31.8.12

Wordt De Raan een natuur-educatief centrum?

Naar aanleiding van de sluiting van het openluchtzwembad De Raan nu zondag, heeft de N-VA Knokke-Heist vrijdag haar toekomstvisie voor de site bekend gemaakt. Het gemeentebestuur voert naar eigen zeggen eveneens “interne gesprekken om toekomstige mogelijkheden te onderzoeken”. Eén van de eerdere opties was de bouw van een hotel. Daar was in de buurt echter veel weerstand tegen, vooral vanwege de gevreesde hoogbouw. Burgemeester Lippens is nu echter ook minder zeker dat een hotel wel de juiste oplossing is. “Alhoewel”, zei hij eerder “een hotel vanop straatniveau met niet meer dan 4 verdiepingen zou niet veel hoger komen dan het huidige gebouw. Over de hele lengte zou het wellicht ruimte bieden voor 150 kamers”. Feit is dat de Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust en Natuurpunt niet gewonnen zijn voor de realisatie van een hotelcomplex bij het ‘Bosje van Heist’. Derhalve stelt de N-VA voor om de lobby en de kleedkamers van het huidige complex om te vormen tot een natuur-educatief centrum rond zee en groene energie. Het zou volgens Geert Deman meteen ook een extra elkweersfaciliteit zijn waar de kust duidelijk zit om te schreeuwen. Het terrein van het huidige openluchtzwembad zou daarbij herschapen worden in een openbaar speelplein. In de ruime kelder van De Raan, waar momenteel de zwembadapparatuur staat opgesteld, kan desnoods nog een benedengronds speelterrein gecreëerd worden. Een deel van de kosten zou gedragen worden door subsidies en een inbreng van de uitbater van de cafetaria. Het ‘Bosje van Heist’ zou daarbij ook een centraal punt worden als start van wandelroutes en natuureducatieve initiatieven. Meteen kan het project een nieuw elan geven aan de horeca en de handelszaken in de buurt. Verder mag men niet vergeten dat de concessie voor De Raan nog loopt tot 2015. Dat geeft de gemeente drie jaar de tijd om met inspraak van alle betrokken actoren een voor iedereen gunstige toekomst uit te dokteren. Het plan van de N-VA kan daar volgens lijsttrekker Cathy Coudyser beslist toe bijdragen.

Groen met lijst van 10 naar de Kiezer

De partij “Groen Knokke-Heist” neemt straks onder de eigen naam deel aan de verkiezingen. Een samengaan met de SP.a zat er niet. Volgens Groen een bewuste beslissing om de kiezers de kans te geven “een duidelijk keuze te maken voor het ecologische denken”. De partij trekt naar de verkiezingen met de slogan “Duurzaam durven denken”: bewust kiezen voor beslissingen, met in het achterhoofd de komende generaties. De speerpunten van het programma zijn ondermeer: betaalbaar wonen, verkeer en mobiliteit, actieve armoede-aanpak, milieu (water, natuur), gezinnen, jongeren, senioren en lokale handelaars. Op de lijst voor 14 oktober tien namen: vijf vrouwen en vijf mannen. De lijst wordt getrokken door Luc Lierman, onderwijzer uit Knokke. Nummer twee op de lijst staat Marijke De Vent uit Heist. Tim Debrabandere uit Heulebrug (Heist) staat op drie, Charlotte Vandenberghe uit Knokke op vier. Luc Lotigiers, vader van Helmut Lotti, legt beslag op de vijfde plaats. De lijst biedt kansen aan zowel nieuwe mensen als personen met politieke ervaring, zoals Jos Devynck, Annemie Goigne-Van Eygen, Jean-Claude Ansaelens en Miet Devynck- Van Roose. Lijstduwer is nieuwe inwoonster Nel Rosiers, actrice en voorzitster van Groen-plus. Rosiers staat ook op de 5de plaats op de provincielijst.

Meer informatie bij: www.groenknokke-heist.be

Schulden van vroegere uitbater doen Astoria Palace de das om

Ondanks het feit dat Brasserie Restaurant Astoria Palace langs de Zeedijk Albertstrand in Knokke kort geleden werd overgenomen is de zaak door de deurwaarder gesloten. Het zijn de verzwegen schulden van de vroegere uitbater Michel Renquin die de nieuwe overnemer de das hebben aangedaan. Renquin had de zaak overgelaten op een moment dat er in juli reeds een vonnis tot uitzetting was. De handelshuur was verbroken omdat hij meer dan een half jaar huurachterstal had. Daarover repte de man met geen woord aan de overnemer. Door de sluiting van de zaak verliezen 16 mensen hun job. Michel Renquin, die nu in Tenerife verblijft, is blijkbaar niet aan z’n proefstuk. Toen Renquin in Hasselt Brasserie The Palace overnam, moest de zaak al na één dag dicht wegens problemen. Tevoren was de man trouwens ook door de correctionele rechtbank van Hasselt tot 14 maanden cel veroordeeld na een bedrieglijk faillissement.

De verkiezingsborden staan er

Donderdag en vrijdag werden op het grondgebied van Knokke-Heist de gebruikelijke verkiezingsborden geplaatst. Daarop is ruimte voorzien voor alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Ondertussen is ook de traditionele politieverordening op het voeren van verkiezingspropaganda goedgekeurd. Aan de tijdelijke verordening werden twee nieuwe artikelen toegevoegd. Zo is driedimensionale verkiezingspropaganda op de officiële borden niet toegelaten. Verder is het ook verboden om wagens of aanhangwagens met verkiezingspubliciteit in een straal van 150m te parkeren rond de stembureaus vanaf 13 oktober om 22u tot bij het einde van de stembusgang op 14 oktober.

Storm zorgt voor schade

Aan de Oostkust heeft een westerstorm de voorbije uren voor redelijk wat overlast gezorgd. De forse wind heeft ondermeer in Knokke-Heist en Zeebrugge schade aangericht. Dat was ondermeer het geval bij de Piazza op het Albertplein in Knokke, waar de stormwind windschermen heeft weggerukt. De brandweer werd opgeroepen om assistentie te verlenen. In Zeebrugge was er ook schade in heel wat tuinen. Ook dakpannen moesten eraan geloven. In het dorp is zelfs een vastgeklonken tentengazebo weggeblazen door de stormwind en is verderop in een boom terecht gekomen.

Politiebegeleiding voor Maaimachines in Heulebrug

In een interpellatie heeft raadslid Olivier Bodyn duidelijkheid gevraagd rond de omstreden doorgang voor landbouwvoertuigen in de Heistse deelkern Heulebrug. In de wijk was weerstand gerezen tegen het plan omdat het de onveiligheid fors zou verhogen. Probleem is echter dat grote landbouwmaaiers enkel via Heulebrug de te bewerken landbouwgrond kunnen bereiken. Het voornemen is nu om de burgers in de wijk vooraf te verwittigen en de landbouwmaaiers te laten begeleiden door de politie. Dat zou trouwens slechts tweemaal per jaar moeten gebeuren. Verder werd aan het WVi gevraagd om haar percelen onbebouwde grond in Heulebrug tijdig te maaien zodat het uitzicht van automobilisten bij de Breed Veertien niet in het gedrang komt.

