29.9.07

Sociale Woningbouw beter beschermd tegen speculatie

Knokke-Heist gaat haar sociale woningbouw beter beschermen tegen speculatie. Zaterdag is de bouw van 50 sociale appartementen en 26 sociale woningen in de wijk Heulebrug voorgesteld. De helft van de appartementen en huizen zijn voor verkoop bestemd. De sociale huisvestingsmaatschappij 't Heist Best neemt voor 20 jaar het herinkooprecht op. Dat moet een dure verkoop van de sociale woningen op korte termijn vermijden. Heulebrug is de nieuwe wijk van meer dan 500 woningen tussen Heist en Ramskapelle. De sociale huisvestingsmaatschappij 't Heist Best heeft er in de eerste fase grond voor 50 appartementen met 1 tot 4 slaapkamers en 26 woningen met 4 of 5 slaapkamers. De bouw van de eerste woningen is gestart. In de tweede fase wil 't Heist Best losse kavels gebruiken voor sociale woningbouw om de sociale mix nog te vergroten.Op de wachtlijst van de huisvestingsmaatschappij staan momenteel een 350-tal namen.De projecten in Heulebrug (76 woongelegenheden), Ramskapelle (40 woningen) en Heist (5 woongelegenheden) moeten een deel van de nood naar betaalbaar wonen opvangen. Inmiddels moet een commissie in de badstad zich nog buigen over wat de definitie is van een "betaalbare woning" in Knokke-Heist.

Sportcentrum Laguna Officieel Ingehuldigd

Zaterdagavond werd het sportcentrum Laguna op de grens van Heist en Duinbergen officieel ingehuldigd. Dat gebeurde door burgmeester Lippens in aanwezigheid van Sportschepen De Vlamynck en honderden genodigden. De werken voor de ombouw en uitbreiding van het Laguna Tenniscentrum gingen ruim 2 jaar geleden van start. Het indoorcomplex werd in mei vorig jaar reeds in gebruik genomen terwijl de omgevingswerkzaamheden nog volop aan de gang waren. Op een haar na is het nieuwe paradepaardje van de Sportdienst inmiddels volledig afgewerkt. Enkel de skatekuil moet nog worden aangelegd. In een gesprek met onze nieuwsdienst verklaarde Schepen Daniel De Vlamynck zaterdagavond nog dat in de toekomst ook het nodige zal gedaan worden om de reeds ruime parking nog verder uit te breiden. "Op gewone sportdagen volstaat de huidige parking, maar we proberen met meer parkeerruimte ook drukke manifestaties zoals de Mountainbike rally in de badstad beter te kunnen opvangen."

De inkom van het Laguna centrum bestaat nu uit een nieuwbouwvolume met een onthaalpunt, sanitair voor het publiek en een lift. Het bestaande volume van het cafetaria werd verbouwd en omvat een cafetariazaal (o.m. geschikt voor “bridge”) en een vergaderruimte. Het terras werd gerenoveerd en uitgebreid. De 4 bestaande kleedkamers werden verbouwd en gemoderniseerd. Er werden daarenboven 6 nieuwe groepskleedkamers gerealiseerd en 2 scheidsrechterslokalen. Naast de judozaal, de polyvalente zaal en het squashcourt is een ruime berging voorzien en een bureau met vergaderzaal. De ‘groene’ zaal werd omgebouwd en uitgebreid tot een omnisportzaal voor zaalvoetbal, volleybal, basketbal, tennis, badminton, handbal, turnen… De ‘rode’ zaal blijft uitsluitend voorbehouden voor tennis en werd beperkt aangepast. Verder is er een zaal voor gevechtssporten, een polyvalente zaal voor aerobic en fitness en een squashcourt. Buiten werden 2 omnisportterreinen gerealiseerd en binnenkort komt er ook een skatekuil. De renovatie van het sportcomplex heeft in totaal ruim 5,7 miljoen EUR gekost.

28.9.07

100 Jaar haven lokte honderdduizend bezoekers

Tijdens het feestjaar ‘100 jaar ZEEhaven van BRUGGE’, konden de inwoners van het Arrondissement Brugge kennis maken met hun wereldhaven via de bezoekerscampagne “Brugge, ken je zeehaven”. Verenigingen kregen hierbij een gratis bus en een gratis gids aangeboden. Het concept van de expositiecontainers en de mogelijkheid om de havenroute te fietsen, werd meer dan gesmaakt. De interesse reikte ook ver buiten de grenzen van het Arrondissement. Van 16 april tot eind september bezochten om en bij de 60.000 mensen de Zeebrugse haven, hetzij met de bus, hetzij met de fiets. (37.939 bezoekers met de bus ; 19.617 bezoekers met de fiets). De campagne kan dus meer dan geslaagd genoemd worden !

De inhuldiging van het Albert II-containerdok, de Open Havendag en het PoléPolé-festival bracht ook duizenden geïnteresseerden op de been. De haven kende afgelopen zomer ook enkele maritieme hoogtepunten zoals de aanloop van het grootste containerschip ter wereld, de Elly Maersk, de start van enkele nieuwe scheepvaartdiensten, de aankomst van containerkranen uit China, waardoor heel wat kijklustigen naar Zeebrugge afreisden. Dit alles in beschouwing genomen, moeten de voorbije zomer ruim 100.000 mensen kennis gemaakt hebben met de Zeebrugse haven.

