26.4.13

Beheer Bosje van Heist in handen van de gemeente

Knokke-Heist krijgt het beheer in handen van het Directeur Generaal Willemspark, de groene long tussen Heist en Duinbergen. De Vlaamse Overheid is eigenaar van het park en gaf het onlangs nog een grondige facelift. Het dagelijks beheer en het onderhoud zijn voortaan voor rekening van Knokke-Heist.

Stapsteen tussen parken
Het gebied is een belangrijke stapsteen tussen verschillende parken: het Jozef Stübbenpark, Park 58 en het toekomstige stadsrandbos. Het is eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening (MDK), dat valt onder het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Grondige facelift
De werken aan het park waren allemaal in uitvoering van het Bosbeheersplan dat voor het gebied werd opgemaakt voor een periode van 20 jaar. Maar wat is er nu precies veranderd in het park?  De grote vijver en de bomen errond zijn verdwenen. In de plaats daarvan is er een grote open ruimte met zitbanken. Ook werd de kleine vijver opnieuw aangelegd met natuurlijke oevers. Verder kreeg de pergola een nieuw kleedje en zijn de zitbanken waar nodig vernieuwd. Om de padenstructuur overzichtelijk te houden, zijn enkele paden verwijderd of vernieuwd. Ook vernieuwd is de duinovergang die zorgt voor de doorsteek naar het strand. Tot slot werden de bomen uitgedund om meer lichtinval in het bos te creëren.

Recreatie en educatie
Het MDK draagt nu dus het beheer over aan de gemeente. Dit past binnen het beleidsplan waarbij het gemeentebestuur natuur aanlegt op het openbaar domein met het oog op recreatie en educatie. Het MDK blijft evenwel eigenaar en behoudt ook haar bevoegdheden op het vlak van de kustverdediging.

Scholen bezoeken haven van ZEEbrugge

Naar jaarlijkse traditie heeft de haven van Zeebrugge een hele week lang leerlingen van het zesde leerjaar uit verschillende Brugse scholen ontvangen. Omdat de jeugd een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze maatschappij wil het havenbestuur de jongeren op deze manier kennis meegeven over onze kusthaven.

Meer dan 500 leerlingen hebben deze week een gidstour in en rond de haven gekregen. Ze maakten kennis met het soort schepen, de trafieken en de goederen die in de haven van Zeebrugge aankomen en vertrekken. “Wij willen deze jongeren het belang van de haven aantonen voor de economie en de logistiek van ons land, alsook voor de tewerkstelling. De leerlingen die deze week de haven hebben leren kennen, vinden misschien daardoor later beter hun weg naar een job in de haven.”, zegt Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van Port of Zeebrugge.

Het zesde jaar van het Andreaslyceum was een van de groepen die de haven van Zeebrugge deze week mochten gaan ontdekken. Zoals de foto aantoont, is het bezoek aan de haven bij hen alvast erg in de smaak gevallen.

Groen pleit voor het behoud van de Werkwinkel

In een mededeling zegt de partij Groen het volgende: Enkele jaren geleden heeft de gemeente Knokke-Heist serieus geïnvesteerd in de bouw van een Sociaal Huis. Het onderdeel VDAB / lokale werkwinkel - begeleiding van werkzoekenden - dreigt nu weg te vallen.  Gevolg is, dat – als de beslissing van de Vlaamse regering uitgevoerd wordt -  de werkzoekenden in de toekomst de oversteek naar de VDAB-diensten in Blankenberge moeten maken. Heeft de Vlaamse regering, en met name de bevoegde minister de heer Muyters, ook nagedacht over zowel de financiële, als over de ecologische gevolgen voor de werkzoekenden? 

De eigen gemeente kent meestal de noden van haar eigen burgers het best en kan die het best verdedigen.  Het afstemmen van werkzoekenden enerzijds op het aanbod van lokale werkgevers anderzijds,  is er het best gekend.  De gemeente blijft er  het eerste niveau voor.  Blijkbaar heeft de bevoegde minister een voorkeur voor blinde besparingen, liefst op de rug van de vele honderden werkzoekenden uit de gemeente. Zij krijgen er een tijd- en geldrovende (en ecologisch niet verantwoorde) verplaatsing  “gratis” bovenop ….  Ook Groen Blankenberge steunt de pamflettenactie, die Groen Knokke-Heist vrijdag 26 april op het getouw zet.   De actie kadert in het Groene actieweekend rond werk en werkzekerheid.

De problematiek van de sluiting van het ene VDAB-kantoor, en het verplaatsen van de activiteiten  naar een andere locatie verderop, biedt ook voor Blankenberge geen voordelen.  Ook voor een mogelijke verhuis van de VDAB van Blankenberge naar Heist  is er alvast geen begrip!   Groen Knokke-Heist drukt zijn waardering uit, voor het feit, dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist protesteert tegen de voornemens van minister Muyters en de Vlaamse regering, om de werkwinkel van Heist te sluiten en die over te brengen naar Blankenberge. Groen volgt de verdere initiatieven in deze zaak alvast op.

Eerste Rode Kruissticker voor burgemeester Lippens

Op donderdag 25 april kocht burgemeester Lippens de eerste zelfklever van de jaarlijkse actie van het Rode Kruis Afdeling Knokke-Heist. Omdat het thema dit jaar in het teken staat van Maya de Bij hadden enkele jongeren hun voelsprieten opgezet. Ook de burgemeester deed dat. Lippens gaf verder aan bijzonder blij te zijn met het bijenthema gezien Knokke-Heist een bijenvriendelijke gemeente is. Hij zei ook, dat de ganse gemeenteraad steeds achter het Rode Kruis staat. Verder wist de burgervader te appreciëren dat heel wat jonge mensen zich inzetten voor de acties van het Rode Kruis. Vanaf dit weekend zullen de Rode Kruisvrijwilligers aan de belangrijkste invalswegen een kleine 10.000 zelfklevers proberen aan de man te brengen. 

Foto: Danny Jones

“Iron Lady” roept Lippens op om sjerp door te geven

In staalharde bewoordingen heeft Cathy Coudyser, fractieleidster en “iron lady” van de N-VA in Knokke-Heist, tijdens de gemeenteraad burgemeester Lippens opgeroepen om zijn sjerp door te geven aan Eerste Schepen Maxim Willems. Na eerst met lof gezwaaid te hebben over het “uitgebalanceerd personeelsbehoeftenplan” dat werd opgesteld en de “sterke samenstelling van het management team” in de gemeente ging het mes erin. Cathy Coudyser zei aanstoot te nemen aan het feit dat burgemeester Lippens zich in dat management team laat vertegenwoordigen door de Eerste Schepen, en in de regel zowat alle taken afschuift op Maxim Willems. Ze gaf daarbij lezing van een ellenlange lijst van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Eerste Schepen. Coudyser zei dat Maxim Willems defacto burgemeester is van Knokke-Heist en dat Lippens hem ook de titel van burgemeester zou moeten laten voeren. “In oktober hebben de kiezers voor U gestemd als burgemeester, maar u delegeert alles. Wij noemen dat kiezersbedrog”. “Of hebt u andere belangen te verdedigen?” aldus Cathy Coudyser.  Toen N-VA raadslid Luc Dieltiens bij het aanduiden van vertegenwoordigers voor Finiwo, WVI, IKWV en T’Heist Best, er bij herhaling op wees dat bij wet de gemeenteraad moest ingelicht worden over het stemgedrag van die vertegenwoordigers zei Lippens dat hij dat niet zou doen. Een boze burgemeester weigerde verder trouwens zo goed als elk commentaar op vragen van de oppositie. 

“Mei ’40: de onbegrijpelijke nederlaag” zondag in Sincfala

Op zondag 28 april  om 10 uur wordt in het Sincfala Museum in Heist door Bruno Comer een opmerkelijke lezing gehouden. Algemeen gaat men ervan uit dat Duitsland in mei ’40 over een verpletterend militair overwicht beschikte en het Duitse leger een veel sterker moreel had. Nochtans is dat niet zo. In de voordracht legt Bruno Comer uit dat de verbijsterende overwinning te verklaren is door de strategie en tactiek die de Duitsers hebben toegepast. Meer bepaald gaat het over het geconcentreerd gebruik van tanks in autonome eenheden en over een andere visie op het militair gebruik van het vliegtuig.

