30.3.13

We reizen een uur vooruit in de tijd

Vroeger hadden Knokke en Heist en alle andere gemeenten hun eigen tijd. Met de komst van de spoorwegen is de tijd echter nationaal geworden. En dat heeft zo z’n gevolgen. Om 2u zondagmorgen wordt de klok een uur vooruit gezet; van wintertijd naar zomertijd. Voor iedereen dus een uurtje minder lang slapen en voor de jongeren een uur minder lang uitgaan (?).  De huidige regeling voor de zomertijd dateert van 1977.  Onder invloed van de economische crisis begon de overheid met de tijd te spelen. Door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte men energie te besparen. Doordat het 's avonds langer licht blijft, wordt er minder stroom gebruikt voor verlichting, was het idee. Tussen 1916 en 1945 was de zomertijd ook al van kracht. Ondertussen is dat energie-argument al voltooid verleden tijd. Verschillende studies hebben uitgewezen dat er niet of nauwelijks wordt bespaard en dat de invoering van de zomertijd talrijke nevengevolgen heeft. Ochtendfiles rijden langer in het donker, avondfiles rijden meer in verzengende ozon-hitte, biologische klokken raken ontregeld, de zomerhitte blijft een uur langer hangen in de slaapkamers enz... 

D’Hondt Deuren opent Showroom

In Knokke-Heist opende langs de Natiënlaan 127 een nieuwe vestiging van “Deuren D’Hondt” de deuren. Het is meteen de 15-de showroom in ons land voor deze Vlaamse KMO, die dit jaar precies 101 jaar bestaat. Het bedrijf werd gesticht in Zingem door Meester schrijnwerker Hubert D’Hondt en stelt 200 medewerkers tewerk. De realisatie  in Knokke-Heist is een totaal nieuw concept waar de specialiteiten van D’Hondt nl. deuren, trappen en parket in een geheel eigentijdse stijl ten toon zijn gesteld.  Gegadigden voor nieuwbouw of renovatie worden  er met raad en daad bijgestaan  om hun  unieke bouwdromen te concretiseren.  “Een echte aanwinst voor onze badstad merkt” voorzitter van de  Raad voor Lokale Economie  Anne Vervarcke op, die zaakvoerder Philippe Vandenbroucke feliciteerde, niet met bloemen maar met de eerste paaseieren.

Foto: Anne Vervarcke, Zaakvoerder Philippe Vandenbroucke-, Zoneverantw. Anne Braem,

29.3.13

Kerkmuren Westkapelle worden gestut

Na de zware brand die eerder deze week de kerk van Westkapelle heeft verwoest zijn arbeiders van de firma Stabil uit Ingelmunster vrijdag gestart met het uitvoeren van de schoringswerken. De toren en de daken van de kerk zijn volledig vernietigd, maar de dikke muren van de historische kerk zijn echter wel overeind gebleven. Deze muren worden nu in opdracht van de gemeente gestut door een gespecialiseerd bedrijf. De schoring moet ervoor zorgen dat de muren ook bij hevige wind niet omver kunnen vallen. Aldus wordt de veiligheid van het publiek zeker gesteld. 

Foto: Wilfried Dyserinck

Paashazen op bezoek

Vrijdag was het Paasgrabbel in de Freinet BS De Zeeparel in Heist. De Paashazen kwamen op bezoek. De kleuters hebben eerst allerlei opdrachten moeten uitvoeren om puzzelstukken te verdienen waarmee ze de plaats konden vinden waar de Paasmandjes lagen verstopt. Het was een uitzonderlijk leuk gebeurend. Alle kleuters waren heel erg enthousiast. 

Asbest in brandpand te Sluis

In Sluis waren de meeste winkels in de Nieuwstraat vrijdag gewoon open, ondanks de brand in twee winkelpanden  in de nacht van donderdag op vrijdag. Vanochtend werd er asbest aangetroffen in het gebouw waar de brand ontstond. Daarop werd de Nieuwstraat afgesloten. Rondom het gebied waar de brand was, zijn dranghekken geplaatst. Het pand waar asbest werd aangetroffen, is ingepakt in een speciale folie. De brandweer is nog de hele ochtend bezig geweest met het nablussen van de brand in de Nieuwstraat. 

N-VA stelt problemen Raad voor Lokale Economie aan de kaak

N-VA Knokke-Heist roept het gemeentebestuur en in het bijzonder raadslid Anne Vervarcke op om een nieuw initiatief te nemen voor het huishoudelijk reglement van de Raad voor Lokale Economie.  Vorige dinsdag vond de verkiezing voor de Raad voor Lokale Economie plaats.  Pas twee dagen later stond echter het goedkeuren van het huishoudelijk reglement op de agenda van de gemeenteraad geagendeerd. Nochtans vormde dit nieuwe reglement de basis voor deze verkiezing. ”Wie eerst verkiezingen houdt en pas later het reglement goedkeurt, zet de wereld op zijn kop. Dit is ongezien en trouwens niet wettelijk”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser.   

Huishoudelijk Reglement veroorzaakt chaos
De verkiezing op dinsdag legde volgens de N-VA bloot hoe slecht dit huishoudelijk reglement wel is.  Het begrip ‘handelaar’ is niet omschreven.  Wie er allemaal stemrecht heeft is niet duidelijk.  Het reglement zegt niets over wat te doen bij staking van stemmen.  Hoe zit het met de noodzakelijke man-vrouw verdeling? Pertinente opmerkingen, die allemaal niet geregeld zijn. “Als dat allemaal niet beschreven staat, dan krijg je chaotische verkiezingen en misnoegde handelaars.  En dat hebben we aan den lijve ondervonden”,  vult Danny Bossaert, handelaar en lid van de Raad voor Lokale Economie aan.  Een rampzalig huishoudelijk reglement dus, waar de N-VA-fractie op de gemeenteraad dan ook enkel kon tegenstemmen.

Gemiste kans voor Adviesraad Lokale Economie
Volgens de N-VA is dit opnieuw een gemiste kans om van de adviesraad Lokale Economie een efficiënte, transparante en goedwerkende adviesraad te maken.  De N-VA pleit al langer voor een afslanking van deze raad tot een werkbare groep van 20 handelaars uit diverse sectoren : immokantoren, horeca, kleinhandel, KMO’s enz.  Het feit dat de voorzitter van de raad tevens gemeenteraadslid is, draagt ook niet bij tot de onafhankelijke werking. “De voorzitter moet gekozen worden uit de vertegenwoordigers.  Pas dan kan echt beleidsadvies gegeven worden.  Een voorzitter-politica kan toch nooit een neutrale persoon zijn die dan advies moet geven aan zichzelf.  Dit gaat compleet in tegen de geest van het gemeentedecreet”, gaat Olivier Bodyn verder.  Maar ook daar heeft de meerderheid geen oren naar.

4G in Knokke-Heist

Tegen de zomer zal het 4G-netwerk van Proximus ook beschikbaar zijn in Knokke-Heist. Het netwerk wordt trouwens langs zowat de hele kust en in Brugge uitgerold. Een en ander moet supersnel mobiel internet mogelijk maken. Onder meer biedt het netwerk meer mogelijkheden voor personen die een geschikte smartphone hebben. Sinds eind vorig jaar kunnen Proximus-klanten het nieuwe 4G-netwerk reeds gebruiken in Antwerpen, Hasselt, Gent, Leuven, Luik, Namen, Bergen en Waver.

