7.6.13

Viering Eerste Steenlegging AZ ZENO in Knokke-Heist

Vrijdag gebeurde in Knokke-Heist de eerste steenlegging voor het nieuwe ziekenhuis van de vzw Gezondheidszorg Oostkust. Bovenop de eerste steen, die een plaats krijgt in de inkomhal, prijkt straks trouwens het kunstwerk “Trust in Care” van metaalkunstenaar Rik Beuselinck.  De viering rond de eerste steen legging vond vrijdagavond plaats op het evenementenstrand in aanwezigheid van een kleine duizend prominenten en genodigden. 

Op de eigenlijke site van het nieuwe ziekenhuis langs de Kalvekeetdijk op de grens van Knokke en Westkapelle zijn ondertussen al een drietal maanden betonneringswerken aan de gang voor de vloerplaat die zo’n 10.000 vierkante meter groot is. Na de zomer start de bouw van de structuur die de volledige bovenbouw zal dragen. Dat wordt een bravourestukje, want het nieuwe ziekenhuis zal met z’n drie verdiepingen als het ware boven het landschap zweven. De glaspartijen zorgen ervoor dat het hele ziekenhuis tot in de technische ruimten toe gedomineerd wordt door licht en natuur. Het terrein, waarop de nieuwe campus wordt gebouwd, is twintig hectare groot. 

De nieuwe zorgcampus zal naast een ziekenhuis ook een revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte en helihaven omvatten. Het is een tijdelijke handelsvennootschap, samengesteld uit de architectenbureaus AAPROG, Boeckx & Partners en Buro II, die heeft het ontwerp voor de nieuwe campus heeft uitgetekend. Het werd weerhouden via een Europese algemene offertevraag. 

Het prijsplaatje voor de nieuwe ziekenhuiscampus wordt geraamd op 175 miljoen euro. De ingebruikname is voorzien tegen 2016. Dat is 69 jaar nadat de kliniek van Ter Linden van start ging in Knokke. Met de verhuis naar de nieuwe campus veranderen trouwens ook de naam en het logo van het ziekenhuis. Straks zullen zowel de ziekenhuiscampus in Knokke-Heist als die in Blankenberge als AZ ZENO bekend staan. Belangrijk was ook het feit dat Directeur Frank Lescrauwaet aangaf dat gedacht wordt om de locatie van het huidige Ter Linden Ziekenhuis op termijn een zorgfunctie te geven, mogelijk in de bejaardenzorg.

Zie ook fotoreportage.

Minister Crevits gekwetst in Knokke-Heist

Op de bouwsite van het nieuw ziekenhuis in Knokke-Heist was er vrijdagnamiddag een bijeenkomst van prominenten waarop de pers niet was uitgenodigd. Bij afloop van de ceremonie is Vlaams Minister Hilde Crevits van het podium gevallen. Ze is met een ziekenwagen weggebracht.In het ziekenhuis werd een whiplash en een verrekte gewrichtsband vastgesteld. Ze mocht nadien het ziekenhuis weer verlaten.   

Minder fietsdiefstallen in Knokke-Heist

In de politiezone Damme/Knokke-Heist daalde in 2012 het aantal aangiften voor fietsdiefstallen voor het eerst in jaren. De tendens zet zich duidelijk door in 2013. Momenteel zijn er de helft minder aangiften in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Fietsdiefstallen zijn een prioriteit in het ‘zonaal veiligheidsplan 2009-2013’ van de lokale politie. “Onze focus is gericht op gelegenheidsdieven en georganiseerde bendes, maar we zetten ook in op preventie. We werken hiervoor nauw samen met de gemeentelijke preventiedienst. Je fiets laten graveren en goed afsluiten met een degelijk slot, blijft de boodschap,” zegt beleidsofficier Steve Desmet. Ben je het slachtoffer van een fietsdiefstal? Doe altijd aangifte bij de lokale politie. Kom naar het loket in het politiecentrum (Van Steenestraat 10, Knokke-Heist) of beter: maak gebruik van de handige online tool (www.police-on-web.be). Nog al te vaak worden fietsen aangetroffen, maar blijft de eigenaar onbekend omdat er geen aangifte werd gedaan. Deze fietsen verschijnen op www.gevondenfietsen.be.

Preventie
Ben je op zoek naar preventietips of info over de graveermomenten? Contacteer de dienst Preventie van de gemeente Knokke-Heist (tel. + 32 50 630 473; preventie@knokke-heist.be).

Enkele preventietips:
·         maak je fiets altijd vast, ook al laat je hem maar even onbewaakt achter;
·         gebruik een degelijk fietsslot (uit gehard staal);
Beter nog is gebruik te maken van 2 verschillende sloten!
·         bevestig je fiets met zijn kader (niet met het voorwiel) aan een vast voorwerp (bijvoorbeeld: een diefstalveilig fietsrek, een paal...);
·         stal je fiets op plaatsen waar sociale controle mogelijk is;
·         verwijder alle losse fietselementen (bijvoorbeeld: fietscomputer, afneembare verlichting…);

·         laat je rijksregisternummer in je fiets graveren.

Deel je 'Het is zomer in Knokke-Heist-foto' via Instagram en WIN

De badstad lanceert een nieuwe campagne waarbij mensen aangemoedigd worden om hun Knokke-Heist-momenten te delen. Zeker nu de zon er eindelijk is. Post dit weekend je 'Het is zomer in Knokke-Heist-foto' op Instagram voorzien van de #knokkeheistgram (hashtag) en win 1 van de 4 hotelovernachtingen. Deze leuke prijs wordt geschonken door de vzw Hoteliers Knokke-Heist en is geldig tot en met 30 juni 2013. Een foto posten via instagram doe je ZO

Strandplevier met uitsterven bedreigd

Natuurbericht.be vraagt zich af of de strandplevier aan onze kust nog te redden valt met natuurontwikkelingsprojecten zoals de uitbreiding van Het Zwin. Strandplevieren hebben nood aan schaars begroeide schelpenrijke terreinen en die komen nauwelijks nog voor in ons land. Er blijven nog slechts twee broedgebieden over, namelijk in Zeebrugge en langs de Antwerpse Linkeroever. “Tot in de jaren vijftig was de strandplevier een vrij algemene broedvogel aan de Vlaamse Kust”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “In 1945 werden in Knokke een zeventigtal broedparen gekarteerd, in 1953 werden 45 koppeltjes geteld tussen De Panne en Nieuwpoort. Door de opkomst van het massatoerisme, met te veel verstoring op de stranden, kwamen die kwetsbare populaties echter steeds meer in de verdrukking. De uitbouw van grote havengebieden zorgde in de jaren zestig voor een tijdelijk keerpunt. Grote opgespoten terreinen vormden er een ideale broedstek, onder meer in de voorhaven van Zeebrugge, met maximaal 114 paar in 1995. Maar stuk voor stuk werden de nieuwe broedgronden bouwrijp gemaakt.” Dat pakt nefast uit voor de strandplevier. 

Uitlevering gevraagd van nanny die in Knokke-Heist tweeling mishandelde

Het Brugse gerecht heeft in de States de uitlevering gevraagd van een Amerikaanse kinderoppas die in juni 2011 in Knokke-Heist met opzet de polsen brak van een pasgeboren tweeling. De nanny vluchtte twee jaar geleden onmiddellijk naar de VS terwijl de ouders met de mishandelde kinderen in het ziekenhuis waren, zegt het tv-station ABC4. Naar eigen zeggen vertrouwde de Amerikaanse kinderoppas de Belgische justitie niet. In de States pleegde ze nadien echter weer VIER gelijkaardige mishandelingen. Na een onderzoek dat 7 maanden heeft geduurd werd de 32-jarige Aubrey Alta Anderson zopas enkel veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor het mishandelen van de tweeling van Sarah Tueting. De twee andere feiten werden weggepleabargained. Dat het een voorwaardelijke straf is daar is Sarah Tueting niet over te spreken. Ze waarschuwt dat de kinderoppas opnieuw zal toeslaan. Het Brugse gerecht is nu van plan alles op alles te zetten om Aubrey Alta Anderson ook in België te berechten. Het komt echter niet vaak voor dat de VS eigen staatsburgers uitlevert. Volgens de Amerikaanse media is er echter wel kans toe. De beschuldigde heeft trouwens al toegegeven dat ze in ons land “per ongeluk één kind heeft verwond” maar dat dit kwam omdat het kind leed aan een beenderziekte… 

AGSO verhuurt in nieuw bedrijfsverzamelgebouw loodsen voor starters

In het gloednieuwe bedrijfsverzamelgebouw ‘t Walletje heeft het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist nog twee loodsen te koop en vijf te huur. Er is een korting voorzien voor startende bedrijven. De loodsen worden per 1 september 2013 gebruiksklaar ter beschikking gesteld.

