27.3.10

Internationaal Fotofestival van start in Knokke-Heist

In Knokke-Heist opende de 32ste editie van het Internationaal Fotofestival z’n deuren. Tien weken lang kan men op verschillende locaties in de badstad het werk van hedendaagse fotografen en kunstenaars, bekijken. Het Internationaal Fotofestival neemt dit jaar als uitgangspunt ‘Stars & Models’. De glamourwereld staat dus centraal. Gastfotograaf is dit jaar Tim Walker. In het Cultuurcentrum Scharpoord kan men het originele oeuvre van deze Londense modefotograaf ontdekken. Hij werkt in opdracht van o.a. Vogue en Vanity Fair. Nieuw bij deze festivaleditie is het paviljoen op het strand bij het Rubensplein. Daar vindt men de tentoonstelling “The set to get in with”. Het is een historische overzicht van hoe glamourfotograaf Sir Cecil Beaton de sterren van zijn tijd in beeld bracht. Vanaf 13 mei is in de badstad ook de World Press Photo present met de winnende foto’s van ’s werelds meest prestigieuze persfotografiewedstrijd. Het Internationaal Fotofestival loopt tot 13 juni.

Toegangsticket: 8 € verkrijgbaar in het Cultuurcentrum Scharpoord.
Meer info op
www.fotofestival.be.

Reuzen te boek bij Heyst Leeft

Zopas verscheen in de badstad het eerste boekje van de 35ste jaargang van de heemkring Heyst Leeft. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan het 35-jarig bestaansjubileum. Het was namelijk in 1974 dat ere-schepen Joseph De Groote het initiatief nam (als reactie op Cnoc is Ier) om ‘Heyst Leeft’ op te richten. De bedoeling was het volkseigen van Heist te vrijwaren... In de nieuwe uitgave wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de Heistse reuzen Pier en Wanne. Dit wandelend erfgoed van Heist trok de aandacht omdat ze de jongste jaren bijna niet meer te zien waren, noch op de feesten, noch op de folkloremarkt. Kwade tongen beweerden dat de Heiste reuzen een stillen dood aan het sterven waren in de gemeentelijke depot. Maar de reporter ter plaatse kon het tegendeel bewijzen: Pier en Wanne worden in optimale omstandigheden "bewaard" in het gemeentelijk depot te Westkapelle en beschikken zelfs over een eigen caravan. Spijtig is wel dat men blijkbaar geen dragers meer vindt om de reuzen mee op stap te nemen tijdens openbare manifestaties. Dat er de jongste jaren teveel wind was en men de reuzen moeilijk kon verankeren op oa de folkloremarkt lijkt voor Heyst Leeft dan weer een drogreden om er niet meer mee naar buiten te komen. De Heemkring Heyst Leeft heeft dan ook een maand terug een brief geschreven naar het Gemeentebestuur om het peterschap van de reuzen op zich te nemen... maar de brief bleef onbeantwoord. Een andere merkwaardige bijdrage in de nieuwe uitgave is "Stadhuis te koop". Daarmee verwijst men naar het pand op de hoek van de Kursaalstraat en de Pannenstraat, dat op het einde van de 19de eeuw werd gebouwd en in het begin van de 20ste eeuw dienst deed als gemeentehuis van Heist. Het is een van de oudste gebouwen van Heist en de overheid zou speciale aandacht moeten schenken aan dit pand omdat het een stille getuige is uit de tijd dat Heist nog een vissersdorp was evoluerend naar badplaats.


Foto: Pier en Wanne in 1947 langs de Graaf d'Ursellaan

Mogelijk vrijwillige hulp van binnenlandpolitie aan de kust

Eerder raakte bekend dat de politiekorpsen van Knokke-Heist tot De Panne deze zomer niet zullen kunnen rekenen op versterking met politiemensen uit het binnenland. Wèl wordt de kust vrijgesteld van het leveren van agenten aan het binnenland, onder meer voor de ordehandhaving rond het Belgisch EU-voorzitterschap. Patrick De Klerck, voorzitter van het Kustburgemeestersforum meldt, dat er ondertussen verder overleg geweest is. Daar verklaarde de federale politie bereid te zijn om mee te werken aan een systeem waarbij de kustzones tijdens de zomermaanden beroep zouden kunnen doen op personeelsleden die vrijwillig, en met toestemming van hun respectievelijke korpschefs, zouden worden afgedeeld naar de kust. Per kustzone bedragen de behoeften tussen de vier en twaalf personeelsleden. Het vergoedingssysteem wordt verder onderzocht.

26.3.10

Misdaad in Scharpoord

Vrijdagnamiddag werd in de Scharpoordbibliotheek de nieuwe thriller van de Knokke-Heistse misdaadauteur Piet Baete gepresenteerd. Met het nieuwe boek gaat het om 'Wacht maar tot ik wakker word'. Ook deze thriller speelt zich helemaal af in de badstad. Het is andermaal een story rond de inspecteurs Mulders en Bonnart. De titel slaat op het begin van het verhaal, wanneer Bonnart meer dood dan levend onder de Lichtlijnenbrug in Heist wordt aangetroffen. Hij lijkt het slachtoffer geworden van een brutale aanval, die mogelijk verband houdt met de moord op een jonge vrouw, die kort tevoren gebeurde. Terwijl Bonnart wegzinkt in coma wordt inspecteur Briek Mulders belast met het dubbele onderzoek. Daarbij wordt hij geholpen door Aline, de complexe dochter van Bonnart.


Volgens uitgever Manteau heeft Piet Baete met z’n nieuwe boek “een prestatie van formaat neergezet” en “de gewekte verwachting meer dan waargemaakt”. Thrillerspecialist en literatuurrecensent John Vervoort merkte op dat steeds meer misdaadauteurs hun verhaal in Knokke-Heist situeren. Baete, die in de badstad opgroeide, doet dat in alle geval met kennis van zaken. Vervoort verheugde zich over het feit dat bij elk nieuw boek van Baete er steeds “veel meer vlees rond de benen hangt”. Ook de dialogen, waar Baete een film-handje van weg heeft, zijn volgens Vervoort “steeds beter te bekken”. Hij vroeg de auteur in het volgende boek te durven de lezer nog meer op het verkeerde been te zetten.

