2.8.13

Halve eeuw sinds strandjachtverbod

Het is nu precies een halve eeuw sedert het strandjachtverbod werd ingevoerd. Dat gebeurde door toedoen van graaf Léon Lippens. In het verleden was het zo dat de Belgische overheid het jachtrecht op het strand van De Panne tot Knokke in een groot aantal loten openbaar verpachten. De huurders waren doorgaans hoteluitbaters die dan in hun reclamefolders lieten weten dat hun hotel over een “Jacht op waterwild – Chasse au gibier d’eau” beschikte. Voor de veldornitholoog graaf Léon Lippens (1911-1986) waren deze “moordpartijen” zoals hij ze noemde, onaanvaardbaar. Als burgemeester van Knokke ijverde hij trouwens voor de uitbouw van een veilig wintertoerisme voor wandelaars, spelende kinderen, hengelaars… Samen met de overige burgemeesters van de kustgemeenten -slechts één weigerde zijn medewerking- stelde Lippens een petitie op met het verzoek de jacht op het strand te verbieden. Dat gebeurde, maar toen bleef men jagen van op zee. Wijlen Léon Lippens slaagde er ten slotte in om ook deze jacht te laten verbieden door een verbod op het gebruik van vuurwapens binnen één zeemijl uit de kust in te stellen (K.B. van 16 juli 1963). Deze zomer is dit heugelijke feit dus exact 50 jaar oud.

Je leest er meer over in het tijdschrift 'De Grote Rede

Buurtinformatienetwerk niet blij met trage info Politie

In oktober 2012 werd in samenspraak met de politie en de burgemeester van Knokke-Heist een buurtinformatienetwerk opgericht en een charter ondertekend. Intussen zijn honderden handelaars aangesloten die zich continue vragen stellen, die op de hoogte willen gebracht worden van verdachte feiten om allen samen alerter te zijn, overvallen en diefstallen te voorkomen. Het is een afgesloten systeem en dit in verband met de wet op de privacy, bij het ondertekenen van het charter wordt duidelijk akkoord gegaan met het niet verspreiden van de gegevens, via sociale media, pers, enz.

"Gisteren moeten wij dan als coördinators en handelaars via de pers vernemen dat er een overval gepleegd is in de Kustlaan, en dit een paar uur later dan de gepleegde feiten" aldus een coördinator. "Doch het systeem heeft een Bin-Foon voor heel dringende gevallen en de gewone berichtgeving via mail. Als dit dadelijk geactiveerd wordt door de politie, kunnen wij alle handelaars op de hoogte brengen om uit te kijken naar de verdachten, de verdachte voertuigen, verdachte gedragingen, enz. Tot onze grote spijt moeten wij vaststellen dat het al meerdere malen voorgevallen is dat wij niet op de hoogte werden gebracht en dus ook niet iedereen konden verwittigen zoals afgesproken. Wij hebben niet de toestemming om op eigen houtje actie te ondernemen. Het is de taak van de politiebeambten van dienst om de BinZ op te starten en gebruik te maken van het systeem, maar daar wordt tot op heden geen gehoor aan gegeven, en moeten wij zoals iedereen het met de berichtgeving van de pers doen. Doch zou er al veel intern in Knokke-Heist kunnen opgelost worden bij het gebruik van de BinZ."

Goede samenwerking met  preventiedienst maar niet met interventiedienst.
Statistisch gezien daalt de criminaliteit bij een goed samenwerkend buurtinformatienetwerk tussen de politiediensten enerzijds en de handelaars (burgers) anderzijds. “Het is zo dat wij jullie, aangesloten handelaars niet,  konden verwittigen zoals de bedoeling is, daar wij zelf geen informatie bekomen om jullie op de hoogte te stellen. Deze communicatieproblemen proberen we al maanden op te lossen, zodoende dat de werking van de BinZ niet in gedrang komt. Hopelijk krijgen we na dit voorval ergens gehoor” aldus een coördinator van het netwerk.

Vallende sterren boven Knokke-Heist en de Oostkust

Donderdagavond werden in Knokke-Heist en omstreken de eerste vallende sterren gezien van de jaarlijks weerkerende Perseïden meteorenzwerm. Een paar dagen geleden werden er ook al gefilmd door camera’s van het “All Sky Fireball Network” in Alabama. Gisteravond was er vooral één bijzonder klare “vallende ster” die uit het binnenland richting zee schoot. De klare lichtflits werd onder meer opgemerkt door Margriet van Gils en door leden van onze nieuwsredactie. Elke zomer trekt de aarde door de Perseïden-meteorenzwerm. Dat is een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle.  Vanaf ongeveer begin augustus komen stofdeeltjes van de zwerm in botsing met onze dampkring en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. De piek van deze meteorenregen wordt rond 12-13 augustus verwacht. Daarna, op 19 augustus, begint het echte vuurwerk in Knokke-Heist met het jaarlijkse Vuurwerkfestival.

Foto met dank aan Stijn Vanoverbeke

Art Nocturne Knocke 2013

De 38ste editie van de kunst- en antiekbeurs Art Nocturne Knocke vindt dit jaar plaats tussen 10 en 18 augustus, telkens van 16 tot 21 uur. De avondlijke beurs is verspreid over twee locaties: CC Scharpoord en Hotel la Réserve - op wandelafstand van elkaar en beiden gelegen aan de oevers van het prachtige Zegemeer. In totaal zijn er meer dan 50 standen vol antiek, moderne en hedendaagse kunst en design.

De formule waarbij de beurs ’s avonds geopend is wordt al jarenlang gesmaakt door de ruim 12.000 kooplustige kunst- en antiekliefhebbers. Op deze manier kunt u overdag genieten van wat onze badstad te bieden heeft en proeft u ’s avonds in een ongedwongen sfeer van het bijzondere beursaanbod.

Kwalitatief en verfrissend
Zowel de handelaars als het organisatieteam Art Promotion Tuteleers & Tuteleers dragen bij tot het succesvolle aanbod dankzij hun niet aflatende aandacht voor de trends op de internationale kunst- en antiekmarkt. Het resultaat is een aanbod van hoge kwaliteit, waaronder een resem originele voorwerpen. Zo zijn er ook heel wat items van museale kwaliteit te koop. Om de kwaliteit te onderlijnen, reikt elke deelnemer aan de beurs op verzoek van de koper een certificaat uit dat de echtheid van de voorwerpen staaft. Dat gebeurt conform de gangbare normen en met vermelding van de eventuele wijzigingen die een ploeg van onafhankelijke en erkende experts aanbrachten. Voorbeelden van eyecatchers zijn de Jacob Jordaens op de stand van Douwes Fine Art en de kunst van Manuel Mendive op de stand van Rainhart.

Koopbeurs
Art Nocturne Knocke blijft in de eerste plaats een koopbeurs die zich richt naar zowel museumconservators, verzamelaars als naar de beginnende kunstliefhebber. De beurs biedt meubilair vanaf de haute epoque tot de periode van de art nouveau en art deco. Verder krijgt ook het modern en hedendaags design er plaats. Ook zijn er tal van beelden van de middeleeuwen tot nu en worden er collecties juwelen, zilver- en glaswerk aangeboden. De schilderkunst beslaat de periode van de oude meesters tot die van nu. Tot slot is er ook een mooi aanbod voor liefhebbers van exotische voorwerpen, aardewerk, oude tekeningen en Oosterse kunst.

Sculpture Link Knokke
In het straatbeeld is Art Nocturne Knocke aanwezig met de beeldenwandeling Sculpture Link Knokke-Heist. Dit sculpturenfestival vindt dit jaar tot 18 augustus plaats voor de 20ste keer in samenwerking met Galerie Balastra. De wandeling toont onder meer werk van beeldhouwers Johan Baudart, Giovanni Gelmi en Jean François Jans. U kunt de beelden bewonderen op de Zeedijk tussen Het Zoute en Duinbergen langs Hotel La Réserve, rond het Zegemeer en tot aan CC Scharpoord.