Wie ?
Starters zijn beginnende ondernemingen die niet langer dan 3 jaar ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen en in Knokke-Heist gevestigd zijn. Voor vennootschappen moet zowel de administratieve als de exploitatiezetel gelegen zijn in de gemeente. Uiteraard mogen zij nog geen eigenaar zijn van bedrijfspanden. Indien er meer gegadigden dan loodsen zijn zullen de aanvragen gerangschikt worden op basis van de  aard van de activiteit, de   tewerkstelling en de datum van inschrijving in de kruispuntbank.

Kandidaat huurders voor het bedrijfsverzamelgebouw kunnen zich aanmelden bij AGSO Knokke-Heist per brief of email en ontvangen vervolgens een aanvraagformulier dat volledig ingevuld moet terugbezorgd worden vóór 31 juli 2013.


Meer info: AGSO Knokke-Heist, Knokkestraat 22, 8300 Knokke-Heist, agso@knokke-heist.be

Mosselen uit de hangcultuur

Vanaf het weekend bieden sommige restaurants in onze regio weer mosselen aan. Het gaat om exemplaren uit de hangcultuur. Het percentage visvlees is evenwel nog niet ideaal. Wie Zeeuwse mosselen uit de bodemcultuur wil moet nog even wachten. De eerste bodemcultuurmosselen worden pas op 25 juni geveild. Of de koude winter invloed gehad heeft op de kwaliteit van de zilte lekkernij zal nog moeten blijken. Ondertussen ziet het er naar uit dat we straks naast de Zeeuwse mossel ook zullen spreken van de Waddenmossel. Samenwerkende natuurorganisaties van de Waddenzee willen namelijk dat de Zeeuwse mossel helemaal verdwijnt uit de Waddenzee. Dan zou er ruimte komen voor een Waddenmossel en zou de Zeeuwse mosselsector zich volledig moeten richten op Zeeland. Nu mogen de Zeeuwse mosselvissers nog in de Waddenzee vissen, maar op de lange termijn zou alles in Zeeland moeten gebeuren. Dat zegt Martijn de Jong namens de natuurorganisaties.

KH Nieuws juni vanaf volgende week in de bus

In de loop van volgende week verspreidt Bpost 25.000 exemplaren van KH Nieuws, het gemeentelijk informatieblad van Knokke-Heist. Als hoofditems komen dit keer een verslag van de voorbije Zeg-ronde in Knokke en Heist, een overzicht van de wijkinspecteurs en een infomarkt over de nieuwe autosnelweg A11 aan bod. Het blad heeft het ook over de beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid van het natuurpark het Zwin, de groei van het aantal sociale huurwoningen, de campagne voor orgaandonatie en de nieuwe rijbewijzen in formaat van bankkaart.  

De elektronische versie lees je HIER

Na de zomer kentekenplaat voor golfwagentjes

Na de zomer wordt een nummerplaat ook verplicht voor de golfkarretjes die zich in Knokke-Heist in het verkeer wagen. Vanaf september moeten namelijk alle gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg voorzien zijn van een dergelijke plaat, zegt het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet. Het fenomeen van de Knokke-Heistse golfwagentjes dateert van rond de eeuwwissel. Momenteel ergeren zich heel wat mensen aan het feit dat de wagentjes ongestraft zowat overal parkeren. Parkeerwachters en politie kunnen meestal niet optreden omdat ze niet kunnen achterhalen wie de eigenaar van het voertuig is.  De bezitters van zo’n golfkarretje die er de straat mee op willen moeten straks zo’n 30 euro ophoesten voor een nummerplaat. Er zouden inmiddels ruim 500 golfwagentjes rondrijden in de badstad. Slechts een minderheid beschikt al over een kenteken.

30ste verjaardag van de CCB Award krijgt gouden tintje

De 30ste editie van de uitreiking van de Creative Club of Belgium awards vanavond in het Casino Knokke staat dit keer volledig in het teken van “Goud”. Vanaf 17 uur wordt het kruim uit de reclamewereld waaronder de creatieve geesten van de Mortierbrigade en Duval Guillaume ontvangen in de Gold Bar. Na de prijsuitreiking wordt iedereen getrakteerd op een gouden aperitief. Om 21 uur start in de Magrittezaal het gulden buffet. Het event wordt om 23.30 uur afgesloten met een schitterend vuurwerk en een Gold-party.


Voor meer info: www.creativeclub.be

Bob aan de dop?

Of erger nog. Her en der hangen sinds donderdag affiches met het Bob-logo en een zwart bandje aan de zijkant, met het opschrift 'Bob is dood?'. Die affiches zijn bedoeld om mensen nieuwsgierig te maken naar de vernieuwde zomercampagne. De Bob-campagne tegen alcohol achter het stuur ondergaat na 18 jaar namelijk een facelift. Er komen allicht een nieuwe naam en een ander logo en bovendien worden de acties uitgebreid. Nu dinsdag start de nieuwe campagne. 

Vanaf 1 juli vervroegde huisvuilophaling in Knokke-Heist

Vanaf 1 juli zullen de ophaalploegen van het restafval om 5 uur starten met hun inzamelronde en dit tot en met 15 september. In de rode zone zullen ze in juli en augustus zelfs starten op de Zeedijk om 3 uur. Daarom vraagt Horizon Net nogmaals met aandrang om uw afval steeds de dag voordien na 19 uur en bij voorkeur zo laat mogelijk in de avond buiten te plaatsen. Ook steeds voor eigen deur want niemand wil afval van een ander voor zijn deur. Stop schelpen en schaaldieren steeds in een plastic zak naar keuze vooraleer het in de reglementaire zak te stoppen. Deze maatregelen kunnen al veel ergernis voorkomen van opengeprikte zakken door de meeuwen. 

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

6.6.13

Strengere controles op inhoud PMD-zakken in Knokke-Heist

Afvalbeheerder Horizon Net verstrengt op vraag van Fost Plus de controle op de inhoud van PMD-zakken in de badstad. Steeds meer inwoners stoppen namelijk plasticfolie of botervlootjes in de zakken. Dat is verboden, omdat deze materialen niet te recycleren zijn. Controleurs zullen een rode sticker kleven op zakken met verboden materialen. Die zakken moet terug binnen genomen worden om opnieuw te sorteren en kunnen dan bij een volgende ophaling opnieuw meegegeven worden. Waar mogelijk sensibiliseren de controleurs ook persoonlijk per adres en anders stoppen ze  kaartjes in de brievenbus.

Mensen vergissen zich vaak bij de ‘P’ van plastic. Hierdoor denken ze dat alle plastic materialen in de zak mogen, terwijl in feite enkel flessen en flacons in plastic toegelaten zijn. Alle andere plastic verpakkingen horen dus thuis in de restafvalzak. Folies en plastic bloempotjes kun je opsparen en gratis deponeren in het containerpark.

Wat mag?
Naast de plastic flessen en flacons mogen in de PMD-zak ook metalen verpakkingen en drankkartons gestopt worden. Die metalen verpakkingen omvatten blikjes, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen en spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica.

Wat mag niet?

Niet toegelaten zijn dus alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (zoals plastic potjes en vlootjes, zakken en folie), aluminiumfolie, piepschuim en motorolie. Ook verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben en injectienaalden mogen niet in de PMD-zak.

Vergroot de hoop, verklein de kanker

Tussen 15 juni en 31 augustus vindt in Knokke-Heist opnieuw de campagne ‘Vergroot de Hoop’ plaats. Tijdens de campagneperiode kunt u opnieuw met uw taxussnoeisel terecht in het recyclagepark in de Sluisstraat. Het ingezamelde snoeisel draagt rechtstreeks bij aan de bestrijding van kanker. Taxus bevat immers baccatine, wat de grondstof is voor de productie van chemotherapie.