Mei ’40 is niet zomaar een episode uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het gebeuren is een referentiepunt in discussies over de buitenlandse politiek en het defensiebeleid. Het komt ook ter sprake als het gaat over de haalbaarheid van de democratie. Het is dus belangrijk dat al wie interesse heeft voor het reilen en zeilen van de huidige samenleving, weet wat er zich toen precies heeft afgespeeld.
In het laatste deel van de uiteenzetting komt de vraag aan bod hoe het komt dat we zo’n vertekend beeld hebben van dit gebeuren.

De spreker, Bruno Comer (Kortrijk, 1955) studeerde Rechten aan de KU Leuven en internationale politiek aan de Johns Hopkins University in Bologna. Hij was jarenlang bedrijfsjournalist bij de Kredietbank (sinds 1998 KBC) en werkte in de voorbije jaren als redacteur bij de Stad Brugge. Hij is auteur van vijf jeugdboeken, van een bedrijfsgeschiedenis over de Antwerpse Diamantbank en van twee non fictie werken: ‘Kapitalisme zonder cijfers’ (Die Keure 2007) en ‘Mei ’40: De onbegrijpelijke nederlaag’ (Davidsfonds 2010).
  
Praktische informatie
Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago.
Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen.
Na de lezing biedt het museum de bezoekers een drankje aan.

Plaats: Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist. Tel. 050 53 07 30.
Parkeergelegenheid op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat nummer 37.

Verjaardag in “maroon” voor For Freedom Museum

Donderdag 25 april was het precies 4 jaar geleden, dat het For Freedom Museum werd ingehuldigd. Om dit in herinnering te brengen werd de  zeecontainer met de tank en ensigne For Freedom Museum aan het kruispunt Westkapelle / Knokke-Heist  in een nieuw kleurtje gezet nl. Maroon-Red ofte kastanje bruin-rood.  Het is het kleur van de hoofddeksels van het Britse Parachute-Regiment. Deze kleur van berrets werd tijdens de II-de WO  geïnspireerd door  de echtgenote van Luitenant-Generaal Sir Frederick Browning (Arnhem, A Bridge too far)  nl. Daphne du Maurier, de bekende Engels schrijfster uit Cornwall. Du Maurier schreef o.a. Rebecca, The Birds, Don't look now. Veel van haar werken werden door Alfred Hitchcock verfilmd. Zij had een bijzondere smaak voor mode  en kleuren, vandaar..  Sindsdien hebben bijna alle luchtlandingstroepen, wereldwijd dit kleur van de Maroon Berret overgenomen. In 1943 ging du Maurier trouwens in de cottage Menability wonen in Fowey, het haventje waar de gevluchte Heistse en Oostendse reders hun vaartuigen lieten herstellen tijdens de oorlog. Het For Freedom Museum is verder de familie Coolman (Volvo Cars) ontzettend dankbaar, om de kans te krijgen deze unieke richtingsaanwijzer (Tank) naar  het museum op hun gronden te mogen plaatsen. Dagelijks komen zo internationale toeristen op doortocht in Ramskapelle terecht; een pluspunt voor FFM en de plaatselijke Horeca.

Op de foto: Mathieu Coolen, vrijwilliger FFM, met medeconservator Danny Jones aan de slag.

Prijsuitreiking actie “Wederzijds respect is gratis”

Donderdagavond 25 april mocht de 18-jarige Miet De Groote in het stadhuis van Heist haar mini iPad, de hoofdprijs van de wedstrijd in het kader van de preventiecampagne “Wederzijds respect is gratis” in ontvangst nemen uit handen van de burgemeester. Met deze sensibiliseringsactie willen het gemeentebestuur en de lokale politie werken aan een positief uitgaansklimaat op en rond het Van Bunnenplein en Alfred Verweeplein en dit in samenwerking met de plaatselijke horeca die bijdraagt aan de bekendmaking.

29 dossiers over wildplassers en alcohol op openbare weg
Naast 70 deelnemers die op een positieve manier deelnamen aan de campagne, maakte de preventiedienst ook 15 dossiers op van wildplassers en 14 over verbod van alcohol op de openbare weg. De 18- plussers riskeren een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) van maximum 250 EUR, de 16-17-jarigen een GAS-boete van maximum 125 EUR.  Zoals de wetgever heeft bepaald wordt aan minderjarigen steeds een bemiddelingsaanbod voorgesteld. Gaat de minderjarige hierop in en is het resultaat van de bemiddeling positief dan kan de boete wegvallen.

Wedstrijd met QR-code
De actie in het paasverlof informeerde uitgaande jongeren op en rond het Van Bunnenplein en Alfred Verweeplein over het alcoholverbod op de openbare weg tussen 22 en 10 uur. De campagne speelde ook in op andere uitgaans-gerelateerde overtredingen, zoals het wildplassen en lawaaioverlast. Op de affiche staat een menukaart met per overtreding de boete die de jongere riskeert. En de QR-code staat op de stickers (Quick Respons tweedimensionele streepjescode). Na het inscannen van de QR-code met een smart Phone, komt de deelnemer terecht op een internetpagina met wedstrijdvragen. Personen die zich akkoord verklaren om geen hinder te veroorzaken, de schiftingsvraag beantwoorden, en die geen gemeentelijke administratieve sanctie hebben opgelopen, doen mee met de wedstrijd en maken kans op de prijzen. De wedstrijd zorgt ervoor dat jongeren zich dus gedragen om zo kans te maken op een van de vele mooie prijzen. De jongere ziet daarna een internetpagina met informatie over de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

De eerste wedstrijd liep in de paasvakantie van 30 maart tot 15 april 2013. 70 personen namen deel aan de wedstrijd. 34 personen scanden de QR-code met de smart Phone, de anderen surften via een link naar de website. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedroeg 23 jaar.

Winnaars wedstrijdperiode 30 maart tot en met 14 april 2013:

1.    De hoofdprijs, 1 Apple I-Pad mini, is gewonnen door de 18-jarige Miet De Groote.
2.    2 bongo-bonnen ter waarde van 25 euro gaan naar Claudia DeClerck (16j.) en Peter Lierman (43j.)
3.    2 I-tuneskaarten ter waarde van 20 euro gaan naar Maxime Vlietinck (21j.) en Rik Demuynck (47j.)
4.    De 2 tickets voor de voorstelling van Wim Helsen op 25 april 2013 zijn gewonnen door Nick Wenmaekers (21 jaar)

Politie en gemeente zetten de actie voort tijdens de zomermaanden en zullen daarbij ook jobstudenten inzetten die jongen aanspreken tijdens het uitgaan.


Foto: Danny Jones

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in de badstad vind je HIER

MAKZ stoomt zich klaar voor Strafste finale

Zoals eerder gemeld werd MAKZ Knokke-Heist door MNM uitgeroepen tot ‘Strafste school van West-Vlaanderen’. Op dinsdag 30 april van 9u30 tot 10u30  brengt de MNM-jury een bezoek aan de school. Ze krijgen dan 1 uur de tijd om hen te overtuigen dat ze de Strafste School zijn van gans Vlaanderen. De school moet zorgen voor een spectaculaire  ontvangst, voor een schoollied, voor een school die omgetoverd is in iets anders, voor een goede actie binnen en buiten de school,…  Wie kan en wil helpen, gelieve contact op te nemen met de school op 050/631770 of  via ka.directie@demakz.be. Ze zullen dit weekend en maandag vele handen nodig hebben om alles klaar te krijgen.

De school organiseert meteen ook 2 goede doelacties waarvoor ze heel Knokke-Heist willen oproepen:
- REGISTREER JE ALS NIEUWE BLOEDDONOR op http://bloedinzameling.rodekruis.be/MAKZKNOKKE Dat betekent dat je bij een bloedinzameling wordt uitgenodigd via mail of brief.
- REGISTREER JE ALS ORGAANDONOR bij de Gemeente (Dienst Burgerzaken) met vermelding van DE MAKZ en breng het groene balletje naar de school. Wij zullen dan alle groene balletjes dinsdag in de zuil van de gemeente droppen.

