24.1.09

Heraanleg Donaaspark Zeebrugge

Op maandag 9 februari wordt in Zeebrugge het voorontwerp voor de heraanleg van het Donaaspark voorgesteld. Dat gebeurt tijdens een inspraakvergadering in het gemeenschapshuis op de Markt. Via een rondschrijven werden de inwoners van Zeebrugge uitgenodig naar de vergadering. Bij de aanmaak van het voorontwerp werd volgens Stad Brugge rekening gehouden met de wensen van jongeren en buurtbewoners. De Brugse deelgemeente heeft al decennia lang dramatisch weinig voorzieningen voor de jongeren, zodat deze voor alles en nog wat moeten uitwijken naar Knokke-Heist en Blankenberge.


Vanaf zaterdag 31 januari stelt men het plan tentoon in de inkomhal van de Bibliotheek in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12, Zeebrugge, en dit van maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

23.1.09

Cafébazen akkoord met plastic Carnavalbekers

De cafébazen in Heist zijn schoorvoetend akkoord gegaan met het gebruik van plastic bierglazen tijdens de Carnavalviering. Dat bleek na een vergadering tussen gemeentemandatarissen, de politie en vertegenwoordigers van de Heistse herbergen. Dat het zolang geduurd heeft voor men met de cafébazen overleg pleegde heeft te maken met de gezamenlijke aankoop van de onbreekbare bierglazen. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems werd eerst onderzocht of men subsidie zou kunnen krijgen voor de bekers in kwestie. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom heeft het schepencollege vrijdagmorgen beslist om de bekers in het groot aan te kopen, en de helft van de kosten op zich nemen. Met de carnavalbekers gaat het om onbreekbare exemplaren, die kunnen hergebruikt worden en zelfs vaatwasmachinebestendig zijn, aldus nog Maxim Willems.

Knal! doet het voor 12 tot 16-jarigen

Knokke-Heist wil een samenwerkingsakkoord onderschrijven met de vzw Knal om heel specifiek initiatieven te ontwikkelen voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Het is een zogeheten ‘moeilijke’ en wispelturige leeftijdsgroep. Expliciet wil men dat de vzw allerlei initiatieven gaat organiseren en steunen voor de jongeren in kwestie. Daarna worden de verworven inzichten overgemaakt aan het gemeentebestuur. De vzw Knal! is trouwens gespecialiseerd in activiteiten en vorming voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar. Het is de leeftijdsgroep waarop allerlei gemeentelijke initiatieven het minst vat hebben. De samenwerking zal gecoördineerd worden vanuit de dienst Jeugdcultuur.

Meer begravingen in 2008

Vorig jaar werden op de begraafplaatsen in Knokke-Heist meer mensen begraven dat in 2007. Met 350 begravingen ligt het aantal 15 procent hoger. Het blijft zo dat bij zowat twee derde van de overledenen wordt gekozen voor crematie. Bij iets meer dan de helft van de crematies wordt de as verstrooid. Bij bij 20 % wordt die geplaatst in een nis. En bij ongeveer een kwart werd geopteerd voor de urnentuin. Waar werd gekozen voor een traditionele begraving, gebeurde dat voor 70 % in een grafkelder. Bij de rest werd het een zandgraf.

Loop van de Bevolking

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in de voorbije week vind je HIER.

Ter Linden raakt vol met grieppatiënten

De ziekenhuizen in ons land raken overbelast door de vele gevallen van griep en infecties van de luchtwegen. De vzw Gezondheidszorg Oostkust heeft in dat verband het aantal bedden dat in Knokke en Blankenberge beschikbaar is moeten meedelen aan Volksgezondheid. Dit om patiënten te kunnen doorsturen uit ziekenhuizen die de stroom zieken niet meer aankunnen. Volgens Luc Huyghe, hoofdgeneesheer in Ter Linden, is het nog wat vroeg om al te spreken van een echte griepepidemie. Om het grote aantal patiënten aan te kunnen worden echter wel andere niet dringende ingrepen uitgesteld. Hij sluit niet uit dat het ziekenhuis na het weekend compleet volzet zal zijn. Op dat moment moet Volksgezondheid het doorverwijzen van patiënten naar andere ziekenhuizen coördineren', aldus nog Dr.Huyghe.

