5.4.13

125.000 m3 zeezand voor strand van Knokke-Heist

De jaarlijkse zandaanvoer voor de stranden vanaf het Albertstrand tot in het Zoute zal dit keer beginnen op 15 april. In opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zal vanuit zee zo’n 125.000 m³ zand worden opgespoten door hoofdaannemer Boskalis B.V. uit Rotterdam in samenwerking met het baggerbedrijf DC Industrial N.V. (Group De Cloedt). De geselecteerde zone loopt van de Zwaluwenlaan tot en met de Oosthinderstraat. De toevoer van zand  verloopt via een zandzuiger op zee en wordt met behulp van buizen opgespoten op het strand. De strandzones worden opnieuw gelijkgemaakt en het oorspronkelijk profiel hersteld. Op die manier worden de zwakke strandzones beveiligd tegen grote stormen. Het gemeentebestuur heeft een uitzondering toegestaan op de politieverordening op het geluid zodat de werkzaamheden in principe 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 kunnen doorgaan. Omdat er enkel bij hoog tij gewerkt wordt, kan de zandsuppletie op deze manier zo snel mogelijk afgerond worden. Het einde van de werkzaamheden is voorzien op 30 juni.

Ooievaarswandeling in het Zwin Natuurcentrum

Op zaterdag 13 april vindt in het Zwin Natuurcentrum in Knokke-Heist een ooievaarswandeling plaats. Tijdens deze 2 uur durende wandeling wordt stilgestaan bij het leven van deze meest opvallende Zwinbewoners. Onder begeleiding van een gids worden enkele ooievaarsnesten bezocht. Een gids geeft uitleg bij het gedrag van de vogels en vertelt over hun voedings-, trek- en andere leefgewoonten. De wandeling wordt afgesloten bij de voederplaats, waar de gids tijdens de dagelijkse voederbeurt toelichting geeft bij de ooievaars én de andere vogels.

Prijs: 6-11 jaar: 1 euro; vanaf 12 jaar: 2 euro   Honden zijn niet toegelaten.
Meer info: info@zwin.be of 050 60 70 86

Bomen rond kerk Ramskapelle mogen niet gerooid worden

Op vraag van een aantal inwoners van Ramskapelle heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist onderzocht of de hoogstammige beuken rond de kerk van Ramskapelle gerooid kunnen worden en vervangen door kleinere exemplaren. De bestaande bomen geven volgens sommige dorpsbewoners teveel schaduw en beperken het zicht op de kerk. Bij het inwinnen van advies bij diverse overheidsinstanties, blijkt echter enkel het snoeien van de bestaande bomen een haalbare optie. De kerk is een geklasseerd monument. In het beschermingsdossier is er sprake van “een stemmig ommuurd en beboomd kerkhof met jonge aanplant van rode en groene beuken samen met oudere gearmde linden die het geheel een artistieke waarde geven en sfeerbepalend is voor de dorpskom”. Bij de bescherming van het stadsgezicht worden kerk, kerkhof en bomen dus duidelijk als een geheel bekeken. Het rooien van de bomen krijgt dan ook negatief advies van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Rooien is enkel mogelijk indien de bomen ziek zijn. Indien dit het geval is, moeten de gerooide exemplaren trouwens opnieuw vervangen worden door gezonde rode en groene beuken. Volgens een boomchirurg verkeren de bomen in Ramskapelle nog altijd in goede gezondheid. Beperkt snoeien is eventueel wel mogelijk na een machtiging van RWO. Het snoeien moet wel gebeuren door een erkende, deskundige aannemer. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu aan de Kerkraad van de parochie gevraagd om een dossier op te stellen zodat aan RWO een officiële aanvraag kan gericht worden om de bomen te mogen insnoeien.

Help er zit een paard in de show

Terwijl in Knokke-Heist de voorbereidingen voor de show Kooza van Cirque du Soleil volop aan de gang zijn is men er alvast Cavalia niet vergeten, het paardenspektakel dat vijf jaar geleden furore maakte in de badstad. Cavalia en opvolger Cavalia’s Odysseo gooien trouwens wereldwijd nog steeds grote ogen. Ook in de States raakt men er niet op uitgekeken. Reden genoeg blijkbaar voor Jay Leno om gisteragavond (donderdag) bij NBC een Cavalia-paard in z’n show uit te nodigen… Op de foto poseert Jay Leno ook nog met paardenfluisteraars Mathilde Fraysse en Kamila Ganclarska. Ondertussen wordt op de Kooza locatie in Knokke massaal elektra aangesleept om straks aan de noden van deze Cirque du Soleil show te voldoen. Van 18 juli tot 18 augustus zal Kooza zijn hagelwitte Grand Chapiteau opslaan in de verkaveling Duinenwater vlakbij het station van Knokke. Momenteel betovert Kooza trouwens het publiek in de Spaanse hoofdstad Madrid.  

Tickets voor alle voorstellingen van KOOZA in Knokke-Heist zijn nu online te koop op www.cirquedusoleil.com/en/shows/kooza/tickets/knokke.aspx.

Stand-up comedian Bert Kruismans in Scharpoord

Op zaterdag 13 april om 20.30 uur onderzoekt stand-up comedian Bert Kruismans in het CC Scharpoord of ons vaderland het land is dat wij van onze vaders geërfd hebben. “Bestaat dat eigenlijk nog? Ondertussen hebben mijn zonen de leeftijd waarop ze zich afvragen wat wij aan hun generatie zullen doorgeven. Wat moet ik dan antwoorden?” aldus een vertwijfelde Bert. De afgelopen jaren is allerslimste mens Bert Kruismans intensief op tournee geweest in Franstalig België. Het heeft hem doen kennismaken met een land dat hij alleen kende uit de verhalen van zijn vader en uit vergeelde geschiedenisboeken. Daarom maakt hij een voorstelling over vaderschap, heimwee, geschiedenis, politiek, opvoeding en het verband tussen dat alles. Het wordt alweer een uniek spektakel van Vlaanderens meest spitsvondige comedian. Speciaal voor deze show componeert hij een aantal nieuwe liedjes die hij ook zelf live zal brengen om zo een nieuw genre te lanceren: de stand-upmusical. Tegelijkertijd met de Vlaamse versie, brengt Bert ook een Franstalige versie uit: “La Bertitude des choses”, wat duidelijk maakt dat hij er zijn unieke kijk op onze geschiedenis in zal ventileren.

