26.9.09

Nieuwste nummer van Cnocke Is Hier rolt van de persen

Zopas is in de badstad het nieuwste nummer van het heemkundig tijdschrift van 'Cnocke Is Hier' gepubliceerd. De uitgave werpt onder meer licht op de oorsprong van de naam Knokke. Daarnaast is er ook aandacht voor de openbare verlichting op de Zeedijk door de eeuwen heen en het beleg van Sluis in 1604. Verder ondermeer ook uitgebreide informatie over vliegtuigbouw destijds in Zeebrugge en het mysterie van het beeld van Tijl en Nele op het gelijknamige plein in Knokke. De publicatie bevat zo’n 50 pagina’s geschiedkundige informatie over de badstad en de regio.

Jet Airliner tentoonstelling van Hoflehner opent in Knokke-Heist

Zaterdagavond opende in de Young Gallery in Knokke de fototentoonstelling “Jet Airliner” van Josef Hoflehner. Voor het maken van z’n momentopnames trok de bekende Oostenrijkse fotograaf gewapend met z’n oude Hasselblad SWC naar Maho Beach bij de Prinses Juliana Luchthaven op de Nederlandse Antillen. Alhoewel massa's toeristen de eilanden bezoeken zijn er slechts enkele landingen per dag. Door zijn traditionele werkwijze kon Hoflehner telkens maar één beeld maken per vliegtuig. Nochtans is elke groothoekopname perfect van compositie en de totale reeks is van een betoverende schoonheid. De tentoonstelling loopt nog tot 19 november. De foto’s uit de tentoonstelling zijn inmiddels ook in boekvorm verschenen.


Young Gallery, Zeedijk 811, Knokke: ma en do van 15.00 – 19.00u, vr, za en zo van 14.00 – 19.00u

Drugtoeristen riskeren bij de grens scherpere controles en hogere boetes

Het softdrugtoerisme in de hele grensstreek van Knokke tot bij Antwerpen wordt door de Nederlandse politie harder aangepakt. Om dit ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten zijn ook de boetebedragen aangescherpt. Bij het in bezit hebben van verdovende middelen worden hogere boetes opgelegd, zeker als de drugs voor uitvoer naar ons land bestemd zijn. De voorbije dagen moesten reeds een viertal personen uit onze regio de hogere boetes ophoesten toen ze werden tegengehouden respectievelijk in Sluis en bij het fietsvoetveer. Het bezit van 5 gram wiet leverde hen telkens een boete van 300 euro op.

Europees zilver voor bloemen en groen in Sluis

Onze buurgemeente Sluis heeft een zilveren medaille gewonnen bij de Europese Entente Florale. Dat is een verkiezing van Europa’s groenste stad. De prijs werd uitgereikt in de Welshe hoofdstad Cardiff. De Entente Florale Europe is een internationale competitie die wordt georganiseerd door de European Association for Flowers and Landscape (AEFP). Het doel van deze organisatie is het stimuleren van sociale en culturele ontwikkelingen om tuinbouw, toerisme en milieu te bevorderen. Volgens de jury zijn de sterke punten van Sluis onder meer het bloemrijke centrum en de groene stadswallen. Sluis mocht namens Nederland meedoen omdat het vorig jaar de titel ‘Groenste kleine stad van Nederland’ won. In de Europese variant van de wedstrijd nam Sluis het op tegen steden in onder meer Duitsland en Kroatië.

In de Zwinduinen wordt het microreliëf van de Kleyne Vlakte hersteld

Maandag start het Agentschap voor Natuur en Bos in Knokke-Heist met het herstel van het microreliëf in de bijna 100 ha van de Kleyne Vlakte. Dat is het zuidelijk deel van het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders'. Het gaat meteen om de laatste, maar tevens de grootste natuurherstelactie in het kader van het Life-natuurproject Zeno. De Kleyne Vlakte is een voormalig schorre- en strandgebied dat sinds de negentiende eeuw door de Internationale Dijk van de zee is afgesneden en nu vooral uit weilanden bestaat. Naast de jumping die hier in de jaren ’30 werd aangelegd, is de Kleyne Vlakte tot de jaren ’60 ook gebruikt als vliegveld en later als karting. De oorspronkelijke geulen en het landschap in het gebied zullen hersteld worden door afgravingen en ophogingen. De kleine, aangeplante jachtbosjes worden verwijderd zodat het open karakter van de duinpolderovergang weer zichtbaar wordt. Daarnaast legt men ook een aantal poelen aan. Op deze manier wil men van de Kleyne Vlakte weer een natuurgebied maken waar vogels, amfibieën, en zeldzame planten kunnen gedijen. Vooral de boomkikker heeft dringend nood aan deze natuurherstelwerken. Tenslotte komt er ook een uitkijkpunt bij de Graaf Léon Lippensdreef zodat iedereen de herstelde Kleyne Vlakte kan bewonderen. De werken zullen een kleine 500.000 euro kosten en duren tot eind maart volgend jaar. Tijdens de werkzaamheden zullen de wandel- en fietspaden in het gebied afgesloten zijn. In het weekend zijn alle paden in de Kleyne Vlakte echter wel toegankelijk.

