8.3.08

Winterklassers goed aangekomen

De zowat 120 zesdeklassers van de drie vrije scholen uit de badstad zijn zaterdagmiddag goed en wel aangekomen op hun wintersportbestemming in Valdidentro nabij het Italiaanse Livigno. De busreis is prima verlopen. Ter plaatse is er weinig sneeuw, maar de skipiste ligt er wèl uitstekend bij. Op de schoolwebsites wordt lopend verslag gedaan van het wel en wee tijdens de reis. Zondag 16 maart worden de jonge skivaarders terug in de badstad verwacht.

Inspraakprocedure ontpoldering Het Zwin verneukt

De Boerenbond is woedend over de wijze waarop is omgesprongen met bezwaren tegen de verdere ontpoldering van het Zwin. Van de bezwaarschriften die de bond in het kader van de inspraakprocedure indiende, is in de lijvige 'Antwoordnota op inspraak' niets terug te vinden. De bond heeft daarover inmiddels z'n beklag gedaan bij de Vlaamse premier Kris Peeters, bij minister Hilde Crevits (ruimtelijke ordening) en bij de afdeling Kust van de Vlaamse gemeenschap. Directeur ir. Bernard De Putter van de afdeling Kust heeft toegegeven dat er 'een en ander is misgelopen'. Woordvoerder Peter Van Bossuyt van de Studiedienst van de Boerenbond: "Ze haastten zich bij de afdeling Kust wel om de schuld in de schoenen te schuiven van de Nederlandse collega's van het Inspraakpunt." Maar dat betekent volgens hem niet dat de Vlamingen daarmee van hun verantwoordelijkheid af zijn. Volgens Van Bossuyt heeft premier Peeters inmiddels zijn ongenoegen over de hele gang van zaken laten blijken; hij eist een verklaring van de afdeling Kust. Bij de inspraakprocedure (in het kader van de startnotitie voor een milieu-effectrapport voor de uitbreiding van het Zwin) kwamen twee alternatieve ontpolderingsplannen op tafel: 120 of 180 hectare van de grensoverschrijdende Willem-Leopoldpolder. De Boerenbond en de plaatselijke boeren kwamen al direct in opstand, omdat de ontpoldering ten koste zou gaan van vruchtbare landbouwgrond. Van Bossuyt: "De inspraakprocedure was voor ons aanleiding een hele reeks bedenkingen en constructieve suggesties in te sturen. Daarnaast lichtten we onze standpunten toe tijdens een hoorzitting. " In de Antwoordnota, 180 bladzijden dik, werd op geen enkele wijze gereageerd op de inbreng van de bond. "Een dergelijke manier van werken is voor de Boerenbond onaanvaardbaar en gaat tegen alle democratische principes in", vindt Van Bossuyt. Hij spreekt van een 'open discriminatie, die tegen alle wettelijke bepalingen ingaat'. De bond eist dat de Antwoordnota wordt ingepast met een duidelijke reactie op de inbreng van de boeren. "Alleen zo kan men bewijzen dat het menens is met de democratische aanpak van de inspraakprocedure."

7.3.08

Wouter Deprez opnieuw te gast in Scharpoord

Wouter Deprez is dé man van het lopende theaterseizoen. Zijn voorstelling “Eelt” is een daverend succes en zorgt voor uitverkochte zalen. In november was hij reeds tweemaal te gast in Scharpoord en bracht het publiek een grappig intiem verhaal over vader en zoon. Voor wie de voorstelling heeft moeten missen: goed nieuws. “Eelt” reist deze zomer langs de culturele podia aan de kust en wordt op zaterdag 12 en zondag 13 juli in het Cultuurcentrum verwacht. De extra voorstellingen vinden telkens plaats om 20.30 uur. Kaarten zijn nu reeds te koop in Scharpoord. Wouter Deprez won Humorologie, het Amsterdams Kleinkunst Festival, Humo's Comedy Cup, de Slimste Mens ter Wereld en de hutsepotkaarting van Harelbeke.


Voor tickets en info: Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, T: 050/ 630 430, E: cc.ticket@knokke-heist.be of W: www.ccknokke-heist.be

Vanaf maandag ook Herdersbrug onderbroken

Nog meer verkeershinder in de regio. Tijdens de onderbreking van de Stationsweg in Dudzele, die momenteel heraangelegd wordt, moet er ook onderhoudswerk uitgevoerd worden aan de Herdersbrug. Het wegdek van de brug moet vernieuwd en er moet gewerkt worden aan een vijzel. Onder normale (weers)omstandigheden wordt de Herdersbrug op maandag 10 maart voor het autoverkeer afgesloten. In eerste instantie wordt het brugdek hersteld. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen op dat ogenblik nog gebruik maken van de brug. Het einde van deze werkzaamheden is voorzien tegen 21 maart. Dat werk is evenwel zeer weersafhankelijk, meer specifiek voor wat betreft het aanbrengen van de toplaag, zodat de weersomstandigheden mogelijk roet in het eten kunnen gooien. Aangezien er ook nog een vijzel van de brug moet worden vervangen (wat in principe in de eerste week van de paasvakantie zou gebeuren), en uiteraard ook rekening houdend met onvoorziene omstandigheden, blijft de brug verder één à anderhalve week onderbroken. In principe is er tijdens het aanbrengen van de vijzel geen voetgangersverkeer mogelijk over de Herdersbrug. Het werk aan het brugdek en de vijzel kunnen om technische redenen niet tegelij uitgevoerd worden. Het is in ieder geval de bedoeling dat het totaalpakket van de werkzaamheden aan de Herdersbrug volledig beëindigd is tegen het openstellen van de heraangelegde Stationsweg. Het werk aan de Stationsweg verloopt tot nu toe volgens schema, zodat een openstelling onder de huidige omstandigheden voorzien kan worden in de week van 7 april. De huidige verbinding tussen Dudzele en Lissewege wordt als gevolg van de werkzaamheden verbroken. De Ter Doestweg en Lissewege zijn te bereiken via de N31/Expresweg en de Stationsstraat. De Ter Doestweg wordt een doodlopende weg tegenaan de Stationsweg. Alles in verband met wegwerkzaamheden in Brugge, en dus ook het werk aan de Stationsweg en het onderbreken van de Herdersbrug, kan nagelezen worden op www.bruggebereikbaar.be.

