14.9.07

Tram van Knokke naar Sluis?

Onze noorderburen in de grensstreek willen graag dat de kusttram wordt doorgetrokken van Knokke naar Sluis. Dat is één van de vaststellingen van een onderzoek naar de grensoverschrijdende bezoekersstromen tussen West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland. Het West Economische Studiebureau (WES) deed dat in opdracht van het Europese Interreg programma. De drie buurprovincies kunnen nog meer voordelen halen uit een betere samenwerking. Dat is de belangrijkste conclusie van de enquête over het grensoverschrijdend toerisme en winkelbezoek. Opvallend is dat vooral de Zeeuwen op meerdere terreinen vragende partij zijn. Een beter openbaar vervoer is daar één van. Uit de studie blijkt ook dat Sluis voor de West-Vlaming de populairste bestemming blijft voor het grenswinkelen. Zeeuwen en West-Vlamingen liggen elkaar toch goed, want van de ondervraagde inwoners van Zeeland doet bijna de helft wel eens inkopen in West-Vlaanderen. De Zeeuwen zijn vooral weg van Brugge, Knokke-Heist en Damme. "De Zeeuwen komen naar West-Vlaanderen omwille van verschillende motieven. Brugge voor het cultuur-historisch aanbod, dat geldt ook voor Damme. In Knokke gaat men voor exclusieve winkels en strandbezoek. Als we globaal kijken naar het koopgedrag gaat men vooral op zoek naar specialiteiten. In tegenstelling tot de West-Vlamingen die naar Zeeland trekken voor de goedkope producten", zegt Tanja Termote van het WES.

Lombaerts bestolen in Kazachstan

Voetballer Nicolas Lombaerts, die tot z'n vertrek naar Sint-Petersburg in Knokke-Heist woonde, is tijdens het duel Kazachstan-België bestolen. Er werden twee mobiele telefoons, contant geld en een bankpas van de Rode Duivel ontvreemd. Omdat er geen papieren van Lombaerts werden meegenomen kon hij toch zonder moeite de terugreis naar Sint-Petersburg ondernemen. De voetballer van Zenith Sint-Petersburg deed bij de Kazachstaanse autoriteiten aangifte van de diefstal. Bovendien heeft hij een klacht naar de UEFA gestuurd, die de zaak onderzoekt.

Zeebrugge-Harwich goedkoop verkocht bij Christie

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Geboren, getrouwd, overleden... in Knokke-Heist

Je leest er HIER alles over.

Knokke-Heist pleit bij minister Crevits voor Westkapelle-vriendelijke AX

Naar aanleiding van een artikel in het Brugsch Handelsblad van 31 augustus 2007 waarin Minister Hilde Crevits de wens uit om het dossier van de AX te koppelen aan dat van de N9, vond het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist het nodig de minister te wijzen op een aantal belangrijke nuances. Vooral de uitspraak “Europa verplicht ons om het alternatief te kiezen dat de minste schade berokkent aan de natuur” komt bij het college over als een tè eenvoudige benadering van dit complexe dossier. Hoewel de Minister in het bewuste artikel geen stelling neemt over de 4 mogelijke tracés, vond het schepencollege het nuttig om in een schriftelijke reactie aan de kersverse minister van openbare werken de visie van Knokke-Heist nog eens uitgebreid uit de doeken te doen.


Het gemeentebestuur wenst in elk geval te beklemtonen dat het volstrekt de mening van sommige administraties niet deelt dat “Europa” de door Knokke-Heist voorgestelde variante 4 niet zou toelaten. Integendeel, de Europese richtlijn laat toe dat, van zodra voor de aanleg van een weg geen ander alternatief mogelijk is dan een Speciale Beschermingszone van een Vogelrichtlijngebied aan te snijden, er wel degelijk rekening mag gehouden worden met motieven van menselijke gezondheid en sociale factoren. In zo’n geval, zelfs indien er prioritaire dier- en plantensoorten aanwezig zijn, is zelfs geen voorafgaandelijk advies van de Europese Commissie nodig.

In een goed onderbouwd juridisch advies, heeft het gemeentebestuur reeds eerder de toenmalig bevoegde minister Kris Peeters proberen duidelijk te maken dat tracé 4 zowel voor de natuur als voor de mens de beste oplossing is. Ook voor Damme, Brugge en de MBZ is deze 4de variant een aanvaardbaar alternatief. Het feit dat het resultaat van het MER-rapport zo lang op zich laat wachten, doet het gemeentebestuur vermoeden dat de argumentatie van Knokke-Heist ernstig in overweging wordt genomen. Aangezien de hogere overheid de werkzaamheden in 2009-2010 wil starten, hebben alle betrokken partijen er dan ook alle belang bij om in deze cruciale fase procedurefouten te vermijden. Het college van burgemeester en schepenen zal in elk geval Minister Crevits eerstdaags uitnodigen voor een persoonlijk onderhoud om het dossier van de AX uitvoerig te bespreken.

Levensecht, nabij onderwijs in Westkapelle!

