31.12.07

Finnlines weg in Zeebrugge

Finnlines stopt zijn dienst tussen Zeebrugge en Finland. De Finse rederij kocht ruimte aan boord van schepen van Godby Shipping die voor rekening van UPM-Kymmene papier vervoeren tussen Finland en de Spaanse havens Santander en El Ferrol. Omdat er weinig retourlading in Spanje is, keerden de twee ro/ro-schepen uit de dienst via Zeebrugge naar Finland terug. Nu Finnlines Belgium geen lading meer op beide schepen gaat boeken, varen ze Zeebrugge voorbij. Finnlines blijft wel actief vanuit Antwerpen, waar drie vertrekken per week naar Finse havens zijn. Elke woensdag is er een afvaart naar Turku. Op zaterdag wordt lading voor Helsinki en vanaf dit jaar ook weer voor Hamina meegenomen. Elke vrijdag komt een ro/ro-schip dat uit Bilbao terugkeert, in de Scheldehaven bijladen voor Helsinki.

De Lijn zorgt voor nog meer miserie

Ondanks het feit dat Zeebrugge, door het getouwtrek rond de reparatie van de sluisbruggen, reeds bijzonder moeilijk bereikbaar is doet De Lijn daar vanaf komende maandag nog een stukje bovenop. Vanaf 7 januari plant de vervoersmaatschappij namelijk de vernieuwing van het noordelijk spoor tussen de Heistlaan en Zeebrugge. Daarbij zal de linkerrijstrook in de richting Zeebrugge versperd zijn. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is akkoord met de werkzaamheden, ehcter onder welbepaalde voorwaarden. Zo dient te allen tijde de rechterrijstrook naar Zeebrugge vrij te blijven, en de bouw van de voetgangers- en fietsbrug over de Elizabetlaan mag niet gehinderd worden. Er mag zeker niet worden begonnen zolang er nog op andere plaatsen in Knokke-Heist aan de sporen gewerkt wordt. Er is nog geen verdere planning bekend, maar het bestuur benadrukt dat de doorgang van en naar de Heistlaan in geen geval versperd mag zijn tijdens vakantieperiodes.

30.12.07

Reeds 5000 bezoekers voor Impressionisten

Zondag mocht de tentoonstelling “Impressionisten in Knocke & Heyst” haar 5000ste bezoeker begroeten. De eer viel het echtpaar Brusseleers uit Berchem te beurt. Ze kregen een catalogus van de drukbezochte tentoonstelling kado. Naast de georganiseerde rondleidingen gingen zondag trouwens niet minder dan 700 kunstliefhebbers de in Scharpoord tentoongestelde schilderijen bekijken. De tentoonstelling werpt een blik op 250 schilderijen die betrekking hebben op de vroegere vissersgemeenschap Heist en het landbouwgehucht Knokke. Rond de eeuwwisseling kwamen heel wat schilders naar de Belgische Oostkust, meer bepaald naar Heyst en Knocke. Er zijn heel merkwaardige werken te zien van de Oostenrijkse kunstenaar Karl Mediz en de Duitse impressionist Paul Baum. Deze laatste verbleef geruime tijd in Knokke omstreeks 1890 en schilderde een enorm aantal doeken van o.m. het gehucht Oud Zoute, de omliggende polders en St- Anna-Ter-Muiden. Hij schakelde in die periode over naar het pointillisme. Louis Artan, de befaamde marineschilder is er vertegenwoordigd met een 7 tal doeken, stuk voor stuk meesterwerken. Verder komen Anna Boch, Rodolphe Wytsman en uiteraard Alfred Verwee aan bod. Van de luminist Emmanuel Viérin zijn bijzonderde impressies te zien van Knokke en het hinterland. De befaamde impressionist Theo Van Rysselberghe toont het Oud Zoute in al zijn schoonheid. De schilderachtig Kerkstraat wordt weergegeven door Louis Ludwig, Vital Keuller, August Danse, Jean Gouweloos en Charles Viane. Al deze schilders verbleven te Heist en te Knokke, bouwden er of verbleven in de kunstenaarsoorden “Le Cygne” en de “Prince Baudouin”.De meeste werken werden geschilderd in een periode dat de dorpen zich ontwikkelden tot badplaatsen. Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen een informatieve catalogus, met een biografisch overzicht van 250 kunstenaars, weergave van alle werken en een tiental hoofdstukken over belangrijke schilders ooit werkzaam in Knocke en Heyst. De tentoonstelling kan men nog bezoeken tot 20 januari (dagelijks van 10 tot 18u).

Eiland voor de kust in plaats van ontpolderen?

In onze buurprovincie is de Partij voor Zeeland van oordeel dat er een eiland voor de kust moet worden aangelegd als alternatief voor ontpoldering. Dat schrijft de partij zondag in een brief aan de Gedeputeerde Staten die de provincie besturen. Volgens de PvZ kan door zo'n eiland de zandhonger in de Oosterschelde worden gestopt en kan nieuwe natuur ontstaan. De PvZ wil graag dat de provincie de mogelijkheid van een eiland neerlegt bij de nieuwe commissie die onderzoekt of onpoldering van de Hedwigepolder noodzakelijk is. Een eiland voor de kust zou meteen ook het ontpolderen van de Zwinbuffer in Knokke-Heist en Retranchement onnodig maken. Een en ander zou kunnen gecombineerd worden met het plan van ingenieur Henk Jesse die in de strijd tegen de toenemende golfhoogte pleit voor de aanleg van twee eilanden op tien kilometer uit de kust.

Laagste groei De Lijn in West-Vlaanderen

De Lijn heeft dit jaar 483 miljoen reizigers vervoerd. Dat zijn er 20 miljoen meer dan in 2006. Daarmee is 2007 het beste jaar ooit voor De Lijn. Ondanks de populariteit van het kusttramtraject tussen Knokke-Heist en De Panne is het aantal passagiers in onze provincie slechts met 2,3 procent gestegen. Vlaams-Brabant was koploper met een toename van het aantal reizigers met 8,5 procent. Dat meldde De Lijn zondagmorgen. Het aantal reizigers van De Lijn is sinds 2000 verdubbeld van 240 miljoen naar 483 miljoen. De Lijn verklaart die verdubbeling door de toename van het aantal abonnees en de uitbreiding van het aanbod. Voor het nieuwe jaar mikt directeur-generaal van De Lijn Ingrid Lieten op een half miljard reizigers. "Eerst en vooral zullen we in onze dienstverlening behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. Ik denk bijvoorbeeld aan de properheid van de voertuigen en een betere halte-accommodatie", zegt Lieten. "Daarnaast zullen we zorgen voor extra aanbod waar er vraag is, bijvoorbeeld voor een betere ontsluiting van industrieterreinen en KMO-zones."