Ook raadsleden leren stemmen

Maandag start in Knokke-Heist een reeks demonstraties om de inwoners vertrouwd te maken met het “elektronisch stemmen”. Dat gebeurt in de badstad namelijk voor het eerst. Een medewerker van de dienst Burgerzaken en Schepen Ingrid Reubens hebben donderdagavond ondertussen al tekst en uitleg verschaft aan de gemeenteraadsleden. Daaruit bleek alvast dat een en ander voor heel wat oudere mensen een stap te ver zal zijn. Geen goeie zaak dus voor de democratie in dit land. Ook burgemeester Lippens vond de procedure nogal omslachtig.

De testsessies voor de burgers in Knokke-Heist zijn als volgt:
Van maandag 3 september tot en met vrijdag 7 september: in de zaal Pierre Bayaux in het stadhuis op het Alfred Verweeplein in Knokke, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
Van maandag 10 september tot en met vrijdag 14 september: in de inkomhal van het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein 1 in Heulebrug Heist, telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Van maandag 17 september tot en met vrijdag 21 september, in de vergaderzaal van het sportcentrum Molenhoek Westkapelle, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

Zomeractieplan tegen drugs- en andere overlast in Knokke-Heist

Na een opmerking van raadslid Frank De Smet over zomeroverlast veroorzaakt rond het Van Bunnenplein in Knokke en het Evenementenstrand bij het Bosje van Heist, heeft burgemeester Lippens een stand van zaken gegeven. De uitgangsbuurt bij het Van Bunnenplein, de Kongostraat en de kop van de Lippenslaan krijgt vooral ’s zomers af te rekenen met vechtpartijen, vernielingen, dealen van drugs, intimidaties en dergelijke meer. Burgemeester Lippens zegt dat voor volgend jaar een actieplan wordt uitgewerkt dat de controle in het gebied drastisch zal opvoeren. Hij reageerde evenwel voorlopig niet op de vraag om ’s zomers een mobiele politiepermanentie te voorzien bij het Van Bunnenplein. De voorbije zomer waren er in de uitgangsbuurt 40 bestuurlijke verslagen in verband met overlast. Ook werden volgens Lippens “een pak aanhoudingen” verricht. Tegen volgend jaar worden ook de initiatieven op het Evenementenstrand ter hoogte van het Bosje van Heist “volledig herbekeken”. Dat is eveneens een gevolg van de groeiende overlast. Zo hebben jongeren die boven hun theewater waren er afgelopen zomer massaal fietsen stuk gestampt. De vaststelling is dat vooral grote evenementen door initiatiefnemers van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Een paar van die mega-evenement zullen in de toekomst alvast niet meer worden toegelaten. Voor de rest wil men vooral kleinschalige initiatieven uit de eigen gemeente aantrekken.

Wegwerkzaamheden Hermans-Lybaertstraat

Nu maandag 3 september wordt gestart met de riolerings- en wegwerkzaamheden in de Hermans-Lybaertstraat tussen de Marktstraat en de Antoniusstraat in Heist. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt vervolgens in november begonnen met het gedeelte tussen de Antoniusstraat en de Kerkstraat. Het verkeer wordt via de de Vrièrestraat omgeleid naar de Kerkstraat. Het verkeer in de richting van de Marktstraat rijdt tijdelijk via de Van Maerlantstraat en de de Vrièrestraat.

Vanaf maandag weer ‘bruggenleed’

Automobilisten uit Knokke-Heist en vrachtchauffeurs die richting Zeebrugge rijden kijken vanaf maandag 3 september weer tegen 4 maanden brugellende aan bij de Pierre Vandammesluis. Na jaren verkeersproblemen door het schilderen van de sluisbruggen zijn nu werken aan het wegdek van de bruggen aan de beurt. De werken zouden duren tot 21 december. Er wordt gewerkt in vier fasen. Tijdens elke fase zijn de bruggen waaraan gewerkt wordt niet toegankelijk voor de weggebruikers. De nummering van de bruggen begint van landzijde naar de zee. De landwaartse bruggen 1 en 2 zijn gelegen aan de Isabellalaan. De zeewaartse bruggen 3 en 4 vindt men ter hoogte van de Kustlaan. Maandag wordt gestart met werk aan brug nummer 3. Dat is de sluiswaartse brug van het zeewaartse bruggenpaar.

Verloop van de werken
Fase 1: Van 3 september t/m 1 oktober : brug 3 aan de Kustlaan. Het autoverkeer richting Knokke-Heist rijdt over de rechterrijstrook van brug 4. Het verkeer op brug 4 richting Zeebrugge rijdt over één rijstrook. Fietsers en voetgangers gebruiken het fiets- en voetpad van brug 4.
Fase 2: Van 1 t/m 29 oktober : brug 1 aan de Isabellalaan. Het autoverkeer richting Knokke-Heist rijdt over de rechterrijstrook van brug 2. Het verkeer op brug 2 richting Zeebrugge rijdt over één rijstrook. Fietsers en voetgangers gebruiken het fiets- en voetpad van brug 2.
Fase 3: Van 29 oktober t/m 27 november : brug 4 aan de Kustlaan. Het autoverkeer richting Zeebrugge rijdt over de rechterrijstrook van brug 3. Het verkeer op brug 3 richting Knokke-Heist rijdt over één rijstrook. Fietsers en voetgangers gebruiken het fiets- en voetpad van brug 3.
Fase 4: Van 27 november t/m 21 december : brug 2 aan de Isabellalaan. Het autoverkeer richting Zeebrugge rijdt over de rechterrijstrook van brug 1. Het verkeer op brug 1 richting Knokke-Heist rijdt over één rijstrook. Fietsers en voetgangers gebruiken het fiets- en voetpad van brug 1.
Het scheepvaartverkeer door de sluis wordt gedurende zes uur lamgelegd op 3 en 4 september, op 1, 2, 29 en 30 oktober en op 27 en 28 november.

