6.10.12

Keurslagerij zonder uitstalramen in Knokke

Bij het Verweeplein in Knokke opende zopas een keurslagerij zonder uitstalramen. Met dit initiatief willen de uitbaters namelijk de kwaliteit van het vlees en de gerechten optimaal houden. Met de keurslagerij van Wouter Decock en Lindsy Masson gaat het om een innovatie in ons land. De vernieuwde slagerij heeft een hele reeks van specialiteiten, terwijl het rundvlees uit eigen kweek trouwens al heel lang een topper is.

Zeebrugge straks LNG-bunkerpunt voor vissersvaartuigen?

In de Nederlandse vissershaven Urk was zaterdagmorgen ondermeer alternatieve brandstof voor vissersvaartuigen onderwerp van gesprek. Dat was het geval tijdens het Holland Fisheries Event, een belangrijke visserijbeurs. De visserijvloten ondervinden steeds meer hinder van dure gasolieprijzen en regelgeving ten aanzien van uitstoot emissies. Eén van de voorgestelde maatregelen is nu het gebruik van goedkopere en schonere brandstof. Daarbij werden brandstoffen als LNG (Liquified Natural Gas), waterstof (ThermoHydrogen), waterstofcellen en andere alternatieven belicht. LNG zorgt voor een vermindering van de schadelijke uitstoot ruim binnen de wettelijke eisen na 2015. Verder zijn de wereldwijd geschatte nog te ontginnen hoeveelheden groot. Ook de prijs zal op termijn minder hoog zijn dan Marine Diesel Oil. LNG is vloeibaar gemaakt aardgas, gekoeld tot -162 graden. Momenteel worden de mogelijkheden en kosten onderzocht om vissersvaartuigen geschikt te maken voor het varen op LNG. Ook de mogelijkheden van LNG voor het koel- en vriessysteem aan boord worden bekeken. Met een constante aanvoer van LNG en bunkerfaciliteiten zou Zeebrugge alvast in aanmerking kunnen komen als laadpunt voor Vlaamse en mogelijk ook Zeeuwse vissersvaartuigen. Onze noorderburen staan met het inzetten van LNG als transportbrandstof trouwens een stuk verder dan wij. De ‘greendeal’ ‘LNG voor transport’, een overeenkomst tussen de overheid en de doelgroep, werkt aan de versnelde introductie van LNG als brandstof, en heeft als doelstelling om in 2015 in Nederland ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te krijgen. De visserijsector werd zaterdag aangemaand om bij dat initiatief aan te sluiten.

Geen goedkopere gronden voor eigen volk?

Gemeenten aan onze kust proberen al jaren iets te doen aan de uitwijking van inwoners en vooral van de kinderen van inwoners. Die kunnen namelijk de hoge prijzen in de badplaatsen niet aan om iets te kopen of zelfs te huren. Rijke inwijkelingen kopen namelijk alles op en jagen zo de prijzen de hoogte in. Sommige gemeenten probeerden bij de verkoop van gronden voorrang te geven aan mensen die een band konden aantonen met de streek. Dat staat nu echter op de helling. Volgens het Europees Justitiehof schendt dit namelijk het gelijkheidsbeginsel.

Vanhootegem naar fase 2 Qualifying School Golf

De uit Knokke-Heist afkomstige golfer Nicolas Vanhootegem heeft zich in de Portugese hoofdstad Lissabon geplaatst voor de tweede fase van de Qualifying School golf. Vanhootegem, die zondag 40 wordt, zette op de Riba golfbaan een ultieme ronde neer in 72 slagen, par. Vanhootegem, die in 2002 zijn grootste zege behaalde met het AA Saint-Omer Open, zette zo een totaalscore neer van 291 slagen (3 over par). Daarmee eindigde hij op een gedeelde 23e plaats, terwijl de beste 29 doorstoten naar de tweede fase. Die vindt van 7 tot 10 november plaats op vier locaties in Spanje. De zege in Lissabon was voor de Amerikaan Chan Kim, die 282 slagen totaliseerde.

5.10.12

Vast snelheidsinformatiebord in werking

In Knokke-Heist werd vrijdag het eerste vaste snelheidsinformatiebord in gebruik genomen. Dat gebeurde in de Knokkestraat ter hoogte van de Goudsbloemenlaan en in aanwezigheid van ondermeer burgemeester Lippens, korpschef Etienne Stockx en verkeersofficier Jan Bonneure. Op het bord is onmiddellijk af te lezen hoe snel men rijdt. Wie zich niet aan de toegelaten snelheid houdt, krijgt een droevige smiley te zien. Voor de bestuurders die de maximum-snelheid wel respecteren, verschijnt een lachend gezichtje op het bord. Er kan echter eveneens een andere boodschap op geprojecteerd worden. ‘We denken er aan om de borden in te zetten bij acties rond fietsverlichting, alcohol, drugs enzoverder,’ verduidelijkt Jan Bonneure. De lokale politie kan via de snelheidsinformatieborden geen proces-verbaal opstellen, maar gebruikt de verkregen informatie wel om te bepalen op welke locaties het bemand flitsvoertuig wordt ingezet. ‘Als we het preventieve niet koppelen aan het repressieve, dan werken de borden contraproductief. De bestuurders hebben al snel door dat ze niet geverbaliseerd worden als ze te snel voorbij een bord rijden. Daarom is het dus belangrijk dat we ter hoogte van elk vast snelheidsinformatiebord ook de flitswagen kunnen plaatsen,’ zegt verkeersofficier Jan Bonneure. Burgemeester Lippens voegde eraan toe, dat als door de introductie van deze snelheidsinformatieborden één leven kan gered worden ze de investering meer dan waard zijn. In totaal komen er in de badstad 15 zo’n borden. De snelheidsinformatieborden, die op zonne-energie werken, komen op locaties waar chauffeurs regelmatig de maximumsnelheid overschrijden, de mogelijkheid bestaat om een bemande flitswagen te plaatsen of vaker een ongeval gebeurt. De Verkeerspolitie hield bij het bepalen van de locaties ook rekening met belangrijke invalswegen, verbindingsassen en plaatsen die gevaarlijk zijn voor zwakke weggebruikers.

Canadees bezoek in Zeebrugge

Een delegatie van de Canadese haven Halifax was vrijdag op bezoek in Zeebrugge. Twee jaar geleden was dat reeds het geval. Maar nu was ook de Presidente van de haven van Halifax aanwezig. Deze haven behandelt diverse cargo voornamelijk containers alsook bulk, breakbulk en roro. Halifax voert ondermeer promotie voor het verschepen van export-cars tussen Oostelijk Canada en Zeebrugge. Het is ook een groeiende cruisehaven, die dit jaar 130 cruisebezoeken afhandelt, goed voor 240.000 passagiers. Chief Executive Karen Oldfield heeft sedert haar aantreden als havenvoorzitster, tien jaar geleden, een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van de strategische waarde van de haven. Ze is trouwens ook lid van de raad voor Nationale Veiligheid die advies verstrekt aan de Canadese Eerste Minister. De voorbije dagen gaf Karen Oldfield ook al een presentatie over de haven van Halifax in Rotterdam en Antwerpen.