Honderd jaar Sluise koopzondag in gevaar

In onze buurgemeente Sluis bedreigen twee wetsvoorstellen de traditionele koopzondagen. Onder druk van de fundamentalistisch bijbelvretende ChristenUnie stelt het Nederlandse kabinet voor dat burgers voortaan bezwaar kunnen maken tegen het besluit van een gemeenteraad om de winkels op zondag open te houden. Nog bedreigender is een voorstel van de partijen SP en SGP. Die willen dat gemeenten bewijzen dat ze recht hebben op extra koopzondagen. De minister van Economische Zaken zal vervolgens oordelen of ze gelijk hebben. In Sluis ziet met de koopzondagen als een verworven recht, bewijsbaar met de grote aantallen toeristen uit Knokke-Heist en omstreken die het grensstadje aandoen. Of men dat in Den Haag zo zal zien blijft echter de vraag. De zondagopenstelling in Sluis dateert van 1908.

Vossen met meer en vaker naar zee

Voedselschaarste drijft vossen in het poldergebied momenteel steeds vaker naar zee. Ze maken niet alleen de Baai van Heist onveilig voor de vogels. Ook in het Zeebrugse havengebied worden steeds meer vossen gesignaleerd. Volgens de Brugse schepen Bernard De Cuyper maken de dieren er “langs de waterlijn jacht op meeuwen”. Hij zegt “elke dag” gecontacteerd te worden over vossenschade. De Cuyper dringt er op aan dat ieder schadegeval gemeld wordt aan het betrokken gemeentebestuur. Zo wil men een overzicht krijgen van de omvang van de schade die de vossen aanrichten.

22.1.09

Nelly Dubois 105

In het rusthuis Lindenhove in Knokke-Heist heeft Nelly Dubois haar 105de verjaardag gevierd. Ze werd op 22 januari 1904 geboren in Doornik. Nelly Dubois is pas op 48-jarige leeftijd getrouwd, maar verloor vroeg haar man. Door contacten met een bevriende familie kwam ze uiteindelijk in een appartement in Knokke-Heist terecht. Na een val verbleef ze tijdelijk in een rusthuis in Brussel tot er zeven jaar geleden plaats voor haar was in de badstad. Toen Nelly 8 jaar oud was is ze zeer ziek geworden en lag een tijdje op sterven. Ze noemt het dan ook een mirakel dat ze nu haar 105de verjaardag mag vieren. Dat ze nog “fit en monter” is bewijst trouwens het feit dat ze vorige zomer nog naar een voorstelling van Cavalia trok.

Bouwgrond is beste vastgoed

Het Nieuwsblad pakte donderdag uit met een extra vastgoedbijlage. Daaruit blijkt dat in onze provincie de vraagprijs van huizen en appartementen blijft stijgen. Wat de appartementen betreft blijft de kust veruit het duurst. De gouden tijd is echter voorbij. De gemiddelde vraagprijs voor appartementen is het afgelopen jaar een pak minder snel gestegen. Een lapje grond op een geschikte plaats aan de kust is echter goud waard. Bouwgrond is nergens in Vlaanderen duurder dan in Knokke-Heist. De verwachting is dat grondschaarste de prijs ook de komende tijd hoog zal houden. De duurste gemeenten qua woningen, villa’s, appartementen en bouwgrond in onze provincie zijn: Knokke-Heist, Damme en Koksijde.

Unifeeder start extra Baltische dienst

De Deense rederij Unifeeder begint een nieuwe feederdienst tussen Zeebrugge, Rotterdam, Tallinn en Sint-Petersburg. Daarvoor hoeft de rederij geen eigen schepen in te zetten: er wordt immers ruimte gekocht op de Northern Baltic Express Service (NBX) die APL vorig jaar in februari is begonnen. De eerste afvaart van Unifeeders extra Baltische dienst vindt op 30 januari uit Rotterdam plaats met de Langeness. De lijndienst doet elke vrijdag Rotterdam aan en elke zaterdag Zeebrugge. De NBX arriveert elke donderdag in Tallinn en elke zaterdag in Sint-Petersburg.