Leerlingen “MiniMAKZ” en kinderdagverblijf danken voor ‘knuffelzone’

De leerlingen en het leerkrachtenkorps van de basisschool MiniMakz in de Piers de Raveschootlaan in Knokke hebben op een originele manier het schepencollege bedankt voor de 22 meter lange groene knuffelzone aan hun school. Die ‘knuffelzone’ doet dienst als kiss & ride bij het begin en einde van de lesuren. De leerlingen pronkten op donderdagmorgen 28 maart aan de zone met letterborden die het woord ‘bedankt’ vormden. Een hele meute kleuters liet ballonnen van de school op om hun appreciatie te laten blijken.  “Dankzij de knuffelzone kunnen de kinderen veilig afgezet en opgepikt worden aan de school”, legt directie Anne Vermeersch uit. “De Piers de Raveschootlaan is een zeer drukke straat. De ouders zijn daarom echt in de wolken met deze kiss & ride strook. 

Pop-up Piazza in Duinbergen

Met Piazza Duinbergen lanceert de groep rond de exclusieve Piazza een uniek pop-up concept in de Knokke-Heistse deelkern. Na de opening van haar trendy terras op de ‘Place ma-tu vu’ vier jaar geleden, krijgt de badstad met de komst van Piazza Duinbergen een nieuwe primeur. Met het concept “pop-up lounge” willen de initiatiefnemers het seizoen 2013 in Duinbergen kleuren met een “dijk” van een cocktail- fancy drinks and exquisite food experience. De zaak opent met de Paasvakantie en gaat onverbiddelijk dicht op 27 oktober. De Piazza Duinbergen bevindt zich op de Zeedijk Albertstrand 432 (vroegere Duinresidentie). 

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist kun je HIER meer lezen.

Meer meisjes dan jongens drinken sterke drank in Knokke-Heist. 6 procent van zakgeld gaat naar canabis

Naar aanleiding van de tienerbeurs die de Gezinsbond van Knokke-Heist organiseerde in het Cultuurcentrum Scharpoord, werd een enquête gehouden over condoom- en drankgebruik, groepsdruk en assertiviteit, zakgeld, Facebook, oorsuizen en tanden poetsen. 324 jongeren tussen 12 en 19 jaar namen deel aan de vragenlijst.

Condoomgebruik
Van de 324 ondervraagden waren er 48,5 % meisjes en 51,5 % jongens. De gemiddelde leeftijd bedroeg bijna 15 jaar. 95 % van de jongens en 94% van de meisjes gaven een positief antwoord op de vraag: “Als ik seksueel contact zou hebben, dan gebruik ik een condoom?”

Sterke drank
De meerderheid (41%) drinkt nooit drank met een hoog alcoholpercentage. 32 % geeft aan een sociale drinker te zijn door sterke drank enkel te drinken samen met vrienden. Bij meisjes ligt dit nog eens 8% hoger dan bij jongens. Een vijfde van de jongeren (21%) geeft aan altijd sterke drank te drinken in het uitgaan. Opvallend is dat meer meisjes (24%) dan jongens (17%) aangeven altijd sterke drank te nuttigen wanneer ze een stapje in de wereld zetten. 3% drinkt geestrijke dranken om snel dronken te worden en 2% als ze problemen hebben.

Je mening uiten in groep
Het overgrote deel (40%) vindt het af en toe moeilijk om hun mening in groep te uiten. 52 jongeren of 16% hebben nooit moeite om hun persoonlijke opinie kenbaar te maken. De minderheid (19,6%) vindt het altijd moeilijk om hun mening in groep te uiten. De verschillen tussen jongens en meisjes is hier minimaal.

Zakgeld
39 % van de ondervraagde jongeren spenderen hun zakgeld aan uitgaan, 32 % aan gsm, 19% aan sport, , 12% aan tabak en sigaretten, 6% aan cannabis en 4,1 % aan gokken (meer bepaald poker). Het overgrote deel (41%) besteedt hun centen nog altijd het meest aan andere zaken zoals kledij, sparen en hobby’s. Meisjes spenderen hun geld vooral aan uitgaan (48% tegenover 39 % bij de jongens). Jongens zijn dan weer meer geïnteresseerd in cannabis (6% tegenover 1% bij de meisjes). Geen enkel meisje geeft geld uit aan poker. 69% van de meisjes geven vooral hun geld uit aan kledij. De tweede en derde hoofdredenen bij de jongedames zijn sparen en hobby’s, gevolgd door snoepgoed, voeding, make-up, schoenen, juwelen, “nutteloze dingen” en partner….

Facebook
71% van de jongeren geeft aan Facebook te gebruiken om op de hoogte te zijn van vrienden en anderen. De tweede grootste reden om dit sociale medium te gebruiken is het contact met vrienden. 57 jongeren gebruiken Facebook om spelletjes te spelen (18%) en 5% om zich niet eenzaam te voelen. 30 jongeren aanvaarden vriendschapsverzoeken van vreemden (9%). Het kleinste gedeelte van de jongeren heeft al eens een oneerbaar voorstel gehad (2%). Dit was enkel het geval bij meisjes, niet bij de jongens. 4 % geeft aan al eens gepest te zijn en evenveel jongeren zijn al eens benaderd geweest door personen toen ze dit niet wilden. Het pesten en ongewenste benaderingen liggen bij de meisjes dubbel zo hoog als bij de jongens. 7% van de ondervraagden gebruikt Facebook niet.

Suizende oren
60% van de jongeren erkent soms last te hebben van suizende oren. 11 jongeren (3%) heeft zelfs vaak last van tinnitus. Hoofdredenen zijn vooral na het uitgaan en na het beluisteren van muziek.

Vis van boot tot bord

Donderdagavond was er in Zeebrugge de officiële opening van de nieuwe tentoonstelling "Vis van boot tot bord". Die wordt gehouden in het maritiem themapark Seafront . Het initiatief heeft aandacht voor de hedendaagse visserij. Ook courante en minder bekende vissoorten komen aan bod, samen met hun bereidingen. Vanaf nu is de tentoonstelling toegankelijk voor het grote publiek maar tijdens het lanceringsweekend van 6 en 7 april, is er voor de bezoeker een uitgebreid gamma aan randanimatie voorzien.  Je leest er HIER meer over. 

