10.4.09

Knokke-Heist steunt Damme ivm Schipdonkkanaal

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zegt het standpunt van Damme inzake het Schipdonkkanaal te ondersteunen. Zopas hebben de Boerenbond, Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu zich eveneens samen gekant tegen de voorgenomen verbreding van het kanaal. De immense infrastructuurwerken zullen in het landschap zware littekens achterlaten en vlot verkeer tussen de dorpskernen bemoeilijken. Ook de onzekere effecten door verzilting en de gebrekkige afwatering blijven Knokke-Heist en de Zwinpolder ernstige zorgen baren. Het feit dat Damme zich inschikkelijk opstelt in verband met de realisatie van de A11, gaat echter niet op voor Knokke-Heist. In Damme betekent de aanleg van deze missing link enkel de onteigening van landbouwgrond. In de badstad bedreigen sommige geplande tracés van de A11 evenwel de leefbaarheid van de dorpskern van Westkapelle. Het gemeentebestuur blijft dan ook vechten voor een tracé dat zo weinig mogelijk hinder voor de plaatselijke bevolking veroorzaakt.

Zeeuwse Commissaris weigert passage MSC Franceska

De Zeeuwe Commissaris van de Koningin Karla Peijs weigert de doorvaart van containerschip MSC Francesca. Peijs wil eerst de passage van de MSC Beatrice evalueren. De Franceska ligt al te wachten in de Scheldemonding. Het schip is enkele meters korter en smaller dan de Beatrice, die vandaag de terugreis van Antwerpen naar zee maakt. Het containerschip Beatrice meet 366 meter en is het langste schip dat ooit over de Westerschelde voer. Deze proefvaart werd mogelijk dankzij de recente verdere uitdieping van de vaarweg.

Jaarverslag Preventiedienst

In Knokke-Heist werd zopas het jaarverslag van de preventiedienst gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de dienst zich blijft inzetten voor de veiligheid in de gemeente. Ook het voorkomen van criminaliteit en het aanpakken van sociale overlast is voortdurend aan de orde. Het initiatief rond het graveren van met het rijksregisternummer bracht vorig jaar zo’n 700 mensen naar de veiligheidswinkel. Acties rond hondenpoep op specifieke locaties hebben hun vruchten afgeworpen, maar inspanningen op dat vlak moeten blijkbaar worden vergezet. Recent is de oprichting van het wijkoverleg. De bedoeling is de meldingen van de wijkagent vlot door te geven zodat problemen sneller kunnen opgevolgd worden. Wat de preventie van fietsdiefstal betreft ligt het accent op sensibiliseren van de burgers. Ook probeert men de aangiftebereidheid te stimuleren. Ondanks het verminderen van gauwdiefstal, woninginbraak, en diefstallen van en uit voertuigen, blijft het aantal fietsdiefstallen in de badstad evenwel verder stijgen.

Het Jaarverslag 2008 is te raadplegen op de gemeentelijke website http://www.knokke-heist.be/, waar u in de rubriek Publicaties ook alle andere jaarverslagen terugvindt.

Vlaggengewapper voor paastoeristen

De voorbije dagen werd Knokke-Heist klaargestoomd voor een topweekend. Een kleine 50 straatkeerders en strandreinigers zijn trouwens al een hele tijd in de weer om de hele badstad kraaknet aan de toeristen te presenteren. De technische diensten hebben inmiddels in de belangrijkste winkelstraten en op openbare pleinen een 200-tal vlaggen gehesen. De vele kleuren fleuren de hele badstad op. Met vlaggengewapper verwelkomt Knokke-Heist momenteel al bezoekers uit 70 van ’s werelds 195 landen. Elk jaar komen er een paar vlaggen bij.

Goederenterminal Zeebrugge gehinderd door staking B-Cargo

De goederenterminals in Zeebrugge en Oostende ondervonden vrijdag hinder van de staking van het personeel van B-Cargo. De havenbedrijven in Zeebrugge hadden gehoopt dat de concurrenten van B-Cargo probleemloos zouden kunnen opereren. "Maar de treinen worden door stakersposten in Antwerpen en aan de Duitse grens tegengehouden", vertelt havenvoorzitter Joachim Coens.

Maatregel tegen wildparkeerders bij Windekind

Er worden maatregelen in stelling gebracht tegen het ondoordacht wildparkeren bij de Windekindschool in Westkapelle. De toegang tot de vrije basisschool wordt regelmatig bemoeilijkt door geparkeerde auto’s. Het ‘kritieke incidentenplan’ van de school laat zien dat zo'n situatie bijzonder gevaarlijk is wanneer bij noodgevallen een evacuatie nodig is. Hulpdiensten kunnen immers onmogelijk tot bij de schoolpoort rijden om efficiënt hulp te bieden. Het gemeentebestuur zal daarom gele onderbroken strepen aanbrengen, zodat alleen nog laden en lossen mogelijk zal zijn.

