18.12.10

Glühweinconcert in Ramskapelle

Wie zien wil wie er in het weekend tijdens het eindejaarsconcert in Ramskapelle kwam Glühwein slurpen kan bij DEZE LINK terecht.

Schepencollege neemt afscheid van gepensioneerd gemeentepersoneel

In Knokke-Heist werden alle gemeentepersoneelsleden die in de loop van dit jaar met pensioen zijn gegaan, nog eens door het schepencollege in de bloemetjes gezet. Burgemeester Lippens bedankte zijn personeel voor hun jarenlange inzet en overhandigde hen als afscheidsgeschenk een horloge.De gehuldigden voor 2010 waren Marc Boudens, Pierre Delanghe, Frieda Groshart, Patrick Massin, Carine Monteville, Eric Pauwels, Jean-Pierre Van Geet, Thierry Van Havere, Rita Wtterwulghe en Daniel Devinck.

Brandweer verwijdert sneeuw van IJspiste-overkapping in Knokke

Terwijl diverse gemeentelijke diensten de voorbije uren in de badstad druk in de touwen waren in een poging straten en ook fietspaden min of meer berijdbaar te maken, bleef ook de brandweer niet bij de pakken zitten. Gezien in Knokke-Heist gemiddeld tussen de 8 en 10 cm poederijs gevallen is vertegenwoordigde dat niet alleen een flink pak sneeuwballenmateriaal , maar tevens een mogelijk gevaarlijk gewicht op de overkapping van de ijspiste op het Verweeplein in Knokke. De spuitgasten werden dan ook met een hoogtewerker ingezet om het gros van de sneeuw van het dak van de ijsbaan te verwijderen, zodat iedereen weer veilig op de schaats kon. Verder had ook De Lijn zaterdag problemen in Knokke-Heist met een paar van de kusttrams die niet konden uitrijden. En zaterdagavond is het opnieuw licht beginnen sneeuwen in de badstad...

Knal! fietsers reden bij Vision 21 in Knokke naar Antwerpen

Vanwege de gladheid en niet geruimde fietspaden tussen Knokke-Heist en Antwerpen kreeg de geplande fietstocht van Knal For Life een heel aparte invulling. Een creatief alternatief kwam daarbij uit de bus. Met de steun van Fitnesscentrum Vision 21 langs de Natiënlaan, kreeg het Knal!team zaterdag zes hometrainers ter beschikking waarop ze de afstand van Knokke naar Antwerpen in ietwat meer comfort kunnen afleggen. De zes fietsers-voor-het-goede doel gingen om 9.30u aan de slag voor een afstand van 105 km. Dat de toestellen de verkeerde kant uitkeken bleek geen beletsel. Bij elke plaspauze werd de afgelegde afstand trouwens nauwkeurig bijgehouden. Dat was nodig omdat de toestellen bij het halt houden gingen resetten. De recordpoging werd tot 14.15 verder gezet. Rond de middag waren de meeste deelnemers trouwens al een stuk over de helft van de afstand naar Antwerpen. In totaal kregen ze 108 km in de benen. Ondanks de glijpartijen om tot bij de site van fietsers te komen daagden tot heel wat mensen op om ze aan te moedigen. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om een bijdrage te doen en het recordbedrag nog te vergroten! Uiteindelijk werd zaterdagavond een cheque ter waarde van zo'n €1000 klaargemaakt voor afgifte in het Glazen Huis. Meer info vind je op de Knal!Site.

17.12.10

Reuzenrad draait weer tijdens eindejaarsperiode in Sluis

Vrijdagavond opende in onze buurgmeente Sluis de eindejaarsattractie. Een reuzenrad staat namelijk weer opgesteld op de Groote Markt. Het rad heeft een hoogte van 36 meter en is het grootste verplaatsbare exemplaar van Nederland. De attractie zet verder de omgeving flink in het licht. Het rad is voorzien van liefst 25.000 lampjes, die de sneeuw een feeëriek uitzicht geven. Volgens de plaatselijke middenstandsvereniging worden gedurende de eindejaarsperiode door de winkeliers aan klanten duizenden tickets voor een gratis ritje verstrekt. Het reuzenrad blijft in actie tot 9 januari.