Tickets: 18 EUR – 17 EUR voor studenten en 55+ - 15 EUR met Uitpas, CJP en groep + 10    Voor alle info: cct.icket@knokke-heist.be of tel. 050 630 430

Scapa Sports Iron Kid straks @sportoase Duinenwater

Op 3 januari  zijn de inschrijvingen voor de Scapa Sports Iron Kid van start gegaan. Momenteel zijn reeds 635 van de 990 beschikbare plaatsen ingevuld. Wie er als sportieve pagadder op vrijdag 23 & zaterdag 24 augustus er bij wil zijn op de eerste editie in Sportoase Duinenwater, schrijft zich dus best zo snel mogelijk in. 

Duinenwater in plaats van De Raan
Na de sluiting van openluchtzwembad De Raan moest de sportdienst op zoek gaan naar een nieuwe zwemlocatie. Zwemmen in het fonkelnieuwe Sportoase Duinenwater lag dan ook voor de hand. Op vrijdag 23 augustus is het parcours vanaf 18 uur gereserveerd voor triatleten van 10-12 jaar. De 3-9 jarigen komen op zaterdag aan de beurt. Vanaf 9.30 uur duiken de 8 en 9-jarigen in het water. Na de middag gaan de Iron Kids van 3 tot 7 jaar de uitdaging aan. Na het zwemmen kan je je rustig omkleden en klaarmaken voor de fietsproef. De 3 tot 5-jarigen fietsen om en rond het zwembadcomplex. De andere groepen verkennen tijdens hun fietsproef de mooie polders. De loopproef wordt afgewerkt rond het meer van Lakeside Paradise. De aankomst ligt tussen het meer en het zwembad. Deze prachtige omgeving waar er luidkeels kan gesupporterd worden voor de Iron Kids zal ongetwijfeld een ware Olympische sfeer oproepen.

Wil je dolgraag meedoen aan de Scapa Sports Iron Kid, maar denk je dat de afstanden voor jouw leeftijdscategorie nog net iets te hoog gegrepen zijn? Geen probleem, je mag kiezen voor de afstanden van de lagere categorie. Mits voldoende doorzettingsvermogen en je vooraf al wat voor te bereiden kom je er zeker. En vergeet niet dat in triatlon elke finisher een winnaar is.

De inschrijvingen lopen via www.knokke-heist.be tot woensdag 31 juli of tot dat een reeks volzet is. Klik hier om je in te schrijven.
 

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

4.4.13

Bevolking daalde lichtjes in 2012

Uit het rapport van de dienst Burgerzaken omtrent de bevolkingsevolutie blijkt dat Knokke-Heist eind vorig jaar 33.726 inwoners telde, dit zijn er 255 minder dan in 2011. Wel wonen er nu meer buitenlanders.  Ook zijn nu 40 procent van de Knokke-Heistenaars 60-plusser. 

Negatief migratiesaldo
De dienst Burgerzaken noteerde vorig jaar 176 geboorten, dit zijn er 16 minder dan in 2011 maar nog altijd 8 meer dan in 2010. Het aantal inschrijvingen van nieuwe inwoners bedroeg 1735, een daling met 275 in vergelijking met het jaar ervoor. 1742 inwoners verlieten in 2012 de kustgemeente zodat het migratiesaldo -7 bedraagt. De personen uit de leeftijdscategorie 20-39 jaar zijn met 38 % de grootste groep verhuizers naar een andere gemeente. De sterftegraad is met 424 overlijdens meer dan dubbel zo groot als de geboortegraad (12,5% t.o.v. 5,22%).

Ramskapelle groeit
Knokke blijft met 15.397 inwoners de grootste deelgemeente, gevolgd door Heist (12.960) en vervolgens Westkapelle (4620) Bij deze drie deelgemeenten is er wel een duidelijke bevolkingsdaling, respectievelijk -115, -114 en -35. Enkel in Ramskapelle, de kleinste deelgemeente, is er met 749 zielen een bevolkingsstijging van 9 vaste inwoners.

Stijgend aantal 60-plussers
In tegenstelling tot 2011 is er dit jaar enkel een aangroei in de leeftijdsgroep van 60-plussers (+216) die nu 40% van de Knokke-Heistse bevolking vormt. De leeftijdsgroep 18-59  (47%) daalt het felst met 358 personen ten opzichte van 2011. De categorie tussen 0-6 jaar (4%) zakt met 65 personen. De groep tussen 7-17 jaar (8%) kent een afname met 48 jongeren. 

Gezinnen
Knokke-Heist telt 16.740 gezinnen waarvan 39% alleenstaanden en 36% die kinderloos zijn. 13% heeft 1 kind, 9% 2 kinderen en 3% minstens 3 kinderen. Het grootste gezin in Knokke-Heist telt 8 kinderen.

Buitenlanders
Knokke-Heist telt 1997 buitenlanders  (een toename met 112 in vergelijking met 2011). Dit stemt overeen met 6% van de totale bevolking. 75% zijn afkomstig uit landen van de EUR waarbij de 540 Nederlanders nog altijd de grootste groep (27%) vormen. 509 vreemdelingen (25%) hebben de nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort.