Gisteren trokken de leerlingen van de 4de, 5de en 6de klas van Polderkind uit Westkapelle naar Zeebrugge naar aanleiding van “100 jaar Haven”. Daar kregen ze onder leiding van de deskundige gids, J. Hertveldt een zeer interessante rondleiding. Vooral het grote containerschip “Ever Strong”, dat met behulp van de gigantische post-panamax containerkranen de laatste containers aan boord nam, oogstte veel bijval. Een nieuwe en onbekende wereld ging voor de kinderen open, daar de meeste havenbezoekertjes zoiets nog nooit van dichtbij zagen. Ook het probleem van de illegale vluchtelingen en de vele namen aan de voet van het visserskruis raakten de kinderen duidelijk. Ze werden tevens wegwijs gemaakt in de geschiedenis en de uitbouw van de haven. Dat Zeebrugge de grootste autohaven ter wereld is, werd vooral in de achterhaven duidelijk. Een zee van wagens, zei één van de leerlingen terecht! De rondrit was dan ook een ideaal uitgangspunt om een namiddagvullend programma te geven i.v.m. de zeehaven.

Nieuwe maatregelen vogelgriep voor Knokke-Heist

Bij het begin van de vogeltrek gelden in Knokke-Heist de volgende maatregelen.

Geslaagde Open Monumentendag in Knokke-Heist

De dienst Erfgoed in de badstad blikt tevreden terug op de Open Monumentendag van vorige zondag. Bij de toppers was onder meer Sincfala. Het museum van de Zwinstreek kreeg 334 bezoekers over de vloer voor een overzichtelijke rondleidingen door 3 gidsen. Het Zwart Huis telde 582 nieuwsgierigen. Vooral de strijd om het behoud en restauratie van het architectonisch stuk erfgoed maakte bij de bezoekers een diepe indruk. Villa Altena, het internaatsgebouw van de Gemeenschapsschool in de Albertlaan, kende een ware overrompeling met 621 bezoekers. Blikvanger was ook de dubbelvilla Yvette en Jacqueline in Duinbergen. Maar liefst 551 bezoekers genoten van het specifieke interieur. Het orgelconcert van Jan Baert trok 250 belangstellenden, dat was meer dan dubbel het aantal van vorig jaar. De organisatoren stellen vast dat er duidelijk een grotere interesse was voor het meer toegankelijke thema “Wonen”, dan voor Import/Export in 2006.

Familiezorg zoekt vrijwilligers in Knokke-Heist

Familiezorg is in Knokke-Heist op zoek naar vrijwilligers. Volgens de dienst kan zowat iedereen hulp bieden aan mensen die thuis verzorgd worden. Het gaat van zorgende aandacht en gezelschap tot helpen bij kleine zorgtaken. Dankzij een dergelijke inzet kunnen zieken, bejaarden of personen met een handicap comfortabel thuis blijven. Vrijwilligers bepalen zelf wanneer, hoeveel en waar ze zich engageren. Ze kunnen overdag hulp bieden, maar ook ’s avonds of in het weekend. Naast Aanvullende Thuiszorg is er verder de specifieke oppashulp voor kinderen en personen met een handicap, afgekort: OEF! Ook voor die dienst is Familiezorg op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.


Aanvullende Thuiszorg van Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap en het provinciebestuur erkende dienst voor oppashulp. Interesse? Neem contact op met Marijke Cools en Eva Maria Annerel in het Familiezorg-regiohuis in Knokke-Heist, Albertlaan 65 - Tel. 050 60 99 86

Tweelingzussen terecht voor diefstallen Foto Jones

Twee voormalige bedienden van Foto Jones in de Lippenslaan staan momenteel terecht voor een reeks diefstallen. De 38-jarige tweelingzussen zouden jarenlang in de zaak allerlei dure voorwerpen hebben gestolen. Ze werkten er al meer dan 10 jaar en werden door de zaakvoerder compleet vertrouwd. Het duo viel door de mand toen een derde bediende hen in oktober 2005 op heterdaad betrapte. Bij een huiszoeking werden in hun woning abnormale hoeveelheden gsm's en camera's aangetroffen. Uit het onderzoek is gebleken dat de twee ook ruim 7.000 telefoonkaarten zouden hebben buitgemaakt. 'Met de winst leidde het duo een luxeleventje in Knokke', aldus de advocaat van de fotozaak. De tegenpartij noemt de vordering absurd zwaar. Binnenkort volgt het vonnis. De tweelingzussen riskeren een werkstraf.

13.9.07

Vraagtekens bij de afsluiting van Zwinduinen?

Het natuurherstel in het Vlaams natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ is begonnen. Omwille van de veiligheid worden vanaf maandag de meeste wegen en paden in het natuurreservaat afgesloten voor zowel ruiters, fietsers als wandelaars. Dit in functie van de inrichting van de noordelijke begrazingseenheid. Aan de ingangen van het reservaat wordt de nodige signalisatie aangebracht die steeds de meest actuele toegankelijkheid zal weergeven. Indien de werkzaamheden naar wens verlopen zou het ruiterpad vanaf 22 september opnieuw in gebruik gesteld worden.
Wandelaars kunnen tijdens de werkzaamheden steeds blijven wandelen van de Zwinlaan naar de Bronlaan via het "knuppelpad". Ook vanop de zeedijk en de graaf Leon Lippensdreef kunnen ze nog genieten van de Zwinduinen en -polders, aldus een mededeling van Agentschap voor Natuur en Bos. Fietsers worden omgeleid langs de Graaf Leon Lippensdreef. Tijdens het weekend, wanneer er niet wordt gewerkt, wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk paden open te stellen. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de aannemers. Ondanks deze duidelijke informatie zijn er in Knokke-Heist toch mensen die zich afvragen of na het uitvoeren van de werkzaamheden ALLE paden in het natuurgebied weer voor het publiek zullen worden opengesteld.