Trekvogels van en naar het Zwin in gevaar

Nog een extra winmolenpark voor onze oostkust zal grote nadelen hebben voor de trekvogels. Dat heeft Mariene ecoloog Han Lindeboom gezegd in de Nederlandse Tweede Kamer. Er zijn namelijk plannen voor een groot winmolenpark naast de installatie die voor Knokke-Heist verrijst. Lindeboom zegt dat het voor trekvogels dan moeilijk wordt om de wieken te ontwijken, doordat de twee windparken vlak naast elkaar liggen. Met name komen vogels in het gedrang, die het Zwin als stopplaats gebruiken en dan weer doorvliegen.

Loop van de Bevolking

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens de voorbije week in Knokke-Heist vind je HIER.

Beatrice vanavond voor de kust

Vrijdagavond zal de MSC Beatrice de Scheldemonding uitvaren en heel even voor de kust van Knokke-Heist te zien zijn. Met z’n 366m gaat het om het langste containerschip dat ooit naar Antwerpen is gevaren. Dat werd mogelijk door de verdieping van de Schelde, waarvoor in Knokke-Heist landbouwgrond weer natuur moet worden! Ter hoogte van Zeebrugge zal de containerreus vanavond richting Engeland varen. Daar wordt de containerhaven Felixstowe aangedaan.

Foto: Daniel Vanlandschoot MSC Beatrice vrijdagavond 18.30 voor de kust van Knokke-Heist.

9.4.09

Neen tegen Verbreding Schipdonkkanaal

De Boerenbond, Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu zeggen neen tegen Seine-Schelde-West. Het project, dat de verbreding van het Schipdonkkanaal omvat, zal volgens hen de huidige waterproblemen vergroten. Dat is zeker zo wanneer men rekening houdt met de klimaatverandering. Bovendien is de economische noodzaak van het project hoogst twijfelachtig. Verder zijn de kosten ervan zwaar onderschat. Tenslotte heeft het een grote impact op de natuur en landbouw in de regio rond het Schipdonkkanaal. Reden genoeg voor Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu om een gezamenlijk standpunt in te nemen over het dossier. De boodschap van de organisaties is niet mis te verstaan: “De Vlaamse regering moet dit project afblazen nu het nog kan”. In plaats van te investeren in de enorme infrastructuurwerken voor Seine-Schelde-West, moet de overheid werk maken van een toekomstgericht waterbeheer voor het Scheldebekken. Voor de ontsluiting van Zeebrugge moeten naast de voorziene weginfrastructuur, de estuaire vaart en het spoor uitgebouwd worden. De uitvoering van Seine-Schelde-West neemt onredelijk veel open ruimte en beschikbare gronden in beslag. Er is de rechtstreekse inpalming van grond door de verbreding van het Schipdonkkanaal en het graven van het verbindingskanaal tussen het Schipdonkkanaal en het Boudewijnkanaal. Maar ook onrechtstreeks slorpt het project veel ruimte op. Er moeten bruggen worden verbouwd en heel wat grachten worden verbreed om de verzilting tegen te gaan. Daarnaast moet er grond worden aangesneden om verloren natuurgebieden te compenseren. Tot slot zou ook de opslag van grondoverschotten veel ruimte in beslag nemen. Het is nu reeds duidelijk dat de uiteindelijk een veelvoud aan landbouwgrond door het project zal verloren gaan dan de 70 ha die nu voor de verbreding in de plan-Mer zijn vermeld. De uitvoering van het project zou ook zorgen voor de degradatie van landbouw- en natuurgronden rond het kanaal. Dat zou het gevolg zijn van het zout water in het kanaal. Om dat probleem te voorkomen, is voorzien om grote hoeveelheden water naar het verbreed kanaal af te leiden. Dat water is er niet!

Tennisvoetbal in Molenhoek

Op zaterdag 25 april wordt op het terrein Molenhoek in Westkapelle een tennisvoetbaltornooi georganiseerd. Initiatiefnemers zijn Yannick Brakel uit Knokke-Heist en Gill De Ruysscher uit Gent. De twee zijn derdejaarsstudenten van de Hogeschool Gent. Het evenement wordt ingericht in het kader van hun eindwerk voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor Lichamelijke Opvoeding. Tennisvoetbal is een nieuw opkomende sport. Het wordt gespeeld 2 tegen 2. De bedoeling is dat men de voetbal over een tennisnet in een speelveld trapt. Zo probeert men te winnen van de tegenstander. Laatste dag om in te schrijven is 22 april.