Informatie: Toegang: 15 euro (gratis tot 18 jaar) – 25 euro catalogus inbegrepen. Catalogus: 15 euro.
Parking: voorbehouden parking voor de beursbezoekers mits beurstoegangskaart, achterzijde CC Scharpoord. Ingang langs de Majoor Van Dammestraat.
Shuttledienst: doorlopende pendeldienst tussen 15.30 en 20.30 uur tussen Q8 Kustlaan, Albertplein, Lichttorenplein, Hotel La Réserve en CC Scharpoord.


N-VA Knokke-Heist pleit andermaal voor betaalbaar wonen

In een mededeling zegt de N-VA Knokke-Heist de cijfers van Kind en Gezin niet te negeren.  15,4% kansarmoede in Knokke-Heist is reëel.  Een verdrievoudiging in 6 jaar tijd.  We moeten dringend oplossingen zoeken in plaats van onze kop in het zand te steken.  Deze oplossing is drieledig : 1.betaalbaar wonen door een gezonde mix in woningaanbod. 2.  andere tewerkstellingsmogelijkheden creëren, los van horeca, zorg en kleinhandel  3. aandacht besteden om kansarmen en anderstaligen zo goed mogelijk te integreren in het sociaal-cultureel leven in Knokke-Heist.  Een ommekeer in het beleid is dus zeker nodig !

Kansarmoede in Knokke-Heist verdrievoudigd 
Recent publiceerde Kind en Gezin haar kansarmoedecijfers 2012 in Vlaanderen.  Kind en Gezin is toonaangevend in dit soort onderzoeken en doet dit al vele jaren, telkens op basis van een welbepaalde definitie van kansarmoede en 6 criteria (maandinkomen gezin, beroepsopleiding ouders, arbeidssituatie ouders, huisvesting, ontwikkeling en gezondheid van de kinderen).Het zijn de regioteamleden die op huisbezoeken of tijdens de consultaties deze basisgegevens inwinnen.  In 2012 is in Knokke-Heist het kansarmoedecijfer 15,4%.  In 2006 was dit cijfer, op basis van hetzelfde onderzoek, nog 5,5%.  Een verdrievoudiging dus. 

"OCMW-voorzitter negeert en ontkent de cijfers".
Het valt N-VA Knokke-Heist op dat de OCMW-voorzitter de studie niet kent. Erger nog, ze ontkent de cijfers en negeert daarmee het probleem.  ‘Van een OCMW-voorzitter, schepen van Sociale zaken en Wonen mag je verwachten dat ze, zeker bij het begin van een legislatuur, de problemen erkent en nieuwe oplossingen aanreikt.  Hier niet dus.’ stelt Katja Bataillie, OCMW-raadslid voor N-VA, vast.    ‘De meerderheid ontkent altijd de sociale problematiek en mikt met hun beleid enkel op hoge inkomens.  Hierdoor wordt de kloof tussen arm en rijk nog groter.  Ook vastgoed en immobiliën zijn de vaste partners van de meerderheid.  Zo stijgen de prijzen van de woningen nog forser dan in andere kustgemeenten, en zijn ook de huurprijzen bijzonder hoog.  Voor eenoudergezinnen of gezinnen met een ‘modaal inkomen’ liggen deze vaste kosten hoog zodat er weinig marge is in het maandelijks budget.  Geld dat dus niet kan gaan naar bvb. gezondheidszorgen, socio-culturele activiteiten of andere.  Dat raakt de kern van kansarmoede’ vervolledigt OCMW-collega Jean-Marc Gillardin.

Kansarmoede is niet hetzelfde als armoede
De OCMW-voorzitter vergist zich ook als ze armoede verwart met kansarmoede.  ‘Al er in Knokke-Heist minder dossiers behandeld worden, dan is dat puur omdat leefloners, mensen met een vervangingsinkomen echt niet meer in Knokke-Heist kunnen wonen.  Kansarmoede betekent iets anders. Vooral éénoudergezinnen, gezinnen waar maar 1 persoon een vast of tijdelijk inkomen heeft en/of gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, worden het vaakst getroffen.  Wie in Knokke-Heist het profiel van de lagere schoolkinderen bekijkt moet vaststellen dat de cijfers inderdaad kloppen.  Het beleid van vandaag zorgt ervoor dat de middenklasse verdwijnt uit Knokke-Heist’ vult Katja aan. 

Dringend het beleid keren voor het te laat is.

De enige oplossing is het beleid keren.  Zorgen voor betaalbaar wonen met een mix aan diverse woontypes voor de eigen inwoners, voor de jonge gezinnen, is een eerste stap.  Maar ook andere tewerkstellingsmogelijkheden creëren, kan het tij doen keren.’ aldus Katja en Jean-Marc.  N-VA zal net deze accenten leggen bij de bespreking van het meerjarenplan.

Vanavond Green River op De Bolle

Op De Bolle in Heist met zijn gezellige terrasjes zorgen muzikale artiesten voor een zomerse sfeer. Vandaag 2 augustus dompelt de rockband Green River er u onder in de sfeer van de seventies. Laat u vanaf 20 uur meeslepen door een onophoudelijke hitmachine vol evergreens van onder meer The Rolling Stones en CCR!

Natuurreservaat Baai van Heist blijft tot 15 augustus afgesloten

Dit jaar kenden we een extreem koud en nat voorjaar, waardoor de meeste dwergsternen bijzonder laat zijn beginnen broeden. Hierdoor zijn nog heel wat vogeljongen in het reservaat aanwezig die nog niet kunnen vliegen. Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid heeft dan ook besloten om het strandreservaat De Baai van Heist uitzonderlijk tot en met 15 augustus af te sluiten voor het publiek. Het afgebakende wandelpad dat leidt van de voet van de zeedijk naar het recreatiestrand voorbij de afbakening (palen en boeien) blijft uiteraard zoals altijd toegankelijk voor wandelaars.

De dwergstern is een zeldzame en bedreigde zeevogel die langs de Vlaamse kust uitsluitend in het natuurreservaat De Baai van Heist en op het Sterneneiland in de voorhaven van Zeebrugge broedt. De dwergstern broedt op het strand tussen de schelpen en keien. Vandaar dat het strand in De Baai jaarlijks van 1 april tot 31 juli afgesloten is om de dwergstern en ook andere zee- en strandvogelsoorten zoals de bontbekplevier alle kansen te geven om succesvol te broeden. Sternen zijn geen meeuwen en kunnen makkelijk van hen onderscheiden worden door hun gevorkte staart, waaraan zij de bijnaam ‘zeezwaluw’ danken. Omdat het Sterneneiland en De Baai van Heist belangrijke broedgebieden zijn voor sternen, genieten die gebieden ook internationale bescherming in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.


Het Agentschap voor Natuur en Bos dankt de omwonenden en andere recreanten voor hun begrip en medewerking, en verontschuldigen zich voor het ongemak.

Vanavond start de Nacht van het Zoute

Vrijdag 2 augustus is het in Knokke-Heist tijd voor de traditionele Nacht van het Zoute. Het initiatief van de plaatselijke ondernemers zorgt ervoor, dat exclusieve boetieks tot 's avonds laat open blijven om er hun wintercollectie te etaleren. Verder spelen overal orkestjes in luxetentjes voor de dijkgaleries en is er op het Albertplein een wervelende modeshow in openlucht. Niet alleen de toeristen maar ook de inwoners en tweedeverblijvers nemen massaal deel aan het mondaine feest. 

