27.9.13

MILO organiseert audities musical Hairspray

Na zeven succesvolle voorstellingen van Beauty and the Beast staan de musicalleeuwen van MILO in Knokke-Heist opnieuw te popelen om aan hun volgende productie te beginnen. Op 13 oktober houden ze open audities, zowel voor jongeren als volwassenen, voor hun volgende voorstelling, de dansmusical ' HAIRSPRAY'.
MILO gaf het beste van zichzelf in de musical Beauty and the Beast. De prachtige kostuums en de getalenteerde cast zorgden voor een musical van hoog niveau met keer op keer staande ovaties als afsluiter. Met meer dan 2.500 toeschouwers en lovende reacties mogen we spreken van een uiterst succesvolle productie. 
Maar musicalgroep MILO is nog lang niet uitgezongen. Op 13 oktober houden ze open audities in CC Scharpoord, zowel voor jongeren als volwassenen, voor hun volgende productie. MILO zal in september 2014 de sixties dansmusical 'HAIRSPRAY' ten tonele brengen. Een prachtige productie vol meeslepende muziek die het publiek zal terugvoeren naar deze swingende jaren van weleer. Ook dit belooft weer een klapper van formaat te worden. 
Droom je ervan om in een echte musical te staan? Wil je intensief begeleid worden in zang, dans en drama? Twijfel niet langer en waag je kans! Inschrijven kan via mail naar musicalgroepmilo@live.be.

N-VA verliet tijdelijk Knokke-Heistse gemeenteraad

De gemeenteraden in de badstad worden steeds grimmiger. De N-VA, die strikt de puntjes op de “i” en alle andere letters wil zetten, raakt om de haverklap slaags met de dictatoriale houding van voorzitter burgemeester Lippens, die onder meer dingen zegt zoals “de wetgeving zullen we naleven, als dat mogelijk is, eventueel…” 
Donderdagavond heeft de N-VA tijdelijk de gemeenteraad in Knokke-Heist verlaten. De partij gaat namelijk niet akkoord met de manier waarop de 8 deskundigen voor de Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) benoemd zijn.  Het opstappen van de N-VA-raadsleden gebeurde na herhaaldelijk aandringen op het volgen van de geijkte procedure.    ‘Het college heeft enkel haar kandidaten voorgedragen en ging het inhoudelijk debat uit de weg.  N-VA kreeg geen kans om haar voorgedragen kandidaten en motivatie uit de doeken te doen. Hiermee ontneemt Lippens en Co de democratische werking van een gemeenteraad.  Dit is voor ons nochtans fundamenteel’ aldus Kamerlid en fractieleider Cathy Coudyser.
Benoemingen in Knokke-Heist zoals op het federale niveau, vriendjespolitiek
Voor N-VA is het duidelijk dat in Knokke-Heist op dezelfde manier tewerk gegaan wordt zoals de topbenoemingen op het federale niveau.  De ministers benoemen, leggen geen enkele verantwoording af aan het parlement en kiezen zeker niet voor deskundigheid maar voor politieke kleurtjes.  ‘Welnu, in Knokke-Heist stelt het College de kandidaten voor, te nemen of te laten, legt geen verantwoording af tegenover de gemeenteraad en ontwijkt elk debat erover.  Bovendien is ook in Knokke-Heist deskundigheid ondergeschikt aan politieke voorkeur en wordt dit dus pure  vriendjespolitiek.  Dit tart alle verbeelding en druist regelrecht in tegen de geest van het decreet’, aldus Coudyser. 
Expertise eerst en geen belangenvermenging voor N-VA

‘Onze motivering om waardevolle kandidaten naar voor te schuiven was in de eerste plaats gebaseerd op deskundigheid.  Bij de vele kandidaten zaten echt mensen met grote expertise, maar die blijkbaar niet passen in het GBL verhaal.  Die mensen krijgen nu zelfs geen kans’ betreurt Coudyser.   Bovendien passen wij voor mogelijke belangenvermengingen en dragen wij enkel kandidaten naar voor die geen persoonlijke of zakelijke belangen.  Daarmee passen wij enkel het decreet toe dat zegt dat wie in een dossier persoonlijk, zakelijk of via familie tot in de tweede graad betrokken is, niet kan deelnemen aan de bespreking en stemming van een dossier.  ‘ Als de meerderheid een notaris uit Knokke-Heist voordraagt als voorzitter,  en daarbovenop ook één van de grote projectontwikkelaars in Knokke-Heist en een gekende architect aanstelt, dan is belangenvermenging niet ver weg.  Dat bewijst opnieuw de arrogantie van de macht van een partij die te lang geen oppositie had en ook geen oppositie duldt.  Ook politici die een mandaat, weliswaar in een andere gemeente uitoefenen, kunnen voor N-VA niet.  ‘Er waren voldoende kandidaten met grote expertise die dit alles overstijgen en ook eens een nieuwe kijk op de ruimtelijke ordening in Knokke-Heist zouden binnenbrengen.  Daar hadden we nood aan’ gaat Coudyser verder.  De N-VA zal dan ook de nodige stappen zetten om deze eenzijdige beslissing terug te draaien.

Dinsdag start vossenjacht in Knokke-Heist

Vanaf 1 oktober is de jacht op de vos opnieuw geopend. Zoals eerder gemeld worden deze dieren steeds vaker opgemerkt in de gemeente. Ze zoeken zo veel mogelijk rustige plekken op waar ze kunnen jagen op konijnen of vogels. Zo vindt u de vossen terug in het natuurreservaat Het Zwin, maar ook bij de golfterreinen. Het dichte struikgewas daar biedt bescherming en kansen om konijnen te besluipen.
Strikte reglementering
Het jachtseizoen op de vos loopt tot 14 februari. Daarnaast is het in bepaalde bijzondere gevallen ook nodig om de jacht te organiseren buiten het seizoen. De vossenjacht en de uitzonderingen zijn strikt geregeld en de jagers moeten dus aan heel wat voorwaarden voldoen.
Voorwaarden gewone jacht
Zo mogen de vossen niet bejaagd of beschoten worden binnen een straal van 50 m rond de vossen- en dassenburchten. Ook het gebruik van honden is verboden bij vossenjacht binnen een straal van 50 m rond een vossen- of dassenburcht. De vossen mogen bejaagd worden met een vuurwapen (hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van 4 mm niet overschrijdt of kogelpatronen) of met roofvogels (enkel roofvogels die gehouden worden conform de wettelijke regels die gelden voor het houden van deze dieren). Voor roofvogels die behoren tot soorten die beschermd worden door het Soortenbesluit van 15 mei 2009 betekent dit dat moet voldaan zijn aan de bepalingen van hoofdstuk 6. 
Voorwaarden bijzondere bejaging voor schadevoorkoming
Bijzondere bejaging op de vos kan van 15 februari tot en met 14 maart en van 15 mei tot en met 30 september. Bijzondere bejaging van de vos kan om belangrijke schade aan eigendommen te voorkomen (bv. pluimvee, andere neerhofdieren,…). 

Zeebrugse transportfirma beticht van mensenhandel

De Zeebrugse transportfirma Transeco zou jarenlang illegale Bulgaren tewerkgesteld hebben tegen een hongerloon. De eigenaars van het bedrijf, een koppel uit Waasmunster, staan nu terecht wegens voor mensenhandel. De slachtoffers werden in Bulgarije geronseld via krantenadvertenties en onder valse voorwendsels naar ons land gelokt. Het koppel richtte in Bulgarije de strofirma BIGT op om de Belgische arbeidswetgeving te omzeilen. De praktijken kwamen vier jaar geleden aan het licht toen een van de truckers klacht kwam neerleggen bij de Scheepvaartpolitie. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding eist als burgerlijke partij een schadevergoeding van 2.500 euro. In de zaak staat ook een 51-jarige Bruggeling terecht. 

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in de badstad vind je HIER.

