8.6.07

Politiewaarschuwing: oplichting via internet

De lokale politie Damme/Knokke-Heist wil de zelfstandigen in de zone waarschuwen voor recente feiten van oplichting via internet. De firma NovaChannel AG, opererend vanuit Lucerne in Zwitserland, post een vragenlijst naar kleine zelfstandigen in heel de wereld met de uitnodiging zich in te schrijven op een internetgids. De documenten lijken op gratis formulieren voor de actualisering van gegevens, maar verborgen in de kleine lettertjes staat een mededeling die duidelijk maakt dat ondertekening van het formulier hoge kosten met zich mee zal brengen.
Wie inschrijft en naamtekent wordt achteraf nagezeten door agressieve incassobureaus om buitensporig hoge bedragen aan abonnementsgeld te betalen. Al 15 jaar duurt deze zwendelpraktijk door één en dezelfde persoon die opereert onder verschillende benamingen zoals Michael Rowe, NovaChannel, Touristdirectory.info, Meinolf Luedenbach,…
Advies van de Politie: niets invullen, naamtekenen of opzenden!


Zorg minder voor voorzitters stembureaus Knokke-Heist

Traditioneel moeten de voorzitters van de stembureaus, na afloop van de stemverrichtingen, de pakken met stembiljetten verzegelen en ze dan gaan afgeven in het juiste telbureau in Brugge. Het Knokke-Heistse gemeentebestuur neemt zondag echter andermaal de last van het vervoer uit handen van de voorzitters. Die hoeven de pakken alleen nog te brengen tot aan het Cultuurcentrum Scharpoord. Vandaaruit zullen op verschillende tijdstippen gemeentelijke bestelwagens met hun kostbare lading naar Brugge vertrekken.

Nieuwshoofdpunten vrijdag 8 juni 2007

° De plannen voor een nieuwe verkaveling in Heist werden door het gemeentebestuur goedgekeurd.
° De Visserijsector aan de Oostkust is blij met de krachtige veroordeling door burgemeester Lippens van de onwettige handelspraktijken van de Oostendse Vismijn.
° Er zijn problemen rond de voorgenomen transfer van een speler van FC Knokke naar de Nederlandse tweedeklasser RBC Roosendaal.
° Over een paar jaar kan de jachthaven van Breskens dubbel zoveel pleziervaartuigen van eigenaars uit Knokke-Heist aantrekken.
° Een studiebureau uit de badstad is in het omstreden gebied van het Brugse Lappersfortbos gestart met proefboringen.
° Heel wat landgenoten die in Sluis wonen hebben hun oproepingsbrief voor de verkiezingen niet tijdig ontvangen.
° Zaterdagavond organiseert Natuurpunt Knokke-Heist een laatste boomkikkerwandeling.
° De EU wil alle zeeschepen per satelliet volgen.

Weer schot in nieuwe verkaveling

Knokke-Heist heeft het lastenboek goedgekeurd voor nieuwe verkaveling in de Walstraat en Weibroekstraat in Heist. Naast de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen bevat de eerste fase de bouw van 22 huizen en tien garages. Dat zijn er minder dan oorspronkelijk gepland waren. Met de verkavelaar gaat het om Huysmans Promoties, een bedrijf uit Eeklo dat al 15 jaar in de vastgoedsector werkzaam is. De plannen voor de infrastructuurwerken zijn afkomstig van het Studiebureau De Pauw, eveneens uit Eeklo. De voorbereidingen voor deze nieuwe verkaveling zijn al ruim twee jaar aan de gang. Wanneer de werken voor de aanleg van de straten starten, is voorlopig echter nog niet bekend.

Visserijsector tevreden over Lippens

De visserijsector in Zeebrugge en Knokke-Heist is bijzonder tevreden dat burgemeester Lippens krachtige taal heeft gesproken om de onwettige praktijken van de Oostendse vismijn aan de kaak te stellen. In Oostende zelf is men zwaar op de tenen getrapt, vooral omdat de oneerlijke handelspraktijken nu in het hele land geblokletterd werden. Burgemeester Lippens dreigde er donderdag mee om de wettelijke mogelijkheden voor het nemen van tegenmaatregelen te onderzoeken indien Oostende niet ophoudt met het opvrijen van reders uit Knokke-Heist en Zeebrugge.

Transferproblemen

Er zijn problemen gerezen rond de voorgenomen transfer van een speler van FC Knokke naar de Nederlandse tweedeklasser RBC Roosendaal. De 22-jarige Jonas Vanlandschoot mocht van de Knokkse club tekenen bij de Noord-Brabantse ploeg maar nu lijkt er een kink in de kabel. RBC Roosendaal staat op de rand van de financiële afgrond. Anderhalf jaar geleden verstrekte de gemeente Roosendaal een lening aan RBC. De club is er echter niet in geslaagd om de financiën op orde te krijgen. Als er geen nieuwe lening van de gemeente op tafel komt dan verschijnt Roosendaal mogelijk volgend seizoen niet meer aan de start van de competitie.

Breskens DE jachthaven van Knokke-Heist?

Breskens wordt binnenkort niet alleen een van de grootste jachthavens van West-Europa, maar is meteen ook de grootste 'Vlaamse' jachthaven. Steeds meer Vlaamse eigenaars van plezierjachten laten namelijk Zeebrugge en Oostende links liggen om hun vaartuig in Breskens af te meren. Heel wat inwoners en tweede verblijvers in Knokke-Heist zien de jachthaven van Breskens inmiddels als hun thuishaven. Het is dan ook niet te verwonderen dat door het groeiende succes de Breskense jachthaven gaat uitbreiden met liefst 600 plaatsen. Dat is meer dan een verdubbeling. De belangstelling voor een ligplaats is nu reeds enorm. De Breskense jachthaven is onder meer aantrekkelijk door betaalbare liggelden en omdat zeilers er bij het uitvaren geen last hebben van zeeschepen. Als de noodzakelijke procedures vlot verlopen, kan de aanleg van de verruimde jachthaven over twee jaar van start gaan.