Ook rioolzuivering voor landelijk gelegen woningen

Van de meer dan 30.000 woningen in Knokke-Heist, zijn er nog ongeveer een 170-tal die niet aangesloten zijn op het openbare rioleringsnet. In het gemeentelijk zoneringsplan zijn al deze woningen nu in kaart gebracht. Het is de bedoeling om al deze huizen in de landelijke gebieden aan te sluiten op een individuele waterzuiveringsinstallatie of een collectieve rioolaansluiting. Het zoneringsplan kan iedere burger nog tot 16 november inkijken bij de afdeling Stadsontwikkeling in het stadhuis op het Verweeplein.

Loop van de bevolking

Meer info daarover in Geboren, Getrouwd en Overleden in Knokke-Heist

Werken starten aan voetgangers- en fietsbrug in Heist-West

Na het weekend starten de eigenlijke werkzaamheden aan de voetgangers- en fietsbrug in Heist-West. De brug over de Elizabetlaan verbindt de Zeedijk bij de Baai van Heist met het achterliggende natuurgebied Sashul. Fietsers vinden verder ook directe aansluiting met de fietsroutes langs de afwateringskanalen richting binnenland. De komende weken worden de funderingen voor de pijlers gelegd. Daarna zal men de geprefabriceerde elementen monteren. Eerst wordt de noordelijke kant van de brug gebouwd. Deze werken zullen tot eind december duren. Vanaf januari wordt het zuidelijke deel van de constructie opgetrokken. Het doorgaand verkeer tussen Knokke-Heist en Zeebrugge, dat nu reeds fors gehinder wordt door de werken aan de sluisbruggen, zal de komende maanden nog een stuk moeilijker worden. Tijdens de werken zal namelijk telkens slechts één rijbaan ter beschikking zijn. Uitzonderlijk zal de Elizabetlaan ook een paar keer volledig onderbroken worden. In april volgend jaar zou de 102 m lange brug in gebruik worden genomen. De brug wordt gebouwd volgens een ontwerp van Ney & Partners in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. De kosten werden berekend op 1,7 miljoen euro.

Einde werken Lichttorenplein en IJzerpark in zicht

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het nieuwe Toerismekantoor op het Lichttorenplein. Het bovenplein werd eerder al afgewerkt. Het plein vertoont echter enkele verzakkingen en is nog niet officieel opgeleverd. Het infokantoor van de dienst toerisme wordt op 25 oktober officieel in gebruik genomen. Ook bij het IJzerpark zijn nog werken aan de gang. De aannemer is momenteel druk bezig met de afwerking van de Diksmuidestraat en een stuk van de Ieperstraat. De glooiingen van de duinen worden volgens plan vorm gegeven en beplant. De zogeheten "Garden of pleasure", een labyrint met hagen, wordt afgewerkt met paden en waterpartijen. Het einde van de werkzaamheden is voorzien rond Nieuwjaar.

Balans van de overlast op de Zeedijk

Tijdens een uitvoerige interpellatie heeft raadslid Anne Van Hoof namens het Vlaams Belang de balans opgemaakt van de hinder die afgelopen 'zomer' de Zeedijk in Knokke-Heist teisterde. Dat ging van horecauitbaters, die de hele wandeldijk innemen of muziekoverlast veroorzaken, tot hinder vanwege belletax- en fietsuitbaters. Burgemeester Lippens replikeerde dat van de overtredingen van horecauitbaters een fotoreportage werd gemaakt, en het nodige gedaan wordt voor de toekomst. Verder wees hij het voorstel af om grotere vuilnisbakken langs de Zeedijk te plaatsen, omdat dit het ongesorteerd dumpen van afval slechts zou in de hand werken. Er wordt tegenwoordig trouwens elke zomer reeds een kleine 30 ton afval uit de vuilnisbakjes aan de Zeedijk gehaald. De burgemeester kondigde tenslotte nog aan dat een politieagent in de badstad speciaal wordt aangesteld om actief hondeneigenaars te verbaliseren die de hondepoep van hun dieren niet opruimen.

27.9.07

Kusttram ontspoord in Heist

Donderdagavond rond 18u is in Heist een kusttram ontspoord. Het gebeurde bij de weghelling ter hoogte van de tramhalte aan het shoppingcentrum Delhaize. De Lijn heeft inmiddels reeds een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Bij het incident raakte alvast niemand gewond. De passagiers konden enige tijd later overstappen op een bus. De trammaatschappij heeft ondertussen vervangbussen ingelegd op het hele traject tussen Blankenberge en Knokke. Op de plaats waar het ongeval zich voordeed moest het spoor vervangen worden. Rond 10u vrijdagmorgen werden de werken afgerond en normaliseerde het tramverkeer zich weer.

West-Vlaanderen wil provinciale tweedeverblijfsbelasting invoeren

De West-Vlaamse deputatie heeft in haar begroting 2008 de invoering van een provinciale tweedeverblijfsbelasting opgenomen. De kustburgemeesters hebben daarover hun ongenoegen geuit tijdens een vergadering met Westtoer. Gedeputeerde voor financiën Jan Durnez (CD&V) bevestigde de plannen voor de invoering van de belasting."We sleutelen aan de belastingen", vertelt hij. "De belasting op de tweede verblijven is een nieuwe inkomst voor ons. In ruil daarvan zullen we de belasting voor de bedrijven en gezinnen laten dalen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zal evenwel ook licht stijgen." Ook in Knokke-Heist is men niet te spreken over de nieuwe belasting. Immers de provincie maakt geen kosten ten behoeve van tweede verblijvers, de kustgemeenten doen dat wel!"