Sincfala tijdelijk dicht

Vanaf nu tot vrijdag 27 maart houdt het Heistse Museum Sincfala de deuren dicht. Dat heeft te maken met de hinder bij de installatie van een lift in het geklasseerde gebouw uit 1899. De lift moet de toegankelijkheid verbeteren voor rolstoelgebruikers en mensen die minder goed te been zijn. Tijden het grootste deel van de werkzaamheden blijven de medewerkers op post. De werken kosten in totaal 380.000 euro. Vanaf de start van het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist op zaterdag 28 maart zal het museum weer gewoon toegankelijk zijn. De nieuwe lift zal op Erfgoeddag, 26 april, officieel worden in gebruik genomen.


Tijdens de werken zullen de al langer geplande activiteiten in het nieuwe museumgedeelte gewoon plaatsvinden. Het gaat om de lezing Tom Piceu (zondag 12 februari om 10 uur), de boekvoorstelling Jacques Larbouillat (zondag 1 maart) en drie lerarendagen (woensdag 4, zaterdag 7 en zondag 15 maart).

Rioolbreuk Canadasquare

Aan de westkant van de Canadasquare in Knokke heeft de technische dienst een rioolbreuk ontdekt. Over een lengte van 4 meter is de rioolbuis gebroken en op een aantal plaatsen is een doorboring van de pvc-buizen vastgesteld. Verder werd in de riolering ook vloeibare beton aangetroffen. Momenteel wordt de beschadiging onderzocht en nagegaan wie verantwoordelijk is. Het riool moet in elk geval onder het voetpad over een afstand van zo’n 30 meter hersteld worden.

Zeebrugge pareert Gazprom

Dit jaar nog worden in Zeebrugge maatregelen genomen om “onze contreien” minder afhankelijk te maken van het gas van Vladimir Poetin. Dat deelde Nicolas Savereys van de rederij Exmar mee op de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havensector. Er komt een uitbreiding van de gasinstallaties in onze kusthaven en Fluxys zal een nieuwe aanlegsteiger bouwen tussen de huidige LNG-terminal en het Sterneiland. Die steiger zal kunnen gebruikt worden door LNG-schepen die beschikken over een vergassingsinstallatie. Exmar zal de schepen leveren voor de aanvoer van het gas. Het zou aanvankelijk gaan om één aanloop per week in Zeebrugge. Met de nieuwe plannen is een investering gemoeid van 125 miljoen euro.

21.1.09

Visserijboodschap Kris Peeters

In zijn nieuwjaarsboodschap aan de visserijsector heeft minister-president Kris Peeters woensdag zijn hoop uitgesproken voor een beter vangstjaar. Dat zou mogelijk worden door lagere brandstofprijzen en de betere quota die werden afgesproken. Ander pluspunt is het feit dat de Europese Commissie het Belgisch Operationeel Programma in het kader van het Europese Visserijfonds heeft goedgekeurd. Er komt in totaal 52,5 miljoen euro ter beschikking van de sector. Dit houdt in dat er concrete investeringen en projecten ingediend kunnen worden. Verder werkt de regering ook aan een vlootaanpassingsregeling met 60% overheidstussenkomst bij investeringen. Tenslotte riep Peeters de reders op om het brandstofverbruik terug te dringen en beetje bij beetje over te schakelen naar meer milieuvriendelijke vistechnieken.

Sport wordt grensoverschrijdend gestimuleerd

De vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist en de Stichting Zwinstedenloop hebben besloten om de handen in elkaar te slaan. Vanaf dit jaar zal de Internationale Rabobank Zwinstedenloop namelijk deel uitmaken van het sportstimuleringsproject 'Knokke-Heist, een zee van sport'. Vrijdag wordt in dat verband een overeenkomst ondertekend. Na de Zwintriathlon, waarvan het zwemmen doorgaat in Sluis en de Zwemloop van Sluis, wordt de Zwinstedenloop meteen het 3de groot sportevenement waarbij er over de grenzen heen wordt samen gewerkt tussen de twee buurgemeenten.

