15.12.07

Belastings U-bocht om U tegen te zeggen

Tijdens de gemeenteraad van vrijdagavond in het stadhuis van Knokke werden zoals verwacht een reeks dringende punten toegevoegd die neerkwamen op een ingrijpende verandering en verhoging van de belastingen in de badstad. Een en ander betekent een totale ommezwaai bij de meerderheid. Burgemeester Lippens zal nu toch de overheidstoelage van 100 euro per inwoner aanvaarden voor de aflossing van de schulden. In ruil daarvoor worden de forfaitarie belastingen afgeschaft, zoals de milieubelasting. In de plaats komen: een verhoogde belasting op de tweede verblijven met gemiddeld 106 euro extra en het verhogen van de opcentiemen van 1500 naar 1900. Ook de vuilniszakken slaan op met een halve euro. De maatregelen zijn volgens Lippens nodig om in de toekomst “niet in een vacuüm van belastingstructuur te vallen”. De Open VLD stemde tegen. Het Vlaams Belang stemde voor de verhoogde belasting op tweede verblijven maar tegen het verhogen van de opcentiemen voor de inwoners. Lippens meent dat de opcentiemen in de toekomst mogelijk weer naar beneden kunnen, als het volledig duidelijk is welke bruikbare belastingsmogelijkheden de Vlaamse Overheid straks overlaat. Kathleen Vander Hooft meent dat Lippens onder het mom van het afschaffen van de milieubelasting een forse belastingsverhoging doorvoert, en dan ondertussen de vervuiler in de badstad nog steeds niet betaalt. Volgens haar moeten de “werkingkosten naar omlaag en moet gewerkt worden aan gediferentiëerde belastingen".

Aanvallen is de boodschap voor FC Heist

FC Heist, met 13 punten, neemt het zondag in Adinkerke op tegen de voorlaatste, die drie punten minder telt. Een soort zespuntenmatch dus en dat beseft ook spits Thomas Vlaminck. 'Na Nieuwjaar zullen we wel punten sprokkelen, maar het lijkt aangewezen om daar tegen Adinkerke mee te starten, anders dreigen we in een uitzichtloze situatie te verzanden. We scoren te weinig en we geven gemakkelijk tegengoals weg. Tijdens de start haalden we met 7 op 9 ons voordeel uit het feit dat nogal wat rivalen ons onderschatten. We verliezen de moed niet, maar morgen moeten we offensief voetbal brengen', zegt Thomas Vlaminck. Of dat lukt lezen we maandag.

14.12.07

Expo Impressionisten: succesvolle tentoonstelling

Op iets meer dan twee weken mocht de tentoonstelling Impressionisten in Knocke & Heyst (1870-1914) in CC Scharpoord (Knokke-Heist) al meer dan 2.000 bezoekers ontvangen. De bijna tien jaar voorbereiding door Danny Lannoy, voorzitter van Museum Sincfala, de inrichter van de expositie, werpt zijn vruchten af. Iedereen is onder de indruk van de 250 werken van binnen- en buitenlandse kunstenaars die er te zien zijn. Ook de recensies in de algemene en gespecialiseerde pers zijn lovend. Voor de opkomst tijdens de kerstvakantie zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Na een bezoek aan de tentoonstelling kopen heel wat mensen de tentoonstellingscatalogus. Die bevat naast reproducties van alle tentoongestelde werken een tiental teksten over een aantal belangrijke schilders en biografieën van meer dan 220 kunstenaars die in de periode 1870-1914 naar Knocke en Heyst kwamen om er in de open natuur te schilderen.

Op vraag van heel wat geïnteresseerden zullen tijdens drie zondagvoormiddagen – 23 en 30 december 2007 en 13 januari 2008 en dat telkens om 10 uur – gidsbeurten worden georganiseerd voor individuele bezoekers. U betaalt voor een ticket 5 euro per persoon aan de kassa (gids inbegrepen). Inschrijven is verplicht op het nummer 050 630 872 of sincfala@knokke-heist.be.

Lippens stelt toch andere belastingen voor

Burgemeester Lippens zegt “zeer gelukkig” te zijn met het Nederlandse besluit om niet zomaar in te stemmen met de geplande ontpoldering van het Zwin. “We juichen dat toe en we hopen dat ook in ons land gezond verstand nog bestaat”, aldus Lippens. Bij onze noorderburen onderzoekt een onafhankelijke commissie momenteel alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en 't Zwin. Dat zijn de locaties die in de Scheldeverdragen zijn genoemd voor de aanleg van 600 hectare getijdennatuur. Inmiddels hebben politici in Sluis, Hulst en Terneuzen vrijdag een oproep gericht aan de Tweede Kamer in Den Haag om bij de stemming over de Scheldeverdragen nu dinsdag een amendement te steunen waarin gedwongen ontpoldering onmogelijk wordt gemaakt.