Generali Summer Cup Basketbal

Op 1 en 2 september organiseert BasketClub Namedis Chape Knokke-Heist voor de zesde keer z'n internationaal basketbaltornooi. Aan deze Generali Summer Cup nemen 9 ploegen miniemen ‘under 16’ en 10 ploegen cadetten ‘under 18’ deel. Het gaat ondermeer om ploegen uit Aalst, Latem-De Pinte, Waregem, Oostende en Gent. Daarmee is tornooileider Bart Blondeel er andermaal in geslaagd om Vlaamse topploegen naar de badplaats te halen. Men verwelkomt tevens twee Engelse, twee Nederlandse en twee Waalse ploegen. Er zal het hele weekend gespeeld worden in sporthallen De Stormmeeuw, Molenhoek en Laguna.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

De Raan definitief dicht en beveiligd tegen vandalisme

In antwoord op een interpellatie van raadslid Kathleen van der Hooft heeft burgemeester Lippens donderdag bevestigd dat het Zwembad De Raan vandaag 31 augustus definitief dicht gaat. Dat is een gevolg van de start van het nieuwe Zwemcomplex van Sportoase. Wel wordt ervoor gezorgd dat de gebouwen zullen onderhouden worden terwijl de toekomst van de site onderzocht wordt, zegt Lippens. Het zwembad zal worden afgedekt en het hele pand wordt beveiligd tegen vandalisme. Ondertussen worden ideeën getoetst over de toekomst van de site. Ook naar een oplossing voor de organisatie van de Kids en Finishers Triatlons wordt gezocht. De N-VA in Knokke-Heist wil later vandaag trouwens reeds hààr toekomstvisie voor De Raan bekend maken.

Zeebrugse LNG voor Azië en Europese buurlanden

De daling van de goederenoverslag in de eerste jaarhelft in Zeebrugge is grotendeels te wijten aan de daling van de aanvoer van LNG. Volgens Fluxys hebben in de eerste 6 maanden van het jaar 36 LNG schepen de Zeebrugse terminal aangedaan. Met slechts 23 van deze schepen ging het om het leveren van vloeibaar aardgas. De 13 andere LNG carriers hebben in onze kusthaven LNG ingeslagen voor uitvoer. In de meeste gevallen betrof het uitvoer naar hoger geprijsde Aziatische markten. Er werden ook 142 LNG-tankwagens geladen in de eerste jaarhelft. Die hadden voornamelijk Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland als bestemming. Op het vlak van investeringen plant Fluxys in de loop van dit jaar onder meer een pijplijnverbinding tussen de LNG-terminal in Zeebrugge en Duinkerke. Op de terminal in onze kusthaven wordt momenteel een tweede aanlegsteiger gebouwd voor zowel laden als lossen van LNG-schepen. De steiger zal begin 2015 in gebruik worden genomen.

30.8.12

Kunstwerken geschonken aan Knokke-Heist

Tijdens de gemeenteraadszitting donderdagavond zullen de raadsleden beslissen over de aanvaarding van een schenking van drie kunstwerken. Het gaat om werken waarvan er twee al sinds 1973 in bruikleen werden gegeven aan de badstad. De drie kunstwerken maken deel uit van de reeks “Nieuwe Morgen” van Willy Ceysens, die in 2007 is overleden. De kunstwerken werden onlangs hersteld en de zoon van de kunstenaar wil ze nu permanent aan Knokke-Heist schenken. De kunstwerken staan op het Anna Bochplein aan de Meerlaan.

Massaal dode kippen en duiven

In onze buurgemeente Sluis hebben inspecteurs van de Nederlandse Inspectiedienst Dierenbescherming bij een huis massaal kadavers van pluimvee aangetroffen. De inspecteurs vonden zo’n 150 dode kippen en duiven. Het precieze aantal was niet te achterhalen omdat een aantal dieren al in een te verre staat van ontbinding was. In dezelfde hokken bevonden zich ook nog zestig levende dieren. Die werden meegenomen en ergens anders ondergebracht. De eigenaar kreeg een proces-verbaal moet deze week nog de kadavers opruimen. De 41-jarige bewoner bleek veel privé problemen te hebben zodat de verzorging van de dieren er was bij ingeschoten.

Duizenden geflitst in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist heeft in augustus liefst 6.704 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. De dagelijkse controles kaderden in de nieuwe snelheidscampagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Met slogans als ‘Te snel rijden is een afknapper’ en ‘Hardrijders zijn volwassen kleuters’ wou het instituut het positief imago van snelheid doorbreken. De politie ondersteunde de campagne door dagelijks snelheidscontroles uit te voeren. Het bemande flitsvoertuig controleerde 41.472 autobestuurders. Hiervan reden er 5.738 (ofwel 14 procent) te snel. De onbemande flitspalen langs de Natiënlaan en Elizabetlaan controleerden 356.154 voertuigen. Hiervan begingen 966 autobestuurders (ofwel 0,3 procent) een overtreding. In de politiezone Damme/Knokke-Heist kan je het ganse jaar door, op elk moment van de dag, op snelheid worden gecontroleerd.

Belgian Offshore Challenge voor Knokke-Heist

Komend weekend, 1 en 2 september, wordt voor de kust van Knokke-Heist de Belgian Offshore Challenge gevaren. Motorboten en ook jets kunnen zaterdag en zondag deelnemen aan verschillende wedstrijden. De vaartuigen vertrekken bij de Royal Belgian Sailing Club in de Zeebrugse jachthaven. Zaterdag staat de “Don Jaime trip” op het programma. Daar kan ieder gemotoriseerd vaartuig (inclusief jetski's) aan deelnemen. Het gaat om een eenvoudige navigatie trip tegen de chrono tussen Zeebrugge en Breskens. Op zondag is er de zevende editie van de "Belgian Offhsore Challenge". Het is meteen de eerste wedstrijd van het "Benelux Endurance Powerboat Championship". Het parcours wordt dit keer gevaren ter hoogte van het Casino Knokke. Vorig jaar was dat voor Blankenberge. De volgende races in dit Endurance kampioenschap vinden plaats op 30 september in Scheveningen en op 6 oktober bij Den Helder.

“Garnalen (gérnoars)” in aantocht

Auteur Katrien Vervaele, bekend van de boekwerken “Vissersvrouwen” en “Naar Island”, legt momenteel de laatste hand aan een nieuwe publicatie. Samen met marien biologe Nancy Fockedey heeft ze het boek “Garnalen (gérnoars)” geschreven. Het boek bevat verhalen van vroeger en nu plus alles wat je ooit over garnalen wilde weten aangevuld met authentieke gerechten. Het is een unieke mix van wetenschap, journalistiek en gastronomie. Niet alleen is de garnaal een gegeerde lekkernij, het is ook een product met een rijke geschiedenis en traditie. De auteurs nemen de lezer op sleeptouw met paardenvissers en kruiers, met een vissersschip op zee, naar de veiling en de vismijn… zélfs tot in Marokko waar de meeste garnalen worden gepeld. Daarnaast bevat het boek ook bekende en minder bekende garnaalrecepten die men meteen kan uittesten. De publicatie van het nieuwe boek gebeurt toepasselijk op de Dag van de Garnaal, zaterdag 15 september.

“Garnalen (gérnoars)”: Katrien Vervaele en Nancy Fockedey, Uitgeverij Lannoo
ISBN 978 94 014 0148 7 Gebonden, 208 pagina’s, € 29,99

KunstAcademie stARTdag op 1 september

deKunstAcademie in Knokke-Heist houdt nu zaterdag 1 september z’n traditionele ‘stARTdag’. Die wordt uitgebouwd tot een feestelijke happening. Tussen 10u en 13u laten de drie studierichtingen muziek, beeld en woord zich van hun beste kant zien. Musical, pop&jazz, klassiek en woord zetten hun lokalen open voor infosessies, workshops, concerten, en ook filmpjes van vorig jaar. In de ateliers van Beeldende Kunsten kan men workshops volgen. Geînteresseerden kunnen niet alleen de creatieve sfeer opsnuiven maar ook hun eigen creativiteit bot vieren. Op de stardag is verder nog de muziekmobiel aanwezig. Dat is een constructie die vol hangt met instrumenten die je vingers doen jeuken om het ook eens te proberen.

