26.7.13

Greenpeace wil verbod boomkorvisserij op Vlakte van de Raan

De zware boomkorvisserij moet volgens Greenpeace onmiddellijk verboden worden in de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan. Greenpeace verzet zich in het algemeen tegen ‘de drastische achteruitgang(!) van de visbestanden en de vernietiging van het leven in de zeebodem, grotendeels veroorzaakt door de boomkorvisserij’. De zware bokkenvisserij (met wekkerkettingen) moet onmiddellijk verboden worden, omdat er volgens Greenpeace voldoende wetenschappelijk bewijs is voor schade door de boomkor, en in ieder geval onvoldoende is aangetoond dat de boomkor géén schade toebrengt aan de natuur in de betreffende beschermde gebieden. Greenpeace wijst met name op schade aan schelpdieretende vogels, verlies van benthische biodiversiteit, negatieve effecten op vissoorten (vooral haaien en roggen) en tijdelijke toename van voedsel voor aaseters. 

Tegen eind 2013 biometrische paspoorten in Knokke-Heist

Vanaf september 2013 begint de uitrol van de FOD Buitenlandse Zaken voor de biometrische kits. Dit betekent dat alle Belgische gemeenten systematisch overschakelen op een nieuw paspoort waarbij niet enkel van de burger een pasfoto wordt gevraagd maar ook vingerafdrukken worden genomen. Verder wordt de handtekening niet meer op papier gezet maar meteen via een pen-PAD elektronisch verwerkt.


De FOD Buitenlandse Zaken werkt al enkele jaren aan de integratie van een biometrisch paspoort. Dit project zit nu in de pilootfase. Sinds december 2012 worden in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe paspoorten afgeleverd conform de Europese ICAO-normen. Deze normen vereisen dat er biometrische gegevens worden opgenomen. Dat houdt in dat de ambtenaar van dienst bij elke aanvraag, naast de elektronisch geregistreerde handtekening en een ingescande foto, ook digitale afdrukken moet nemen van de tien vingers. Dit trio van data vormt de sleutel tot identificatie van de persoon. Om al deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van een vingerafdrukscanner, een signature PAD voor de opname van de ingescande handtekening, een A6 scanner voor de pasfoto en een documentenlezer voor de activering van de nieuwe kaarten. 

Knokke-Heist heeft recht op 3 bio-kits die de gemeente 3063 EUR zullen kosten. Het Ministerie van Binnenlandse zaken komt voor ruim 11.000 EUR tussen. Het gemeentebestuur moet wel nog een onderhoudsovereenkomst voor 5 jaar afsluiten, ten bedrage van 1430 EUR per jaar. De goedkeuring van de overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken zal eind augustus ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

Frans Van Daele neemt ontslag uit Umicore

Knokke-Heistenaar Frans Van Daele, de nieuwe kabinetschef van koning Filip, neemt ontslag uit de raad van bestuur van Umicore. Dat is een globale materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Baron en topdiplomaat Frans Van Daele werd maandag officieel aangesteld als kabinetschef van koning Filip. Die functie is niet verenigbaar met zijn zetel in de raad van bestuur van Umicore. Daarom nam hij "met onmiddellijke ingang" ontslag uit de raad van bestuur van het beursgenoteerde materialenbedrijf.

Onbemande drone fotografeert vegetatie in het Zwin

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de toelating verleend om tussen 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014 tussen zonsopgang en –ondergang het Zwingebied te overvliegen met een onbemand miniatuurvliegtuig. De bedoeling is dat een Gatewing X100 vanop een hoogte van 100 tot 150 meter een jaar lang kleurenfoto’s maakt. Op basis hiervan kan het INBO dan een gedetailleerde vegetatiekaart van het gebied opstellen.


Het INBO heeft voor het gebruik van dit onbemande vliegtuig een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals vereist door het Directoraat-generaal Luchtvaart. Het vliegtuig zal niet over de bebouwde kom van Knokke-Heist vliegen. De burgemeester heeft zijn toestemming verleend op voorwaarde dat de onderzoekers de rust garanderen van geiten, pony’s, paarden en runderen in het gebied en respect opbrengen voor de privacy van het aanwezige publiek. De Lokale Politie Damme/Knokke-Heist heeft alvast de planning van de luchtopnames boven de struinzone (recreatiegebied) opgevraagd.      

Informanten Toerisme Knokke-Heist: mobiel én duurzaam

Voor het 14de zomerseizoen op rij zet Toerisme Knokke-Heist jobstudenten in om inwoners en bezoekers van onze badstad te informeren over de vele evenementen die er worden opgezet. De informanten worden uitgestuurd naar interessante locaties zoals openbare markten, evenementenstrand, wandeldijk e.d.

De mobiliteit van de jobstudenten is de laatste 5 jaar aanzienlijk verhoogd dankzij het inzetten van elektrische golfwagentjes voor de openbare weg. Dit seizoen stelde Invest Mobile twee performante en milieuvriendelijke Garia’s ter beschikking.  Dit bedrijf uit Knokke-Heist mag als een pionier beschouwd worden, die de golfwagen pur sang promootte tot een veel gebruikte vrijetijdswagen in onze badstad. De Garia is een uniek model van Finse makelij en is begin juli, in première voorgesteld in Knokke-Heist.


Schepen van Toerisme, Anthony Wittesaele stelt dat ‘het inzetten van elektrisch aangedreven wagentjes niet alleen de mobiliteit en de efficiëntie van de informatieopdracht verhoogt; dergelijke golfkarretjes zijn daarenboven milieu- en stadsvriendelijk, bijzonder wendbaar en handig te parkeren. Zij zijn bijna geruisloos.’ Onze noorderburen zijn ook gecharmeerd door de golfwagentjes en gaven die intussen een nieuwe doopnaam: fluisterkarren. Wedden dat de fluisterkar straks in de Dikke Van Dale wordt geparkeerd?

Vanaf september weer werken in de Elizabetlaan in Heist

Op maandag 2 september start Elia met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel langs de zuidkant van de Elizabetlaan vanaf de Noordstraat tot in Zeebrugge. Deze werkzaamheden zullen half oktober klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden worden in de omgeving een aantal fietspaden en wegen afgesloten, parkeerverbod ingevoerd en omleidingen voorzien.

Het fietspad langs de zuidelijke zijde van de Elizabetlaan, tussen de verkeerslichten aan de Knokkestraat en de Noordstraat, zal afgesloten worden. De fietsers worden omgeleid via de Knokkestraat.