Minderjarige opgesloten wegens bedreiging via social media

De politie in Sluis heeft donderdagavond in het grensstadje een 17-jarige jongen opgepakt wegens het uiten van een ernstige bedreiging aan twee leeftijdgenoten via social media. De politie wil, vanwege het onderzoek, nog niets zeggen over de inhoud van de bedreiging. De politie hield de jongen thuis aan. In zijn woning is een huiszoeking gedaan op last van de rechter-commissaris en er werd een computer in beslag genomen. De ernst van deze zaak blijkt al meteen uit het feit dat de jongen direct werd overgebracht naar de gevangenis Torentijd in Middelburg. In de loop van vrijdag wordt de jongen gehoord door rechercheurs.

25.4.13

Knokke 10K verwacht opnieuw 4000 lopers

De DVV Running Tour houdt woensdag 1 mei halt in Knokke-Heist voor de Knokke 10K. Zo’n 2500 lopers zijn vooraf ingeschreven en de dag zelf verwachten we 4.000 lopers op de verschillende afstanden.  Het programma is op maat gemaakt voor gezinnen die samen een sportieve dag aan zee willen doorbrengen: de kleinsten (4 - 12 jaar) kunnen deelnemen aan de Chiquita Kids Run 1,5km en voor de groteren en de ouders staan er de Ladies Run 4 km, de Knokke Jogging 6,5 km en de Knokke 10K op het menu. Het parcours van de 10km brengt de lopers ondermeer langs de Zeedijk en de kuitenbijters in Knokse bos.

Diaz Rodriguez vs. De Hondt

Bij de mannen verwachten we een duel tussen Kjell De Hondt en Alexander Diaz Rodriguez. De Hondt deed het met een 2de plaats beter dan Diaz Rodriguez op de DVV Antwerp 10 Miles en heeft dus het lichte voordeel. Bij de vrouwen verwachten we een open strijd tussen Selien De Schryder, de licht geblesseerde Kim Geypen, Gwendolyn De Deyne en Ria Thienpont.
 
Programma

11u00: start inschrijvingen
14u00: Chiquita Kids Run 1,5 km
14u30: Ladies Run 4 km
14u50: Knokke Jogging 6,5 km
15u30: Knokke 10

Inschrijven kan nog de dag zelf  vanaf 11 uur in het Sportcentrum De Stormmeeuw (E. Verheyestraat).  Meer info op www.dvvrunningtour.be.

De DVV  Running Tour is een verzameling van de 15 meest spectaculaire massalopen van ons land. Hoogtepunten zijn onder meer de DVV Antwerp 10 Miles & Marathon, de Knokke 10K en Dwars door Brugge. In totaal zullen zo een 100.000 recreatieve lopers aan de DVV Running Tour deelnemen. 

Kooza artiesten brengen blitzbezoek aan Knokke-Heist

Op donderdag 2 mei brengen enkele artiesten van KOOZA alvast een exclusief bezoek aan Knokke-Heist. Ze willen de plaatselijke sfeer even opsnuiven en ook verder kennis maken met de plaatselijke pers. Het wereldberoemde gezelschap van Cirque du Soleil is klaar om deze zomer voor de allereerste keer zijn Grand Chapiteau op te trekken in Knokke-Heist. Op 18 juli 2013 vindt de eerste voorstelling van KOOZA plaats. De witte kathedraaltent wordt opgesteld ter hoogte van de Natiënlaan, naast het station van Knokke. KOOZA legt de nadruk op de fysieke inspanningen van menselijke prestaties in al hun pracht en breekbaarheid. Met de artiesten die op 2 mei de badstad zullen aandoen gaat het om “De Onschuldige” en de “Eenwieler”. De Kooza artiesten zullen onder meer afstappen bij het Kantoor van Toerisme.

Je leest er HIER meer over.

Kooza Première in Knokke-Heist: vrijdag 18 juli 2013
Tickets vanaf 34 euro, premiumtickets 104,5 euro

Oude aanhangwagens voor schroot

Knokke-Heist verkoopt twee oude aanhangwagens die goed zijn voor de schroothoop aan Garage Vansevenant uit Eernegem. De aanhangwagens met metalen onderbouw van de centrale begraafplaats waren in zo’n slechte staat dat ze volledig onbruikbaar geworden waren. Om ze te kunnen afvoeren als schroot moeten de aanhangwagens en de metalen onderbouw volledig ontmanteld worden. Dat werk in eigen beheer uitvoeren bleek onhaalbaar: te duur en te tijdrovend. De prijs die de garagist uit Eernegem bood is 200 euro. Dit is evenveel als de prijs die de gemeente kon krijgen voor het schroot op zich en dus een interessant voorstel. De huidige schrootprijs per kg bedraagt namelijk 200 euro per ton. Beide aanhangwagens samen bevatten ongeveer 1 ton metaal.

Nieuw Duinenwaterdorp klaar voor uitbouw in Knokke-Heist

De grote nieuwe verkaveling bij het station van Knokke is klaar voor de aanleg van een compleet nieuwe deelkern met inbegrip van een nieuw woonzorgcentrum en ook sociale appartementen. In afwachting van de aanpassing van de signalisatie aan de Natiënlaan en de belijning van busstrook, aslijn en fietspad ter hoogte van het zwembad Sportoase, blijft de nieuwe wijk voorlopig wel nog afgesloten voor alle verkeer.

Seniorie
Het college van burgemeester en schepenen heeft ondertussen aan de nv Orpea een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgcentrum, serviceflats en een ondergrondse parkeergarage langs de Natiënlaan, Keith Haringplein, Gilbert Decockstraat, Door Boerewaardplein en Nieuwstraat. De nv Orpea kreeg een gunstig advies van de brandweer, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, AGSO Water en de Oostkustpolder. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Villa-appartementen aan het Duinenwatermeer
Projectontwikkelaar Duin & Water is gestart met de verkoop van de villa-appartementen aan de kant van het meer. Ongeveer 60 procent zou reeds verkocht zijn. De werfinrichtingen en grondwerkzaamheden voor de appartementen zijn voorzien voor eind mei/begin juni.

Verkoop loten bouwgrond
Sinds april is ook de verkoop van 28 loten bouwgrond gestart. Daarvan is bijna de helft verkocht. Voor de zomer zullen ook de loten voor rijwoningen aan de kant van de Nieuwstraat te koop worden aangeboden.

Handelspanden en sociale appartementen
Verder wordt in de eerstkomende maanden de verkoop van de appartementen aan de kant van de Natiënlaan opgestart. De gesprekken met de maatschappijen voor sociale huisvesting zijn volop aan de gang. Bedoeling is dat boven de handelspanden (o.a. voor de Aldi) sociale en betaalbare appartementen komen.   

Evenementensite
De invulling van het woonproject verloopt in verschillende fases. In de eerstkomende drie jaar wordt een deel van de verkaveling nog door de gemeente benut als evenementensite en randparking. Zo zal vanaf juni Cirque de Soleil zijn tentendorp hier opslaan.  Van zodra de nieuwe evenementensite op de hoek van Kalvekeetdijk en Natiënlaan gerealiseerd is, zal ook deze zone ingepalmd worden voor de bouw van particuliere woningen.

Schaapskudde en huifkarren in de Zwinstreek

Het is lang geleden dat  het gedeelte Damse Vaart Zuid, Siphon-Brugge, door een schaapskudde werd begraasd en zodoende op  ecologische  wijze werd onderhouden. De provincie heeft nu het plan opgevat om de schapen opnieuw op de dijk in kwestie te introduceren.  Na studie en aanbesteding werd het begrazingsproject toegekend aan professionele schaapherder Koen Pille uit  Diksmuide.  Deze herder is bijzonder begeesterd om de oude  Vlaamse schapenrassen uit onze streek voor uitsterven te behoeden. Als lid van Steunpunt Levend Erfgoed (www.sle.be) is hij al jaren in de weer om het houden van Vlaamse schapen (zelfde schapen als in het Zwin), Houtlanders, Mergellandschapen te promoten. Zijn kennis ter zake is dan ook enig in de Vlaamse schapenwereld. Onder de eerste echte lentezon werd zopas gestart met het project.  Bewoners en toeristen zullen Koen en vriendin Carolla, (één van de zeldzame herderinnen in onze gewesten) dagelijks kunnen bewonderen met een 150-tal schapen langs de Sint-Pietersdijk te Damme.  Het doel is: begrazing op ecologische manier en terzelfder tijd een uniek attractiepunt vormen  in de Zwinstreek.