Star Flyer even in Zeebrugge

Donderdagmorgen is de unieke zeilclipper ‘Star Flyer’ aangekomen in de haven van Zeebrugge. Het vaartuig is nog de hele dag te bewonderen aan het Zeestation bij kaai 103 van de oude havenmuur. De fraaie viermaster is één van de drie trotse zeilschepen uit de vloot van Star Clippers. Het zeilschip was eerder ook even in Amsterdam en Antwerpen te zien. Donderdagavond zet het zeil naar het Britse Southampton. De Star Flyer is een modern zeilschip met het uiterlijk van een klassiek zeiljacht zoals dat eeuwen geleden al over de wereldzeeën voer. Het schip werd in ons land gebouwd, is modern toegerust en is daarom zeer geschikt voor reizigers die houden van comfort en goede service. Aan boord heerst een informele sfeer, mede doordat er maximaal maar 174 gasten meevaren. De 65 bemanningsleden zorgen voor een persoonlijke service. De zeilcruiserederij Star Clippers werd in 1989 opgericht door de Zweedse ondernemer en klassieke botenkenner, Mikael Krafft. De ‘Star Flyer’ werd in 1991 opgeleverd door de Gentse Scheepswerf Van Langerbrugge.

Meer over Cruiseschepen in Zeebrugge vind je HIER en HIER.

In brand gestoken strandhotel wordt hersteld

De brand die woensdagmorgen bij het luxueuze strandhotel Tender 2 bij het Rubensplein in Knokke heeft gewoed heeft naar schatting tussen de 5.000 en 10.000 euro schade aangericht. Ondertussen blijkt dat de brand werd aangestoken. Een branddeskundige van het parket van Brugge heeft namelijk brandversnellers aangetroffen. Er was trouwens al onmiddellijk een vermoeden dat kwaad opzet in het spel was. Een week geleden werd namelijk ook reeds geprobeerd om het bouwsel in brand te steken. Toen werd de houten constructie overgoten met benzine. Momenteel wordt het getroffen strandhotel hersteld en weer klaargemaakt voor bewoning. De hoop is dat men zaterdag opnieuw gasten zal kunnen ontvangen.

Euro Cats Cup bij VVW in Knokke-Heist

Op zaterdag 1 september organiseert de Vlaamse Vereniging voor Watersport in Heist de Euro Cats Cup, dé longdistance cat wedstrijd aan onze kust. De race trekt zowel de Nederlands-Belgische topteams aan als de recreant die ambieert om deze uithoudingswedstrijd uit te zeilen. ’s Avonds is er het eerste eindzomerfeest op de nieuwe locatie, met de 10 koppige internationale band Bump City Big Boys! Om dit cat evenement voor alle teams aantrekkelijk te houden, krijgen de kleinere cats een verkort parcours voor de boeg zodat het deelnemersveld meer bijeen blijft en alle klassen (C1, C3 en C4) een zeiluitdaging van gemiddeld 3 uur aangaan.

Inschrijven via www.vvwheist.be


29.8.12

Volgende zomer Cirque du Soleil in Knokke-Heist

Met een toepasselijke zotskap van Cirque du Soleil op het hoofd heeft burgemeester Lippens woensdagmorgen de komst van het bekende internationale circus naar Knokke-Heist aangekondigd. Het is de eerste keer dat Cirque du Soleil de badstad aandoet. Op 18 juli volgend jaar vind de eerste voorstelling plaats. Het gaat om de productie Kooza. Die kent in januari z’n Europese première in Londen. In Knokke-Heist zal de witte Grand Chapiteau van Cirque du Soleil worden opgesteld op de Duinenwaterparking ter hoogte van de Aldi vlakbij de Natiënlaan. Burgemeester Lippens zei zeer in z’n sas te zijn dat Cirque du Soleil straks ook naar Knokke-Heist komt. Hij heeft zelf al een vijftal van de shows gezien en is van oordeel dat het gebeuren steeds een meerwaarde biedt. Het circus is gegroeid uit een groep van 20 straatartiesten die in 1984 optraden in Canada. Het is nu "het meest succesvolle en winstmakende circus ter wereld" met 11 rondtoerende shows en zo’n 5.000 medewerkers, waaronder 1300 artiesten. Cirque du Soleil zou 6 weken in Knokke-Heist blijven. Kooza vertelt het verhaal van de Onschuldige: een eenzame, droevige man die op zoek is naar zijn plek in de wereld. Met Kooza keert “Cirque du Soleil” terug naar zijn roots. In de show spelen twee soorten traditionele circusartiesten de hoofdrol: acrobaten en clowns. De show legt de nadruk op fysieke inspanningen van menselijke prestaties in al hun pracht en breekbaarheid. Deze worden gepresenteerd in een kleurrijk geheel met de nadruk op onvervalste slapstickhumor. De première van Kooza vond 5 jaar geleden plaats. Sindsdien werden reeds meer dan 4 miljoen mensen in Noord-Amerika en Japan door het wervelende spektakel geïmponeerd. Straks is het dus ook de beurt aan Knokke-Heist.

Tickets voor Kooza zijn vanaf 29 augustus exclusief beschikbaar voor Cirque Club-leden via cirquedusoleil.com/kooza. Lid worden is gratis. Voor wie geen lid is zijn tickets via hetzelfde internetadres te boeken vanaf 2 september.

Zonder stroom

Sinds 22u dinsdagavond zitten de bewoners van de Duivenlaan in Knokke zonder elektriciteit. Mogelijk is dat het gevolg van werken in de buurt. Personeel van de elektriciteitsmaatschappij Imewo heeft uren gezocht om de foute kabel op te sporen. Uiteindelijk bleek het te gaan om een kabel die ondergronds was doorgesmolten. Na het heropstarten bleek dat apparatuur bij sommige mensen schade had geleden.

SWIK start nieuw werkjaar

Seniorenclub Willen is Kunnen (S.W.I.K.) hervat na de zomerrust z’n activiteiten op dinsdag 4 september. Dat gebeurt om 14 uur in ’t Choufke in de Kursaalstraat 59 in Heist. Op het programma staat een uitgebreide uiteenzetting over het nieuwe werkjaar 2012-2013. Ter gelegenheid van 10 jaar S.W.I.K. in ’t Choufke trakteert het bestuur alle leden iedere maand op een gratis attentie. Secretaris Oscar Vantorre heeft al uitgerekend dat de waarde van die presentjes het viervoud van het lidgeld overtreffen. Ondanks de crisis blijft het lidgeld na 10 jaar werking nog altijd behouden op 6 euro. Op 4 september wordt een speciale koffiekaarting georganiseerd. De SWIK-huisfotograaf toon op scherm ook de kiekjes van de kampioenenviering in mei.