De Terminator 3 maanden vervroegd vrijgelaten

De Namibische bokskampioen, die door roekeloos rijden de dood veroorzaakte van toeristen uit Knokke-Heist en Zwijnaarde, is woensdag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis van Walvisbaai. Normaal zou hij pas op 9 juli vrijkomen, maar de man kreeg presidentiële gratie. Harry Simon, bekend als de Terminator, werd in 2007 in beroep veroordeeld tot twee jaar cel. Bij het ongeval vonden in 2002 Michelle De Clerck uit Knokke-Heist, dokter Frederic De Winter uit Zwijnaarde en z'n 22 maanden oude baby de dood. Dokter Bert Coene uit Knokke-Heist raakte samen met z'n kinderen Pepijn en Ruth en Carol Cornelis uit Zwijnaarde zwaar gewond. Het drama gebeurde toen Harry Simon een inhaalmaneuver uitvoerde tegen een snelheid van meer dan 160 km per uur op een plaats met slecht zicht. Vermoedelijk had hij ook gedronken, maar dat kon niet bewezen worden omdat bevriende politiemensen ervoor zorgden dat de bloedafname buiten de rechtsgeldige periode gebeurde. Eerder had de bokser ook reeds de dood van een Duits echtpaar veroorzaakt. Toen werd ervoor gezorgd dat het bloedstaal verdween zodat hij voor dat ongeval nooit veroordeeld werd. Tijdens een persconferentie in een hotel zei Ellison Hijarunguru, de manager van de bokser, dat Simon “de fouten uit het verleden niet meer zal maken, en dat hij een ander mens geworden is”. De manager zegt dat onmiddellijk contact gelegd wordt met promotors ten einde de bokscarrière van Harry Simon opnieuw op te starten.

Het Harry Simon berou oor die tragedie?

Zwinzand voor Zwinstrand?

De gemeente Sluis vindt het “een prima suggestie” om contact op te nemen met het Vlaams Gewest rond de problemen van de zandsuppleties op het Zwinstrand in Cadzand-Bad. Dit komt omdat de Nederlandse Rijkswaterstaat het strand bij de Zwingeul vermoedelijk pas in de herfst van volgend jaar kan laten opspuiten. Volgens een woordvoerster van de gemeente Sluis zou het uitbaggeren van de zandvang bij de Zwingeul in Knokke-Heist uitkomst kunnen brengen. Het vrijgekomen zand werd vroeger ook vaker gebruikt om het Zwinstrand aan de Nederlandse kant op te hogen. Maar ook als in Vlaanderen de wil zou aanwezig zijn voor het uitbaggeren van de zandvang, mag men veronderstellen dat de procedure die moet doorlopen worden te lang zou duren.

Geen lagere maximumsnelheid voor Heistlaan

In het licht van recente dodelijke ongevallen langs de Heistlaan hadden omwonenden in Ramskapelle de introductie gevraagd van een lagere maximumsnelheid. Uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat ter hoogte van Ramskapelle meer dan drie kwart van de voertuigen sneller rijdt dan de toegelaten maximum snelheid. Dat wordt ook de politie bevestigd. Anderzijds voert de dienst aan dat een lagere snelheid op een dergelijke grote weg psychologisch niet te verdedigen is. Buiten de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 90 km/uur en binnen de bebouwing tot 50 km/uur. Een nog lagere snelheidslimiet opleggen buiten de bebouwde kom is verkeerskundig niet onmiddellijk noodzakelijk. Er zijn immers gemarkeerde fietspaden, brede wegbermen en een parkeerstrook. Binnenkort komt er tot eind juni echter wèl een snelheidsbeperking. Dat heeft evenwel te maken met werken in Ramskapelle.

Media schreeuwen over Mijn Restaurant

Knokke-Heistenaar Claudio Dell'Anno krijgt in de media bakken kritiek over zich nadat hij in het VTM-realityprogramma “Mijn Restaurant” werknemer Benjamin aan de deur zette. Dat gebeurde tijdens een scheldpartij. Bij het verlaten van de zaak werd de rugzak van de kelner gecontroleerd. Daarbij liet Claudio zich de woorden ontvallen “ik hoop niet dat hij m’n kot aan het leegschoepen is". Volgens de ABVV kunnen dergelijke praktijken niet. Professor arbeidsrecht Blanpain is van oordeel dat Benjamin aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Uit internetreacties blijkt ondertussen dat in heel wat restaurants wordt getierd en geschreeuwd op het personeel. Dat fenomeen werd in het omstreden realityprogramma alvast duidelijk in de verf gezet.

Gemeentehuis tijdelijk telefonisch niet bereikbaar

Het gemeentehuis in Knokke-Heist was donderdagmorgen tijdelijk telefonisch niet te bereiken. De ISDN-lijn van Belgacom was "gestoord". Het VoIP-systeem zorgde ervoor dat er tussen de diensten wel telefonisch contact mogelijk was. Bij middel van de Skype-telefoon kan men eveneens nog met het gemeentehuis bellen. Via het onthaal werd men dan doorgeschakeld naar de juiste dienst. Momenteel wordt door gespecialiseerd bedrijf gebrobeerd om het mankement te verhelpen.

8.4.09

Belgacom Beach Soccer Championship

Komende seizoen wordt voor de tweede keer een officieel Belgisch kampioenschap beach soccer georganiseerd. SKDB Braine behaalde vorige zomer de landstitel in de competitie over 5 manches. De speelsteden zijn ook dit jaar weer De Panne, Koksijde, Oostende, Bredene en Knokke-Heist (13-16 augustus). In tegenstelling tot vorig jaar is er, op vraag van de sponsors, ook een 'Serie B'. Die wordt op 5 plaatsen in het binnenland gespeeld. Binnenkort volgt een grote campagne om ploegen aan te trekken. De grote finale van deze Serie B wordt net als die van Serie A in Knokke-Heist gespeeld.