Kritiek op GAS-boetes

Naar voorbeeld van een aantal grote steden maakt ook Knokke-Heist al enige tijd gebruik van de zogeheten GAS-reglementering. Deze Gemeentelijke Administratieve Sanctie moet de overheid toelaten om snel, efficiënt en eenvormig (?) op te treden tegen de diverse vormen van lokale overlast. De Liga voor Mensenrechten plaatst nu echter ernstige vraagtekens bij het gebruik van deze sancties. De Liga is onder meer van mening dat het principe van de scheiding der machten in het gedrang komt. Men kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening. Voorbeelden zijn: het niet opruimen van hondenpoep, overlast door blaffende honden, nachtlawaai, wildplassen en dergelijke meer. GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 250 euro. Voor personen tussen 16 en 18 jaar bedraagt de boete maximum 125 euro. De Liga reageert op het feit dat de gemeenten binnenkort ook minderjarigen vanaf 14 jaar zullen kunnen beboeten. De Liga voor Mensenrechten noemt dat een "bijzonder ingrijpende" en "verontrustende" evolutie. De Liga stelt zich vooral vragen bij het feit dat de bevoegdheid van gemeenten om te sanctioneren erg groot wordt. Ze kunnen namelijk beslissen welke gedragingen strafbaar zullen zijn en welke sancties hierop volgen. "De bevoegdheden waarover de gemeenten vandaag beschikken, zijn dus zowel wetgevend als rechterlijk", aldus de Liga. "Het principe van de scheiding der machten wordt opgeheven en daarmee ook de bescherming tegen eventueel misbruik of machtsoverschrijding." Ook is de organisatie verontrust omdat iedere gemeente zelf kan invullen wat onder overlast wordt verstaan. "Dit zorgt voor rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. In de ene gemeente worden zaken getolereerd die in de andere bestraft worden. Zijn alle Belgen dan nog wel gelijk voor de wet?"

Zesde editie van Art@Knokke-Heist

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober wordt de 6e editie gehouden van art@ Knokke-Heist. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het initiatief dat de vernissage zich uitstrekt over een volledig weekend. Niet minder dan 39 galeries openen hun deuren voor de gezamenlijke vernissage op zaterdag én zondag. Art lovers uit binnen- en buitenland kunnen overal gratis terecht. Er is een ruim aanbod van bekende en minder bekende namen, van top- en aankomend talent. Het gaat daarbij zowel om schilders, beeldhouwers als fotografen. Knokke-Heist presenteert trouwens op twee vierkante kilometer liefst 67 kunstgaleries. Dat is één van de hoogste concentraties aan galerijen ter de wereld. Het is dan ook de grote interesse voor kunst in de badstad die gezorgd heeft voor het ontstaan van art@Knokke-Heist. De formule is eenvoudig: verschillende galeries stemmen hun agenda 3 keer per jaar op elkaar af voor een vernissageweekend. Dit op elk eerste weekend van de herfst-, paas- en zomervakantie, respectievelijk 27&28 oktober 2012, 30&31 maart en 29&30 juni 2013. Op die manier kunnen kunstliefhebbers een mooie selectie maken uit de galeries en/of kunstenaars die hun interesse wegdragen.

Toerisme Knokke-Heist voorziet een speciaal ontworpen website www.artknokke-heist.be en brochure “art@Knokke-Heist”, beschikbaar vanaf 4 oktober. Men deze brochure downloaden via www.artknokke-heist.be of via www.knokke-heist.info/publicaties. Deze brochure is ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Knokke-Heist en bij de deelnemende galeries.

Veiling eerste gekweekte snoekbaars

Nu maandag, 8 oktober, wordt bij de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge de eerste gekweekte snoekbaars verkocht op ‘de klok’. In 2008 werd op de campus van Inagro in Beitem gestart met de uitbouw van een praktijkcentrum voor aquacultuur. Na vier jaar investeren, onderzoeken en testen is de gekweekte snoekbaars van het centrum klaar voor een volgende stap: de commercialisering. Het is duidelijk dat de Vlaamse Visveiling een logische en strategisch belangrijke partner is om mee samen te werken aan een stabiele en rendabele markt voor duurzaam gekweekte vis in Vlaanderen. Maandag zal de samenwerking met Inagro nu concreet vorm krijgen door de veiling van de eerste vis uit eigen Vlaamse aquacultuur. De opbrengst van deze verkoop zal integraal geschonken worden aan een goed doel.

Wegeniswerken Nieuwpoortstraat in Knokke

De gemeente heeft meer informatie bekend gegeven over de vernieuwing van de riolering, trottoirs en rijweg in de Nieuwpoortstraat. Het gaat om het straatdeel tussen de Ieperstraat en de Kustlaan. Er zal in 2 fasen gewerkt worden. Op maandag 15 oktober wordt begonnen met het rooien van de bomen tussen het Cottagepad en het Villapad. Aansluitend worden de trottoirs aan beide zijden opgebroken; de opritten worden behouden. Het Waterbedrijf start een week later met het leidingswerk, dat een 6-tal weken zal in beslag nemen. De werken uitgevoerd door Eandis, Belgacom en Telenet zullen van start gaan op maandag 3 december en moeten rond zijn tegen de kerstvakantie. Daarna zullen wel nog de overkoppelingen uitgevoerd worden. Tijdens het werk van de nutsmaatschappijen zullen mogelijk opritten tijdelijk opgebroken worden, waardoor toegang tot de garages niet mogelijk zal zijn. Op 14 januari zal de aannemer starten met het rioleringswerk en zal de rijbaan opgebroken worden. Deze werken plus het heraanleggen van de stoepen en rijbaan zullen ongeveer 50 werkdagen duren.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Model uit Knokke-Heist in Mannequin finale

Een 18-jarige uit Knokke-Heist heeft de finale gehaald van de modellenwedstrijd ‘Mannequin 2012’. Het gaat om Marilyn Billiet uit de badstad. De jongedame is model bij Hollister en studeert momenteel aan de Universiteit Gent. De finale van Mannequin 2012 wordt op vrijdag 2 november gehouden op de Jaarbeurs in Roeselare. Dan wordt beslist wie van de 15 finalisten met het kroontje naar huis mag.