Record verbeteren
Vorig jaar zamelde Vergroot de Hoop een recordhoeveelheid in van 6400 m³ taxussnoeisel, goed voor 6400 chemotherapieën. Doel dit jaar is om dat record nog te verbeteren. Hoe groter de hoop taxussnoeisel wordt, hoe groter de hoop op genezing voor talloze kankerpatiënten.

Bekende Taxus-ambassadeurs
Dit jaar krijgt de campagne ook de steun van tien ‘Taxus-ambassadeurs’. Dit zijn bekende Vlamingen die zich volledig achter de actie zetten: Kurt Defrancq, Marijn Devalck, Pol Goossen, Sam Gooris, Ivo Mechels, Sergio, Luc Caals, Sven De Ridder, Greet Rouffaer en Lynn Wesenbeek.

Gratis taxuszakken

U kunt gratis zakken voor uw taxusafval afhalen in de winkel van Horizon Net op het Gemeenteplein. Op die manier kunt u uw afval makkelijker naar het containerpark brengen.

Eurotunnel moet MyFerryLink afstoten

De Britse Mededingingswaakhond (Competiton Authority) heeft donderdag beslist dat Eurotunnel zijn MyFerryLink moet afstoten. Dat is de veerdienst tussen Calais en Dover, die eigendom is van de uitbater van de Kanaaltunnel. Ontdoet de tunnel zich niet binnen een redelijke termijn van de drie ferry's die worden ingezet dan dreigt men met een verbod om nog de haven van Dover aan te doen. De Britten stellen dat de combinatie van Eurotunnel en MyFerryLink in de toekomst zal leiden tot hogere tarieven op de korte Kanaalroute, wat nadelig is voor de consument. Enkele maanden geleden kocht Eurotunnel drie veerboten en andere eigendommen van het failliete SeaFrance voor 65 miljoen euro, en leasete ze aan MyFerryLink. Volgens de Britse Mededingingswaakhond gebeurde dat onder meer om te verhinderen dat concurrent DFDS/LD er de hand zou kunnen op leggen. Eurotunnel heeft inmiddels bezwaar ingediend tegen de Britse beslissing. Trouwens blijft het ook nog wachten op een uitspraak van de EU-mededingingsauthoriteit.

Senior Sportief was succes in Knokke-Heist

Maandag organiseerde de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist de 4de editie van Senior Sportief, dè ontmoetingsplaats voor senioren die in beweging willen zijn. Op deze sportieve dag kregen 50-plussers de kans om in een ontspannen sfeer samen hun geliefkoosde sport beoefenen of met een nieuwe sport kennis te maken. De medewerkers van de sportdienst noteerden een 180-tal enthousiaste deelnemers die konden kiezen uit een 19-tal verschillende sporten. De sessies tafeltennis, matcurling, aquafitness, mini-golf, petanque en yoga waren volzet. Ook de dansante vormen (Zumba, Afrikaanse dans en Linedance) werden zeer gesmaakt en zorgden voor extra ambiance. De sportieve senioren konden zich niet alleen uitleven in een sportinitiatie. Met een Breughelmaaltijd als lunch en een heerlijk dessertbuffet en een geanimeerde bingo mocht de afsluiter er ook zijn. 

Vrolijke en absurde verkeersborden in Knokke-Heist

Clet Abraham, een Franse kunstenaar die al meer dan twintig jaar in Florence woont, tovert regelmatig een glimlach op het gezicht van de inwoners en bezoekers van die stad. Dat doet hij bij middel van vrolijke en absurde verkeersborden. De voorbije dagen werden dergelijke vrolijkheden ook op echte verkeersborden in Brugge gekleefd. Straks komt de kunstenaar naar Knokke-Heist. Deze zomer wil de zogeheten “verkeersagent van de ziel” in de badstad namelijk zijn kunst te koop aanbieden.


Originele kunstwerkjes van de 46-jarige Clet Abraham halen soms wel 7.000 euro, dus goedkoop wordt het niet. Wie op reis gaat naar Italië kan ook terecht in het atelier van de kunstenaar in de wijk San Niccolò (Via dell’Olmo 8). Hier kun je zijn borden in allerlei soorten en maten kopen, maar als dat een beetje teveel van het goede is kun je ook gewoon een T-shirt, postkaart of sticker uitzoeken als aandenken.

Kusttrams worden opgekalefaterd

Woensdag heeft de raad van bestuur van De Lijn een onderhoudscontract voor de kusttram goedgekeurd. Na de zomer zullen eerst tien en dan nog eens vijf tramstellen grondig gerenoveerd worden. Het gaat om een investering die geraamd wordt op 1,8 miljoen euro. 

De Sloepe zoekt gastgezinnen voor dansers

Deze zomer organiseert Volkskunstgroep De Sloepe uit Knokke-Heist voor de zesde maal de ‘Danshappening aan Zee’. Op zaterdag 10 augustus wordt de badstad namelijk opnieuw ondergedompeld in een  tweejaarlijks volkskunstbad. Vier groepen brengen die dag volksmuziek en volksdans naar de gemeente. Dit jaar zijn voor de eerst maal ook buitenlandse groepen te gast. Het Jeugdensemble Crystal uit Kazan (Rusland) heeft al toegezegd om aanwezig te zijn. Volkskunstgroep De Sloepe is momenteel nog in de onderhandelingsfase met een Roemeense groep.  Voor de opvang van de dansers en muzikanten van deze groepen is men nog op zoek naar gastgezinnen. 

De gastgezinnen worden gevraagd om vanaf vrijdag 9 augustus (in de namiddag) tot maandag 12 augustus (in de voormiddag) één of twee gasten in huis te nemen. Dit houdt dus in dat de gast drie nachten kan blijven slapen en dat ze drie maal een ontbijt krijgen. Aan de gastgezinnen wordt ook gevraagd om hun gasten af te zetten en op te halen voor en na een optreden. 

In ruil ontvangt het gastgezin een uitnodiging tot een overheerlijke barbecue (op vrijdag 9 augustus) per danser of muzikant die ze te slapen leggen. Voelt u zich geroepen om gastgezin te zijn tijdens de komende ‘Danshappening aan Zee’ of hebt u nog vragen rond het gastgezin zijn neem dat contact op met Belinda Incoul, Westkapellestraat 46 in Heist, GSM: 0486/839786, e-mail: belinda.incoul@hotmail.com


Actiefoto van Jeugdensemble Crystal uit Kazan (Rusland) 

Bevrijdingsmuseums zijn in

Nu de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog in aantocht is maken de Bevrijdingsmuseums zich klaar. In Ramskapelle gaat het met de belangstelling voor het For Freedom Museum alvast de goede kant op. Andere oorlogsmusea hebben nog heel wat werk voor de boeg. Het Bevrijdingsmuseum in het Zeeuwse Nieuwdorp gaat fors uitbreiden. Het wil tegen mei 2015 in totaal zo'n zes (!) voetbalvelden groot zijn. Naast uitbreiding van het huidige museum komt er een heel bevrijdingspark bij. De plannen werden woensdagavond door het museum bekend gemaakt. 

5.6.13

Nieuwe wiellader voor onderhoud strand

Knokke-Heist heeft een nieuwe wiellader aangekocht voor onderhoud van het strand en om tevens te gebruiken bij het opzetten en afbreken van bepaalde evenementen. Het gaat om een bulldozer van 15 ton met een onderhoudscontract van tien jaar. De levering zal nog een viertal maanden in beslag nemen, omdat het voertuig eerst nog een speciale behandeling krijgt tegen het roesten. Een gelijkaardige Volvo-wiellader werd nog maar onlangs door de Technisch Uitvoerende Diensten (TUD) in gebruik genomen.  


De wiellader is besteld bij VCM Belgium en houdt een onderhoudscontract in van 10 jaar voor 1.400 draaiuren per jaar. De wiellader kost 263 564 euro inclusief btw.  Het ouderhoudscontract beloopt een jaarlijks bedrag van 12 061 euro inclusief btw (7,12 euro per draaiuur zonder btw en op basis van 1.400 draaiuren per jaar).

