15.9.12

50 Jaar en meer winkelgeschiedenis

Handelszaken in Knokke-Heist die een halve eeuw of meer bestaan worden in de bloemetjes gezet. Het gaat om een initiatief van de Raad voor Lokale Economie. Woensdagavond 19 september wordt in Scharpoord een bijeenkomst georganiseerd voor de handelaars in kwestie. Ze krijgen er onder meer stickers uitgereikt met de tekst “Deze handelszaak bestaat meer dan 50 jaar”. Er wordt ook een presentatie gegeven van de foto’s die de handelaars hebben ingestuurd over een halve eeuw activiteit. Meteen wordt ook de tentoonstelling 'Knokke, vroeger en nu' bezocht.

Cirque du Soleil en Cavalia

Een paar weken geleden werd in Knokke-Heist meegedeeld dat op 18 juli volgend jaar "Cirque du Soleil" naar de badstad komt met de de productie Kooza. Zoals bekend is het wereldcircus gegroeid uit een groep van 20 straatartiesten die in 1984 optraden in Canada. Het is nu "het meest succesvolle en winstmakende circus ter wereld" met 11 rondtoerende shows en zo’n 5.000 medewerkers, waaronder 1300 artiesten. Cirque du Soleil zal 6 weken in Knokke-Heist blijven. Minder bekend is dat één van de oorspronkelijke medestichters van "Cirque du Soleil" de Québecois Normand Latourelle is. Hij is de ontwerper en artistiek directeur van Cavalia, het paardenspektakel dat enkele jaren geleden een zomer lang met succes in de badstad te zien was. Toeval wil dat de “Edmonton Journal” zopas even een gesprek had over het creatieve leven van Normand Latourelle. Je kan er HIER meer over lezen.

Mosselfilm in première

In Vlissingen is zaterdagavond het filmdocument “L’Amour des Moules” in première gegaan. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse festival “Film by the Sea”. Deze geloofde documentaire is straks ook in veel Culturele Centra in ons land te zien. Volgens jaar doet de film ook Knokke-Heist aan. De documentaire is geschreven en geregisseerd door Willemiek Kluijfhout. Trueworks heeft de documentaire geproduceerd in samenwerking met Associate Directors uit Antwerpen. In deze film gaat de maker op zoek naar linken tussen de mens en natuur via de in België en Nederland zo geroemde mossel. “Ademloos zitten kijken. Wat een prachtige documentaire” was alvast het commentaar van Corine Hoogerheide zaterdagavond. “L’Amour des Moules” zal op maandag 4 februari 2013 in Knokke-Heist te zien zijn om 20.30u in het Cultuurcentrum Scharpoord. De film smaakt men best na een portie mosselen.

€ 7 (uitpas: 5.00 € cjp: 5.00 € groep +10 pers: 5.00 € studentenkaart: 6.00 € lerarenkaart: 6.00 € 55+: 6.00 €)

Controle op alcohol en drugs

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in Knokke-Heist bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Dat gebeurde bij de Canada Square in de buurt van de Kitsch Club en het Casino. De resultaten van de controle zijn voorlopig niet bekend.

14.9.12

Dubbel zoveel bestuurders bliezen positief

De lokale politie Damme / Knokke-Heist heeft tijdens de zomer-BoB-campagne in totaal 616 ademtests afgenomen. Vijftien procent van de bestuurders blies positief. Dit is een forse stijging in vergelijking met vorig jaar. Toen was dat slechts 7 procent. Het aantal ingetrokken rijbewijzen nam toe met 2,5 procent. 'De kleine, gerichte controles leveren goede resultaten op. De BoB-campagnes en -controles zijn een belangrijk middel om bestuurders er aan te herinneren dat drinken en rijden niet samengaan. Het is belangrijk dat we ons samen inzetten voor meer verkeersveiligheid,' zegt korpschef Etienne Stockx. De acties lopen na de zomerperiode gewoon door. Alle resultaten van de controles kun je HIER bekijken.

De Confetti Party is Back

In de jaren 70 en 80 was de Confetti Party het zomerbal bij uitstek op het Heistse Heldenplein. Het was meteen ook een van de eerste zomerfuiven. Op vrijdag 21 september willen de KLJ jongeren uit Westkapelle deze Megafuif weer doen herleven. Dat gebeurt vanaf 21u in Zaal Ravelingen. De beste meezingers zullen gedraaid worden van Vlaamse schlagers tot de beste hardrock en disco. Dj’s uit Knokke-Heist en het podium in het midden van de zaal.
Kaarten in VVK: 6 euro in café Albatros en café ’t Keldertje en nachtwinkel SAM – ADD: 8 euro

Toekomstige mosselporties veilig gesteld

De voorbije dagen hebben de Zeeuwse mosselvissers toekomstige mosselvoorraden veilig gesteld. De wind was aan de harde kant maar naar schatting hebben ze samen toch zo’n 7 miljoen kilo aan mosselzaad uit de Waddenzee opgevist. Een goeie zaak want de afgelopen twee jaar lag er te weinig mosselzaad op de bodem van de Waddenzee. Dit jaar is er wel veel mosselzaad gevonden. De bedoeling is om tegen 1 december in totaal 28 miljoen kilo mosselzaad op te vissen. Die mosselzaadjes zijn eigenlijk hele jonge mini-mossels. Die worden later weer uitgezaaid op de mosselpercelen. Wanneer de mossels volwassen zijn, worden ze weer opgevist voor de verkoop. Het gros komt in ons land op tafel.

Politiemensen legden eed af in Knokke-Heist

In het gemeentehuis van Heist hebben donderdagavond 2 personeelsleden van de lokale politie de eed afgelegd in handen van burgemeester Leopold Lippens. Het ging om adviseur Els Deschepper, die de dienst Financiën leidt en agent van politie Olivier Van Steen, die bij de Verkeerspolitie werkzaam is. Op de foto ook burgemeester Lippens en korpschef Etienne Stockx.

