8.3.13

Nog maar één werkwinkel aan de Oostkust?

Om te besparen gaat de VDAB tegen 2015 niet minder dan 43 werkwinkels sluiten. Een werkwinkel is een plaats waar een werkzoekende alle organisaties vindt die hem helpen in zijn zoektocht naar werk. In totaal worden inwoners van 86 gemeenten getroffen. De kans is groot dat er aan de Oostkust maar één bureel behouden blijft, maar of dat Knokke-Heist of Blankenberge wordt heeft de VDAB nog niet beslist. "Het besparingsplan van de VDAB treft de sociaal zwaksten op de arbeidsmarkt", zegt Dirk Mertens, woordvoerder van de liberale vakbond ACLVB. "Zij werden onlangs al getroffen door de vermindering van de werkloosheidsuitkering in de tijd. En nu verdwijnt ook nog eens de werkwinkel in hun buurt." De VDAB wil de minder mobiele werkzoekenden wel nog in hun eigen gemeente helpen, maar dan op afspraak of via een computer.

Walstroom voordelig voor regelmatige havengebruikers

Het studiebureau Ingenium onderzocht in opdracht van het havenbestuur van Zeebrugge en POM West-Vlaanderen of het technisch en financieel haalbaar is om walstroomfaciliteiten te voorzien aan wal en op schepen die regelmatig en voor langere periodes in de haven van Zeebrugge liggen. Voor 25 procent van de calls bleek dit het geval te zijn. Dit is 10 procent van het aantal schepen in Zeebrugge. De walstroominstallatie die in 2000 werd geplaatst aan het Wielingendok bij StoraEnso toont aan dat Zeebrugge toen al een voorloper was wat betreft nieuwe ontwikkelingen in elektriciteitsvoorzieningen aan wal. De verstrengde internationale regelgeving die bepaalt dat zeeschepen enkel nog zwavelarme brandstoffen mogen gebruiken in de Noordzee en in de Europese havens, zorgt ervoor dat havens en rederijen een overschakeling op walstroom steeds sterker overwegen. Die overschakeling betekent echter voor beide partijen een grote financiële investering. De gemaakte walstroomstudie selecteerde welke schepen regelmatig en voor langere periodes (aantal dagen) in de haven van Zeebrugge zijn. Die selectie kwam ongeveer overeen met de helft van de scheepvaartbewegingen in Zeebrugge. Uit de economische haalbaarheidsstudie blijkt dat het voor 25% van de onderzochte schepen nu al economisch interessant is om over te schakelen op walstroom.

Claerhoutvrouwen verhuizen na facelift

Uitgerekend op de Internationale Vrouwendag raakte bekend dat in Knokke-Heist het kunstwerk van Jef Claerhout, Ode aan de Vrouw, verhuist naar de waterpartij in de Wulpenhoek. In het Zegemeer moesten de beelden twee jaar geleden wijken voor de dansende krabben van Panamarenko. De negen beelden van het kunstwerk “Ode aan de Vrouw” werden in 1976 vervaardigd door kunstenaar Jef Claerhout. Het kunstwerk krijgt nu een opknapbeurt en wordt dan te water gelaten in de Wulpenhoek, bij de achterzijde van het project Duinenwater.

Plaats vuilniszakken buiten de werkzone

Tijdens wegwerkzaamheden in Knokke-Heist kan het voor de personen die het werk moeten uitvoeren hinderlijk zijn als er vuilniszakken in de werkzone staan. Ook voor de diensten die het vuilnis ophalen is dit niet praktisch. Het gemeentebestuur wil daarom nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om vuilniszakken steeds buiten de werkzone te plaatsen zolang de werkzaamheden duren. In de Hermans Lybaertstraat zijn de wegwerkzaamheden nog volop bezig en zorgen de buitengeplaatste vuilniszakken voor hinder. De wegwerkzaamheden duren er nog tot eind maart. Het gemeentebestuur wil de inwoners van deze straat dan ook oproepen om zeker nog tot het einde van die periode rekening te houden met bovenstaande oproep.

Nierdialyse mogelijk in Ter Linden vanaf de zomer

Zopas werd de erkenning voor nierdialyse in AZ Ter Linden Knokke-Heist goedgekeurd. Deze extra erkenning kadert in een ruimer raamakkoord tussen het ziekenhuis en AZ Sint-Lucas in Brugge. Voor het Knokke-Heistse ziekenhuis betekent dit een extra troef in het zorgaanbod. In de loop van juni zal het dialysecentrum opstarten. Tegen de zomer kunnen alle nierpatiënten dus in Knokke terecht voor hun dialyse. Voor veel toeristen, die jaarlijks de zomer aan zee doorbrengen, is dit erg goed nieuws. Zij stelden al lang de vraag voor een dialysecentrum ter plaatse. Vanaf deze zomer kunnen ze op hun vakantiebestemming geholpen worden. Ook voor de plaatselijke bevolking is dit aanbod een grote meerwaarde. Na de zekerheid voor de toekomst van campus Blankenberge, het Principieel Akkoord voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de erkenning voor zorgeenheid Intensieve Zorgen in AZ Koningin Fabiola Blankenberge is dit een derde keer heel goed nieuws voor AZ Gezondheidszorg Oostkust.

De raadpleging nefrologie - nierziekten is al geruime tijd operationeel, vanaf juni komt de nierdialyse erbij. Geïnteresseerde patiënten kunnen terecht via het secretariaat interne, T +32 (0)50 63 30 20 om een afspraak te maken. 

Herstel vorstputten nu ook in Knokke

De combinatie van vorst, zout, smeltwater en zwaar verkeer heeft er voor gezorgd dat ook het wegdek van een aantal straten in Knokke-Heist te kampen hebben met zware beschadigingen. De dienst Openbaar Domein heeft in totaal 160 putten op gemeentelijke wegen geregistreerd die ze moeten aanpakken. Op vrijdag 8 maart zullen de gevaarlijkste putten in Knokke met gietasfalt worden hersteld. Het gaat onder meer om volgende straten: Canadasquare, Boudewijnlaan, Albertlaan, Lispannelaan, Keuvelhoekstraat, … Vermoedelijk duurt het werk langer dan één dag. De beschikbaarheid van aannemers die het werk uitvoeren is namelijk beperkt omdat zij ook in verschillende andere steden en gemeenten nog opdrachten moeten uitvoeren. Op 22 maart worden ook de grotere putten aangepakt, onder andere in de Knokkestraat en Zoutelaan. In Heist werden de kritische punten al op 8 februari hersteld.  