Tumblers in Granada

Ook op de ‘Il Ciudad de Granada’, een internationale wedstrijd tumbling & acro in het Spaanse Granada kwamen tumblers uit Knokke-Heist de voorbije dagen in actie. Het ging om Jente Heyvaert, Laura Bloes, Rhoeby Ackaert en Sophie Van Huffel samen met trainster Joyce Vanhollebeke. De jongste gymnasten (Jente en Laura) waren niet overdonderd door de andere deelnemers en sprongen elk 2 prachtige reeksen. Sophie & Rhoeby hadden heel wat meer stress en konden hun reeksen niet zoals verwacht afwerken. In Spanje werd deze keer géén finale gesprongen, waardoor de Belgische delegatie nog tot zondagmiddag op de “Submitting trophies ” moest wachten. Maar het wachten werd beloond… in de categorie ‘infantil’ mocht Laura Bloes op het hoogste schavotje plaatsnemen, de zilveren medaille was er voor onze Jente Heyvaert en de 3de plaats was voor de Spaanse Belen Navarro. In de categorie ‘juvenil’ scoorden de Spaanse gymnasten ietsje beter… Beatriz Alvelos werd 1e, Sara Costa 2e.. Sophie Van Huffel werd 3de, gevolgd door Rhoeby Ackaert op een 4de plaats.

Delegatie Port of Zeebrugge naar Transport Logistic

Dinsdag ging in München Transport Logistic van start, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor logistiek, mobiliteit, informatietechnologie en het beheer van bevoorradingsketens. Alle grote spelers in de transport en logistiek zakken tweejaarlijks af naar deze beurs om te netwerken. Flanders Investment & Trade heeft samen met de Vlaamse havens en de 2 promotiebureaus Shortsea Shipping en Binnenvaart Vlaanderen een groepsstand op deze beurs. Naar aanleiding van de beurs organiseert Port of Zeebrugge in samenwerking met de Zeebrugse havengemeenschap een port promotion ‘Havendag’ in München. Het evenement telt 70 deelnemers. Tijdens een breakfast meeting verzorgde Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder Port of Zeebruggeeen presentatie samen met de private sector.

Foto met dank aan Joachim Coens

Project Rookvrije Klassen afgesloten

Zopas vond de afsluitende receptie van het project Rookvrije Klassen plaats in de middenschool OLVTD in Heist. Het gemeentebestuur overhandigde er ook een hifi-muziekinstallatie zodat de leerlingen met hun ‘anti-rookliedje’ andere jongeren kunnen motiveren om te stoppen met roken of er niet mee te beginnen. Voor de klassen die na de actie rookvrij zijn, waren er diploma’s voorzien. Eva Brackman, een stoere leerlinge uit het vierde jaar, zong het anti-rooklied live en kreeg tijdens het refrein telkens bijval van alle leerlingen van het eerste en tweede jaar. Na het zingen, konden de leerlingen hun keeltjes opnieuw smeren tijdens de alcoholvrije receptie.

Het project Rookvrije Klassen voor de eerste en tweede graad past binnen het gezondheidsbeleid en de drugspreventie in de school. Elke klas kon zich inschrijven voor de wedstrijd ongeacht het aantal rokers bij de start. De uitdaging bestond erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van het schooljaar. Als dat lukte, ontving de klas een diploma. De klassen konden bovendien ook deelnemen aan een creatief luik waarbij ze een liedje van maximaal 4 minuten en een cd-hoesje moesten maken.


De wedstrijd is een organisatie van het VIGeZ (expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie) en de Logo’s (Lokaal GezondheidsOverleg) en geniet de steun van het gemeentebestuur. Scholen die info wensen rond de gemeentelijke subsidie kunnen dit opvragen bij de dienst Jeugdcultuur op 050 630 806.

Kusttram “hopeloos achterhaald”

Komende woensdag zullen de kustburgemeesters tijdens hun maandelijks overleg de problemen met de kusttram aankaarten. De voorzitter van het kustburgemeesteroverleg; Patrick De Klerck, burgemeester van Blankenberge, stelt in een persbericht:  "De uitstraling van de kusttram is hopeloos achterhaald". De Klerck noemt de kusttram verder dé duurzame mobiliteitsslagader van de kust. "Die vervult een essentiële rol bij de uitbouw van de kuststrook en ligt dan ook mee aan de basis van zowel de toeristisch-recreatieve leefbaarheid als de economische ontwikkeling van onze littorale zone." Dat is wellicht het geval voor Blankenberge, maar wat de haven van Zeebrugge betreft is de kusttram eerder een obstakel, dat de ontwikkeling en het vlot doorgaand verkeer en havenverkeer in de weg staat. Een tramlus buiten Zeebrugge om dringt zich al jaren op. Daar maakte men zich echter in het kabinet van Hilde Crevits geen zorgen over. Wel over de toekomst van de kusttram "as is". "Er wordt momenteel een dossier opgesteld door De Lijn. Dat moet uitwijzen of er nieuwe trams moeten komen of dat een grondige renovatie van de huidige stellen volstaat", aldus het kabinet van de minister.


Op korte termijn komen er ook een aantal andere maatregelen. Zo beslist de Raad van Bestuur van De Lijn morgen over een uitgebreid onderhoudscontract. Tien en dan nog eens vijf trams zullen bij goedkeuring gerenoveerd worden, kort na de zomer. Aan het onderhoudscontract kleeft een prijskaartje van 1,8 miljoen euro. Vanaf komende donderdag zullen ook 13 hermelijntrams verhuizen van Gent en Antwerpen richting de kust met het oog op het zomerseizoen.

Heraanleg Herenweg in Knokke-Heist

Woensdagmorgen 5 juni werd in de badstad gestart met de heraanleg van de Herenweg ter hoogte van het bedrijfsverzamelgebouw van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist in 't Walletje in Westkapelle. De aannemer, RTS uit Zedelgem, start met de aanleg van het plein rond de kantoortoren van het bedrijvencentrum.Na het bouwverlof wordt dan de Herenweg zelf aangepakt. De werkzaamheden zullen half oktober beëindigd zijn. Momenteel rijden veel fietsers nog langs de Herenweg. Dit zal niet meer mogelijk zijn. Aan fietsers wordt aangeraden langs de Westkapellestraat te fietsen, ofwel langs de waterbuffervijver, over het houten brugje, en dan verder door het bedrijvenpark 't Walletje.

Lezing: Waarheid over water in Lakeside Paradise

Op vrijdag 14 juni om 20 uur geeft Raphael Claessens van de Clean Planet Managers in Lakeside Paradise een boeiende lezing over drinkwater. De spreker heeft het o.a over sportscholen  en  keuzes met betrekking tot onze voeding en lifestyle, dit alles om het maximale uit het leven te halen. Voor vele mensen is het immers onduidelijk welke cruciale rol drinkwater speelt.

Welke keuzes met betrekking tot drinkwater moeten we maken om onze gezondheid maximaal te ondersteunen? En zijn deze keuzes realiseerbaar of betaalbaar? “De Waarheid over Water” gaat over droogrest of residu sec, levend water, kraantjeswater, flessenwaters, diverse verpakkingen en filtersystemen.  Maar ook over de kosten en noodzaak van zuiver en vitaal drinkwater en de vervuiling die het meebrengt… Gedurende twee uur komen al deze onderwerpen aan bod. En dit ondersteund door een aantal geprojecteerde beelden en afgewisseld met enkele water-experimenten en  proevertjes van onbekende waters om ze te beoordelen op smaak en aantrekkelijkheid.


In een glas helder betoog brengt Raphaël Claessens dus de essentie van gezond drinkwater. Gedaan met de vele fabeltjes rondom ‘gezond’ drinkwater, flessenwater, filters of kraantjeswater. Bovendien leren de deelnemers ook hoe ze onnodige vervuiling kunnen tegengaan.

Knokke-Heistenaar valt aan met mes

Een 24-jarige man uit Knokke-Heist moet zich binnen enkele weken voor de correctionele rechter verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen. In de vroege uren van dinsdag had hij de uitbater van het jeugdhuis Charlie Rockets in de Brugse Hoogstraat aangevallen met een vleesmes. Hij veroorzaakte daarbij een snijwonde. Eerder was de Knokke-Heistenaar al de toegang tot het jeugdhuis ontzegd omdat hij een portefeuille en gsm van een andere bezoeker had gestolen. Na zijn aanval met het mes werd hij de politie in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. 