Lichtenbrug in nieuwe recreatief netwerk Westtoer

Knokke-Heist gaat akkoord met het voorstel van Westtoer om een nieuwe wegwijzer te plaatsen bij de fiets-en voetgangersbrug De Lichtenlijn. Dit kadert in een grootscheepse actie van Westtoer om de naar schatting 400 km aan autovrije recreatieve paden in West-Vlaanderen beter te benutten. Het gaat hierbij in totaal over 111 km oude (groene) spoorwegbeddingen en bijna 300 km (blauwe) jaagpaden langs waterwegen. Westtoer wil van deze recreatieve paden een nieuw ‘groen-blauw netwerk’ smeden. De wegwijzers die ze hiervoor zal gebruiken, zullen de afstand vermelden naar de stedelijke knooppunten. Het nieuw groen-blauw netwerk wil dan ook vooral een verbindingsfunctie vervullen tussen de steden en het buitengebied.

ACV slecht geïnformeerd zegt OCMW

In Knokke-Heist stoort OCMW-voorzitster Annie Vandenbussche zich aan de flagrante foute voorstelling van zaken in een ACV-pamflet dat de voorbije dagen werd gepubliceerd. In het afdelingskrantje bevat de 6-jarige evaluatie volgens het OCMW bitter weinig correcte informatie. Ook worden allerlei realisaties gewoon genegeerd. Zo schijnt men bij het ACV niet af te weten van het bestaan van het Sociaal project De Strijkwinkel. Ook van de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum De Noordhinder in Heist, en de uitbreiding van het woonzorgcentrum Van Troost in Westkapelle weet men bij het ACV blijkbaar niks. Verder besteedt het ACV evenmin aandacht aan de uitgebreide functies van het Sociaal Huis, de goed draaiende Woonwinkel en de uitbouw van een reeks thuiszorgdiensten. OCMW-voorzitster Annie Vandenbussche geeft toe dat er altijd werk aan de winkel blijft en dat er in het pamflet ook een aantal valabele aandachtspunten aan de orde zijn.

OCMW renoveert doorgangswoning in Heist

De OCMW-raad in Knokke-Heist heeft beslist om met subsidies, afkomstig van de Nationale Loterij, een doorgangswoning te renoveren in de Guido Gezellestraat. De toelage bedraagt zo’n 13.700 euro. Een doorgangwoning biedt tijdelijk onderdak in crisissituaties waarbij iemand dakloos wordt en tijdelijke huisvesting moet krijgen. In een eerste fase wordt eerstdaags gestart met het kleinere werk. Het gaat vooral om energiebesparende maatregelen. De grotere werkzaamheden volgen later. Het OCMW in de badstad beschikt momenteel over 7 crisis- of doorgangswoningen.

Orde op zaken voor golfkarretjes

Golfkarretjes en elektrische wagens, die vooral in Knokke-Heist een vertrouwd beeld zijn, worden beter gereglementeerd. Al deze wagentjes zullen in de loop van volgend jaar voorzien moeten zijn van een nummerplaat. In de badstad rijden momenteel zo’n 500 van die wagentjes rond. Slechts weinigen hebben een nummerplaat. Identificatie is dan ook bijzonder moeilijk. Bekeuren wegens het fout parkeren of niet betalen van parkeergeld is al even problematisch. Hoofdcommissaris Etienne Stockx maakt zich ook zorgen over het feit dat in golfkarretjes vaak zonder gordel gereden wordt. Ook kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als kinderen achterop dergelijke voertuigen zitten. Stockx pleit dan ook voor het verplicht dragen van een gordel in golfkarretjes en elketrische wagens. Drie jaar geleden riep burgemeester Lippens trouwens ook reeds op tot een duidelijke regelgeving terzake. “Een echtpaar, dat in een golfkarretjes door de badstad rijdt, met achterin twee kinderen, die geen gordel omhebben, kan gewoon niet”, zegt Lippens.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Verkeershinder Albertplein

In opdracht van het gemeentebestuur wordt nu maandag 17 september in Knokke gestart met de vernieuwing van het voetpad bij het Albertplein. Tijdens de werkuren zal daardoor de oostelijke rijbaan ingenomen worden door werfwagens. Er is een omleiding voorzien via de Kustlaan en de Antoine Bréartstraat. De werken duren tot vrijdag 21 september.

De Ironman Club groeit aan

Bij de oprichting van de Ironman Club in Knokke-Heist, iets meer dan een jaar geleden, waren er 29 leden. Nu zijn er dat al 36. Zopas werden Dirk Casselman en Rudi De Waele als nieuwste leden toegelaten tot deze exclusieve groep. Samen met hun Nederlandse teamgenoot Arno Rootsaert behaalden ze namelijk op schitterende wijze de eindmeet van de volledige triatlon in het Nederlandse Almere. Voor het drietal fungeerde Almere trouwens als plan B, nadat ze de voorziene volledige triatlon van Vichy in Frankrijk in augustus zagen halveren in afstand wegens de hitte. Je kunt er HIER meer over lezen.

Hun tijden: Dirk Casselman 10u12'41", Rudi De Waele11u40'37", Arno Rootsaert 10u25'30".

Straks weer scholenveldloop

Woensdagnamiddag 26 september is het in Knokke-Heist weer tijd voor de traditionele scholenveldloop. Het is voor de 27ste keer dat het evenement wordt ingericht door de plaatselijke Atletiekvereniging. Met het initiatief wordt zoals de vorige jaren ingehaakt op de ‘Vlaamse Veldloopdag voor Scholen’, die voor de 24ste keer op stapel staat. De manifestatie wordt gehouden op het Schuttersplein in de Jan Devischstraat in Knokke. Jongens en meisjes vanaf het derde leerjaar tot het zesde middelbaar zullen er verschillende afstanden lopen. De eerste vijf van elke reeks van het lager en de eerste drie van elke reeks van het middelbaar ontvangen een trofee. Nieuw dit jaar “is een trofee voor de eerste vrouwelijke en de eerste mannelijke leerkracht”. Vorig jaar hebben zo’n 300 scholieren deelgenomen aan de veldoop.