Boekvoorstelling ‘Het vloedgetij’

Op vrijdagavond 11 oktober om 20 uur wordt de nieuwe poëziebundel ‘ Het vloedgetij’ van Claude van de Berge ( gedichten) en Arlette Walgraef (foto’s) voorgesteld in bibliotheek Scharpoord te Knokke-Heist. Claude van de Berge wordt steeds meer erkend als één van de belangrijke vernieuwers in de hedendaagse Nederlandse literatuur, waarin hij een eenzame en eigen plaats inneemt, los van iedere mode of strekking. ‘Het vloedgetij’ is de veertiende poëziebundel van deze dichter. De bundel is opgebouwd uit twee delen, ‘Zangrunen’ en ‘Dankgezangen’, die verenigd worden in een kort, afsluitend derde deel ‘Aanwezigheidstekens’. Vloedgetij, metafoor voor ontgrenzing, ontzelving, vervoering, vormt een stroom van verbale ritmen waarmee de stem van de lezer een eenheid aangaat. Dat wat de kwantumfysica ‘trilling’ noemt, de mystiek ‘eenheid’ en de poëzie ‘ woord’, wordt een ervaring van meditatieve verbondheid, of vervulling van het onzegbare. De poëzie van Claude van de Berge spiraliseert rond het mysterie dat esthetisch, existentieel en wezenlijk een middelpunt vormt.

Recensent Jooris van Hulle voert een gesprek met de dichter. De gedichten worden voorgedragen en begeleid door de foto’s van Arlette Walgraef en ook door muziek van Johan van den Abeele (saxofoon) en Carl Deseyn (synthesizer).

Zeebrugse vechtersbazinnen voor de rechter

Twee vrouwen uit Zeebrugge staan in Brugge terecht voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen in Knokke-Heist.  De agressiefste, die 23 jaar is, moet zich verantwoorden voor drie vechtpartijen. Ze deinsde er zelfs niet voor terug om met mannen op de vuist te gaan. De zwaarste feiten vonden plaats in Knokke-Heist. Vier Nederlandse vriendinnen kregen het op 15 juli vorig jaar in Yssi’s aan de stok met de twee Zeebrugse vrouwen. Een van de Nederlandse meisjes incasseerde zware klappen. De 23-jarige uit Zeebrugge heeft al meer op haar kerfstok en riskeert een jaar effectieve celstraf. 

18 procent blaast positief afgelopen zomer

De lokale politie Damme/Knokke-Heist betrapte de voorbije zomermaanden 93 bestuurders die reden onder invloed van alcohol. Er werden ook 43 rijbewijzen ingetrokken. Met de controles ondersteunde de lokale politie de vernieuwde BoB-campagne ‘Organiseer je vooraf… klaar om te bobben’ van het Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid (BIVV).
Kleine, gerichte controles
De lokale politie nam de voorbije zomer-BoB-campagne 521 ademtests af. In totaal bliezen 93 bestuurders (ofwel 18 procent) positief. Dit betekent een stijging van 3 procent in vergelijking met de actie in 2012. De politie trok ook 43 rijbewijzen in, wat neerkomt op een toename van bijna 2 procent in vergelijking met vorig jaar. “Door de kleine, gerichte controles boeken we elk jaar resultaat,” zegt korpschef Etienne Stockx. “De campagnes en controles zijn een belangrijk middel om de bestuurders er aan te herinneren dat alcohol niet thuis hoort in het verkeer. Ons korps bobt alvast verder mee met het BIVV. Het is noodzakelijk dat we ons samen blijven inzetten voor meer verkeersveiligheid.” De acties lopen na de zomermaanden door. In de politiezone Damme/Knokke-Heist kan je het ganse jaar door op alcohol, drugs en snelheid worden gecontroleerd.

Cursus Zeeanimator 2014

Naar aanleiding van de Week van de Zee werden diverse veldwerkpakketten ontwikkeld om met kinderen uit het basisonderwijs natuur en milieu aan zee te ontdekken. In de cursus Zeeanimator leer je drie van deze pakketten onder de knie krijgen. Om er efficiënt mee te leren werken, wordt heel wat aandacht besteed aan hoe je kinderen bij natuur en milieu betrekt. 
Kinderen de natuur laten beleven, vraagt een specifieke aanpak. Vandaar de keuze voor veldwerk. Bij veldwerk leert men over de werkelijkheid in die werkelijkheid en ligt de nadruk op begrippen als beleven, waarnemen, exploreren en ervaren. Leren gebeurt zoveel mogelijk in de praktijk, in de realiteit, ervaringsgericht. De kinderen krijgen tal van opdrachten (dus zelf doen) en is er veel aandacht voor communicatie (ervaringen uitwisselen met elkaar).
Om de cursus te volgen is geen specifieke voorkennis nodig. Interesse voor natuur en met het jonge volkje de ontdekkingstocht willen aangaan, zijn je belangrijkste troeven. Na de cursus kan je als vrijwilliger ingezet worden door een kustgemeente of bezoekerscentrum of een educatieve organisatie zoals Horizon Educatief vzw uit Oostende om kinderen de natuur op een speelse manier te laten ontdekken. Zowel tijdens de Week van de Zee (25 april tot 11 mei 2014) of daarbuiten als scholen naar de kust op zeeklassen komen,… 
Cursus Zeeanimator: dinsdagen 11, 18 en 25 maart 2014 van 9.30u tot 16.30u
Plaats: Provinciedomein Raversyde – Nieuwpoortsesteenweg 636 – 8400 Oostende 
Steunpunt NME Kust T 059 34 01 64 

Inschrijven: Stuur een mailtje met je naam – adres – geboortedatum aar weekvandezee@west-vlaanderen.be De deelnameprijs bedraagt € 20, te storten op rekening van de Provincie West-Vl aanderen Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries Brugge nr. BE21 0910 1313 1203 met vermelding ‘Zeeanimator 2014’ en je naam. Inschrijven kan tot 1 maart 2014.

26.9.13

Port of Zeebrugge ontvangt Vietnamese ministeriële delegatie

Het Zeebrugse havenbestuur heeft donderdagmorgen een officiële delegatie uit Vietnam ontvangen. De delegatie stond onder leiding van de Vice-premier Hoang Trung Hai en de Vice-minister van Industrie en Handel Ho Kim Thoa.
De Vietnamese delegatie, bestaande uit 7 ministers geleid door de Vice-premier van Vietnam, is in Zeebrugge om de mogelijkheden voor de distributie van seafood te onderzoeken. De hele delegatie, meer dan dertig personen, wordt ontvangen in het havenhuis door het havenbestuur in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, West-Vlaams gouverneur Decaluwé, burgemeester Renaat Landuyt en haven CEO Joachim Coens.
Het thema ‘Food’ is een speerpunt in het beleid van de kusthaven, die dankzij de goede lucht- en omgevingskwaliteit de status van Clean Port heeft en dus een aantrekkelijke locatie is voor de voedingssector. Door de centrale ligging in West-Europa is Zeebrugge uiterst geschikt voor distributie binnen Europa of wereldwijd.
De delegatie startte haar bezoek aan onze kusthaven in het Pierre Vandammehuis. Daar stelde CEO Port of Zeebrugge Joachim Coens de haven voor en specifiek haar mogelijkheden in voedingsdistributie. John Verzeele, coördinator investeren bij Flanders Investment & Trade geeft vervolgens een presentatie over investeren in Vlaanderen. Nadien kreeg de delegatie een rondleiding in de haven.
Minister Hilde Crevits maakte zich vrij om de Vietnamese delegatie te ontmoeten als voorbereiding op de missie naar het Verre Oosten tijdens de tweede week van november dit najaar. Tijdens deze economische missie met Flanders Investment & Trade trekken de Vlaamse haven CEO’s onder leiding van de minister naar Singapore en Vietnam. 

Foto genomen tijdens het bezoek in het Vandammehuis. Van links naar rechts: Vincent De Saedeleer Vice-President Port of Zeebrugge, John Verzeele coördinator investeren bij Flanders Investment & Trade, Carl Decaluwé Gouverneur West-Vlaanderen, Hilde Crevits Vlaams Minister Mobiliteit en Openbare Werken, Joachim Coens CEO Port of Zeebrugge en Trung Hai Hoang Vice-Premier Vietnam.