29.12.07

Oostendse vismijn boert achteruit

Dit jaar is in de vissershavens aan onze kust iets minder vis aangevoerd dan in 2006. Dat komt vooral door het slechte cijfer van de Oostendse vismijn. In totaal is in de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge 20.000 ton vis aan de markt gebracht. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar. Ondanks de strenge vangstquota die de Europese Unie oplegde, hield de visaanvoer relatief goed stand. Zeebrugge en Nieuwpoort kregen zelfs meer vis binnen, respectievelijk 5 en 8 procent. De haven van Oostende boerde dan weer flink achteruit, met een daling van liefst 9 procent. Alle vis samen werd verkocht voor de prijs van 86,9 miljoen euro, een daling van 5 procent ten opzichte van 2006. Die daling is voornamelijk te wijten aan de gedaalde prijs voor tong.

Golf op het strand van Knokke-Heist

Tijdens het weekend van 7 tot 9 maart organiseert Knokke-Heist "Golf 08", een golfevenement met een drijvende green in de branding voor het casino en een kunstgrasparcours van 1,5 kilometer met 18 holes op het strand. Het evenement moet het brede publiek nauwer bij de golfsport betrekken. Knokke-Heist werkt voor het nieuwe evenement samen met diverse privépartners. "Golf 08" wordt een interactieve beurs waarop een veertigtal standhouders producten in verband met golf kunnen voorstellen, zoals materiaal, kledij, trainingen en reizen. Tijdens hetzelfde weekend vindt op het strand, op een kunstgrasparcours, de finale plaats van een wintertoernooi. De organisatoren mikken op een grote belangstelling want de interesse van voor golf neemt voortdurend toe in ons land. Momenteel zijn er al meer dan 50.000 golfspelers in België. Knokke-Heist onderzoekt inmiddels ook de mogelijkheid om een internationaal golftoernooi voor dames te organiseren op de terreinen van de Royal Zoute Golf Club. Over enkele jaren wil de gemeente verder nog een tweede volwaardig golfterrein aanleggen.

455 mijnen geruimd in Noordzee

Zeemachteenheden uit Zeebrugge en vaartuigen van de Nederlandse marine hebben de voorbije twee jaar samen 455 mijnen onschadelijk gemaakt en geruimd in de Noordzee. De schoonmaakoperatie startte begin 2006, nadat een Nederlandse vissersboot een mijn uit de Tweede Wereldoorlog had opgevist. Die was toen aan dek tot ontploffingen gekomen. Daarbij verloren drie bemanningsleden het leven. De vissers melden tegenwoordig spontaan alle oorlogstuig dat wordt opgevist. Naar schatting lbevinden zich nog tienduizenden zeemijnen in de Noordzee.

Vechtpartij breekt dader zuur op

Een 42-jarige man uit Lissewege is door de correctionele rechter in Brugge veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en een boete voor slagen en verwondingen. Aan zijn slachtoffer, een oudere man uit Knokke-Heist, moet de Lissewegenaar bijna 30.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. De feiten dateren al van 29 november 2001, maar het proces in eerste aanleg sleepte zes jaar aan. Door de vuistslagen die de Lissewegenaar uitdeelde, is zijn slachtoffer uit Knokke-Heist deels blijvend arbeidsongeschikt. De schadevergoeding die door de rechter werd toegekend, is provisioneel en kan dus nog oplopen van zohaast de exacte schade becijferd is.

28.12.07

Herald reddingssleper wordt varend kunstpodium

De welhaast legendarische sleepboot “Fighter”, die ten tijde van de Zeebrugse scheepsramp vele tientallen overlevenden uit het koude Noordzeewater wist te redden, ontsnapt op de valreep aan de sloop. Na 30 jaar trouwe dienst voor de Unie van Redding en Sleepdiensten gaat het vaartuig geheel onverwachts naar de Stichting Intorno Ensemble in het Nederlandse Schiedam. Die wil van de sleper een drijvend podium maken. De komende maanden wordt het schip aangepast. Daarna is het de bedoeling dat de “Fighter” fungeert als rondvarend podium voor beeldende kunst in de Benelux. Het Intorno Ensemble produceert opera's, muziektheater en jeugdtheater.

Lagere tongprijs doet opbrengst Zeebrugse Visveiling dalen

Ondanks de aanvoer van bijna 11.000 ton vis heeft de lagere prijs, van onder meer de tong, de opbrengst van de Zeebrugse Visveiling doen dalen. "De omzet zal in 2007 onder 50 miljoen euro eindigen", zegt algemeen directeur Johan van de Steene. "Dat is enkele procenten lager dan vorig jaar. De aanvoer van vis is daarentegen in 2007 met circa 5 procent toegenomen. De gemiddelde visprijs per kilo bedroeg dit jaar in Zeebrugge ongeveer 4 euro." De prognose voor 2007 is vrijdag bekendgemaakt naar aanleiding van de Kerstveiling ten voordele van het Visserijfonds van de Lions Club Zeebrugge-Maritiem. De kerstverkoop voor de slachtoffers en nabestaanden van visserijongevallen bracht 4.180 euro op.

Loop van de Bevolking

Meer over geboorten, huwelijken en overlijdens lees je HIER

Probleem met aalscholvers in het Zwin

Er is een probleem met de aalscholvers in het Zwin. Ze zijn te talrijk geworden en vinden in het natuurgebied zelf te weinig voedsel. Daardoor is in de hele regio geen enkele visvijver meer veilig. Er zijn dan ook heel wat klachten. Zelfs tot ver in Zeeland gaan de vogels vis verschalken, zoals in de Axelse kreken. Zwinconservator Kris Struyf geeft toe dat er een probleem is. Hij dringt aan op een studie ten einde daarna zo effectief mogelijk maatregelen te kunnen nemen. Aalscholvers broedden niet meer in ons land sedert 1965. Herinplantingspogingen in 1990 werden in het Zwin met succes bekroond. Maar ondertussen is de aalscholverkolonie te groot geworden, zodat beperkende maatregelen onvermijdelijk zijn.

