4.12.10

Diversiteit troef voor de toekomst van de Sluise badplaatsen

Over de grens wil men de stranden van de Sluise deelgemeenten het hele jaar door aantrekkelijk maken voor recreanten. Dat staat in de concept-Strandnota van onze buurgemeente waarin de toekomstvisie voor de stranden wordt uit de doeken gedaan. Om een grote diversiteit aan toeristen aan te trekken zal elke badplaats daarbij andere accenten leggen. De Sluise kuststrook van Cadzand tot Breskens wil men daarom inrichten als familie-, bad-, natuur- en sportstranden. Het dicht bij Knokke-Zoute gelegen Cadzand zal onvermijdelijk een meer luxe badstrand worden. Nieuwvliet wordt uitgebouwd tot een familiebadplaats, terwijl in Groede cultuur hoogtij gaat vieren en in Breskens de nadruk op het maritiem-culinaire zal liggen. Tussenin komen verder nog strandstroken voor rustzoekers, natuurliefhebbers, sportievelingen en avonturiers. Ook het naakstrand bij Strandopgang 24 in Groede kan blijven volgens de conceptnota. Om meer verblijfstoeristen te lokken, wil men verder een proef doen met slaaphuisjes op het strand.

Kinderen hebben hun schoen gevuld en zijn vol blijde verwachting

Kinderen in Knokke-Heist en nog een paar landen hebben hun schoen klaargezet voor een bemijterde kindervriend die rijdend over de daken op een paard met 'slechts' vier poten geschenken komt brengen. Waar heeft de Roomse kerk de sint gestolen? En van waar komen de échte zwarte pieten? Dat lees je in OROnieuwsMAGAZINE.

Auto’s vast in sneeuwduinen tussen Knokke en Retranchement

De sneeuw heeft zaterdag in de badstad voor extra verkeershinder gezorgd. Vooral in onbestrooide zijstraten heeft een en ander tot ‘slippertjes’ geleid. In het buitengebied is de verse sneeuw daarbij hier en daar nog tot echte sneeuwduinen gaan samenwaaien. Dat was ondermeer het geval tussen Knokke en Retranchement. Daar kwamen zaterdagmiddag auto’s vast te zitten in sneeuwdriften van wel 75 centimeter hoog. De politie kon niet zeggen hoeveel auto’s moesten geholpen worden. De weg tussen Knokke en Retranchement was eerder op de week ook al het voorwerp van verkeersproblemen omdat daar niet gestrooid werd.

Nostalgisch fotoboek over Knokke voorgesteld !

Vrijdagavond werd door de auteurs Danny Lannoy en Frieda Devinck het fotoboek voorgesteld: ‘Knokke, Nostalgie in Woord en Beeld’. Dat gebeurde onder zeer ruime belangstelling in het vuurtorengebouw van Toerisme Knokke-Heist. Dat was trouwens te verwachten. De Knokse vuurtoren staat namelijk op de cover van het boek. Twee en een half jaar hebben de initiatiefnemers gewerkt om meer dan 300 foto’s te verzamelen en bijhorende teksten te schrijven. Het is meteen het vierde boek dat door vzw De Distel werd uitgebracht over de badstad. Met foto’s en afdrukken van postkaarten wordt in tien hoofdstukken aangetoond hoe de gehuchten zoals het Zoukte, het Kalf, de Oosthoek, het Hazegras, oud Knokkedorp zich over de jaren hebben aaneengesloten tot de badstad die we vandaag kennen. De foto’s dateren uit de periode van 1895 tot 1940. Ze laten ondermeer de ontplooiing van de Zeeweg tot Lippenslaan zien. Verder ook de eerste bebouwing aan de Zeedijk. Het dorp en z’n gehuchten groeiden in een halve eeuw uit tot een badplaats van formaat. “In het boek vind je wat er niet meer is en ook wat bewaard bleef. De charme van Knokke-Heist hang voor een groot deel af van de architectuur”, aldus Danny Lannoy. “Ondanks het internet is bladeren in een boek nog steeds de beste manier om te proeven van het verleden”, zegt de auteur. Verder is het zo dat zeker driekwart van de foto’s in het boekwerk tevoren zelden of nooit gepubliceerd werden. Indrukwekkend is ondermeer een luchtfoto van Knokke over twee pagina’s afgedrukt, getrokken uit een Duitse luchtballon tijdens de Eerste Wereldoorlog!

Het eerste exemplaar van ‘Knokke, Nostalgie in Woord en Beeld’ werd overhandigd aan burgemeester Lippens. In zijn dankwoord noemde de burgervader Danny Lannoy en Frieda Devinck “het geheugen van Knokke-Heist”. Hij herinnerde er ludiek aan dat zijn vader het vuurtorengebouw in Knokke liet afbreken en dat hij het weer heeft laten opbouwen. Over Stedenbouw was hij scherper: “volgens hen is het verleden abominabel en moet alles modern zijn”…


Met de opbrengst van de boeken steunt uitgeverij De Distel allerlei sociale doelen en historisch gericht projecten. Onlangs werden voor Lindenhove aupairfietsen aangeschaft. Dat zijn fietsen met een aangehaakte rolstoel. Het was trouwens in 1993, dat het eerste boek van De Distel verscheen: ‘Knokke en de Belle Epoque’. Daarna volgden ‘Terugblik’, en ‘Knokke, de jaren ‘50’.

‘Knokke, Nostalgie in Woord en Beeld’ telt 192 bladzijden, 312 illustraties, is gebonden met harde kaft. Kostprijs €39.
Bestellen kan door storing op rekingnummer 478-4236021-81 van De Distel vzw (+5€ port buiten Knokke-Heist).
Foto's: Danny Jones

3.12.10

Eindelijk zinnige bewegwijzering bij de ‘nieuwe’ Zeesluis in Zeebrugge?