Dag van de Architectuur in Knokke-Heist

Op zondag 13 oktober vindt in Knokke-Heist de Dag van de Architectuur plaats. U kunt die dag kennismaken met alle architecturale pareltjes van de gemeente. Een inspirerende fietstocht brengt u langs de mooiste juweeltjes van Knokke-Heist. Ook komt u alles te weten over de heraanleg van het Zwin Natuurcentrum. Schrijf u snel in, want de plaatsen zijn beperkt! 
Programma
• Inleiding om 9 uur aan CC Scharpoord in de Meerlaan:
- ontvangst in Cafécultuur met koffie en een koffiekoek en inleiding door schepen Maxim Willems.
- film met een schets van de lopende projecten in de schouwburg en een korte toelichting.
• Start fietstocht om 9.45 uur:
De fietstocht leidt u naar pittoreske architecturale juweeltjes langs het Rubensplein, het IJzerpark, het Lichttorenplein, de villawijken van het Zoute en het beeld van Anthony Gormley tot aan het Zwin Natuurcentrum.
• Toelichting Zwin van 11.30 tot 12.30 uur:
Tijdens dit uurtje krijgt u een uiteenzetting voorgeschoteld over de heraanleg van de Kleine Vlakte, de Zwinbosjes, de eerste fase van de heraanleg van de Zwingeul en over de uitbouw van het Zwin Natuurcentrum.  • Terugkeer naar CC Scharpoord om 12.30 uur
Prijs: 5 euro per persoon (inclusief koffie en koffiekoek). U dient uw eigen fiets mee te brengen.  

Inschrijven kan via het Cultuurcentrum Knokke-Heist, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, 050 630 430, cc.ticket@knokke-heist.be. U kunt er ook terecht voor meer informatie.

Scholenveldloop in Knokke-Heist

Woensdagnamiddag werd op het Schuttersplein in Knokke onder een stralende nazomerzon de traditionele scholenveldloop gehouden. Het is voor de 28ste keer dat het evenement werd ingericht door de plaatselijke Atletiekvereniging. Met het initiatief werd zoals de vorige jaren ingehaakt op de ‘Vlaamse Veldloopdag voor Scholen’. Jongens en meisjes vanaf het derde leerjaar tot het zesde middelbaar konden er verschillende afstanden lopen. Dit keer hebben 258 scholieren meegedaan, waarbij de jongens in de meerderheid waren. In totaal telde men weer een 5-tal minder participanten dan vorig jaar. Terwijl er in de badstad door de schoolgaande jeugd steeds meer aan sport gedaan wordt trekt de scholenveldloop echter al een paar jaar minder deelnemers terwijl het om een prima initiatief gaat voor jongeren om zich uit te leven. 
Meer foto’s van de hand van Christel Bedert kun je HIER bekijken. 

Afrikabenefiet “Never Give up” in ‘t Verzet

Maaike Desmedt en Nathalie Sneppe, 2 jonge maar sterk sociaal geëngageerde jonge dames uit Knokke-Heist zetten zich in voor een weeshuis en revalidatiecentrum, respectievelijk in Ghana en Zimbabwe. Sympathisanten organiseren op vrijdagavond 4 oktober vanaf 19 uur in ‘t Verzet een Afrikaanse benefietavond zodat Maaike en Nathalie zoveel mogelijk centen rechtstreeks en ter plaatse te kunnen investeren in de Afrikaanse projecten van hun dromen. Op het programma staan zowel plaatselijke als Afrikaanse artiesten. 
De Afrikaanse Benefietavond op 4 oktober in 't Verzet is de place to be voor al wie het hart op de juiste plaats heeft en houdt van swingende muziek, gezonde ambiance en buitenlandse hapjes. Voor de muzikale ambiance zorgen Lowiek, Zorro’s Dirty Sister, Sylla Ibrahima Sory (griot muzikant), Maxine (kandidate The voice van Vlaanderen 2012), Jupiter & Band en Dj Barnz. De honger kan gestild worden met een gerecht uit Ghana en/of Zimbabwe. De dorst kan dan weer gelaafd worden met o.a. een Afrikaanse cocktail, een Afrikaans wijntje of fairtrade fruitsap.
De kaarten in VVK (8€) en steunkaarten (5€) zijn te verkrijgen in de Tracks & Travellers, Maaike Desmedt, Natalie Sneppe of via overschrijving op rekeningnummer; IBAN BE 93 0635 4828 6067 met vermelding van NGU+ naam+ aantal tickets. 

De opbrengst zal deels gaan naar een weeshuis in Ghana waar Maaike Desmedt 6 maanden als vrijwilliger heeft gewerkt. De andere helft gaat naar King George VI school en revalidatiecentrum in Bulawayo, Zimbabwe waar Natalie Sneppe 4 maand stage heeft gelopen. Beide dames zullen terugkeren naar de plaatsen om daar het geld correct te besteden aan de nodige projecten.  Via de link nataliesneppe.wordpress.com kan je de gebeurtenissen in Zimbabwe volgen.

Atlantis op de BBC

Nu zaterdag start BBC One met de nieuwe prime-time fantasiereeks “Atlantis”. Het is een creatie van de makers van Merlin en Misfits. Atlantis vertelt het verhaal van Jason die op zoek gaat naar z’n vader. Tijdens z’n reis spoelt hij aan op de kust van het legendarische Atlantis en beleeft er allerlei avonturen. De reeks gaat op zaterdag 28 september van start op BBC1 en BBC1 HD om 21.25u Belgische Tijd. 

Chocolates in a box in Knokke-Heist

“Chocolates in a box” is een jong bedrijf uit de badstad dat automaten plaatst waarin steeds verse pralines beschikbaar zijn. Al deze pralines worden door een ambachtelijke chocolatier gemaakt en zijn 100% Callebaut en Belgisch. De automaten zijn speciaal ontworpen zodat ze steeds de perfecte temperatuur en vochtigheid hebben die zo belangrijk is voor lekkere chocolade.  “Chocolates in a box” heeft als enige een exclusief contract met de NMBS holding om pralineautomaten te installeren in stations in België. Onlangs plaatsten ze een pralineautomaat in het station van Knokke. Straks gebeurt dat ook in Ieper. Het bedrijf verkoopt verder pralines via een webshop. Deze worden wereldwijd verscheept. Voor de toekomst wil “Chocolates in a box” ook automaten plaatsen in onder meer ziekenhuizen en rusthuizen.

“Chocolates in a box” werd opgestart door Annelies Degroote en Alex Heyman.  Annelies runt een Hotel in Heist, De Laurier , en is de dochter van de restauranthouders van De Waterlijn.  Alex is zaakvoerder van Glashandel Verheye . Samen zijn ze medezaakvoerder van de wassalons The Washbox. Nu hebben ze samen hun schouders gezet onder het project “Chocolates in a box”. 

25.9.13

Modder op de weg

De lokale politie Damme/Knokke-Heist participeert tijdens de herfstmaanden aan de jaarlijkse actie 'Modder op de weg'. De campagne werd in 2001 uitgewerkt door de provincie West-Vlaanderen na enkele dodelijke verkeersongevallen door vervuilde wegen in het arrondissement Ieper.
De oogsttijd (september tot december) is een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en velden. Suikerbieten, maïs, aardappelen... vallen onvermijdelijk op de weg en de landbouwvoertuigen laten moddersporen achter.
Wat is het doel van de campagne 'Modder op de weg'?
modder op de weg voorkomen; bevuilde wegen zo snel mogelijk (laten) reinigen;
weggebruikers waarschuwen voor bevuilde wegen door een aangepaste signalisatie;
weggebruikers bewust maken van het slipgevaar en oproepen de rijstijl aan te passen;
de veiligheid verhogen van landbouwers tijdens het reinigen van de wegen.
In de politiezone Damme/Knokke-Heist zijn er 2 meldpunten voor 'Modder op de weg':
Meldpunt Knokke-Heist: Rijkswachtlaan 42 Tel. + 32 50 619 640, Fax + 32 50 619 649 (Vermelding van 'Modder op de weg'.) Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur.

Meldpunt Damme: Dorpsstraat 120 Tel. + 32 50 619 690, Fax + 32 50 619 699 (Vermelding van 'Modder op de weg'.) Telefonisch bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur; woensdag van 13.30 tot 17 uur.