Toerisme klaar voor 2008

Toerismevoorzitter Daniël Despiegelaere en z’n team zijn momenteel in het nieuwe infokantoor druk in de weer met de voorbereiding van het toeristisch jaar 2008. Zo werd de voorbije maanden met zorg gewerkt aan de traditionele brochure waarin alle hotels, appartementen en restaurants zijn opgenomen. In de handige gids “Knokke-Heist 2008” vindt men trouwens ook alles over campings, galerijen en top events in de badstad. De meer dan 60 bladzijden dikke brochure omvat ook een overzichtelijke plattegrond van de badstad en informatie over verhuuragentschappen, fietsroutes en semenaries.

Ceciliaharmonie Heist zet jubileumjaar in met nieuwjaarsconcert

Op zondag 6 januari pakt de Koninklijke Ceciliaharmonie Heist traditiegetrouw uit met haar Nieuwjaarsconcert. Meteen wordt ook de start ingeluid van het jubileumjaar 2008. Het is namelijk een eeuw geleden dat de harmonie werd opgericht. Voor het derde jaar op rij wordt het concert georganiseerd in de Sportzaal van de Ter Duinen campus in Heist. Dit keer brengt de harmonie klassiekers en nieuwe arrangementent die perfect bij de nieuwjaarssfeer passen. Daarnaast ook een aantal nummers samen met zanger Stefaan Vandenbroucke. Zowel het jeugdensemble, de drumband als de harmonie zelf laten het beste van zich horen.


Kaarten kosten €5 (€7 add), receptie inbegrepen. De kaarten kunnen gekocht worden bij alle leden, bij Crazy Corner (Kerkstraat Heist) of besteld worden op het nummer 0477/336.331.

Ook Knokke-Heist klaar voor solden

Ondanks de drukke verkoop tussen kerst en nieuwjaar bereiden de winkels in Knokke-Heist zich momenteel duchtig voor op de wintersolden. De koopjesperiode gaat officieel komende donderdag van start. Maar het blijkt dat sommige winkels van grote ketens nu reeds kortingen geven. "Het zijn altijd dezelfde", zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. "Grote ketens die het zich kunnen veroorloven een boete te krijgen. Daarom pleiten wij voor strengere straffen, aangepast aan de grootte van de zaken." De middenstanders in Knokke-Heist hopen inmiddels dat de koopjestrend zich doorzet. De wintersolden van januari 2007 hebben namelijk vier op de tien consumenten aangetrokken. Dat is fors meer dan in 2006, toen slechts een derde van de consumenten zich liet verleiden tot koopjes. Uit onderzoek blijkt dat kledij, elektrische huishoudtoestellen en meubelen vaker gekocht worden tijdens de solden. Schoenen gaan dan weer minder vlot over de toonbank.

Spoor gaat dienstregeling weer veranderen

Een maand na de invoering van de omstreden nieuwe dienstregeling krabbelt de NMBS al terug onder druk van de massale klachten van reizigers. Er zijn namelijk teveel onverwachte problemen opgedoken. Lijnen als Antwerpen-Brussel kampten voortdurend met een tekort aan rijtuigen. Verder raakte de trein naar Knokke en Blankenberge in Brugge moeilijk gesplitst. De spoorwegmaatschappij zal haar dienstregeling op 7 januari aanpassen. De veranderingen worden komende donderdag bekend gemaakt. Volgens de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers komen er extra rijtuigen voor overvolle treinen. Hier en daar zouden treinen extra stops inlassen en zouden er zelfs treinen bijkomen.

27.12.07

Veel handtekeningen tegen samenvoegen Blinker en Stinker

Er is in onze regio steeds meer weerstand tegen de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal dat tussen het grondgebied van Knokke-Heist en Brugge/Zeebrugge naar zee loopt. De vzw 't Groot Gedelf heeft inmiddels al 3.000 handtekeningen verzameld tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Er zijn namelijk plannen om van de stinker en de blinker één breed kanaal te maken door de grond tussen beide waterlopen uit te graven. Dat brede Schipdonkkanaal moet de haven van Zeebrugge toegankelijker maken voor binnenschepen. Dat zien veel omwonenden echter niet zitten. Daarnaast is er de vrees dat gronden naast het brede kanaal misschien door industrie kan in beslag genomen worden. Dat zou met name voor Ramskapelle en voor Damme bijzonder nefast zijn.

Enkel smalle post graag

In navolging van Nederland krijgt ook bij ons het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwissel steeds meer succes. Vuurwerkvandalisme blijkt echter gelijke tred te houden. Als gevolg daarvan werden zopas in Sluis alle brievenbussen extra beveiligd door het aanbrengen van “versmallers” in de inwerpgleuf. Zo wordt het voor feestvierders onmogelijk om nog vuurwerkklappers in de brievenbussen te stoppen. In het verleden werd de post in de bussen namelijk vaak beschadigd. Bij onze noordeburen liepen vorig jaar 970 brievenbussen schade op door vuurwerk. De kosten voor het herstel en het vervangen van de bussen beliep liefst 580.000 euro. De versmallers in Sluis worden uiterlijk op 8 januari weer verwijderd, en dan kunnen ook dikkere brieven weer in de bus.

Nieuw economisch plan nodig voor Sluis

Met het afblazen van het project Sluis aan Zee moet men in onze buurgemeente dringend een andere economische motor zoeken. Na nieuwjaar zal het dagelijks gemeentebestuur van Sluis dan ook uitgebreid brainstormen over een nieuw economisch actieplan voor de stad Sluis. In mei moet een voorstel op tafel liggen. Met het plan wil men alvast nog meer Vlaamse bezoekers naar het grensstadje trekken.

Nieuwjaarsreceptie in aantocht

Knokke-Heist organiseert op zaterdag 5 januari in het Casino de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de gemeente en het OCMW. Onder meer zal burgemeester Lippens dan geïnterviewd worden door Geena Lisa. Er zijn ook optredens gepland van de Ceciliaharmonie en The Romeo’s. Verder wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt ertekens uit te reiken én de trofee “Sportieve Collega van het jaar”. De totale kosten worden geschat op zo’n 28.000 euro.