Knokke-Heistse brandweer weer in actie

In de vroege uren van vrijdag is de brandweer van Knokke-Heist weer opgeroepen voor een grote vuurhaard. Dit keer stond een winkel met bovenliggende woning in lichterlaaie in het centrum van de buurgemeente Sluis. De Nederlandse brandweer was reeds ter plaatse met drie tankautospuiten, een ladderwagen, een hulpverleningsvoertuig en een ademluchtcontainer. Omdat het vuur ook langs de moeilijk te bereiken achterkant moest bestreden worden werd om 1.15 vrijdagmorgen assistentie gevraagd aan het korps van Knokke-Heist. Onmiddellijk werd uitgerukt met een ladderwagen en drie spuitgasten om de Nederlandse buren te helpen. Knokke-Heist heeft met Sluis al sedert jaar en dag een convenant voor wederzijdse hulpverlening bij dergelijke calamiteiten. De brand in de Nieuwstraat in Sluis werd aangewakkerd door een forse wind en ging gepaard met veel rookontwikkeling en enorme hitte. De brandweer moest warmtebeeldcamera’s inzetten om door de rook heen te kunnen kijken'. In het geteisterde gebouw was niemand aanwezig toen de brand ontstond zodat er ook geen gewonden gevallen zijn. De omwonenden van naastliggende panden werden geëvacueerd. De gemeente zorgde voor de nodige opvang. 

Foto’s voor tentoonstelling over cafés

De heemkring “Heyst Leeft” is momenteel druk in de weer met het voorbereiden van de tentoonstelling over de vroegere cafés in Heist-Duinbergen. Lijsten circuleren en heel wat informatie werd reeds verzameld. Maar de heemkring is nog op zoek naar oude foto's van de café's én van de uitbaters. Wie dus thuis foto's heeft kan een seintje geven aan de mensen van “Heyst Leeft’. Men kan zich ook melden in het mseum Sincfala waar men de foto's inscant zodat niets moet afgegeven worden. De tentoonstelling zal de ganse zomer lopen in het museum Sincfala en is gratis toegankelijk. Meer informatie bij bestuursleden Ronny Engelrelst of André Desmidt (0475/477482).

Lentewandeling zaterdag in het Zwin Natuurcentrum

Op zaterdag 30 maart vindt in het Zwin Natuurcentrum in Knokke-Heist een lentewandeling plaats. Een gids neemt de wandelaars mee door het natuurpark en besteedt extra aandacht aan de eerste vroege tekenen van de lente. Het is de periode waarin veel vogelsoorten zich beginnen te nestelen. De broedtijd staat voor de deur, tijd om aan een partner te zoeken. Naast het observeren van het typisch gedrag besteedt de gids ook aandacht aan de communicatie bij vogels, ondermeer aan hun zang. Het is ook de periode waarin de wintergasten het Zwin Natuurcentrum verlaten. De voorjaarstrek naar het noorden komt op gang en de eerste zomergasten zijn er reeds. Ook de plantjes krijgen extra aandacht. Het winters grijs verdwijnt en het fris groen verschijnt met daartussen heel wat kriebelbeestjes die de gids van dichtbij bekijkt.

zaterdag 30 maart, om 15 uur
6-11 jaar: 2 euro; vanaf 12 jaar: 4 euro

28.3.13

Zondag 3de Zonde van Vlaanderen in Knokke-Heist

Nu zondag 31 maart vanaf 12 uur organiseert Cycling Club Cnocke in samenwerking met het gemeentebestuur Knokke-Heist en Horizon Net op het Gemeenteplein de Zonde van Vlaanderen. Alle wielertoeristen en wielerliefhebbers zijn er in de grote feesttent van harte welkom om er op groot lcd-scherm de rechtstreekse uitzending van de Ronde van Vlaanderen mee te volgen. Na de uitzending van deze sportwedstrijd zorgt de dj van dienst nog voor een spetterende afterparty. De toegang is gratis. 

No role in a cowboyfilm

Op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april, telkens om 20.30 uur speelt de Knokke-Heistse Theatergroep Rode Raven (TTR) in zaal Ravelingen het stuk “No role in a cowboyfilm”. Met deze nieuwe productie brengt schrijver en regisseur Wesley Deschryver ode aan de spaghettiwesterns en hun filmmuziek. Jasper Bullynck en Kevin Dedeene spelen de hoofdrollen in deze komedie over heldendom, het gebrek aan revoluties en de kunst van het in de verte staren. TTR is één van de vele theaterprojecten van het Cultuurcentrum Knokke-Heist. 

‘No role in a cowboyfilm’ vertelt het verhaal van twee straatartiesten, koperen cowboys met een obsessie voor westerns. Hun job bestaat uit het voortdurend naspelen van dat ene moment voor een duel, waar de cowboys elkaar aanstaren vlak voor één van hen sterft. Maar ze hebben grote plannen. In Andalusië de zonsondergang tegemoet rijden, het meisje krijgen en de helden zijn die de weerloze burgers nodig hebben. Ooit. Ze hebben geen geld, weinig bezittingen en ze spreken heel slecht Engels, maar dat speelt allemaal geen rol in een cowboyfilm. 

Toegang: 9 EUR – 8 EUR met kortingskaarten – 6 EUR met Uitpas, CJP, groep +10 personen

Knokke Le Zoute Orchestra

Een orkest waar men in Knokke-Heist vermoedelijk nog nooit van gehoord heeft. Het kwartet in kwestie bestaat echter wel degelijk. Het kwartet zal in het Franse Rouen aanwezig zijn op de Internationale Beurs met vijf optredens per dag. Het orkest is een formatie die vorig jaar bij onze zuiderburen werd opgericht met slechts één doel: een ode aan de muziek van Jacques Brel. Je leest er HIER meer over. 

Jan Claeys naar finale Vlaamse Wiskunde Olympiade

Zopas raakte bekend dat Jan Claeys, leerling uit het 6de jaar van de MAKZ (Middenschool en Atheneum Knokke-Heist Zwinstede) doorstoot naar de finale van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Aan de eerste ronde namen 10.040 leerlingen deel, waarvan er 1083 doorgingen naar de tweede ronde. Na de tweede ronde blijven er nu nog 79 bollebozen over, die op 24 april zullen strijden voor de eerste plaatsen. Zij zullen dan 4 open vragen voorgeschoteld krijgen die ze in 3 uur moeten oplossen. De winnaar vertegenwoordigt Vlaanderen bovendien op de Internationale Wiskunde Olympiade.

Voorwaardelijke celstraf

Een dokter uit Knokke-Heist met een praktijk in Eeklo heeft een jaar verwaardelijk gekregen omdat hij zonder enig medisch onderzoek zware medicatie voorschreef aan twee drugsverslaafden en ex-psychiatrische patiënten. De 52-jarige dokter kwam in beeld tijdens een opsporingsonderzoek naar drugsverslaafden en drugsdealers. Hij was de huisarts van heel wat verslaafden en had de naam gemakkelijk zware medicatie zoals Xanax, Captagon en Rilatine voor te schrijven. De huisarts zei dat het geen zin had medicatie te weigeren aan mensen die aan vanalles verslaafd zijn. Hij zou soms ook uit schrik gehandeld hebben. De rechtbank kon zich echter niet vinden in deze argumentatie. 

Avondmarkten in Knokke-Heist

Ook dit jaar vinden er enkele avondmarkten plaats in Knokke-Heist. Onderstaande data kunt u alvast in uw agenda noteren.