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Internationale Vrouwendag

Vandaag Internationale Vrouwendag. Ideaal moment om over dat onderwerp het blog te lezen van Christel Bedert.

7.3.13

Knokke-Heistenaars kunnen vrijdag al inschrijven voor Zwintriathlon

De algemene inschrijvingen voor de Generali Zwintriathlon starten op maandag 15 april om 19.30 uur. Mààr mensen die in Knokke-Heist of Sluis zijn gedomicilieerd kunnen reeds vanaf vrijdag 8 maart inloggen en het inschrijvingsformulier vervolledigen en verzenden. Deze stressloze voorinschrijvingsperiode loopt tot en met maandag 8 april. Zoals men van een alerte boswachter mag verwachten, wordt de lijst met voorinschrijvingen van inwoners van Knokke-Heist na 8 april ter controle voorgelegd aan de dienst bevolking. Om deze controle nauwkeurig te kunnen uitvoeren moet u het formulier met uw persoonlijke gegevens aanvullen met uw rijksregisternummer. De Zwintriathlon krijgt op woensdag 4 september z’n beslag. De vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist organiseer dan namelijk alweer de 15de editie.  

Info Voorinschrijvingsrecht
Voorinschrijvingsperiode voor inwoners van Knokke-Heist en Sluis vanaf 8 maart om 9.00 uur tot en met 8 april om 17.30 uur. Een inschrijving bestaat uit 2 handelingen: de administratieve aanmelding (1) en de betaling van het inschrijvingsgeld (2).

(1) De administratieve aanmelding.
De administratieve aanmelding kan uitsluitend via www.zwintriathlon.be . Surf naar de site, log in met uw gebruikersnaam en paswoord, controleer uw persoonlijke gegevens, vervolledig uw persoonlijke gegevens met uw rijksregisternummer (cfr. achterzijde identiteitskaart) en verstuur het inschrijvingsformulier.
(2) De betaling van het inschrijvingsgeld.
Maak ruim voor 8 april het gepaste inschrijvingsgeld over op rekeningnummer IBAN BE95 0682 4652 8658 (BIC: GKCCBEBB) (Belfius - België) met vermelding Generali Zwintriathlon 2013 + je naam en voornaam. Een gelicentieerde deelnemer betaalt € 35,00, een niet-gelicentieerde deelnemer betaalt € 40,00.
De lijst met de ontvangen betalingen zal vanaf 12 maart te raadplegen zijn op de website, pagina editie 2013/betalingen deelnemers. Deze lijst wordt elke werkdag geactualiseerd.
Een inschrijving is pas definitief als beide voorwaarden (1) + (2) tijdig volbracht zijn.
De lijst van de definitieve deelnemers zal ten laatste op dinsdag 16 april vanaf 19.30 uur opwww.zwintriathlon.be gepubliceerd worden.

Brandweer ruim 4400 keer in actie

Uit het jaarverslag van de Brandweer in Knokke-Heist blijkt onder andere dat de dienst vorig jaar 4405 opdrachten uitvoerde. Dit zijn gemiddeld zo’n 12 tussenkomsten per dag. Ruim de helft (56%) van die opdrachten betroffen dringende medische interventies van de dienst 100. In 2012 moest de brandweer verder 98 keer uitrukken voor het blussen van een vuurhaard. Brandbestrijding bedraagt slechts 2% van de totale opdrachten van de Knokke-Heistse brandweer. Een derde van de tussenkomsten bestond vorig jaar uit andere interventies. Zo werd de brandweer 110 keer opgeroepen voor wateroverlast. Ook voor dieren in nood (114 keer) of gevaarlijke dieren (194 keer) moest de brandweer vaak uitrukken. Regelmatig (252 keer) was de brandweer in 2012 ook preventief aanwezig bij bepaalde evenementen. Opvallend is dat de brandweer ook 165 keer moest uitrukken voor loos alarm. Ook stelde de dienst vorig jaar 410 preventieverslagen op. Het brandweerkorps in Knokke-Heist bestaat in totaal uit 65 personen. Daarvan zijn er 40 beroeps. 22 personen werken als vrijwilliger en 3 personen zijn er werkzaam als administratief personeel. Het volledige jaarverslag kan men HIER downloaden.

Meer vis maar dalende verkoopprijs in 2012

Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek blijkt dat met 17.340 ton verhandelde vis de Vlaamse zeevisserij voor het vierde jaar op rij een stevige stijging boekt. De waarde van de verhandelde vis toont met 64,1 miljoen euro wel een neerwaartse trend. Ook werd minder schol en tong aan de wal gebracht maar ze blijven de meest aangevoerde en economisch belangrijkste vissoorten in onze vissershavens. In 2012 ging het meer bepaald om 4.620 ton aangevoerde schol en 2.750 ton tong of een daling met respectievelijk 4,5 % en 13,3 % ten opzichte van vorig jaar. Het zwakste cijfers is voor de garnalen waar het aantal verhandelde ton afnam met ruim een kwart, tot 245 ton. De prijs per kilo steeg daardoor met twee derde. Kabeljauw zat dan weer in de lift met een stijging van 31 procent, tot 848 ton, wat wel leidde tot een daling van 10 procent op de gemiddelde prijs. Volgens de statistieken was er een duidelijke piek in het najaar met een stijgende vangst van kabeljauw, schol en zelfs garnalen.

Huisarts voor de rechter

Een dokter uit Knokke-Heist met een praktijk in Eeklo riskeert een jaar gevangenisstraf en twee jaar beroepsverbod omdat hij zonder enig medisch onderzoek zware medicatie zou voorgeschreven hebben aan drugs¬verslaafden en ex-psychiatrische patiënten. De 52-jarige dokter kwam in beeld tijdens een opsporingsonderzoek naar drugsverslaafden en drugsdealers. Hij was de huisarts van heel wat verslaafden en had de naam gemakkelijk zware medicatie zoals Xanax, Captagon en Rilatine voor te schrijven. De huisarts heeft de beschuldigingen woensdag echter tegengesproken voor de rechtbank in Gent. De uitspraak is op 27 maart.