Huifkarrentraject ingehuldigd
Een enige belevenis met paard en kar langs de dijken aan de Damse Vaart met bezoek aan de molen en romantische zichten op de Zwinstreek, opgefleurd met een drankje en een picknick. Dit is een project net opgestart door het echtpaar Christine en André Snauwaert onder de benaming www.huifkardamme.be, dat de mensen op het ritme van het paard in contact brengt met de natuur, een wonderbaarlijke belevenis. Om al deze nieuwe initiatieven nog eens te beklemtonen organiseert Damme aanstaande zondag, 28 april   vanaf 10 uur de” Lammetjesdag”. Een kennismaking met het landelijke leven rondom schapen en lammetjes. Alle ambachten en tradities rond scheren, spinnen  weven en tuften, komen er aan bod. De fijnproevers worden verwend  met schapenkazen, lammetjesmelk,en lekkere gerechten op basis van schapenvlees.

Foto’s: Danny Jones

Straks ecologische volkstuintjes in Duinbergen

In Duinbergen komen er ecologische volkstuintjes waar inwoners hun eigen moestuintje zult kunnen aanleggen. Het gaat om het perceel van 1.378 m² ter hoogte van de Logenhoek langs het fietspad tussen Heist en Knokke (evenwijdig met de spoorweg). De gemeente heeft hiervoor een subsidiedossier ingediend bij het Vlaams Plattelandsfonds van Minister-President Kris Peeters en kan een beroep doen op de expertise van specialist in volkstuinen VELT. De start van de werken is voorzien voor mei. In de maand juni een informatieavond georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden. 

Volkstuinen kennen een echte hype vandaag. Steeds meer mensen voelen hun groene vingers kriebelen en ook in de media krijgt de moestuin veel aandacht. Vrijwel elke televisiezender biedt tegenwoordig een ‘groen’ programma aan. De volkstuinen kennen bovendien een lange geschiedenis. Ze spelen een belangrijke rol voor inwoners die zelf weinig buitenruimte hebben, maar toch graag willen tuinieren. Vandaag groeit overal in Europa de aandacht voor deze moestuinen. Ze staan dan ook voor meer dan groene vingers: ontmoetingen, gezelligheid, recreatie en een stuk natuurbeleving in de stad. Bovendien stimuleren volkstuinen ook meer beweging en een gezonde voeding. 

De Kooza verhuis

Binnenkort slaat Cirque du Soleil met de show Kooza z’n tenten op in het Noord-Spaanse Bilbao. Daarna is het de beurt aan Knokke-Heist. De verhuis van de show is een “logistieke nachtmerrie” zegt pr-verantwoordelijke Adrian Gonzalez-Ibbitson. Het gaat om 10.000 ton materialen die aan boord van 70 trailers naar een nieuwe bestemming moeten. De artiesten zelf mogen slechts een drietal koffers meesturen met de verhuis. Hebben ze meer bezittingen dan moeten ze daar zelf voor opdraaien. Ook de verhuis van het hele Kooza showgebeuren naar Knokke-Heist gebeurt via de weg. En dat niettegenstaande het feit dat er met de vrachtveren van Transfennica een directe verbinding bestaat tussen Bilbao en Zeebrugge (!).  In Knokke zal de hele infrastructuur van Cirque du Soleil worden opgeslagen op het tegenwoordige evenemententerrein vlakbij het station. De grote witte kathedraaltent van Kooza zal echter voorbij de Aldi een plaats krijgen, dus veel verder naar achter dan bij Cavalia het geval was. Waar precies Kooza zal verrijzen kan men op het bijgevoegde kaartje bekijken.  

Je leest er HIER meer over

Je kan nu boeken voor de voorstellingen in Knokke-Heist:

Fototentoonstelling "If walls could talk"

Nog tot 28 april kunt u in CC Scharpoord terecht voor de indrukwekkende fototentoonstelling "If walls could talk" van urban fotograaf Ringo Decuyper. Zijn foto’s spreken tot de verbeelding en ademen de “grandeur” van vroeger uit, of toch de schim die ervan rest. De leegheid en de architectuur vertellen samen hun verhaal. Het verleden komt zo tot leven in het heden. Het is de bedoeling dat de bezoeker het verval ervaart, daar de schoonheid van ontdekt en zich tegelijkertijd bewust wordt van de vergankelijkheid, de broosheid van het bestaan. Dankzij het bijzondere perspectief trekt hij de kijker bovendien als het ware zijn foto’s binnen. De vernissage van de tot de verbeelding sprekende expo vond plaats op 18 april. Zie fotoreportage.

De plaatsen die Ringo Decuyper fotografeert zijn anders in tijd, ruimte en realiteit dan hun omgeving. Ze zijn echt en onecht tegelijk en laten de kijker fantaseren over toen. De man fotografeert met Tilt-shift lenzen. Deze vervormen de realiteit zo weinig mogelijk en laten de architectuur intact. Zo wordt het mogelijk om een grote ruimte in één blik tot u te nemen.

Het maken van de foto’s is overigens niet zonder risico. De locaties zijn soms heel gevaarlijk omdat ze dreigen in te storten. Ringo Decuyper trekt dan ook nooit op pad zonder zijn vaste fotografiebuddy. Waar zijn kiekjes precies gemaakt zijn, houdt de fotograaf bovendien geheim. De schoonheid van het vergane kan namelijk enkel behouden blijven als die ongeroerd blijft.

Gratis toegang.

Radio Paradijs in Knokke-Heist verlaat de FM-band

Na ruim 22 jaar zegt binnen een paar maanden Radio Paradijs vaarwel aan de vertrouwde FM-frequentie. De muziek van de omroep blijft echter verder wereldwijd te horen via de internetstream en de tune-in radio app op alle smartphones. Het was om 19u op 26 oktober 1990 dat in Knokke-Heist de lokale omroep Radio Paradijs van start ging.  De eerste woorden werden destijds gesproken door de toenmalige voorzitter van de vergunninghoudende vzw Frank Morbee. De omroep was ondergebracht op de bovenste verdieping van het pand op de hoek van de Lippenslaan en de Cassiersstraat.  De frequentie is al die tijd onveranderd gebleven: 105,1 MHz FM.  Naast Paradijs zond op dat moment ook reeds Radio Dynamo (105,8 MHz) uit in de badstad. Dynamo was al op 1 april 1982 in de lucht gekomen.  Toen gebeurde dat als concurrent van Valko, de eerste 'vrije radio' in Knokke-Heist.  De zogeheten Vrije Algemene Land en Kust Omroep was reeds op 19 juli 1981 met de uitzendingen begonnen. Valko was echter geen lang leven beschoren.  Dynamo verhuisde van Westkapelle naar Knokke op 20 april 1987, de dag waarop de gekapseisde Herald of Free Enterprise weer werd overeind getrokken voor de kust van Zeebrugge.  Een hectische nieuwsdag dus.

Reformat
Over de jaren was echter duidelijk geworden dat om een continu muziekaanbod te kunnen brengen dat zowel de jongeren in Knokke-Heist zou aanspreken, als het toenemend aantal ouderen, een combo van stations zou nodig zijn.  Tweelingradio's, die grotendeels uit dezelfde informatiebronnen zouden putten, maar elk een eigen doelpubliek zouden hebben.  Het was trouwens in Knokke-Heist dat in ons land voor het eerst met een echt muziekformat werd gewerkt.  De grote voorbeelden waren XETRA The Mighty 690 in Tijuana en een reeks andere Amerikaanse omroepen.  En het sloeg aan. In het geval van Paradijs werd het muziekaanbod voor een meer volwassen publiek geformateerd.  Vandaar de naam van de vergunninghoudende vzw: Reformat. Na meer dan 4 jaar voorbereiding en wachten op een vergunning kwam in 1990 uiteindelijk ook het tweede station in de lucht: Radio Paradijs.