Alex Agnew met “Interesting times” in het Casino Knokke

Na 10 jaar op de planken, drie avondvullende shows en de Best Of Show: Larger Than Life vijf keer gespeeld te hebben voor uitverkochte Sportpaleizen is Alex opnieuw klaar om zijn mening te ventileren. En dat het een donkere show wordt, omdat Alex zich enorm ergert aan het Big Brother gevoel dat ons vandaag omringt, de overheid die de hele tijd maar uitmaakt wat goed of slecht is voor ons, mediawatchers die ons bepaalde richtingen uitsturen,.... Met het internet vinden mensen zich plots zo interessant dat ze denken dat ze een mening hebben die iedereen moet lezen. Met dat exhibitionisme kan Alex nog leven. Maar met die gestoorde vorm van sociale controle via Facebook die daarmee gepaard gaat, niet. “Wij zijn niet langer generatie X, maar generatie niks. Wij hebben zo weinig om handen dat het leven van een ander ons vermaak wordt. Dat als iemand in Engeland op een dak staat, klaar om te springen, een menigte toeschouwers de man nog aanmoedigt om te springen, die sprong ook filmt en op YouTube post. Iemand anders dood is entertainment geworden”. Daarom is de titel van de nieuwe show: “Interesting times”, genoemd naar de vloek die de Chinezen uitspreken over iemand die ze onheil toewensen: “May you live in interesting times”.

Tickets zijn te koop voor € 18, exclusief reservatiekosten aan de balie van Saturn of Mediamarkt, telefonisch op het nummer 070 22 31 97 of online op de website  www.comedyshows.be.

Campagne orgaandonatie werpt vruchten af

Het college spoort sinds 21 maart de inwoners van Knokke-Heist aan om zich te laten registreren als orgaandonor. Knokke-Heist  telt 34.000 inwoners, waarvan er slechts 417 als orgaandonor waren ingeschreven. Sinds de start van de campagne zijn er ondertussen 45 personen bijgekomen die hun uitdrukkelijke toestemming voor orgaandonatie hebben verleend.  De burgemeester die zelf al het goede voorbeeld heeft gegeven, wil het jaar afsluiten met zeker 1500 positieve wilsverklaringen.  In principe is elke meerderjarige Belg automatisch orgaandonor. Dokters vragen steeds toestemming aan de familie indien iemand zich niet expliciet als orgaandonor heeft opgegeven. Tot twintig procent van de nabestaanden van een overledene stemt hier niet mee in. Daarom is het van essentieel belang om zich te laten registreren, zowel voor een positieve als negatieve wilsverklaring. Het geeft de medische wereld een enorme tijdswinst.  Om de actie meer aandacht te geven, is er een donorzuil in het stadhuis geplaatst. Zij die zich positief laten registreren, krijgen een groen balletje, negatieve registraties krijgen een rood balletje. Zo wordt de zuil gevuld met de balletjes.  Ook al gaat de medische wereld er sterk op vooruit, toch blijven de wachtlijsten op een donororgaan steeds groeien. Er wachten jaarlijks gemiddeld 1100 mensen op een orgaan. Registreren is dus de boodschap.

Жан-Клод Ван Дамм хочет приехать в Казахстан

“Jean-Claude Van Damme wil naar Kazachstan”. Donderdag pakten kranten in Kazachstan uit met het nieuws dat Knokke-Heistenaar Jean-Claude Van Damme mogelijk een film wil draaien in die voormalige Sovietrepubliek. Het script voor de nieuwe prent zou waarschijnlijk geschreven worden door Nurgazy Zharylgapov, met wie Van Damme toevallig kennis maakte tijdens een sparringpartij bij opnames van de realityreeks “Behind Closed Doors” voor de Britse zender ITV4.  Ondertussen was Zharylgapov reeds in Knokke-Heist. Hij werd door de acteur persoonlijk opgepikt aan het station en rondgeleid in de badstad. “Op het menu paardenvlees omdat dit blijkbaar goed is om in vorm te blijven”. Het was tijdens het bezoek dat Van Damme het had over zijn droom om een ​​belangrijke rol te spelen in een historische film over Mongoolse of Turkse nomaden. Dat idee heeft Zharylgapov niet meer losgelaten zodat er mogelijk voor Van Damme een nieuwe film zit aan te komen…

Je leest er HIER meer over.

Nieuwe kortfilm van Benoit De Clerck

Volgende maand starten in de duinen van Knokke-Heist de opnames van de nieuwe kortfilm ‘1963’ van de uitgeweken Knokke-Heistenaar Benoit De Clerck. Dat gebeurt in samenwerking van het productiehuis Cri De Coeur. De Clerck zal eind mei gedurende vier dagen filmen aan het einde van de Zeedijk bij de ‘Haas van Flanagan’.  Een korte inhoud van de film: Woensdagmiddag 29 mei 1963. Drie jongens spelen soldaatje in het uitgestrekte duinenlandschap aan de Vlaamse kust. Karel, een wildebras van tien jaar oud, raakt afgescheiden van zijn twee vrienden. Diep verscholen tussen de duinen maakt Karel een ontdekking die zijn leven zal veranderen en enkel in geheimhouding kan herinnerd worden. De kortfilm zal ongeveer tien minuten duren en wordt in september 2013 verwacht. Eind vorig jaar viel Benoit De Clerck in de prijzen op het internationale kortfilmfestival ‘Leuven Kort’. Hij won de prijs voor beste Vlaamse fictie met zijn vorige film ‘The Importance of Sweet and Salt’.

Blue Buddha Magazine

Vrijdagavond lanceert Blue Buddha Knokke z’n eigen Magazine. Dat gebeurt in aanwezigheid van een aantal bekende gezichten. Onder hen het eerste cover model van het magazine Tanja Dexters.  Verder ook Miss België 2013, Noémie Happart. Nadien volgt onvermijdelijk de after party. Het gebeuren krijgt z’n beslag in de Blue Buddha Lounge Knokke, Herenweg 1.