Drie investeerder uitbaters gevonden voor nieuw Casino Knokke

Kort voor de gemeenteraad raakte vrijdagavond in de badstad bekend dat er zich voor de bouw van het nieuwe Casino Knokke drie kandidaat-investeerders hebben aangeboden. Bij de voorstudie waren destijds 11 valabele investeerders gevonden. Dat was echter voor de financiële crisis. De huidige kandidaten willen instaan voor de financiering, bouw en uitbating van de 100m hoge casinotoren. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal het bestaande gebouw –dat 80 jaar oud is- inbrengen. Eerste Schepen Maxim Willems heeft het volste vertrouwen dat het project volgens de vorig jaar verfijnde plannen van de architecten Steven Holl en Buro 2 zullen kunnen worden uitgevoerd. Het gebouw omvat behalve een speelzaal ook een hotel, diverse restaurants, een schouwburg, een congrescentrum en veel appartementen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist zal tegen eind februari de kandidaturen onderzoeken. Velen hadden gedacht dat zich geen investeerders zouden hebben aangeboden. Dan zou het met de plannen voor het nieuwe Casino terug naar AF gemoeten hebben.

Derde en laatste (?) Scheldeverdiepinging officieel afgerond

Vrijdag werd de derde verdieping van de Schelde officieel afgerond verklaard. Antwerpen kan voortaan tijongebonden bereikt worden door schepen met een diepgang van 13,1 m. Nog belangrijker is dat de tijvensters voor grote schepen als ULCS van 14.000 teu en bulkcarriers veel ruimer worden, wat de flexibiliteit en de veiligheid van de scheepvaart ten goede komt. Voortaan zullen in de beste omstandigheden schepen met een diepgang van meer dan 15 m Antwerpen kunnen bereiken. De verdieping heeft 100 mln euro gekost, maar de economische baten worden 10 maal hoger ingeschat. Voor Vlaanderen zouden die baten tussen de 0,7 en 1,1 mrd euro belopen tot 2030. De voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, schepen Marc Van Peel zegt inmiddels dat een verdere verdieping niet aan de orde is. "We hebben wat dat betreft niets in voorbereiding. Dat zeg ik niet om tactische redenen. Dat is gewoon zo. Punt. Zo lang de grootste containerschepen onze haven kunnen bereiken, is er geen reden om over een vierde verdieping te beginnen."

Start onderhandelingen kandidaat-bouwers A11

De onderhandelingen over de financiering gaan zeer binnenkort van start. Er hebben 5 consortia interesse om de autoweg aan te leggen. De Vlaamse regering heeft vrijdag op voorstel van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het selectieverslag goedgekeurd. De aanleg van de A 11 van de N49 in Westkapelle naar de N31 in Brugge moet helpen de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten. De bedoeling is het havenverkeer van het lokale verkeer te scheiden. Ook het recreatieve verkeer in de regio en richting Oostkust zou erdoor verbeteren. De nieuwe weg zal 12 km lang zijn. De bestaande Zuidelijke Havenrandweg wordt in de nieuwe weg opgenomen. Er komen drie aansluitingscomplexen met de A 11 : ter hoogte van de N 31 richting Zeebrugge, ter hoogte van de Alfred Ronsestraat richting achterhaven en ter hoogte van de N 49 richting Knokke-Heist. Over het Boudewijnkanaal komt er een beweegbare brug. De N 49 wordt verder tot autosnelweg omgevormd. De onderhandelingen over de financiering worden gevoerd met 5 consortia.


Met de consortia gaat het om:
* Via Brugge (nv in oprichting), bestaande uit Ondernemingen Jan De Nul, Algemene Aannemingen Van Laere, Aswebo, Aclagro en DG Infra+
* Consortium BESIX Group – Eiffage – Heijmans @VENTURES – STADSBADER Flamand (spv in oprichting)
* THV Via Link 11, bestaande uit Macquarie Capital Group Ltd, Participatiemaatschappij Volker Infra PPP, Denys, Franki en Democo
* THV Strabag AG – Strabag Belgium NV – DIF Infrastructure II BV – DIF Infrastructure II CV
* Combinatie Vialink Brugge, bestaande uit Aannemingsmaatschappij CFE en BAM PPP Investments België BV

