12.12.09

Grootste nieuwbouw containerschip van CMA CGM in Zeebrugge

In het weekend heeft het CMA-CGM schip ‘Christophe Colomb’ op haar maidentrip de haven van Zeebrugge aangedaan. Met een capaciteit van 13.344 standaardlaadkisten is de containerreus net iets kleiner dan de Emma Maersk en MSC Daniela. De Franse rederij CMA-CGM heeft een ambitieus nieuwbouwprogramma waarin onder andere nog zeven schepen zoals de Christophe Colomb gepland zijn. Ze worden in Zuid-Korea gebouwd en dragen allemaal de naam van ontdekkingsreizigers. Twee ervan komen mogelijk nog dit jaar in de vaart. De Christophe Colomb is 365 meter lang, 51,2 meter breed en heeft een diepgang van 15,5 meter. Het schip vaart onder Franse vlag en meet 135.000 BT. Het wordt ingezet op de vaart tussen Azië en Europa in samenwerking met Maersk Line. De gigant ligt afgemeerd bij kaai 120 in de voorhaven en vertrekt maandagmorgen om 9.30u met bestemming Algeciras.

Kamagurka geneest in Scharpoord

Reeds 3 jaar organiseert Combedyshows.be rond de kerstperiode een comedyvoorstelling in het CC Scharpoord. Na succesvolle doortochten van Freddy De Vadder en Gunter Lamoot is dit keer de godfather van de Vlaamse comedy te gast, namelijk Kamagurka. Op zondag 20 december speelt hij er zijn nieuwste voorstelling 'Kamagurka Geneest', een dolkomische show waarin Kamagurka werkelijk alles aan het toeval overlaat. De toeschouwer beslist daarbij zelf welke weg de show opgaat.


Tickets: tel. 050 63 0430 - cc.tickets@knokke-heist.be - www.ccknokke-heist.be

Kandidaturen sporttrofeeën 2009 bekend in Knokke-Heist

Zaterdag werd door de werkgroep Sporttrofeeën in Knokke-Heist de lijst opgesteld van de kandidaten die werden opgegeven door hun sportclubs. In totaal werden 28 namen ingestuurd voor de diverse categorieën. Voor de titel van Sportvrouw van het jaar zijn er drie genomineerden: Anne-Marie Danneels, Yentl Vandenberghe en Stefanie Wauters. De strijd voor de trofee Sportman van het jaar zal beslecht worden tussen 5 kandidaten. Het gaat om Roland Boussemaere, Pierre Colpin, Yves Depoorter, Maxime T’Jonck en Luc Vanmaele. De toekenning gebeurt tijdens de Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad op zaterdag 9 januari. De uitreiking heeft plaats in het Casino ter gelegenheid van de Nacht van de Sport op 6 februari.


De volledige lijst van kandidaturen vind je bij Sport aan de Oostkust.

Nederlandse politie stopt met opnemen blikschade

Streekgenoten die regelmatig met de wagen de grens overgaan doen er goed aan te noteren, dat de Nederlandse politie vanaf 1 januari stopt met het opnemen van blikschade. Bij een groot deel van de gevallen moeten weggebruikers voortaan zelf de schadeformulieren invullen. De politie stelt, dat bij simpele ongevallen best een beroep kan worden gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Bij grotere blikschade, of als er onenigheid is tussen twee gebotste automobilisten, komt de politie overigens nog wel naar de plaats van het ongeval.

Grensoverschrijdend boerenprotest tegen ontpoldering

Aan de protesttocht tegen de voorgenomen ontpoldering van landbouwgronden heeft zaterdagmorgen ook een delegatie van een tiental boeren uit Knokke-Heist deelgenomen. Bij de start aan het Zwin ter hoogte van de Koksmuts werden een 50-tal tractoren geteld, voornamelijk van Zeeuwse landbouwers. De landbouwers uit Knokke en Sluis vrezen dat Vlaanderen op termijn de Willem Leopoldpolder zal ontpolderen om Het Zwin van de verzanding te redden en vooral om de natuurlobby te paaien. Jan Vandepitte uit Knokke-Heist zegt te hopen, dat men de ontpoldering voor de uitbreiding van het Zwin nog zal herzien. De tocht is verder een protest tegen het besluit van de Nederlandse Tweede Kamer, eerder deze week, om de Hedwigepolder onder water te zetten. De protesterende boeren rijden zaterdag een of meer etappes van een estafettetocht die begon in Retranchement en eindigt in de Prospérpolder.

Het Nederlandse Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) overweegt minister Gerda Verburg op te roepen voor een interpellatie over de ontpoldering. Zo'n middel wordt door senatoren niet vaak gebruikt, maar Slager wil op die manier zijn steun kenbaar maken aan de tegenstanders van ontpoldering. Hij zei dat zaterdag aan het einde van de honderd kilometer lange trekkerestafette die tientallen boeren van Retranchement naar Prosperdorp bij Doel maakten. De actie was een initiatief van actiecomité 'Red Onze Polders', met ondersteuning van De Levende Delta en met medewerking van Agrarische Jongeren.

