29.2.08

De schrikkeldag

We wensen alle jarigen op deze schrikkeldag 29 februari 2008 een bijzondere feestelijke viering in Knokke-Heist. Het zijn er 27 in totaal in de badstad: 15 vrouwen en 12 mannen. Op een schrikkeldag mogen trouwens ook vrouwen een man ten huwelijk vragen. Ze hoeven niet eens op hun knieën te gaan en ze hoeven evenmin een verlovingsring aan te bieden. Als de man aanvaardt dan moet hij op 1 maart wel in z'n beurs tasten om een verlovingsring te kopen voor z'n aanstaande.

Benny De Schrooder in 3-daagse van West-Vlaanderen

Wielrenner Benny De Schrooder uit Knokke-Heist mag met zijn Sean Kelly Team starten in de 3-Daagse van West-Vlaanderen. De eerste wedstrijddag is op 7 maart. 'De GP Rudy Dhaenens en de Omloop van het Groene Hart zijn van het programma geschrapt, maar we zullen wel kunnen deelnemen aan Nokere, Wanzele en de Brabantse Pijl', aldus de profrenner uit de badstad.

28.2.08

Mogelijk ook in Heist verklede politie met Carnaval

Een delegatie van de politie in Knokke-Heist trekt binnenkort naar Aalst om zich te laten inlichten over het experiment waarbij politieagenten zich tijdens de voorbije Carnavalviering verkleed onder de feestvierders hebben begeven. Op die manier wil men preventief kunnen ingrijpen voor een en ander uit de hand loopt. Aanleiding is vooral het feit dat er teveel alcohol gedronken wordt door minderjarigen. Volgens Open VLD-oppositieraadslid Kathleen van der Hooft staan in Heist jongeren tussen de 14 en 16 met een grote jeneverfles onder de arm in het feestgewoel. Burgemeester Lippens noemde de interpellatie zeer terecht en kondigde ook aan dat men overweegt om in de toekomst tijdens het Carnavalgebeuren verplichte sluiting op te leggen aan de nachtwinkels.

Lippens gaat vechten tegen de zondagsluiting in de badplaatsen

Bij hoogdringendheid heeft de gemeenteraad in Knokke-Heist donderdagavond het sturen van een brief goedgekeurd naar de minister van Werk Piette. Door het toepassen van een fout KB dreigt namelijk een verbod op zondagopening voor kleinhandelszaken in de badplaatsen. Een kwade burgemeester Lippens heeft inmiddels ook alle kustburgemeesters gevraagd dringend overleg te plegen. Het KB van 9 mei 2007 regelt specifiek de tewerkstelling van werknemers op zondag. Daardoor zouden de winkels slechts 13 keer per jaar op zondag mogen open zijn. Dat moet dan gebeuren bij speciale gelegenheden zoals feesten of het inrichten van een braderie, aldus Lippens. De reactie van het gemeentebestuur kwam er nu omdat men van overheidswege heeft aangekondigd dat de sociale inspectie zondag de winkels zal controleren en dat de winkels die open zijn een vermaning zullen krijgen. “Door een vergetelheid in de wetgeving moeten wij nu vechten tegen absurditeiten” zegt Lippens. Immers in het vorige KB van 7 november 1966 was voorzien dat de tewerkstelling mogelijk was op die plaatsen waar “tijdens het weekend een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardigheden, natuurschoon, ondernemingen voor sportieve of culturele ontspanning, bedevaartsoorden enz”.. Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het nieuwe KB. Lippens zegt: “het is uitgesloten dat we sluiten, om ons aan de wet te kunnen houden zullen we vechten om de wet aan te passen”. Een copie van de brief naar Piette wordt vanavond ook naar de Minister van Middenstand gestuurd.

Kustveiligheidsplan tegen 2010

Volgens minister-president Kris Peeters zal nog voor de zomer een nieuwe vergadering gehouden worden met de kustgemeenten over de te nemen kustverdedigingsmaatregelen in het licht van een stijgende zeespiegel. Daarbij wordt de veiligheidstoetsing van de hele zeewering bekeken. Met name wordt nagegaan of de Vlaamse kust voldoende bescherming biedt tegen een maatgevende storm. De toetsing gebeurt voor de volledige kust, met uitzondering van Oostende-centrum en de kustzone ter hoogte van het Zwin. Beide zones worden apart bekeken. Peeters verwacht dat het geïntegreerd kustveiligheidsplan in 2010 zal kunnen worden voltooid.