“Er worden in Knokke-Heist voldoende sociale woningen gerealiseerd”

Guy Demeester, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij t’Heist Best en het Sociaal Verhuurkantoor De Woonwinkel in Knokke-Heist, is van oordeel dat tegen het jaar 2020 meer dan voldoende sociale woningen zullen gerealiseerd zijn om aan de verplichting van de overheid te voldoen. Wat ’t Heist Best alleen al betreft gaat het om zo’n 300 woningen (detail hieronder). Daarnaast is er ook nog het Sociaal Verhuurkantoor De Woonwinkel dat op vandaag 63 huurwoningen aanbiedt. Dat is een uitbreiding met meer dan 30 binnen de planningsperiode. De doelstelling binnen de 5 jaar ligt trouwens boven de 100 woningen. De reden waarom er op heden nog maar een klein aantal konden worden opgeleverd ligt hoofdzakelijk in de bijzonder lange doorlooptijd van dergelijke dossiers bij de toeziende Vlaamse Overheid, in casu de VMSW, aldus Demeester. Ook zijn er in Knokke-Heist al veel meer sociale woningen op erfpachtgronden gerealiseerd dan genoegzaam bekend is. Naast De Garre, De Kreeft en Heulebrug in Heist, en de Smedenstraat (Carrefour), Vogelzang en de Jan Devischstraat in Knokke zijn er namelijk nog meer. Ook het nieuwe project Graaf Jansdijk / Jan Devisschtraat; de voorschreven projecten in Ramskapelle, de volgende fase van Heulebrug, omgeving De Speelman en Duinenwater zijn eveneens op die wijze gepland. Het gaat daarbij om projecten op gronden die door de gemeente voor 1 euro per jaar aan de sociale huisvestingsmaatschappij ter beschikking gesteld worden. Het erfpachtsysteem werd ook op gebied van ‘koopwoningen’ grondig onderzocht. Daar schept dit echter een aantal belangrijke juridische problemen, zegt Guy Demeester. Onder meer op het vlak van de hypothecaire financieringsmogelijkheden. Er is volgens een studie geen draagvlak aan kopers die in een dergelijke formule willen stappen.

Ter info de planning van SHM t’Heist Best:
- Conciencestraat Heist : 3 appartementen thans in aanbouw - De Kreeft Heist : 6 woningen, thans bouw gestart - Ter hoogte Carrefour Knokke : 17 huurappartementen – plannen thans eindelijk goedgekeurd voor bouwaanvraag; start 2013 - Heulebrug actuele fase : 25 koopappartementen en 28 huurappartementen; start 2013 - Ramskapelle : 22 huurwoningen en 22 koopwoningen; start 2014-15 - Ramskapelle : 3 huurappartementen; start 2013  - Knokke : 5 huurappartementen; start 2013 - Breed Veertien Heist : 24 sociale serviceflats; start 2015 - Ter hoogte van De Speelman : minimaal 30 woningen; start 2014 - Graaf Jansdijk / Jan Devischstraat : 35 huurwoningen; start 2013 - Tweede fase Heulebrug : 54 huurwoningen; start 2016 - Duinenwater : 150 woongelegenheden

Bierdegustatie in Knokke-Heist

Dat men leert wijn appreciëren is bekend. Maar het vereist evenzeer enige kennis om bieren ten volle te leren waarderen. Daarom organiseert het initiatief Bierdegustaties op maandag 22 oktober om 20.30 uur een dergelijk evenement: een proeverij in de Snooker in de Lippenslaan 73. Wie zich al eens afgevraagd heeft wat het verschil is tussen dubbel, tripel en quadrupel, en of er écht fruit in fruitbieren zit, krijgt antwoord op zijn of haar vragen. Ook waarom sommige hoge gistingsbieren minder alcohol bevatten dan de lage gistingsbieren wordt duidelijk. Er worden 7 bieren geproefd. Inschrijven kan via info@bierdegustaties.be

Meer info op www.bierdegustaties.be


4.10.12

Bouwt Vlaanderen straks sociale woningen in Knokke-Heist?

De Vlaamse overheid gaat zelf sociale woningen bouwen in gemeenten die daar onvoldoende inspanningen voor doen. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche in het Vlaams Parlement gezegd. Vlaanderen had de bouw van 43.000 sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen vooropgesteld. De bouw verloopt echter niet in alle gemeenten even vlot. Zowat de helft van de Vlaamse gemeenten doet onvoldoende inspanningen, blijkt uit een tussentijdse evaluatie. Daar is ook Knokke-Heist bij. De badstad had de verplichting om 328 sociale woningen te bouwen tegen 2014. Daarvan zijn er slechts 15 procent gebouwd of staan op stapel. De gemeente moet de komende jaren dus een grote inhaalbeweging leveren en loopt mogelijk het risico subsidies te moeten derven. Van den Bossche gaat na de verkiezingen de nieuwe besturen in de betrokken gemeenten aanmanen een actieplan op te stellen. Over twee jaar volgt er een nieuwe evaluatie. Is er dan geen beterschap, zal de Vlaamse overheid zelf met sociale huisvestingsmaatschappijen akkoorden sluiten om in die gemeenten woningen te bouwen. Ze baseert zich daarvoor op het decreet op het grond- en pandenbeleid.

Casino twistappel bij meerderheid?

Raadslid Kathleen van der Hooft in Knokke-Heist is niet blij dat haar partij, de Open-VLD, in sommige geschreven pers wordt afgeschilderd als tegenstander van het huidige Casinoproject. De partij trekt zoals bekend onder de bannier van de Gemeentebelangen naar de verkiezingen. Wèl geeft van der Hooft toe dat ze destijds een referendum gevraagd heeft gezien de impact van het project. “Diegenen die toen in Scharpoord gestemd hadden waren het project gunstig gezind. Wat het casino betreft moeten we afwachten wat het resultaat is van de economische studie. Wat de andere projecten betreft zijn er nog een aantal in embryonale fase en we zullen de volgende jaren moeten afwachten wat hiervan realiseerbaar is”, aldus Kathleen van der Hooft in een reactie.

Postpunt verdwenen

In Knokke Zoute is deze week plots een postpunt verdwenen. Het gaat om het postpunt dat bij Delhaize in de Kustlaan een onderkomen had. Volgens een mededeling van Bpost aan het gemeentebestuur komt er een nieuw postpunt in de plaats. De dienst zou namelijk worden overgenomen door een krantenwinkel in de Zoutelaan. Bpost zou binnenkort trouwens een update publiceren van alle postpunten in Knokke-Heist.

Heistenaar herinnert eerste vaart van de Mercator

Ze zijn zeldzaam, zij die nog kunnen getuigen van de heroïsche tochten van het opleidingsschip Mercator, dat sedert jaar en dag in Oostende ligt. André Vantorre is er één van. Hij werd geboren in Heist in 1922. Na een opleiding aan de Zeevaartschool reisde hij twee keer mee met de Mercator. Aan het tijdschrift 'De Grote Rede' van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) deed André Vantorre z’n verhaal. “De eerste reis ging naar New York. Dat was voor de wereldtentoonstelling van 1939. Het schip lag aangemeerd in Manhattan. Elke dag mocht een deel van de bemanning naar de wereldtentoonstelling gaan kijken”, aldus de inmiddels 90-jarige Vantorre. De rest van het verhaal kun je HIER lezen.