Trainingscentrum Club Brugge mogelijk in Knokke-Heist

Club Brugge onderhandelt met Knokke-Heist over het mogelijk inplanten van een Trainingscentrum voor de Brugse voetbalploeg bij Sporthal Molenhoek in Westkapelle. Dat zegt burgemeester Lippens. Het centrum zou bestaan uit enkele gebouwen en extra voetbalvelden. Het complex zou vooral bedoeld zijn voor de Jeugd van Club Brugge. Tot nog toe zijn de onderhandelingen vooral mondeling verlopen. Het Schepencollege heeft inmiddels aan Club  Brugge gevraagd om een volledig dossier in te dienen. Club Brugge praat trouwens ook nog met andere gemeenten over de realisatie van het Trainingscentrum. Onder andere is dat het geval met Aalter.

In het verleden heeft Club Brugge al drie keer maandenlang gebruik gemaakt van de sportinfrastructuur in Knokke-Heist, en is er zowat kind aan huis. 

Activiteitensite bij Heldenplein in Heist

Knokke-Heist is van plan om “een kwalitatief hoogstaande activiteitensite uit te bouwen ter hoogte van het Heldenplein in Heist”. De concessienota wordt donderdagavond voorgelegd tijdens de gemeenteraad. De bedoeling is een opdracht uit te schrijven om een uitbater te zoeken voor de site voor drie jaar, met mogelijkheid om jaarlijks op te zeggen. De voorbije jaren heeft de badstad geëxperimenteerd met een multifunctionele beach & sportarena. Eerst was er de Rox Ambassadors Arena bij het strand van de Meerlaan in Knokke. Vanwege burenprotest werd vervolgens uitgeweken naar het strand van Heist. Afgelopen zomer hebben twee Knokke-Heistse ondernemers met succes Nikkis-World uitgebaat op het strand bij het Heldenplein. Daar schijnt de activiteitensite in de toekomst dan ook te blijven. De concessie houdt in de eenmalige opbouw en afbraak van de constructies voor multifunctionele activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Daar komen de Schutters

De Knokke-Heistse karabijnschuttersclub ‘De Vrijschutter’ begint straks aan haar 84e winterperiode. Sinds de oprichting in 1929 is het motto van de club: een gezellige avond doorbrengen onder vrienden schutters met sport en vertier tijdens de koude wintermaanden. Zelfs een kaartje leggen hoort erbij. De club draagt een lange geschiedenis van Knoks verenigingsleven en politiek met zich mee: de vorige lokalen waren roemrijke namen van hotels die nu nog enkel op foto kunnen bewonderd worden. Hotels en namen zoals  St. Moritz, Derby, Roxy, Mille Colonnes, Rogiers, Perigord, Duinresidence en de nog bestaande Centenaire, Prins Boudewijn en De Babbelaer doen oudere Knokkenaren alleen nog mijmeren. Sinds 2000 is de vaste stek Hotel Memlinc op het Albertplein.
De vereniging gaat er prat op een zestal keizers (3 keer na elkaar sire) tijdens het 84 jarig bestaan in haar midden te hebben gehad : Remi Lamote, Roger Dhondt, Jacques de Daniloff, Eric Duponselle, Urbain Van Praet, Jan Blanckaert en Bernard Thiel. Het jaarlijkse souper in de Memlinc, een culinair hoogtepunt, waar uiteraard de dames van de leden welkom zijn, is op dinsdag 10 december. Vorig jaar werd Raf Baeckelandt sire met als baljuw Siegfried Dreissig. 
Er wordt geschoten op  10 m.  De schieting begint om 20.30 u, steeds op dinsdag,  van 22 oktober 2013 tot en met 25 maart 2014 en eindigt met een worstenschieting. Tijdens de vakantieperiodes is er geen bijeenkomst.

Alle nadere informatie bij voorzitter Jan Blanckaert: 0472992742.

Klantendag bibliotheek Knokke-Heist

Op zaterdag 12 oktober organiseert de bibliotheek van Knokke-Heist zijn jaarlijkse klantendag. Met de slogan “Kom binnen en zet u“ verwennen de bibmedewerkers van 10 tot 17.30 uur de bezoekers met een  hele rist activiteiten. In Scharpoord kun je o.a. deelnemen aan workshops boekbinden en kalligrafie, kennismaken met de Daisy-luisterboeken, een interactieve lezing over mindfulness door dokter David Dewulf bijwonen en genieten van een muzikale performance van Hilde Van Laere. In de Buze in Heist wordt iedereen van 10 tot 12.30 uur  getrakteerd op een drankje en vers gepelde garnalen terwijl er een pittig verhaal over de Heistse visserij wordt verteld. 
Boekbinden
Boeken inspireren op duizend manieren. Het creatief boekbindcollectief 14 x 14 (21) zal een hele dag haar passie en enthousiasme voor boeken demonstreren. De boekbinders tonen hoe papier geschept wordt, hoe je dat papier op een creatieve manier tot een prachtig boekje kan inbinden en hoe je sierlijke letters vormt om aan dat boek inhoud te geven. Een kleine 150 unieke, creatief gebonden boekjes van 14 X 14 (21) staan heel de maand oktober tentoongesteld in onze bibliotheek. (Buren bij Kunstenaars) 
Leestuin
Nestel je vandaag in onze waanzinnig knusse leestuin. Je kunt er grasduinen in de krant, wortel schieten met een goed boek en proeven van onze vruchtbare tijdschriftenoogst. Een gezonde kom soep houdt je lekker warm. 
Daisy-luisterboeken
10-11 uur: Slechtziend, blind, MS-patiënt, dyslectisch? De bib is er ook voor jou!
Weet dat iederéén kan genieten van mooie, spannende, ontroerende, leerrijke en grappige boeken! Want de bib heeft bijna 800 Daisy-luisterboeken klaarstaan voor jou. Wat zijn Daisy-luisterboeken? Welke boeken zijn er in Daisy-luistervorm. Hoe werkt luisterpunt samen met bibliotheken, scholen, logopedisten,…? Saskia Boets van Luisterpunt vertelt er je alles over. 
Vernieuwde catalogus
10-11 uur: Onze vernieuwde catalogus optimaal gebruiken? Eenvoudige tips en weetjes maken je het zoeken zoveel makkelijker. 
Oxfamreceptie met harpmuziek
11 uur : Officiële opening met receptie verzorgd door Oxfam. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje. Enkele harpisten van deKunstAcademie zorgen voor de muzikale aankleding. 
Workshops creatief boekbinden en kalligrafie
Om 14 uur en om 15.30 uur: Het Creatief Boekbindcollectief 14X14 (21) helpt je stap voor stap je eerste boekje prachtig in te binden.) Twee enthousiaste kalligrafen leren je hoe je met een redispen van eenvoudige lijntjes, punten en streepjes, sierlijke letters maakt. (Inschrijven verplicht) 
Mindfulness
15 uur: Mindfulness is een praktische methode die je innerlijke kracht geeft. Je staat positiever in het leven en je wordt meer bestand tegen stress en burn-out.  In deze interactieve lezing zal David Dewulf ( arts en auteur van heel wat boeken) de kern van mindfulness belichten. Hij reikt een aantal praktische tips aan die je helpen met stress om te gaan en het leven meer te waarderen. 
Performance Hilde Van Laere
16.30 uur: Hilde Van Laere (Brise l’Ame) brengt een muzikale, uitgelezen performance op maat van de bib. Hoe klinken boeken? Wat hoor je in de krant? Welk ritme heeft een naslagwerk? Huist er een lied in een dichtbundel? Als een tijdschrift trilt, wordt het dan bladmuziek? 
Kinderanimatie
In de namiddag kunnen de kids plaatsnemen voor de spiegel van een schminkster en kunnen ze zich laten verbazen door een ballonnenplooier. 
De Buze

In ons filiaal De Buze in Heist ben je van harte welkom tussen 10 en 12.30 uur. Zet je voor een hapje en een drankje, bewonder de vingervlugheid van een garnaalpelster en luister naar een pittig verhaal over de Heistse visserij.