Nog meer dode bruinvissen

Nadat dinsdag in Zeebrugge al het kadaver van een bruinvis aanspoelde zijn er donderdag nog meer dode bruinvissen gestrand. Dat was het geval in Knokke-Heist, in Oostende en op de Schelde. Telkens waren de dieren al in staat van ontbinding. In totaal zijn aan de Vlaamse kust dit jaar reeds 78 bruinvissen aangespoeld. Daarvan was slechts één dier nog in leven.

13.9.12

Drukte bij Knokke-Heistse radiozendamateurs.

De Knokke-Heistse zendamateurs maken zich momenteel klaar om tijdens de Canadaweek radiocontact te maken met hun collega’s in de hele wereld. De uitzendingen gaan de ether in met de roepletters ON44CLM ( Oscar november 44 canadian liberation march). Het is meteen ook het jubileumjaar van de zendamateurs van ONZoostKust. Vijftig jaar geleden waren er in de badstad al radiozendamateurs actief. In het pand in ’t Walletje 50 in Westkapelle wordt dan ook een kleine tentoonstelling op het getouw gezet. Het Weerstation Heist van radiozendamateur Bob Dyserinck (on7dke) is trouwens ook al enige tijd gevestigd in het pand van de zendamateurs. Op gemeentelijk niveau worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om dit weerstation verder te professionaliseren zodat inwoners en toeristen straks correcte informatie over het weer en de vooruitzichten in Knokke-Heist kunnen vernemen. Na het leveren van technische bijstand tijdens de Zwintriathlon en deelname aan de Vrijetijdsmarkt groeit de interesse voor de zendamateurs in de gemeente. Momenteel telt de vereniging een 80-tal leden. Onder impuls van Willem Tallon (on7tf) wordt in mei volgend jaar het Internationaal Congres van de Unie van Belgische Amateurs (UBA) gehouden in het Cultureel Centrum Scharpoord in Knokke-Heist. Iedere vrijdagavond vanaf 20u komen radiozendamateurs in hun lokaal aan ‘t Walletje 50c.

Meer informatie www.onz.be


Gezond ontbijt voor scholieren

Naar jaarlijkse traditie begon het schooljaar in de Middenschool en Atheneum Knokke-Heist Zwinstede met een gratis gezond ontbijt, gesponsord door de plaatselijke vestiging van Carrefour.  Dat was vorige week al, maar de directie onderstreept dat de activiteit bedoeld was om de leerlingen er attent op te maken dat het voor de opgroeiende jeugd van groot belang is dat ze ’s morgens een gezond ontbijt nuttigen vooraleer ze naar school komen.

Exodus richting over de grens blijft aanhouden

De campagne, die 6 maanden geleden gelanceerd werd door de Stichting Zeeuws & Vlaanderen om nog meer Vlamingen over de streep te trekken om naar Zeeuws-Vlaanderen te verhuizen, werpt duidelijk haar vruchten af. Zo zag Sluis zijn Belgische inwonersaantal stijgen met 12,5 procent. Terneuzen mocht zelfs 60% meer Belgen verwelkomen als nieuwe inwoners. Hulst noteerde een toename van 45%. De vooruitzichten zijn dat deze tendens zich ook verder zal doorzetten in de tweede jaarhelft. Onder druk van de blijvend stijgende woningprijzen in ons land, richtte de afgelopen jaren een groeiend aantal Vlamingen de blik op Zeeuws-Vlaanderen. Niet alleen zijn de huizen er een stuk goedkoper bovendien verkeren ze vaak ook in een betere staat. De huizen kosten gemiddeld 40.000 euro minder voor een gesloten bebouwing, tot 100.000 Euro minder voor een open bebouwing. De ingeweken Vlamingen (25-45 jaar) zijn vooral jonge koppels en (nieuw samengestelde) gezinnen met kinderen, die er hoofdzakelijk huizen kopen tussen 150.000€ en 225.000€, prijzen waarvoor je in Vlaanderen nauwelijks nog iets vindt, zegt de stichting.

Meer informatie op www.zeeuws-vlaanderen.be


Knokke nam afscheid van Roger Rabaey

Donderdag werd in Knokke afscheid genomen van Roger Rabaey. Hij was net 71 geworden. Rabaey werd geboren in de Knokse Oosthoek op 20 augustus 1941. Hij stierf een week geleden na een korte ziekte. Roger Rabaey was z’n leven lang werkzaam bij de Compagnie Het Zoute. Onder zijn deskundige leiding werden destijds in Knokke de Tennis, de Golf en Het Zwin heringericht. Hij was een bijzonder vaardige golfspeler en schopte het dan ook tot Captain van de Belgische nationale ploeg. Roger Rabaey was gekend als een harde werker, een zachtaardige en zeer vriendelijke man. Hij was op een paar weken na even oud als burgemeester Lippens. Het was dan ook een bijzonder emotionele burgemeester die donderdagmorgen in de overvolle kerk van de Dumortierlaan kort het leven van Roger Rabaey schetste. De overledene was getrouwd met Maria Bonny en laat twee kinderen en kleinkinderen na.

Verkeershinder in de Van Steenestraat

Het dak van het oude gebouw van het politiecentrum in de Van Steenestraat in Knokke is aan vervanging toe. Hierdoor zal de straat volledig afgesloten zijn voor alle verkeer vanaf maandag 17 september. De werken zullen vermoedelijk 2 maanden duren. In die periode zal het dus ondermeer niet mogelijk zijn om met de auto de ingang van de deKunstAcademie te bereiken. De noordkant van het voetpad zal echter worden vrijgehouden zodat men te voet wèl naar de academie kan. Daarnaast zal de politie een aantal plaatsen reserveren op de parking van de Stormmeeuw voor hun eigen dienstwagens. Dit maakt dat er minder parkeerplaatsen zullen beschikbaar zijn voor mensen die komen sporten en ook voor leerlingen die met de wagen naar de academie rijden.