Eandis werkt in de Ramskapellestraat

Vanaf maandag start Eandis in de Ramskapellestraat, tussen de Spelemanstraat en de Noordwatergang, met de vernieuwing van gas– en elektrische leidingen. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de aanleg van de nieuwe verhardingen. Na het plaatsen van de kasseien dient deze verharding gedurende een 4-tal weken te rusten. Dan is er geen verkeer mogelijk. Het gedeelte in de Ramskapellestraat tussen huisnummer 22 en de Heistlaan (noordkant) zal afgewerkt zijn tegen half april. Voor het deel tussen nummer 22 en de Spelemanstraat is de afwerking voorzien tegen half mei. In de 2de week van de paasvakantie zal het trottoir aangelegd worden ter hoogte van de lagere school. Het einde van de werkzaamheden in de eerste fase is voorzien tegen eind juni.
De werkzaamheden in de 2de fase, het gedeelte tussen de Noordwatergang en de Heistlaan (zuid), beginnen vanaf september.

Knokke-Heistenaars gaven vorig jaar meer kleren weg

Knokke-Heistenaars gaven in 2007 bijna de helft meer kleren weg dan het jaar ervoor. Het blijkt dus dat de boodschap dat oude kleren nog kunnen dienen langzaam maar zeker doordringt. Kleren die men niet meer draagt kunnen vaak nog dienen voor de minst bedeelden, of gerecycleerd worden en zo nog iets opbrengen aan menslievende organisaties. Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst met 3 door de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij erkende textielophalers. Op die manier schonken de inwoners van Knokke-Heist vorig jaar bijna 154 ton kledij voor het goede doel. Dat is beduidend meer dan de 103 ton in 2005 en 118 ton in 2006.

Vluchtelingen uit Zeebrugge en Heist in 1914

De Folkestone editie van de Kentish Express haalt vandaag herinneringen op uit 1914 toen bij de inval van de Duitsers vissers uit Heist en Zeebrugge en vluchtelingen uit andere delen van het land werden opgevangen bij aankomst in Folkstone. Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE.

Nieuw toerismegebouw Lichttorenplein erkend als Vlaanderen-infokantoor

Eind vorige maand bracht een delegatie van Toerisme Vlaanderen een inspectiebezoek aan het nieuwe infokantoor van de dienst Toerisme op het Lichttorenplein in Knokke. Inmiddels heeft het hoogste Vlaamse toerismeorgaan laten weten dat men in de badstad blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als “Vlaanderen-infokantoor”. Dat is de hoogste categorie van erkenning. Die heeft betrekking zowel op de functionaliteit van het gebouw als de werking van de dienst. De brief van de Vlaamse overheidsdienst besloot met felicitaties voor ‘een nieuw ankerpunt voor het toerisme aan de kust’.

Loop van de Bevolking

Over geboorten, huwelijken en overlijdens de voorbije week lees je HIER meer.

Mosselrestaurants gedoemd te verdwijnen?

"Vanaf 2010 is het gedaan met de Zeeuwse mossel". Dat zegt de Vereniging van Mosselkwekers uit Yerseke. De Nederlandse Raad van State heeft immers een vergunning voor het ophalen van mosselzaad vernietigd, nadat milieuverenigingen daarover hadden geklaagd. "Voor er een nieuwe vergunning komt, wil de rechter een onderzoek naar de impact op de natuur", legt de vereniging uit. "En dat kan jaren duren". Maar zoveel tijd hebben de mosselkwekers niet. Voor 2008 en 2009 hebben ze nog genoeg mosselen in hun percelen, maar voor het seizoen van 2010 zouden ze nu in mei moeten gaan vissen op mosselzaad, en dat mag niet. Voor de mosselrestaurants is het op termijn dus 'verdwijnen' of overschakelen op Franse, Ierse, Canadese of wie weet zelfs Vlaamse mosselen.

