door de verhuis naar het Sociaal Huis. Daar kregen ook een aantal “partners in welzijn” een onderkomen, zoals de Woon- en Werkwinkels, ’t Heist Best en het Thuiszorgplatform. Dat leverde vorig jaar 10 procent meer contacten op aan de balie van het Sociaal Huis. In de nota werd ook aangetoond hoe de 123 euro, die elke inwoner van de badstad vorig jaar bijdroeg aan het sociaal beleid, kan verantwoord worden. In 2011 paste de gemeente zo’n 4,3 miljoen euro bij in het tekort van het OCMW. Da’s minder dan geraamd. De financiële steunverlening vanuit de Sociale Dienst is gedaald. Het aantal steungenieters ging eveneens naar omlaag, van 639 (in 2010) naar 592. Hiermee bedoelt men alle vormen van financiële steun zoals bijdragen in ziekenhuiskosten, energiekosten, plaatsingskosten in woonzorgcentra, maaltijden aan huis… Het aantal mensen dat leefloon genoot in 2011 bedroeg 200. Ook dit is een daling tegenover 2010. Het aantal steungenieters slonk verder met 7 procent. Opmerkelijk is ook het succesverhaal van de thuiszorgmaaltijden (“Koude Lijn”). Er is opnieuw een stijging in de bedeling. Vorig jaar werden 26. 862 maaltijden rondgevoerd, een stijging met meer dan 500 in vergelijking met het jaar ervoor. Bijna 1,5 miljoen euro diende als bijdrage in de leningslasten van het Sociaal Huis (€800.000) en de subsidiering (€675.000) van de diensten waarmee wordt samengewerkt.


De volledige toelichtingsnota van het OCMW kun je HIER bekijken.

13.6.12

Veiliger schoolomgeving aan Zevenkote

De schoolomgeving bij afdeling Zevenkote van de gemeentelijke basisschool in de Knokse Oosthoek wordt veiliger gemaakt. Daar doet zich namelijk het klassiek verkeersprobleem voor in de buurt van scholen. Het gaat om stremmingen van het verkeer te wijten aan auto’s die zo dicht mogelijk bij de schoolpoort stoppen bij aanvang en einde van de lessen. Er komen nu verbodsborden ‘stilstaan en parkeren’ aan de schoolzijde van de Paulusstraat, vanaf de Sneeuwgorsdreef tot 20 m voorbij de inrit van de school. Ook zullen enkele paaltjes verhinderen dat er daar op het trottoir wordt geparkeerd. De kinderen die met de ‘oudertaxi’ worden gebracht, zullen dus voortaan enkele tientallen meters moeten stappen, wat hun conditie alleen maar ten goede kan komen.

Ivonne Vantorre vierde 100ste verjaardag in Knokke-Heist

Ivonne Vantorre, die ooit bombardementspuin hielp ruimen in Londen, heeft woensdagmiddag haar 100ste verjaardag gevierd in rusthuis Lindenhove in Knokke. Dat gebeurde in aanwezigheid een groepje familieleden en bewoners van het rusthuis. Schepen Ingrid Reubens overhandigde namens burgemeester Lippens een ingekaderde en gesigneerde foto van Koning Albert II en Koningin Paola. Ivonne Vantorre werd 100 jaar geleden in Heist aan zee geboren op 13 juni 1912. Ivonne was voor de oorlog een van de mooiste meisjes in heel Heist. Maar er was maar één iemand waar ze van hield. Ivonne huwde in 1936 met Willy Demey. Hij stierf echter plots op 62-jarige leeftijd. Yvonne is dus al 36 jaar weduwe. Het was bij het begin van de oorlog dat het rustige geordende leven van Ivonne plots helemaal overhoop werd gehaald. Na het bombardement op Heist op vrijdagavond 17 mei besloot Leopold Vantorre te vluchten naar veiliger oorden. In het Franse Dieppe maakte Ivonne op 21 mei 1940 het zware bombardement mee op de Vlaamse vissersvloot, waarbij 42 vissers het leven lieten. Eén van de Oostendse vaartuigen zag ze voor haar voeten in de lucht vliegen, toen het op een magnetische mijn voer. Eenmaal in Engeland werkte Ivonne in Londen samen met haar broer Léon en zus Clara in een wijnfabriek. In hun vrije tijd deden ze echter ook vrijwilligerswerk. Zo hielpen ze puin ruimen in wijken die pas waren platgebombardeerd. In Londen deelden ze een grote villa met de Franse familie Murand die goed bevriend was met Generaal De Gaulle. Die zond regelmatig Franse officieren naar de villa om na hun inzet op allerlei missies weer op verhaal te komen. De Belgische vissers zijn pas in augustus 1945 naar ons land gerepatrieerd. Toen was de oorlog zelfs in Knokke en Heist al maanden afgelopen. Ivonne is tot haar 95 jaar in haar huis in de Panneslag blijven wonen. Eind 2007 nam ze haar intrek in Lindenhove. Als men aan Ivonne vraagt hoe het komt dat ze 100 jaar geworden is heeft ze een bijzonder gevat antwoord: “ik ben zo beleefd dat ik alle anderen eerst laat voor gaan” zegt ze lachend.