Na meer dan 15 jaar onnodig gesukkel zou men binnenkort dan toch de bewegwijzering rond de ‘nieuwe’ zeesluis in Zeebrugge aanpassen. Chauffeurs zullen beter ingelicht worden of ze via de zeewaartse bruggen of de landwaartse bruggen moeten rijden. Komende uit de richting Knokke-Heist hangt momenteel onder de vrachtbrug naar het Brittanniadok enkel een pijltje dat de richting aanduidt. De richting van het pijltje wordt door de brugbedieners echter pas omgezet op het moment dat de landwaartse brug naar boven gaat, zodat telkens een hele reeks automobilisten, die het pijltje al gepasseerd zijn, toch nog gevangen worden voor de brug die opgehaald wordt. Die moeten dan opnieuw terugrijden naar de zeewaartse bruggen, wat extra hinder en filevorming veroorzaakt. Jaar na jaar heeft men dat blijkbaar nog niet door!! In zo’n 10 jaar is trouwens ook een fout in het verkeerslichtenprogramma op de weg ten oosten van de zeesluis niet weggewerkt. Daar zit namelijk een roodstand in van 2 seconden, die geen enkel voorwerp heeft. Daardoor komt wel de hele verkeersstroom onnodig tot stilstand en wordt opnieuw filevorming in de hand gewerkt. De nieuwe bewegwijzering zou mogelijk veel weg hebben van hetgeen al vele jaren in Terneuzen gehanteerd wordt. Door te letten op de flikkerende panelen “doorgaand verkeer” weet de automobilist daar steeds welke brug hij moet nemen over de drie sluizen.

Oprichting Oostkustpolder door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft beslist om de Nieuwe Hazegraspolder in Knokke-Heist, de Brugse Zwinpolder, de Damse Polder en de Trudoledekenpolder in Beernem samen te voegen tot één nieuwe waterschapsgebied met de naam Oostkustpolder. De samenvoeging van polders en wateringen tot een grotere, leefbare entiteit moet zorgen voor een beter integraal waterbeleid. De Oostkustpolders is meer dan 20.000 ha groot en strekt zich uit van de Noordzee tot in Maldegem en het zuiden van Brugge. De fusie moet het beheer van de bestaande polders en wateringen in West-Vlaanderen volgens minister Schauvliege efficiënter en doelgerichter maken. Eerder werd in de provincie West-Vlaanderen al een Middenkustpolder opgericht, waarbij vijf polders werden samengevoegd.

Nieuwe sociale huur- en koopwoningen voorgesteld in Knokke-Heist

In het Sociaal Huis hebben de bouwmaatschappij t’ Heist Best en Vivendo na de oplevering de 20 nieuwe sociale woningen in de straten Sloep en Roergang van de wijk Heulebrug voorgesteld. Het gaat om 13 koopwoningen en 7 huurhuizen. Alle woningen hebben 4 slaapkamers. De toewijzing van de 7 huurwoningen is al eerder gebeurd door t' Heist Best. De huurders werden uitgekozen met inachtneming van de wettelijke toewijsprocedures, zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de chronologie van inschrijving, gezinsgrootte en historiek van woonst. De huurprijs wordt individueel per huurder bepaald in functie van het inkomen. De gemiddelde huurprijs voor de nieuwe huurders bedraagt 450 euro.


Voor de 13 koopwoningen ligt de gemiddelde verkoopprijs rond de 220.000 euro; vrij duur, maar voor Knokke-Heist redelijk goedkoop. Er zijn 25 kandidaat-kopers. Binnenkort worden de woningen toegewezen. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan gezinnen met kinderen. In de aanpalende straat Bakboord, worden door Vivendo en t' Heist Best binnenkort ook nog twee appartementsgebouwen met in totaal een 50-tal woongelegenheden opgetrokken. Ook in de deelgemeente Ramskapelle werken beide Sociale bouwmaatschappijen samen. Daar zullen 46 sociale woningen gebouwd worden: opnieuw een mix van koop- en huurwoningen.

Voor inschrijvingen of inlichtingen kunnen kandidaten voor huurwoningen terecht bij 't Heist Best, Kraaienestplein 1 bus 4 te 8301 Knokke-Heist (tel. 050 530.890).
Voor inschrijvingen of inlichtingen kunnen kandidaten voor koopwoningen terecht bij Vivendo, Koningin Astridlaan 134 bus 1 te 8200 St.-Michiels-Brugge (tel. 050 44 61 10).

Knokke-Heistse Werkwinkel zoekt sneeuwruimers

In Knokke-Heist heeft het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) een dringende oproep gericht aan personen die minstens twee jaar werkloos zijn. Ze kunnen zich namelijk onmiddellijk aanmelden bij de Werkwinkel als sneeuwruimers van stoepen vóór de woningen van bejaarde of hulpbehoevende personen. De medewerkers worden betaald met 1 PWA-cheque per uur. Bewoners die wegens fysieke oorzaak hun stoep niet zelf vrij kunnen maken mogen contact opnemen met de Werkwinkel. In de mate van het mogelijke komt dan iemand ter plaatse. In tegenstelling tot heel wat andere gemeenten hoeven ze daar niks voor te betalen.


Werkwinkel: tel. 050 53 09 60

2.12.10

Knokse scholen steken de nacht door voor Music for Life

Middenschool en Atheneum aan het Verweeplein in Knokke organiseren vlak voor het eindejaarsverlof een eigen ‘glazen huis’ ten voordele van Music for Life. Het initiatief krijgt z’n beslag van donderdag 23 december om 8u ’s morgens tot vrijdag 24 december eveneens om 8u. Iedereen kan in het glazen huis plaatjes aanvragen in ruil voor een bijdrage. In de loop van kerstavond wordt het ingezamelde geld overgebracht naar het centrale inzamelpunt in Antwerpen.

