25.10.13

Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Projectsite Sportlaan

Bijschrift toevoegen
De gemeenteraad heeft donderdag 24 oktober het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Projectsite Sportlaan” definitief vastgesteld. De voornaamste doelstelling van dit bestemmingsplan bestaat erin om de realisatie van het nieuwbouwproject van de plaatselijke middenschool mogelijk te maken door een uitbreiding van de school te realiseren in een kwaliteitsvolle architectuur.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet ook in zorgwonen voor onder meer de broeders Xaverianen, in het kader van publieke en private gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van openbaar nut. Het ontwerp RUP zal vervolgens ter goedkeuring worden betekend aan de Bestendige Deputatie, en voor kennisgeving aan de bevoegde gewestelijke planologische ambtenaar. In afwachting van een definitieve goedkeuring van het RUP, zijn deze zomer alvast de verbouwingswerkzaamheden ter hoogte van de ingang Meerlaan opgestart. De renovatie van de sportzaal is de laatste fase van dit verbouwingsproject. 

Ook de plannen voor een nieuw multifunctioneel complex met grote centrale hal, 11 klaslokalen, een administratieve en sanitaire blok ter hoogte van de Majoor Vandammestraat liggen klaar om uitgevoerd te worden. Het huidige prefabgebouw met plat dak ter hoogte van het Ministerie van Financiën, zal na ingebruikname van de nieuwe infrastructuur gesloopt worden.

Hier krijgt u alvast een beeld hoe de nieuwe schoolsite er binnen een paar jaar ongeveer zal uitzien.