3.4.13

Aida Luna in Zeebrugge

Woensdag heeft het cruiseschip Aida Luna de haven van ZEEbrugge aangedaan. Het schip kwam uit Dover en vaart woensdagavond weer door naar Amsterdam. Met een capaciteit van 2050 passagiers en 629 bemanningsleden behoort de Aida Luna tot de nieuwe generatie moderne Clubschepen op semi all-inclusive basis binnen de vloot van deze Duitse rederij. Op culinair gebied zijn er vele mogelijkheden met maar liefst 3 buffetrestaurants variërend van Italiaans, Aziatisch tot internationaal. Daarnaast zijn er nog de specialiteitenrestaurants California Grill of Rossini waar u tegen een toeslag en reservering a la carte kunt dineren. Bijzonder voor deze generatie schepen is het enorme Wellness centrum van 2000m2 en het Theatrium waar verdeeld over 3 dekken het theater en de bars samenkomen tot een compleet uitgaanscentrum. Met een sterke nadruk op de sportieve elementen voor een zeer breed publiek bruist het aan boord bij de Aida Luna van de activiteiten in sport en spel. Zo zijn er golf- en duikcursussen en worden er excursies per mountainbike aangeboden. Tijdens uw verblijf aan boord kunt u joggen op de joggingtrack en ook een sportveld ontbreekt niet. Met 3 buitenzwembaden en jacuzzi’s is er voldoende ruimte om te zonnebaden. Kinderen komen volop aan hun trekken in de zeer actieve kinderclubs welke naar leeftijdscategorie zijn onderverdeeld. Aida staat bekend om de leuke thema’s in de activiteiten en ook voor oudere kinderen wordt van alles georganiseerd.

Foto: Peter Sarazijn

Herrie rond Raad van Lokale Economie

In Knokke-Heist is er een politieke aanvaring tussen meerderheid en oppositie rond de verkiezing van de Raad van Lokale Economie. Een van de twistappels is het feit dat het huishoudelijk reglement pas twee dagen nà de verkiezing van de raad werd goedgekeurd in de gemeenteraad. Nochtans vormde dit nieuwe reglement de basis voor deze verkiezing. Daarbij komt nog dat op de verkiezingsavond onverwacht veel handelaars zich wilden verkiesbaar stellen. Ten behoeve van de stembusgang had men een lokaal voor 100 man voorzien maar er daagden 200 geïnteresseerden op zodat men moest uitwijken naar het auditorium. Meteen bleek ook dat eigenlijk de definitie van handelaar in het huishoudelijk reglement nergens werd vastgelegd. “Wie er allemaal stemrecht heeft is niet duidelijk.  Het reglement zegt niets over wat te doen bij staking van stemmen.  Hoe zit het met de noodzakelijke man-vrouw verdeling? Pertinente opmerkingen, die allemaal niet geregeld zijn” zegt oppositiepartij N-VA. Volgens de meerderheid heeft de werkgroep de voorbije 6 jaar bewezen  alles  in het werk te stellen om de economie  en het toerisme te promoten. “Een groot aantal handelaars  offeren hun vrije tijd op. We hebben van N-VA-kant zelden een positieve inbreng  gekregen afgezien van  enkele punten en komma’s correcties op de verslagen van onze maandelijkse vergaderingen.  Gedurende  6 jaar heeft geen enkele N-VA-er ook maar één opmerking gemaakt omtrent het huishoudelijk reglement, noch maar één poot uitgestoken  bij de initiatieven van deze Raad”, aldus woordvoerder Danny Jones.


Aanpassing huishoudelijk reglement

Op 9 april zal de Raad voor Lokale Economie het huishoudelijk reglement aanpassen.  Dat is nodig omdat bij de recente verkiezing een aantal ex-aequo’s voorkwamen en het reglement daar geen uitsluitsel over geeft wat men in zo'n geval moet doen. Als dit nieuwe reglement door de gemeenteraad is goedgekeurd, zal men dus vermoedelijk een herverkiezing organiseren. In afwachting van de nieuwe samenstelling op latere datum blijft de ‘oude’ Raad voor Lokale Economie verder zetelen.

Awards Duurzaam Kustproject

Op het Kustforum 2014, dat wordt gehouden in de maand februari van volgend jaar, worden voor de vijfde maal de Awards ‘Duurzaam Kustproject’ uitgereikt aan duurzame, toekomstgerichte projecten met een positieve impact op de kust. Tweejaarlijks reikt het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer de awards 'Duurzaam Kustproject' uit. Een bekroning voor waardevolle, creatieve en originele projecten met een duurzame uitwerking. Een geslaagd project is ook een beetje "ambassadeur" van de Kust. De awardwinnaars kunnen mee de boodschap voor goede toekomstige projecten uitdragen. Wie interesse heeft kan HIER meer informatie vinden.

Werken Fincentlaan vertraagd door vandalisme

In het weekend van 23 maart hebben vandalen in Knokke de pomp van de bronbemaling in de Fincentlaan afgekoppeld. De schade heeft een enorme impact op de duur en kost van het werk. De pompinstallatie zorgde ervoor dat het waterniveau in de bouwput zodanig verlaagd werd dat de werklui in droge omstandigheden de rioleringsbuizen konden aanleggen. De vandalenstreek heeft ernstige gevolgen. Door het stilvallen van de pomp zijn zowel de pomp zelf als de filter dichtgevroren. Hierdoor is de werkput onder water gelopen wat voor wateroverlast bij de buurtbewoners kan zorgen.  Ook is er zand in de riolering terecht gekomen, wat voor extra werk en extra kosten zal leiden om dit te verwijderen. Door deze omstandigheden en zolang de vriestemperaturen aanhouden, kon de aannemer niet verder werken. Ondertussen zijn er wel voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd en regelmatig toezicht gehouden om zo snel mogelijk de werkzaamheden aan het rioleringsnet opnieuw te kunnen opstarten.