Cd-release van “Always Fallen” in Knokke-Heist

Op zaterdag 6 oktober stelt de Knokke-Heistse metal band "Always Fallen" z’n tweede full cd 'The Age Of Rivalry' voor in Zaal Ravelingen in Heist. Nadat de band al veel lof oogstte met hun eerste cd 'Reflection', geproduced door Xavier Carion, komt dit vijftal nu op de proppen met de langverwachte opvolger voor de debuutplaat. Deze werd door de band zelf opgenomen en gemixed in de Shellshock Studio in Knokke-Heist. Samen met Always Fallen zullen o.a. After All, Guilty As Charged en All About Kris het podium betreden. Als voorproefje van de cd nam de band een videoclip op voor de eerste single 'A Life in Solitude'. De clip kan men HIER bekijken. De optredens in Ravelingen beginnen zaterdag om 18 uur en de inkomprijs is 5 euro in VVK en 7 euro ADD. Een ticket reserveren kan door te mailen naar alwaysfallen@hotmail.com.

Wegwerkzaamheden in de Fincentlaan

Twee weken later dan gepland wordt in het centrum van Knokke de Fincentlaan heraangelegd. De werken worden in twee fasen uitgevoerd door het aannemersbedrijf J.Huys & Zonen. Met de heraanleg wordt gestart op maandag 15 oktober. Eerst aan de beurt is het straatdeel tussen de Koningslaan en de Parmentierlaan. Begonnen wordt met het opbreken van de voetpaden. Twee dagen later, op woensdag 17 oktober, is de start voorzien voor de werken van het Waterbedrijf, Eandis en Belgacom. Die zullen ongeveer een 4-tal weken duren. Aansluitend volgt het opbreken van de stoepen aan de oneven kant tussen de Parmentierlaan en de Lippensslaan. Na aanleg van de leidingen zullen deze trottoirs tijdelijk hersteld worden. Het begin van het rioleringswerk is voorzien voor woensdag 7 november. De werkzaamheden aan de nutsleidingen in fase 2 beginnen op 18 februari 2013. Vanaf 8 april zal aannemer Huys starten met de werkzaamheden aan de riolering. Als deze beëindigd zijn begint de heraanleg van trottoirs en rijbaan.

Schade aan teelten

De regenval en de lage temperaturen gedurende het voorjaar hebben in Knokke-Heist en op heel wat andere plaatsen een negatieve weerslag gehad op de land- en tuinbouwteelten. Landbouwers die schade hebben geleden, die valt onder de erkenningsvoorwaarden, kunnen bij de minister van landbouw een erkenningsdossier indienen. Eerst moet de schattingscommissie de nodige vaststellingen doen en een verslag opmaken. Een brochure in dat verband kan men HIER downloaden. Voor meer informatie kan men terecht bij de Milieudienst, milieu@knokke-heist.be, tel. 050 630 213

Zeebrugge voert promotie in Spanje

Een afvaardiging van het Zeebrugse havenbestuur is momenteel in het Spaanse Logroño om er op het CETM-congres promotie te voeren voor de shortsea-verbindingen tussen onze kusthaven en het noorden van het Iberisch schiereiland. Op het Nationaal Congres van de Spaanse Confederatie van Vervoer zijn namelijk meer dan 500 professionals aanwezig. De confederatie vertegenwoordigt trouwens 31.000 Spaanse transportbedrijven, goed voor 129.000 voertuigen. Het congres werd donderdag officieel geopend door Pedro Sanz, de president van de autonome regio La Rioja.

Pleidooi voor uitbreiding van het (moderne) erfpachtsysteem

Momenteel worden de erfpachtmogelijkheden in Knokke-Heist maar met mondjesmaat toegepast. “Het grote voordeel van erfpacht is dat de hoge grondprijs, toch de grote boosdoener in het verhaal waarbij minder begoede jongeren uit de gemeente worden gedreven, erdoor naar omlaag kan worden gehaald” schrijft gemeenteraadslid Frank Naert. “De wijk Vogelzang in Knokke is gebouwd op grond die in erfpacht is van de gemeente, evenals een gedeelte van de Garre in Heist. Mits enig denkwerk kan dit systeem misschien uitgebreid worden en ook bij koopwoningen worden toegepast”, aldus Naert. Z’n volledige bijdrage kun je HIER lezen. Ter informatie willen we er hier toch wel eens op wijzen dat het woord “erfpacht” geschiedkundig een bijzonder wrange smaak in de mond laat. Trouwe christenen werden destijds vooral op hun sterfbed gronden afhandig gemaakt door de kerk met de onbewijsbare belofte van eeuwig leven. De kerkfabriek leende de gronden daarna weer uit aan de dorpelingen tegen betaling…

Nieuwpoort aantrekkelijker dan Knokke-Heist?

In de aanloop naar de verkiezingen levert de ‘aantrekkelijkheidsbarometer' van de Vlaamse gemeenten opgemaakt door de denktank Itinera en het consultantbedrijf Deloitte enkele opmerkelijke resultaten op. Dat schrijft De Standaard. Aan onze kust is het volgens die barometer namelijk niet Knokke-Heist die de meest aantrekkelijke is, maar wel onverwacht de gemeente Nieuwpoort. De gemeenten werden onderzocht op zes beleidsdimensies en niet minder dan dertig indicatoren. De zes dimensies zijn: bestuurskracht, economische ontwikkeling, milieu en natuurontwikkeling, levenskwaliteit, kennisontwikkeling en mobiliteit. De concrete indicatoren slaan op zaken als de schuldgraad van de gemeente, de belastingvoeten, het aantal personeelsleden, de recreatie- en natuuroppervlakte, het selectief ingezameld afval, de emissie van fijn stof, het aantal sociale woningen, het vrijetijdsaanbod, de opvangplaatsen voor ouderen en peuters, het scholenaanbod, de misdaadcijfers, de verkeersongevallen en het aantal abonnementen voor het openbaar vervoer. De barometer stoelt voor een groot deel op de cijfers waarmee de Studiedienst van de Vlaamse regering de voortreffelijke Gemeentelijke Profielschetsen van de 308 Vlaamse gemeenten gestalte geeft. De aantrekkelijkste kustgemeente Nieuwpoort excelleert bijvoorbeeld in levenskwaliteit en scoort goed in bestuur, milieu en kennisontwikkeling en verslaat op die manier ondermeer Knokke-Heist.