De Tibetaans vlag wappert weer in Knokke-Heist

Komende maandag herdenken een 70-tal Vlaamse gemeenten met het uithangen van de Tibetaanse vlag de 59ste verjaardag van de volksopstand van Tibet tegen de onrechtmatige bezetting van China. Het Chinese Volksbevrijdingsleger verpletterde toen de demonstranten in de hoofdstad Lhasa. Naar schatting 87.000 Tibetanen overleefden de opstand niet. De bezetting door de Volksrepubliek kostte sindsdien al het leven van ongeveer 1,2 miljoen Tibetanen. Al meer dan 5 decennia voert de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap een geweldloze strijd tegen de onderdrukking en repressie van het Chinese regime. Knokke-Heist toont al jaren zijn solidariteit met de vrijheidsstrijd van Tibet door in de week rond 10 maart op de rotonde van het burgemeester Frans Desmidtplein de Tibetaanse vlag te hijsen. Dit jaar wapperen er zelfs meerdere Tibetaanse vlaggen in het straatbeeld, meer bepaald vier in de Lippenslaan, de langste en drukste winkelboulevard van de kustgemeente.


Voor alle info: Vrienden van Tibet vzw, tel. 02 5444 08 03, http://www.vriendenvantibet.be/
BEKIJK DE KOMENDE VIER DONDERDAGEN OOK "A Year in Tibet" op BBC 4 (22u) (FTA op Astra2)

Loop van de Bevolking

Meer informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens de voorbije week vind je HIER.

Vrijwilligers Thuiszorg slaan handen in mekaar

Het is uniek in ons land dat organisaties samen op zoek gaan naar vrijwillige medewerkers. In Knokke-Heist kan dat blijkbaar. Vijf diverse thuisoppasdiensten, die in de badstad actief zijn, hebben zopas de handen in mekaar geslagen. Dat gebeurt onder impuls van het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Oostkust. De reden: door de vergrijzing van de samenleving groeien de wachtlijsten in de verzorgingstehuizen. Met het inzetten van thuishelpers wil men bejaarden en andere hulpbehoevenden in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Tot december worden een reeks initiatieven opgezet die vrijwilligers van alle leeftijden moet aantrekken. Zelfs als ze maar een paar uur in de maand beschikbaar hebben om zich in te zetten. Een van de eerste acties zijn de broodzakken die door bakkers zullen gebruikt worden in de badstad. Daarop staat “vrijwilligers bij thuisoppas broodnodig”, plus de nodige uitleg. Bij de lancering van het nieuwe project sprak Schepen Ingrid Reubens haar bewondering uit voor de vrijwilligers die zich inzetten en voor het feit dat de zorggroepen op deze unieke manier willen samenwerken".


Potentiële vrijwilligers die meer informatie willen ontvangen kunnen terecht bij Karel Hermans van SIT vzw, De Vrièrestraat 49 (Stadhuis Heist). Tel 0494.80.68.56. www.sitwvl.be

Meer banen in de regio

Er komen in de regio heel wat banen bij. APM Terminals in Zeebrugge heeft namelijk van het Brugse stadsbestuur een vergunning gekregen om 33 hectare grond extra als terminal in te richten. Bijna een verdubbeling van de huidige oppervlakte. De uitbreiding zal volgens het bedrijf 150 tot 300 extra werkplaatsen opleveren. APM Terminals behandelt in onze kusthaven op dit moment ongeveer één miljoen containers per jaar. Door de uitbreiding kan die capaciteit op termijn dubbel zoveel worden.

Burgemeester slaat ballen naar zee

Bij de opening van het Golf 08 evenement in Knokke-Heist heeft burgemeester Lippens het eerste balletje richting zee geslagen. Daar ligt de komende dagen een drijvende green. Wie erin slaagt om een hole te maken, krijgt trouwens een reischeque van 5.000 euro cadeau. Bezoekers die een balletje willen slaan naar de green in zee, betalen 5 euro voor drie pogingen. De drijvende green is dan ook de grote blikvanger van Golf 08, de eerste interactieve golfbeurs in België. Tijdens de golfexpo vindt ook een toernooi plaats. Dat wordt gespeeld op een kunstgrasparcours dat speciaal op het strand werd aangelegd. De initiatiefnemers hopen met het evenement 3.000 bezoekers te lokken.

Leerlingenconcert deKunstAcademie

deKunstAcademie in Knokke-Heist heeft een mooie traditie van leerlingenconcerten. En ook dit schooljaar palmen de afdelingen Muziek, Woord en Beeldende Kunsten het Cultuurcentrum Scharpoord in voor een wervelend schouwspel! Dat gebeurt nu zaterdag en zondag. De leerlingen Muziek stelen de show en treden op als solist of in groepjes. Hun collega's van de afdeling Woord zorgen voor een paar poëtische intermezzo's en de beeldende kunstenaars kruiden het concert met extra creativiteit. De voorstellingen in het Cultuurcentrum zijn zaterdag om 19 uur en zondag om 15 uur. De toegang is gratis.

Verkeersmiserie bij Gemeenteplein snel echter de rug

In Knokke zal het kruispunt van de Sebastiaan Nachtegaelestraat met de Albertlaan en het Gemeenteplein tegen de paasvakantie weer voor het verkeer worden opengesteld. De doorgang is al sinds eind januari onderbroken voor het vernieuwen van nutsleidingen en de aanleg van riolering. Op woensdag 19 maart wordt de asfaltlaag aangebracht. Twee dagen later kan het verkeer op het kruispunt dan weer normaal verlopen.

Oproep voor leefbare zeevisserij aan onze kust

In de Commissie Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid werd deze week een debat gevoerd over de verduurzaming van de Belgische zeevisserij. Vlaams Parlementslid Patrick De Klerck heeft in het kader daarvan opgeroepen tot blijvende aandacht voor een leefbare zeevisserij aan onze kust. Je leest er uitvoerig over in ORO NieuwsMAGAZINE.

Statoil vindt olie en gas in de Barentszee

De Noorse gas- en oliegigant Statoil, die in Zeebrugge via een onderzeese pijpleiding aardgas aanvoert, heeft vrijdag een belangrijke nieuwe ontdekking aangekondigd. In de Barentsee werden in een zandsteenlaag uit het Triassic tijdperk belangrijke voorraden gas en olie gevonden. Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE.