Vlaanderen is groter geworden

Volgens het kabinet van Vlaams minister Dirk Van Mechelen is Vlaanderen 7500 hectare groter dan vroeger. In Zeebrugge is sedert de vorige meting een klein stukje zee land geworden. Maar de belangrijkste reden voor de groei van ons land is het gebruik van meer verfijnde technieken voor het omzetten van oppervlaktemetingen in hectaren. Het ziet er echter naar uit dat Vlaanderen de komende jaren écht een flink stuk groter zal worden vanwege de verzanding voor de kust van Knokke-Heist.

Speelpleinwerking ook in kortere vakanties

Knokke-Heist gaat ook tijdens de kortere vakanties speelpleinwerking voorzien. Dat gebeurt op vraag van de Vaste Commissie van Toezicht. Het is namelijk belangrijk dat de jeugd ook in de kortere vakanties op een zinvolle manier haar vrije tijd kan invullen. Dat zal gebeuren op de locaties ’t Ravotje en De Blekker in Knokke. Verder in Westkapelle in de Vrije Basisschool Westkapelle, Het Pimpampoentje en in de zomer de sportcomplexen. In Heist is het jeugdcentrum De Korenbloem de locatie van de speelpleinwerking.

Stroomgeul voor Heist zo goed als dichtgeslibd

Het verzanden van de stroomgeul tussen de zandbank voor Heist en het eigenlijke strand gaat steeds sneller. Uit een reeks recente foto’s genomen door Daniël Serie blijkt dat van een duidelijke afscheiding tussen de zandbank en het strand in Heist West nauwelijks nog sprake is. De geul is steeds meer aan het verzanden tot een slibstrand. Het Heistse strand is inmiddels ook reeds tot voorbij de Resolutgolfbreker gegroeid. Iemand die in de vroegere stroomgeul staat krijgt momenteel nauwelijks nog de voeten nat. Voor het snelle dichtslibben had ook provincieraadslid Hugo De Plecker eerder al gewaarschuwd. "Als er nu niet gebaggerd wordt aan de oostkant van de zandbank zal het fenomeen zich binnen de kortste keren uitbreiden tot voor Duinbergen', aldus nog De Plecker.

Enquête kinderopvang

De dienst Jeugdcultuur in Knokke-Heist verspreidt momenteel een enquête voor alle ouders met kinderen tot 12 jaar. De formulieren werden bedeeld via de bassischolen of per post. Het is een onderzoek naar de noden aan buitenschoolse, occasionele en flexibele opvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang zal aan de hand van de resultaten nagaan welke knelpunten nog moeten een oplossing krijgen. Ten einde de ouders aan te sporen om de enquête in te vullen, zullen onder de deelnemer 5 waardebonnen van 30 euro worden uitgeloot voor een vakantiestage. De enquête kan tot eind deze maand ook digitaal worden ingevuld via de website: www.jeugdknokke-heist.be.

VN-commandorol voor fregat Leopold I

Het Zeebrugse fregat Leopold I zal binnenkort een belangrijke rol spelen voor de kust van Libanon. Ons land zal namelijk het commando van de maritieme task force van de Verenigde Naties op zich nemen. De Leopold I zal op 16 februari uit onze kusthaven afvaren naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Aan boord 144 bemanningsleden waaronder een internationale staf van 23 officieren en onderofficieren. Op het schip wordt het commando waargenomen door Fregatkapitein Stafbrevethouder Jean-Marc Claus. De missie voor de kust van Libonan gaat op 1 maart van start en zal 3 maanden duren.