Studiebureau zorgt voor ongerustheid

Een studiebureau uit Knokke-Heist is in het omstreden gebied van het Brugse Lappersfortbos gestart met opmetingen en boringen. Het Brugse Groene Gordel Front vreest dat dit betekent dat een volgende fase wordt ingeleid die uiteindelijk de teloorgang zal betekenen van een stuk groene natuur. Met name denkt men dat, na de boringen van het Knokke-Heistse bedrijf, tijdens de zomervakantie het BPA Ten Briele zal gekapt worden. Deze eerste stap voor de aanleg van een nieuwe weg zou gebeuren zonder verder overleg met de buren en de milieubeweging.

Geen Stembrief Ontvangen

Heel wat Belgen die in de fusiegemeente Sluis wonen hebben nog steeds hun stembrief niet ontvangen. Het zou gaan om een groep van ruim 100 landgenoten. Ook elders in Nederland en vooral in Frankrijk zijn zo'n 2.000 stembrieven niet ter bestemming geraakt. De Belgische consulaten in Terneuzen en Vlissingen krijgen momenteel heel wat landgenoten over de vloer die zich ingeschreven hebben om vanuit het buitenland te stemmen, maar nu niet over de nodige papieren beschikken. De meesten waren van plan om per brief te stemmen, maar dat lijkt nu voor sommigen onmogelijk te zijn.

Laatste Boomkikkerwandeling

Zaterdagavond organiseert Natuurpunt Knokke-Heist een laatste boomkikkerwandeling. Dat gebeurt in het kader van de internationale excursiereeks "Boomkikkers over grenzen". De grensregio van de Zwinstreek is voor België en Nederland een van de laatste overlevingsgebieden van de boomkikker. Dit kleine kikkertje dankt zijn naam aan de zuignapjes van de tenen, waardoor het zich in kleine bomen en vooral struiken kan begeven om te zonnen en zich te voeden. De wandeling van zaterdag start dit keer om 22 uur op het Oosthoekplein onder begeleiding van natuurgids Rudi Vantorre.


Voortplantingsgebied

Het voorplantingsgebied van dit grasgroene kikkertje zijn zonnige poelen met een gezonde waterplantvegetatie bestaande uit o.m. waterranonkel en gedoornd hoornblad, én met in de onmiddellijke omgeving doornige struiken zoals braam. Waterplanten die teveel schaduw brengen, zoals witte waterlelie, waardoor het water te traag opwarmt, zijn dan weer niet geschikt voor een boomkikkerpoel. Doordat poelen hun functie als drinkplaats voor de veeteelt verloren en doornige struiken in hun functie als perceelafbakening vervangen werden door prikkeldraad, verdween deze typische leefbiotoop van de boomkikker in grote mate uit ons landschap. Hierdoor raakten de nog aanwezige boomkikkerpopulaties volledig geïsoleerd, wat herkolonisatie van nieuwe gebieden en versterking van populaties zeer bemoeilijkt.

De bescherming van de boomkikker

Om het herstel van de populaties van de boomkikker in de Zwinstreek te bevorderen, startten de natuurverenigingen .i.s.m. de overheden bevoegd voor natuurbehoud met een actieplan voor het behoud van de boomkikker. Maar vooral aan de Belgische kant van de grensstreek gaat het nog steeds niet goed met de boomkikker. Eigendomsstructuur en intens landbouwgebruik van zelfs het schrale binnenduinrandgebied, dat de kern vormt van het leefgebied van de boomkikker aan onze kant van de grens, maken realisatie van de nodige ingrepen om de boomkikkerpopulatie te beschermen zeer moeilijk. Een regelmatig overleg tussen de natuurbehoudbeweging en natuurbeherende instanties enerzijds en de eigenaars en gebruikers van deze gebieden die cruciaal zijn voor de overleving van de boomkikker anderzijds, dringt zich op.

Maak kennis met het leefgebied van de boomkikker

Om het boomkikkeractieplan te promoten, organiseren de natuurverenigingen aan beide kanten van de grens met steun van de provinciale overheden geleide natuurwandelingen in het leefgebied en het uitbreidingsgebied van de boomkikker. Onbekend is immers onbemind. Enkel door een actieve bescherming kan deze uiterst zeldzame en beschermde amfibiesoort behoed worden van complete verdwijning uit onze Zwinstreek. Het behoud van dit belangrijk facet van ons natuurlijk erfgoed is ons aller verantwoordelijkheid!

Wilt u meer informatie over de boomkikker?
Neem dan een kijkje op de website www.boomkikker.info of de website van Natuurpunt Knokke-Heist www.natuurpuntknokke-heist.be. Wil u weten hoe u kunt bijdragen tot de bescherming van dit diertje door bv. de gesubsidieerde aanleg van een boomkikkerpoel op uw eigendom, dan kunt u via de afdelingswebsite ook contact opnemen met Natuurpunt afd. Knokke-Heist. Voor meer info: tel. 050 40 35 42 of tom.vermeersch@west-vlaanderen.be

EU wil zeeschepen volgen per satelliet

De Europese Unie wil zeeschepen voortaan volgen met de satelliet. Volgens de Europese verkeersministers moet de constante controle smokkel, olielozingen en terroristische aanslagen voorkomen. Het datacentrum dat de schepen volgt komt in Lissabon. In de Benelux wil men verder dat de satellietobservatie aansluit op het al bestaande systeem van de kustradar. Deze walradarketen heeft ondermeer steunpunten in Zeebrugge, Nieuwvliet en Terneuzen. In oktober wordt een besluit genomen over het volgsysteem voor zeeschepen. Het kan dan volgend jaar al worden geïnstalleerd.

7.6.07

Lippens mengt zich in de Visserijoorlog

Donderdagmiddag heeft ook burgemeester Lippens zich in de visserijoorlog tussen Zeebrugge en Oostende gemengd. Hij deed dat omdat hij meent dat de oneerlijke handelspraktijken van Oostende te tewerkstelling aan de Oostkust bedreigen.

Burgemeester Graaf Leopold Lippens heeft reeds meerdere malen de oneerlijke concurrentie van de Oostendse vismijn aan de kaak gesteld. Maar blijkbaar valt het protest in dovemansoren en volhardt Oostende in de boosheid. Meer nog, de handelspraktijken worden steeds agressiever. Zo is de Stad aan Zee een nieuw offensief begonnen door gedurende de periode van 1 juni tot 30 september 2007 alle vis van de Zeebrugse en Knokke-Heistse reders gratis met containertransport van Nederland, Denemarken, Frankrijk, Engeland over te brengen naar Oostende op voorwaarde natuurlijk dat de vis enkel en alleen daar geveild wordt.