3.10.12

Spoorstaking beschadigt imago Zeebrugge

De haven van Zeebrugge zoekt een continue betrouwbare spoorpartner. Het havenbestuur tilt zwaar aan de spoorstaking van woensdag. Zeebrugge is een toonaangevende spoorhaven. Alle terminals zijn ontsloten via het spoor. Van de goederen die de haven verlaten per spoor bestaat 30 procent uit containervervoer en 17 procent uit algemeen vervoer. De goederen bereiken alle uithoeken van het Europese continent. “Wij willen niet zozeer nogmaals benadrukken dat de staking van woensdag gevolgen heeft voor onze trafiek. Voor ons is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het probleem ten gronde. Als haven zijn wij in het spoor op zoek naar een continue, betrouwbare, competitieve partner en die lange termijn betrouwbaarheid ontbreekt ons nu. Ook de continuïteit van de federale steun aan onze hinterlandspoorproducten heeft nood aan bevestiging. Het internationale imago van onze havens loopt door de stakingen van het spoor andermaal schade op. De blijvende onzekerheid over de toekomst van het goederenverkeer in ons land houdt een groot economisch risico in” aldus havenvoorzitter Joachim Coens

Knokke-Heistse klarinettist op toernee in China

Klarinettist/componist/improvisator Stephan Vermeersch uit Knokke-Heist is uitgenodigd voor een 14-daagse concerttour in China. Die loopt van 10 tot 24 oktober. Concerten, recitals, masterclasses, lezingen en workshops staan op het programma in ondermeer Shanghai, Shenyang, Wuhan, Nanjing, Dalian en Beijing. Vermeersch brengt er stukken uit alle tijdsperiodes van het klarinetrepertoire. Daaronder diverse Belgische composities maar ook eigen stukken en improvisatie. Naast deze activiteiten is het ook de bedoeling om het klarinetonderricht in China in kaart te brengen en via publicatie van artikels in de vakmagazines De Klarinet, CASS, Rohrblatt en The Clarinet verslag uit te brengen. Vermeersch is niet aan zijn proefstuk toe. Hij geeft namelijk concerten, recitals, lezingen en mastecrlasses in West- en Oost-Europa, USA, Canada, Rusland, Midden Oosten, Japan, India, Pakistan & Mongolië. Hij specialiseert zich in hedendaagse muziek waarbij hij steeds repertoire kiest dat een breed publiek kan boeien. Vermeersch is vice-president van de European Clarinet Association. Hij geeft les aan deKunstacademie Knokke-Heist en de Zeeuwse Muziekschool.

Kerncentrale “relatief veilig”

De dichtst bij Knokke-Heist gelegen kerncentrale in het Zeeuwse Borssele is "relatief veilig". Dat zou de teneur zijn van een rapport dat deze week zal gepubliceerd worden door de Europese Commissie. Het rapport werd opgesteld naar aanleiding van stresstests na de kernramp in het Japanse Fukushima. Wat de centrale in Borssele betreft zou de beveiliging tegen overstromingen beter kunnen. De Europese Commissie zal daarom ook pleiten voor een versterking van de dijken. Ook moet onderzocht worden of de ondergrondse pijpleidingen wel bestand zijn tegen zware vorst. Tenslotte zet de Europese Commissie vraagtekens bij de back-up voor het geval de stroom uitvalt.

Minder Mobielen Centrale in Knokke-Heist

De “Minder Mobielen Centrale” is een dienst die wordt aangeboden door het OCMW in de badstad waarbij vrijwilligers personen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben, naar hun bestemming brengen. Het gaat om het vervoeren van de mensen in kwestie voor een familiebezoek, het bijwonen van sociaal-culturele activiteiten of het doen van boodschappen. Dagelijks ziekenvervoer is evenwel niet mogelijk. De dienst is bestemd voor personen die een voorkeurtarief genieten bij de mutualiteit en zich niet met het openbaar vervoer of een eigen wagen kunnen verplaatsen.

De Minder Mobielen Centrale kan men bereiken op het nummer 050 530 900:
09-11 uur op maandag en vrijdag, 14-16 uuur op woensdag.
Of via het e-mailadres ocmw@knokke-heist.be
OCMW Knokke-Heist, contactpersoon: Nele Debbaut
Kraaiennestplein 1 bus 2

Heyst Leeft zoekt Cafés van Toen

Het nieuwste driemaandelijks tijdschrift van de heemkring Heyst Leeft is zopas verschenen. Daarin onder meer bijdragen over middenstanders van toen. Zoals de eertijdse zuivelhandel “Het Koetje” van wijlen Arthur Desmedt en de Groenten- en Fruitzaak van Camiel Eeckhout. Ook is er aandacht voor het eerste draaiorgelfestival dat in Heist gehouden werd. De heemkring is verder op zoek naar getuigenissen en foto’s over de “Verdwenen cafés in Heist en Duinbergen. Rond het begin van de vorige eeuw waren er nog een honderdtal herbergen in de deelgemeente. Mensen bij wie veel volk over de vloer kwam openden toen namelijk vaak een café in de voorplaats van hun huis om wat bij te verdienen. Daaronder heel wat visserscafés. Onder de populairste herbergen na de oorlog herinnerde wijlen Gilberte Beirens zich: “Zelzate”, “Samyns” in de Kerkstraat (waar later El Dorado en de Rerum Novarum hun deuren openden) én “Café Accordeon” van Georges Vermandel. Deze laatste zette in 1954 in Heist trouwens het wereldrecord accordeon spelen op z’n naam. Hij speelde meer dan 86 uur aan één stuk door. Heyst Leeft hoopt dat er over de Heistse cafés genoeg materiaal kan verzameld worden om een boek mee te vullen.

Lid worden van Heyst Leeft? Meer info bij Secretaris Marie-Christine De Zutter 050.515.609

Zeepkistenrace in Knokke-Heist

Nu zondag 7 oktober om 13 uur vormt de helling in de Majoor Quaillestraat, ter hoogte van De Wandelaar in Duinbergen het strijdtoneel voor de 4de Zeepkistenrace. Constructeurs van efficiënte, ludieke en andere zeepkistwagens nemen het dan tegen mekaar op. Het gaat om een initiatief van de Jeugdraad. De voorbije drie edities leverden heel wat spektakel op voor een massa kijklustigen. Vorig jaar namen 28 teams deel en ook dit jaar hoopt de organisatie dat een groot aantal jongeren het lef zullen hebben om langs de steile helling naar beneden te scheuren. Op de zeepkistenrace draait het trouwens niet enkel om snelheid. De twee ‘kamikazepiloten’ van de Rode Baron vlogen twee jaar geleden met hun vliegtuigje met echte rook letterlijk uit de bocht, maar wonnen wel de originaliteitprijs. Vorig jaar deden ze dit nog eens over met hun Anti-golfcar Unit. Toen waren het trouwens de Flinstones in hun Flinstonemobliel die de originaliteitprijs wegkaapten. Het ludieke spektakel is alvast reden genoeg om de eerste zondag van oktober naar Duinbergen af te zakken.