Knokke-Heist Knalt! erin

In het kader van de Jeugdcultuur werd zopas tussen het gemeentebestuur en de vzw Knal een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. De vzw Knal! organiseert activiteiten en vorming voor alle jongeren van 6 tot 16 jaar. Het is de leeftijdsgroep waarop allerlei gemeentelijke initiatieven het minst vat hebben. Het is dan volgens burgemeester Lippens “ook beter dat de privé het doet”. De mensen achter Knal! Thomas Coolen en Michael Muyllaert zijn trouwens geen onbekenden in het jeugdwerklandschap. Ze waren jaren lang speelpleinmonitors en werkten mee aan tal van jeugdprojecten in Knokke-Heist. Een eerste primeur van Knal ! is alvast een initiatief dat dit jaar samen wordt aangevat met het Cultuurcentrum. Het gaat om een toneelproject voor jongeren tussen 6 en 12 jaar onder de naam “De Gelaarsde Kip”. Ook wordt gedacht aan een project waarbij jongeren uit Knokke-Heist met een eigen video-clip op tv zullen te zien zijn.


Voor meer informatie www.knalvzw.be Voor vragen kan men Knal! steeds contacteren op 0476.44.13.15 of via knalvzw@hotmail.com

Allochtoon in cel wegens inbraken in Knokke-Heist

De correctionele rechter in Brugge heeft een Antwerpenaar veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf en 1.100 euro boete voor een reeks inbraken in Knokke-Heist en Aalst. De 45-jarige allochtoon is hardleers want in 2004 kreeg hij al eens twee jaar cel en een boete voor inbraken en diefstal. De feiten waarvoor hij nu werd veroordeeld dateren van afgelopen zomer. Via telefoononderzoek kon de man op heterdaad betrapt en ontmaskerd worden. De rechter wees in zijn vonnis op het feit dat de veroordeelde geen lessen heeft getrokken uit het verleden.

Verscheping pleziervaartuigen naar Zeebrugge

De rederij Sevenstar is zopas gestart met een nieuwe regelmatige dienst tussen het Amerikaanse Savannah Georgia en Zeebrugge. Het is de eerste keer in de geschiedenis van onze haven dat een route uitsluitend bestemd voor het vervoer van plezierjachten en motorboten wordt opgestart. Daartoe wordt de voormalige papierpulp- en houtverscheper “M/V Stadiongracht” ingezet. De nieuwe route kwam er omdat er de laatste tijd meer aanbod is voor het verschepen van jachten en motorboten dan er ruimte beschikbaar is op de gebruikelijke trans-Atlantische vrachtverbindingen. Het schip is ideaal voor het transporteren van pleziervaartuigen tot een lengte van 40 voet. Bij de eerste verscheping werden op één dag niet minder dan 60 vaartuigen geladen. Vanuit Zeebrugge worden de aangevoerde jachten dan per oplegger tot bij de klanten gebracht in zowat heel Europa. Vanaf nu zal maandelijks tussen de 20 ste en 30 ste van de maand gevaren worden tussen Savannah en Zeebrugge.

26.12.07

Nova Natie investeert in logistieke zone Zeebrugge

De Antwerpse Nova Natie gaat investeren in de maritieme logistieke zone van Zeebrugge (MLZZ). De onderneming wil er op een niet-watergebonden terrein van 3 ha. activiteiten met toegevoegde waarde opzetten voor de containersector (groupage, distributie, enz.). Eerder al raakte bekend dat de Duitse autologistieker Mosolf in 2008 op dezelfde locatie een site van 7 ha. zal uitbouwen. Volgens MBZ-voorzitter Joachim Coens lopen voor de logistieke zone nog meerdere dossiers, waarvan er twee bijna rond zijn. De MBZ denkt tegen eind volgend jaar al bijna 30 van de 100 beschikbare hectare te kunnen toewijzen. Nova Natie is een logistieke groep, aanwezig in de 3 Vlaamse zeehavens en in Boulogne-sur-Mer in Frankrijk. Het bedrijft stels dan 700 mensen te werk en heeft een geconsolideerde omzet van meer dan 85 miljoen Euro.

Marine vervangt de PAP door de Seafox

In Zeebrugge stelt de marine het zogeheten identificatie- en vernietigingsvoertuig PAP buiten dienst. Dat is de telegeleide onderzeeboot waarmee onder meer explosieven gedeponeerd worden. Het 650 kilo wegende bootje is afgelopen week voor het laatst gebruikt vanop de mijnenjager Narcis. Die heeft voor de Belgisch-Nederlandse kust vier springtuigen tot ontploffing gebracht. De laatste was een Duitse mijn uit de Tweede Wereldoorlog waarin zo'n negenhonderd kilogram springstof zat. De PAP wordt nu vervangen door de modernere Seafox. Het 6-motorig identificatievoertuigje weegt amper 40 kg. Eerder deze maand werden voor onze kust reeds met succes de nodige proeven gedaan met de Seafox.

Stadhuisklanten best tevreden


In Knokke-Heist zijn meer dan 90 procent van de Stadhuisklanten best tevreden over het onthaal en de dienstverlening van het gemeentepersoneel. Dat blijkt uit de scriptie van een stadsgenoot. Student Kurt Dobbelaere koos als stageopdracht het meten van de klanttevredenheid bij lokale besturen. Hij ondervroeg daarvoor in de wachtzaal van de dienst Burgerzaken in Knokke de mensen die er net bediend waren. 153 burgers waren bereid hun mening te geven over het onthaal, de dienstverlening, de briefwisseling en het telefonisch contact. Het oordeel bleek bijzonder positief: 94 % van de ondervraagden gaven een waardering omtrent de behulpzaamheid, klantvriendelijkheid en professionaliteit van meer dan 70 %. Ondanks de parkeerruimte onder het Verweeplein en de vele digitale en papieren publicaties gaven velen toch nog parkeerproblemen en gebrekkige informatieverstrekking aan als punten tot verbetering.