Guinese winnares Womed Award Zuid bezoekt handelaars in Knokke-Heist

Een week lang doorkruisten 3 Guinese vrouwen zopas het Vlaamse platteland. Ze waren hier op een uitwisselingsbezoek, georganiseerd door markant en haar ontwikkelings-organisatie Trias. Het hoogtepunt van hun reis was de uitreiking van de WOMED Award Zuid. Een prijs die tweejaarlijks door prinses Mathilde wordt uitgereikt aan een inspirerende onderneemster uit het Zuiden. Koumba Keita, Minata Camara en Diaka Kaba bezochten in gure maartse weer verschillende bedrijven verspreid over Vlaanderen. Vooral op zondag 24 maart konden zij een bijzonder tafereel aanschouwen: de Belgische kust bedekt met sneeuw. Die dag waren ze te gast bij Geert Horsten, voorzitster van markant Knokke-Heist/Duinbergen en zaakvoerder van Grappe de Raisins. Samen met haar man en haar kinderen bezorgde Geert hen toch wat warmte. “De vrouwen zijn alle drie onderneemsters in Guinee: zij leggen zich daar toe op de verwerking en productie van pinda- en arachide-noten. Daarom nodigde ik hen uit in mijn delicatessenzaak “Grappe des Raisins” en bezochten we ook Traiteurzaak Gilbert. Zo konden we hen uitleggen hoe een ondernemer hier de zaken aanpakt en wat het belang is van goed verpakte producten. Voor hen is dit namelijk nog steeds een zoektocht”, vertelt Geert. “We bezochten ook de boerderij “De Zoete Polders” waar Kathleen Lanckriet ons rondleidde en vertelde over de kersenkweek, de verkoop op de boerderij en het paardenpension. Voor Koumba, Minata en Diaka was dit toch wel herkenbaar: ook zij proberen als vrouwen initiatieven te nemen zonder hun mannen”, besluit Geert. De kers op de taart voor Koumba Keita en haar gevolg was ongetwijfeld de uitreiking van de WOMED Award Zuid. In een overvolle zaal met het kruin van de Belgische onderneemsters, werd Koumba gelauwerd als inspirerende onderneemster uit het Zuiden. “Het is ongelooflijk dat wij zoiets mogen meemaken. Het is de eerste keer dat zo’n prijs naar iemand uit Guinee gaat en ik ben dan ook ongelooflijk trots”, reageerde Koumba. Nu zitten de dames alweer in Guinee en daar zijn ze niet rouwig om.  “We vertrekken terug naar de zon!”, klonk het bij het afscheid op de luchthaven.

Het volledige verslag van het bezoek kan je lezen op www.triasmarkant.wordpress.com. Trias is de ontwikkelingsorganisatie van markant. In 12 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië ondersteunt Trias 1 miljoen ondernemende mensen. www.triasngo.be

Drukte voor Art@Knokke-Heist

De kunstgalerijen  in Knokke-Heist hadden het dit weekend bijzonder druk met de voorstelling van nieuwe kunstwerken en vernissages. Het kunstminnend publiek kon er dan ook zijn hartje ophalen en genieten van een groot en waardevol aanbod. Eén van de jonge galeriehouders  op de zeedijk waren Sylvia en Tom Jones met hun Vernissage" Mare Nostrum ". Een kunstzinnige fotografische ode aan de Zee, meer nog "Onze Zee". Het echtpaar Tom en Sylvia haalden reeds heel wat Internationale Awards binnen. Tom werd, als eerste Belg, recent nog benoemd tot "Hasselblad Master" als appreciatie voor zijn oeuvre. Het werd dan ook zeer druk in hun Gallery op de Zeedijk 817.

Foto’s Danny Jones

20e Pre-Miniementornooi in Heist

Op maandag 1 april organiseerde KFC Heist-Jeugd op stadion De Taeye het jaarlijkse Pre-Miniementornooi Camiel Traen. De deelnemende ploegen waren KFC Heist, Lendelede, Groenenhoek, Oppuurs, Zeebrugge, Aartselaar, Steenbrugge, Bredene, Blankenberge, Westkapelle, Moeskroen, Mere, Zedelgem en Moerkerke. FC Mere haalde het in de finale tegen Moeskroen met 2-0.

Een fotoreportage ziet u HIER. 

UBA-congres in Knokke-Heist

Volgende maand wordt het nationaal UBA-congres 2013 georganiseerd in Knokke-Heist. Dat gebeurt door de jubilerende UBA-afdeling ONZ in het Cultuurcentrum Scharpoord en in samenwerking met de jeugdwerking van UBA en RiSX. Het motto is “Ontmoeting met de jeugd”. Op vrijdagavond 3 mei kunnen de deelnemers een bezoek brengen aan de shack van ONZ in ’t Walletje. Zaterdag 4 mei is de eigenlijke ontmoetingsdag. Voor de middag staan verschillende uiteenzettingen en demonstraties op het programma en is er voor de begeleiders tijd om aan window shopping te doen. ‘ Namiddags staan de jaarlijkse UBA-ledenvergadering en de uitreiking van de bekers op de agenda, terwijl de begeleiders worden uitgenodigd voor een ritje door de polders en een bezoek met gids aan het For Freedom Museum in Ramskapelle. De ganse dag door zijn er verder activiteiten voor de jeugd in en rond de tenten van de UBA Jeugdwerking en demonstraties op de standen van de deelnemende afdelingen en organisaties zoals B-Ears, DRCO, Rode Kruis, Politie enz…

WF Voordrachtwedstrijd in Knokke-Heist

Alle leerlingen van het 3de leerjaar tot het 6de middelbaar mogen zich inschrijven voor de voordrachtwedstrijd op zaterdag 20 april om 14 uur in de raadzaal van het Stadhuis Heist. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Willemsfonds Knokke-Heist, in samenwerking met de bibliotheek van Scharpoord. Wat wordt er van de leerlingen verwacht? Een gedicht van minimum 16 regels uit het hoofd leren en op die dag met veel gevoel voordragen. Iedereen krijgt een prijs. Het mag een zelf uitgezocht (of zelf geschreven!) gedicht zijn. In de bibliotheek ligt ook een stapel mooie gedichten klaar waaruit ze kunnen kiezen. Inschrijven (voor 13 april!) gebeurt ook daar.