KH Nieuws straks weer in de bus

Vanaf volgende week belandt de najaarseditie van K-H Nieuws opnieuw in alle bussen. De informatiekrant besteedt dit keer ruim aandacht aan de gemeente- en provincieraads-verkiezingen op 14 oktober. Omdat de Knokke-Heistenaars voor de allereerste keer elektronisch zullen stemmen wordt de digitale procedure in woord en beeld uit de doeken gedaan. De kiezers worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de 15 testverkiezingen in Knokke, Heist en Westkapelle. De editie van september geeft ook interessante tips om de energiefactuur naar omlaag te halen. Het gemeentebestuur organiseert in het stadhuis en in het Sociaal Huis trouwens speciale contactpunten om de burgers wegwijs te maken in hun energiefactuur. In de rubriek preventie kom je meer te weten over griepvaccinatie, borstkankerpreventie en het vermijden van schoorsteenbrand. Ondernemers worden attent gemaakt op Efrem, een aanspreekpunt in het Sociaal Huis dat hen adviseert en begeleidt bij vragen waarop actieve zelfstandigen zelf het antwoord niet weten te vinden. Ten slotte behandelt KH Nieuws ook de Week Van de Fairtrade, Ouderenmishandeling, en de geplande wegwerkzaamheden.

KH Nieuws is trouwens elektronisch HIER al te raadplegen.

Jeugdig mountainbiketalent in Knokke-Heist

De 12-jarige Louis Decoster uit de badstad is zopas eindoverwinnaar gewonnen in de categorie U-13 van de nationale jeugdmountainbikecompetitie. Het voorbije half jaar heeft het jonge mountainbiketalent uit Knokke-Heist deelgenomen aan de zes wedstrijden van het kampioenschap verspreid over heel ons land. Hij heeft daarbij bijna telkens een eerste of tweede podiumplaats behaald. Bij de laatste wedstrijd zopas in Blegny werden alle winnaars van deze Kids Topcompetitie 2012 gehuldigd. Louis Decoster is vijf jaar geleden begonnen met het wedstrijdrijden kort nadat hij voor z’n zevende verjaardag een mountainbike cadeau kreeg.

Meer informatie: mtblouisdecoster.blogspot.com


Brand in Tender 2 Hotel op het strand in Knokke

In de vroege uren van woensdag hebben voorbijgangers gemerkt dat het Tender 2 Hotel op het strand van Knokke in lichterlaaie stond. Het gaat om het éénkamerhotel voor de superrijken dat ter hoogte van het Rubensplein werd opgesteld. Brandweer en politie waren snel ter plaatste. Door het vuur werd de zijkant van het hotel zwaar beschadigd en zwartgeblakerd. De hitte zorgde ervoor dat het zijvenster van de slaapkamer op de eerste étage deels gesmolten en stukgesprongen is. De politie heeft een onderzoek ingesteld om na te gaan of er kwaad opzet in het spel is. Het is echter ook mogelijk dat de brand is ontstaan als gevolg van een kortsluiting. Het parket zal dit nu natrekken. Sinds de tweede helft van juni stond het hotel ter beschikking van mensen die bereid waren om 1.500 euro neer te tellen voor één overnachting met twee personen. Het ging om een initiatief van François Xavier Dalle-Rive. De bedoeling was dat het hotel 90 dagen lang op het strand van Knokke-Heist zou staan. Daarna wilde men het bouwsel verhuizen naar een of ander Frans skioord. Het bedrag van de schade aan het strandhotel is momenteel nog onbekend.

Foto met dank aan Fred van Soomeren
Meer foto's vind je HIER.

De kust is toch meer dan strand en Plopsaland

De uitspraak van de Limburgse Toerismedeskundige Agna Thys is in onze provincie alvast niet in goede aarde gevallen. Volgens haar is de kust enkel “het strand en Plopsaland”. Burgemeester Lippens gaat alvast niet akkoord met zo’n vertekend beeld. “Toch” zegt Lippens “zit er een grond van waarheid in”. Vroeger hadden de vakantiegangers genoeg aan “zon, zee en strand, maar dat is al lang niet meer het geval. In zuiderse bestemmingen zorgen onder meer de hotels voor heel veel excursies en activiteiten. Gezien wij aan de kust bijna geen hotels meer hebben, moeten de toeristen op een andere manier aan hun trekken komen”. Dat probeert Knokke-Heist dan ook te doen. Nergens zijn er zoveel activiteiten voor inwoners, tweede verblijvers en toeristen. Naast Kneistival, het Vuurwerkfestival, zeilen, surfen, tennissen, golfen, fietsen, paard rijden en Het Zwin biedt de badstad ook nieuwe aantrekkingspunten zoals het Sportoase zwembad en Lakeside Paradise. Daarnaast is er ook heel wat privé initiatief zoals de Optima Open, de Rox Arena en de Old Timers Rally die vele duizenden belangstellenden trekken. Ook is het volgens burgemeester Lippens nodig dat de toeristen en dagjesmensen de weg naar het Toerismekantoor leren vinden. De dienst heeft namelijk vaak veel meer te bieden dan de mensen zich kunnen voorstellen, aldus Lippens.

Afval wordt straks gecontroleerd op radioactiviteit

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zegt dat zeer binnenkort bij de huisvuilverbrandingsinstallatie aan de Sluisstraat een meetportiek voor radioactief afval zal geïnstalleerd worden. Tevens zullen twee handmeettoestellen worden aangeschaft die op radioactiviteit kunnen controleren. Het betreft een verplichting als gevolg van nieuwe wetgeving. Het gaat om een investering van ruim 42 miljoen euro. De kosten worden pro rata gedragen door de betrokken partijen. Het aandeel van de gemeente bedraagt een kleine 18.000 euro.

28.8.12

Poolse vuurwerkafsluiter zeer gewaardeerd

Het was aan Polen als winnaar van vorig jaar om maandagavond het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist af te sluiten. Het is andermaal een prachtige voorstelling geworden, waarbij ook de muziek wist te ontroeren. Belangstelling was er uiteraard genoeg. “Men kon op de koppen en fietsen lopen” zei een getuige. Niet alleen in de badstad zelf trok het Poolse vuurwerk volk. Op zee zaten aan boord van een aantal sportvissersbootjes ook liefhebbers die hun bordje zeevruchten samen met het hemelvuur opsoupeerden. Over de Scheldemonding in de duinen bij Vlissingen had men eveneens een mooi uitzicht op het Knokke-Heistse vuurwerk. Het “gerommel” van de vuurwerkpijlen was zelfs tot in het Walcherse Oostkapelle te horen zegt Alwin Don. Nick Hollevoet noemde het “crimineel goed vuurwerk”, terwijl Marieke Buysen “was egt vet!!” tweette. Youri Verploeg vond het “best wel jammer dat we nu weer een heeel jaar moeten wachten totdat het weer vuurwerk is!”