Magda Lievens op zondagbabbel

Op zondag 10 maart om 10 uur ontvangt Cas Goossens Magda Lievens voor een zondagbabbel in het Antique Café. Toneel spelen is dé rode draad die door Magda’s leven loopt. Heel jong nog hoorde ze bij haar thuis niets anders dan over ‘het toneel’ en al wat dat aan werk met zich meebracht. Haar vader Georges was immers de drijvende kracht van de toneelkring ‘Pogen’: regisseur, secretaris, penningmeester, hoofdrolspeler, stuwende kracht achter het leescomité enz. Hoe kan het ook anders dat Magda die toneelmicrobe te pakken kreeg. Als kind werd ze ingezet om vaders rollen te helpen instuderen, kaarten te verkopen, affiches te plakken, het tellen van de kassa enz. Alle vrije tijd ging naar het toneel. Ook als figurantje werd Magda heel vroeg op de planken gezet. Op haar 14-15 jaar werd ze tekstvoorzegger (souffleur) en toneelmeester! Toen ze 16 werd, kreeg ze haar eerste rol en op haar 17de werd ze officieel lid van de toneelkring “Pogen”. Tot op vandaag stelt zij al haar vrijetijd ten dienste van het toneel in Knokke-Heist en is als gedreven voorzitster van het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist niet weg te denken uit het culturele landschap van Knokke-Heist.

Tickets: 8 EUR, 7 EUR +55, 6 EUR Uitpas, CJP (Inclusief drankje)

Knokke-Heistse weer in Miss verkiezing

Gaëlle Goossens uit Knokke-Heist neemt straks deel aan de Miss Shopping Flanders verkiezing. De initiatiefnemers gaan daarbij op zoek naar een stijlicoon die zichzelf en anderen in een perfecte outfit kan steken, op een budgetvriendelijke manier. De finale van de wedstrijd vindt plaats op 18 maart in Wevelgem. Daar nemen 22 kandidaten het tegen mekaar op. De kandidaten moeten punten verzamelen en daarvoor moeten ze opdrachten uitvoeren, zoals een radio-interview geven en op vier evenementen aanwezig zijn. Vorig jaar eindigde Gaëlle Goossens zesde in de Miss Coast verkiezing.  De 19-jarige Gaëlle heeft de sportschool in Meulebeke doorlopen en studeert momenteel communicatie management in Antwerpen. Haar hobby’s zijn paardrijden, tennissen en dansen. Gaëlle Goossens mikt op een plaatsje in de top drie en hoopt daarvoor steun te krijgen via Facebook.

6.3.13

460 nieuwe inwoners in Knokke-Heist

Tijdens de periode september-november 2012 hebben zich in Knokke-Heist 460 nieuwe inwoners laten inschrijven. In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, zijn het niet de 60-plussers (21,7%) maar de actieve groep van 20 tot 39-jarigen (34,3%) die de meerderheid van de inwijkelingen vormen. De leeftijdsgroep van 0 tot 19 jaar is goed voor 16,1%. De categorie 40 tot 59 jaar vormt 27,8% van de nieuwe inwoners. Traditiegetrouw is het grootste aantal nieuwe inwoners afkomstig uit de provincies West-Vlaanderen (27,6%), Oost-Vlaanderen (17,4%) en Antwerpen (13,3%). 20,9 procent van de nieuwe inwoners komt uit het buitenland.

Jonge Knokke-Heistse kunstenaars vallen in de prijzen

Tijdens het avondlijk openingsfeest van de jeugdboekenweek in bibliotheek Scharpoord werden de prijswinnaars van de tekenwedstrijd bekendgemaakt. De winnaars werden uit ruim 800 tekeningen gekozen.55 klassen uit de gemeente namen aan de wedstrijd deel. Gastjurylid Ann De Bode was erg onder de indruk van de wijze waarop leerkrachten de creativiteit bij hun leerlingen stimuleren. Het kiezen was opnieuw erg moeilijk. In heel wat tekeningen zag Ann De Bode een inspiratiebron voor haar eigen werk. In de bibliotheek Scharpoord kun je nog tot 15 maart de tekeningen bekijken en de FIMO kunstwerken van Ann De Bode tot einde paasvakantie.

1ste prijs: Adonisa Kodraliu 1ste leerjaar Zwinstede
2de prijs: Fauve Vermeersch 6de leerjaar De Vonk-Zevenkote
3de prijs: Magalie Segaert 3de leerjaar A Margareta
Lennert Deman 2de leerjaar Het Anker
Hope Baert De Vuurtoren
Matthias Monbaliu 1ste leerjaar A  Margareta
Quinten Verhegge 1ste leerjaar B  Keuvelhoekschool
Andy Doossche 5de leerjaar B  Keuvelhoekschool
Camilie Diericx 1ste leerjaar Duinenkind
Kornkong Chanakarn 2de leerjaar Het Anker

90 jaar vtbKultuur en 60 jaar Volksontwikkeling

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vieren vtbKultuur Knokke én de samenwerking Volksontwikkeling Knokke-Heist feest. De vereniging vtbKultuur Knokke is dan 90 jaar jong en Volksontwikkeling 60 jaar. Vrijdagavond is er om 20 u. de slotavond De Azoren met Jean-Pierre en Mieke Demarsin in het Cultuurcentrum Scharpoord met aansluitend een receptie waarop iedereen welkom is. Op zaterdag is het echt feest met om 12.30 u. in Ten Bos, Blinckaertlaan een feestlunch met receptie, feestmaal én heerlijke jazz- en croonermuziek van het King Jazz Trio met Frederik Torresan, Thijs De Bree en Chris Van Kerckhove. vtbKultuur Knokke organiseert jaarlijks in samenwerking met Davidsfonds Knokke in Volksontwikkeling Knokke-Heist 15 unieke avonden met reisreportages, spreekbeurten over actuele onderwerpen, concerten, theatervoorstellingen i.s.m. Cultuurcentrum, lezingen i.s.m. Oostkustacademie alsook exploratiefilms.