Gemeentelijke basisschool even ontruimd in Heist na brandalarm

In de Gemeentelijke Basisschool Het Anker in de Pannenstraat in Heist is donderdagmiddag plots een rookdetector op de bovenverdieping in werking getreden. Onmiddellijk werd overgegaan tot de evacuatie van de klaslokalen. Zoals voorgeschreven hebben de scholieren onder leiding van de leerkrachten het gebouw verlaten via de gekende vluchtweg. De brandweer was snel ter plaatse en heeft alle lokalen grondig doorzocht. “Uiteindelijk bleek dat een defecte rookdetector de oorzaak was van het alarm”, verklaarde naderhand directeur Kurt Van Damme. De detector wordt nu zo snel mogelijk vervangen. Het normale lessenschema in Het Anker werd ondertussen hervat.

Interconnector in Zeebrugge in september 2011 twee weken dicht

De onderzeese Interconnector aardgasleiding tussen Zeebrugge en Bacton in het Verenigd Koninkrijk gaat op dinsdag 7 september volgend jaar gedurende twee weken dicht. Dit moet een grondig onderhoud mogelijk maken. Voor een sluiting in september wordt gekozen omdat dan het verbruik van aardgas vrij laag ligt. Zoals vaak in de winter vloeit het aardgas momenteel vanuit Zeebrugge richting Groot-Brittannië waar het verbruik door de winterprik nu bijzonder hoog is. De Interconnector heeft een capaciteit van 20 miljard kubieke meter aardgas per jaar.

Verkeersveilige Nacht uitgesteld door barre winterweer

De gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen hebben donderdag samen beslist om de geplande Verkeersveilige Nacht van 3 op 4 december uit te stellen. Oorzaak is het barre winterweer. "De kans is te groot dat bij het massaal uit het verkeer halen van weggebruikers ongevallen gebeuren", luidt het bij West-Vlaams gouverneur Paul Breyne. "Dit betekent echter niet dat men die nacht straffeloos dronken achter het stuur mag kruipen. Politiezones zullen autonoom toch kleinere controles organiseren." Een nieuwe poging tot Verkeersveilige Nacht 2010 wordt komend weekend ondernomen.

Eerste proefvaart van P&O's 'Spirit of Britain'

De nieuwe ferry 'Spirit of Britain' van P&O Ferries heeft er zopas zijn eerste proefvaart opzitten. Het gaat om de grootste ferry ooit gebouwd voor de korte Kanaalroute en het is het eerste schip van een koppel, gebouwd in Finland. De 'Spirit of Britain' meet 49.000 bt en is bestemd voor de route Dover-Calais, waar het in januari in dienst komt. Het schip, een zogeheten Dovermax-veerboot, meet 213 m op 31 m en vergde samen met zijn zusterschip 'Spirit of France' een investering van 360 miljoen euro, een record voor de ferry-industrie. In september 2011 zal het zusterschip 'Spirit of France' in de vaart komen.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens de voorbije weken in Knokke-Heist vind je HIER

Activiteiten in en rond Knokke-Heist

Activiteiten in en rond Knokke-Heist klik voor meer info)

Levensgevaarlijke situaties door onverantwoord rijgedrag in Knokke-Heist

IJs en sneeuw zorgen momenteel voor bijzonder gevaarlijke situaties in Knokke-Heist. Die toestand wordt nog erger gemaakt door het onverantwoord rijgedrag van heel wat scholieren. De jongeren kunnen met hun tweewielers niet op de fietspaden en kunnen dus vaak enkel gebruik maken van de openbare weg. Controle langs ondermeer de Knokkestraat heeft uitgewezen dat meer dan de helft van de scholieren hun fietsverlichting niet aanhebben. Daarenboven dragen maar bitter weinigen fluojasjes of kleven fluostrips op hun donkere (!) kleding. Voor de automobilisten zijn ze dan vaak pas te zien als het te laat is. Veel ouders nemen het blijkbaar in de badstad niet te nauw met de verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen. Binnenkort gebeurt onvermijdelijk een dodelijk ongeval.

Dode bomen worden verwijderd in Knokke-Heist

In Knokke-Heist wordt binnenkort een aantal dode bomen verwijderd uit het straatbeeld. In de Eikenlaan staan zes populieren en één spar die ofwel dood, ofwel erg schuin gewaaid zijn. Voor de veiligheid dienen die bomen te worden verwijderd. Ze zijn te herkennen aan een markering met blauwe verf. In de Natiënlaan in de omgeving van de Carrefourparking zijn het Italiaanse populieren die dood en reeds vermolmd blijken. Twee ervan zijn zelfs al omgevallen. Wanneer die populieren verwijderd zijn, ontstaat meteen ook meer ruimte voor de goede uitgroei van de platanen, elzen en esdoorns in de onmiddellijke omgeving.

Sommige straten te gevaarlijk voor het verkeer in Knokke-Heist

De inval van de winter zorgt niet enkel voor mooie plaatjes. De verse sneeuw heeft donderdag de verkeersproblemen in Knokke-Heist nog wat aangedikt. In de vroege uren had de politie al een aantal straten tijdelijk moeten sluiten voor het verkeer, wegens “te gevaarlijk”. Dat was onder meer het geval voor de Boslaan en de Waterstraat. De ploegen die de straten moeten sneeuw- en ijsvrij maken werden de hele dag overstelpt met telefoontjes van mensen die hun straat bij voorkeur weer rijklaar wilden krijgen. Uiteraard kon men niet aan alle verzoeken voldoen. Voor het sneeuwvrij maken van sommige straten moest de grote Bull worden gebruikt, die ’s zomers voor het nivelleren van het strand wordt ingezet. Daarna pas kon het strooien worden aangevat. Ook de hellende straten in Duinbergen zorgden voor heel wat problemen. In de buitengebieden werd de verkeersellende nog erger gemaakt omdat de fijne sneeuw van de velden vaak op de nevenliggende wegen samen waaide.