800 deelnemers voor 10de Mountainbike Beach Challenge

Zaterdag mag men liefst 800 deelnemers verwachten bij de start van de Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist. De wedstrijd wordt trouwens reeds voor de tiende keer georganiseerd door de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist. De deelnemers kunnen zaterdag kiezen tussen afstanden van 24 of 48 km. De wedstrijd is meteen ook het sluitstuk van het MTB Kustcriterium dat de 5 grote strandraces bundelt.

Sportief gezien mag men alvast gensters verwachten. Grote vraag is of de wereldtop in het veldrijden in staat zal zijn om de echte zandspecialisten van de zege te houden. Wereldkampioen cyclocross bij de beloften Niels Albert en oud-winnaar en vaste podiumklant Sven Vanthourenhout nemen alvast de handschoen op. Of de 4-voudige winnaar in Knokke-Heist, Bjorn Rondelez andermaal op het hoogste schavotje zal staan is zeer de vraag. Bjorn is immers aan een zeer onregelmatig seizoen bezig. De West-Vlaamse “King of the Beach” zal er echter op gebrand zijn om de overblijvende kandidaten voor de eindzege van het MTB Kustcriterium, Nico Berckmans en Jelle Hanseeuw het vuur aan de schenen te leggen. Berckmans won in Bredene en De Panne, doch werd slechts 21ste in Oostende. Hanseeuw werd 2 keer 2de en 1 keer 3de.

De start van de Mountainbike Beach Challenge vindt plaats op het strand ter hoogte van watersportcentrum van de RBSC Duinbergen. De 48 dames starten om 13.30 uur. De heren doen dat 5 minuten later.

Vriend staat terecht voor geven overdosis aan Knokke-Heistenaar

Een 28-jarige man uit Antwerpen moet zich voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor de dood van zijn beste vriend, een man uit Knokke-Heist. Op 13 april 2006 verschafte de Antwerpenaar hem een hoeveelheid cocaïne die tot een overdosis zou hebben geleid. De verdediging vroeg een bijkomend toxicologisch bloedonderzoek om de doodsoorzaak vast te stellen. Het slachtoffer had, behalve cocaïne, ook aanzienlijke hoeveelheden alcohol binnen en de 'dodelijke dosis' waar in het onderzoek sprake van is, varieert volgens de verdediging van persoon tot persoon. Bovendien zou de beklaagde in de nacht van de feiten het huis van het slachtoffer in Knokke-Heist voor de overdosis hebben verlaten. De moeder van het slachtoffer gelooft dit niet en verwijt de beklaagde dat hij geen ambulance heeft gebeld. De beklaagde zelf wordt naar eigen zeggen ook verteerd door verdriet en vroeg op de zitting tevergeefs een gesprek met de moeder. Sinds de feiten heeft hij nog niet de mogelijkheid gehad om met de familie te spreken. Ook de rechter zag heil in zo'n gesprek in functie van het rouwproces. De nabestaanden van de drugsdode vragen samen ruim 25.000 euro schadevergoeding. Op 6 mei wordt de zaak voortgezet.

27.2.08

Zanger van "Knokke Forever" staat 50 jaar op de planken

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Thuis in het rusthuis

Naar aanleiding van de toegekende subsidie van 8.000 euro voor het project “Het Kookeiland” door de Koning Boudewijnstichting waren Mevrouw Annie Vandenbussche, Voorzitter OCMW Knokke-Heist, Dhr. Paul Roos, algemeen directeur Autonome Vereniging Het Dak, en Dhr. Dieter Bogaert, psycholoog Rusthuis De Noordhinder uitgenodigd op de projectbijeenkomst ‘Thuis in het rusthuis’ in Brussel.

‘Het Kookeiland’ is een idee dat ontstaan is uit de animatieploeg van Rusthuis De Noordhinder. Om het huidig aanbod van kookactiviteiten verder uit te breiden vinden zij het een goed idee om een mobiele kookunit aan te schaffen. Dit toestel is flexibel in te zetten voor tal van activiteiten en brengt het volledige kookgebeuren tot bij de mensen. Van groenten snijden tot de soep klaarmaken en serveren, het is allemaal mogelijk met de toegekende steun voor het project ‘het Kookeiland.’ dat de kleinschaligheid en huiselijkheid binnen het rusthuis ten goede komt.