25.9.09

25 jaar Garage Claeys in Knokke-Heist

Vrijdagavond werd bij Garage Claeys langs de Kalvekeetdijk in de badstad het 25-jarig jubileum gevierd van het bedrijf. Meteen was het ook 20 jaar sedert de start van de depannagedienst. Het was in 1984 dat Jacques Claeys als zelfstandige in bijberoep met een eigen garage begon in een oude melkerij. Ondertussen is de zaak fors uitgebreid en verhuisd naar het industrieterrein in Westkapelle. Naast de inzet als onafhankelijk Hyundai-verdeler zijn de takel- en bergingsopdrachten over de jaren uitgegroeid tot een belangrijke kernactiviteit. Het betekent de broodwinning voor vier mensen. De crisis is alvast geen negatief punt, zegt Jacques Claeys. Sommige mensen laten hun wagen minder regelmatig onderhouden. Gevolg is dat er vaker moet getakeld worden… Jaarlijks wordt uitgerukt voor een kleine 3.000 interventies, en het aantal groeit. Dag in dag uit, 24u per dag paraat staan is een zware dobber voor het personeel. Verder is investeren in moderne takelwagens met gereglementeerde uitrusting geen goedkope zaak. Men kijkt gauw tegen zo’n 70.000 euro aan. Jacques Claeys heeft ondertussen ook zitting in het bestuur van de beroepsfederatie van de depannagesector. De gasten die vrijdag op de jubileumviering aanwezig waren konden de kunst van het depanneren via demonstraties en op groot scherm meebeleven. Naar aanleiding van de jubileumviering zijn er opendeurdagen op zaterdag 26 en zondag 27 september.

Een kwarteeuw Garage & Depannage Claeys: David, Rosa & Jacques.

Bruinvis aangespoeld in Knokke-Heist

Volgens de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee is vrijdag in Knokke-Heist een bruinvis aangespoeld (Phocoena phocoena). Het dier was dood en het kadaver bevond zich reeds in staat van ontbinding. Dit jaar zijn aan de Belgische kust reeds 47 bruinvissen aangespoeld. Slechts één dier was nog in leven.

Oplossing voor restaurant in Knokke dat van de ‘geurrechter’ dicht moest

Er is een oplossing voor uitbater Piet Leliaert van het visrestaurant ‘Point de Vue’ dat eind april in Knokke-Zoute de deur moest sluiten op bevel van de ‘geurrechter’ in Brugge. De bovenburen waren namelijk naar de rechtbank gestapt omdat ze de visgeur niet langer konden verdragen. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat het visrestaurant dicht aanleunt bij een vishandel, wat op die plek verboden was. De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft donderdagavond een dadingsovereenkomst goedgekeurd waarmee een einde komt aan de bestaande concessieovereenkomst voor de Sun Beach in Duinbergen. De vorige uitbater voldeed namelijk de huurgelden niet voor het pand dat door de gemeente in concessie werd gegeven. Het gebouw stond derhalve al maanden leeg. Er is nu een nieuwe kandidaat-uitbater die volgens burgemeester Lippens aan alle voorwaarden voldoet. Het gaat om Piet Leliaert van de ‘Point de Vue”. Het zeer ruime pand ‘Sun Beach’ is eigendom van de gemeente en grenst aan het Stübbenpark in Duinbergen. Voor de uitbating van een visrestaurant is het ideaal, gezien het gebouw volledig vrijstaat, en geen boven- of nevenburen heeft, die over geurhinder zouden kunnen klagen.

Overheid wil met kustgemeenten beheerregeling voor meeuwen uitwerken

Vlaams minister Joke Schauvlieghe van leefmilieu, natuur en cultuur heeft aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist laten weten, dat men wil werken aan een oplossing voor het meeuwenprobleem aan de kust. Dat is het gevolg van een schrijven over de groeiende meeuwenoverlast in de badstad. Samen met Knokke-Heist wil de Vlaamse overheid een ‘ontwerp van beheersregeling voor de meeuwen’ opstellen. In een nieuw besluit - van kracht sinds 1 september 2009 - over soortenbescherming en soortenbeheer is de mogelijkheid voorzien om voor bepaalde soorten een 'beheerregeling' op te maken. Die regeling kan dan, na advies van de Strategische Adviesraad Leefmilieu, door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. Dat houdt in dat de populatie van bepaalde diersoorten zal kunnen worden ingeperkt, echter steeds onder zeer strikte voorwaarden.

Open-VLD vergelijkt investeringsvoorstel van Graaf Lippens met een avontuur van Baron Von Münchhausen

De Open-VLD heeft donderdag tijdens de gemeenteraad tegen het voorstel van het gemeentebestuur gestemd om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding nv. Het Vlaams Belang onthield zich. De holding verloor eerder fors geld aan de koersdaling van de Dexia-aandelen en heeft vers geld nodig. Knokke-Heist gaat nu met 2,7 miljoen euro de holding spijzen in de hoop een dividend van 13 procent binnen te rijven. Probleem is echter dat de badstad het geld in kwestie zal moeten lenen. Vermoedelijk bij Dexia zegt raadslid Frank Naert, “maar er zijn ook andere banken” replikeerde burgemeester Lippens. Naert vraagt zich af of het de rol van de gemeente is om onrechtstreeks banken te ondersteunen. Verder vindt hij het geen goed idee om met het geld van de burger “de speculatieve toer op te gaan” hopend op een voldoende winstherstel bij Dexia. Naert vergeleek de hele operatie met een avontuur van Baron Von Münchhausen. Die stond erom bekend dat hij zichzelf aan zijn schoenveters uit het moeras kon trekken.

24.9.09

Filmster Anika Kunik op bezoek in Knokke-Heist

Sedert donderdagavond is de in ons land geboren filmster Anika Kunik te gast in Knokke-Heist. De actrice die in Austin Texas woont is voor 2 weken in Europa en maakt er een punt van om met oude vrienden "in Knokke te genieten van het strand van haar jeugd, de zon, de zee, de lucht, de vrijheid, de giechelbuien en… de afwezigheid van WiFi”. Bij dat laatste slaat ze dus duidelijk de bal verkeerd. Anika Kunik werd in Antwerpen geboren en begon toen ze 12 was te acteren in allerlei Vlaamse producties. Haar zomers bracht ze echter door in Knokke. In 1989 verhuisde ze naar de States en behaalde haar diploma ‘dramatische literatuur’ aan de universiteit van Texas. Ondertussen heeft Anika Kunik 4 kinderen, maar vertolkt nog steeds bekroonde rollen in allerlei onafhankelijk producties.