Waterprobleem Schipdonkkanaal miraculeus opgelost?

Via een lek vanuit de administratie werd het verhaal gelanceerd dat de resultaten van bijkomende studies aantonen dat er nu toch geen enkel probleem zou zijn in verband met verzilting of waterbevoorrading bij de verbreding van het Schipdonkkanaal. De Bond Beter Leefmilieu heeft daar echter z’n twijfels over. In tegenstelling tot het vroegere studiewerk, is het bijkomende onderzoek achter gesloten deuren gebeurd en werden geen belanghebbenden betrokken. Verder verklaarde Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) recent nog dat ze volop bezig zijn aan het uitwerken van een waterbalans voor het Scheldebekken, maar dat dit een complexe oefening was en dat derhalve de eerste resultaten daarvan nog een jaar op zich zouden laten wachten. Het is de Bond niet duidelijk hoe men enerzijds kan beweren dat er voldoende water is voor Seine Schelde West en anderzijds kan stellen, dat het nog een jaar zal duren voor men een deftige waterbalans heeft voor het Scheldebekken. De Bond Beter Leefmilieu vraagt dan ook, dat de ontwerpen van deze bijkomende studies publiek worden besproken binnen de werkgroepen die ook de voorgaande studies hebben begeleid.

11.12.09

Strijden tegen overgewicht aan de Oostkust

Onmiddellijk na de feestdagen wordt in Knokke-Heist de strijd aangebonden tegen overgewicht. Het obesitascentrum van AZ Gezondheidszorg Oostkust helpt darbij mensen in 5 maanden naar een gezond gewicht. Dat gebeurt via een intensief groepsprogramma. Zwaarlijvigheid vormt een ernstig maatschappelijk probleem. Wie een Body Mass Index (BMI) heeft van 30 of meer, heeft te kampen met een ernstig overgewicht met alle daaraan verbonden gezondheidsrisico’s.

Vanaf 2010 krijgen deelnemers die lid zijn van de CM een tegemoetkoming van 50 % met een maximum van 250 euro. Bij de start wordt een eerste schijf van 125 euro terugbetaald, bij het voltooien volgt nog een terugbetaling van opnieuw 125 euro. Deze terugbetaling geldt enkel voor het obesitasprogramma van AZ Gezondheidszorg Oostkust, waarmee CM een akkoord heeft afgesloten. Gezondheidszorg Oostkust en CM hopen dat de training op die manier toegankelijker wordt voor een breder publiek.

Geïnteresseerden kunnen kennis maken met het obesitasteam en komen alles te weten over de inhoud van de training op de vrijblijvende infoavonden op maandag 11 januari en 8 februari 2010 om 19.30u. in het OLV Ter Linden ziekenhuis, Graaf Jansdijk 162 te Knokke.
Meer info: Obesitascentrum Gezondheidszorg Oostkust, tel. 050 63 39 30 of www.vzwgo.be/patienten/projecten.

Lange celstraffen voor drugsmokkelaars op Zeebrugge-Hull

In de Britse Oostkusthaven Middlesbrough werden drie mannen door de rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7, 8 en 10 jaar wegens het smokkelen van verdovende middelen tussen Zeebrugge en de haven van Hull. In een vrachtwagen werd 100 kilo amfetamine (speed) aangetroffen met een straatwaarde van anderhalf miljoen euro. Door onderzoek van het gsm-verkeer van de chauffeur van de vrachtwagen kon de hele driemansbende die drugs over de Noordzee smokkelde worden opgerold.

Nederlandse lezers naar bibliotheek in Knokke-Heist

De bibliotheek in Knokke-Heist krijgt straks nog meer klandizie van over de grens. De bibliotheken in Sluis en Aardenburg hebben namelijk hun deuren gesloten. De Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen ziet namelijk geen kans meer de uitleencentra open te houden, omdat de gemeente Sluis de bijdrage volgend jaar drastisch terugschroeft. In West-Zeeuws-Vlaanderen zijn nu alleen nog bibliotheken in Oostburg en Breskens beschikbaar. Vanwege het ruimere aanbod vonden de voorbije jaren trouwens al toenemend Nederlandse lezers de weg naar het Knokse Scharpoord.

Sanering oud vliegveld en karting in Knokke-Heist

Momenteel verdwijnen op de Kleine Vlakte in Knokke-Heist de laatste restanten van het oude vliegveld en de eertijdse karting onder de saneringshamer. De werken in het zuidelijk deel van het Vlaams Natuurreservaat zijn eind september begonnen. De voorbije dagen werd al heel wat beton verwijderd. In de saneringszone kwamen daarbij trouwens ook oude autobanden aan de oppervlakte. Die werden in de jaren 60 gebruikt om het kartingparcours af te bakenen. De bezorgde aannemer van de opbraakwerkzaamheden had tevoren trouwens het oorlogsarchief in Knokke-Heist uitgepluisd. Dat was om na te gaan of er soms aanwijzingen waren over bommen die mogelijk bij het oude vliegveld gevallen waren. De sanering is de laatste grote actie van het Life-project Zeno, dat in het voormalig schorrengebied aan de gang is. Verwacht wordt dat de Kleine Vlakte tegen eind maart compleet zal gesaneerd zijn.

