13.9.08

Benny wil Beste Belg blijven in Ronde van Britain

De Noor Edvald Boasson Hagen heeft zaterdag zijn derde etappezege in de Ronde van Britain behaald. Hij was de snelste in een sprint na een rit over 153 km tussen Glasgow en Drumlanrig. Kristof Goddaert werd negende door op ruim twee minuten de spurt van het peloton te winnen. Heistenaar Benny De Schrooder was 30ste. De Fransman Geoffroy Lequatre behoudt zijn gele leiderstrui. Inmiddels wordt de strategie van Benny De Schrooder stilaan duidelijk. Door in de buurt te blijven van goed geplaatste landgenoten wil hij vasthouden aan z'n positie van eerst geplaatste Belg in de Ronde van Britain. De voorbije etappes lukte dat wondergoed. Benny staat momenteel als Beste Belg 7de in de Algemene Rangschikking op 19 seconder van leider Lequatre. Op 8 staat Frederik Veuchelen op 28 seconden. Of de Heistenaar het zondag in de laatste etappe nog kan waarmaken is echter voorlopig nog koffiedik kijken.

CAVALIA neemt afscheid van Knokke-Heist

Zondag sluit Cavalia z'n tentflappen in Knokke-Heist. In totaal werden meer dan 85.000 tickets verkocht. Dat is meer dan in alle andere Europese showlocaties, waaronder Brussel en Madrid. Het paardenspektakel verhuist nu naar Lisabon. De openingsavond dààr is 2 oktober. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems heeft de gemeente op alle vlakken z'n slag thuisgehaald. Het bewijs is geleverd dat men met een kwaliteits-evenement genoeg volk naar de badplaats kan halen. Uit een enquête blijkt dat 78 procent van alle bezoekers speciaal naar Knokke-Heist kwamen voor de paardenshow. De politie heeft vastgesteld dat het gros van het binnenkomend verkeer voor 18u in de badstad arriveerde. Dat betekent volgens Maxim Willems, dat veel bezoekers nog een aantal uren of zelfs een hele dag in Knokke-Heist doorbrachten. Verder bezorgde Cavalia de badstad in het hele land en daarbuiten enorm veel publiciteit. Knokke-Heist denkt eraan om komende zomer op hetzelfde terrein een kleinschaliger kwaliteitsevenement te organiseren. Men wil alvast het "Cirque du Soleil" in Oostende geen concurrentie aandoen. Ondertussen heeft Cavalia-voorzitter Normand Latourelle ideeën voor een nieuw soort show. Knokke-Heist heeft al afspraken gemaakt om dat spektakel binnen drie jaar naar de badstad te halen.

85.000 tickets

Vanwege de laatste voorstelling zondag heeft Cavalia-voorzitter Normand Latourelle zaterdagnamiddag de balans opgemaakt van het verblijf van het paardenspektakel in Knokke-Heist. De shows gingen op 18 juli van start. En ondertussen zijn meer dan 85.000 tickets verkocht. Afgezien van het feit dat Cavalia een paar dagen langer bleef, ligt het aantal bezoekers aldus hoger dan in ALLE andere Europese showlocaties, waaronder Brussel en Madrid. De geplande tweede showbeurt in Madrid, die op 17 september moest van start gaan, werd afgelast. In vervanging gaat het paardenspektakel naar Portugal. Onderhandelingen met het stadsbestuur van Lisabon zijn net rond en Cavalia opent er op donderdag 2 oktober. Wat er daarna volgt ligt nog niet vast. Er wordt namelijk vaak pas vrij kort tevoren beslist waar men best naar toe trekt met dit "paardentheater op wielen", aldus Latourelle. Wèl is het de bedoeling om met de show nog geruime tijd in Europa te blijven. Het gebeurt trouwens maar weinig, dat ze worden uitgenodigd om ergens hun tenten op te slaan. Dat was in Knokke-Heist wèl het geval.
De Cavalia balans voor Knokke-Heist

Precies een jaar geleden werden de onderhandelingen met Cavalia aangevat. Knokke-Heist bood heel wat voordelen zoals het gratis gebruik van een terrein, logistieke steun en een subsidie van 250.000 euro. Daarnaast was er ook een risico-garantie van nog eens hetzelfde bedrag mocht de tickettenverkoop de 60.800 stuks niet gehaald hebben. De Canadese Cavalia-voorzitter Latourelle gaf zaterdag toe dat men erg geaarzeld heeft om toe te happen. Dat kwam vanwege het bevolkingsaantal in de badstad: minuscuul in vergelijking met de reguliere showlocaties van het paardenspektakel. Eerste Schepen Maxim Willems zei dat de gemeente dan ook bijzonder tevreden is, dat Cavalia "een stormachtig succes" is geweest. Het was 30 jaar geleden dat nog zo'n grootschalig initiatief was genomen in de badstad. Knokke-Heist wilde bewijzen dat er voldoende draagvlak is om met kwaliteits-evenementen genoeg volk naar de badplaats te trekken. In het achterhoofd leeft daarbij de gedachte, dat mega-evenementen in een groter Casino ook zullen slagen. Uit een enquête blijkt verder dat 78 procent van alle bezoekers speciaal naar Knokke-Heist kwamen voor de paardenshow. De politie heeft vastgesteld dat het gros van het binnenkomend verkeer voor 18u in de badstad arriveerde. Dat betekent volgens Maxim Willems, dat veel bezoekers nog een aantal uren of zelfs een hele dag in Knokke-Heist doorbrachten. Ook qua marketing geldt Cavalia voor Knokke-Heist als een groot succes. De badstad werd duidelijk weer op de kaart gezet als een badplaats die kwaliteitsvolle initiatieven neemt. In welke mate de middenstand heeft meegeprofiteerd zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Wèl bestudeert Knokke-Heist momenteel de geografische herkomst van de Cavaliabezoekers. Bij aankoop van de tickets werd namelijk naar het postnummer gevraagd.