Wegwijs in Knokke-Heist 2013 - 2014

Deze zomer geeft het gemeentebestuur opnieuw Wegwijs in Knokke-Heist uit. Deze gemeentelijke informatiegids met actueel stadsplan wordt jaarlijks gedrukt op 34 000 exemplaren en gratis in elke bus op het grondgebied van de gemeente bezorgd. Ook ongeveer 2000 exemplaren worden verspreid in de gemeentelijke gebouwen. De brochure verschaft praktische info over het gemeentebestuur en geeft een heldere kijk op de vele overheidsinstellingen en privé-instanties die zich elke dag inzetten voor het welzijn van de bevolking. Het gemeentebestuur zorgt voor de invulling van de redactionele pagina’s. Voor de druk, de reclamewerving en verspreiding werkt het gemeentebestuur samen met de firma Publi-Touch. Medewerker Etienne Duchau, staat in voor de reclamewerving bij de plaatselijke handelaars. Hij kan zich legitimeren met een aanbevelingsbrief van het gemeentebestuur. Een factuur aan de handelaar wordt pas opgezonden na publicatie van de brochure.

Voor alle info in verband met advertenties: Etienne Duchau, tel 0495 54 77 56, centrumgroep@telenet.be

 Voor alle andere info: dienst Communicatie, tel. 050 630 133, communicatie@knokke-heist.be

Filmpremière met Surfers Paradise

Op zaterdag 13 juli om 20.30h presenteert Surfers Paradise de filmpremière van “Chasing Mavericks”; een langspeelfilm, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, over het leven van ‘s werelds jongste “big wave” surfer ooit: Jay Moriarity.

Jay Moriarity was jarenlang te gast in Knokke-Heist als instructeur en verantwoordelijke  van de O’Neill Surfacademy op Surfers Paradise. Die Surfacademy maakte deel uit van een Europese tour en bracht vanaf 1997 iedere eerste week van juli 10 Californische  topsurfers naar Knokke-Heist, waar ze gedurende een volle week gratis surfles gaven. Op die manier maakten honderden jongeren uit Knokke-Heist en omgeving kennis met de surfsport en met het uiterst sympathieke team. Gedurende die week stond de badstad in het teken van deze Amerikaanse surfhelden en werden ze door de kinderen en enthousiaste ouders op handen gedragen.

In 2001 kwam er echter een abrupt einde aan deze surfacademie daar Jay enkele dagen voor afreizen naar België op 22 jarige leeftijd tijdens het apne-trainen verdronk op de Malediven. De meeste big wave surfers worden beroemd dankzij het rijden van grote golven, Jay werd echt beroemd toen hij op 16 jarige leeftijd als jongste surfer ooit op Mavericks voor het oog van tientallen camera’s een “wipe out” maakte  dat hem niet alleen op 16 meter diepte tegen de bodem smakte maar dat hem ook minutenlang onder water hield. Toeschouwers en medesurfers hadden hem reeds opgegeven toen hij weer aan de oppervlakte verscheen. De foto’s van zijn val haalden alle voorpagina’s, nieuwsreportages en maakten hem op slag wereldberoemd in alle surfmiddens. Na deze doodservaring peddelde Jay gewoon weer naar de line up, klaar voor de volgende golf.

Op de ganse wereld zijn er zowat 10 “big wave spots”, dit zijn golven die alleen breken wanneer er een huizenhoge deining staat. “Mavericks” is de plaats bij uitstek in Californië, dichtbij Santa Cruz, waar Jay woonde. Als knaap kon hij urenlang naar de golven kijken en was het zijn droom er ooit op te surfen. De weg die hij aflegde om dit te kunnen verwezenlijken was lang en moeilijk, maar dankzij zijn moed en volharding plus het onder de vleugels genomen worden van een surfcoach ( rol van top acteur Gerard Butler,  oa bekend van “300” en “ Olympus has fallen”) slaagde hij uiteindelijk in zijn opzet. Het koude water, barre en gevaarlijke omstandigheden, gevaarlijke witte haaien en urenlange trainingssessies stonden niet in de weg.

De film dateert uit 2012 en haalde wereldwijd alle bioscoopzalen, maar niet in België daar we niet echt als surfland gecatalogeerd staan. Echter, daar er momenteel enkele honderden jongeren uit Knokke-Heist leerden surfen met Jay, en dat we niets anders dan positieve herinneringen aan hem overhouden, denken we dat dit een prachtige manier zou zijn om hem op die manier nog eens naar België te halen.

De film zal vertoond worden op groot scherm in Cultureel Centrum Scharpoord Knokke-Heist, en de opbrengst – 10 € per persoon – zal integraal naar de jongerenteams van Surfers Paradise gaan. Kaarten worden te koop aangeboden op Surfers Paradise zelf, Lakeside Paradise en in Cultureel Centrum Scharpoord. Leden van beide verenigingen en inwoners van Knokke-Heist krijgen voorrang voor aankoop tot en met 16 juni, daarna wordt de Belgische surfcommunity ingelicht en uitgenodigd om de resterende plaatsen in te nemen. Je kan ook 10 € per persoon storten op rek. nr KBC 473/2135911/29 van vzw Surfers Paradise met de vermelding “Chasing Mavericks” en dan zullen de kaarten klaar liggen aan de ingang. Daar het aantal plaatsen beperkt is tot 330 is het echt aan te raden op voorhand de kaarten aan te schaffen.

Willen we er nog aan toevoegen dat ook de niet-surfers aan hun trekken komen en dat de film geen opeenvolging is van traditionele golfritten, maar dat het echt een film betreft die handelt over moed, familiale waarden, sportiviteit en de passie voor de natuur en watersporten helemaal blootlegt. “Chasing Mavericks” is voor jong en minder jong , surfer of niet surfer, zeker het bekijken waard !


4.6.13

Knokke-Heistse Optima Open 2013 verder aangevuld

Goran Ivanisevic, winnaar van Optima Open 2010 en 2012, Richard Krajicek, Guy Forget en Thomas Enqvist nemen dit jaar terug deel aan Optima Open, het toernooi dat de tennissterren van weleer naar Knokke-Heist haalt. Zij zullen samen met Boris Becker, Yannick Noah, Mansour Bahrami en Henri Leconte de affiche kleuren. Naast de Champions Tour single matches, organiseert Optima Open, los van de ATP Champions Tour rankings, ook elke speeldag een ‘Special Guest Double Match’. Bovendien heeft de organisatie nog één naam in petto die eind juni bekend wordt gemaakt.

Hoogtepunt van het programma: dubbels met Becker en Noah
Yannick Noah zal van vrijdag tot zondag elke dag een dubbelspel spelen en op zaterdag 17 en zondag 18 augustus worden de tennisfans getrakteerd op een dubbelspel met Boris Becker. Wie hun spelpartners en tegenstanders zullen zijn, vindt u hier in het overzicht met de uurregeling van de reeds geplande wedstrijden. De naam van de laatste speler blijft nu nog een verrassing en wordt eind juni aangekondigd.

Belgische Mixed Double met Sabine Appelmans en Dominique Monami op donderdag 15/08
Op donderdag 15 augustus zullen de gastvrouwen en voormalige Belgische tenniskampioenen Sabine Appelmans en Dominique Monami het tegen elkaar opnemen met respectievelijk Thomas Enqvist en Mansour Bahrami aan hun zijde in een Mixed Double.
Optima Open maakt deel uit van de ATP Champions Tour, een serie van internationale toernooien voor de ‘living legends’ van het tennis die het professionele circuit tenminste een jaar verlaten hebben en 30 jaar of ouder zijn.


Tickets voor Optima Open 2013 zijn verkrijgbaar via www.optimaopen.been telefonisch op het betalend nummer +32 (0)900 701 55. Prijs ongenummerde dagtickets 15/08 en 16/08: 27,5€ - 17/08 en 18/08: 30€. Prijs genummerde dagtickets 15/08 en 16/08: 35€ - 17/08 en 18/08: 37,5€.