Evaluatie van het zomerse betaalparking-experiment in Knokke-Heist

Afgelopen zomer heeft het gemeentebestuur in Knokke-Heist bij wijze van proef betalend parkeren ingevoerd op drie extra parkings. Het ging daarbij om de parking Duinenwater bij het station van Knokke en de parkeerterreinen Scheurleg en Maes- en Boerenboomplein in Heist. Bedoeling was om met een laag dagtarief het langparkeren aantrekkelijk te maken. Inmiddels zijn de betaalautomaten op de parkeerterreinen in kwestie weer afgeplakt en kan men er opnieuw gratis z’n wagen kwijt. Op verzoek van raadslid Kathleen van der Hooft heeft burgemeester Lippens een korte cijferevaluatie gemaakt van het zomerse experiment. In totaal werd door automobilisten op deze extra betaalparkings voor een kleine 25.000 euro geparkeerd. Het minst populair bleek alvast parking Scheurleg. Die bracht de hele zomer slechts 172 euro op. Momenteel wordt door de gemeente trouwens een nieuwe parkeerregeling uitgedokterd, die volgend jaar van kracht zal worden.

Tweede verblijver Albert Frère liet wijn veilen voor het goede doel

De Knokke-Heistse tweedeverblijver baron Albert Frère heeft een deeltje van zijn reusachtige collectie wijnen laten veilen voor het goede doel. Het bekende Londense veilinghuis Sotheby’s heeft zopas 484 kavels bordeaux en champagne uit de wijnkelder van de 83-jarige Frère verkocht. De veiling heeft 1,2 miljoen euro opgeleverd. Dat is iets meer dan verwacht. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting Charles-Albert Frère. Die werd genoemd naar de zoon van de miljardair die in 1999 bij een auto-ongeval om het leven kwam. Hij was pas 19. Om zijn herinnering levend te houden, richtte zijn familie een stichting op die zich inzet voor verwaarloosde en zwaar zieke kinderen. De stichting steunt onder meer een dagcentrum waar 40 autistische en mentaal gehandicapte kinderen tussen twee en zes jaar begeleid worden. Verder worden daklozen gesteund en betaalt de organisatie palliatieve zorg voor terminale kinderen.

Bijna 5 maanden rioleringswerken in de Piers de Raveschootlaan in Knokke-Dorp

Maandag wordt in het beginstuk van de Piers de Raveschootlaan in Knokke een tijdelijke bovengrondse drinkwaterleiding aangelegd. Vanaf dan is in het straatdeel tussen de Sebastiaan Nachtegaelestraat en de Pepersstraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Op 5 oktober starten vervolgens de werken aan de riolen. Gelijktijdig wordt dan ook een bovengrondse waterleiding aangelegd tot aan de kruising met de Boudewijnlaan. In de tweede helft van november wordt de bovengrondse leiding doorgetrokken tot aan het Verweeplein. Begin december begint ook daar het werk aan de riolen en wordt gestart met de vernieuwing van de nutsleidingen. De nodige omleidingen en parkeermaatregelen worden voorzien. Het einde van de werken mag rond half februari verwacht worden.

Knokke-Zoute and The Beaches of Agnès

At 81, filmmaker Agnès Varda has made a documentary about her own life – and in it beaches loom large. The Belgian-born artist, who now lives in California, has included the beaches of Knokke-le-Zoute and Zeebrugge. You can read more about it in today’s Guardian newspaper.

Rechter in Brugge werd gevraagd te oordelen in een zaak rond de Scoop in Knokke

In de badstad wil de vereniging van mede-eigenaars van residentie Grand Hotel dat de rechtbank in Brugge de Scoop in de Kongostraat in Knokke laat sluiten. Volgens de vereniging wordt het café uitgebaat als een dancing. Dat strookt niet met de stedenbouwkundige voorschriften. Ook wordt aangevoerd dat de zaak overlast veroorzaakt. De uitbater van de Scoop zegt echter met alle regels in orde te zijn. Vijf jaar geleden moest de zaak tijdelijk de deuren sluiten. Toen werd het café compleet in orde gesteld met de brandveiligheidswetgeving. Volgens de uitbater werd de campagne tegen zijn zaak gelanceerd door vastgoedmakelaars die appartementen willen bouwen op de plaats van de Beverly Screens bioscoop en de naastgelegen Scoop. De rechter in Brugge zal zich op 7 oktober uitspreken in deze zaak.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Massaal veel geboorten in Knokke-Heist in de afgelopen week. Daarover en ook info omtrent huwelijken en overlijdens vind je HIER.

Knokke-Heist werft aan: coördinator podiumkunsten B1-B3 (m/v)

Solliciteer voor 12 oktober via de website vacature.knokke-heist.be Trekt de wereld van theater, podium en muziek jou aan? Beschik jij over een ongelooflijk organisatietalent om een attractief jaarprogramma op poten te zetten? Dan heb je de nodige kwaliteiten om het team van het Cultuurcentrum Knokke-Heist te versterken! Klik hier voor meer inlichtingen.