Vri 10 mei:                Zeedijk Heist
Zat 6 juli:                   Zeedijk Heist
Vri 2 augustus:         Alfred Verweeplein Knokke
Za 10 augustus:       Zeedijk Heist
Vri 16 augustus:       Rubensplein Knokke
Vri 23 augustus:       Zeedijk Heist

N-VA wil concreet optreden tegen paasoverlast

In een mededeling zegt de N-VA in Knokke-Heist blij te zijn dat er eerste stappen worden ondernomen om de overlast op het Van Bunnenplein aan te pakken. Het gemeentebestuur begint een sensibiliseringsactie. De partij stelt zich wel de vraag of dit voldoende zal zijn om de overlast die reeds lang aansleept effectief aan te pakken. Om de overlast op te lossen zijn meer concrete acties nodig op het terrein. De N-VA in Knokke-Heist weegt wel degelijk op het beleid. Op een vraag van raadslid Bodyn in februari over de aanhoudende overlastproblematiek antwoordde het gemeentebestuur dat zij actie zouden ondernemen. Enkele weken later wordt inderhaast een sensibiliseringsactie op touw gezet. De N-VA fractie vindt het noodzakelijk niet alleen te informeren, te sensibiliseren maar ook concreet te handelen. “Ik denk dat andere maatregelen noodzakelijk zijn om hier op een goede manier mee om te gaan”, verduidelijkt Bodyn. ” Ik denk dan aan het actief aanwezig zijn van de politiediensten en het effectief toepassen van GAS-boetes wanneer dat nodig is”. Fractieleidster Cathy Coudyser treedt raadslid Bodyn hierin bij: “Alleen door een daadkrachtig optreden van alle diensten is er zicht op beterschap. Uiteraard zijn we tevreden dat de meerderheid zich nu ook bewust is van het probleem maar haastige oplossingen zijn vaak halve oplossingen zijn.’

27.3.13

Campagne tegen paasoverlast

Knokke-Heist en de lokale politie starten in het paasverlof met de sensibiliseringscampagne “Wederzijds respect is gratis”. De actie informeert uitgaande jongeren, op en rond het Van Bunnenplein en Verweeplein, over het alcoholverbod tussen 22u en 10u. De campagne speelt ook in op andere uitgaansgerelateerde overtredingen, zoals wildplassen en lawaaioverlast. Met de actie wil men in de badstad werken aan een positief uitgaansklimaat. Aan de campagne is ook een wedstrijd gekoppeld. Deelnemende jongeren kunnen daarbij een QR-code inscannen met hun smartphone en komen zo op de wedstrijdpagina terecht. Daarin dienen de jongeren akkoord te gaan niet voor overlast te zorgen. Jongeren die een gas-boete oplopen worden uitgesloten van de wedstrijd.  Bij de sensibiliseringscampagne wordt ook een “menukaart” gepresenteerd waarop diverse inbreuken staan zoals urineren op het openbaar domein, achterlaten van zwerfvuil, overnachten op het strand, nachtelijke zwempartijen en luidruchtig feestvieren. Daarnaast ook de boetes die ze kunnen opleveren, gaande van 60 tot 250 euro. De interventieploegen van de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist zullen tijdens de paasvakantie opnieuw extra patrouilleren in de risicozones. Ook zal er op elk interventievoertuig een “menukaart Gemeente Knokke-Heist” aanwezig zijn. Er zal ook strenger opgetreden worden door de veiligheidsdiensten indien men (nog steeds) voor overlast zorgt .

Handelszaken weer bereikbaar in Westkapelle

De brand die de kerk van Westkapelle geteisterd heeft zorgde dinsdag ook voor een complete ontregeling van het gewone leven in de dorpskern van de deelgemeente. Huizen in de buurt werden uit voorzorg ontruimd door brandweer en politie. Zelfs het busverkeer door de gemeente richting Nederland raakte verstoord en liep grote vertraging op. In de windrichting van de vuurhaard kwamen ook gensters en vuurvlokken neer op nabijgelegen huizen. Hier en daar ontstonden kleine brandhaarden die echter door de omwonenden en de brandweer snel konden gedoofd worden. Er is ook veel roetschade in de buurt en hier en daar zijn plastic dakgoten weggesmolten. Het trottoir in de Dorpsstraat is vlakbij de kerk helemaal zwart geblakerd. Woensdagmorgen werd door de brandweer nog steeds nageblust. Deskundigen moeten nog nagaan of de resterende topgevels voldoende stabiel zijn na blootstelling aan een hitte van 1000 graden. Pas dan kan beslist worden om het verkeer opnieuw doorgang te geven tot de volledige Dorpsstraat en of er voor de voetgangers al dan niet nog een veiligheidszone moet gevrijwaard blijven. Het gemeentebestuur feliciteert brandweer, politie en hulpdiensten voor hun snelle en gecoördineerde aanpak zodat er geen slachtoffers te betreuren vielen. Ook de handelaars verdienen een fantastische pluim want o.a. café-uitbater Jimmy Dezutter, slagerij Storme en bakker Philippe boden spontaan water, warme soep en broodjes aan voor de professionele hulpverleners. De middenstand in Westkapelle wijst er echter op dat het vandaag “business as usual” is en dat alle handelszaken bereikbaar zijn. Verder is het volgens Eerste Schepen Maxim Willems woensdag ook reeds de eerste stappen gezet zijn in het afhandelen van het verzekeringsdossier. 

Foto: Thijs De Bree 

'Dans Dans' in Cultuurcentrum Scharpoord

Aan alle dansliefhebbers: Les Ballets C De La B en het KIP brengen op zaterdag 30 maart om 20.30 uur 'Dans Dans' in Cultuurcentrum Scharpoord. Dans Dans had de eerste dansvoorstelling van Eric De Volder moeten worden. Na zijn plotse overlijden zochten de toekomstige Dans Dansers elkaar op om te kijken hoe het verder moest. Nu bundelen het KIP en les ballets C de la B hun krachten. Het artistieke uitgangspunt ontstond bij Hendrik Van Doorn, het enthousiasme van Lisi Estaras, Nicolas Vladyslav en Lara Barsacq volgde. Dit viertal vertrekt vanuit een hunker naar oorspronkelijkheid. Niets is vanzelfsprekend. Het kleinste gebaar, de eenvoudigste beweging moet herdacht worden. Op een kinderlijke, naïeve manier gaan de dansers op zoek naar betekenis, voor zichzelf en voor elkaar. Daar komt veel zweet bij te pas. En tranen. Van te lachen en van te wenen.

Wie alvast een voorproefje wil kan hier de trailer bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=eAp8_0OhkKw
Voor tickets en info kan je terecht bij Cultuurcentrum Scharpoord: http://www.ccknokke-heist.be/ of T 050 630 430

Kinderen verlieten heelhuids de kerk

Toen het vuur dinsdag in de Westkapelle kerktoren om zich heen greep bevond zich een groep kinderen in het gebouw. Het waren scholieren van het vijfde leerjaar die een ritueel aan het instuderen waren. De kinderen konden veilig de kerk verlaten. Bij de zware brand zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn heel wat historische documenten en schilderijen door de vuurzee verteerd. Volgens de brandweer werd enkel de torenhaan in het puin teruggevonden.