Maiden Call CMA CGM Alexander Von Humboldt in Port of Zeebrugge

Dinsdagmorgen om 2u arriveerde de CMA CGM Alexander Von Humboldt in de haven van Zeebrugge. Het is een zusterschip van de CMA CGM Marco Polo,  het grootste containerschip ter wereld, blijft in de haven tot morgenochtend. De nieuwbouw is een zusterschip van de ‘CMA CGM Marco Polo’, die in Zeebrugge gedoopt werd. De ‘CMA CGM Alexander von Humboldt’ werd genoemd naar een Duitse ontdekkingsreiziger en werd op 29 mei in Hamburg gedoopt.  Over enkele weken ontvangt de haven van Zeebrugge ook de CMA CGM Jules Verne. Deze drie schepen zijn de allergrootste containerschepen die momenteel de wereldzeeën bevaren. Ze hebben een capaciteit van 16.000 TEU. Dat staat gelijk met  97 km achter elkaar geplaatste containers, een rij zo lang als de afstand tussen Zeebrugge en Brussel.

Foto met dank aan Joke Swyngedouw

N-VA vraagt duidelijkheid ivm Casinodossier

In een mededeling zegt de N-VA in Knokke-Heist, dat de meerderheid “voor het eerst openlijk twijfelt aan het vermaarde Casinodossier.  N-VA vindt de tijd rijp om aan de bevolking te durven zeggen dat het ontwerp Steven Holl financieel en economisch niet haalbaar is.  N-VA wil samen met de meerderheid en de buurtbewoners meewerken aan Plan B”. 

Meerderheid twijfelt
Voor de N-VA-fractie is het duidelijk dat de meerderheid voor het eerst openlijk twijfelt aan het vermaarde casinodossier.  Het door de meerderheid op de gemeenteraad geagendeerde punt over het casinodossier werd de voorbije gemeenteraad plots van de agenda gehaald en met drie maanden uitgesteld, zogezegd om experten meer tijd te geven dit moeilijk dossier te doorgronden: “De N-VA is verwonderd dat de meerderheid in enkele dagen tijd plots het geweer van schouder verandert. Ofwel zitten de schepenen niet meer op dezelfde lijn, ofwel vreest de burgemeester dat hij met dit immoproject de marktprijzen van luxe-appartementen doet dalen, ofwel beseft de meerderheid nu dat zo’n appartementen niet zullen verkopen.  In elk geval weet het gemeentebestuur het zelf niet meer en kopen ze tijd.’ zegt fractieleidster Cathy Coudyser. 

N-VA vraagt duidelijkheid
Voor N-VA is het duidelijk.  “Op een bepaald moment moet je de moed hebben om aan de bevolking te zeggen dat het project financieel en economisch niet haalbaar is.  Deze tijd is nu gekomen.  Goed bestuur is knopen doorhakken en overgaan naar een alternatief.”  vervolgt Geert Deman, bestuurder AGSO.

Plan B – Casino renoveren tot cultuur- en evenemententempel.

N-VA blijft consequent met haar verkiezingsprogramma en herhaalt de vraag om inhoud en mensen boven immobiliënprojecten te plaatsen.  Knokke-Heist heeft nood aan een nieuwe toeristische en culturele aantrekkingspool.  Het Casino moet weer bruisen van activiteiten, evenementen, kunst of cultuur. De N-VA wil  samen met de meerderheid en de buurtbewoners deze denkpiste concreet invullen.  “Wij zijn voorstander om beroep te doen op de Vlaamse Bouwmeester om het gebouw van architect Stynen in haar oude glorie te herstellen.  Grote glaspartijen geven uit op de Zeedijk en op het te renoveren plein.  De beschermde Margrittezaal kan akoestisch een hoogstandje worden voor intieme, klassieke concerten.  De zalen kunnen aangepast worden aan de noden van de 21e eeuw. Nagenieten kan in het restaurant, de bistro of de gezellige pub.  De belangrijkste winkelstraten zijn vlakbij.  Financieel kunnen we met de privé samenwerken door ondergrondse garages te verkopen.  Een rotatieve parking lost deels het mobiliteitsprobleem op. ‘ weet fractieleidster Coudyser.   

Symposium over behoeftenonderzoek Ouderen en Zorg

Op dinsdag 18 juni om 13.30 uur organiseert het OCMW in Knokke-Heist een symposium over het project Boozt voor welzijn, een behoeftenonderzoek over ouderen en zorg in de badstad. Dit beleidsvoorbereidend traject bestaat uit drie pijlers: een omgevingsanalyse, een ouderenbehoeftenonderzoek en een zorgbehoeftenonderzoek.

Omgevingsanalyse
Het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen maakte in samenwerking met de lokale besturen en partners van het Sociaal Huis een kwantitatieve analyse van Knokke-Heist. Wat opvalt, werd opgenomen in een uitvoerig rapport.

Ouderenbehoeftenonderzoek
In 2012 ging een team van 30 vrijwilligers op stap met enquêtes om de noden, behoeften en het welbevinden van senioren in Knokke-Heist in kaart te brengen. Dankzij de inzet van de vrijwilligers werden 403 enquêtes ingevuld en opgehaald. Dit werd ondersteund door de VUB en de Provincie West-Vlaanderen.

Zorgbehoeftenonderzoek
HOGent interviewde mantelzorgers en zorgbehoevenden. Dit gaf een bijzonder boeiend verhaal van hun ervaringen met zorg door mantelzorgers, zowel van ouderen, kinderen en volwassenen met een beperking en personen met een psychische kwetsbaarheid. Deze bevindingen werden via focusgroepen getoetst aan de ervaringen van professionele hulpverleners.


De toegang is gratis. Inschrijven kan hier. http://www.formhost.be/wp/boozt/

Resto-running

Volgens Het Nieuwsblad krijgen in Knokke-Heist restaurants steeds vaker te maken met klanten die weglopen net voor ze moeten betalen. Het gaat om de chique vorm van “resto-running”. Oorspronkelijk werd het woord in Duitsland gebruikt om groepjes actievoerders aan te duiden die vijfsterren hotels en restaurants binnenvielen en er zich aan van alles te goed deden, terwijl ze via hun t-shirts de boodschap verkondigden "Die fetten Jahre sind vorbei". Tegenwoordig gaat het om tafeltjes restaurantgasten die braafjes bestellen en eten, maar daarna gebruik maken van een druk moment om zonder betalen de plaat te poetsen. Bij Twitter is deze nieuwe betekenis voor “resto-running” inmiddels “woord van de dag”. Ondertussen nam de uitbater van La Terrasse du Zoute in de badstad maatregelen. Hij heeft bewakingscamera’s op zijn terras geïnstalleerd. De kelners zijn voorzien van oortjes zodat ze snel kunnen verwittigd worden als gasten proberen te ontsnappen…

Langer visseizoen in de Golf

Afgelopen week zijn de eerste Vlaamse bokkenvaartuigen naar de Golf van Biskaje vertrokken. Het Golfseizoen duurt dit jaar langer dan voorheen, voor het eerst vanaf 1 juni tot eind september. Bij de Rederscentrale hebben zich zo’n 16 reders aangemeld om in de periode tussen 1 juni en 1 oktober in de Golf te mogen vissen. Het Belgische tongquotum na ruilen in de Golf is dit jaar 329 ton (vorig jaar 384 ton). Voor 2013 is er tevens 234 ton zeeduivel beschikbaar. Verder zijn beperkte bijvangsten van langoustines, schol, schartong, wijting, heek, schelvis, zwarte koolvis, leng en kabeljauw mogelijk. Knokke-Heistenaar Emiel Brouckaert, directeur  van de Rederscentrale, keerde vorige week vrij verheugd terug van de jaarlijkse ontmoeting met de betrokken instanties in La Rochelle, voorafgaand aan het Golfseizoen. Brouckaert stelde vast dat het verzoek van de Rederscentrale voor een langere spreiding van het seizoen door de overheid is opgepikt en gestroomlijnd. Daarmee kunnen overgrote aanvoeren in korte tijd worden voorkomen.

Kragendijk tijdelijk onderbroken

Vanaf maandag 10 juni tot en met vrijdag 21 juni  wordt de Kragendijk tegenaan de Kragenhoek afgesloten voor het autoverkeer.  Een gedeelte van de rijweg en verkeersplateau dient hersteld te worden.  Vanaf de Kalvekeetdijk zal er enkel nog plaatselijk verkeer in de Kragendijk toegelaten zijn.  Doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Natiënlaan.  Vrachtverkeer afkomstig van de bouwfirma Verhelst zal omgeleid worden in de richting van de Kalvekeetdijk.