Zoals eerder gemeld slaat ook het foodevent Culinaria Pure vanaf vrijdag zijn tenten op aan de Zeedijk-Het Zoute 777 in Knokke. Drie dagen lang zullen er negen topchefs van over heel België hun talent tentoonstellen en de mensen laten degusteren van een viergangenmenu. Het decor voor hun kookkunsten zijn vier zeecontainers, die voor de gelegenheid tot professionele keukens worden omgebouwd en worden gestyled door bekende Belgische street artists. Op vrijdag pakt Culinaria uit met Julien Burlat van Dôme, Les frères Folmer van Couvert Couvert, Dave De Belder van De Godevaart, Kenny Bernaerts en Pierre Marcolini. Op zaterdag zijn Viki Geunes van 't Zilte, Les frères Folmer van Couvert Couvert, Dave De Belder van De Godevaart, Kenny Bernaerts en Pierre Marcolini van de partij. Op zondag tekenen Damien Bouchéry van Bouchéry, Clément Petitjean van La Grappe d'Or, Sang Hoon Degeimbre van l'Air du Temps en Pierre Marcolini present.

Kwallen aan de kust

Aan onze kust zijn de voorbije dagen toenemend kwallen opgedoken. In totaal moesten aan de Midden- en Westkust meer dan 100 mensen verzorgd worden voor kwallensteken. In Knokke-Heist heeft men blijkbaar wat minder last van deze neteldieren. "Er zijn er ook hier" zegt hoofdredder Eric Wybo, "maar voorlopig geen gevaarlijke soorten". De kleine kwallen gedijen bij warm weer en werden door de lichte wind en een rustige zee in de richting van het strand gedreven. Toch was de situatie niet ernstig genoeg om de grote massa badgasten uit het water te halen. Wel werden hier en daar aangespoelde kwallen op een hoop gegooid om ze door de zon te laten uitdrogen.

Teken zondag zélf op het Cartoonfestival

“Sketch” nodigt een aantal kunstenaars uit om tijdens het Cartoonfestival in Knokke-Heist live te komen tekenen. Op zondag 4 augustus zullen ze vanaf 13 uur tijdens hun tekensessie ansichtkaarten maken. De kunstenaars worden geïnspireerd door twee modellen die in het kader van ‘Liefde is…’ in strandkledij zullen poseren. Daarnaast zullen ze ook portretten in verschillende stijlen (gaande van het abstracte tot het realistische) maken van het publiek. De werken die ze ter plaatse maken, kunt u aan democratische prijzen kopen. Ook het publiek wordt uitgenodigd mee te tekenen. Sketch wil zo het publiek dichterbij het creatief proces brengen. Deelnemende kunstenaars zijn: Bart Hellemans, Dimitri 'Jangojim' Sakelaropolus, Britt Raes, Germaine BonkValentine Gallardo, Chiara Lammens , Charlotte Dumortier, Leo Reijnders en Sacha Eckes.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER

1.8.13

Zeehondenpup aangespoeld in Heist

In de Baai van Heist is donderdag een zeehondenpup aangespoeld. Het dier was nog in leven en werd ter verzorging overgebracht naar het Sea Life Centrum in Blankenberge. Dit jaar zijn aan onze kust reeds zeven gewone zeehonden (Phoca vitulina) aangespoeld, waarvan er slechts twee nog in leven waren. Op 21 juli werd een volwassen dier aangetroffen op het strand van Middelkerke. Het ging om een gemerkt exemplaar, dat eveneens een onderkomen heeft gekregen in het Sea Life. De pup die vandaag in de Baai van Heist werd gevonden is ongeveer vier weken oud en weegt te weinig voor haar leeftijd. De zeehond heeft ook een kleine wonde aan de bek. Vermoedelijk is het dier een paar dagen geleden al de moeder kwijtgeraakt. 

Beste juli van de voorbije 10 jaar?

Volgens Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, mag de kust nu al spreken van de beste julimaand in minstens tien jaar. ‘Juli was een echte voltreffer. Zowel alle indoor als outdoor attracties draaiden deze maand op volle toeren’, zegt regiomanager voor de kust Geert Hoorens. Traditiegetrouw blijven de Vlaamse badplaatsen vooral toeristen uit het eigen land rekruteren. ‘De kust bevestigt dat het met ongeveer 80 procent Belgische toeristen een zeer sterk binnenlands product is. De bereikbaarheid en de betaalbaarheid zijn grote troeven, alsook dat men weet wat men mag verwachten’, zegt Hoorens. In Knokke-Heist komen tegenwoordig trouwens ook massaal noorderburen vakantie houden. Met name zijn er veel dagjesmensen uit Nederland die naar onze Oostkust afzakken. Naast het warme zomerweer lagen ook allerlei evenementen zoals Kneistival en Kooza aan de basis van een geslaagde julimaand in Knokke-Heist. 

Knokke-Heist investeert in kansarme gezinnen

Het OCMW van Knokke-Heist probeert duidelijkheid te vinden in de recente cijfers van Kind en Gezin. Recent stelden zij vast dat het aantal arme kinderen piekt in de kustgemeenten. Het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarme gezinnen zou de laatste 3 jaar verdubbeld zijn. Dat betekent dat er in 2012, 26 van de 176 nieuwe inwonertjes in een kansarm gezin zou geboren zijn. Met relatieve zekerheid kan het OCMW zeggen dat dit vooral allochtone gezinnen betreft, waar men op het vlak van opleiding, taal en inkomen laag scoort. Het aantal gezinnen met kinderen onder de 18 jaar die leefloon genieten is in Knokke-Heist de laatste jaren echter sterk gedaald en in 7 jaar tijd zelfs gehalveerd.

OCMW en gemeentebestuur leveren inspanningen
Het OCMW en het gemeentebestuur investeren al jaren in de levenskwaliteit van kansarme gezinnen.  In de Woonwinkel is het aanbod van kwaliteitsvolle woningen bijna verdubbeld, en ook het OCMW heeft 6 woningen ter beschikking speciaal voor deze gezinnen. 

De tewerkstellingsdienst van het OCMW  motiveert werkzoekenden en begeleidt ze om terug aan de slag te gaan. Wie van een leefloon wil genieten moet namelijk een grote werkbereidheid tonen. Anderstaligen met analfabetisme kunnen in het Sociaal Huis terecht voor taallessen die hen voorbereiden op gewone taallessen Nederlands.

Huiswerkklasjes en stadspiraten

Het OCMW kent ook een schooltoelage toe aan kinderen uit kansarme gezinnen en investeert in socio-culturele activiteiten. De gemeente organiseert huiswerkklasjes waar kinderen met leermoeilijkheden (bv. door taalachterstand ) uit de verschillende scholen onder begeleiding van vrijwilligers hun huiswerk kunnen maken. Recent werd het fantastisch mooie project "stadspiraten" gelanceerd,  waar men kinderen uit kansarme gezinnen probeert te stimuleren om deel te nemen aan verschillende culturele activiteiten.

Vreemdelingen in ons kustwater

Aan de kust is er plots aandacht voor een studie die vorig jaar werd verricht door de biologen Pieter Boets, Koen Lock en Peter L. M. Goethals over de grote concentraties exoten in onder meer de havens van Zeebrugge en Blankenberge. Met name een kwart van de schaaldieren zou er volgens het onderzoek van vreemde origine zijn. Bioloog Pieter Boets en zijn collega’s van de UGent beschrijven de toestand in Vlaanderen in het vakblad Helgoland Marine Research. Alleen al bij de grotere ongewervelden, zoals kreeftjes en weekdieren, vonden ze liefst 65 soorten exoten, veertig in zoet en brak water, 25 in de kusthavens. De diertjes zijn vooral afkomstig uit Noord-Amerika en het gebied van de Zwarte Zee, en worden overwegend met schepen aangevoerd. Heel vaak gebeurt dat in het bilgewater van de zeeschepen.