Een stukje geschiedenis

De beweging vtbKultuur – vroeger VTB-VAB – werd in Knokke opgericht in 1923 door dokter De Beir (vader van mevrouw De Beir, weduwe van wijlen Ere-Burgemeester Eugène Mattelaer). Daarna werd de hr. Godefroy, vader van de weduwe van wijlen Herman Aernoudts, de vertegenwoordiger, zoals de voorzitters vroeger genoemd werden. Tot 1973 leidden Valère Allary, Ward Vervarcke, Fernand Quintens, Gaston Van Lede, Paul Geerinckx en journalist Jan De Groeve de beweging. Vanaf 1974 trok Jacqueline Vermael de vereniging met in het bestuur o.a. ook Hugo Maene. In 1980 werd het bestuur uitgebreid met Liliane Vergauwen, Gilbert Verbraecken en in de jaren ’90 Firmin Laute, Dominiek Segaert en in 2002 Rosa Desloovere tot vorig jaar ook Philippe Van Hoorebeke erbij kwam. In 1999 vierde de afdeling het 75-jarig bestaan met een afdelingsreis naar Trier en een Scandinavond. De start van het werkjaar 2008-2009 was meteen ook het afscheid van Jacqueline Vermael als voorzitster, officieel vtbKultuur-vertegenwoordigster. Zij werd opgevolgd door Dominiek Segaert, bijna 30 jaar actief in de werking Volksontwikkeling waarvan 14 jaar voorzitter Davidsfonds. Jacqueline werd passend gehuldigd. Op 14 maart 2010 verloren we Jacqueline Vermael als boegbeeld van vtbKultuur in Knokke die ook erg actief was als penningmeester van de Cultuurraad en lid van het beheersorgaan van de vzw Cultuurcentrum. De samenwerking Volksontwikkeling ontstond enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog en officieel in 1952 onder impuls van wijlen ere-voorzitter en ere-burgemeester Dr. Eugène Mattelaer. Vanaf 1952 ontstond ook het beroemde gulden boek met daarin alle activiteiten van de samenwerking tussen vtbKultuur (vroeger VTB-VAB) en Davidsfonds. Voorzitters van de samenwerking Volksontwikkeling waren achtereenvolgens Dr. Debeir, Dr. Eugène Mattelaer, Dr. Pat Ketele, Gaston Van Lede, Herman Aernoudts, Dirk Goossens, Roland Poelvoorde en huidig voorzitter Dominiek Segaert. Van het samenwerkingsverband vtbKultuur en Davidsfonds (Volksontwikkeling) zijn bijna 600 gezinnen lid. 

Een gezinskaart kost vanaf het volgende werkjaar 2013-2014 slechts 30 EUR en is geldig voor alle inwonende gezinsleden en biedt ook maximum twee Uit-passen aan. Aan het programma 2013-2014 wordt eerstdaags de laatste hand gelegd en het belooft opnieuw een schitterend programma te worden. Vermelden we zeker ook de uitstekende samenwerking met het Cultuurcentrum en Oostkustacademie. Meer info over de werking: www.vtbkultuurknokke.be en www.davidsfondsknokke.be of bij Dominiek Segaert (0479691865) en Annie Poissonnier (0474291968)

Op de foto van links naar rechts, zittend: Gilbert Vancaillie, Annie Poissonnier (voorzitster Davidsfonds Knokke), Dominiek Segaert (voorzitter vtbKultuur Knokke en Volksontwikkeling) met kunstwerk Cultuurdrager 2012 van Nic Billio, Philip Hemschoote, 2de rij: Luc Van Belleghem, Liliane Vergauwen, Rosa Desloovere, Ann Landschoot, Firmin Laute, 3de rij: Jean-Pierre Sabbe, Philippe Van Hoorebeke, Chris Anseeuw, Guido Van de Sompele, Christopher Beausaert.

e-ID kaartlezers gratis gebruiken in de bibliotheek

Wie gebruik wil maken van een e-ID kaartlezer, hoeft die niet speciaal te kopen. In de openbare bibliotheek in Knokke staan 20 computers met internettoegang waarop ook de nodige software is geïnstalleerd voor het gebruik van de kaartlezer. De kaartlezer zelf zit ingebouwd in het toetsenbord van de computers. Het gebruik van de computers met bijhorende kaartlezer is volledig gratis. Om met uw elektronische identiteitskaart aan de slag te kunnen, moet men beschikken over een kaartlezer. Die maakt de communicatie mogelijk tussen de computer en de microchip in de identiteitskaart. Op die manier kan men bijvoorbeeld makkelijk de elektronische belastingaangifte invullen, maar ook voor studenten is het een handige toepassing. Sinds vorig jaar mogen zij namelijk maar 5o dagen werken. Die dagen kunnen ze slechts op 1 manier controleren en dat is via de site www.studentatwork.be. Hiervoor moeten ze een e-ID kaartlezer gebruiken en aan hun computer koppelen. Gezien er weinig andere toepassingen zijn waarvoor zij de kaartlezer zouden gebruiken is het waarschijnlijk dat het overgrote deel van hen zelf geen e-ID kaartlezer heeft. De computers in de bibliotheek zijn voor hen dus een ideale oplossing.

Nieuwe sessie start-to-run Knokke-Heist

Jogclub Oostkust organiseert vanaf donderdag 7 maart de 24ste sessie van de start-to-run in Knokke-Heist. De bedoeling van het initiatief is om in 10 weken probleemloos 5 km te kunnen lopen. De ervaring leert dat iedereen dit kan, van jong tot oud. Voor zij die al lopen is er tevens een sessie om 10 of 15 km te leren lopen. Dit alles staat onder de deskundige begeleiding van Ingrid Boydens, Erna Ots, Bert De Brabandere en Pierre Vande Langerijt. Met een miljoen beoefenaars is joggen trouwens onze favoriete sport. De sportende Vlaming wordt steeds talrijker, ouder, vrouwelijker en individualistischer. Van alle sportactieve Vlamingen hult 30 procent zich op regelmatige basis in jogplunje. In 1979 was dat slechts 4 procent." Ook in Knokke-Heist zijn de voorbije jaren heel wat inwoners gestart met joggen. Al 1.953 lopers uit onze regio namen deel aan start-to-run. Een pak onder hen sportte nadien verder en nam vorige zomer deel aan de Knokke 10K, de strandlopen, aan de finishers triathlon, de poldertriathlon en enkelen zelfs aan de zwintriathlon... De nieuwe start-to-run sessie is voor de ‘ladies’ trouwens de ideale voorbereiding voor de 4KM ladies run op 1 mei in Knokke.

Meer info :
Op 7 maart 2013 een nieuwe sessie van 5, 10 of 15 km op het Olivierstadion te Knokke. We beginnen om 19u30. Inschrijven kan ter plaatse vanaf een half uur voor het aanvangsuur of via email (debrabandere@gmail.com) of via telefoon (050/60.83.44). De prijs is 20 euro voor 10 lessen (begeleiding en verzekering inbegrepen). Er kan ingeschreven worden tot en met de derde week (21 maart 2013).