Gemeente eist opkuis stationsomgeving van Duinbergen

In de badstad hebben de bouwheer van het villa-erf Tingelhof en spoorbeheerder Infrabel 10 dagen de tijd om hun terrein bij de spoorweg in Duinbergen grondig op te kuisen. Dat staat in een brief van het schepencollege. De Duinbergenlaan tussen het treinstation en de Knokkestraat ligt er sinds geruime tijd verwaarloosd bij. De treinreizigers worden geconfronteerd met allerlei bouw- en houtafval, deels afkomstig van de nieuwe woonwijk Tingelhof. Ook de muren van de trappengang onder de treinsporen zijn volledig beklad met graffiti. Daar moet nu snel verandering in komen.

Onduidelijkheid over aantal extra asielzoekers voor Knokke-Heist

Volgens schepen Ingrid Reubens moet het OCMW in Knokke-Heist 77 asielzoekers opvangen. Het is evenwel momenteel niet duidelijk of het hier om extra mensen zonder papieren gaat, dan wel om een verhoging van het huidige quotum van 70 naar 77. Dat wordt nu uitgezocht. Indien er tientallen asielzoekers bijkomen dan is daar volgens de schepen duidelijk geen plaats voor in de badstad. Wèl kan men een aantal asielzoekers onderdak aanbieden in leegstaande huizen in de Rijkswachtlaan in de Knokse Oosthoek. De schepen verduidelijkte echter, dat de meeste asielzoekers er de voorkeur aan geven om in steden als Gent en Antwerpen een onderkomen te zoeken. De financiële tussenkomst van het OCMW is volgens haar niet direct een probleem, gezien de kosten integraal worden terugbetaald door de hogere overheid.

10.12.09

Jacht op slapende rekeningen ook in Knokke-Heist geopend

Ook in Knokke-Heist moeten de banken honderden ‘slapende rekeningen’ teruggeven aan hun rechtmatige eigenaar. Een aantal banken heeft rekeningen van klanten waarop geen verrichtingen gebeurden over de jaren moedwillig ingevroren. Oudere rekeninghouders of hun nabestaanden wisten daardoor vaak niet dat er nog tegoeden waren. Begin volgend jaar wordt nu echter het besluit van kracht waardoor een register gelanceerd wordt, dat alle "slapende" tegoeden op bankrekeningen in kaart brengt. Daardoor wordt het mogelijk om de vergeten rekeningen terug toe te wijzen aan de eigenaars. Als die eigenaars niet gevonden worden, dan gaat het geld naar de staat. Dat zegt minister van Financiën Didier Reynders. De boodschap is je eigen bank NIET te vertrouwen. Particulieren zullen kunnen nagaan of er nog ergens een spaarpotje op hen wacht door zich aan te melden op de beveiligde website van de FOD Financiën: http://slapenderekeningen.be/nl/DormantAccounts.htm. Men kan ook schriftelijk navraag doen.

Wegverzakking in de Hermans Lybaertstraat in Heist

Donderdag heeft zich in het midden van de Hermans Lybaertstraat in Heist een zeer belangrijke wegverzakking voorgedaan. Plots is een diepe put in de rijweg gevallen. Om veiligheidsredenen heeft de Politie het straatdeel tussen de Van Maerlandtstraat en de Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer. Het gemeentebestuur laat momenteel onderzoeken wat de oorzaak is van de wegverzakking. Daarna wordt zo snel mogelijk een aannemer aangesteld om het wegdek te herstellen.

Tolbrug voor exportwagens in Zeebrugse achterhaven

Donderdag heeft het Zeebrugse havenbestuur een tolbrug over het Verbindingsdok in de achterhaven in gebruik genomen. Daardoor worden de verschillende autoterminals op een efficiënte manier met mekaar verbonden. De afstand tussen los- en laadplaatsen in het noordelijk en zuidelijk deel van de achterhaven lagen tot nog toe zo’n 12km van mekaar af. Door de 400m lange brug wordt die afstand nu tot 2 km teruggebracht. Om de schepen door te laten is midden de brug een beweegbaar deel van ruim 30m voorzien. Door de ingebruikname van de tolbrug wordt een belangrijke reductie in de uitstoot van CO2 verwacht in het Zeebrugse havengebied.

Knokke-Heist bindt strijd aan tegen sluikstorten van reclamefolders in appartementshallen.