Je kan er HIER meer over lezen: Assessing theimportance of alien macro-Crustacea (Malacostraca) within macroinvertebrateassemblages in Belgian coastal harbours

Bejaarden naar Kooza in Knokke-Heist

In de badstad hebben dinsdag 100 bewoners en hun begeleiders van vzw Bejaardenzorg De Lindeboom een fantastische avond beleefd. Ze gingen namelijk in groep kijken naar de show Kooza van Cirque du Soleil. Drie grote bussen en enkele minibusjes zorgden ervoor dat iedereen vlot ter plaatse geraakte. Bekijk hier de fotoreportage.

Kooza niet te missen in Knokke-Heist nog tot 18 augustus
Praktisch: Je vindt KOOZA naast het treinstation van Knokke-Heist, Natiënlaan, Knokke
Tickets vanaf 34 euro, premiumtickets 104,5 euro


Heetste dag van de zomer in aantocht

Met een piek die mogelijk die kaap van de 30 graden passeert wordt het vrijdag waarschijnlijk de heetste dag van het jaar. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dan ook waarschuwingsniveau 2 afgekondigd. Dat is de op één na hoogste fase.  Ziekenhuizen, pediatrische en psychiatrische centra, bejaardentehuizen, spoeddiensten en artsenkringen zijn, zoals het hitteplan voorschrijft, per mail geïnformeerd over de aankomende extreme warmte. Zieken en kwetsbare bejaarden krijgen morgen extra aandacht om hitteslachtoffers te vermijden. In Knokke-Heist kunnen de meeste inwoners en toeristen gelukkig bij een zeebries en een duik in het water de nodige verkoeling halen. Genoeg water drinken is verder eveneens de boodschap. 

Shantykoor Blankenberge opnieuw in Heist

Museumavonden zonder Shantykoor Blankenberge is als een café zonder bier. Het veertigkoppig mannenkoor geleid door een vrouwelijke dirigent houdt de wind in de zeilen. Meezingen is verplicht! Tussen twee optredens door in Boulogne en het Bretoense Paimpol zijn ze opnieuw te gast in Museum Sincfala.

Een streekgebonden 'Must'
Van in het begin koos het koor voor een echt shanty repertoire, maar de typische Vlaamse zeemansliederen uit de roemruchte IJslandvaart konden niet ontbreken. Aan de kledij werd ook aandacht besteed: allen zijn uitgedost in de typische zeemansplunje van het vissersvolk aan de Vlaamse kust.

In dertien jaar is het Blankenbergse Shantykoor een vaste waarde geworden op alle grote maritieme evenementen in het buitenland alsook in Vlaanderen zoals Oostende voor Anker, Festival van het volkslied aan zee (Oostduinkerke), Vis en Folklorefeesten (Mariekerke) en folkloristische evenementen aan de Vlaamse Kust zoals Paravangfeesten (Blankenberge), Visserijfeesten (Oostende), Zeewijding (Wenduine) en de Havenfeesten (Blankenberge).

Shanty
Voor het ontstaan van het woord "shanty" bestaan meerdere verklaringen. Eén daarvan is dat het woord is afgeleid van het Franse "chanter of chantez", zoals de Franssprekende neger-bootwerkers in New-Orleans het uitdrukten. Anderen zeggen, dat het woord is afgeleid van het Engelse woord "chant", wat zoveel betekent als zingen of een aanduiding voor negerliederen.
Gevarieerde Museumavonden
De laatste Museumavond in Sincfala vindt plaats op 8 augustus. Dan kunt u genieten van het muzikale optreden van de Brugse groep Ambrazar. Ook hier start de rondleiding met gids telkens om 18.30 en 19 uur. Het optreden vindt plaats van 20 tot 22 uur.

31.7.13

Gewelddadige overval in Knokke-Heist

In Knokke-Heist is woensdagmorgen een gewelddadige overval gebeurd. Om 10.45 zijn vier mannen een juwelierszaak in de Kustlaan binnengedrongen. De overvallers bonden de juwelier en zijn vrouw vast en gingen er met een collectie dure uurwerken van door. De juwelier noch z’n vrouw raakten gewond. De twee zijn wel erg geschokt door het gebeuren. De politie kwam onmiddellijk massaal in actie. Langs de uitvalswegen werden wagens gecontroleerd. Onder meer heeft de politie met de wapens in aanslag bestelwagens tegengehouden langs de Dudzelesteenweg tussen Westkapelle en het rond punt van de Heistlaan. Op diverse plaatsen in de juwelierszaak hingen camera’s. De beelden worden momenteel door de politiemensen onderzocht in de hoop de identiteit van de overvallers te kunnen achterhalen. 

Veel kinderen in kansarme gezinnen?

Volgens Kind en Gezin heerst bij een toenemend aantal gezinnen armoede aan de kust. Met name zou dat het geval zijn in Knokke-Heist. Het aantal kinderen dat in een kansarm gezin geboren wordt zou bij 15,4 procent liggen. Dat wordt echter door het OCMW in de badstad genuanceerd. Volgens voorzitter Kathleen van der Hooft is het zo dat het aantal kansarme gezinnen in Knokke-Heist de voorbije jaren flink is gedaald. “In 2005 waren er nog 65 dergelijke gezinnen met personen ten laste, vorig jaar maar 37” aldus van der Hooft.

Bal du Zoute op 7 augustus

Op woensdag 7 augustus pakt Bal du Zoute in Knokke Out uit met een vernieuwd concept en voor de eerste keer met thema “Dreamtime”. Een hele nacht lang zullen de organisatoren de bezoekers onderdompelen in een 'urban fantasy'-sfeertje, compleet met stadspoorten, een sishabar, een bodypaintingcompetitie, een knappe modeshow en nog veel meer. Bovendien krijg je al voor de prijs van een gewoon ticket ook een gratis drankje naar keuze. Alleen een mojito of champagne kan niet.

Met Villa Maria heeft Bal du Zoute ook een perfect passende presenting partner in huis. Al jaren staat Villa Maria voor topmode, leuke accessoires, knappe schoenen, prachtige juwelen en lekkere geurtjes. Een totaalconcept, dus, dat net als Bal du Zoute stijl hoog in het vaandel draagt.

Nog voor het evenement zelf krijg je alvast de kans om een fles champagne te winnen van een andere overtuigde BdZ-sponsor: Laurent Perrier! Dat doe je door een foto van jezelf waarin het thema 'Dreamtime' duidelijk naar voren komt te posten op Instagram, met de hashtag #BalduZouteDream. Stemmen op jouw favoriete foto kan nog tot en met 1 augustus om 12 uur op de volgende pagina:
Tijdens Bal du Zoute zullen de ingezonden foto's door sponsor Notion Technologies vervolgens op ingenieuze wijze worden vertoond aan alle aanwezigen.

Tickets kunnen besteld worden via alle Free Record shops in de Benelux, op volgende voorverkoopadressen in Knokke: Knokke Strand, Knoks Sleep in Style, My Way, Herbies en Dino's. Je kan ook vanuit je luie zetel online je tickets bestellen op https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/FSELUP7T/language/nl

Dreamtime tickets: 25 euro  Group VIP tickets: uitverkocht
Single VIP tickets: 60 euro, hiervoor stuur je een mailtje naar info@dc-productions.be


Wil je nog meer lezen over Bal du Zoute? Ga dan alvast even grasduinen op www.balduzoute.com

Grootste strandschoonmaak

Vanaf de Zwingeul starten vrijwilligers bij onze noorderburen donderdag met de schoonmaakt van de hele Nederlandse kust. Vanaf Retranchement tot Schiermonnikoog wordt alle rommel van het strand gehaald. De vrijwilligers lopen dan in 24 dagen in groepjes van zuid naar noord. Eind augustus hebben ze dan 350 kilometer strand schoongemaakt. Volgens Stichting De Noordzee is het de grootste schoonmaakactie van de Nederlandse kust in de geschiedenis.