Meer informatie vindt u op http://zeepkistenrace.jkh.be.

Lippens op TV over “Betaalbaar Wonen”

In de aanloop naar de raadsverkiezingen debatteerde de nationale omroep dinsdagavond over “betaalbaar wonen”. Naast SP.A-minister Freya Van den Bosche en Peter Mertens, lijsttrekker van de PVDA in Antwerpen was ook burgemeester Lippens van Knokke-Heist uitgenodigd. Op de vraag hoeveel huizen hij bezit antwoordde Lippens “heel weinig, ze zijn nu aan m’n kinderen”. Op Twitter vroegen heel wat kijkers zich meteen af, hoeveel kinderen de burgemeester dan wel heeft. Veel nieuws over de woontoestand in Knokke-Heist viel er in het programma niet te rapen. In de mindset van de burgemeester is er nauwelijks verschil tussen goedkope woningen en sociale woningen. Dat die goedkope woningen in Knokke-Heist dan schommelen tussen de 250.000 en 320.000 euro is natuurlijk weer een andere zaak. Hij haalde het voorbeeld van Heulebrug aan waar “350 woningen door toparchitecten werden gebouwd en allemaal bewoond zijn door jonge gezinnen uit Knokke-Heist.”. Verder verklaarde hij dat in de tweede fase van Heulebrug nog eens 220 dergelijke woningen zullen gebouwd worden, en dat in Knokke op 16ha een gelijkaardig project van start gaat. Verder benadrukte de burgemeester dat de gemeente gronden koopt en voor één euro doorgeeft aan een sociale bouwmaatschappij. Die realiseert dan sociale woningen en verhuurt ze. Zo komen de huizen in kwestie nooit meer op de markt en kunnen niet meer verkocht worden. Daarbij werd evenmin verteld dat zelfs de huur voor de weinige sociale woningen in Heulebrug bijzonder hoog is. Feit is dat Knokke-Heist de verplichting had om 328 sociale woningen te bouwen tegen 2014. Er zijn er 36 gebouwd en nog eens 16 hebben een vergunning dat is slechts 15%. Lippens moet het dus vooral van de toekomst hebben. "Wij zullen nog 600 betaalbare woningen bouwen in Knokke-Heist", zegt de burgemeester. "Zo kunnen we ook veel jonge mensen aantrekken. Knokke-Heist kan een sociale voorbeeldgemeente worden." Op heel wat vragen was Lippens verder nogal economisch met de waarheid. Vooral toen hij verklaarde dat al jaren met het systeem van erfpacht gewerkt wordt.

FC Heist gehackt?

Volgens het bestuur van voetbalploeg FC Heist is de website van de club het slachtoffer geworden van hackers. Die zouden alle wedstrijdverslagen, foto’s en informatie van een half jaar ver hebben verwijderd. De website is terug online en wordt volgens de club beter beveiligd.

Werken in de Camille Lemonnierlaan

Deze maand zijn diverse werken gepland in de Camille Lemonnierlaan in Knokke. Tot midden oktober gaat het om nazicht van de huisaansluitingen door het Waterbedrijf. Waar nodig zal de aansluiting vervangen worden. Vanaf maandag 22 oktober zal een aannemer vervolgens de asfaltlaag in de laan vernieuwen. Daardoor zal de Lemonnierlaan tijdelijk afgesloten zijn voor het verkeer. De werken zullen, afhankelijk van het weer, een week duren.

2.10.12

Grensoverschrijdende kansenatlas

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat meewerken aan een grensoverschrijdende kansenatlas. Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een programma "Bevolkingsdaling", dat zich bezighoudt met de aanpak van de gevolgen van demografische verschuivingen. Een van de gebieden waarop dit programma zich richt is onze buurregio Zeeuws Vlaanderen. De gemeenten daar hebben namelijk te kampen met een krimp van de bevolking. Daarom wil men een ‘atlas van grensoverschrijdende kansen’ ontwikkelen. Daarin wil men bekijken welke initiatieven kans van slagen zouden hebben in de aanpak van de gevolgen van vergrijzing en het vertrek van jongeren. Het gaat onder meer om haalbare initiatieven op vlak van arbeidsmarkt, woningenmarkt en voorzieningenniveau. Knokke-Heist is alvast zeer geïnteresseerd om te participeren. In 2011 is door de provincie West-Vlaanderen al een kansarmoedeatlas opgemaakt. Daarnaast is er dit jaar in het kader van het "BOOZt project" een centrale omgevingsanalyse opgemaakt voor de gemeente Knokke-Heist. Dit gebeurde door het Steunpunt Sociale Planning van de provincie en met inbreng van de Lokale Politie, dienst Preventie, Sociaal Huis en Stadsadministratie. Dit document kan alvast als basis gebruikt worden voor verdere onderzoeken.

Instrumentenvoorstelling in deKunstAcademie

Binnenkort kunnen de leerlingen van het eerste jaar notenleer in deKunstaAcademie in Knokke-Heist hun instrument kiezen. Het is een jaarlijks weerkerend ritueel voor de verse instromers. Om de nieuwe muziekadepten op weg te helpen organiseert het ganse lerarenteam op dinsdag 16 oktober om 18 uur de "instrumentenvoorstelling live": Leeftijdsgenootjes presenteren dan hun eigen instrument. Ze spelen een kort stukje en weten nadien ook iets leuks en boeiends over hun instrument te vertellen. Elk instrument dat je in deKunstAcademie kunt aanleren, komt aan bod. Het weekend ervoor is het gebouw van deKunstAcademie trouwens vanaf zaterdag 13 oktober om 13u dicht vanwege de daaropvolgende verkiezingszondag.

Zondagbabbel in Bibliotheek Knokke-Heist

Ook dit najaar worden onder de noemer Zondagbabbels op verschillende locaties in Knokke-Heist weer interessante praatgasten uitgenodigd. Het is schrijver Bart Van Loo die zondag 7 oktober in de leeszaal van de Scharpoordbibliotheek de spits afbijt. De 39-jarige Van Loo werd in Herentals geboren en heeft de voorbije jaren een fameuze reputatie verworven als francofiel, spreker en auteur. Hij studeerde trouwens Romaanse filologie aan de Universiteit Antwerpen. In 2006 werd hij fulltime schrijver en verschenen boeken die vooral Frankrijk als onderwerp hadden. Met z’n nieuwste boek “Chanson. Een gezongen geschiedenis van Frankrijk” wist Bart Van Loo zowel de kritiek als het grote publiek te verleiden. Het boek met bijhorende cd is een originele en vermakelijke alternatieve geschiedenis van Frankrijk aan de hand van de bekendste Franse chansons. Bart Van Loo wandelt door de straten van Parijs, laat chansons in zijn hoofd weerklinken en brengt de geschiedenis van onze zuiderburen swingend tot leven. Je hoort hem zondag aan het woord in Scharpoord.