Ter hoogte van de werkzaamheden zal het autoverkeer over één (linker) rijstrook rijden. De Nicolas Mengélaan zal afgesloten worden voor alle verkeer tussen de Kursaalstraat en de Vuurtorenstraat. Stilstaan –en parkeerverbod zijn van toepassing. De kruispunten met de Kursaalstraat, Kardinaal Mercierstraat en Vuurtorenstraat blijven open.  De omgeving van De Bolle blijft bereikbaar vanaf de Elizabetlaan via de Vuurtorenstraat en Vlamingstraat. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Vlamingstraat en De Bolle.

De Vlamingstraat zal afgesloten worden voor alle verkeer tussen huisnummer 53 en 84.

De garages zullen bereikbaar blijven vanuit de richting van de Kerkstraat. In de Vlamingstraat zal er beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd worden tussen de Kerkstraat en de uitrit van het winkelcomplex AD Delhaize. Er zal stilstaan –en parkeerverbod van toepassing zijn. In de Vlamingstraat tussen de Heistlaan en de uitrit van de parking van het winkelcomplex AD Delhaize, al er enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Het verkeer zal omgeleid worden vanaf de Heistlaan via de Elizabetlaan naar de Vuurtorenstraat.

Loop van de bevolking in Knokke-Heist

Over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER meer informatie.

Windstilte overviel jacht met motorpech

Zo’n 25 km ten westen van Knokke-Heist is donderdag het Britse jacht Serembam met twee opvarenden aan boord in moeilijkheden geraakt. Net voor de kust bij de Thorntonbank kreeg het vaartuig motorpech. Het jacht was nog onder zeil, maar er stond te weinig wind, zodat men problemen voorzag. Twee redders die met de reddingsboot uit Westkapelle naar het bewindstilde jacht waren gevaren kregen de motor niet opnieuw aan de praat. Het vaartuig werd op sleeptouw genomen en ter hoogte van van de Wielingengeul overgedragen aan de reddingsboot “Straffe Hendrik” van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst. Die hebben het pleziervaartuig dan veilig de haven binnengeloodst. 

Foto Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst

25.7.13

Marble Sounds en Zornik sluiten Kneistival nu vrijdag

De laatste avond van Kneistival 2013 vindt plaats nu vrijdag 26 juli en wordt opgefleurd door de intimistische set van Marble Sounds en het rockgeweld van Zornik. Vanaf 20 uur kunt u hen aan het werk zijn op het Heldenplein in Heist.

Marble Sounds
Alle kenners zijn wild van het nieuwe Marble Sounds, enkel het grote publiek moet hen nog ontdekken. De intimistische band wordt overladen met positieve kritiek en kreeg een nominatie voor de Mia’s in de categorie beste videoclip. Wie nog geen kennis gemaakt heeft met de groep rond Pieter van Dessel en de helft van Isbells, kan terecht op www.marblesounds.com. Of zak gewoon af naar het Heldenplein!

Zornik

Koen Buyse en Zornik moeten wellicht niet meer voorgesteld worden. Op hun nieuwe album ‘Less > More’ toont de band eens te meer wat ze muzikaal in huis heeft. Frontman Koen Buyse laat er diep in zijn ziel kijken via zijn lyrics. Ontdek een ingetogen en beklijvende kant van Zornik en laat u verrassen door een muzikaal en visueel innemende show vol nieuwe songs en talrijke hits.

Knokke Le Zoute

De laatste maanden is er in ons land heel wat afgelachen rond het gegeven Knokke-Le-Zoute-syndroom. Sommigen durven hun pullover dan ook niet langer losjes over de schouder leggen. In de reeks "une heure d'histoire de la côte belge" heeft La Libre Belgique het morgen over Knokke-Heist, of eerder nog over Knokke Le Zoute. De krant schrijft “Knokke Le Zoute, ce n’est pas une caricature, c’est un art de vivre. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas.” Het artikel in kwestie kun je HIER al bekijken.

Wie nieuwsgierig is kan ook HIER even klikken.  

Vijf procent minder overslag in eerste jaarhelft voor Zeebrugge

De Port of Zeebrugge behandelt 21,2 miljoen ton in eerste jaarhelft. De roll-on/roll-off-trafiek daalt met 3,5 % tot 6,2 miljoen ton. Daarbij valt op dat de trafieken naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland terug stijgen. De trafiek naar Scandinavië valt terug.  De aan- en afvoer van de nieuwe wagens stijgt met 5,8 % tot 942.000 eenheden. De containertrafieken dalen met 4,8 % tot 961.000 teu. Het stukgoed stijgt met 45,5 % tot 924.000 ton. De vloeibare bulk daalt met 7 % tot 3,5 miljoen ton door de verminderde aanvoer van vloeibaar aardgas. De vaste bulk vermindert met 18,4 % tot 700.000 ton. “De totale goederenoverslag klokt in het eerste semester af op 21,2 miljoen ton, een daling met -5,3% tegenover het eerste semester van vorig jaar” zegt Joachim Coens, Gedelegeerd bestuurder van de Port of Zeebrugge. 

Kooza-mania slaat toe in Knokke-Heist

Zoals eerder reeds gemeld heeft de Knokke-Heistse fotografe Anne-Marie Maertens naar aanleiding van de komst van Cirque du Soleil talrijke inwoners maar ook prominenten zoals Minister Hilde Crevits een rode neus opgezet en gefotografeerd. Een selectie daarvan heeft het gemeentebestuur op een 6 meter breed  publiciteitsbord aan de ingang van de Grand Chapiteau in Duinenwater afgeprint onder de slogan “Knokke-Heist verwelkomt Kooza”. De foto’s  kunt u vanaf nu ook op de website www.knokke-heist.be bewonderen in de rubriek “Knokke-Heist in beeld”. 

Kooza niet te missen in Knokke-Heist nog tot 18 augustus
Praktisch:
Je vindt KOOZA naast het treinstation van Knokke-Heist, Natiënlaan, 8300 Knokke
Tickets vanaf 34 euro, premiumtickets 104,5 euro

Je leest er meer over bij KOOZA KOMT NAAR KNOKKE-HEIST

Volg KOOZA ook via TWITTER

Controles vaar- en voertuigen

Vanaf de Zwingeul worden door de Nederlandse politie te land en te water grootscheepse maritieme controles gehouden. Daarbij worden zowel pleziervaartuigen als auto’s gecontroleerd. Bedoeling is zoveel mogelijk onbetaalde boetes te innen. Onder meer bij de jachthaven in Breskens werd uitgebreid gecontroleerd. De eigenaar van één motorjacht bleek nog een belastingschuld van 55.000 euro te hebben openstaan.