Het hele levensverhaal van Ivonne Vantorre kun je HIER uitgebreider lezen.

Zwemwaterkwaliteit zeer goed

De kwaliteit van het zwemwater in Knokke-Heist is momenteel voor alle vijf de stranden “zeer goed”. De metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij leveren trouwens gewoonlijk zo’n prima resultaat op in de badstad. Was dat met de temperatuur ook maar zo… Sinds vorig jaar wordt de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen opgevolgd aan de hand van een Europese ‘Zwemwaterrichtlijn’. De kwaliteit wordt beoordeeld over een periode van 4 jaar en afgetoetst aan twee bacteriologische parameters. Het betreft E. coli en intestinale enterokokken. Dat zijn bacteriën die voorkomen in menselijke en dierlijke ontlasting. In Knokke-Heist gebeurt de staalname door de VMM één of tweemaal per week. Van zohaast de resultaten bekend zijn worden deze in de badstad opgehangen aan de verdwaalpalen. Hierbij worden smileys gebruikt, en mocht het ooit nodig zijn 'een verbodsbord'. Op basis van de resultaten van de afgelopen 4 jaar worden de zwemwateren ingedeeld in 4 klassen, nl. uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. Elke klasse heeft een symbool. Kortstondige verontreiniging (minder dan 72 uur) wordt niet meegerekend voor de beoordeling. Via deze link kan men steeds het zwemwaterprofiel van elke badzone raadplegen.

Knokke-Heist zoekt heldere Vlaamse zangkelen

Naar aanleiding van de 11-juliviering in het Cultuurcentrum Scharpoord is eindcoördinator en dirigent Tony Venneman nog op zoek naar zangers voor een gelegenheidskoor. Dat koor zal samen met het publiek gekende Vlaamse volksliedjes vertolken. De kandidaten hoeven muzikaal niet geschoold te zijn, maar enige kennis van notenleer is natuurlijk mooi meegenomen. Enkel een zekere toonvastheid en vooral een enthousiaste inzet zijn voldoende om ingelijfd te worden in het 11-julikoor. Voor wie te laat was om een ticket voor dit gratis evenement te reserveren, is deelname aan het zangkoor sowieso de allerlaatste kans om toch te proeven van het gevarieerde muzikale en poëtische programma en het bijhorende Vlaamse volksfeest als afsluiter.


Voor meer info: Tony Venneman, gsm 0476/669798

Enkel Zwinbuffer betaalt tot nog toe gelag voor Scheldeverdieping

Eurocommissaris Janez Potočnik heeft aan Nederland een ingebrekestelling gestuurd in verband met het natuurherstel na de verdieping van de Westerschelde. De volledige inhoud van de brief werd nu bekend gemaakt. Van de vereiste 300 hectare nieuwe natuur die onze noorderburen moesten realiseren is volgens de Europese Commissie alleen 15 hectare in het Zwin daadwerkelijk in uitvoering. Bovendien zouden al de maatregelen in het meest gunstige geval tot realisatie van slechts 68 hectare nieuwe estuariene natuur leiden, zegt Europa. Potočnik stelt dat Nederland naar zijn oordeel niet voldoet aan de verplichting op grond van de Habitatrichtlijn. De Nederlandse Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal nu binnen de door de Europese Commissie gevraagde termijn een reactie formuleren. De staatssecretaris vindt het echter niet passend om de opties voor een volgende regering te schetsen, nu het zittende Nederlandse kabinet besloten heeft geen besluit meer te nemen over natuurherstel in de Westerschelde.