Oudervereniging voor de Moraal organiseert carwash

Nu zaterdag 6 april organiseert de Oudervereniging voor de Moraal (OVM) Knokke-Heist op de speelplaats van MAKZ, van 9 tot 13 uur een carwash met gratis prijzentrekking. Een wasbeurt kost slechts €5 voor een auto (bromfiets €3 en fiets €2). Verder maakt u ook kans op een van de fantastische prijzen of gadgets waaronder een Playstation 2. De totale opbrengst gaat naar het Lentefeest 2013.

Jacques Vermeire in het Casino Knokke

Na 17 jaar afwezigheid in zalen maakt Jacques Vermeire zijn comeback in het theater voor zijn 5de zaalshow: 5 voor 12 op zaterdag 13 april om 20.15 uur in het Casino van Knokke. De verwachtingen zijn hoog gespannen, de lat ligt nog hoger. Jacques toont in 5 voor 12 dat hij nog steeds die weergaloze komiek is die zijn fans veel te lang hebben moeten missen.

Jacques Vermeire sprak in 2009 al een eerste keer over een nieuwe zaalshow. Vandaag –na vrolijk oponthoud in films, tv-reeksen en musicals van de K3’tjes, na fijn vertier op dansvloeren en in tv-studio’s alom – is het dus hoog tijd. Jacques voegt de daad bij het woord. Hij kruipt in zijn nieuwe zaalshow in de huid van de rijpe conférencier die zijn leven overschouwt en de stand-upper die old school comedy weer hip maakt. De toeschouwers mogen zich verwachten aan legendarische typetjes als Fonske Verzele maar ook aan nieuwe, instant-klassieke typetjes als de robotman. De oorspronkelijke 12 voorstellingen van 5 voor 12 in alle grote theaters waren in een oogwenk uitverkocht. Het werden 24 shows, en… wegens succes verlengd, méér dan 100 shows overal in Vlaanderen vòòr eind juni 2013. Jacques Vermeire kent dit seizoen kortom zijn gelijke niet in het vlaamse comedy-circuit. Met zijn nieuwe sidekick muzikant en humorist Dirk Bauters vindt Jacques Vermeire zichzelf helemaal heruit in een avondvullende theatershow die zijn eigen leven feilloos fileert!

Toegang: 27 EUR

3TK rouwpagina

Naar aanleiding van het overlijden van hoofdtrainer en bestuurslid Luc Devoogdt van het Triteam Knokke-Heist werd het bestuur de voorbije uren overstelpt door blijken van medeleven. Daarom heeft 3TK beslist om een rouwpagina toe te voegen aan hun website. Daar kunnen mensen die Luc Devoogdt gekend en gewaardeerd hebben in een paar woorden hun medeleven betuigen. De rouwpagina kan men HIER terugvinden.

Woensdag 1 mei loopt Knokke-Heist weer vol

De dag van de arbeid, woensdag 1 mei, is voor naar schatting 4000 loopfanaten alvast geen rustdag. Die dag wordt Knokke-Heist andermaal omgetoverd tot loopparadijs-aan-zee en gebombardeerd tot loopstad bij uitstek.  Sportieve kids tussen 6 en 12 jaar kunnen om 14.00 uur schitteren in de Chiquita Kids Run over 1,5 km. Om 14.30 uur start de Goed Gevoel Ladies Run over een afstand van 3,8 km. Deze loop staat open voor sportieve juffrouwen en pittige dames. Toepasselijk slingert het unieke parcours zich door de gezellige Keuvelhoek.  Om 14.50 uur start de Knokke Jogging over een afstand van 6,5 km. Deze loop staat open voor een heel breed publiek. Ook hier is deelnemen steeds winnen. De Knokke 10K start om 15.30 uur. Deze prestigieuze stratenloop over 10 km loopt langs enkele toeristische trekpleisters zoals de Zeedijk, de residentiële wijk Het Zoute en de kuitenbijters in het Koningsbos.

Door vooraf in te schrijven zal je jezelf niet alleen een sportief doel stellen, je zal ook kunnen profiteren van de voorinschrijvingsprijs. Inwoners uit Knokke-Heist krijgen bij een voorinschrijvingen nl € 1,00 korting. De voorinschrijvingen lopen tot dinsdag 16 april via www.runningtour.be.

Norovirus in zorgcentrum in Sluis

Na eerdere geruchten werd in onze buurgemeente Sluis bevestigd, dat er in woonzorgcentrum Rozenoord nu officieel een uitbraak is van het norovirus. In totaal werden zeven personen besmet. Het gaat om vijf bewoners en twee werknemers. Het virus stak vorige week de kop op en veroorzaakt braken en diarree. De overige, bijna zestig bewoners van Rozenoord worden geisoleerd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Volgens de directie van de Zorggroep Warmande werden inmiddels alle nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Het verzorgend personeel draagt beschermende kleding en mondmaskers. In centra van Warmande in Breskens en Oostburg heerste eerder deze winter ook al het norovirus.

2.4.13

Standbeeldvandalen laten opnieuw van zich horen in Knokke-Heist

De afgehakte handen van een standbeeld van graaf Léon Lippens zijn op een foto opgedoken. Het vandalisme werd een maand geleden gepleegd in de badstad. De redactie van de Oronieuws-dienst in Knokke-Heist ontving ook een email in het Frans met de volgende inhoud:

AUX VOLEURS  ! 
OU EST NOTRE ARGENT ?
On sait que la dynastie Lippens n’a pas collecté son argent par le travail.
Mais apparement ça ne suffisait pas !
Sans scrupules ‘le baron’ Maurice Lippens a reussi à voler des millions des épargnants de Fortis. Monsieur le baron, ou est notre argent ??
Mainetnat on a dépouillé les jumelles de la statue du père Léon.
Peut être avec ses jumelles on retrouvera notre argent volé parce trompeur Maurice !
Plus encore : Malgé qu’il soit mis en suspicion, un autre baron monsieur Albert Fère le soutient  pour sa nomination chez le groupe Bruxelles Lambert !
LES FRERES ET BARONS DE CRIMES N’ONT PAS DE SCRUPULES
AUX VOLEURS !
Le lièvre de Pacques dépouillé

Op de foto zijn de handen te zien met de verrekijker die Léon Lippens als vogelliefhebber steeds bij zich had. Daaronder ook enkele bankbiljetten van 500 euro. Het plaatje werd geschoten aan de voet van de haas van Flanagan bij Het Zwin. De politie van Knokke-Heist is al ruim een maand bezig met het onderzoek naar de onbekenden die het in het badstad gemunt hebben op de beelden die een link hebben met de familie Lippens. 