BK Beachkorfbal voor teams in Knokke-Heist

De Koninklijke Belgische Korfbalbond organiseert op zaterdag 3 augustus tussen 10 en 19 uur het Belgisch Kampioenschap Beachkorfbal in Nikkis-World ter hoogte van het Heldenplein in Heist. Het gaat om een vrije manche op het sportstrand. Ontdek deze spectaculaire en spannende sport en moedig de spelers luidkeels aan! De toegang is gratis.


De vrije manche in Knokke-Heist wordt voor de allereerste keer gehouden. Vorig jaar vond een eerste succesvol Belgisch kampioenschap plaats in Mol en Antwerpen. Dit jaar is er voor de eerste keer de ‘European Beach Challenge’ in Mol. Daar strijden teams uit heel Europa voor de titel van beste Europese ploeg. In Antwerpen krijgt dan weer de tweede editie van het BK voor senioren z'n beslag.

Culinaria en leescultuur in Knokke-Heist

Van vrijdag tot zondag zal op de Zeedijk in Knokke “Culinaria” z’n keukencontainers opstellen. Dat gebeurt in het kader van het evenement ‘Een dijk vol Auteurs’ bij boekhandel Filigranes. Bezoekers kunnen er genieten van gerechten klaargemaakt door 16 bekende sterrenkoks. Met de chefs gaat het onder meer om de broers Folmert (Couvert Couvert), Dave De Belder (De Godevaart), Sang Hoon Degeimbre (L’Air du Temps) et Clément Petitjean (La Grappe d’Or).  Kortom, voeding voor lichaam en geest in een feestelijke en ongedwongen sfeer.


Je leest er meer over in Le Soir

Zomerlezing Bart Verhaeghe van Club in Knokke-Heist

Op vrijdag 9 augustus om 10 uur geeft Bart Verhaeghe, voorzitter Uplace en Club Brugge in hotel Pavillon het Zoute in de Bronlaan een lezing over “Je leeft maar één keer”. Ondernemer, investeerder en visionair, Bart Verhaeghe is één van de meest succesvolle ondernemers in België. Hij denkt op een schaal die ongewoon is in ons land en is een duizendpoot met een eigen doordachte visie op onze maatschappij, het ondernemerschap en het bedrijfsleven.

Aan de hand van zijn indrukwekkend cv neemt Bart Verhaeghe je tijdens onze zomerlezing mee doorheen 30 jaar ondernemerschap in Vlaanderen. Bart Verhaeghe behaalde een masterdiploma in de rechten aan de universiteit van Leuven en een MBA aan de Vlerick Management School. Gestart als consultant bij KPMG, werd Bart Verhaeghe al snel zelf ondernemer in vastgoed. Hij begon bij Verelst en stampte de logistieke vastgoedgroep Eurinpro uit de grond. In een mum van tijd katapulteerde hij zichzelf, met zijn bedrijf Eurinpro, in de top-100 van de rijkste Belgen. Toen hij die groep verkocht, zag Bart Verhaeghe de nood aan de “all in one” ervaringsbestemming in België en richtte hij in 2007 Uplace op.

Vandaag is Bart Verhaeghe voorzitter en eigenaar van Uplace en Club Brugge. Hij is ook voorzitter van de denk- en doetank Itinera Institute, van het value investment fonds Noorhof Fund, en oprichter en   voorzitter van het Uplace Pro Triatlon Team. Hij is partner bij de Vlerick Business School en bestuurder bij een aantal non-profit organisaties. Bart Verhaeghe inspireert: zijn verhaal is er één over visie, passie en drive. Het belooft een leerrijke morgen te worden waarin ondernemerschap, durven, en anders denken centraal staan.

Praktische informatie
Pavillon du Zoute, Bronlaan 4, 8300 Knokke-Heist T 050 601 210
Vanaf 9.30 uur: onthaal met koffie.  De lezingen beginnen stipt om 10 uur en worden afgerond met een aperitief tot ongeveer 12.30 uur. De voordrachtgevers blijven tijdens het aperitief aanwezig zodat je gesprekken eventueel kunt voortzetten. Voor lunchreservaties neem je best zelf contact op met Pavillon du Zoute.

Tickets:
Prijs: € 15 / € 12,50 (Uitpas) Maximumcapaciteit in Pavillon du Zoute van 150 personen.
Reservatie: Tickets kan je reserveren in het Cultuurcentrum Knokke-Heist. Best op voorhand reserveren om je plaats te garanderen. Tickets kunnen ook online gereserveerd worden, hiervoor heb je een webaccount nodig. Om een account aan te maken neem je contact op met de onthaalmedewerkers van het Cultuurcentrum Knokke-Heist. Er kan niet ingeschreven worden bij Pavillon du Zoute of Standaard Boekhandel.

Gratis boekenbon
Wie aan minstens vier lezingen deelneemt, ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van € 15, te gebruiken tot en met 1 november 2013.

Organisatie
De zomerlezingen zijn een organisatie van Cultuurcentrum Knokke-Heist in samenwerking met Pavillon du Zoute en Standaard Boekhandel.
Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw,
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
T 050 630 430

cc.ticket@knokke-heist.be / www.ccknokke-heist.be

Aanpassing scheepvaartroutes

Vanaf de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist krijgt het Nederlandse deel van de Noordzee deze week een geheel nieuw stelsel van vaarroutes. Medewerkers van Rijkswaterstaat verleggen in twee dagen tijd met drie betonningsvaartuigen alle boeien die de nieuwe vaarwegen markeren. De vaarroutes komen verder uit de kust te liggen en schepen kruisen elkaar minder vaak. De nieuwe routes gaan na vijf jaar van voorbereiding en internationaal overleg in op 1 augustus om 02.00 uur ’s nachts (middernacht UTC). De Kustwacht is verhoogd paraat om de wijziging zo goed mogelijk en zonder incidenten te begeleiden. 

De nieuwe routering moet de scheepvaart op de Noordzee veiliger en efficiënter maken. Bovendien scheppen de aangepaste vaarroutes meer ruimte voor ander gebruik van de Noordzee, zoals de olie- en gaswinning en de aanleg van windmolenparken.

Foto: Rijkswaterstaat 

Carrefour Strandloop Heist

Op vrijdag 09 augustus wordt in Heist de 2de Carrefour strandloop van de zomer 2013 georganiseerd. Dit is na de Zwemloop Sluis, de Carrefour strandloop in Knokke en het zeezwemmen het 4de evenement in rij van een spetterend zomersportseizoen.

De start- en aankomstlocatie van deze massasportklassieker is gelegen op het strand Heist west t.h.v. nieuw sportstrand Heist (voorheen site Zeilclub VVW Heist). Net zoals bij de Carrefour Strandloop Knokke kunnen de deelnemers kiezen tussen 2, 5 of 10 km lopen langs de laagwaterlijn.

De kids starten opnieuw als eerste om 18.45 uur en lopen 2 maal 500 meter richting de Parkstraat. Klokslag 19.30 uur wordt door  Schepen van Sport, Dhr. De Vlamynck het startsignaal gegeven voor de overige afstanden. De deelnemers aan de 5 km lopen tot aan het Casino van Knokke en terug. De deelnemers aan de 10 km lopen door tot aan De Wielingen.