Zeebrugse 'Umihashi' delegatie in Nagoya

In het kader van de Belgische economische missie naar Japan bezocht een delegatie van het Zeebrugse havenbestuur woensdagnamiddag (ochtend bij ons) de haven van Nogoya. Dat is de grootste en drukste handelshaven in Japan, goed voor 10 procent van de totale handel van dat land. Met name is de grootste autohaven. Derhalve is Nogoya van groot belang voor Zeebrugge, dat als Europese autohub fungeert. Ondermeer werden door Joachim Coens en de leden van z’n delegatie contacten gelegd met het havenbestuur van Nagoya en belangrijke klanten zoals Mitsubishi en Toyota. Coens was eerder op de dag onder de indruk van het feit dat de reis van Tokio naar Nagoya over 318km amper 1u34 min duurde en “perfect op tijd” verliep. Trouwens zegt Joachim Coens #Umihashi is Zeebrugge in het Japans 'umi' is zee en 'hashi' is brug.
Kleurt Knokke-Heist weer oranje vanavond?

Bij het vorige treffen van onze noorderburen in het EK tegen Denemarken kleurde onze badstad volop oranje. Of dat na het benedenmatig vertoon van de Nederlandse ploeg vanavond opnieuw het geval is valt af te wachten. Het is erop of eronder straks voor het Nederlands elftal in de tweede wedstrijd op het Europees Kampioenschap. Er wordt aangetreden tegen aartsrivaal Duitsland. Een wedstrijd tussen beide landen is historisch steeds een beladen affaire. Het valt af te wachten of oranje revanche kan nemen en dat het ook in de uitgangsbuurten in Knokke-Heist weer ambiance troef is.


Foto met dank aan André Desmidt. Meer foto’s HIER.

Verkiezingsstrijd in Westkapelle

Op zondag 8 juli wordt in Westkapelle een wijkburgemeester gekozen. Het is voor de 16de keer dat dit gebeurt op initiatief van Zaalvoetbalclub Herbo Liften. De stembusgang krijgt z’n beslag in de Dorpsstraat in café “In ’t Dorp” bij Jimmy. Er kan gestemd worden van 8u ’s morgens tot 13.30u. Met de kandidaten gaat het om twee mannen en één vrouw: Bjorn Huyghe (1), Ronny Deceuninck (2) en Aline de Schuyter (3). Na het deponeren van het laatste stembusbriefje worden direct alle stemmen geteld en volgt de aanstelling van de nieuwe wijkburgemeester.

12.6.12

Project Knokke-Heistse school op VN-conferentie in Rio

In Knokke heeft de ‘Keuvelhoekschool’ dinsdag het bericht ontvangen dat hun Comeniusproject “Poppen met een Groene Missie” verkozen werd tot de winnende inzending voor België voor de “2012 World Environment Day Contest”. Op “Rio+20”, de Internationale conferentie van de Verenigde Naties over Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro zal het Knokke-Heistse project worden voorgesteld. De conferentie gaat op woensdag 20 juni van start, precies 20 jaar na de eerste bijeenkomst in Rio in 1992. Twee dagen later op 22 juni zal het project ook belicht worden door Project Earth. Aan “Puppets with a Green Mission” werd door 9 landen deelgenomen. Naast ons land waren dat IJsland, Nederland, Spanje, Portugal, Slovenië, Roemenië, Litouwen en Turkije. Elk land legde de nadruk op een milieu-onderwerp. De onderwerpen waren: afval, water, fauna, energie, flora, vuur, lucht, gezond voedsel en groen transport. België koos om te werken rond “afval”. Voor de kleuters werd het allemaal aantrekkelijk gemaakt met inzet van de poppen Jules en Pompom. In het afvalstraatje van de St.-Jansschool (in de volksmond ‘de Keuvelhoekschool’) leerden de kinderen afval sorteren aan de hand van een dierenverhaal. Het is de bedoeling van "Poppen met een groene missie" om voorschoolse leerlingen aan te moedigen om jonge Euroburgers te worden met verantwoordelijkheidszin voor hun omgeving. De poppen reisden trouwens de voorbije maanden vier keer naar diverse landen om ook in andere scholen hun ervaring te delen. Het project sleepte eerder ook al de Milieuprijs van Knokke-Heist in de wacht. In de Knokse school zijn directeur Marc Moeyaert en projectbegeleider jufrouw Magali Marey bijzonder in hun nopjes met het feit dat hun inzending uitgekozen werd.