Lippens tegen "uitkoopsom", maar "kan niet anders"

Tijdens een speciale persconferentie had burgemeester Lippens het vrijdagmiddag trouwens ook nog een keer over het nieuwe voorstel van de Vlaamse overheid om elke gemeente een dotatie van 100 euro per inwoner te geven. Zoals u een woensdag reeds in het OROnieuws heeft Lippens problemen met het feit dat in ruil voor de eenmalige toelage alle gemeentelijke forfaitaire belastingen afgeschaft moeten worden. Als dat inderdaad moet gebeuren, dan zal de gemeente vindingrijk moeten zijn bij het zoeken naar andere vormen van belasting, aldus nog Lippens.
BELASTINGSVERHOGING
Het gevolg van de hele affaire is dat vanavond de gemeenteraadsleden zullen stemmen voor de afschaffing van de forfaitaire belasting in Knokke-Heist. In ruil worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing opgetrokken van 1500 naar 1900. De belasting op de tweede verblijven stijgt met ongeveer 106 EUR voor de 3 categorieën en de aankoopprijs van huisvuilrecipiënten stijgt met 0,50 EUR.

AGSO kickstart uitbreiding ‘t Walletje

Met de onlangse start van het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling in Knokke-Heist komt ook de uitbreiding van de KMO-zone ’t Walletje weer in beeld. De realisatie van de derde fase van ’t Walletje moet tijdens de eerste helft van volgend jaar in een stroomversnelling komen. Dat zal gebeuren onmiddellijk na de definitieve aanvaarding van het RUP terzake. De kavels zullen een maximumoppervlakte hebben van 5000 m² en de totale oppervlakte van de uitbreiding is iets minder dan 6 ha.

Indien u kandidaat bent om uw bedrijf te hervestigen of een nieuw bedrijf op te starten kunt u zich wenden tot het AGSO Knokke-Heist: Hugo De Plecker, patrimoniummanager, AGSO Knokke-Heist, Knokkestraat 22, 8300 Knokke-Heist. e-mail: agso@knokke-heist.be

Pannenstraatchauffeurs doen het trager!

Ter hoogte van het Sportstadion De Taeye in Heist werd de hele maand september een snelheidsinformatiebord geplaatst. Het toestel werd afwisselend in beide rijrichtingen neergezet. Als gemiddelde snelheid over die hele periode werd door de politie 40 km/u gemeten. Dat was totaal onverwacht als men weet dat de maximaal toegelaten snelheid er 50 km/u bedraagt. De heraanleg van de Panne(n)slag met een vrij nauwe bocht naar de Knokkestraat ligt vermoedelijk aan de basis van de verlaagde snelheid.

Geboorten en overlijdens in Knokke-Heist

Voor meer informatie klik HIER

Met rust, maar lang niet uitgeblust

Burgemeester Lippens heeft kort voor de middag, in de Alfred Verwee Zaal in het stadhuis van Knokke, de leden van het gemeentepersoneel gehuldigd die in de loop van het jaar met pensioen gingen. In totaal verlieten 8 personeelsleden de dienst: 7 mannen en één dame. Ze ontvingen uit handen van de burgervader het traditionele afscheidsgeschenk: een horloge en een boeket bloemen. Onder de mensen die met rust gingen bevond zich Wilfried Van Es, de eerste voorzitter van Radio Dynamo en Radio Blankenberge. Daarnaast ook de voormalige brandweercommandant Guy Dendooven, die als fervent zeiler kort geleden door z’n manschappen reeds bedacht werd op een oerdegelijke zeiljas. Later op de dag werden in het stadhuis ook nog brevetten van gemachtigd opzichter uitgereikt aan 65 leerkrachten.

Gehuldigden


Nicole Brouckaert, coördinator Personeelsdienst
Roger De Backere, directeur gemeentelijke basisschool Het Anker
Guy Dendooven, kapitein-bevelhebber brandweer
Stephan Desmedt, technicus Waterbedrijf
Rigobert Dewaele, technicus TUD
Johnny Goegebeur, ploegleider TUD
Wilfried Van Es, zaalwachter Cultuurcentrum
Eddy Welvaert, technicus TUD

Gasvoorziening moet wettelijk gegarandeerd worden

Ook al wordt de komende jaren nog massaal aardgas aangevoerd via Zeebrugge; dat is volgens de vicegouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, geen voldoende garantie op een blijvende gasbevoorrading van ons land. Vooral na 2015 kunnen er problemen zijn als bepaalde gasleveringscontracten aflopen. Coene vindt dat de overheid werk moet maken van een wet die de gasinvoerders verplicht om een deel van het aardgas dat ze via Zeebrugge importeren te reserveren. Enkel zo kan bij ons ten allen tijde de gasvoorziening gewaarborgd worden. Wat olie betreft heeft België al een wettelijke regeling voor de aanleg van strategische voorraden.

Uitbreiding Scharpoord tapdansproof

Om ondergrondse en bovengrondse ruimtes in Scharpoord beter te kunnen gebruiken wordt gewerkt aan de zogeheten “verticale ontsluiting”. In dat verband worden door de gemeente voor ruim 78.000 euro meerwerken goedgekeurd. Dat heeft vooral te maken met het gebruik van merbeau voor het parket. Dat is een harde exotische houtsoort die onder meer bestand is tegen tapdansen. Verder omvat het bedrag ook het aanbrengen van een dubbele deur in de gevel van het bestaande gebouw en het overdekken en bevloeren van de Engelse koer.

Finalisten Miss Sports Belgium 2008 voorgesteld

In de bekende dancing Carré zijn de finalisten van de Miss Sports Belgium 2008 voorgesteld samen met hun meters en peters. De 20 finalisten bevinden zich in de rechte lijn naar de finale die op 31 mei in het Casino Knokke wordt gehouden. De verkiezing Miss Sports Belgium is in de wereld van de Missverkiezingen wel een buitenbeentje. De initiatiefnemers maakten van Miss Sports Belgium een verkiezingscampagne waarbij sport als een rode draad doorheen loopt, zonder uit het oog te verliezen dat het een schoonheidswedstrijd blijft. Onder de finalisten bevinden zich uit onze ruime regio enkel Deborah Lahousse uit Maldegem en Maaike De Witte uit Brugge.

