18.10.13

Informatieavond over aansluiting rioleringsnet in Ramskapelle

Aquafin en het AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist bereiden momenteel de uitvoering voor van het rioleringsproject ‘aansluiting Ramskapelle’. Op woensdagavond 16 oktober vond in ’t Zaaltje in Ramskapelle hierover een informatie-vergadering plaats. De project-verantwoordelijke van Aquafin en het studiebureau Plantec lichtten er aan de betrokken bewoners van de Heistlaan de geplande rioleringswerkzaamheden op het openbaar domein toe. Ook de werkwijze in verband met de afkoppelingswerken op perceelsniveau kwam aan bod. De werken zijn gepland voor halfweg 2014.
Beschrijving van de werken
Met deze werkzaamheden willen Aquafin en AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist het afvalwater van ongeveer 760 Ramskapellenaars dat nu nog in de naburige grachten belandt, aansluiten op de waterzuiveringsinstallatie langs de Heistlaan. Om dit te realiseren, zal Aquafin ter hoogte van het kruispunt Heistlaan - Sasstraat een pompstation bouwen dat het afvalwater via een persleiding verpompt naar de bestaande waterzuivering. Bijkomend wordt het afvalwater van de woningen langsheen de Heistlaan aangesloten op het pompstation op het kruispunt Heistlaan - Sasstraat via drukriolering. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande grachten.
Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein
De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werkzaamheden dienen het regenwater gescheiden van het afvalwater tot aan de perceelsgrens te brengen.  Voor bestaande open en halfopen bebouwingen is een volledige scheiding van het afval- en regenwater verplicht, wanneer er in de straat een gescheiden riolering aangelegd wordt. Voor bestaande gesloten bebouwing dient enkel het regenwater van die verharde oppervlakten te worden afgekoppeld waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
Om deze afkoppelingswerken mogelijk te maken is een afkoppelingsdeskundige van het ontwerpbureau Plantec aangesteld. De afkoppelingsdeskundige staat in voor de inventarisatie van het bestaande rioleringsstelsel en voor de opmaak van de plannen en documenten met betrekking tot de eventueel uit te voeren afkoppelingswerken.
Voor de inventarisatie zal de afkoppelingsdeskundige bij de betrokken bewoners langskomen om de huidige afwatering op te meten. Voorafgaand aan het plaatsbezoek wordt de bevolking verzocht de afwatering te onderzoeken met aandacht voor regenpijpen, toezichtsputten, regenput, septische put, kelderaansluitingen, drainage… De betrokkenen kunnen een plan tekenen met aanduiding van de afwatering en het rioleringsplan klaarleggen. De medewerking van de bewoners is van uiterst belang daar een groot deel van de leidingen ondergronds ligt en enkel op basis van hun informatie en plannen correct kan worden geïnventariseerd.
De afkoppelingsdeskundige maakt met deze informatie een plan van de bestaande toestand. De minst dure en meest efficiënte oplossing tot scheiden van de afwatering wordt bedacht. Dit wordt de ontworpen toestand genoemd. Het ontwerp wordt in een meetstaat gegoten, waarin de werken en materialen opgesomd worden. De afkoppelingsdeskundige komt een tweede maal bij de bewoners langs om het ontwerp voor te leggen en te bespreken met als doel een akkoord te bekomen in verband met de voorgestelde afkoppelingswijze.
Timing
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden binnenkort aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk half 2014 starten. Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, worden de bewoners van Ramskapelle uitgenodigd voor een nieuwe informatieavond. Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.

"Bourgeois discrimineert"

De kustgemeenten Knokke-Heist, Blankenberge en De Haan krijgen geen toeristische bord van minister Geert Bougeois (N-VA) en Toerisme Vlaanderen. Brugge, Oostende, Nieuwpoort en Koksijde mogen als toeristische kuststeden wèl een bord plaatsen en voldoen dus aan de eisen. Ze hebben blijkbaar voldoende capaciteit om te overnachten, genoeg attracties en voldoende beschermde monumenten en landschappen. Er wordt met name aan de Oostkust kwaad gereageerd op dit stukje “Bourgeois-discriminatie”. De minister, van een partij die overal inspraak wil, pleegde geen enkel overleg met de badplaatsen. Eerste Schepen Maxim Willems van Knokke-Heist vindt de beslissing “een kaakslag voor de gemeente”.  Patrick De Klerck voorzitter van het Kustburgemeestersoverleg en burgemeester van Blankenberge pleit minstens voor borden met de aanduiding: Oostkust, Middenkust en Westkust. 

Celstraf voor man die stal van ex-schoonmoeder

Een 35-jarige man uit Knokke-Heist heeft van de strafrechter in Brugge tien maanden effectieve celstraf gekregen voor diefstal. Na de breuk met zijn partner ging de man aan de haal met de kredietkaart van zijn voormalige schoonmoeder. Hij haalde er vervolgens 7 maal geld mee af. Hij ontvreemde ook vier kasbons van de vrouw, elk ter waarde van 5.000 euro. De gedupeerde kreeg een schadevergoeding van 21.000 euro toegewezen.

Knokke-Heist in de bres voor Music For Life

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist pakt in december uit met een gecoördineerde Music For Life-campagne. In samenwerking van tal van verenigingen en scholen uit de gemeente, wordt een waaier van acties opgezet, zoals onder meer de verkoop van unieke Music For Life balpennen. Ook het gemeentepersoneel springt in de bres met de verkoop van soep, cakes en pannenkoeken op de markt en een pasta-avond voor het personeel. De opbrengst gaat integraal naar Spel-o-theek De Wip en Mama’s voor Kinderen. 
Bestuur in actie
Voor de balpennenactie riep het bestuur op donderdag 10 oktober het gemeentelijk hulpcomité samen. Dit comité coördineert de acties op het niveau van de volledige gemeente. Op dinsdag 22 oktober zijn alle verenigingen en scholen om 20 uur uitgenodigd voor de startavond van de gemeentelijke Music For Life-actie in het Cultuurcentrum Scharpoord. Springt u mee op de boot? Kom dan zeker langs en licht er uw eigen plannen of concrete acties toe. Heeft u geen inspiratie, maar wil u toch mee in de bres springen? Geen nood, het gemeentebestuur biedt u gratis mooie en unieke balpennen die u kunt verkopen ten voordele van Music For Life. 
De Wip en Mama’s voor Kinderen lichten tijdens die informatieve avond ook toe wat ze precies willen doen met de opbrengst van de actie. Zo zal De Wip het geld onder meer gebruiken voor het vieruurtje, schrijfmateriaal en verjaardagscadeautjes voor de huiswerkklas. Mama’s voor Kinderen wil dan weer voedselpakketten aankopen. 
Personeel in actie
Ook het gemeentepersoneel laat zich niet onbetuigd. Zo kunt u in december op de markt soep, cakes en pannenkoeken kopen op het feestelijke standje van het personeel: op zaterdag 14 december in Knokke (Gemeenteplein), op dinsdag 17 december in Heist (Maes- en Boereboomplein) en op woensdag 18 december in Knokke (Gemeenteplein). De soepactie wordt overigens gesponsord door de lokale beenhouwers van Knokke-Heist.
Tot slot vindt er op 13 december in De Marge nog een pasta-avond plaats voor het personeel van de gemeente. Ook de opbrengst van deze smulavond is integraal ten voordele van Music For Life. 
Doet u mee?
Wilt u met uw vereniging of school deelnemen aan Music For Life? Bevestig dan uw aanwezigheid tijdens de startavond of (indien u niet aanwezig kan zijn) uw medewerking. Dat kan telefonisch via T 050 630 430 (onthaal Cultuurcentrum) of via cc.ticket@knokke-heist.be
Meer info?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het secretariaat van het Gemeentelijk Hulpcomité op T 050 630 430 en vraag naar An Cattoor of Stephanie Ryckaert.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

“Europese regering rechtstreeks verkiezen”

Knokke-Heistenaar Frans Van Daele, kabinetschef van koning Filip, is voorstander van het rechtstreeks verkiezen van een Europese regering. Op termijn pleit hij eveneens voor de rechtstreekse verkiezing van het hoofd van de uitvoerende macht van de Unie. Het pleidooi van Van Daele staat te lezen in "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst". De EU heeft volgens de Knokke-Heistenaar verder nood aan een echt eengemaakt buitenlands- en veiligheidsbeleid. Van Daele verwijst hierbij onder meer naar de "onstandvaste" regio's die de EU omringen, zoals de Arabische landen.