Foto nieuws 

Gabriel Rios brengt nieuwe nummers in ’t Verzet

Op zaterdag 20 april is Gabriel Rios te gast in Knokke-Heist, meer bepaald in Jeugdclub ’t Verzet (naast zwembad Sportoase). Gabriel Rios werd geboren in 1978 in San Juan te Puerto Rico, maar is evengoed thuis in België.  Man noch muziek zijn eenvoudig te omschrijven of toe te wijzen aan een bepaald genre. Van de gevoelige electropop op Angelhead (2007) tot de sprankelende, door een simpele piano voortgestuwde single Dauphine. Op diezelfde zoektocht naar de grenzen van zijn talent schuwt Rios de samenwerkingen niet, zoals die met percussionist Kobe Proesmans, jazzgrootheid Jef Neve of reggeapopheld Michael Franti. Bij ons staat hij alleen op het podium, samen met zijn gitaar. Hij brengt face to face met zijn publiek een mix van nieuwe en oude nummers.

In het voorprogramma speelt Hendrik Lasure die muziek studeerde aan deKunstAcademie van Knokke-Heist. Dit jaar werd hij omwille van zijn uitzonderlijke muzikale kwaliteiten toegelaten aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel: eerste jaar bachelor jazzpiano. Het bijzondere is dat Hendrik nog maar 15 jaar is en dus ook nog middelbare school volgt. Hij maakte zijn debuut als solo pianist vorige zomer op het Gaume Jazz Festival.  Voor het eerst verzorgt hij het voorprogramma van een grote artiest. Eén van de kerndoelstelling van de jeugdclub is immers jong talent een podium bieden.
 
Nadien kan er nog gefeest worden op de dancing vibes van DJ Tortus [Ragga, Dancehall, Jungle] en DJ Gio [Ragga, Dancehall].

Zaal ’t Verzet – Duinenwater 45 – Knokke-Heist
Tickets in Jeugdclub ’t Verzet, Fnac, De Marge, Night Shop Sam en Jann Ricc.
VVK 12 euro, ADD  15 euro, leden Jeugdclub ’t Verzet: 10 euro (enkel te koop in het Verzet) – start 20u30 

Wegbranden houtzwam oorzaak brand kerk Westkapelle

Na het bezoek van een branddeskundige aan de nasmeulende kerk in Westkapelle is er maar weinig twijfel meer over de oorzaak van de de vuurhaard. Die zou te zoeken zijn bij de dakwerken die dinsdagnamiddag aan de gang waren. Met name waren arbeiders de houtzwamaantasting van de gebinten in de kerk aan het wegbranden. Dat is trouwens het enige afdoende middel om houtzwam te verwijderen. Bij die werken heeft een vonk het droge hout in lichterlaaie gezet. In geen tijd was er geen redden meer aan ondanks het spectaculaire optreden van de brandweer, die torenhoog en bij een verzengende hitte hun bluswerk uitvoerden, met daarbij ook aandacht voor het vrijwaren van de omliggende panden.

Foto: Jan Morbee

Soroptimist International Club Knokke-Oostkust schenkt 10.000 euro

Soroptimist International Club Knokke-Oostkust heeft een lenteconcert georganiseerd, waarvan de opbrengst gaat naar het MPI De Haan. Het Knoks jeugdkoor Rondinella bracht een schitterend concert en werd daarbij begeleid door het salonorkest Panache. Mede dankzij de verkoop van de ondertussen welbekende "sorop-praline" en andere acties kon er een bedrag van 10.000 euro geschonken worden. Het project "Yes, we can" van het MPI De Haan wordt daarbij gesteund. Het MPI De Haan is een opvangcentrum voor kinderen uit het bijzonder onderwijs. Het project "Yes, we can" helpt de jongere bij zijn groei naar volwassenheid op verscheidene domeinen. Tijdens het verblijf in het MPI worden de jongeren constant begeleid en bijgestuurd.

Soroptimist International is een serviceclub voor professioneel actieve vrouwen en is de grootste vrouwenorganisatie ter wereld. Meer dan 95.000 leden in 3000 clubs en 125 landen maken deel uit van deze organisatie. Soroptimist club Knokke-Oostkust werd gecharterd in 1974 en telt momenteel 37 enthousiaste leden. 

26.3.13

Kerk van Westkapelle compleet vernietigd door brand

Dinsdagnamiddag werd de kerk van Westkapelle geteisterd door een zware brand. Die ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Een week geleden kwam de kerk ook al in het nieuws toen bekend raakte dat de stabiliteit van de kerk bedreigd werd door een ernstige vorm van zwamaantasting. Zopas was dan ook gestart met de zwambestrijding en restauratie. Aannemer Geert Versluys (restauratie en renovatie van oude gebouwen) uit Knesselare en Dirk Vandermarliere (houtworm- en zwambestrijding) uit Poperinge werden door de kerkfabriek aangesteld. Architect Piet Viérin uit Brugge begeleidt de werken. Of de dakwerken die werden uitgevoerd te maken hebben met de vuurhaard wordt onderzocht. De eerste rook werd om 15.05u waargenomen. De brandweer van Knokke-Heist was snel met twee bluswagens en twee ladderwagens. Ook aan de brandweer van Brugge werd een derde ladderwagen gevraagd. Rond 16u is de torenspits van de kerk ingestort.  Nadien is ook de kerk ook volledig ten prooi gevallen van de vlammen. Anderhalf uur na het ontstaan van de brand was het gebouw volledig uitgebrand. Ook panden in de buurt liepen schade op.

De Sint-Niklaaskerk van Westkapelle werd in 1996 beschermd als monument. In de gemeente stond reeds een kerk in de 12de eeuw. In 1405 werd de torenspits van de toenmalige kerk in brand gestoken door Engelse soldaten in het kader van Honderdjarige Oorlog. De kerktoren - een belangrijke baken voor koopvaarders die het Zwin binnenvaren – werd nadien omwille van het economische belang hersteld in 1409-1413 met financiële middelen van het Brugse Vrije, Brugge, Ieper en Gent. Einde 16de eeuw werd de kerk zwaar beschadigd tijdens godsdiensttroebelen. Tijdens de Franse Revolutie worden de roerende goederen van de kerkfabriek verkocht; in 1802 wordt de kerk heropend. In 1837-1838 wordt de kerktoren, en vermoedelijk ook de spits, hersteld. Iconofrafie uit de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw toont echter een toren zonder spits. Aan het begin van de 20ste eeuw was de kerk te klein geworden. In 1906-1909 vonden uitbreidings- en herstellingswerken plaats.  Vorig jaar werd de strijd tegen de aantasting door zwammen ingezet.

Foto: Henk Warnier & Ruben Desmidt
Videobeelden   Video instorten toren

Optima Open 2013 strikt Boris Becker en Yannick Noah

Optima nodigt voor de vierde keer op rij alle tennisliefhebbers uit in de Royal Zoute Tennis Club van 15 tot 18 augustus in Knokke-Heist voor de nieuwe editie van Optima Open. En ook dit jaar pakt het prestigieuze tennistoernooi uit met klinkende namen want niemand minder dan Boris Becker en Yannick Noah maken hun intrede op de center court van Optima Open. Vier dagen op rij trakteren topsporters uit de gouden tennisjaren het publiek op tennis van de bovenste plank met een hoog entertainmentgehalte.