13.12.07

Nieuwe fietsenstalling Station Knokke

Het station van Knokke heeft een gloednieuwe overdekte fietsenstalling. Er is plaats voor 330 fietsen en 30 bromfietsen. NMBS-Holding investeerde 270.000 euro in de bouw van de stalling en 90.000 euro in de heraanleg van het terrein met omheiningen en beplantingen. De fietsenstalling kan inmiddels reeds door de fietsende pendelaars worden gebruikt. Volgende week gebeuren de laatste afwerkingen en komt er aangepaste verlichting. De nieuwe fietsenrekken bieden voldoende ruimte en een maximale bescherming tegen beschadiging en vandalisme. De overkapping zorgt voor de nodige beschutting, gecombineerd met openheid voor meer sociale controle.

Bedrijf stopt recyclage Knokke-Heistse wegwerpluiers

Het bedrijf Knowaste uit het Nederlandse Arnhem is enkele dagen geleden gestopt met de recycling van luiers en ander incontinentiemateriaal. Dat heeft directe gevolgen voor Knokke-Heist. In juni 2005 was de badstad de eerste gemeente in onze provincie om via de afvalbeheerder Horizonnet wegwerpluiers selectief in te zamelen. Dit kaderde in het duurzaam huisvuilbeleid en zorgde voor een lagere restafvalfractie. In Knokke-Heist worden elk jaar voor kinderen en dementerende bejaarden namelijk één miljoen luiers gebruikt. Ondanks het feit dat de wegwerpluiers momenteel niet kunnen gerecycleerd worden zal men ze in de badstad voorlopig blijven apart inzamelen. Volgens directeur Frank Lippens van Horizonnet wordt ondertussen “samen met Ovam naar een oplossing gezocht. Er wordt gekeken in de richting van vergisting en compostering van de luiers”. Mocht de impasse te lang aanslepen dan zullen de opgeslagen wegwerpluiers echter in de verbrandingsoven vernietigd worden, tot er een andere werkbare oplossing is, aldus nog Frank Lippens. Het Arnhemse Knowaste stopte met het recycleren van pampers omdat volgens het bedrijf de kosten te hoog zijn in vergelijking met andere verwerkingsmethoden.

Afval dure aangelegenheid in Knokke-Heist

De gemeente heeft zopas recente cijfers bekend gemaakt over de totale kost van de afvalinzameling en verwerking in Knokke-Heist. Een dure aangelegenheid; het gaat om een bedrag van ruim 6,5 miljoen euro per jaar (6.575.419,34 €). Daar zijn de kosten voor het reinigen van de riolen niet bij inbegrepen. De verkoop van vuilniszakken en de terugbetalingen van Fost-plus levert de gemeente 1,7 miljoen euro op. Dat betekent dat de dotatie van de gemeente aan de afvalconcessionaris Horizonnet jaarlijks bijna 4,9 miljoen euro bedraagt.

Water wordt duurder in de badstad

Volgend jaar zal men in Knokke-Heist meer betalen voor het leidingwater. Dat komt omdat de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Waterbedeling (TMVW) de prijs van het drinkwater dat aan het gemeentelijk Waterbedrijf in de badstad geleverd wordt met 1,24 procent heeft verhoogd. Het Waterbedrijf vraagt nu op zijn beurt toelating aan de Federale Overheidsdienst Economische Zaken om de verkoopprijs met 2 cent per kubieke meter op te trekken. Vanaf 1 januari wordt het watertarief in Knokke-Heist dan 1,96 euro per kubieke meter.

Nieuwe Raad voor Carnaval

In Knokke-Heist wordt momenteel de nieuwe ‘Raad voor Carnaval’ samengesteld. De raad telt 11 leden en formuleert de komende 6 jaar adviezen voor het schepencollege over alles wat met de carnavalviering te maken heeft. In de nieuwe raad zijn vertegenwoordigers opgenomen van de karrenbouwers, de oud-prinsen, de middenstand en de gemeenteraadsfracties. Het voorzitterschap zal in handen liggen van Veronique Engelrelst.


Samenstelling van de Raad:

Voor de karrenbouwers:
Inge Debacker
Roger Demon
Didier Temmerman
Patrick Bonte
Rudy Catrysse
Walter Thiel

Voor de Oud-Prinsen:
Germain Brouns

Voor de handelaars:
Dirk Roels

Voor de gemeenteraadsfracties:
GBL: Veronique Engelrelst (voorzitter)
VLD: Olivier Bodyn
VB: Johan Vanhove

Lid zonder stemrecht en vertegenwoordiger voor het schepencollege is Maxim Willems, Schepen voor Vrijetijd.