6.3.08

De Cavalia-mode arriveert reeds in Knokke-Heist

Je leest er meer over in CAVALIA KOMT NAAR KNOKKE-HEIST

Duurste villa in Knokke-Heist 8,5 miljoen euro

Het duurste huis dat op de Belgische immosites te vinden is, heeft een vraagprijs van 8,5 miljoen euro. Zelfs voor een villa in Knokke-Heist is dat veel. Een waarschuwing toch als u het huis koopt: u heb twee man personeel nodig. 'Vooral de grootte van het perceel op deze locatie maakt deze woning zo bijzonder', vertelt Philippe Van Bellinghen van makelaarskantoor Animmo. 'De villa ligt in een residentiële wijk vlakbij de golfclub Royal Zoute, in een prestigieuze laan. Een perceel van 4.300 vierkante meter met één woning is daar uniek. De meeste gronden zijn verkaveld: er staan drie of vier villa's van drie tot vijf miljoen euro op. Een woning van acht miljoen is uitzonderlijk. 'Als je voor deze woning een hypotheek zou afsluiten met een looptijd van twintig jaar, zou je maandelijks meer dan 50.000 euro kwijt zijn. Voor dat geld krijg je een villa voorzien van alle luxe met zeven slaapkamers en zeven badkamers. De villa heeft een woonoppervlakte van twee grote herenhuizen. Wijnkelder, zwembad en biljartzaal zijn uiteraard aanwezig. De woning spreekt tot de verbeelding van huizenjagers. 'Wij merken dat bezoekers van onze site de foto's bijzonder vaak aanklikken. Dat zorgt niet voor een groter aantal bezoekers. De mensen snappen dat alleen ernstige kandidaten kunnen afspreken. 'Van Bellinghen is er vast van overtuigd dat hij het huis verkocht zal krijgen. ' Ik heb geen glazen bol waarmee ik kan voorspellen wanneer de geschikte koper opduikt. Maar er zijn meer bemiddelde mensen dan je zou denken. 'De geïnteresseerden hebben volgens hem een heel verschillend profiel. 'Ons maakt het weinig uit, voor de eigenaar is ieder aanvaardbaar bod goed. Ik zie het vooral als een ideaal huis voor een industrieel die een fortuin vergaard heeft en die op zoek is naar een ideaal buitenverblijf voor gezinsvakanties. Je woont hier op wandelafstand van het strand en luxueuze boetieks. Dat soort geïnteresseerden heeft soms al een chalet in Zwitserland of een villa aan de Côte d'Azur. Maar ze willen hun familie ook wel eens graag dichter bij huis ontvangen. 'Kandidaat-kopers doen er goed aan om een voorraad dienstencheques in te slaan. 'De huidige eigenaar heeft twee mensen in dienst voor het onderhoud: één tuinman en één persoon voor binnen. Dat is beslist geen overbodige luxe met zo'n oppervlakte.'

Miss Knokke-Heist reality op het internet

De prestigieuze Miss Knokke-Heist verkiezing pakt uit met een primeur. Voor het eerst wordt een realityreeks gemaakt waarin het reilen en zeilen van de misskandidates op het wereldwijde web kan worden gevolgd. Het leven achter en voor de schermen van de finalistes zal op www.missitems.be te bekijken zijn. Alle stijlvolle dames tussen 18 en 28 jaar uit gans het land, die zich geroepen voelen om de mondaine badstad in 2009 te vertegenwoordigen, mogen zich momenteel nog steeds inschrijven. De preselecties vinden plaats op zondag 9 maart in het Laguna Sportcentrum in Heist en op zaterdag 15 maart in het Antique Café in Knokke.


Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Hadid heeft plannen klaar voor Heistse Spoorwegsite

De Brits-Iraakse architecte Zaha Hadid heeft bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist een aantal plannen ingediend voor de opwaardering van Heist. Volgens een van de plannen krijgt de hele stationsbuurt van Heist een futuristisch uitzicht. De plannen omvatten ook het verschuiven van de stationslocatie. Dat is zeer vreemd gezien onlangs nog maar de hele parkeerinfrastructuur bij het station werd heraangelegd. “In samenspraak met de NMBS wordt een nieuw station gebouwd en aan de overzijde komt een gebouw met leslokalen voor de kunstacademie en een feestzaal voor 1.500 personen. Verder omvat het plan nog een bouwproject met winkelcentrum en appartementen. Het zou gaan om betaalbare woningen. De site wordt ingepast in een parklandschap. Meteen zal onder de spoorweg door een betere doorgang gecreëerd worden naar het Kijkdorp en Heulebrug. “In het plan wordt het Boerenhof, dat beschermd is, behouden net zoals de pastorie”, aldus Schepen Maxim Willems. Later dit jaar komt Zaha Hadid naar Knokke-Heist om het plan officieel voor te stellen. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt dan moeten nog ontwikkelaars gevonden worden die het project willen uitvoeren. Het prijskaartje zou zo'n 55 miljoen euro bedragen.

Op skiklas naar de "valei van daarachter"

Vrijdagavond vertrekt een 120-tal zesdeklassers van de drie vrije scholen in de badstad op winterklas. Reisdoel is Valdidentro (“de valei van daarachter”) nabij het Italiaanse Livigno. De reis gaat per bus. Het vertrek is om 19 u in de Sportlaan in Knokke. Op de schoolwebsites wordt lopend verslag gedaan van het wel en wee tijdens de reis. Over de veilige aankomst zaterdag horen de ouders ook meer details tijdens de programma’s van Radio Paradijs. Een aantal deelnemers is alvast niet gelukkig met het feit dat ze hun gsm moeten thuislaten. De ouders kunnen enkel per gewone slakkenpost met hun kinderen in contact komen. Zondag 16 maart worden de jonge skivaarders terug in de badstad verwacht.