Nu al Schaatsplezier in Knokke-Heist

Op voorwaarde dat de sneeuw niet als spelbreker optreedt kunnen schaatsliefhebbers vanaf nu dus inderdaad hun hart op halen op de piste van stadion De Taeye in Heist. Begin deze week heeft de groendienst de piste van zo'n 400 m onder water gezet. Met de vorst van de voorbije dagen werd zo een natuurlijke schaatspiste gecreëerd. Als het blijft vriezen en sneeuwbuien uitblijven, moet stadion De Taeye the place to be worden voor alle liefhebbers van schaatsen op natuurijs.

1.12.10

“Bob” wordt werkwoord in nieuwe eindejaarscampagne van de politie in Knokke-Heist

Op vrijdag 3 december gaat in de politiezone Damme/Knokke-Heist de Bob-campagne van start. In de nieuwe slogan ‘I Bob you’ wordt “Bob” aldus een werkwoord. De slogan verwijst naar de belangrijkste drijfveer om Bob te zijn: wie je graag ziet, breng je veilig thuis! De lokale politie plant tijdens de eindejaarsperiode -zowel overdag als ’s nachts- heel wat kleinschalige controles. Vorig jaar werden 1.722 ademtests afgenomen. Daarbij testten 46 bestuurders positief en werden 29 rijbewijzen ingetrokken. Na de feestdagen loopt de Bob-campagne gewoon door. In de politiezone Damme/Knokke-Heist kun je het ganse jaar door, op elk moment op alcohol en drugs worden gecontroleerd.

Sincfala Museum druk op zoek naar Photo Hall foto's

Sincfala, het Museum van de Zwinstreek, in Heist is nog steeds druk op zoek naar Photo Hall foto's. Tienduizenden mensen die tussen 1933 en 1980 hun vakantie aan onze kust doorbrachten hebben er waarschijnlijk in hun albums zitten. Photo Hall had toen in alle badplaatsen fotografen staan om kiekjes te maken van vakantiegangers. Hebt u dergelijke foto's in een album of vergeten schoenendoos? Sincfala geeft ze met veel zorg een plaats in de tentoonstelling. Herinnert u zich het verhaal? Sincfala noteert ook graag uw anekdotes.

Meer info vindt u hier.

Formule 1 Hotel in Zeebrugge dicht

De hotelketen Accor heeft haar Formule 1-hotel op de Transportzone in Zeebrugge gesloten. Bij de sluiting zijn vijf werknemers betrokken. Ze kregen de kans om elders in de groep aan de slag te gaan. Enkele van hen gingen op het voorstel in. In Zeebrugge is er nu geen groot hotel meer. Volgens Accor Belux voldeed de Formule 1-vestiging in Zeebrugge niet meer aan de huidige eisen van hotelgasten. De vestiging voldeed ook niet meer aan de rentabiliteitscriteria van de groep. Het gebouw wordt te koop gesteld.

A Jazzy Christmas in Knokke-Heist

De leerlingen van de afdeling pop & jazz van deKunstAcademie in Knokke-Heist zijn al in de ban van de eindejaarsperiode. Ze repeteren namelijk volop voor "A Jazzy Christmas". Dat is een hartverwarmend concert dat de jongeren op woensdag 22 december in de benedenhal van de academie geven. Op het programma staan zowel leuke pop- en jazznummers als sfeervolle kerstmuziek. Iedereen is welkom van 19 uur tot 20 uur.

De Schotlandferry ‘Scottish Viking’ verlaat Zeebrugge

Zoals bekend stopt de Schotlandferry van Norfolkline in Zeebrugge per 16 december met het vervoer van passagiers. Korte tijd later zal ook de veerboot ‘Scottish Viking’ de route verlaten. De ropax ferry die onder Italiaanse vlag vaart, zal vanaf januari volgend jaar worden ingezet door Scandlines. Deze rederij wil namelijk de capaciteit op de verbinding tussen het Zweedse Nynäshamn en de haven van Ventspils in Latvia verhogen. De laatste tijd ondervond Scandlines een merkbare toename in de trafiek naar bestemmingen in het Baltisch gebied. Met het inhuren van de ‘Scottish Viking’ kan de rederij daar straks op inspelen. Op de route tussen Zeebrugge en het Schotse Rosyth zullen in de toekomst pure vrachtferries worden ingezet.

Zie verder ook: Schotlandferry te duur voor in Keulen gestrande Schotse scholieren. Je leest er over in de Dunfirmline Press.

Lippens: "Lege kerken afbreken"?

Over deze uitspraak van burgemeester Lippens van Knokke-Heist lees je vandaag meer in De Standaard.

Verkeershinder door rioleringswerken in de Meerlaan in Knokke

Afhankelijk van het weer zal in Knokke op maandag 6 december gestart worden met het rioleringswerk op het kruispunt van de Meerlaan met de Eeuwfeestlaan. Hierdoor zal de toegang tot de Reigaarsvlietstraat gedurende een week afgesloten worden voor het verkeer tussen de trambedding en de Eeuwfeestlaan. Tevens zal doorgaand verkeer vanuit de Meerlaan naar en van de Eeuwfeestlaan en het Begoniapad niet mogelijk zijn. Nog voor de kerstvakantie zal echter een doorgang voor plaatselijk verkeer weer vrijgemaakt worden. De rioleringswerken in de Meerlaan -tussen het Begoniapad en de Lispannenlaan- zouden verdergezet worden vanaf 11 januari.