Reder moet zelf met plan komen voor berging Z75

De Nederlandse Rijkswaterstaat heeft donderdagavond meegedeeld dat de reder van het gestrande Zeebrugse vissersvaartuig Z 75 Zeldenrust eerst zelf met een plan moet komen om het schip te bergen. Er wordt de komende uren overleg gepleegd. De verwachting is dat er vrijdag meer duidelijkheid komt over de berging van de kotter. Bij het overleg zal onder meer de ouderdom van het vaartuig een rol spelen. Het schip werd in 1986 gebouwd en het is mogelijk dat de kosten voor het redden van het vaartuig hoger zullen oplopen dan de waarde van het schip. Door de werking van de golven is het schip volgens ooggetuigen iets dichter bij de dijk gekomen. Het vaartuig wordt nu ook bewaakt om te voorkomen dat de viskotter bij laag water zou leeggehaald worden.
Foto: Nederlandse Kustwacht

Prima competitiestart voor bowlingploegen van B.C. ’t Zwin

Dit jaar treedt B.C. ’t Zwin, net als vorig jaar aan met 2 ploegen, eentje in 4A, eentje in 4B. Dit jaar kon de club ook nieuwe sponsors strikken. Beide ploegen worden gesteund door Paljasbier en door Immo Cauwe. De bedoeling van de club is op een aangename en ontspannen manier de bowlingsport te beoefenen, maar als puntje bij paaltje komt, spelen ze ook om te winnen. En dat hebben ze de afgelopen weken bewezen.
In 4A kwam de ploeg van ’t Zwin Immo Cauwe in de eerste matchen uit tegen enkele  titelfavorieten. Tegen Ieper kwamen ze nog te kort en tegen Koekelare, titelkandidaat nummer 1, kenden ze een off-day, maar tussendoor speelden ze 4-4 gelijk tegen Izegem 3. Tussendoor namen ze in de derby tegen De Meeuw met 8-0 de maat van de buren en stuurden ze The Sweepers uit Brugge puntenloos terug naar huis. Sterke man van het seizoenbegin was kapitein Jan Hoeman. Het brengt de ploeg ’t Zwin Immo Cauwe voorlopig op een mooie vierde plaats.
In 4B startte ’t Zwin Paljas een beetje moeilijk. De eerste drie matchen werden telkens met 6-2 verloren, maar vanaf de vierde match haalden ze de ene overwinning na de andere. Twee keer haalden ze de acht punten en tegen de leider uit de reeks, Ledeganck Burtline werd met 6-2 gewonnen. Sterke man van het seizoenbegin was hier Rik De Bree.
Wie interesse heeft in de bowlingsport en kennis wil maken met de club, kan op dinsdagavond terecht in thuisbowling Bowl Inn in Blankenberge. Op dinsdagavond speelt de club haar liga-avond, een trainingsavond in een gezellige en ontspannen sfeer.

Op vrijdagavond staan de competitiewedstrijden op het programma. De resultaten van de club zijn ook te volgen op de facebookpagina van de club: www.facebook.com/bctzwin.

Zondagbabbel met Liesa Naert in deKunstacademie

De Vlaamse actrice Liesa Naert (°Brugge, 1982) ontwikkelde haar acteermicrobe in Knokke- Heist bij Appassionata. De laatste jaren is Liesa niet meer van het televisiescherm weg te denken. Na rollen in Witse, De Ronde en Code 37 kwam de grote doorbraak met haar personage Saskia in Willy’s en Marjetten. Ook in De zonen van Van As en Quiz me quick speelde ze een hoofdrol. Liesa kent de weg naar deKunstAcademie al: ze kwam er een paar jaar geleden de leerlingen van de afdeling woord beoordelen op hun openbaar examen. Op zondag 20 oktober om 10 uur vlijt ze zich neer in de sofa voor een leuke babbel. 

Reservatie gewenst: 050 630 850

17.10.13

Bemanning Z75 in veiligheid gesteld

Bij wassend water bleek donderdagnamiddag dat het gestrande Zeebrugse vaartuig Zeldenrust Z75 beneden de waterlijn averij heeft opgelopen. Er begon dan ook steeds meer zeewater de machinekamer binnengelopen. De bemanning van de kotter werd daarom naar het voorschip gedirigeerd. Kort voor 16u werden de drie bemanningsleden door de SARhelikopter [Gannet02] veilig van boord gehesen. Rond 13u toen het laag water was en de bemanning te voet het schip had kunnen verlaten, hebben ze dat geweigerd. Nadien begon de situatie echter hachelijk te worden. De bemanningsleden zijn nu door de helikopter meegenomen naar vliegveld de Kooy bij Den Helder. Ondertussen dreigt het schip een speelbal te worden van het opkomende water. Het is onzeker of het schip vandaag zal kunnen geborgen worden. Er wordt momenteel (16.25u) overleg gepleegd -met onder meer de Nederlandse Rijkswaterstaat- hoe de berging zal worden aangepakt. De ouderdom van het schip zal daarbij een rol spelen.  Het bergingsvaartuig Coastal Warrior van Acta Marine uit Den Helder ligt voorlopig nog stand-by voor de kust.
Foto: Kustwacht
Video: Reddings bemanningsleden 

Fonteinestraat afgesloten

Van maandag 4 november tot 8 november worden er in de Fonteinestraat in Knokke-Heist grondwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van het gemeentelijk Waterbedrijf en Eandis.  Ter hoogte van de werken zal de rijbaan afgesloten zijn voor het verkeer.  Er zal dus enkel nog plaatselijk verkeer in de Fonteinestraat toegelaten zijn. 

Verzorgenden in de bloemetjes in Heist

De Vlaamse Federatie van Verzorgenden en Zorgkundigen heeft 15 jaar geleden de Dag van de Verzorgende en zorgkundige in het leven geroepen. Dit jaar gaat die dag door op woensdag 16 oktober.  Naast een colloquium met verschillende actuele onderwerpen, die de verzorgenden en de zorgsector aanbelangen, vroeg de VFvV ook om in de instellingen en de scholen aandacht te schenken aan dit initiatief.

In de Ter Duinen Campus Heist is er een studierichting ‘Verzorging’.  De leerlingen komen na hun studies in de sector van kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, bejaardenzorg, thuiszorg en andere verzorging terecht. De school nam de gelegenheid te baat om de verzorgenden van in de bloemetjes te zetten.  Daarom wereden de stagementoren van de leerlingen uit de 3de graad verzorging (5de, 6de en 7de jaar) uitgenodigd voor een gezellig ontbijt.  Tegelijkertijd werden ook de eigen leerlingen, de verzorgenden van de toekomst, niet vergeten.  Ook zij werden verwend, ze zaten immers samen met hun mentoren aan tafel en het zijn de leerkrachten die voor de bediening zorgden.  Als dank schenken de leerlingen een bloemetje aan de vertegenwoordigers van de stageplaatsen. Ook mevrouw M.C. Baert, voorzitster van de Vlaamse Federatie van Verzorgenden en Zorgkundigen, was aanwezig met een attentie voor de leerlingen.

Lijnverbinding tussen gestrande Z75 en de wal

Tussen het gestrande vissersschip Z75 en het strand van het Nederlandse Petten is zopas een lijnverbinding aangebracht. Een staalkabel loopt van het schip naar het strand. Mogelijk wordt bij opkomend water rond 16u een poging gedaan om het Zeebrugse vissersvaartuig vlot te trekken.  De Kustwacht meldt dat er een dieselgeur rondom het schip hangt: ,,Er wordt onderzocht waar de lekkage is en hoe ernstig deze is.'' Diesel is voor het milieu minder erg dan stookolie en vervliegt erg snel. Daarom stinkt het er enorm. Er is zo'n 10 kuub diesel aan boord. Een vertegenwoordiger van bergingsmaatschappij Svitzer Wijsmuller Salvage uit IJmuiden is inmiddels aan boord om de schade op te nemen. Hij wordt bijgestaan door mensen van de reddingsmaatschappij. Er is een lijn gespannen (dat kon doordat het waterpeil snel daalde) waardoor de mensen aan boord konden komen.

*** De berging kan men HIER live volgen

***  Dit is het live blog van de Nederlandse kustwacht over de gestrande Z75

Zware vrachtwagen in de gracht

Deze morgen is een vrachtwagen, geladen met staaldraadplaten, bij een uitwijkmanoeuvre voor een auto in de berm geraakt langs de Nieuwstraat in Knokke. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de 'beruchte' 6 bochten. Wegens het groot tonnage nemen de takelwerkzaamheden al een hele voormiddag in beslag.