Nog even wachten voor Maurice Lippens

De Europese Commissie zal pas tegen 3 oktober haar advies over het overnamebod van Fortis op het Nederlandse ABN-Amro bekendmaken. Dat heeft de Commissie meegedeeld. Normaliter had de Europese Commissie ten laatste tegen 19 september haar advies omtrent het bod van de bank van Maurice Lippens uitgebracht. De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar heeft de Commissie echter toegevingen gedaan om de bezwaren over zijn rol in het gemeenschappelijke bod op ABN-Amro weg te werken. Daarop besloot de Commissie haar oordeel met twee weken uit te stellen. Samen met Royal Bank of Scotland en Santander doet Fortis een bod van 72 miljard euro op ABN-Amro. Over het bod van de Schotse en de Spaanse bank zou de Europese Commissie wel op 19 september reeds een oordeel vellen. Ook Barclays aast nog steeds op ABN-Amro. De bank heeft zowat 67,5 miljard veil. Dat bod kreeg reeds het fiat van Brussel.

Grootste containerkranen voor Zeebrugge

In Zeebrugge worden van het Chinese schip “Zhen Hua 8” de grootste containerkranen ter wereld gelost. Ze zijn bestemd voor het Kennedydok, waar Container Handling Zeebrugge is gevestigd. Dat is een joint venture van Hess-Noord Natie (65 procent) en de Franse rederij CMA CGM. Het gaat om drie kranen van 106 meter hoog. De kranen zijn in Shanghai in China gebouwd en zijn al meer dan twee maanden onderweg naar Zeebrugge. De installatie op de kaai zal vijf dagen duren. Met de komst van de kranen kan Container Handling Zeebrugge zijn capactiteit fors opdrijven. Als de nieuwe grote kranen in bedrijf zijn zullen de andere containerkranen elk een onderhoudsbeurt krijgen. De “Zhen Hua 8” heeft ook twee kranen voor APM aan boord. Het betreft de kranen die vorig jaar in een storm zodanig beschadigd werden dat ze voor reparatie terug naar de Chinese fabrikant moesten.

Tweede Cultuurgala in Casino Knokke

Na het succes van vorig jaar wordt in Knokke-Heist gewerkt aan de voorbereiding van het tweede Cultuurgala. Het moet andermaal een schitterende culturele avond worden in het Casino Knokke. Gastvrouw van de avond is Connie Neefs. In de loop van het gala zal ook bekend worden wie André Vandierendonck zal opvolgen als Cultuurdrager 2007 en de bijhorende award zal in de wacht slepen. Tony Venneman verzorgt de muzikale noten tijdens het diner. Venneman is een gevestigde waarde in het West-Vlaamse koorleven. Sinds januari is hij in de badstad ook de dirgent van het nieuwe Cantic@Mare Ensemble. Maurice Dean, ook wel de Belgische Frank Sinatra genoemd, is op de cultuuravond eveneens van de partij met een optreden.


Cultuurgala, 6 oktober om 20u30 in Casino, Zeedijk 507 te Knokke. Tickets: 39,50€ te reserveren op 050/630.430.

Planten tegen kanker

Het derde weekend van september is traditioneel het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. De leerlingen van de Ter Duinen Campus Heist zullen op vrijdag 14 september weer de plantjesverkoop in Knokke-Heist voor hun rekening nemen. Ze willen 1 500 jonge planten aan een nieuwe eigenaar helpen. De bedoeling is om op die manier 7.500 euro in te zamelen voor de Vlaamse Liga tegen Kanker. De actie steunt na de schooluren op vrijwilligerswerk van personeelsleden, leerlingen, oud-leerlingen en zelfs ouders. Door samen te werken proberen ze alle planten in een recordtempo aan de man te brengen.

Knokke-Heist bij welvarendste gemeenten zegt Dexia

Uit een grootschalig onderzoek van de bank Dexia blijkt dat in onze provincie enkel Knokke-Heist en Koksijde bij de meest welvarende gemeenten van het land kunnen gerekend worden. In het onderzoek werden liefst 160 verschillende statistische gegevens opgezocht. Op die manier maakt men van elke gemeente een volledig portret. Ondermeer werden de inkomens nagetrokken, de grootte van de woningen, het aantal auto’s per gezin, het aantal internetaansluitingen, de hoeveelheid criminele feiten, de grootte van het weggennet en de werkloosheid. Knokke-Heist werd verder met de andere kustgemeenten, uitgenomen Oostende, in een aparte categorie ondergebracht. De kustgemeenten oefenen een sterke aantrekkingskracht uit, zo blijkt. De toeristische sector bloeit en de vastgoedprijzen stijgen. Een laag geboortecijfer wordt gecompenseerd door talrijke nieuwe inwijkelingen. Het gaat daarbij overwegend om gepensioneerden.