Op de foto: Mevr. Brigitte Kessel (projectverantwoordelijke ‘Thuis in het rusthuis’ van KBS), Mevr. Magda Lambert (stafmedewerker KBS), Mevr. Annie Vandenbussche (Voorzitter OCMW Knokke-Heist), Dhr. Paul Roos (algemeen directeur Autonome Verening Het Dak), Dieter Bogaert (psycholoog Rusthuis De Noordhinder).

WAT speelt Taxi Taxi Online

Woensdag hield het Westkapels Amateur Theater (WAT) de generale repetitie voor hun nieuwste toneelproductie ‘Taxi Taxi Online’. Het is andermaal een topkomedie vol onverwachte wendingen: het verhaal van een taxichauffeur die een dubbel leven leidt. Het stuk was oorspronkelijk bedoeld voor een Engelstalig publiek. Het heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad om het keurig naar het dialect te vertalen. De productie die de komende dagen wordt opgevoerd is meteen de aanloop naar de 30ste verjaardag van het Westkapelse theatergezelschap die volgend jaar z’n beslag krijgt.

Voorstellingen 29 februari, 1 maart, 7 maart en 8 maart 2008 stipt om 20.30 u in de parochiezaal van Westkapelle, Denevestraat.

Recepten van broer en zus

De 31-jarige televisiepresentatrice Ellemieke Vermolen, die in Knokke-Heist woont, heeft samen met haar 2 jaar oudere broer Jeremy Vermolen een kookboek geschreven dat ophef maakt. Ellemieke was vroeger model. Ze acteerde in Goudkust en presenteerde onder meer Klussen en Wonen voor de Nederlandse satellietzender SBS 6. Het kersverse kookboek werd gepubliceerd onder de titel “Zus en Zo”. Ellemieke schreef 22 vrij eenvoudige gerechten voor onervaren koks. Uit de koker van broer Jeremy komen 22 meer bewerkte gerechten met dezelfde basisingrediënten, voor de ware keukenprinses. Tot oktober vorig jaar was Jeremy trouwens wekelijks te zien als televisiekok bij RTL 4. Ellemieke Vermolen woont in Knokke samen met haar verloofde, de Sluise topkok Sergio Herman.

Werken voor rioolaanleg in Van Bunnenlaan.

Komende maandag wordt de Van Bunnenlaan in Knokke gedeeltelijk opgebroken. Het gaat om het straatdeel vanaf de Zoutelaan. Dit is nodig voor de aanleg van een nieuwe riolering. De trottoirs worden echter pas op 31 maart verwijderd om de aanleg van nieuwe nutsleidingen mogelijk te maken. De werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. In de tweede helft van april wordt dan gestart met de bovenafwerking. Tegen de zomervakantie moeten alle werken in de Van Bunnenlaan achter de rug zijn.

Iets meer buitenlanders in Knokke-Heist

In totaal wonen momenteel 1.395 buitenlanders in Knokke-Heist. Dat zijn er 13 méér dan een jaar geleden. Ze maken 4 procent van de bevolking uit. De Nederlanders vormen met een aandeel van ruim 35 procent nog steeds de grootste groep vreemdelingen in de badstad. Als men de andere EU-burgers in Knokke-Heist samentelt komt men ook op een aandeel van bijna 35 procent. De resterende 30 procent bestaat uit mensen van buiten Europa en van de meest uiteenlopende nationaliteiten.

Knokke-Heist op 15 maart in het semi-duister

Ook Knokke-Heist doet op zaterdag 15 maart mee aan de “Nacht van de Duisternis”. Het is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en de Werkgroep Lichthinder. In de badstad zal alle sfeerverlichting aan de openbare monumenten en gebouwen gedoofd worden. Voor de veiligheid blijft de straatverlichting echter wèl branden. De gemeente vraagt alle particulieren en handelaars om ook de private buitenverlichting te doven. Met het symbolisch doven van de lichten wil men iedereen bewust maken van de impact van lichthinder op het leefmilieu van mens, plant en dier. Als het weer meezit is de Nacht van de Duisternis meteen dé gelegenheid om in de Knokke-Heistse polder of bij het Zwin de sterrenhemel te bekijken. Op 15 maart bevindt de maan zich in het eerste kwartier. Dat is ideaal om met een telescoop of verrekijker de kraters op onze aardwachter duidelijk afgetekend te zien.