Objectief cijfermateriaal toont duidelijk aan dat de stedelijke vismijn van Oostende beneden de kostprijs werkt, wat onvermijdelijk resulteert in verliezen die op hun beurt gefinancierd worden met overheidsgeld. De Stad Oostende is immers aandeelhouder via AGVO-Vismijn. Geen wonder dat de Oostendse vismijn een steeds diepere put maakt die telkens weer wordt aangevuld door de Oostendse belastingbetaler. Schepen Yves Miroir heeft inderdaad gelijk als hij stelt dat de vismijn van Oostende de grootste aan de Belgische kust is. Noch Zeebrugge, noch Nieuwpoort kunnen inderdaad tippen aan de rode cijfers waarmee Oostende ieder jaar scoort…

Wat de Knokke-Heistse burgervader vooral stoort, is de agressieve manier waarop Oostende de private Zeebrugse vismijn kapot wil maken. Zo werden alle reders van de Oostkust aangeschreven dat het gratis transport enkel geldt als de geconsolideerde omzet per aanvoer minimum 50.000 EUR bedraagt. In werkelijkheid speelt de gerealiseerde omzet echter geen rol want ook de Z-186 kon met een omzet van ongeveer 33.000 EUR reeds op 25 mei 2007 genieten van dit aantrekkelijke aanbod. Ook telefonisch worden de reders aan de Oostkust voortdurend gestalkt om toch maar hun vis in Oostende te laten veilen. De Oostendse vismijn gaat zelfs zo ver om in de haven van Zeebrugge een pakhuis ter beschikking te stellen van een klant die daar zijn activiteiten kan ontplooien om uiteindelijk zijn producten in Oostende aan de man te brengen…

Voor Graaf Leopold Lippens is de Oostendse strategie duidelijk: de vloot en aanverwante bedrijven van Zeebrugge integraal overbrengen naar Oostende, tegen welke prijs dan ook. Door de meeromzet die dit zal opleveren, kan de Stad Oostende dan op termijn zijn financiële tussenkomsten stelselmatig afbouwen tot de stedelijke vismijn weer break-even draait.
Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist vindt deze strategie verwerpelijk en duldt dan ook niet dat Oostende uit de problemen wil geraken op de kap van een ander. De Zeebrugse visveiling en een honderdtal op het Europese Visserij Centrum gevestigde bedrijven hebben tot nog toe op zijn minst 100 miljoen EUR geïnvesteerd en stellen gezamenlijk minstens 500 personen te werk, vissers nog niet meegerekend. Het kan toch niet dat deze bloeiende tewerkstelling, gegroeid door het vrije-markt principe, zomaar leeggezogen wordt door één enkele instelling die enkel en alleen de kop boven water kan houden dankzij overheidssubsidies?
Vlaams Minister-President Yves Leterme heeft tot nu toe altijd gesteld dat in plaats van een visserijoorlog tussen Zeebrugge en Oostende, beide partners beter zouden samenwerken. Samenwerking steunt echter op vertrouwen. Zolang Oostende dit vertrouwen schendt door zonder enige vorm van overleg voor de dag te komen met wanpraktijken, dan kan er van samenwerking nooit sprake zijn. "Indien Oostende niet ophoudt met het opvrijen van al onze reders, dan zal Knokke-Heist in samenwerking met de Zeebrugse vismijn, onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er voor handen zijn om eens vreemd te gaan bij de Oostende bedrijven", aldus een strijdvaardige Graaf Leopold Lippens. De Stad aan Zee kan zich alvast voorbereiden op een tweede beleg van Oostende.

Nieuwshoofdpunten donderdag 7 juni 2007

° Knokke-Heist is momenteel vergeven van de illegalen die hun tijd afwachten om zichzelf naar Engeland te smokkelen.
° Twee lesgevers bij de VVW-Heist maken zich momenteel klaar om per kayak de Adriatische Zee over te steken.
° Heulebrug, de modern-urbanistische woonwijk met streekaccenten in Heist, inspireert ook in het buitenland.
° Midden volgend jaar komt bij restaurants en cafés in Knokke-Heist een einde aan de "rokersvlucht" over de grens.
° In het weekeinde worden in de badstad extra veel Duitse toeristen verwacht.
° Na recente aansluiting heeft Knokke-Heist de samenwerkingsovereenkomst met Raakvlak met 6 jaar verlengd.
° Engelse vliegtuigbom aangetroffen in Oostburg.

En in ORO NieuwsMAGAZINE:

° Heulebrug in Duitsland: Das noble Neubaugebiet Grachtenpark
° Vereniging betaalt 70.000 euro voor eerste maatjes

'Vergeven' van de illegalen

Knokke-Heist is momenteel 'vergeven' van de illegalen die hun tijd afwachten om zichzelf vanuit Zeebrugge naar Engeland te smokkelen. Omdat de politie tegenwoordig veelvuldig optreedt tegen groepjes illegalen in appartementshallen in Heist-West en in de Baai van Heist zoeken de immigranten andere wachtlocaties. In het natuurreservaat Sashul werden donderdagmorgen 17 illegalen onderschept. Het gaat hoofdzakelijk om vrij jonge mensen die in de schuilhut hun tenten hadden opgeslagen. Dagelijks gingen ze in de buurt van het winkelcentrum Delhaize stokbroden kopen en in grote plastic containers hun watervoorraad inslaan. Inmiddels werden donderdagmorgen schuilhokken, ponystallen en alle andere mogelijke schuilplaatsen dichtgetimmerd. Er is een container aan dekens en ander materiaal verzameld en weggevoerd. Tijdens de voorbije gemeenteraad beloofde burgemeester Lippens maatregelen die op termijn de stroom van illegalen naar onze gemeente zou doen opdrogen.

Heistse lesgevers kayakken over Adriatische Zee

Twee lesgevers bij de VVW-Heist maken zich momenteel klaar om per zeekajak de oversteek te wagen van het Italiaanse Rimini naar Zadar in Kroatië. Dat is een afstand van 215 km. Het gaat met Bart Pauwels en Steven Hobert om regelrechte globetrotters. Een paar jaar geleden zette het duo ook de oversteek van Ramsgate naar Nieuwpoort en van Dover naar Calais op hun palmares. De nieuwe tocht over de Adriatische Zee zal tussen de 35 à 40 uur duren. Dat is meteen een record. Ook wordt geen volgboot ingezet. De kayakstunt is gepland tijdens de week van 18 juni. Als de overtocht lukt dan willen Pauwels en Hobert in augustus ook nog proberen in hun duo-zeekajak de oversteek te maken tussen het Oost-Engelse Great Yarmouth en Heist. Dat is een afstand van ruim 250 km.