Nationale computer crime hunter bij “Heyst Leeft”

Zopas verscheen het derde boekje van de heemkring “Heyst Leeft” jaargang 38. In deze editie pakt Flutse in het Heists uit met een eigenzinnige kijk op de actualiteit van toen met het artikel “Men un nieuwe Keunienk”. Daarin heeft hij het over het bezoek van koning Boudewijn aan Heist in de jaren 60.
Het hoofdartikel is gewijd aan hoofdpolitiecommissaris en stadsgenoot Luc Beirens hoofd van de Federal Computer Crime Unit.  Dit artikel kadert in de reeks van bijzonder succesvolle Heistenaars zoals eerder al barones Jo Walgraeve en sterrenchef Bart Desmidt. Luc Beirens zien we als kind op het strand, op school, bij zijn eedaflegging als officier, bij koningin Paola  en op het TV-scherm. Terloops worden ook even de verdiensten van de ouders van Luc Hilda Devlieghe en André Beirens aangehaald). Tenslotte wordt er ook nog aandacht besteed aan het nieuwe streekgerecht "Isabelleke" van bakker Lefevere verwijzend naar de Isabellavaart.

Te noteren dat Luc Beirens voor Volksontwikkeling een uiteenzetting geeft in Scharpoord op  donderdag 21 november om 20 u over het zeer actuele onderwerp van hacking en computercriminaliteit.

Zaterdag, Dag van de Klant in Knokke-Heist

Unizo focust in de editie van zaterdag 28 september op de meerwaarde van de lokale detailhandel met het thema “Lekker Dichtbij!”. Ook in Knokke-Heist hoeven de klanten immers niet ver te gaan om snel een boodschap te doen of gezellig te winkelen. 

Tijdens deze 26ste editie zullen opnieuw veel handelaars hun klanten verwennen met een kleine attentie. Naar jaarlijkse gewoonte konden bij Unizo leuke Dag-attenties besteld worden. Heel wat ambachtelijke handelaren geven er echter de voorkeur aan om een attentie van eigen creatie of uit eigen producten weg te schenken.

Rijverbod voor bekende Knokke-Heistenaar

De politierechter in Brugge heeft stadsgenoot Claudio Dell'Anno een rijverbod van negen maanden opgelegd. De eertijdse winnaar van de “Mijn Restaurant”-wedstrijd werd twee keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Bovendien had hij zijn wagen geparkeerd op een plaats voorbehouden voor mindervaliden. Hij stelde zich verder verbaal agressief op tegenover de politie.De bekende kok kreeg ook een geldboete van 3.750 euro.

Algemene Vergadering Cultuurraad Knokke-Heist

Vanavond (woensdag 25 september) om 19.30 uur vindt in de vergaderzalen 101-102 van het Cultuurcentrum Scharpoord de algemene vergadering van de Cultuurraad plaats. Na de verwelkoming van de nieuwe afgevaardigden en de voorstelling van het nieuwe bestuur, wordt de aanvaarding van nieuwe verenigingen behandeld.   Op de agenda staat verder de stand van zaken i.v.m. subsidies en verenigingspaspoort, het Cultuurgala, de goedkeuring van het jaarverslag 2012 en de evaluatie van de vrijetijdsmarkt 2013. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Spookrijdende motorrijder komt om het leven

Bij een verkeersongeval in Lissewege is dinsdagavond een motorrijder uit Zeebrugge om het leven gekomen. De bijzitter uit Blankenberge werd zwaar gewond. Het ongeval gebeurde rond 18 uur in de Zeelaan in Lissewege. Daar stond op dat moment een file in de beide richtingen. De Duitse bestuurder van een auto probeerde op een toegelaten manier de file te verlaten. Tijdens dat manoeuvre botste de motorrijder op het verkeerde rijvak tegen de wagen. De motorrijder uit Zeebrugge was op slag dood. Zijn bijzitter werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De plaats van het ongeval bleef geruime tijd afgesloten voor het verkeer. 

24.9.13

Kleutertipboekje “Samen groeien”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de Scholen-gemeenschap de Oostkant (gemeentelijke basisscholen Knokke-Heist, Damme, Beernem, De Haan en Zuienkerke) hebben in de raadzaal van het stadhuis in Knokke-Heist het kleutertipboekje "Samen Groeien" voorgesteld. 
Het boekje omvat een bundeling van bruikbare tips om jonge kinderen in hun algemene ontwikkeling te stimuleren. Auteurs Désirée Vandevyvere, Shannah Verpoorter en Dimitri Malengier besteden o.a. aandacht aan de grove en fijne motoriek, het lichaamsbesef, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, spreken, luisteren, voorbereidend rekenen, ruimtelijk inzicht, tijdsbesef, geheugen en symboolbewustzijn. Het tipboekje biedt een grote diversiteit aan activiteiten die thuis gebeuren samen met de ouders. Het gaat om alledaagse en eenvoudige spelletjes die gerangschikt zijn van eenvoudig naar moeilijk. Ouders kunnen zelf een passende activiteit zoeken volgens de nodigen van hun kind. Maar het is vooral belangrijk dat de ouders zien dat hun kleuter plezier beleeft aan de activiteit en soms eens uitgedaagd wordt om iets nieuws uit te proberen.

De uitgave vormt vanaf dit schooljaar een onderdeel van het onthaalpakket dat jonge kleuters ontvangen bij inschrijving. “Samen groeien” wordt daarbij gebruikt als leermiddel om ouders actief te laten participeren in het ontwikkelingsproces van hun kind.

Levende tentoonstelling in Sincfala

De tentoonstelling "Bier en plezier in Heist" van de heemkring Heyst Leeft loopt bijzonder succesvol.  De heemkring maakt het ook extra aantrekkelijk door in de  tentoonstelling zelf af en toe iets  te organiseren.  Na de succesvolle demonstratiewedstrijd pijproken in augustus werd nu een traditionele "Kiekenkaarting" ingericht. Terwijl de bezoekers naar de tentoonstelling kwamen, zaten een aantal kaarters duchtig te manillen wat een bijzondere sfeer gaf. Wie nog niet op bezoek ging naar deze gratis tentoonstelling kan dit nog tot na de herfstvakantie.

Opnieuw goud voor Knokke-Heistse Ju-Jitsu broers

Op zaterdag 21 september vertrokken broers Ian en Ryan Lodens richting Hilversum voor de 1e Open Bert Van Haren wedstrijd. Ryan Lodens deed duo samen met Bram Willems in het Duo Men Cadets. Hierbij behaalden ze beiden goud. Ook deed Ryan in het Fighting System Cadets tot -42kg mee met als resultaat opnieuw een gouden plak.  Broer Ian deed samen met Charis Gravensteyn Duo System in de categorie Aspirants -18 en Juniors -21 en behaalde in beide categorieën ook goud, dit tot grote tevredenheid van Leon Verbraeken en Stefanie Wauters.

Concessie Helihaven Westkapelle

De bestaande concessieovereenkomst voor de uitbating van de helihaven te Westkapelle loopt van rechtswege ten einde op 31 augustus volgend jaar. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist moet dus een opdracht uitschrijven om een nieuwe uitbater te zoeken voor de helihaven. Donderdagavond buigen de gemeenteraadsleden zich over een concessienota waarin een oproep gedaan wordt om een uitbater te vinden voor de volgende 10 jaar. In 2010 was de bestaande concessieovereenkomst voor de helihaven trouwens overgedragen. Dat was nodig omdat de nv Crown Heliservice na 5 jaar vervroegd werd ontbonden en verkocht aan de nv Heligroup uit Deurne.

Uitslag Knokke-Heist Koerst

Vrijdagavond vond onder een stralende zon de 3de Knokke-Heist Koerst plaats, een race voor Knokke-Heistse wielertoeristen of leden aangesloten bij een Knokke-Heistse wieler- of triatlonvereniging. Bij de dames versloeg Katrien Verhelst Annelies Verstraete nipt in de sprint. Annemie Depretere kwam 4 seconden later als derde dame over de meet. Bij de heren -45 bleek Sven De Meydts een paar tienden van een seconde vlugger dan Anthony Spysschaert. Winnaar van vorig jaar, Vincent Brunel, legde beslag op de 3de plaats. Bij de heren 45+ werd Marc Goossens in de grijze trui gehesen. Eddy Goethals en Guido Staels eindigden als grijze panters respectievelijk op de 2de en 3de plaats.    