Archeologische boringen in Westkapelle

Als voorbereiding voor de aanleg van de havenrondweg A11 zal in Westkapelle archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Langs het hele traject van de nieuw aan te leggen verbindingsweg zullen deze maand nog manuele proefboringen gebeuren door een groepje archeologen. Volgend jaar zullen op geschikte plaatsen proefsleuven gegraven worden. Het gaat hier om lange greppels van 2 meter breed en 50 cm diep die met een kraanmachine worden getrokken. Hier en daar worden ook diepere peilputten gegraven. Op akkers zal enkel gewerkt worden op momenten waarop geen beplanting aanwezig is. De locaties van de proefsleuven worden zodanig gekozen dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de eigendommen. De boringen en opgravingen worden uitgevoerd door Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland.

Engeland verscherpt beveiliging Interconnector naar Zeebrugge

In Groot-Brittannië wordt volgens de kranten de beveiliging herzien van kerncentrales, raffinaderijen en gaspijpleidingen. De vrees is dat deze installaties kwetsbaar zijn bij een eventuele aanslag van Al Qaeda. Ondermeer wordt de beveiliging van de gas-interconnector tussen Engeland en Zeebrugge aangescherpt. Een en ander is het gevolg van het onderzoeken van de computer van Al Qaeda terrorist Assad Sarwar. Die had 13.000 bestanden gedownload van allerlei installaties en had ook een verkenningstocht uitgevoerd bij de gasterminal in Bacton, waar de onderzeese leiding naar Zeebrugge van start gaat.

Spoor doortrekken van Maldegem naar Knokke?

Een deel van de bevraagden in een enquête uitgevoerd in Maldegem wil graag betere busverbindingen ondermeer naar Knokke-Heist. Ook gingen er stemmen op voor de heropstart van de uitbating van het spoor Gent-Eeklo-Maldegem en het doortrekken van die spoorlijn langs de N49 naar Knokke. In totaal hebben 247 mensen aan de enquête deelgenomen.

Voorstelling kandidaat-prinsen Carnaval in Heist

In de Pousse-Café in Heist werden donderdagavond de kandidaat-prinsen Carnaval voorgesteld. De 39-jarige Franky Van Lerberghe zal het als Franky I opnemen tegen Prins Wimpie I, die vorig jaar Carnavalprins werd. Even zag het er naar uit dat nog een derde kandidaat z’n zotskap in de ring zou gooien, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Kandidaat Franky Van Lerberghe is bediende bij de vakbond en naar eigen zeggen een “rasechte” carnavalist. Wimpie I is de prinsentitel van de 43-jarige Wim Deweirdt. Het was vorig jaar voor het eerst dat hij deelnam aan de prinsenverkiezing. Tevoren wedijverde hij wel al voor het wijkburgemeesterschap in Heist en Ramskapelle. De beslissende strijd tussen beide kandidaat-prinsen zal zoals gebruikelijk gevoerd worden tijdens het Prinsenbal in zaal Ravelingen op zaterdag 19 februari. De grote Carnavalstoet in Heist is op zondag 6 maart.

Sneeuw wordt mogelijk spelbreker voor Music For Life fietstocht

De leiding van het jeugdproject Knal! in Knokke-Heist hoopt op een snelle dooi van de sneeuw die de voorbije uren over Vlaanderen is neergedaald. Anders komt namelijk de fietstocht in het kader van 'Light For Life' naar het glazen huis in Antwerpen in het gedrang. De rit van de 6 vrijwilligers over zo’n 105km –met start bij de Marge in Knokke- zou onder normale omstandigheden circa 8u in beslag nemen. Het is de bedoeling dat de Knal-medewerkers een cheque met bijdragen uit de badstad ten behoeve van het Rode Kruis rond 23u zaterdagavond overhandigen in het Glazen Huis. Een woordvoerder van Knal! zei vrijdag dat pas zaterdag zal beslist worden of het verantwoord is om de fietstocht te ondernemen.

Vrijdag 17 december is de laatste inzamelactie op de kerstmarkt van de Keuvelhoekschool in Knokke tussen 16 en 20 uur. ! Storten kan ook nog steeds op rekeningnummer:000-0006566-67 met vermelding GIFT-MFL568 - KNALFORLIFE.