Erkenning van sprot als streekproduct nodig

Het label Streekproduct.be moet de eigen vangst van sprot helpen herstellen. Dat zegt Harry Verwee van de nv Seagull in Brugge. Het bedrijf is marktleider in het verwerken van sprot in België. Jaarlijks wordt er 600 ton sprot gerookt. Vlaamse reders voeren het streekproduct niet meer aan. "Wij willen alvast eigen sprot afnemen", zegt de bedrijfsleider. De West-Vlaamse sprot wordt momenteel vooral aangevoerd uit Nederland, Ierland, Zweden en Noorwegen. "We hebben gesprekken lopen met reders om na het garnaalseizoen op sprot te gaan vissen", vertelt Verwee. De meeste reders uit Knokke-Heist, Zeebrugge en Oostende zijn destijds gestopt met vissen op sprot omdat er geen afzet meer was. "Door het label hopen we die afzet terug aan te zwengelen. We zien de erkenning als streekproduct dan ook als een erkenning van ons werk sinds jaren." Seagull-Appetit in Brugge realiseert jaarlijks bijna 5 miljoen euro omzet waarvan een derde met sprot. Het bedrijf ging enkele jaren terug op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden. Zo bieden ze nu ook gefileerde sprot aan voor de barbecue. In het bedrijf werken 30 mensen.

Mijnenbestrijders op bezoek in Zeebrugge

De Navo mijnenbestrijdings groep 1 onder het commando van Belgische korvetkapitein Serge Ots is tot 12 oktober te gast in de haven van Zeebrugge. Dat heeft te maken met de oefening “Bold Move”. De Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) wordt beschouwd als één van best getrainde en best uitgeruste mijnenbestrijdingsverbanden. De groep is steeds klaar om elke opdracht waar ook ter wereld uit te voeren. De vaartuigen hebben de voorbije 2 maanden deelgenomen aan operaties in de Baltische Zee. Daarbij werden 33 mijnen tot ontploffing gebracht. In totaal heeft de groep dit jaar al 56 explosieven onschadelijk gemaakt. België maakt met de Godetia en de Primula deel uit van de groep. Het Verenigd Koninkrijk met HMS Middelton, Polen met ORP Czajka, Duitsland met FGS Dattlen, Litouwen met LNS Suduvis en Nederland met HNLMS Maassluis. Het Noorse schip M341 Karmøy zal pas op 12 oktober in Zeebrugge aankomen.

Zorgt Waalse Haan voor controverse?

Volgens Het Nieuwsblad zorgt de Waalse Haan in het straatbeeld van Knokke-Heist voor controverse. Overal in de badstad zijn inderdaad vlaggen met de Waalse Haan te zien. Dat heeft te maken met de feestdag van de Franse Gemeenschap. Ook op de nationale dag van de andere buurlanden wordt in Knokke-Heist trouwens de Nederlandse, Franse of Luxemburgse vlag gehesen. De krant is echter van oordeel dat het Vlaamse Knokke-Heist de gemoederen weer aanwakkert met het hijsen van de Waalse vlag. Dit wordt uiteraard gezien in de nationale contekst van de besprekingen rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Burgemeester Lippens benadrukt echter dat het hijsen van de vlaggen van de buurlanden enkel een vorm van beleefdheid is voor de toeristen uit die landen.

Neptunus niet aan Knokke-Heist besteed

Op een vergadering die binnenkort met De Lijn wordt gehouden zal burgemeester Lippens duidelijk maken dat de gemeente niet onder de indruk is van het gedeelte van het Neptunusplan dat op Knokke-Heist slaat. In het ideeëenboek van SP.a-minister Kathleen Van Brempt staat ondermeer het doortrekken van de kusttram van Knokke naar Westkapelle gestippelijnd. Dat heeft te maken met de voorgenomen bouw van het nieuwe Ter Linden Ziekenhuis ter hoogte van de Far West. Ook is de gemeente gekant tegen de droom, die door De Lijn gekoesterd wordt, om de route van de kusttram ooit weer door te trekken tot bij het Casino. Lippens noemde het onderhandelen met de stugge directie van De Lijn "frustrerend moeilijk". "De gemeente heeft praktisch geen inspraak en De Lijn wil altijd gelijk hebben". Voor de toekomst wil Lippens zich echter wel inzetten voor beter openbaar vervoer in de deelgemeenten Westkapelle en Ramskapelle.

Open VLD wil een meer fleurige badstad

Bij monde van Kathleen van der Hooft brak de Open VLD woensdagavond tijdens de gemeenteraad een lans voor een meer "fleurige badstad". Met name wil men een meer creatieve invulling van bloembakken en bloemperken. Burgemeester Lippens verdedigde de huidige stand van zaken met de mededeling dat er jaarlijks 100.000 geraniums en 40.000 begonia's in de badstad worden neergepoot. Dat gebeurt door een bedrijf dat een contract heeft met de gemeente voor een duur van 8 jaar. "En de slechte geur van geraniums houdt de honden op afstand", aldus de burgemeester. Kathleen van der Hooft probeerde duidelijk te maken dat de mensen uitgekeken zijn op saaie geraniums en ook meer fleurige planten willen zien. Op bepaalde plaatsen werden inmiddels wel vaste planten aangebracht zoals lavendel. Volgens de Open VLD kan het echter met dezelfde kosten stukken beter. Enkel is er wat meer inzet en creativiteit nodig.