Dierencrematorium mikt op klanten uit Knokke-Heist

Begin volgend jaar opent het eerste dierencrematorium in de wijde regio. De initiatiefnemers van het dierenuitvaartcentrum in Breskens mikken met name op klanten uit Knokke-Heist en andere Vlaamse gemeenten. In ons land zijn een dozijn dierencrematoria in bedrijf. De meeste bevinden zich in het Brusselse en in Wallonië. In West- en Oost-Vlaanderen zijn er geen. Het dierencrematorium in Breskens opent in januari de oven. Vanaf dan kunnen daar overleden huisdieren worden gecremeerd. Het crematorium is bedoeld voor kleine huisdieren en mikt vooral op de Vlaamse markt. De verwachting is dat er jaarlijks 1500 huisdieren zullen worden gecremeerd.

Volkskunde Vlaanderen zoekt verzamelaars in Knokke-Heist

Volkskunde Vlaanderen is momenteel ook in Knokke-Heist op zoek naar verwoede verzamelaars. Een groot percentage van de mensen verzamelt wel iets. Soms zijn het interessante verzamelingen gaande van koffiemolens en luciferdozen tot oldtimers en Japans porselein. Het project “Vlaanderen Verzamelt” wil het kleurrijke Vlaamse verzamellandschap in kaart brengen en het verhaal vertellen dat schuilt achter deze verzamelwoede. Tot nog toe heeft zich uit Knokke-Heist nog slechts één verzamelaar aangemeld. Het gaat om een dame, die met het oog op haar pensionering, 9 jaar geleden begonnen is met het verzamelen van vreemde bankbiljetten. Ze heeft er nu bijna 2.000 bij mekaar. De mooiste verzamelingen krijgen een plekje in het fotoboek “Vlaanderen Verzamelt” dat komend jaar wordt uitgebracht.

Wie mee wil kleuren aan het Vlaamse verzamellandschap en z’n schatten laten zien doet er goed aan voor 30 september contact op te nemen met www.vlaanderenverzamelt.be

Enige mosselinpakbedrijf aan de kust over de kop

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Chiro Heist viert startdag

Komende zondag maakt de Chiro Heist van het begin van het nieuwe werkingsjaar een compleet feest. Op de startdag kan iedereen vanaf 14u vrijblijvend kennis maken met de leiding, de lokalen en de werking. Naast de spelactiviteiten in elke afdeling voorziet de chiroleiding ook heel wat randanimatie, gaande van een rodeostier tot spectaculaire sjorring. Nadien kunnen geïnteresseerde jongeren vanaf 6 jaar zich inschrijven om een jaar lang deel uit te maken van de chiro. De startdag culmineert om 17 in een grote slotshow met verrassingsoptreden.

Knokke-Heistse hoteluitbater bedot door internationale criminelen

Voor de correctionele rechtbank in Brugge staat een Nederlands echtpaar van Oost-Europese afkomst terecht wegens oplichting en het witwassen van honderdduizenden euro’s. De 30-jarige man wordt ook in Spanje vervolgd voor grootschalige fraude. Met de 800.000 euro die het koppel daar op malafide wijze wist te ontfutselen maakte het grote sier in Knokke-Heist. In de badstad wisten de twee het vertrouwen te winnen van een hoteluitbater. In ruil voor een percentje ging deze akkoord om net voor kerstmis vorig jaar voor 160.000 euro biljetten om te wisselen tegen kleinere coupures. Bij de deal in het buffet van het station van Brugge werd de wel zeer naïeve Knokke-Heistenaar naar eigen zeggen bedot. De oplichter zou de biljetten meegenomen hebben om ze na te tellen, maar verdween met de noorderzon. Het Nederlandse duo heeft nog meer mensen opgelicht. Het vonnis wordt volgende week verwacht.

12.9.07

Beroepsvereniging van Loodsen stelt ultimatum

Na overleg tussen de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) en de Vlaamse overheid heeft de beroepsvereniging een ultimatum gesteld. Op maandag 17 september om 10.00 uur 's ochtends wil de BvL zijn laatste openstaande eis ingewilligd zien. Van 24 tot 28 augustus hebben de loodsen al stiptheidsacties gevoerd. Ze werkten alleen nog tijdens de kantooruren (van 8.00 tot 17.00 uur), in plaats van 24 uur per dag, met grote hinder voor het scheepvaartverkeer tot gevolg. Oorzaak van het conflict was volgens de BvL het feit dat de overheid akkoorden in verband met het loodsenoverleg uit april 2005 niet langer naleefde. Op 28 augustus werd de stiptheidsactie tijdelijk opschort nadat enkele breekpunten ingevuld werden. De laatste eis van de BvL was dat een protocol van het sectorcomité aangepast zou worden. "Wij hebben vandaag de nieuwe tekst gezien en we hebben nog enkele aanpassingen gevraagd", luidt het. De BvL heeft ook een ultimatum gesteld: tegen maandag 17 september om 10 uur 's ochtends moet de aangepaste tekst goedgekeurd zijn. "Als dat niet het geval is, zullen we de nodige stappen zetten. Mogelijk wordt de stiptheidsactie dan hernomen."

Diefstal tijdens Missverkiezing in Knokke

Woensdagavond is bekend geraakt dat tijdens de Missverkiezingen van afgelopen weekend in de badstad een diefstal gepleegd werd ten nadele van de webfotografen van Miss-items. Dat is de webstek die gespecialiseerd is in het publiceren van fotoalbums omtrent allerlei missverkiezingen. Het professioneel fototoestel werd zaterdagnacht tussen 2u30 en 4u gestolen uit de backstageruimte van het Casino. Het toestel werd gebruikt door de fotografen tijdens de finale van Miss West-Vlaanderen 2008. In het gestolen toestel zat ook een memorycard met enkele honderden foto's van deze finale. De Politie van Knokke-Heist heeft een onderzoek ingesteld. De kans dat men de dure Canon terugvindt wordt echter klein geacht.