Inzet fregat tegen piraten vertraagd

Het Zeebrugse fregat Louise Marie kan maandag niet afvaren om deel te nemen aan de Europese operatie Atalanta in de strijd tegen Somalische piraten. Aan boord van het schip worden namelijk in de marinebasis van Den Helder nog steeds herstellingen uitgevoerd. De problemen begonnen in juni toen de voortstuwing van het schip het op de Noordzee plots liet afweten. De sleepboot Smit Tiger moest het fregat vervolgens naar Den Helder slepen. Na herstel van de mankementen volgen straks nog een reeks ‘sea-trials’. Daarna moet ook de opleiding van de zowat 160 bemanningsleden worden afgerond. De afvaart van de Louise Marie naar de Hoorn van Afrika zou nu pas eind oktober of begin november gebeuren.

Smartphone voor vakantiejob bij Daoust

In Knokke-Heist heeft het uitzendbedrijf Daoust in het JobCenter in de Lippenslaan twee jobstudenten in de bloemetjes gezet met een gratis smartphone. Het ging enerzijds om Bieke Clijmans die als aanvuller werkte in de GB Express in Duinbergen. Daarnaast was er ook een slimme telefoon voor Claire Decloedt die afgelopen zomer een baan had bij de Floreal in Blankenberge. Net zoals vorig jaar trok het interimbureau Daoust ook dit jaar volop de kaart van de studenten. De “Studentenjobs in de kijker”-actie kende heel wat succes, zowel bij de klanten als bij de studenten zelf. Elke verdienstelijke jobstudent die tijdens de maanden juli, augustus of september via Daoust gewerkt heeft, maakte kans op een smartphone. Op zoek naar een job? Follow Daoust via Twitter op je smartphone.  

Knokke-Heistenaar sleept Amerikaanse fotografieprijs in de wacht

Een schitterende foto van stadsgenoot Luc Danneels is zopas in de States door BetterPhoto in de categorie “detail & macrofotografie” verkozen tot beste foto. “Er waren voor deze categorie 10.800 foto’s ingezonden van over de hele wereld. Het verbluffend mooie beeld van een opspattende waterdruppel gekiekt door Danneels ging lopen met de grootste eer”, zei Jim Miotke, stichter van BeterPhoto. Luc Danneels heeft jaren fotografie-ervaring. Onlangs maakte hij ook schitterende reeksen actiefoto’s bij Lakeside Paradise in de badstad.

Bruinvis aangespoeld

In Zeebrugge is een bruinvis (Phocoena phocoena) aangespoeld. Dat werd bevestigd door de Zeezoogdieren Databank. Het dier werd dood aangetroffen en het kadaver bevond zich reeds in staat van ontbinding. Dit jaar zijn er aan onze kust reeds 75 bruinvissen gestrand. Slechts één van de dieren was nog in leven.

Knokke-Heistenaar leidt proces tegen babymoordenaar

Het is magistraat Koen Defoort uit Knokke-Heist die in februari volgend jaar in Gent het assisenproces van Kim De Gelder zal leiden. De Gelder wordt beschuldigd van een steekpartij in een kinderdagverblijf in Dendermonde. Hij doodde er drie jaar geleden twee baby's en één begeleidster. Een week tevoren had hij ook een oudere vrouw vermoord in haar huis in Beveren. Magistraat Koen Defoort heeft in het verleden al 27 assisenzaken geleid. Het proces rond De Gelder wordt mogelijk de zaak die de meeste publieke aandacht zal krijgen.

12.9.12

Zieke vissers van boord gehaald

De Britse kustwacht heeft twee bemanningsleden van het Zeebrugse vissersvaartuig "Mare Nostrum" Z576 van boord gehaald. Het schip is eigendom van de gelijknamige rederij in Heist. De twee bemanningsleden waren bij het schoonmaken aan boord bevangen geraakt door dampen van bleekwater. Het incident deed zich voor een kleine 50 km buiten de kust van Felixstowe. Een helikopter van de RAF basis Wattisham werd onmiddellijk ter plaatse gestuurd. De Britse kustwacht organiseerde ook een conferentiegesprek tussen het schip en de Belgische kustwacht, zodat een en ander vanuit ons land kon vertaald worden voor de Britten. De twee vissers werden overgebracht naar een ziekenhuis in Ipswich. Hun toestand werd door de Britse kustwacht omschreven als "ernstig doch niet levensbedreigend". Voor de Belgische kust is woensdag ook een bemanningslid aan boord van het baggerschip DC Vlaanderen onwel geworden. De man is per Seaking naar het AZ in Brugge overgevlogen.

Ontwerper Zeebrugse cruiseterminal bekend

De winnaar van de architectuurwedstrijd voor het ontwerpen van een cruiseterminal in Zeebrugge is bekend. De Raad van Bestuur heeft op voorstel van de jury de opdracht toebedeeld aan Salens Architecten uit Brugge. Er waren 19 kandidaten waarvan 5 in de eindronde. Een cruiseterminal drong zich meer en meer op vanwege het bloeiende cruisetoerisme in onze kusthaven. Dit jaar zijn er in Zeebrugge liefst 92 aanlopen van cruisevaartuigen gepland. In 2011 waren 75 aanlopen reeds goed voor 245.000 passagiers. Havenvoorzitter Joachim Coens zegt: “Port of Zeebrugge zal nu vragen aan de ontwerper om een multifunctionele cruiseterminal te ontwerpen in overleg met verschillende diensten, overheden en de cruisesector.” De cruiseterminal is de plaats waar passagiers in- en uitchecken. Het project voorziet ook een centrale verzamelplaats voor bussen en taxi’s, een ontvangstzaal voor bezoekers, kantoorruimtes, douanelokalen voor bagagecontrole en fysieke controle, sanitaire voorzieningen, ruimte voor kleine winkels, en ook een uitkijkpunt met een horecafunctie.