Tuin liefst zonder pesticiden winterklaar

De groendienst in Knokke-Heist streeft al geruime tijd om te komen tot een zero-gebruik aan pesticiden. Ook de inwoners kunnen volgens het bestuur hun steentje bijdragen. Omdat momenteel in de tuin de laatste voorbereidingen getroffen worden voor de winter spoort Knokke-Heist de burgers dan ook aan om geen pesticiden te gebruiken. Campagnefolders in dat verband kan men afhalen in het stadhuis, de bibliotheek en het Cultuurcentrum. In deze folder worden praktische tips gegeven om veel voorkomende plagen met natuurlijke middelen te bestrijden. Op de campagnesite http://www.zonderisgezonder.be/ staat ook een handige milieuvriendelijke bestrijdingswijzer met advies om concrete situaties op een milieuvriendelijke wijze op te lossen. Ten slotte vindt men er ook tips voor een verantwoord gebruik van scheikundige bestrijdingsmiddelen in huis en tuin.

'Kinderpot' in Sluis blijkt zeer zeldzaam

Sluis blijkt in het bezit te zijn van een uiterst zeldzame kinderpot. De pot is opgegraven in 1962 aan de buitenkant van het kerkhof van Sint Anna ter Muiden.In de middeleeuwen werden voor kleine niet gedoopte dode kinderen geen kistje getimmerd. Ze werden in een aarden pot gelegd en zonder enig ceremonieel na zonsondergang ondiep begraven bij de haag die de scheiding vormde tussen het kerkhof en de profane wereld. Gemeenteconservator Arco Willeboordse van Sluis heeft nu ontdekt dat er van die potten maar tien bekend zijn.

Stukje geschiedenis onder de hamer in Heist

Woensdag was de eerste zitdag voor de openbare verkoop van de vroegere manege in de Pannenstraat in Heist. Het paardenbedrijf kende destijds z'n prille oorsprong dankzij een concessie om ritjes met pony's en ezels op het strand te organiseren langs de laagwaterlijn. Daaruit ontstond een bloeiende manège in wat destijds de Panneslag genoemd werd. De manege is inmiddels al een 10-tal jaar dicht. Eugene Rijckaert was er de laatste paardenfluisteraar. Hij leerde Knokke-Heist paardrijden en gaf tot zijn 80ste nog les in de Ponderosa manege in Westkapelle. In de oude manege die nu te koop staat bleef hij wonen tot zijn dood in december vorig jaar. Inmiddels vragen velen zich af wat de volgende bestemming wordt van dit stukje authentieke Heist, dat een cruciale ligging heeft.

26.9.07

Tweede bezetting zandbank voor Heist

Omdat het tij meezit wordt zaterdag voor de tweede keer de zandbank ter hoogte van de Baai van Heist 'bezet' door leden van de watersportclub VVW Heist. De zandbank is ontstaan als gevolg van een gewijzigde zeedynamiek na de aanleg van de oostelijke strekdam in Zeebrugge. De ondiepte vormt een probleem voor de veilige vaart van planksurfers en zeilers, die er regelmatig op vastlopen. Soms heeft de zandhoop ook een prettige kant. Vorig jaar was het de eerste keer dat een 70-tal leden van de vereniging de vlag hesen op de tijdelijk blootgevallen zandbank en er een brunch organiseerden. Als het weer meezit wordt het eiland voor de kust zaterdag andermaal ingenomen voor een verblijf van een kleine twee uur. Het vertrek bij de watersportclub is gepland om 9u.

Isabelle Goeminne beëdigd als gemeenteraadslid

Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond in het stadhuis van Heist werden de geloofsbrieven van Isabelle Goeminne geldig verklaard. De 33-jarige Goeminne legde vervolgens de eed af als gemeenteraadslid in handen van burgemeester Lippens. Ook werd akte genomen van haar ontslag als OCMW-raadslid. In de gemeenteraad vervangt Isabelle Goeminne minister Marc Verwilghen, die eind vorige maand een punt zette achter z'n mandaat. Goeminne zetelt voor de Open VLD. Door haar komst bestaat de oppositie in Knokke-Heist voor het eerst uit meer vrouwen dan mannen. In dat verband grapte burgemeester Lippens: "tegen de tijd dat het allemaal vrouwen zijn in de gemeenteraad, zal ik vermoedelijk al weg zijn".

Geen probleem met ratten in Knokke-Heist?

De Belgische kust wordt geteisterd door een rattenplaag. Doordat de vele strandtenten waar de beestjes onder leven, worden gesloopt, vluchten de bruine ratten landinwaarts. Dat is onder meer het geval in De Haan. De knaagdieren veroorzaken veel overlast doordat ze in heel wat gebouwen in de streek proberen binnen te dringen. Een meerderheid van gemeenten aan de kust is begonnen met de bestrijding van de ratten. Alleen Knokke-Heist en Koksijde zouden geen last hebben van de plaag. De Nederlandse krant De Telegraaf zegt te vermoeden dat dit komt omdat men in die badplaatsen een slecht imago wil vermijden...

Knokke-Heist wil "immobiliëngraantje meepikken"

Door het meer dan verzesvoudigen van de gemeentebelasting op nieuwe of aangepaste bouwvolumes wil Knokke-Heist volgens Eerste Schepen Maxim Willems “een graantje meepikken van de bloeiende immobiliënmarkt” in de badstad. Vanaf 1 oktober moet voor elke afgeleverde bouwvergunning in de kustgemeente 5 euro per kubieke meter inhoud betaald worden. Vroeger bedroeg het tarief slechts 75 cent. De belasting geldt evenwel niet voor eengezinswoningen van mensen die in Knokke-Heist gedomocilieerd zijn en niet groter bouwen of verbouwen dan 1.000 kubieke meter. De fors verhoogde belasting zal de gemeente naar schatting jaarlijks zo’n 320.000 euro opleveren.