Kneistiradio
Ruim 20 jaar later is de wereld echter fors veranderd, vooral ook het persoonlijk beleven van muziek en het afstemmen op informatie.  Iedereen boort tegenwoordig met hulp van de nieuwe media z’n eigen niche aan, stelt z’n eigen muziekmenu samen en bekijkt enkel het nieuws dat hem of haar interesseert. Een nieuwe tijd is aangebroken, een tijd van internetomroepen en digitale nieuwsverschaffing. Dat is de koers die door Paradijs wordt ingeslagen. Nadat gesprekken met een Finse groep niet het gewenste resultaat hadden en vooral geen lokaal voordeel zouden hebben opgeleverd voor de inwoners van Knokke-Heist en omstreken werd door de beheerder van de vzw Reformat beslist om samen te werken met de groep achter de Kneistikrant. Indien alles naar wens verloopt zou op de FM-band vanaf 1 juni Kneistiradio moeten te horen zijn. Volgens de nieuwe uitbaters zou het straks gaan om een station met een Adult Contemporary format gericht op een doelpubliek tussen de 20 en 54 jaar. 

Zwin Binnenste Buiten

Op maandag 20 mei organiseert het provinciebestuur en het Agentschap Natuur en Bos in samenwerking met het gemeentebestuur van Knokke-Heist “Zwin Binnenste Buiten - op het ritme van de natuur”. Deze happening is een combinatie van een wandel-, fiets- en zoektocht die toegankelijk is voor gezinnen met of zonder kinderen. Een aparte, maar vooral leuke manier om het natuurreservaat de Zwinduinen en-polders te ontdekken. U bepaalt zelf de afstand en maakt kans op een mooie prijs. Onderweg kunt u even op adem komen, een leuke opdracht uitvoeren, een quizvraag oplossen of u kunt deelnemen aan een workshop.

Wandelzoektocht
Voor de stappers start een wandellus op de parking van het Zwin waar kinderen insectenhotelletjes en vogelnestjes knutselen. Aan de hand van een routekaart doorkruisen natuurliefhebbers heel het natuurreservaat de Zwinduinen en –polders. Onderweg komen de deelnemers langs enthousiaste natuurgidsen en de vogelwerkgroep Mergus. Op het eindpunt van de zeedijk aan de Haas vinden de wandelaars een strandlabo, een natuurapotheek en creatieve workshops voor kids. Bij het unieke uitzicht over de Zwinvlakte geeft het Agentschap voor Natuur en Bos uitleg over de ingrijpende werkzaamheden die er plaats vinden.  

Fietszoektocht
De fietsers starten eveneens op de parking van het Zwin. Een speciaal voor die dag uitgestippelde route loopt door de Zwinduinen en -polders, via de beroemde paadjes van het Zoute tot in het centrum van Knokke bij deKunstacademie. De deelnemers kunnen er proeven van enkele leuke workshops op het ritme van de natuur. Via kleine landweggetjes fietsen ze terug naar de parking van het Zwin waar ze de dag kan afsluiten met een muzikaal optreden in de natuur.

Plaats van afspraak: parking het Zwin, Graaf Leon Lippensdreef 8 – 8300 Knokke-Heist
Gratis deelname.

24.4.13

Herinneringsfoto van afgebrande kerk voor brandweer

Voorzitter van de vzw Toerisme, Danny Despiegelaere heeft namens het gemeentebestuur een foto van de afgebrande kerk van Westkapelle op groot formaat aan brandweercommandant Filiep Dekiere overhandigd. De foto is genomen door Anne-Marie Maertens en toont een brandweerman die vanop de ladderwagen de stompe, zwartgeblakerde kerktoren blust tegen een ondergaande zon. De foto zal opgehangen worden in de brandweerkazerne als herinnering aan deze zware brand die zowel bij de brandweerlui als de bevolking van Westkapelle nog lang in het geheugen zal gegrift blijven.  Dankzij de snelle en geslaagde interventie van de Knokke-Heistse en Brugse spuitgasten is de materiële schade voor de omwonenden beperkt gebleven en vielen er gelukkig geen dodelijke slachtoffers te betreuren.   

Mansour Bahrami en Henri Leconte op Optima Open 2013

Naast Boris Becker en Yannick Noah, bevestigden nu ook Mansour Bahrami en Henri Leconte hun komst naar Optima Open in Knokke-Heist. Deze toptennissers van weleer zijn nog steeds heel geliefd bij de fans van tennis uit de gloriejaren ’80. Naast een hoogstaand staaltje tennis staan Bahrami en Leconte garant voor enkele matchen vol humor en onvergetelijk tennisplezier. Van 15 tot 18 augustus treden deze voormalige dubbelspelpartners terug in de spotlight voor de nieuwe editie van Optima Open in Knokke-Heist.

Mansour Bahrami, afkomstig uit Iran, is een geboren entertainer en hoogstwaarschijnlijk de grappigste figuur uit tennisland. Hij staat bekend om zijn hilarische kunstjes op het tennisveld. Bekijk de compilatie hier. Dit natuurtalent houdt er een uitzonderlijk levensverhaal op na. Bahrami is een selfmade man die al observerend als ballenjongen het spel leerde. Deze graag geziene toptennisser met zijn opvallende snor en aanstekelijke lach leerde tennis spelen met bezemstelen en pannen omdat hij zich geen racket kon veroorloven. Nadat door de Islamitische Revolutie professioneel tennis verboden werd in Iran, vluchtte hij naar Frankrijk. Tijdens Optima Open zal hij elke dag zijn beste tennis laten zien tijdens een dubbelspel.

De Fransman Henri Leconte neemt voor de vierde keer deel aan Optima Open en het publiek ziet hem nog altijd graag langskomen. Vorig jaar zorgde hij zelfs voor een kleine verfrissing voor alle toeschouwers op een zinderend hete dag. Bekijk het filmpje hier.
De voormalige nummer 5 van de wereld speelde in 1988 de finale van Roland Garros en beleeft nog steeds evenveel plezier aan het spel. ‘Ik kom graag terug naar Knokke. Ik hou van de sfeer en de omgeving. Ik ben klaar om weer een pak plezier te beleven tijdens Optima Open’, lacht de charismatische Leconte.

Optima Open maakt deel uit van de ATP Champions Tour, een serie van internationale toernooien voor de ‘living legends’ van het tennis die het professionele circuit tenminste een jaar verlaten hebben en 30 jaar of ouder zijn. Naast de Champions Tour single matches, organiseert Optima Open, los van de ATP Champions Tour rankings, ook elke speeldag een ‘Special Guest Double Match’ met legendes van weleer. Een overzicht met de uurregeling van de geplande wedstrijden, vindt u hier.

Tickets voor Optima Open 2013 zijn verkrijgbaar via Free Record Shop, op www.optimaopen.be en telefonisch op het betalend nummer +32 (0)900 701 55. Prijs ongenummerde dagtickets 15/08 en 16/08: 27,5€ - 17/08 en 18/08: 30€. Prijs genummerde dagtickets 15/08 en 16/08: 35€ - 17/08 en 18/08: 37,5€. 

Bram Bonny tweede in de finale van de Vlamo Solistenwedstrijd

Aan de topprestaties van de Knokke-Heistse tubaspeler Bram Bonny lijkt maar geen einde te komen. Tijdens de finale van de Vlamo Solistenwedstrijd in Leuven behaalde deze leerling van deKunstAcademie afgelopen weekend een grootste onderscheiding met maar liefst 92,67 %! Brams sublieme uitvoering van Rhapsody for Euphonium van Gregson was goed voor een onverwachte tweede plaats. De tegenstand was niet min: in het zeer sterk bezette deelnemersveld schitterden tubaspelers die ook al in internationale wedstrijden hun sporen verdienden. Een voorlopig hoogtepunt uit Brams nog jonge muzikale carrière. Wie Bram Bonny graag eens live aan het werk wil zien, kan daarvoor terecht in deKunstAcademie Knokke-Heist op donderdag 23 mei: dan speelt hij zijn openbaar examen (rond 20 uur). 

Surfers Paradise voetbalteam kan zaterdag kampioen spelen

Dankzij de overwinning tegen koploper AZ ‘77 vorig weekend komt Surfers Paradise aan de leiding in reeks II bedrijfsvoetbal zone Brugge-Oostende.  Het neemt daarmee een stevige optie op de titel met 2 punten voorsprong. Zaterdag aanstaande staat immers de laatste match op de kalender tegen Roest-Roest, en dan nog wel op eigen bodem én voor eigen publiek. Supporters worden dus verwacht aanstaande zaterdag op Stadion Olivier. Aftrap is voorzien om 15h, iedereen welkom, toegang uiteraard gratis. 