Vroegere stamcafé van Leopold 3 in Knokke gaat tegen de vlakte

In Knokke wordt aan het Gemeenteplein momenteel Taverne De Kurkentrekker afgebroken. Het café sloot zo’n 5 jaar geleden de deuren. Lang voor het bekend stond onder z’n latere naam, was herberg De Noordduif het stamcafé van koning Leopold 3 als hij in de badstad golf kwam spelen. De toenmalige ex-koning (1901-1983) speelde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw regelmatig golf met een viertal Knokkenaars. Na de afbraak van de herberg die Leopold 3 frekwenteerde, volgt binnenkort ook de sloop van de villa die de koning in 1934 in het Zwin liet bouwen. De afbraak van de Kurkentrekker zorgt momenteel trouwens voor heel wat verkeershinder in de Sebastiaan Nachtegaelestraat. Zelfs de stadsbussen kunnen een drietal dagen niet aan hun gewone stopplaats in de straat halt houden. Dezelfde plaats trouwens, schreef wijlen André D’hont, waar destijds ook de stoomtram stopte..


Foto boven: Op de Tee van hole 1 van de Royal Zoute Golf Club. Van links naar recht: Theofiel Billiau, Camiel Sijs, Leopold III, Andre Maenhout, Jacques Debaets.

Wereldvredesvlam verhuist van Knokke naar Heist

Op vrijdag 9 oktober verhuist de 'Wereldvredesvlam' naar de gemeentelijke basisschool 'Het Anker' in Heist. Een jaar lang was de mijnwerkerslamp, met het vuur van het vredesmonument in Cadzand, in school De Vonk in Knokke. De vlam staat symbool voor het verlangen van ieder mens naar vrede. De leerlingen van de 3de graad uit beide scholen zullen elkaar ontmoeten op de speelplaats voor het doorgeven van het vredesvuur. Tevens volgt dan de uitwisseling van een zelfgemaakt Fairplay Charter. De vlam krijgt een plaatsje in de benedengang van de school, naast het bord met vredeswensen van de leerlingen. Op 27 november zet de Wereldvredesvlam zijn reis verder naar de gemeentelijke basisschool 'Het Klavertje' in Wenduine. Over heel de wereld doen 7 mijnwerkerslampen met een vredesvlam de ronde.

Britse illusionist Derren Brown is in Zeebrugge maar voorspelt Belgische Lotto niet

De wereldberoemde illusionist Derren Brown, die zopas in Groot-Brittannië de juiste lottocijfers voorspelde, is donderdagmorgen in Zeebrugge gearriveerd. Hij bevindt zich namelijk aan boord van het cruiseschip Aurora van P&O Cruises, dat even voor 7.30u afmeerde aan de Zweedse kaai in de voorhaven. Aan boord entertaint Brown de 1800 passagiers met z’n illusiekunsten. Hij slijt er ook pakken merchandising die hij meebracht. Dat hij in Zeebrugge de cijfers van de Belgisch Lotto gaat voorspellen lijkt echter onwaarschijnlijk. Derren Brown, bekend van TV-shows zoals Waking Dead, Trick or Treat en Mind Control, heeft ondertussen wel beloofd dat hij 5.000 pond gaat inzetten op één enkel roulette-vak in zijn laatste show van het seizoen. Hij hoopt hiermee 175.000 pond te gaan winnen. Toen bekend raakte dat Brown aan boord van de Aurora naar Zeebrugge zou varen werd door de Britten massaal geboekt voor de korte cruisevaart. De Aurora vertrekt donderdag om 15.30u weer met bestemming Le Havre.

Foto's:
1. Derren Brown (rechts) met pakken van z'n boeken onderweg naar de Aurora.
2. Britten boekten massaal voor de Darren Brown cruise naar Zeebrugge.
(foto's genomen door Derren Brown met z'n gsm)

Vakbond van overheidspersoneel wil graag over Competentiemanagement in Knokke-Heist horen

Voor een studienamiddag vrijdag in Brugge heeft een vakbond van overheidspersoneel Knokke-Heist als gastgemeente uitgenodigd. Dat komt omdat de Sociaal Economische Raad Vlaanderen het gemeentebestuur eerder in de top 8 had opgenomen van een overzicht van 101 goede praktijken rond competentiemanagement. Knokke-Heist werkt trouwens voor zijn personeelsbeleid al enkele jaren volgens dergelijke principes. Voor elke taak in het bestuur werd een lijst opgesteld van vaardigheden waarover iemand met die functie moet beschikken: een zogenaamd 'competentieprofiel'. De medewerkers worden hun hele loopbaan lang begeleid om te groeien in die competenties, en worden daar ook regelmatig op beoordeeld. Knokke-Heist blijkt trouwens een van de pioniers te zijn op het gebied van competentiemanagement bij openbare besturen.

23.9.09

Bijna 400 deelnemers aan de Scholenveldloop in Knokke-Heist

Woensdag hebben bijna 400 scholieren deelgenomen aan de scholenveldloop in de badstad. Die werd voor de 24ste keer georganiseerd door de Atletiekvereniging Knokke-Heist als hoogtepunt van de Vlaamse Veldloopweek. Op het Schuttersplein bij stadion Olivier hebben 242 leerlingen van het lager onderwijs en 132 van het secundair onderwijs verschillende afstanden gelopen. Ze waren verdeeld over 18 diverse reeksen. Het aantal deelnemers lag iets lager dan vorig jaar.


Jonge ontwerpster laat haar kleurrijke kledij zien in Knokke-Heist

Vrijdag en zaterdag laat een jonge Belgische ontwerpster voor het eerst haar creaties zien in Knokke-Heist. Charlotte Boute, is net afgestudeerd als handelsingenieur. Ze is er in geslaagd om haar passie voor India, stoffen en kleuren te combineren in een ontwerpcarrière. Onder de naam Manice heeft ze een collectie van kleurrijke avond- en cocktailkleedjes ontworpen. Die stelt ze dit weekend tentoon in het Stijgbeugelpad 6 in Knokke.


www.manice.be vrijdag 25 september (17:00 tot 21:00) en zaterdag 26 september (11:00 tot 19:00) Stijgbeugelpad 6, 8300 Knokke

Knokke-Heistenaars betalen opvallend weinig voor meterhuur bij Waterbedrijf

Uit een onderzoek van de consumentenorganisatie Test-Aankoop blijkt dat Knokke-Heistenaars weinig betalen voor de meterhuur bij het Gemeentelijk Waterbedrijf. Algemeen besluit van het onderzoek is, dat het leidingwater in ons land van goede kwaliteit is, maar dat de prijsverschillen soms flagrant zijn. De gemeenten met het duurste water in ons land is Kraainem, de goedkoopste is het Waalse Beloeil. Eveneens verbazingwekkend is het verschil in de vaste jaarlijkse kosten. Voor een abonnement bij de Antwerpse Waterwerken moet 62,50 euro betaald worden. In Knokke-Heist bedraagt de meterhuur slechts 6,84 euro. Dat is 9 keer minder.