Zeebrugge-Bilbao van start

Aan de Zweedse kaai in de Zeebrugse voorhaven is woensdag het eerste pendelvaartuig van de rederij Transfennica geladen met bestemming Bilbao. Het motorschip Friedrich Russ zal samen met het zusterschip Elizabeth Russ 3 afvaarten per week in beide richtingen afwerken. De bedoeling is om via deze lijndienst zoveel mogelijk vrachtauto’s van de volle Franse wegen te halen. De eerste afvaart vanuit Bilbao staat voor vrijdag gepland. De schepen hebben een capaciteit van 108 trailers (1625 laadmeters) en halen een snelheid van meer dan 20 knopen (32 km per uur!) waardoor de reis slechts 38 uur duurt. Volgens Helmut Walgraeve, Directeur van Transfennica Zeebrugge, biedt de lijndienst belangrijke voordelen. Zo worden de fileproblemen rond Parijs, Lyon, Bordeaux en bij de Spaanse grens omzeild. De nieuwe dienst is verder ook geschikt voor uitzonderlijk transport en gevaarlijke stoffen. Bovendien varen de schepen in het weekend waardoor het Franse rijverbod op zondag wordt omzeild.

Verticaalassige windmolens voor appartementsgebouwen

Naast een studie naar het energiegebruik in de badstad wordt volgens burgemeester Lippens ook gewerkt aan scenario's waarbij in Knokke-Heist extra energie kan worden opgewerkt. Op dat vlak is men bij middel van de biomascentrale bij de verbrandingsoven al een heel stuk op de goede weg. Daarnaast wordt ook gedacht aan het winnen van energie uit eb en vloed. Dat lijkt echter niet zo makkelijk. Lippens denkt ook aan het plaatsen van verticaalassige windmolens op appartementsgebouwen. Deze windturbines zien er uit als eierkloppers en kunnen veel makkelijker op bestaande palen of daken geïnstalleerd worden. Vanop de grond zijn ze nauwelijks zichtbaar, aldus de burgemeester. Met het invoeren van een aantal initiatieven hoopt het gemeentebestuur van Knokke-Heist op termijn zo'n 60 procent te kunnen besparen op de energierekening.

Knokke-Heists bekendste oplichter is zoek

De bekendste Vlaamse oplichter is na z'n onlangse penitentiair verlof niet naar z'n instelling teruggekeerd. Het gaat om de 40-jarige Piet Van Haut, die afkomstig is uit Knokke-Heist. De man dankt deze bedenkelijke eer aan zijn jarenlange criminele loopbaan. Zijn strafblad puilt uit van de veroordelingen voor fraude, oplichting en stalking. Van Haut raakte bij het grote publiek bekend toen hij in 1993 te zien was in een aflevering van het tv-programma Jambers . Heel Vlaanderen kon op het scherm volgen hoe hij als uitbater van een privé-club een Oost-Europees meisje ertoe aanzette om zich te prostitueren. Sindsdien is de fantast in maatpak nooit meer uit de belangstelling verdwenen. De verschillende functies en personages waarvoor Piet Van Haut zich in de loop der jaren uitgaf, zijn niet meer te tellen. Eén van zijn meest spraakmakende performances was toen Van Haut erin slaagde zichzelf te laten 'ontseinen' met een telefoontje naar het centraal opsporingsbureau in Schengen. Eén van de leugens die steeds terugkomt in de fabels van Van Haut, betreft zijn onmetelijke fortuin. Met vervalste rekeninguittreksels en erfenisdocumenten probeerde hij zijn slachtoffers geld af te troggelen om het zogezegd te beleggen. Zelfs in de gevangenis ging hij hiermee door. Na zijn meest recente veroordeling in 2005 verbleef Van Haut in het zorgcentrum De Kromme Boom in Oostakker. Sedert augustus is men echter zijn spoor bijster. Eerder liet Piet Van Haut uitschijnen dat hij naar Duitsland ging. In hoeverre dit klopt blijft echter de vraag.

Nieuwe wethoudster in Sluis

Niet alleen in Knokke-Heist zijn er veranderingen in de gemeenteraad. In onze buurgemeente Sluis gebeurt dat zelfs in het college. Wethouder Leen Wille wordt opgevolgd door een vrouw. Wille raakte eerder in opspraak in verband met onvoldoende informatie rond zijn pensioensregeling. De PvdA importeert nu Maria Le Roy als nieuwe wethouder. De 53-jarige woont in Hulst, maar zal vanaf nu tijdens de week residentie nemen in Sluis. De nieuwe wethouder was eerder gedurende twee jaar gedeputeerde voor haar partij. Maria Le Roy zal donderdagavond in Sluis de eed afleggen. Het is nog onbekend of de nieuwe wethouder vrijdag zal aanwezig zijn tijdens het jaarlijkse bezoek van burgemeester Sala en de rest van het Sluise gemeentebestuur aan Knokke-Heist.


Vrijdag om 14 uur wordt het gezelschap officieel ontvangen in de raadzaal van het stadhuis van Knokke. Na de verwelkoming door waarnemend burgemeester Maxim Willems wordt de stedenbouwkundige visie van het gemeentebestuur uit de doeken gedaan. De gasten krijgen een uiteenzetting over de belangrijkste projecten die Knokke-Heist moeten laten uitgroeien tot dè badplaats van Noord-West Europa. Daarna maken onze noorderburen een begeleide bustrip door Knokke-Heist. Naast het Rubensplein, Yzerpark en Lichttorenplein, staan ook de dorpskern van Ramskapelle, de woonwijken Witte Duivenhoeve en Heulebrug en de werkzaamheden in de Zwinduinen en -polders op het programma. De Sluise raadsleden gaan ten slotte ook de vernieuwde zalen van de Beverly Screens bioskoop bekijken, die eigenlijk pas op 4 oktober voor het publiek toegankelijk zijn.