Afgelopen zaterdag werd dankzij een stevige partij voetbal met 3-0 afstand genomen van de leider AZ’77. Gert-Jan Desmedt opende op een schitterende wijze de score na een persoonlijke actie en in de tweede helft verschalkte Tom Brakel met een schitterende kop-lobbal de doelman om zo de score te verdubbelen. In de slotseconden maakte Kevin Vandenbergh het helemaal af met een afgemeten afstandsschot in de winkelhaak.

Vorig seizoen won het team ook reeds de Beker van de Brugse Sportraad en de provinciale beker, de titel zou dus de derde prijs betekenen op twee jaar. Bij de stichting in 1995 eindigde het team laatste en kreeg het van sponsor Guido Demey een ludieke rode lantaarn, het is de bedoeling die trofee zaterdag te kunnen weergeven.

Op de foto (Luc De Brabander)
Rechtstaand vlnr: Stefaan Daumerie - Gerrit-Jan Sleutjes - Armin Wintein - Frank Vanleenhove - Dieter Zutterman - Gert-Jan De Smet - Django Hauman - Kristof Rozé - Dennis Vanlandschoot
Zittend vlnr : Kevin Vandenbergh - Kristof Mahieu - Regis Vereeken - Tom Brakel - Mike Demon - Steve De Knock - Vito Van Laeken - Dorian Tsetis

20 jaar Appassionata in Knokke-Heist

In hun 20ste productie Thureluurs op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei om 20.30 uur in het CC Scharpoord, gunnen de spelers van Appassionata hun publiek een blik achter de schermen van het Appa-project: hoe tureluurs ze wel zijn als ze vernemen dat ze geselecteerd werden, hoe ze hun persoonlijke ambities en ego’s moeten opofferen voor de groep, hoe de groep vreugde en verdriet deelt en draagt, hoe ze omgaan met spanningen en conflicten, hoe ze stilaan alles opzij schuiven voor dat ene doel dat ook de legendarische Arthur voor ogen had: het Camelot van de opvoering. En ze hopen dat die opvoering u net zo tureluurs zal maken als uw applaus hen!

Hoe maak je jongeren warm voor theater?
Het is dé uitdaging voor veel beleidsmakers, bedrijven en reclamebureaus: hoe wek je de interesse van jongeren? Hun bedoelingen zijn misschien niet altijd even onbaatzuchtig, maar dat kun je niet zeggen van de droom die schepen Maxim Willems en Karel Segers twintig jaar geleden koesterden: hoe maak je jongeren warm voor theater? Een gediversifieerd aanbod aan jongerenproducties leek niet echt te werken. Waarom dan niet jongeren zelf toneel laten spelen? Ze kregen een trio zo gek om een jongerentheaterproject op te starten. Jan Charles was al jaren actief in het schooltheater, John De Bree was er toen al zijn gedreven medewerker en Dirk Nobus hoefde zijn artistieke veelzijdigheid niet meer te bewijzen. De eerste productie -De storm van Shakespeare- inspireerde ooit Beethoven tot een pianosonate ‘Appassionata’ en zo was de naam van het gezelschap geboren.

Ensor
Jongeren uit Knokke-Heist en omgeving staken nieuwsgierig hun neus aan de vensters van het Cultuurcentrum en gingen scheep voor het theateravontuur. Het eerste project was nog vrij klassiek van concept en uitwerking: er waren hoofd- en nevenrollen en de inbreng van de jongeren beperkte zich tot het invullen van hun rol. Vanaf ENtreeSORtie veranderde dat nogal drastisch: behalve een individuele auditie kwamen er nu ook twee groepsaudities en het uitgangspunt was niet langer een bestaand stuk maar een thema -in dit geval het leven en werk van Ensor- dat de jongeren de eerste maanden in allerlei improvisaties uitwerkten.

Verwerken van persoonlijke herinneringen en ervaringen
Die filosofie zou in de volgende jaren nauwelijks veranderen. Dit vergrootte immers niet alleen de creatieve input maar ook het enthousiasme en engagement van de spelers die nu ook schrijvers werden. Later zouden bestaande producties (Romeo en Julia, Antigone, Amlette), films (Wild at heart), schilders (Dalí, Magritte), verhalen (SneeWitje, 1001, Amor en Psyche), een lied (Les étoiles) of een toevallige titel (De blauwe banaan) en zelfs een decor (Vanavond wordt er niet gespeeld) een bron van inspiratie vormen. Maar altijd injecteerden de jongeren persoonlijke ervaringen en herinneringen en inspireerden ze verhaallijnen, regie en vorm.

Logistieke steun van het Cultuurcentrum
Bovendien konden ze in hun zoektocht de hele tijd rekenen op de onvoorwaardelijke en logistieke steun van het Cultuurcentrum. En op een trouwe achterban van ex-spelers, medewerkers en sympathisanten. In de try-out, die de repetitieweek in de paasvakantie afsluit, geven die hun kritische commentaar en adviezen. Oud-speelsters tekenden ook heel vaak voor dans en choreografie.  En velen vonden de weg naar de theaterwereld -zowel amateur- als professioneel toneel- of bleven teksten schrijven voor theater, film en cabaret.

Op zaterdag 4 mei is iedereen achteraf ook welkom op de spetterende Appa fuif in het Cultuurcentrum. De fuif begint om 22 uur en duurt tot in de vroege uurtjes.

VIP’s staan in de rij voor Kooza

Het Kooza spektakel dat in juli in Knokke-Heist z’n witte kathedraaltent opslaat op het verste deel van de Duinenwaterparking trok de voorbije weken in Madrid niet alleen duizenden enthousiaste toeschouwers maar ook VIP’s stonden in de rij om het unieke showgebeuren te bekijken. Zo waren Olympische medaillewinnaars te gast en ook heel wat bekende voetbalfiguren. De laatste dagen was dat het geval met Ricardo Kakà van Real Madrid en ook het voetbalicoon Zidane ging afgelopen weekend een avondje Kooza kijken. Vorige maand was de cast van Kooza trouwens uitgenodigd om op het veld kennis te maken met de spelers van Real Madrid.  Eén van Colombiaanse acrobaten van het “Wiel des Doods”, Robinson Valencia, noemde dat “uno de mis mejor días de mi vida”.  Ook in Knokke-Heist zullen heel wat VIP’s in de gelegenheid zijn om het Kooza showgebeuren te bekijken. De cast van Kooza zal trouwens ook unieke belevenissen meemaken in de badstad. “Daaraan wordt gewerkt” zegt Eerste Schepen Maxim Willems, die verder nog geen details kwijt wilde.

Je leest er HIER meer over

Foto: Cast van Kooza te gast bij Real Madrid
Je kan nu boeken voor de voorstellingen in Knokke-Heist:

Knokke-Heist bijvriendelijke badplaats

Nieuwe bijentuin in de Paulusstraat
Het gaat al een tijdje slecht met de bijen. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag in tuinen, bermen, weilanden en akkers overal bloemen met nectar. Om het probleem tegen te gaan zal het gemeentebestuur deze zomer een speciaal ingerichte tuin voor de bijen aanleggen in de Paulusstraat.

Plantjes uit Zenogebied
Het inzaaien van de tuin in de Paulusstraat gebeurt in juli. Voordien is de bodem grondig onderzocht en werd het terrein klaargemaakt voor het inzaaien. Het zand dat men hiervoor heeft gebruikt is afkomstig  uit de Zwinduinen van het Zenoproject. Ook de plantjes die er zullen ingezaaid worden, komen uit dit natuurgebied. De bloementuin in de Paulusstraat is een project van het Gemeentebestuur Knokke-Heist dat mogelijk is gemaakt door samenwerking met bijen –en plantenexperts van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Agentschap Natuur en Bos (ANB), de Provincie West-Vlaanderen en Natuurpunteducatie. Het terrein wordt kosteloos ter beschikking gesteld door een bijvriendelijke inwoner van de badstad.

Nieuwe bloemenweide in Duinenwater
Dankzij de talrijke bloemenweiden die in mei werden ingezaaid, is onze gemeente al enkele jaren een aantrekkelijk plaats voor de bijen. Naast de nieuwe ingerichte bijentuin in de Paulusstraat zijn er sinds 2011 ook bloemenweiden in de tuin van Scharpoord en rond het kunstwerk van Dirk Zoete op het kruispunt van de Dudzelestraat en Oostkerkestraat. Sinds vorig jaar ontdek je de veelkleurige bloemenweiden ook in Heist ter hoogte van Delhaize en het kaartershuisje, in het nieuwe speelnatuurpark in Ramskapelle en in het vijverpark in Wulpenhoek. En dit jaar kunnen de bijen zich ook nestelen in een nieuwe bloemenweide aan het zwembad Duinenwater.