Onderzoek naar computer omgekantelde Zeebrugse containerkraan

Het Brugse parket heeft aan experten de opdracht gegeven om de computer onderzoeken van de rijdende containerkraan die gisteren kantelde op de APM Terminal in Zeebrugge. Bij het ongeval kwam de bestuurder om het leven. De 29-jarige havenarbeider uit Maldegem viel uit de stuurcabine van op een hoogte van zo'n 16 meter. Het parket wil duidelijkheid of een technische of een menselijke fout aan de basis van het ongeval ligt. Vermoedelijk is de kraan gekanteld door het nemen van een te scherpe bocht. De kranen zijn echter met een kantelbeveiliging uitgerust. De vraag is of daar eventueel iets mis mee was. Door het ongeval kwam tijdelijk ook alle activiteit op de terminal tot stilstand. Op een gegeven moment stonden 300 vrachtwagens met hun lading aan te schuiven om gelost te worden.

Godetia terug thuis

In de Zeebrugse marinebasis is woensdagavond het de A960 Godetia aangekomen. Het ruim 90m lange logistieke steun- en commandoschip is terug na een opdracht van 4,5 maand. In die periode werd het ingezet in Navo-verband. De opdracht was om samen met andere marinevaartuigen aan mijnenbestrijding te doen in de Baltische Zee voor de kust van Litouwen en Estland. Tijdens de oefening fungeerde de Godetia als commandoschip voor de hele vloot. De Zeebrugse marine-eenheid heeft ruim 90 bemanningsleden aan boord, die nu de feestdagen aan land kunnen doorbrengen.

12.12.07

Chauffeur containerkraan komt om na val uit cabine

Op de APM Terminal in de Zeebrugse voorhaven is woensdag een man omgekomen bij een arbeidsongeval. Een hoge kraanwagen om containers ter verplaatsen is er omstreeks 14.30 uur omgevallen. De bestuurder viel van 16 meter hoog uit de cabine en kwam om. Het Brugse parket is van het ongeval op de hoogte. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Na het ongeval zijn de werkzaamheden op de terminal gestaakt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de havenarbeider nog te reanimeren.

Nederlandse matroos omgekomen op Zeebrugs visserschip

Een Nederlandse matroos is aan boord van een Zeebrugs visserschip, de Z 571 "Custos Deus", om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde dinsdag voor de Engelse Kanaalkust. Bij het ophalen van vistuig, raakte de 39-jarige Nederlandse matroos Jan van den Berg uit Urk gekneld tussen de reling van het schip en het vistuig. De bemanning riep per radio om hulp. Daarop werd een arts per helikopter naar het schip gevlogen. Die kon echter enkel de dood vaststellen. Het ongeval gebeurde nadat de Z 571 met een "krom tuig" te maken kreeg. Bij het aan dek zetten van dat tuig kreeg Van den Berg het in eerste instantie op zijn teen. Het tuig werd weer iets omhoog getakeld en daarop kwam het door een onverwachte beweging tegen de visser aan, die daardoor bekneld kwam te zitten. Het parket van Brugge heeft een arbeidsinspecteur en een technisch deskundige aangesteld om het dodelijke arbeidsongeval te onderzoeken. Het vaartuig is na het ongeval naar Oostende gevaren waar het dinsdagavond aankwam. Het slachtoffer is gehuwd en vader van vier dochters.

Alternatieven Sluis aan Zee worden onderzocht

In onze buurgemeente worden alternatieven bestudeerd voor de al jaren aanslepende plannen rond het project “Sluis aan Zee”. Enerzijds wordt gedacht aan de creatie van een groot meer in het grensgebied, in plaats van een dure vaarverbinding naar zee. Anderzijds zien sommigen ondertussen meer in het weer bevaarbaar maken van de Damse Vaart, zodat de pleziervaart vervolgens tot in Brugge kan varen of via het Schipdonkkanaal naar Zeebrugge. Over een paar dagen zou er meer duidelijkheid zijn. Op 20 december moeten de raadsleden de knoop namelijk doorhakken: “stoppen met Sluis aan zee, of doorgaan”.

"Hotzone" voor Knokke-Heist?

Citymesh, een nieuw bedrijf dat outdoor-Wifi-oplossingen aanbiedt, zegt momenteel met Knokke-Heist te praten over een internet-hotzone voor de hele gemeente. De Blankenbergse firma is gespecialiseerd in het opbouwen van grootschalige draadloze netwerken. Momenteel werkt het bedrijf aan een project rond een boorplatform van BP in de Golf van Mexico. Citymesh heeft er een draadloos netwerk aangelegd tussen acht schepen die onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren aan onderzeese oliepijpleidingen op een oppervlakte van een kleine 100km². Eerder bouwde Citymesh in Blankenberge al een 'hotzone' uit waar men permanent online kan blijven in een gebied van ongeveer zes vierkante kilometer.