De Toekomst

Knokke-Heist denkt eraan om komende zomer op hetzelfde terrein een kleinschaliger kwaliteitsevenement te organiseren. Men wil alvast het "Cirque du Soleil" in Oostende geen concurrentie aandoen. Daarna is het de bedoeling om een ander terrein klaar te maken waarop grote evenementen kunnen gehouden worden. Het huidige terrein behoort namelijk tot de Duinenwater verkaveling. Ondertussen heeft Cavalia-voorzitter Normand Latourelle ideeën voor een nieuw soort show. Knokke-Heist heeft al afspraken gemaakt om dat spektakel binnen drie jaar naar de badstad te halen.

Intussen wordt door Normand Latourelle in Québec verder gewerkt aan de voorbereiding van Cavalia 2. Dat is het paardenspektakel dat in de toekomst in Canada en de Verenigde Staten zal rondtrekken. Met dit initiatief is 4,5 miljoen euro gemoeid. Momenteel worden ruim 50 paarden opgeleid; 36 daarvan werden uit Europa overgevlogen. Voor de opleiding van de 170 personeelsleden komt de Canadese overheid de komende 3 jaar met in totaal 650.000 euro over de brug. Latourelle zei het verder te betreuren dat de regering van Stephen Harper het ondersteunen van artiesten in Canada wil terugschroeven. "Men schijnt niet te begrijpen dat cultuur ook een economische pijler is". Positief is dan weer het feit, dat in Canada en de Verenigde Staten de regels werden versoepeld voor het invoeren van spektakelpaarden uit Europa waar "metritis" voorkomt. Dat is de besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden. In Knokke-Heist heeft Cavalia trouwens twee paarden onderzocht als mogelijke kandidaten voor het showgebeuren. Na een medische scanning van de benen bleek dat de dieren toch niet in aanmerking kwamen.
Meer over Cavalia in Knokke-Heist lees je HIER

Natuurouders bijeen in het Zwin

Donderdag ontmoeten "natuurouders" mekaar in Natuurpark Het Zwin. Dat zijn vrijwilligers die de leerkracht helpen tijdens de lessen over natuur en milieu. Het is meteen de tiende keer dat zo'n 'Natuurouderdag' wordt georganiseerd. Ditmaal komen 200 natuurouders bijeen uit West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland. De deelnemers kunnen kiezen uit zestien verschillende workshops. Daarnaast is het de bedoeling dat ze ook ervaringen met mekaar uitwisselen. Ouders en grootouders, maar ook vrienden van de school, kunnen natuurouders worden. Natuurouders zijn verbonden aan één school en volgden een gratis opleiding bij de Provincie. De natuurouderdag wordt donderdag geopend door Maurice Wauters, beter gekend als ‘Cyriel uit Wittekerke’.

Zeebrugs fregat mijdt Russische haven

Het Zeebrugse fregat Louise-Marie, dat nog tot 23 september op oefenmissie is in de Baltische Zee, zal de Russische havenstad Sint-Petersburg niet aandoen. Dat heeft het Russische persbureau Ria Novosti gemeld. Het fregat ligt momenteel bij de Estse hoofdstad Tallinn voor anker. "Het mijden van Sint-Petersburg gebeurt op aanbeveling van de Navo en heeft te maken met de crisis in Georgië". Die lezing van de feiten wordt echter door Defensie ontkend.

12.9.08

Minder kinderen verloren op het strand

Op de stranden van Knokke-Heist tot De Panne zijn in augustus 292 kinderen verloren gelopen. Tijdens de hele zomer waren dat er 902. Dat blijkt uit cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. De aantallen zijn erg afhankelijk van het weer. Juli vertoonde een normaal cijfer, dat al jaren rond de 600 schommelt. Het slechte weer in augustus zorgde voor minder stranddagen zodat ook minder kinderen de weg kwijtraakten op het strand. Volgend jaar wil men de communicatie aanpassen naar de anderstaligen toe. Veel van de kinderen die verloren lopen spreken namelijk geen Nederlands.

Dalende autoverkoop zichtbaar in Zeebrugge

De economische crisis in Groot-Brittannië en een aantal andere landen is tegenwoordig ook voelbaar in de haven van Zeebrugge. De laatste weken daalt de export en import van wagens in onze kusthaven. De rechtstreekse toelevering vanuit de auto-fabrieken blijft voorlopig echter doorgaan. Dit resulteert in een toenemend plaatsgebrek op de parkeerplaatsen in het havengebied. Volgens dokwerkers worden vrachtauto's met nieuwe wagens dan ook vaak van kaai naar kaai gestuurd op zoek naar voldoende opslagruimte. Zeebrugge staat nagenoeg vol. Dit heeft z'n gevolgen voor de tewerkstelling. De havenarbeiders werken nog 2 à 3 dagen per week ten einde iedereen toch nog aan de slag te houden. Bij het interim personeel van de aanvullende & logistieke diensten is het ondertussen ook lang wachten om nog eens een shift te kunnen werken. De wereldwijde terugval in de auto-verkoop begint aldus reeds z'n gevolgen te hebben in onze kusthaven.

Onaangenaam Zwintriatlon-staartje voor Beke

De rechtszaak rond de positieve Epo-dopingtest van Rutger Beke na de Zwintriatlon in 2004 heeft een onverwacht staartje gekregen. De test werd in twijfel getrokken en Beke eiste een forse schadevergoeding van de dopinglabs en het wereldantidopingagentschap. De klacht van Beke tegen de laboratoria werd vrijdag door de rechtbank van Gent echter ongegrond verklaard. Hij moet de verschillende labs elk zo'n 6.600 euro betalen. Zijn klacht tegen het Wada werd dan weer wel ten dele gehonoreerd. Hij ontvangt daarvoor 5.500 euro schadevergoeding. Mogelijk zal Beke in hoger beroep gaan.

Loop van de Bevolking

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens vind je HIER.