Piet Baete bedankte vooral de gemeente Knokke-Heist voor de steeds bereidwillige hulp en ook in het bijzonder Christoph Vyaene, die met een toevallige uitspraak tussen pot en pint de titel van het boek leverde. De 32-jarige auteur schreef al een handvol thrillers en scenario's waarvan de voorbije jaren reeds met groot succes ‘Dromen van de dood’ en ‘Poker’ werden uitgegeven.

‘Wacht maar tot ik wakker word’, Piet Baete. Paperback 306 blz, € 19,95 bij Manteau.

AZ Gezondheidszorg Oostkust lanceert groepswandelingen

In Knokke-Heist introduceert ‘AZ Gezondheidszorg Oostkust nieuwe groepswandelingen met het project Samen op Stap’.De reeks begeleide, opbouwende wandeltochten gaat van start op donderdag 8 april. De wandelingen kaderen in het 10.000 stappenplan dat burgers helpt te streven naar een meer actieve levensstijl. Dat kan door verandering van bewegingsgewoontes. Een actieve levensstijl wordt uitgedrukt in het zetten van 10.000 stappen per dag die met een pedometer of stappenteller worden geregistreerd. Gemiddeld zetten mensen dagelijks tussen de 4000 en 6000 stappen. Voor de overige stappen moet een extra inspanning worden geleverd. Eenvoudige dingen zoals de trap nemen i.p.v. de lift, te voet naar de bakker gaan, met de fiets naar het werk… spelen een cruciale rol in het project. Naast de aanleg van een aantal bewegwijzerde wandelroutes worden ook pedometers en een wandelboekje verkocht. De groepswandelingen zijn volledig gratis en gaan steeds door op donderdag om 18u, gedurende 12 weken. Vertrekpunt is het Cultuurcentrum Scharpoord.

Hobbelige straatdelen afgefreesd in Heist

Met inzet van een grote freeswagen werden vrijdag de hobbeligste stukken Knokkestraat in het centrum van Heist en ook in een stuk van de Herman Lybaertstraat afgeschraapt. Delen van deze straten hadden de voorbije winter fors te lijden onder de invloed van vorst en strooizout. Voor de stukken straat in kwestie hadden omwonenden zich eerder reeds beklaagd bij het gemeentebestuur. Vrijdag werd ook gestart met het nieuw asfalteren van de geteisterde straatdelen. Een en ander zorgde voor enige verkeershinder in het centrum van Heist. De politie was echter stand-by om het verkeer om te leiden.

Succes voor Hapkido-beoefenaars

Leden van Hapkido Koryo uit Knokke-Heist zijn in Wilrijk zopas geslaagd in een dangraad . Mieke Dedeyne, Patrick Desoete en Jan Hoemaecker behaalden respectievelijk 3d dan, 2de dan en 1se dan in Hapkido. Mieke Dedeyne behaalde ook nog een 2de dan Hankumdo. Hapkido is hier nog een relatief weinig bekende krijgskunst. Deze is van Koreaanse oorsprong en gebaseerd op de kracht van de tegenstander. Dat wil zeggen dat de uitgevoerde aanvalskracht van de tegenstander wordt gebruikt om hem ten val te brengen. De vele werp-, stoot-, trap- en klemtechnieken spelen hierin een grote rol. Iedereen kan deze krijgskunst beoefenen. Trainingen worden gegeven in sporthal Laguna in Knokke-Heist en in sporthal De Landdijk in Zeebrugge.


Meer informatie op nr. 0486 75 12 08.

Meer duidelijke concessieovereenkomst met nieuwe helihavenuitbater

De gemeenteraad heeft de overdracht van de concessieovereenkomst voor het uitbaten van de helihaven in Westkapelle goedgekeurd. Dat was nodig omdat de nv Crown Heliservice na 5 jaar vervroegd werd ontbonden en verkocht aan de nv Heligroup uit Deurne. Afspraken die vroeger mondeling werden gemaakt in verband met luchtdopen en vlieglessen werden nu schriftelijke vastgelegd in de aangepaste uitbatingsovereenkomst. Luchtdopen en vlieglessen mogen niet boven de helihaven worden uitgevoerd. Voor de vlieglessen wordt uitgeweken naar de Zeebrugse achterhaven. Volgens de nieuwe overeenkomst moet de concessiehouder jaarlijks voor 1 maart een vergoeding aan de gemeente betalen, gelijk aan 1/3 van de inkomsten aan landingsgelden. De nieuwe concessieovereenkomst loopt tot eind augustus 2014.

Gemeentebestuur vraagt roltrap voor station Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal aan de NMBS vragen om de buitentrap van het station in Heist te vervangen door een roltrap. Dat besluit werd genomen na een brief van een reiziger. De dame schreef dat de huidige stenen trap aan de zijkant van het gebouw in slechte staat is en stelde vervanging door een roltrap voor. Reizigers in Heist zijn meestal verplicht om de steile buitentrap te nemen omdat het station slechts beperkte openingstijden heeft. De trein nemen in Heist is een zware en vaak een onmogelijke opgave voor wie niet goed te been is. Een roltrap zou daar bij aankomst of vertrek op spoor 1 verandering kunnen in brengen. Alhoewel het geen oplossing zou zijn voor wie met de trein naar het binnenland moet.