Foto: Jan Morbee 

Z75 gestrand in Nederland

Het Zeebrugse vissersvaartuig Het Zeebrugse vissersvaartuig Zeldenrust Z-75 is donderdagmorgen rond half 5 gestrand op een strekdam nabij het Nederlandse Petten. De drie opvarenden zijn niet in acuut gevaar, maar de Kustwacht houdt een helikopter stand-by in Den Helder. De bemanning meldde aan de Kustwacht dat het schip een net in de schroef had gekregen en naar de kust werd gedreven. Even later strandde de Zeldenrust op een strekdam. Het Kustwachtcentrum zette de reddingboten van de KNRM-stations Petten, Egmond aan Zee en Den Helder in, en de kustwachtsleepboot Ievoli Amaranth. De reddingeenheden konden niets uitrichten omdat het schip in ondiep water ligt en het bovendien hard waait. Het is niet gelukt een sleeptros aan boord van het schip te krijgen. 

Het was de bedoeling om deze ochtend een lijn uit te gooien naar het schip, maar het is nog steeds wachten op laag water. En dat wordt pas rond 13.30 uur verwacht, zo zegt Herman Veldman van de KNRM. Dan kunnen de bemanningsleden van boord gehaald worden. Er staat een windkracht 8 en dat is erg ongunstig voor de bergingsoperatie. Inmiddels lekt het vaartuig uit 1986 mogelijk ook diesel, er wordt in ieder geval een sterke geur waargenomen. Een aantal mensen van een bergingsmaatschappij gaat nu naar het schip om het te onderzoeken. De kotter is eigendom van de rederij BVBA Op Hoop Van Zegen. Aan het eind van de middag hoopt men de Z75  te kunnen vlottrekken. 
Foto: Nederlandse Kustwacht

Nieuwe Mobib-kaart De Lijn voor 65-plussers

Vervoersmaatschappij De Lijn introduceert een gloednieuwe elektronische kaart die op termijn alle bestaande abonnementen en vervoerbewijzen vervangt. De eerste groep die omschakelt is die van de 65-plussers. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan stuurt De Lijn u per brief een uitnodiging om een nieuwe kaart aan te vragen. Aan de kaart is een administratiekost van 5 euro gekoppeld. U krijgt dus niet langer automatisch en gratis uw abonnement opgestuurd. Het abonnement zelf blijft wel gratis.  Nog belangrijk: zolang u geen uitnodiging kreeg van De Lijn, blijft uw kaart van 2012 ook nog voor de rest van 2013 geldig.
Mobib-kaart
De nieuwe Mobib-kaart is 5 jaar geldig en komt dus met een administratiekost van 5 euro per kaart. Deze kost omvat de uitnodiging voor de aanvraag, de personalisatie en de verzending van de kaarten.
Meer gebruiksgemak
Op termijn worden alle vervoerbewijzen vervangen door de elektronische kaart. U hoeft die niet langer in de ontwaarder te stoppen. Voortaan volstaat het om die even voor het toestel te houden. Op die manier gaat op- en overstappen veel sneller. Gebruikers kunnen in de toekomst ook hun kaart online opladen, waar en wanneer zij dat wensen. Tot slot komt er op termijn ook integratie met andere openbaarvervoermaatschappijen en zal de kaart gebruikt kunnen worden voor andere diensten zoals autodelen of leenfietsen.
Project in fasen

De omschakeling van de oude vervoerbewijzen, boordcomputers en ontwaardingstoestellen is een gigantische onderneming. Om dat optimaal uit te voeren, doet De Lijn dit stapsgewijs. Een proefproject loopt sinds september 2011 bij zo’n 300 reizigers in Vlaams-Brabant. De eerste grote groep is dus die van de 65-plussers (vanaf september 2013). Bedoeling is dat halfweg 2015 alle voertuigen volledig uitgerust zijn. Vanaf dan ontvangen klanten bij aankoop of verlenging van een abonnement een Mobib-kaart. Tegen begin 2016 moeten alle abonnementen, Lijnkaarten en biljetten vervangen zijn.

Pink Ribbon Party voor het goede doel

Blue Buddha Knokke Lounge wordt op vrijdag 18 oktober vanaf 19.30 uur ondergedompeld in een felroze kleur. De lounge krijgt voor de gelegenheid ook de naam Pink Buddha Knokke. Die dag vindt er namelijk een Pink Ribbon Party plaats ten voordele van het onderzoek naar borstkanker. Het ‘roze’ feest bulkt uit van animatie, lekkere drankjes en live muziek van Cookies and Cream, Pink & Pure en Kate Ryan. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen feesten voor het goede doel!
De toegangsprijs bedraagt 10 euro. De volledige opbrengst van de tickets gaat rechtstreeks naar het borstkankerfonds. Ook bij elke cocktail die u drinkt gaat er een deel naar de organisatie.  Dress code: een vleugje roze. Tickets kunt u aan de deur kopen of in voorverkoop in Blue Buddha Lounge.

Er is ook een VIP-tafel. Wenst u hiervoor te reserveren? Neem dan contact op met Blue Buddha via mirka@bluebuddha.be – T 0473 131 115.

Ook minder jobs door uitbreiding Zwin in Nederland

Aan de Nederlandse kant van het Zwin levert de uitbreiding van het natuurgebied welgeteld één structurele arbeidsplaats op. Die is voor onderhoud van dijken. Tijdens de aanleg van het gebied is er twee jaar lang werk voor 26 arbeiders. Door het verlies aan landbouwgrond is er in die sector echter straks voor acht mensen minder werk. De teloorgang van camping De Sandt Plaet in Retranchement, die moest wijken voor de uitbreiding, kost ook enkele mensen hun baan.

Inbreker bij verstek veroordeeld

Een 44-jarige Nederlander is door de Brugse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor inbraken en diefstallen. Toen hij in juni 2011 ontslagen werd in een horecazaak op de Zeedijk in Knokke-Heist ging de man op dievenpad. In de tweede helft van 2011 pleegde hij vijf inbraken en vier diefstallen in Knokke-Heist en Brugge. De man ging daarbij aan de haal met onder meer laptops, bromfietsen, elektrische toestellen en geld. Aan enkele slachtoffers moet hij een schadevergoeding betalen.

Rioolbreuk in de Kerkstraat te Heist

Er is een rioolbreuk vastgesteld in de Kerkstraat 56, (dit is tegenaan de westzijde van het kruispunt met de Hermans- Lybaertstraat).  De dringende herstellingswerken zullen op maandag 21 oktober aanvatten. De rijweg moet hiervoor worden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer zal omgeleid worden via de Hermans-Lybaertstraat, Sint- Antoniusstraat en Sint Jozefstraat.  Er zal enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de Hermans-Lybaertstraat vanaf de Van Maerlantstraat tot aan de Kerkstraat en in de Kerkstraat vanaf de Sint- Jozefstraat tot aan de Hermans- Lybaertstraat. De aannemer verwacht dat tegen het weekend 26 oktober de straat opnieuw kan worden opengesteld. 

Uitverkoop bibliotheek Burgemeester Frans Desmidt

In Knokke-Heist organiseert de Bibliotheek Burgemeester Frans Desmidt op het Gemeenteplein 3 komend weekend een totale uitverkoop van de boeken. Nadien gaan de deuren onherroepelijk dicht. Op zondag 2 juni sloot de enige zelfstandige Willemsfonds bibliotheek in Vlaanderen, na 100 jaar de deuren. Een gebrek aan financiële middelen voor de dringende renovatiewerkzaamheden aan het gebouw maar ook een toekomstig gebrek aan medewerkers dwong de beheerraad tot deze pijnlijke beslissing. Nu gaan ook de boeken de deur uit. Men kan er terecht voor de totale uitverkoop op zaterdag 19 van (10 tot 17 uur ) en zondag 20 oktober ( van 10 tot 12 uur ). 

