11.8.07

Overwinning voor Lombaerts ploeg

Zenit Sint-Petersburg, waar stadsgenoot Nicolas Lombaerts speelt, realiseerde zaterdag thuis een 3-1 overwinning tegen Luch Vladivistok, een laagvlieger. De afgelopen drie speelrondes wist Zenit geen overwinning te behalen. Een kwartier voor tijd was de stand nog 1-1. Goals van Zyrianov (’78) en Arshavin (’84) brachten verlichting. Lombaerts was de hele wedstrijd in actie, maar stond niet bijzonder onder druk gezien Luch erg defensief speelde. Bij Zenit, dat in de beker midweeks met 9-3 uithaalde tegen Dinamo Moskou, ontbrak de geblesseerde Fernando Ricksen. Lombaerts staat nu met zijn ploeg op een tweede plek in de Russische competitie, met 34 punten uit twintig duels. Spartak Moskou is koploper. De hoofdstedelingen verzamelden tot dusver 39 punten in eveneens 20 wedstrijden. Inmiddels stijg de populariteit van Lombaerts. Als nieuwe speler moest hij na de overwinning volgens СпортРепорт heel wat fans tevreden stellen met een handtekening.

Massale deelname strandloop Heist

Vrijdagavond werd vanaf het strand bij het Heldenplein in Heist de traditionele GB Strandloop gehouden. Het was de tweede strandloop van de zomer in de badstad. De deelnemers kregen andermaal de keuze tussen een afstand van 5 of 10 km. Zoals de Sportdienst had gehoopt werd inderdaad massaal deelgenomen. In totaal telde men 1179 deelnemers. Wegens technische problemen bij de gemeente wordt de officiële en volledige uitslag pas vanaf woensdag 15 augustus verwacht!

Plannen gasleiding Noorwegen-Zeebrugge ter inzage

Ook in Knokke-Heist liggen de plannen ter inzage omtrent de aanlanding van een nieuwe onderzeese aardgasleiding in Zeebrugge. Tussen het Noorse Kollsnes en onze kusthaven plant het Noorse staatsbedrijf Statoil een bijkomend aardgastoevoer, waarbij ook de bestaande terminal (van Statoil) in Dudzele moet uitgebreid. Dat is noodzakelijk om de bevoorrading van de Europese markt te blijven garanderen, zeker in de huidige periode van labiele verhoudingen met andere internationale gasleveranciers.

Het zgn. on-shoregedeelte (dus de verbinding overland) op Brugs grondgebied kan verlopen via 3 mogelijke tracés. Het kortste, 10 km, zou lopen door het natuurgebied De Fonteintjes, ten zuiden van Zwankendamme en dan dwars de haven door. Een tweede mogelijkheid is 4 km langer. Eveneens door de Fonteintjes, dan richting zuiden en westelijk van de N31, om ter hoogte van Zuienkerke naar het oosten af te buigen en de zuidrand van het havengebied te volgen. De derde mogelijkheid, zo’n 20 km, is een variante van de tweede, maar langs het zuiden van Dudzele.

Bij een dergelijke aanleg is een MER (milieueffectenrapport) en een veiligheidsrapportage verplicht. Ter voorbereiding hiervan ligt alvast tot en met vrijdag 24 augustus een kennisgevingsdossier ter inzage bij de gemeentebesturen in de omgeving.

In Knokke-Heist kan men voor inzage en reacties terecht bij de Milieudienst, stadhuis Knokke,
tel. 050 630 185, e-mail http://webemail.telenet.be/cgi-bin/compose.exe?id=01b62079ffcb981522e859b07dcdda23381&new=&xsl=compose.xsl&to=milieu@knokke-heist.be.

Sincfala verbetert zijn toegankelijkheid

Vanaf het voorjaar van 2009 zullen ook minder mobiele mensen het hele oud schoolgebouw, dat het verhaal brengt van het leven van de Heistse vissersfamilies aan boord en aan wal, kunnen bezoeken. De toegankelijkheid van Sincfala wordt namelijk fors verbeterd.


De Vlaamse overheid kende eind 2006 aan de gemeente Knokke-Heist in het kader van het Kustactieplan III (2006 - 2009) een subsidie van 222 726 EUR toe voor het verbeteren van de toegankelijkheid van Sincfala, Museum van de Zwinstreek. In deze werkzaamheden zijn de bouw van een lift in het oud schoolgebouw en een nieuwe centrale balie en ontvangstruimte voorzien. Monumenten en Landschappen stemde intussen in met het plan om de lift niet alleen tot aan de eerste, maar ook de zolderverdieping te laten lopen.

Er werd ook een nieuwe timing opgesteld voor de realisatie van het project. Er dient nog overleg gepleegd met de dienst Monumenten en Landschappen (het oud schoolgebouw is een beschermd monument). Tijdens de zomermaanden kan niet gewerkt worden op de museumsite, om het museum tijdens de belangrijkste maanden van het jaar niet in een werf te veranderen! Daarom vroeg het gemeentebestuur aan de Vlaamse minister van toerisme, die bevoegd is voor dit dossier, een verlenging van de realisatieduur. De minister ging akkoord met de opening van de verbeteringen aan het museum tegen het voorjaar van 2009.

10.8.07

Shopping Nocturne

Vrijdagmiddag werd in Knokke het project "Shopping Nocturne" voorgesteld. Het gaat om een initiatief van de kersverse Raad voor Lokale Economie. Daarbij zullen op donderdag 23 augustus de handelszaken in heel Knokke-Heist open zijn tot 22 uur. De badstad telt ruim 2000 winkels wat natuurlijk garant staat voor een enorm aanbod. De keuze viel op een avond van het Vuurwerkfestival waarop Spanje aan de beurt is. De bedoeling is om zo de vuurwerkkijkers wat vroeger naar de gemeente te lokken. De nocturne zal daarom ook al worden aangekondigd op het vuurwerkspektakel van dinsdag 21 augustus. Bij het vallen van de duisternis heeft shoppen een eigen specifiek karakter en wordt winkelen een beleving. De organisatoren stellen dat het zeker niet de bedoeling is om er een nep-braderie van te maken. De winkels blijven gewoon open zoals gedurende de dag en bedienen de klanten op hun wenken, dit zonder aanvullende activiteiten. Vanaf vandaag worden affiches en flyers bedeeld om het evenement te promoten. Het zal afhangen van het succes van het experiment of zo’n nocturne voor herhaling vatbaar is.

"Shark Alliance" kwaad over aanlanding reuzenhaai

Na het aan land brengen van een reuzenhaai (cetorhinus maximus) in Zeebrugge heeft de "Shark Alliance" opgeroepen tot beter onderricht van de vissers en het strikter toepassen van de wetgeving bij het vangen van beschermde diersoorten. Sonja Fordham, beleidsdirecteur van de Shark Alliance, was in Zeebrugge aanwezig toen de twee ton wegende vrouwelijke reuzenhaai werd binnengebracht door de Zeebrugge 18 Soetkin. Met een vertraging van 7 jaar wil de Europese Unie nu in 2008 een nieuw set maatregelen nemen om haaien in Europese wateren beter te beschermen. Eén van de beslissingen omvat een scholingsinitiatief om zeker te stellen dat vissers zeer goed vertrouwd zijn met de geldende beperkingen op het vissen op haaien. De "Shark Alliance" vraagt zich ook af waar de gigantische lever van de reuzenhaai inmiddels gebleven is. Het is een van de meest waardevolle delen van de haai. Verder wil de Haaienalliantie niet dat het ooit nog tot een vertoon komt zoals afgelopen dinsdag in Zeebrugge. Vissers MOETEN in de toekomst reuzenhaaien zoveel mogelijk vermijden en als er per ongeluk een exemplaar in de netten raakt dan moet er alles aan gedaan worden om het dier zo voorzichtig mogelijk terug vrij te laten. Het aan land brengen van een gevangen reuzenhaai uit winstbejag of als publiciteitsstunt moet onmogelijk gemaakt worden.