Brise l'Ame gaat voor een nokvol Sincfala

Brise l’Ame gaat op donderdag 25 juli om 20 uur in Knokke-Heist voor anker bij Sincfala en zet er een ‘luisterrijk’ en ‘stemmig’ concert op touw. Wie er bij wil zijn komt best wat vroeger, want blijkbaar willen heel wat Heistse fans deze thuismatch voor geen geld missen. Saskia Maeyaert en Hilde Van Laere brengen een greep uit hun Intiem! repertoire maar vissen ook vrienden-muzikanten op en nodigen hen uit op het podium om samen met hen énige visserliederen en traditionals boven water te halen. En zoals een ‘traditional’ het traditioneel wil, kan u hierbij de zeilen bijzetten.

Brise l’Ame Intiem!
Saskia Maeyaert & Hilde Van Laere
Zang, akoestische en elektrische gitaren, mandoline, accordeons, blues harp, whistles, melodica, percussie en een rist klanken en kleuren

Gevarieerde Museumavonden
De overige twee Museumavonden in Sincfala vinden plaats op 1 augustus en 8 augustus. Daar kunt u genieten van muzikale optredens van respectievelijk Shantykoor Blankenberge en Ambrazar. Ook hier start de rondleiding met gids telkens om 18.30 en 19 uur. Het optreden vindt plaats van 20 tot 22 uur.

Voor de allerkleinsten
De allerkleinsten kunnen op die avonden op eigen houtje aan de slag. Samen met ‘Vlieg’ gaan ze op schattenjacht. Op die manier ontdekken ze het museum op een avontuurlijke, leuke en speelse manier.

Volksspelen
Jong en oud kunnen zich tot slot uitleven in het circuit van volksspelen. Ook kan iedereen tussendoor terecht voor een drankje aan de bar.

24.7.13

Per smartphone langs de Beelden in Knokke-Heist

Sinds vorig jaar lanceerde Knokke- Heist verschillende initiatieven om het steeds toenemende aantal smartphone gebruikers informatie aan te bieden op een voor hen toegankelijke manier. Vandaag is er reeds toeristische informatie beschikbaar op meer dan 500 parkeermeters in Knokke-Heist, verschillende kunstgaleries, aan de ingangen van het kantoor van Toerisme  enz. en die wordt gretig geraadpleegd, en door Toerisme regelmatig aangepast.

Een nieuwe stap is aangebroken:
Wie de kunstwerken van 'Beelden in de stad' bezoekt, zal vanaf nu via z'n smartphone extra informatie over het kunstwerk kunnen raadplegen in vier talen.  Dit gebeurt aan de hand van een rode  intelligente sticker die in de nabijheid van het kunstwerk op een paaltje is aangebracht. Op deze sticker staat een verkorte url, een NFC-code (Near Field Communication) en een QR-code. Naargelang de mogelijkheden van je smartphone, kun je dan informatie over het kunstwerk en de kunstenaar verkrijgen.  Van daaruit kunnen de mensen verder door surfen naar website 'Beelden in de stad' om de andere mooie kunstwerken die de gemeente sieren, te ontdekken. 

Voor de schepen van Toerisme, Anthony Wittesaele, is deze innovatieve technologie een vernieuwend aspect in de citymarketing: 'Uit het laatste marktonderzoek, dat op vraag van onze diensten werd uitgevoerd door een onafhankelijk bureau,  kwam duidelijk naar voren dat bezoekers zich meer en meer extra informeren via internet en het gebruik van de sociale media. De ontwikkeling van TagTagCity vult dit verder aan'.


Dit is een volgende stap in de samenwerking met de jonge 'startup' TagTagCity. ' We zijn zeer verheugd om onze samenwerking verder te blijven uitbreiden. Knokke-Heist is een voorloper op het gebied van het omarmen van de mobiele revolutie en biedt hierop een antwoord naar de behoeften van zijn bezoekers en inwoners' dixit Geoffroy Simon, Coo en mede- oprichter van tagtagcity.com 

Rommelmarkt en wijkfeest in Heistse Vuurtorenwijk

Op zaterdag 10 augustus organiseert de Vuurtorenwijk zijn traditioneel wijkfeest met rommelmarkt in de Eieburg, Blauwvoetlaan, Hof van Heist en Evendijk.  Wie een stand voor de rommelmarkt wil opzetten, hoeft niet te betalen. Voor alle inlichtingen en deelname aan het eetfestijn in de tent: tel. 050 51 51 32

Tijd om te gaan mosselen

Het mosselseizoen is woensdag officieel gestart met de veiling in Yerseke van de eerste oogst van het nieuwe seizoen. De afgelopen jaren begon het seizoen meestal enkele weken eerder. Dit jaar hadden de mosselen door het koude voorjaar meer tijd nodig om te groeien tot de gewenste kwaliteit. Een medewerkster van het Mosselkantoor in Yerseke laat weten dat de nieuwe mossels „romig zijn en een uitgesproken zilte smaak hebben”. De kwaliteit van de Zeeuwse mossels is aanmerkelijk verbeterd door het mooie weer van de afgelopen weken. „De kleur en het vleesgewicht voldoen nu aan de eisen van de handel”, liet secretaris Jaap Holstein van de Nederlandse Vereniging Mosselhandel weten. „En de verwachting is dat de kwaliteit van de mossels de komende tijd nog beter wordt.” Ook in de Knokke-Heistse restaurants zullen de komende dagen en weken weer volop mossels geschept worden.


Trouwens zeggen onze noorderburen, het meervoud van mossel is mossels. Dat is trouwens in het West-Vlaams ook zo. “Mosselen” is een werkwoord heet het bij de visvakkrant. Je zegt dus: “We gaan mosselen, want de mossels zijn weer prima”. 

Kooza ontdekt ons land en meer

Terwijl inwoners en toeristen in Knokke-Heist momenteel de wondere wereld van KOOZA van Cirque du Soleil ontdekken gebruiken de artiesten van deze unieke show alle vrije momenten om ook ons land te leren kennen. De bekendste clowns van het gezelschap werden ondertussen opgemerkt op de meest schilderachtige plaatsen in Brugge, Gent en zelfs Dinant.