De klassieke ingrediënten van deze succesformule blijven behouden. De tijdsregistratie ((enkel voor 5 en 10km) gebeurt elektronisch. Elke deelnemer ontvangt aan de aankomst een drankje en een medaille en heeft op basis van het borstnummer 50% kans op het winnen van een prijs in natura. Verder zijn er kleedkamers en een vestiaire voorzien. Deelnemers kunnen zich achteraf gratis douchen in sportcentrum Laguna, Krommedijk 32.

Ook dit jaar kan men zich terug vooraf inschrijven via www.knokke-heist.be . Dit kan nog tot en met maandag 5 augustus voor slechts € 2,00 (€ 1,00 voor de 2 km). Daginschrijvingen zijn ter plaatse mogelijk van 18.00 tot 19.15 uur. Bij de daginschrijvingen betaal je € 1,00 meer. De lage inschrijvingsprijs en het zomerse karakter maken van de Carrefour strandloop een echt familiaal sportgebeuren. We hopen om het succes van de Carrefour Strandloop Knokke in juli te herhalen en opnieuw  1200 sportieve deelnemers te mogen verwelkomen aan de start van de Carrefour strandloop in Heist.

Info: Sportdienst Knokke-Heist, E Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist
tel 00 32 (0)50 630 480  strandlopen@knokke-heist.be

30.7.13

Containerfeederdienst Femex 1 doet Zeebrugge aan

De containerfeederdienst FEMEX 1 van de Franse rederij CMA CGM neemt vanaf nu ook de haven van Zeebrugge op in het vaarschema. De m/s Santa Bettina (2.824 teu) loste en laadde voor het eerst deze week aan Container Handling Zeebrugge. Het gaat om een wekelijkse dienst.

Port of Zeebrugge is een belangrijke hub voor de deepsea-containerdiensten van CMA CGM die de kusthaven meerdere malen per week verbinden met het Midden- en Verre Oosten. Door Zeebrugge op te nemen in het vaarschema van de Femex1 wordt de kusthaven verbonden met het Middellandse Zeegebied, in het bijzonder met de Turkse markt. De containerdienst loopt de havens van Ambarli, Haydarpasa, Gebze, Gemlik en Aliaga aan. Ook worden Thessaloniki (Griekenland), Malta, Tanger en Casablanca aangelopen.


“CMA CGM feedert al vanuit Zeebrugge containers naar Scandinavië, de Baltische regio en het Verenigd Koninkrijk. Met de Femex1 naar de Middellandse Zee wordt de rol van Zeebrugge als containerhub voor CMA CGM versterkt”, aldus Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van Port of Zeebrugge.

Vandalen saboteren ondergrondse glascontainers in Knokke-Heist

Voor de 2de opeenvolgende keer hebben vandalen tussen 25 en 26 juli de ondergrondse glascontainer op de hoek van Bayauxlaan en Canadasquare beschadigd. Ook de ondergrondse container op het Michielsplein werd op 29 juli op een zelfde manier gesaboteerd.  Met een scherp mes werden telkens de lussen onderaan het deksel doorgesneden. Hierdoor kan het deksel afgenomen worden en veel flessen tegelijkertijd in de container gegooid. Het lint is echter ook bevestigd aan het mechanisme om de container te ledigen. Hierdoor kan de glasbak niet meer met de kraan opgeheven worden en moet hij handmatig geledigd worden. Dit is echter een tijdrovende en bovendien gevaarlijke taak.

Politie zoekt vandalen
Voorlopig heeft Horizon Net met toelating van het gemeentebestuur dan ook een mobiele glasbol naast de ondergrondse container geplaatst. De beschadiging zal zo vlug mogelijk hersteld worden. Horizon Net heeft ondertussen klacht tegen onbekenden neergelegd bij de Lokale Politie. Om wie het precies gaat is op dit moment nog niet duidelijk. Mogelijks gaat het om werknemers uit de horecasector die hun kratten met lege flessen vlug willen uitkieperen of KMO’s die  de inhoud van hun glasbakken van 120 of 240 liter zo snel mogelijk willen kwijt geraken. Blijkbaar beseffen de daders nog niet dat ze door het doorsnijden van de lussen een vlotte ophaling van het glas ernstig in het gedrang brengen wat niet bevorderlijk is voor de netheid in de omgeving van de glascontainers.      

'Vanthilt on Tour' verhuist vanaf zondag naar Zeebrugge

Marcel Vanthilt en zijn circus verhuizen straks naar het strand van Zeebrugge. In die prachtige setting zal Kurt Van Eeghem Marcel welkom heten. Kurt is in Zeebrugge geboren en getogen. Als jongen verhuisde hij met z'n ouders uit het dorp naar de stationswijk, dichter bij het strand dus… Hij beleefde dan ook heel wat avonturen in de Zeebrugse duinen en zal Marcel en de kijkers wegwijs maken in de badplaats.
Minister Johan Vande Lanotte gaat in tegenstelling tot zijn collega-ministers niet met vakantie en blijft op post. Naast minister van Economische Zaken en Consumentenzaken is hij ook minister van de Noordzee. Nu het windmolenpark op de Thorntonbank - vlak voor de studio – bijna op volle toeren draait, legt de minister uit wat het betekent voor de Vlaming maar ook voor de biodiversiteit in de Noordzee.

'Vanthilt on Tour', zondag 28 juli om 20.55 uur op Eén.

Park De Vuurtoren in Met vier in bed op tv

Siska Leten van Park De Vuurtoren in Heist heeft eind mei deelgenomen aan opnames van het TV-programma “Met vier in bed” (een programma op VTM blijkbaar). De uitzendingen zijn voorzien op maandag 5,  dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 augustus, telkens om 21 uur. Op 8 augustus maak je niet alleen kennis met de vernieuwde infrastructuur die Park De Vuurtoren de voorbije 3 jaar heeft gerealiseerd maar zie je de deelnemers ook kiten in het watersportcentrum Anemos in Duinbergen.

Vier koppels die zelf een B&B uitbaten, verblijven een dag en een nacht in het gastenverblijf van hun collega’s en geven een beoordeling. Ze hebben aandacht voor zowel de accommodatie, het onthaal, de streek en zelfs de bezienswaardigheden. Ieder koppel vertaalt zijn appreciatie in de vorm van ‘bedjes’, die worden uitgedeeld op een schaal van 1 tot 5. De B&B die het grootste aantal bedjes in de wacht sleept, wordt uitgeroepen tot winnaar van de week.
 

Anders dan vorige seizoenen worden er dit jaar ook andere vormen van toerisme aangesneden, tijdens de binnenlandse themaweken. Hoe runnen Vlamingen bijvoorbeeld een camping? Betekent een overnachting op een boerderij totale ontspanning in harmonie met de natuur? Wat kunnen gasten verwachten wanneer ze een verblijf in een kasteel boeken of wanneer ze een gastronomisch weekend reserveren? Je ontdekt het in Met Vier in Bed.

Warm weer hielp zomersolden

Het warme weer heeft de zomersolden in de textielbranche ook in Knokke-Heist weer doen aantrekken. Na een trage start begin juli hebben de zomerse en soms tropische temperaturen in de rest van de maand ervoor gezorgd dat de koopjes een inhaalbeweging hebben gemaakt. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers. Typische zomerspullen zoals shorts, jurken, bikini's en sandalen die in het voorjaar waren blijven liggen, gingen nu vlot over de toonbank. Van bij de start van de solden afficheerden de grotere modeketens grote kortingen tot zeventig procent. Er werden ook opvallend veel kleren en schoenen verkocht die niet gesoldeerd waren. Samengevat: de zomerkoopjes blijven binnen de verwachtingen. 