Maritiem Informatie Kruispunt operationeel

In aanwezigheid van de gouverneur werd woensdag tijdens een plechtigheid in de Marinebasis te Zeebrugge het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) samen met het Communicatiecentrum officieel ingehuldigd. Het MIK Zeebrugge draait al sedert 31 mei proef in onze kusthaven. Het vormt samen met het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum in Oostende één van de twee pijlers van de Kustwachtcentrale. De nieuwe Zeebrugse dienst verschaft aan de kustwachtpartners relevante informatie uit radarbeelden. Op die manier wordt geholpen om het globale overzicht op de Noordzee te vergroten en de kustwachttaken te ondersteunen.

Plein vernoemd naar Waalse kunstschilderes

Eind deze maand wordt in Knokke-Heist het Anna Bochplein ingehuldigd. Het plein bevindt zich aan de splitsing van de Meerlaan en de Eeuwfeestlaan in de buurt van Scharpoord. Met het vernoemen van het plein wil het gemeentebestuur de kunstschilderes Anna Boch huldigen. Ze werd in 1848 geboren in Saint-Vaast bij La Louvière als dochter van een rijke industrieel. Ze begon al op zeer jonge leeftijd te schilderen. Later voegde ze zich bij de avant-garde van het neo-impressionisme en werd ze lid van de groep XX (twintig) in Brussel. Op 40-jarige leeftijd zette Anna Boch haar carrière solo voort en ontdeed ze zich van alle invloeden uit de schilderkunst. Haar lievelingsonderwerpen zijn bloemen, zonnige tuinen, landschappen, duinen en de Belgische, Bretoense en Nederlandse kust. Als mecenas stelde ze een uitzonderlijke verzameling schilderijen van Ensor, Gauguin en Signac samen. Ze is verder waarschijnlijk de enige persoon die van Van Gogh, tijdens zijn leven, een kunstwerk kocht. Anna Boch overleed in 1936. Schilderijen van haar komen aan bod in de tentoonstelling “Impressionisten in Knocke en Heyst” die in november in de Bibliotheek van Scharpoord wordt gehouden.

Basken opgezet met nieuwe lijn Zeebrugge-Bilbao

De Baskische Transportsecretaris Nuria López de Guereñu heeft zopas een bezoek gebracht aan de haven van Zeebrugge. Dat heeft te maken met de nieuwe lijndienst die op 26 september van start gaat tussen onze kusthaven en het Spaanse Bilbao. Driemaal in de week zal de vrachtroro Transfennica tot 200 vrachtwagens en 650 containers verschepen. De bedoeling is jaarlijks zo'n 100.000 vrachteenheden van de weg af te houden en daarbij ook de verkeersafhandeling in het Spaanse grensstadje Irun te ontlasten. Er wordt gevaren op maandag, woensdag en vrijdag en de overtocht zal 38 uur in beslag nemen.


Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Geen vossenplaag in Zwinstreek zegt Natuurpunt

Het is niet juist dat er een vossenplaag heerst in de Zwinstreek. Dat zegt Natuurpunt Knokke-Heist in een ellenlang persbericht als antwoord op eerdere uitlatingen van provincieraadslid Bernard De Cuyper. Die pleitte voor verdelging van de vossen in onze regio. Natuurpunt legt ook de beschuldiging van “desinformatie” met klem naast zich neer. Feit is dat de vos van oudsher wel degelijk in onze streken thuishoort. Zowel in de natuurgebieden van Heist West als in het Zwin wordt de vos door het Agentschap Natuur en Bos als een natuurlijke predator beschouwd. Het dier wordt daar dan ook niet bestreden. De achteruitgang van het weidevogelbestand in onze polders is volgens Natuurpunt niet zozeer de schuld van vossen. De oorzaak is vooral het omgekeerde waterpeilbeheer dat gevoerd wordt door de polderbesturen. Het is volgens de natuurvereniging ook wetenschappelijk bewezen dat afschot van vossen op lange termijn geen daling van de vossenpopulatie teweeg brengt.

Toneelstuk over grootste vissersramp?

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Warrelnetvisser op beklaagdenbank

Een strandvisser stond dinsdag in Brugge terecht voor overtredingen op het strand van Heist op 3 juni. De man viste beneden de laagwaterlijn met een warrelnet. De verbalisant verklaarde aan de rechter dat de visser al meerdere waarschuwingen had gekregen maar die telkens had genegeerd. De advocaat van de visser zei dat er van een overtreding geen sprake was en vroeg dan ook de vrijspraak. Hij voegde eraan toe dat zijn cliënt systematisch geviseerd wordt. Het gebruik van warrelnetten wordt fel gecontesteerd door natuurverenigingen en is aan strikte regels onderworpen.

Nieuw raadslid legt spoedig de eed af

De 33-jarige Isabelle Goeminne is door de Open VLD aangeduid om Marc Verwilghen op te volgen in de gemeenteraad van Knokke-Heist. Ze ruilt aldus haar zitje in de OCMW-raad voor de gemeenteraad. Het kersverse gemeenteraadslid zal vermoedelijk op de gemeenteraadszitting van 26 september de eed afleggen.