Overheidstoelage "vergiftigd geschenk" volgens Lippens

Op de zopas gehouden vergadering van de kustburgemeesters hebben alle burgemeesters zich, zonder uitzondering, gekant tegen de compensatie die de Vlaamse regering aanbiedt in ruil voor het afschaffen van de forfaitaire belastingen in de gemeenten. De overheid biedt elke gemeente een eenmalige dotatie van 100 euro per inwoner aan om te gebruiken als schuldaflossing. De gemeenten komen enkel in aanmerking als ze echter vanaf 2009 zogeheten asociale of bedrijfsonvriendelijke belastingen afschaffen. De gemeenten noemen het echter een “vergiftigd geschenk”. Burgemeester Lippens zegt dat alle gemeenten in onze regio het “kado” van de overheid zullen weigeren. Met name voor Brugge gaat dat om een gigantisch bedrag waar burgemeester Moenaert “neen” moet tegen zeggen. Dinsdagavond kondigde burgemeester Lippens aan dat hij zich “op juridisch vlak tot in het oneindige” wil verzetten tegen deze dwang om forfaire belastingen, zoals de milieubelasting, af te schaffen. Hij noemt het een verdere ondermijning van de autonomie van de gemeenten in ons land. Het eenmalige kado waar Knokke-Heist “neen” zal tegen zeggen heeft een waarde van 3,5 miljoen euro. De milieubelasting brengt Knokke-Heist jaarlijks 6,5 miljoen euro op. Als de gemeenten gedwongen worden om de forfaitaire belastingen af te schaffen dan zullen ze andere belastingen moeten verhogen, zoals de tweedeverblijfstaks, maar dat mag van de overheid ook al niet. Het voorstel om de prijs van huisvuilzakken drastisch te verhogen zodat de vervuiler betaalt houdt volgens de burgemeester evenmin steek. “Niemand zal 2 euro of meer betalen voor een huisvuilzak” aldus Lippens, en dan viert het sluikstorten weer hoogtij! “De nieuwe wetten die ze in Vlaanderen uit de grond stampen maken de gemeenten kapot” zegt een kwade Knokke-Heistse burgemeester.

't Kantientje definitief dicht

In de Lippenslaan heeft het bekende mosselrestaurant 't Kantientje definitief zijn deuren gesloten. 'De oplopende uitbatings- en personeelskosten hebben de beslissing om ermee te stoppen alleen maar bespoedigd', zegt uitbater Dominique Pille. Met de zaak werd in april 1985 gestart. Oorspronkelijk verwierf het restaurant grote faam vanwege z’n gevarieerde mosselbereidingen. De laatste jaren specialiseerde men zich echter toenemend op seizoensgebonden gerechten. De komende maanden wil men rondkijken naar een nieuwe, kleinere zaak die zonder het inhuren van personeel kan draaien. De inboedel van het huidige restaurant wordt verkocht aan de geïnteresseerden op 19 en 20december.

Spelprikkels voor Marktplein in Zeebrugge

Volgens een omzendbrief van Stad Brugge wordt in de loop de maand nog gestart met de herinrichting van het Marktplein in Zeebrugge. De huidige indeling van het plein blijft behouden, maar er komen op drie plaatsen spelprikkels bij. Voorzien zijn een krab, een evenwichtsparcours en slingerende banken. De spelprikkels zijn uniek en werden ontworpen door tuinontwerper Tim Verhofstadt van de stedelijke Groendienst. Vlakbij de huidige bushalte komen er slingerende banken in natuursteen, op de hoek van de Zeemansstraat en de Ploegstraat wordt een krab geplaatst die de link legt naar de nabije zee. Lijf en voorpoten zullen bestaan uit kasseiverharding, aangelegd in een bultvorm, zodat het volume van de krab duidelijk zichtbaar wordt. De achterpoten worden vervaardigd uit houten stammen waarop kan gespeeld en gezeten worden. En last but not least worden tegenaan het gemeentehuis boomstammen verticaal in de gazonstrook geplant. De stammen verwijzen naar schelpen in die vorm, die men op het strand kan vinden. De horizontale stammen dienen als evenwichtsparcours. De opdracht om de spelprikkels te plaatsen werd toevertrouwd aan aannemer Dewitte uit Maldegem voor de som van ruim 57.000 euro. De werken moeten klaar zijn tegen de lente.

Geen Parijs-Dakar voor Heistse woestijnvos

De Heistse woestijnvos Steve Vandenberghe zal er in januari niet bij zijn voor de 30ste editie van Parijs-Dakar. De bekende uitbater van het Hotel Ter Duinen langs de Elizabetlaan neemt naar eigen zeggen een Sabatjaar. Toch vertrekt hij kort na nieuwjaar naar Senegal om er bij de fameuze Lac Rose van de sfeer te proeven.

11.12.07

Knokke-Heist verdwenen uit de Website Top 10

De website van Harelbeke is één van de beste van Vlaanderen. Dat blijkt uit een doorlichting van studiebureau Indigov. Vooral het interactief gedeelte van de site krijgt goeie punten. Zo konden inwoners via internet voorstellen indienen voor het nieuw beleidsplan van de stad. De website van Brugge, die vorig jaar nog op de achtste plaats stond, valt dit jaar net buiten de top 10. Goeie punten voor de website van Harelbeke. Het is de vijfde beste website van alle gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel. Indigov licht elk jaar alle gemeentelijke websites door, en vond die van Gent de beste. Vaak kan de elektronische dienstverlening nog beter, maar daar scoort Harelbeke net goed. Vooral de inspraak via internet maakt de website van Harelbeke uniek. Ook de andere elf gemeenten van het arrondissement Kortrijk maken met een gelijkaardige website deel uit van de digitale regio Kortrijk. Volgens Indigov scoren al die sites behoorlijk. Vorig jaar stond de website van Brugge nog op een achtste plaats, nu haalt de site net niet de top10. Volgens Indigov is de Brugse website daarom niet slechter, maar boden de andere gemeenten net iets méér gevarieerde info aan. Ook Knokke-Heist en Oostende zijn uit de top 10 verdwenen.