Kiwanisleden werden orgaandonor

Acht leden van serviceclub Kiwanis Knokke-Zoute hebben zich zopas bij de dienst Burgerzaken laten registeren als orgaandonor. Het was op donderdag 21 maart dat de campagne “Knokke-Heist stemt voor het leven!” officieel op gang werd getrokken. Met een donorzuil als visuele blikvanger wilde Knokke-Heist het thema orgaandonatie voor elke bezoeker aan het gemeentehuis bespreekbaar maken en de Knokke-Heistenaars aansporen om zich te registreren zodat tijd kan gewonnen worden als iemand hersendood wordt verklaard. Sinds het begin van de actie zijn in de badstad 276 nieuwe registraties genoteerd waarvan 6 van verzet en de rest met uitdrukkelijke toestemming. 

Meer dan 400 zeezwemmers in Knokke-Heist

Op zaterdagavond 27 juli vond in Knokke-Heist opnieuw de zeezwemwedstrijd van de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist plaats. De recreatieve zwemwedstrijd in zee werd voor de vierde maal georganiseerd door Fast Forward events uit Gent. Ondanks het stormachtige weer kort voor de middag, werd omstreeks 10 uur door de reddingsdienst en brandweer reeds groen licht gegeven voor de zwemwedstrijd. Er werd door 412 deelnemers gezwommen in 6 categorieën. Via de website www.zeezwemmenknokke-heist.be kunnen de uitslagen worden geraadpleegd.

Een fotoreportage kun je HIER bekijken. 
Volgende laureaten werden door schepen Daniël De Vlamynck op het podium gelauwerd:

Mannen 1500m
1. SISTERMANS Folien
2. MICHAEL Rosuski
3. HEIRMAN Greg

Vrouwen 1500m
1. ROMBAUT Amber
2. WUYTS An
3. VEREECK Sofie

Mannen 500m tot 16 jaar
1. LUYCKX Pieter
2. DE WIT Phil
3. BAERT Milan

Vrouwen 500m tot 16 jaar
1. DE MOOR Jolien
2. VANSCHOORISSE Nikita
3. ROMBOUTS Liesje

Mannen 500m +16 jaar
1. HAERINCK Thibau
2. HINDRYCKX Jan
3. VANTORRE Koen

Vrouwen 500m + 16 jaar
1. DE MUL Shauni

2. VAN NOORDEN Miriam

Kunstenaar Han Yuchen voor het eerst buiten China

Binnenkort is het werk van de Chinese kunstenaar Han Yuchen voor het eerst buiten China te zien, en meer bepaald bij Galerie Berko in Knokke-Heist. Dat gebeurt in het kader van de culturele uitwisselingen tussen België en China. Han Yuchen schildert overweldigende landschappen en de Tibetaanse bevolking met hetzelfde vakmanschap en een enorme rijkdom aan kleuren en lichtschakeringen. Die zijn schatplichtig aan eenzelfde realiteit en authenticiteit als onze negentiende-eeuwse kunstenaars. Hij blijft tezelfdertijd trouw aan zijn traditionele Chinese roots. Han Yuchen is een passionele beoefenaar van de traditie van de Chinese kunst. Hij fotografeert ook. Hij legt een nauwe band tussen zijn foto’s, de kalligrafie en zijn realistische schilderkunst. Tekenen en schilderen deed hij al graag op jonge leeftijd. Hij werd echter zakenman en politicus. Toch bleef hij zijn kunsten  beoefenen.

De tentoonstelling loopt van 3 tot 18 augustus. Berko Fine Paintings, 163, Kustlaan, Knokke-Heist. 

Ark of Creation bij 't Verzet in Knokke-Heist

Jean-Louis Nicéphore, een kunstenaar geboren in Knokke-Heist, thans wonende in de bossen van Portugal organiseert een bijzondere expositie ‘Ark of Creation, Collective Awakening’ in de zaal Jeugdclub ’t Verzet. De expositie gaat door op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus, telkens van 12u tot 22u.

Verschillende vormen van artistieke expressie zullen tijdens de drie-daagse aan bod komen. Naast de schilderijen en sculpturen van Jean-Louis Nicéphore zullen er optredens zijn van lokale bands, wordt er live geschilderd op muziek, komt er poëzie aan bod, enz.

Een barista, een vakman in het bereiden van koffies, zal met een speciale techniek de meest prachtige en uiteenlopende motieven zoals blaadjes, hartjes, enz. met geschuimde melk in de crémelaag van de espresso schenken.

Jean-Louis Nicéphore Janssens werd geboren op 22 maart 1976 in Knokke-Heist. Hij studeerde in 1997 af aan de Brugse Kunstacademie. Van 1998 tot 2008 reisde hij de wereld rond (India, Nepal, Cambodja, Thailand, Indonesië, Marokko, Senegal, Mali, Suriname,...). Zijn schilderijen ontstaan uit action painting. Daarnaast creëert hij monumentale sculpturen in hout. In opdracht van Musea Brugge ontwierp hij de ‘merchandising’ zoals shopping bags, t-shirts, pull’s, enz. Ook het design op de bestelwagen van Musea Brugge is van zijn hand.

Samen met David Maertens, een opkomend talent uit Knokke-Heist is Jean-Louis Nicéphore een collectief van kunstenaars aan het oprichten onder de naam ‘First men Art’. De expositie in het Verzet wordt beschouwd als een try-out. In de toekomst wil men ‘zotte’ exposities organiseren waar nog meer artiesten uit verschillende kunstdisciplines aan bod zullen komen.

Jean Louis Nicéphore:  “We leven in een tijdperk dat mensen meer en meer tegen elkaar in werken in plaats van met elkaar. Het is de bedoeling om samen dingen te ondernemen, want samen zijn we sterk! We kunnen elkaar veel leren en zo ook elkaar groot maken. Zeker artiesten onder elkaar moeten elkaar helpen en de connecties die we over de jaren opgebouwd hebben delen.”

29.7.13

10000 $ tornooi TCDuinbergen: Op en Top Belgische finale

Het 10.000 dollartornooi op TCDuinbergen, met BNP Paribas als hoofdsponsor, is een echte topper geworden. Er waren reeds heel veel inschrijvingen in de kwalificatietabel en na 2 dagen kwalificatiematchen kon men starten met de hoofdtabel. Drie Belgische Rising Stars bereikten de halve finale, Julien Cagnina, Joris De Loore en Kimmer Coppejans. Op zondag 28 juli werd, onder een stralende zon en met heel veel enthousiaste toeschouwers , de finale gespeeld op de Center Court van TCDuinbergen . De vele tennisliefhebbers genoten van een spannende wedstrijd tussen Kimmer Coppejans, winnaar bij de junioren in Roland Garros in 2012 en Julien Cagnina.

Kimmer  won de 1ste set in tie-break, na  een 5-2 achterstand. In de 2de set leidde Kimmer met 4-1 , maar de taaie Julien vocht terug en won de 2e set met 6-4. In de 3de set was de veer bij Julien Cagnina gebroken en Kimmer won overtuigend en verdiend met 6-1.
Tornooileider Christophe Verhaeghe was bijzonder tevreden met de voortreffelijke ondersteuning en de verzorgde accomodatie op TCDuinbergen. Hij had warme woorden van lof voor voorzitter Dany Bailyu en voor  de inzet van tornooiafgevaardigde Ann Verheye en haar echtgenoot Tim Blondeel  en afspraak werd reeds gemaakt voor de rising stars tour in 2014.


Op de foto vlnr Christophe Verhaeghe, tornooileider, Kimmer Coppejans winnaar, Dany Bailyu , voorzitter van TCD.