Naar aanleiding van verschillende klachten omtrent het sluikstorten van reclamebladen in appartementshallen, heeft de Milieudienst van Knokke-Heist 50 straten gecontroleerd. Daaruit blijkt dat in heel wat straten meer dan de helft van alle publicaties gewoon blijft liggen in de inkomhal van de flatgebouwen. De distributiebedrijven die reclamefolders verdelen houden blijkbaar geen rekening met het aantal brievenbussen of het aantal stickers "geen reclame". Het gevolg hiervan is dat de reclamefolders dagen en weken blijven rondslingeren. Het schepencollege heeft daarom verschillende grote winkelketens en plaatselijke en regionale advertentiebladen aangeschreven met de vraag om de verspreiding meer gedisciplineerd en milieuvriendelijker te organiseren. Ook De Post heeft beloofd er op toe te zien dat de postbodes de Stadskrant afzonderlijk in elke bus stoppen.

Geen direct Q-koorts gevaar in Knokke-Heist

Er is in de regio Knokke-Heist voorlopig geen gevaar voor Q-koorts, de ziekte die in Nederland slachtoffers maakt. Volgens de Dienst Infectieziektebestrijding van de Vlaamse overheid is de gevreesde ziekte niet in onze grensregio aanwezig. In Zeeuws-Vlaanderen zijn namelijk geen gevallen bekend. Aangenomen wordt, dat de bron van de infectie vooral te vinden is in geitenkwekerijen in de provincie Noord-Brabant. Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die vrijkomt bij spontane abortussen van besmette melkgeiten. De bacterie kan via de wind overgedragen worden op de mens en hart- en longfalen veroorzaken.
Kaartje: Q-koorts besmettingshaarden

Loop van de Bevolking

Over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist in de loop van de voorbije week lees je HIER meer.

9.12.09

Wordt koffie zetten een probleem in het Stadhuis Knokke?

Donderdagnamiddag of vrijdag wordt koffie zetten in het stadhuis van Knokke mogelijk een probleem. Het waterbedrijf gaat namelijk de watertoevoer naar het gemeentehuis onderbreken. Dat zal zo'n 2 uur duren. Het onderbreken van de watertoevoer is nodig vanwege rioleringswerken die momenteel worden uitgevoerd op de hoek van het Verweeplein en de Piers de Raveschootlaan.

Europees geld voor windmolenpark voor Knokke-Heist

De Europese Commissie trekt tien miljoen euro uit voor de verdere uitbouw van het windmolenpark op de Thorntonbank. Het geld gaat naar initiatiefnemer C-Power. Het buitengaatse windturbinepark ligt op zo’n 27 km voor de kust van Knokke-Heist. Het Belgische windmolenpark is één van de vijftien energieprojecten waarvoor de Europese Unie in totaal 1,5 miljard euro gaat vrijmaken.

Ook Knokke-Heistse landbouwers in protesttocht tegen ontpoldering

De voorgenomen ontpoldering van landbouwgrond in Knokke-Heist en gebieden in Zeeuws-Vlaanderen roept nog steeds veel verzet op. Komende zaterdag rijden daarom Belgische en Nederlandse landbouwers met hun tractoren in een estafette vanaf het Zwin langs de zeedijk en de Scheldedijken tot aan de Hedwigepolder. “Daarmee willen de landbouwers duidelijk laten zien dat ze ondanks Vlaamse en Nederlandse kabinetsbesluiten geen ontpoldering dulden”, aldus het actiecomité ‘Red onze Polders’. De actie wordt ook gesteund door het comité 'Knokse Polderboeren' tegen de ontpoldering van de WillemLeopoldpolder. Het startschot wordt gegeven om 9u bij restaurant De Witte Koksmuts op de weg van Retranchement naar Cadzand-Bad. Dat gebeurt door Johan Robesin, lid Provinciale Staten van Zeeland.

Cas Goossens interviewt baron Paul Buysse in Knokke

Zondag om 11 uur interviewt Cas Goossens baron Paul Buysse in het Antique Café in Knokke. De flamboyante baron, die in onze badstad woont, is zonder twijfel een van de meest succesvolle Vlaamse managers. Als voorzitter van Bekaert verdient hij in zijn eentje meer dan de hele raad van bestuur van Afga-Gevaert. Hij geldt als het levende bewijs dat het als Vlaming mogelijk is om een carrière met een uitstekende staat van dienst op te bouwen in binnen- en buitenland. Paul Buysse is ook de man achter de code voor deugdelijk bestuur voor niet-beursgenoteerde familiebedrijven.


