23.10.13

Sinterklaas en ZWARTE Piet openen eindejaarsperiode in Knokke-Heist

Ondanks de huidige VN-opmerkingen is het Sinterklaas en z’n zwarte helper Piet die bij de start zullen aanwezig zijn van de eindejaarsperiode in Knokke-Heist. Met name gebeurt dat bij de opening van de IJspiste. Verene Shepherd, een mensenrechtenonderzoekster bij de Verenigde Naties, vindt dat het Sinterklaasfeest moet afgeschaft worden. Shepherd is het hoofd van de VN-commissie die onderzoekt of de figuur van Zwarte Piet racistisch is. "De werkgroep kan niet begrijpen waarom men bij ons niet inziet dat dit een terugkeer is naar de slavernij en dat in de 21e eeuw dit feest moet stoppen". 
Wat er ook van is de gemeente Knokke-Heist komt dit jaar duidelijk tegemoet aan de vragen van handelaars die aansturen op het vroeger starten van de eindejaarssfeer in de badstad. De eindejaarsversieringen zullen dan ook in november al in het straatbeeld verschijnen. Dat was vroeger pas nà Sinterklaas het geval. “Dat nam de plaatselijke handelaars echter een grote troef uit handen in de concurrentieslag met andere gemeenten waar al veel vroegelijk de eindejaarssfeer werd opgewekt” zegt Eerste Schepen Maxim Willems. Het is echter duidelijk dat de Kerstman steeds meer veld wint op Sinterklaas en de omstreden Zwarte Piet. De figuur van Sinterklaas is trouwens evenzeer omstreden. Zwarte Piet is echt niet een uiting van racisme en slavernij. Sinterklaas is echter wèl het bewijs dat onze gewesten in de slavernij geraakt zijn van de keizerlijke Roomse kerk. 
De waarheid rond ZWARTE PIET
De huidige VN-problemen rond de Zwarte Pieten heeft de keizerlijke Roomse kerk zich zelf op de hals gehaald. Bij de opkomst van het keizerlijke Christendom heeft Rome er alles aan gedaan om de bestaande gebruiken -in al de aan god onderworpen landen- uit te bannen en te vervangen door Christelijke verhalen. Bij ons was destijds Wodan rond de jaarwissel de brenger van geschenken nadat hij de zon van winterse ondergang had gered. De helper van Wodan heette Oel of Nörwi. Zijn gezicht was zwart (enkel zijn gezicht!) omdat hij bij alle huizen in het rookgat (vandaar nog ons woord ‘oelegat’) of schouw moest kijken om te zien of de kinderen wat voedsel hadden klaargezet voor het achtbenig paard (Sleipnir) van Wodan, en vervolgens recht hadden op geschenken. 
Het Joelfeest (rond 21/23 december) werd door de vroege bewoners van de regio meestal binnen rond het haardvuur gevierd.  Het woord is afkomstig van hjól, in vertaling ‘wiel’, wat slaat op het zonnewiel. Dit is het traditionele winterzonnewendefeest.  In het heidense Joelfeest staat de Oppergod Wodan centraal (Uuodan, Wotan of Odin).  Deze stoere god wordt gesierd met een zware wilde baard en een grote hoed met een flinke rand en een ruime mantel over zijn brede schouders. Naar hem is de woensdag vernoemd: Wodans dag.  Zijn kennis en wijsheid is onbeperkt.  Hij gaf de dichtkunst en de magie van de Runen aan de wereld. Hij verloor een oog tijdens zijn zoektocht naar wijsheid. Wodan heeft ook altijd een speer in zijn handen, wat hij nodig heeft voor de jacht.  Op onstuimige decembernachten raast Wodan met zijn achtbenige schimmel Sleipnir over de wolken, voortgestuwd door de stormachtige winden. Met deze stormwinden kraken de binten, deuren klapperen en blaast de wind de schoorsteen in, wakkert daardoor het vuur van de open haard aan en brengt daarmee licht en warmte.    Wodan jaagt in deze donkerste dagen op de wolf Fenrir. Deze heeft het op de zon gemunt. Lukt het Fenrir de zon te verslinden dan zal eeuwige duisternis over de aarde neerdalen. Maar Wodan verjaagt de wolf en is daarmee de redder van het licht, en het begin van het joelfeest.
De Roomse kerk slaagde er niet in dit feest uit te bannen, en heeft er een nieuw christelijk feest voor in de plaats gesteld: kerstmis, de zogezegde geboorte van Christus.  In het jaar 354 besliste Rome om de datum van kerstmis van 6 junuari te verschuiven naar 25 december.   De kerk heeft vervolgens ook de heidense kwaliteiten van Wodan afgepakt en Christus tot het "licht van de wereld" gebombardeerd. 
Het feest van het Wilde Heir, waarbij de voorvaderen en Wodan via de schouw de huizen binnendringen en Recht en Orde op de wereld herstellen,  werd door de kerk vervangen door het Klaasfeest.  Deze vermeende heilige Nicolaas uit de 4e eeuw was een fervente tegenstander van de leer van Arianus die de goddelijkheid van Christus in twijfel trok.  Nicolaas ging op het Concilie van Nicea in het jaar 325 met Arianus op de vuist.  Hij belandde daardoor in de gevangenis maar haalde uiteindelijk het pleit.  Vreemd is wel dat Nicolaas niet op de officiële bisschoppenlijst van het concilie voorkomt...  In onze streken had Arianus nogal wat aanhang.  Maar de kerk zorgde ervoor dat toen Arianus het pleit verloor ook Wodan er volledig werd uitgetrapt. In z'n plaats kwam Nicolaas uitgedost als een bisschopachtige versie van de Germaans godheid.  Nicolaas met z'n eveneens Batmanachtige mantel zat net als Wodan op een paard, hij reed over de daken in plaats van over de wolken, maar kwam ook via de schouw naar binnen en gaf geschenken aan de kinderen..  Van plagiaat gesproken. 
In de 16e eeuw heeft de kerk nog getracht het Klaasfeest de kop in te drukken, omdat het een 'verbasterde' verering zou zijn van het heidense Wodan. Alleen in onze Lage Landen is het Rome gelukt om het Nicolaasfeest van kerstmis los te weken, elders gaat de verering rond kerstmis (als kerstman) gewoon door. 
Het verhaal van Wodan kan men hier lezen
http://oronieuwsmagazine.blogspot.be/2010/12/waarom-pieten-zwart-zijn.html