Drukke tijden in Zeebrugse havensluis

De Vandammesluis in Zeebrugge beleefde dinsdagmiddag een van z’n drukste versassingsmomenten. Er lagen toen volgens Joke Swyngedouw van het havenbestuur niet minder dan 8 schepen in het sas tussen voor- en achterhaven. Het bijgevoegde kaartje liegt er niet om. Voor het doorgaand verkeer tussen Knokke-Heist en Zeebrugge is het uiteraard een goeie zaak als zoveel mogelijk schepen in één keer kunnen versast worden.

Knokke-Heist sleutelt aan parkeerbeleid

Per 1 juli worden in de badstad een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het parkeerbeleid. Om te beginnen worden de parkeerplaatsen aan de zijkanten van het stadhuis in Knokke “blauwe zone”. Men kan er dan elke dag een halfuur parkeren met parkeerschijf. Zo krijgen de bezoekers van het stadhuis de kans om gratis te parkeren in de directe omgeving. Tegen 1 juli wordt ook een aantal wijzigingen doorgevoerd om bepaalde knelpunten of verwarrende toestanden weg te werken. Zo worden dan de parkeerplaatsen aan het Verweeplein (behalve aan de zijkanten van het stadhuis), die nu ofwel oranje, ofwel groen zijn, allemaal groen. Hetzelfde geldt voor de Boudewijnlaan. Ook het Europaplein in Duinbergen verandert van oranje naar groen. Het stuk Kursaalstraat tussen Stadhuis- en Marktstraat wordt eveneens groen (i.p.v rood). De Zoutelaan tussen de Lippenslaan en de Elizabetlaan heeft nu een rode en een groene zone; daar wordt alles oranje. Ook het Oosthoekplein (nu blauwe zone) wordt oranje, terwijl de blauwe zones Lammekenslaan/Binnenhof en Gemeenteplein groen worden.

Ter herinnering
rode zone: alle dagen van 11 tot 19 uur te betalen, tarief 2 EUR/uur, maximaal 1 uur parkeren
oranje zone: alle dagen van 11 tot 19 uur te betalen, tarief 1,50 EUR/uur (voor de eerste 5 uren) of 15 EUR/dag
groene zone: enkel tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen te betalen van 11 tot 19 uur, tarief 1 EUR/uur of 3 EUR/dag, andere dagen gratis
De kleuren zijn terug te vinden op de parkeerautomaten.

Bewonerskaarten
MINI-kaart: u kunt onbeperkt parkeren in blauwe zones, behalve in die blauwe zones waar de borden aangeven dat u elke dag een parkeerschijf moet gebruiken. Op het parkeerplan is de toegelaten zone lichtblauw aangegeven, de niet-toegelaten plaatsen donkerblauw. In alle andere zones dient u de gewone parkeerregeling te volgen.
MAXI-kaart: u kunt parkeren in de blauwe zones zoals bij de mini, en daarbovenop gratis in de groene zone. In de oranje zone kunt u parkeren tegen 1 EUR/dag tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen. Op andere dagen parkeert u in de oranje zone gratis. In de rode zones dient u de gewone parkeerregeling te volgen.

Het volledige parkeerplan is terug te vinden op www.knokke-heist.be.

Het weer kan verkeren

Het weer in ons land is zoals bekend vrij onvoorspelbaar. In Knokke-Heist is dat beslist het geval. Maandag pakten donkere wolken zich samen en werden straten en riolen door kolkend hemelwater schoongeveegd. Ergens ging toen zelfs een verzoek om een “ark van Noah” de cyberspace in. Op dinsdag zag het er helemaal anders uit, met de zon die tussen minder dreigende wolken kwam kijken. Steve Devlieghe, een van de bekend Twitterati in de badstad was dat eveneens opgevallen. Hij knutselde daarover direct een vierluiksfoto in mekaar, waarbij het sombere weer van maandag en het vrolijke weer van dinsdag tegenover mekaar staan.

