25.10.13

Negen extra sociale woningen in Vogelzang Knokke-Heist

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de realisatie van 35 sociale woningen op de gronden Vogelzang door de sociale bouwmaatschappij ’t Heist best. Ruim dertig jaar geleden werden op deze site door de bouwmaatschappij 26 sociale woningen gebouwd. De huizen zijn echter compleet uitgeleefd en moeten derhalve dringend volledig gerenoveerd en aangepast worden aan de huidige woonkwaliteitsnormen. Dat zou echter meer kosten dan nieuwbouw. Door de sloop van de oude huizen wordt trouwens ruimte geschapen voor 9 extra woningen.  Een en ander gebeurt in samenhang met een project van de nv Graafjanshoeve, die eigenaar van de aanpalende gronden. De nv wenst de gemeentelijke gronden “Vogelzang” te verwerven om er koopwoningen te realiseren. De woningen zullen gerealiseerd worden door de zustermaatschappij nv Graafjanshoeve Construct die daartoe over de nodige zakelijke rechten dient te beschikken. Teneinde te voldoen enerzijds aan de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid en anderzijds het gemeentelijk beleid, waarbij de sociale gronden eigendom van de gemeente blijven en middels een erfpacht aan de sociale huisvestingsmaatschappij ter beschikking worden gesteld.Na meermaals overleg met de VMSW werd een regeling uitgewerkt waarbij de operatie wordt opgesplitst in twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden verkoopakten, waarbij een eerste akte regelt de verkoop van de gemeentelijke gronden aan de nv Graafjanshoeve een tweede akte regelt zowel de overdracht van de gronden, eigendom van de nv Graafjanshoeve,  via ‘t Heist Best, aan de Gemeente Knokke-Heist en ook de overdracht van de 35 nieuw gebouwde  sociale woningen aan ‘t Heist Best. De actuele bewoners van Vogelzang blijven hun woning betrekken tot aan de effectieve verhuis naar de nieuwe woningen en blijven bijgevolg in hun omgeving gehuisvest.