Partijprogramma Gemeentebelangen

Woensdag heeft in Knokke-Heist de partij Gemeentebelangen in alle stilte haar verkiezingsprogramma aan het internet toevertrouwd. Het programma werd in de vorm van alfabetische sleutelwoorden opgesteld. De partij wil de badstad onder meer nog fietsvriendelijker maken. Financieel wil men “zaaien naar de zak”, geen bijkomende belastingen heffen en GEEN personenbelasting, zolang de hogere overheid dat niet verplicht. De Gemeentebelangen ijveren er via Ruimtelijke UitvoeringsPlannen op stedenbouwkundig vlak voor om hotel- en horecazones vast te leggen voor de toekomst. Dit uitgebreide en verbeterde aanbod zal het congrestoerisme in de gemeente bevorderen en ongetwijfeld positieve gevolgen hebben voor de werkzekerheid in de regio, zegt de partij. Het hoteltoerisme ligt aan de basis van het verblijfs- en tweedeverblijfstoerisme. Daarvoor zoekt de partij dringend naar mogelijkheden om binnen de gemeente enkele hotelketens aan te trekken. Deze hotels zullen niet alleen zorgen voor meer kamers, maar dankzij hun internationaal marketingsysteem zullen ze mee de reclame verzorgen voor de badstad over heel Europa. De Gemeentebelangen willen door creatieve ideeën rond verkavelingen en inbreiding in woonwijken, grondverspilling tegengaan en gezellige woonwijken creëren. Betaalbaar wonen wil Gemeentebelangen aanpakken door de projecten Heulebrug en Tolpaertpolder waar mogelijk te versnellen, zodat ook jonge mensen in de gemeente kunnen blijven wonen. Voor de sociaal achtergestelden bestaat nu de 20% regeling, wat betekent dat er in verkavelingen met meer dan 10 loten of groter dan 5000m2 er 20% sociale woningen moet aangeboden worden. Om de overheersende rol van de auto in het stadsbeeld te verminderen, willen de Gemeentebelangen een goed overwogen parkeerbeleid voeren. Verder willen ze ondergronds parkeren in bepaalde zones en projecten en zoeken ze oplossingen voor invalsparkings. De Zilvermeeuwen komen ook in hetpartijprogramma voor. Deze vogels hebben hun habitat veranderd. Vroeger maakten ze hun nesten en leefden ze in het Zwin en naburige velden. Nu leven ze in de stad met alle nadelige gevolgen. De partij wil dringend een systeem vinden om deze vogels uit de dorpskernen te weren.
Het volledige partijprogramma van de Gemeentebelangen kun je HIER bekijken.

Polderkinderen in stripcover van Urbanus

In Knokke-Heist loop het jaarlijkse cartoonfestival op z’n eind. Men kan er nog tot zondag 16 september gratis naar toe. De kinderen van het zesde leerjaar van de vrije basisschool Polderkind in Westkapelle hebben nog vlug een verkorte versie van de cartoonroute afgewerkt. Nadien speelden de kinderen zelf mee in een strip van Urbanus. Ze tekenden Urbanus en zichzelf in de hoofdrol van een stripverhaal. Op de foto zie je ze allemaal samen bij één van de 'stripcovers'.

Viering 10 jaar Vriendschap voor de Filippijnen

De werkgroep Vriendschap voor de Filippijnen in Knokke-Heist organiseert naar aanleiding van het 10-jarig bestaan een “Vriendschapsdag” op zondag 23 september. Op het programma om 11 u in het auditorium van Scharpoord een korte academische zitting met optreden door de dansgroep Filipiniana Europa en beeldmateriaal van 10 jaar werking. Dat gebeurt in aanwezigheid van ondermeer Christian Meerschman Ambassadeur België in Manila en Victoria Bataclan, de Filippijnse Ambassadeur in ons land. Daarna volgt een barbecue in de Sportzaal van het Bernardusinstituut met allerlei animatie, een tentoonstelling en een Fair Trade-bar met onder andere Filippijnse desserten. De opbrengst gaat integraal naar het project dat ondersteuning biedt aan scholieren en straatjongeren in het Filippijnse Davao.

Kaarten 18 EUR (kinderen t.e.m. 12 jaar 12 EUR) met aperitief (cava of fruitstap). Bestellen via Dominiek & Leah Segaert-Gallego (0479691865) of via dominiek.segaert@skynet.be


Derde Freexz feest in Knokke-Heist

Jeugdverenigingen, Jeugdraad en de Jeugddienst slaan voor de derde maal de handen in elkaar om de jongeren in Knokke-Heist een onvergetelijke dag te bezorgen. Op zaterdag 13 oktober wordt namelijk opnieuw uitgepakt met het mega-evenement Freexz. De deelnemers van 6 tot 15 jaar worden verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. De 5 groepen hebben elk een eigen startlocatie met hun eigen activiteiten. Als die zijn afgewerkt worden de participanten rond 16u naar ’t Walletje gebracht voor het Mega Freexzfeest. Ouders en aanhang worden een uur later ook naar het feestelijk afsluitmoment uitgenodigd. Voor de allerkleinsten is er dit keer een privé party in de Marge.

Geplande activiteiten

De superhelden (1ste en 2de leerjaar) zullen samen de wereld redden en treden de magische freexz (3de en 4de leerjaar) binnen in de wereld van de magiërs en de tovenaars. De sporthelden (5de en 6de leerjaar) beginnen aan de sportieve voorbereiding op de Olympische spelen van 2016 in Rio en de Friscolikkers (12-13 jarigen) en Chillers (14-15 jaar) hebben een straf programma voor de boeg. Ze gaan op fietstocht doorheen onze gemeente en onderweg krijgen ze avontuurlijke activiteiten voorgeschoteld. Naast paintball staan ook survivalrun, estafette, flip-it en wie weet… een hoogteparcours op het programma.