Heraanleg tweede helft Onderwijsstraat

In Heist wordt vanaf 20 augustus de tweede helft van de Onderwijsstraat gerenoveerd. Het betreft het deel tussen de Badersstraat en de Knokkestraat. Eerst worden de trottoirs aangepakt. Ook hier komt een nieuwe waterleiding en worden de andere nutsleidingen aangepast. In de tweede helft van september wordt vervolgens de rijweg opgebroken voor het leggen van een nieuwe riolering. Eind november moeten de werkzaamheden rond zijn.

Natuurreservaat ‘De Kleiputten van Heist’wordt uitgebreid

Vlaams minister voor leefmilieu en natuur Hilde Crevits heeft de uitbreiding van het Vlaams natuurreservaat ‘De Kleiputten van Heist’ goedgekeurd. De totale oppervlakte wordt daardoor met 8,5 hectare uitgebreid van 13,5 hectare tot 22 hectare. De minister wil zachte recreatie volop stimuleren, onder meer met de aanleg van een natuurgericht wandelpark. De wandelaar krijgt via een observatiewand een kijk op de laag gelegen weilanden en kan zo volop genieten van de aanwezige natuurwaarden.

Het gebied waarmee het natuurreservaat nu werd uitgebreid, bestaat voornamelijk uit lage, vochtige weiden. Die zijn erg belangrijk voor de typische vogel- en plantensoorten die aan de kust talrijk aanwezig zijn. Uit de ondiepe veenlagen kwelt het zilte grondwater op in de laaggelegen weiden. In die zoutminnende graslanden komen soorten voor zoals Zeekraal, Zeeaster, Zilte schijnspurrie en Kweldergrassen. Het gebied is daarom ook internationaal beschermd als Europees Habitatgebied. In de zilte weiden broeden o.a. de Kluut, de Tureluur, de Scholekster, de Kievit en de Grutto. Ook pleisteren er tijdens de trekperiodes grote aantallen Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Kolgans, Watersnip, Wulp en Kemphaan. De veedrinkpoelen zijn een paradijs voor amfibieën met als opvallendste de Groene kikker. In zomer en najaar begrazen runderen en Brabantse trekpaarden de lage weiden. De plaatselijke landbouwers stellen die dieren ter beschikking. De begrazing houdt de soortenrijke vegetatie in stand.

Vlaams minister Hilde Crevits vindt zachte recreatie erg belangrijk in natuurreservaten op voorwaarde dat dit gebeurt met respect voor de natuur. Ze heeft daarom het beheerplan voor het reservaat ‘De Kleiputten van Heist’ aangepast. Een beperkt deel van het huidige natuurreservaat was in de jaren tachtig ingericht als BMX-piste. Die piste kende nooit veel succes. Het Vlaamse Gewest heeft het terrein daarom aangekocht. De voormalige piste is samen met de aangrenzende rietmoerassen en de lage weiden toegevoegd aan het Vlaams natuurreservaat. Vlaams minister Hilde Crevits heeft nu, als onderdeel van het aangepast beheerplan, beslist om die verlaten BMX-piste om te vormen tot een groot natuurgericht wandelpark van ruim anderhalve hectare. Ze heeft hiervoor een gunstig advies gekregen van de adviescommissie van het natuurreservaat en van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zal op het terrein een ruime vijver uitgraven. De vochtige lage gronden worden beheerd als bloemenrijke hooglanden. Op de bulten komt er inheems struikgewas. De opgehoogde wandelpaden zullen heel het jaar droog kunnen blijven. Tenslotte komt er ook een observatiewand met zicht op de lage weiden.

Daniel De Vlamynck, schepen van natuur van de gemeente Knokke-Heist is verheugd met het nieuws:“Voor Knokke-Heist is dit een goede zaak. De uitbreiding heeft geen gevolgen voor de landbouwers, bovendien is het een waardevol stukje natuur dat kan ontwikkelen. Dit is een goede zaak voor de natuur en recreatie in onze Stad.”

“Deze uitbreiding van het natuurreservaat met ruimte voor de zachte recreatie en respect voor de natuur draagt bij tot verder laten ontwikkelen van deze waardevolle natuur, waarbij de wandelaar deze toch kan ontmoeten.” besluit Vlaams minister Hilde Crevits.

Niet te Missen kalender in Knokke-Heist

Vanaf nu is in de badstad de Miss Knokke-Heist kalender te koop. Gezien er 16 finalisten waren (nu nog 15), is het een kalender met 16 maanden geworden. Het kalenderjaar begint dan ook in september 2007 en loopt tot december 2008. De missenkalender is een product van glamourfotograaf Henk van Cauwenbergh. De opnames gebeurden begin juli aan het Soleadostrand. Zes van de zestien finalisten komen dit jaar uit Knokke-Heist zelf. Het gaat om Charlotte D'hooghe, Julie Hemelaer, Claudia Pattist, Liselotte Strick, An-Sofie Van Belleghem en Céline Van den Bosch. De kalenders kunnen gekocht worden bij de meeste dagbladhandelaars in de badstad. De prijs 28euro. De verkiezing van de tweede Miss Knokke-Heist vindt plaats op zaterdag 8 september, tijdens een galanacht in het casino.

Triatleet Rutger Beke rekent af

Triatleet Rutger Beke, die na de Zwintriathlon in Knokke-Heist in 2004 beschuldigd werd van het nemen van epo, heeft een boek uit onder de titel "Ik niet". De disciplinaire commissie schorste de triatleet voor 18 maanden. Beke ging echter met succes tegen deze sanctie in beroep. "Noch in Knokke-Heist noch ergens anders heb ik doping gebruikt "schreewde de athleet het elf maanden lang van de daken. Uiteindelijk kreeg hij z'n gelijk. Het boek is een verhaal geworden dat bol staat vande intriges op het hoogste niveau, tegenwerkingen allerhande, maar bovenal ook een emotioneel verhaal dat de hoop en de wanhoop van de jonge Leuvense triatleet weergeeft. Het 221 bladzijden tellende boek is vanaf vrijdag officieel verkrijgbaar in de boekhandel. "Ik niet" werd uitgegeven door de Gentse uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts en kost 21,50 euro.

40 Jaar sedert einde Britse Zeezenders

Gisteren ging Pirate BBC Essex van start vanop een voormalig lichtschip in de haven Harwich. Luisteren kan via de middengolf, maar ook via Internet. Pirate BBC Essex is in de lucht tot 14 augustus 2007, die dag is het 40 jaar geleden dat de Engelse zendschepen uit de lucht gingen wegens de Marine Offences Act. Meer dan 20 voormalig zeezender DJ's werken mee aan de programma's van Pirate BBC Essex. Onder andere Johnnie Walker, Roger Day, Rosko, Dave Cash en Keith Skues zullen te horen zijn op het station. Als ze tenminste hun tenderbootje niet missen zoals vanmorgen al het geval was met een van de dj's. De Britse zeezenders werden in de jaren 60 ook gretig beluisterd in Knokke-Heist en elders aan de Belgische kust. Het toenmalige NIR (=VRT) zond toen amper een half uurtje popmuziek uit... per week. In onze regio stemden alle jongeren dan ook af op Radio Caroline, Wonderful Radio London, Radio City, Radio Essex, Swinging Radio Engeland, Radio 270, Veronica en dergelijke.

Luisteren kan online:

http://www.bbc.co.uk/essex/realmedia/pirate_bbc_essex.ram

9.8.07

Smart Belgisch Beachvolley Kampioenschap 2007.