Gezondheidscontrole voor honden

Komende zondag zet Hill’s Pet Nutrition in Knokke-Heist een grootse sensibiliseringscampagne op rond de gezondheid van honden. Dat gebeurt op zeedijk ter hoogte van Surfers' Paradise. Daar kunnen hondeneigenaars dan gratis laten controleren of hun viervoeter een gezond gewicht heeft en hoe ze dit kunnen behouden of bereiken. Overgewicht blijkt nog steeds een belangrijke oorzaak van verschillende ziekten bij huisdieren. Net als bij de mens is overgewicht ook één van de meest voorkomende en snelst toenemende problemen bij huisdieren. Voor de controle kunnen hondenliefhebbers zondag met hun dieren van 11 tot 17 u terecht bij de stand van Hill’s Pet Nutrition op de Zeedijk in het Zoute.

Spoorverkeer naar Zeebrugge maakt polderdorpen onleefbaar

De actiegroep Leefbare Polderdorpen heeft woensdagavond twee uur lang de spoorwegovergang in Lissewege bezet. De vzw protesteert daarmee tegen de geplande uitbreiding van het rangeerstation voor goederentreinen in het naburige Zwankendamme. Aan de overweg werden pamfletten uitgedeeld, terwijl er elke drie minuten een goederentrein voorbij denderde. Leefbare Polderdorpen vreest dat Zwankendamme ten dode is opgeschreven, en dat wonen in Lissewege zo goed als onmogelijk wordt. De vzw stelt voor een nieuw rangeerstation te bouwen in de achterhaven van Zeebrugge (op weinige afstand van Ramskapelle). De actiegroep wil de inwoners van Lissewege met het perspectief van toenemend treinverkeer confronteren. "Vanaf 2009 zal hier om de 3 minuten een goederentrein passeren", zegt Johan Mistiaen van Leefbare Polderdorpen. "En zo vaak zal iedereen ook moeten aanschuiven aan de overweg", aldus nog Mistiaen.

Nathalie Jane Krits en Dieter Troubleyn gezicht van de Nacht van Exclusief 2008

Op zaterdag 12 april wordt in het Casino Knokke andermaal de Nacht van Exclusief gehouden. Het thema wordt “1001 nacht”. Nathalie Jane Krits en Dieter Troubleyn zullen er schitteren in een sprookjesoutfit van Geert De Puysseleyr. Alhoewel de kwaliteit jaar na jaar minder wordt, is de Nacht van Exclusief toch "the place to be" voor iedereen die eens iets unieks wil meemaken. Gedurende 3 dagen kan men zichzelf onderdompelen in alle "geneugten des levens" : exclusieve auto’s, juwelen, fine foods en drinks. Op donderdag 10 en vrijdag 11 april wordt ingezet met Magic Exclusief, dat als opwarmertje dient voor de Nacht zelf op zaterdag. Zoals de vorige 3 edities werd een BV uitverkoren als gezicht van de nacht. Dit jaar werd gekozen voor Nathalie Jane Krits. Volgens de organisatie, de vrouw die met haar prachtige blauwe ogen en in een prachtige outfit van modeontwerper De Puysseleyr het best kon doorgaan als Oosterse prinses. Speciaal voor deze editie zal ze een cursus buikdansen volgen om de show te stelen. Naast haar zal Dieter Troubleyn haar als een sprookjesprins begeleiden op de gala-avond.

Visser van Paepes naar Sincfala

Knokke-Heist heeft groen licht gegeven voor de aankoop van het tegeltableau dat een visser voorstelt en de gevel siert van vishandel Depaepe op de hoek van de Kursaalstraat en de Nicolas Mengélaan in Heist. Voor de aanschaf maakt de gemeente 19.000 euro vrij. De heemkundige kring Heyst Leeft heeft zich de voorbije drie jaar ingezet voor het behoud van de historische tegeltableaus van de vishandel. Op termijn wordt het gebouw namelijk gesloopt. Op dat moment wil men de vissersfiguur op de gevel en de waardevolle faiënceschildering in het winkelpand zelf voor het nageslacht bewaren. De tegeltableaus dateren uit 1912. Dat was het jaar waarin de vissersvloot in Heist uitgroeide tot liefst 63 eenheden. Voor het historisch erfgoed in vishandel Depaepe bestond trouwens ook interesse vanuit Nederland. Het gemeentebestuur gaat het kunstwerk aankopen en laten restaureren ten behoeve van het Sincfala Museum.


In het verleden is in de Onderwijsstraat in Heist reeds het grootste kunstwerk ooit in de deelgemeente roemloos verdwenen. In een redershuis was namelijk tijdens het interbellum een ruim 15m lange gangmuur door de Brugse schilder Van Hulle verfraaid met een doorlopend fresco van scheepvaarttaferelen.

Op de foto's: Verdwenen visserserfgoed uit het Redershuis van Leopold Vantorre (Mussche) (foto's copyright aj beirens)

5.3.08

Clemaco Zeebrugge gaat staken

De arbeiders en bedienden van het metaalbedrijf Clemaco in Zeebrugge gaan donderdag in staking. De actie komt er nadat de gesprekken over het verbeteren van de koopkracht tussen vakbonden en directie de voorbije drie weken niets hebben opgeleverd. Donderdagmorgen is een personeelsvergadering gepland. Daarop worden alle werknemers ingelicht over de huidige situatie. Daarna volgt een korte actie aan de poorten van de marinebasis in Zeebrugge waarna een delegatie naar de hoofdkantoren van het bedrijf trekt in Oostende. Clemaco heeft zijn hoofdzetel in Oostende, maar de werknemers zijn tewerkgesteld op de marinebasis in Zeebrugge. Het bedrijf levert een brede waaier van defensie- en marinesystemen en stelt in totaal 124 arbeiders en bedienden te werk. De actie wordt door de drie vakbonden gesteund.

Drie jaar cel voor poging tot doodslag op schip in Zeebrugge

De correctionele rechtbank in Brugge heeft woensdag een 45-jarige zeeman uit Estland veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar voor een poging tot doodslag. De feiten dateren van kerstavond 2002 aan boord van een schip in Zeebrugge. De man stak een ander bemanningslid met een mes. Het slachtoffer had volgens het onderzoek geluk: het mes bleef namelijk steken in de spieren voor het hart. De man verdedigde zich fel voor de rechter. De feiten gebeurden in zijn kajuit. Volgens hem heeft hij zich enkel verweerd. Het mes was van een soort dat elke zeeman op zak heeft. De rechter twijfelde aan de verklaringen van de man. Hij sprak zichzelf immers regelmatig tegen. In 1991 zou de beklaagde daarenboven al negen jaar hebben gekregen voor de moord op een vrouw. De zeeman werd onlangs opgepakt toen hij opnieuw op Belgische bodem kwam. De man blijft aangehouden.