25.12.07

Ook Scheveningen werkt aan de toeristische toekomst

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Kerstverkoop voor het goede doel

Ondanks de barslechte tijden in de Vlaamse visserij doen reders uit Knokke-Heist en Zeebrugge vrijdag hun duit in het zakje. Dat gebeurt naar aanleiding van de traditionele kerstverkoop in de Zeebrugse Visveiling. De reders schenken daarbij een deel van hun verse kerstvangst voor het goede doel. De viskopers zullen vermoedelijk naar gewoonte vroeg afdrukken zodat de aangeboden vis een goede prijs haalt. De opbrengst is ten voordele van de goede doelen van de Lions Club Brugge Maritime.

24.12.07

Onbekenden steken kerstkransen in brand in Zeebrugge

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag zijn in Zeebrugge-dorp twee kerstkransen in brand gestoken. Het gaat om kransen die aan de voordeur hingen van woningen langs de Donaasstraat en de Evendijk-Oost. De schade bleef beperkt. De daders zijn spoorloos. In voorbije jaren werden in Zeebrugge ook reeds herhaald kerstkransen gestolen. De dieven werden nooit gevonden. Zaterdagmorgen werd in Brugge ook brand gesticht aan twee woningen in de Vispaanstraat. De feiten zijn gelijkaardig. Ook daar is er van de daders geen spoor.

Probleem van botsende feestdagen opgelost in Knokke-Heist

In Knokke-Heist kan men volgend jaar toch op vrijdag 2 mei in het huwelijksbootje stappen. Dat leek even anders uit te zullen vallen. De feestdag van één mei valt dit keer namelijk samen met hemelvaartsdag, ook al een feestdag. Begin september deelde de Vlaamse Regering mee dat hemelvaartdag als wettelijke feestdag vervangen wordt door 2 mei. Bij nazicht van het Staatsblad bleek echter dat het koninklijk besluit een uitzondering voorziet voor de provinciale en gemeentelijke overheden. Deze lokale overheidsdiensten kunnen de wettelijke feestdag vrij kiezen. Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist heeft dan ook beslist om de gemeentediensten op vrijdag 2 mei 2008 gewoon OPEN te houden. Trouwlustigen die graag op 2 mei zouden huwen nemen best zo vlug mogelijk contact met de dienst Burgerzaken, afdeling Knokke, ( 050 630 118).

Maxima buiten dienst tot na nieuwjaar

Wie vanuit onze regio met kerst of nieuwjaar te voet, met de fiets of bromfiets de Scheldemonding overwil mag het vergeten. Het fietsvoetveer Maxima, tussen Breskens en Vlissingen kan pas na Nieuwjaar gerepareerd worden. Het schip is tot die tijd uit de vaart. Het vaartuig liep vrijdag in dichte mist vast op de strekdam bij de haven van Breskens. Door de botsing ontstond een gat van 15 centimeter. Momenteel is geen een dok beschikbaar voor de reparatie. De andere boot, de Willem-Alexander, is al enige tijd buiten dienst. Het transportbedrijf Veolia zet de komende tijd bussen in via de Westerscheldetunnel. Verwacht wordt dat de Maxima tegen 4 januari weer in de vaart komt. Inmiddels heeft de partij Dorpsbelangen & Toerisme uit de gemeente Sluis heeft een brandbrief naar het dagelijks provinciebestuur gestuurd over het uitvallen van de veerverbinding.

23.12.07

37.000 euro naar To Walk Again

Kort geleden vond het jaarlijks Galafeest van Marc Herremans plaats in het Casino Knokke. Tijdens de veiling van allerhande attributen van sportvedetten, werd ook de Supercan verder geveild. De finale biedprijs bedroeg uiteindelijk 7000 EUR. Nadat hij tijdens eerste veiling op de Can of Gold Charity Night van 9 november al 5400 euro haalde, werd er nog een stuk bijgeboden. Dit was ver boven de verwachtingen. Het bod werd telefonisch gedaan aangezien de koper zich in Hong Kong bevond. Het betreft een verzamelaar van unieke stukken van Marcel Wanders. Hiermee bereikte de actie "Can of Gold" van JCI Brugge een hoogtepunt. De verkoop van de cans (150 ex.) verloopt aan 2OO euro en de veiling brengt 30.000 euro op. Het totaal bedrag voor het goede doel, zal dus 37.000 euro bedragen. Die opbrengst gaat naar de "To walk again" foundation van Marc Herremans en het lokaal initiatief Pit Stop.

22.12.07

Kortrijkse amateurfotograaf wint Gouden Lens in Knokke-Heist

Amateurfotograaf Maarten Caesens uit Kortrijk heeft zaterdagavond de Gouden Lens weggekaapt van het 30ste Internationaal Fotofestival Knokke-Heist 2008. Zaterdag heeft een professionele jury in Knokke-Heist een dag lang circa 4000 foto's beoordeeld. Die waren afkomstig van zo’n 550 fotografen uit 28 verschillende landen. De 31-jarige Kortrijkzaan Maarten Caesens won de Gouden Lens met de foto “Barsten”. Daarbij geeft volgens jurylid Freddy Van Vlaenderen, de open breuklijn in het kale neerwaarts neigende hoofd van een jongen "de broosheid van de mensheid" weer. In totaal contrast daarmee: de Zilveren Lens. Die ging naar de Russische Natalia Kolesova met een schitterend stukje sociale fotografie. "National Bolshevik Party girl": de no-nonsens foto van een rokend punkmeisje met een Arafat-sjaaltje én een halsdoek met Communistische hamer en sikkel vormt een aanklacht tegen het imperialistisch kapitalisme. De Bronzen Lens werd in de wacht gesleept door de Berlijnse fotografe Sigrid Reiss. Ze deed dat met “Night in Cannaregio”, een foto van een Venetiaans huis bij valavond, in zachte kleuren en in regelrechte Spilliaert-stijl.

Volgens jury-voorzitter Stephane Verheye worden de 200 sterkste foto’s opgenomen in de 30ste editie van het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist, die loopt van 15 maart tot 1 juni volgend jaar. De foto’s en werk uit gasttentoonstellingen kunnen dan bekeken worden in het Cultuurcentrum Scharpoord, de Lagunahal, Sincfala en een 10-tal andere locaties in de badstad.