Vrijdag, zaterdag en zondag worden de finales van het Smart Belgisch Beachvolley Kampioenschap gehouden in Knokke-Heist. Dat gebeurt op het strand ter hoogte van het Casino Knokke. Het is meteen de elfde keer dat het kampioenschap wordt georganiseerd. De afgelopen weken werden in het binnenland en diverse badplaatsen reeds 10 kwalificatietoernooien gehouden. De aanwezigheid van buitenlandse ploegen bewijst trouwens het stijgende niveau. Naast de open strijd bij de heren, wordt in Knokke-Heist ondermeer uitgekeken naar de resultaten van het damesduo Mouha-Van Breedam. Beide professionele speelsters hebben namelijk de ambitie om volgend jaar aan de Olympische Spelen in Peking deel te nemen. Dit zou meteen een schitterende primeur zijn voor het Belgische Volleybal. Zoals voorgaande jaren houden de inrichters eraan het toernooi te linken aan verdienstelijke groeperingen. Handicap International, die belast is met de logistieke organisatie van de persconferentie, is één van die groeperingen. Deze onafhankelijke en niet-gouvernementale organisatie, bekend om zijn campagnes met de ‘blauwe veters’, verwezenlijkt al 25 jaar hulp voor slachtoffers van landmijnen en clusterbommen.

VOOR respect en TEGEN zinloos geweld

Op zondag 30 september wordt in de gelijknamige gemeentelijke basisschool De Vonkdag gehouden, aansluitend op de projectweek rond respect en tegen zinloos geweld. De school wenst heel bewust de kinderen al op vroege leeftijd deze waarde in te prenten, in een tijd waar die helaas niet meer zo vanzelfsprekend blijkt. In het teken daarvan zal de ouderraad de opbrengst van De Vonkdag een 'vlindertegel' van de vzw Zinloos Geweld aankopen. Die zal geplaatst worden aan de voorgevel van de school, naast de ingangsdeur. Op De Vonkdag zal de schepen van onderwijs de tegel dan officieel inhuldigen.

Strandloop Heist

De gemeentelijke Sportdienst hoopt vrijdag op een massale deelname aan de Strandloop in Heist. Nu vrijdag 10 augustus wordt in Heist de 2de GB strandloop van de zomer georganiseerd. Deze massasportklassieker start op het strand voor het Heldenplein. Het startschot wordt gegeven om 19.30 uur. Deelnemers kunnen kiezen tussen 5 of 10 km lopen langs de laagwaterlijn. De Sportdienst hoopt op meer dan duizend deelnemers. De GB strandloop van Heist is meteen ook het 6de luikje van het sportstimuleringsproject "Knokke-Heist, een zee van sport". Het evenment is tevens de 8e wedstrijd binnen het Loopcriterium van de Kust. Dit criterium omvat 10 kustjoggings. De laatste twee worden op 19 en 24 augustus gelopen in Middelkerke en Oostende.

Olievlek geen gevaar voor strand Knokke-Heist

Voor het strand van Nieuwpoort drijft een olievlek van 900 bij 200 meter. Het zou gaan om blauwgrijze marinediesel, meldde de kustwacht donderdag. Overheidsdiensten berekenen momenteel of de olie de kust zal bereiken. „De noordelijke wind en het laagwater drijven de olie naar het strand. Maar we hopen dat de hoge golven op dit moment de olie afbreken voor die de kust bereikt”, aldus een woordvoerder van de kustwacht. Gezien de afstand is er echter nauwelijks kans dat de vervuiling de stranden aan onze oostkust kan bereiken.

Zwemestafette stilgelegd voor Knokke-Heist

Het zestal dat dinsdagavond van het Oostendse strand vertrok voor een zwemestafette heeft het niet gehaald. Het was de bedoeling om de kust heen en weer af te zwemmen. Een marathon van 120 km en het was voorzien om over die afstand zo'n 36 uur zwemmen. Maar het liep fout voor Knokke-Heist Ze namen een vliegende start in Oostende, want na vier uur zwemmen hadden ze al Zeebrugge bereikt. Maar toen stak er meer wind op en sloegen de golven 2 meter hoog. Bovendien keerde het tij en werd er uren gezwommen over het gedeelte naar Knokke. Alle zwemmmers hadden twee beurten gezwommen toen werd beslist om er mee op te houden. Het zestal en de coach beraden zich over een nieuwe poging.

Vruchten vroeger rijp dan ooit

Nog nooit, sedert de waarnemingen in onze regio van start gingen, waren de vruchten in de natuur zo vroeg rijp. Door het warme voorjaar en de vochtige zomer zijn veel vruchten een aantal weken eerder rijp dan anders. Zo kunnen de vruchten van de wilde lijsterbes en de vlierstruik welgeteld 31 dagen vroeger geplukt worden dan in andere jaren. Ook fruittelers hebben te maken met een versneld seizoen. De oogst ligt circa twee weken voor op schema. Normaal is de periode tussen de bloei en de oogst voor pruimen honderd dagen en voor appels 120. Nu is dat ongeveer acht tot negen dagen korter. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging Natuurkalender, die de data omtrent bloei en groei al bijhoudt sinds 1894. Of de snellere rijping voor iedereen gunstig is, blijft afwachten, zegt een woordvoerder. „Als de bessen eerder rijp zijn, dan hebben de vogels eerder eten. Als de winter dan op zich laat wachten, is de vraag of er voldoende voedsel is.”

Kust boekte in juli 8 procent minder dan in 2006

De toeristische sector aan de Kust heeft volgens Westtoer in juli 8,4 procent minder omzet gerealiseerd dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Toen was het uitzonderlijk warm. Ten aanzien van juli 2005, wat als een normale maand wordt aangezien, steeg de omzet met 2 procent. De omzet van juni 2007 lag volgens Westtoer 9,8 procent lager dan juni 2006. De cijfers zijn gebaseerd op 278 referentiecontactpunten. Vooral de terugval van het dagtoerisme deed in juli de omzet van de toeristische sector aan de Kust dalen. In juli kwamen 14,4 procent minder dagtoeristen naar de zee. Ook het verblijfstoerisme lag lager. Het verlies door het wisselvallige weer werd binnen dit segment beperkt tot 1,7 procent. Op het einde van elke maand doet Westtoer een rondvraag bij 278 bedrijven. Het gaat onder meer om hotels, restaurants, attractieparken, verhuurkantoren. De restaurants zagen hun omzet in juli met 16,6 procent dalen en aanzien van vorig jaar. Het volk dat aan de Kust was, bezocht dan weer meer attractieparken. Daar werd eens stijging van 10,9 procent geboekt. Binnen de logiessector viel de omzet van de campings met 8,8 procent terug ten aanzien van juli 2006. De vakantiedorpen deden het 5,4 procent minder goed, de hotels 4,1 procent. De centra voor sociaal toerisme en de jeugdlogies konden het verlies beperken tot 2,4 procent. De verhuursector bleef met een stijging van 0,2 procent status quo. De verhuur van vakantiewoningen is meer afhankelijk van de zon in het voorjaar. April 2007 scoorde op dat vlak uitzonderlijk goed. In juni was het iets warmer dan normaal maar echte warme dagen bleven uit. Het aantal uren zonneschijn lag lager en de maand was ook natter dan normaal. Juni 2006 was zeer zonnig en warm. Vooral het dagtoerisme lag in juni 2007 lager dan in 2006. De omzet van de restaurants lag in juni 2007 14 procent lager dan in juni 2006. Het aantal overnachtingen in juni daalde licht. Juni 2007 telde 15 procent minder dagtoeristen dan in juni 2005. De omzet van de restaurants lag in juni dit jaar 12 procent lager dan in juni 2005. Het aantal overnachtingen was ten aanzien van twee jaar geleden status quo. Westtoer schat dat de omzet van de hele toeristische sector aan de kust in juni 2007 9,8 procent lager lag dan in juni 2006 en 6 procent lager dan in juni 2005.