Hugo De Plecker doet voorstel voor Strandterras-Vrede

Rond het probleem van de strandterrassen heeft het Knokke-Heistse provincieraadslid Hugo De Plecker na een commissievergadering een voorstel gedaan, dat volgens hem kan leiden tot een Strandterras-Vrede. De deputatie zou daartoe haar interpretatie en intentie aangaande de raamverkoop met verbruikmogelijkheid op het strand in een afzonderlijk officieel document overmaken aan de gewestelijke inspectie. Op dat moment is er geen reden meer voor deze inspectie om een eigen interpretatie te handhaven. Volgens De Plecker moet dit pragmatisch voorstel voor een voorlopig gedoogbeleid een Strand-Pax tot stand brengen. Gedeputeerde Van Gheluwe zou alvast bereid zijn om volop mee te werken om op deze manier het probleem rond de strandterrassen op te lossen. Technische verfijningen kunnen dan later worden doorgevoerd als de tijd rijp is voor een aanpassing van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het strand. Verder heeft Hugo De Plecker ervoor gepleit geen vertraging toe te laten in verband met de verplaatsing van de VVW van Heist naar Duinbergen. Gezien de huidige situatie door het bewust laten aangroeien van de zandbank blijft er maar één locatie meer over. Ook uitte het raadslid zijn bezorgdheid over de golfbreker, die nog niet is afgebroken en over het door elkaar lopen van de bewaakte zone en de watersportzone op de beoogde locatie.

25.3.10

Programma Internationaal Vuurwerkfestival is bekend

In Knokke-Heist is het programma voor het Internationaal Vuurwerkfestival bekend gemaakt. Het is meteen de 31ste editie van het festival. Het pyrotechnisch spektakel, gesynchroniseerd op muziek, heeft traditioneel plaats in de tweede helft van augustus op het strand van Duinbergen. Het gemeentebestuur wil op die manier een seizoenverlengend effect teweeg brengen. De onderhandelingen met vuurwerkfirma Hendrickx Pyrotechnics zijn zopas afgerond en het volgend programma heeft nu groen licht gekregen:


19/08 Frankrijk (Intermède Artifices)
21/08 Denemarken (Højen & Magic Fyrvaerkeri)
23/08 Argentinië (Cienfuegos)
25/08 Canada (Groupe Fiatlux-Ampleman)
27/08 Zweden (Göteborgs FyrverkeriFabrik) (Winnaar editie 2009)

Europa wil weer een complete landbouwtelling

Binnenkort moet in Knokke-Heist een volledige landbouwtelling worden gehouden. De laatste twee jaar werden bij de landbouwers alleen steekproef-enquêtes afgenomen. Daarbij werden driekwart van de landbouwers verzocht een vragenlijst in te vullen. Dit jaar schrijft de Europese regelgeving opnieuw een volledige landbouwtelling voor. De telling begint op 17 mei, en wordt over 5 dagen gespreid. Alle landbouwers zullen een voorstel van datum en tijd krijgen om zich op het stadhuis Knokke aan te bieden voor hun aangifte.

Louis Vuitton pakt uit met Neverfull Knokke tas

Louis Vuitton heeft een special editie van de Neverfull tas gelanceerd. Het Franse label pakt namelijk uit met een 'Neverfull Knokke tas', als hommage aan onze badplaats. Vuitton heeft verschillende versies van de Neverfull uitgebracht als eerbetoon aan luxe vakantieplekken. Zo is er een speciale Neverfull Palm Beach, Saint Tropez en Saint Barth geweest en nu is dus blijkbaar Knokke aan de beurt. Er worden slechts 175 stuks van de Louis Vuitton Neverfull Knokke gemaakt. Deze speciale resort editie onderscheidt zich van de normale Neverfull doordat deze voorzien is met de opdruk Knokke.

Omwonenden niet blij met festivaltent op Rubensstrand

Volgens het Nieuwsblad zijn de uitbaters van horecazaken bij het Rubensplein in Knokke niet te spreken over het wegnemen van het zicht op zee. Dat is een gevolg van de grote tent die op het strand werd neergepoot ten behoeve van het foto- en cartoonfestival. Met een aanwezigheid op het strand wil de gemeente extra bezoekers naar deze festivals lokken. Het gaat om een proefproject, dat werd geïnspireerd door het succes van de Cavaliatent op het strand twee jaar geleden. Volgens omwonenden is het strand echter “sinds nieuwjaar een tentencomplex geworden”. Het gemeentebestuur denkt evenwel, dat door de aanzuigende werking van de festivaltent op het strand ook de horeca in de buurt extra klandizie over de voer zal krijgen.

In Knokke-Heist staan meer dan 400 parkeerautomaten

In antwoord op een interpellatie van het Open-VLD raadslid Frank Naert heeft burgemeester Lippens gezegd, dat de voorbije weken in Knokke-Heist 255 parkeerautomaten werden bijgeplaatst. Dit was nodig ten einde voldoende automaten in de nieuwe parkeerzones te voorzien. Vanwege wegeniswerken, bouwwerken en het aanpassen van politiereglementen werden trouwens nog niet alle automaten geplaatst. Voor het invoeren van het nieuwe parkeerplan stonden er in de badplaats al 153 automaten. Er is nu dus 1 automaat per 82 inwoners... Het aankopen en plaatsen van de nieuwe parkeerautomaten heeft een kleine 1,2 miljoen euro gekost. Het jaarlijks onderhoud en de ticketting beloopt 136.000 euro. Momenteel wordt onderzocht hoe men het programma in de automaten kan aanpassen. De toestellen moeten dan het ingestopte geld kunnen retourneren als iemand een ticket neemt op een moment dat niet moet betaald worden.

Paardenmarkt oorlogsdump 'veilig' ingedekt door slib

Uit de resultaten van een onderzoek van oceanograaf Frederic Francken heeft staatssecretaris voor de Noordzee Etienne Schouppe geconcludeerd, dat het munitiedump voor onze oostkust onaangeroerd blijft. Het dump opgraven “zou enorm gevaarlijk en duur worden”, aldus Schouppe. Wèl worden van het munitiestort elk jaar bodemstalen genomen om na te gaan of giftige stoffen vrijkomen. Over de jaren heeft zich volgens oceanograaf Francken boven het Paardenmarkt dump een laag van één tot twee meter slib gevormd. In het slechtste geval zouden vrijkomende stoffen een gevaar kunnen opleveren tot op een halve meter rond het depot, aldus Francken. In de Baltische Zee is er wel grotere bezorgdheid omdat men daar door een gelijkaardig chemisch oorlogsdump een pijplijn wil aanleggen.