Inschrijven voor Freexz kan vanaf nu in het Jeugd-en Kunstencentrum De Marge tijdens de kantooruren of via de jeugdbewegingen. Na inschrijving ontvang je de nodige informatie. De prijs voor dit super evenement is 8 euro en 6 euro vanaf het 2e kind. Meer info: Jeugd-en Kunstencentrum De Marge, Edward Verheyestraat 16, 050 630 800. Download HIER alvast de folder met alle informatie.

Inbraken in villa’s overdag

In Knokke Zoute zijn onbekenden binnengebroken in drie villa’s. Het is nog onduidelijk wat de dief of dieven allemaal hebben meegenomen. Door de bewoners wordt een gedetailleerde lijst opgemaakt. Gezien de plaats, het tijdstip en de manier van handelen gaat de politie uit van dezelfde daders. De drie inbraken gebeurden kort na mekaar en bij klaarlichte dag. Om zich toegang te verschaffen tot de villa’s werd telkens een ruit ingegooid.

Verkeershinder in de Pannenstraat

Op donderdag 13 september wordt in de Pannenstraat in Heist ter hoogte van de Onderwijsstraat een boring uitgevoerd in opdracht van Telenet. Tussen 8 en 12 zal de Pannenstraat, tussen IJzerstraat en Onderwijsstraat bijgevolg enkel toegankelijk zijn voor de omwonenden. De rest van het verkeer zal omgeleid worden via de Onderwijsstraat, Knokkestraat en IJzerstraat. De verwachting is dat het verkeer 's namiddags weer normaal zal kunnen verlopen.

Vroeg naar de stembus

Bij het geluid van “My darling Clementine” in de belforttoren trokken in onze buurgemeente Sluis woensdagmorgen om 7.30u al de eerste kiezers naar de stemlokalen. Tegen 10u hadden al 14,97 procent van de kiesgerechtigden in Sluis hun stem uitgebracht. De opdracht: bolletjes zwart maken voor een nieuwe Tweede Kamer. De kieshokjes waren trouwens geleend bij Knokke-Heist. Een opiniepeiling stelt dat PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom volgens onze Zeeuwse buren de beste premierskandidaat is. Landelijk ging de voorkeur echter naar de huidige permier Mark Rutte van de VVD. De Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs heeft de kiezers trouwens opgeroepen om voor Zeeuwse kandidaten te stemmen. Er staan er dertig op de lijst. Daarvan zijn er vier afkomstig uit de fusiegemeente Sluis: Patricia de Milliano (CDA Oostburg), Joyce Vermue (PvdA Schoondijke), Petra de Boevere (LibDem Breskens) en Arthur van den Anker (SOPN Breskens). Onze noorderburen kunnen tot 21u woensdagavond hun stem uitbrengen.

Eerste 3Tkids training “succes”

In Knokke-Heist zijn in het Duinenwater zwembad van Sportoase de trainingen gestart van “3Tkids”. Dat is het nieuwe samenwerkingsverband tussen de twee triatlonclubs in de badstad: TTKH en TV ’t Zwin. Het is de bedoeling van het initiatief om de jeugd van kleins af op een speelse manier te laten kennis maken met zwemmen, fietsen en lopen. De triatlonjeugdwerking bestaat uit 5 leeftijdsgroepen, met aangepaste trainingen voor jongeren van 6 tot 17 jaar. De eerste training was meteen een succes. ”De Zwintriathlon van het jaar 2020 wordt een ramp voor onze generatie als je al dat jong volk in het zwembad ziet” zei voorzitter Jan Morbee.

Verzorging kwallenbeten

Vooral aan de Oostkust kregen de strandredders in augustus af te rekenen met badgasten die voor kwallenbeten moesten verzorgd worden. Dat blijkt uit cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. Volgens hoofdredder Eric Wybo in Knokke-Heist dienden op een zeer warme dag vorige maand plots een 40-tal mensen behandeld te worden tegen de gevolgen van een kwallenbeet. Dat gebeurde gespreid langs het hele strand zodat de gedupeerden kwamen aankloppen bij zes reddingsposten.

11.9.12

Bijkomende elektronische proefstembusgang in Knokke-Heist

De eerste testweek voor elektronisch stemmen in het stadhuis in Knokke was een groot succes. Gemiddeld kwamen er elke dag ongeveer 200 mensen over de vloer. Vooral senioren, die niet zo vertrouwd zijn met een computer, maar ook jongere mensen die willen weten hoe het digitaal stemmen nu precies in z'n werk gaat. De reacties van de testpersonen waren volgens de gemeente vooral positief. Vanwege het succes wordt op 22 september een extra testmoment toegevoegd. Wie het digitaal stemmen nog eens wil uitproberen kan nog tot en met vrijdag 14 september terecht in Heist. De testapparatuur staat dan opgesteld in de hal van het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein 1 in Heulebrug, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Van maandag 17 september tot en met vrijdag 21 september zijn er testsessies in de vergaderzaal van het sportcentrum Molenhoek in Westkapelle. Eveneens van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Om iedereen een kans te geven om langs te komen zal er een bijkomende sessie worden georganiseerd op zaterdagmorgen 22 september. Deze sessie zal ook gehouden worden in de Molenhoek, van 9 tot 12 uur.

Afstemming noodplan

Dinsdagmorgen is het Duitse cruiseschip “Mein Schiff 2” de haven van Zeebrugge binnengevaren. Het 262m lange schip kwam uit Hamburg en maakte een tussenstop in onze kusthaven op weg naar Le Havre. Het voormalige vaartuig “Celebrity Mercury” werd in mei van vorig jaar, na een ombouw van 50 miljoen euro, omgedoopt en in dienst genomen door de rederij TUI Cruises. Dinsdagmiddag kreeg het cruiseschip in Zeebrugge trouwens bezoek van de “arrondissementscommissaris van West-Vlaanderen, dienst noodplanning”. Ze had daarbij als voornaamste opdracht het intern noodplan en de externe hulpverlening op elkaar af te stemmen.