Twee dubbelspelen met ‘living legends’ op Optima Open

De Optima Open pakt deze zomer in Knokke-Heist voor het eerst uit met twee dubbelspelen met de ‘living legends’. Op zondag 19 augustus staan rivalen Björn Borg en John McEnroe aan dezelfde kant van het net in een pro set double om Henri Leconte en Mats Wilander het vuur aan de schenen te leggen. Daarnaast zal ook de programmatie van donderdag 16 augustus worden aangevuld met een mixed dubbelspel. Sabine Appelmans zal aan de zijde van haar idool Mats Wilander de eerste dag van het toernooi afsluiten met een pro set mix double tegen Dominique Monami en Henri Leconte. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van Optima Open, zullen er deze editie dus ook dames op het tenniscourt staan. ‘Ik kijk als presentatrice van het toernooi sowieso al elke zomer uit naar Optima Open, maar nu ik dit jaar zelf mag spelen samen met Mats, is het net nog een tikkeltje specialer,’ aldus Sabine Appelmans. De tegenstander van Appelmans is niet van de minste. Dominique Monami was (samen met Els Callens) de eerste Belg die een bronzen medaille kon behalen in dubbelspel op de Olympische Spelen in 2000. Optima Open maakt deel uit van de ATP Champions Tour, een serie van internationale toernooien voor de ‘living legends’ van het tennis die het professionele circuit tenminste twee jaar verlaten hebben en 35 jaar of ouder zijn. Uitslagen van de dubbelspelen worden niet in de ranking opgenomen. Tickets voor Optima Open 2012 zijn verkrijgbaar via www.optimaopen.be of www.ticketnet.be en in Fnac en Free Record Shop.

Programma


Donderdag 16 augustus 2012
Moya (1) vs Enqvist (1): aanvang om 14 uur
Ivanisevic (2) vs Forget (2): aansluitend aan eerste match
Pro set doubles Appelmans/Wilander vs Monami/Leconte : aanvang niet voor 17u30 (telt niet voor ATP ranking)


Vrijdag 17 augustus 2012
Philippoussis (1) vs Moya (1): aanvang om 14 uur
Leconte (2) vs Ivanisevic (2): aansluitend aan eerste match
Wilander vs McEnroe: aanvang niet voor 17u30 (legends pool, telt niet voor ATP ranking)

Zaterdag 18 augustus 2012
Enqvist (1) vs Philippoussis (1): aanvang om 14 uur
Borg vs McEnroe: aansluitend aan eerste match (legends pool, telt niet voor ATP ranking)
Forget (2) vs Leconte (2): aanvang niet voor 17u30


Zondag 19 augustus 2012
Winnaar pool 1 vs winnaar pool 2: aanvang finale om 14u30
Pro set doubles Borg/McEnroe vs Wilander/Leconte: aansluitend aan finale

Rederijen laken nieuwe machtspositie Eurotunnel

Slechts enkele uren nadat de Parijse koophandelsrechtbank bekendmaakte dat Eurotunnel de activa van SeaFrance met ondermeer drie ferries mag overnemen was er een zware kritiek vanwege een andere bieder op de Franse ferries, nl. DFDS, de Deense groep die ook ferries uitbaat tussen Calais, Duinkerke en Dover. "Deze beslissing betekent dat de Eurotunnel zeker 40 procent van de capaciteit verwerft op de korte Kanaalroute en dat is volgens de EU- en nationale wetgevingen niet mogelijk. Het is een quasi-monopolie dat de concurrentie ondermijnt". Zo nodig zullen wettelijke stappen ondernomen worden. Eerder al had P&O Ferries, dat geen bod uitbracht op de Sea France vloot, al laten uitschijnen dat een eventuele overname door Eurotunnel tot een moeilijke martksituatie zou leiden. Bij Eurotunnel is de commentaar dat de groep zich ontwikkelt tot een multifunctionele logistieke speler die niet alleen een tunnel wil uitbaten. Het exploiteren van ferries, transportzones etc. hoort daar bij.

Omega stelde Olympische timingapparatuur voor in Knokke-Heist

Omega, de officiële tijdregistreerder van de Olympische Spelen in Londen, heeft in Knokke-Heist de gloednieuwe timing apparatuur voorgesteld die straks in Londen wordt geïntroduceerd. Dit keer gaat het om de Quantum Timer met een resolutie die 100 keer hoger ligt dan die van voorgaande apparaten. Verder, een Startblok voor atletiek, die ook de reactietijd van elke atleet kan met meten. Tenslotte ook de Swimming Show: de lichten die de top 3 gefinishte zwemmers aanwijzen. Bij de voorstelling in de badstad waren Olympische topatleten Gaston Roelants en Cédric Van Branteghem present. Ze getuigden daarbij over het belang van een goede tijdopname. Zo besliste de fotofinish in 1960 op de Olympische Spelen van Rome dat Gaston Roelants een schitterende vierde plaats behaalde en slechts 20 mm hem scheidden van de bronzen medaille. Cédric Van Branteghem brak in 2003 het Belgische record van Fons Brydenbach met twee honderdsten van een seconde. Een ontroerde Gaston Roelants werd vervolgens voor zijn unieke carrière geëerd met een horloge uit Omega’s Olympische collectie.