Lightrail van Eeklo naar Maldegem en Knokke?

Voor de grensregio wordt door de Directeur-generaal van De Lijn Ingrid Lieten nagedacht over de mogelijkheid van de aanleg van een lightrail. In een gesprek met burgemeester Johan De Roo van Maldegem blijkt dat in eerste instantie een verbinding zou gerealiseerd worden via de oude spoorwegbedding naar Eeklo. In een latere fase wordt ook met de idee gespeeld om die lightrailverbinding door te trekken langs de N49 naar Knokke. Het groeiende mobiliteitsprobleem in de regio verplicht het openbaar vervoer duidelijk naar allerlei nieuwe oplossingen te zoeken.

Derde reeks gronden voor nieuw Ter Linden

Donderdagavond zal de gemeenteraad in Knokke-Heist de aankoop van landbouwgronden goedkeuren. Het gaat om een derde reeks minnenlijke onteigeningen nodig voor de bouw van het nieuwe Ter Lindenziekenhuis in Westkapelle. Dit keer is er een bedrag van 94.000 euro mee gemoeid. De onteigende gronden zullen geruild worden met andere landbouwgronden gelegen langs de Dudzelestraat, die nu eigendom zijn van de vzw Gezondheidszorg. Zoals bekend zullen de werken voor het nieuwe ziekenhuis in 2011 van start gaan en zo’n 3 jaar duren. Het gaat om een totale investering van 105 miljoen euro.

26.2.08

Afbraakfuif in La Reserve

De sloop van hotel La Réserve in Knokke, die de tweede week van maart in ernst begint, gaat op een bijzonder originele manier van start. Op zaterdag 8 maart wordt namelijk in het Thalassa-gedeelte van het bekende hotel een “Afbraakfuif” georganiseerd. Onder de titel “Dropout” organiseert de Jeugdraad in Knokke-Heist een fuif in het 25-m zwembad. De fuif fungeert meteen als 100-dagen bal van de zesdes van het Lyceum in de badstad. Na controle heeft de brandweer van Knokke-Heist zopas groen licht gegeven voor het houden van de fuif in het afbraakpand. De jeugdraad zal de komende dagen de hele zwembadruimte zo veilig mogelijk maken. Nadarhekkens moeten ondermeer verhinderen dat fuifnummers ongewild van de begane grond in het diepe deel van het zwembad zouden terecht komen. Na de fuif begint de eigenlijke afbraak van het hotel. In het oude deel van het gebouw zal daarbij ook zowat een week lang asbestos verwijderd worden. De Reserve sloot eind september z’n deuren. Het nieuwe hotel in Knokke-Heist zal vermoedelijk in het voorjaar van 2010 openen.

Zeer traagzaam komt het nieuwe zwembad

De realisatie van het zwembad “Duinenwater”, waarop de badstad reeds meer dan 10 jaar wacht, blijft vertraging oplopen. De vrederechter die moet beslissen over de waarde van de onteigende gronden zal vermoedelijk pas tegen de zomer uitspraak doen. Wel lijkt het erop dat het Agentschap Ruimtelijke Ordening binnenkort de vergunning aflevert voor het wegenplan van de hele verkaveling Duinenwater. De aannemer zal dan ook binnen enkele weken starten met het nivelleren van het terrein naast het station van Knokke. Dat is de plaats waar het paardenevenement Cavalia deze zomer z’n gigantische witte tenten zal opslaan.

Bevolkingszwaartepunt verschuift

De uitbouw van nieuwe wijken als Heulebrug in Heist en Biezenmaat in Ramskapelle doen het bevolkingsaandeel van de deelgemeenten langzaam maar zeker verschuiven. Knokke bleef in 2007 met ruim 15.700 inwoners wel nog steeds de meest bevolkte deelgemeente, maar wordt op de voet gevolgd door Heist dat inmiddels meer dan 12.800 inwoners telt. Westkapelle en Ramskapelle tikten aan bij respectievelijk 4.732 en 760 inwoners. Westkapelle speelde vorig jaar 65 inwoners kwijt, terwijl Ramskapelle als kleinste deelgemeente er 35 inwoners bijkreeg. Ramskapelle is bovendien de enige deelgemeente in Knokke-Heist waar het mannelijk geslacht numeriek in de meerderheid is.