Uittreksel model 2 uit strafregister niet meer direct afgeleverd bij Burgerzaken

Bij de dienst Burgerzaken in Knokke-Heist wordt het uittreksel model 2 uit het strafregister niet meer onmiddellijk afgeleverd. Dit document is specifiek voor personen die taken zullen verrichten waarbij ze in contact komen met minderjarigen. Volgens een nieuwe moet aan de afgifte van zo'n model 2 telkens een politieonderzoek voorafgaan. De politie moet nagaan of er tegen de aanvrager soms een gerechtelijk onderzoek loopt dat aanleiding zou kunnen geven tot een verbod om een activiteit met minderjarigen uit te oefenen. Zo kan men ook dergelijke personen preventief voor die sector uitsluiten. Het document kan men ook via e-loket aanvragen. Het gewone uittreksel model 1 uit het strafregister wordt trouwens nog steeds onmiddellijk afgeleverd.

WTC Strandjutters en de damescyclisten Passe-Vite organiseren 2de Véloparty

Je leest er meer over bij Activiteiten

Oorlogstuigen onschadelijk gemaakt in de Koningslaan in Knokke

Bij wegeniswerken in de Koningslaan in Knokke hebben werklui oorlogstuigen aangetroffen. De politie heeft intussen bevestigd dat ze een telefonische melding gekregen hebben omtrent één grote bom en twee kleinere. Het heeft uiteindelijk tot dinsdagmiddag geduurd voor de springtuigen werden onschadelijk gemaakt. De ontmijningsdienst Dovo was namelijk in de ochtend bezig met het tot ontploffing brengen van een bom op het strand van Blankenberge. In Knokke werden de springtuigen in de tussentijd met rode vlaggetjes aangemerkt. Huizen in de buurt werden niet ontruimd. Na de middag hebben leden van Dovo vervolgens het ontstekingsmechanisme verwijderd en de oorlogstuigen veilig gemaakt en afgevoerd.

Herstel rioolbreuk in drukke Elizabetlaan in Knokke

Komende maandag starten herstellingswerken aan een rioolbreuk in de Elizabetlaan ter hoogte van de Leopoldlaan in Knokke. De verkeershinder op deze drukke verkeersas zal zoveel mogelijk beperkt worden. Op het kruispunt in kwestie zal het verkeer kunnen blijven in beide richtingen rijden. De aannemer zal de klus in 5 dagen proberen te klaren, zodat in het weekend van 3 en 4 oktober de rijbaan opnieuw kan worden opengesteld.

22.9.09

Schipdonkkanaal te droog voor scheepvaart?

Dinsdag in de late namiddag hebben leden van de actiegroep ’t Groot Gedelf met een ludieke stunt aangetoond dat er te weinig water in het Schipdonkkanaal staat om het bevaarbaar te maken. Ze deden dat door met zo’n 10 leden van de groep door de waterloop te waden. Dat gebeurde ter hoogte van Strobrugge. Vanwege de droogte staat het kanaal al wekenlang op een enorm laag peil. De actie kaderde in de strijd tegen de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge.

Burgemeester Lippens is voorstander van een tweede kerncentrale in Borssele

Burgemeester Lippens heeft dinsdagavond meegedeeld dat Knokke-Heist geen bezwaar heeft tegen de mogelijke bouw van een tweede kerncentrale in het Zeeuwse Borssele, op zo’n 30 km van de badstad. De burgervader zegt onomwonden voorstander te zijn van kernenergie. Ook voor ons land zouden nieuwe veilige kerncentrales een goede zaak zijn. Volgens Lippens is het de enige manier om te vermijden dat we straks onze energie peperduur zullen moeten betalen aan Frankrijk en andere buurlanden. De Knokke-Heistse burgemeester stelt verder dat het met het radioactief afval zo’n vaart niet loopt. Alle nucleaire afval van de hele wereld in de voorbije 40 jaar zou volgens hem kunnen gestockeerd worden op een terrein zo groot als “het voetbalplein van FC Knokke”. Een veilige opslagruimte is trouwens in Borssele beschikbaar. Dat bevestigt het Zeeuwse energiebedrijf Delta dat in juni de procedure heeft opgestart voor een tweede centrale. Het radioactief afval van de gebruikte splijtstofelementen dat niet voor opwerking in het buitenland in aanmerking komt wordt namelijk opgeslagen in de Covra. Dat is een bunker bij de bestaande kerncentrale in Borssele. De buitenmuren van de bunker zijn bijna twee meter dik, om de buitenwereld af te schermen voor de straling van het afval dat binnenin wordt opgeslagen. De bunker is trouwens bestand tegen een vliegtuigcrash.