Op de foto: het dumpen van munitie in zee na de oorlog

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Over geboorten, huwelijken en overlijdens in de voorbije week lees je HIER meer.

Hotel-RUP goedgekeurd

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft woensdagavond unaniem het Ontwerp-RUP ‘Hotels Eerste Fase’ definitief vastgesteld. Tegen het Ruimtelijk UitvoeringsPlan werd volgens burgemeester Lippens trouwens “slechts één bezwaar ingediend”. Het plan heeft als doel bestaande en nieuwe hotels “te faciliteren en te activeren”. In deze eerste fase omvat het plan het bouwen, herbouwen of uitbreiden van 7 hotels. Het gaat om de hotellocaties Lugano, Locarno in de Kustlaan, Manoir du Dragon, Binnenhof, Les Arcades, de Knokke-Out en Gustave Siska. Het beleid moet een gunstig klimaat creëren om op termijn zo’n 2.000 kamers toe te voegen aan het hotelbestand, dat de voorbije jaren fors is gekrompen.

Winnaars Junior Journalistenwedstrijd Davidsfonds Knokke

Woensdagavond heeft het Davidsfonds in de badstad de prijzen uitgereikt voor de 17de uitgave van de 'Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd'. Dit jaar namen bijna 250 leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van de Knokse basisscholen deel aan de wedstrijd. Het thema was dit keer ‘Muziek’. Uiteindelijk slaagden 16 leerlingen erin door te stromen tot in de plaatselijke finale. Twee laureaten deelden de eerste plaats. Het gaat om Thomas Van Riet uit de Gemeentelijke Basisschool De Vonk met het opstel “Ik, de zoon van Flip Kowlier” en Dario Augello uit de Margaretaschool met “Het geheim van de gitarist”. Zij nemen ook deel aan de nationale finale van het Davidsfonds.

Concessie voor voorlaatste windboerderij voor onze oostkust

Electrawinds heeft de concessie in de wacht gesleept voor een nieuw windturbinepark voor onze kust. Het is de voorlaatste zone waar nog plaats was in het Belgische deel van de Noordzee, dat voor windboerderijen is voorbehouden. Het nieuwe windmolenpark zou gebouwd worden tussen de "Bank zonder naam" en de "Bligh bank", op zo’n 45 km loodrecht op de kust van Zeebrugge. "We moeten eerst een bouw- en milieuvergunning aanvragen", zegt Marleen Vanhecke van Electrawinds. "Vanaf 2016 zouden we effectief starten met de bouw. We willen 246 megawatt opwekken. Al naar gelang het vermogen van de turbines zullen wellicht een 40-tal windmolens nodig zijn."

24.3.10

Werken in de Zwinlaan starten maandag

Komende maandag 29 maart starten de renovatiewerken in de Zwinlaan in het Zoute. Het betreft het straatdeel tussen de Appelzakstraat en de Bronlaan. In een eerste fase zullen de nutsmaatschappijen werk uitvoeren aan de leidingen voor water, openbare verlichting en hoogspanning. Dat zou tot 19 april duren. Op dat moment begint men met de aanleg van de verharding van de rijweg en parkeerstrook en de aanleg van het trottoir en het fietspad tussen de Appelzakstraat en de Groenpleinduinen. In september begint dan de 2de fase tot aan de Bronlaan.

Piratenschip voor Donaaspark Zeebrugge

Komende maandag 29 maart start in Zeebrugge de herinrichting van het Donaaspark. De werken worden gesubsidieerd door Efro en kaderen in het Europese project ‘Leefbare Haven Zeebrugge’. Tijdens de duur van de werken zal het complete park worden omringd door een werfafsluiting. De herinrichting omvat naast de parkaanleg ook de realisatie van een speellandschap in. Het wordt een heuvellandschap met speeltoestellen die een maritiem thema hebben. Een piratenschip en klimnetten zullen dan ook niet ontbreken. Tegen eind november moet de heraanleg een feit zijn. De totale kost: 626.000 euro.

Aanvoer zand voor het Zoutestrand

Tot 2 april heeft het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van het gemeentebestuur van Knokke-Heist de toelating gekregen om strandwerk uit te voeren vanaf 6 uur 's morgens. Het betreft hier de aanvoer van zo’n 15 000 m³ zand op het strand ter hoogte van de Meerlaan. Daar wordt de lading met een kraan overgeladen in grote dumpers, die hun vracht dan transporteren naar het strand bij de Westhinderstraat in Het Zoute.

Paaswandeling in natuurpark Het Zwin op 3 april

Je leest er meer over bij Activiteiten Knokke-Heist.

Restafvalberg blijft dalen in Knokke-Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is bijzonder tevreden over de inspanningen van de bevolking bij het verminderen van de restafvalberg. Al acht jaar op rij is het gelukt om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dat brengt de badstad andermaal een stap dichter bij het streefgewicht van 150 kg te verbranden restafval per inwoner. Het dient wel gezegd dat de gemeente in 2009 maar 20 % van het ingezamelde veegvuil meer in rekening moest brengen van OVAM. Echter: ook zonder rekening te houden met het veegvuil zit men op het goede spoor. Het totaal te verbranden tonnage is ook het tweede jaar op rij gedaald naar een kleine 10.500 ton. Dat de Knokke-Heistenaars ook goed kunnen sorteren en recycleren, blijkt uit de positieve evolutie van de recyclagegraad. Van de ruim 29.000 ton aangeboden afval werden maar liefst 18.500 ton gerecycleerd. Dat komt neer op 63,5 %.