Koop de Dag van Toen tegen een Prikje

Van 8 tot 22 maart vindt traditiegetrouw “Koop de Dag van Toen” plaats in de vijf Kringwinkels van ’t Rad. Dat is dus ook in Knokke-Heist het geval. Vanaf zaterdag worden een hele hoop hippe 50ies, 60ies en 70ies spullen met een meerwaarde aangeboden in De Kringwinkels. Schattenjagers en verzamelaars vinden er zeker iets naar hun smaak. Van pastelkleurige serviezen tot elegante 70ies salontafels, van feloranje plasticspulletjes uit de 60ies tot verchroomde lampen, alles is er te vinden tegen betaalbare prijzen. De Kringwinkel in de Lippenslaan doet er nog een schepje bovenop. De muren van de winkel worden overdadig gedecoreerd met allerlei kaders en prenten uit de tijd van toen. Originele pentekeningen en schilderijen, reproducties van bekende kunstwerken en beelden die in ons collectief geheugen gegrift staan worden er te koop aangeboden. Bij de bekendste werken komt ook een woordje uitleg, zodat het bijna een tentoonstelling zal lijken.

Knokke-Heist helpt Botswana

Dankzij een forse opkomst van Knokke-Heistenaars voor de reportage “Botswana in Beeld” gaat weer een flink bedrag naar het land in kwestie. Ruim 170 mensen gingen onlangs in Scharpoord de reportage van Kristine Hannon bekijken over het leven in het Afrikaanse Botswana. Dat leverde een bedrag van 1.754 euro op. Het geld wordt eerstdaags integraal overgemaakt aan het project “Water for Life Botswana”.


Knokke-Heist als troef voor Zeeuws-Vlaanderen

Een badplaats als Knokke-Heist en een historische kunststad als Brugge zijn de grote troeven in een nieuwe campagne van onze buren in Zeeuws-Vlaanderen. Vlak over de grens probeert men mensen die rust zoeken naar de regio te lokken. Zaterdag wordt de campagne officieel gelanceerd door de Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs. Uit onderzoek blijkt dat 4,8 miljoen Nederlanders zoeken naar rust en ruimte. Ze wil daarvoor graag verhuizen. Zeeuws-Vlaanderen biedt volgens een stuurgroep de nodige basiskwaliteiten. Er is volop rust en een prachtig landschap. In de onmiddellijke nabijheid culturele centra zoals Knokke-Heist, Brugge en Gent. Die combinatie wordt gezien als “de perfecte balans tussen leuke en noodzakelijke dingen in het leven”.

Weinig succes voor actie tegen illegalen

De politie heeft in de vroege uren van woensdagmorgen een grote actie tegen mensensmokkelaars gehouden in en rond de havens van Zeebrugge en Oostende. Dat gebeurde omdat de laatste tijd weer meer illegalen vanuit onze kusthavens proberen over te steken naar Groot-Brittannië. Een tachtigtal agenten hebben zo'n 200 auto's en vrachtwagens gecontroleerd. In Zeebrugge werden geen illegalen aangetroffen. In Oostende werden vijf Tunesiërs en Marokkanen zonder papieren opgepakt. De komende weken zal de politie nog meer controles uitvoeren in Zeebrugge en Oostende. Die worden dan wel kleinschaliger.

Parkeerplaats voor Cavaliabezoekers?

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist moet de komende maanden met oplossingen voor de dag komen om onder meer de zomerse verkeersstromen voor het Cavalia-gebeuren te kunnen opvangen. In Barcelona waren er in de onmiddellijke nabijheid van de het paardenspektakel drie grote verzorgde parkeerplaatsen. Dat is in Knokke-Heist alvast niet het geval. De badstad zit daarbij in hetzelfde bootje als de Californische badplaats Santa Monica. Ook daar is een paar jaar geleden het Cavalia-spektakel neergestreken. Een succes tot en met, maar de verkeersafwikkeling werd een ware ramp. Te meer daar in de badplaats op hetzelfde moment nog andere evenementen werden gehouden. Dat zal deze zomer trouwens ook in Knokke-Heist het geval zijn.


Je leest er meer over in CAVALIA KOMT NAAR KNOKKE-HEIST

Knokke-Heistenaars zijn honkvaste shoppers

Knokke-Heist scoort goud op het vlak van de koopbinding voor dagelijkse aankopen.
Voor maar liefst 97,3 procent van de dagelijkse aankopen kiest de Knokke-Heistenaar voor de eigen badstad. Het gaat hier onder meer om voeding, dranken en verswaren. Ook voor de periodieke aankopen doet de badplaats het prima. Het West-Vlaams Economisch Studiebureau onderzocht de koopstromen in 64 West-Vlaamse steden en gemeenten. Via een grootschalige enquête bij 9.000 gezinnen werd gepolst naar het koopgedrag. Na Knokke-Heist komt Blankenberge op de tweede plaats met 95 procent van de aankopen in de eigen gemeente.

Sloop La Réserve begint maandag

Na de 100-dagen “Dropout” fuif van de zesdes van het Lyceum in Knokke begint maandag de afbraak van hotel La Réserve. De slopingswerken zullen tot eind juni duren. 'We hebben onze sloopvergunning', zegt uitbaatster Martine Van Thillo. 'Tegen de zomer moet alles met de grond gelijk gemaakt zijn en het terrein volledig opgeruimd.' Van Thillo hoopt verder in september met de nieuwbouw te kunnen beginnen. Maar dat staat nog niet vast omdat de administratieve afwikkeling van de bouwaanvraag nog aan de gang is. De hoop is om op 10 april 2010 de deuren de openen van het nieuwe vijfsterrenhotel. Dat is het begin van de Paasvakantie.

OCMW-Voorzitter Knokke-Heist luidt de alarmbel.