Experiment met sumwingvisserij lijkt te slagen

De Knokke-Heistse reder Urbain Wintein, voorzitter van de Rederscentrale, heeft een voorlopige evaluatie gemaakt van de omschakeling naar de visserij met ‘sumwings’. Dat is een zweefkor die amper de bodem raakt. ,,De resultaten zijn met een brandstofbesparing van zo’n 15 procent bevredigend. We zitten in een leerproces, maar er zijn hier zeker en vast meer serieuze kandidaten om ook over te schakelen’’, aldus Wintein. Bij de omgeschakelde Vlaamse bokkenvaartuigen Z 121, B 462 en 0 231 gaat men ervan uit dat de sumwingvisserij een blijver is. Kinderziekten, zoals het vollopen van de wingneuzen, zijn inmiddels hersteld.

Crevits belooft werk te maken van een aantal aanslepende investeringsdossiers in Zeebrugge

De Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Hilde Crevits zoekt een oplossing voor de 720 meter lange kaaimuur in de Zeebrugse achterhaven. Ze beloofde dat dinsdag tijdens een werkbezoek. De kaai van Toyota en ICO/Mosolf kan al 2 jaar niet gebruikt worden omdat voor het uitbaggeren van het dok nog steeds geen vergunning is afgeleverd. Ook in de voorhaven wachten andere Zeebrugse dossiers op een vergunning. Crevits pleit voor het aanstellen van een projectcoördinator. Verder is de minister bereid om met de twee andere administraties die verantwoordelijk zijn voor de vergunningen, rond de tafel te zitten. Het gaat met name om Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.

Bamboe om het geweld van de zee te keren?

Al eeuwen worden aan onze kust hardhouten palen en planken gebruikt bij de constructie van zeeweringen, strandhoofden en dijken. Om te vermijden dat op termijn daarvoor in de toekomst nog meer bomen uit hardhout moeten sneuvelen ondernemen onze noorderburen een experiment. De Nederlandse Rijkswaterstaat onderzoekt namelijk de mogelijkheid om bamboe te gebruiken voor de versterking van de dijken. Vooral met het oog op de stijging van de zeespiegel. Bamboe zou een goed alternatief kunnen zijn. Het groeit heel snel en de kwaliteit ervan is vergelijkbaar met hardhout. Bamboestammen groeien maximaal 1,2 meter per dag. Het duurt uiteindelijk niet meer dan vier jaar voordat de stam volledig is verhout.

'Vriendschap voor de Filippijnen' in Knokke-Heist organiseert fietstocht en BBQ

Je leest er meer over bij Activiteiten

De heemkring Heyst Leeft organiseert eerste quiz

Je leest er alles over bij Activiteiten

Zaterdag optreden Always Fallen etc. in Heistse Ravelingen

Je leest er meer over bij Activiteiten

Knokke-Heist prikt gaten in het Kustveiligheidsplan

Knokke-Heist heeft een reeks opmerkingen geformuleerd over het Kustveiligheidsplan, waarvan de inzageperiode (morgen) woensdag afloopt. Het is de Afdeling Kust van Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dat “het plan-milieueffectrapport liet opmaken” in de aanloop naar een Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. Volgens Knokke-Heist ontbreekt aan het plan-MER echter een grensoverschrijdend karakter. (1) Er wordt geen enkele link gemaakt met de kustveiligheidsmaatregelen in Frankrijk of Nederland. (2) Ook wordt er geen verband gelegd met enkele van de basisprojecten van 'Vlaamse Baaien 2100'. Dat is een initiatief van een groep privébedrijven, ingenieur- en expertbureaus en mariene aannemers. Die zijn door hun beroepsactiviteiten nauw betrokken zijn bij kustverdediging, milieu, urbanisatie en kustontwikkeling. (3) Een geïntegreerd kustveiligheidsplan is het volgens de badstad evenmin. Zo wordt geen rekening gehouden met de impact op de toeristische beleving van de zeedijk. In het plan-MER ontbreekt ook een duidelijke motivering waarom sommige secties van onze kust veilig beschouwd worden en andere als onveilig. Dit blijkt gebaseerd te zijn op een veiligheidstoetsing en een risicoberekening van het Waterkundig Laboratorium. Er wordt echter nergens gedefinieerd wat een hoog of laag risico betekent. In de zone Duinbergen bv. is enkel sectie 225 een aandachtszone wegens het vooruitspringen van de zee met een smaller strand als gevolg, dit terwijl de omliggende secties 224 en 226 zich, althans gedeeltelijk, in dezelfde situatie bevinden. Een storm zal toch niet stoppen aan een arbitrair gekozen sectiegrens. (4) Het plan-MER is ook weinig concreet. Men stelt hoeveel zand er in de verschillende alternatieven moet worden aangevoerd, maar over timing, planning en kostprijs wordt niet gerept. Bij de alternatieven met strandophoging en een hoog/laag muurtje op de zeedijk wordt geen rekening gehouden de afwatering van de dijk die namelijk richting strand afhelt. Ook is er geen motivatie voor het alternatief strandhoofden te ontwerpen voor een 50-jarige storm en niet voor een 1000-jarige storm.

Oefening

Ondertussen houden onze noorderburen de komende dagen een oefening rond de ergst denkbare overstroming. Achthonderd hulpverleners moeten op meer dan twintig locaties ingrijpen. Zij hebben onder meer zes helikopters, 24 vaartuigen en tientallen voertuigen tot hun beschikking.

Zeebrugge komt weer in beeld voor verdreven 'junglebewoners'

Dinsdag hebben de Franse autoriteiten het vluchtelingenkamp in Calais ontmanteld. Vorige week leefden in de zogeheten ‘jungle’ nog 800 illegalen die de oversteek naar Engeland wilden wagen. Bij de ontruiming van het kamp bleven nog zo’n 300 sans-papiers over; vooral jonge Afghanen. De rest van de illegalen verstopt zich elders in de buurt van Calais. Sommigen hebben verklaard dat ze de oversteek ook in andere havens zullen proberen. Daarbij komen Zeebrugge en Oostende weer in beeld. Dat zou niet de eerste keer zijn. Ondermeer moest de politie in Zeebrugge 6 jaar geleden ingrijpen tegen een 50-tal rondzwervende Afghanen nadat het kraakpand Noordzee was gesloopt. De voorbije jaren heeft de politie van Knokke-Heist eveneens herhaald illegalen moeten weghalen uit portieken van appartementsgebouwen en het natuurgebied Sashul.