Retranchement niet blij met Prins Laurent

Volgens de PZC heeft Prins Laurent, het zwarte schaap van de koninklijke familie, de afgelopen twee weken samen met zijn vrouw doorgebracht in een vakantiewoning aan de Killedijk in Retranchement. Hij dronk wat op een terrasje in Sluis en fietste wat rond in de omgeving. Hij kocht brood bij bakker Basting in het dorp, maar niemand merkte hem op in de bakkerij. Uitbaatster Ria de Dalie van restaurant De Parlevinker aan de Markt herkende hem wel. Ze heeft echter geen warme herinneringen aan het koninklijke bezoek. "Een norse, onvriendelijke man. Hij reageerde echt op z'n Prins Laurents." De gemeente Sluis was niet op de hoogte van het prinselijk bezoek. In een reactie zei een Truzementenaar "dan hebben we liever Duitse toeristen dan een Belgische prins".

Groen licht voor Belwind

Belwind, een onderdeel van de Nederlandse groenestroomgroep Econcern, mag op de Bligh Bank een windmolenpark neerpoten. De regering heeft daartoe een concessie verleend. Het windpark van Belwind is het derde offshorewindproject dat de komende jaren voor de Belgische kust verrijst. Ondermeer komen er windboerderijen ter hoogte van Knokke-Heist. Belwind wil een park van 330 megawatt (MW) neerzetten. Deze investering van meer dan € 800 miljoen moet evenveel stroom leveren als het verbruik van 350.000 gezinnen. De bouwwerken zullen ten vroegste in 2010 starten. De windturbines komen 46 km ver in zee en zullen vanaf de kust niet te zien zijn.

Surfers Paradise Beachtriathlon

We zijn een maand verwijderd van de Zwintriathlon en straks neemt de triathlonhype weer onze badstad in. Als opwarmers zijn er de Iron Kid en de Finishers Triathlon, en op zondag 19 augustus ook de vijfde editie van de Surfers Paradise Beachtriathlon ! Zoals het een echte surfclub betaamt speelt deze triathlon zich volledig af op het strand, en wordt er gezwommen in de Noordzee voor Surfers Paradise. De afstanden zijn 400 m zwemmen, 6 km mountain biken op het harde zand, en 4 km lopen, eveneens op het strand. Er kan deelgenomen worden individueel, of in team van 3 personen waarbij ieder een discipline voor zijn of haar rekening neemt, al dan niet gemengd. Ook meisjes en jongens vanaf 12 jaar zijn welkom !


Inschrijven kan via de site www.surfersparadise.be, bij hot news
Of op de newspagina
http://www.surfersparadise.be/Front/Pages/Newsitem.php?ProjectID=38

Na inschrijving kan je de dag zelf aanmelden om 10h, om 10.30h is er briefing en de start is om 11h bij laag water. Deelnemen kost 15 € per persoon en zoals elk jaar gaat de opbrengst intergraal naar het ALS project van Rotary en Rotaract international.

8.8.07

Lombaerts en co hakken Dinamo in de pan

Zenit St Petersburg heeft woensdagavond in het eigen Petrovskiy wel heel erg zwaar uitgehaald tijdens de achtste finales van de Russische beker. Slachtoffer van dienst was Dinamo Moskou. Ze kregen maar liefst negen doelpunten om de oren.

Anatoliy Timoshchuk mocht van scheidsrechter Aleksandr Evstigneev tijdens een nerveuze eerste helft tweemaal vanop de stip proberen te scoren voor de thuisploeg. De Oekraïener miste niet en vloerde Zidrunas Karchemarskas een eerste keer na amper negen minuten. Zijn tweede strafschopdoelpunt verzilverde hij drie minuten voor de pauze. Knokke-Heistenaar Nicolas Lombaerts was toen (in de 38ste minuut) net ingevallen voor de geblesseerde Martin Shkrtel. In de toegevoegde tijd van die eerste helft mochten zowel Leandro Sebastian Fernandez en Igor Denisov vervroegd gaan douchen. Beide heethoofden liepen toen tegen rood aan. Lombaerts kreeg geel in de 82ste minuut.

Kort na de herneming kreeg Zenit zijn derde strafschop van de avond. Alejandro Dominguez eiste de bal op en joeg de 3-0 tegen de touwen. Beide teams maakten er in een spelletje tien-tegen-tien, en in ware cup-stijl, een zware veldslag van. De thuisploeg bleek over de beste fysiek te beschikken, maar het duurde tot op het uur vooraleer ze Dinamo helemaal KO sloegen. Invaller Konstantin Zyryanov stond amper een halve minuut op het veld toen hij zijn eerste kans verzilverde. Nog geen vijf minuten later prikte hij zelfs zijn tweede van de avond binnen. 5-0.

Vanaf toen ging het razendsnel en iedere kans was goed voor een doelpunt. Arunas Klimavicius en Tsvetan Genkov zorgden op een tijdsspanne van twee minuten voor een dubbele eerredder, maar al even vlug deelden de troepen van Dick Advocaat drie harde tikken uit. Andrei Arshavin maakte er eerst 6-2 van en seconden later vervolledigden zowel Timoshchuk als Zyryanov hun hattricks. 8-2.

Dmitriy Kombarov bezorgde tijdens de slotfase de Moskovieten nog een derde doelpunt, maar helemaal aan het einde plaatste Dominguez de kers op de taart... 9-3.

Lichtjes meer inwoners

De Dienst Economie van de Federale Overheid heeft zopas de precieze stand van de bevolking per 1 januari bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat in West-Vlaanderen zo'n 1.146.000 mensen wonen, waarvan bijna 275.000 in ons arrondissement. In Knokke-Heist zijn welgeteld 34.132 personen gedomicilieerd. Daarvan zijn er bijna 1.500 meer vrouwen dan mannen. De bevolking in de badstad is met 69 eenheden (of 0,2 procent) lichtjes aangegroeid in vergelijking met het jaar ervoor. Dit, in tegenstelling tot Brugge, dat 242 inwoners moest inboeten. Ook het aantal mensen in Damme ging lichtjes achteruit. Grootste groeier in de regio is Blankenberge dat 154 burgers erbij kreeg. Brugge is veruit de grootste gemeente in ons arrondissement, gevolgd door Knokke-Heist, en op enige afstand door Oostkamp en Zedelgem.


Extra controle Bollebuurt

Na heel wat klachten van buurtbewoners houdt de politie tegenwoordig een extra oogje in het zeil bij het uitgangscentrum in Heist. Zowel in de weekends als tijdens de week zijn er namelijk meldingen van buurtoverlast bij de Bolle, maar ook in de Vlamingstraat en de Kursaalstraat. Het gaat om allerlei soorten van overlast gaande van wildplassen, luide scheldpartijen en discussies tot intimidatie van voorbijgangers. De politie heeft daarom het aantal voetpatrouilles in de nachtelijke uren opgevoerd in de buurt in kwestie.

Man gered uit Zwinslikken

Dat de Zwingeul en het slikkengebied op de grens tussen Knokke-Heist en het Sluise Retranchement zeer verraderlijk kan zijn werd nog maar eens bewezen. Een vogelspotter raakte dinsdagavond in de problemen in het natuurgebied Het Zwin. De man kon door hoogwater niet meer op eigen krachten wegkomen. De Nederlandse redders schoten de man ter hulp met een zogenaamde wippertruck. Dat is een stevige grote wagen die makkelijk door zand en slik rijdt. Er kwam ook nog een reddingsbootje aan te pas om te zorgen dat de vogelspotter veilig weer aan vaste wal raakte.