Signalisatievoertuig voor Knokke-Heistse brandweer

Maandag werden vier nieuwe signalisatievoertuigen voorgesteld voor de brandweerkorpsen van de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. De voertuigen werden vervolgens overhandigd aan verantwoordelijken van de brandweer uit Knokke-Heist, De Haan, Oostende en Gistel. Het betreft een investering van 360.000 euro. Het voertuig zal voortaan in de badstad worden ingezet bij ongevallen op wegen waar sneller dan 70km per uur mag gereden worden. Signalisatievoertuigen waarschuwen de andere weggebruikers voor een ongeval en vormen een soort beveiliging voor de brandweermannen. Op het dak van de wagen bevindt zich een openklapbaar signalisatiepaneel, die een uitwijkrichting of wegversperring kan aangeven. Het voertuig is verder uitgerust met verkeerskegels, flitslichten, draagbare lampen, een snel opblaasbare tent, enkele kleine blustoestellen en reinigingsgereedschap. Vooraan is er plaats voor 3 manschappen.

Lesgever deKunstAcademie concerteert in Innsbruck

De Knokke-Heistse musicus Hans Vermeersch vertrekt zeer binnenkort naar het Oostenrijkse Innsbruck. Daar zal hij, op invitatie van “The Viola d'Amore Society of America", op het 22ste “Viola d'amore festival” concerteren als solist én als componist. De stadsgenoot schreef op uitnodiging van organisator Marianne Ronez-Kubitschek twee gloednieuwe composities voor twee viola d'amores, klavecimbel en viola da gamba. De stukken zullen op vrijdag 15 juni in het Landesmuseum Innsbruck hun wereldpremière beleven. Daarnaast zal Hans Vermeersch ook nog voegklassieke muziek van de Spaanse componist Jose Herrando uitvoeren in samenwerking met Australische en Oostenrijkse musici. Hans is tevens lesgever viool aan deKunstAcademie Knokke-Heist.

Uitzonderlijke inzameling landbouwfolie

Op vraag van de landbouwers in Knokke-Heist kunnen deze tijdelijk gratis met landbouwfolie terecht op het containerpark in de Sluisstraat. Dat gebeurt bij wijze van uitzondering en enkel op de donderdagen 14, 21 en 28 juni. De landbouwers werden hierover ondertussen schriftelijk geïnformeerd. Nadien zullen gemeente en Horizon Net de zaak evalueren. Of er in de toekomst nog gelegenheid zal zijn om de folie gratis binnen te brengen, zal onder meer afhangen van het kostenplaatje voor de gemeente.

Japanse wagens voor Rusland ook via Zeebrugge

Zoals eerder gemeld werd maandagavond in Tokio een overeenkomst ondertekend met het Japanse transportbedrijf Nippon Yusen Kaisha (NYK). Het akkoord moet ervoor zorgen dat Zeebrugge de draaischijf wordt voor de distributie van Japanse auto's naar Noord-Europa en Rusland. Dat heeft havenvoorzitter Joachim Coens bevestigd. Dat belooft gezien 37 procent van de behandelde auto's in Zeebrugge nu reeds uit Japan stammen. Bij het akkoord is ook NYK-dochter International Car Operations betrokken. Deze beheerder van autoterminals is al aanwezig in onze kusthaven. Een ander Japans bedrijf dat nauwe ‘banden’ heeft met Zeebrugge is bandenproducent Bridgestone. Volgens Coens werden vorig jaar 6 miljoen banden naar onze kusthaven verscheept. Dat is liefst 11 procent van de totale Bridgestone-productie. Dinsdagmorgen heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ondermeer bij de directie van All Nippon Airways aangedrongen op een directe verbinding tussen Tokio en Brussel. Er was rechtstreeks vliegverkeer tussen beide hoofdsteden van 1964 tot 2011, het moment waarop Sabena over de kop ging.

Tentoonstelling scheepsmodellen in Knokke-Heist

In het Sincfala Museum in Heist zijn nu zondag 17 juni diverse type's scheepsmodellen te bezichtigen. Daaronder niet alleen bokkentreilers en andere vissersvaartuigen, maar ook sleepboten, marine- en vrachtschepen. De modellen zijn minitieus met de hand gemaakt op basis van tekeningen. Het museum is op die dag gratis doorlopend open van 10 uur tot 17.30 uur. Zoals eerder gemeld heeft dat te maken met de viering van Oosthoekkermis in Heist, waar zondag in de Pannenstraat ook een reuze rommel- en sfeermarkt wordt gehouden.