Afrikaanse missie Godetia loopt op z’n eind

Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst heeft het Zeebrugse commando- en logistiek steunschip A 960 Godetia dinsdag een trainingsessie van marinepersoneel in het Afrikaanse land Benin afgerond. Vijf dagen lang hebben Belgen, Nederlanders en Amerikanen er 10 zeelui uit Benin en 4 uit Togo onderricht gegeven op het vlak van maritieme interventies, het enteren van schepen op zee, het verstrekken van eerste hulp en het onderhoud en bedienen van kleine vaartuigen. In het kader van het African Partnership Station (APS) programma werden in de hoofdstad Cotonou ook 16 ton hulpgoederen overhandigd bestemd voor scholen en ziekenhuizen. Een en ander gebeurde in aanwezigheid van de bezoekende Belgische Generaal Charles Henry Delcour. De Godetia is pas het tweede niet Amerikaanse schip dat belast werd met een APS-opdracht. Het Zeebrugse marineschip was begin februari uit onze kusthaven vertrokken en heeft ondertussen ook opdrachten uitgevoerd in ondermeer Gambia, Kameroen en Congo. De terugkeer van de Godetia in Zeebrugge is voorzien op 9 april.
Op de foto: Onderofficier Marco Vanleke die onderhoud van klein vaartuig uitlegt aan de Togolese en Beninese zeelui Tagba Essonana en Gotier Hounkarin (rechts). Foto gemaakt door de Amerikaanse Communication Specialist 1st Class (SW) GaryKeen.

Meest zeewaartse sluisbruggen in het blauw

De schilderwerken aan de meest zeewaartse sluisbrug in Zeebrugge naderen hun voltooiing. De werken, die dagelijks zorgen voor kilometerslange verkeersellende tussen Knokke-Heist en onze kusthaven, moeten binnen drie maanden zijn afgerond. Eind juni, net voor het begin van het groot verlof, moet de brug weer normaal dienst doen. De zogeheten 'brug nr. 4' wordt momenteel blauw geschilderd. Dat zal straks ook het geval zijn met de naastliggende brug 3, die nog een onderhoudsbeurt moet krijgen. Dat zal vermoedelijk nà het seizoen gebeuren. Door het blauw schilderen van de meest zeewaartse bruggen moeten automobilisten in de toekomst vanop grote afstand in het landschap al kunnen zien of de zeewaartse of de landwaartse bruggen opgehaald zijn. Ze kunnen dan tijdig hun reisroute aanpassen. Met de bruggen blijft het echter aanmodderen. Door de voortdurende files in het havengebied die door deze bruggen veroorzaakt worden gaan vervoersbedrijf toenemend kiezen voor andere havens.

23.3.10

Lekkere multiculturele dag

Op dinsdag 23 maart heeft de Campus Heist van het Koninklijk Atheneum Zwinstede leerlingen van diverse afdelingen laten kennis maken met verschillende internationale uitingsvormen. Dat gebeurde bij middel van interactieve workshops. De multiculturele dag vond plaats op twee locaties. In Sporthal Laguna in Duinbergen kwamen Oriëntale danstechnieken en gevechtssporten aan bod. Op de campus in de Heistlaan konden de leerlingen onder meer Marokkaanse henna kunst oefenen en leren blazen in een Australische didgeridoo. Hoogtepunt van het gebeuren was voor vele scholieren echter het klaarmaken en proeven van gerechten uit de wereldkeuken.

Formateur Barbé gaf advies voor vorming nieuw college in Sluis

In onze buurgemeente Sluis komt er zo goed als zeker een college van Burgemeester en Wethouders samengesteld door de partijen CDA, VVD en PvdA, met daarbij inhoudelijke steun van Dorpsbelangen en Toerisme en D66. Informateur Ron Barbé, oud-burgemeester van Terneuzen, heeft woensdagavond geadviseerd een college van dergelijke samenstelling te vormen. Volgens hem heeft zo'n coalitie de meeste kans op slagen en biedt deze combinatie de beste mogelijkheden voor een stabiel gemeentebestuur.

P&O Ferries hervat vaste verbinding Zeebrugge-Dover

Na een onderbreking van 8 jaar hervat de Britse rederij P&O Ferries de veerverbinding tussen Zeebrugge en de haven van Dover. De nieuwe nachtdienst gaat van start op 7 april. De vrachtferry “European Endeavour” zal dagelijks omstreeks 23 uur Zeebrugge aandoen en anderhalf uur later terug vertrekken richting Dover. De veerboot kan 100 begeleide gelede voertuigen aan boord nemen. De “European Endeavour” zal tijdens de dag verder worden ingezet op de route naar Calais. Vrachtdirecteur Ronny Daelman zegt dat P&O in Zeebrugge een sterke vracht-hub wil uitbouwen. Vanuit onze kusthaven vaart de rederij reeds op Hull, Middlesbrough en Tilbury. Of de verbinding op Dover een blijver is zal volgens Daelman volledig afhangen van de vraag van de vrachtklanten. Townsend Car Ferries, de voorloper van P&O in onze kusthaven, begon in 1966 met een vaste verbinding tussen Zeebrugge en Dover. P&O staakte de dienst in 2002.

Vernieuwde damesploeg voor Knokke-Heistse basket

Basketbalclub Namedis chape Knokke-Heist heeft z’n nieuwe damesploeg voor volgend seizoen klaar. De ploeg in Eerste Landelijke heeft enkele jonge versterkingen kunnen binnenhalen. Het gaat om Noëmi Borrey en Shamira Linskens . De 19-jarige Noëmi Borrey meet 1m70 en wordt volgend seizoen de nieuwe guard. Ze speelt momenteel in 2de landelijke bij Koksijde. Shamira Linskens, is eveneens 19, fungeert als center en is 1m83 groot. Ze heeft al ervaring opgedaan bij eerste nationalers Kortrijk sport en Waregem en momenteel speelt ze in eerste landelijke bij Sparta Laarne. Volgend speeljaar vertrekken Ellen Maes en Lieselot Vandenbussche uit de ploeg. De Knokke-Heistse basket kan echter blijven rekenen op de kern met Kimmy Stevens, Veerle Vantorre, Gaëlle Bouzin, Kim Heuzel, Kelly Rouzeré, Wendy Simoens, Femke Kimpe, Judith Vancraeymeersch en Audrey Vaesen. Jeugdproducten Saar Van Elslande en Gaëlle Meeuws komen terug van Blankenberge. Coach Ronny Seghers heeft de ambitie om met de Dames van Knokke-Heist mooie resultaten neer te zetten.