Zondag 7 oktober 10-12 in de Bibliotheek Scharpoord.

Knokke-Heist en de klimaatwijziging

De Knokke-Heistse Toerismevoorzitter Danny Despiegelaere vraagt via het internet aandacht voor de mogelijke gevolgen van de klimaatwijziging voor de badstad. In een diapresentatie belicht hij het probleem. De badstad wordt om te beginnen gekneld tussen twee schijnbaar tegengestelde fenomenen. Enerzijds is er de stijging van de zeespiegel. Anderzijds stellen we voor onze kust ook verzanding vast en de aanwas van een grote zandbank. Hoe de badstad zich het best kan voorbereiden op deze veranderingen is één van de hamvragen. Despiegelaere schetst de evolutie van de zeespiegel voor onze kust vanaf zo’n 15.000 jaar geleden tot het heden. Wat de toekomst zal brengen is natuurlijk voor een deel giswerk. De presentatie kun je HIER bekijken.

Internationale vogelkijkdagen in Knokke-Heist

Komend weekend vinden in Het Zwin de ‘Internationale vogelkijkdagen’ plaats. Natuurliefhebbers kunnen dan van op de dijk, onder leiding van gidsen, vogels spotten met behulp van telescopen en verrekijkers. De najaarstrek brengt namelijk een grote diversiteit aan vogels naar de Zwinvlakte. Oktober, november en december zijn namelijk dé najaarstrekmaanden bij uitstek. In die periode komen veel vogels aan in het Zwin om er de wintermaanden door te brengen. Tijdens de vogelkijkdagen kan het publiek ook kennismaken met het verhaal van de najaarstrek en het wetenschappelijk onderzoek erover. In het veldlabo wordt onder andere doorlopend ‘Wereldreizigers in vogelvlucht’ getoond. Deze video schetst de vliegroutes van de trekvogels over Europa en Afrika. Ook de natuurbeheerwerken in de Zwinvlakte komen aan bod. Er zijn verschillende geleide wandelingen door het natuurgebied die tonen hoe het vroegere slikken- en schorrengebied hersteld wordt. Tenslotte kunnen bezoekers ook terecht in het Zwincafé voor een tentoonstelling over natuurfotografie.

Zeilkampioenschap

Bij de basis Duinbergen van de Royal Belgian Sailing Club werd zopas het clubkampioenschap gehouden. Liefst 82 boten verschenen daarbij aan de start. Er werden wedstrijden gezeild voor diverse klassen vaartuigen. Eerste podiumplaatsen waren weggelegd voor Joris Vanden Eynde met Tanguy Kervin, Thierry en Christine Wibaux, Jan Maes en Iwan Verhulst. Deze laatste werd de nieuwe clubkampioen. De volledige uitslag kun je HIER bekijken. De foto’s vindt men HIER terug.

Ruilbeurs Cnocke is Hier

De “Heemkring Cnocke is Hier” pakt komende zondag 7 oktober van 9 tot 17 u uit met haar 66ste ruilbeurs. Die wordt gehouden in het Cultuurcentrum Scharpoord. Men kan er terecht voor zowat alles dat verzamelbaar is. Dat gaat van munten, postzegels, foto’s en boeken tot champagne-kroonkurken, oude prentkaarten, sigarenbandjes en zelfs smurfenstickers. Toegang € 0,50. Op zondag 7 oktober is het tevens de laatste dag dat je in Scharpoord de gratis tentoonstelling “Knokke vroeger en nu” kunt bezoeken.

Beheerswerken Park 58

Nu zaterdag en zondag, 6 en 7 oktober worden door Natuurpunt de jaarlijkse natuurbeheerswerken georganiseerd in “Park 58” in Duinbergen. Vrijwilligers die een handje willen toesteken zijn ook nu weer welkom. De bedoeling is om te werken aan de verschraling van de duingraslanden. Dit moet op termijn leiden tot een rijkere duinflora in het gebied. Er wordt gestart om 10u en men komt bijen bij de ingang langs het Kwelmpad.

Meer info: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01

1.10.12

Vincent Brunel won Knokke-Heist Koerst


Ondertussen zijn ook de resultaten bekend van de wielerwedstrijd Knokke-Heist Koerst, de tweede editie. De turquoize trui ging naar Vincent Brunel. Tweede werd Dominiek Ranson. Hij was ook de beste klimmer. Anthony Spysschaert legde beslag op de derde podiumplaats. De grijze trui als eerste 45-plusser werd in de wacht gesleept door Marc Goossens. De groene trui voor de snelste ronde was bestemd voor Nick Van Kranenburg. Vorig jaar waren 92 renners ingeschreven. Dit keer stonden 58 deelnemers aan de start, waaronder drie dames. Er werden een paar valpartijen genoteerd, waarbij één renner bij het uitwijken tegen een boom terecht kwam. De volledige uitslag kun je HIER bekijken*. Meer foto’s zie je HIER.
Met dank aan Francis Van Biervliet. 

* Oppassen sommige Chrome browsers tonen de uitslag van vorig jaar, omdat bij de aanmaak dezelfde url werd gebruikt.

Golfterreinen in stroomversnelling?

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en de Vlaamse Vereniging voor Golf willen de aanleg van nieuwe golfbanen versnellen. Mede dankzij het succes van Nicolas Colsaerts zit het aantal Vlaamse golfers immers in de lift. Momenteel worden in ons land 12 golfprojecten voorbereid, samen goed voor 191 holes. Daarvan komen er 27 in de tweede golf in Knokke-Heist. De hoop is dat die binnen een paar jaar zal gerealiseerd worden. Het nieuwe golfterrein tussen het Duinenwatermeer en de nieuwe ziekenhuiscampus wordt uitgetekend door de gerenommeerde golfarchitecten Dimitri Van Hauwaert en Steve Marnoch, De 27 holes zijn straks verspreid over drie afzonderlijke terreinen die in een willekeurige volgorde kunnen worden gespeeld en dus meer combinatiemogelijkheden bieden aan de golfers. “Het traject wordt één van de langste golfbanen van Europa en zelfs van de wereld. Ideaal dus voor het organiseren van een Belgian Open.

Danspaleis

De start van de maand oktober betekent ook een nieuw begin voor de reeks Danspaleis ten behoeve van de senioren. Om de twee weken komen dynamische senioren op woensdagnamiddag samen om te dansen, onder de muzikale begeleiding van een professionele muzikant. Er wordt gestart op woensdag 3 oktober in Zaal Ravelingen met Roland De Ridder. Op woensdag 17 oktober speelt het Duo Roland Keereman dansmuziek in Hof Ter Mude. De organisatie is in handen van de Seniorenadviesraad van Knokke-Heist in samenwerking met het Cultuurcentrum. De danspaleizen beginnen om 14.30 uur.