Team voor Schotlandferry

Norfolkline heeft zopas in de Schotse haven Rosyth een ervaren team samengesteld, dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van alle aspecten van de nieuwe veerverbinding naar Zeebrugge. De nieuwe ferryservice gaat op 19 mei van start. De Schotse groep zal nauw samenwerken met een gelijkaardig team dat vanuit Zeebrugge zal opereren. Bas van Helden, directeur van de nieuwe Norfolklineverbinding, zei dat het de bedoeling is om in Rosyth en Zeebrugge te zorgen voor de nodige infrastructuur, die de leefbaarheid van de verbinding voor de toekomst moet garanderen. Momenteel is er al flinke interesse voor de nieuwe Schotlandferry, zowel van vrachtklanten als toeristen.

Megaworkshop voor leerkrachten in Duinbergen

In Duinbergen wordt een megaworkshop georganiseerd voor leerkrachten uit het hele land. Dat gebeurt op vrijdag 17 april in Marianshobbyshop in samenwerking met het vakblad Klasse. De hele dag kunnen mensen die in het onderwijs staan onder deskundige leiding van het designteam kennismaken met nieuwe producten en technieken. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het sjabloneren en het hergebruiken van allerlei materialen. Ook nieuwe gebruiks- en kindvriendelijke decoratietechnieken worden gedemonstreerd.


Info: Marianshobbyshop, Patriottenstraat 12 Duinbergen, www.marianshobbyshop.be.

Lippens 30 jaar burgemeester

In 1999 werd 20-jaar burgemeesterschap van Leopold Lippens uitgebreid gevierd in de badstad. Er kwam ondermeer een boek en een academische zitting. Hoewel de 67-jarige burgervader momenteel volgens de cijfers nog even populair is, staan geen grote festiviteiten op het programma. Wèl is de gemeente van plan de burgemeester na de eerstkomende gemeenteraad een receptie aan te bieden in de Heistse zaal Ravelingen. Daar zouden ook alle nog levende gemeenteraadsleden van de voorbije 30 jaar op aanwezig zijn. Leopold Lippens was 19 toen hij moderne politiek van dichtbij meemaakte. Dat was in de Verenigde Staten toen hij in 1960 aanwezig was tijdens de verkiezingsstrijd van Kennedy tegen Nixon. Enige jaren later dook de naam Leopold Lippens op in de verkiezingslijsten voor de provincie. Dat was toen onder de banier van de CVP. In de gemeentepolitiek draaide ook toen alles reeds rond de Gemeentebelangen, die in 1945 al was opgericht. Op 2 januari 1977 werd Lippens schepen in de badstad. Twee jaar later was hij burgemeester. Ondertussen werd hij al vijf maal herkozen. De laatste keer was dat in 2006. “Als de bevolking echter tevreden blijft, ga ik door. Liefst tot mijn 88ste'', zegt Lippens. ”Dat is een leuk cijfer, twee keer acht. Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen op de dag dat mijn gezondheid in het gedrang zou komen of dat mijn familie zou willen dat ik ermee ophield.” Tijdens de regering van Leopold Lippens is het aanschijn van alle deelgemeenten veel aantrekkelijker geworden. Zeedijk, straten, pleinen en rioleringen werden vernieuwd. En er kwamen extra sportcentra, een nieuw toerismekantoor en nieuwe woonwijken. Sociale woningen bleven echter op een laag pitje. Ook zorgde de mobiele mens ervoor dat de toeristische beleving in de badstad anders werd. Er kwamen minder pure toeristen en meer dagjesmensen en tweedeverblijvers. Er wordt dan ook nog steeds gesleuteld aan formules om mensen te blijven aantrekken naar het “Monaco van het Noorden”. Verder zijn onder het bewind van Leopold Lippens de voorbereidingen aan de gang voor het nieuwe Casino, een tweede golf, en het langverhoopte zwembad. En vooral op nieuwsarme dagen blijft het waarschijnlijk ook in de toekomst uitkijken naar politiek incorrecte uitspraken van de burgervader. Lippens is niet de man van lange uiteenzettingen en houdt het kort en bondig. Soms zegt hij het dan verkeerd of wordt hij misbegrepen. Toen hij 20 jaar geleden dagjesmensen wilde omschrijven die hun vuil op het strand achterlaten noemde hij ze “frigoboxtoeristen”. Het woord werd met een andere inhoud uitgesmeerd over de media, maar haalde vervolgens wel het woordenboek.

Knokke-Heistse promoot dancing en bioscoop voor doofblinden

Connie Vandenbossche uit de badstad zet zich in om het leven van auditief en visueel gehandicapten een stuk aangenamer te maken. De Knokke-Heistse is zelf zwaar slechtziend én slechthorend maar woont toch volledig zelfstandig. Dat kan dankzij een aantal technische hulpmiddelen. Ondanks haar meervoudige handicap is ze als vrijwilligster actief in tal van verenigingen. Nu wil de vrouw ook meer ruchtbaarheid geven aan de REVA-beurs in Gent. Deze jaarlijkse beurs is bestemd voor mensen met een handicap en voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de problematiek betrokken is. Op de beurs kan men onder meer terecht in een grote dancing met unieke instrumenten zoals muziekstoelen om doofblinden van muziek te laten genieten. In de bioscoopzaal voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden krijgt men de kans om via audiodescriptie te genieten van een film. Tijdens de pauzes in de filmdialoog beschrijft een voice-over visuele elementen uit een film. Audiodescriptie kan men tegenwoordig trouwens ook thuis instellen bij het bekijken van de voornaamste Britse tv-zenders op Astra 2.