Minder extra staanplaatsen voor strandcabines

Einde vorige maand kondigde het gemeentebestuur aan 230 nieuwe staanplaatsen voor strandcabines te zullen creëren. Op die manier wilde men tegemoet komen aan de vele honderden mensen die al jaren op een wachtlijst staan. Het ziet er echter naar uit dat het optimistische totaal moet teruggeschroefd worden. Het blijkt namelijk dat volgens het PRUP Strand & Dijk op de geplande locaties ter hoogte van het Bosje van Heist en vanaf de Oosthinderstraat in Knokke individuele strandcabines maximaal op één rij mogen worden opgesteld. Het plan om een dubbele rij neer te zetten mag de gemeente dus vergeten. Een herberekening door de Technische Dienst zal nu moeten uitwijzen hoeveel extra staanplaatsen van het oorspronkelijke plan nog overblijven.

Simon Stevin wordt nieuw Vlaams onderzoeksschip

Er komt een nieuw Vlaams schip voor onderzoek op zee. Het vaartuig zal de naam dragen van de Brugse wiskundige Simon Stevin. Het zal worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en het nemen van stalen van het kustwater tussen Knokke-Heist en De Panne. De Simon Stevin kom in de plaats van De Zeeleeuw, die dringend aan vervanging toe is. De Zeeleeuw is in 1977 gebouwd als loodsboot en was dus niet echt geschikt om aan onderzoek te doen. Het nieuwe schip heeft weinig diepgang waardoor het ideaal zal zijn om in de ondiepe kustwateren te opereren. Aan de bouw van het schip hangt een prijskaartje van 11,5 miljoen euro. Het Vlaams Instituut voor de Zee zal instaan voor de wetenschappelijke programmatie van de vaarten en voor het beheer van de onderzoeksapparatuur.

IJspiste zorgt voor alle leeftijden

Ondanks de examenkoorts bij de scholieren wordt de IJspiste op het Verweeplein woensdagmiddag weer het verzamelpunt van de jeugd in Knokke-Heist. De initiatiefnemers van Ice-time hebben namelijk andermaal gezorgd voor een bijzonder gevarieerd programma. Voor de kinderen is er iedere woensdagnamiddag kinderdisco met animatie en gratis grime en iedere zondagmorgen ook schaatsgewenning. Daarnaast zijn er de komende weken nog optredens van het “Westvlams gemiengeld Vintekoor”, Dean, Whoopz, Wolfgang, the famous Scotland Band, Marjolein en Wim Soutaer. Op zaterdag- en vrijdagavond staan “party’s on ice” op het programma met DJ’s van Q-Music, JIM-TV en Disco Amigo. De reeks gerichte initiatieven werd dinsdag trouwens ingezet met een speciale seniorennamiddag.

Toeristenbus om parkeerproblematiek te omzeilen

De toeristenbus die ’s zomers vanuit West-Zeeuws-Vlaanderen ondermeer Knokke aandoet scoort hoog bij de gebruikers. In een enquête kreeg het project een gemiddeld rapportcijfer van 8,8. Maar liefst 41 procent van de ondervraagtden geeft de toeristenbus zelfs een 10. De gratis toeristenbus reed afgelopen zomer voor het tweede achtereenvolgende jaar gedurende zeven weken voor gasten van verschillende verblijfsaccommodaties in het grensgebied. Met een pas konden ze gratis met deze bus mee tot aan Knokke en Terneuzen. Het gebruiksgemak en het omzeilen van de parkeerproblematiek in met name Knokke-Heist werden als belangrijke motieven voor het gebruik van de toeristenbus genoemd. Afgelopen zomer reden meer dan 40.000 reizigers met de toeristenbus. Een stijging van zeventien procent ten opzichte van vorig jaar.

Queen Victoria op 20 december in Zeebrugge

Het gloednieuwe cruiseschip Queen Victoria van de rederij Cunard vertrekt vandaag op haar maidentrip. Het is een kerstmarktcruise waarbij ook Zeebrugge wordt aangedaan. Gisteren heeft Camilla, Hertogin van Cornwall en echtgenote van de Britse kroonprins Charles, het 90.000 ton metende vaartuig ingezegend in de haven van Southampton. Na Amsterdam, Kopenhagen, Oslo en Hamburg zal de Queen Victoria op 20 december in Zeebrugge afmeren om de opvarenden toe te laten kerstinkopen te doen in Brugge. Het wordt meteen het meest klassevolle schip dat ooit naar onze kusthaven kwam. De “Queen Victoria” heeft onder meer een theaterzaal en een immense bibliotheek. Er hangt ook kunst tegen de wanden ter waarde van anderhalf miljoen euro. Verder beschikken de beste suites aan boord over hun eigen butlers. De kerstmarktcruise was in een handomdraai uitverkocht. De passagiers telden tussen de 1.500 en 13.000 euro neer voor de 10-daagse tocht. Tijdens de rondvaart zullen de zowat 2.000 cruisevaarders verwend worden door de 1.000 bemanningsleden aan boord. Op 20 december zal de Queen Victoria om 8u ’s morgens in Zeebrugge aankomen en om 17u weer afvaren.

Meer info over de QV

Licht aan het einde van de tunnel voor FC Knokke?

Ondanks het 0-1 verlies van zondag tegen Boezinge lijkt er hoop voor de toekomst bij FC Knokke. Hulptrainer Eddy Sys heeft volle vertrouwen omdat het spel weer op voetbal lijkt. Trouwens kon zondag over "krap verlies" gesproken worden. Volgens Jürgen Debeer kan weer van combinatievoetbal gesproken worden en is het vertrouwen teruggekeerd onder Henk Houwaart. FC Knokke gaat dan ook alles op alles zetten om komende zondag te winnen van Meulebeke.