Globetrottende Knokke-Heistse brengt Botswana in beeld

Knokke-Heist steekt komende zondag een helpende hand uit naar het toerisme in Botswana. Dat komt nadat de globetrottende Kristine Hannon uit de badstad vorig jaar in dat fascinerende Afrikaanse safariparadijs rondzwierf. Om iets terug te doen laat Hannon het publiek delen in haar reiservaringen. Dat gebeurt met een digitale diavoorstelling “Botswana in Beeld” in de schouwburg van Scharpoord op 2 maart om 20u. De reportage is geen klassieke feitenopsomming, maar een gevoelige impressie van wat men als Afrikareiziger kan verwachten. De toegang bedraagt 6 EUR. De opbrengst van deze voorstelling gaat integraal naar het 'Water for life Botswana Project'. Dat is een initiatief van duurzaam toerisme voor en door de lokale bevolking.


Kaarten zijn te verkrijgen in het Cultuurcentrum Scharpoord of via kristinehannon@hotmail.com
Voor meer info: http://www.traveltheglobe.be/ of telefoon 050 627912 - 0474 294010

Investering ECS levert nieuwe banen op

European Container Services (ECS) wil tegen volgend jaar een nieuw spoorgebonden magazijn bouwen in de Zeebrugse achterhaven. In een eerste fase zal de opslagplaats 10.000 vierkante meter groot zijn. De loods is bedoeld voor goederen die per spoor in onze kusthaven worden aangeleverd. Er wordt nog een extra perceel aangekocht zodat het magazijn op termijn verder kan uitbreiden. De nieuwbouw, die 2,8 miljoen euro kost, zal zo'n twintig nieuwe banen opleveren. ECS heeft momenteel reeds 180 mensen in dienst en draaide vorig jaar een omzet van 170 miljoen euro.

Amerikaanse invasie

Aan onze Oostkust is een Amerikaanse invasie aan de gang. Het gaat om een klein mosdiertje dat steeds vaker wordt aangetroffen in de haventoegang naar Zeebrugge en op de golfbrekers in Heist. Het diertje Bugula stolonifera kwam oorspronkelijk enkel voor langs de Amerikaanse oostkust. Het smokkelde zichzelf echter naar Europa via scheepsrompen. Tien jaar geleden werd het mosdiertje voor het eerst waargenomen in de Oostendse Mercatorhaven. Later dook het op in de haven van Zeebrugge. Nu blijkt ook Knokke-Heist op het menu te staan van hele kolonies van het mosdiertje. Het blijkt prima bestand tegen lage en wisselende zoutgehaltes en tegen enige vorm van vervuiling. Daardoor kan het goed gedijen in de buurt van havens.

Knokke-Heistse ploegen verliezen spelers

Bij het zieltogende Zeemeeuw Zeebrugge wordt momenteel toch al aan het volgende voetbalseizoen gedacht. De lantaarndrager in Vierde Provinciale B doet er alles aan om de spelerskern aan te vullen met nieuwe krachten. Daarbij gaat men enige roofbouw bij ploegen in Knokke-Heist alvast niet uit de weg. Bij FC Heist verkassen volgens de laatste berichten Martijn Pollet en Dieter Devinck naar Zeebrugge. VVWestkapelle verliest naar verluidt Glenn Brysse, Glenn Amandels en Steve De Vlieghe aan de Zeemeeuw-ploeg.

"De Trouw Die Ik Wou" vanavond in Knokke-Heist

Vanavond doet VijfTV in “De Trouw Die Ik Wou” het huwelijk over van een echtpaar uit Knokke-Heist. Toen Dirk van Rie en Tania Wancket in 1981 in de huwelijksboot wilden stappen werd de bruidegom ’s morgens getroffen door een klaplong. Omdat men de genodigden niet meer kon bereiken werd de trouwpartij dan maar gehouden bij het ziekenhuisbed in Ter Linden. De echtgenoot kreeg onlangs van VijfTV een budget van 7.500€ om het trouwfeest opnieuw te organiseren. En deze keer zoals ze het echt hadden gewild. Het resultaat is vanavond te zien om 20.30u. Dan hoor je Dirk zijn tweede trouwfeest omschrijven als “fabelachtig en sprookjesachtig”. En “mijn Tania straalde als nooit tevoren”.