Toegangsprijs is 10 EUR; 9 EUR voor 55 + en 8 EUR met Uitpas. (drankje inbegrepen). Tickets zijn in voorverkoop te krijgen in het Cultuurcentrum, Meerlaan 32, tel. 050 630 430, e-mail: cc.ticket@knokke-heist.be


Stralende Kinderen

Eind deze week verschijnt in Knokke-Heist het (jeugd)boek De stralende kinderen. Dit werk van Sonia Malschaert is deels geïnspireerd op de vriendschap tussen Roger Nellens en Keith Haring. Het boek vertelt het verhaal van 2 elfjarige kinderen die elkaar, na veel omzwervingen en avonturen, ontmoeten in Knokke-Heist, “het stadje aan de Noordzee dat hun ouders het paradijs noemden”. Sonia Malschaert is in 1946 in Gent geboren maar bracht haar jeugd door in Knokke-Heist waar ze nu ruim 40 jaar stoelen verhuurt op het Albertstrand. Haar debuutroman Strandratten uit 1983 verhaalt trouwens het leven van een badkarhoudster. Haar volgende werk, De Navelstreng (1991) is veel scherper van toon. Het boek hekelt onrechtvaardigheid en kinderleed. Witje en Bolle uit het jaar 2000 is een echt kinderboek en vertelt, het verhaal over 2 verliefde hondjes. Het werd geïllustreerd door haar kleindochter.

Vruchtbare voetbalzondag

De voetbalzondag leverde winst op voor alle ploegen uit de badstad. In Tweede Provinciale won FC Knokke met 0-1 op verplaatsing tegen Koekelare. VV Westkapelle zette op eigen terrein een 5-3 overwinning neer tegen Veurne. In de rangschikking staat Knokke nu gedeeld tweede met 12 punten. Westkapelle staat achtste met 7 punten. In Derde Provinciale B verloor Loppem met 0-3 van Heist. Moerkerke versloeg Nieuwpoort met 0-1. Moerkerke is klassementsleider met 13 punten. Heist staat vierde met 10 punten. In Vierde Provinciale verloor Zeebrugge met 2-1 van Zerkegem. Zeebrugge staat gedeeld vierde met 10 punten.

Geoloket bijgewerkt

Het externe “geoloket bouwvoorschriften” van Knokke-Heist is weer helemaal up to date. Het meest recente kaartmateriaal werd toegevoegd. De databank bevat nu de kadasterkaart versie 2012 en de basiskaart met nieuwe straatnamen en huisnummers en alle recent goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringspannen. Omdat bouwvoorschriften een erg complexe materie vormen zorgt het geoloket er voor dat iedereen via het internet de bouwvoorschriften van een perceel kan bevragen. Men vindt er ook de bouw- en stedenbouwkundige verordeningen, gebieden met recht van voorkoop en beschermingen allerhande, zoals beschermde monumenten en natuurgebieden.Surfster dood op zee in Knokke-Heist

Op zee ter hoogte van de Parkstraat in Heist is zondagavond het lijk van een vrouw uit de badplaats aangetroffen. Het lichaam lag op een surfplank en werd opgemerkt door iemand die met z’n bootje voorbijvoer. De vrouw werd aan de wal gebracht maar de verwittigde hulpdiensten konden de vrouw niet meer reanimeren. Vermoedelijk is de dame onwel geworden terwijl ze aan het surfen was. Het parket stelt een onderzoek in naar de precieze doodsoorzaak.

30.9.12

Okapi wint Supercup

In een bomvolle sporthal De Stormmeeuw in Knokke heeft Okapi Aalst zondagavond de Supercup basket gewonnen. In een thriller van een wedstrijd bleek de bekerwinnaar met 72-67 te sterk voor landskampioen Oostende. Bij de rust was de stand 29-31. Drie minuten voor het einde was het nog 58-58. Aalstenaar Raivio kroonde zich met 17 punten tot beste schutter in het winnende kamp. Bij Oostende deed alleen Matt Lojeski met 19 punten beter. Oostende bleek ietwat te weinig aanvalskracht te hebben. Ook heeft Tomas Van Den Spiegel opnieuw een beentje in z'n rechtervoet gebroken. Dat gebeurde tijdens de warm-up in de Stormmeeuw. Aalst volgt op de erelijst Bergen op. Het Belgisch basketkampioenschap begint op 6 oktober.

Gemeenteraadsverkiezingen slechts in één gemeente

Volgens burgemeester Lippens van Knokke-Heist worden er op 14 oktober slechts in één gemeente van ons land écht raadsverkiezingen gehouden. Dat is in Antwerpen. Daar komt Bart De Wever werkelijk op tegen burgmeester Patrick Janssens. In alle andere gemeenten komen de partijen ook op tegen Bart De Wever, maar die staat daar niet op de lijst. Die lijst wordt overal gevuld met vrij onbekende figuren. Dat zei Lippens tijdens de maandelijkse persbabbel. Hij herhaalde z’n uitspraak zopas ook in La Libre Belgique. Terugkijkend op de voorbije decennia in Knokke-Heist had hij om te beginnen lof voor het visionair inzicht na de oorlog van z’n eigen vader en burgemeester Jan de Gheldere in Heist. Misschien was het bouwen van een Atlantiekwal langs de zeedijk niet de gelukkigste keuze, maar in die tijd wilde men zoveel mogelijk mensen zicht op zee bieden. Voor de toekomst is er nog veel te doen in Knokke-Heist, aldus Lippens: een nieuw Casino, een nieuw ziekenhuis, een andere mobiliteit, de verbinding met de autosnelweg uit Antwerpen, veel extra hotels enz.… Nationaal gaan we volgens de burgemeester naar een confederatie met Brussel als hoofdstad. Dat hoeft geen slechte zaak te zijn. Het zou iedereen toelaten naar hun eigen wensen geregeerd te worden. Maar België zal blijven voortbestaan, “daar ben ik van overtuigd” aldus Lippens. Verder blijft iedereen welkom in Knokke-Heist, of ze nu Nederlands, Frans, Duits of een andere taal spreken. “We leven namelijk van het toerisme”.

Het hele interview in La Libre kun je HIER lezen

Heraanleg fiets- en voetpaden Elizabetlaan

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft groen licht gegeven voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het "Agentschap Wegen en Verkeer" voor de heraanleg van de fiets- en voetpaden langs de Elizabetlaan (N34) tussen Heist en Duinbergen. Aan de noordkant worden de paden herlegd vanaf de Parkstraat in Heist tot aan de Duinbergenlaan. Langs de zuidkant gebeuren de werken vanaf de Serweytens de Mercxstraat tot aan de Lentelaan. De kosten voor de voetpaden komen ten laste van de gemeente.