Léopold Lippens nu ook virtueel

Miljoenen zijn hem voorgegaan. Nu is ook Burgemeester Lippens hen gevolgd. De burgemeester van Knokke-Heist heeft namelijk ook een eigen pagina op FaceBook. De burgervader is de laatste jaren vrij adept geworden in de wereld van het internet. Toch heeft hij het opzetten van de FaceBookpagina overgelaten aan z’n zoon Valery, die daar een beter handje van weg heeft. In tegenstelling tot de real world heeft Léopold Lippens in de virtuele wereld nog maar weinig volgelingen. We hebben echter zo een vermoeden dat het aantal vrienden ook daar binnen een paar uur fors zal oplopen.

Zomer-BoB-campagne wist af te schrikken

In het kader van de "zomer-BoB-campagne" heeft de lokale politie van de zone Damme/Knokke-Heist sinds maandag 2 juli al 269 ademtests afgenomen. Daarbij werden op 7 weken tijd 15 bestuurders positief bevonden. Twee chauffeurs waren in de zogeheten alarmfase. In totaal moesten slechts 7 rijbewijzen ingetrokken worden. De laatste weken blijken de chauffeurs dus heel wat gedisciplineerder. De lokale politie plant ook in de laatste week van augustus, zowel overdag als ’s nachts, nog heel wat kleinschalige controles. Ook na de zomer-BoB-campagne spant de politie zich in voor meer verkeersveiligheid. In Damme en Knokke-Heist kan men het ganse jaar door, op elk moment van de dag, op alcohol en drugs worden gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.bob.be


Online en Offline Knokke-Heistse cultuur kopen

Nu vrijdag 31 augustus is het weer zover: de start van het nieuwe podiumseizoen in Knokke-Heist. Vanaf 8 uur start de online ticketverkoop voor vele honderde culturele activiteiten in de badstad. Op zaterdag 1 september gaan vervolgens om 9 uur de deuren van het cultuurcentrum open voor de ticketverkoop aan de balie. Men kan er dan doorlopend terecht tot 17 uur. Ook hier geldt wie eerst komt, wordt eerst bediend. Om goed je portie cultuur te kiezen raadpleegt men best de seizoensbrochure. Men kan ook een kijkje nemen op www.ccknokke-heist.be


e-Wagens kunnen ook over de grens opladen

Niet alleen Knokke-Heist zorgt voor oplaadpunten. Het wordt straks ook een stuk makkelijker om met elektrische auto’s de grens over te steken. Er komen in de deelkernen van onze buurgemeente Sluis namelijk drie nieuwe oplaadplekken. In de ons aangrenzende provincie Zeeland worden er in totaal trouwens 75 oplaadpunten gepland. In Sluis komt er alvast een oplaadpunt bij het Jaagpad aan de grote parking. Verder op de Boulevard de Wielingen in Cadzand Bad en aan de Grote Kade in Breskens. Bij elk oplaadpunt kunnen twee auto's tegelijkertijd elektriciteit tanken.

Winnaar affichagewedstrijd Art Nocturne Knocke

De winnaar van de affichageactie Art Nocturne Knocke in samenwerking met de Raad voor Lokale Economie is bekend. Na overleg door de jury werd Daoust Interim in de Lippenslaan bekroond. Als aandenken werd een sculptuurtje van de hand van kunstenaar Clemens Briels overhandigd aan het team en office manager Barbara Bonny.

Nieuw radiostation in onze galactische regio

Om 21.48u deze dinsdagavond gaat een nieuw radiostation in de ether. De eerste en enige ‘plaat’ op de muzieklijst is: “Reach for the Stars” door will.i.am. De song wordt uitgezonden door de Amerikaanse marsverkenner Curiosity op de planeet Mars. De uitzending zal zo'n twaalf minuten later om 22u onze tijd op aarde arriveren. De keuze voor het nummer van de rapper van hiphop-formatie The Black Eyed Peas is niet toevallig. Het gaat namelijk over de liefde van will.i.am voor wetenschap, technologie en de verkenning van de ruimte. Curiosity is een rijdend scheikundelaboratorium. Het doet onderzoek naar de vraag of ooit leven mogelijk is geweest op Mars. Ongeveer 2 jaar lang woelt het onder meer door de bodem en onderzoekt het rotsen en gassen.

Twee kersverse Olympiërs aan de start van de Zwintriathlon

Volgende week woensdag 5 september staan ook twee Olympiërs aan de start van de Zwintriathlon. De twee jonge triatleten Katrien Verstuyft en Simon De Cuyper, die zopas in Londen hun talenten lieten zien, nemen samen met zo’n duizend andere sportievelingen uit 6 verschillende landen de uitdaging aan. Ze zullen op de 14de editie van de Generali Zwintriathlon 1 km zwemmen in de Damse Vaart, 45 km fietsen in de Zwinregio en 10 km lopen op de Zeedijk van Knokke-Heist. Er wordt de deelnemers hierbij een vernieuwd fietsparcours geserveerd, zonder lokale ronde in Knokke-Heist en met meer kilometers in de Nederlandse polders. Zowel bij de dames als bij de heren belooft het een open strijd te worden. Bij de heren ontbreekt titelverdediger Bart Aernouts wegens deelname aan het WK halve triatlon op 9 september in Las Vegas. Naast Simon De Cuyper mag men o.a. ex-winnaars Frederik Van Lierde en Stijn Goris en ex-olympiërs Peter Croes en Axel Zeebroek als podiumkandidaten verwachten. Maar dan zullen ze wel moeten optornen tegen de ervaren krijgers Luc van Lierde en Bert Jammaer evenals de aanstormende talenten Pieter Heemeryck en Tom Vander Hoogerstraete. Het wordt dus drummen vooraan.

Dames

Bij de dames wordt het ongetwijfeld een strijd tussen Katrien Verstuyft, titelverdedigster Sofie Goos, het steeds nadrukkelijker opkomende talent Sophie De Groote, de vaste waarden Joke Coysman en Jolien Lewyllie en de Knokke-Heistse Sophie Van Biervliet. De verrassing zou echter wel eens kunnen komen van de Nederlandse Danne Boterenbrood, die maar nipt een selectie voor London miste. Ook hier spanning verzekerd dus. We kijken ook uit naar de exploten van de onverwoestbare meter van de organisatie: de Sluise Térèse van Lare, ouderdomsdeken bij de dames. Met 197 deelnemende dames blijft de Zwintriathlon het alvast goed doen bij het zogeheten ‘zwakke geslacht’. Met de ‘Battle of the sexes’ starten andermaal een beperkt aantal dames 13 minuten voor de top van de heren. Wie als eerste over de meet komt, wint een extra premie van € 1.000. Als organisatie die een vrouw-vriendelijke aanpak hoog in zijn vaandel voert, zijn de organisatoren blij dat partner Focus-WTV de Generali Zwintriathlon heeft uitgekozen als einddoel van hun project Sophies Talent. In navolging van het format van Code Roth met de peter van de Zwintriathlon, Luc Van Lierde, heeft triatlete en licentiate LO Sophie De Groote zes jonge vrouwen een jaar lang voorbereid op hun debuut op de kwarttriatlon. Samen met haar team heeft Sophie voor een professionele begeleiding gezorgd van de deelneemsters.