Sluis heeft de dikste kinderen

In onze buurprovincie Zeeland heeft Sluis met 22 procent het hoogste percentage dertienjarigen met ernstig overgewicht. Het gemiddelde van de provincie ligt 6 procent lager. Dat blijkt uit de preventieve onderzoeken van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Van de vijfjarige kinderen in de grensgemeente heeft 13 procent overgewicht, wat opnieuw vrij hoog is. Ook in ons land is er trouwens sprake van een groeiend probleem. Kinderen met overgewicht hebben meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en gewichtsproblemen op latere leeftijd, aldus de Gezondheidsdienst. Overgewicht wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van teveel of verkeerde voeding en te weinig beweging.

11.9.07

Samskip verdubbelt frequentie naar Zweden

Samskip schakelt de 366 teu grote Ute S in als tweede schip voor zijn ScanBalt dienst. De Ute S werd voorheen gecharterd door Transatlantic European Services AB. Die Zweedse rederij koopt voortaan ruimte bij Samskip. De ScanBalt dienst werd tot nu toe verzekerd door de Samskip Explorer van 803 teu die tussen Zeebrugge, Hull, Zeebrugge, Helsingborg en Varberg pendelt. De frequentieverhoging is volgens de rederij nodig omdat steeds meer verladers voor een milieuvriendelijke transportmodus willen kiezen. Die trend laat zich vooral in Zweden sterk voelen.

Ceciliaharmonie Heist opendeurt

De koninklijke Ceciliaharmonie Heist zet nu vrijdag en zondag de deuren open. Op beide dagen kan de bezoeker tijdens de repetities kennismaken met alle facetten van de harmonie bij het begin van het nieuwe speelseizoen. De drumband bereidt zich momenteel voor op het provinciaal toernooi dat op 23 september in Otegem wordt gehouden. De meer dan 100 jaar oude Ceciliaharmonie neemt al ruim 40 jaar deel aan de Provinciale muziektoernooien en staat inmiddels in de afdeling “Uitmuntendheid” gerangschikt. Alle repetities vinden plaats in de gebouwen van het KTA in de Heistlaan.

De drumband is aan de slag op vrijdag van 18.30 tot 20.15 uur en de harmonie van 20.30 tot 22.30 uur. Het jeugdensemble speelt zondag van 10 tot 11.45 uur.

"Two Canaries" in Scharpoord

In de SEAS-expositieruimte van Scharpoord opende afgelopen weekend de tentoonstelling “Two Canaries” van Anna Dops. De 45-jarige kunstenares, die in Brussel geboren werd, onderzoekt in haar werk de scheidingslijn tussen illusie en werkelijkheid. Ze fotografeert stills uit oude films, die bij de toeschouwer tegenstrijdige emoties oproepen. Haar kunst is het resultaat van een langzaam en weloverwogen proces van omgang met beeld. De tentoonstelling in het Cultuurcentrum loopt nog tot 28 oktober.

Steeds meer politieke tegenwind rond ontpoldering bij het Zwin

Maandag bleek dat er met name bij de Zeeuwse Provinciale Staten steeds meer politieke tegenstand is rond plannen voor de gedwongen ontpoldering bij Het Zwin en in de Hedwigepolder. In de bevoegde Statencommissie werd eensgezind “nee” gestemd tegen de plannen. In liberale kringen gaan zelfs stemmen op om “de verplichting tot natuurherstel door ontpoldering uit het betreffende verdrag met Vlaanderen te halen”. De provincie wil nu de Nederlandse Tweede Kamer overtuigen om de gronden bij het Zwin niet te onteigenen. Dat strookt volkomen met de visie van de Knokke-Heistse lobbygroep “Red onze Polder”.

Grensoverschrijdende Week van de Zee

Knokke-Heist heeft de voorbije dagen overleg gepleegd met de gemeente Sluis en het visserijmuseum in Breskens rond het thema natuur en milieueducatie. Het visserijmuseum nodigt in oktober bij wijze van proef een klas van Knokke-Heist en de medewerkers van de zeeweek uit. Valt de evaluatie positief uit, dan wordt Breskens opgenomen in het programma van de Week van de Zee. Tijdens de Nederlandse editie van de Week van de Zee, die later valt, zullen dan kinderen uit Groot-Sluis worden uitgenodigd om gedurende een hele dag een educatief programma te volgen in Knokke-Heist.

Vermiste campinggast terecht in Heist

De politie van Knokke-Heist heeft maandagavond de Nederlander teruggevonden, die sedert zaterdag vermist was. Na een wandeling tussen Zeebrugge en camping De Zilvermeeuw in Heist kwam Marc Verberk niet opdagen bij z’n twee vrienden. Omdat het om een onrustwekkende verdwijning ging, schakelde het parket de grote middelen in. Zondag is met een speurhond en een helikopter met warmtecamera gezocht, maar die zoektocht bleef zonder resultaat. Maandag werd de speuractie verdergezet door de politie van Knokke-Heist, de scheepvaartpolitie en de brandweer van Brugge. Omdat er in het nabijgelegen natuurgebied De Kleiputten veel waterplassen zijn, werden ook kikvorsmannen ingezet. De vermiste Nederlandser is maandag wakker geworden in de duinen van Oostende. Hoe hij daar is beland, kan hij zich volgens het Brugse parket niet meer herinneren. De man is maandagavond op eigen kracht naar Knokke-Heist teruggekeerd. Omdat hij zijn wagen niet meer vond, trok hij naar het politiebureau. Daar kreeg hij te horen dat hij al twee dagen met alle middelen werd opgespoord. De jongeman wordt nog verder verhoord. Hij blijkt in goede gezondheid te verkeren. Het is niet uitgesloten dat de verdwijning het gevolg is van overmatig drankgebruik.