REVA-beurs (van donderdag 23 tot en met zaterdag 25 april, open van 10 tot 18 uur) Toegangskaarten kunnen gratis worden gedownload via www.reva.be.Voor meer info: conny.vandenbossche@skynet.be.

Liu Jo in Knokke-Heist

Terwijl het Italiaanse modemerk Liu Jo z’n oog heeft laten vallen op China staat ook bij ons groei en expansie nog op de planning. Ondanks de moeilijkere tijden opent het merk een nieuwe boetiek in Knokke-Heist. Daar wordt niet alleen gemikt op de bewoners van de badstad, maar vooral ook op mensen die een dagje shoppen aan zee. Waar vroeger Benetton te vinden was, is er nu de Liu Jo boetiek. Het concept van deze 90m2 grote winkel werd ontwikkeld door Studio Fabio Caselli Design. Reflecterende oppervlakten en transparantie, zilver – chroom en glas, met pure Italiaanse chique als resultaat. Alles wat je in de winkel te zien krijgt is made in Italy.

Knokke-Heist subsidieert MUG te land en in de lucht

Knokke-Heist maakt er een punt van om de Mug-diensten op de weg én in de lucht te subsidiëren. Op die manier wil het gemeentebestuur de veiligheid op het grondgebied maximaal garanderen; ook op moeilijk bereikbare locaties zoals het Zwin. In totaal heeft Knokke-Heist vorig jaar bijna 20.000 euro bijgedragen. De levensreddende MUG-interventie via de weg wordt in de badstad verzekerd door de vzw Gezondheidszorg Oostkust, terwijl de MUG-helikopter opereert vanuit het AZ in Brugge.

Tentuinstelling kunstenaars steunen weeskinderen

Volgende maand wordt in Knokke-Heist de tweede editie van “Tentuinstelling” gehouden. Kunstliefhebbers kunnen dan beelden van 34 kunstenaars bewonderen, die worden tentoongesteld in 13 privé-tuinen. In totaal gaat het om 250 topwerken, ondermeer van kunstenaars zoals Hubert Minnebo en Jef Claerhout. Vanaf Scharpoord verbindt een fiets- en wandelroute alle tuinen. Daarnaast worden ook de kunstwerken van de Beaufortroute in Knokke-Heist in het parcours van de ‘Tentuinstelling’ geïntegreerd. Het gaat om een initiatief van de Lions Club. Bedoeling van het project is het brede publiek laten proeven van hedendaags beeldhouwwerk in al zijn facetten. Alle beelden van het initiatief staan te koop en met de opbrengst worden door de vzw Sprinkle weeskinderen van aids-ouders gesteund.


Tentuinstelling 2009 loopt van 15 tot 17 en van 21 tot 24 mei (van 9u tot 19u)

7.4.09

Digitaal wandelen in het Zwin

Vanaf nu kan men Het Zwin bezoeken bij middel van een ‘luisterwandeling’. Dat is een audiogids die men kan downloaden op een MP3-speler. De digitale gids leidt de bezoeker langs een parcours van 22 plaatsen in het natuurgebied. Op die manier kan men de mooiste en meest interessante plaatsen in het Zwin op eigen tempo ontdekken. Een introductie zorgt voor duiding en gaat in op het onderwerp dat bij de halte hoort. Dit onderwerp kan te maken hebben met de natuur, maar kan ook van historische, geografische of anekdotische aard zijn. De verschillende fragmenten laten tevens telkens enkele natuurgeluiden horen. De ‘luisterwandeling’ richt zich in de eerste plaats tot de individuele bezoeker. Een plan en een duidelijke nummering in het park helpen het publiek bij het volgen van het juiste parcours en het opzoeken van de juiste stopplaats. De luisterwandeling wordt in vier talen aangeboden. De opname is gratis te downloaden via de website of ter plaatse in het natuurpark en is op elke MP3-speler oplaadbaar. Dit project kwam tot stand met steun van de Vlaamse regering in het kader van het Kustactieplan 2005-2009. Het Zwin is tijdens de paasvakantie elke dag open van 9 uur.

Beatrice vaart Scheldemonding in

Benoorden Knokke-Heist is om 12u dinsdagmiddag de MSC Beatrice de Scheldemonding binnengevaren. Het is voor het eerst sedert het verdiepen van de vaarweg dat een containerschip van liefst 366 m naar Antwerpen kan varen. De vaargeul in de Westerschelde heeft heel wat bochten. Daarom vaart het containervaartuig onder strikte begeleiding. Het schip heeft 14.000 containers aan boord. Als het lukt wil de Zwitserse rederij nog meer van dit soort reuzeschepen naar Antwerpen laten varen.