Scharpoord Knokke-Heist experimenteerlabo voor toekomstige Emmy en Oscarwinnaars

De vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist levert heel wat logistieke en morele steun aan theater- en filmprojecten van plaatselijke jongeren. Blijkbaar een rijke voedingsbodem die hoe langer hoe meer zijn vruchten begint af te werpen. Zo zijn uit het jongerenproject Appassionata met huisregisseur Jan Charles al professionele acteertalenten zoals Rik Verheye en Joke Devynck gegroeid. Ook filmmaker Benoît Declerck wiens kortfilm The Importance of Sweetand salt  op de longlist voor de Oscars 2013 kwam, kon steeds op de nodige technische enpromotionele steun van Knokke-Heistse Culturele Huis van vertrouwen rekenen. Voor Jasper Moeyaert, sinds kort de jonge maar ambitieuze zaakvoerder van het Antwerpse productiehuis Geronimo, was Scharpoord eveneens de bakermat voor het produceren van diverse filmpjes. De reeks “Soundtrack”, die eerder te zien was op Canvas is nu genomineerd in de categorie kunstprogramma’s voor een International Emmy Award! In afwachting van de uitreiking op 20 november, kunt u alvast woensdagavond 16 oktober om 22.30 uur op EEN de nieuwe reeks Mosango van Productions Geronimo bekijken.    

Basket-halloweenquiz

Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseren de dames One van Basketbalclub Knokke-Heist in De Marge de Halloweenquiz. De Blue Buddha Girls vonden met Chris Van Wynsberghe en Johan 'Bono' Storme 2 gepassioneerde quizmasters. Zij serveren 3 rondes swingende vragen voor jong en minder jong met o.a. een flinke brok sport, actualiteit, lokale weetjes, geschiedenis, wetenschappen, proevertjes, voelertjes, ruikertjes, muziek, droedels en andere doordenkers... Dit alles in een spannende setting, doorweven met een bibberronde en overgoten met een griezelig sausje. De eerste vraag wordt gesteld om 20.00 uur. Ploegen bestaan maximum uit 4 personen. 5 euro deelname per persoon. Maximaal 30 ploegen. Voor iedere deelnemer een prijs. Inschrijven kan via www.basketknokkeheist.be  

Werken Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Bij gunstige weersomstandigheden zal de toplaag in de Duinbergenlaan geasfalteerd worden op maandag 21 oktober. Daarna worden de wegmarkeringen aangebracht. Het wegdek in de Elizabetlaan tussen hotel La Réserve en het Abraham Hansplein zal pas afgefreesd en opnieuw geasfalteerd worden in de periode van 4 november tot 1 december. Het werk zal 1 dag in beslag nemen. Een exacte datum kan de aannemer die in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer deze opdracht uitvoert, nog niet meedelen omdat dit zal afhangen van de weersomstandigheden in die periode. 

Lichte straf voor geweldenaar

Een 26-jarige Gentenaar is door de rechtbank in Brugge veroordeeld voor een vechtpartij tijdens de Only White Party op 17 juni vorig jaar in het Casino Knokke. Met drie vuistslagen brak de geweldenaar  de neus van een feestvierder nadat hij eerst diens vriendin had lastiggevallen. Het slachtoffer, een man uit Lummen, had een bijverdienste als fotomodel en kreeg van de rechter een schadevergoeding van zo’n 2.100 euro toegekend. Dat is flink minder dan de 8.000 die hij gevraagd had. Omdat zijn neus door de slagen scheef staat kan hij geen modellenwerk meer doen. De dader kreeg de gunst van opschorting, gekoppeld aan probatiemaatregelen. De man moet onder meer zijn alcoholprobleem aanpakken.

De Vonk viert Halloween met stoet en griezelfuif

De Gemeentelijke Basisschool De Vonk organiseert op vrijdagavond 18 oktober in avant-première een Halloweenstoet door de dorpskern van Knokke, gevolgd door een “griezelfuif” voor de kinderen en hun ouders. Om 18.30 uur vertrekt de Halloweenstoet, begeleid door muziek. De stoet volgt het parcours Edward Verheyestraat , Klerckstraat, De Judestraat, Albertlaan, Verweeplein, Lippenslaan en terug naar De Vonk. Na de stoet is het tijd voor de griezelige Halloweenfuif. Deze duurt tot 21 uur. U kunt er drankjes (cola, limonade, bier, wijn,…) en eten (hot-dogs, stoemp en chips) kopen. De toegang is vrij. Iedereen is welkom! De volledige opbrengst gaat naar het lentefeest van de kinderen.

16.10.13

Badstad wil dat eventueel eiland voor de kust verbonden wordt met Knokke-Heist

Knokke-Heist heeft enkele belangrijke opmerkingen geformuleerd op het marien ruimtelijk plan (MRP) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu dat tot voor kort ter inzage lag. Hierin wordt een energie-eiland voorzien voor de kust van Wenduine en Zeebrugge. Knokke-Heist is in principe niet tegen het voorgestelde energieatol ten noordoosten van de haven van Zeebrugge maar wil aan deze wereldprimeur wel enkele belangrijke voorwaarden koppelen. Als het van de badplaats afhangt, moet het atol met een groen recreatief natuureiland via een brugverbinding grondgebied van Knokke-Heist worden. Verder moet het meer westelijk ingeplant worden. Op de groene recreatieve landtong moet het mogelijk zijn om golfinfrastructuur, een jachthaven, watersport- en hotelinfrastructuur te voorzien. Aan de noordzijde kan er dan een natuurzone ingericht worden. 
Verduidelijking nodig over uitbreiding havens Oostende en Zeebrugge
In het ontwerp worden zones aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehavens van Oostende en Zeebrugge. Activiteiten die deze uitbreiding onmogelijk maken, zijn daarom verboden. De coördinaten die vermeld staan in het MRP tonen aan dat de afbakening van de mogelijke uitbreiding van Zeebrugge exact overeenkomen met de huidige ligging van de strekdammen van Zeebrugge. Op de bijgevoegde kaart staat echter iets anders gesuggereerd. Het bestuur vraagt dan ook duidelijkheid, want het wenst geen industriële uitbreiding ten oosten van die locatie. 
Compenserende maatregelen nabij windmolenzone of ‘stopcontact van de zee’

De bouw van een energieatol en de potentiële uitbreiding van de haven van Zeebrugge kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het marien reservaat Baai van Heist en het vogelrichtlijngebied rond Zeebrugge. Daarvoor kunnen dan compenserende maatregelen getroffen worden. Het gemeentebestuur stelt voor om deze compenserende maatregelen uit te voeren in de directe omgeving van bijvoorbeeld de windmolenzone of het ‘stopcontact van de zee’ (installatie op zee voor het transport van elektriciteit).

Grote tweedehands boeken- en mediaverkoop

Nu zaterdag 19 oktober houdt de Scharpoordbibliotheek in Knokke-Heist haar jaarlijkse boeken- en mediaverkoop. Voor een zacht prijsje kunt u romans, stripverhalen en jeugdwerken kopen, alsook informatieve boeken, tijdschriften en cd’s. Allemaal materialen die uit de bibliotheekcollectie verwijderd zijn. De verkoop vindt plaats in de hall  van het  Cultuurcentrum Scharpoord van 10.00 tot 17.00 uur.

De Dag Van Toen in Knokke-Heist bij Focus

In het voorjaar van 2012 startte Gunter Vanpamel op Facebook een groep over de Dag van Toen in Knokke-Heist. Initiatiefnemer van de pagina was Gunter Vanpamel een uitgeweken Knokkenaar in Thailand. Via de mogelijkheden van het internet vonden oude Knokkenaars van over heel de wereld mekaar. In de loop van vorig jaar zijn een hoop mensen enthousiast op zoek gegaan naar oude foto's, van op zolder van kennissen van vroeger, van broers, van zussen, van ouders, van buren enz... gaan inscannen. Die foto's werden op de groepspagina gepost. Soms heel historische beelden, dan eens beelden met persoonlijke herinneringen uit het uitgaansleven of klasfoto's. 
Meteen werd een doel bereikt! De groepspagina werd stap voor stap een belangrijke bron van informatie en van sociaal contact. Nostalgische herinneringen kwamen naar boven. De anekdotes en herinneringen als reacties / commentaar zijn daarbij een belangrijke aanvulling. Die formule slaat goed aan en blijft een groot succes. Toen de voorraad foto's wat uitgeput bleken te geraken, is er een team doorzetters, via allerhande wegen dieper naar herinneringen gaan zoeken. De mogelijkheden van de groepspagina werden uitgebreid zodat de pagina ook voor vriendschappelijke leuke contacten gebruikt werd. Om het cultureel aspect van de groepspagina niet te ondermijnen werd korte tijd later, onder die vriendengroep een nieuwe Facebook groepspagina aangemaakt met de naam "Echte Knokse Leute". Bij de Dag van Toen zijn er momenteel 1740 leden al zijn daarvan twee derden passieve kijkers. Maar uit die anderen... is een enthousiaste vriendengroep ontstaan, die allerlei activiteiten organiseren.
Het initiatief komt straks aan bod bij  Focus-WTV in het praat- en showprogramma "Alles Goed". De uitzending is op de kabel te zien zaterdag om 17 u, dan aanstaande maandag om 14 u en tenslotte nog volgende week woensdag om 17 u.
Foto: Geert Flama 

Dag van de Kringwinkel

Op zaterdag 19 oktober viert Kringwinkel ’t Rad in de Kursaalstraat de Dag van de Kringwinkel met de slogan “Hier is da feestje!. In de winkel van Heist kunt u alle attributen die met zee- en scheepvaart te maken hebben terugvinden. De medewerkers, voor de gelegenheid nautisch uitgedost, loodsen je graag doorheen het complex. Tussen 14-16 uur zorgt accordeonist Charles Naeyaert met zijn trekzak voor de nodige ambiance in het ecocafé van De Kringwinkel.