Heulebrug ook in Duitsland

Heulebrug, de modern-urbanistische woonwijk met streekaccenten in Heist, inspireert ook in het buitenland. In de Duitse gemeente Kempen ging zopas het complete oude kantoorcomplex van de belastingen tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw Heulebrug, dat men daar Grachtenpark noemt. In totaal zullen in eerste instantie zo'n 70 woningen gebouwd worden en twee parkeerkelders. Het betreft een initiatief van de Kempener bouwheer Ralf Schmitz die in onze badstad zeer onder de indruk kwam van de Heulebrugstijl en van de waterlopen die de wijk omgeven. De woningen in het Duitse Grachtenpark kosten 220.000 euro en meer. Inmiddels wordt in Heist alles klaargemaakt voor de tweede bouwfase in Heulebrug.

Snel einde aan 'Rokersvlucht'

Midden volgend jaar komt een einde aan de "rokersvlucht" uit restaurants en cafés in Knokke-Heist. Tegenwoordig trekken heel wat rokers nog de grens over om rustig onder de rook te kunnen pintelieren of zelfs aan hun restauranttafel een sigaret op te steken. In Nederland regelt de horeca momenteel nog zelf of men in een zaak mag roken. Dus op de meeste plaatsen kan dat. Maar vanaf juli 2008 moeten alle horecagelegenheden bij onze noorderburen rookvrij zijn. De zaak wordt morgen in de ministerraad besproken. Naast cafés en restaurants zouden in een klap ook sportkantines en coffeeshops het rookverbod moeten in acht nemen. Wel mogen er aparte rookruimtes worden ingericht, maar daar wordt niet bediend.

Met Raakvlak in zee

Na een proefperiode heeft Knokke-Heist de samenwerkingsovereenkomst met Raakvlak met 6 jaar verlengd. Dat is de Interlokale Vereniging voor Archeologie in Brugge en Ommeland. De voorbije maanden kwam deze Intergemeentelijke Dienst reeds in actie in de badstad met een eerste noodopgraving op de hoek van de Kursaalstraat en de Kerkstraat in Heist. Raakvlak werkt dit jaar ook mee aan de zomertentoonstelling 'Havens in de Zwinstreek'. Dat evenement loopt in het museum Sincfala van 1 juli tot 1 november.

Duitse Sacramentstoeristen

Sedert donderdagmorgen komen in Knokke-Heist meer Duitse toeristen aan dan gebruikelijk. Onze Oosterburen genieten namelijk van een extra lang weekeinde. Bij de grensovergangen naar ons land was het dan ook de hele dag bijzonder druk. Inwoners van katholieke Duitse deelstaten hebben donderdag vrij wegens sacramentsdag. Veel Duitsers maken de brug zodat ze zichzelf op een korte vakantie kunnen tracteren.

Engelse vliegtuigbom aangetroffen

In de Sluise deelgemeente Oostburg werd een bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De Engelse vijfhonderdponder werd woensdag gevonden en afgedekt met zand. Als extra beveiliging zijn rondom de vindplaats van het explosief containers geplaatst en de omgeving is met linten afgezet. De bom wordt donderdag 28 juni geruimd. In een straal van 125 meter worden ongeveer 35 woningen en alle werkplaatsen op een bedrijventerrein ontruimd. Het explosief is aangetroffen tijdens onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Dit onderzoek is standaard op locaties waar grote(re) grondwerkzaamheden gepland staan. Stampershoek Zuid is de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft het explosief onderzocht. Ondanks dat de bom is veiliggesteld, moet wel tot ruiming worden overgegaan. Uit veiligheidsoverwegingen gebeurt dat in twee etappes. De voorbereiding is op maandag 18 juni. Dan wordt een straal van 75 meter ontruimd. Het gaat dan om twee woningen en de bedrijven. In een straal van 125 meter moet iedereen binnenblijven. De daadwerkelijke ruiming is op donderdag 28 juni. In het Ledeltheater is op 18 juni een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Oostburg.

6.6.07

Nieuwshoofdpunten woensdag 6 juni 2007

° De politie in Knokke-Heist gaat via camera's het rijgedrag van de ouders bij de scholen controleren.
° Drie van de vijf beklaagden die terechtstaan voor de dood van de 17-jarige Lucka Dhondt in Knokke riskeren effectieve celstraf.
° Reders uit Knokke-Heist en Zeebrugge worden door gratis vervoer van hun containervis uit Frankrijk en Wales naar de vismijn in Oostende gelokt.
° In het natuurreservaat Het Zwin maakt men zich klaar om de nieuwe ooievaarsjongen te ringen.
° Ondernemers in Sluis zijn op zoek naar geld om de zomerse toeristenbus naar Knokk-Heist te financieren.
° De Compostmeesters willen dat ook de nieuwe inwoners in de badstad bekend raken met het nut van composteren.
° Vrijwilligers van een bedrijf voor belastingsadvies gaan in Knokke de rest van het Koningsbos ontdoen van zwerfvuil.
° Zopas werden de nieuwe reeksindelingen vastgelegd voor het West-Vlaams provinciaal voetbal voor het nieuwe speelseizoen.
° Figuranten gezocht voor Wittekerke.

En in ORO NieuwsMAGZINE

° Eerste schip met waterstofmotor
° Bom barst tussen Zeebrugge en Oostende

Camera's voor toezicht rijgedrag ouders

Voor de lokale politie wordt waken over verkeer een hoofdtaak. Een patrouillewagen zal dus niet meer zomaar langs een foutgeparkeerde auto rijden. Dat staat in het derde evaluatierapport van de Commissie De Ruyver. Het gaat om de zevende basisopdracht voor de lokale politie, naast wijkwerking, deftig onthaal, slachtofferzorg, efficiënte interventie, lokaal speurwerk en het handhaven van de openbare orde. Volgens Dirk Van Nuffel, voorzitter van de Vaste Commissie voor Lokale Politie, betekent die verhoogde politieaandacht voor verkeer ook dat lokale burgers zelf verantwoordelijk gesteld zullen worden voor hun verkeersgedrag."In de politiezone Damme-Knokke-Heist komen mobiele camera's aan de scholen", aldus Hoofdcommissaris Van Nuffel. "Als directies en ouders dan roepen dat we iets aan de verkeersonveiligheid bij de schoolpoort moeten doen, dan confronteer ik hen ook met hun eigen rijgedrag."