Minder kleren weggeschonken

Vorig jaar hebben de inwoners van Knokke-Heist 137 ton kleren weggeschonken. Dat is 11 procent minder dan in 2007. Toen werd in de badstad 154 ton ingezameld voor het goede doel. Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst met textielophalers, die een erkenning hebben van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Met de meest actieve van die ophalers gaat het om het Vlaams Internationaal Centrum. Het VIC zamelt oude kleren zowel huis aan huis in als bij middel van kledingcontainers. Het afgestane textiel gaat naar de minst bedeelden, of wordt gerecycleerd ten voordele van menslievende organisaties.

Surfplanken mogen op de bus

Ook bij ons mogen surfers nu met hun plank op de bus zolang er plaats is en ze geen andere reizigers hinderen. Dat zegt De Lijn West-Vlaanderen. De vervoersmaatschappij gaat daarmee in op een verzoek van de Knokke-Heistse surfclub Surfers’ Paradise. De Lijn zal verder ook onderzoeken of men de bushalte Appelzakstraat kan vernoemen naar Surfers’ Paradise. Dat is voor velen herkenbaarder en kan jongeren aanzetten om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De naamverandering, als die goedgekeurd wordt, zou pas volgend jaar worden uitgevoerd. Het is volgens De Lijn zeker niet de bedoeling, dat straks elke sportclub zijn eigen haltenaam krijgt.

Appartementsgebouw fnuikt strandcabines in Knokke

Op een strook strand in Knokke kunnen de strandcabines niet geplaatst worden. Dat komt omdat de bouwheer, die belast is met de constructie van de residentie d'Este (Zeedijk-Knokke 606), de installatie voor retourbemaling niet van het strand heeft verwijderd. De vergunning voor de grote en immens hoge installatie om opgepompte grondwater terug in zee te lozen was vergund tot half februari. Het gevaarte staat er echter nog steeds en zorgt ook voor forse visuele hinder. De strandcabines worden ondertussen dichter bij zee geplaatst. De bouwheer zal nu extra belast worden voor de langere duur van de inname van het openbaar domein. Verder zal hij moeten instaan voor de kosten van het terugplaatsen van de cabines.

Historische recordlading kiwi’s voor Zeebrugge

Door de crisis in de auto-industrie in de Verenigde Staten arriveert over 4 weken de grootste lading kiwifruit uit de geschiedenis in Zeebrugge. Omdat het gigantische roro-vrachtschip Sunbelt Spirit momenteel geen nieuwe wagens naar de VS moet transporteren slaagde de Nieuw-Zeelandse kiwiproducent Zespri er zopas in om het schip in te huren voor een gigantische levering van fruit aan Europa. Gisteren en vandaag zijn in de haven van Tauranga 7500 paletten met groene en gouden kiwi’s geladen. Een klus die welgeteld 50 uur in beslag nam. Het is de eerste keer dat zoveel kiwifruit zo vroeg in het seizoen in Europa kan geleverd worden. De 13 dekken tellende Sunbelt Spirit vervoert normaal 5000 nieuwe Toyota’s van Japan naar de Verenigde Staten, en wordt op de terugreis uit Californië geladen met pompelmoesvruchten voor de Japanse markt. Nu bestaat de cargo dus uit een historische lading kiwi’s. Tijdens de 28 dagen durende overvaart naar Zeebrugge wordt het fruit op de juiste temperatuur gekoeld. De Sunbelt Spirit heeft een lengte van 212m en werd 6 jaar geleden gebouwd. Het schip was toen de grootste RCC (reefer/car-carrier) ter wereld. Dat is een schip, dat is uitgerust om zowel auto’s als gekoelde producten te verschepen.

Ilse De Meulemeester tekent interieur La Réserve

De groep rond Ilse De Meulemeester tekent het interieur van La Réserve in Knokke-Heist. Het contract met de binnenhuisarchitecten is zopas ondertekend. Niet alleen de kamers worden ingericht, maar ook de andere ruimtes zoals de drie restaurants en de bars. Naast haar media-activiteiten begon Ilse De Meulemeester dertien jaar geleden een interieurzaak in Antwerpen. Die bleek succes te hebben. Vandaag werkt ze met dertien mensen, onder wie vijf binnenhuisarchitecten. De eerste spadesteek van sterrenhotel La Réserve kreeg vorige maand z’n beslag. De afwerking is voorzien voor 2011.

Knokke-Heistse atleten in Rotterdam

Onder een stralende zon namen zondag tientallen Knokke-Heistse atleten deel aan de marathon in Rotterdam. Onder meer zetten leden van het Deva Marathonteam, de Dunestampers, en Triatlon Vereniging 't Zwin hun beste beentje voor. Freddy De Meyer, sportman 2007 van Knokke-Heist, klokte af op 2 uur 55 minuten en 54 seconden, gevolgd door Karel Verbiest met 3 uur 21 minuten en 15 seconden. Roland Boussemaere liep vorige week nog de marathon van Treviso en eindigde zijn 139ste marathon in Rotterdam in een tijd van 3 uur 29 minuten en 17 seconden.