Onderwijs Pophistorie in Heist

Gisteren bracht Axl Peleman (bekend van De laatste show op Eén) de voorstelling “History of pop” voor alle leerlingen van de Ter Duinen Campus Heist. Axl Peleman, een vermaard muzikant die overloop van de muzikale anekdotes, bracht samen met Mario Pesic de geschiedenis van de popmuziek. 100 jaar popmuziek werd op een geheel “eigen-wijze” manier aan elkaar gepraat door dé ervaringsdeskundige: Axl. Ze brachten blues uit de jaren ’40, gevolgd door de jaren 50-hit “Jambalaya” van Hank Williams. “Help” van The Beatles was hun favoriete song uit the sixties. “No woman, no cry” van Bob Marley en “Roxanne” van The Police liet de jongeren kennis maken met de jaren ’70. Uit de jaren ’80 kwam de popsong “One” van U2, gevolgd door “Smells like Teen Spirit” van Nirvana. Het geheel werd afgesloten met het hedendaags nummer “Girl” van Anouck. Voor de leerlingen alvast een boeiende les muziekgeschiedenis.

25.2.08

Enkel FC Knokke deed het goed

In het zondagvoetbal deed in onze regio enkel FC Knokke het goed. In Eerste Provinciale resulteerde de wedstrijd Koksijde tegen FC Knokke in 2-3 eindstand. FC Knokke staat nu 12de met 29 punten. In Tweede Provinciale A konden gemiste kansen van Dieter Maenhout en Van De Walle geen pleister op de wonde leggen bij FC Heist. De ploeg verloor op eigen terrein met 0-3 van Middelkerke. Daaronder een own goal van Benny Devinck. Heist staat met 19 punten op de 15de, tevens voorlaatste plaats, in het klassement. In het regio-derby in Derde Provinciale B verloor VVWestkapelle andermaal onbegrijpelijk van het laag geklasseerde Lissewege. VVW houdt zich voorlopig met 44 punten nog steeds vast aan de derde plaats in de rangschikking. Vierde Provinciale B tenslotte: Dudzele versloeg Zeemeeuw Zeebrugge met 2-1. Moerkerke moest verder met 1-3 het onderspit delven tegen St. Joris. Moerkerke staat 12de met 20 punten en Zeebrugge blijft met 4 punten de absolute lantaarndrager.

Aast de Russische maffia op Fortis?

Knokke-Heistenaar en Fortis-Voorzitter Maurice Lippens zegt niet te verschieten van de geruchten dat de Russische maffia zich probeert in te kopen in onze financiële sector. Lippens zegt dat het bijvoorbeeld zeer lastig geworden is “om te weten wie er aandeelhouder van Fortis is". "Grote banken zoals UBS, Credit Suisse of Merrill Lynch houden soms vrij belangrijke aandelenpakketten voor anderen aan. Ze doen dat op zo'n manier dat ze net onder de meldingsdrempel blijven. Iemand die zich wil verbergen, doet dat vaak via dergelijke huizen", zegt Lippens.”We kunnen niet verhinderen dat iemand uit de maffia zich bij ons inkoopt, zonder dat we het weten”, aldus nog de Knokke-Heistse topbankier.

Protest tegen NMBS-geklungel aan de Oostkust

De Sp.a heeft maandagmorgen vroeg actie gevoerd tegen de in december aangepaste dienstregeling van de NMBS. Daarbij wilde men solidariteit betonen met de vele treinreizigers die dagelijks problemen ondervinden op de treinverbinding van de Oostkust naar Brussel. Het loopt namelijk telkens mis als men in Brugge de dubbeldekstrein gaat splitsen voor de richtingen Knokke en Blankenberge. Vooral de reizigers op het traject Blankenberge zijn de laatste weken de dupe. Zij moeten het tegenwoordig stellen met een oude boemeltrein. De Sp.a zal nu klacht indienen bij de ombudsman van de NMBS. Ook wordt een tussenkomst gepland bij de minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte.