De Diepte van het Dal

Op donderdag 24 oktober brengt Warre Borgmans samen met Dimitri Leue en Antoon Offeciers in samenwerking met 'Te Gek!?', een voorstelling met veel muziek over de wondere wereld van de psyche. Met 'De diepte van het dal’ willen ze de problematiek van depressies bespreekbaar maken. Deze voorstelling vertelt het verhaal van Tuur Lortcher, ooit een bekende komiek. Vijfentwintig jaar lang vulde hij alle zalen. "Hij leerde zijn volk lachen", werd er geschreven. Nu vult hij zijn dagen met leegte en tranen. De zin is weg.
De Diepte van het dal, een dramatische tragedie met een vleugje humor op een bedje wanhoop: donderdag 24 oktober om 20 uur in Scharpoord.
Ontdek hier alvast een voorproefje: http://vimeo.com/76317550 

Lees hier ook het interview uit De Gazet Van Antwerpen met Dimitri Leue en Warre Borgmans.

Het weekend in Knokke-Heist in beeld

Benieuwd hoe het weekend er in Knokke-Heist in beeld uitzag? Je kan daarvoor terecht bij het blog van journaliste/fotografe Christel Bedert. Dat kan door HIER te klikken.

Veiligheid nooit in gevaar door technisch probleem uitwateringssluis op Leopoldkanaal??

Waterwegen en Zeekanaal NV bevestigt dat er voor het weekend een elektromechanisch probleem ontstaan is aan de uitwateringssluis op het Leopoldkanaal in Heist. Daardoor kon de uitwateringssluis niet langer automatisch bediend worden. Om te voorkomen dat er tijdens het hoogtij zout zeewater in het Leopoldkanaal terecht zou komen, is preventief de uitwateringssluis voor het weekend manueel dichtgezet. Tijdens het weekend is door de hevige regenval het waterpeil op het Leopoldkanaal gestaag beginnen stijgen waarbij in de nacht van zondag op maandag het pre-waakpeil werd bereikt. Dit werd gedetecteerd en gealarmeerd door het automatische peilbewakingssysteem. Op dat moment is er onmiddellijk iemand van Waterwegen en Zeekanaal NV ter plaatse geweest om de nodige maatregelen te nemen en tijdens het eerstvolgende laagtij de schuiven van de uitwateringssluis manueel te openen. Het waterpeil is daarop onmiddellijk beginnen dalen en heeft sindsdien het pre-waakpeil niet meer overschreden. 
Waterwegen en Zeekanaal NV benadrukt dat er op geen enkele moment een veiligheidsprobleem ontstaan is gezien slechts het pre-waakpeil overschreden is en Waterwegen en Zeekanaal NV daarop onmiddellijk en gepast actie ondernomen heeft om het waterpeil opnieuw te doen dalen. Verder ontkent Waterwegen en Zeekanaal NV dat er in het verleden regelmatig problemen waren met het automatisch openen en sluiten van de uitwateringsconstructie. 
Ondertussen wordt het elektromechanisch probleem onderzocht en zo snel als mogelijk opgelost. Tot dan zal Waterwegen en Zeekanaal NV er sowieso blijven voor zorgen dat, wanneer noodzakelijk, bij laagwater steeds water vanuit het Leopoldkanaal in de zee geloosd kan worden. 
Maar…

Maar in een studie in opdracht van het Visserijfonds en het Agentschap Natuur en Bos staat, dat door de beperkte lozingscapaciteit van het Leopoldkanaal, een pompgemaal zal gebouwd worden dat bij piekdebieten het overtollige water naar het Schipdonkkanaal pompt. Dat is echter dweilen met de kraan open. De lozingscapaciteit van het Schipdonkkanaal is even beperkt. De enige oplossing is een pompgemaal dat bij de monding van de afleidingskanalen in Zeebrugge het overtollige water in zee pompt, ook bij hoog water. Waterwegen en Zeekanaal NV moet dringend eens in Cadzand gaan kijken.

Tijdelijk minder trams

Tussen Knokke-Heist en De Panne rijden momenteel minder trams. Wie de komende dagen de kusttram wil nemen, zal mogelijk langer moeten wachten dan gebruikelijk. Dat komt omdat 15 tramstellen naar een herstellingsatelier zijn gebracht. Het dak van de trams wordt vernieuwd en andere defecten worden hersteld. "De tramstellen aan de kust zijn gemiddeld 30 jaar oud, daardoor zijn meer herstellingswerken nodig dan bij jongere tramstellen. Ook door de zilte lucht aan zee moeten deze stellen vaker binnen voor herstelling dan andere", zegt Inge Debruyne van De Lijn.

Politie ‘goes for Zero’

De lokale politie Damme/Knokke-Heist steunt de nieuwe 'Go For Zero' -campagne 'Je snelheid vergeten ze niet snel' van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) met extra controles. Met een confronterende affiche, een beeld van een doodskruis langs de kant van de weg, wil het BIVV overdreven snelheid minder sociaal aanvaard maken.
Sociaal draagvlak tegen snelheid in het verkeer stijgt
"Vorig jaar vonden in België 44.193 letselongevallen plaats," dat meldt het BIVV. "Onderzoek toont aan dat snelheid bij 1 op de 3 letselongevallen een rol speelt. Dit betekent dat er jaarlijks meer dan 14.500 ongevallen worden veroorzaakt door een bestuurder met haast." Overdreven of onaangepaste snelheid blijft dus 1 van de grootste killers in het Belgisch verkeer.
De recentste attitudemeting van het BIVV toont echter aan dat het sociaal draagvlak voor onaangepaste of overdreven snelheid stijgt. Slechts 56 procent van de bestuurders steunt de stelling: 'snel rijden is voor mij sociaal onaanvaardbaar'. Dit is een daling met ongeveer 14 procent in vergelijking met een meting in 2003. Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet concludeert: "Er moet absoluut een kentering komen inzake de sociale aanvaardbaarheid van te snel rijden indien we het aantal verkeersslachtoffers op onze wegen willen reduceren."
Je snelheid vergeten ze niet snel

Met een confronterend campagnebeeld, een doodskruis langs de kant van de weg, wil het BIVV de bestuurders die te snel rijden persoonlijk raken in hun hart. De campagne focust zich op de onrechtstreekse slachtoffers van ongevallen door een overdreven of onaangepaste snelheid, zoals familieleden en vrienden. Je snelheid vergeten ze niet snel!