Onder de juryleden de Belgische topfotograaf Stephane Verheye, portretfotografe Carine Demeter, Joachim Devedeleer, Freddy Van Vlaenderen, Giovanni Plozner die dit jaar gastfotograaf was in de badstad en natuurfotograaf Misjel Decleer. Het was in 1978 dat de eerste “Humorfoto” tentoonstelling gelanceerd werd. Na enkele jaren werd ook de kunstfoto opgenomen in de wedstrijd en groeide het gebeuren uit tot een internationaal fotofestival met wereldfaam.

De Prijzen:

Gouden Lens: Maerten Caesens, België
Zilveren Lens: Natalia Kolesova, Rusland
Bronzen Lens: Sigrid Reiss, Duitsland
Canon Photo Award: Patrick De Roo, België
Prijs van het Centrum voor Beeldexpressie: Edgard Hanssens, België
Prijs van het Publiek 2007: Hoang Quoc Tuan, Vietnam

21.12.07

Zeebrugse containertrafiek met kwart gestegen

In de haven van Brugge-Zeebrugge is in 2007 42,3 miljoen ton goederen behandeld. Dat is een absoluut record. De trafiek steeg 7,3 procent ten aanzien van 2006. De groei is vooral toe te schrijven aan de stijging van de containertrafiek. Die groeide met 24 procent tot 2.050.000 TEU of twintigvoetcontainerequivalent. Zeebrugge blijft ook 's werelds belangrijkste haven voor het verschepen van nieuwe wagens. In 2007 passeerden er 2,22 miljoen nieuwe voertuigen langs Zeebrugge. Dat is een stijging met 14,8 procent en ook een nieuw record. De rijdende vracht steeg met 6,5 procent tot 13 miljoen ton. De trafiek van vloeibare bulk daalde met 7,2 procent of 5,8 miljoen ton. Daarbij zit onder meer het vloeibaar aardgas (LNG).

‘Knokke-Heist, een zee van sport’ beloonde deelnemers

In Knokke-Heist kregen 325 sporters een sportief eindejaarsgeschenk. In totaal werd namelijk ruim 5.500 euro aan getrouwheidspremies uitbetaald. Alle sporters die dit jaar aan minimum 3 van de 7 sportevents van de vzw Stedelijk Sportcentrum hebben deelgenomen, kregen de helft van het betaalde inschrijvingsgeld terug. Tien sporters die bij alle evenementen present waren, kregen zelfs alles terug. Zo'n 70 euro was dat. Opvallend is dat 40 % van de betrokkenen niet uit Knokke-Heist komen, maar uit heel het land, inclusief Zeeuws-Vlaanderen. Een nieuw gegeven is het fenomeen van de sportieve familie, waarbij nagenoeg een hele familie zich regelmatig sportief manifesteert. De familie Trenson spant hierbij de kroon door met 6 gezinsleden 20 keer te hebben deelgenomen aan een sportevent. Op zaterdag 16 februari valt het doek definitief over het project van 2007. Dan worden in het Casino van Knokke tijdens de Uitreiking van de Sporttrofeeën immers de gouden, zilveren en bronzen sportharten gehuldigd. Dit zijn sporters uit Knokke-Heist die de meest opmerkelijke prestaties hebben neergezet en die ook het vaakst hebben deelgenomen. Bij de dames zijn de genomineerden in alfabetische volgorde Greet Allemeersch, Ann Thomas en Sabine Vermeire. Bij de heren gaat het tussen Jacques Danneels, Johan De Clercq en Jan Morbee.

Internetcafé voor senioren in de Vierbote

De seniorenraad is van oordeel dat ook 50plussers in de badstad mee moeten zijn met de onbeperkte mogelijkheden van het internet en de informatiemaatschappij. Daarom staan nu ook 3 pc’s ter beschikking in het centrum de Vierbote in de de Vrièrestraat in Heist. Het centrum is ondertussen ook uitgerust met een satellietschotel gericht op Astra 1. Daarmee worden niet alleen de programma’s van TV Vlaanderen binnengehaald, maar ook een honderdtal zenders uit Spanje, Frankrijk en de Duitstalige gebieden.


Lijst van de TV Zenders die men in de Vierbote kan bekijken.

Ook Breyne stelt ontpoldering van ’t Zwin in vraag

Als voorzitter van de Internationale Zwincommissie is ook gouverneur Paul Breyne ondertussen gaan twijfelen aan het nut van het ontpolderen van de Zwinbuffer. De aangepaste visie kwam er na de forse weerstand tegen ontpoldering bij onze noorderburen en na de publicatie van een studie waaruit blijkt dat de compensatie voor de verdieping van de vaarweg naar Antwerpen moét gebeuren langs de Schelde zélf. De gouverneur blijkt ook onder de indruk van de actie Red onze Polder, die in Knokke-Heist een forse petitie opleverde. Breyne gaat nu binnenkort een en ander aankaarten op de Internationale Zwincommissie en bij de Belgische politiek.

Werkstraf voor weedkweek

Een 26-jarige man uit Zeebrugge is door de correctionele rechter veroordeeld tot 300 uren werkstraf voor drugshandel. Ruim 6.000 euro winst werd verbeurd verklaard. De man had zijn cannabisplantage ingericht in een pand in Zeebrugge. In het voorjaar van 2005 kweekte hij er in totaal 65 planten. De veroordeelde beperkte zich niet enkel tot weed want er werden ook ruim 100 xtc-pillen bij hem aangetroffen. Naast de werkstraf en de kaalpluk moet hij ook 5.500 euro boete betalen.

Schepen gaan de mist in

In dichte mist zijn donderdagavond voor de kust van Zeebrugge twee vrachtschepen in aanvaring gekomen. Er vielen geen gewonden. Het ging om het 120m lange autoschip Autorunner, dat naar het Ierse Cork op weg was, en het 66m metende Nederlandse schip Noblesse C dat het Britse Peterhead als bestemming had. Eén van de schepen liep daarbij flink wat averij op. Beide vaartuigen zijn naar onze kusthaven teruggekeerd. Daar werd vervolgens een inspectie van de romp uitgevoerd. Eveneens is vrijdagochtend het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen in de mist vastgelopen. De boot is later op eigen kracht losgekomen en terug naar Breskens gevaren. De veerdienst over de Scheldemonding lag vervolgens enkele uren stil. Dat gaf een duikploeg de gelegenheid om te kijken hoe groot de schade is.