Lokale sporters

De Zwintriathlon blijft de lokale sportgemeenschap ondertussen beroeren. Er zijn namelijk niet minder dan 263 deelnemers uit Knokke-Heist en 18 uit Sluis ingeschreven. Onder de 18 Sluisenaars ook Simon De Feyter, de triatleet uit Schoondijke die op de editie van vorig jaar zwaar ten val kwam, doch ondertussen helemaal hersteld is. Drie categorieën van deelnemers verdienen om heel uiteenlopende redenen een extra aanmoediging. Vooreerst minder-valide deelnemers Kim Plovier en Serge Vanbelle. Daarnaast ook de 11 ludieke deelnemers die er voor gekozen hebben om de wedstrijd verkleed tot een goed einde te brengen en zo een extra dimensie aan het gebeuren te geven. Twee deelnemers verjaren op 5 september en werden door de organisatoren bedacht met een speciaal borstnummer. Het kleur van het borstnummer duidt trouwens aan in welke van de 10 waves men tussen 13.30 en 14.35 uur is gestart.

Knokke-Heistse Jazzformatie opnieuw in Parijs

King Jazz mag zich andermaal klaarstomen voor een uniek optreden in Parijs. Dit keer speelt het jazztrio uit Knokke-Heist bij de opening van een nieuw hotel in de Franse hoofdstad. “We speelden reeds driemaal in het Courtyard Marriott Hotel Paris Colombes. Dat was telkens een prachtige ervaring voor ons, en ook de hotelmanager was zeer tevreden”, vertelt Frederik Torresan, de zanger-pianist van de groep. “Op 20 september 2012 zijn we te gast bij hun collega’s. We zullen er op de officiële opening van het nieuwe Courtyard Marriott Hotel Paris Boulogne spelen.” Het gaat trouwens goed met King Jazz. Met reeds meer dan veertig geboekte optredens in 2012 is hun jaar nu al geslaagd. Sinds vorig seizoen is King Jazz ook de vaste huisband van ‘Studio Essevee’, het businessconcept van voetbalclub SV Zulte Waregem. King Jazz bestaat uit Frederik Torresan, Chris Van de Kerckhove en Thijs De Bree. Ze leerden elkaar kennen op de jazzafdeling van deKunstAcademie van Knokke-Heist.

Je kan King Jazz volgen op www.kingjazz.be, of op www.facebook.com/kingjazzband

Open Dubbel RVT Building – TC Duinbergen

In Duinbergen werden op de tennisterreinen van TCD zopas de finales betwist van het Open Dubbeltornooi RVT Building. Onder begeleiding van tornooileider Jaromir Sebek hebben 204 tennisduo’s bij perfecte weersomstandigheden in 14 reeksen hun wedstrijden afgewerkt. In 3 reeksen werden de finales betwist tussen leden van TC Duinbergen. In DH2 wonnen W.Baete en F.Debacker van D.Couwijzer en D.Van Parijs met 7/6-6/2. In DD3 heeft het dubbel M.Heuzel en N.Slabbinck gewonnen van Chr.Hillewaere en C.Persyn met 6/2-6/1. In DG3 heeft Andreas Van Den Broucke samen met mama Carmen met 6/2-6/2 gewonnen van M.De Neve en G.Schepens.

Foto: v.l.n.r. voorzitter D.Bailyu en de winnaars van de finale DD3 N.Slabbinck en M.Heuzel

Heraanleg rijbaan Alfred Ronsestraat

De rijweg van de Alfred Ronsestraat in Zeebrugge wordt heraangelegd. Dat is de weg die van de Minervarotonde tussen de achterhaven en de afwateringsvaarten loopt. Een en ander zal voor verkeershinder zorgen, vooral dan voor het vrachtverkeer. De werkend worden uitgevoerd in opdracht van de dienst Maritieme Toegang Haven van Zeebrugge. De heraanleg van de rijbaan gebeurt tussen de Aziëstraat en de Barlenhuisstraat, kruispunten niet inbegrepen. Onder normale (weers)omstandigheden hebben de werkzaamheden plaats van maandag 3 september tot begin november. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Aziëstraat en Barlenhuisstraat.

27.8.12

Italianen winnen Vuurwerkfestival Knokke-Heist

Het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist werd maandagavond traditioneel afgesloten met een bijdrage van de winnaar van vorig jaar: Polen. Vooraf was er de proclamatie van het winnende vuurwerk van dit jaar. De vuurwerkmakers die om de twee dagen aan de wedstrijd deelnamen waren dit keer afkomstig uit Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Mexico. Het werd een van de meest geslaagde edities van het festival ooit. Maar zoals zowat iedereen verwacht had ging de overwinning naar het Italiaanse Pyro-emotions di Scarpato. De winnaar haalde het vooral door z’n originaliteit. Het Italiaanse vuurwerkbedrijf was dan ook niet aan z’n proefstuk. Men kijkt er namelijk terug op zes generaties ervaring. De familie verzorgde in 1784 al vuurwerk voor de koning van Caserta. Het zijn de nakomelingen van die eerste “vuurartiesten” die nu in Rimini de familietraditie voorzetten. Het was burgemeester Lippens die de Trofee van het Vuurwerkfestival overhandigde aan Armando Barillari, de Italiaanse ereconsul in ons land.

De foto’s van Ivan Blomme en een paar andere fotografen van de Italiaanse bijdrage kun je HIER bekijken. Ook bij Freakpyromaniacs zijn een hele reeks Italiaanse vuurwerkfoto's te zien. De finale van het Italiaanse vuurwerk kun je HIER nog eens bekijken.

Op de foto: burgemeester Lippens en de Italiaanse ereconsul Dino Barillari.

Toneelgemeente Knokke-Heist viert feest

Nu zaterdagavond 1 september vanaf 19.30 uur is er feest in Scharpoord omdat Knokke-Heist eerder dit jaar door Opendoek werd uitgeroepen tot Vlaamse Toneelgemeente 2012. De professionele jury zei achteraf sterk onder de indruk te zijn van de ingediende dossiers van het gemeentebestuur, deKunstacademie en een aantal plaatselijke toneelverenigingen. Vooral scoorde de badstad met de goede faciliteiten, de vele en dynamische initiatieven, de hoge subsidiebedragen, wonderwijs met gratis busvervoer en het feit dat slechts één euro wordt aangerekend voor schoolvoorstellingen. De receptie van Opendoek gebeurt zaterdag met medewerking van alle plaatselijke toneel- en musicalgezelschappen. Onder het motto “Toneelt ge mee” is een origineel artistiek concept uitgewerkt waarbij de toeschouwers acteur worden en de acteurs toeschouwer. De zaal wordt dan ook podium en het podium wordt zaal. De shortacts en videomontages van de diverse groepen worden afgewisseld met muziek van de folkband Donder in ’t Hooi. Na 2 uur performance, volgt nog een afterparty.