15.10.13

Knokke-Heist is problemen met computergestuurde sluizen in Zeebrugge grondig beu

Door fouten in het peilbeheersingssysteem dat de sluizen op het Leopoldkanaal in Zeebrugge automatisch aanstuurt,  werd in de loop van zondagavond 13 oktober op een aantal plaatsen in de Zwinregio en het Meetjesland het alarmpeil voor overstroming bereikt. Maandagvoormiddag heeft het bestuur van de Oostkustpolder op het grondgebied van Knokke-Heist en Damme dan ook in allerijl meteen 4 reusachtige noodpompen ingezet, meer specifiek 2 op de Zwinnevaart, 1 op de Zuidwatergang en 1 op de Noordwatergang om overstromingsgevaar in de regio te vermijden.
Omdat de problemen met het peilbeheersingssysteem niet alleen zorgen voor landbouwschade maar ook de veiligheid van een groot deel van de bevolking van Knokke-Heist, Damme, Brugge, Maldegem en Sint-Laureins ernstig in gevaar brengen, zal het gemeentebestuur van Knokke-Heist bij Minister-President Kris Peeters, de bevoegde Ministers Hilde Crevits en Joke Schauvliege en de directie van nv Waterwegen en Zeekanaal aandringen om de nodige maatregelen te nemen om een meer betrouwbare waterhuishouding in de regio te garanderen. De factuur van de Oostkustpolder voor het inzetten van de noodpompen , (kostprijs 40  EUR per uur per pomp), is Knokke-Heist dit keer van plan niet zelf te betalen maar over te maken aan de nv Waterwegen en Zeekanaal die deze onnodige kosten heeft veroorzaakt. 
Afwatering van 30.000 hectare polders via Leopoldkanaal
Het Leopoldkanaal staat in voor de afwatering van de poldergebieden van de Zwinstreek en het Meetjesland. Meer dan 30.000 hectare, waaronder de gemeenten Knokke-Heist, Damme, Brugge, Maldegem en St.-Laureins, zijn voor hun afwatering, via het Leopoldkanaal, rechtstreeks op de Noordzee aangewezen. Het lozingspunt op de Noordzee bevindt zich vlakbij de scheepvaartsluis in Zeebrugge.
Er kan enkel bij laagtij op zee geloosd worden. Aangezien er per etmaal tweemaal vloed en tweemaal eb is en er enkel bij laagtij op zee kan geloosd worden, kan er  in 24 uur tijd maximaal twee keer water uit het hinterland op zee worden geloosd.
Per tijbeweging beschikt Waterwegen en Zeekanaal over ongeveer 6 uren om het polderwater kwijt te raken, nl. vanaf enkele uren voorafgaand aan het laagste zeepeil (eb) tot enkele uren daarna. Per etmaal kan er dus in normale omstandigheden (zonder storm of ongunstige tijen) ongeveer 12 uren water geloosd worden. 
In 4 dagen 5 ebtijen onbenut
Op basis van het peilverloop van het Leopoldkanaal bleek  dat er zowel op donderdag 10 oktober als op vrijdag 11 oktober Waterwegen en Zeekanaal NV telkens slechts eenmaal overtollig water uit het hinterland liet lozen  op zee. Bovendien werd er tijdens het weekend helemaal geen water geloosd. In totaal zijn er dus in die 4 dagen 5 tijen onbenut gebleven om water te lozen op zee op een totaal van 8 bruikbare ebtijen. Daarenboven kregen de gemeenten rond het Leopoldkanaal de voorbije 4 dagen nog eens 115 mm regen te verwerken. Dit is al de helft meer dan hetgeen men normaal in de hele maand oktober mag verwachten. Dit alles heeft natuurlijk zware gevolgen voor de waterhuishouding in de Polders. Vandaar dat de Oostkustpolder hun mobiele pompen vervroegd moesten inzetten.
Onbetrouwbaar peilbeheerssysteem
Het Leopoldkanaal wordt beheerd door de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). Toen de sluizen nog 24 uur op 24  bewaakt werden, zijn er nooit problemen geweest. De sluismeesters openden en sloten de sluizen plichtsgetrouw telkens de omstandigheden het toelieten, dit was de regel.
Sedert enkele jaren is de peilbeheersing op het Leopoldkanaal (hetzelfde geldt voor het Schipdonkkanaal) geautomatiseerd. Die automatisatie houdt in dat er permanent peilen worden gemeten, meer bepaald in Maldegem en in Zeebrugge, en dat de sluisbewegingen daarop worden gestuurd. Vanaf een gegeven (hoog) peil gaan de sluizen open (rekening houdend met het zeepeil) en daarna opnieuw dicht.

Er doen zich echter regelmatig fouten voor. Dit blijkt niet alleen uit de peilgegevens van 11, 12 en 13 oktober maar ook uit eerdere grafieken. Soms zwaaien de sluizen zelfs open bij vloed zodat zeewater het Leopoldkanaal binnenstroomt.  Aangezien het peilbeheerssysteem op het Leopoldkanaal onbetrouwbaar blijkt, vragen het bestuur van de Oostkustpolder en betrokken gemeenten en steden rond het Leopold kanaal zich ongerust af welke calamiteiten hen binnenkort nog allemaal boven het hoofd hangen. Vandaar dat ze de nu de alarmbel luiden bij de Vlaamse overheid en de nv Waterwegen en Zeekanaal in de hoop dat die hun verantwoordelijkheid opnemen om efficiënter te anticiperen op eventuele computerproblemen.

Benefietavond Never give up brengt 3350 EUR op!

De Benefietavond Never Give up voor Afrika in ’t Verzet in Knokke-Heist was meteen een succes. De avond was georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur, het Cultuurcentrum, Verdographics en Lakeside Sleep Inn ten voordele van het vrijwilligerswerk van Maaike Desmedt en Nathalie Sneppe. Dankzij zij de aanwezigheid en inzet van heel wat vrienden en sponsoring bedraagt de opbrengst van de benefietavond een slordige 3350 EUR. Maaike vertrekt deze week naar Ghana om 2 maanden vrijwillig te werken in een weeshuis en Natalie trekt dan weer in februari naar Zimbabwe om zich in te zetten voor een revalidatiecentrum daar ter plaatse. 
Het bedrag van 3350 EUR wordt verdeeld over de 2 meisjes. Met wat extra middelen en eigen zakgeld zal Maaike er wellicht in slagen om het weeshuis te voorzien van een waterput. Natalie zal met de ingewonnen gelden kine-en ergomateriaal kunnen aankopen voor het revalidatiecentrum. 
Wilt u de meisjes volgen dan kunt u dit :
1.    Volg Maaike : www.bloggen.be/maaikehelptGhana
2.    Volg Natalie: http://nataliesneppe.wordpress.com/ 
U kunt nog steeds storten op de rekening

Never Give up-  IBAN BE 93 0635 4828 6067 of een steunkaart aankopen bij Natalie Sneppe 0474 741394 of via e-mailnataliesneppe@hotmail.com.

Succesvolle Freexz

Op zaterdag 12 oktober namen 295 jongeren deel aan Freexz. Dankzij het mooie weer en allerlei originele activiteiten zoals ponyrijden of wakeboarden op de kabelbaan, kunnen de medewerkers van de jeugdraad, jeugdverenigingen en  de dienst Jeugdcultuur terugblikken op een bijzonder geslaagde editie. 
Op de afsluiter in de gemeentelijke bergplaats in ’t Walletje waren er opnieuw frietjes voor iedereen en gaf Zorro's Dirty Sister een spetterend optreden. Het jonge volkje keerde dan ook tevreden huiswaarts.
Meer foto's zie je HIER.  

Zeebrugse stelt tentoon in Sluis

Nog tot 17 november is bij Galerie de Twaalf Apostelen te Sluis werk te zien van Sofie Van Cleven uit Zeebrugge. Zij won in 2011 de juryprijs van de schilderwedstrijd van Artists Materials Sluis met het werk “A good laugh”. 
Als de mens ontdaan wordt van al zijn opsmuk, wat blijft er dan nog over? Sofie Van Cleven bekijkt in haar olieverfschilderijen de verhouding tussen haar persoonlijke belevingen en de universele ervaring van menselijkheid. Ze schildert voornamelijk mensen, niet geposeerd maar in een moment gegrepen, die in hun eigenheid een bepaald deel van de mensheid vertegenwoordigen. Hierbij wordt Van Cleven geïnspireerd door mensen uit haar omgeving, maar ook door verhalen in de media en foto’s die niet in betekenis, maar in beeld een eigen leven gaan leiden. Vaak in het werk van Van Cleven, loopt de band tussen moeder en kind als een rode draad door het werk heen. 
 Met deze tentoonstelling neemt Sofie Van Cleven een emotioneel afscheid van haar klassiek academisch werk. Het levensgevecht dat ze doormiddel van deze schilderijen heeft verbeeld, is bepalend geweest voor de ontwikkeling in haar werk. De overgang van een klassieke naturalistische schilderstijl, naar een opbouw uit krachtige penseelstreken die ruw opgezet zijn en een harmonieus maar passievol geheel vormen, verwijst naar de nieuwe fase in het leven en werk van de kunstenaar. 
Galerie de Twaalf Apostelen aan de Kapellestraat in Sluis is in het weekend geopend van 11 tot 17 uur en op maandag tot en met woensdag van 13:15 tot 17 uur. Toegang is gratis. De expositie van Sofie Van Cleven loopt nog tot en met 17 november.