Maar de artiesten toeren ook met de fiets door Knokke-Heist en de regio. Dat was onder meer het geval met de Quiros broers Roberto en Angel, de Spaanse koorddansers. Die trokken, samen met Robinson van het Rad des Doods en alambrista Brayan Sanchez Muños, via het Zoute op ontdekkingstocht en stonden plots in een ander land. Groot was hun verbazing toen ze in Cadzand de tent van een ander circus zagen staan…

Kooza niet te missen in Knokke-Heist nog tot 18 augustus
Kooza foto's van de hand van Christel Bedert zie je HIER.   

Praktisch:
Je vindt KOOZA naast het treinstation van Knokke-Heist, Natiënlaan, 8300 Knokke
Tickets vanaf 34 euro, premiumtickets 104,5 euro

Je leest er meer over bij KOOZA KOMT NAAR KNOKKE-HEIST

Volg KOOZA ook via TWITTER

Donderdag 25 juli: zomerse muziekcocktail op Kneistival

Op donderdag 25 juli kunt u op het Heldenplein in Heist terecht voor een zomerse muziekcocktail tijdens het pop- en rockfestival Kneistival. Vanaf 20 uur gaat het op een meer rustige toer met Luc De Vos, Sarah Ferri en Spinvis.

Luc De Vos
Zanger Luc De Vos was al meer dan eens te gast op Kneistival met zijn groep Gorki. Iedereen kan hun song Mia meebrullen en het nummer bleef jarenlang de beste Vlaamse song. Dit keer doet hij het op zijn eentje, maar dat laat Luc niet aan zijn hart komen. Voor zijn concert trekt hij alvast een zwembermuda aan en neemt er eerst een frisse duik in de Noordzee.

Sarah Ferri
Opkomend talent Sarah Ferri brengt een heerlijke mix van seventies folk en gipsy jazz swing uit de fifties. Ze is vooral bekend van haar grootste hit ‘On My own’ die meteen een soort handelsmerk werd. Sarah heeft er net een succesvolle tour in Japan op zitten en is nu klaar om ook Heist onder te dompelen in haar unieke muziekmix.

Spinvis
Spinvis staat voor de muzikant Erik de Jong. Hij knutselde zijn eerste hits ineen op zijn zolderkamertje, waar hij zich een terugtrekt als een eenzame schrijver van verhalen op muziek. Onder meer ‘Voor Ik Vergeet’ en ‘Bagagedrager’ zijn daar resultaat van. Hoe gelukkig dat ene kamertje hem ook maakt en hoe hij er ook geniet om creatief te zijn in zijn eigen binnenwereld, toch treedt hij met plezier naar buiten om zijn muziek aan u te laten horen.


Op zondag 21 juli konden hiphoppers genieten van De Kraaien, de Postmen en Gers Pardoel. De fotoreportage kun je HIER bekijken.  Maandag 22 juli waren The Happy en Praga Khan aan zet. Foto’s daarvan zie je HIER

Cartoonfestival maakt gigantisch bloementapijt voor Kindergeluk

Het 52ste Cartoonfestival brengt dit jaar een hommage aan Kim Casali, de ontwerpster van het ‘Liefde is… koppeltje. Om de liefde extra in de verf te zetten, legt het Cartoonfestival op maandag 19 augustus een gigantisch rozentapijt aan op het strand aan het Cartoonpaviljoen. Hiervoor gebruiken ze niet zomaar rode rozen maar zelfgemaakte rode strandrozen. Ook jij kunt helpen door zelf een roos te maken of er te kopen. Want wie zijn of haar geliefde op een originele manier wil verrassen kan vanaf 19 augustus een roos of een boeket rozen kopen. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Kindergeluk.

Maak zelf een rode strandroos 
Jong en oud, klein en groot, heel wat mensen hebben speciale herinneringen aan het strand. En een bijzondere activiteit, als het maken van strandbloemen en ze verkopen voor een handvol schelpjes, hoort daar zeker bij. Voor het maken van de strandrozen doet het Cartoonfestival een beroep op vrijwilligers. Wil je zelf teruggekatapulteerd worden naar je zorgeloze kindertijd aan de kust? Dat kan. Op www.cartoonfestival.be/rozen  vind je de uitleg hoe je zelf een rode strandroos.  Breng je zelfgemaakte bloem naar het cartoonpaviljoen aan Casino Knokke. Daar zal hij op 19 augustus tussen duizenden andere bloemen worden tentoongesteld en nadien worden verkocht  ten voordele van vzw Kindergeluk.

Heb je zelf geen materiaal om de bloemen te maken?
Geen probleem. Vanaf maandag 5 augustus, kun je voor het maken van de bloemen tot en met 18 augustus elke dag terecht in het Toerismekantoor in Knokke op het Lichttorenplein. Daar ligt alle materiaal voor het maken van de strandrozen gratis ter beschikking en kun je met wat hulp je eigen bloemen maken.

Vzw Kindergeluk
Het Cartoonfestival ondersteunt met deze actie de Koninklijke Vereniging Kindergeluk. Die wil kinderen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of hen alvast ‘een beetje’ geluk brengen. Hun aandacht gaat vooral uit naar diegenen die kampen met problemen of beperkingen omwille van sociale omstandigheden, gezondheids- en/of leerproblemen. Meer informatie over vzw Kindergeluk vind je op http://www.kindergeluk.be

Voor wie zijn of haar geliefde wil verassen, en geen zin heeft om een klassiek boeketje bloemen te kopen, zijn de strandrozen het ideale geschenk. Koop ze in de cartoontent en tijdens de vuurwerkavonden op 19,21,23,25 en 27 augustus voor 2 EUR per stuk en steun vzw Kindergeluk. 


Meer informatie vind je op www.cartoonfestival.be/rozen

Polybotes ingezet voor hinterlandlogistiek Zeebrugge

Waterways 2, het estuaire schip voor nieuwe wagens, werd door de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ nv) aangekocht en omgebouwd specifiek voor het transporteren van high and heavy-ladingen. Het schip werd omgedoopt tot Polybotes, verwijzend naar de gigant uit de Griekse mythologie. De Polybotes is multi-inzetbaar voor nieuwe wagens, containers en high and heavy-ladingen.

De Polybotes is eigendom van MBZ, die het schip overnam van Cobelfret. Portconnect, de dochteronderneming van MBZ treedt op als exploitant. Het schip zal dienen ter ondersteuning van de hinterlandlogistiek van de haven van Zeebrugge, specifiek voor rollend materieel en high and heavy-ladingen.