Toegang: 7 EUR - 5 EUR met Uitpas en CJP - 6 EUR voor 55+ (incl. drankje)

“Burger en dagjesmensen grote verliezers” bij nieuwe parkeerplan in Knokke-Heist

Volgens gemeenteraadslid Frank Naert van de Open-VLD zijn de reacties op het nieuwe parkeerplan in Knokke-Heist over het algemeen weinig positief. Volgens hem zijn de winnaars in de eerste plaats de leveranciers van verkeersborden en parkeerautomaten. Ook de kassa van het parkeerbedrijf zal rinkelen: zoveel extra gebied dat mag gecontroleerd worden betekent veel extra boetes. De burger lijkt echter minder goed af. "Iemand in de Knokkestraat heeft berekend dat parkeren voor de eigen deur 212 euro per jaar zal kosten. Tot de verliezers behoren zeker de dagjesmensen. Op topdagen kunnen die hun wagen nergens nog kwijt. De betalende parkings staan vol en tot aan de Isabellavaart geldt maximaal 4 uur parkeren. De dagtoeristen moeten dus noodgedwongen uitwijken naar andere kustgemeenten. Dat zal de middenstand in Knokke-Heist alvast niet appreciëren".

Gratis concert van Westerbergs & Heavy Hearts in Alley 98

Vrijdag organiseert de vzw Horse Power opnieuw een live-concert in Alley 98 in de Kragendijk in Westkapelle. Dit keer staat ‘Westerbergs & Heavy Hearts’ op het podium. Dat is de formatie van Ken Van Roose, Bert Delafontaine en Thijs De Bree uit Knokke-Heist. De eerste opmerkelijke verovering van ‘Westerbergs & Heavy Heart’s was onlangs een finaleplaats in Westtalent. Wie het interesseert kan vrijdag om 22u gratis de zorgvuldig geconstrueerde, ontspannen vertolkte rock met een bluesy inslag meemaken in Alley 98.

Gemeente koopt kunstwerk voor Heistse Sincfala Museum

Knokke-Heist is van plan het gemeentelijk kunstpatrimonium uit te breiden met een schilderij van kunstenaar Jan Verhas. Het gaat om een oliewerk op doek getiteld “Meisje op het strand”. Verhas werd in 1834 in Dendermonde geboren maar schilderde lange jaren in Heist. Hij kocht trouwens een villa op de Heistse zeedijk en kwam er schilderen tot kort voor zijn dood in 1896. Ondermeer bekend van hem zijn ook de 'Processie in Heyst’ en de ‘Ezelkoers op het strand’. Het kunstwerk wordt aangekocht bij Roger Echement in Damme voor een bedrag van ruim 11.000 euro. Het doek zal worden opgehangen in het Heistse Sincfala museum.

Knokke-Heist voert ‘virtuele parkeerkaarten’ in

De infozittingen over het nieuwe parkeerplan hebben de voorbije dagen een 300-tal burgers naar de stadhuizen van Knokke en Heist gelokt. Daarbij viel op dat heel wat mensen denken dat een parkeervergunning voor bewoners verplicht is. Dat klopt niet. Iedereen is vrij om een vergunning aan te vragen of niet. Voor chauffeurs die hun wagen altijd in een garage of op de oprit parkeren, is een parkeervergunning in principe zelfs overbodig. Veel bewoners verliezen ook uit het oog dat betalend of met de schijf parkeren in de groene , oranje en blauwe zone alleen geldt van 11 tot 19 uur en dan nog enkel in de weekends, schoolvakanties en op feestdagen. Alle andere dagen blijft het parkeren in deze zones dus gratis of zonder tijdsbeperking. Verder werd verduidelijkt, dat men bij aankoop van een parkeervergunning geen parkeerkaart ontvangt. Wie overschrijft belandt namelijk in de databank van de parkingshop en beschikt dus in die computer over een ‘virtuele parkeerkaart’. De traditionele bewonerskaarten die door de parkeerwinkel uitgereikt werden en aan de voorruit moesten geplaatst worden, blijven wel nog geldig tot 10 februari volgend jaar.


Op maandag 21, 22 en 23 december worden de stadhuizen opnieuw bemand met extra parkeerinformanten. In Knokke kun je dan terecht van 10 tot 13 uur en in Heist van 16 tot 19 uur voor een antwoord op al uw vragen in verband met het nieuwe parkeerplan. Met vragen kunt u ook altijd telefonisch terecht in de parkingshop van Optimal Parking Control (OPC) via het telefoonnummer 050 34 23 06

PS: De woordverbinding "virtuele parkeerkaart" levert geen Google resultaten op. Het gaat hier dus vermoedelijk om een primeur voor ons taalgebied

Aanpassingen aan de Milieustraat in Knokke-Heist

Door veranderingen in de wet en het brandveiligheidstoezicht moeten aan de huisvuilverbrandingsinstallatie en op het recyclagepark in Knokke-Heist een reeks aanpassingen gebeuren. Onder meer is een afvalwaterbehandelingsinstallatie noodzakelijk. In het recyclagepark dient verder de ondergrond ondoordringbaar gemaakt en is ook een koolwaterstofafscheider nodig. Ten einde in orde te zijn met de brandverzekering moet bij de huisvuilinstallatie een bliksemafleider en branddetectieapparatuur geplaatst worden. Het gaat om kosten ten bedrage van 42.000 euro, waarvan slechts een deel door de gemeente moet betaald worden.