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Op 21 maart zet Knokke-Heist de lente in met een bijzondere actie! Een oproep om u te laten registreren als orgaandonor. In de hall van het gemeentehuis van Knokke staat vanaf 21 maart om 17u een plexiglazen zuil. Wie zich positief registreert als orgaandonor kan vanaf dan een groen balletje in de zuil deponeren. Bij elke negatieve registratie, wanneer u zich dus officieel verzet om orgaandonor te worden, komt er een rood balletje in de zuil. In Knokke-Heist zijn er per 28 februari 2013 slechts 417 positieve registraties gebeurd. Op 33.612 burgers is dat weinig. In België is iedereen in principe orgaandonor, tenzij men hiertegen uitdrukkelijk verzet aantekent. In de praktijk is er geen enkele dokter die zonder toestemming van de familie organen van een overledene zal wegnemen. En zo sterven nog altijd twee mensen per week omdat ze niet op tijd een orgaan kunnen krijgen. Vandaar is het belangrijk dat men zich laat registreren, hetzij als orgaandonor hetzij om hier verzet tegen aan te tekenen. Ook de Serviceclubs in de gemeente steunen de actie. JCI en Soroptimist stappen alvast mee en lanceren een oproep naar hun leden om zich te laten registreren.

Droefheid om heengaan van Rik De Saedeleer

In Knokke-Heist werd met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Rik De Saedeleer. De legendarische voetbalcommentator is 89 geworden. Hij werd geboren in Mechelen in 1924, maar woonde al geruime tijd in Knokke-Heist. Tijdens z’n carrière speelde hij onder meer voor Racing Mechelen en FC Tremelo. Later werd de ex-voetballer wereldberoemd met uitspraken als 'Daar is em, daar is em!' en 'Dag moeder!', die hij tijdens de hoogdagen van de Rode Duivels gretig door de microfoon riep. In 2008 werd hij bekroond voor zijn hele tv-carrière. De Saedeleer maakte naam als enthousiaste en humoristische commentator. Toen Georges Grün de nationale ploeg van België ten koste van het Nederlands elftal naar het WK van Mexico (1986) loodste, zei De Saedeleer: 'Grün. Oh. Het is om geel van te worden.' Over de doelman van de nationale voetbalploeg van El Salvador zei hij: 'Hij moet zich inmiddels wel in zijn thuisland wanen zoals er op hem geschoten wordt.'

Knokke-Heistse tumblers scoren in Oekraïne

Vier gymnasten van de Gym Knokke-Heist hebben zopas in de Oekraïne samen met hun trainster het beste van zichzelf gegeven op de " Stars above the Boug River". Dat is een hoogstaande internationale wedstrijd voor tumbling & acro-gym. Het bezoek begon in mineur omdat de 9 valiezen pas na 3 dagen ter bestemming in Vinnitsa aankwamen. Zoals verwacht was de weerstand uit Rusland, Moldavië en Oekraine,...bijzonder zwaar. Toch slaagden de vier tumblers erin zich te plaatsen voor de finale. Ondanks het feit dat de Russen met een nog hogere moeilijkheidsgraad aan de start kwamen behaalden twee van de 4 gymnasten uit Knokke-Heist een schitterende podiumplaats.

Uitslag "Stars above the Boug River":
3de plaats miniemen Laura Bloes 
3de plaats beloften Hannah De Pauw
4de plaats beloften Magali Bloes 
5de plaats juniores Margaux Dedeene

5.3.13

Beeld van Antony Gormley rijst op uit de branding

Inwoners en bezoekers van Knokke-Heist kunnen vanaf nu op het strand een nieuw kunstwerk bekijken. En dat dankzij een kunstmecenas die onbekend wenst te blijven. De voorbije dagen werd het beeld van de wereldberoemde Engelse beeldhouwer Antony Gormley OBE geplaatst op strandhoofd 14 ter hoogte van Surfers' Paradise. Het beeld heeft de vorm van een gestileerde menselijke figuur van 1,91 meter hoogte. Het is van massief gietijzer en weegt 630 kg. Het bekendste werk in Groot-Brittannië van de 62-jarige beeldhouwer is de “Angel of the North” bij Gateshead langs de A1 autosnelweg naar het noorden. Die ‘engel’ torent 20 meter hoog met een vleugelwijdte van liefst 54 meter. Gormley ontving in 1994 de Turner Prize en werd in 1997 door de Britse koningin onderscheiden met de Order of the British Empire. In 1999 ontving hij ook de gegeerde South Bank Prize for Visual Art.

Minder olielozingen in zee, maar…

Jaarlijks lozen schepen een half miljoen liter olie in de Noordzee, vooral na zonsondergang. Dat zegt misdaadeconoom Ben Vollaard op basis van cijfers van patrouillerende Kustwachtvliegtuigen. Toch blijkt uit zijn onderzoek dat het aantal olielozingen de voorbije tien jaar met ruim driekwart is afgenomen, maar desondanks nog steeds enorm is. Mogelijke verklaringen voor de afname zijn de bouw van milieuvriendelijke schepen en lagere productie van oliehoudende afvalstoffen, betere afgiftemogelijkheden en scherpe controles in havens. Het kan ook te maken hebben het toenemen van de milieubewustheid van de bemanning, suggereert Vollaard. Maar de olielozingen zijn mogelijk ook verplaatst naar andere zeegebieden. Het illegaal lozen van afvalstoffen met olie erin verdubbelt namelijk na zonsondergang, wat aangeeft dat het nog steeds populair is. De pakkans is klein doordat luchtwaarnemers van de Kustwacht niet vanuit een vliegtuig in het donker kunnen zien of een vlek uit minerale olie of uit een andere substantie bestaat.

Tramverkeer verstoord tot circa 13u

Sinds dinsdagmorgen is het tramverkeer tussen Knokke-Heist en Oostende verstoord. Dat komt omdat in Oostende de Demeybruggen openstaan. Dat is het gevolg van een probleem met de computerbesturing. De trams van De Lijn kunnen derhalve geen gebruik maken van de bruggen in kwestie. Reizigers vanuit Knokke-Heist moeten tijdelijk in Wenduine Harendijke de tram verlaten en overstappen op bussen die naar het station van Oostende rijden. De Lijn denkt dat het tramverkeer dinsdag rond 13u zal genormaliseerd worden en dat de trams dan opnieuw in een keer van Knokke naar Oostende zullen kunnen rijden.