Theoretisch examen kustredder wordt minder zwaar

Het examen voor kustredder wordt een stuk makkelijker. Tientallen jaren al was de theoretische materie die een redder onder de knie moest krijgen onnodig zwaar en in vele gevallen voorbijgestreefd door de moderne technieken. Daar was in het verleden al heel wat protest tegen. Nu gaat men de zaak eindelijk wat realistischer aanpakken. Er is dan ook een aanpassing gebeurd in het examenprogramma, waardoor een deel van de theorie is weggevallen. Op de praktische reddersproef wordt echter niet gekort. Men moet slagen in de EHBO-test en bewijzen dat men inderdaad iemand uit zee kan redden.

A11 brengt fietspad tussen Hoeke en Ramskapelle en Schapenbrug

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die instaat voor de inrichting van het landschap langs de nieuwe snelweg A11, zal nieuwe fietsverbinding op het grondgebied Knokke-Heist/Damme aanleggen. Zo komt er een verbinding tussen Hoeke en Ramskapelle en tussen Hoeke en Schapenbrug. Om de verbinding Hoeke-Ramskapelle te realiseren is de aanleg nodig van bijkomende fietsverbindingen door het ruilverkavelingsgebied Westkapelle. Dat kan grotendeels via de bestaande landelijke wegen. Toch zullen er echter enkele nieuwe paden moeten aangelegd worden om de bestaande met elkaar te verbinden. Hierbij zal getracht worden om het tracé zoveel mogelijk langs bestaande waterlopen te leiden.


Je leest er HIER alles over

Afhandeling formulieren deeltijdse werknemers vanaf nu in Sociaal Huis in Heist

Elke deeltijdse werknemer die aanspraak maakt op de uitkering 'inkomensgarantie', moet zich bij de gemeente aanmelden op het tijdstip dat hij de deeltijdse arbeid aanvat. Tot voor kort gebeurde de validering van de formulieren C3DT in het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken. Vanaf woensdag 1 december worden de formulieren voor deeltijdse arbeid echter enkel nog afgestempeld in de Werkwinkel in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 2 in de wijk Heulebrug in Heist.


De Werkwinkel is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op afspraak (tel. 050 530 960).

30.11.10

Marokkaanse dievenbende voor de rechter

In Leuven heeft de procureur tot vier jaar cel geëist tegen zeven mannen van Marokkaanse afkomst die mogelijk een 40-tal diefstallen op hun kerfstok hebben, waaronder ook in Knokke-Heist. De verdachten viseerden benzinestations, kledingzaken en apotheken, en werkten meestal in groepjes van twee of drie. In twee kledingzaken in Knokke-Heist maakten ze in mei 2005 een partij merkkledij buit ter waarde van ongeveer 50.000 euro. Ook in Brugge en Oostende sloegen ze hun slag. De verdachten ontkennen de feiten evenwel. Ze geven hoogstens toe dat ze in de buurt waren. Volgens de procureur heeft het onderzoek voldoende bewijzen van hun betrokkenheid opgeleverd. De debatten worden voortgezet op 22 december.

Knokke-Heist maakt nu ook sommige niet-prioritaire wegen ijsvrij

Na een evaluatie van de toestand van de wegen in Knokke-Heist heeft het gemeentebestuur dinsdag beslist om ook de niet-prioritaire gemeentelijke wegen zoveel mogelijk ijsvrij te maken. Ondertussen is al 60 ton pekel uitgestrooid op de straten van de badstad sedert de winter z’n offensief heeft ingezet. Op heel wat plaatsen moest handmatig gestrooid worden, wat veel arbeidsintensiever en minder efficiënt is dan het machinaal strooien. Nieuwe leveringen zout worden verwacht, gezien eind vorig week amper 100 ton strooizout beschikbaar was in de gemeente.

Toch blijven heel wat straten moeilijk berijdbaar. Dat is ondermeer het geval met de weg naar Retranchement. Het is volgens de gemeente echter onmogelijk om alle straten sneeuw- en ijsvrij te maken. "De technische diensten letten permanent op de toestand van die straten (een 75-tal: zie twee lijsten) die het bestuur heeft aangewezen als prioritair. Ze strooien bij waar en wanneer nodig. Ook wijst het bestuur erop dat zout alleen geen wonderen doet: het moet door de auto's worden ingereden. Daar waar er weinig verkeer is, haalt het zout helaas niet veel uit", aldus het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist benadrukt in een mededeling dat de burgers, volgens het politiereglement, hun eigen stoep en greppel sneeuw- en ijsvrij moeten houden! Bij appartementsgebouwen is de bewoner van elk appartement aan de straatkant verantwoordelijk - en aansprakelijk bij eventuele ongevallen - voor zijn gedeelte. Is de benedenverdieping momenteel onbewoond, dan gaat die plicht over op de bewoner van de eerste verdieping, enz. Graag meteen de gemeenschappelijke delen (ingang, oprit, ...) meenemen!

Rode Kruis leidt scholieren op

Tijdens de derde week van november, de traditionele EHBO actie week van het Rode Kruis, hebben in Knokke-Heist niet minder dan 215 lagere scholieren een praktische opleiding gevolgd. Een tiental vrijwilligers van de plaatselijke afdeling hebben aan de kinderen een initiatie Hulpkick gegeven. Zo konden ze de boeiende wereld van EHBO delen met de laatste jaars van het lager onderwijs. Over brandwonden, schaaf- en snijwonden hebben ze allerhande verzorgingsmethoden geleerd. Daarnaast hebben de scholieren geoefend wat ze moeten doen bij een bloedneus en hoe ze gespecialiseerde hulp moeten inroepen als het nodig is.Voor de leerlingen was er per initiatie een handboekje en een attest.