Er werden twee car decks van de Waterways weggehaald om beter oversized cargo’s te kunnen laden. Op het top deck komt er ook ruimte voor containerladingen. Port of Zeebrugge mikt met het nieuwe schip enerzijds op het beter linken van de terminals in de voor- en achterhaven en anderzijds op een betere verbinding naar het achterland, zijnde Antwerpen tot de Rijn.  Het schip Polybotes heeft een afmeting van 110 op 12,5 meter. Het laadvermogen bedraagt 2.200 ton. Er kunnen 160 wagens en 144 TEU, ofwel 240 wagens alleen geladen worden. Het schip beschikt ook over een dek van 80 op 11 meter om high and heavy te laden. PortConnect heeft al de estuaire schepen Tripoli en Deseo en het binnenschip Were Di in charter. De Polybotes zal vanaf maandag 29 juli in gebruik genomen worden.


“Onze haven behandelt jaarlijks meer dan 12 miljoen ton roro-goederen. De high and heavy-ladingen zoals machines en landbouwtuigen hebben bijzondere afmetingen en bestaan uit niet-deelbare stukken. Dit uitzonderlijk transport hoeft vanaf nu niet meer over de weg te gebeuren.  Nu wij met Polybotes over een aangepast schip beschikken, zijn wij nog beter uitgerust om op deze markt in te spelen.” aldus Joachim Coens, CEO Port of Zeebrugge. 

Positieve evaluatie veiligheids- en preventieplan in Knokke-Heist

Op 20 juni  bracht een lokaal adviseur van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een bezoek aan Knokke-Heist in het kader van de evaluatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) voor de jaren 2011 en 2012. De evaluatie had als doel na te gaan hoe en in welke mate de doelstellingen van het plan voor deze periode behaald werden. In een schrijven laat Directeur a.i. Rachid Kerkab van de Lokale Integrale Veiligheid burgemeester Graaf Leopold Lippens weten dat de preventiedienst uitstekend werk heeft geleverd. “De gemeente kan mooie resultaten voorleggen. Onze evaluatie van het strategisch veiligheidsplan van Knokke-Heist voor 2011 en 2012 is dan ook positief”, besluit Directeur a.i. Rachid Kerkab.

Het gemeentebestuur heeft in het kader  van de eindevaluatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan voor 2011 en 2012 een grondig uitgewerkt evaluatiedossier ingediend. Het dossier omvat zowel acties tegen inbraak van woningen, sociale overlast, fietsdiefstal en andere diefstalfenomenen. De eindevaluatie maakte voor de Directie Lokale integrale Veiligheid een grondige analyse mogelijk van het veiligheids- en preventiebeleid in onze gemeente.

De algemene positieve conclusie over de werking van de preventiedienst ligt volledig in de lijn van het vorige terreinbezoek. “Deze dienst speelt een centrale rol in de realisatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan en de ontwikkeling van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. Dit krijgt concreet vorm door de sterke overlegstructuur en de vele goede projecten en acties die rond de fenomenen worden uitgevoerd. De lokale veiligheidsdiagnostiek is hierbij beleidsmatig en operationeel van grote waarde. We kunnen de gemeente aanmoedigen op de ingeslagen weg verder te gaan en het lokaal integraal veiligheidsbeleid verder te ontwikkelen”, aldus de Directie Lokale integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Rijbewijzen ingetrokken bij controles zomer-BoB-campagne

De lokale politie Damme/Knokke-Heist nam tijdens de huidige zomer-BoB-campagne al 196 ademtests af. Tot nu toe bliezen 29 bestuurders positief. Dat komt neer op 15 procent van de gecontroleerde chauffeurs die teveel gedronken hadden. Twee bestuurdres bevonden zich in de alertfase. Er werden 11 rijbewijzen ingetrokken. Met de controles steunt de politie de vernieuwde zomer-Bob-campagne van het Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid (BIVV). “De campagnes en controles blijven een belangrijk middel om de bestuurders er aan te herinneren dat drinken en rijden niet samengaat. Het is erg belangrijk dat we ons samen inzetten voor meer verkeersveiligheid.” zegt korpschef Etienne Stockx. Vorig jaar werden 616 ademtests afgenomen. 93 bestuurders bliezen positief en 40 rijbewijzen werden ingetrokken. Deze zomer wil de lokale politie opnieuw een 600-tal bestuurders controleren.

Bergkampers van Knal! veilig in Zwitserland

Dinsdagavond rond 19.30 zijn de deelnemers van het Knal!bergkamp uit Knokke-Heist veilig en wel op hun kamplocatie in het Zwitserse Heidadorf Visperterminen aanbeland. De 66 jongeren en 10 begeleiders waren in de vroege uren van dinsdag per bus uit de badstad vertrokken. De hele reis is voorspoedig verlopen. Onderweg was een paar keer halt gemaakt. Onder andere in Luxemburg en bij het meer van Genève. Bij aankomst in het heem was er spaghetti en een feest met kinderchampagne. Dat had te maken met het feit dat het de vijfde keer is dat Knal! het bergkamp organiseert.


Je leest er HIER meer over.

Lollipop Beach Festival overtreft verwachtingen

De tweede editie van het Lollipop Beach Festival heeft alle verwachtingen overtroffen. Zo’n 3000 jongeren zakten op 20 juli af naar het Evenementenstrand ter hoogte van het Bosje van Heist. Dat is bijna dubbel zoveel als vorig jaar en heel wat van de enthousiaste bezoekers waren speciaal voor het festival naar Knokke-Heist gekomen.  Toppers als Regi, Alvaro, les mecs, Dj Korsakoff en Mark with a K losten de verwachtingen ruimschoots in en de formule met 2 podia slaat duidelijk aan.  Er wordt dan ook al reikhalzend uitgekeken naar een derde editie. 
Foto’s van Lollipop Beach Festival kun je hier bekijken.

Escabèche en L’ Echiquier ambassadeurs van de Goede Smaak in Knokke-Heist

De Orde van de Tafel van de Zilveren Lepel heeft burgemeester Lippens op de hoogte gebracht dat de heer en mevrouw Verhasselt, zaakvoerders van restaurant Escabèche in de Dumortierlaan 99 en de heer en mevrouw Van Haver van Bistro L’ Echiquier in de Elizabetlaan 6 geselecteerd werden als Ambassadeurs van de Goede Smaak.Deze nominatie gebeurde na een zorgvuldige selectie door erkende horecawatchers. De Zilveren Lepel past sinds 2007 deze strenge selectie toe voor een goed beleid inzake prijs-kwaliteit van de voorgestelde gerechten. In afwachting van de officiële inauguratie mochten de betrokken zaakvoerders reeds hun oorkonde in ontvangst nemen.