Nieuwe wetenschapsprijs vernoemd naar Truzementenaar

Een nieuwe tweejaarlijkse wetenschapsprijs is vernoemd naar oud-hooglerelaar Jaap Schijve uit het grensgehucht Retranchement. Dat gebeurde dinsdag tijdens een congres van de International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) aan de Technische Universiteit Delft. Vanaf nu komen jonge onderzoekers die duurzamere en meer veilige constructies in de vliegtuigbouw bedenken, komen in aanmerking voor de Jaap Schijve award. De onderscheiding zal volgend jaar of in 2009 voor het eerst worden uitgereikt. De voormalig hoogleraar uit Retranchement is 80 en dient z'n collega's nog steeds van advies. Schijve maakte in het verleden naam bij het onderzoek naar vermoeiingsverschijnselen in constructies en materialen.

25.9.07

Met vertrek van Verwilghen nemen vrouwen de macht in de oppositie in Knokke-Heist

Woensdagavond zal in Knokke-Heist Isabelle Goeminne de eed afleggen als gemeenteraadslid voor de oppositiepartij Open VLD. Ze doet dat in vervanging van minister Marc Verwilghen, die ontslag nam. Het is meteen een historisch moment om diverse redenen. Het is niet alleen de eerste maal dat de liberale fractie in de gemeenteraad in Knokke-Heist uit een meerderheid van vrouwen bestaat. Het is eveneens de eerste fractie die uit meer vrouwen dan mannen bestaat. Er waren wel reeds fracties bestaande uit 1 vrouw. Maar het is tevens de eerste keer dat de hele oppositie, Open VLD én Vlaams Belang uit meer vrouwen bestaat dan mannen: 5 vrouwen en 4 mannen. Open VLD raadslid Kathleen van der Hooft zegt als nationaal voorzitster van "Open Vld Vrouwen" bijzonder in haar nopjes te zijn.

Gemeenteraad Knokke-Heist stemt via computer

Knokke-Heist pakt woensdagavond in de gemeenteraad voor het eerst uit met het stemmen via computer. In deze vorm gaat het om een primeur. De aanpassing van het huishoudelijk reglement in die zin zal worden goedgekeurd, waarna in de geheime zitting onmiddellijk al de nieuwe vorm van stemmen zal worden toegepast. Bij middel van een afstandsbediening kan elk raadslid bij een punt waarover gestemd moet worden één keer afdrukken. Bij de meeste agendapunten zal dan "ja" of "neen" gestemd worden. Het is echter ook mogelijk om bij het samenstelling van commissies bijvoorbeeld voor namen te stemmen. Het signaal van de afstandsbediening wordt rechtstreeks naar een powerpointprogramma in de computer gestuurd. Indien de proef goed slaagt dan overweegt Knokke-Heist om de steminfrastructuur ook ter beschikking te stellen van het verenigingsleven.

Officiële Opening Laguna Sporthal

Op 19 mei vorig jaar werd op de grens van Heist en Duinbergen het nieuwe gemeentelijk Sportcomplex Laguna officieus in gebruik genomen. Komende zaterdag wordt dat nog eens overgedaan, maar dan officieel. Het verbouwen van het meer dan 20 jaar oude tenniscentrum heeft 5,3 miljoen euro gekost. Het resultaat is een sportcomplex dat volgens Sportschepen Daniël De Vlamynck klaar is voor de 21ste eeuw. Op de openingsdag pakken diverse sportclubs uit met allerlei sportdemonstraties gaande van een zaalvoetbaltornooi en tennisspel tot een jeugdbasketbalcompetitie en gevechtssportdemonstratie. De openingshandeling is rond 17u voorzien in aanwezigheid van burgemeester Lippens. Daarna volgen ook nog squash en de basketbalcompetitiewedstrijd tussen Duinbergen en Assebroek.


Zowat alle zaalsporten kunnen in het ingrijpend omgebouwde sportcentrum beoefend worden; zoals zaalvoetbal, basket, volley, tennis, badminton, judo, karate, ju-jitsu, budokaido, handbal en turnen. Het complex omvat een (groene) Omnisportzaal, een (rode) Tennishal, een judozaal, een polyvalente sport- en aërobicszaal en een squashcourt. In totaal zijn er 10 groepskleedkamers met douches. Daarnaast ook een ruim cafétaria met drie toeschouwerruimtes en een vergaderzaal. Buiten ook 2 omnisporterreinen, een skatekuil en een ruime parking. Op termijn komt er een doorsteek onder de spoorweg tussen de Laguna en het voetbalstadion De Taeye in Heist. Op die manier zullen De Taeye, Sportcomplex Laguna en de aanpalende privé Tennisclub Duinbergen een aaneengesloten as van sportsites vormen op de grens van Heist en Duinbergen.

"Meest naïeve hoteluitbater ter wereld"?