Activiteiten in en rond Knokke-Heist

Activiteiten in en rond Knokke-Heist (klik voor meer info)


Zondag 05.12.2010, 14u, Oosthoekplein: Natuurpunt, Zwinduinen

IJsbaan De Taeye weer in voorbereiding in Knokke-Heist

De komende nachten staan temperaturen van min 6 graden op het programma in onze regio. (gevoelstemperatuur min 18). Daarom zijn de Sport- en Groendienst in Knokke-Heist gestart met het schaatsklaar maken van de skeelerpiste op stadion De Taeye in Heist. Als het voldoende gaat vriezen dan zou er mogelijk vanaf donderdag kunnen geschaatst worden. De piste, die in het jaar 2000 werd aangelegd, is voorzien van afdichtbare afvoerputjes en schuine randen. Dit maakt het mogelijk om de piste onder water te zetten en bij aanhoudende vorst een natuurlijke schaatsbaan te creëren. De bedoeling is dat sportieve schaatsers zich op de ijsbaan voorbereiden op de eventueel te houden schaatsklassiekers, zoals Sluis-Brugge-Sluis. Vrijdagavond 10 december opent trouwens ook de ijspiste op het Verweeplein in Knokke z'n deuren.

Wereldkampioen Lejeune oefent in Knokke-Heist

Ondanks de sneeuw kiest wereldkampioen Philippe Lejeune momenteel toch voor Knokke-Heist om te oefenen met zijn paarden. Vorige maand werd Lejeune op de Wereldruiterspelen in Kentucky gekroond tot wereldkampioen. Met het paard Vigo d'Arsouilles legde hij viermaal een foutloos parcours af. Vier jaar lang mag hij nu de titel van wereldkampioen dragen. Maandag stapte Lejeune af op de parking van vogelreservaat Het Zwin. Aan Danny Jones verklaarde de 50-jarige wereldkampioen jumping, dat hij regelmatig met z’n paarden traint op de stranden van Knokke-Heist.

Vrachtdiensten Eurotunnel liggen stil

Eurotunnel heeft de shuttletreinen voor vrachtwagens dinsdagochtend stil gelegd wegens het zware winterweer aan de Britse kant. Eurotunnel kan niet zeggen wanneer de vrachtwagen-treinen weer gaan rijden. Vorige winter ondervond de tunnel grote problemen met passagierstreinen van Eurostar door hevige sneeuwval in Frankrijk, wat er toen toe leidde dat de Eurostartreinen dagenlang niet reden. Grote delen van Groot-Brittannië hebben nu al bijna een week te kampen met hevige sneeuwval en vorst. De grootste problemen doen zich tot nu toe voor in Schotland en het noorden van Engeland. De sneeuw heeft zich maandagnacht bovendien verder over het land verspreid, waardoor nu ook Londen en omgeving en de toevoerwegen naar de Eurotunnel en de Dover-veerdiensten moeilijk berijdbaar zijn. Een en ander kan tijdelijk tot extra drukte leiden in de ferryhavens in Zeebrugge, Oostende en Calais.

Het aftellen is begonnen voor Duimen voor Kinderen

De Knokke-Heistse auteur Piet Baete heeft het aftellen ingeluid voor z’n project “Duimen voor kinderen”. Samen met andere Manteau-auteurs zette hij onlangs een unieke actie op voor het goede doel. Meer dan zeventig unieke vingerafdrukken van evenzoveel bekende Vlamingen werden verzameld op één doek. Resultaat: een uitzonderlijk en onmogelijk te vervalsen schilderij. Dat unicum zal openbaar geveild worden. Met de opbrengst van het doek worden boekenpakketten samengesteld voor honderden langdurig geplaatste weeskinderen. De actie “Duimen voor Kinderen” werkt daarvoor intensief samen met het Agentschap Bijzondere Jeugdzorg. De kerstpakketjes worden in de loop van de maand december aan de instellingen in Vlaanderen overhandigd. “Duimen voor Kinderen” is een initiatief van misdaadauteurs Toni Coppers, Piet Baete en Bavo Dhooge. Vanaf woensdag 1 december, en dat tot en met woensdag 15 december, kan iedereen een bod uitbrengen op dit schilderij. Er worden geen afdrukken van het doek gemaakt, wat wil zeggen dat het een volstrekt uniek hebbeding is. Even naar de ebay site, “Duimen voor Kinderen” zoeken, en een bod uitbrengen…

De lijst met BV’s die aan het project hebben meegewerkt, is zonder meer indrukwekkend: meer dan 70 Vlaamse personaliteiten op deze manier samenbrengen is nooit vertoond. Yves Leterme, Jef Geeraerts, Erika Van Tielen, Yves Desmet, Marie Vinck, Goedele, Urbanus, Philippe Geubels, Jeroen Meus, Jan Hoet, Guy Vanhengel, Tom Lanoye, Wouter Deprez, Filip Joos, Peter Van de Veire… zowat iedereen die werd gevraagd, bood enthousiast zijn steun aan voor dit project. Allen zetten ze hun niet te wissen duim op het doek dat tijdens de Boekenbeurs voor het eerst werd bovengehaald.


Bekijk het filmpje op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=BaSHvUwN29I

29.11.10

Maiden Call Queen Elizabeth in Zeebrugge

Een diareportage over de Maiden Call van de nieuwe Cunard Cruiseliner 'Queen Elizabeth' in Zeebrugge vind je HIER.