11.6.12

Eurotunnel krijgt nieuwe SeaFrance toegewezen

De rechtbank van koophandel in Parijs heeft maandag besloten om het bod van Eurotunnel te aanvaarden en de drie schepen van de failliete ferrymaatschappij SeaFrance toe te wijzen aan de exploitant van de Kanaaltunnel. Eurotunnel zal 65 miljoen euro neertellen voor de drie schepen die naar schatting tussen de 150 en 200 miljoen euro waard zijn. De offertes van het Zweedse Stena Line en het Deense DFDS/LD Lines werden daarmee afgewezen. De beslissing van de rechtbank moet het mogelijk maken dat een coöperatieve vennootschap met deelname van de arbeiders wordt opgericht. Deze zogeheten Scop zou 560 oud-SeaFrance medewerkers weer in dienst nemen. Bedoeling is om tegen half juli de SeaFrance veerverbinding tussen Calais en Dover weer op te starten onder de oude naam. In de Scop zouden ook de havens van Calais en Boulogne sur Mer kunnen participeren. Dat kan betekenen dat mogelijk ook één veerboot op de lijn tussen Boulogne en Dover zou gaan varen. Eurotunnel zou door de inzet van een vrachtveerboot de markt van het "gevarengoed" kunnen aanboren. Bepaalde chemische stoffen kunnen namelijk niet door de tunnel en kunnen enkel verscheept worden aan boord van ferries met open dekken, zoals de Nord Pas de Calais. Deskundigen zijn van oordeel dat de doorstart van SeaFrance in een aangepaste vorm geen goede zaak is. Terwijl er reeds een overcapaciteit is op de korte Kanaalroute zal een en ander nu leiden tot een nooit gezien aantal afvaarten. De grote prijzenslag die de operatoren nu al voeren zal er straks nog erger door worden. En dan weten dat het met de brandstofkosten steeds in stijgende lijn blijft gaan.

Prof. Eric Suy op N-VA lijst in Knokke-Heist

De 79-jarige professor Eric Suy krijgt een plaats op de N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Eric Suy is een internationaal expert in Volkenrecht. In 1965 publiceerde hij een werk over de "Volkenrechtelijke aspekten van de R.E.M.-affaire". Dat had te maken met de positie van het televisie-eiland van TV-Noordzee dat buiten de territoriale wateren voor de kust van Noordwijk was neergezet. De Nederlanders namen het eiland in beslag op grond van een VN-resolutie in verband met de rechten van kuststaten over hun deel van het continentaal plat. Van 1974 tot 1983 was Eric Suy adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Verder fungeerde hij ook jarenlang als nationaal voorzitter van VTB-VAB. ‘Als Vlaming en wereldburger onderschrijf ik 100% het programma van N-VA. Knokke-Heist is geen eiland. Knokke-Heist is een Vlaamse gemeente in Europa. We moeten werk maken van samenwerkingsverbanden binnen Vlaanderen en met Europa. Op die manier gaat Knokke-Heist echt vooruit’ aldus Prof. Suy. ‘Het is ook belangrijk dat het lokaal bestuur de specifieke Vlaamse kenmerken van onze gemeente in de verf zet. Onze streekproducten, onze streekeigen namen, onze Nederlandse taal en cultuur zijn uniek en maken van Knokke-Heist een volwaardige toeristische gemeente’ vult Suy aan.

Cartoonfestival weer in aantocht

Volgende maand opent het 51ste Cartoonfestival in Knokke-Heist. Ook dit jaar is het bezoek aan het festival volledig gratis. Voor de 50ste editie kreeg de Cartoonale ruim 82.000 mensen over de vloer. Met het grote Cartoonpaviljoen op het strand bij het Casino, ingericht door Urbanus, moet de badstad weer het mekka van de lach zijn. De bekende komiek probeert met cartoons een antwoord te geven op de vraag “Rarara, wie benne kik?” Het wordt speurtocht in het mysterie van de identiteit. Via een grote gang vol openingen kunnen de bezoekers de verschillende delen van het Cartoonfestival binnentreden. Boven elke opening staat een verwijzing naar een mogelijke identiteit (Ik ben Vlaming, Ik ben gelukkig, Je pense donc je suis, Ich bin ein Berliner). De tentoonstelling omvat de Internationale Cartoonwedstrijd Knokke-Heist, Press Cartoon Belgium en Press Cartoon Europe. Daarnaast stelt een cartoonstadsplan iedereen in staat om de Cartoonroute te volgen langs de plezantste plekjes van Knokke-Heist. De 50 cartoons langs de weg laten je snel en eenvoudig van identiteit veranderen. Je hoeft enkel je hoofd door de panelen te steken en iemand laten fotograferen. Ook dit jaar zijn de prettig gestoorde panelen ontworpen door de top van de Belgische cartoonisten.