Ter hoogte van de werken zal er een plaatselijke omleiding zijn via de Kragenhoek naar de Smedenstraat.  In de Kragenhoek zal er langs de omleidingsroute een parkeerverbod van toepassing zijn. Vanuit de Jan Devischstraat en Smedenstraat zal er in de Kragendijk enkel tot aan de werkzaamheden kunnen gereden worden.   Dit verkeer zal via de Smedenstraat en de Kragenhoek naar de Kragendijk omgeleid worden.  (Brom)fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Vanaf september zullen de andere verkeersplateaus in de Kragendijk aangepakt worden. Dit zal gebeuren in verschillende fasen.

Voordracht Unizo

Op initiatief van de afdelingen Unizo in Knokke-Heist wordt op dinsdag 18 juni een voordracht gehouden door Karel Van Eetvelt. Dat gebeurt om 20u in het Antique Café in de Lippenslaan. Van Eetvelt is gedelegeerd bestuurder van de ondernemersorganisatie Unizo. Onderwerp van de voordracht: “Is er nog toekomst voor de ondernemer?”


Kaarten zijn beschikbaar via unizo.knokke@telenet.be

Veel belangstelling voor “Bier en Vertier”

Er is veel belangstelling voor de tentoonstelling “Van Albatros tot Zelzate”, die door de heemkring Heyst Leeft momenteel wordt ingericht in samenwerking met Museum Sincfala. Tot eind november kan men in het museum in de Pannenstraat te Heist gratis naar een overzichtstentoonstelling over de volkscafés in Heist en Duinbergen. Rond de vorige eeuwwisseling was één op de vijftien woningen in Heist een herberg. Dat kwam omdat heel wat mensen die veel volk over de vloer kregen hun voorhuis gingen inrichten als café om zo een paar centen bij te verdienen. Later verdwenen heel wat van die ‘estaminets’, maar er kwamen veel toeristische drankgelegenheden bij. Tegenwoordig spreekt men van tearooms en brasseries, maar er bestaan ook nog enkele knusse, authentieke volkscafés. 

Toch merk je als bezoeker onmiddellijk dat Heist doorheen de jaren veel veranderd is. De meeste cafés en knusse geveltjes zijn verdwenen en velen zullen met heimwee terugkijken naar de foto’s van volkse cafébazen en –bazinnen. Museum Sincfala heeft complementair aan de fototentoonstelling nog enkele gezellige hoekjes uitgewerkt die je doen wegdromen bij de tijd van toen.

Het samenstellen van deze tentoonstelling vergde vele maanden voorbereiding. De vele opzoekingen in oude publicaties en het doorzoeken van de prentkaarten- en fotocollectie van het museum, hebben hun vruchten afgeworpen. Maar ook het aanspreken van een aantal privéverzamelaars en vooral het uitpluizen van de uitvoerige nota van de heer Arnold Roels over dit onderwerp, zorgen er voor dat ‘Van Albatros tot Zelzate’ een bezoek meer dan waard is.

Heyst Leeft benadrukt dat deze tentoonstelling geen eindpunt is, maar de start van een nog completer overzicht van volkscafés en herbergen in Heist en Duinbergen. Beschik je zelf nog over aanvullende foto’s of informatie? Breng het naar Museum Sincfala. Je foto’s worden ter plaatse gescand en je krijgt ze onmiddellijk terug. En zo worden ze meteen bewaard voor het nageslacht. 

Meer foto's vind je HIER.  

Deze tentoonstelling kwam mee tot stand dankzij de steun van de Knokse Drankencentrale, Nieuwstraat 29, 8300 Knokke-Heist - tel: 050 63 14 80

Sincfala, Museum van de Zwinstreek
Pannenstraat 140 – 8300 Knokke-Heist
T: 050 530 730 / sincfala@knokke-heist.be / www.sincfala.be
Zaterdag 1 juni tot en met 30 november 2013

Elke dag van 10 – 12 uur en 14 – 17.30 uur

3.6.13

Goed eerste jaar voor ibis Styles Zeebrugge

ibis Styles Zeebrugge opende een jaar geleden de deuren, als eerste ketenhotel aan de Vlaamse kust. Het jonge hotel kan met een grote glimlach terugblikken op het eerste levensjaar: een jaar met een bezetting van zo’n 70%, maar vooral ook tevreden gasten.

Zeebrugge was niet onmiddellijk de meest voor de hand liggende plaats om een nieuw hotel te bouwen, maar Industrie Hotelière, dat via een franchiseovereenkomst met Accor het hotel uitbaat, zag uitgebreide mogelijkheden. Zowel de nabijheid van de haven als uitgebreide toeristische mogelijkheden werden aangehaald als belangrijkste troeven. Resultaat: een hotel met 60 kamers onder de naam ibis Styles.

Hoewel het weer de voorbije maanden niet echt was wat men van de lente verwacht kan het hotel toch aardige cijfers voorleggen. Dit is onder meer te danken aan de populariteit van het hotel bij Zeebrugse bedrijven. “Zakenmensen die in de Zeebrugse haven zijn kennen ibis Styles en weten dat het merk, waar ook ter wereld, staat voor een kwalitatieve overnachting en een goed comfort. Deze groep vindt dus gemakkelijk de weg naar het hotel”, zegt Ann Bal, General Manager van ibis Styles Zeebrugge. Naast een belangrijk aandeel business overnachtingen vinden ook particulieren de weg naar het Zeebrugse hotel. Dit weerspiegelt zich in een grote vraag naar familiekamers en de populariteit van het zwembad.

Dankzij gerichte marketingacties en positieve mond-aan-mondreclame raakt het hotel na een jaar nu ook gekend in het buitenland. “De ligging nabij Brugge, het strand, de haven en de toegankelijkheid tot de rest van de kust via de Kusttram zijn goede troeven om gasten naar Zeebrugge te halen”, zegt Ann Bal. “We zijn overtuigd dat ibis Styles een meerwaarde betekent voor het Zeebrugse toerisme. Een goed draaiend hotel betekent extra gasten voor Zeebrugge en bijgevolg een stimulans voor de lokale economie”, vervolgt ze.


Na een jaar heeft ook het team zijn weg goed gevonden. Zowel onderling als naar de gasten toe vormen de medewerkers een goed geoliede machine. “Een nieuw hotel is voor iedereen even wennen, maar mede door de motivatie van de medewerkers zijn we snel op elkaar ingewerkt geraakt. Nu ook de buitenkant van het hotel voltooid is kunnen we ons richten op het komende jaar. We zijn klaar om onze bezetting nog hoger te stuwen”, besluit Ann Bal.

Groene Pluim 2013 uitgereikt

Het MOS-project van de basisschool De Zeeparel in Heist heeft de Groene Pluim 2013 in de wacht gesleept van de partij Groen. Zij behaalden in het verleden hun 1ste MOS-label (MOS staat voor “Milieu op School”) . Het schoolteam en de leerlingen gaan momenteel ten volle voor een tweede label. Verkeersveiligheid bevorderen via een stap- en fiets-o-strade naar en van school is hierbij hun terechte blikvanger. Tussen eind maart en half mei mochten alle inwoners van Knokke-Heist stemmen over wie dit jaar de  laureaat voor de actie Groene Pluim zou worden.

Naast de laureaat waren er dit jaar – hierbij vermeld in willekeurige volgorde – nog 10 genomineerden:
1. Oxfam Wereldwinkel, voor het ontwikkelen van de “eerlijke handel” gedachte.
2. Kringwinkel ‘t Rad, voor hun sociale werkplaats, recyclage en 2dehandsverkoop.
3. Strijk- &Verstel winkel, georganiseerd vanuit het Sociaal Huis in Heist, voor het creëren van tewerkstelling en het verlenen van professionele dienstverlening aan de bevolking.
4. Jeugdatelier Oranje, voor het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan kinderen &
jongvolwassenen met en zonder beperking.
5. De zwerfvuilactie, georganiseerd door Surfers Paradise, voor het optrommelen van
vrijwilligers om deel te nemen aan een strandopruimactie in maart.
6. Jeugdclub ’t Verzet, een succesverhaal, voor zijn sociale rol als locatie, waar iedereen die
zich jong voelt welkom is.
7. SBSO de Varens, voor de Autiwerking, een polyvalente opleiding voor jongeren met
autisme, waarbij men oog heeft voor ecologie en duurzaamheid, door o.m. recyclage, dit
i.s.m. de Kringwinkel.
8. Bio-zuivelhandel “De Zonnegaard”, voor de verwerking, zonder enige kunstmatige
toevoeging, van biologische producten tot kaas, yoghurt en desserts.
9. Bio-landbouw “De Jaargetijden” omwille van het vers, verzorgd en ruim assortiment van 100% biologisch geteelde groenten en fruit.