Na 25 jaar nog geen spoor van Herman Van Hiel

Het programma "Koppen Justitie" van de VRT heeft uitgebreid aandacht besteed aan de verdwijning van Herman Van Hiel op 7 mei 1982. De man was 44 en was beroepsmatig werkzaam als aalmoezenier in de gevangenis van Gent. De vermiste zou volgens getuigen het laatst gezien zijn in Knokke en in Londen, in het gezelschap van een vrouw. De gerechtelijke diensten volgen drie pistes: zelfmoord, een afrekening in het milieu of een vlucht naar het buitenland. Het gerecht hoopt dat er na de uitzending alsnog tips binnenlopen die tot een oplossing van de zaak kunnen leiden.

Sluis aan Zee gaat niet te water

Het ambitieuse plan om Sluis opnieuw te verbinden met de Zee is definitief van de baan. Een meerderheid van de gemeenteraad in de grensgemeente heeft donderdagavond tegen het grootschalige project gestemd, dat al zo’n 10 jaar de gemoederen bezighoudt in West-Zeeuws Vlaanderen. De bedoeling was om een jachthaven in Sluis aan te leggen en via het aangepaste afwateringskanaal in Cadzand-Bad met de zee te verbinden. Ook Knokke-Heist was voorstander van zo’n scenario, dat bij de zeesluis in Cadzand ook in een jachthaven voorzag. Iets wat men in het Zoute graag had zien gebeuren. Voor de financiering van het project was het de bedoeling honderd appartementen rond de jachthaven te bouwen en driehonderd luxe villa's langs de waterweg naar zee. Maar de Sluise partijen “PvdA”, “Dorpsbelangen & Toerisme” en “Helder Zeeuws” vonden het project te riskant en veel te grootschalig. Daarom stemden ze tegen. Als voorstander van Sluis aan Zee noemde oud-wethouder Juliën du Fossé de beslissing donderdag een economische ramp met de woorden “nu gaat ons gebied op slot”. Ook voor late alternatieven was er maar weinig animo meer. Met die alternatieven ging het enerzijds om de aanleg van een groot meer bij Sluis en anderzijds om het weer bevaarbaar maken van de Damse Vaart zodat de plezierboten vervolgens via de Siphon en het Schipdonkkanaal Zeebrugge zouden kunnen bereiken.

20.12.07

EK scheidsen tweemaal op stage in Knokke-Heist

Topscheidsrechter Frank De Bleeckere en zijn assistenten zullen zich onder meer tweemaal in Knokke-Heist voorbereiden op het Europees Kampioenschap. Met de assistenten gaat het om Peter Hermans, Alex Verstraeten en Danny Huens. De 41-jarige De Bleeckere begint in juni in Zwitserland en Oostenrijk met het EK aan zijn derde grote tornooi. "In april volgen onze fysieke proeven in Zwitserland. Daar zie ik geen enkel probleem. We moeten daar zonder kleerscheuren doorkomen. Lastig zijn die wel. In maximaal 6,2 seconden moet er zes keer 40 meter afgelegd worden. Dan is er een intervaltest op de piste voorzien. Al lopend mag men 30 seconden doen over 150 meter, dan volgt wandelen over 50 meter in maximaal 35 seconden. Dat wordt zo tien keer na elkaar herhaald. Faal ik, dan gaat de hele ploeg naar huis. Mijn assistenten krijgen andere tijdslimieten aangerekend, maar moeten ook slagen in hun testen of het is ook over." Het is geleden van 1996 dat nog eens een Belgische scheidsrechter actief was op een EK. Toen mocht Guy Goethals de honneurs waarnemen voor ons land. Ter voorbereiding van het EK 2008 ondergaan De Bleeckere en zijn ploeg een heel pak stages. Deze starten al op 3 tot en met 5 januari 2008 met de nationale refs in Knokke-Heist. Daarop volgt de Uefa-stage in Cyprus (4 tot en met 8 februari) en de Fifa-stage in Gran Canaria met de voorselectie van de refs voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Op al deze sessies wordt het team van De Bleeckere medisch begeleid door een ploeg rond Werner Helsen. In april van volgend jaar volgen de fysieke testen voor Euro 2008 in Zwitserland. Anderhalve week voor dat EK staat nog een vijfdaagse stage in Knokke-Heist op de agenda. Ook wordt het team van Frank Debleeckere heel die tijd voorzien van mediatraining.

Verdieping Westerschelde van start

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Leeskensbrugellende op N49 voorbij

De lange files langs de N49 bij de werken aan de Leeskensbrug over het Schipdonkkanaal in Damme moeten tegen het weekend tot het verleden behoren. De voorbije maanden bleek hoe cruciaal de brug wel is voor de vlotte doorgang van het verkeer van en naar Knokke-Heist; vooral op piekdagen. Inmiddels is de topasfaltlaag over de brug eindelijk gegoten. Donderdagmorgen volgde een proefbelasting en werden de wegmarkeringen aangebracht. Vanaf vrijdag 21 december wordt de wegsignalisatie weggenomen en kan het verkeer op de N49 in beide richtingen over de Leeskensbrug opnieuw zijn gewone gang gaan. Net op tijd voor de eindejaarsdrukte in Knokke-Heist.

Binnenvaartdossier ter inzage van de bevolking

Het kennisgevingsdossier voor een MER-plan omtrent de realisatie van een nieuwe verbinding voor de binnenvaart door de polders bij Ramskapelle ligt vanaf nu ook ter inzage op de Milieudienst in Knokke-Heist. Eén van de mogelijkheden tot het verbeteren van het binnenvaartverkeer zou immers het samenvoegen zijn van het Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal, beter bekend als de Blinker en de Stinker. Dat zou echter een belangrijke invloed kunnen hebben op de mogelijkheden van afwatering in Knokke-Heist. Het dossier ligt nog ter inzage tot en met 7 januari. Alle mensen, organisaties en besturen kunnen hun opmerkingen bezorgen aan de Milieudienst, of rechtstreeks aan de Vlaamse overheid.