De volledige uitslag vind je HIER.

Derek Bell bevestigt deelname Zoute Rally 2013


Vijfvoudig Le Mans-winnaar, ex-F1 piloot en Daytona-legende Derek Bell neemt op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober deel aan de ZOUTE RALLY 2013 in Knokke Het Zoute . De Engelsman zal deze prestigieuze gechronometreerde rally rijden in een originele Bentley Continental S1 uit 1957. 
Derek Bell won vijf maal de 24 uur van Le Mans. Bij de meeste Le Mans overwinningen was Bell teamgenoot van Jacky Ickx in hun Porsche. Ickx/Bell wordt tegenwoordig gezien als een van de best bekende teamgenoten in motorsport historie. Bell reed tussen 1968 en 1974 ook 16 Formule 1-races voor de teams Ferrari, McLaren, Surtees en Tecno, waarin hij 1 WK-punt scoorde. De Engelse autocoureur won ten slotte twee World Sportscar Championship titels in 1985-86 en drie maal de 24 uur van Daytona in 1986-87. 

Bell was een van de vele coureurs die deelnamen aan het filmen van Le Mans (1970), de film over de iconische race waarin Steve McQueen een hoofdrol speelt. Tijdens het filmen had Bell een ongeluk met een Ferrari 512. De Ferrari 512 waarin hij reed vloog plotseling in brand terwijl Bell bezig was de auto te positioneren voor een shot van de auto. Bell wist uit de auto te klimmen voordat hij compleet in brand vloog. Tijdens dit ongeluk liep Bell lichte brandwonden op. De auto was zwaar beschadigd maar werd later herbouwd.

Westtoer subsidie voor dozijn kusthotels

In het kader van het project ‘Hotelinnovatie Kust’ krijgen 12 hotels aan onze kust financiële steun van Westtoer voor het realiseren van allerlei plannen. In Knokke-Heist gaat het om de Memlinc Palace, met als runner-up het Pavillon du Zoute. Een 40-tal andere hotels aan onze kust krijgt de hulp van een innovatiecoach. Met het project wil Westtoer het verdwijnen van de kusthotels een halt toeroepen. 

TC Duinbergen pakt een nationale titel

Het interclubseizoen is afgelopen weekend afgerond door TC Duinbergen. De club pakte daarbij een nationale titel en haalde 3 finales in de eindrondes van de intergewestelijke interclub. In de reeks HEREN-2  haalde de thuisploeg o.l.v. kapitein Philippe Stichelbaut reeds een nationale titel binnen op zondag 15 september. Zij wonnen van TENNIS BILZEN met een buitengewone score: 5-1.
In DAMES 30 REEKS 2  strandde de ploeg van kapitein Annabelle De Lille in de finale op verplaatsing tegen TC MEERDAAL (Oud Heverlee) . Zij verloren met 4-2. Ook het team van DAMES 40 REEKS 2 onder leiding van kapitein Sabine Slabbinck ontglipte een nationale titel. Ondanks fel weerwerk moesten zij op verplaatsing de duimen leggen tegen TC WITTE KAPROENEN (Deinze) met 4-2.
Vermeldenswaardig is verder de titel van gewestelijk kampioen die door de ploeg van kapitein Marc Van Landegem werd veroverd op TC DE MOTE in de reeks Dubbel Gemengd 50/60.
In de reeks HEREN 65-1 strandde de ploeg o.l.v. kapitein Roland Mortier jammer genoeg in de nationale finale, en verloor op TC Emblem met 6-0.

Foto: poster die de clash aankondigde tussen Dames 40 TC Duinbergen en TC Witte Kaproenen…

Jonge Knokke-Heistenaar Belgisch kampioen op trio cross triatlon

Robin Haeghebaert, jeugdtrainer bij 3TK werd zopas Belgisch Kampioen op de Trio Cross Triatlon in de Haan. Deze wedstrijd is het officiële Belgische Kampioenschap cross triatlon met 1 kilometer zeezwemmen, 25 km mountainbiken en 8 km lopen op het strand en duinen tussen Wenduine en De Haan. Robin nam het loodzware fietsgedeelte op het strand en dwars door de duinen voor zijn rekening. Dit seizoen werkt Robin aan een jeugdproject waarbij hij enkele jonge talenten van 3TK zal klaarstomen om hu eerste stappen te zetten in het wedstrijdcircuit van zwemlopen en triatlon. Met zijn recente titel van Belgisch kampioen Cross Triatlon geeft hij alvast aan de geknipte man te zijn om dit project in goede banen te leiden. 


Op de Foto Bram Laes, Cyril De Greve en Robin Haeghebaert

23.9.13

Vossen steeds alledaagser aan de Oostkust

In Knokke-Heist en Zeebrugge worden steeds vaker vossen opgemerkt. In de Zeebrugse voorhaven jagen de dieren vooral op konijnen die zich in de opgevoerde zandgrond hebben genesteld. De vossen worden er in de regel met rust gelaten. In Knokke-Heist zoeken de vossen eveneens zoveel mogelijk rustige plekken op waar konijnen of vogels kunnen verschalkt worden. Dat is niet alleen in het natuurreservaat Het Zwin het geval. Ook in de golf hebben vossen hun tenten opgeslagen. Dicht struikgewas biedt er de nodige bescherming en kansen om konijnen te besluipen. Bij put 16 bekijken de vossen ook hoe de Knokke-Heistenaars hun balletje slaan. 
Omdat het aantal vossen in het binnenland steeds verder toeneemt, verhoogt ook de druk van deze dieren op onze regio. Ze komen hier trouwens in een verzamelpocket terecht begrensd door de Noordzee en de Westerschelde. Nu in Nederland het hele jaar door op de vossen mag worden gejaagd, worden rustige plekken bij ons nog aantrekkelijker voor deze roofdieren. Straks zullen ze tijdens het jachtseizoen echter ook bij ons bejaagd worden. Burgemeester Lippens waarschuwt trouwens dat men best geen vossenuitwerpselen aanraakt omdat dat ook bij de mens ziekten kan veroorzaken.  

Foto: met dank aan Samir Fekkour 

Jeugdclub ’ t Verzet 36 uren open

Net voor het jaarlijks verlof van 29 september tot en met 8 oktober pakt Jeugdclub ’t Verzet uit met een groots evenement. De Jeugdclub zal namelijk van 27 september tot 29 september 36 uur doorlopend open zijn voor het grote publiek. Tijdens deze periode zijn er onafgebroken verschillende activiteiten gepland in de zaal en in het jeugdcafé. Bezoekers van ‘de 36-uren’ kunnen daarbovenop elke twee uur genieten van een drankenvoordeel of een speciale snack. Zo zal er tussen vrijdagavond tussen 17u en 18u bier te verkrijgen zijn aan de zeer democratische prijs van € 1! Opdat niemand naar huis zou moeten om te eten, krijgen bezoekers op drie verschillende momenten de kans om te blijven eten. Zo is er een pasta-avond voorzien op vrijdag, een ontbijt met heerlijke croissants op zaterdagochtend en verse spaghetti bolognese op zaterdagmiddag.
Naast al dat eten en drinken moet er natuurlijk nog stevig worden gedanst. Tijdens de 36-uren komen verschillende muziekstijlen aan bod. Locale dj’s zullen de hele nacht en ochtend vullen met hun favoriete genre. Tussen vrijdag 21:00 en zaterdag 8:00 passeren volgende genres de revue: Mainstream, Reggaeton, Dancehall, Jungle, Drum n’ Bass, House en Techno. Zaterdagavond wordt ingezet met de Zwaarste Lijst van Studio Brussel. Het tweede deel van de avond is gewijd aan het Hiphop genre. Vanaf 24u zijn er open mic optredens met live dj’s
Ben je niet geïnteresseerd in een lekker drankje of dans je echt niet graag dan heeft 't Verzet nog een aantal andere activiteiten in petto waarmee we jou gegarandeerd naar de jeugdclub lokken! Van vrijdagavond 17:00 tot zaterdagochtend 8:00 is er voor de computerliefhebbers een LAN-party in de grote zaal. Op zaterdagmiddag kan je dan weer leuke prijzen winnen op de open pokertafel in het jeugdcafé. Of ga je liever even de waterrat uithangen in Sportoase? Ga dan op zaterdagmiddag mee een frisse duik nemen in het zwembad.
Praktische informatie: Van 27 september om 15:00 tot 29 september om 03:00 doorlopend open. Duinenwater 45, 8300 Knokke-Heist. Activiteiten in de zaal en in het jeugdcafé. 8 verschillende soorten muziekstijlen.Elke twee uur: drankvoordeel of speciale snack.