24.2.08

Herstel visstand aan de gang in de Noordzee?

Boomkorvissers stellen dat in de Noordzee een duidelijk herstel van de visstand te noteren valt. Er is niet alleen meer schol, maar ook meer kabeljauw, tarbot en griet en op sommige locaties zelfs tong. Het herstel zou al zo’n drie jaar aan de gang zijn. Dat is zeer onverwacht. Maar het regeneratie- en productievermogen van de Noordzee heeft al vaker deskundigen weten te verrassen. Bovendien is de Noordzee een van de meest productieve zeeën ter wereld. De opleving heeft zonder twijfel te maken met de saneringen die in Vlaanderen, Nederland, Denemarken en Schotland zijn gebeurd. De bokkenvissers hopen dan ook spoedig op een verruiming van de platvisquota. Dat is volgens hen nodig om de continuïteit van de vloot te garanderen.

Aantal gezinnen stijgt bij dalende bevolking


Het aantal gezinnen in Knokke-Heist stijgt, alhoewel het bevokingsaantal vorig jaar gedaald is. Dat komt omdat de badstad tegenwoordig veel meer alleenstaanden en kinderloze gezinnen telt. De laatste drie jaar zijn er niet minder dan 300 kinderloze gezinnen bijgekomen. De teller staat nu op 5.667. Ook zijn er ruim 6.200 alleenstaanden, dat zijn er bijna 2.000 méér dan 20 jaar geleden! Dat fenomeen doet zich trouwens overal aan de kust voor. Er zijn verder nog slechts 548 kroostrijke gezinnen in de badstad, een twintigtal minder dan in 2004. Toch telt de badstad momenteel nog twee zeer kroostrijke gezinnen, telkens met zes kinderen.

Jeugdensemble van eeuwfeestende Cecilia concerteert

Komende zondag is een speciale dag voor de muziekminnende badstad. Niet alleen viert de Koninklijke Ceciliaharmonie Heist feest omwille van hun oprichting 100 jaar geleden. In hun huidige vorm bestaat ook het jeugdensemble momenteel 15 jaar. In die tijd is het ensemble uitgegroeid tot een jeugdige en enthousiaste groep van meer dan 50 muzikanten. Op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt behaalde het ensemble trouwens een eerste prijs “cum laude”. Op zondag 2 maart treedt het jeugdensemble dan ook aan in de sportzaal van de Ter Duinen Campus Heist met een koffieconcert. Het wordt een mix van klassiekers en modernere werken.

Men betaalt voor het concert, de koffie en de taart samen slechts 5 euro. Voorinschrijving is wel gewenst. Dit kan via alle leden of via dirigent André Delos op het nummer 0477/336.331.

Oxfams Toeterweltoe

In de jaarlijkse Week van de Vrijwilliger zet de Oxfam Wereldwinkel de Knokke-Heistse helpers in de kijker. De week wordt op 1 maart ingezet met de slagzin “‘Het Toeterweltoe’ Vrijwilligers maken het verschil”. De Oxfam Wereldwinkel is een beweging die, door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, opkomt voor het recht van iedereen op een menswaardig leven. De organisatie vraag aan mensen die daar sympathie voor hebben om op zaterdag 8 maart tweemaal te toeteren als ze voorbij een Oxfam Wereldwinkel komen. Dit uit respect voor de 7500 vrijwilligers die zich wereldwijd elke dag opnieuw inzetten. In Knokke-Heist zijn er 25 vrijwilligers die gratis hun tijd investeren in het project.

Ze verkopen producten van eerlijke handel, waarvoor de producenten in het Zuiden een eerlijke prijs kregen. Bovendien kan iedereen er terecht voor informatie over de ongelijke Noord-Zuidverhouding. Tenslotte geven de vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel uitleg over eerlijke handel in scholen of bij verenigingen.

Oxfam Wereldwinkel - Kerkstraat 47 – 8301 Knokke-Heist – tel. 050 51 04 51 Openingsuren: van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10-12u en 14-17.30u.