Weer strandopkuis aan de kust

Net voor het begin van het nieuwe seizoen is er op zondag 24 maart ook in Knokke-Heist weer de jaarlijkse Beach Clean Up. Om de editie 2013 nog meer weerklank te geven en écht het belang van een proper strand te onderstrepen werden een aantal stappen ondernomen. Er worden zoveel mogelijk vrijwilligers warm gemaakt ten einde het volledige strand een grondige beurt te geven. In de badstad doen ondermeer alle strandclubs mee aan dit initiatief: VVW Heist, RBSC Duinbergen en Zoute en Surfers’ Paradise. Voor Surfers’ Paradise betekent deze Beach Clean Up al meteen de 10e editie daar de vereniging lang geleden al inpikte op de toen georganiseerde “Lenteprik”. Frank Vanleenhove had tijdens een bezoek aan Australië in 1999 namelijk daar het goede voorbeeld gezien.

Studio Brussel komt op zondag 24 maart van 13 tot 18u trouwens live uitzenden van op Surfers’ Paradise. Dit zal niet alleen de nodige “Swung” geven aan het geheel en mensen naar het strand lokken, maar zal ook de gelegenheid geven om de initiatiefnemers en aanwezigen tijdens korte interviews aan het woord te laten. Om 17 h wordt dan ook het resultaat van over de ganse kust bekend gemaakt. Het evenement verloopt met medewerking van onder meer de Gemeente en Toerisme Knokke-Heist, Surfrider Foundation Europe, Fast Forward Events, CO2 logic, de Planet Managers, Tiany Kirilov, vzw Sportive en Jill Shaw. 

Omruilactie piaftoestellen verlengd

Het gemeentebestuur heeft beslist de omruilactie van piaftoestellen in Knokke-Heist verder te zetten. Het Piaftoestel is een individueel, elektronisch parkeertoestel dat elke bestuurder in staat stelt het parkeergeld te betalen. De oude piaftoestellen die nog met piafkaarten werken, kunnen tot 15 april omgeruild worden voor een nieuw oplaadbaar piaftoestel tegen een gunstprijs van 23 euro. De normale prijs is 33 euro. Piafkaarten zijn niet meer te verkrijgen bij de leverancier. Bestaande kaarten van Knokke-Heist kunnen opgebruikt worden of de waarde kan overgezet worden op het nieuwe toestel. Nieuwe piaftoestellen kunnen zowel in de parkingshop als thuis opgeladen worden. Het maximum oplaadbedrag is 100 euro. Per oplaadbeurt wordt een transactiekost aangerekend van 8,26 %. Indien u via internet wenst op te laden komt daarbovenop nog een kost van 2,95%. Nieuwe piaftoestellen zijn te verkrijgen in de parkingshop.

Calais in de krimp & MyFerryLink concurrentievervalsend?

Het faillissement van Sea France heeft ervoor gezorgd dat de haven van Calais er vorig jaar flink op achteruit gegaan is. De macht van P&O en de start van de ferries van de groep LD Lines/DFDS heeft dat niet kunnen beletten. Er werden 13 procent minder vrachtwagens verscheept in de Noord-Franse haven. Dat zorgde voor een daling van het vrachtvolume met 11,2 procent. Ondertussen gaat het ook MyFerryLink, de opvolger van Sea France, niet voor de wind. De Britse mededingingsautoriteit zal op 14 april aanstaande uitspraak doen over het al of niet wettig zijn van het bestaan van deze nieuwe Franse Kanaalferryoperator, die in feite een onderdeel is van de Eurotunnel-groep. Maar nu al lekte via de BBC uit dat de mededingingswaakhond het bestaan van MyFerryLink concurrentievervalsend vindt voor de andere veermaatschappijen. "ET (Le Shuttle) en MFL" hebben een te grote concentratie van capaciteit die marktverstorend werkt, heet het. De activiteit van MFL zou dan ook moeten worden stopgezet. Schepen werden bijvoorbeeld ook te goedkoop overgekocht waardoor de werkingskosten vervalst werden. ET ontkent deze stellingen en beweert dat de coöperatieve MFL marktconform werkt en dat het beleid los staat van het acquisitiebeleid van Le Shuttle.

Woensdag hinder oronieuws

De mogelijkheid bestaat dat het aanleveren van het lokale nieuws op woensdag 6 maart beperkt of helemaal onmogelijk wordt door een stroomonderbreking. Eandis heeft namelijk laten weten dat de straat waar de redactie gevestigd is het van 8u ’s morgens tot 16u ’s namiddags mogelijk zonder elektriciteit zal moeten stellen wegens geplande werken.

4.3.13

Kunstenaarsgesprek met Ronny Delrue

Deze maand start deKunstAcademie met een reeks kunstenaarsgesprekken. Het reflecteren en communiceren over je werk en je eigen artistieke activiteit is, naast het maken en het presenteren ervan, een elementair onderdeel van een kunstopleiding. Een artistiek discours is echter net zo moeilijk in regeltjes vast te leggen als de artistieke praktijk. Het ongelimiteerde vocabularium kan je niet enkel ontginnen binnen de muren van het atelier. Daarom gesprekken met kunstenaars. Het eerste gesprek vindt plaats op donderdag 7 maart van 18 tot 21 uur. Ronny Delrue is tekenaar en schilder en geeft les aan Luka, kunsthogeschool in Gent. Vorig jaar publiceerde hij bij wijze van doctoraat een boek waarin interviews met 6 kunstenaars werden gebundeld: Roger Raveel, Anne-Mie Van Kerckhoven, Philippe Vandenberg, Kris Fierens, Luc Tuymans en Katleen Vermeir. Voor hem openden ze de deuren van hun atelier en praatten urenlang over ‘de angst voor het witte doek’, het omgaan met ‘foutjes’ tijdens het werkproces...

Knokke-Heistse jeugdleiders verbroederden in Achouffe

Vorige maand trokken 57 jeugdleiders van verschillende jeugdbewegingen uit Knokke-Heist naar het schilderachtige dorpje Achouffe. Het leidingsweekend in Achouffe is stilaan een leuke traditie, want het was voor de derde keer dat leiders van de KSJ, FOS, SVG, CHIRO en leden van de jeugdraad verbroederden in dit uniek decor in de Ardennen. Het weekend werd door het gemeentebestuur en de Jeugdraad georganiseerd. Op die manier willen ze de leiders bedanken voor hun medewerking aan ‘Freexz’. Op vrijdagavond werden 57 jeugdleiders gedropt in de buurt van Achouffe. Ze werden opgedeeld in verschillende groepen die bestonden uit leden van alle jeugdbewegingen. Op die manier leerden ze elkaar beter kennen en werd het groepsgevoel meteen aangewakkerd. Door middel van een GPS wandeling moesten ze de weg naar het kamphuis terugvinden. Op zaterdag ontdekten de groepen in en rond Achouffe verschillende internationale standjes, waar een specialiteit van het land aan bod kwam. Zo konden ze bier proeven in België, hun paracommando capaciteiten tonen in Duitsland en hun kunnen tonen op de highland games in Schotland. 