‘Boem, Boem, Becker’!
In 1985 maakte de wereld kennis met de snoeiharde opslag van Boris Becker. Hij werd op 17-jarige leeftijd de allerjongste Wimbledon-kampioen ooit. De voormalig wereldkampioen tennis behaalde tijdens zijn carrière maar liefst zes Grand Slamtitels. De Duitse Becker is één van de boegbeelden van het powertennis en hij komt met plezier naar Optima Open voor een krachtmeting tegen zijn vroegere tegenstanders.

Entertainment verzekerd met Yannick Noah
De Franse tenniskampioen Yannick Noah is bij tennisliefhebbers vooral bekend voor zijn overwinning tegen Mats Wilander in de finale van Roland Garros in ’83. Deze flamboyante tennisser met opvallende dreadlocks bereikte ooit de  derde positie op de wereldranglijst, zijn hoogste klassering als enkelspeler. Na een professionele tenniscarrière van meer dan 20 jaar, boekte Noah wereldwijd succes met zijn tweede passie: muziek. Hij toert wereldwijd rond en brengt zowel covers als zijn eigen songs. De immer sympathieke Noah heeft een goed gevoel voor humor en staat garant voor tennisentertainment van topniveau!

Toernooidirecteur Andy Hancock is verheugd met de komst van deze twee toppers. ‘Na drie succesvolle edities, is het tijd voor de nieuwe generatie tennislegendes, de generatie die roem maakte na Björn Borg en John McEnroe. Boris Becker en Yannick Noah zijn absolute topspelers die hun naam in de tennisgeschiedenis gebeiteld hebben.’, aldus Hancock. De volgende namen worden eind april aangekondigd. Optima Open maakt deel uit van de ATP Champions Tour, een serie van internationale toernooien voor de ‘living legends’ van het tennis die het professionele circuit tenminste een jaar verlaten hebben en 30 jaar of ouder zijn. Naast de Champions Tour single matches, organiseert Optima Open, los van de ATP Champions Tour rankings, ook elke speeldag een ‘Special Guest Double Match’ met legendes van weleer. Een overzicht met de uurregeling van de geplande wedstrijden, vindt u hier.

Tickets voor Optima Open 2013 zijn nu verkrijgbaar via www.optimaopen.be. Prijs ongenummerde dagtickets 15/08 en 16/08: 27,5€ - 17/08 en 18/08: 30€. Prijs genummerde dagtickets 15/08 en 16/08: 35€ - 17/08 en 18/08: 37,5€ 

Parmentierlaan tijdelijk weer open

De Paul Parmentierlaan in Knokke zal woensdag 27 maart opnieuw opengesteld worden ter hoogte van het verkeersplateau van de Margaretaschool. Door de slechte weersomstandigheden, kon de firma die instaat voor de wegmarkering, de schilderwerken echter nog niet voltooien. Tijdens een spuittest vertoonde de witte verf blaasjes wat wijst op een te lage temperatuur. Daarom zal na de Paasvakantie de Parmentierlaan opnieuw gedurende 48 uur moeten afgesloten moeten worden voor het autoverkeer. Het gemeentebestuur zal de precieze datum nog communiceren via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Tapijten uit oude visnetten

Er ligt naar schatting 640.000 ton aan oud netwerk op de zeebodem. Het deze week gelanceerde initiatief Healthy Seas wil dit afval in de Europese zeeën gaan bergen en hergebruiken. Bijvoorbeeld om er sokken van te maken. Of tapijt. Verloren of gedumpte visnetten in de zee vormen een ecologisch probleem. Volgens een gezamenlijk rapport van de FAO en UNEP ligt er ongeveer 640.000 ton aan visnetten in de oceanen. Deze netten blijven heel lang aanwezig en er kunnen vissen en dieren als dolfijnen, schildpadden, krabben en vogels in verstrikt raken.

Aanleg glasvezelkabel in Kalvetkeetdijk en Kragendijk

Sinds maandag worden in Knokke glasvezelwerkzaamheden uitgevoerd in het trottoir van de Kalvekeetdijk in de richting van de Kragendijk tot aan Kragenhoek/Kleiput.  Het verkeer kan er op sommige dagen plaatselijk geregeld worden door middel van verkeerslichten.  Deze werken zijn gepland tot uiterlijk 19 april. 

Meer daglicht in Knokke-Heist

Tijdens Batibouw heeft de VELUX Daylight Box heel wat bezoekers laten genieten van overvloedig daglicht. Tot en met 31 maart houdt de wagen halt in dertig steden en winkelcentra over heel België, en op 30 & 31 maart is het de beurt aan Knokke-Heist. Een unieke kans om te ervaren hoe het er in een woning met veel daglicht aan toegaat. Wie deelneemt aan de Daylight Experience, maakt ook kans om tijdens het weekend van 21 juni een vliegreis te winnen naar Zweden, het land van de middernachtzon. Binnen een speciaal ontworpen wagen wordt meer daglicht gecreëerd, zodat bezoekers meteen het effect beleven van meer daglicht in de woning. De Daylight Experience duurt ongeveer vijf minuten en begint met het zich makkelijk te maken in een ontspannen sfeer. Aan de hand van drie gesimuleerde lichtsterktes ervaart men daarna het weldadige effect en grotere comfort van een met daglicht geoptimaliseerde woning. De Daylight Box wagen kan men zaterdag en zondag bezoeken op het Van Bunnenplein in Knokke, van 10u tot 18u. 

Meer informatie op www.velux.be

Werken Westkapellestraat

Op woensdag 27 maart wordt in de voormiddag in de Westkapellestraat 474 ter hoogte van het sportcomplex Molenhoek een verzakt riooldeksel, dat midden in de rijweg ligt, hersteld.  Er wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten tussen de Herenweg en Dorpsstraat. Het verkeer wordt beurtelings geregeld met verkeersborden. Het is niet uitgesloten dat de bussen van De Lijn op bepaalde tijdstippen moeilijkheden zullen ondervinden bij het passeren van de werkzone.

Kusttram altijd voorrang

Tussen Knokke-Heist en De Panne krijgen ook de laatste vijf kruispunten waar de kusttram passeert het KAR-systeem. Dat staat voor 'Korte AfstandsRadio'. Daarmee kunnen verkeerslichten bij het naderen van trams beïnvloed worden. KAR is niet nieuw. Al in 2007 werden er bij wijze van test 1 kunsttram en 5 kruispunten mee uitgerust. Vanaf 2010 is dat aantal gestegen tot 60 voertuigen en 53 kruispunten, allemaal op het traject De Panne-Knokke. Dit jaar zullen dus de laatste 5 kruispunten aangepakt worden. Het KAR-systeem is een paradepaardje van technisch diensverlener SPIE. De Belgische tak deed naar eigen zeggen voor het project beroep op de expertise van de collega’s in Frankrijk. Dat team heeft wereldwijd intussen al KAR-systemen in 5 grote steden mogen engineeren en installeren. Voor het project van De Lijn ontfermden de Franse ingenieurs zich over de apparatuur in de voertuigen, terwijl de Belgen de verkeersregelaars op de kruispunten voor hun rekening namen. De ervaring is echter dat na de passage van de tram en het activeren van het KAR-systeem de lichtenregeling op bepaalde plaatsen enige tijd ontregeld raakt.