Knokke-Heist weerlegt Casino windstudieproblemen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft vrijdag het nieuws weerlegd als zouden er onoverkoombare problemen zijn met de windstudie die wordt uitgevoerd voor het nieuwe Casinogebouw. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems is de studie nog steeds aan de gang, en werd nog geen eindrapport afgeleverd. Wel blijkt te kloppen dat bij proeven op een maquette in een windtunnel forse turbulenties en intense fluittonen ontstonden. Op vraag van het gemeentebestuur heeft architect Steven Holl ondertussen "z'n huiswerk overgedaan". De maquette zou nu zodanig worden aangepast ten einde het gefluit van de wind kwijt te raken. Het is echter op dit moment onzeker of enige aanpassing het probleem van de turbulentie en het gefluit kan oplossen. Dat zal binnenkort blijken met de publicatie van het MER-verslag terzake. Het ontwerp van architect Steven Holl kwam als eerste uit een internationale wedstrijd. De Amerikaan baseerde zich voor zijn schets op een zeilboot in de muurschilderingen van René Magritte in het huidige Casino. Volgens de plannen moet het nieuwe gebouw 100 meter hoog worden. In de buurt is daartegen heel wat verzet gerezen.

Kustweg snelle verbindingsweg aan de Oostkust?

Een studie over de Koninklijke Baan aan onze kust stelt dat aan de weg andere eisen gesteld worden dan 100 jaar geleden. Ook kan de weg niet over z'n hele lengte op dezelfde manier worden aangepakt. Volgens het onderzoek zou de Koninklijke Baan hier en daar weer een gewone weg kunnen worden met voorrang voor plaatselijk verkeer. Maar aan de Oostkust zou de N34/Elizabetlaan een snelle verbindingsweg met vier rijstroken moeten blijven. "Dat kan omdat er daar minder verspreide bebouwing is", zegt gedeputeerde Patrick Van Gheluwe. De realiteit is echter anders. In Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist kan men de kustweg op geen enkele manier nog een snelle verbindingsweg noemen.

Betere bescherming voor Nederlands deel Zwin

De natuurwaarden in het Nederlandse deel van het Zwin worden in de toekomst nog beter beschermd. Hetzelfde geldt voor de Kievittepolder bij Cadzand. De "ontwerpaanwijzingsbesluiten" in dat verband liggen tot 22 oktober ter inzage bij de gemeente Sluis. Met de striktere regels wil men onder meer voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat zeldzame soorten verder in aantal afnemen. Het is echter niet de bedoeling, dat de gebieden verboden terrein zouden worden voor recreatie. Een beheerplan moet duidelijk maken wat nog allemaal mag en niét mag.

Baron Noël Devisch nieuwe voorzitter ZV

Noël Devisch is bestuurder en meteen ook de nieuwe voorzitter van de Zeebrugse Visveiling. De 65-jarige Devisch was tot voor kort nog voorzitter van de Boerenbond. Noël Devisch studeerde af als landbouwkundig ingenieur aan de KU-Leuven. Daarna volgde hij nog cursussen aan universiteiten in Engeland en de Verenigde Staten. Verder was Devisch gedurende 15 jaar regent bij de Nationale Bank en twee jaar voorzitter van COPA, de Europese koepel van landbouworganisaties. Vorig jaar kreeg hij de titel van “Baron”. Vanaf nu zal Noël Devisch zijn grote ervaring ten dienste stellen van de Visserijsector. In onze kusthaven zal hij meewerken aan de strategie van de Zeebrugse Visveiling en de verdere ontwikkeling van het European Fish Centre.

11.9.08

Ellemieke en Sergio getrouwd (?)

Volgens RTL zijn Ellemieke Vermolen en Sergio Herman in het geheim getrouwd. Ellemieke is een bekend model en tv-presentatrice. Sergio is de chef van het driesterrenrestaurant Oud Sluis. De twee, die in Knokke-Heist wonen, zouden zopas in Sluis met elkaar in het huwelijk getreden zijn. Het kersverse koppel is nu op weg naar Ibiza om de trouw daar te vieren. Niemand in de omgeving van het koppel wilde het nieuws echter ontkennen of bevestigen. Afgelopen zomer maakte Ellemieke bekend dat ze in januari een baby verwachten.

Draaiboek Propere Stranden wordt getest

De hele week van 6 tot 10 oktober wordt aan onze oostkust een oefening georganiseerd rond de opruiming van vervuilde stranden. Een olievervuiling van de stranden aan de oostkust als gevolg van een schipbreuk wordt daarbij in scène gezet. De bedoeling is het draaiboek "Propere stranden" te testen. Tevens is het een uitdaging voor de Compagnie Territoriale Protectie van het Provinciecommando om haar expertise te tonen bij een geval van strandvervuiling. Ter gelegenheid van de oefening zullen per strand de infrastructuur, toegangswegen en kwetsbare plaatsen nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Heraanleg Mussenpad

In het Mussenpad in Knokke wordt maandag begonnen met het vervangen van de riolering, gevolgd door de aanleg van een nieuwe wegdekbekleding. De heraanleg moet in 50 werkdagen klaar zijn. Tijdens die periode zal de straat in kwestie onderbroken zijn voor alle verkeer. Hetzelfde geldt voor de Winston Churchillaan ter hoogte van het Mussenpad . In de Churchillaan zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn vanaf de Raveschootlaan en de Zoutelaan. Gedurende de werken zullen verder ook de garages niet bereikbaar zijn.

Memorial March start bij Hickmanbrug

De vzw België-Canada organiseert komend weekend de zesde "Switchback Memorial March". Dat gebeurt samen met het Belgisch Leger en de Vlaamse Wandel- en Jogging Liga. Burgemeester Jaap Sala van Sluis zal zaterdagmorgen om 8.30 uur het officiële startsein geven. Dat gebeurt na een korte herdenkingsplechtigheid bij het Canadees monument aan de Hickmanbrug in Retranchement. De brug is vernoemd naar sergeant John L Hickman van the Royal Canadian Engineers, die in oktober 1944 bij de montage van de toenmalige Baileybrug over het afwateringskanaal sneuvelde.