Beklaagden riskeren celstraf

Drie van de vijf beklaagden die terechtstaan voor de dood van de 17-jarige Lucka Dhondt in Knokke riskeren effectieve celstraf. Op 23 oktober vorig jaar lieten zij het meisje in een bad met water sterven na een overdosis. De feiten deden zich voor in een huis in de Smedenstraat. Het slachtoffer overleed aan een dodelijke mix van cocaïne en heroïne. Dat was het gevolg van een drugsfeestje dat 3 dagen lang had geduurd. De procureur was hard voor de 37-jarige bewoonster van het huis. Ze is namelijk al 19 jaar gebruiker van harddrugs, en is al meermaals met een overdosis in contact gekomen. De drie overige beklaagden riskeren tot drie jaar cel voor het ter beschikking stellen en toedienen van de drugs met de dood tot gevolg. Het vonnis wordt op 26 juni verwacht.

Ringen voor Ooievaarsjongen

Vrijdagnamiddag worden de ooievaarsjongen geringd in het Provinciaal Natuurpark Het Zwin. Dit jaar zijn er 18 gekende ooievaarsnesten in het natuurreservaat. In 8 daarvan bevinden zich met zekerheid opgroeiende jongen. Omdat men van op de grond niet in sommige nesten kan kijken is het aantal jongen nog niet juist bekend. Het zijn er wel minstens 10. In het Zwin bevinden de ooievaarsnesten zich op uiteenlopende plaatsen. Men treft ze aan in hoge toppen van zeedennen, op het dak van de Koninklijke villa en bovenop een hoge roofvogelvolière. Het zijn allemaal plaatsen van waaruit de vogels een goed overzicht over de omgeving hebben. Een ander kenmerk is een vrije aanvliegroute. Veel nesten zijn door hun hoge positie erg moeilijk bereikbaar, daarom zal gebruik gemaakt worden van een hoogtewerker om de jongen te ringen.

Ook Deloitte ruimt Koningsbos

Nadat de scouts van FOS Albatros reeds het Ronde Vierkant in het Koningsbos opruimden gaan nu ook medewerkers van een bedrijf vrijwillig de rest van het bos ontdoen van zwerfvuil. Het gaat om de firma Deloitte die in ons land 14 vestigingen heeft, waaronder ook Brugge en Koksijde. Deloitte is een professionele dienstverlener op het gebied van audit, accounting, belastingsadvies, consulting en corporate finance. Het bedrijf stelt meer dan 2500 mensen tewerk. Een aantal medewerkers zullen vrijdagnamiddag 15 juni in het Koningsbos aan de slag gaan. De opruimactie gebeurt in samenwerking met Natuurpunt. Deloitte verzorgde eerder een opleiding Formulierenbeheer voor het gemeentebestuur. Deze opleiding werd door de Vlaamse Gemeenschap aangeboden omdat Knokke-Heist de prijs voor Eenvoudigste Gemeente gewonnen had.

Geld voor bus naar Knokke?

In onze buurgemeente zijn de VVV, de recreatieondernemers en de Stichting Strandexpress op zoek naar nieuwe geldbronnen voor de financiering van de toeristenbus. De gemeente Sluis komt namelijk niet meer met geld over de brug. De toeristenbus brengt toeristen in West-Zeeuws-Vlaanderen in het zomerseizoen gratis naar Knokke-Heist of Terneuzen. De passagiers krijgen daarnaast een evenementenkalender met uitjes en bezienswaardigheden; de zogeheten toeristenpas. Deze service kost per seizoen zo'n honderdduizend euro. De strandexpress moet op 30 juni van start gaan. Dus de tijd dringt.

Herindeling Provinciaal Voetbal

Dinsdagavond werden de nieuwe reeksindelingen vastgelegd voor het West-Vlaams provinciaal voetbal voor het nieuwe speelseizoen. De provinciale competitie start tijdens het weekend van 1 en 2 september en zal duren tot 20 april 2008. Er zijn twee vrije speeldagen voorzien. FC Knokke blijft uiteraard in Eerste Provinciale. FC Heist komt in de A-reeks van Tweede Provinciale terecht. In Derde Provinciale was er heel wat commotie. Daar moest zelfs gestemd worden over de definitieve indeling. VVWestkapelle blijft in de B-reeks. Door verschuivingen werden daar nu ook Ruiselede en Dosko Kanegem aan toegevoegd. Zeemeeuw Zeebrugge en Moerkerke blijven in Vierde Provinciale B. De Beker van West-Vlaanderen gaat van start op 28 juli.

Promotie Composteren

De Compostmeesters in Knokke-Heist willen meer bekendheid. Vooral richten ze hun pijlen nu ook op de nieuwe inwoners in de badstad. Deze ontvangen, bij het gebruikelijke infopakket bij hun inschrijving, een verwelkomingskaartje van de compostmeesters. Het kaartje geeft recht op een zakje gratis compost. Ze dienen deze wel zelf af te halen in de demoruimte aan de Noordhinder. Op die manier kunnen de nieuwe inwoners meteen kennismaken met de mogelijkheden van het zelf composteren. Ook gaan de compostmeesters regelmatig ter plaatse in de nieuwbouwwijken met tuintjes. Ze zullen die bezoeken in de toekomst ook vooraf aankondigen met een folder in de brievenbussen.