20.1.09

Franse overvaller van bejaarde vrouwen gaf verstek

Een Fransman die voor de rechter moest verschijnen wegens diefstallen met geweld op bejaarde vrouwen in Knokke-Heist en Kortrijk heeft verstek gegeven. Uit de debatten bleek dat de 46-jarige man vooral belust was op juwelen, sieraden en andere dure materialen. Hij werd als enige van een groep van drie overvallers in de kraag gegrepen toen hij ruim 5 jaar geleden een wagen en een ring ter waarde van 5.000 euro had gestolen. Tot op vandaag blijft hij alles ontkennen. De man werd 11 jaar geleden in Leuven ook al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Ontvoerde stichter voormalige Schotlandferry vrijgelaten

De gekidnapte Griekse stichter van de rederij “Superfast Ferries” Pericles Panagopoulos is vandaag vrijgelaten door z’n ontvoerders. Het veerbedrijf van de 74 jarige reder verzorgde 6 jaar lang de verbinding tussen Zeebrugge en de Oost-Schotse haven Rosyth. Superfast zette midden september een punt achter de veerlijn, die in mei echter wordt heropend door Norfolkline Shipping. De familie van de ontvoerde reder heeft zo’n 30 miljoen euro betaald voor de vrijlating van Panagopoulos. De reder was een week geleden onder bedreiging van een pistool gekidnapt in een van de residentiële voorsteden van Athene.

Prijs voor Knokke-Heistse stier

Op de Witblauwprijskamp van Agriflanders heeft een stier uit Knokke-Heist andermaal van zich laten spreken. Aan de zesde editie van deze wedstrijd werd deelgenomen door een 80-tal dieren. Voor het eerst werd ook een prijskamp voor stieren georganiseerd. In de reeks oudere stieren legde ‘Bambino van de IJzer’ beslag op de eerste plaats. Deze 1.063 kg wegende stier werd geboren op het bedrijf van Hans Vermote in Pollinkhove. Het mooi ontwikkelde dier is reeds geruime tijd mede-eigendom van Geert Bulcke uit Knokke-Heist.

Uitbreiding Zwin ‘goedgekeurd’

Het milieu-effectenrapport van de De Vlaamse en Nederlandse overheid voor een duurzaam behoud en een uitbreiding van het Zwin is zopas goedgekeurd. Dat gebeurde na het inwinnen van allerlei adviezen en het houden van ‘zogezegde’ inspraakmomenten. De onvrede bij de gedupeerden in de Knokse polder blijft echter. De Internationale Zwincommissie wil de verzanding tegengaan door het vergroten van de komberging. Daarnaast wordt het Zwin uitgebreid in de Willem-Leopoldpolder. Verder behoren ook het verleggen van een deltadijk, het aanpassen van de Zwingeul en de aanleg van een overstromingsgebied tot de mogelijkheden. Zonder het nemen van maatregelen zou het Zwin volgens deskundigen op termijn worden afgesnoerd en worden omgevormd tot duinen met rietvelden en wilgenstruwelen. Hoofdreden voor de uitbreiding van het Zwin is echter het vinden van natuurcompensatie voor het verdiepen van de Schelde naar Antwerpen.


Een 'niet-technische samenvatting' (67 blz.) is te downloaden via: http://www.mervlaanderen.be/uploads/merntech578.pdf.

In de Ramskapellestraat wordt verdergewerkt

Sinds maandag worden weer riolen aangelegd in de Ramskapellestraat. De komende paar weken is het straatdeel tussen Aaishove en huisnummer 92 aan de beurt. Een aangepaste ontsluiting is ondertussen in voege. Daarna wordt een voorlopige doorgang gemaakt vanaf Aaishove richting Heistlaan zuid. Tegelijk worden de parkings en het trottoir aangelegd bij De Kruier. Vervolgens is de kasseiverharding tot aan de Jonckheerestraat aan de beurt. Dit werk zal duren tot circa eind februari. De nieuwe verharding dient ten minste 3 weken te rusten vooraleer verkeer mogelijk is op de nieuwe kasseiweg. Daarna komen de trottoirs en parkeerstroken aan de beurt tussen De Kruier en Aaishove. Na de aanleg van deze parkeerstroken wordt dan de rijbaan aangepakt tussen huisnr. 101 en Aaishove. De planning kan evenwel nog wijzigingen ondergaan door de weersomstandigheden.

Parkeerverbod Natiënlaan ter hoogte van Colruyt?