Subsidies voor bescherming van huis- en boerenzwaluwen in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur geeft subsidies aan landbouwers en particulieren die zwaluwen “onderdak” verlenen. Voor particulieren worden dit jaar 6210 EUR aan subsidies uitbetaald, voor de landbouwers ligt het bedrag op 5530 EUR. In totaal zijn er nu 111 locaties. Op 32 locaties waren er dit jaar geen nesten aanwezig. Er waren 35 locaties met een grote kolonie en 42 locaties met een kleine kolonie. De huiszwaluw vonden we op 38 adressen, de boerenzwaluw op 39 adressen. In totaal werden er dit jaar 305 bewoonde nestjes geteld. Tien jaar geleden toen het project van start ging werden de inschrijvingen afgesloten met 42 subsidieaanvragen; 14 voor een kleine kolonie en 28 voor een grote kolonie.
Subsidie
De ‘zwaluw’-toelage bedraagt 25 EUR per jaar voor een kolonie kleiner dan 3 nesten. Dit bedrag wordt verdubbeld naar 50 EUR indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie blijft. Indien de aanvrager een beheersovereenkomst ondertekent waarin hij/zij zich engageert om een aantal voorwaarden na te leven ter bescherming van de huis –en boerenzwaluw, kan de subsidie oplopen tot een jaarlijks bedrag van 100 EUR. Voor een grote kolonie (meer dan 3 nesten) bedraagt de subsidie aanvankelijk 65 EUR per jaar. Ook hier verdubbelt het bedrag tot 130 EUR als de kolonie langer dan een jaar op de locatie blijft. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de aanvrager jaarlijks 260 EUR.
Voor wie?

Boerenzwaluwen nestelen zich heel graag in boerderijen en stallingen. De huiszwaluw voelt zich meer aangetrokken tot plekken middenin de bebouwde kom. Dus naast de landbouwers komen ook eigenaars of huurders van huizen in woonwijken in aanmerking voor deze subsidie. Op deze manier willen we de mensen aanmoedigen om na het vertrek van de zwaluwen, in september, de nestjes overal te laten hangen. De lichte overlast, zoals de uitwerpselen onder het nest, wordt ruimschoots gecompenseerd door het plezier dat mensen krijgen bij het observeren van zo’n stel zwaluwen én door het financiële steuntje in de rug.

Geberit in Knokke-Heist

Zaterdagmiddag kregen voorbijgangers aan de dijk ter hoogte van het Albertplein een unieke kans: figureren in een filmpje met Véronique De Kock. Zij vroeg voorbijgangers naar hun wc-gewoontes. Zij konden daarna op de foto met de BV en met de Geberit AquaClean, de strak vormgegeven en trendy wc die perfect past in een urban design. Uit onderzoek* blijkt dat één op vier Belgen (26%) zich geregeld niet echt schoon voelt na de “grote boodschap”. Mede daarom gebruikt 62% van onze landgenoten regelmatig vochtige doekjes na het toiletbezoek, omdat ze properder en hygiënischer zijn. 68% van de Belgen is ervan overtuigd dat ze zich nog schoner zouden voel indien ze zich na het bezoek even met water konden reinigen, liefst met een geïntegreerde waterstraal, zoals bij de Geberit AquaClean. Geberit, marktleider in sanitaire technologie, wilde dan ook dieper ingaan op wat Belgen denken over wc’s die je met water reinigen. Samen met Véronique De Kock trok het Geberit-team naar Knokke en vroeg voorbijgangers naar hun mening. 

De filmpjes en foto’s zijn te bekijken via www.geberit-aquaclean.be

Met miniatuurpaardjes naar rusthuizen in Knokke-Heist

De kinderen van Vakantieplus die de voorbije zomer een stage volgden bij Mini Horse World (Stal Zeewinde in Ramskapelle) hebben elke woensdag een bezoek gebracht met de paardjes aan een rusthuis of instelling in Knokke-Heist en omstreken.
De bewoners of de rusthuizen en instellingen konden de bezoekjes van de jonge generatie duidelijk op prijs stellen. Met hun bezoek wilden de kinderen deze mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan en dat ouderen en mensen met een handicap belangrijk voor hen zijn.
De kinderen werden per twee met een miniatuurpaardje op een verdieping geplaatst. Van daaruit bezochten ze kamer per kamer met de paardjes. De bewoners reageerden erg verrast, want wie denkt nu dat er zo’n speciaal bezoek langskomt? In elke kamer was er voldoende tijd om een babbeltje te slaan met de mensen. De verwondering en bewondering waren van beide kanten zo groot dat er af en toe een traantje vloeide.
De bezoekjes waren dan ook hartverwarmend en verrijkend voor jong en oud. Het initiatief rolt nog steeds over de tongen en is dus zeker voor herhaling vatbaar.

Veel volk op Zeebrugse Havendag

Volgens havenbestuurder Joachim Coens hebben zo’n 18.000 mensen zondag een waaier van havenbedrijven bezocht tijdens de derde Zeebrugse Havendag. Dat is meer dan verwacht. De Sleephopperzuiger Artevelde van Deme alleen al kreeg 1.934 belangstellenden over het dek. Het centrale vertrekpunt bevond zich op de parking van de Vlaamse Visveiling. Van daar uit kon men aan boord van een bezoekersbus stappen om naar de verschillende locaties van de deelnemende bedrijven en schepen te rijden. Het was echter soms lang wachten op de bussen tussen de diverse havenlocaties. Dat had trouwens niet alleen te maken met het grote aantal bezoekers, maar ook met het feit dat veel mensen niet van de bus stapten. Het hop-on/hop-off concept bleek bij velen niet bekend. Ook heel wat VIP’s lieten zich zien in Zeebrugge. Naas de Brugse burgemeester en een aantal schepenen waren ook Vlaams minister Hilde Crevits en minister-president Kris Peeters present. Zij gingen onder meer aan boord van de Polybotes, het schip voor estuaire vaart dat de haven onlangs aankocht en ombouwde.
Foto met dank aan Joke Swyngedouw. 

Congres over winkelvastgoed in Knokke-Heist

North Sea Real Estate organiseert op vrijdag 27 september in CC Scharpoord een vastgoedcongres met als titel “Winkelvastgoed in tijden van e-commerce”. Het congres belicht de opportuniteiten en uitdagingen in een veranderend shoppinglandschap.
Winkelpanden waren de voorbije jaren de sterkhouders van de vastgoedmarkt. Dat succes is echter geen garantie voor de toekomst. Het winkellandschap staat immers, onder meer als gevolg van de doorbraak van e-commerce, voor een aantal ingrijpende veranderingen. Enkele trends tekenen zich af:
-      Worden winkels ook afhaalpunten voor de online verkoop?
-      Krijgen magazijnen winkelallures?
-      Wordt de consument een belevenisshopper en een prijskoper?
-      Speelt citymarketing shoppingtroeven uit?
Op het vierde North Sea Real Estate congres delen specialisten en ervaringsdeskundigen hun visie op de toekomst van shoppen en het winkelvastgoed. Ze wijzen u op de uitdagingen en op de opportuniteiten.
Programma
12.30 u. Onthaal en broodjesbuffet
13.30 u. Verwelkoming door burgemeester Lippens
13.35 u. Inleiding door Frederik Moortgat, voorzitter Real Estate Society
13.45 u. Technology: how it will improve the experience for shoppers and the financial returns for mall owners door Sharon Biggar, CEO Path Intelligence
14.15 u. Impact van e-commerce op de fysieke winkel door Anneleen Desmyter, partner van Quares
14.35 u. Liverpool – how private sector investment and large scale development has played a principal role in transforming the City Region door Rod Holmes
14.55 u. Koffiepauze
15.25 u. E-commerce in België door Olivier Verberckmoes, partner Delaware Consulting
15.45 u. Obsessieve focus op klanttevredenheid door Werner Bruyns, manager België CoolBlue
16.05 u. Nespresso, a consumer centric retail approach door Frédéric Van Haverbeke, marketing director Nespresso Belux
16.25 u. Can 3D Printing revolutionize architecture and construction? Door Bart Van der Schueren, executive vice president Materialise
17.10 u. Cocktail en wandelbuffet

Prijs: 320 euro per persoon (excl. btw) – 200 euro per persoon voor betalende leden van RES, BLSC en NAV (excl. btw). De prijs omvat uw deelname, inclusief catering en documentatie.