21.9.09

Feest van de Vijftigjarigen in Heist/Duinbergen

Naar tweejaarlijkse gewoonte bereidt de heemkring "Heyst Leeft" zich andermaal voor op een "Feest van de 50-jarigen". Bestuurslid Dirk Valcke is er na maandenlang speurwerk in geslaagd een bijna volledige lijst samen te stellen van alle 50-jarigen uit Heist en Duinbergen die in de badstad naar school gingen of er zich kwamen vestigen. De bedoeling is om al die mensen en hun familie gezellig samen te brengen tijdens een feest in zaal Ravelingen. De heemkring, die in 1974 gesticht werd, startte enkele jaren geleden met het initiatief. De samenkomst van de 50-jarigen is telkens een groot succes. Mensen die mekaar bijna een heel leven uit het oog verloren zijn zien mekaar weer. Het eerstvolgende "Feest van de 50-jarigen" is gepland op zaterdag 17 oktober.

’50-jarigen’ die geen uitnodiging ontvingen kunnen contact opnemen met Dirk Valkce, Sint-Jozefstraat 77 Heist, 0472/844892 en e-mail dirk_valcke@skynet.be of Ronny Engelrelst 0497/145273 ronengelrelst@hotmail.com

Belgen gaan over de grens drinken en lopen tegen de lamp

De politie van Sluis heeft zopas de resultaten bekend gemaakt van een grote alcoholcontrole die in het weekend in het grensgebied werd gehouden. In totaal hadden 13 bestuurders teveel gedronken. Daarvan waren er liefst 9 Belgen! De chauffeurs kregen een proces-verbaal en een rijverbod. Eén bestuurder moest ook zijn rijbewijs inleveren. Verder werd ook één chauffeur tweemaal tegengehouden. De eerste keer was hij net niet aan de limiet. Toen hij een paar uur later weer moest blazen was de man ladderzat.

Retrospectieve tentoonstelling Venneman-Verlinden opende in Scharpoord

In het Cultuurcentrum Scharpoord werd zopas een retrospectieve tentoonstelling van het werk van Tony Venneman en Francis Verlinden geopend. Verlinden studeerde aan de kunstacademie in Brussel, maar woonde daarna ruim 30 jaar in Knokke-Heist, waar hij onder meer les gaf in het toenmalig Vrij Atelier. De kunstenaar, wiens werken vooral de vrouw als hoofdthema hebben, schildert tegenwoordig vanuit Retranchement. Tony Venneman kent iedereen in de badstad. Hij is niet alleen musicus, dirigent en acteur maar ook al 40 jaar een gewaardeerd kunstschilder. In die tijd evolueerde z’n werk van impressionisme naar wat men ‘magisch realisme’ noemt. De retrospectieve tentoonstelling kan men dagelijks van 10 tot 19u bezoeken in Scharpoord, en dat nog tot 4 oktober.

Zaterdag Belgische Supercup Basketbal in Knokke-Heist

Komende zaterdag wordt weer een baskethoogdag in Knokke-Heist. ’s Avonds (20.30u) krijgt namelijk de Belgische Supercup Basketbal z’n beslag in sporthal De Stormmeeuw. Uittredend landskampioen Charleroi neemt het dit keer op tegen verliezend bekerfinalist Luik. Voorafgaand aan deze wedstrijd spelen in 1ste Landelijke om 14 uur de plaatselijke Dames van BC Namedis Chape Knokke-Heist tegen Blati Sport Tisselt. Om 17 uur is het de beurt aan hun mannelijke collega's van the One om hun kunnen te demonstreren tegen BBC Ekeren.


Meer info en tickets: www.thebelgiansupercup.be

Brugse werd in Knokke-Heist verkozen tot Miss West-Vlaanderen

Tijdens nog maar een miss-verkiezing in het Casino Knokke is de 18-jarige Brugse Cilou Annys uit 19 kandidaten verkozen tot Miss West-Vlaanderen. Het was meteen haar eerste deelname aan een dergelijke wedstrijd. Die is trouwens een onderdeel van de Miss België verkiezing die in december wordt gehouden. Eerste eredame werd Chloé Evangelista uit Menen. De titel van tweede eredame was weggelegd voor de Loppemse Clea Vancauwenberghe.

Het Jeugdparlement begint aan nieuw werkjaar in Knokke-Heist

Voor het Jeugdparlement in Knokke-Heist gaat zaterdag het nieuwe werkjaar van start. Tot in mei volgend jaar zullen een groep 12- tot 16-jarigen om de 6 weken bijeen komen voor een gezellige babbel of een andere activiteit. Het Jeugdparlement volgt het jeugdbeleid in Knokke-Heist op de voet en maakt de hete hangijzers uit hun leeftijdsgroep bespreekbaar. De jongeren organiseren daarbij ook nog elk jaar een avontuurlijke survivaldag, een uitstap naar een pretpark, een gaming day en alcohol- en rookvrije jongerenfuiven. Wie ook z’n stem wil verheffen in het Jeugdparlement kan contact openemen via de Jeugdraad.

MiLo plant musicalproductie van "Het Uur Nul" in Knokke-Heist

Milo Productions, de musicalgroep uit Knokke-Heist, gaat na twee geslaagde musicalproducties een nieuwe uitdaging aan. De bedoeling is om ‘Het Uur Nul’, het welgekende jeugdboek van Dirk Bracke, om te toveren tot een musical. Hiervoor is men op zoek naar talentvolle jongeren en jongvolwassenen. Op 31 oktober wordt in dat verband in het Cultuurcentrum Scharpoord een grote auditiedag gehouden. De nieuwe musical zal in september van volgend jaar opgevoerd worden in de badstad.