Zeebrugs fregat entert piratenskiff

Het Zeebrugse fregat Louise-Marie heeft maandag zeven vermeende piraten opgepakt voor de kust van Kenia. Het fregat, dat deel uitmaakt van de EU-vloot Atalanta, escorteerde op dat ogenblik het koopvaardijschip Petra dat voer in opdracht van het Wereldvoedselprogramma. Omstreeks 14 uur stuurde het fregat zijn helikopter uit naar een verdacht vaartuig. De bemanning van de skiff werd op heterdaad betrapt toen ze wapens en ladders overboord gooiden. Omdat het vaartuig de waarschuwingsschoten negeerde die de Louise-Marie voor de boeg loste, heeft een boardingteam van het fregat het vaartuig daarop geënterd. De bemanningsleden werden gevangen genomen en onder bewaking geplaatst in afwachting van verdere juridische stappen door Kenia. Bij de actie vielen geen gewonden.

Gezondheidszorg Oostkust heeft bouwvergunning voor nieuw ziekenhuis

Na een lange periode van voorbereiding en gesprekken met allerlei overheidsinstanties heeft Gezondheidszorg Oostkust zopas de bouwvergunning ontvangen voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis langs de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist. Voor de eerste steenlegging wordt enkel nog gewacht op het principieel akkoord en de handtekening van de Minister. Daarbij worden de nodige subsidies vastgelegd. Concreet betekent dit dat de bouwwerken zullen aanvangen in 2012. Het nieuwe ziekenhuis belooft een spectaculair ontwerp te worden waar de integratie van buitenlicht en buitenlucht in elke ruimte centraal staat. De unieke groene omgeving moet een positieve bijdrage leveren in het genezingsproces van de patiënten.

Kortfilm van Knokke-Heistenaar genomineerd voor award

De kortfilm Zwart-Wit van Knokke-Heistenaar Benoit De Clerck werd onlangs door Guy Mortier genomineerd voor de Humo-award 2010, een aparte selectie van vijf films uit het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. Bent u Humolezer? Dan kunt u nu o.a. de film bekijken en stemmen via de website van Humo (of via deze link). U kunt Zwart-Wit ook bestellen via de Telenet Digibox met Video On Demand (Film à la carte) en in de woonkamer bekijken, de komende twee weken gratis, daarna 2,50 EUR).

Antiqiteitenwinkel failliet in Het Zoute

De rechtbank van koophandel in Brugge heeft de bvba Arts en Objects uit Knokke-Heist failliet verklaard. Het bedrijf had haar zetel langs de Zeedijk in Het Zoute. Het betrof een winkel voor antiquiteiten. De plaatselijke advocaat Hendrik Geerts werd aangesteld als curator.

Kitch Club palmt Casino in met oudjaar

Op oudejaar wil Kitsch Club in Knokke-Heist zijn fans opnieuw verwelkomen in een spectaculaire setting voor een onvergetelijke party. De concertzaal van het Casino zal daarom die avond omgetoverd worden tot een Kitsch Club XL… Monsieur Moustache, TLP aka Troubleman, Neon en nieuwkomer Gentil staan in voor de muzikale inkleding.

Reserveren voor het exclusieve Kitsch Club diner kan via mail op dinner@kitschclub.be of telefonisch op 0486/991.600 Prijs voor het diner is 120 € pp.

Maiden Call van de Queen Elizabeth in Zeebrugge

Maandagmorgen om 20 over 6 is de gloednieuwe cruiseliner Queen Elizabeth van de rederij Cunard de haven van Zeebrugge binnengevaren. Het schip kwam uit Amsterdam en werd afgemeerd langs het meest zeewaartse stuk van de Zweedse Kaai. In de loop van de ochtend kwamen vele tientallen fans van cruiseschepen het schip bekijken. Niet alleen uit Knokke-Heist en Brugge waren mensen naar de Zeebrugse voorhaven gekomen. Zelfs belangstellenden uit Wallonië waren present. Ook een hele horde persmensen mocht de geur van het nieuwe cruiseschip gaan opsnuiven. Het schip maakt een tussenstop in Zeebrugge om de passagiers in de gelegenheid te stellen onze badplaatsen of historische steden als Brugge te bezoeken. De Queen Elizabeth werd gebouwd in het Italiaanse Triëste en verwijst naar het gelijknamige schip van Cunard Line dat in 1938 te water werd gelaten en in 1974 werd gesloopt. Het schip heeft een lengte van 294 meter, een breedte van 32 meter en een waterdiepte van 8 meter. Er zijn 12 passagiersdekken, goed voor de accommodatie van 2.092 passagiers. Het vaartuig heeft ook 850 bemanningsleden aan boord. Dinsdag staat voor de opvarenden een dagje Cherbourg op het programma.

Knokke-Heist verrast door vroeg winteroffensief

Voor wie de baan niet op moest lag een besneeuwd Knokke-Heist er in het weekend extra mooi bij. Zo mooi zelfs dat plaatjes uit de badstad zaterdagavond in Nederland het TV-journaal haalden. Maar, ondanks preventieve strooibeurten was het gevaarlijk op de meeste wegen in de badstad, nadat de sneeuw van vrijdagavond glad ijs was geworden. Er waren dan ook heel wat klachten. Toch werd volgens de verantwoordelijke dienst ook zaterdagmorgen, zaterdagnacht en zondagavond permanent gestrooid op de prioritaire gemeentelijke wegen. Ook maandag waren werklui nog met man en macht bezig op diverse locaties. In totaal is ondertussen reeds 30 ton zout gestrooid. Ook de belangrijkste fietspaden langs de gemeentewegen en de trottoirs voor openbare gebouwen werden maandag handmatig aangepakt. Gewoon strooizout is op de fietspaden echter minder effectief omdat het nauwelijks bereden wordt. Uiterlijk woensdag wordt dan ook speciaal strooizout voor fietspaden geleverd. Dit zout heeft een betere nawerking en is minder afhankelijk van het intensief berijden. De aankoop van de zoutstrooier voor fietspaden heeft administratieve vertraging opgelopen en zou pas eind december geleverd worden. In het licht van het vroege winteroffensief werd nu bij de betrokken firma aangedrongen om dit te bespoedigen.