Interesse? Schrijf u in via deze link.

Geen mea culpa van Maurice Lippens

Voormalig premier Yves Leterme (CD&V) denkt dat in de Fortis-zaak "de maskers zullen afvallen en de waarheid naar buiten zal komen". Hij reageert daarmee in het VRT-programma De Zevende Dag op de uitgelekte mails van de toenmalige Fortis-top. Vrijdag lekte via De Tijd en L'Echo mailverkeer uit waaruit blijkt dat Maurice Lippens, de voormalige voorzitter Fortis, in juni 2008 de beleggers om de tuin zou geleid hebben. Lippens spoorde beleggers aan om aandelen te kopen, maar uit het mailverkeer blijkt dat hij intern zijn ongerustheid over de toekomst van Fortis uitte. 

In een email van 26 juni 2008 aan Jean-Paul Votron, de Ceo van Fortis, uitte Lippens de vrees dat het verkeerd liep met de bankverzekeraar. Toch verklaarde Maurice Lippens ’s anderendaags in Ter Zake van de VRT dat z’n bedrijf nog nooit zo sterk gestaan had. Geconfronteerd met deze tegenspraak zegt Maurice Lippens nu geen spijt te hebben en niet van plan is z’n ‘mea culpa te doen’: "Des fautes, c'est-à-dire l'intention de nuire à qui que ce soit en omettant quoi que ce soit, je n'ai pas fait ça", verzekert hij.  

Leerkrachten Sportlaan zetten in op gezondheid

De leerkrachten van de Margaretaschool uit de Sportlaan in Knokke zetten dit jaar in op gezondheid. Vorig schooljaar verslonden de leerkrachten elke speeltijd wel koekjes, chocolaatjes of zelfs chips. Er stond wel altijd iets zoets te knabbelen in de leraarskamer. Vorige week besloten de leerkrachten dat het zo niet verder kon en bedachten ze een gezondere snack: fruit! Ze laten voortaan elke maandag een fruitmand leveren met een heerlijk assortiment van 8 soorten fruit.  

Hun inspiratie haalden ze uit een krantenartikel over de levering van fruit op het werk: ‘Vitamines op het werk hebben een positief effect en zorgen voor een leuke en gezonde sfeer. Bovendien is het een goede manier om ziekteverzuim tegen te gaan.’ Er bestaat al zoiets als Tutti frutti op school, maar dat is voor de leerlingen en slechts één dag in de week. De leerkrachten hoefden er niet lang over na te denken en bestelden meteen hun eerste proefmand. Voortaan leggen de collega’s samen om de gezonde trend verder te zetten.

Belgisch Kampioenschap Wakeboard op Lakeside Paradise

De pontons en terrassen op Lakeside Paradise in Knokke-Heist waren afgelopen weekend te klein om iedereen een plaatsje te geven. Met 50 deelnemers waren de wedstrijdtabellen goed gevuld, gaande van “mini boys onder 11, over boys, juniors, dames en heren…Het deelnemersveld was top en de Jury had de handen vol om iedereen bij elke run correct te beoordelen. Een professionele speaker vertelde iedereen wat er gebeurde en kleurde de wedstrijd in, wedstrijdleider Tom Soupart zorgde voor een vlot verloop. 
Dean Vande Walle wordt Belgisch kampioen wakeskaten !
Bij een tekort aan leeftijdsgenoten schreef Dean Vande Walle zich dan maar in bij de volwassen heren en stak zo op 11 jarige leeftijd de Belgische kampioenstitel op zak, dit tot groot vermaak van alle toeschouwers. Stadgenoot Arnaud Bailyu voegde zich bij hem op het podium met een verdiende 3e plaats ! 
Flor Decloedt uit Knokke-Heist slaagt bijna in een dubbele achterwaartse salto !
Had dit moeten gebeuren was er geschiedenis geschreven want na de eerste run keek Flor op tegen een kleine achterstand en moest hij enig risico nemen op een gooi te doen naar de titel… En het scheelde niets of hij lukte vlak voor het ponton een dubbele S-Bend (achterwaartse gestrekte salto) Enkel bij het landen kwam hij uit evenwicht terug op het water en diende de koord te lossen. Flor werd uiteindelijk vierde. 
2 Lakeside dames op het podium: Magali Desmidt (tweede) en Sara Verhelst (derde) schoten tekort om Elke Venken te verslaan bij de dames. 
Ook bij de juniores een tweede en een derde plaats respectievelijk voor Diego Desmidt en Yannick Bouquet. 
Bij de mini boys lukte het Maximilien Daelemans, eveneens uit Knokke-Heist om een tweede plaats te bemachtigen, voor stadsgenoot Michael Albrecht. 
Bij de Boys veroverde Ryan Desloovere een tweede plaats, wat het totaal aantal podium plaatsen voor Lakeside Paradise teamriders brengt op 11 van de 21 ! 
Na de prijsuitreiking en de nationale hymne met iedereen op het podium ging iedereen met een prijs huiswaarts, met dank aan O’Neill, Sony en toerisme Knokke-Heist.
Volgend jaar een Europees of wereldkampioenschap ? 

Lakeside Paradise blijft dagelijks geopend tot en met de herfstvakantie, alle activiteiten en kabelreservaties + alle uitslagen via www.lakesideparadise.be

Nieuw educatief project deKunstAcademie

De muzikale nieuwjaarsbrief is de naam van een nieuw educatief project van deKunstAcademie in samenwerking met het basisonderwijs in Knokke-Heist. Elke richting van deKunstAcademie draagt zijn steentje bij: beeld, muziek en woord. Beeldende kunsten zorgt voor de lay-out en enkele kunstwerken op de nieuwjaarsbrief. Muziek componeert een eigen lied. Woord tot slot schrijft de tekst voor het nieuwjaarslied. Per graad wordt een muzikale nieuwsbrief opgesteld. Daarnaast komt er ook een educatief pakket waarmee de leerkrachten uit het basisonderwijs aan de slag kunnen. Alle werken zijn hier ook in opgenomen.
Verbroedering en netoverschrijdend partnerschap
Initiatiefneemster Els Mussels licht toe: “Het project werd vorig jaar al even kort getest en kon toen al rekenen op groeiend enthousiasme binnen deKunstAcademie. De bedoeling van de muzikale nieuwjaarsbrief is om communicatie op gang te brengen tussen het reguliere onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Beiden hebben namelijk dezelfde doelgroep voor ogen. Het project maakt verbroedering en netoverschrijdend partnerschap mogelijk, wat de leerlingen alleen maar ten goede kan komen.”
Kleine kunstambassadeurs
“De kinderen in de klassen van deKunstAcademie zitten eigenlijk in een deelverzameling. Overdag zitten diezelfde kinderen namelijk in een klasje van de lagere school. Binnen de lessen van deKunstAcademie zorgt deze werking voor verdieping. De teksten worden liedjes en de liedteksten en –sfeer zorgen voor inspiratie voor de uitwerking en het uitzicht van de ‘brief’. De kinderen zijn fier over het resultaat en willen dat ook delen met anderen. Op die manier kunnen kinderen in de deelverzameling fungeren als kleine kunstambassadeurs in de klas en de school, maar ook in de huiskamer.”