Voorzitter Annie Vandenbussche van het OCMW in Knokke-Heist luidt de alarmbel omdat zeer veel jonge gezinnen in de badstad door tegenslagen niet meer uit de schulden raken. Eén van grote boosdoeners is de te hoge huur die mensen met een vrij laag inkomen, maandelijks moeten neertellen. De voorzitter deed daarom woensdagmorgen een oproep aan eigenaars, promotoren en immokantoren om de huurprijzen naar beneden aan te passen. "600 euro voor een éénpersoonskamer of 800 voor een 2 slaapkamerappartement kan je toch niet meer normaal noemen", aldus Annie Vandenbussche. "De oude panden zijn zo goed als verdwenen en vervangen door te dure nieuwbouw. Het kan echt zo niet verder ! Op die manier verliezen we stilaan ook de dienstverlenende bevolking ( poetshulp, verzorgend personeel, onderwijs- horecapersoneel...) in onze gemeente omdat ze hier niets betaalbaars meer kunnen huren, laat staan kopen... Inspanningen en middelen vragen aan de overheid alleen is dweilen met de kraan open. Ook de privé sector zal toegevingen moeten doen." Er zijn inmiddels al een aantal eigenaars die hun pand ter beschikking stellen van de Woonwinkel in de Kerkstraat 32 in Heist. Op die manier kunnen deze woningen doorverhuurd worden tegen een betaalbare prijs. In ruil wordt - gedurende de hele huurperiode - voor de woning 'gezorgd' door de woonwinkel en krijgt de eigenaar het pand in perfecte staat terug na bijvoorbeel 9 of 18 jaar, volgens het contract.


Wie geïnteresseerd is neemt best eens contact op met de Woonwinkel op het nummer 050/64.97.47.

4.3.08

Zeesluis vlakbij Het Zwin “Onbespreekbaar!”

Een zeesluis vlakbij Het Zwin in Cadzand-Bad is voor het gros van de Sluise gemeenteraad “absoluut onbespreekbaar”. Dat bleek na een gesprek met de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls. De maatschappij stelde de vraag om na te gaan wat wèl en wat niét in het nieuwe toeristisch actieplan voor de gemeente Sluis mag komen. In plannen voor een toegang tot de zee in Cadzand zal men nu alvast geen tijd investeren. De kans is namelijk te groot dat het project dan in juni door de gemeenteraad zou worden afgeschoten. Het nieuwe economisch actieplan wordt gemaakt na het afblazen van het project Sluis aan Zee.

Lancering website over Schipdonkkanaal

In het kader van de Seine-Schelde-West studie streeft de Vlaams overheid een open en transparante communicatie na. Vanuit die optiek liet minister Crevits de informatieve website www.seinescheldewest.be opstarten. Mevrouw Crevits zal trouwens op 19 maart aanwezig zijn op de eerstvolgende vergadering van de Klankbordgroep, die in het leven werd geroepen in het kader van het Seine-Schelde-West dossier. Sinds maart 2007 loopt een studie die nagaat of het Afleidingskanaal dat tussen Zeebrugge en Heist-West in zee uitmondt, kan worden ingericht als scheepvaartkanaal dat beantwoord aan de hedendaagse behoeften. Concreet gaat het om dat deel van het kanaal dat loopt vanaf de kruising met het kanaal Gent-Brugge te Schipdonk tot aan de achterhaven van Zeebrugge. Het traject is momenteel over een beperkt gedeelte bevaarbaar, zij het enkel voor het kleinste type vrachtschepen met een laadvermogen tot 300 ton. Voor het overige vervult het kanaal vooral een afvoerfunctie voor water afkomstig uit het Leiebekken, een functie waarvoor het midden de negentiende eeuw ook gegraven werd.
De studie is in volle uitvoering.


Tegelijk werd recent de website www.seinescheldewest.be opgestart, waar elke burger objectieve informatie over de aanpak van de studie kan terugvinden.

Reünie oud-Duinenkinderen

Marcel Nobus, oud-leerling van de Vrije Basisschool Duinenkind in Duinbergen, organiseert een schoolreünie. Die is bestemd voor iedereen die er schoolliep en geboren is tussen 1954 en 1964, of aan die kinderen les gaf. Het is de tweede keer dat een feestelijke bijeenkomst wordt voorbereid. Dit keer worden meer schooljaren aangeschreven. Men wil ook alles op alles zetten om in binnen- en buitenland alle schoolgenoten, die nu al rond de 50 draaien, terug te vinden. De bedoeling is om oude vriendschappen weer tot het leven te wekken. Meteen kan men het oude Duinbergen weer een beetje doen herrijzen. Ook ouders van kinderen die in Duinbergen schoolliepen worden opgeroepen contact op te nemen. Heel wat oud-leerlingen uit die tijd zijn namelijk uit Knokke-Heist weggetrokken. De reünie is vrijdag 21 november om 19 u in Hof Ter Mude in Westkapelle.

Wie foto’s van zichzelf en de school heeft uit die tijd kan ze sturen naar Marcel Nobus. De foto’s worden ingescand en onmiddellijk terugbezorgd. Ze zullen dienen om tijdens de reünie een diamontage te projecteren.


Marcel Nobus, Hofschenkerstraat 18, 8310 Brugge 3, Tel. 02 277 37 01, Gsm:0473/325439 e-mail kantoor : marcel.nobus@mobilit.fgov.be

Vier rotondes op invalsweg naar Knokke-Heist

Burgemeester Lippens zegt te hopen, dat binnen afzienbare tijd de verkeerslichten op de Natiënlaan zullen verdwijnen. Met de aanleg van rotondes zou men “overal naar toe kunnen zonder rode lichten”, aldus Lippens. In aansluiting op de nieuwe AX hoopt de burgemeester dat met 4 rotondes het verkeer van en naar de badstad vlot en veilig zal kunnen verlopen, zonder de gebruikelijke files. Daarom zal ook het hoekpand dat door de gemeente op het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk wordt aangekocht, zo snel mogelijk worden afgebroken. Dat gebeurt met het oog op de heraanleg van het kruispunt.