10.9.07

Perspectieven en beperkingen van aquacultuur aan onze kust

Meer hierover in ORO NieuwsMagazine

Knallend nieuw jeugdproject in Knokke-Heist

KNAL ! is kort en krachtig de naam van een fonkelnieuw jeugdproject in Knokke-Heist. De vzw Knal! organiseert activiteiten en vorming voor alle jongeren van 6 tot 26 jaar. Knal! bestaat uit een supergemotiveerde Thomas Coolen en een razendenthousiaste Michael Muyllaert (zie foto). Beiden zijn geen onbekenden in het jeugdwerklandschap; ze waren jaren lang speelpleinmonitors en werkten mee aan tal van jeugdprojecten. Achter de schermen zullen ook Jeroen Coolen en Frank Muyllaert hun steentje bijdragen. Jeroen Coolen is momenteel actief leider in Chiro Heist en Frank Muyllaert verdiende reeds zijn strepen als penningmeester van talrijke verenigingen. Het viertal is helemaal klaar voor deze nieuwe uitdaging.

De activiteiten van Knal! worden willekeurig over het jaar gespreid. Het doel is jongeren een toffe, onvergetelijke en gezonde ontspanning bieden in een een sfeervol kader. Met de vormingsinitiatieven wil de vzw jongeren bewust maken van maatschappelijke tendensen en, indien nodig, hen kennis doorgeven over deze thema’s. Centraal staat daarbij dat de jongeren zich bij elke activiteit "goed voelen". Daarom trachten de initiatiefnemers steeds een creatief, amusant en waardevol klimaat te scheppen.

Eerste primeur van Knal ! is alvast een initiatief dat dit jaar samen wordt aangevat met het Cultuurcentrum. Het gaat om een toneelproject voor jongeren tussen 6 en 12 jaar onder de naam “De Gelaarsde Kip”. Wat de nieuwe vereniging nog allemaal in petto heeft, blijft nog even geheim, maar vanaf 18 september kan iedereen alle belevenissen en evenementen volgen op
www.knalvzw.be.

Voor meer informatie over andere vragen kan men Knal! steeds contacteren op 0476.44.13.15 of via knalvzw@hotmail.com

Politie zoekt vermiste Nederlander in Knokke-Heist

De politie is op de grens van Zeebrugge en Knokke-Heist op zoek naar een 23-jarige Nederlander. De man is vermist sinds zaterdagnacht. Hij verbleef met twee vrienden op een camping in Heist. Tijdens een wandeling naar Zeebrugge liep hij achterop. Sindsdien is de man niet meer gezien. Het drietal was naar onze kust gekomen om er te vissen. De politie zette zondag al een speurhond in en 's namiddags ook een helikopter met warmtecamera. Dit leverde niets op. Er zullen nu reservisten worden gevorderd om het nabijgelegen natuurgebied Sashul en de Kleiputten te doorzoeken. In de wagen van de vermiste werden zijn mobiele telefoon en zijn kledij teruggevonden. De familie van de man is op de hoogte.

Sport in de Regio

In Eerste Provinciale voetbal won FC Knokke met 0-4 op verplaatsing van Rumbeke. De website van Rumbeke heeft het over 0-3. Knokke staat op de 7de plaats in de rangschikking met 3 punten. In 2de Provinciale A eindigde de wedstrijd tussen Aarsele en FC Heist met een 1-1 gelijkspel. Heist staat 6de in het klassement met 4 punten. In 3de Provinciale B verloor VV Westkapelle op eigen terrein met 2-3 van Veldegem. Strafschoppen bij het begin en einde van de wedstrijd deden de ploeg de das om. Westkapelle legt met 3 punten beslag op de 8ste plaats. In 4de Provinciale B versloeg Ruddervoorde het elftal van Zeebrugge met 2-1, terwijl Moerkerke thuis met 0-3 de duimen moest leggen tegen Koolskamp. Moerkerke staat 10de in de rangschikking met 3 punten, terwijl Zeemeeuw Zeebrugge met nul punten de rode lantaarn draagt.


In Eerste Landelijke Basket won IBS Knokke-Heist het met 46-86 van Turuka. Knokke-Heist staat derde in het Klassement.

9.9.07

"King of Shaves" wint Powerboatkampioenschap in Zeebrugge

Afgelopen weekend werd de Belgische manche van het Wereldkampioenschap Powerboat in Zeebrugge gevaren. De discipline is in zowat vijf jaar de grootste groeier onder de motorsporten in Europa geworden. De Belgische inbreng beperkte zich in Zeebrugge tot twee boten, waaronder het Limmi Offshore Racing Team. Eén van de piloten is Frank Hemelaar uit Knokke-Heist. Zijn dochter won zaterdagavond in het Casino de titel van Miss Knokke-Heist. Het Limmi bootteam had echter minder geluk. Zaterdag viel 100m voor de finish de motor uit, maar de boot raakte toch over de eindmeet. Herstellen lukte niet zodat er zondag geen Knokke-Heistse deelname meer was. Ook voor het tweede Belgische team, "Flanders Offshore Racing" van Bruggeling Kris Deraedt, was de wedstrijd na twee ronden voorbij.