De correctionele rechtbank heeft een crimineel echtpaar respectievelijk veroordeeld tot vier jaar en dertig maanden cel voor grootschalige oplichting. Ze maakten grote sier in Knokke-Heist met hun buit. In de badstad wist het koppel op slinkse wijze bijna 160.000 euro afhandig te maken van een goedgelovige hoteluitbater. Als dank voor z'n wisselhulp in een witwasoperatie zou hij 10 procent op het totale bedrag krijgen. De overdracht van het geld gebeurde in het stationsbuffet van Brugge. De oplichter ging het geld natellen in z'n wagen maar kwam nooit meer terug. Aan de uitbater moet het koppel het bedrag nu terugbetalen. Tijdens de pleidooien noemde de procureur de twee fraudeurs 'internationaal actieve criminelen' terwijl de hoteluibater de titel van 'meest naïeve man ter wereld' kreeg opgeplakt door de verdediging. Naar verluidt zou hij pas na een halfuur wachten hebben doorgehad dat de oplichter er met zijn centen van door was.

Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek té katholiek?

Vorig jaar bracht Davidsfonds/Infodok de jeugdroman "De passie van de puber" van Frank Adam uit, nadat hij er de Prijs Knokke-Heist voor het Beste Jeugdboek mee gewonnen had. Nu is de roman zopas ook in het Noors vertaald. Bij ons reageerde de pers bij publicatie bijzonder enthousiast. Nu stellen zich echter vragen. Het blijkt dat slechts zeer weinig scholieren het boek graag lezen. Woorden als saai, slaapverwekkend en vooral moraliserend komen geregeld terug in hun boekverslagen. Lees hier één ervan. Men kan zich absoluut niet vinden in de lovende citaten van de critici. Volgens leraars is deze adolescentenroman al te zeer gedrenkt in de religieuze sfeer van het katholiek onderwijs waaraan Frank Adam lange tijd verbonden was. Wellicht zullen de diehard liefhebbers van dit boek dan ook in die kringen te vinden zijn.

24.9.07

Bekes Zwintriathlonzaak tegen anti-dopinglabo's pas in maart

Rutger Bekes Zwintriathlonzaak tegen het Wada (World Anti-Doping Agency) en de antidopinglaboratoria van Gent en Keulen zal volgend jaar op 17 maart gepleit worden. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent vastgelegd. Beke eist een schadevergoeding van 185.000 euro omdat hij geschorst werd wegens een positieve test op het gebruik van epo in de Zwintriatlon in Knokke in september 2004. In augustus 2005 sprak de Disciplinaire Commissie van de Vlaamse Gemeenschap de atleet vrij. De advocaten van Beke hadden naast het WADA ook de diensthoofden van de labo's in Gent en Keulen, Frans Delbeke en Wilhelm Schanzer, gedagvaard. Het uitstel in de zaak komt er omdat het WADA onlangs de Universiteit van Gent en de Sporthogeschool van Keulen, de respectievelijke verantwoordelijken van de antidopinglaboratoria, dagvaardde. De zaken werden gevoegd en de zes partijen in de zaak spraken maandag conclusietermijnen af. De rechtbank wijdt op 17 maart vanaf 10 uur een bijzondere terechtzitting aan de zaak Rutger Beke. Dat betekent dat op die datum alleen die zaak zal behandeld worden.

Bewaking tegen souvenirjagers voor La Reserve

Zondag sluit het bekende hotel La Réserve in Knokke-Heist z'n deuren. Wel zal het pand nadien nog enkele maanden bewaakt worden. Dat moet de souvenirjagers buiten houden. La Réserve wordt vanaf maandag compleet leeggehaald. Vanaf maart volgend jaar moet dan de eigenlijke sloop van start gaan. Naar aanleiding van de afbraak wordt de inboedel van het huidige hotel verkocht. Een hoteluitbater uit Brazzaville heeft alle kamers, inclusief tapijten, gordijnen en matrassen gekocht. Hij zal ze gebruiken in een nieuw hotel in Congo. Het restaurant in dat hotel zal de naam La Réserve krijgen.


Het nieuwe hotel in Knokke-Heist zal vermoedelijk in het voorjaar van 2010 openen. De bouwvergunning voor het nieuwe complex is nog niet afgeleverd. Dat zou eind deze maand gebeuren. Het nieuwe hotel zal vijf sterren hebben. Toeristisch doet het huidige hotel La Réserve het trouwens bijzonder goed. Nog de hele week is er een goede bezetting. Veel vaste klanten komen blijkbaar nog een keer afscheid nemen. In de bar waar destijds sterren als Aznavour en Piaf over de vloer kwamen wordt zaterdagavond trouwens de laatste privéparty gedraaid door het Knokke-Heistse Disco Amigo.

Markant en Unizo werken samen voor Zelfstandige Vrouwen

Markant, een netwerk van ondernemende vrouwen, en Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, gaan nauwer samenwerken. Beide organisaties hebben afdelingen in Knokke-Heist. Markant en Unizo ondertekenden een overeenkomst om hun krachten te bundelen voor alle initiatieven die specifiek gericht zijn op vrouwelijke zelfstandige ondernemers. De organisaties gaan ook nauwer samenwerken op het vlak van belangenbehartiging. Tussen 1980 en 2005 is het aantal zelfstandige vrouwen sterk toegenomen. In 1980 was nog geen 25 procent van het aantal zelfstandigen een vrouw. In 2005 was dat al 33 procent.