Kneistival 2013 zit erop

Zornik (zie fotoreportage ) mocht vrijdag deze 28ste editie van Kneistival afsluiten. Koen Buysse besloot zijn concert met de wijze woorden: “Kneistival is echt waar het leukste festival dat ik ken, en dat moet zo blijven”. Geen mens in "de put" die hem wou tegenspreken. Het was inderdaad een zeer geslaagde editie, veel volk en prachtig weer, een prima sfeertje en geen problemen. Zie filmreportage Focus  

Naar gewoonte was het weer een zeer gevarieerde affiche, met The Hollies voor vijftig plussers en Gers Pardoel voor de jonge springertjes. De avond met Spinvis (zie fotoreportage ) was er wat minder volk. Dat lag uiteraard aan de eerder intimistische concerten maar ook dat moet kunnen op Kneistival, zeker na de volksgekte met Milk Inc. de dag ervoor, al waren er veel die Les Truttes liever als headliner hadden zien staan.


Tja, des gôuts et des coleurs ... En wat Milk Inc. betreft: dank zij de samenwerking tussen de organisatie en de veiligheidsdiensten is alles incidentloos verlopen, waarmee bewezen is dat Kneistival ook grotere namen kan verwelkomen mits alles degelijk is voorbereid. Op naar de 29ste editie!

Amateurstation voor Bevrijdingsmars

Nu reeds worden door de leden van de ONZ Oost Kust Radio Club (ON4CLM) de nodige voorbereidingen getroffen voor de Canadian Liberation March Special Event van de radioamateurs. Het is de 32ste keer dat speciaal voor de Canadese Bevrijdingsmars een amateurstation wordt opgezet in de badstad. Er wordt daarbij verbinding gemaakt met amateurs uit de hele wereld. Het station zal bedrijvig zijn op vaste tijdstippen tussen 16 oktober en 15 november. Om het allemaal aantrekkelijker te maken wordt elk jaar uitgepakt met een speciaal prefix voor het amateurstation. Dit keer is dat OQ in plaats van het gewone Belgische ON. 

Voor de eerste uitzendingen moeten we teruggaan naar november 1981, waar toen met succes de radioverbindingen met de 10e Canadese bevrijdingsmars van Hoofdplaat, NL. naar Knokke tot stand werden gebracht.Nadien werd door dhr. Dany Lannoy, bestuurslid van de heemkring ‘Cnoc is ier’ en toenmalig schepen, aan het bestuur van de sectie ONZ gevraagd dit het volgend jaar te hernemen. En zo is het gebeurd tot op vandaag.


Opera on the Beach: Lucrezia Borgia

De beach arena van Nikkis-World ter hoogte van het Heldenplein in Heist vormt op donderdag 1 augustus het toneel voor een vertoning op groot scherm van de opera ‘Lucrezia Borgia’ van Gaetano Donizetti. Het concept ‘Opera on the Beach’ vindt telkens plaats op donderdagavond en verloopt in samenwerking met De Munt. De vertoning start om 21.30 uur. De toegang is gratis!

Lucrezia Borgia is een beruchte gifmengster en ontvlambare intrigante. Ze wekt weerzin én fascinatie op bij de mannen die ze aantrekt. Enkel haar zoon, die bij zijn geboorte aan zijn lot overgelaten werd, lijkt te kunnen ontsnappen aan haar misdadige buitensporigheid. Maar buiten haar wil om wordt hij uiteindelijk toch een van haar slachtoffers. De redding komt te laat. Pas op het moment van zijn dood kan ze hem zijn ware identiteit onthullen…


Nikkis-World biedt tot 1 september tal van activiteiten en events voor groot en klein in de multifunctionele beach arena. Alle activiteiten en meer informatie vindt u op www.nikkisworld.be.

Westkapelse voetbalvelden beter dan die van Club Brugge?

Club Brugge heeft van 18 juni tot 26 juli, met uitzondering van een tussenpauze in Manchester, getraind op de velden van sportcentrum Molenhoek in Westkapelle. Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, heeft persoonlijk zijn lof over onze voetbalvelden uitgesproken. “De voetbalterreinen van Westkapelle verkeren in uitstekende staat en worden perfect onderhouden”. Tegen de mannen van de gemeentelijke groen- en sportdienst van Knokke-Heist zou hij zelfs gefluisterd hebben dat ze zelfs beter zijn dan de eigen trainingsvelden in Brugge…

In Heist wordt het pijproken nieuw leven ingeblazen…

Demonstratiewedstrijd pijproken in Knokke-Heist
In het kader van de succesvolle tentoonstelling over de cafés in Heist-Duinbergen organiseert de heemkring Heyst Leeft in samenwerking met de Koninklijke Rokersclub Heist en het museum Sincfala een demonstratiewedstrijd pijproken in het museum Sincfala op dinsdag 6 augustus aanstaande. De demonstratie gaat van start om 19u. De nodige uitleg zal gegeven worden over het normale verloop van zo’n wedstrijd zodat het publiek kennis kan maken met dit oud volksgebruik.

De traditie van samen een pijpje te stoppen en “prijs te roken” is meer dan een eeuw oud. Het was namelijk in 1883 dat een groepje ”Ware Vrienden” in Heist besloot een Rokersclub op te richten. De bedoeling was om tussen pot en pint een extra ‘verzet’ te hebben tijdens de lange donkere wintermaanden. De vissers konden ’s winters in hun kleine platte schuiten nauwelijks naar zee. Ze breiden netten en boerden allemaal wat, maar hadden in de duistere avonden ook veel vrije tijd. Wedstrijd roken was goed vertier en het was ook heel goedkoop.

Roken zonder rook
Wat velen niet weten is dat bij dergelijke wedstrijd er quasi geen rook in het lokaal aanwezig is.  Immers de arme vissers hadden er in de tijd niets beter op gevonden om hun verblijf in het volkscafé door te brengen met het roken van een pijpje maar wel zo dat men zo lang mogelijk kon genieten van een minimum aan tabak. De kunst is dus om het vuur in de pijpenkop brandende te houden met een minimaal verbruik van tabak. Bij het wedstrijdroken komt het er steeds op aan om de vlam zo lang mogelijk in zo weinig mogelijk tabak te houden; een hele kunst! Dat staat allemaal keurig omschreven in het reglement. Vrouwen kregen 3 gram en mannen 4 gram tabak. Tegenwoordig is dat 3,5 gram voor iedereen. Daarnaast ook twee lucifers en een pijpehouder. Men krijgt twee minuten om de pijp aan te steken. Daarna moet "alle vuur" van tafel verdwijnen. "De kunst bestaat erin de pijp zolang mogelijk te laten roken. Ge moet dus heel zuinige trekjes nemen. Niet-rokers doen dit doorgaans beter dan rokers", zei wijlen André Serreyn een paar jaar geleden. Vroeger werden ook kampioenschappen tussen de diverse clubs in heel de Benelux georganiseerd. Vaak togen de Heistse pijpenrokers met de bus op weg om elders “prijs te gaan smoren”. Regelmatig konden ze daarbij ook de kampioenstitel binnenhalen.


De toegang tot deze demonstratiewedstrijd is gratis.  Iedereen die dat wenst kan het pijproken eens proberen.

Knokke-Heist een grote tuin met kamers

Zo omschrijft de Britse Financial Times onze badstad. Volgens de krant is het één van de hoogtepunten bij een bezoek aan de Belgische kust; een badplaats niet als alle andere. "Beeld je een grote tuin in met allerlei kamers", zo omschreef interieur-designer Jean-Philippe Demeyer het Zoute in het artikel. Hij vergelijkt het chique Zoute met de Hamptons op Long Island in New-York.

Het hele artikel kun je HIER lezen