Huisvuilzakken worden duurder

De gemeenteraad heeft het verhogen van de kostprijs van de vuilniszakken goedgekeurd. De oppositiepartijen Open-VLD en Vlaams Belang stemden tegen. Het is de eerste keer dat de huisvuilzakken worden opgeslagen sedert het afvalbeheer in 2002 in concessie werd gegeven aan Horizon Net. Al die jaren was een verhoging van de prijs trouwens niet nodig omdat ook een milieubelasting werd geïnd. Die is ondertussen weggevallen. Voor de meest gangbare vuilniszakken, die van 60 liter moet men zeer binnenkort een halve euro meer betalen. Dat komt neer op een verhoging van het tarief van 1,25 naar 1,75 euro. De huisvuilzak van 30 liter stijgt met 0,25 eurocent van 0,75 naar 1 euro. Restafvalzakken van 15 liter stijgen van 0,38 naar 0,60 eurocent. De nieuwe zakken voor KMO van 90 liter kosten 2,70 euro.

Ook Unizo tegen beperking koopzondagen

Na burgemeester Lippens hebben nu ook de Unizo afdelingen Noord-West-Vlaanderen en Westhoek gereageerd tegen het beperken van de koopzondagen. Sinds dit jaar mogen winkeliers in toeristische centra de zondagen waarop ze open blijven niet langer zelf kiezen. Unizo vindt dit een slecht systeem en heeft, net als de gemeenteraad in Knokke-Heist, een aanpassing van de wet op de koopzondagen gevraagd. Winkeliers in toeristische centra, zoals aan de kust, mogen tussen november en april 13 zondagen kiezen om open te houden. Maar sinds dit jaar mogen ze enkel zondagen kiezen waarop er een manifestatie in de gemeente is. Volgens Unizo is dat absurd.


Winkeliers aan de kust doen hun winkel op zondag open naargelang het weer en tijdens drukkere periodes zoals de paasvakantie of op het einde van de maand september. Die laatste periode is vooral voor kledingwinkels belangrijk, ze hebben dan net een nieuwe collectie en er is meestal nog veel volk aan de kust", zegt Frederik Serruys van Unizo. In een reactie zeggen winkeliers uit Knokke-Heist dat niet alleen de middenstander gedupeerd wordt. Ook de klanten worden beknot in hun vrijetijdsaanbod. Onvoorstelbaar trouwens dat een Waals militant van de christelijke vakbond onder een humanistisch banier in de regering zetelt en gaat beslissen waneer de winkels mogen opendoen in Vlaanderen. “Het is Kafka op z’n best”. Een internationaal bekend toerismedeskundige uit Knokke-Heist zegt: “Er zijn steden die binnen hun cel ‘toerisme’ een verantwoordelijke hebben voor shopping. Dat is vooral in Azië het geval, maar waait ook over naar Europa. Dus wat de koopzondagen betreft zou minstens Westtoer daar z’n zeg moeten in hebben. Maar de politiek laat dat niet toe. Dat bewijst andermaal dat de politici in dit land vaak mijlenver van de realiteit staan”. Met het beperken van de koopzondagen wordt ook veel personeel bestolen. Sommigen werken vooral in het weekend, omdat hen dat het best uitkomt. “Dus als er maar 13 koopzondagen meer zijn, is dat broodroof. Democratie betekent ook: kiezen wanneer je wil werken en daarover met je baas spreken”.

Strandgolfweekend in Knokke-Heist

Van vrijdag tot zondag wordt in Knokke-Heist de eerste editie van de “OnlyGOLF Beach Invitational” georganiseerd. Meteen het eerste strandgolftornooi in ons land. Gedurende 3 dagen wordt daarbij gespeeld op het speciaal aangelegde 18 holes parcours bij het Albertstrand. Zowel pro's, BV's als uitgenodigde zakenmensen zullen dan voor het eerst kennis maken met de nieuwste sensatie: strandgolf! Voor vrijdag en zaterdag werden een beperkt aantal “9 holes flights” te koop aangeboden tegen 250 € voor een flight van 3 personen. De beginnende golfers kunnen op het strand ook initiatielessen volgen. De geoefende speler kan zich wagen aan de Hole-in-one competitie. Dat houdt in het balletje naar een drijvende green op het water slaan. Verder kan men approachen vanuit de bunker, z’n swing uitproberen op de golfsimulator en balletjes putten op de in- en outdoor puttinggreen. Ten slotte is het mogelijk alle irons en drivers te testen op de golfsimulator en outdoor driving range! Meer dan 40 exposanten in golf & lifestyle zijn ook aanwezig

3.3.08

Haalt Turnover Knokke naar Nederland?

De modeketen Turnover heeft verleden jaar in heel wat Nederlandse steden eigen winkels geopen. Nu is ook ons land aan de beurt met vestigingen in Antwerpen en Knokke-Heist. Voor de openingen worden niet alleen de regionale dagbladen en lifestyle magazines ingeschakeld. In de nieuwe Turnover-steden worden ook multi visions en steigerdoeken ingezet. De opening in Knokke is gepland op 16 mei. De locatie is Kustlaan 127. Volgens de winkellijst op de website van Turnover ligt Knokke echter in Nederland. Dat wordt een dure verhuis.

Vanaf nu boeken voor La Reserve

Vanaf nu staat de site van het nieuwe “La Reserve – Exclusieve Appartementen met Resorthotel” online. De website laat zien hoe de nieuwe constructie wordt ingepast tussen het Zegemeer en de Elizabetlaan. De nieuwe Reserve is volgens de promotiemakers bestemd voor mensen die het moeten hebben van Kunst, Stijl, Natuur, Wellness, Golf, Mode, de Zee en het Leven. De promotiesite is eentalig Engels. Het nieuwe initiatief gaat straks door het leven als “La Reserve The Residence Knokke”. De oude gebouwen verdwijnen zeer binnenkort onder de slopershamer. Het nieuwe Reserve met appartementen en een vijfsterrenhotel moet volgens plan in het voorjaar van 2010 de deuren openen.