23.7.13

Magie van Kooza in etalage in Knokse Kustlaan

Cirque du Soleil brengt de magische wereld van KOOZA tot in het straatbeeld van Knokke-Heist. In etalage van de winkel van het luxe merk “7 For All Mankind” op de prestigieuze Kustlaan, kunnen de badgasten enkele van de mooiste kostuums die de KOOZA show rijk is bewonderen.

Tijdens de voorstelling van KOOZA worden er niet minder dan 175 kostuums en 160 hoeden ingezet. Elkeen van de kostuums en hoeden is met de hand gemaakt en op maat van de artiesten. Ze zijn rijk versierd en tot in de kleinste details afgewerkt. Ze dragen dan ook bij tot de unieke sfeer van KOOZA.

3 van de meest opmerkelijke kostuums zijn nu te bewonderen in de etalage van de 7 For All Mankind winkel in Knokke-Heist.

Het pak van de trapeziste is een elegant vuurrood en geel pak, perfect passend bij de energieke maar toch elegante act die de trapeziste verzorgt tijdens de voorstelling.

Het Red Army pak ofwel het Rode Leger kostuum wordt gedragen door de gymnasten en is bezet met meer dan 200 zilver en goudkleurige flapjes gemaakt uit microvezels.

Pronkstuk is echter het schitterende ‘Crooner’ pak van de Trickster, het hoofdpersonage uit KOOZA. Dit indrukwekkende pak is  één van de 3 kostuums die de Trickster tijdens de voorstelling draagt. Het pak is volledig met de hand gemaakt. Het is bezet met niet minder dan 1.944 echte Swarovski Kristallen. Het masker is dan weer geïnspireerd op de Mexicaanse Dia de Muertos.

De KOOZA etalage is nog tem zaterdag 3 augustus te bewonderen.

Praktisch:
Je vindt KOOZA naast het treinstation van Knokke-Heist, Natiënlaan, 8300 Knokke
Tickets vanaf 34 euro, premiumtickets 104,5 euro

Je leest er meer over bij KOOZA KOMT NAAR KNOKKE-HEIST

Volg KOOZA ook via TWITTER

Milk Inc. en Les Truttes woensdag op Kneistival

Kneistival zorgt op woensdag 24 juli voor een feestje zonder weerga met spetterende optredens van coverband Les Truttes en het beroemde Milk Inc. Kom mee feesten op het Heldenplein vanaf 20 uur!

Les Truttes
De befaamde coverband Les Truttes bestaat al sinds 1996 en geldt sindsdien als de moeder van alle coverbands. Ze brengen een onnavolgbare mix van muziek en spektakel. Sinds dit jaar pakken ze uit met een nieuwe show met nieuwe kostuums, decor en songs.

Milk Inc.
Vakbeest Regi heeft met Milk Inc. dance duidelijk op de kaart gezet in Vlaanderen. Samen met zangeres Linda Martens stond de danceformatie garant voor uitverkochte concerten in het Sportpaleis en meer dan 30 singles. Geniet met volle teugen en hup met die beentjes!


Een fotoverslag over het optreden van de Rythm Junks en de Hollies vind je HIER

Meeuwenoverlast dreigt groter te worden

In de regio van Knokke-Heist en Zeebrugge dreigt de overlast door meeuwen volgend jaar een stuk groter te worden, vooral tijdens het broedseizoen. Om te beginnen is er het feit dat de visdief, dwergstern en de grote stern opnieuw broeden aan onze Oostkust. Dat komt omdat enige maanden geleden een schrikdraad werd geplaatst tegen vossen op het sterneneiland in Zeebrugge. Het broedgebied werd ook vergroot door een extra stuk schiereiland op te spuiten. Meer jongen betekent ook dat de jacht naar eten intensiever zal worden gevoerd. De vis die de visdief, dwergstern en de grote stern uit zee halen zal voor de meeuwen een streep door de rekening betekenen. Daarbij komt nog dat de Europese Unie een discarverbod heeft uitgevaardigd voor de vissers. Dat houdt in dat geen ongewenste maar dode bijvangsten meer mogen worden overboord gezet. Dit heeft als direct gevolg dat er minder eten zal zijn voor hongerige meeuwenkuikens. De meeuwen zullen dan ook genoodzaakt zijn om nog meer aan land eten te zoeken voor hun kroost. 

Zomerlezing in Knokke-Heist: identiteit vandaag

Op donderdag 8 augustus om 10 uur geeft Paul Verhaeghe, hoogleraar aan de Universiteit Gent in hotel Pavillon het Zoute in de Bronlaan een lezing over Identiteit vandaag.  Als we nadenken over onze identiteit, gaan we er bijna automatisch van uit dat die min of meer vastligt, ergens diep in onze hersenen en genen. In deze lezing brengt Verhaeghe een radicaal andere visie: onze psychologische identiteit is een constructie, waarbij onze omgeving een doorslaggevende rol speelt. Als de omgeving verandert, dan verandert ook onze identiteit. Deelname: 15 EUR – 12,5 EUR met Uitpas

Dit is de laatste twintig jaar zeer ingrijpend gebeurd onder invloed van het neoliberalisme. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben, het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. Ten einde dit duidelijk te maken, komen de volgende onderwerpen aan bod. Hoe ontstaat identiteit en wat is de plaats daarin van normen en waarden? Hoe ziet onze huidige identiteit eruit, en waarom ziet die er zo uit? Waarom voelen heel wat mensen zich niet zo goed in hun vel, terwijl we toch in materiële overvloed leven?

Paul Verhaeghe is van opleiding klinisch psycholoog, van vorming psychoanalyticus. Zijn eerste doctoraat (1985) handelde over hysterie, zijn tweede (1992) over psychodiagnostiek. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan de universiteit van Gent. Sinds 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden.