Kunstenhuis op de grens

Op de grens tussen Knokke en Sint Anna Ter Muiden wordt binnenkort een "Kunstenhuis" ingericht. De locatie wordt de voormalige hervormde kerk in het grensplaatsje. Initiatiefnemer is de dichter Jan Peter Kakebeeke. Kerkgebouw en toren zullen de komende jaren aldus permanent gebruikt worden voor kunst en historie. Het streven is om in maart volgend jaar van start te gaan. Het kunstenhuis is volgens Kakebeeke ook een prima alternatief voor de kunstenaars die normaal in het stadhuisje van Sint Anna exposeren. Dat deden trouwens ook heel wat Vlaamse kunstenaars. Het historische stadhuisje staat echter opnieuw te koop, zodat enkel uitwijken naar het "Kunstenhuis" redding biedt.

Knokke-Heist Mekka van de Mode

Vrijdag 24 augustus wordt Knokke-Heist het Mekka van de modieuze stijl, dankzij “Knokke Showt Mode". In het Casino showen 20 internationale mannequins, die ook de catwalks van Parijs en Milaan sieren, de herfst- en wintercollecties van de toonaangevende zaken uit de badstad. Een nieuwigheid is dat een lange catwalk zal opgesteld staan zodat het publiek de mannequins en de kleding van dichtbij zal kunnen zien. Iedereen zal kunnen zitten en met een drankje genieten van de show. De opbrengsten van de show zijn bestemd om de levenswens te helpen vervullen van kinderen met een levensbedreigende ziekte onder auspiciën van “Make-A-Wish Vlaanderen®”. De plaatselijke afdeling van de Serviceclub Fifty-One International die het peterschap van “Knokke Showt Mode” heeft, doet hieromtrent het nodige.

De artistieke uitvoering van “La Bella Italia” is in handen van de modeshow-organisatie Modus Vivendi onder leiding van regisseur Noël Mylle. Hij heeft met zijn team 30 jaar gewerkt in de internationale modewereld maar op een bepaald moment heeft hij besloten prioriteiten te leggen op vlakken waar mensen beter van worden. ‘Gewoon’… vanuit het besef dat het als mens onze taak is om iedereen wat meer geluk en hartelijkheid te brengen. Hij organiseert nu samen met zijn team van 44 medewerkers overal in Vlaanderen benefiet modegala’s onder de noemer “mode voor een goed doel”. De opbrengsten van deze gala’s worden geschonken aan medico-sociale projecten onder auspiciën van serviceclubs.


Voorverkoop:
In het Cultuurcentrum “Scharpoord”, Meerlaan, 32, 8300 Knokke-Heist. Tel. 050 630 430.
Bij de leden van serviceclub Fifty-One International Knokke-Heist. Tel. 050 61 45 94.

Stier doodt boer in Oostkerke

Een 80-jarige landbouwer uit Oostkerke bij Damme is dinsdag overleden aan de verwondingen die hij opliep bij de aanval door een stier. Het nieuws raakte vandaag pas bekend. De landbouwer woonde naast zijn landbouwbedrijf dat hij aan zijn zoon had overgedragen. Dinsdag werd de man in een weide door een stier op de hoorns genomen. De zoon vond zijn vader en bracht hem in veiligheid. Artsen probeerden de man nog te redden, maar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Kustzwemmers proberen het toch

Ondanks de sterke wind en de hoge golfslag wil een team 'Kanaalzwemmers' toch een poging doen om langs onze kust te zwemmen. De estafettezwemmers moeten daarbij ook Knokke-Heist aandoen. Voor Harry Ghillemyn, Bert Heyligen, Kim Lambrecht, Tim Piens, Maarten Veys en Michael Ghyselbrecht een loodzware opdracht dus: zwemmen van Oostende naar Knokke, van Knokke naar De Panne en van De Panne terug naar Oostende. De tocht is 120 kilometer lang, wat goed is voor 35 à 38 uren zwemmen. In de haven van Zeebrugge en Oostende worden de zwemmers overgezet per boot. De start was normaal gisteren om 14uur gepland, maar door de weersomstandigheden is het startschot verschoven naar later op de avond. 'Maandagavond voorspelde men een noordwestenwind van 4 à 5 beaufort, wat allesbehalve gunstig was', zegt Patrick Ghysel, de coach van de Kanaalzwemmers West-Vlaanderen. De zwemmers worden donderdagmorgen rond 8 uur terug verwacht in Oostende. Als het weer echter niet voor spelbreker speelt zoals bij het Zeezwemmen in Knokke-Heist.

Annulering Zeezwemmen woensdag 8 augustus

Door te hoge golven en te sterke wind moest de Sportdienst in Knokke-Heist woensdagmiddag andermaal beslissen om ook deze keer het zeezwemmen te annuleren. De wind piekt vanavond in de kustwateren namelijk tussen 5 en 6 Beaufort, terwijl een golfhoogte van 90 cm wordt verwacht. Het zou dan ook onverantwoord zijn risico's te nemen. 2007 zal aldus de Knokke-Heistse geschiedenis ingaan als een 'zeezwem'-loos jaar . De Sportdienst hoopt dat sportievelingen zich vrijdag wel zullen kunnen uitleven bij de GB strandloop in Heist; en dat bij betere weersomstandigheden.

Het Zwin: runderen begrazen het schor

Het natuurgebied ‘Het Zwin’ (met een oppervlakte van 180 hectare) te Knokke werd in het najaar 2006 aangekocht door het Vlaamse Gewest en wordt sindsdien beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. ‘Het Zwin’ bestaat grotendeels uit een getijdenonderhevige vlakte met zoute kreken, slikken en schorren. Slikken zijn niet of slechts zeer schraal begroeid en worden bij ieder hoog tij overstroomd door het zeewater. Schorren zijn dichter begroeid en komen voor op de hoger gelegen gedeelten van de vlakte, de gedeelten die slechts bij spring- en stormvloed door het zeewater worden overspoeld. Zoute slikken en schorren zijn een vrij schaars milieu geworden langs de kusten en de riviermondingen van West-Europa. Langs de Vlaamse kust herbergen alleen het gewestelijk natuurdomein ‘Het Zwin’ alsook op kleinere schaal de Vlaamse natuurreservaten ‘De Baai van Heist’ te Knokke-Heist en ‘De IJzermonding’ te Nieuwpoort nog zoute slikken en schorren.