Schoolvoorstellingen Scharpoord fors goedkoper

De schoolvoorstellingen in Scharpoord zullen straks amper nog 1 euro per kind kosten. Het naar omlaag bijstellen van de prijs heeft volgens Schepen Maxim Willems te maken met "de nieuwe maximumfactuur die de Vlaamse regering de onderwijsinstellingen oplegt". Het cultuurcentrum heeft daarom "de budgetten herschikt, want het mag nooit zo zijn dat de scholieren vanwege de prijs niet naar de voorstellingen zouden kunnen" aldus de Schepen. Vorig jaar kostten de schoolvoorstellingen in de badstad tussen de 3 en 5 euro.

De Schrooder nog steeds beste Belg

De Noor Edvald Boasson Hagen heeft woensdag de vierde rit in de Ronde van Britain op zijn naam geschreven. De etappe liep over een afstand 156,5 km tussen Worcester en Stoke-on-Trent. Als vijfde was Kristof Goddaert de eerste Belg over de lijn. Heistenaar Benny De Schrooder werd 17de. In het Algemeen Klassement raakte Emilien Berges zijn leidersplaats kwijt want hij verloor meer dan een minuut. Beste Belg is Benny De Schrooder die opgeklommen is naar de zesde plaats op 14 seconden na de leider. Frederik Veuchelen staat achtste op 23 seconden.


Elke avond is een wedstrijdverslag te zien om 21u op de Britse satellietzender ITV4 die bij ons Free To Air te ontvangen is op de Astra 2.

The Bell tolls for Hemingway's

De klok luidt voor de exotische kroeg Hemingway's op de hoek van de Lippenslaan en de Elizabetlaan in Knokke. Het pand wordt binnenkort door een bouwpromotor afgebroken. Het café werd destijds vernoemd naar de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway. In het Knokse café werden dan ook jarenlang mojito's geschonken, omdat het de meest favoriete cocktail was van de bekende auteur, die 110 jaar geleden het levenslicht zag. Met de afbraak van de Hemingway's komt ook tijdelijk een einde aan de beroemde Hemingway's quiz. Vrijdag en zaterdag worden afscheidsparties op het getouw gezet. De komende maanden moet een nieuw gebouw verrijzen op een oppervlakte van 700 vierkante meter. Er is daarbij ruimte voorzien voor een nieuwe horecagelegenheid en appartementen.

Dwars door de Zwingeul

Zaterdag wordt op de grensoverschrijdende Zwinstranden van Retranchement naar de duinen in Knokke "Dwars door de Zwingeul" gelopen. Het is jaarlijks één van de zwaardere lopen die in onze regio wordt georganiseerd. Het gaat om een initiatief van de atletiekvereniging "De Wielingen". Het zachte zand in het Zwin veroorzaakt voor veel atleten problemen. De sterksten komen dan ook altijd boven drijven in deze wedstrijd die een afstand heeft van 7500 meter. De start is op het strand in Retranchement om 10.30 uur. De jeugd kan zich een kwartier vroeger met elkaar meten in een loop over 1000 meter.

10.9.08

Zeebruggenaar overlijdt bij arbeidsongeval

Woensdagnamiddag is een man uit Zeebrugge bij een arbeidsongeval om het leven gekomen. Het ongeluk deed zich voor op een bouwwerf in Koksijde. Bij de opbouw van een torenkraan is een deel van de horizontale arm gekanteld. Volgens een woordvoerder van Verhelst Machines uit Oudenburg kreeg de 42-jarige Zeebruggenaar het gevaarte tegen het hoofd. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Een 24-jarige collega uit Bredene liep een bekkenbreuk op. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Met alle mensen die bij de opbouw van de kraan betrokken waren ging het om ervaren arbeiders. Het parket van Veurne heeft de arbeidsinspectie opgedragen een onderzoek in te stellen.

Zeebrugge Offshore Challenge 2008

Zeebrugge bereidt zich voor op de Belgian Offshore Challenge 2008. Zondag 21 september wordt meteen de vierde editie van dit powerboat-kampioenschap. Er zijn wedstrijden voor diverse klassen. De Formule 2 is beperkt tot 150 pk. Buitenmotoren in de Formule 1 zijn begrensd op 300 pk. Verder is er de "Open Class". Die kent geen beperking en ook zijn meervoudige installaties van motoren toegelaten. Een aparte klasse vormen de jetscooters die eveneens geen begrenzing hebben wat pk's betreft. Volgens organisator Dr. Thomas Vandamme worden zeer strikte milieuregels in acht genomen. "De ingang van de haven van Zeebrugge en de zee voor het strand van Zeebrugge behoren tot een beschermde maritieme zone. Het in- en uitvaren van de haven wordt dan ook begeleid door de startboot en door een politieboot", aldus Vandamme.

Zwin All-In

Het Cultuurcentrum en Natuurpark Het Zwin hebben de handen in elkaar geslagen voor een " Zwin All-In". Dat is een weekend vol activiteiten op 19, 20 en 21 september. Vrijdag kunnen vrijwilligers aangesloten bij een organisatie allerlei rondleidingen en workshops volgen. Via tekenen, schilderen en andere diciplines kan men op een kunstzinnige manier kennis maken met de sfeer en omgeving van het Zwin. Wie geïnteresseerd is in het erfgoed van de Zwinstreek kan op zaterdag 20 september terecht. Dan kan men kennismaken met de musea, bezoekerscentra en de verborgen schatten van de Zwinstreek. Zondag 21 september staat de Gezinsdag op het programma. Ouders kunnen dan samen met hun kinderen genieten van voorleesmomenten, workshops en allerlei demonstraties. Ondermeer kan men z'n kroost laten omtoveren in troeteldieren. Dat gebeurt dan door professionele grimeurs...