Boekentip: Identiteit - Paul Verhaeghe - 2012, Uitgeverij De Bezige Bij

Ook in Knokke-Heist veegmachine voor proper strand

Maritieme biologen stellen dat het manueel opruimen van afval op het strand beter is voor het milieu dan het gebruik van machines. Zowat alle badplaatsen zetten veegmachines in om ’s zomers dagelijks te zorgen voor een strand dat er netjes bijligt. Volgens de biologen vegen de machines echter ook zaken op die gewoon op het strand thuishoren, zoals allerlei schelpen en wieren, wat nefast zou zijn voor het ecosysteem van het strand. Daarom wordt in Knokke-Heist ook slechts een strandmachine ingezet langs de waterlijn. Dat gebeurt enkel tot aan Surfers Paradise, omdat het met de rest van het strand om natuurgebied gaat. De toerist aan onze kust verwacht nu eenmaal elke morgen een proper strand. De diverse badplaatsen gebruiken daartoe allerlei soorten strandveegmachines. 

Winnaars Liefdesrad Liefde is…

Elke maandag worden door de Raad van Lokale Economie 2 deelnemers aan het Liefdesrad op het Cartoonfestival uitgeloot. Op maandag 22 juli kwamen Nadine Daese uit Knokke-Heist en Marion Janssens uit de bus. Zij mogen vrijdag respectievelijk een pakket met artisanale producten van de Zoete Polder en een mand met delicatessen van Slagerij DeKnock in ontvangst nemen. 

Knal!Bergkamp 2013 van start

Het was lang aftellen voor de deelnemers en de begeleiders maar uiteindelijk is dinsdag in de vroege ochtenduren het vijfde Knal!bergkamp van start gegaan. Om 5:15 uur zijn 66 jongeren en 10 begeleiders in Knokke-Heist aan de lange busreis naar Zwitserland begonnen. Naar verwachting komen ze vanavond omstreeks 20:00 uur aan in het Heidadorf Visperterminen. Het dorpje in de Alpen heeft de hoogste wijngaarden in Europa. 

Meer info22.7.13

Sluise Knokke-Heistenaar benoemd tot kabinetschef van koning Filip

Voormalig topdiplomaat Frans Van Daele is maandag benoemd tot kabinetschef van koning Filip. Franciscus baron van Daele werd in 1947 in Oostburg geboren uit een Nederlandse moeder en een Vlaamse vader. Op twaalfjarige leeftijd verhuisde hij naar Knokke waar zijn ouders een kruidenierszaak hadden. Van 1967 tot 1970 studeerde hij Romaanse filologie en kunstwetenschappen in Leuven. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans. Van Daele is gehuwd en heeft twee dochters en één zoon. 

In zijn carrière in de Belgische diplomatie was hij onder meer ambassadeur in Italië en de Verenigde Staten en vertegenwoordigde hij het land bij de Europese Unie, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Navo. Hij was verder kabinetschef van meerdere ministers van buitenlandse zaken. Van 2010 tot 2012 was Van Daele kabinetschef van Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad en sloot daarmee zijn carrière af. Van Daele wordt algemeen gezien als de man die achter de schermen compromissen uitwerkt, met een scherp oog voor uitvoerbaarheid.

Voor elk wat wils op Kneistival

Kneistival haalt op maandag 22 juli niemand minder dan The Happy en Praga Khan naar het Heldenplein in Heist. Op dinsdag 23 juli maken Maya’s Moving Castle en The Van Jets het mooie weer in de put. Geniet van een zomers muzikaal feestje, telkens vanaf 20 uur.

The Happy
Het oog wil ook wat, zegt u? Dan tekent u best present voor het optreden van de vier bloedmooie dames van The Happy. Isolde Lasoen (Daan), Naima Joris (Isbells), Charlotte Caluwaerts en Jeanne Vanneste werden door Reinhard Vanbergen van Das Pop verenigd in deze nieuwe band. Hun eerste single ‘218’ was meteen een schot in de roos.

Praga Khan
Het fenomeen Maurice Engelen maakt al sinds jaar en dag wereldwijd furore met zijn formatie Praga Khan. De groep haalde drie keer op rij goud in de Verenigde Staten, speelde als hoofdact in de Dance Marquee in Glastonbury en werd zelfs opgenomen in de Rock ’n Roll Hall of Fame. Praga Khan is nu al 25 jaar lang een van de meest merkwaardige succesverhalen van de Belgische muziek. Nu is er het nieuwe album Soulsplitter. Maurice Engelen voelt niet langer de behoefte om de meest gehypete band te zijn of op de grootste podia te staan. Hij schuift stilaan op richting popsongs en wil terug een beetje kind zijn en muziek maken, niet langer opgesloten in het keurslijf van de studio. Toch blijven oudere hits zoals Breakfast in Vegas of Injected with a Poison uiteraard een prominente plaats op het repertoire innemen.

Maya’s Moving Castle
De eigenzinnige groepsleden van Maya’s Moving Castle brengen een gevaarlijk mooi en intens zoet amalgaam van dance, new wave en folk. De muziek klinkt de ene keer opzwepend en dan weer somber met dank aan de aangrijpende klanken van de cello. De muziek wordt gedragen door de bekoorlijke lokzang van de elfachtige frontvrouw: een meisje dat opgroeide in de kleine boerderij, waar ze ’s nachts haar songs schreef op het moment dat de insecten sliepen en de nachtvlinders rondfladderden. Cobra TV stelt zelfs dat Maya’s Moving Castle in één adem genoemd mag worden met Bat for Lashes en Florence & The Machine…

The Van Jets

Tegenpool van formaat is de rockformatie The Van Jets. De opzwepende rockmuziek dondert over het plein en zal ervoor zorgen dat u even naar adem moet happen. Na goud op de Rock Rally in 2004 ging het hard voor de band. Intussen schreven ze al meer dan een aardig palmares bij elkaar: The Future, Down Below, Danger Zone,…. Vandaag zijn ze niet uit de ether te branden met hun single Broken Bones.

Ozonconcentraties lager aan de Oostkust

De combinatie van luchtvervuiling met zonnig en warm weer, zorgt vanaf vandaag voor toenemende kans op overschrijding van de Europese ozon-informatiedrempel van 180 microgram/m3 ozon in de lucht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). In onze kustregio lijken de waarden lager uit te vallen dan in de rest van het land. De verwachting voor Knokke-Heist is voor maandag een concentratie tussen de 110 en 145 microgram/m3 ozon. 


Morgen dinsdag 23 juli
Ook morgen dinsdag wordt het zeer warm met maximumtemperaturen die opnieuw kunnen oplopen tot 27 à 33 °C. Door de opstapeling van luchtvervuiling gedurende de voorbije dagen kunnen de ozonconcentaties nog hoger oplopen dan vandaag. De onweersdreiging neemt wel toe in de loop van de namiddag. Op plaatsen waar het al snel in de namiddag bewolkt wordt en onweert zullen de ozonconcentraties minder hoog zijn. De maximale ozonconcentraties zullen schommelen tussen 160 en 220 µg/m3. Voor Knokke-Heist en de rest van de Oostkust is de verwachting dinsdag tussen de 145 en 180 microgram/m3 ozon. 