Vierde Zeepkistenrace in Knokke-Heist

Doe-het-zelvers kunnen vanaf nu weer inschrijven voor 4de Zeepkistenrace in de badstad. Die wordt op zondag 7 oktober gehouden. Dan vormt de helling in de Majoor Quaillestraat, ter hoogte van de Wandelaar in Duinbergen, weer het strijdtoneel voor de constructeurs van efficiënte, ludieke en andere zeepkistwagens. Het gaat om een initiatief van de Jeugdraad. De voorbije drie edities leverden heel wat spektakel op voor een massa kijklustigen. Vorig jaar namen 28 teams deel en ook dit jaar hoopt de organisatie dat een groot aantal jongeren het lef zullen hebben om langs de steile helling naar beneden te scheuren. Op de zeepkistenrace draait het trouwens niet enkel om snelheid. De twee ‘kamikazepiloten’ van de Rode Baron vlogen twee jaar geleden met hun vliegtuigje met echte rook letterlijk uit de bocht, maar wonnen wel de originaliteitprijs. Vorig jaar deden ze dit nog eens over met hun Anti-golfcar Unit. Toen waren het trouwens de Flinstones in hun Flinstonemobliel die de originaliteitprijs wegkaapten. Het ludieke spektakel is alvast reden genoeg om de eerste zondag van oktober naar Duinbergen af te zakken.

Zeepkistenrace, 6 oktober om 12u. Wie wil inschrijven kan dit doen op http://zeepkistenrace.jkh.beP&O herschikt veerbedrijf

De ook op Zeebrugge varende Britse rederij P&O heeft een “fundamenteel herbekijken” aangekondigd van alle aspecten van het veerbedrijf. Het is onbekend of dit ook gevolgen zal hebben voor de vaste veerverbinding voor passagiers en vracht tussen Zeebrugge en Hull. Een vergelijkbare herschikking in 2004 heeft toen 1.500 personeelsleden hun job gekost. Dit keer verwacht men geen grootschalige afdankingen, maar “het verlies van een aantal banen” kan niet worden uitgesloten. Een woordvoerster voor P&O verduidelijkte dat dit jaar door de economische toestand een verdere inkrimping van de vrachtmarkt werd geconstateerd, terwijl de brandstofprijzen blijven stijgen. P&O zet momenteel nog een vloot van 24 schepen in op 9 routes, waarvan Calais-Dover en Zeebrugge-Hull bij ons de bekendste zijn.

Onderkaak vinvis in ruil voor Theophiel

Toen de potvis Theophiel in februari vorig jaar aanspoelde op het strand van Heist ijverde de heemkring “Heyst Leeft” voor de recuperatie van het skelet of een deel ervan. De potvis was verdwaald en stierf op het strand een natuurlijke dood door verstikking onder z’n eigen gewicht. Het dier werd ter plekke ontbeend en de delen van het geraamte werden afgevoerd voor verder onderzoek. Schepen Geerinckx van Knokke-Heist vond de recuperatie van het skelet evenwel een goed idee en kwam tussen bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Deze instelling heeft nu besloten om de linkeronderkaak van een vinvis -tweede grootste levende wezen op aarde- in bewaring te geven aan Heyst Leeft. De heemkring wil de onderkaak laten overbrengen naar het Sincfala Museum. Die onderkaak weegt trouwens zo’n 180 kg en heeft een lengte van 5 meter.

Foto: Jan Haelters, wetenschappelijk medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Oostende met schepen Paul Geerinckx en André Desmidt van Heyst Leeft onder de reuzenkaak van de vinvis opgevist in de Noordzee.

SWIK zette nieuwe werkingsjaar in

In Knokke-Heist heeft de Seniorenclub SWIK z’n nieuwe werkingsjaar aangevat. Volgens interim-voorzitter Oscar Vantorre staat het gros van de activiteiten in het teken van de 10-jarige werking in het lokaal ”’t Choufke” in Heist. Er zullen dit jaar dan ook extra geschenken worden uitgedeeld. Verder staat voor 18 december een speciaal verjaarsdagsfeest op het programma. Op de openingsnamiddag werd gekaart voor koffie. De hoogste score ging bij de dames naar Cecile Rosseel en bij de heren naar René Verbeke. De eerstvolgende activiteiten krijgen hun beslag op 18 september en 2 oktober telkens om 14u.

Eerste fruitperserij in de regio

Dit najaar start Luc Lierman in Knokke-Heist met de eerste fruitperserij in de regio. De bedoeling is dat particulieren met hun eigen fruit naar de perserij gaan om er een gezonde drank van te laten maken. Via een zogeheten kistenkantelaar komt het fruit in de spoelbak terecht voor een eerste reiniging. Na een tweede wasbeurt passeert het fruit bij de rasp waarna de pulp gewalst wordt en via fijne zeven afgevoerd wordt naar een bezinkingstank. Nadien treedt het pasteurisatietoestel in werking. Alles wordt een korte tijd verwarmd tot 80° waarna men kan bottelen. Ofwel gaat de vloeistof in flessen ofwel in boxen van 5 liter. Na ruim één dag kan het persverse vruchtensap -dat ongeveer één jaar houdbaar is- afgehaald worden. Het is klaar voor consumptie. Niets gaat trouwens verloren want de uitgeperste pulpresidu krijgt een eindbestemming als veevoeder voor de runderen. Het grote voordeel van het procédé is volgens Luc Lierman “de verwerking van een eigen product zonder verlies van kwaliteit en vitaminen”.

Contact: Fruitperserij Lierman, Westkapellestraat 398, 8300 Knokke-Heist. luc@lierman.be

Nieuwe Start-to-run

Vanaf donderdag 13 september pakt de Jogclub Oostkust in Knokke-Heist uit met de 23ste sessie van de Start-to-run. Het kan trouwens een speciale editie worden. Want mogelijk neemt de 2.000ste start-to-runner uit de badstad deel. De teller staat momenteel namelijk al op 1.929 lopers uit de vorige sessies. Velen onder hen sportten nadien verder en nam reeds deel aan de Knokke 10K, de strandlopen, de finishers triatlon, de poldertriatlon en enkelen waagden zich vorige week aan de Zwintriathlon. De bedoeling van Start-To-Run is om in 10 weken probleemloos 5 km te leren lopen. De ervaring leert dat iedereen dit kan, van jong tot oud. Voor zij die al ervaring hebben is er tevens een sessie om 10 of 15 km te leren lopen. Dit alles staat onder de deskundige begeleiding van Ingrid Boydens, Erna Ots, Bert De Brabandere en Pierre Vande Langeryt.