Meer info vind je op www.zwinall-in.be
Reservaties: Cultuurcentrum Knokke-Heist 050 630 430 cc.ticket@knokke-heist.be

Meerminlaan wordt heraangelegd

De Meerminlaan in Knokke wordt de komende maanden volledig heraangelegd. Zowel de nutsleidingen, de riolering als de bovenbekleding worden aangepakt. De opbraak van de parkeerstroken start maandag. De rijweg zal buiten de werkuren nog kunnen gebruikt worden tot men de riolen gaat vervangen. Dat gebeurt vanaf 20 oktober. Er wordt gewerkt vanaf de Bayauxlaan richting Zeedijk. De uitvoeringstermijn bedraagt 75 werkdagen. In de laan komen ook 14 sierpalen met gebogen armaturen. Dit soort lampen moet 's nachts de lichtinval in de huizen beperken.

Knokke-Heist bijna helemaal digitaal

Volgens het "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" is reeds meer dan driekwart van het Knokke-Heistse grondgebied digitaal in kaart gebracht. Het Grootschalig Referentie Bestand is een uniforme databank met geografische gegevens over gebouwen, wegen en percelen. Het wordt gebruikt om de thematische gegevens van diverse instanties op te enten. Nutsbedrijven zullen er hun leidingen op intekenen. De gemeente kan er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan mee opmaken en wegbeheerders gaan er straks mee aan de slag om ontwerpplannen op te stellen. Het Bestand voor Knokke-Heist zal volgend jaar nog worden aangevuld met bijkomende luchtfoto's. Vermoedelijk zal in 2010 alles zijn afgewerkt. Eind 2013 zou elke Vlaamse gemeente gebruik moeten maken van het GRB. Het Vlaams Gewest en de nutssector financieren elk voor de helft dit geografische referentiebestand.

Knokke-Heist weer op de loop

Donderdag begint in Knokke-Heist een nieuwe reeks Start-To-Run. Het initiatief zette in de voorbije sessies al meer dan 1400 inwoners aan het lopen. Daarmee is de Start-To-Run in de badstad één van de meest succesvolle in heel Vlaanderen. De bedoeling is om iedereen in 10 weken probleemloos 5 km te laten lopen. De ervaring leert dat iedereen dit kan. Voor zij die al aan sport doen is er een sessie om 10 km te leren lopen. Dit alles staat onder de deskundige begeleiding. De nieuwe reeks start donderdag om 19.30u in Stadion Olivier in Knokke.

Inschrijving : ter plaatse vanaf 18.45 uur of vooraf op 050 608344 of via debrabandere@gmail.com Inschrijvingsgeld : 20 euro

Vaart vervanger voor Schotlandferry niet op Zeebrugge?

Zaterdag vaart de Schotlandferry van Superfast voor het laatst tussen Rosyth en Zeebrugge. Na zes jaar legt de verbinding zondag definitief het loodje. De reden: te weinig vracht, te hoge brandstofprijzen, kosten in dure euro's en de meeste inkomsten in sterling. De passagiersdrukte in de zomermaanden kon dit niet goedmaken. In juli en augustus verscheepte de veerboot nog 27.450 passagiers. Maar dat mocht niet baten. Het Zeebrugse havenbestuur zegt zich voor te bereiden op "op een omgekeerde toerisme-tendens, na de Schotse boost van de voorbije jaren". De Britse Eerste minister Gordon Brown, die ook parlementslid is voor de Schotse kiesomschrijving Kirkcaldy en Cowdenbeath, zei woensdagmorgen te geloven in de toekomst. "Een ervaren veermaatschappij kan bouwen op de aanwezige infrastructuur en een succes maken van de route", aldus Brown. De Glasgow Herald schrijft vanmorgen echter: "Forth Ports, eigenaar van de ferry terminal, zal de komende dagen bevestigen dat een rederij gevonden werd om een gelijkaardige verbinding uit te baten. Het is echter niet duidelijk of er nog op Zeebrugge zal gevaren worden".

Heraanleg Windrooshelling

Komende maandag wordt in Knokke gestart met de renovatie en uitbreiding van de nutsleidingen in de Windrooshelling. Dat zal twee weken duren. Tijdens die periode blijft de rijbaan in de straat nog bruikbaar. Op 29 september begint dan de uitbraak van de rijweg, gevolgd door de heraanleg van de bovenverharding.

Maurice Lippens kwaad op belangenorganisaties

De Knokke-Heistse Fortis-voorzitter Maurice Lippens is niet te spreken over het optreden van belangenorganisaties zoals Deminor. Na een causerie zei Lippens dinsdag tegen Deminor-partner Pierre Nothomb: 'U heeft ertoe bijgedragen dat het vertrouwen verloren is gegaan. Misschien niet bewust, maar toch. U moet goed oppassen met een bank. Wij zijn geen industrieel bedrijf. Je doet dergelijke zaken niet ongestraft. Ik moet vaststellen dat belangengroepen zoals Deminor, Test-Aankoop en de Vereniging Effectenbezitters een gevaarlijk spel hebben gespeeld. Ik betreur het dat te moeten vaststellen en ik ben erdoor bedroefd', aldus Lippens. "U berokkent mijn bedrijf schade. En laat ons in godsnaam werken', riep hij Nothomb toe.

9.9.08

De Schrooder 5de in 3de Rit Tour of Britain

Heistenaar Benny De Schrooder is dinsdag vijfde geworden in de derde rit van de Ronde van Britain. De etappe werd beheerst door een groep van 23 renners. Zij zetten het peloton op flinke achterstand. Bij die groep, naast de Schrooder, ook onze landgenoten Kristof Vandewalle en Frederik Veuchelen. Acht kilometer voor de finish in Burnham-on-Sea ging de 25-jarige Fransman Emilien Berges er van door. Hij ging over de eindmeet met een halve minuut voorsprong op zijn ploegmaat Geoffroy Lequatre. De Schrooder werd eerste Belg op de vijfde plaats, net voor de beste Brit: Ian Stannard. In het algemeen klassement is Benny De Schrooder inmiddels opgeklommen naar de 7de plaats en is meteen de beste Belg tot nog toe!