Oostkust Reders Prooi voor Oostende

Reders uit Knokke-Heist en Zeebrugge worden door gratis vervoer van hun containervis uit Frankrijk en Wales naar de vismijn in Oostende gelokt. Dat Autonoom Gemeentebedrijf wordt door subsidies van Stad Oostende overeind gehouden en werkt nu duidelijk onder de marktprijs om klanten weg te halen bij de Zeebrugse Visveiling. De ZV heeft dinsdagavond dan ook in een schrijven Minister-President Yves Leterme aangemaand dringend paal en perk te stellen aan een nieuwe reeks oneerlijke en agressieve concurrentiepraktijken vanwege de Stedelijke vismijn van Oostende. De Zeebrugse Visveiling wijst de Minister-President op de schade die door dit alles wordt aangericht in de Vissector aan de Oostkust. Honderd bedrijven op het European Fish Centre in Zeebrugge, die minstens 100 miljoen euro hebben geïnvesteerd en 500 mensen te werk stellen (zonder de vissers) worden door de acties vanuit Oostende in hun voortbestaan bedreigd. Ook werd Gouverneur Paul Breyne verzocht om een vergadering van alle betrokken partijen samen te roepen.

Meer info: Bom Barst tussen Zeebrugge en Oostende

5.6.07

Figuranten Wittekerke Gezocht

In Knokke-Heist en Zeebrugge is men al jaren gewoon aan het weg en weer geloop van de filmcrews voor de populaire Vlaamse soap Wittekerke. Momenteel is een drukke opname gepland waarvoor veel volk nodig is. Daarom is men voor een aanstaande filmsessie van deze VTM-reeks in onze regio op zoek naar zoveel mogelijk figuranten. Ben je vrij op dinsdag 12 juni en wil je een dagje 'filmster' zijn ? Hier is je kans. De opnames vinden komende dinsdag plaats in Zeebrugge. Er is een onkostenvergoeding voorzien van 25 Euro per persoon.


Meer info: 016/30 19 04 of mail naar svanlinthout@ddeg.be.

Nieuwshoofdpunten dinsdag 5 juni 2007

° Het nieuwe initiatief van de Vlaamse overheid "Infolijn 1700 Mobiel" wordt gelanceerd in Knokke-Heist.
° Woensdag wordt de laatste plaatselijke wedstrijd van het Wereldkampioenschap Kusthengelen gehouden op het strand bij de Lekkerbek.
° Zaterdag opent boven De Post in Heist een nieuwe ontmoetingsplaats voor senioren.
° In het Streeklandbouwmuseum Agrimuda werden de eerste exemplaren gepresenteerd van de brochure "Tien parels in de Zwinstreek".
° Woensdag wordt in het Stadhuis van Heist een informatieavond ingericht door de Commissie Visserij van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
° Ook in Knokke-Heist maken tuiniers zich klaar voor het "Open Tuinen" weekend op 23 en 24 juni.

Verder in ORO NieuwsMAGAZINE ook nog:

° Cobelfret neemt Ferryways over
° EU Reddingsplan voor paling
° Lage (Nederlandse) vangstadviezen voor 2008

Lancering 1700 Mobiel in Knokke-Heist

Het nieuwe initiatief van de Vlaamse overheid "Infolijn 1700 Mobiel", die in een bus is ondergebracht, wordt zaterdag officieel gelanceerd. Daartoe is voor een locatie in Knokke-Heist gekozen. 1700 Mobiel heeft als doel informatie letterlijk tot bij de mensen te brengen en daarnaast promotie te voeren voor het infonummer. De 1700 Mobiel is een omgebouwde bestelwagen met internetaansluiting om op eenvoudige wijze overheidsinformatie aan bezoekers te verstrekken. Daarnaast kunnen burgers er ook verschillende publicaties krijgen of bestellen. Op 9 juni rijdt de bus voor het eerst uit en opent zijn deuren bij het Bosje van Heist. Dat gebeurt naar aanleiding van de Zoektocht naar kriebelbeestjes die zaterdag om 14u van start gaat aan de Parkstraatkant. De belevingstocht wordt opgebouwd als een wedstrijd. Elke deelnemer krijgt een krasbiljet. Er zijn 5 compostvaten te winnen.

Wereldkampioenschap Kusthengelen

Woensdag wordt in Knokke-Heist de laatste plaatselijke wedstrijd van het Wereldkampioenschap Kusthengelen gehouden op het strand bij de Lekkerbek. Het is de 15de keer dat het evenement zijn beslag krijgt. Iedere competitiedag wordt een afzonderlijk klassement opgesteld. De deelnemers worden gerangschikt volgens de hoeveelheid gevangen vis. Hierbij wordt de vangst door controleurs op het strand gemeten. Die lengte wordt dan via een vergelijkingstabel omgezet in gewichtspunten. Donderdag wordt door de 19 deelnemende teams nog een laatste keer gevist in Wenduine. Daarna volgt de prijsuitreiking. Het was sportschepen Daniël De Vlamynck die de deelnemers verwelkomde in het Laguna Centrum. Als viskeurder zei hij bijzonder geïnteresseerd te zijn in de soorten die zouden worden opgevist vanaf het Knokke-Heistse strand.

De Vierbote opent

Komende zaterdag wordt boven De Post in Heist een nieuwe ontmoetingscentrum geopend. Daar zullen senioren elke donderdag, vrijdag en zaterdagnamiddag terecht kunnen voor koffie of andere dranken en allerlei gezelschapsspellen, van kaarten tot drieband biljart. Het gaat om een initiatief van het gemeentebestuur en de seniorenraad. Momenteel wordt het centrum in de De Vrièrestraat nog aangekleed met toepasselijke memento's zoals een reddingsboei en een bootmaquette. De nieuwe ontmoetingsplaats voor senioren krijgt de naam "De Vierbote". Het woord verwijst naar de oude naam van de vuurtoren die door de Heistse vissers in de middeleeuwen gebruikt werd om weer veilig terug op het strand te komen. De vervallen Vierbote van Heist werd in 1645 echter helemaal afgebroken. Nu herleeft alvast de naam weer.

Tien parels in de Zwinstreek

In het Streeklandbouwmuseum Agrimuda te Sint-Anna ter Muiden werd zopas de tentoonstelling "Wat de pot schaft" geopend. Het is de geschiedenis van de dagelijkse maaltijd. Eén van de belangrijkste zaken die ons dagelijks ritme bepalen. Tevens werd het eerste resultaat gepresenteerd van een nieuw samenwerkingsverband tussen tien musea uit Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om de gezamenlijke promotionele uitgave "Tien parels in de Zwinstreek". Deze brochure bevat informatie over tien musea in Knokke-Heist, Brugge, Damme, Maldegem en Sluis. Het accent ligt op collecties, activiteiten en diensten. De eerste exemplaren van de brochure werden gepresenteerd door Estelle Slegers, conservator van Sincfala in Heist.