10.12.07

Meeste Lijn-ongevallen op route Knokke-De Panne

Zowel het aantal ongevallen als het aantal gewonden bij verkeersongevallen in West-Vlaanderen waar voertuigen van De Lijn bij betrokken zijn, stijgt jaarlijks. De meeste ongevallen in onze provincie gebeuren op de tramlijn Knokke-De Panne. In 2007 waren dat er al ruim tweehonderd. Dit ondanks het feit dat in Knokke-Heist en andere kustplaatsen het aantal tramovergangen drastisch is ingeperkt. Ook het hoge aantal gewonden bij busongevallen ligt aan de basis van de slechte cijfers. Vorig jaar is dit aantal gestegen tot 171 terwijl dat er in 2002 bijvoorbeeld 59 waren. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé. Het aantal doden schommelt jaarlijks tussen de 3 en 6. Het aantal licht- en zwaargewonden stijgt echter. Carl Decaluwé die de cijfers opvroeg, pleit voor doorgedreven voorzorgsmaatregelen. Dit kan door maximale aandacht te schenken aan rijopleidingen zowel bij het in dienst treden als in het kader van de voortgezette opleiding. Hiervoor beschikt De Lijn over een rijsimulator. Ook aangepaste voertuigtechnologie op de gevaarlijkste lijnen kan de chauffeur helpen om de verkeerssituatie beter in te schatten. Tot slot kan in samenwerking met de minister van Openbare Werken bekeken worden in welke mate de wegeninfrastructuur kan aangepast worden om het aantal ongevallen van het openbaar vervoer te beperken, aldus Decaluwé.

Kies het WOORD van 2007

Wilft u ook vaak? Bent u lokhomo bij de politie. Of bent u net als de rest van ons land totaal formatiemoe? Heeft u misschien last van opacriminaliteit of reltoeristen? En hoe is het met de beveiliging van uw huis gesteld, is die nog wel Bokitoproof genoeg? Allemaal nieuwe woorden die de laatste 12 maanden op ons af kwamen. Op DEZE website kun je het Woord van 2007 helpen kiezen.

Voor Knokke en Heist andermaal dramatische voetbalzondag

In Eerste Provinciale moest FC Knokke zondag op eigen terrein met 0-1 de duimen leggen. FC Knokke verzeilt daarbij met 14 punten op de 15de, tevens voorlaatste, plaats in het klassement. In Tweede Provinciale B eindigde de wedstrijd tussen FC Heist en Jong Male in een 2-4 stand. Heist bezet daarbij de 14de plaats met 13 punten. Enig solaas was er bij de wedstrijd tussen Eendracht Brugge en VVWestkapelle. Die eindigde in 2-2 gelijkspel. VVW staat vrij afgescheiden op de derde plaats met 31 punten. Vierde Provinciale B tenslotte. De wedstrijd tussen Oedelem en Zeebrugge resulteerde in 6-2 eindcijfers. Moerkerke versloeg Sint Kruis met 4-3. Moerkerke wipt daardoor met 14 punten naar de 11de plaats, terwijl Zeemeeuw Zeebrugge het licht uitdoet op de 14de plaats met amper 4 punten.

Geen geld afhalen als het donker is

De Knokke-Heistse hoofdcommissaris Dirk Van Nuffel raadt iedereen aan om de komende weken geen geld meer af te halen aan bankautomaten na het invallen van de duisternis. Zeker voor ouderen en klanten die alleen zijn, is dat volgens hem riskant. Dirk Van Nuffel is voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie die de 198 Belgische politiezones groepeert en spreekt aldus voor heel het land. Hij adviseert tijdens de eindejaarsperiode geld af te halen bij daglicht en als er voldoende sociale controle is. "De ervaring leert ons dat in de aanloop naar de kerstdagen kleine criminelen meer op pad zijn", aldus Van Nuffel. Volgens de politie zijn vooral kleine overvallers en handtasrovers aan de slag. "Wij noemen het kruimeldieven die zich willen bevoorraden. Het is geen verschijnsel van de grootsteden, maar meer een fenomeen in kleinere regionale steden en landelijke gemeenten".

Dode en zwaar gewonde bij brand Zeebrugs havengebied

Maandag morgen vroeg zijn op een industrieterrein vlakbij het Zeebrugse havengebied bij een brand twee personen zwaar gewond geraakt. De arbeiders waren een container aan het laden, toen zich een kortsluiting in een computer voordeed in een nabijgelegen kantoor. Er ontstond brand en het vuur sloeg vervolgens over op laadkisten. Twee opleggers zijn daarbij uitgebrand. De brandweer van Brugge was snel ter plaatse en heeft een veiligheidsperimeter afgebakend. Twee personen liepen zware brandwonden op aan armen en benen en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén van de slachtoffers is even later aan z'n verwondingen bezweken.