Van Sangatte tot Knokke-Heist


De Week van de Zee loopt van 26 april tot 12 mei. Het prachtige duinenlandschap en de natuurgebieden aan zee krijgen dit jaar extra aandacht, zonder al het natuurlijk leven te vergeten… natuurlijk. Tijdens de week is er in elke kustgemeente een aanbod voor het basis- en secundair onderwijs. Het grote publiek kan tijdens de weekends deelnemen aan tal van leuke activiteiten en dat van Knokke-Heist tot Sangatte. Want, de grensoverschrijdende samenwerking met het Noord-Franse natuureducatief centrum CPIE Flandre Maritime leidde bij onze zuiderburen ook tot de ‘Semaines de la Mer’ .

Stappen op Wereldwaterdag in Knokke-Heist

Op Wereldwaterdag hebben 27 kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar van basisschool De Vonk in Knokke 6 kilometer ver gestapt voor water. Waarom juist zes kilometer? Dit is de gemiddelde afstand dat mensen afleggen om drinkbaar water te kunnen hebben. Juf Karine, verantwoordelijke voor ‘Milieuzorg Op School’, zorgde ervoor dat De Vonk één van de 282 deelnemende scholen was. Meester Dries, met een hart voor water, zorgde voor de ontworpen T-shirts. Het was een koude en kille wandeltocht, maar dit hield de dappere wandelaars niet tegen. Ze vertrokken aan school langs de Lippenslaan. Daarna terug via de Piers de Raveschootlaan naar het stadhuis waar juf Karine de kinderen een nieuw woordje voor water leerde: H2O. Toen marcheerden ze via de Helmweg naar het waterbedrijf en zo terug naar hun school.

25.3.13

Bruinvis versast in zeesluis te Zeebrugge

Vandaag maandag 25 maart werd in de Zeebrugse achterhaven een bruinvis (Phocoena phocoena) waargenomen. Het dier was in leven en is -om de achterhaven te bereiken- dus versast via de zeesluis. Het is onzeker of de bruinvis uit eigen beweging terug naar zee kan. Begin februari werden in de Zeebrugse voorhaven ook reeds twee bruinvissen opgemerkt. Met de waarneming van vandaag ging het volgens de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee om de 21ste bruinvis die dit jaar aan onze kust werd aangetroffen. Met 18 daarvan ging het om kadavers van omgekomen dieren. 

Sluis moet met Knokke-Heist praten over “geweld”

Het Sluise gemeenteraadslid François Babijn wil dat burgemeester en wethouders van die gemeente gaan praten met het gemeentebestuur van Knokke-Heist over het geweld waarmee jongeren uit Sluis de afgelopen maanden af te rekenen kregen in de badstad. Volgens Babijn trekken jongeren uit Sluis steeds vaker de grens over omdat in de gemeente niet genoeg uitgaansmogelijkheden zijn.  In Knokke is in januari en opnieuw in maart een aantal jongeren zwaargewond geraakt toen in de uitgaansbuurt gingen stappen. Dat zinloze geweld moet volgens Babijn leiden tot bezorgdheid en overleg bij zowel het dagelijks gemeentebestuur van Sluis als van Knokke-Heist.

Tiende Knokke-Heistse misdaadroman voor Jos Pierreux

Vanaf volgende week ligt “Graaiers en Snaaiers”, de nieuwe misdaadroman van Jos Pierreux, in de winkel. Dit keer prijkt het kunstwerk de Wuivende Krabben van Panamarenko op de cover. Graaiers en snaaiers situeert zich opnieuw in Knokke-Heist in een decor van klasserestaurants, dure winkels en het grote geld. In Pierreux’ tiende roman treft een politiepatrouille een vooraanstaand politicus aan met het lijk van zijn echtgenote naast zich in de auto. Alles wijst op moord in de relationele sfeer. Maar waarom doet de man geen beroep op een advocaat? Waarom weigert hij te praten? Als de politicus uiteindelijk bekent, vindt inspecteur Borré zijn verhaal verdacht. De speurder trekt tot ver buiten het bruisende en exclusieve Knokke-Heist op onderzoek.

Terwijl Luk Borré, die er financieel onderdoor dreigt te gaan, moeizaam het deksel van een politieke beerput licht, zit burgemeester Lippens verveeld met een bende die oudere dames van hun juwelen berooft. De burgemeester eist dat aan deze misdaadgolf onmiddellijk paal en perk wordt gesteld. Maar er ligt nog groter gevaar op de loer: een zootje ongeregeld wil zijn slag slaan bij de opening van het vernieuwde luxehotel La Réserve.

AIDAstella opent nieuwe cruiseseizoen in Zeebrugge

Aan de Zweedse kaai in Zeebrugge, vlakbij de zeewaartse sluisbruggen, ligt vandaag opnieuw een cruiseschip. De komst van de AIDAstella van AIDA Cruises, is het startschot van het cruiseseizoen in de haven van Zeebrugge. De AIDAstella heeft een Scandinavische uitstraling hetgeen tot uitdrukking komt in de ambiance en inrichting aan boord. Zo vindt u aan boord een echt berkenbos en zijn rustgevende kleuren gebruikt om een gevoel van ontspanning te creëren. De nadruk aan boord ligt dan ook op ontspanning enverwennerij. Geniet van de luxe van een speciale Spa hut metdirecte toegang tot het Wellness Centrum, een exclusief Spa pakket met massagebehandeling, yoga cursus, een theeceremonie en de diensten van een Spa butler. Het  Wellness Centrum dat ruim 2600 m2 groot is, heeft sauna's, stoombaden en relaxruimtes en biedt velerlei behandelingen. Kies uit zeven verschillende restaurants met een ruime keuze uit internationale gerechten. Het sportdek is ruim opgezet en op het zonnedek bevindt zich een mega bioscoopscherm. Ook de AIDAstella heeft een Theatrium, het centrale deel van het schip en een plezierige ontmoetingsplaats. Hier komen het theater, de bars en een atrium samen, een totale ruimte van 3000 m2 verdeeld over drie dekken. Het cruiseschip heeft ruimte voor 1097 passagiers.

De haven van Zeebrugge is de grootste cruisehaven van Vlaanderen. Met 91 aanlopen en meer dan 333.000 cruisepassagiers was 2012 een absoluut recordjaar. Het nieuwe seizoen belooft het echter nog beter te doen. De komende maanden zullen alvast meer dan 110 cruiseschepen aanlopen in Zeebrugge. “Als we de cijfers van 2012 vergelijken met 2009, is er een verdubbeling van het aantal cruisepassagiers in Zeebrugge. Die stijgende trend blijft aanhouden, want het nieuwe cruiseseizoen brengt dit jaar nog meer cruiseschepen naar onze haven.”, besluit Joachim Coens, voorzitter – gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge.