Vorig jaar meer slachtoffers door kusttram

Tussen Knokke-Heist en De Panne deden zich vorig jaar 69 ongevallen voor met de kusttram. Daarbij vielen drie doden, één zwaargewonde en 17 lichtgewonden. Dat is beduidend meer dan in 2008. Toen viel op het traject slechts één dode. Bij twee derden van de ongevallen reed een tram tegen een voertuig of omgekeerd of lag een linksafslaand voertuig aan de basis van het ongeval.

Zijkant stenen stadhuistrap gestut in Heist

De luifel bij de toegang tot het Heistse stadhuis is met balken gestut. Dat was nodig omdat arduinstenen van de buitentrap naar de eerste etage van het gebouw loszitten. De stutbalken komen tot voorbij de luifel waardoor ze extra bescherming geven mochten brokstukken naar beneden vallen. Door deze ingreep kan de dienst Burgerzaken in het stadhuis van Heist vanaf nu weer rechtstreeks via de hoofdingang bereikt worden. De trapleuning zal binnenkort weggenomen worden, zodat ook die geen gevaar meer kan opleveren.

Ernstige vorstschade aan Knokke-Heistse wegen

De dienst Openbaar Domein heeft de voorbije weken in Knokke-Heist een inventaris opgemaakt van de putten die in het wegdek zijn veroorzaakt door het voorbije vriesweer. Er werden 125 putten geteld in het asfalt van de gemeentewegen, en 31 in de gewestwegen. Achtereenvolgend vorst en dooi, en vooral de inwerking van tonnen zeezout hebben de schade veroorzaakt. In Knokke-Heist werd afgelopen winter liefst 300 ton van het goedje gestrooid. De gemeente heeft ondertussen opdracht tot herstel van de wegen gegeven. De aannemers hebben echter de handen vol, zodat het wel enige tijd kan duren voor alle putten weer zijn gladgestreken.

22.3.10

Boulevardfeesten weer op de agenda in Heist

Anne Vervarcke, gemeenteraadslid en voorzitter van de Raad voor Lokale Economie, heeft bevestigd, dat “na het succesverhaal van vorig jaar” op zondag 13 juni in Heist opnieuw de Boulevardfeesten zullen gehouden worden. Tegelijk is er een braderie gepland in heel de deelgemeente. Het staat alle Heistse handelaars dus vrij om in dat verband iets te organiseren. Ook zaterdag 21 augustus belooft volgens Anne Vervarcke een topdag te worden voor de lokale economie. Deze datum valt midden het Internationale Vuurwerkfestival. Er wordt uitgepakt met een braderie op de Zeedijk in Heist. Gelijktijdig is er ook avondmarkt in Knokke en 's avonds kan het publiek langer winkelen dankzij de Shoppingnocturne.


Belangrijke data voor de middenstand zijn de komende maanden:

Zaterdag 8 mei 2010 - startdag "Met Belgerinkel naar de Winkel"
Zondag 13 juni 2010 - Boulevardfeesten/Braderie in Heist
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni - Braderie in Knokke
Donderdag 8 juli 2010 - Avondmarkt Heist
Zondag 18 juli 2010 - Braderie Westkapelle
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus - Braderie in Knokke
Zaterdag 21 augustus - Avondmarkt op de Zeedijk in Heist, Shoppingnocturne Knokke, Vuurwerk

Waterleidingsnet in Knokke-Heist een van de beste van het land

Volgens de verschillende indicatoren om het waterverlies op de leidingen en meters te berekenen, blijkt dat het waterleidingsnet in Knokke-Heist in uitstekende gezondheid verkeert. Ondanks dit schitterend resultaat blijft het gemeentelijk Waterbedrijf permanent aandacht besteden aan de opsporing en herstelling van lekken. Waar wegwerkzaamheden gepland zijn wordt ook systematisch de waterleiding vernieuwd. Het waterleidingsnet in onze gemeente is opgesplitst in 2 afzonderlijke distributiezones. De zone Knokke heeft als vertrekpunt het distributiepompstation aan de waterwinning onder het golfterrein. Deze zone omvat de deelgemeenten Knokke, het Zoute, Westkapelle en Ramskapelle. Het gaat hier om 247 km leidingen en 9495 huisaansluitingen met een vertrekdruk van 5 bar. Zone Heist heeft als vertrekpunt het distributiepompstation met bijhorende watertoren in Duinbergen. Deze zone omvat 94,7 km leidingen en 5018 huisaansluitingen met een stadsdruk van 4 bar. Aan de uitgang van elk pompstation staat een watermeter die alle geleverde water registreert. Het jaarlijkse verschil tussen de gemeten hoeveelheid drinkwater die vertrekt vanuit de sites Knokke en Heist en het gefactureerde aantal volgens de watermeters in elke woning, geeft een beeld van het waterverlies. De oorzaak kunnen breuken of barsten zijn in de leidingen. Dit gebeurt vaker in de zones Westkapelle, Ramskapelle en het Zoute omdat dit uitgestrekte gebieden met grachten en bomen en lange toevoerleidingen zijn die bij storm kwetsbaarder zijn dan in stedelijk gebied.


Naast effectieve verliezen omvat het begrip “waterverlies” ook het spoelwater van de zandfilters, niet aangerekend water bij gebruik door brandweer, diefstal van water enz… In 2008 verkocht het gemeentelijk Waterbedrijf 2.416.352 m3 water en noteerde het een waterverlies van 67.380 m3 waarvan ongeveer 22.000 m3 spoelverlies. Met deze score behoort Knokke-Heist tot de categorie van best beheerde waternetwerken in ons land. Ondanks dit uitstekend resultaat, blijft het gemeentelijk Waterbedrijf op diverse manieren het waterverlies in zijn leidingen bewaken. Zo worden de watermeters in de Helmweg, Kalfstraat, watertoren en Krommedijk elke morgen bekeken om de nachtverbruiken te controleren. Een gelijkaardige watermeter komt er binnenkort ook voor de sector het Zoute. Verder gebeuren er ook systematische lekzoeken door middel van loggertjes die op een hydrant of afsluiter worden geplaatst. Om te vermijden dat waterleidingen beschadigd worden, kunnen aannemers via het internet ook de ligging van het Knokke-Heistse waterleidingsnet raadplegen. De technici van het gemeentelijk Waterbedrijf beschikken ook over laptops die hen toelaten om een sector waar een lek is geregistreerd snel en efficiënt af te sluiten.