Straks ook RestaurantWeek in Knokke-Heist

Na het aanstaande experiment in Antwerpen wil de restaurantgids "DiningCity" ook in Knokke-Heist, Brugge, Kortrijk, Brussel en Gent een Restaurant Week organiseren. De bedoeling is uitgebreid gastronomisch dineren tegen een spotprijs. Dat kan straks voor het eerst tijdens de Antwerpen Restaurant Week, die plaatsvindt van 26 november tot 2 december. Het gaat om een primeur in ons land. Tijdens een Restaurant Week serveren enkele van de beste restaurants in een stad een gastronomisch hoogstaand driegangendiner voor de prijs van 25 euro. Een lunch van drie gangen kost 20 euro. De Restaurant Week is een initiatief van de online restaurantgids DiningCity.com, in samenwerking met het magazine Feeling en American Express. Het concept is overgewaaid uit New York, waar het evenement meerdere keren per jaar plaatsvindt met verpletterend succes.


Lombaerts Zenit op weg naar Russische titel

Zenit, de ploeg van Nicolas Lombaerts, die Brugse en Knokke-Heistse roots heeft, komt steeds dichter bij de Russische titel. Zenit Sint-Petersburg won dit weekend met 1-4 van Rubin Kazan en staat nu alleen aan de leiding. Spartak Moskou, de concurrent van Zenit, ging in een spannende derby onderuit tegen Lokomotiv Moskou. Het werd maar liefst 3-4. Het team van Lombaerts en de Nederlandse coach Dick Advocaat heeft nu drie punten voorsprong op Spartak Moskou en vier op FK Moskou. De volgende opponent van Zenit Sint-Petersburg, CSKA Moskou, staat momenteel op een vierde plaats met al acht punten achterstand.

Huishoudelijke energiescans in Knokke-Heist

Knokke-Heist wil vanaf volgende maand in zo’n 400 woningen in de gemeente huishoudelijke energiescans laten uitvoeren. Het onderzoek loopt over een periode van 2 jaar. De uitvoering gebeurt deels door IMEWO en deels bij middel van sociale tewerkstelling via de kringwinkel. De energiescans zijn volledig gratis. Tijdens het onderzoek van de wonig worden de mogelijkheden onderzocht om energie te besparen. Tegelijkertijd worden ook een aantal kleine maatregelen uitgevoerd. Dat gaat van het plaatsen van spaarlampen, en het installeren van een waterbesparende douchekop, tot het aanbrengen van radiatorfolie en buisisolatie. Er wordt ten slotte aan de bewoner een rapport afgeleverd met daarin een samenvatting van de bevindingen.

Basketdames aan zet bij IBS

Afgelopen weekend was er niet alleen de Supercup Basket in de badstad. Net voor dat topevenement kwamen in Eerste Landelijke ook de heren- en de damesploeg van IBS Knokke-Heist in actie in de Stormmeeuw. De Heren moesten daarbij het onderspit delven tegen de ploeg van Brugge. De eindstand 64-69. IBS Knokke-Heist komt op de 11de plaats met 5 punten. De Dames ging het beter af. Zij versloegen de ploeg uit Boom met 53-45. De Dames van IBS Knokke-Heist staan eerste in de rangschikking met 9 punten.

Slecht voetbalweekend voor de meeste ploegen uit de regio

In Eerste Provinciale verloor FC Knokke met 4-0 van de grondig herschikte ploeg van Roeselare. Knokke staat nu 7de in het klassement met 6 punten. In Tweede Provinciale A eindigde de wedstrijd tussen Oostkamp en FC Heist in een 4-1 verlies voor de kustploeg. FC Heist staat in de rangschikking 8ste met 7 punten. In Derde Provinciale B versloeg VVWestkapelle het elftal van Ichtegem met 2-0. VVW staat 4de in het klassement met 9 punten. In Vierde Provinciale B werd het 5-1 in de wedstrijd tussen Wenduine en Zeemeeuw Zeebrugge. Moerkerke keek tegen 0-4 verlies (en veel gele kaarten) aan in het treffen met Ruddervoorde. Moerkerke staat voorlaatste, terwijl Zeebrugge lantaardrager blijft.

Drie doden bij rederij uit Breskens

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Ook rekbare vuilniszakken niet bestand tegen meeuwenbek

In een test van afvalbeheerder Horizon Net in Knokke-Heist blijkt dat ook een nieuwe reeks rekbare vuilniszakken niet bestand is tegen de meeuwenbek. Een drietal soorten elastische afvalzakken werd de voorbije dagen bij wijze van proef neergezet op de Zeedijk in Knokke. De zak uit de voedingssector bleek het best bestand, maar is in de praktijk te duur om in gebruik te nemen. Het openprikken van de andere nieuwe zakken kostte vooral de zilvermeeuwen en mantelmeeuwen weinig moeite. Een eerdere proef, het drenken van de zakken in bleekwater, had wel resultaat, maar tastte dan weer de trottoirtegels aan. ''Voorlopig kunnen wij de inwoners alleen aanraden om hun vuilniszak buiten te zetten als het donker is. Dan zijn de meeuwen niet actief", aldus directeur Frank Lippens. "Horecazaken kunnen ook de buitengeplaatste vuilniszakken afdekken met een stevig zeil".

23.9.07

Stelende Congolezen opgepakt in Knokke-Heist

De onderzoeksrechter in Brugge heeft drie Congolezen aangehouden die zaterdag in Knokke-Heist een reeks winkeldiefstallen pleegden. Twee van de drie daders hebben in een speciaalzaak in de Kustlaan een dure handtas ter waarde van 445 euro gestolen. Ze werden meteen achtervolgd en konden opgepakt worden bij hun wagen. Daar werd ook de derde dader ingerekend. In de auto werden hemden ter waarde van 400 euro en parfum ter waarde van 700 euro aangetroffen. Alle goederen waren gestolen in Knokke-Heist. De drie daders zijn afkomstig uit Ukkel, Luik, en Sint-Jans-Molenbeek.