Uiteindelijk won de Britse boot King of Shaves in Zeebrugge het pleit nadat de Amerikaanse deelname, Lucas Oil - Outerlimits, die lang aan de leiding lag, vlak tegen het einde zonder brandstof raakte...

Voorlopige uitslag:

1. - 99 - King of Shaves - Brits - 100pts

2. - 88 - OSG - Italiaans - 80pts

3. - 59 - Way to Happiness - Italiaans - 60pts

57 - Limmi - Belgisch - DNF

75 - SIF - Italiaans - DNF (Wild Card)

76 - Searex - Duits - DNF

97 - Lucas Oil Outerlimits - Amerikaans - DNF


Meer info in ORO NieuwsMAGAZINE

Margaretaschool in Knokke in de bloemetjes gezet.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar werd de Margaretaschool in Knokke in de bloemetjes gezet. Letterlijk dit keer. Sinds een paar dagen stond voor de deur van de school aan de Sportlaan een zonderling pakket opgesteld. Toen het in aanwezigheid van de leerlingen en leerkrachten onthuld werd bleek het te gaan om een kunstwerk. Het is van de hand van Janne en Co uit Oedelem en het stelt een tafel voor met daarop 5 margrieten in alle soorten vormen. Die symboliseren de leerlingen met hun eigenheid en verscheidenheid. Na de onthulling lieten de leerlingen van het eerste leerjaar hun wensen voor het schooljaar, vastgemaakt aan ballonnetjes, de lucht ingaan.

Dronken hardrijder achtervolgd in grensgebied

De Nederlands politie heeft in de vroege uren van zondag een 24-jarige Belgische automobilist aangehouden na een achtervolging in het grensgebied. De man werd rond 04.20 uur tijdens een surveillance gesignaleerd toen hij met hoge snelheid over de Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad reed. Nadat de Belg een stopteken negeerde werd de achtervolging ingezet. De man probeerde de agenten kwijt te raken door tegen hoge snelheid richting Knokke te rijden. In het zomerdorp Het Zwin in Retranchement kon de man echter worden klemgereden. Bij een blaastest op het bureau bleek de man bijna drie keer te veel alcohol gedronken te hebben. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Schapenvlees schaars in vleesafdeling warenhuizen

Ook in Knokke-Heist is schapenvlees schaars geworden. Sommige warenhuizen in de badstad bieden er tijdelijk geen meer aan. Dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer gevallen van blauwtong genoteerd worden in ons land. Een op de twee schapenkwekers in België heeft met de ziekte te maken. Naar verwachting zullen nog duizenden dieren sterven. In combinatie met de toename van verkoop van gezonde dieren, dreigt daardoor een groot tekort, aldus een expert. Ook de moslims in onze regio kijken tegen een groot probleem aan in verband met het offerfeest dat in december gehouden wordt. Daarvoor zijn in ons land ruim 10.000 schapen nodig. België gaat mogelijk dan ook schapen uit Senegal en Mali importeren. Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De infectie is niet overdraagbaar op de mens.

Evelyn Defour nieuwe Miss West-Vlaanderen

Ongeveer 100 meter van het Casino Knokke vond zaterdagavond in een grote tent op het strand ook de verkiezing van Miss West-Vlaanderen plaats. De 20-jarige Evelyn Defour uit Ingelmunster ging aan de haal met het felbegeerde kroontje. Eerste eredame werd Lien Bulteel en de eer van tweede eredame was voor Valerie Grooten weggelegd. Tina De Roy kreeg een ‘Crown Card’ en won ook de Samsung-prijs. Evelyn Defour is zo het vierde meisje dat zeker is van deelname aan de finale van Miss België.

Julie Hemelaer gekroond tot Miss Knokke-Heist

De 21-jarige Julie Hemelaer uit de badstad is zaterdagavond verkozen tot Miss Knokke-Heist. In het Casino Knokke haalde de studente marketing het voor Charlotte D’hooghe en Laurence Callewaert. Julie wint een prachtig prijzenpakket met onder andere het exclusieve Miss Knokke-Heist juweel, een reis naar Thailand en een Saab Cabrio waar ze gedurende één jaar gebruik van mag maken. Julie ligt niet alleen makkelijk in de ogen maar is ook de jongste pilote in de internationale powerboating. Dat is zowat de Formule 1 van de raceboten, waarvan dit weekend aan manche werd gehouden in Zeebrugge. ,,Met 130 km per uur over hoge golven scheuren, da's pas kicken, aldus de nieuwe Miss Knokke-Heist.'' Het is wel een dure hobby. De boot en het transport kosten zo'n 75.000 euro en de deelname aan zes Grote Prijzen nog eens 25.000 euro extra. Dat geld wordt grotendeels door sponsors betaald. "Gelukkig maar" zegt Julie, "want ik studeer nog. Ik zit in mijn eerste jaar marketing aan de hogeschool in Gent.''