Visserijavond

Woensdag wordt in het Stadhuis van Heist een informatieavond ingericht door de Commissie Visserij van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De initiatiefnemers hebben voor die avond Harm Koster weten te strikken. Hij is de algemeen directeur van het Europees Visserij Controle Agentschap met zetel in het Spaanse Vigo. De taak van het agentschap is het ondersteunen van de lidstaten bij het uitvoeren van visserijcontroles. Daarnaast spreekt ook Luc Corbisier, Internationaal Coördinator voor de Belgische Visserij. Hij heeft het over het belang van de Regionale Adviescommissies. Als derde spreker neemt ook Knokke-Heistenaar Emiel Brouckaert het woord. Als directeur van de rederscentrale geeft hij informatie over het Europees Visserijfonds. De infoavond start om 20u.

Open Tuinen in de badstad

Tijdens het voorlaatste weekend van juni kan het publiek ook in Knokke-Heist in twee prachtige open tuinen terecht. Dat kadert in de 15de editie van het "Open Tuinen" initiatief dat door de Landelijke Gilden wordt georganiseerd. Het is de bedoeling om de burgers te laten meegenieten van de waardevolle privé-tuinen in ons land. Via een fotowedstrijd probeert men aldus ook de mooiste tuinen te ontdekken. In de badstad laten Paul Vanderhaeghen en de familie Van Reybrouck-Snauwaert aldus op 23 en 24 juni hun tuinen bezichtigen door het grote publiek. Een gids omtrent 'Open Tuinen 2007' kan bij de Landelijke Gilden in Leuven besteld worden. Het boekwerkje geeft een beschrijving, een kleurenfoto en een routeplan naar alle tuinen die men wenst te bezoeken.

4.6.07

Nieuwshoofdpunten maandag 4 juni 2007

° Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk op termijn toch een belastingsverhoging komt in Knokke-Heist.
° Raadslid minister Verwilghen stelt zich vragen over het nakomen van de Casino-overeenkomst in het verleden in de badstad.
° Na veel getouwtrek is het nu zeker dat de Eneco Wielertour deze zomer toch Knokke-Heist zal aandoen.
° Met steun van het Prins Filipsfonds bezoeken de leerlingen van een school uit het Waalse Ciney momenteel hun leeftijdgenoten op de Ter Duinen Campus in Heist.
° Aan de grens tussen de badstad en Sluis werden massaal auto's gecontroleerd en bekeurd.
° In Duinbergen heeft Luc Callier zondag zichzelf opgevolgd als wijkburgemeester.
° Renner Patrick Cocquyt heeft in Heist de 23ste editie van de Grote Prijs "Vlaanderens Wiel" gewonnen.
° Een chauffeur onder invloed is in Knokke-Heist ingereden op de gevel van een winkel
° In Zeebrugge wordt de sleepboot Union Pearl verweten geen assistentie te hebben verleend na het omslaan van een motorboot in de voorhaven.
° Ticketverkoop gestart voor FED Cup België-China in Knokke.
° Geen gratis zakken meer bij Delhaize vanaf 1 juli.

In ORO NieuwsMAGAZINE ondermeer:
° Chef "Oud Sluis" stopt er niet mee
° Paling bedreigde diersoort
° Ferry tegen havenpier in Oostende
° Musselboot 1 in de vaart

Op de site van ORONIEUWS nu ook afdrukbare ACTIVITEITENLIJST voor Knokke-Heist.

Nieuw is verder: Spreuk, Citaat, Gedachte van de Dag.

Stijgen de Belastingen in Knokke-Heist?

Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk op termijn toch een belastingsverhoging of een zuiniger beleid komt in Knokke-Heist. Een en ander was af te leiden uit een reactie van burgemeester Lippens bij de bespreking van de Schuldevolutie in de Gemeenterekening. Het is bekend dat de schuld de laatste jaren fors is opgelopen. Tussen 2000 en 2006 steeg deze van 71 naar 87 miljoen euro. De burgemeester gaf toe dat deze trend in de toekomst niet kan verder gezet worden. Hij kondigde dan ook aan dat men een aantal belastingen zal moeten proberen te "verschuiven". Lippens zegt dat hij daaromtrent een aantal aparte vergaderingen met de gemeenteraadsleden zal organiseren. De bedoeling is om een aantal denkpistes te toetsen. De burgemeester zei evenwel te hopen dat de belastingen voor de gewone burger niet zullen stijgen.

Verwilghen stelt vragen over Casino

Raadslid minister Verwilghen stelt zich vragen over het nakomen van de Casino-overeenkomst in het verleden in de badstad. Daartoe heeft hij de concessie-overeenkomsten en diverse aanpassingen en verlengingen sedert 1929 laten uitpluizen. Volgens Marc Verwilghen heeft het Casino niet de overeengekomen publiciteit gevoerd die uitstraling moest geven aan de badstad. Volgens het raadslid gaat het sedert 1984 over een totaal bedrag van 25 miljoen euro. Burgemeester Lippens wees erop dat het 50 jaar geleden voor Casino's mogelijk was om grote inkomsten te genereren door optredens van bijvoorbeeld Sinatra te programmeren. In een moderne wereld moet de opbrengst van een Casino echter uit het kansspel komen. In tegenstelling tot onze buurlanden heeft de Belgische wetgever echter te lang getreuzeld en de Casino's financieel doen doodbloeden. "We zijn voorbijgestreefd", vandaar ook de nood aan een nieuw Casino, aldus nog de burgemeester.

Eneco toch in Knokke-Heist

Na veel getouwtrek is het nu zeker dat de Eneco Wielertour deze zomer toch Knokke-Heist zal aandoen. Eerst had men geweigerd omdat er op 24 en 25 augustus in de badstad reeds zoveel activiteiten gepland zijn die mankracht opslorpen. De Eneco-tour is eigenlijk de Ronde van de Benelux, een wielerwedstrijd gerangschikt in de Pro-tour. Daardoor is er garantie dat alle grote wielerploegen aanwezig zullen zijn. De wedstrijd wordt ook live uitgezonden in binnen- en buitenland en betekent dus een internationale promotie voor de badplaats. Na Knokke-Heist gaat het onder meer nog naar Maldegem en Terneuzen. Ook de Westerscheldetunnel komt aan bod. De wielertour wordt afgesloten op 29 augustus met een individuele tijdrit in de Nederlands-Limburgse gemeente Sittard-Geleen.