Jongeman kritiek na ongeval op Natiënlaan in Knokke

Dinsdagavond heeft zich op de Natiënlaan in Knokke een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Op de rijweg richting Knokke is een rode Honda Civic ter hoogte van Coolman Cars in Westkapelle om een nog onbekende reden beginnen slippen. In de berm ramde de wagen vervolgens een boom. De klap was zo hevig dat de passagiersruimte volledig werd weggedrukt. De brandweer van Knokke-Heist moest de bestuurder uit de wagen bevrijden. Het gaat om een jongeman van 21 uit de badstad. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge. Op de plaats van het ongeval ontstond veel verkeershinder.

8.12.09

Hondenpoepactie in Park 58

Voor de eindejaarsperiode staat in Knokke-Heist een nieuwe actie rond hondenpoep op stapel. De actie spitst zich dit keer toe op Park 58 in Duinbergen. Veel hondenbaasjes laten er hun viervoeter vrij loslopen. Hierdoor komen de hondendrollen overal in het natuurgebied terecht. Dit is allerminst aangenaam voor de recreanten in het park. Daarbij komt nog dat verschraling van het duinlandschap wordt nagestreefd voor het bekomen van een meer soortenrijke duinflora. Hondenpoep zorgt echter voor een verrijking van de grond, wat zeker niet gewenst is. Vanaf 15 december zal twee maanden lang een grote opkuis gehouden worden in het park. Er zullen verder borden geplaats worden met de tekst: "Baasje, ik stoei, ik knuffel, ik waak, maar mijn drol oprapen is JOUW taak!" In de toekomst zal de politie kordaat optreden tegen loslopende honden en baasjes die de hondenpoep niet opkuisen.

Het boek Nostalgie aan Zee brengt authentieke restaurants aan de kust onder de aandacht.

Het boek 'Nostalgie aan Zee' brengt nostalgische plekken en authentieke restaurants aan onze kust onder de aandacht. In het boek geven fotografe Diane Hendrikx - een trouwe medewerkster van Knack Weekend - en journaliste Hadewijch Ceulemans een aparte kijk op onze Belgische kust. Van De Panne tot ’t Zoute brengen ze nostalgische plekken en authentieke restaurants naar voren. Er worden vijftien culinaire iconen in beeld gebracht. Het gaat om huizen die vaak nog door grootvader of vader werden opgestart en waar de ambiance, de recepten en de vakkennis van vroeger worden gekoesterd als waardevolle erfstukken. Bij de geselecteerde eethuizen treft men gekende etablissementen als Brasserie Bristol (Knokke-Heist), Estaminet de Peerdevisscher (Oostduinkerke), Siphon (Oostkerke, Damme), In de stad Kortrijk (Oostende) of restaurant Oesterput (Blankenberge). De verhalen worden afgewisseld met sfeervolle foto’s en smakelijke recepten.


Nostalgie aan Zee, Uitgeverij Luster, 29,95 euro. ISBN 978 94 6058 0222.

Treinreizigers in Zeebrugge nog meer op Heist aangewezen

Vanaf zondag gelden bij de NMBS een aantal aanpassingen in de dienstregeling. Vooral reizigers van en naar Zeebrugge zijn hier het slachtoffer van. Zowel in de week als in de weekends worden een aantal vroege en late treinen afgeschaft. Volgens de spoorwegen gebeurt dat omdat de bezetting zeer gering is. Door de voortdurend slechter wordende treinverbinding naar Zeebrugge maken de meeste mensen in het dorp trouwens reeds sedert geruime tijd toenemend gebruik van het station in Heist.

Kortfilm van Knokke-Heistenaar wint publieksprijs in Leuven

De kortfilm "Een kleine duw" van Knokke-Heistenaar Philippe Verkinderen heeft in de Vlaamse kortfilmcompetitie "Leuven Kort"de publieksprijs gewonnen. Artistieke duizendpoot Philippe Verkinderen is leerkracht aan de Kunstacademie en wordt in zijn theater- en filmprojecten logistiek en promotioneel ondersteund door het Cultuurcentrum Knokke-Heist. Als jongeman stapte hij ooit in het project Appassionata, eveneens een initiatief van het Cultuurcentrum Knokke-Heist. "Een kleine duw" ging op 2 november in de badstad in première. De prent vertelt het verhaal van een sleutelmoment uit het leven van de achtjarige Robbie. Het is de laatste schooldag, de laatste dag dat hij nog de steun heeft van grote broer Maarten, die volgend jaar naar het middelbaar onderwijs overgaat. Het lijkt wel alsof Robbie al lang vrede heeft genomen met zijn lot als gepeste, maar zowel Maarten als zijn vader vinden dat hij kost wat kost voor zichzelf moet opkomen…