Lenteconcerten van Ceciliaharmonie

Volgende maand pakt de Ceciliaharmonie Heist in Scharpoord uit met de Lenteconcerten. Het is een weerkerende traditie van de meer dan honderd jaar oude muziekvereniging. De harmonie, die zo’n 75 leden telt, is trouwens al ruim 20 jaar opgenomen in de afdeling ‘Uitmuntendheid’ van de provincie. Elk jaar worden meerdere concerten gespeeld, zelfs in het buitenland. De Lenteconcerten behoren bij het publiek echter tot de favorieten. Plaatsen zijn dan ook snel uitverkocht. De concerten worden dit keer gehouden op vrijdag 23 en zaterdag 24 april om 20 uur in het Cultuurcentrum Scharpoord.

De kaarten zijn enkel te verkrijgen bij Scharpoord.

Toegangsprijs: vvk. 10 EUR; a.d.d. 12 EUR - 14 jaar 5 EUR.

Kitsch Club “Kissing Night with Amanda Lepore”

In het kader van het fotofestival presenteert fotograaf Kris Dewitte in Knokke-Heist in exclusiviteit zijn “Kissing Project”. Op vrijdag 23 april host Kitsch Club de closing party in aanwezigheid van niemand minder dan de wereld befaamde pin-up/icoon Amanda Lepore. Kris Dewitte heeft sedert de jaren negentig een indrukwekkend portfolio opgebouwd. Hij fotografeerde meer dan 1.500 filmsterren zoals David Lynch, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Matt Damon … Naar aanleiding van het Internationaal Fotofestival te Knokke presenteert Kris Dewitte zijn ’Kissing Project’ in alle exclusiviteit voor België bij Galerie Morael. Het thema van het fotofestival dit jaar is “Stars and Models” zodat uitpakken met een acte de présence van Amanda Lepore voor de hand lag. Zij is een Amerikaanse transseksueel, mode icoon, fotomodel, performer en starlett. Het is een rasechte entertainer, maar ook een gedreven zakenvrouw. Op vrijdag 23 april zal Amanda een live optreden ten beste geven gevolgd door een strip act. Amanda maakt ook deel uit van de fotoreeks “Kissing Project” van Kris Dewitte. Vanaf 27 maart zullen ook twee werken met Amanda Lepore van Dewitte getoond worden in de Knokse club.

Kris DEWITTE – “KISSING PROJECT” - van 27 maart tot 27 april 2010
Galerie Morael – Zeedijk 629 – 8300 Knokke
Finissage – zaterdag 24 april 2010 van 14.00 – 16.00 uur.
KISSING NIGHT with AMANDA LEPORE – vrijdag 23 april 2010 – INVITATION ONLY
RSVP + PRESS ACREDITATION – press@kitschclub.be - +32 495 53 94 14

Feyenoord komt naar Cadzand

Nadat afgelopen zomer de Nederlandse landskampioen AZ een trainingskamp in Cadzand belegde, is het dit jaar de beurt aan Feyenoord. De Rotterdamse club zal op maandag 12 juli in onze buurbadplaats neerstrijken. De Feyenoord selectie zal z’n tenten opslaan in hotel De Wielingen in Cadzand-Bad. De trainingen zullen plaatsvinden op het strand en op de velden van zondag-vijfdeklasser Sluis. Op woensdag 14 juli zal het Zeeuws elftal als sparringpartner fungeren tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Of die in Sluis of misschien in Knokke-Heist gespeeld wordt is nog onzeker. Feyenoord vertrekt volgens planning weer op zaterdag 17 juli.

Chiro Heist organiseert Past-Da avond

De Chiro Heist organiseert op zaterdag 3 april in zaal Ravelingen andermaal een Past-Da avond. Je leest er meer over bij Activiteiten Knokke-Heist.

Ticketautomaat vermijdt files bij Internationaal Fotofestival

Een ticketautomaat zorgt er bij deze editie voor dat bezoekers van het Fotofestival in Knokke-Heist niet moeten aanschuiven bij de balie van Scharpoord. Men stopt een kredietkaart in de gleuf en een seconde later heeft men een ticket in de hand. Daarmee kan men het draaihek passeren en binnenstappen in de wondere wereld van glitter en glamour. De twee grote blikvangers zijn het werk van de modefotograaf Tim Walker en de fotografie van Cecil Beaton in de tentoonstelling ‘The Set to Get In With”. Het volledige programma, met vermelding van alle deeltentoonstellingen en het symposium op 12 mei, vind men terug op www.fotofestival.be

De ticketautomaat vind je in Cultuurcentrum Scharpoord naast de ingang van ‘STARS & MODELS’. Je kan er all-in-tickets kopen, die je toegang verschaffen tot alle deeltentoonstellingen. Je kunt betalen met VISA, Mastercard en Maestro.

Voetbalwinst voor Knokke en Heist, verlies voor VVW

Zondag was er voetbalwinst voor FC Knokke en FC Heist, maar Westkapelle ging op verplaatsing zwaar de mist in. In Eerste Provinciale versloeg FC Knokke thuis de bezoekers uit Zandvoorde met 1-0. Knokke staat nu met 46 punten op de vierde plaats in de rangschikking, op 6 punten van leider Boezinge. In Derde Provinciale B ging FC Heist in Nieuwpoort winnen met 1-3. Het vierde geklasseerde Zandvoorde versloeg evenwel VVWestkapelle met 3-0. In de rangschikking blijft VVW echter aan de top met 50 punten; twee punten meer dan Veldegem. FC Heist staat op de 12de plaats met 28 punten. In Vierde Provinciale B haalde Moerkerke het met 2-3 van Hertsberge. Zeebrugge Zeehaven moest echter op eigen terrein met 0-3 de duimen leggen tegen Ruiselede. Moerkerke staat 6de met 31 punten en Zeebrugge 12de met 12 punten.