16.12.10

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist verneem je HIER meer.

Brandwondenarts uit Ramskapelle bij de TROS

Vrijdagavond is bij de Tros op Nederland 1 de Knokke-Heistse brandwondenspecialist Michel van Brussel te zien in de documentaire ‘Dichter bij de Hemel’. Bijna tien jaar geleden, op 1 januari 2001, brak brand uit in ‘Café De Hemel’ in Volendam. Binnen waren 300 jongeren net het nieuwe jaar aan het inluiden. Veertien jongeren overleefden de Nieuwjaarsbrand niet, honderden gewonden dragen nog steeds de littekens. Het programma volgt drie slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand tijdens hun beklimming van de Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika. De drie werden op hun tocht vergezeld van hun toenmalige artsen. Ramskapellenaar Michel van Brussel begeleidde daarbij twee patiënten: Tom Kwakman en Lou Snoek. Tom en Lou waren respectievelijk 17 en 15 toen ze zwaar verbrand raakten in Volendam. Gedurende geruime tijd moesten ze daarna twee keer per week geopereerd worden. In het programma laten de hoofdrolspelers zien hoe zij nu in het leven staan en praten over hoe ze zo ver zijn gekomen.

Hier kun je ook al een stukje van de documentaire bekijken:
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/36891/volendammers_beklimmen_de_kilimanjaro

"Dichter bij de hemel": Uitzending vrijdag 17 december bij de TROS op Nederland 1 – 21.39u
Meer info: http://tros.nl/dichterbijdehemel

Einde Schotlandferry voor passagiers

Met stille trom is in Zeebrugge een einde gekomen aan de passagiersdienst van DFDS Seaways/Norfolkline naar Schotland. De verbinding wordt in stand gehouden, maar enkel voor het vervoer van vracht. DFDS verwijst alle toeristentrafiek met bestemming Schotland nu naar de lijndienst tussen IJmuiden en het Noord-Engelse Newcastle. Het ziet er echter naar uit dat vooral de lijndienst van P&O tussen Zeebrugge en Hull wel zal varen bij het opdoeken van de directe passagiersdienst naar Schotland. Ondertussen zal DFDS Seaways binnenkort twee vrachtveerboten inzetten op de route tussen Zeebrugge en Rosyth. De huidige Scottish Viking gaat zoals eerder gemeld dienst doen op de Baltische Zee.

Nieuwe afvalkalender met splitsing toeristische zone

In de loop van deze maand valt in Knokke-Heist de nieuwe afvalkalender bij iedereen in de bus . 'Nieuw' mag men dit keer letterlijk nemen, want vanaf 1 januari gelden enkele belangrijke aanpassingen in de afvalophaling. Hiermee willen afvalconcessionaris Horizon Net en het gemeentebestuur de netheid van de gemeente waarborgen en de meeuwenoverlast beperken. Vooral in de toeristische zone dwongen zich maatregelen op rond de inzameling van papier en karton, restafval en PMD. De belangrijkste nieuwigheid is de splitsing van de bestaande rode zone in twee verschillende districten. Rode zone 1 strekt zich uit vanaf de Lippenslaan en het Van Bunnenplein richting het Zoute. De volledige Lippenslaan valt binnen zone 1. Rode zone 2 is vanaf Heist tot aan de Lippenslaan. Papier en karton zal in deze zones maar om de twee weken meer ingezameld worden, telkens op maandag en wisselend tussen rode zone 1 en 2. Wie in deze zone woont, moet zijn papier en karton dus 2 weken sparen. In het verleden zorgde weggewaaid en nat papier en karton voor een ongelofelijke troep op de Zeedijk en in de omliggende straten. Door slechts om de twee weken in te zamelen en wisselend tussen de zones hoopt men daarom ook tijdens stormweer de netheid van de gemeente te waarborgen. Om de meeuwenoverlast te beperken zal de inzameling van restafval op de zeedijk reeds starten vanaf 3 uur. Tijdens het winterseizoen en in het tussenseizoen zal het restafval op de zeedijk uit het straatbeeld zijn weggehaald tegen 7 à 8 uur; dit is vóór de grote verkeersdrukte. Op de Zeedijk zijn er nog steeds extra ophalingen tijdens de paasvakantie, juli en augustus en de kerstvakantie. PMD wordt net als papier en karton om de 2 weken opgehaald en eveneens wisselend tussen de verschillende rode zones. U vindt hier de interactieve ophaalkalender 2011 specifiek voor uw straat.