10. Mevr. Myriam Paps, voor haar sociaal engagement t.a.v langdurig zieken. 

Eerste schip van Evergreen-Hanjin CEM/ANN dienst in juli in Zeebrugge

Het eerste schip van de herschikte CEM/ANN dienst van Evergreen Lines en Hanjin Shipping Lines wordt in de haven van Zeebrugge verwacht op vrijdag 19 juli. De schepen van deze Azië-Europadienst zullen worden behandeld aan de Zeebrugge International Port Terminal (ZIP) van PSA. Evergreen Lines en Hanjin Shipping Lines maakten eerder dit jaar het nieuwe schema van hun gezamenlijke CEM/ANN-dienst bekend. Port of Zeebrugge werd opgenomen in de dienst als de laatste Europese haven voordat de schepen terugkeren richting Azië. Ook Cosco, “K” Line en Yangming zullen op deze dienst slots voor hun rekening nemen.
Port of Zeebrugge en PSA melden vandaag dat de schepen van deze dienst aan de ZIP-terminal zullen worden behandeld. Deze ultramoderne terminal van PSA, de grootste terminal operator wereldwijd, is gelegen aan de noordzijde van het Albert II-dok. De terminal heeft een diepgang tot 17 m en is uitgerust met de grootste containerkranen in Europa, met een reikwijdte van 24 containers breed. PSA Zeebrugge baat tevens de CHZ-terminal uit op het westelijke schiereiland in de voorhaven.

Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van Port of Zeebrugge, is zeer tevreden met de keuze van Evergreen en Hanjin. “De CEM/ANN dienst is een belangrijke verbinding met het Verre Oosten en dus ook een bijkomende versterking van onze banden met deze Aziatische landen. Wij zijn blij Evergreen en Hanjin in Zeebrugge te verwelkomen.”  Enno Koll, Managing Director PSA Zeebrugge is bijzonder verheugd om de CEM/ANN dienst te kunnen verwelkomen. “De haven van Zeebrugge bevestigt hiermee haar positie als diepzeehaven met een uitstekende ligging op het kruispunt van belangrijke mondiale routes.”  Het schema van de CEM/ANN-dienst is als volgt: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Yantian, Tanjung Pelepas, Colombo, Rotterdam, Felixstowe, Hamburg, Zeebrugge, Algeciras, Colombo, Tanjung Pelepas, Hong Kong, Qingdao.

Langer nadenken over nieuw Casino…

Op de gemeenteraad in Knokke-Heist was er heel wat ongenoegen bij de NV-A oppositie rond  het verdagen van het punt dat het AGSO de vrije hand had moeten geven bij het onderhandelen met de enig overgebleven kandidaat PPS-medecontractant voor de realisatie van het nieuwe Casino. Met name vroeg factieleidster Cathy Coudyser zich af wat er gebeurd is tussen het plaatsen van het agendapunt op 7 mei en het moment waarop men het vanaf 23 mei wilde verdagen naar de raadszitting van augustus. Ze vroeg zich af of “de heilige geest was neergedaald” waardoor de meerderheid inzag dat een en ander geen haalbare kaart was. Burgemeester Lippens antwoordde dat voor “het PPS-van-de-eeuw meer informatie nodig was”. Coudyser bood andermaal aan om mee te denken over een plan B voor het Casino. Lippens zei dat de meerderheid dat zelf wel zou doen, en dat er zelfs een plan B en C was. Dit mag door eerdere uitspraken van leden van het college echter zeer in twijfel getrokken worden. Het standpunt tot nog toe is steeds geweest, dat als zelfs een aangepast Holl Casino plan geen haalbare kaart blijkt te zijn, men dan terug naar AF moet. 

Bibliotheek Burgemeester Frans Desmidt dicht na 100 jaar

Op zondag 2 juni sloot op het Gemeenteplein in Knokke-Heist bibliotheek Burgemeester Frans Desmidt, de enige zelfstandige Willemsfonds bibliotheek in Vlaanderen, na 100 jaar definitief zijn deuren. Een gebrek aan financiële middelen voor de dringende renovatiewerkzaamheden aan het gebouw maar ook een toekomstig gebrek aan medewerkers dwong de beheerraad tot deze pijnlijke beslissing. De vzw Bibliotheek Burgemeester Frans Desmidt hield naar aanleiding van de sluiting op het Gemeenteplein een receptie voor klanten en medewerkers. Voorzitter Dirk Overstraete dankte in zijn toespraak de vrijwilligers die jarenlang de werking verzekerden. Boegbeelden Elena Boey, Monique Westyn, Jo D’hondt, Johnny Sohie en Hendrik White werden voor hun jarenlange inzet nog eens uitdrukkelijk in de bloemetjes gezet.

Eerste bibliotheek in uithoek van wasserij
De Willemsfondsbibliotheek ontstond op vraag van minister Maurice Lippens. Hij was bezorgd om de cultuur van de inwoners van Knokke en wilde graag dat er een openbare bibliotheek kwam. Het Willemsfonds kwam hem te hulp en bezorgde een kist boeken. Deze ‘reizende’ bibliotheek kwam uiteindelijk op een zolder terecht en bleef daar enkele jaren onaangeroerd. Bruggeling Raymond Aertssen maakte hier komaf af. Met de hulp van Alfons Hinderyckx en René Carette laadde hij de boeken op een kruiwagen en trok ermee naar de Kerkstraat waar de mensen op zondag de mis kwamen bijwonen. De bibliotheek werd uiteindelijk opgericht in een uithoek van een wasserij. Tijdens de eerste wereldoorlog werden de boeken opnieuw vier jaar lang opgeborgen.

Officiële erkenning in 1923
Frans Desmidt, die later burgemeester werd, stak de pioniers in 1920 een handje toe. Hij zorgde ervoor dat de bibliotheek in het stadhuis mocht ingericht worden. De openbare bibliotheek kreeg een officiële erkenning in 1923 en kon al snel rekenen op een groot lezerspubliek. Tot aan de tweede wereldoorlog breidde de bibliotheek verder uit, professionaliseerde en kende een groeiend lezersbestand.

Bezetter krijgt bibliotheek niet klein
De bibliotheek werd in september 1940 omgedoopt tot Stadsbibliotheek. De illegale oorlogsburgemeester Leyn verbood het Willemsfonds toegang tot de bibliotheek. Het bestuur liet het er niet bij en met de hulp van de bevolking drongen ze het stadhuis binnen en verscheepten ze alle boeken met stootkarren. De boeken werden daarna ondergebracht in de villa The Swallows op het Gemeenteplein. Tijdens de bezetting verdrievoudigden de uitleningen.

Opklimmen uit het dal na de oorlog
Half april werd burgemeester Frans Desmidt samen met enkele andere bestuursleden opgepakt en afgevoerd naar de concentratiekampen. De bibliotheek ging tijdelijk dicht. Zowel Frans Desmidt als de overige leden sneuvelden in de kampen. Vier maanden na de bevrijding ging de bibliotheek opnieuw open op het Gemeenteplein en klom ze langzaam maar zeker uit het dal. Hoewel de bescheiden boekerij in de laatste decennia van de 20ste eeuw nog amper kon optornen tegen de officiële gesubsidieerde openbare bibliotheek, slaagden vrijwilligers en schenkers van boeken er toch in om het 2de millennium te halen.  Omdat het gebouw uit 1834 dringend na een renovatie toe was en de vzw deze zware investeringen niet langer kon ophoesten,  besloot de beheerraad na 100 jaar boeken uitlenen uiteindelijk in schoonheid te eindigen.


Foto met dank aan Ingrid Dryepondt