Er komt langs de Natiënlaan heel waarschijnlijk een parkeerverbod ter hoogte van Colruyt. Chauffeurs die vanuit de parking van het vernieuwde warenhuis de Natiënlaan oprijden, hebben momenteel door geparkeerde auto's moeilijk zicht op het verkeer. Deze gevaarlijke situatie werd in de Verkeerscommissie besproken. De Lokale Politie zal nu aan het Vlaams Gewest voorstellen om op de plaats in kwestie parkeerverbod in te voeren. Dat zou visueel worden aangeduid door middel van gearceerde vlakken. Een identieke verkeersmaatregel werd enkele jaren geleden al uitgevoerd aan de overkant bij de vestiging van Hubo.

Bedreigen drugkoeriers chauffeurs in Zeebrugge?

Een Britse vrachtchauffeur zegt dat hij in Zeebrugge voor het inschepen aan boord van een ferry bedreigd werd door drugkoeriers. Voor de rechtbank in Liverpool verklaarde de 44-jarige man, dat drugdealers hem bij de ferryterminal verplicht hadden een half uur uit de buurt van z’n vrachtwagen te blijven. Volgens de chauffeur hebben de trafikanten toen heroïne ter waarde van bijna 2 miljoen euro tussen z’n lading van Belgisch bier verstopt. Ondanks het feit dat het verhaal volgens de rechter geloofwaardig was, werd de man toch veroordeeld tot 9 jaar opsluiting.

Noodoverlaat voor Knoks rioolstelsel

Het rioleringsstelsel in de deelgemeente Knokke is de voorbije jaren zo goed als compleet vernieuwd. Het wordt nu de komende maanden nog voorzien van een ‘noodoverlaat’. Dat gebeurt achter de campings ter hoogte van de Isabellavaart. Deze waterbouwkundige constructie zal bestaan uit een bergingsbekken met een capaciteit van 2500 kubieke meter. Daarnaast komen er ook twee vijzelgemalen. De werken zijn ten last van Aquafin. Ze zullen bijna 2 miljoen euro kosten en moeten tegen pasen volgend jaar klaar zijn.

19.1.09

Topnotaris veroordeeld

De rechtbank heeft de 70-jarige voormalige topnotaris Johan Lahaye veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor misbruik van vertrouwen en oplichting. De man pompte het geld van zijn cliënten in zijn eigen mislukkende vastgoedprojecten. Zijn grootste debacle was het Co-center in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Het project flopte en ruim vijftig cliënten van de notaris zagen samen meer dan tien miljoen euro in rook opgaan. Veel heeft de voormalige topnotaris niet overgehouden aan zijn megalomane projecten. Het gerecht legde beslag op al zijn eigendommen. Om de enorme put te dempen werd het Co-center verkocht aan een vastkantoor in Knokke-Heist. Echter zwaar onder de prijs waardoor de opbrengst lang niet zal volstaan om zijn slachtoffers te vergoeden.

Reddingsplan voor onze kust

Een nieuw reddingsplan moet onze kust van Knokke-Heist tot De Panne in de toekomst beschermen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering. Volgend jaar moet het in werking treden. Volgens een studiegroep van de Verenigde Naties zal het zeeniveau tegen eind deze eeuw tot 80 centimeter hoger liggen. Niet alleen het niveau van het zeewater zal stijgen, ook de golven worden hoger en de stormen worden zwaarder. Bij storm kunnen aan onze kust dan hier en daar hoge golven tot in de polder doordringen. Het reddingsplan moet dat voorkomen. In de badplaatsen zal vooral strandophoging centraal staan. In de havens zullen waar nodig beschermingsmuren gebouwd worden.

Kiwanis schenkt 2500 euro aan Mama's voor Kinderen

Kiwanis Knokke-Zoute heeft 2.500 euro geschonken aan het initiatief ‘Mama’s voor Kinderen’. Dat werd mogelijk dankzij de geslaagde zalmverkoop door de serviceclub in de voorbije eindejaarsperiode. Jonge gezinnen die het moeilijk hebben, en elders voor steun uit de boot vallen, krijgen bij ‘Mama’s voor Kinderen’ discrete hulp voor hun specifieke noden. Het initiatief is de voorbije jaren een belangrijke schakel geworden binnen de Welzijnsverschaffing in de badstad. Dit jaar wordt het accent vooral gelegd op de gezondheissituatie van de beoogde doelgroep. Derhalve is ook de bijdrage van Kiwanis en andere organisaties van groot belang. ‘Mama’s voor kinderen’ bevindt zich vooraan de Lippenslaan, ter hoogte van de parking van het Margaretacentrum.