Sport aan de Oostkust

Voetbal:
2de Provinciale A
Spermalie - VV Westkapelle  2-2 (W13)
FC Knokke – Oudenburg  1-1 (Kn 3)
3de Provinciale B
FC Heist – Oostkamp  2-0  (Hst1)
Moerkerke – Beernem 0-0 (M 6)
4de Provinciale B
Zeebrugge-Dudzele 1-1 (Z3) match stilgelegd door sneeuw

Basketbal
3de Klasse Nationaal
Knokke-Heist / Sp. Kortrijk 81-79 (KnH 11)

24.3.13

Geslaagde strandopkuis

Zondag hebben de surfclubs aan onze kust een grote schoonmaak gehouden op het strand. Ondanks het late winterweer daagden van Knokke-Heist tot De Panne zo'n 1.000 vrijwilligers op om mee te helpen. Over een afstand van 45 kilometer strand werd 6 ton afval geruimd. Bij Surfers’ Paradise in Knokke noteerde men een recordopkomst van een kleine 100 vrijwilligers. Ze slaagden erin 423 kg zwerfvuil van op het strand te verzamelen op een strook van 2,5 km, zijnde de afstand tussen Surfers Paradise en de Zwinmonding. Veel klein plastiek afval, netten, koorden en opzienbarend veel “teerballen”, moeilijk te onderscheiden aan de waterrand maar zwart, vuil en kleverig…met vuile handen als gevolg. Ook de rest van de kust scoorde uitstekend en het was surfclub Windekind uit Oostduinkerke die met 160 deelnemers de hoofdprijs wegkaapte. De aanwezigheid van Studio Brussel zorgde voor heel wat animo, terwijl CO2 logic en de Planet managers uit Knokke-Heist voor extra motivatie zorgden: zij schonken voor 600 € Lakeside Paradise sportbons aan de deelnemers die per email zullen verwittigd worden. Schepen Anthony Wittesaele sloot af op Studio Brussel alvorens Jill Shaw het live concert verzorgde. 

Lakeside Paradise klaar voor nieuwe seizoen dankzij ‘t Verzet

Aan het Duinenwatermeer in Knokke-Heist werden de voorbije dagen de nieuwe wakeboarding obstakels te water gelaten. Een ijskoude bedoening die echter niet langer kon worden uitgesteld omdat deze week de kabelbaan terug wordt opgestart. Op zaterdag 30 maart begint voor Lakeside Paradise namelijk het nieuwe seizoen met nieuwe attracties.  Vanwege de extreem koude winter liep de bouw van het clubhuis echter onvermijdelijk vertraging op. Dankzij de goeie samenwerking met jeudgclub ’t Verzet vindt Lakeside Paradise daar alvast onderdak tot aan de opening van de eigen stek, en dat moet ongeveer midden juni 2013 zijn… officiële opening wordt voorzien zaterdag 29 juni.

Iedereen die vanaf zaterdag dus komt watersporten kan zich aanmelden via de parking Sportoase aan ’t Verzet waar alle surfpakken, waterskies, wakeboards… voorzien worden, evenals vestiaire, bar , terras… wat dus al voor gezelligheid kan zorgen, al is het dus niet meteen aan de waterkant. Om 13h wordt iedereen verwacht voor aperitief, om 13.30h is er een korte update over de nieuwe obstacles en het traject met enkele aanpassingen, en om 14h gaat de baan open. Reserveren is wenselijk via www.lakesideparadise.be.  Nu zaterdag kunnen ook alle “seizoenspassen” afgehaald worden. Hiermee kan je als lid iedere dag vanaf de paasvakantie tem de herfstvakantie 2 uur reserveren per dag of van de baan gebruik maken wanneer er plaats is. Deze passen zijn strikt persoonlijk, De 50 beschikbare passen waren na 2 dagen de deur uit. Gedurende de paasvakantie is de baan iedere dag open van 10-20h. Via vakantie plus zijn er elke morgen de Wake& Lake Camps, met ’s middags het multiwatersportkamp op Surfers Paradise. Belangrijk om weten is dat de vereniging investeerde in 5 mm dikke winterpakken, wat toch enigszins de koude moet tegenhouden. In september hebben we kunnen meemaken hoe snel het Duinenwatermeer afkoelde, nu zijn we benieuwd hoe snel het water ook kan opwarmen, als de zon eindelijk tevoorschijn komt ?

Eieren kleuren in het Zwin

Een initiatief van het Zwin Natuurcentrum in Knokke-Heist op woensdag 3 april en 10 april van 14 tot 16u. Het is inderdaad niet de paashaas die ons eieren brengt, maar de vogels tijdens het broedseizoen. Sommige leggen één ei, anderen tot wel 10 tegelijk. Elke vogel heeft zijn ei, de vorm en de kleur zijn kenmerkend voor een soort. Tijdens de paasvakantie is het een fijne bezigheid om zelf eieren te kleuren en versieren. Na een korte wandeling voorbij verschillende vogelnesten, gaan we zelf met kleurstoffen en stiften aan de slag.

Voor kinderen van 6 t.e.m. 8 jaar   Prijs: 6 euro
Inschrijven/info: inschrijven via info@zwin.be of 050 60 70 86
Waar: Zwin Natuurcentrum, Graaf Léon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist

Een fitte schooldag voor De Zeeparel

Vrijdag hield Freinetbasisschool De Zeeparel in Heist een fitte schooldag. Dit was eigenlijk een gewone schooldag maar met extra sportieve en gezonde accenten; in samenwerking met SVS. Het begon eigenlijk al thuis want de kinderen moesten een flesje water of drinkfles van 0,5l vullen met kraantjeswater (goed voor deelname aan de wereldwaterdag). Wanneer de kinderen hun flesje hadden leeggedronken, werd het weer bijgevuld. Zo werd er zeker 1l water gedronken. 's Morgens op school werd gestart met een opwarmingsdans voor iedereen. De lesgevers van dienst waren enkele meisjes van het 6de leerjaar. Tussen de lessen door gaf er een begeleidster van SVS bewegingsmomentjes in de klas. De kleuters konden zich uitleven met Hopsakee. De kinderen konden ook kennis maken met fitballen, om een goede zithouding aan te nemen. Tijdens de speeltijden konden de kinderen extra bewegen met hun fiets of step en kon er kennis gemaakt worden met de circuskoffer. De gezonde brooddoos en warme maaltijd stonden ook extra in de kijker. En om de leerlingen nog meer te laten kennismaken met gezonde voeding, waren er de reuzegrote bordspelen 'de broodbaronnen' en 'Het land van Calcimus'.

Jeugdtornooi

Op paasmaandag 1 april richt KFC-Heist het 21ste paastornooi in voor de ploegen U10-U11. Dat gebeurt op stadion De Yaeye in Heist. Inzet is de wisselbeker “Camiel Traen”. Met de deelnemers gaat het om KFC-Heist,  RFC Knokke,  Jong Male, Zeehaven Zeebrugge, K Groenenhoek, KFC Eppegem, Ex Zedelgem, KSV Bredene, SV Aartselaar, KRC Gent-Zeehaven, VK Dudzele, FC Mere, KSC Blankenberge, Torhout 1992KM, R. Mouscron-Peruwelz. Voor deelnemers en bezoekers ook maaltijden en cafetaria beschikbaar. Opbrengst als steun voor de jeugdelftallen.