Geen daling Franstalig toerisme aan onze kust

Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) ontkent dat het aandeel Franstalige Belgen dat onze kust aandoet in de periode 2005-2012 gedaald is van 26,5 tot 20,9 procent. Dat beweerde het weekblad Marianne namelijk. Bourgeois stelt in antwoord op een schriftelijke vraag van Johan Verstreken (CD&V) dat het percentage overnachtende Franstalige Belgen in de periode 2007-2011 stabiel is en dat er zelfs een stijging valt op te tekenen bij de dagjestoeristen. Bourgeois verwijst naar het Kustindicatoren Toeristisch-Statistisch (KiTS)-onderzoek van Westtoer. "Hieruit blijkt dat het aantal aankomsten van Franstalige Belgen in commerciële logies in de periode 2007-2011 stabiliseerde op 600.000 per jaar en in tweede verblijven steeg tot 600.000. Bij de dagjesmensen was er in deze periode een stijging met 1 miljoen tot 4 miljoen. Het aandeel Franstalige Belgen in het totale aantal verblijfstoeristen bleef in die periode stabiel, terwijl het onder de dagjesmensen steeg tot 20 procent."

Veilig fietsen begint met een veilige fiets!

Na de succesvolle edities van de verkeersveiligheidscampagne “Hang het beest niet uit in het verkeer!” vindt dit jaar de actie “Veilig fietsen begint met een veilige fiets” plaats, opnieuw een initiatief van het provinciebestuur van West-Vlaanderen en de diensten van de gouverneur.
De resultaten van de fietscontroles waren verleden jaar erg positief. Ruim 90% van de gecontroleerde fietsen was in orde. Dit bemoedigende en laagste cijfer sinds jaren bewijst het nut van de fietscontroles, maar mag ons niet doen stilvallen! In deze donkere dagen vermindert de zichtbaarheid van de kwetsbare zachte weggebruiker. Nog steeds fietst een aantal jongeren zonder of met slechte verlichting. Het is van het grootste belang dat fietsers beschikken over een “veilige fiets”.
De provincie heeft een nieuwe fietscontrolekaart samengesteld en verspreidt die onder alle politiezones in West-Vlaanderen. Secundaire scholen die een fietscontrole wensen uit te voeren op hun school, kunnen de nodige fietscontrolekaarten aanvragen bij de lokale politie.

Meer informatie over deze campagne en de fietscontrolekaart vindt u op de provinciale website www.west-vlaanderen.be/mobiliteit (> sensibilisatie > veilig fietsen).

Buren bij Kunstenaars

Van vrijdag tot zondag kan men Buren bij Kunstenaars in het atelier “De Speelman” in Knokke-Heist. Via het project "Buren bij Kunstenaars" kan iedereen op een ongedwongen manier kennismaken met het werk van plaatselijke kunstenaars. Naar jaarlijks gewoonte gaan in het derde weekend van oktober heel wat atelierdeuren open voor het publiek. Ook het keramiekatelier van de cursisten van Vrij Atelier is vrij toegankelijk. Daar nemen 20 enthousiaste keramisten deel aan deze open-deur-dagen en laten graag hun werk zien. Verder is er animatie voorzien zoals boetseren, pottendraaien en raku bakken.
vrijdag 18 oktober van 14u tot 18u (ook scholen)
zaterdag en zondag 19 & 20 oktober van 10u tot 18u
Atelier 'De Speelman', Heistlaan 203 te Knokke-Heist

Polders onder water

Omdat de dienst Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) er tijdens het regenweekend niet in geslaagd is een defect aan de afwatering naar het Leopoldkanaal te herstellen zijn de akkers van verschillende polderboeren in Knokke-Heist onder water gelopen. Al het hemelwater dat vrijdag, zondag en maandag op de velden neerkwam deed de sloten uit hun oevers treden. Al heel snel stonden zo onder meer bij Jan Vandepitte de akkers met maïs, bieten en aardappelen onder water. Epic fail.

14.10.13

30.000-ste Bezoeker voor For Freedom Museum Knokke-Heist

Zaterdag mocht Freddy Jones,  conservator van het For Freedom Museum in Ramskapelle, Knokke-Heist, de Heer en Mevr. Luc  Laloo–Dobbelaere uit Brugge als 30.000-ste en 30.001-ste bezoekers verwelkomen. Het museum opende zijn deuren op 25 april 2009 in het bijzijn van Burgemeester Lippens , Gouverneur Paul Breyne , Minister van Landsverdediging Pieter De Crem en speciaal uit Canada overgevlogen oudstrijder Adrien Boivin, Régiment de la Chaudière.
Het For Freedom Museum wist dus in 5 seizoenen 30.000 bezoekers te boeien uit alle uithoeken van de wereld.   Wat opvalt is dat het FFM bijzonder in de smaak valt van Duitse toeristen die bv. in Zeeland verblijven en een dagje uit naar onze badstad in combinatie een museumbezoek en shopping organiseren.  Uiteraard zijn onze Noorderburen, Britten en vooral Canadezen veel opgemerkte gasten.  We mogen dus stellen dat FFM , Knokke-Heist meehelpt op de internationale wereldkaart te zetten. Deze realisatie is alleen mogelijk dank zij de volhardende medewerking  van een groep begeesterde vrijwilligers en hardwerkende medewerkers die de dagelijkse  werking  waar maken.
Intussen wacht FFM nog een hele opdracht vooral naar onze  jeugd en onderwijs toe. De onderwijsinstellingen hebben het budgettair niet gemakkelijk en zitten met leerprogramma’s die moeten gevolgd worden. Nochtans erkennen de scholen die het museum reeds bezochten dat de leerlingen er  een ongelooflijke ervaring opdoen.
De herdenkingsplechtigheden rond WO-I ontgaan het museum evenmin en geen inspanning wordt gespaard om het internationaal toerisme dat de volgende 4 jaren de Westhoek

zal bezoeken ook via Brugge om  tot in Knokke-Heist te krijgen. Werk aan de winkel dus, maar eerst weer de Duizend Canadese vlaggen in ons straatbeeld proberen te krijgen tijdens de herfstvakantie,ter nagedachtenis van de Canadese jongens die ons in ’44 bevrijdden en promotie voor de 40-ste Canadese Bevrijdingsmars ooit  gestart door wijlen Gerard Adriaenssens, bestuurslid Cnoc Is Ier.

Geslaagde Zoute Grand Prix ondanks de regen

“Tienduizenden mensen overspoelden zaterdag een zonovergoten Knokke-Heist op de tweede dag van de 4de editie van de Zoute Grand Prix. De succesvolle Bonhams autoveiling en de spectaculaire "Flying 1/4 mile" in Heist van vrijdag brachten de badstad nationaal en internationaal in de media en daar was het tenslotte ook een beetje om te doen” zegt Toerismevoorzitter Anthony Wittesaele. Het was afgelopen weekend voor het eerst dat langs de Elizabetlaan tussen de Chalet Suisse en het Heldenplein een snelheidsproef gehouden werd. De regen maande de deelnemers echter tot voorzichtigheid aan. Ook zondag heeft de regen de GT Tour en Concours D'Elegance parten gespeeld. Toch waagden vele duizenden zich op pad om zich te vergapen aan de zeldzame wagens. 

Voetbal in de regio

Door de stortregens werden zondag een aantal wedstrijden niet gespeeld. In Eerste Provinciale was er echter wel het treffen tussen FC Knokke en lantaarndrager VG Oostende. Fc Knokke zorgde grotendeels voor eenrichtingsvoetbal. Knokke won dan ook met 6-0, is gedeeld leider en heeft tot nog toe geen enkele wedstrijd verloren.  In Tweede Provinciale A: Veurne-Heist 1-3. In Derde Provinciale A: Nieuwpoort-Zeebrugge: 3-0. 