Port of Zeebrugge op Intermodal beurs in Sao Paulo

In Sao Paulo, Brazilië begint vandaag dinsdag de jaarlijkse Intermodal beurs. Port of Zeebrugge heeft er samen met de haven van Gent en de haven van Antwerpen een stand. Intermodal South America brengt voor de 19de keer alle grote spelers in de logistieke sector samen. Wereldwijd wordt deze beurs beschouwd als de plek waar de beste oplossingen in logistiek en transport en cargo behandeling aangeboden worden. Tijdens verschillende netwerkevents onderzoekt de ZEEbrugse haven business opportunities om tot nieuwe strategische partnerships te komen. “Momenteel hebben we al verschillende trafieken uit Brazilië, zoals de papier en pulp, het fruitsap en andere voedingsproducten. Die nichemarkten van Brazilië willen we gaan versterken. Brazilië is bovendien een groeinatie voor de relatie met Europa.”, zegt Joachim Coens, voorzitter – gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge. 

Knokke-Heist verlengt samenwerking met Raakvlak

Op 1 januari 2007 trad Knokke-Heist toe tot de Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, kortweg Raakvlak. De samenwerkingsovereenkomst liep dit jaar af, maar het gemeentebestuur besloot in de gemeenteraad van 28 maart om die te verlengen voor opnieuw 6 jaar. Hiervoor betaalt onze gemeente 13.113 EUR. Dankzij de samenwerking met Raakvlak kan Knokke-Heist een beroep doen op de volledige Archeologische Dienst van de stad Brugge. Zij stellen personeel, huisvesting en werkingsmiddelen ter beschikking.

Kerk van Koudekerke
De voorbije 6 jaar heeft Raakvlak verschillende onderzoeken uitgevoerd en vaak advies gegeven op dossiers. Zo kon men in 2009 door het archeologisch onderzoek op de terreinen omgeven door de Koudekerkelaan, Heistlaan, Scheurleg en Noordhinder de sporen terugvinden van de vroegere kerk van het dorp Koudekerke. Op basis van de resultaten van het onderzoek op de gronden van het verdwenen Koudekerke kon worden besloten dat er nog heel wat sporen van de kerk bewaard zijn. Verschillende bouwfasen van de kerk, waarvan de vroegste wellicht uit de 13de eeuw, waren nog aanwezig. Door middel van een opgraving kon de middeleeuwse kerk van Koudekerke optimaal gedocumenteerd worden, ook wat de periode betreft die uit de geschreven bronnen (vanaf de 16de eeuw) niet aan bod kwam.

Massale Paasgrabbel in Scharpoordtuin

Zaterdagnamiddag organiseerden in Knokke-Heist Jeugdraad en Gezinsbond in samenwerking met het gemeentebestuur in de tuin van CC Scharpoord de jaarlijkse paasgrabbel. Zo'n 800 kinderen tussen 3 en 12 jaar waren ingeschreven. Ze werden eerst opgewarmd door Papa Chico. Daarna startte de eigenlijke grabbel naar chocolade-eieren. Een beeldverslag vind je HIER

Triatlonatleet uit het leven gestapt

Maandag in de late namiddag is een Knokke-Heistenaar op de E40 in Oostkamp onder een vrachtwagen terecht gekomen. Met het slachtoffer ging het om Luc Devoogdt. Alles wijst op een wanhoopsdaad. De man liet zijn voertuig langs de autoweg achter en stak de rijweg over. In zijn wagen werd een afscheidsbrief aangetroffen. De 46-jarige Devoogdt was onderwijzer en hoofdtrainer van 3TK in de badstad. Luc Devoogdt was zeer bekend in triatlonmiddens; een discipline die hij sinds 1991 beoefende. Hij was ooit de eerste stadsgenoot die een volledige triatlon op z'n palmares mocht zetten. De triatlonwereld in Knokke-Heist verkeert vandaag in shock na het vernemen van het nieuws. Luc Devoogdt laat een vrouw en twee kinderen achter.   

Stronk schiet straks wortel in Knokke-Heist

De badstad krijgt er binnenkort een nieuw kunstwerk bij. Donderdagnacht 18 april wordt het nieuwe kunstwerk “Onze Wortels” met uitzonderlijk vervoer naar Knokke-Heist getransporteerd. Na middernacht zal een hefkraan het gevaarte heel voorzichtig op het driehoekig graspleintje tussen Paulusstraat en Eikenlaan plaatsen. Vrijdagmorgen 19 april zal iedereen deze indrukwekkende natuurlijke creatie van Moeder Natuur en Jozsef Herth kunnen bewonderen.  Op zaterdag 27 april om 15 uur wordt het kunstwerk officieel onthuld.  De gemeenteraad van Knokke-Heist aanvaardde op vrijdag 21 december 2012 deze kunstzinnige schenking van Jozsef Herth, een architect en kunstenaar van Hongaarse afkomst die zich tijdens zijn pensioen onder meer bezighoudt met het verzamelen van dode stronken in het Zoniënwoud. Onze Wortels lag jarenlang bij het hoofdkwartier van de Navo. De drie ton wegende stronk met wortels vormt binnenkort een nieuwe artistieke blikvanger in de lange reeks van monumentale sculpturen in het kader van het project Beelden in de Stad.