Feestelijk geslaagd koorweekend voor Jeugdkoor Rondinella

Afgelopen weekend nam het Jeugdkoor Rondinella uit Knokke-Heist deel aan twee belangrijke koorwedstrijden. De jongeren behaalden daarbij ronduit schitterende resultaten. Zaterdag trokken ze naar het Koninklijke Conservatorium van Gent voor de eerste ronde van de grootste nationale wedstrijd ‘Koor van het Jaar’. Vijftien koren waren ingeschreven; negen werden geselecteerd voor de halve finale. Rondinella maakte indruk en werd als enig gelijkstemmig jeugdkoor geselecteerd voor de halve finale in februari 2011. Zondag stond het Jeugdkoor Rondinella op het podium van het Concertgebouw van Brugge voor de finale van het Provinciaal Koorfestival. Van alle koren die een dossier indienden, werden na een eerste selectie twaalf koren uitgekozen voor de tweede ronde. In die tweede fase werden deze koren beoordeeld in een auditieconcert. De jury bekroonde jeugdkoor Rondinella en vier andere koren met een finaleplaats. Rondinella slaagde erin om het publiek te verrassen met fris programma met choreografie. Het koor behaalde er de Eerste Prijs, Grootste Onderscheiding.

Minister gaat kustbewoners beter inlichten over megastormen

Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, is van plan om de kustbewoners en de verblijfstoeristen in de toekomst nog beter te informeren over de gevaren van uitzonderlijk zware stormen. Uit onderzoek bleek dat heel wat mensen de communicatie daarover onvoldoende vinden. Het kustveiligheidsplan zou tegen pasen van volgend jaar op de tafel van de Vlaamse regering moeten liggen. Het is de bedoeling om vervolgens een duidelijke en intensieve communicatiestroom op te zetten naar het brede publiek, met daarin alle details en stappen die de overheid zal ondernemen om de kust te beschermen. Daarbij zullen kustgemeenten als Knokke-Heist “een ongemeen belangrijke rol spelen”.

28.11.10

Brand aan boord van LNG-tanker snel gedoofd in Zeebrugge

De brandweer van Knokke-Heist ontving zondag na de middag een dringende oproep voor het blussen van een vuurhaard in de machinekamer van een LNG-tanker in de Zeebrugse voorhaven. De brand is rond 16u uitgebroken. Toen er olie terechtkwam op enkele hete onderdelen veroorzaakte dit een steekvlam. Tegen dat dat de brandweer bij het schip arriveerde hadden de 25 personeelsleden aan boord de vlammen al weten te bedwingen. Niemand werd gewond. Het schip is geladen met vloeibaar aardgas, maar volgens de verantwoordelijken was er geen gevaar voor ontploffing. Na reparatie kan het schip z’n reis verder zetten. Het schip, de LNG Adamawa heeft ruim 140.000 kubieke meter vloeibaar aardgas aan boord. De LNG wordt in Zeebrugge gelost. Dinsdag moet het schip terugvaren naar de haven van Bonny in Nigeria. Opmerkelijk is wel dat de automatische satelliet-identificatie van de LNG-tanker werd uitgeschakeld..

Winter aan de Oostkust

De sneeuw en het winterweer bracht aan onze Oostkust ook heel wat fotografen op de been. Mensen die gewoon zijn in hun tuin de vogels bij te voederen kregen samen met de koudeprik ook roofvogels over de vloer. In Zeebrugge kwam zo een torenvalk bovenop de BBQ kijken of er nog een vogeltje te verorberen viel. In Ramskapelle ging ook Danny Jones op stap in het besneeuwde landelijke dorp. Onder meer kiekte hij het For Freedom Museum, de Kruier, winterpret, fietsen over bevroren wegen en Brabantse trekpaarden aan de slag in de sneeuw. Een kleine diareportage kun je HIER bekijken.


Griekse uit Knokke-Heist naar voorronde Eurosong

Knokke-Heist laat het Eurosonggebeuren blijkbaar niet los. Na de deelname van Luís Muyllaert aan Junior Eurosong wil nu ook Marianna Lagakou haar kans wagen. Deze jonge Griekse zangeres woont sedert enige tijd in de badstad. Ze spreekt trouwens al een aardig woordje Nederlands. Marianna stelt haar kandidatuur in de voorrondes van de RTBF met het dancenummer ‘Future of the world’. Deze song is trouwens niet haar eerste muzikale wapenfeit. Eerder liet ze al van zich horen met de single ‘Believe’. Eerder dit jaar heeft ze ook het album ‘Sapfire’ uitgebracht. Een dance-album met muziek van haar producer Rudge, die ook tekende voor ‘Future of the world’, het nummer waarmee ze hoopt te slagen in de preselectie voor het Eurosongfestival. Marianna studeerde Engels en Literatuur aan de universiteit in Thessaloniki. Vorig jaar was ze aan de slag als vertaalster bij de Europese Commissie in Brussel en momenteel doceert ze Engels aan het Europacollege in Brugge. In januari volgend jaar zal Marianna trouwens optreden in Knokke-Heist. Ze brengt dan een uur lang musical nummers en pop songs bij de opening van de “Casa Del Habano”.