Wie wil deelnemen, kan alle info vinden op de website www.miloproductions.be Daar kan men ten laatste tegen 25 oktober inschrijven voor de audities.

Bowlingclub 't Zwin BKRS uit Knokke-Heist aan de leiding

Bowlingclub 't Zwin BKRS uit Knokke-Heist staat na 3 wedstrijden aan de leiding in hun reeks: 3de National A. Hun leiderschap bleek zopas tijdens de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Die bracht hen naar Firtel Zulte, een ploeg waar ze het in het verleden dikwijls moeilijk tegen hadden. Er werd sterk gestart en op hoog niveau doorgespeeld. Dat resulteerde uiteindelijk in een 0-8 eindstand in het voordeel van Bowlingclub ’t Zwin, die aldus na drie wedstrijden in het nieuwe seizoen nog steeds geen puntenverlies heeft. Vrijdag nemen ze het om 20.30u in Blankenberge op tegen Ponderosa Ursel.

20.9.09

Winst voor FC Knokke en leider VVWestkapelle

Het zondagvoetbal resulteerde in overwinningen voor FC Knokke en VVWestkapelle, dat met een foutloos parcours aan de leiding staat. In Eerste Provinciale versloeg FC Knokke thuis de ploeg van Boezinge met 2-0. Knokke staat nu samen met Bredene op een gedeelde tweede plaats, met 10 punten. In Derde Provinciale B moest FC Heist met 3-2 het onderspit delven tegen Beernem. VVWestkapelle won met 0-1 van Veldegem. VVW staat met 12 punten aan de leiding in het klassement. FC Heist heeft 6 punten, goed voor een gedeelde 8ste plaats. Vierde Provinciale B tenslotte. De wedstrijd St Kruis-Moerkerke werd 1-0. En Lichtervelde veegde met 7-1 de vloer aan met Zeebrugge Zeehaven. Zeebrugge staat 7de met 4 punten en Moerkerke 10de met 3 punten.


Noliko Maaseik pakte de Volleybal Supercup in Knokke-Heist

Uittredend landskampioen en bekerwinnaar Noliko Maaseik heeft zondag in de Stormmeeuw in Knokke de Belgische Supercup Volleybal voor mannenteams in de wacht gesleept. De Limburgers versloegen de verliezende bekerfinalist VC Handelsgids Averbode met 3-0 (25-16, 27-25 en 25-17). Zoals blijkt uit de cijfers was Maaseik duidelijk te sterk voor de tegenstrever. Enkel in de tweede set had de Limburgse ploeg even problemen met Averbode, maar dat was vooral te wijten aan de eigen fouten. Voor Maaseik was het meteen al de elfde Supercup waar ze de hand wisten op te leggen.

Kraakpandbewoner betrapt op drankdiefstallen in Knokke

Een man die in een kraakpand in Oostende woont werd door de politie van Knokke-Heist in de kraag gegrepen. Het gaat om een 24-jarige Palestijn die flessen whisky en champagne gestolen had in Delhaize in Knokke. De man wordt verdacht van vier diefstallen tussen 7 en 19 september, waarbij er tientallen flessen verdwenen. Hij had een systeem uitgedokterd om de flessen buiten het warenhuis te smokkelen zonder dat men aan de kassa argwaan kreeg. Uiteindelijk kon de man toch betrapt worden. Hij moet nu voor onderzoeksrechter verschijnen.

Infoavond rond mogelijk tweede kerncentrale in Borssele

Het Nederlandse nutsbedrijf Delta heeft plannen om een tweede kerncentrale te bouwen in het Zeeuwse Borssele. Ook Knokke-Heist ligt binnen de zone met een straal van 30 km rond de site. Om het milieueffectenrapport op te maken, wordt ook de Belgische bevolking bij de plannen betrokken. Een informatievergadering wordt gehouden op maandag 28 september om 20 uur in de Leemweg 11 in Sint-Laureins. Info over de plannen vindt men op www.vrom.nl/nieuwekerncentrale.

Uitreiking Compostprijs in Knokke-Heist

Ter gelegenheid van de actie 'Juni Compostmaand' konden bezoekers van het containerpark op 13 juni deelnemen aan een wedstrijd. De Vlaamse Compostorganisatie zorgde voor de prijs: een Eliet NEO2 hakselaar, ter waarde van 665 EUR. Zopas mocht schepen Luc Lierman bij de compostdemonstratieruimte aan de Noordhinder de prijs uitreiken. Die werd in de wacht gesleept door Maurice Van Belleghem uit Westkapelle.

Activiteitenkalender van de Knokke-Heistse Gezinsbond voorgesteld

De afdelingen Knokke, Heist en Duinbergen van de Gezinsbond hebben zopas hun activiteitenkalender voorgesteld. Naast de wekelijkse badminton, het kleuterturnen, nordic-walking en de naaicursus zijn er ook vormende avonden, bloemschikken, een familiedag in het Zwin, sausen maken en nog veel meer. Op de vernieuwde website www.gezinsbondknokkeheist.be staat alle informatie, samen met de foto's van de voorbije activiteiten. Aan de start van het nieuwe werkjaar was ook een wedstrijd verbonden. De persoon die het juiste aantal gekleurde ballen in een zak kon raden won een abonnement voor de vormende activiteiten. Er werden 2 winnaars gelukkig gemaakt: de families Roels-Buyck en Maertens-Van Parys. Gezinsbond voorzitter Anne Bailyu overhandigde de prijs aan de winnaars.