BC Namedis Chape Knokke-Heist One alleen leider

BC Namedis Chape Knokke-Heist A-ACJ Brugge B: 66-55 
Met de steun van de talrijk opgekomen basketliefhebbers konden de heren one van BC Namedis Chape Knokke-Heist zaterdagavond alleen leider worden in derde provinciale A. Het matchbegin was moeilijk. Beide ploegen hielden het defensief goed gesloten, en in aanval was het zoeken naar een opening. De Namedis Chape Boys leden veel balverlies op de top, en kregen de motor moeilijk op toerental. Pas met de inbreng van Dedecker kwam de trein op de rails en was het vooral Aelter die inside moeilijk af te stoppen viel.  Na het eerste kwart leidde de ploeg met 19-11. 
Bij aanvang van het tweede kwart ging de ploeg nog even op zijn elan door, nu vooral onder impuls van een sterk spelende Devinck (5’ 29-21) maar na rotaties in  de ploeg was het evenwicht zoek. Teveel domme balverliezen op de top van de bucket en shots volledig uit de play zorgden ervoor dat ACJ een tussenspurt kon plaatsen, en zelfs een voorsprong nemen: 29-33. De Knokse coach Ingelbrecht greep gepast in, en in een bijzonder sterke laatste 2 minuten voor de rust konden de kustjongens opnieuw een voorsprong nemen, door goed samenspel tussen Pauwaert, Aelter en De Klerck: 39-34 
Na de koffie gingen de kustjongens door op hun elan. De plays werden goed gelopen, Dedecker vond net op tijd zijn shotje terug en Aelter was inside onhoudbaar. Collectief werd er bijzonder scherp verdedigd en van daaruit kon er tempo gemaakt worden. Het einde van het derde kwart werd bereikt met een 56-41 stand. 
In het begin van het vierde kwart schakelde ACJ over naar een zoneverdediging. Na telkens goed rondspelen van de bal konden we via een bom van Braeckman en shots vanop halve afstand van Monsieur de voorsprong consolideren. Met een press probeerden de Bruggelingen de opbouw te ontwrichten, wat ook lukte, want stelselmatig konden ze de kloof milderen. Bij Knokke vielen Bil en Aelter nog geblesseerd uit, maar de zege kwam niet meer in gevaar. 
Het team: Van Meenen (4), Devinck (9), De Klerck (7), Aelter (17), Monsieur (4) en vervolgens Rotsaert (2), Bil (1), Dedecker (16), Pauwaert (3), Braeckman S. (3), Bonhaerens en Braeckman B. 
Met een 6 op 6 zijn de heren One nu alleen leider in derde provinciale A. Zondag wacht de moeilijke verplaatsing naar de 4e in de stand, Wytewa. 
BBC Brasschaat - BC Namedis Chape Knokke-Heist dames One: 53-54 
De Blue Buddha girls startten op bezoek in Brasschaat bijzonder sterk (9-15) en konden deze kloof tot aan de rust vasthouden (21-28). Na de rust kwam Brasschaat een stuk scherper op het parket en konden ze bij 39-39 de voorsprong volledig van tafel vegen. Het was nu bibberen tot het einde en in ware Hitchcock stijl werd de match door Borrey van op de vrijworplijn in een definitieve plooi gelegd: 53-54. Met deze 2e overwinning op rij klimmen de dames naar een 9e plaats in het klassement, weg uit de gevarenzone. 
Deblaere (4), Stevens (12), Kimpe (11), Bouzin (7), Ketelers (12), Vanwynsberghe (2), Borrey (3) en Vantorre (2) 
Andere uitslagen: 
4e prov heren A: BC Namedis Chape Knokke-Heist two – ACJ Brugge C: 37-57 (7e plaats)
2e prov dames: BC Namedis Chape Knokke two – Duva Gistel B: 36-44 (10e plaats)
Jeugd: 
U18 – Melco Ieper: 66-41
BBC Poperinge - U16A : 78-53
Wibac – U14: 64-57
Melco Ieper – U12: 79-32
Wytewa Roeselare – U10: 6-10
Basket Kortrijk – U14 meisjes: 52-57

De Knokke-Heistse meisjes staan in het eerste jaar dat ze aantreden onmiddellijk op een 2e plaats in de provinciale reeks met een 4 op 5, wat een bijzonder geslaagde start mag genoemd worden.

Lions Club Knokke-Zoute steunt Veldzicht

Lions Club Knokke-Zoute steunt al jaren vzw ’t Veldzicht, een centrum voor mensen met een beperking. Zopas  werd deze organisatie ter plaatse bezocht door de Lionsleden van Knokke-Zoute. Er werd  een rondleiding aangeboden door de verantwoordelijke van vzw ‘t Veldzicht. Lions Knokke-Zoute voorzitter Ronald Delille had een cheque bij t.w.v. 3.500 Euro. Deze gelden werden ingezameld via verschillende initiatieven het afgelopen jaar. 

Chrysantenverkoop voor het onderwijs in Liberia

Voor de 19e keer verkoopt de basisgroep Hertsvelde onder het motto ‘Dat verdient een bloemetje’ chrysanten voor het goede doel. De opbrengst gaat naar twee acties. De helft van de verkoop is dit jaar ten voordele van de ngo Visions in Action waarvoor Knokke-Heistenaar Liebrecht Lierman zich intussen al ruim 6 maanden inzet. Liebrecht doet vanuit Liberia een warme oproep om chrysanten te kopen. Met de opbrengst wordt het basisonderwijs in Liberia verder uitgebouwd. Bestellen kan via de ouders van Liebrecht. U kunt de bloemen ook bij hen in Knokke-Heist ophalen. 
Steun de uitbouw van het basisonderwijs in Liberia
Visions in Action is een niet-gouvernementele organisatie die onder meer Unicef – projecten voor basisonderwijs helpt uit bouwen in Liberia. Ze bouwen kleuterscholen, maar geven ook versneld basisonderwijs (3 jaar in plaats van 6 jaar) aan 9- tot 13- jarigen, die nog niet naar school zijn geweest of gestopt zijn om te werken in de landbouw of als verkoper op straat. De ngo leert ook jongeren van 14 tot 18 jaar een vak. Visions in Action heeft recent ook 100 leraren opgeleid in het Liberiaanse Maryland County. Ze zetten zicht in voor vluchtelingen uit Liberia en Ivoorkust als onderdeel van het Emergency Education Programme van Unicef. 
Keuze uit 4 soorten chrysanten
De helft van de opbrengst van de chrysantenverkoop van de basisgroep Hertsvelde gaat dit jaar rechtstreeks naar Visions in Action. Denk je er aan om in de Allerheiligen-periode chrysanten te kopen en wilt u bovendien dit bijzonder project steunen? Bestel dan chrysanten via de ouders van Liebrecht, die zich in Liberia actief inzet voor de organisatie. Bestellen kan telefonisch (050 611 956) of via mail (nadinevandamme@telenet.be). De bloemen kosten 5 EUR en u kunt kiezen tussen witte, gele, rode en bronzen chrysanten. Bestellen kan tot uiterlijk 19 oktober. Liebrechts ouders geven u een seintje zodra de u de bloemen bij hen thuis, in de Apollo XI-laan 57 in Knokke, kunt ophalen.

Jonge surfers scoren

Surfers Paradise Locals Arnaud Bailuy in België, en Jack Verbraeken in Nederland op het podium. Jack Verbraeken heeft dit weekend in Scheveningen gedaan wat de Nederlanders al veel in België kwamen doen op watersportwedstrijden: winnen! In de categorie -18 jarigen mocht hij het hoogste schavotje beklimmen op de Benelux golfsurfkampioenschappen en schreef zo geschiedenis. Enkel eerder gekwalificeerde surfers kwamen in aanmerking en nooit eerder werd een Belg Benelux kampioen.
Het was trouwens overal langs de kust een surf-topweekend waar nog lang over gesproken zal worden in surfmilieus…na de storm ging op vrijdag immers de wind liggen en de golven bleven nog twee dagen aanrollen, zodat ook dichter bij huis de Groms Challenge op Surfers Paradise zijn beloop kon vinden.

Tijdens de O'Neill-Philips Gromschallenge bij Surfer Paradise in Knokke-Heist konden de Belgische golfsurf beloften zich zaterdag met elkaar en met Nederlandse jeugdtalenten meten op een surfwedstrijd zoals bij de profs. Van zonsopgang tot zonsondergang probeerden de 29 jonge golfsurf talenten het maximum aantal punten te halen uit de binnenrollende golven. Veel jonge deelnemers beleefden tijdens de Gromschallenge hun competitiedebuut - de jongste deelnemer was 9 jaar - maar het was ervaren wedstrijdsurfer en kersvers Belgisch kampioen Michiel Van Acker die voor de 2de maal op rij de Gromschallenge titel wist binnen te halen. Twins-clubgenoot Arne Kindt werd 2de, en Surfers Paradise 'local' Arnaud Bailyu 3de. De O'Neill-Philips Gromschallenge is een golfsurf wedstrijd exclusief voor jongens en meisjes onder de zeventien jaar die ervaring willen opdoen in het competitie surfen, en vindt maar één keer per jaar in ons land plaats.