Het is algemeen geweten dat ‘Het Zwin’ sinds een paar tientallen jaren te kampen heeft met een sterke verzanding. Hiertegen moeten binnen afzienbare tijd een hele reeks ingrijpende maatregelen getroffen worden, zoals de afgraving van te hoog aangezande zones van het schor en de uitbreiding van ‘Het Zwin’. Die structurele maatregelen zijn momenteel het voorwerp van een internationaal Milieu Effecten Rapport (MER). Minder gekend is dat de schorren van ‘Het Zwin’ ook onderhevig zijn aan overwoekering door Strandkweek, een zeer agressieve grassoort die iedere andere plantengroei kan verdringen. Van oudsher werden zilte schorren begraasd door vee, voornamelijk schapen en runderen. Op sommige plaatsen in Frankrijk grazen nog steeds schapen en runderen op de zoute schorren, de zogenaamde “prés salés”. Het “prés salés” - vlees van vee dat op zilte schorren graast is trouwens een door fijnproevers bijzonder geapprecieerd kwaliteitsproduct. In Vlaanderen werd de begrazing van de schorren reeds tientallen jaren geleden gestaakt. Net zoals dit het geval is in andere milieus zoals duinen, dijken, polders en heide heeft ook op het schor het wegvallen van de begrazing tot gevolg dat de soortenrijke begroeiing geleidelijk overwoekerd werd door agressieve grassoorten. Dit zijn Witbol, Glanshaver en Duinriet op de dijken en de duinen en Strandkweek op de schorren. De Strandkweekruigte verdringt niet alleen nagenoeg alle andere types plantengroei, maar is ook zeer onaantrekkelijk voor steltlopers en eendachtigen, twee vogelgroepen die op schorren normaliter hun favoriete pleisterplaatsen zouden moeten aantreffen. Ervaringen in o.a. Nederland en Frankrijk leren dat de overwoekering van de zilte schorren door Strandkweek kan teruggedraaid worden door het herinvoeren van begrazing.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is een beheerplan voor het Zwin aan het voorbereiden. In het kader van die voorbereiding is het ANB deze zomer gestart met een begrazingsexperiment. Een 25 hectare grote zone van het schor die sterk verruigd is met Strandkweek maar die in de toekomst toch niet zal worden afgegraven, wordt voortaan begraasd door een kudde runderen. Bij springtij kunnen de runderen uitwijken naar hoger gelegen terreingedeelten die niet overspoeld worden door het zeewater. Door de begrazing moet de eentonige strandkweekruigte weer plaats maken voor een kortgrazige en soortenrijkere schorrevegetatie met o.a. Kweldergrassen, Melkkruid, Zeeaster, Gerande schijnspurrie, Lamsoor en Obione en waarop zich voor schorren typische vogelsoorten zoals Tureluur, Kluut en Rotgans weer thuis zullen voelen.

ScanBalt Samskip naar Zeebrugge

Samskip voegt deze maand Zeebrugge toe aan het vaarschema van zijn ScanBalt dienst. Daarin vaart de 800 teu grote Samskip Explorer, die wekelijks Hull, Rotterdam, Helsingborg, Klaipeda en Ventspils bedient. Dat schip zal vanaf 17 augustus elke vrijdag in Zeebrugge laden en lossen. De transittijd naar Klaipeda en Ventspils bedraagt vijf dagen. Samskip sloot eerder dit jaar een akkoord met PSA HNN om de CHZ-terminal in Zeebrugge als tweede Noord-Europese hub te ontwikkelen. De ScanBalt is de tweede lijndienst van de rederij die de Belgische kusthaven aanloopt. De Samskip Pioneer, een zusterschip van de Samskip Explorer, pendelt al langer tussen Zeebrugge en Dublin.

Zeebrugse reuzenhaai wordt vernietigd

De haai die het Zeebrugse vissersvaartuig Z.18 Soetkin zaterdag heeft gevangen in de Keltische Zee bezuiden Ierland en Wales, wordt vernietigd. Bij de Zeebrugse Visveiling kreeg men dinsdagavond namelijk te horen dat het dier beschermd is en niet mag worden verkocht. Er zijn stalen genomen voor wetenschappelijk onderzoek. De rest van de zes meter lange en meer dan twee ton zware vis wordt vernietigd. De Z.18 Soetkin vist sinds enkele weken met planken in plaats van met het gekende boomkorsysteem. Bij de nieuwe vistechniek, die minder brandstofintensief is, wordt een net achter het vaartuig gesleept. Dat net kan tot 120 meter open staan en de haai moet daar ingezwommen zijn. Aan boord spartelde het dier tegen. De doodstrijd duurde volgens schipper Kurt Standaert tussen vier en vijf uur. De haai, een Cetorhinus Maximus, is met uitsterven bedreigd en derhalve een beschermde diersoort. In principe mag hij niet worden gevist. Maar selectieve visserij bestaat niet. De vis is per ongeluk in de netten beland. Het gaat om de tweede grootste vissoort in de Europese zeeën. Hij kan tot twaalf meter lang worden.

Lombaerts vindt Petersburg Peperduur!

In een vraaggesprek met de krant Soviet Sports heeft Nicolas Lombaerts ondermeer verklaard dat hij het leven in Sint Petersburg een stuk duurder vindt dan in Knokke-Heist. Het hele interview kan men lezen in ORO NieuwsMAGAZINE.

7.8.07

Minder kinderen verloren op het strand

In juli liepen er 348 kinderen verloren aan de kust. Tijdens de eerste helft waren dat er 152, tijdens de tweede helft 196. Dat is beduidend minder dan in juli 2006 toen 1.047 kinderen verloren liepen aan de kust. Dat blijkt uit cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst IKWV. In Bredene liepen drie kinderen verloren tegenover 58 in Koksijde. Ook in De Panne (54), Nieuwpoort (34), Middelkerke (38), Oostende (42), De Haan-Wenduine (40), Blankenberge (42), Zeebrugge (9) en Knokke-Heist (29) liepen kinderen verloren. Volgens de bedenker van de strandoriëntatiepalen, Dominiek Vervaecke, zijn er meerdere oorzaken voor de daling: "Het was tijdens de voorbije maand minder warm, terwijl het in juli 2006 zeer warm was. Er werden bovendien al 200.000 armbandjes verdeeld die verwijzen naar de strandoriënatiepalen. We hebben over de oriëntatiepalen en armbandjes een uitgebreide campagne gevoerd." Vervaecke wijst er op dat de meeste vondelingen binnen de tien minuten terecht zijn en dat in De Haan en De Panne vooral anderstaligen verloren lopen. In De Haan gaat het vooral om Duitse kinderen en in De Panne om Franse kinderen omdat die niet vertrouwd zijn met de strandoriëntatiepalen en armbandjes.

Knokke-Heistenaars winkelen over de grens

Inwoners en tweedeverblijvers uit Knokke-Heist doen de laatste tijd steeds vaker hun boodschappen over de grens. Dat zeggen supermarkten in Sluis en Oostburg. Onze stadsgenoten kopen er vooral frisdrank, kaas, sigaretten en ook brood. Om de Vlaamse klanten nog meer aan te lokken wordt door sommige winkels ook het assortiment aangepast. Volgens een woordvoerder van de C1000 supermarkt in Oostburg is gewoon adverteren in de regio Knokke-Heist en Maldegem al voldoende om Vlaamse klanten binnen te halen.

Knokke-Heist scoort als nieuwbouwgemeente

Uit de meest recente sociaaleconomische fiche voor Knokke-Heist blijkt dat met ruim 34.000 inwoners de badstad provinciaal de 7de gemeente is naar bevolkingsaantal. Opvallend is de hoge ouderdomscoëfficiënt. Dat is het aantal inwoners boven de 60 gedeeld door het aantal beneden 20. Wat dat betreft prijkt Knokke-Heist op de 2de plaats in West-Vlaanderen. Bijzonder laag scoren derhalve de natuurlijke aangroei en de gemiddelde gezinsgrootte in de badstad. Maar qua "de staat van de woningen" komt Knokke-Heist bijzonder goed uit de race. Ruim 73 % van alle woningen is na 1945 gebouwd. De gemeente zit dan ook in de West-Vlaamse top 5 voor nieuwbouw en renovatie.

Steeds meer Nederlanders in België en Knokke-Heist

Nederlanders vormen in ons land de grootste groep immigranten van de voorbije twaalf maanden. In totaal emigreerden het afgelopen jaar ruim 8500 Nederlanders naar België. Inmiddels wonen er nu meer dan 122.000 noorderburen in ons land. In Knokke-Heist zijn op vandaag 509 Nederlanders gedomicilieerd. Ze vormen 37 procent van het totaal aantal buitenlanders in de badstad. Ze zijn derhalve de grootste kolonie vreemden in Knokke-Heist. Veel Nederlanders vinden in België ruimere huizen en meer gemoedelijkheid. Rijke noorderburen vinden het vooral voordelig omdat dat ons land geen belasting heft op het vermogen.