Z46 weer betrapt met illegale binnenkuilen

In de Britse oostkusthaven Lowestoft heeft de rechter de rederij Olympus nv en schipper Frank Vandewalle van de Zeebrugge 46 Neptunus een boete van 54.000 euro opgelegd omdat ze met binnenkuilen in de netten visten. Daardoor kan ondermaatse vis niet door de mazen van het net glippen. Het was al de tweede keer dat de Neptunus betrapt werd op het vissen met zulke netten. De rechter nam ook het vistuig in beslag, waaronder de beide bokken, de netten en de kettingen. In juni was in Denemarken ook reeds een spectaculair ongeval gebeurd, waarbij, tijdens het transport naar Zeebrugge, de hele vangst van de Z46 op een rond punt was terecht gekomen.

Genomineerden Cultuurdrager 2008

Dit jaar dingen in Knokke-Heist vijf genomineerden mee naar de titel Cultuurdrager 2008. De komende weken brengen de leden van de Cultuurraad hun stem uit. Wie het haalt wordt bekend gemaakt op het Cultuurgala in het Casino Knokke op zaterdag 4 oktober. Met de vijf genomineerden gaat het om: Désiré Vercruysse en Jeannine Dewaegenaere, Laura Vantorre en Gerard De Vlieghe, Jozef Stubbe, André Desmidt en Mariette Vandoorne.

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Geen Europees geld voor vervanger Rosyth-Zeebrugge

Op een persconferentie in de Shetlandeilanden heeft de voorgenomen vervanger voor de veerdienst tussen Zeebrugge en Rosyth dinsdag aangekondigd dat Europa geen geld ter beschikking stelt. Dit betekent dat er dit jaar alvast geen vervanger komt voor de Schotlandferry in onze kusthaven. De initiatiefnemers voor overname van de route hopen dat ze de zaak in de loop van volgend jaar wèl rondkrijgen.

Je leest er alles over in ORO NieuwsMAGAZINE.

Badstad in actie tegen Blow

Knokke-Heist heeft dinsdag de plaatselijke horeca, voedingszaken en organisatoren van evenementen opgeroepen om de verkoop van het nieuwe poederdrankje "Blow" te boycotten. Het gaat om een energiedrank die recent in ons land wordt gepromoot in het uitgaansleven. Het wordt verkocht als een wit poeder dat opgelost wordt tot een energiedrank. Rond het nieuwe product wordt publiciteit gevoerd met spiegel en bankkaart. Zowel de het woord Blow, de straatnaam voor cocaïne, en de promotiemiddelen laten er geen twijfel over bestaan dat de fabrikant een positief verband wil leggen tussen cocaïnegebruik en het uitgaansleven. "Wie dit product in zijn zaak of op zijn evenement aanbiedt, werkt mee aan het creëren van een subcultuur die druggebruik in het algemeen en cocaïnegebruik in het bijzonder banaliseert en in de jongerencultuur introduceert", aldus het Schepencollege.

Actieve inwijkelingen in Knokke-Heist

De voorbije maanden hebben zich in Knokke-Heist 251 nieuwe inwoners laten inschrijven. Op een officiële ontvangst door het schepencollege maakten er zopas een 50-tal hun opwachting. De jongste was 2 jaar en de verste kwam uit China. In zijn toespraak wees Burgemeester Lippens onder meer de anderstaligen op de diverse mogelijkheden om in de badplaats Nederlands te leren. Met de helft van de vers aangespoelden gaat het om mensen uit West- en Oost-Vlaanderen. Nog eens 20 procent is afkomstig uit de andere Vlaamse provincies. Ruim 63 procent van de nieuwe Knokke-Heistenaars behoort tot de actieve beroepsbevolking. Daarmee werden de clichés over "gepensioneerde inwijkelingen" dit keer alvast duidelijk doorprikt.

Inbreiding in Sluis

De binnenstad van onze buurgemeente krijgt er tien woningen bij. Het gaat om vijf huurwoningingen en vijf koopwoningen waarvan de bouw zopas is begonnen in de van Dalestraat. Het gaat om een initiatief van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Op de plek waar de nieuwe huizen komen, stonden eerst acht seniorenwoningen en een schooltje. De verwachting is dat de huizen in mei volgend jaar opgeleverd kunnen worden.

De Schrooder in Ronde van Britain

Na de Ronde van Ierland is Heistenaar Benny De Schrooder momenteel ook aan de slag in de Ronde van Britain. Dankzij een goede tweede rit, van Milton Keynes naar Newbury, is De Schrooder dinsdag opgeklommen naar de 47ste plaats in het Algemeen Klassement. De hoogst genoteerde Vlaming is Kristof Goddaert op de 15de plaats. Voor dinsdag stond een rit van Chard naar Burnham on Sea op het programma. De Ronde van Britain eindigt nu zondag in Liverpool. Elke avond is een ritverslag van een uur te zien op de Astra 2 zender "ITV 4", om 21u Belgische tijd.

Grand Ballon Bumpers

Zaterdag vertrekken De Bumpers uit Knokke-Heist voor de derde opeenvolgende keer op fietsreis naar Frankrijk. Na de voorbije jaren de Mont Ventoux en Alped'huez te hebben beklommen, trekken ze nu naar de Vogezen. Daar begonnen zo'n 100 jaar geleden de eerste beklimmingen van de Tour de France. Drie dagen lang zullen 16 bumpers vanuit Gerardmer ritten maken in de omgeving met als finale op maandag een tocht van 105 km. Daarbij staat de beklimming van de Grand Ballon op het programma,met de bumperbolletjestrui als inzet. Ook de Jumpers uit de badstad hebben inmiddels hun jaarlijkse ritten aangevat.

Meer informatie op www.debumpers.be

70 Decibel voor politici

In Zwankendamme en Lissewege worden nieuwe acties gepland door de vzw Leefbare Polderdorpen. Dat komt omdat de meeste politici menen dat de bouw van het nieuwe rangeerstation voor de vrachttreinen in Zwankendamme niet te vermijden is. De actiegroep is van oordeel, dat de nieuwe sporen net zo goed bij de Pelikaan in de achterhaven kunnen worden aangelegd. Woordvoerder Johan Mistiaen zegt dat de actievoerders nu bereid zijn om de politici in hun eigen omgeving te confronteren met 70 decibel. Dat is het geluid dat de omwonenden zullen moeten verduren als de sporen op 100 meter van hun huizen komen.