Karate Klub Knokke behaalt Belgische titels

Met een sportzak vol stress, zenuwen maar vooral met een pak ervaring aan trainingen en technieken vertrok een groep karateka’s van Karate Klub Knokke op zondag 22 april naar Brain L’Alleud voor de Belgische Kampioenschappen. Kamp na kamp werd gewonnen en de kata’s werden bekroond met hoge punten.  Al onze karateka’s die mee waren, geraakten zonder problemen in de grote finale waar er prachtige podiumplaatsen werden behaald. Ryan Lodens werd er zelfs gelauwerd tot nationale karate kid. Nogmaals werd bewezen dat Karate Klub Knokke tot één van de beste karateclubs van België behoort.   Een pluim dus voor alle lesgevers van deze club die deze kampioenkarateka’s tot op zo’n hoog niveau gebracht hebben.

Resultaten
Individueel:
Ryan Lodens: Goud voor kata, Goud voor kumite, Algemeen Belgisch Shotokan Karate Kampioen!
Ploegen
Ploeg 1: Ariane Savels – Lena Lardinois – Sara Bakar Vlaeminck:  Zilver voor ploeg-kumite
Ploeg 2: Maja Mallefeyt – Alexander Boshra – Ryan Lodens:  Brons voor ploeg-kata

Miljoenenfraude rond vennootschap uit Knokke-Heist

Het gerecht in Mechelen heeft een netwerk van dertig bedrijven blootgelegd dat voor miljoenen gefraudeerd zou hebben. Alles draait om een vennootschap uit Knokke-Heist met zaakvoerders uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De zaak had geen personeel in dienst, maar werkte met zo'n 30 onderaannemers. Allen hadden ze dezelfde accountant. Eén van de zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse identiteit. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de oorspronkelijke vennootschap zich had laten erkennen als ‘adviseur’ door de Vlaamse Gemeenschap, waardoor ze voor een aantal KMO-klanten onterecht subsidies kon regelen. Uiteindelijk kwam een netwerk van dertig vennootschappen aan de oppervlakte met telkens dezelfde stromannen uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De zetels van deze vennootschappen wijzigden voortdurend en werden ten slotte overgebracht naar het buitenland. Negen verdachten werden gearresteerd. Twee hoofdverdachten zitten momenteel in de cel. Ze zouden onder meer ruim 6 miljoen euro via vage facturen op persoonlijke rekeningen hebben laten terechtkomen en vervolgens cash afgehaald. Ze worden beschuldigd van subsidiefraude, witwassen, het opstellen van valse facturen en fiscale fraude. Anderhalf jaar geleden al stootte de Mechelse federale recherche op de bewuste vennootschap. Een van de zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse identiteit. Op 8 en 9 april van dit jaar ging het gerecht over tot een reeks huiszoekingen. Daarbij werd voor 312.000 euro aan voertuigen, juwelen en cash geld in beslag genomen. 

Ben Crabbé reikt diploma’s uit

Ben Crabbé, geboren in Tienen maar tegenwoordig Knokke-Heistenaar, kwam zopas een sportief gebeuren opfleuren in de badstad. Veertig kinderen tussen 6 en 13 jaar hebben een volledige week voetbalstage gevolgd bij de Royal Knokke Football Club op het Olivier sportstadion. De club voorzag zelf een extraatje bij de uitreiking van de diploma’s. Niemand minder dan Ben Crabbé, van het bekende spelprogramma Blokken, kwam alle kinderen feliciteren met hun stage.

23.4.13

Zeebrugge nu enige veerhaven in ons land

Trans Europa Ferries houdt er mee op in Oostende en dat betekent het einde van 170 jaar Engelandvaarten uit de Middenkusthaven. Er komt wellicht geen vervanger. Na het verdwijnen van de RMT/Oostende Lines/Sally werd er jaren gesukkeld.Ook de samenwerking LD Lines/TEF was geen lang leven beschoren. Nu valt het doek ook voor TEF. Het uitblijven van een besluit van de Britse en Europese instanties over MyFerryLink dat oneerlijke concurrentie zou zijn voor de bestaande lijnen heeft mogelijk bijgedragen tot het verdwijnen van de laatste veerverbinding vanuit Oostende. De klanten in de Middenkusthaven werden namelijk tegen ongewoon lage prijzen afgesnoept door MyFerryLink in Calais, die semi-overheidsgeld zou hebben gekregen om te starten. Meteen betekent dit dat Zeebrugge nog alleen blijft als Belgische ferryhaven voor passagiers; met een lange verbinding dan nog wel. Een nieuwe uitdaging voor Zeebrugge dat jaren geleden zijn intensieve verbindingen met Dover en Felixstowe zag verdwijnen. Ook de Schotlandroute werd geen succes en verscheept nu enkel nog vracht. 

Vandaag en morgen houdt men op de Noordzee aan boord van een P&O Ferry tussen Rotterdam en Hull een topconferentie over de toekomst van de ferry-industrie. Eén van de stellingen is dat alleen de heel grote groepen zullen overleven. Ook inzake het ferryverkeer ziet men vooral "mainports", die als “hub” fungeren voor diverse lijnen en rederijen. De grote vraag voor Zeebrugge is dan ook wat er de komende jaren zal gebeuren met de P&O lijn op Hull. De ferry's die gebruikt worden zijn ook redelijk oud -van 1987-, alhoewel de lijn rendabel blijft met onder meer het uitvlaggen van de Britse eenheden.

Armbandjes vervangen oriëntatiepalen op het strand in Knokke-Heist

Dominiek Vervaeke, bedenker van de verdwaalpalen en bijhorende armbandjes op het strand vraagt bij gebrek aan sponsors dit jaar aan de kustgemeenten een bijdrage van 400 EUR per paal. Voor Knokke-Heist komt dit neer op 4800 EUR. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit geweigerd. Omdat de meeste verdwaalde kinderen zich toch aanbieden bij de redders- of strandhulpposten, stapt de gemeente wel mee in een nieuw initiatief van Westtoer in samenwerking met de IKWV waarbij de kinderen een armbandje met hun contactgegevens aangemeten krijgen. Op deze manier kunnen de redders of derden makkelijk contact opnemen met de ouders of familie van het verdwaalde kind.

“Alkeba Keuken, Bad, Dressing” opent vierde vestiging

Na Zele, Lebbeke, Wetteren liet de Firma Alkeba haar oog vallen op de badstad Knokke-Heist. Het pand, voormalige uitbating Frifri, in de Lippenslaan is inderdaad de nieuwe parel aan de kroon van specialist keuken, badkamer en dressing Alkeba. In een mum van tijd werd op de locatie een immense showroom gerealiseerd. Alkeba is gespecialiseerd in volledige renovaties en heeft met zijn team van 30 medewerkers alle vakkennis in huis. Momenteel zijn er Opendeurdagen om het publiek van de badstad te laten kennis maken met het Alkeba-Concept. “Meer dan een bezoekje waard”, aldus Anne Vervarcke-Pattyn, Voorzitter van de Raad voor Lokale Economie.

Alkeba, Lippenslaan 44, verantwoordelijke Michaël Heyvaert, Knokke-Heist, Tel.050/60 03 32     knokke@alkeba.be
Op de foto  de Direktie van Alkeba , voorzitter AnneVervarcke-Pattyn, Hilde Van belleghem en Dirk Overstraete.
Foto: Danny Jones

Start stickerverkoop Rode Kruis in Knokke-Heist

Het Rode Kruis geeft op donderdagavond 25 april om 19 uur in het stadhuis Heist het startschot voor de 14-daagse stickerverkoop. De sticker wordt dan officieel voorgesteld net voor de gemeenteraad. Burgemeester Graaf Leopold Lippens krijgt de eer om de allereerste sticker op de kop te tikken. Het thema van de campagne dit jaar is ‘Maya de Bij’, gekend van de gelijknamige tekenfilmserie. Tevens besliste het College van Burgemeester en Schepenen om ook dit jaar de vlaggen van het Rode Kruis overal in de gemeente te laten wapperen tijdens de actieperiode (tussen 24 april en 8 mei).