Ruim 3 ton zwerfvuil opgeruimd aan onze kust

Tussen Knokke-Heist en De Panne hebben vrijwilligers zondag in totaal meer dan 3 ton zwerfvuil geruimd op het strand en in de duinen. Het initiatief ging uit van het surfmagazine Swell. Bij Surfers’ Paradise kwamen ongeveer 50 vrijwilligers opdagen voor deze jaarlijkse strandopkuis. Onder hen ook burgemeester Lippens en Schepen Geerinckx. De 2 km strand tussen de Lekkerbekhelling en de Zwinmonding en aanpalende duinen werden in 2 grote rijen afgeschuimd. Dat leverde een halve ton zwerfvuil op. Opvallend was dat het meeste vuil uit de zee zelf afkomstig was, aangespoeld aan de hoogwaterlijn. Het ging om autobanden, touwen, netten en plastieken flessen ... De opruimactie was een onderdeel van de wereldwijde strandschoonmaak die de ecologische non-profitorganisatie Surfrider Foundation organiseerde. Dat gebeurde voor de 15de keer op 740 locaties in heel de wereld. Op 20 mei worden de resultaten van de Cleanups en een petitie met de eisen van de Surfrider Foundation over macroafval voorgelegd aan de leden van het Europees Parlement. Dat gebeurt tijdens de Maritime Day in het Spaanse Gijon. Surfrider Foundation vraagt het Europese Parlement snel om een wetsvoorstel waarin zwerfafval als een werkelijke vervuiling wordt erkend.

21.3.10

Zwinstedenloop in Sluis weer Vlaamse aangelegenheid

De Zwinstedenloop trok weer veel belangstellenden uit heel onze regio. Wat in 1993 begon als een bescheiden wedstrijd met zo'n 200 sportievelingen is uitgegroeid tot een massa-evenement. Zondagnamiddag stonden in Sluis 1.340 deelnemers aan de start van de 17de editie; iets meer dan vorig jaar. Onder hen ruim 70 Knokke-Heistenaars. De wedstrijd werd gewonnen door de 43-jarige Gino Van Geyte uit Zwijnaarde. Hij passeerde de eindstreep van deze halve marathon voor twee andere Vlamingen: Francis Vansteenbrugge uit Zingem en Bruggeling Ghirma Woldu. De eerste Knokke-Heistenaar op de 21 km afstand was Yves Depoorter, die beslag legde op de 52ste plaats.

Volledige uitslag

Liliane Vertessen met X-Rated Trash in Knokke-Heist

Liliane Vertessen maakt al bijna vijfendertig jaar erotisch geladen zelfportretten. Ze verkleedt zich in romantische gewaden, lingerie, tijgerpakjes of mannenkostuums. Ze stelt van 27 maart tot 9 mei tentoon in Het Zwart Huis in Knokke-Heist. In haar foto’s poseert ze als het onschuldige meisje, de dame, de sexy stoeipoes, de femme fatale, de prostituee, la pantera rosa, Lola. Haar provocerend rollenspel suggereert een grenzeloos exhibitionisme. Maar in haar oeuvre schuilt een mysterieuze dubbelzinnigheid: juist door dit rollenspel geeft ze zich niet bloot en blijft haar identiteit ongrijpbaar. Vanaf het begin was het eigen uiterlijk het onderwerp van Vertessens kunst. Midden jaren zeventig maakte ze een fotoreeks van zichzelf met polaroids. Met een directklaarcamera ensceneerde ze erotische poses zoals in haar latere werk. Fotografie vormt altijd het vertrekpunt voor haar multimediale installaties. Maar de zwart-witfoto's worden ingekleurd, attributen, symbolen en opschriften in neon worden toegevoegd. Soms groeit het geheel uit tot indrukwekkende theatrale installaties, moderne reliekschrijnen van plastic, formica en neonlicht. Liliane Vertessen (°Leopoldsburg, 1952) studeerde aan de Antwerpse Academie en regieassistentie aan het HRITCS. Ze stelde o.m. tentoon in Museum D'Hondt Dhaenens in 1983, De Brakke Grond in 1986, PCBK Hasselt met Cindy Sherman in 1987, in het SMAK in 1989 en het PMMK in Oostende in 2001. In 1996 won ze de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. In de collecties van het MUHKA en het PMMK, en in het Vlaams Parlement bevindt zich werk van haar. In 2006 bundelde ze honderd zelfportretten in een boek met de titel 'Devil in disguise'.


27 maart - 9 mei, Zwart Huis, Zeedijk-Knokke 635 – T +32 (0)478 930 315

Open: weekends van 14 tot 18 uur en na afspraak

Maaike Lauwaerts in Casino verkozen tot Miss Sports Belgium

Als de hemel boven Knokke-Heist gevuld is met de silhouetten van helikopters kan dat maar één ding betekenen. Het is de vaste voorbode voor de Grote Nacht van Exclusief. Zaterdag 20 maart was op deze regel geen uitzondering. In het Knokse Casino en in de grote feesttent op het strand ging onder een massale belangstelling de glamour hoogmis van het jaar door. In maar liefst 4 locaties was er een continu programma voorzien dat varieerde van klassiek, over jazz naar de moderne dansmuziek. Op de Nacht van Exclusief werd dit keer ook de nieuwe Miss Sports Belgium 2010 verkozen. Tijdens een show waarop sport-, badpakken- en bruidschoreografie niet ontbrak werd bepaald wie van de 10 finalistes met het kroontje naar huis mocht. De titel ging naar de 23-jarige Maaike Lauwaerts uit Heusden-Destelbergen. Mieke Peeters uit Lommel en Karlien Bosmans uit Lennik werden respectievelijk Eerste en Tweede Eredeame. Verder schitterde de hele feestlocatie door de aanwezigheid van tientallen B.V.'s. De grote afwezige was Miss Knokke-Heist 2010 Stephanie Aelbrecht die, volgens organisatrice Ingrid de Schepper, met skivakantie was. Met andere woorden, de Miss miste het hoogtepunt van haar regeerperiode.