Natuurpunt is klaar voor de paddentrek

Met de geleidelijk hogere temperaturen maken de padden- en bruine kikkerpopulatie van het Koningsbos zich op voor de jaarlijkse trektocht naar hun geboortevijver om zich voort te planten. De trek is niet zonder risico’s: wegverkeer en allerhande obstakels maken de tocht levensgevaarlijk. Honderden van deze amfibieën sneuvelen onderweg. Natuurpunt Knokke-Heist, in samenwerking met het gemeentebestuur Knokke-Heist heeft ook dit jaar een ‘Marshall-plan’ klaar. Vanaf nu tot eind april wordt elke avond van 20 tot 22 uur met mensenhanden een figuurlijke levensbrug gevormd om duizenden dieren veilig naar hun paarvijver te gidsen. Dat gebeurt met hulp van vele vrijwilligers en logistieke ondersteuning van de Technische Uitvoerende Dienst van de gemeente, plaatselijke politie en de Landschapswacht van de Provincie. Het actieterrein waar gedurende een paar weken in het voorjaar amfibieën worden bijgestaan situeert zich vooral in de omgeving van de rotonde waar Eiken- en Boslaan mekaar kruisen t.t.z ter hoogte van ‘de hul van Lippens’. De zone wordt ingrijpend tot reddinggebied ingericht. Verkeersborden (rode driehoek met zwarte pad/kikker) moeten de argeloze automobilist aanmanen tot voorzichtigheid. De rand van het Koningsbos wordt vakkundig afgerasterd door de provinciale landschapswacht en tegelijkertijd wordt, eveneens aan de bos-zijde van de bedrading, om de 10m een emmer in de grond gegraven, als soort valkuiltje voor de trekkende amfibieën.
Van zodra de nachttemperaturen boven de 5° bedragen, ontwaken de amfibieën. Bij duisternis en regen of hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken instinctief naar waterplassen. De mannetjes starten hun trek naar de voortplantingspoelen vroeger dan de vrouwtjes, maar ze doen er ook langer over. Ze nemen onderweg namelijk de tijd om een partner te zoeken. Eenmaal de mannetjes een vrouwtje hebben gevonden, grijpen ze met de sterk gespierde voorpoten het lichaam van de partner vast in de paargreep en laten zich meevoeren naar de voortplantingspoel. Bij het dwarsen van de Boslaan kunnen heel wat verkeersslachtoffers vallen. Van iedere amfibie die wordt geëvacueerd, registreert Natuurpunt nauwkeurig de soort en het geslacht. In topjaren, zoals 2006 en 2010 werden meer dan 4.000 species overgezet.

Extra vrijwilligers kunnen contact opnemen met  stefaanbrinckman@gmail.com

Voetbal in de regio

Voor de regionale ploegen is het een voetbalzondag zonder uitschieters geworden. In Tweede Provinciale A speelde FC Knokke op eigen terrein 2-2 gelijk tegen Eendracht Hooglede. Oudenburg versloeg VV Westkapelle met 4-1. In het klassement blijft FC Knokke op de derde plaats met 42 punten. Westkapelle zakt naar 12de positie met 25 punten. In Derde Provinciale B eindigde de partij tussen FC Heist en Oedelem in 2-2 gelijkspel. Moerkerke won van Zandvoorde met 3-2. Heist blijft klassementsleider met 49 punten. Moerkerke staat op 6 met 35 punten. In Vierde Provinciale B tenslotte speelde Zeebrugge 1-1 gelijk tegen St Joris. Zeebrugge staat 3de in de rangschikking met 38 punten.

“De Ster” heropende z’n deuren

Zaterdag heropende in de Knokkestraat 16 in Heist de welbekende Frituur “De Ster” z’n deuren. Aan het roer staat nu het jonge en dynamische paar, Shannon Verwilst en Ismael Ben Amar. Beiden hebben reeds ruime ervaring opgedaan in de Horeca en vonden het moment gekomen een eigen zaak te starten. De ouders van Shannon runnen reeds geruime tijd een modezaak in buurgemeente Sluis. Ismael stond reeds gedurende 7 jaren de voormalige frituuruitbater Kurt Kesteloot bij en leerde zo de finesse van het vak. Opmerkelijk is alvast dat beiden, ondanks hun hogere studies, toch gekozen hebben voor een carrière als zelfstandig ondernemer. Voorzitter van de Raad voor Lokale Economie Anne Vervarcke-Pattyn en lokale vertegenwoordiger Jean-MarieD’hondt (dagbladhandel Scoobydo) waren dan ook zeer verheugd het jonge koppel in de bloemen te zetten en te feliciteren met hun initiatief. 

Foto: van links naar rechts Jean-Marie D'hondt, mama van Shannon, Shannon, Ismael , mama van Ismael, voorzitter Anne Vervarcke-Pattyn

Willy en Louisette baten al 45 jaar café uit in Knokke-Heist

Willy Hungenaert en Louisette Ghevaert houden samen al 45 jaar café in Knokke-Heist. Op 1 maart 1968 begonnen ze in café den Anker in Heist. Toen Louisettes vader overleed besloten ze om in 1975 zijn schilderwinkel ‘Albatros’ om te vormen tot een café. Na 25 jaar was het tijd om het iets kalmer aan te doen en ruilden ze in 2000 de Albatros in Heist voor Café de Vouwte in Ramskapelle. Ondertussen staan ze daar samen ook al 13 jaar achter de toog. En hoewel ze beiden 70 jaar worden, doen ze het nog steeds met hart en ziel. Aan stoppen wordt na al die jaren dus nog niet gedacht.