Queen Vic in Zeebrugge

Het gloednieuwe cruiseschip Queen Victoria van de rederij Cunard is donderdagmorgen de haven van Zeebrugge binnengelopen. Dat gebeurde in het kader van haar maidentrip. In dichte mist arriveerde het schip rond 6u voor onze kust. Twee uur later lag het 294m lange vaartuig afgemeerd langs de Zweedse kaai nr 702. Dat is vlakbij de zeewaartse sluisbruggen. Ondanks de kou was er direct heel wat belangstelling voor de kruisvaartgigant. Ruim duizend passagiers vertrokken in de loop van de ochtend met bussen naar Brugge, om er aan kerstshopping te doen. De passagiers telden tussen de 1.500 en 13.000 euro neer voor de 10-daagse tocht. In de loop van vrijdag zal het schip terug in de thuishaven Southampton afmeren. De Queen Victoria sloot meteen het cruiseseizoen af in Zeebrugge. In totaal deden dit jaar 53 cruiseschepen de haven aan. Dat was goed voor 120.000 passagiers.

Loop van de Bevolking

Meer informatie omtrent geboorten, huwelijken en geboorten de afgelopen week in Knokke-Heist vind je HIER.

Ook Scheepvaartpolitie laat blazen

In de eindejaarsperiode zullen in onze regio niet alleen de politiekorpsen van Damme/Knokke-Heist en Brugge/Zeebrugge de nodige alcoholcontroles uitvoeren. Zopas is bekend gemaakt dat ook de Scheepvaartpolitie de komende weken zal worden ingeschakeld. Daarbij zullen onaangekondigde controles worden uitgevoerd in het hele Zeebrugse havengebied, zowel te land als te water.

Subsidie voor de Fed Cup

Knokke-Heist heeft aan de Royal Zoute Tennis Club een subsidie toegekend van 40.000 euro. De organiserende instantie Octagon krijgt het geld voor het realiseren van de Fed Cup eerder dit jaar. In een interpellatie stelde raadslid Sylvie Devlieger dat de tennisclub onvoldoende verantwoording heeft gegeven over de gemaakte kosten. De Open VLD stemde dan ook tegen het verstrekken van een toelage. Burgemeester Lippens stelde dat belangrijke tenniswedstrijden tussen België en China niet elk jaar gespeeld worden en dat het gebeuren heel wat weerklank heeft gevonden in de pers en op televisie, wat goed is voor het toerisme.

Schepen botsen in dichte mist

Zo'n 15 km ten noordnoordoosten van Knokke-Heist zijn donderdagmorgen twee schepen in aanvaring gekomen. Dat gebeurde bij dichte mist in de Scheldemonding ter hoogte van Breskens. Met de schepen ging het om de kustvaarder Braga en het autoschip Tor Primula. Na de botsing begon de Braga water te maken. De coaster is voor reparatie naar de haven van Vlissingen gebracht. De Tor Primula had amper schade. Vlak voor de aanvaring hadden beide schepen nog contact met elkaar. Het vermoeden is dat een van beide schepen een inschattingsfout heeft gemaakt. De Nederlandse Waterpolitie (KLPD) heeft een onderzoek ingesteld.

19.12.07

Voormalig burgemeester Sluis geridderd

Burgemeester Cees van Liere van Noord-Beveland heeft tijdens zijn afscheids-receptie een lintje gekregen. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van de Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs. Van Liere kreeg het lintje als waardering voor zijn verdiensten als bestuurder in verschillende gemeenten waaronder onze buurgemeente Sluis. Meteen werd ook waardering betoond voor zijn nevenfuncties op het gebied van visserij en recreatie. Van Liere mag zich voortaan Ridder van de vijfde graad in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Jury paraat voor Fotofestival 2008

Zaterdag zal een professionele jury zich in Knokke-Heist buigen over de foto’s die werden ingezonden voor de Internationale Fotowedstrijd 2008. In totaal heeft de secretaris van de wedstrijd bijna 4.000 foto’s ontvangen. Die waren afkomstig van zo’n 550 fotografen uit 28 verschillende landen. Vooral de massale inzendingen uit Vietnam blijven daarbij opvallen. Natuur en mens, levensfilosofie, respect voor jong en oud, werden op voortreffelijke manier op foto vastgelegd. Voor de jury wordt het dus geen makkelijke klus. Onder de juryleden: de Belgische topfotograaf Stephane Verheye, portretfotografe Carine Demeter, Giovanni Plozner die dit jaar gastfotograaf was in de badstad en natuurfotograaf Misjel Decleer. Het was in 1979 dat de eerste “Humorfoto” tentoonstelling gelanceerd werd. Na enkele jaren voegde men ook de kunstfoto toe aan de wedstrijd. Vervolgens groeide het gebeuren uit tot een internationaal fotofestival met niet minder dan 11 nevententoonstellingen op diverse locaties in de badstad.

Knokke-Heist krijgt "zwevend ziekenhuis"

Woensdag werd in Knokke-Heist het definitieve ontwerp voorgesteld voor het nieuwe ziekenhuis van de oostkust. Het nieuwe Ter Linden wordt straks gebouwd bij de Far West tussen Knokke en Westkapelle. De realisatie zou van start gaan in 2011. Drie jaar later moet het ziekenhuis in gebruik genomen worden. Het gebouw krijgt een opvallende architectuur, waardoor het niet zal aanvoelen als een ziekenhuis. Pas 8 meter boven de grond begint het massieve gebouw, waardoor je eigenlijk onder het gebouw door kan lopen. Door het futuristische concept zweeft het ziekenhuis als het ware boven het landschap. In de voetstappen van Casino-ontwerper Holl werd ook voor het nieuwe Ter Linden van de vzw Gezondheidszorg Oostkust werk van Magritte als inspiratiebron gebruikt. Aan het project hangt een prijskaartje van 105 miljoen euro.

Woensdagavond Tweedehandsmarkt

Vanavond wordt in de turnzaal van het Bernardusinstituut in Knokke een Tweedehandsmarkt gehouden. Dus wie nog een 'extra hand' nodig heeft, weet waar naartoe. Maar er is meer. De opbrengst van het gebeuren gaat naar Welzijnszorg. Daarnaast kan men er ook terecht voor gratis fietsgravering met medewerking van de preventiedienst in de badstad. Tenslotte worden op de Tweedehandsmarkt vanavond ook waterkaraffen verkocht. Dat gebeurt ten voordele van de actie ”De Wereld Schreeuwt Om Water“ van het Rode Kruis. De Tweedehandsmarkt wordt gehouden van 17.30 tot 20.30u in het Bernardusinstituut. Toegang via de Meerlaan.