Kleuters schenken Wii Fit aan Zorgcentrum De Noordhinder in Heist

De kleuters van de gemeentelijke basisschool Het Anker in Heist hebben een ‘Wii Fit’ geschonken aan de bewoners van het zorgcentrum De Noordhinder. Daartoe werd de opbrengst gebruikt van de apotheosedag ‘Fitte School’, die onlangs werd gehouden. ‘Wii Fit’ is een spel dat ontwikkeld werd door Nintendo. Met de nieuwe aanwinst zullen de bejaarden in De Noordhinder liefst 40 verschillende fitnessoefeningen kunnen uitvoeren. Die omvatten evenwichts- en spieroefeningen en ook Yoga en Aerobics. De ‘Wii Fit’ zal gebruikt worden tijdens kine- en ontspanningsmomenten in het zorgcentrum. Reeds enkele jaren bestaat er een fijne samenwerking tussen de kleuterafdeling van Het Anker en De Noordhinder. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij kleuters samen met de bejaarden knutselen, koken, dansen en zingen.

Nieuwe politieke partijen in Sluis

In Sluis hebben zich maandag twee nieuwe lokale partijen geregistreerd. Dat gebeurde net op de valreep om te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen die op 3 maart volgend jaar worden georganiseerd in onze buurgemeente. Het centraal stembureau bekijkt de komende week of de nieuwe partijen aan alle regels voldoen. Pas als het stembureau heeft vastgesteld dat de partijen legaal aan de verkiezingen kunnen meedoen, worden namen en initiatiefnemers vrijgegeven. Veder raakte bekend, dat Wethouder Maria le Roy na de verkiezingen niet terugkeert in het dagelijks bestuur van Sluis. Ze zag al eerder af van een plaats op de kandidatenlijst van de PvdA. Ze liet de ledenvergadering deze week weten niet beschikbaar te zijn als wethouder voor een nieuwe raadsperiode.

Trio Lab uit Knokke-Heist op RTBF

Naar aanleiding van z’n derde verjaardag organiseert “Musiq’Académies”, het programma dat nieuw talent promoot op de RTBF-zender “Musiq’3”, een speciaal concert. Op de affiche ondermeer het Lab Trio uit Knokke-Heist. Het Lab trio brengt eigen composities en eigen bewerkingen van standaardwerken De muziekformatie werd opgericht in juli 2007 en behaalde vorig jaar de eerste prijs op de wedstrijd 'Dexia Axion Classics' in de Munt in Brussel. Het trio bestaat uit Bram de Looze aan de piano, Anneleen Boehme met bass en Lander Gyselinck op drums. De opnames gebeuren komende zondag in studio 1 van het Flageyplein. Het concert is te horen in ‘Musiq’Académies’ op zaterdag 19 december tussen 12 en 13u op “Musiq’3”.

7.12.09

Oproep rond rookmelders na zware brand in Knokke

Na de zware uitslaande brand boven vishandel Irma in Knokke heeft het gemeentebestuur dinsdag nog maar eens gewezen op het belang van autonome rookmelders. Bij een brand vormt het vuur immers niet het grootste gevaar, maar wel de rook. Die bevat het kleurloos en reukloos gas koolstofmonoxide, dat je in een diepe slaap brengt. Omdat ook vaak giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers meestal al gestikt voor de vlammen hen bereiken. Bij nieuwbouw en verbouwingen zijn optische rookmelders bij decreet opgelegd in ieder deel van de woning dat voor huisvesting bestemd is. De brandweer dringt echter aan om sowieso in slaapkamers en eventueel andere ruimten rookmelders te voorzien. Voor de kostprijs van amper enkele euro's kan men zo veel ellende besparen.

Brandschade op Zeebrugs vaartuig valt mee

Na onderzoek blijkt, dat de schade aan de 'Z186 Shannon' meevalt. Aan boord van het vissersvaartuig was zondag brand uitgebroken. Het 37m lange schip, dat in 1990 gebouwd werd, lag op dat moment bij de vismijn voor het uitvoeren van werken. Er was één werkman aan boord, die tijdig kon ontkomen. De vuurhaard ontstond in de machinekamer en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer uit Knokke-Heist en Brugge kwamen ter plaatse. Ze konden de uitbreiding van de brand voorkomen. Door het snelle optreden bleef de schade beperkt.

Spectaculair ongeval langs Natiënlaan

In de vroege uren van maandag heeft zich langs de Natiënlaan een spectaculair ongeval voorgedaan. Dat gebeurde op de rijweg richting Knokke. Tussen de verkeerslichten aan de Sluisstraat en de lichten ter hoogte van McDonalds is een donkerkleurige Porsche om een nog onbekende reden van de weg af geraakt. De wagen kwam in de naastliggende gracht terecht vlakbij de siertuin van Gheskiere Landscaping. De wagen liep onder water en werd compleet vernield. De bestuurder uit Knokke-Heist kwam met de schrik vrij.