Dit jaar zal een gedeelte van de opbrengst gespendeerd worden aan didactisch materiaal, waaronder enkele computergestuurde reanimatiepoppen.  Een nieuw type opplooibare tent alsook extra steun voor de ngo Flame van dokter Michel Van Brussel uit Ramskapelle en zijn collega Luc De Clerck  staan op het verlanglijstje.  Dokter Van Brussel kreeg alvast  uit de handen van Rode Kruis voorzitster Dokter Linda Sabbe reeds een financieel voorschot voor zijn brandwondencentrum in Burkina Faso.  Zijn boeiende spreekbeurt i.v.m. brandwondenbehandeling hier in België en in Burkina Faso, die hij als aperitief ter voorbereiding van de stickeractie bracht, werd door de aanwezige Rode Kruis-vrijwilligers enorm gesmaakt.

Vanaf 26 april tot 9 mei wordt alles in het werk gesteld om (hopelijk) 10.000 stickers aan de man/vrouw te brengen.  Het thema op de zelfklever van dit jaar is Maya de bij die samen met haar vriendjes Willy en Flip de Sprinkhaan iedereen uit de nood helpt.  De 8 figuurtjes zijn uitneembaar wat de sticker nog leuker maakt.

Celstraf voor dronken bromfietser

Een 45-jarige Knokke-Heistenaar kreeg maandag een gevangenisstraf van zes maanden, één jaar rijverbod en een fikse boete van de Brugse politierechter. De man was in september 2011 betrapt toen hij met 2,35 promille alcohol met zijn bromfiets op de Zeedijk in de badstad reed. De man was zo dronken dat hij zelfs moeilijk van de bromfiets raakte toen de politie hem tegenhield. Het was bovendien al de vijfde keer dat de man betrapt werd met een glas te veel op.

Diamanten huwelijksjubileum in Knokke-Heist

Op zondag 21 april vierden Robert Vanhullebus en Lucienne Van Parys hun 60-jarig huwelijksjubileum in Hof Ter Mude in de Sluisstraat. Het koppel huwde op 14 februari 1953 in Brugge.  Schepenen Ingrid Reubens en schepen Kathleen van der Hooft gaven als vertegenwoordigers van het gemeentebestuur het echtpaar een Senseoapparaat en een boeket bloemen.  Robert, geboren in Brugge op 2 juni 1930, komt uit een gezin van 2 kinderen. Zijn vader was slager en slachtte dieren bij landbouwers. Het gezin woonde in Sint-Andries. Robert liep er school en bracht er zijn jeugd door. Na zijn schoolperiode werkte hij bij meubelmaker Claeys in Brugge. Hij deed legerdienst gedurende 18 maanden bij de luchtmacht. Na zijn huwelijk werd hij zelfstandig meubelmaker samen met zijn schoonbroer. Nu doet de zoon van de schoonbroer de zaak verder. De naam van de zaak is nog altijd Van Parys-Vanhullebus.  Lucienne zag eveneens het levenslicht in Brugge op 20 mei 1930 en komt uit een gezin van 2 kinderen. Haar vader was meubelmaker. Het gezin woonde in Brugge. Lucienne liep er school en bracht er haar jeugd door. Na haar schoolperiode heeft ze een hele periode bij een dokter gewerkt als assistente. Ze ontwikkelde er foto’s. Daarna werkte ze in hotel de Sablon in Brugge gedurende 19 jaar. Het paar houdt van wandelen maar ook van reizen. Ze brengen de winter door in Tenerife. 

Klacht Maurice Lippens verworpen

De Franstalige Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van toenmalig Fortis-voorzitter Maurice Lippens tegen een journalist van L'Echo en tegen de zakenkrant als ongegrond verworpen. Dat heeft de Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) bekendgemaakt. De klacht had betrekking op een artikel dat in november 2012 werd gepubliceerd en waarin stukken van het gerechtelijk verhoor werden weergegeven in het dossier-Fortis. De ex-voorzitter van Fortis verweet een journalist en de redactie het geheim van het onderzoek te hebben geschonden, waardoor hij schade in zijn privé-leven zou hebben geleden door citaten die buiten hun context werden geplaatst. Die verhoren werden afgenomen in 2011 en 2012. Maurice Lippens schoof daarbij de fouten voor het debacle van Fortis af op ex-CEO Jean-Paul Votron, de directie, de regulator en de bedrijfsrevisoren. Zo zei hij onder meer "nooit bankier te zijn geweest" en had hij "slechts een relatief oppervlakkig begrip" daarvan.  In het advies verwerpt de CDJ de drie aangevoerde argumenten. Het geheim van het onderzoek geldt voor "diegenen die professioneel deelnemen aan een gerechtelijk onderzoek, en niet voor journalisten. Integendeel. De verantwoordelijkheid van de journalist kan ingeroepen worden indien hijzelf de schending van het onderzoek veroorzaakt of bevordert". Volgens de CDJ is ook de privacy van Maurice Lippens niet geschonden. Een verhoor blijft een privéfeit, maar de CDJ wijst erop dat Lippens een publieke figuur is in de Belgische economische wereld. De feiten waarvan sprake hebben een grote impact op het Belgisch politiek-economische leven, nuanceert de CDJ. Het brengen van elementen van het verhoor rond dergelijke belangen, betekent geen tekortkoming op de journalistieke deontologie. Het selecteren van de meest betekenisvolle passages van een bron maken verder deel uit van de legitieme behandeling van informatie door journalisten, aldus de CDJ, die geen enkele deontologische fout vindt in hoofde van de hoofdredactie van de journalist en de klacht ongegrond verklaart. 

4e Kiwanis concert een artistiek festijn

Meer dan 300 muziekliefhebbers hebben in Knokke-Heist het vierde Kiwanis concert bijgewoond. Het befaamde Orchestre Royale de Chambre de Wallonie en drie toptalenten gaven het beste van zichzelf en trakteerden de concertgangers op een onvergetelijke avond. Na een intieme start door het orkest speelde violiste Alix Lagasse op virtuoze wijze de aartsmoeilijke en zeer zuiderse Carmen Fantasy van de Spaanse componist Pablo de Sarasate. Klarinettist Stephan Vermeersch verwende de luisteraars op een opgewekt en jazzy samenspel met het orkest met fragmenten uit de Caprice 24 van Pagannini en de Nieuw-Zeelandse violist Benjamin Baker toverde een ongelofelijke Poème van Ernest Chausson uit zijn instrument. Maar het muzikale festijn kende zijn absolute hoogtepunt na de pauze met een fantastische uitvoering door Alix Lagasse en Benjamin Baker van het dubbelconcerto van Bach. Met het exuberante Navarra van Pablo de Sarasate als bisnummer gaven zij het publiek een onverwacht, maar bijzonder gesmaakt toetje. Voor de aanvang van het concert overhandigde het bestuur van Kiwanis Knokke-Zoute weer tal van cheques aan een aantal sociale projecten waarvoor Kiwanis zich blijvend inzet, zoals Mama's voor kinderen, De Berkjes, Doepa en het Vlot.

MAKZ in de finale Strafste School

MAKZ, de Middenschool en Atheneum in Knokke-Heist heeft met vier andere scholen uit de Vlaamse provincies de finale gehaald van de wedstrijd De Strafste School 2013. De vijf scholen kregen de meeste stemmen in hun provincie en strijden de komende dagen onderling voor de titel van De Strafste School 2013. De vijf finalisten mogen zich binnenkort verwachten aan een bezoek van de jury. MNM gaat dit jaar op zoek naar een school die een hele gemeenschap van mensen, van leerlingen en leerkrachten tot ouders, vrienden en buurtbewoners, inspireert en engageert. Wie wint, maakt MNM bekend op woensdag 8 mei. De winnaar mag een jaar lang de titel van De Strafste School dragen en krijgt een live radioshow met optredens van onder andere The Opposites.

In de finale:
West-Vlaanderen: MAKZ Middenschool en Atheneum in Knokke-Heist Zwinstede
Limburg: Stedelijk Humaniora in Dilsen
Antwerpen: Instituut Spijker in Hoogstraten
Oost-Vlaanderen:  Augustinusinstituut in Aalst
Vlaams-Brabant: Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs in Tienen