6.4.09

Marc Six overleden

Donderdag wordt in Heist Marc Six begraven. Samen met z’n vrouw baatte hij jarenlang café de Sportwereld uit in de Graaf d’Ursellaan. Een paar jaar geleden was het café een van de laatste oude gebouwen die in de laan onder de slopershamer ging voor de bouw van appartementen. Marc Six was in het weekend plots thuis overleden. Hij was net 52 geworden. Hij laat een weduwe en een zoon na.

Nieuwe westelijke zeesluis voor Zeebrugge

Havenvoorzitter Joachim Coens is bijzonder verheugd met de beslissing van de Vlaamse Regering om een MER (MilieuEffectenRapport) op te starten voor het alternatief ‘beperkte open getijdenzone’. Dit houdt in dat de 102-jaar oude Visartsluis op termijn vervangen wordt door een nieuwe zeesluis. Dit is ondermeer nodig om de Vandammesluis aan de oostzijde van de haven te ontlasten. De nieuwe zeesluis zou ingeplant worden ter hoogte van de voormalige Carcoke-site. Het noordwesten van de achterhaven, met name het Prins Filipdok en het Ferrydok, zou heringericht worden. Daardoor komen dan nieuwe terreinen beschikbaar. Zodoende kunnen de groeiende trafieken van de voorhaven opgevangen worden. Met deze nieuwe westelijke sluis en aanvullende terreinen kan Zeebrugge haar hoofdactiviteiten, zijnde de roll-on/roll-off- en containertrafieken, optimaal ontwikkelen.

Dief ingerekend

De politie in Knokke-Heist heeft een stelende ex-Joegoslaaf uit Brussel ingerekend. De man werd betrapt in de Kustlaan. Z’n kompaan slaagde erin te ontkomen. In de auto van de twee werd dure merkkledij en parfum aangetroffen ter waarde van zo’n 5.000 euro. Het ging om zaken die in de badstad gestolen waren.

Overleg versneld opspuiten Zwinstrand

De Nederlandse Rijkswaterstaat overlegt nog deze week of het strand bij ´t Zwin versneld kan worden opgespoten. De voorbije dagen is commotie ontstaan toen bekend werd dat de aannemer tot eind 2010 de tijd krijgt om het strand bij de Zwingeul te verhogen. Volgens de gemeente Sluis is het strand te klein en lopen badgasten gevaar. Rijkswaterstaat ontkent dat, maar wil wel kijken of het werk aan dat strand naar voren kan worden gehaald. Dat is trouwens ook in het belang van de recreatieondernemers.

Knokke-Heistenaars in Iron Man Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika domineerde onze landgenoot Marino Vanhoenacker zondag in de Spec Savers Ysterman Suid-Afrika 2009. Hij won de wedstrijd en zette een nieuw record neer met een tijd van 8 u 17 min 33 seconden. Hij had een kwartier voorsprong op de Duitser Michael Göhner die tweede werd. Bij temperaturen van 30 graden Celsius is het voor de 1500 deelnemers een loodzware wedstrijd geworden. Zeker toen die eindigde bij vrij stormachtig weer. Zo’n 300 atleten moesten voor allerlei kwetsuren en uitputting behandeld worden. De twee deelnemers uit Knokke-Heist sloegen er zich echter prima doorheen. De 50-jarige Luc Vanmaele eindigde op de 101ste plaats. Restaurantuitbater Bernard Deleener, die 45 is, werd 415de.


Die Burger: Die snikhete temperature tydens gister se Ysterman-byeenkoms hier in die Port Elizabeth Baai het talle deelnemers gekniehalter. Nog lank voor die maksimum temperature oor etenstyd toegeslaan het, is talle atlete al in die mediese tent behandel, maar dis vir die medici moeilik om te sê hoeveel atlete uiteindelik die hitte moes besgee. Dr. Kurt von Hagen het verduidelik dat die meeste atlete van die byeenkoms onttrek sodra hulle uitgeput is en gevolglik nie by hulle vir mediese hulp kom aanklop nie.”

Wegeniswerken

In Knokke zal de Lispannenlaan nog tot donderdag onderbroken blijven voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De firma VSE heeft de planning van haar werkzaamheden namelijk aangepast. De uitvoering van het sleufwerk werd een paar dagen verschoven. Verder zal het kruispunt van de Parmentierlaan met de Nestor de Tièrestraat van 10 tot 27 april tijdelijk worden opengesteld. Gedurende 2 weken zal het dan weer mogelijk zijn om vanaf de Lippenslaan via de Nestor de Tièrestraat tot aan de Koningslaan te rijden. Op dinsdag 7 april zal omwille van asfalteringswerkzaamheden ter hoogte van het kruispunt Parmentierlaan / Boudewijnlaan, het kruispunt afgesloten worden voor het verkeer. Deze werken zullen ongeveer een half uur duren en zich situeren tussen 9.30 u en 10.30 u. De nodige signalisatie zal worden geplaatst en er is tevens politietoezicht voorzien. Het verkeer met bestemming Parmentierlaan, Koningslaan en Meerlaan zal tijdelijk via het Maurice Lippensplein naar de Lippenslaan omgeleid worden.