3de Tussen 2-feestenloop in Westkapelle

Op zondagnamiddag 26 december pakt de personeelsraad van de Brandweer Knokke-Heist voor de derde keer uit met de 'Tussen-2-Feestenloop' in Westkapelle. De organisatoren mikken dit jaar opnieuw op minstens 500 sportievelingen. Wie voor 19 december online inschrijft bespaart niet alleen 2 EUR maar krijgt er ook nog een trendy wintermuts bij. Nieuw dit jaar is ook de gratis kinderloop over iets meer dan 2 km. Bij de eigenlijke feestloop zijn ook dit keer weer allerlei nevenklassementen voorzien, zoals een prijs voor de snelste brandweerman en -vrouw. De origineelst verklede persoon wordt beloond met een fiets.


Voor meer info: http://www.tussen2feestenloop.be/
En je leest er meer over bij Sport aan de Oostkust

Zelzatebrug over afvoerkanalen Knokke-Heist weer open voor verkeer

Donderdag 16 december gaat de N376 Westkapelse Steenweg ter hoogte van Zelzatebrug op de grens van Knokke-Heist en Dudzele weer open voor alle verkeer. In opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen heeft de aannemer deze week extra inspanningen geleverd om het werk klaar te krijgen vóór de nieuwe winterprik van de komende dagen. Vanaf nu kunnen zowel de vrachtwagens van en naar de havenbedrijven als het doorgaande verkeer weer gebruik maken van deze belangrijke verbindingsweg.

15.12.10

't Verzet for Life in Knokke-Heist

In het kader van de succesvolle solidariteitsactie "Music For Life" ten behoeve van het Rode Kruis gaat in Knokke-Heist nu ook Jeugdclub 't Verzet een steentje bijdragen. Nu vrijdag 17 december zijn de Verzetters vanaf 19u present bij de IJspiste op het Verweeplein en proberen bezoekers het tegen mekaar te laten opnemen met een spelletje ‘nageltje klop’. Het is een volksspel dat ook in de Jeugdclub een traditie is. Deelnemers betalen 1 euro voor een nagel. Deze euro gaat integraal naar de actie Music For Life. De hele week gaat trouwens in de Jeugdclub ook van elke consumptie een halve euro naar de Music For Life actie. Het Verzet is deze week ook elke dag open. In de Jeugdclub staan verder nog donatieboxen voor vrijwillige bijdragen.


Geveldoeken ophangen kost straks vijf keer zoveel in Knokke-Heist

Vrijdagavond zal de gemeenteraad, die uitzonderlijk in Knokke vergadert, onder meer de belasting op aanplakborden en geveldoeken verhogen. Het gaat om een vervijfvoudiging! De belasting wordt van 5 euro op 25 euro per vierkante meter gebracht. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems lag de aanslagvoet voor geveldoeken totnogtoe onder de commerciële marktwaarde. Verder stelde hij dat geveldoeken onder meer ook nuttig zijn om de gevels van onaantrekkelijke gebouwen, of panden die verbouwd worden, aan het oog te ontrekken. Het plaatsen, oprichten of aanbrengen van reclame is – naargelang van de oppervlakte – afhankelijk van een voorafgaande vergunning van het gemeentebestuur.

Weer dieven zonder hart in Knokke-Heist

Maandag werd in Knokke-Heist de speciale op maat gemaakte fiets van een fysiek gehandicapte man gestolen vlakbij het Ter Linden ziekenhuis. Het gaat om een tricycle voor volwassenen met alle commando’s aan de linkerkant, gezien de eigenaar aan de rechtse zijde verlamd is. Zonder de fiets kan de gedupeerd nergens meer zelfstandig naar toe gaan. De familie hoopt nu dat dief de driewieler ergens heeft achtergelaten of dat iemand het makkelijk te herkennen voertuig opmerkt: witte fiets met zwart zadel. Een nieuwe fiets bestellen is duur en vraagt maanden wachttijd. Het is de tweede keer dat in de badstad een speciale fiets van een gehandicapte wordt gestolen. De vorige keer kon de fiets enige tijd later gerecupereerd worden.