1.4.13

De Lakesidekabel in Knokke-Heist draait weer

Ondanks de bepaald lage temperaturen waren zaterdagnamiddag een 40-tal die-hards present bij Lakeside Paradise in Knokke-Heist voor het heropstarten van de sleepkabel. Ze moesten een watertemperatuur van amper 3 graden trotseren. Daar tegenover stond dan weer het feit dat ze de unieke kans kregen om de nieuwe obstakels op het Duinenwatermeer uit te proberen. Ze stonden allemaal paraat met een dik 5 mm wetsuit, handschoenen, een neoprene kapje... en jawel lachende gezichten. Volgens Frank Vanleenhove mag de zomer eindelijk van start gaan. 

Lakeside Paradise is de ganse paasvakantie geopend vanaf 12h, het onthaal en de bar + pro shop bevinden zich in jeugdhuis 't Verzet. Reserveren doe je via het reserveringssysteem op www.lakesideparadise.be Voor de juli en augustus jongerenkampen zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de wake&lakecamps, die lopen elke week van maandag tem vrijdag, eveneens inschrijven via de site.

Toneelspeelster schrijft boek

Nu vrijdag 5 april wordt in de Openbare Bibliotheek in Knokke-Heist het boek "Mijn leven, mijn werk, mijn passie" door Irène Fensie-Claeys voorgesteld. Het boek gaat over het leven van deze geboren Knokse toneelspeelster die in binnen- en buitenland veel succes kende.  Ze werd geboren in de badstad in 1924. Het boek vertelt haar kinder-, jeugd- en vooral toneeljaren in Knokke-Heist. Een greep uit de inhoud: het ouderlijk huis, haar werk met de kinderhome in Duinbergen, familie en vooral haar passie, het toneel. Al meer dan 60 jaar mocht en kon ze vol enthousiasme acteren. Het boek omvat aldus ook een stuk geschiedenis van het Koninklijk Toneelgezelschap. 

Duingrondverzakking in Duinbergen

Aan het Stubbenpark in Duinbergen worden momenteel 6 appartementen met 20 ondergrondse garages gebouwd. Hiervoor is diep gegraven met een totaal hoogteverschil van 15 meter. Bovenop het hoogste duin van de badstad aan de Vossenhul staat villa “Sunny Hill’, die momenteel last heeft van grondverzakkingen. In de villa zijn ernstige scheuren in de muren, dilataties in vloeren en daken ontdekt. Een landmeter controleert regelmatig de ontwikkelingen. André Pols, de eigenaar van de villa, heeft naar eigen zeggen uit voorzorg een waarschuwing voor de buren opgehangen. “De verantwoordelijkheid van deze grondverzakking is nog niet opgeëist en met het spandoek kan de eigenaar in ieder geval niet verweten worden dat hij niet gewaarschuwd heeft bij een eventuele calamiteit”, aldus een mededeling van André Pols.

Vespaclub aan de Oostkust

Aan de Oostkust werd door een groep rond Frederik Rappé een Vespa Club opgericht. De vereniging “Vespa Friends” speelt daarmee in op het feit dat er in de regio Knokke-Heist, Zeebrugge, Blankenberge heel wat Vespa’s te zien zijn, maar geen club die gelijkgezinden samenbrengt. Die is er nu wel met als doel  levensgenieters met een passie voor de Vespa bijeen te brengen in groepsverband. Er zullen onder meer excursies georganiseerd worden. De ritten zullen voor iedereen haalbaar zijn en getracht wordt bij ieder einde rit een gezellige samenzijn te houden. De ritten worden gepland de eerste donderdag van de maand om 19u (tijdens zomeruur periode) aan het lokaal “PLING 7 “ Guilinipad te Blankenberge (tussen bowling & zwembad). 

IJzige paasduik

Zondag werd bij Surfers’ Paradise inKnokke-Heist voor de elfde keer een paasduik gehouden. Dat gebeurde om 11.30u “zomertijd”.  Maar de winterse gevoelstemperatuur stond op1,7 ° C, en de watertemperatuur bedroeg amper 4,5 graad. Dit was zonder enigetwijfel dan ook de reden dat er wel een paar honderd kijklustigen stonden tekijken naar een 50 tal ijsberen. Nochtans: ze waren goed opgewarmd, want netvoor de duik was er de “ Paasduik Harlem Shake” om helemaal op temperatuur tekomen. De duik zelf was van korte duur. De Brugse ijsberen waren traditioneelgoed voor een paar minuten, het merendeel liep na een “kopje onder” volledig tintelendhet strand terug op, richting “ginger love thee”…

De Harlem Shake is te bekijken op https://vimeo.com/63030299

Heyst Leeft met “Bier aan huis en carnavalschilderijen”

Zopas verscheen het eerste tijdschrift van de inmiddels 38ste jaargang van "Heyst Leeft" met opnieuw een aantal opmerkelijke bijdragen. Deheemkring heeft het zo over thuisbestelling van spijs en drank.  Ze volgenNorbert De Vestele op toernee bij de levering van drank bij particulieren enHoreca. Er werd ook een bezoek gebracht aan Fons Vandierendonck, de"uitvinder" van de raamschilderijtjes tijdens carnaval. In hettijdschrift wordt vertelt hoe hij er toe gekomen is om dit te doen en hoe hetinitiatief groeide. Tenslotte wordt ook nog even teruggeblikt naar de koudewinter van 1963 en de ovestroming van 1953. Verder valt te noteren dat Heyst Leeft deze zomer een tentoonstelling organiseert over de café's inHeist-Duinbergen. 

Lid worden van Heyst Leeft kan voor slechts €8 oprekening 473-0037191-01 of contant bijeen van debestuursleden. info: Marie-Christine Dezutter, Hoekestraat 64Knokke-Heist telefoon 050.515609)