Voetbal in de Regio

Enkel VVWestkapelle heeft in de regio een prima voetbalzondag achter de rug. In Eerste Provinciale moest FC Knokke op verplaatsing met 3-0 de duimen leggen tegen Bredene. Knokke staat nu 10de met 42 punten. In Derde Provinciale B veegde VVWestkapelle in de Molenhoek de vloer aan met de ploeg van Beernem. Eindstand 5-1. FC Heist verloor met 4-1 van St.Joris. VVW legt met 55 punten beslag op de 4de plaats in het klassement. Heist staat 6de met 52 punten. In Vierde Provinciale B verloor Moerkerke met 0-2 van Wenduine. Oedelem versloeg Zeebrugge met 3-0. In de rangschikking staat Moerkerke 7de en Zeebrugge 8ste met respectievelijk 36 en 35 punten.

Chiro Heist in platformmarathon

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Chiro gaat de afdeling Heist de uitdaging aan om 75u op een zelf gesjord platform te leven. De jeugdbeweging doet dat met het zogeheten El Keti Stuntteam bestaande uit leden van de oudste twee onderafdelingen van de Chiro Heist. Zondag werd de eerste hand aan de conctructie. De sjorbalken worden aan elkaar geknoopt tot een platform op de hoek van de verlengde Noordstraat en de Westkapellestraat in Heist. Tijdens de platformmarathon zal geen alcohol, elektriciteit, gsm of andere electronica gebruikt worden. Gedurende 75 uur zal ook geld ingezameld worden voor de behandeling van Killian Maertens. Deze 14-jarige jongen leidt aan leukemie. Op dinsdag 14 april om 12u wordt de sjorring officieel geopend. De ‘bevrijding’ volgt dan op vrijdagnamiddag 17 april. Om de platformstunt extra te promoten werd een film gemaakt, die op Facebook te zien is. Geînteresseerden kunnen zich ook lid maken van het evenement.


Op verschillenden manier kan geld gedoneerd worden. Enerzijds is er een groot reclame bord ‘te koop’. Een bord va 2 op 2 meter zal verdeeld worden in 100 vakjes. Elk vakje is te koop aan € 0,10 per uur ofwel € 7,50. De koper mag zelf kiezen wat in z’n vakje komt.
Anderszijds is er elke avond een barmoment voorzien.

5.4.09

Fietsgekte slaat ook in Knokke-Heist toe

BZL - In Knokke-Heist en ook elders in het land kregen wandelaars en toeristen zaterdag al een voorproefje van de zogeheten moeder van alle koersen 'De Ronde van Vlaanderen'. Heel wat sportieve inwoners haalden dan ook hun fietsen van onder het stof. In Duinbergen waagden velen zich aan een stijle klim. Sommigen gingen buiten de badstad zelfs de legendarische vlaamse kasseien en hellingen te lijf. Op sommige plaatsen in ons land, zoals bijvoorbeeld in Averbode, leidde de explosie van de wielergekte andermaal tot bijzonder gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. Ook zondag rijden verschillende van onze wielerclubs Vlaanderens Mooiste om samen met 15.000 andere wielertoeristen de aankomst in Ninove te bereiken.

Messenzwaaier opgesloten

Een 16-jarige jongen uit Sluis is zaterdag aangehouden, omdat hij met een mes liep te zwaaien in het centrum van het winkelstadje. Het incident deed zich voor in de Geweldigerstraat... Bij aankomst van de politie stopte de jongen het mes weg. Hij moest echter van de agenten op de grond gaan liggen. Daarna is de jongeman in de handboeien geslagen en afgevoerd naar het politiebureau. Daar is het mes in beslag genomen. De jongman werd zondag verder verhoord en werd daartoe opgesloten in de gevangenis in Middelburg.

Reünie Miss België in Knokke-Heist

BZL - In de Zuri-bar onder het Casino Knokke hebben een kleine 40 voormalige Miss Belgiës vrijdagavond een reünie gehouden. Dat gebeurde naar aanleiding van het 80 jarig bestaan van het initiatief. Het evenement werd georganiseerd door Darline Devos. De voorbije maanden was koortsachtig gezocht naar de adressen van zoveel mogelijk ex-missen. Het Miss België gebeuren ging in 1928 van start. Met de oudste miss België die in de badstad aanwezig was voor de reünie ging het om Rosette Ghislain die in 1955 gekroond werd. Uiteraard was ook de meest recente miss Zeynep Sever present. Verder liet ook Tanja Dexters er zich zien met haar verloofde Miguel Dheedene.

Centrum voor kinderen met een handicap

Na een jaar aanpassingswerken werd zaterdag in Zeebrugge “Het Vlot” officieel ingehuldigd. Het gaat om een therapeutisch dagverblijf voor kinderen tot 8 jaar, die een zware verstandelijke of fysieke beperking hebben. De werking is nu defnitief gevestigd in een voormalig schoolgebouw langs de Venetiëlaan in de stationswijk. In gans Noordwest Vlaanderen is op dit moment geen andere dergelijke voorziening.