Cartoonwedstrijd Knokke-Heist

Zoals bekend is het Krzysztof Konopelski uit Polen die de 51ste Internationale Cartoonwedstrijd van Knokke-Heist gewonnen heeft. De beslissing om deze Poolse cartoonist dit jaar de Gouden Hoed te geven werd genomen door een fonkelnieuwe jury onder leiding van Geert Hoste. Ahmet Aykanat uit Turkije won de Zilveren Hoed en de Duitser Markus Grolik sleepte de Bronzen Hoed in de wacht. Er namen dit jaar 516 cartoonisten uit 72 landen deel aan de wedstrijd. Zij zonden samen 1714 spotprenten in. De opening van de Cartoonale is op zaterdagavond 14 juli.

Persprijzen

De grote prijs Press Cartoon Belgium 2012 (en een cheque van 6.000 EUR) is toegekend aan een cartoon van Kroll, verschenen op 16 mei 2011 in Le Soir. Johan de Moor wint de tweede prijs met een cartoon van 27 juni 2011 in alweer Le Soir. De derde prijs gaat naar Vadot voor een tekening uit L'Echo van 9 december 2011.

Voor de vierde editie van de Press Cartoon Europe hadden ruim honderd cartoonisten uit 27 Europese landen 292 werken ingestuurd. De grote prijs is dit jaar in de wacht gesleept door de Nederlander Jos Collignon voor een tekening van 25 oktober 2011 inDe Volkskrant. Clou (La Libre Belgique, België) en Vincent L'Epee (Arc Presse, Zwitserland) winnen de tweede en de derde prijs. Collignon krijgt, naast een cheque van 8000 EUR, een fraaie bronzen trofee, ontworpen door grafisch kunstenaar Ever Meulen. De prijzen worden eveneens op 14 juli overhandigd in Knokke-Heist, bij de opening van het 51ste Internationaal Cartoonfestival en de vernissage van de tentoonstelling. Alle genomineerde cartoons voor de PCB en de PCE 2012 zullen daar te zien zijn.

Eerste ‘Ramskapelle Trophy’ van Wacky Racers

Op zaterdag 30 juni organiseren de Wacky Racers tijdens Ramskapelle Kermis een mountainbikewedstrijd volgens het veldritprincipe. De wedstrijd wordt gehouden op een parcours van ca. 2 km met kunstmatige hindernissen en een offroadlus. Om 11 uur kunnen jongeren vanaf 8 tot en met 15 jaar zich tijdens de Kid Race een half uur lang vrij uitleven op het parcours. Om 13 uur start de Fun Race waar iedereen vanaf 16 jaar zich op een recreatieve wijze een uur lang kan meten met vrienden of familieleden. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 80. Om 15 uur stellen de geoefende bikers zich op aan de meet voor de eigenlijke Ramskapelle Trophy. Toegelaten fietsen zijn mountainbikes met 26 inch en 29 inch wielen. Elke deelnemer rijdt 1 uur + één ronde bij het belsignaal.

Meer info vind je HIER.

Historische tochten door Sluis

Omdat onze buurgemeente Sluis niet enkel een winkelstadje is, maar ook een groots verleden heeft, worden weer historische rondleidingen verzorgd. Je kan elke dinsdagmorgen met een gids mee op pad. De tocht gaat over de Sluise vestingwallen. Je loopt daarbij in de voetsporen van ondermeer Jantje van Sluis, Napoleon en de Dikke Van Dale. Tot 11 september kan men elke week op dinsdag om 10.30 u meewandelen vanaf de VVV in Sluis. De gids laat zien dat Sluis een rijk verleden heeft en een bruisend heden. Het vestingstadje is tot ver over de grenzen bekend om de zondagopenstelling van haar winkels. Maar er is veel meer. Men kan in Sluis de geschiedenis aanraken bij o.a. de oude stadspoorten en het enige Belfort van Nederland.

De rondleiding duurt circa 2 uur en kost € 4,00 per persoon. Reserveer tijdig bij de balie van VVV Zeeuws-Vlaanderen / kantoor Sluis, St. Annastraat 15, of telefonisch via 00.31.117-461700.