Zware opdracht voor ex-Blankenberge coach

Dinsdag schreven de Servische kranten, dat de Macedonische coach Cedomir Janevski de nieuwe trainer van Crvena Zvezda wordt. De 47-jarige Janevski was vroeger actief in onze regio. Hij was assistent Manager bij Gent K.A.A. en leidde 5 maanden lang Club Brugge. Daarnaast was hij ook een tijdlang aan de slag bij Daring Club Blankenberge. Morgen arriveert Janevski in Belgrado. Hij moet Crvena Zvezda, dat momenteel laatste staat, weer naar de bovenste gelederen van de Serbian Meridian Super Liga brengen.

8.9.08

Interconnector naar Zeebrugge op hitlijst terreurbende

Een Britse jury heeft drie mannen schuldig bevonden in een omvangrijk terreur-proces. De drie hebben volgens de jury in 2006 aanslagen voorbereid op passagiersvliegtuigen, met zelfgemaakte vloeistof-bommen. Volgens de openbaar aanklager hadden ze het gemunt op toestellen van United Airlines, American Airlines en Air Canada, tijdens de vakantieperiode. Daar kon de jury het echter niet over eens worden. Wel bleek dat één van de bommenmakers, Assad Sarwar, een verkenningstrip had gemaakt naar Bacton in Norfolk. Dat is van waar de Interconnector pijplijn naar Zeebrugge loopt. De man had veel informatie over de onderzeese gaspijplijn opgeslagen in z'n computer. Op een kaart van het plaatsje Bacton had hij ook de toegangen en de omheiningen van de pijplijnterminal naar onze kusthaven toegevoegd. In totaal werden bij Sarwar bijna 13.000 files over strategische locaties aangetroffen op de pc. Na de ontdekking van de plannen van de terreurbende mochten passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen alleen nog maar kleine hoeveelheden vloeistoffen meenemen in een afgesloten plastic zak. Welke straf de drie krijgen wordt later bepaald. Vijf andere verdachten gingen vrijuit.

Windturbines best niet bij visgronden

De windturbineparken die ter hoogte van Knokke-Heist in zee verrijzen zijn gesloten voor de visserij. De voorbije jaren werd vaak beweerd dat de windparken een toevluchtsoord zijn voor vis en dus gunstig zijn voor vispopulaties. Recent onderzoek heeft dit echter niet kunnen bewijzen. Teveel effecten van de windmolens op zee zijn nog te onduidelijk. Dit geldt vooral voor het onderwatergeluid, dat geproduceerd wordt. Het is onbekend wat de reactie van vissen is op de constante aanwezigheid van trillingen door de turbines. De conclusie is, dat windparken het beste gebouwd worden op plaatsen waar de mogelijke verstoring het laagst is. Dus niet in de buurt van visgronden.

Nieuwe fietsenstalling klaar

In de Van Steenestraat in Knokke is de nieuwe overdekte fietsenstalling voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Vonk en deKunstacademie afgewerkt. De nieuwe berging biedt plaats aan 130 rijwielen. Een omheining met elektronische schuifpoort aan de straatkant moet diefstal van fietsen vermijden. Vanuit de fietsenstalling is er rechtstreeks toegang naar De Vonk, zodat de kinderen niet via de straat moeten omlopen. De bouw van de overdekte fietsenberging heeft zo'n 20.000 euro gekost.

Korte staking bij APM Zeebrugge

De havenarbeiders bij APM Terminals in Zeebrugge hebben maandagmorgen een tijd spontaan het werk neergelegd. Aanleiding was het ontbreken van een "foreman". Dat is de verantwoordelijke bij een groep havenarbeiders. "Er zijn al een tijdje spanningen over de arbeidsorganisatie bij APM Terminals in Zeebrugge", zegt ACV-vakbondssecretaris Christine De Smedt. "Toen de foreman niet kwam, weigerden de havenarbeiders aan de slag te gaan. Over het aantal in te zetten foremannen bestaan er geen quota. Hij is noodzakelijk als een groep havenarbeiders aan de slag is", aldus De Smedt. De havenarbeiders gingen uiteindelijk aan het werk toen een foreman opgeroepen was. Volgens de vakbondsvrouw zijn nieuwe acties op de terminal niet uitgesloten.

Berghe's Racing klaar voor Buenos Aires

Tijdens de Woenstijnfuif van "Berghe's Racing" werd in Heist het voltallige team voorgesteld dat deelneemt aan de 31ste Paris-Dakar. In de eerste plaats Steve Vandenberghe en navigator Didier Espeel en hun Nissan Navara Porto 4X4. Vervolgens Patrick Hillewaere die met zijn vrachtwagen MAN F90 zorgt voor de honderden kilo's materiaal en vervangstukken. Ook enkele andere Belgische deelnemers, waaronder Dakarlegende Roland Hoebeke waren present. Nadien kreeg de leadzangeres van La Gazz onverwacht vocale assistentie van gastvedette Isabelle A. Een ander hoogtepunt was het jazzdans-intermezzo door de meisjes van Heliopsis. De Rally wordt dit keer in Zuid-Amerika verreden. De start is op 3 januari in het Argentijnse Buenos Aires. Van daaruit zetten de Knokke-Heistenaars koers richting Patagonië. Vervolgens steekt het rallyteam het Andes gebergte over met bergpassen die tot 4700 meter hoog reiken. Laatste hindernis vormt de indrukwekkende Atacamawoestijn. Na 9000 kilometer worden de avonturiers op 18 januari terug verwacht in Buenos Aires.