9.12.07

23 rijbewijzen ingetrokken in Verkeersveilige Nacht

Tijdens de Verkeersveilige Nacht in West-Vlaanderen zijn in de nacht van zaterdag op zondag 23 rijbewijzen ingetrokken. Twintig voor een te hoog percentage alcohol en drie voor overdreven snelheid. De politiediensten onderschepten negentig chauffeurs die met een te hoog alcoholgehalte achter het stuur zaten. Bijna alle gestopte bestuurders in West-Vlaanderen moesten blazen. Van de 1.601 gecontroleerden blies 1,25 procent A of alarm. 4,73 procent blies positief of had meer dan 0,8 promille alcohol op. Van de 1.601 gecontroleerde bestuurders reden er 472 te snel, of 13,42 procent van de gecontroleerden. De Verkeersveilige Nacht wordt al elf jaar op rij georganiseerd in het kader van de traditionele bob-eindejaarscampage. Verder heeft de politie in het Nederlandse Waalwijk (Noord-Brabant) in de vroege uren van zondagmorgen een 63-jarige man uit Knokke-Heist aangehouden voor het rijden onder invloed. De automobilist blies 300 ugl, terwijl 220 ugl is toegestaan. De man kreeg daarvoor een proces-verbaal.

Ceciliaharmonie Heist publiceert Jubileumboek

Volgend jaar bestaat de Koninklijke Ceciliaharmonie in Heist 100 jaar. In dat verband werd zaterdagavond een Jubileumboek voorgesteld. Het werd samengesteld door Fons Theerens. Naast foto’s omvat het boek naar verluidt alle hoogtepunten en wetenswaardigheden uit het bestaan van de harmonie. Het was namelijk in februari 1908 dat de Ceciliaharmonie in Heyst aan Zee het levenslicht zag als opvolger van de Fanfaren Maatschappij Noordenklank, die ontbonden werd door een beslissing van de gemeenteraad. De fanfare bestond naar alle waarschijnlijkheid al in 1878. Over de jaren behaalde de Ceciliaharmonie een bijzonder groot aantal onderscheidingen, waaronder de West-Vlaamse kampioenstitel in uitmuntendheid. Naast diverse optredens en concerten is de Heistse harmonie ook organisator van een zomermuziekfestival en een jaarlijks nieuwjaarsconcert. De harmonie wordt dan ook gezien als dé muzikale ambassadeur van de badstad.

Ontsluiting en interim-arbeid in vraag gesteld

Tijdens een verbondscongres in Blankenberge heeft ACV Brugge de klemtonen vastgelegd voor haar actieplan "Zeebrugge". De 150 aanwezigen zetten de ontsluiting van de haven via de binnenvaart en het spoor voorop. Daarnaast vragen ze ook dringend aandacht voor aspect interim-arbeid. Deze vorm van arbeid zorgt voor veel flexibiliteit maar het systeem dreigt de beschermde havenarbeid te ondergraven. De slogan van het congres was "Zeebrugge, onze West-Vlaamse poort op de toekomst". De ontsluiting van de haven over het water werd als topprioriteit aangestipt. Daarna volgt de ontsluiting via het spoor. Op de derde plaats komt de strijd tegen de groeiende interim-arbeid en de leefbaarheid van de kernen in en rond de haven. Tot slot vragen de ACV-vertegenwoordigers ook aandacht voor de relatie onderwijs-bedrijven.

Figaro veilig en wel in Zeebrugge

Het autoschip Figaro heeft zaterdag veilig de haven van Zeebrugge bereikt. In onze kusthaven zullen dringende herstellingswerken worden uitgevoerd. Het schip is donderdagavond in een zware zuidwesterstorm in moeilijkheden geraakt in het Kanaal ter hoogte van Cornwall. Volgens woordvoerster Cecilia Kolga van de Zweedse rederij werden de problemen veroorzaakt toen een reuzengolf op het schip neerkwam en de automatische brandbestrijdingsinstallatie deed aanslaan. Vuurbestrijdingsgas kwam ook in de machinekamer terecht waardoor de motoren het lieten afweten en alle elektrische troom aan boord uitviel. Het schip dreigde vervolgens op het vuurtoreneilandje van Wolf Rock af te drijven. Zonder stroom kon ook het anker niet worden neergelaten. Een sleepboot en een helikopter werden ter plaatse gestuurd. Uiteindelijk slaagde de 30 koppige bemanning erin de motoren weer aan de praat te krijgen. De 55.000 ton metende car carrier van Wallenius Wilhelmsen ging vervolgens schuilen voor de storm in Falmouth Bay onder de Britse zuidkust om daarna door te zetten naar Zeebrugge. De Figaro was onderweg uit het Spaanse Santander met 2500 nieuwe wagens aan boord toen de noodsituatie zich voordeed. In Zeebrugge worden momenteel de nodige herstellingen uitgevoerd. Verwacht wordt dat de Figaro dinsdagmiddag z’n reis zal kunnen voortzetten met bestemming het Zweedse Malmö.

Vrouw uit Knokke-Heist kwam om het leven op N49

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een ongeval in Maldegem op de N49 richting Knokke een 37-jarige vrouw om het leven gekomen. De vrouw, afkomstig uit Knokke-Heist, was volgens de Maldegemse politie op slag dood. Een 43-jarige man die ook in de wagen zat werd in kritieke toestand afgevoerd naar het Alma-ziekenhuis in Eeklo. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. De man was eveneens afkomstig uit Knokke-Heist. Het voertuig van de twee raakte om nog onbekende reden van de weg af. De wagen raakte een verlichtingspaal, werd tegen een boom gekatapulteerd en kwam tot stilstand tegen een duiker. Dat is een doorlaat onder de weg voor het afvoeren van water. Het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.