Deelname is gratis maar reservatie wel verplicht. Er worden slechts 400 deelnemers toegelaten. Reservatie: cc.ticketknokke-heist.be of tel. 050 630 430.

Eerste Vonkwandeldag

De eerste maand van het nieuwe schooljaar wordt bij de gemeentelijke basisschool De Vonk in Knokke traditioneel afgesloten met een Vonkdag. Voor het eerste wordt dat dit jaar een bewegwijzerde wandeltocht door Knokke-Heist op zondag 30 september (10u). Tijdens de 9 km lange tocht zijn er op de stopplaatsen proeverijen, drank en animatie voor de kinderen voorzien. De familiewandeltocht wordt in de late namiddag afgesloten met een spaghettifestijn in de afdeling van de Edward Verheyestraat.

Voor de wandeltocht en het spaghettifestijn betalen volwassenen 10 EUR, de kinderen 7 EUR. Personen die enkel deel nemen aan de spaghettiavond betalen 7 EUR.

Cruiseschepen varen af en aan

Maandagmorgen is in Zeebrugge het cruiseschip Queen Victoria van Cunardline de haven binnengelopen. Het 294m lange cruisevaartuig kwam uit Amsterdam met toeristen die Brugge en onze regio willen bezoeken. Maandagavond vaart het schip weer àf met bestemming thuishaven Southampton. Zondag was trouwens het cruiseschip Grand Princess met 2.592 passagiers te gast in onze kusthaven. Het was meteen het laatste bezoek van deze cruiseliner voor dit jaar. De Grand Princess is nu onderweg naar Kopenhagen. Daarna is voor de zesde keer het Zweedse Helsingborg aan de beurt.

Foto met dank aan Joke Swyngedouw

Zwintriathlonkoorts stijgt in Knokke-Heist

Het minder goede weer heeft stokken in de wielen gestoken bij de FashionTV casting op het strand. Maar de weergoden hebben niet kunnen beletten dat het voorbije weekend een bijzonder sportief gebeuren is geworden. Dat heeft onder meer te maken met de aanloop naar de Generali Zwintriathlon die op woensdag 5 september voor de 14de keer gehouden wordt. Zo’n duizend sportievelingen nemen straks deel aan deze internationale kwarttriatlon met start in Sluis en aankomst op de Zeedijk ter hoogte van de Meerlaan in Knokke-Heist. Op allerlei manieren proberen mensen in ‘vorm’ te raken voor dit mega-evenement. Vele tientallen hebben dan ook deelgenomen aan het Vaartzwemmen in Oostkerke. Ze hebben zich daar aan soms wel 3 of 7 kilometers zwemmen gewaagd. In de badstad zelf waren na de Kids de participanten aan de Finishers Triatlon aan zet. Anderen trainden zich dan weer suf in de fitness van het nieuwe Duinenwater Zwembad. En ook vlak over de grens werden de benen gestrekt. Zo’n 800 wandelaars trokken naar aanleiding van de Lange Strangetocht van bij de Zwingeul naar Breskens.

Zeebrugge schakelt over op wintertijd

De bloemenstoet in Blankenberge en het knippen van het lint voor Zeebrugge kermis zijn al vele tientallen jaren in onze regio het teken dat de zomervakantie er bijna op zit en de schoolbanken weer wenken. Kermis in Zeebrugge gaat trouwens sinds enkele jaren ook gepaard met een braderie die een stuk van de Heiststraat in beslag neemt. Traditioneel is ondertussen ook het wagenspel dat dit keer werd opgevoerd door het Zeebrugs revuegezelschap 'De Splenters'. Meer over Zeebrugge Kermis kun je HIER bekijken. Het naderende schooljaar heeft plots ook de NMBS wakker gemaakt. Een week te vroeg echter! Het spoor heeft namelijk al op deze maandagmorgen van station gewisseld in Zeebrugge. En dat zonder enige mededeling aan de reizigers. Tijdens de zomer vertrekken de treinen bij het station Strand. Tijdens de schoolperiode gebeurt dat bij de Stationswijk. Een aantal reizigers stond maandagmorgen dan ook bij Station Strand te wachten op een trein die niet kwam.

30 jaar verkiezingspolitiek

In haar blog blikt Open-VLD boegbeeld Kathleen van der Hooft uit Knokke-Heist eveb terug op haar politieke carrière. Het is namelijk 30 jaar geleden dat ze zich voor het eerst kandidaat stelde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze was 24 jaar, stond op de 24ste plaats en werd toen niet verkozen. Je kunt HIER daarover meer lezen.

Tentuinstellingsgeld voor sociale doelen

De opbrengst van de verkoop van kunstwerken tijdens de Tentuinstelling werd afgelopen weekend overhandigd aan een zestal sociale doelen. Het is al de derde keer dat de Lionsclubs Knokke Zoute en Damme-Zwin samen met Luc Michils tijdens de Tentuinstelling een unieke mix van tuin en kunst presenteren. Meer dan 3000 bezoekers maakten zo kennis met de sculpturen van niet minder dan 42 beeldende kunstenaars, die her en der ongeveer 300 werken tentoonstelden. De verkoop van de tentoongestelde kunstwerken leverde voor beide clubs samen 53.000 € op. Dat bedrag ging integraal naar hun sociale initiatieven. Grote bedragen werden overhandigd aan Sprinkle (25.000 €) en Vzw de Ark (15.000 €). De rest van het sociaal fonds werd geschonken aan Mama’s voor kinderen, Palliatieve zorgen, Pitstop en Het Baken. In 2015 komt er een vierde editie van de Tentuinstelling.

26.8.12

Mexicaans vuurwerk ondanks forse wind

Met enige vertraging en ondanks de fikse wind werd zaterdagavond toch het Mexicaanse vuurwerk de nachtelijke hemel ingeschoten vanaf het Duinbergse strand. Het was andermaal een prachtig vuurwerk, maar het miste volgens heel wat kijkers de originaliteit van de Italiaanse pyrotechnische show. Het Vuurwerkfestival blijft evenwel duizenden kijkers trekken. Maandagavond is Polen, de winnaar van vorig jaar, aan de beurt. Het is meteen het sluitstuk van het festival. Sommige mensen willen dat beslist niet missen. Evi Purple tweette alvast naar haar vrienden: “Wie dat wenst mag mij maandagavond kidnappen en naar Knokke brengen voor het laatste vuurwerk...”

Een fotoreportage over het Mexicaanse Vuurwerk van de hand van Ivan Blomme kun je HIER bekijken.

Sebastian Hahn filmde de finale momenten van het Mexicaanse Vuurwerk.