Alternatieve theorie over het ontstaan van ons heelal

In de voetsporen van giganten zoals Albert Einstein en Stephen Hawking, en de bedenkers van de string-theorie, heeft ook een Belg inmiddels een alternatieve theorie ontwikkeld over het ontstaan van ons heelal. Het gaat om Fons Wils. Deze wetenschapper is tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk elegante en wetenschappelijk verantwoorde antwoorden te geven zijn op onze bestaansvragen. Hij komt dit dinsdagavond uit de doeken doen in Scharpoord.

Dinsdag 20 januari 2009 19.30 - 22 uur 10 EUR (9 EUR met uitpas)Inschrijvingen en inlichtingen: tel. 050 630 420 - roer@knokke-heist.be - www.roer.be

Meer informatie over het ontstaan van het heelal volgens Wils:
http://users.poink.be/ontheoriginnl/
http://www.polilogues.com/categories/fons_wils.html

Voetbal in de Regio

Enkel voor VVWestkapelle is het in onze regio een goeie voetbalzondag geworden. In Eerste Provinciale moest FC Knokke het op verplaatsing opnemen tegen Blankenberge. Het werd een afgang met als eindcijfers 2-0. FC Knokke staat nu elfde met 20 punten. In Derde Provinciale was er het plaatselijk derby tussen Westkapelle en Heist. Bij de seizoenstart won VVW de heenmacht in Heist met het kleinste verschil. Nu gebeurde dat in de Molenhoek overtuigend met 2-0. VVW blijft op de tweede plaats in het klassement met 39 punten. Heist zakt naar een vijfde positie met 33 punten. Vierde Provinciale dan: Moerkerke verloor thuis met 1-7 van Zwevezele. Het laag geklasseerde St.Kruis speelde 1-1 gelijk tegen middenmoter Zeebrugge Zeehaven. Zeebrugge staat 6de in het klassement met 23 punten. Moerkerke is 7de met 21 punten.

18.1.09

96-jaar oude vrouw overvallen in villa nabij Ter Linden

In een villa in de Meidoornlaan in Knokke is zaterdagavond een 96-jarige vrouw en haar bediende overvallen. Twee daders met bivakmutsen en handschoenen waren de woning in de rustige wijk achter het Ter Linden Ziekenhuis binnendrongen via de garage. De bediende werd bij de keel gegrepen en verplicht om vragen te beantwoorden in het Engels. De bejaarde bewoonster werd aan handen en voeten gekneveld. Ze kreeg een sjaal over de mond en werd samen met haar hondje in het toilet opgesloten. Terwijl de bediende in bedwang werd gehouden, doorzochten de overvallers alle kasten. Ze gingen tenslotte aan de haal met juwelen. Hoeveel de buit bedraagt is nog onbekend. Van de overvallers ontbreekt voorlopig elk spoor. Mogelijk praten de daders Bulgaars of een andere Slavische taal.

Grote sociale woningen voor vreemdelingen?

Zaterdag hebben militanten en mandatarissen van het Vlaams Belang actie gevoerd in de Heistse nieuwbouwwijk Heulebrug. Daarbij stelde men het sociaal woningbeleid in de badstad aan de kaak. Symbolisch werden zes nieuwe sociale huizen in de Breed Veertien gekraakt. Deze woningen tellen elk vier slaapkamers. Het Vlaams Belang voert aan dat daarmee voorbijgegaan wordt aan de noden van het doorsnee Vlaamse gezin met twee kinderen. De partij vreest dat deze sociale wonen op het lijf geschreven zijn van de grote gezinnen van nieuwkomers, en dat ten nadele van het eigen volk in Knokke-Heist.