Magere voetbaloogst in onze regio

Met uitzondering van VVWestkapelle, dat gelijkspeelde, noteerde men overal verliespartijen bij de ploegen in onze regio. In Eerste Provinciale moest FC Knokke op eigen terrein met 0-2 de duimen leggen tegen Varsenare. Knokke slaagde er nauwelijks in om met behoorlijke scorekansen op de proppen te komen. FC Knokke staat nu 12de met 29 punten. In Tweede Provinciale A versloeg SV Koekelare het elftal uit Heist met 2-0. FC Heist staat nu 15de met 19 punten. De ploeg zal snel punten bij mekaar moeten shotten om uit de gevarenzone te raken. In Derde Provinciale B eindigde de wedstrijd tussen Sijsele en VVWestkapelle met 3-3 gelijkspel. VVW blijft nog steeds vasthouden aan de derde plaats in het klassement, en dat met 45 punten. Vierde Provincial B tenslotte: Zeemeeuw Zeebrugge kreeg thuis 0-5 verlies te slikken tegen Zwevezele. Wenduine versloeg verder Moerkerke met 6-2. Moerkerke staat 12de met 20 punten en Zeebrugge blijft hekkensluiter met een vastgeroeste 4 punten.

2.3.08

De oorspronkelijke Klakkertjes blijven bestaan

De rechtbank van eerste aanleg heeft een vonnis geveld in het geschil rond de folkloregroep “Koninklijke Heistse Klakkertjes”. De oorspronkelijke feitelijke vereniging, die in 1939 werd opgericht, blijft daarbij verder bestaan. Ook het voorzitterschap van Eddy Storm werd bevestigd. De problemen begonnen 2 jaar geleden, toen drie bestuursleden zich afscheurden. Ze richtten een nieuwe vzw Heistse Klakkertjes op. Deze vzw moet nu echter van de rechter van naam veranderen en mag geen enkele activiteit uitvoeren als “Heistse Klakkertjes”. Verder moeten ze alle kledij, instrumenten en financiële middelen teruggeven aan de oorspronkelijke feitelijke vereniging. Dat moet gebeuren binnen de veertien dagen. Volgens voorzitter Eddy Storm hebben de Heistse Klakkertjes de crisis overleefd. Nu zal men werken om de groep tegen volgend jaar terug te doen bloeien als voorheen. Dan wordt namelijk de 70ste verjaardag gevierd van Heists meest bekende folkloristische groep.

Info-avond over kustverdedigingsplannen in grensgebied

De zwakke schakels langs de kust vanaf de Zwinstranden tot bij de Scheldemonding komen donderdagavond aan bod tijdens een informatie-avond in Sporthal de Noorddijk in Cadzand. Het gaat hier om plannen die door onze noorderburen werden opgesteld voor het grensgebied dat vlak aan Knokke-Heist paalt. De kustversterking behelst onder meer de gedeelten Cadzand-Bad en de Herdijkte Zwarte Polder. De plannen omvatten in grote lijnen een vergroting van duinen en strand. Naast kustversterking is ook grootschalige ontwikkeling van recreatie en natuur voorzien. Mondelinge of schriftelijke opmerkingen zullen worden overgemaakt aan het Zeeuwse provinciebestuur. De informatie-avond gaat donderdag om 19u van start.

Storm zorgde voor ingekorte Mountainbike Challenge

Ingevolge de felle wind is de 10de editie van de Nissan Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist zaterdag enkel verreden over een afstand van 24 km. Ook werd de start met een half uur uitgesteld. Eerder waren door het stormgeweld reeds dranghekkens langs het parcours omvergewaaid. Ondanks de ingekorte wedstrijd is het een loodzware race geworden. Uiteindelijk kroonden Niels Albert en Kristien Nelen zich in de badstad tot laureaten van de wedstrijd. Albert wist de nieuwsdienst na afloop van de wedstrijd te vertellen dat hij echt heeft afgezien tijdens de race en dan "voornamelijk de stukken tegen de wind in". Verder versloeg bij de heren de Nederlander Bram Rood op de meet Sven Vanthourenhout voor de 2de plaats. Nico Berckmans remonteerde vlakbij de aankomstlijn Jelle Hanseeuw waardoor hij zich meteen verzekerde van de eindzege in het Mountainbike Kustcriterium. Bij de dames was de 2de plaats voor Joyce Vanderbeken die reeds voor de start zeker was van de eindzege in het Kustcriterium. Derde werd de Nederlandse triatlete Ingrid van Lubek.

Zie ook Stormachtige MOUNTAINBIKE BEACH CHALLENGE in Knokke-Heist!

Lippens' "Dream Machine" komt naar Knokke-Heist

Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Lippens samen met Eerste Schepen Maxim Willems en Toerisme-voorzitter Danny Despiegelaere in Barcelona de afrondende gesprekken gevoerd voor de komst van Cavalia naar Knokke-Heist. Het gaat om een uniek multimediaal spektakel met paarden, ruiters, acrobaten en artiesten. Toch heeft het niks weg van een circus. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, bij Cavalia beslissen mens en dier samen wat er wordt opgevoerd, hoé het gebeurt en hoe lang het duurt. Respect voor het paard staat bij alles absoluut centraal. Bij elk nummer is duidelijk vooral van belang dat het paard er plezier aan beleeft. Cavalia wordt deze zomer zonder enige twijfel het mooiste showgebeuren in heel Europa. De show is gecreëerd door Normand Latourelle, een van de Canadese oprichters van Cirque du Soleil. De grote witte tenten van Cavalia zullen worden opgesteld bij het station van Knokke. De show loopt in de badstad van 22 juli tot eind augustus.

Het spektakel is een ode aan de schoonheid van het paard, en een dankbetuiging voor de eeuwenlange samenwerking van mensen en paarden. De openingsscène verwijst naar de eerste tekeningen van paarden die werden teruggevonden in de grotten van Lascaux. Paarden werden lange tijd enkel door mannen benut als werkkrachten en transportmiddel. Pas veel later werd het paard door mannen én vrouwen verheven tot een nobele passie. Deze evolutie is ook verweven in de meeslepende muziek van Michel Cusson. Cavalia was naast Amerika reeds te zien in Brussel, Amsterdam, Berlijn en Düsseldorf. Op uitnodiging van Cavalia kregen Vlaamse persmensen afgelopen vrijdag en zaterdag de kans om de show die naar Knokke-Heist komt te bekijken in Barcelona. Na afloop noemde burgemeester Lippens Cavalia een regelrechte “Dream machine”! De komende weken en maanden is het spektakel nog in Madrid en Bilbao te zien. Daarna is onze badstad aan de beurt.

Over CAVALIA lees je nog meer in CAVALIA KOMT NAAR KNOKKE-HEIST