Gazette heeft het uitgebreid over fundraiser in Knokke-Heist

In haar jongste nummer heeft de Gazette van Detroit het over de bijeenkomst in Knokke-Heist, waar meer dan 135 enthousiaste deelnemers zorgden voor een opbrengst van minstens 9000 euro. Op die manier staat de krant opnieuw wat dichter bij de viering van haar 100-jarig bestaan op 13 augustus 2014.


Je leest er HIER alles over

Surfers Paradise Birthday Party

Zoals gemeld heeft de Vlaamse Regering vorige week het Gewestelijk  Ruimtelijk UitvoeringsPlan Zwin en Zwinbosjes definitief goedgekeurd. Dit RUP wordt voorgelegd aan het Hoger Hof van Beroep in Brussel waardoor het stukje Surfers Paradise dat 30 meter in natuurgebied lag geregulariseerd wordt.  De 26ste verjaardag van Surfers Paradise op zaterdag 27 juli om 19.30 uur staat dan ook volledig in het teken van de redding en wordt gevierd op de opzwepende Afrobeat ritmes van de exotische band Koffie.

Surfers Paradise belooft een party die alle zintuigen zal prikkelen. Er wordt gestart met Spaanse tapa’s en een Hawaïaanse cocktail. Daarna volgen een Zuid-Amerikaanse ceviche (rauwe visschotel), pittige curry’s uit Azië, een traditionele board burn bonfire (BBQ) en desserts zoals alleen Belgische patissiers ze kunnen maken. In het schemerlicht van het vuur dansen de surfboys en –girls de nacht in op de Nigeriaanse vibes van de groep Koffie. Dj’s Udaxo en Brambiance spelen een muzikale thuismatch om het vuur niet te laten doven tot de zon weer boven de horizon schijnt. Deelname: 25 EUR Voor meer info: jelle@surfersparadise.be

Strandloop Knokke

Afgelopen vrijdagavond vond de Carrefour Strandloop in Knokke plaats. Er waren 1.182 deelnemers. 240 dames en 315 heren kozen voor 5 km, 120 dames en 407 heren waagden zich aan de 10 km. Voor de 2de maal werd er ook een 2 km loop georganiseerd speciaal voor de kids. Er waren niet minder dan 100 enthousiaste deelnemertjes. Bij de heren ging de overwinning op de 10 km overtuigend naar Davy Stieperaere. Joachim Van de Velde en Marc Van der Hoeven vervolledigden het podium. Een 26ste plaats van Dirk Casselman en een 29ste plaats van Jimmy Devriese vinden we terug bij de lokale atleten in de top 30. Op de 5 km was de overwinning bij de heren weggelegd voor Sanne Swolfs. Ook hier nestelden 2 stadsgenoten zich in de top 20. Bij de dames ging de zege op de 10 km andermaal naar een autoritaire Anne-Marie Danneels. Nele Feys en Lies Deruddere vervolledigden het podium. De podiumplaats van onze lokale leading lady werd kracht bijgezet doordat er 6 lokale dames in de top 30 eindigden. Op de 5 km ging de zege naar Katrien De Vos. Ook hier 3 lokale dames in de top 20.


Loopcriterium van de kust

De strandlopen van Knokke-Heist over 10 km maken deel uit van het loopcriterium van de kust. Dit criterium bestaat uit 11 kustjoggings. De 1ste 30 deelnemers op de strandloop van 10 km krijgen punten voor het klassement van het criterium. Om in aanmerking te komen voor de prijzenpot (geld – en naturaprijzen) van het criterium moet men bij minimum 3 kustjoggings in de 1ste 30 eindigen.

Voor meer info over het criterium: www.loopcriteriumvandekust.be

Nieuwe seizoensbrochure komt er aan

Benieuwd naar wat het nieuwe cultuurseizoen allemaal in petto heeft? De nieuwe Seizoensbrochure van het Cultuurcentrum ligt bijna in de rekken! Deze brochure geeft een overzicht van alle podiumvoorstellingen, films, concerten, lezingen, cursussen, tentoonstellingen en vele andere interessante activiteiten die doorgaan vanaf september 2013. Kan je niet meer wachten tot hij bij jou in de bus ligt? Neem op volgende link dan alvast een kijkje: http://www.ccknokke-heist.be/pdf/Seizoensbrochure1314.pdf

Stadsgenoot op ClarinetFest in Italië

Klarinettist/componist Stephan Vermeersch uit Knokke-Heist verzorgt van 24 tot 28 juli in totaal 5 optredens op het International ClarinetFest 2013 in Assisi, Italië.  Hij treedt er op als solist: Bass Clarinet & Live Electronics met ondermeer eigen werk, met het Edmund Welles Bass Clarinet Quartet, met het European Clarinet Association Ensemble, met het RICO Dream Clarinet Team, hij brengt er de wereldpremière van de winnende compositie van de International Clarinet Composition  Competition 2013 en hij is jurylid in de finale voor de prestigieuze International Young Artist Competition for Clarinet 2013. Door zijn toedoen is de Belgische klarinettist Walter Boeykens (6/1/1938-223/4/2013) postuum tot Honorary Member van de International Clarinet Association benoemd.

Het International ClarinetFest is een jaarlijks festival waarbij de crème de la crème van klarinettisten (meer dan 35 nationaliteiten) hun beste beentje voorzetten. Het is de 10de keer dat Stephan hiervoor wordt uitgenodigd met voorgaande edities in België, Zweden, Japan, Portugal, Canada en USA.

Stephan Vermeersch is leraar klarinet/saxofoon/ensemble aan deKunstAcademie Knokke-Heist sinds 1990.  Als componist/improvisator tast hij de muzikale grenzen af waarbij hij het commerciële vermijdt maar wel steeds zoekt om een breed publiek te bekoren.  Zijn muziek laat zich omschrijven als “ver reikend en verrijkend” www.stephan-vermeersch.be


Eind oktober reist hij af naar Astrakhan, Russische Federatie om een recital met uitsluitend eigen composities te geven, kamermuziek te spelen en masterclasses te geven op het Astrakhan International Festival of Contemporary Music 2013.