Gigantische haai naar veiling in Zeebrugge

Woensdag wordt bij de Zeebrugse Visveiling een bijzonder ongewone vangst afgeslagen. Het gaat om een haai van liefst 6 meter lang. Het dier werd zondag in de Keltische Zee gevangen door de Zeebrugge 18 "Soetkin" van de rederij Versluys-Couwyzer. De haai weegt vermoedelijk zo'n twee ton. Het 38m lange vaartuig werd in het jaar 2000 gebouwd. In datzelfde jaar sleepte de Soetkin trouwens onverwacht een eervolle vermelding in de wacht vanwege de Marnixring in Knokke-Heist. Dat was als waardering voor het feit dat de eigenaars voor hun nieuwe vissersvaartuig "Soetkin" andermaal doelbewust gekozen hadden voor een Nederlandstalige naam.

Boeren oogsten nachtlawaai

In de Zeebrugse deelgemeente Zwankendamme heeft de politie zondagavond twee boeren van hun erf gehaald omdat ze tot 's avonds laat graan aan het dorsen waren. Een buurtbewoner vond dat er sprake was van nachtlawaai. Tal van boeren waren zondagavond nog tot 's nachts in de weer op hun velden om de tarwe binnen te halen. Het was een race tegen de klok, want de weersvoorspellers hadden regen aangekondigd voor maandagmorgen. En bij regen kan er niet gedorst worden en lijdt de tarwe schade. Ook landbouwers Patrick Vande Pitte en Frank Vercruyce waren zondag tot laat bezig, maar zij werden plots van hun veld gehaald door de politie. 'Twee agenten kwamen ons vertellen dat we onmiddellijk moesten ophouden', zegt Arlette Verbauwen, de vrouw van Patrick Vande Pitte. 'We waren net de balen stro aan het opladen. Blijkbaar hadden we te veel lawaai gemaakt en had iemand de politie gebeld.' Ook Frank Vercruyce kreeg een politieverbod om nog voort te werken. 'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt', zegt hij. 'Blijkbaar zijn de mensen niet meer verdraagzaam genoeg om het geluid van de landbouwtuigen te verdragen en hebben ze er geen begrip voor dat wij een heel moeilijke zomer meemaken. Na al die regen hadden we zondag eindelijk eens de gelegenheid om te dorsen. Daarom wou iedereen zo lang mogelijk doorwerken.' De boeren namen contact op met schepen Bernard De Cuyper. Die pleit voor wat meer tolerantie tegenover de landbouwers. 'Ik heb de burgemeester gevraagd dat de politie zich wat verdraagzamer zou opstellen', zegt hij. 'Het zijn erg moeilijke oogstomstandigheden dit jaar en de omwonenden moeten ook beseffen dat ze in landbouwgebied wonen.'

6.8.07

Kust moet beter bereikbaar!

De kust moet beter bereikbaar worden. Dat zegt Geert Hoorens, regiomanager kust bij Westtoer, het West-Vlaams provinciebedrijf voor toerisme en recreatie."Files op de autosnelwegen zullen we nooit kunnen vermijden maar binnen de vijf kilometer achter de strandlijn verloopt het verkeer te stroef. Extra parkings kunnen eventueel soelaas brengen. Er wordt momenteel veel geïnvesteerd om de Belgische kust attractief te maken. Maar om succesvol te zijn, moet het product ook vlot bereikbaar zijn", zegt Hoorens. Volgens Hoorens verloopt de mobiliteit aan de kust niet overal even vlot. Hij wijst onder meer naar Koksijde waar de afrit aan de E40 stropt door het succes van Plopsaland. Wie naar Blankenberge wil, moet ook al snel een uur aanschuiven over de laatste 4,5 kilometer. "De inspanningen om toeristen naar de kust te lokken, gaan deels verloren door het gebrek aan mobiliteit", vat Hoorens samen. Uit cijfers van het voorbije weekend blijkt dat ongeveer 250.000 mensen een dagje naar zee afzakten. "Slechts een vijfde onder hen -of zowat 50.000 mensen- koos voor het openbaar vervoer", zegt Hoorens. "Dat aandeel moet omhoog met het oog op een vlotte bereikbaarheid. Hier moeten extra inspanningen worden geleverd. "Om het drukke autoverkeer op te vangen, denkt Hoorens onder meer aan grote randparkings met shuttlediensten. "De Belgische kust staat garant voor 17 miljoen dagtoeristen en 15 miljoen overnachtingen per jaar", zegt Hoorens. "De economische waarde ervan mag niet worden onderschat. Daarom gaan we in het nieuw strategisch plan voor de kust dat eind 2008 wordt opgemaakt extra aandacht besteden aan de mobiliteit."

Einde discriminatie Zeebrugge?

Brugge wordt na 45 jaar opnieuw één district voor burgerlijke stand. De West-Vlaamse deputatie heeft een positief advies gegeven voor de samenvoeging van de twee districten voor de burgerlijke stand in Brugge. Op 19 december 1962 werd het grondgebied van Brugge gesplitst in twee districten. Die opsplitsing moest de administratie destijds vergemakkelijken. Vandaag is de situatie omgekeerd. Daarom vraagt het Brugse stadsbestuur de opsplitsing ongedaan te maken. Daarvoor is een koninklijk besluit nodig. Het Brugse stadsbestuur argumenteert dat de opsplitsing van haar grondgebied in een district Noord (Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme) en Centrum (Brugge en aangrenzende deelgemeenten) achterhaald is door de toenemende mobiliteit van de burgers en de opkomst van de elektronische communicatie. De opsplitsing zou vandaag leiden tot een hogere administratieve druk en die druist in tegen een rationele organisatie van de dienst bevolking. Het provinciebestuur ziet op haar beurt geen feitelijke noch juridische bezwaren en stemt in met de hereniging. Het dossier kan nu naar de hogere overheid voor verdere afhandeling.

Eerste zeehondenpup gered in Knokke-Heist

Afgelopen weekend heeft het Sea Life Marine Park Blankenberge vier "gewone" zeehondenpups gered van het strand. De pups waren door uitputting op het strand terecht gekomen, waarschijnlijk nadat ze hun moeder verloren hadden. Strandgasten deden een beroep op het Seal Rescue team van het Sea Life dat de zieke zeehondenpups meenam. De pups, die een drietal weken geleden geboren moeten zijn, zijn mager, gewond en niet in staat weg te vluchten voor omstanders. "Zondag kregen we vrijwel tegelijkertijd twee oproepen voor gestrande zeehondenpups" zegt Bas Bovendeur van het Seal Rescue Team. "De eerste was in Oostende en de ander in Knokke. We hebben ons erg gehaast maar de drukte op de wegen naar en en de drukte op het strand zelf maakten het niet gemakkelijk." aldus Bas Bovendeur. Daarnaast was er ook in de nacht van zondag op maandag een oproep voor een zieke zeehondenpup, die inmiddels wordt verzorgd in het National Sea Life Marine Park Blankenberge. "De zeehondjes zijn erg mager en hebben longontsteking, wondjes aan hun bek en koorts" vertelt Steve Vervaecke, Display Curator. "De pups zitten in volstrekte quarantiane waar we ze erg goed in de gaten houden, zeker omdat we bevreesd zijn voor het feit dat de diertjes kunnen lijden aan het Phocine Distemper Virus. Dat virus is erg levensbedreigend en heeft in 1988 en 2002 duizenden slachtoffers gemaakt onder de zeehonden." Volgens Steve Vervaecke van het Sea Life. Het Seal Rescue team laat weten dat gelukkig niet iedere zeehond op het strand ziek is.

Rechter bestraft partnergeweld in Knokke-Heist

De correctionele rechtbank in Brugge heeft maandag een 23-jarige Nederlander veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor geweld op zijn ex-partner. De feiten dateren van 16 en 17 april dit jaar. Het koppel had op de zeedijk in Knokke-Heist een appartement gehuurd na partnerproblemen. De vrouw kreeg slagen en was een tijd arbeidsongeschikt. Ze eiste 20.000 euro schadevergoeding maar de rechtbank kende slechts 500 euro toe.