Voor meer info: http://www.berghesracing.com/

Voetbal in de Regio

In Eerste Provinciale voetbal verloor FC Knokke op verplaatsing met 2-0 van Deerlijk. In het klassement komt Knokke daarmee op de 16de en laatste plaats. In Derde Provinciale B werd de derby tussen Lissewege en FC Heist met 1-4 beslecht in het voordeel van de kustploeg. VVWestkapelle won met 2-1 van Nieuwpoort, ondanks het feit dat Dieter Demon en Sven Govaert niet beschikbaar waren. VVW komt in de rangschikking op de derde plaats met 6 punten. Heist staat 7de met drie punten. In Vierde Provinciale B versloeg Moerkerke de ploeg van Dudzele met 2-1, terwijl Aartrijke het elftal van Zeehaven Zeebrugge met 8-2 cijfers naar huis stuurde. In het klassement staat Moerkerke zevende en Zeebrugge achtste, allebei met 3 punten.

Zoekactie naar zeilbootje

Voor de kust van Knokke-Heist is zaterdag een grote zoekactie opgezet naar een vermist zeilbootje. Het yacht had 2 personen aan boord en nam deel aan een wedstrijd tussen Vlissingen en Blankenberge. De Seaking, Belgische en Nederlandse reddingsdiensten, plus een politie- en douaneboot werden ingezet bij de zoekactie. Uiteindelijk werd het bootje ruim een kilometer in zee ter hoogte van Cadzand aangetroffen. Met een gebroken mast en motorproblemen werd het naar de haven van Vlissingen gesleept. De twee opvarenden kwamen er met de schrik van af.

7.9.08

Eeuwfeestende Compagnie te boek

Zondag werd in de badstad ook het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek dat naar aanleiding van 100 jaar Compagnie Het Zoute werd uitgegeven. In 176 bladzijden tekst en foto's wordt niet alleen de voorbije eeuw belicht maar ook de plaatselijke geschiedenis sedert de Oostenrijkse tijd. Het was in 1784, dat landmeter Philippe-François Lippens in Knokke arriveerde om in opdracht van Jozef II een nieuwe afwatering aan te leggen. Sedert die tijd heeft de familie Lippens en de Compagnie van het boerendorp een voorbeeld-badstad gemaakt. Een badplaats met typische pittoreske villawijken en doordachte stadsplanning. Het boek werd geschreven en samengesteld door Philippe Muylle, Danny Lannoy en Fons Theerens. Het werk is uitgegeven bij Lannoo in een Nederlandse en Franse versie en kost in de winkel 45 euro.


isbn: nl 978 90 209 7980 0 fr 978 90 209 8106
Meer over De Compagnie

Viering 100 jaar Compagnie Het Zoute

Zondag kort voor de middag werd in Scharpoord een academische zitting gehouden naar aanleiding van 100 jaar Compagnie Het Zoute. Dat gebeurde in aanwezigheid van zo'n 400 genodigden, waaronder heel wat prominenten. Achereenvolgens werd het woord gevoerd door Philippe Muylle, burgemeester Lippens, Maurice Lippens en minister Crevits. Dat gebeurde tussenin een betoverdende foto-en filmontage waarin op poëtische wijze Het Zoute, Het Zwin, de Golf en allerlei andere verwezenlijkingen werden belicht. In korte interviews kwamen ook heel wat Bekende Zoute-Bewoners of Frekwenteerders (BZBFs) aan het woord. Onder hen Axelle Red, Mark Eyskens, Marlène de Wouters, Albert Frère en Olivier Strelli. Deze laatste zei Knokke nooit te zullen vergeten, omdat hij er voor het eerst de zee zag en er ook voor het eerst flirte... Bij alle geïnterviewden kwam het er eigenlijk op neer dat de oorspronkelijke visie van de stichters van de Compagnie ervoor gezorgd heeft, dat een kwaliteitsvolle, harmonisch ogende badstad tot stand gekomen is. In haar betoog zei Hilde Crevits dan ook, dat weinigen het de Compagnie hebben voorgedaan. Aan de basis ligt onder meer de voortrekkersrol die het bedrijf heeft gespeeld door als eerste in het land lastenboeken op te stellen met urbanistische voorschriften. Het waren volgens de minister de voorlopers van de Wet op de Stedenbouw, waarmee in België in 1961 werd van wal gestoken. Het is aan de urbanistische regels van de Compagnie te danken dat bijvoorbeeld de kustbaan nooit is doorgetrokken, door het Zwin, naar Nederland, aldus de minister. In aansluiting op de academische zitting werd vervolgens op de eerste verdieping van Scharpoord de tentoonstelling geopend "Compagnie Het Zoute 1908 - 2008". Die kan men nog tot 4 januari bezoeken.

Verkeershinder bij Sluis

Het verkeer dat vanuit Knokke-Heist naar Sluis, Oostburg of Breskens wil moet tijdelijk rekening houden met mogelijke filevorming. Onze buurprovincie Zeeland voert vanaf maandag namelijk renovatiewerkzaamheden uit bij de rotonde Heille in Sluis op de weg van Sint Anna ter Muiden naar Draaibrug. Het wegvak krijgt nieuw asfalt en nieuwe verkeersgeleiders. Het verkeer op de rondweg en vanuit Sluis wordt geregeld met verkeerslichten. Voor dit verkeer wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd.

Miss Knokke-Heist 2009

Zaterdag heeft Julie Hemelaer in het Casino Knokke de titel van Miss Knokke-Heist doorgegeven aan Deborah Luka. In een avondvullend spektakel hadden de 11 finalisten het beste van zichzelf gegeven om de gunst van de jury te veroveren. De 22-jarige nieuwe miss heeft in het verleden al aan diverse dergelijke wedstrijden deelgenomen, zoals Miss Brussel en Miss België. Ze woont in het Vlaams-Brabantse Relegem. Deborah Luka heeft bruin haar, bruine ogen en houdt van diepzeeduiken, dansen, reizen en lezen. Als studente schoonheidsspecialiste in het Brusselse, voerde ze de afgelopen maanden vooral dààr campagne. Na afloop van de verkiezing noemde ze zichzelf iemand die van het leven wil genieten en haar dromen wil vervullen. Eén daarvan was een belangrijke miss-titel in de wacht slepen. Eerste eredame werd de 21-jarige Annelies Van Wambeke uit Knesselare. De titel van tweede eredame was weggelegd voor Alexandra Blancqueart uit Deerlijk.