Klacht tegen "Union Pearl"?

In Zeebrugge wordt de sleepboot "Union Pearl" verweten geen assistentie te hebben verleend na het omslaan van een pleziervaartuig in de voorhaven. Het motorbootje Caro kapseisde zondagnamiddag met drie opvarenden aan boord. Booteigenaar Eric Hanssens uit Zarren kon zichzelf redden en slaagde er ook in zijn zus en zijn 67-jarige moeder naar de oppervlakte brengen. Daar werden ze gered werden door de Blankenbergse Zeereddingsdienst, die toevallig in de Zeebrugse haven aanwezig was. Ze werden tijdelijk met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het Ter Linden Ziekenhuis in Knokke. Hanssens stelt dat de motorboot kapseisde door de boeggolf veroorzaakt door de "Union Pearl" die tegen hoge snelheid de haven kwam binnenvaren. Hij overweegt nu klacht in te dienen tegen de kapitein van de "Union Pearl", omdat de zeesleper gewoon is doorgevaren zonder hulp te bieden.

Ciney bezoekt Ter Duinen Campus

Leerlingen van de school "La Providence" uit Ciney brengen tot dinsdagavond een bezoek aan hun leeftijdgenoten op de Ter Duinen Campus in Heist. Het gaat om studenten van de 3e graad "Auxiliaire familiale et sociale". De leerlingen uit Knokke-Heist bezochten hun Waalse collega's reeds een maand geleden. De contacten kaderen in het Tritec-project dat de steun krijgt van het Prins Filipfonds. Het thema van het project is: "spellen als brug tussen generaties en gemeenschappen". De leerlingen organiseren in de badstad onder meer een namiddag voor bejaarden. Na de schooluren is voor de groep van 40 leerlingen nog een billenkarrentocht gepland.

Cocquyt wint in Heist

Renner Patrick Cocquyt heeft zaterdag in Heist de 23ste editie van de Grote Prijs "Vlaanderens Wiel" gewonnen. Samen met drie andere renners fietste Cocquyt al vroeg weg uit het peleton van 32 deelnemers. In de voorlaatste ronde liet de 46-jarige eliterenner zijn medevluchters achter zich en won moeiteloos. Bij de eindmeet in de Knokkestraat klopte Mario Willems vervolgens Geert Vermoote in de spurt voor de tweede plaats.

Callier Wijkburgemeester Duinbergen

In de Belle Vue in Duinbergen werden afgelopen weekend verkiezingen gehouden voor het wijkburgemeesterschap. Dat gebeurde naar aanleiding van de jaarlijkse buurtfeesten, een traditie die in 2002 werd in het leven geroepen. Een kleine 500 mensen hebben zondag hun stem uitgebracht. Er hadden zich vijf personen kandidaat gesteld waaronder 2 dames. Uiteindelijk verzamelde Luc Callier de meeste rode bolletjes achter zijn naam. Hij volgt aldus zichzelf op als wijkburgemeester van Duinbergen.

Ook in badstad geen gratis zakken meer bij Delhaize

Klanten worden er ook bij Delhaize in Heist en in Knokke aan de kassa op gewezen dat het tijdperk van de gratis plastic zakken ten einde loopt. Vanaf 1 juli worden er in de supermarkten van deze winkelketen geen plastic zakken meer gegeven. In plaats daarvan kiest Delhaize nu voor herbruikbare alternatieven en zakken op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dat kondigt de winkelketen aan in het kader van wereldmilieudag op 5 juni. Wie zijn herbruikbare tas vergeten is, kan aan de kassa een composteerbare zak kopen. Delhaize rekent daarvoor 0,05 euro aan. De zakken hebben het certificaat OK Compost van AIB Vinçotte. De omschakeling brengt een jaarlijkse besparing van 720 ton plastic met zich mee. Op 1 januari 2007 schakelde Delhaize ook volledig over op hernieuwbare energie, afkomstig van waterkrachtcentrales op de Rhône. Delhaize is daarmee de grootste gebruiker van groene energie in België, zo luidt het bij de supermarkt.

Ticketverkoop België-China van start

Maandagochtend is de ticketverkoop voor het Fed Cup-duel tussen België en China van start gegaan. De twee landen treffen elkaar half juli in Knokke-Heist in de barrages voor het behoud in de Wereldgroep. De ontmoeting vindt plaats op de terreinen van de Royal Zoute Tennis Club. Op zaterdag 14 juli staan er twee enkelwedstrijden op het programma en op zondag 15 juli twee enkel- en één dubbelwedstrijd (start telkens om 13u). Octagon cis staat samen met de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) in voor de organisatie.


Tickets kosten 20 euro per dag (bijkomende kosten voor aangetekende verzending en administratie: 5 euro per bestelling).Alle ticketinfo vind je op de officiële website http://www.sport.be/fedcup/2007/belchi/nl/.

Wagen tegen Winkel

Op de Markt in Knokke-Heist is zondagmorgen rond half twee een voertuig tegen de gevel van een winkel terechtgekomen. De bestuurder, een 36-jarige man uit Lichtervelde, had de controle over het stuur verloren. Tijdens de vaststellingen blies de bestuurder positief. Zijn wagen moest weggetakeld worden.

3.6.07

Grenscontrole

De Belgische en de Zeeuwse politie hebben zaterdag tijdens een gezamenlijke actie bij grensovergangen tussen Damme/Knokke-Heist en West-Zeeuws-Vlaanderen 3200 voertuigen gecontroleerd. Er werden 132 bekeuringen uitgeschreven voor uiteenlopende vergrijpen als te hard rijden, rijden onder invloed en het niet kunnen tonen van een rijbewijs. De politie-instanties zijn zo tevreden over de controle dat ze in de toekomst vaker willen gaan samenwerken.

Motorboot gezonken

In de Zeebrugse voorhaven is zondagnamiddag een motorboot gezonken. Alle opvarenden zijn ongedeerd. Wel zijn twee mensen met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. De zeevaartpolitie van Zeebrugge heeft het pleziervaartuig inmiddels laten wegslepen. De motorboot lag langs de kade toen deze begon water te maken en hinderde op die positie het andere vaarverkeer. Waardoor de motorboot lek sloeg moet nog worden uitgezocht.