Te weinig volk op Midsummer Nights

Ondanks de zomerse drukte trok het Midsummer Nights gebeuren op het evenementenstrand minder bezoekers dan verwacht. De opvolger van de latijnse nachten van Polé Polé kon het publiek echter minder goed bekoren. Ook het tropische weer speelde het evenement parten. Zowel vrijdag als zaterdag kwam Midsummer Nights maar traag op gang. Veel festivalgangers bleven 's namiddags te lang op het strand hangen en moesten vaak daarna nog een BBQ trotseren. Toch zegt Sportschepen Daniël De Vlamynck tevreden te zijn over de opkomst. Ook bevestigde hij dat er volgende zomer een tweede editie komt. Daar zijn echter andere mensen in de sportraad niet zo zeker van. Zij stellen dat ze minstens viermaal meer bezoekers verwacht hadden en dat de inkomsten niet opwegen tegen de zware investering die nodig was.

Hoofprijs Carlsbergactie uitgereikt in Casino Knokke

Bierproducent Carlsberg heeft in het weekend haar "Private Yacht campagne" afgerond in Knokke-Heist. Dat gebeurde met een prestigieus slotevent in het casino. Inzet van de avond: een zeven dagen durende cruise met drie vrienden op een luxe jacht in de Middellandse zee. De 40-jarige Jan Ongenae uit Londerzeel mocht uiteindelijk de hoofdprijs in ontvangst nemen. Tijdens de rondvaart die 7 dagen duurt staat er constant een professioneel team van begeleiders klaar, die de winnaar en zijn gezelschap op hun wenken zullen bedienen. In totaal schreven meer dan 16.000 mensen zich in voor de wedstrijd.

Illegaal bij inbraak betrapt

De politie van Knokke-Heist heeft een inbreker op heterdaad betrapt. De man die Frans spreekt en vermoedelijk Algerijn is, verblijft illegaal in ons land. Het feit dat hij 7 aliassen gebruikt, maakt z'n juiste identificatie een stuk moeilijker. Hij komt in aanmerking voor een hele reeks diefstallen die de laatste tijd in Knokke-Heist en Blankenberge werden gepleegd. De opgepakte inbreker verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

Maurice Lippens haalt z'n slag thuis

Maurice Lippens heeft maandagmorgen z'n slag thuisgehaald. Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering in Brussel heeft ruim 95 procent van de Fortis-aandeelhouders ingestemd met het overnamebod van het consortium op de Nederlandse bank ABN Amro. Meer dan 90 procent van de aandeelhouders stemde ook in met de uitgifte van nieuwe aandelen voor maximum 13 miljard euro. Dat bedrag moet het overnamebod op ABN Amro financieren. Op de aandeelhoudersvergadering was bijna 35 procent van het kapitaal vertegenwoordigd. Volgens Lippens waren er ruim 800 aandeelhouders aanwezig, plus meer dan 2.200 volmachten. In Knokke-Heist was de hele aandeelhoudersvergadering maandagmorgen trouwens rechtstreeks in livestream te volgen op de site van onze nieuwsdienst.

Hiroshima bedankt burgemeesters

Tijdens de 62ste herdenking van het eerste atoombombardement in Japan heeft de burgemeester van Hiroshima, Tadatoshi Akiba, in zijn toespraak zondag uitdrukkelijk verwezen naar de steun van Belgische gemeenten, waaronder Knokke-Heist. Dit kadert in de campagne van de "Burgemeesters voor Vrede", waar Leopold Lippens deel van uitmaakt. De steun van de Belgische burgemeesters vertaalt zich ook steeds meer politiek. Zopas vroegen de Belgische burgemeesters onder meer dat de onderhandelaars in Hertoginnedal duidelijke taal opnemen in het volgende regeerakkoord voor concrete maatregelen voor nucleaire ontwapening.

Uitkijken voor zieke zeehonden

Er zijn aanwijzingen dat de komende dagen weer zieke of dode zeehonden kunnen aanspoelen op onze stranden. Enkele weken na de geboorte worden de jonge pups door hun moeder in de steek gelaten en dan moeten ze het alleen zien te redden. Het gebeurt dan regelmatig dat zeehondjes aanspoelen aan onze kust. Ze zijn vaak uitgehongerd of ziek. De kans op problemen is nog groter geworden omdat in de Noordzee het distempervirus opnieuw is opgedoken. Het veroorzaakt longontsteking bij zeehonden. Wandelaars die dode of zieke zeehonden aantreffen op het strand worden gevraagd de politie te verwittigen.


Treft u een zieke zeehond aan op het strand (lusteloos, gemakkelijk te benaderen, …): graag even bellen naar Sea Life Marine Park Blankenberge: tel. 050 42 43 00

Wie een dode zeehond vindt op het strand, belt best de lokale politie. Voor Knokke-Heist is dat 050 619 600.

Beker West-Vlaanderen

Op de tweede speeldag voor de de voetbalbeker van West-Vlaanderen won FC Knokke afgelopen weekend met 4-1 van Gistel. De wedstrijd tussen Houthulst en FC Heist eindigde in een 1-1 gelijkspel. In Veurne verloor VVWestkapelle tegen de plaatselijke ploeg met 5-1. Zeemeeuw Zeebrugge moest op eigen terrein met 1-4 de duimen leggen tegen het elftal van Geluveld. Westouter versloeg tenslotte Moerkerke met 5-3.

Grote omzet door veel zelfstandigen in de badstad

Volgens cijfers van de dienst Economie van het West-Vlaamsprovinciebestuur realiseren de ondernemingen in Knokke-Heist samen een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro. Een telling, anderhalf jaar geleden, wees uit dat de badplaats 3.568 ondernemingen telde. Vanwege de typische kusteconomie in onze regio ligt het aantal loontrekkenden heel wat lager dan mensen die in andere beroepen aan de kost komen. In Knokke-Heist zijn dan ook veel meer zelfstandigen en minder loontrekkenden. Slechts 67,2 % tegenover 82,2 % in heel Vlaanderen.

Absoluut topweekend voor Knokke-Heist


De zon en tropische temperaturen hebben in Knokke-Heist voor een absoluut topweekend gezorgd. Zowel per trein als per wagen zakten tienduizenden toeristen af naar zee om er van de zon te genieten. De verhuursector werd daarbij op de valreep nog overspoeld met vragen. Op een bepaald moment moest in de badstad echter doorverwezen worden naar verblijfsaccommodatie in het hinterland. Voor het eerst sedert lang verschenen bij badkarhouders in Knokke bordjes met de tekst "volzet". Ook wat het aantal geparkeerde wagens betreft werd in de toeristischezones (en soms ook daarbuiten) het saturatiepunt bereikt. Dat was trouwens op een aantal plaatsen langs de Zeedijk ook het geval met de gestalde fietsen, die her en der de vlotte doorgang belemmerden. De politie in de badstad is ook strikt opgetreden tegen verboden gemotoriseerd verkeer op de Zeedijk. Er werden heel wat bekeuringen uitgedeeld. De temperaturen van meer dan 30 graden in de schaduw waren er verder de oorzaak van dat ook een aantal bezoekers onwel werden en per ambulance moesten worden afgevoerd. Op het strand liepen ook tientallen kinderen korte of langere tijd verloren. Een 4-jarig jongetje dat bij de Zwingeul in Cadzand z'n ouders niet meer vond werd pas 5 uur later teruggevonden door een politieagent op het strand van Knokke. Bij de speuractie waren een helikopter en twee reddingsboten ingezet.