Vanaf eind deze week nog slechts één postkantoor voor heel Knokke-Heist

Eind deze week sluit in Knokke het postkantoor op de hoek van de Parmentierlaan en de Bayauxlaan definitief z’n deuren. Voor heel Knokke-Heist blijft dan enkel nog het hoofdpostkantoor in de Knokse Smedenstraat in bedrijf. Het werd onlangs helemaal vernieuwd. Voor de rest kan de bevolking in de diverse deelgemeenten vanaf komende maandag voor allerlei verrichtingen enkel terecht in 5 PostPunten. Het gaat om Delhaizes in de Kustlaan en in de Parmentierlaan in Knokke, verder de dagbladhandels Scoobydoe in de Heistse Kursaalstraat, Wittekerke in de Duinbergenlaan en Millennium in de Dorpsstraat in Westkapelle. Voordeel van die PostPunten zijn wel de langere openingstijden. Men kan er volgens De Post voor nagenoeg 90 % van alle dienstverlening terecht. De Post zet hiermee haar beleid verder om de eigen filialen geleidelijk te laten overnemen door PostPunten in winkels.

Voetbal in de Regio Knokke-Heist

Het is een goeie voetbalzondag geworden voor alle Knokke-Heistse ploegen. In Eerste Provinciale eindigde het treffen tussen Blankenberge en FC Knokke in een 3-3 gelijkspel. Knokke blijft op z’n derde plaats in het klassement en heeft nu 26 punten. In Derde Provinciale B versloeg VVWestkapelle de ploeg van De Haan met een overtuigende 5-1. Heist won van Wenduine met 2-1. VVW blijft afgescheiden aan de leiding in de rangschikking met 33 punten. Heist staat 13de met 15 punten. In Vierde Provinciale B moest Moerkerke met 0-1 het onderspit delven tegen Loppem. Koolskamp 2-2 speelde gelijk tegen Zeehaven Zeebrugge. Moerkerke blijft op de 6de plaats met 18 punten terwijl Zeebrugge vasthoudt aan z’n 10de plaats met 10 punten.


6.12.09

Historische viermaster in Zeebrugge

Zondagavond heeft het radiostation “The Voice of Russia” in Moskou uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat het legendarische Russische zeilschip Krusenshtern eerder die dag de haven van Zeebrugge was binnengelopen. De historische viermaster is met 114 meter het op één na grootste zeilschip ter wereld. Het vaartuig was op 1 december afgevaren uit de Baltische Zeehaven Kaliningrad. Het schip blijft in Zeebrugge tot woendag en vertrekt dan naar de Spaanse haven Vigo en vervolgens naar Santa Cruz op de Canarische eilanden. De Krusenshtern neemt deel aan het tweede deel van de Transatlantische Race. Daarna doet het schip ook nog Peru, Panama, Mexico, Canada, Cuba en Venezuela aan. De Krusenshtern heeft 184 bemanningsleden aan boord, waaronder zo’n 120 zeekadetten. De viermaster zal begin volgend jaar acte de presence geven op de Olympische Winterspelen in Vancouver.

Lezing over hoe men constructief kan omgaan met alleen-zijn

Door allerhande gebeurtenissen en omstandigheden kunnen mensen geïsoleerd raken. Hoe kan je met dit alleen-zijn op een constructieve en creatieve manier omgaan? Hoe kan je je leven herscheppen, zodat je je weer voelt leven als alleenstaande? Op al deze vragen probeert Tiny Velghe, licentiaat in de Germaanse talen, een antwoord te geven op woensdag 16 december in Scharpoord tijdens de lezing: Van eenzaamheid en verdriet naar kracht en uitstraling. De aanwezigen hebben gelegenheid tot vraagstelling. Wie moeilijk ter plaatse kan raken, gelieve dit tijdig te melden. De locatie is rolstoeltoegankelijk en iedereen is welkom. De deelnameprijs bedraagt 3 EUR per persoon.


Woensdag 16 december om 14 uur in CC Scharpoord (Zaal 101 - 102). Meer info en inschrijvingen: Tel. 070 22 25 04 Organisatie: LVSW Knokke-Heist in samenwerking met het Regionaal Dienstencentrum van de Liberale Mutualiteit en de vzw Ondersteuning in Thuiszorg

Folk voor Guatemala

Op vrijdag 11 december om 20 uur organiseert de Oxfam Wereldwinkel Knokke-Heist een benefietconcert voor het milieuproject van Nele Deprez. Dat gebeurt in zaal Forum in Blankenberge. De groep Taliesin met o.a. Robert Minnebo en Knokke-Heistenaar Luc Berton speelt er Ierse folk en ballads.


Kaarten: 10 EUR: Wereldwinkel Heist 050 51 04 51
Steunen kan ook: rekeningnr 776-5921596-37 Nele Deprez - melding: project Guatemala.