25.10.13

Knokke-Heist keurt intentieverklaring goed voor oefencentrum Club Brugge

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft donderdagavond unaniem een intentieovereenkomst tussen beide partijen goedgekeurd. In de verklaring staat dat de badstad de realisatie op de site Molenhoek wil helpen bewerkstelligen op voorwaarde dat de uitbouw van het sport- en trainingscentrum voor de gemeente en voor de lokale voetbalverenigingen een meerwaarde kan bieden en dat de werking van de lokale voetbalvereniging VV Westkapelle hierdoor op geen enkel ogenblik wordt gehypothekeerd. Voor de realisatie zijn de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan en grondverwervingen noodzakelijk. Daarbij zullen gronden van de gemeente ter beschikking gesteld worden en zal ook een stuk grond van de kerkfabriek en een stuk privégrond moeten aangekocht worden. De kosten voor de uitbouw van het Sport- en trainingscentrum zijn ten laste van Club dat hiertoe over een erfpacht van 50 jaar, verlengbaar met 49 jaar, zal kunnen beschikken. Voor de aanleg van de gebouwen en voetbalvelden zou Club Brugge bereid zijn tien miljoen euro uit te trekken. In het nieuwe complex zouden de A-kern, beloften en U19 van Blauw-zwart ondergebracht worden. Zij krijgen vier of vijf nieuw aan te leggen terreinen ter beschikking op de Molenhoek, waar Club trouwens al vier jaar de competitievoorbereiding houdt. Daarnaast worden een fitnessruimte, kleedkamers, medische kabinetten en een restaurant gebouwd. Oppositiepartij N-VA vroeg zich af of het in erfpacht geven van 5ha grond aan Club Brugge voor 99 jaar zou betekenen dat men een eeuw lang de gronden voor niks anders zou kunnen gebruik in een gemeente waar de gronden al zo schaars zijn. Burgemeester Lippens vroeg een hoofdelijke stemming, alhoewel de oppositie aangaf het punt te willen goedkeuren. Het leek erop dat de burgervader zich later wilde kunnen beroepen op het feit dat elk gemeenteraadslid “Ja” had gestemd.