Meer info: Op donderdag 13 september een nieuwe sessie van 5, 10 of 15 km op het Olivierstadion te Knokke. Start om 19u30. Inschrijven kan ter plaatse vanaf een half uur voor het aanvangsuur of via email (debrabandere@gmail.com) of via telefoon (050/60.83.44).

10.9.12

Belgisch jeugdkampioenschap catamaran

In het weekend werd in Duinbergen het Belgisch Jeugdkampioenschap Multihull gevaren. Met 42 deelnemende boten was het meteen het grootste jeugdevent voor catamaran van Europa. Zaterdag kon vlot wedstrijd gezeild worden. Zondag was er echter te weinig wind. Uiteindelijk heeft het Jeugd racing team van de Royal Belgian Saling Club in de 3 verschillende klassen de gouden medailles weggekaapt. Later werden de jongeren ook nog beloond met een creatieve waaier aan hamburgers. De initiatiefnemers zijn alvast in hun nopjes met het feit dat het jeugdzeilen duidelijk in de lift zit.

De resultaten van het kampioenschap kun je HIER bekijken.
Foto’s zijn HIER en HIER te zien.

Helihaven leidt leerling-piloten op

De helihaven in Knokke-Heist pakt op zaterdag 29 september uit met een opendeurdag om het publiek te laten kennis maken met de beschikbare activiteiten. In de voor- en namiddag worden infomomenten gehouden voor mensen die de opleiding tot helikopter piloot willen volgen. De uitleg wordt gegeven in aanwezigheid van de “Flight & Ground” Instructeurs. Bedrijven die uitleg wensen kunnen een apart infomoment afspreken. Men kan ook onder interactieve begeleiding de helikopters bezichtigen. Verder is er mogelijkheid tot luchtdopen (!) en initiatielessen. Daarnaast is er nog entertainment voor het hele gezin.

Meer info via heliday.event@gmail.com


Week van de Mobiliteit

Van 16 tot 22 september wordt de Week van de Mobiliteit gehouden. Dan biedt NMBS Mobility reizigers de Mobility Deal aan. Zo spoort men vlot en voordelig naar de autovrije dagen en andere activiteiten die in verschillende Belgische steden en gemeenten worden georganiseerd. Met de Mobility Deal reist men op dezelfde dag heen en terug in 2de klas tussen twee Belgische stations in de periode van 16 tot 22 september. De Mobility Deal is te koop aan het stationsloket en op www.nmbs.be tegen een forfaitaire prijs van 9,90 euro. Een uitstap met het gezin? Dankzij Free 4 Kids reizen tot 4 kinderen jonger dan 12 jaar gratis per betalende volwassene.

TIP: voor korte afstanden tijdens het weekend (minder dan 61 km) blijft het bestaande Weekendbiljet, dat u reeds 50 % korting geeft op de standaardprijs, de voordeligste formule. Het standaardbiljet is voor afstanden minder dan 31 km voordeliger tijdens de week.  Info en voorwaarden op www.nmbs.be


Zingen voor het klimaat in Knokke-Heist

Binnenkort wordt ook in onze badstad gezongen voor het klimaat. In juni namen een zestigtal BV’s het lied “Sing for the Climate” op. Daarin riepen ze alle Vlamingen op om hun bezorgdheid voor het klimaat uit te zingen in hun eigen stad of gemeente. Op zondag 23 september kan iedereen ook in Knokke-Heist z’n stem geven aan het klimaat. Om 10.30u wordt bij de Wandelaar in Duinbergen een groot zangmoment georganiseerd. Iedereen leert eerst zingen met lokale artiesten. Men hoopt in het hele land 24.000 zingende mensen op de been te krijgen. Uiteindelijk wordt dan hetzelfde lied gebracht: ‘Do it Now’, een herwerking van het partizanenlied ‘Bella Ciao’. Het werd in elkaar gestoken door Stef Kamil Carlens en gedirigeerd door Dirk Brossé. Het hele gebeuren wordt gefilmd en de beelden zullen bezorgd worden aan Nic Balthazar. Hij zal dit materiaal bewerken tot een grote clip waarin het 24 000-koppige koor het Sing for Climatelied aanheft. De actie in Knokke-Heist wordt georganiseerd door de vzw Cultuurcentrum in samenwerking met het gemeentebestuur en Oxfam.

Wil je het Sing for the Climate-lied al eens inoefenen? www.singfortheclimate.com. Vergeet je niet te registreren en laat weten dat je gaat meezingen in Knokke-Heist.

Voetbal aan de oostkust

Het voetbalweekend leverde winst op voor Westkapelle en Heist. FC Knokke had minder geluk. In Tweede Provinciale A verloor Knokke met 1-2 van De Haan. Na een doelpunt van Niels Meert in het begin van de wedstrijd ging de thuisploeg wat nonchalanter spelen, waardoor dit kansen creëerde voor de tegenstander. Op verplaatsing won Westkapelle van Oedelem met 3-4. In het prille klassement staan Knokke en Westkapelle gedeeld vijfde met elk drie punten. In Derde Provinciale B Versloeg FC Heist het elftal van Wenduine met een klinkende 5-2. Moerkerke speelde 1-1 gelijk tegen Oedelem. Moerkerke staat vierde in de rangschikking, met 4 punten. Heist staat gedeeld vijfde met drie punten. In Vierde Provinciale B ging Zeebrugge op eigen veld stunten. Zeebrugge versloeg namelijk Leke/Vladslo met liefst 6-1 en staat nu aan de leiding van het klassement.