Makz in het parlement…

Zopas hebben de zesdejaars van de MAKZ (Middenschool en Atheneum Knokke-Heist Zwinstede) een bezoek gebracht aan het politieke epicentrum van België. Ze kregen in Brussel een workshop over de werking van de democratie, met als resultaat de oprichting van vier politieke partijen die elk op hun manier de samenleving willen hervormen. Daarna stond een rondleiding in het Federaal Parlement op het programma. De studenten kregen er de kans om te debatteren vanop de stoelen van grote politici. Verder was de campus van KATHO in Kortrijk donderdag de uitvalsbasis voor de leerlingen van de derde graad ASO en Handel van de MAKZ tijdens de Management Days. In allerhande workshops werden de leerlingen ondergedompeld in thema’s als fiscaliteit, social marketing, beleggen en trends in de internationale markten. Vrijdag bezochten de leerlingen van drie en vier Humane Wetenschappen het Museum voor Schone Kunsten en het Guislaininstituut te Gent. De leerlingen gidsten elkaar rond van Bosch tot Magritte. Bijzonder was dat ze konden bekijken hoe de panelen van historische schilderijen live werden gerestaureerd. In de namiddag werden ze rondgeleid door de vaste collectie van het museum Dr. Guislain en leerden ze hoe psychisch ziek zijn doorheen de eeuwen werd bekeken en behandeld.

Bistro Park 23 bij het Bosje van Heist

Zopas werd in Heist een nieuwe Horeca-zaak geopend, die echter terug kijkt op een traditie van meer dan 75 jaar. Odette en Eddy Baert zetten met Bistro “Park 23” in de Parkstraat bij het Bosje van Heist een lange horecageschiedenis verder. Eddy Baert is namelijk een telg uit de familie Knaeps die reeds driekwart eeuw, op dezelfde plaats “Pension Mariette “ uitbaatte. Grootvader Albert en vader Henri volgden de familietraditie en menig Heistenaar herinnert zich de herberg nog onder de naam: Bij Knaeps. Zelfs zus Pamela en schoonbroer Ronald hadden er een tiental jaren een Restaurant, dat nu in dezelfde straat onder de naam Park Inn wordt uitgebaat. Een ganse familie van ondernemers dus. Park 23 specialiseert zich in lekkere snacks, speciale bieren en exclusieve cava’s en wijnen. Een dagschotel staat binnenkort eveneens op het menu. Bij de opening gingen Schepen Anthony Wittesaele, Voorzitter van de Raad voor Lokale Economie Anne Vervarcke-Pattyn en plaatselijk vertegenwoordiger van de Raad, Bric Ghevaert, samen Odette en Eddy Baert feliciteren met de nieuwe zaak.

Zwaar geval van partnergeweld

De politie van Knokke-Heist heeft zaterdagnacht een 30-jarige man opgepakt die z'n zwangere vrouw een stamp in de buik heeft gegeven. Of de 23-jarige vrouw of het ongeboren kind aan dat geweld letsels hebben overgehouden, zal nog moeten blijken. Het koppel woont in Heist. De politie wil over de zaak geen informatie kwijt omdat het gaat om een geval van partnergeweld in de huiselijke sfeer. Het is niet uitgesloten dat de man na het onderzoek wordt doorverwezen naar het parket.

Zilver en brons voor tumblers

Luna Crevits en Ine Maenhout van de Gym Knokke-Heist hebben op de West-Vlaamse kampioenschappen Tumbling C-niveau respectievelijk zilver en brons in de wacht gesleept. Beide tumblers haalden aldus met gemak hun selectie voor de Vlaamse kampioenschappen.

3.3.13

Bram Imming wint Mountainbike Beach Challenge

De Nederlander Bram Imming heeft zondag de 15de editie van de Nissan Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist op z'n naam geschreven. De 22-jarige Nederlander haalde het op de valreep van veldrijder Davy Commeyne die te vroeg de handen in de lucht stak. De 17-jarige Jens Berckmans eindigde als derde.  Het weer zat mee, maar toch werd het een vrij zware wedstrijd.  Vrijwel onmiddellijk na het startschot brak Kris Henderieckx de wedstrijd open. De Waaslander van Narviflex-Nomadesk zou iets meer dan een ronde solo rijden. Daarna werd hij opnieuw ingelopen door de achtervolgende kopgroep. Dat leverde vooraan acht renners op die zouden gaan strijden voor de zege. Naast Kris Henderieckx traden ook Davy Commeyne, Jens Berckmans, Kenneth Van Compernolle, Bjorn Rondelez, Joris Massaer, Maarten Himpens en Bram Imming op het voorplan. Van enige afscheiding was echter nooit sprake, al regende het wel de ene demarrage na de andere. Met de steile klimmen van Duinbergen in het achterhoofd probeerde Imming tot tweemaal toe aan de haal te gaan op het laatste stuk strand, maar telkens bracht Commeyne de kopgroep opnieuw samen. Inmiddels was duidelijk geworden dat het op een sprint zou uitdraaien. Commeyne achtte zich zegezeker maar stak de handen te vroeg – in de overtuiging dat hij Van Compernolle achter zich had gelaten – in de lucht. Op de meet werd de West-Vlaming echter nog geklopt door Imming.


Bij de dames ging de zege naar Belgisch kampioene Githa Michiels, voor Inne Gantois en Annemarie Kranenburg. 4-voudig winnares Jocyce Vanderebeken gaf op en was de geklopte van de dag. Op de 32 km waren er bloemen voor junior Mathieu Dehaeze bij de heren en Alicia Franck bij de dames. 

Toen het gros van de deelnemers al onder de douche stond, fietste lokale Wacky Racer Johan Van De Water zo goed als alleen een laatste keer de stijle Bocheldreef op. Samen met zijn clubgenoot, brandweerman Marc Delanghe verdient hij zondermeer de ‘pluim van de dag’. Bij een doortocht in de zwinbosjes ontfermden ze zich zonder twijfelen over een gevallen en gekwetste mede-biker. In afwachting van de komst van de ambulance dienden ze de 1ste zorgen toe en zorgden ze voor een omleiding van de andere deelnemers. 

Foto's van de hand van Christel Bedert zie je HIER.
Videobeelden vind je HIER.

Uitslag
1. Bram IMMING (Ned) in 1:36:28
2. Davy COMMEYNE z.t.
3. Jens BERCKMANS +0:02
4.
Kenneth VAN COMPERNOLLE +0:02
5. Bjorn RONDELEZ +0:07
6. Maarten HIMPENS +0:08
7. Joris MASSAER +0:08
8. Kris HENDERIECKX +0:24
9. Nicolas VERMEULEN +3:19
10. Bram DHIEDT +3:31