Ticketverkoop Sylvester Night verdubbeld

Ondanks het feit dat er heel veel te doen is op Oudejaar slaagde Sylvester Night in Knokke-Heist er dit jaar in om de verkoop van voorverkooptickets te verdubbelen. Vorig jaar waren er 2500 feesthangers aanwezig. Daarom hoopt Sylvester Night dit jaar 3500 tot 4000 bezoekers te mogen ontvangen. Het succes heeft wellicht te maken met de talrijke acties, de 2 stages met commerciële en techo/house muziek, de 14 DJ’s en de lounge waar de dames hun voeten even tot rust kunnen laten komen. Daarnaast werd ook het concept vernieuwd. Sylvester Night gaat voor een ouder, gevarieerder publiek en focust zich zeer sterk op sfeer. Naast goeie muziek wordt er samen afgeteld met Londen, New York, Rio De Janeiro, … en worden er elk uur flessen Cava weggegeven.


Meer info: sylvester-night.be

Activiteiten in en rond Knokke-Heist

Activiteiten in en rond Knokke-Heist

Woensdag 22.12.2010, Bernardusinstituut Knokke: Tweedehandsmarkt

18 tot 20.12.2010, Casino Knokke, 10-19.30: Exclusieve Kerstbeurs

Historische Vuurtoren van Heist wordt weer bereikbaar

De historische vuurtoren van Heist wordt binnenkort beter zichtbaar en beter bereikbaar. Het gaat om een initiatief van de afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid, die eigenaar is van de vuurtoren. Het zogeheten “hoge geleidlicht” ten zuiden van de Elizabetlaan en ten westen van de Heistlaan dateert uit 1907. Het was de eerste constructie in gewapend beton aan onze kust. Het sierlijke, Jugendstil-achtige gebouw met z'n unieke arabesken werd in 1987 geklasseerd. Om de bereikbaarheid te verhogen zal nu een doorsteek voor wandelaars worden gerealiseerd van de Elizabetlaan naar de Eieburgwijk. Dat gebeurt op een bestaande verhoging in het tussenliggende natuurgebied. In de toekomst wordt vrije toegang voorzien van 1 augustus tot 30 maart. Tussen 1 april en 31 juli zal het gebied worden afgesloten om de broedvogels niet te storen. De nodige infoborden zullen opgesteld worden om de wandelaars in te lichten. Het gedeeltelijk openstellen van het gebied, biedt alvast voor de Knokke-Heistse dienst Erfgoed het perspectief om de zomerse begeleide erfgoedwandeling in Heist aantrekkelijker te maken. Er zal ook aan de zichtbaarheid van het historische gebouw worden gewerkt zodat de vuurtoren zal fungeren als baken voor bezoekers die via Zeebrugge richting Knokke-Heist rijden. De kosten voor het creëren van de ontsluiting en zichtbaarheid van de Heistse vuurtoren vallen ten laste van de Vlaamse overheid.

Visquota voor 2011 vallen redelijk mee

In de vroege uren van woensdag zijn de Europese visserijministers tot een akkoord gekomen over de quota voor volgend jaar. Al bij al valt het voor de Vlaamse vissers nog mee. Minpunt is alvast het feit dat een vijfde minder kabeljauw mag gevangen worden. Heel wat exemplaren die als bijvangst in de netten verzeilen zullen dus opnieuw overboord moeten gezet worden. Er mag verder 22 procent meer haring worden bovengehaald. Gezien onze vissers nauwelijks gebruik maken van het haringquotum kan het geruild worden met buurlanden voor andere vissoorten. Tenslotte werd het quotum voor schol met een kwart verhoogd. De toegelaten vangsthoeveelheid voor tong blijft ongewijzigd. De visserijministers hebben bij het vastleggen van de quota rekening gehouden met de wetenschappelijke adviezen in verband met het behoud van het visbestand.

14.12.10

Geen straf voor Knokke-Heistse na dood hond

Een Gentse rechter heeft een 33-jarige vrouw uit Knokke-Heist opschorting van straf gegeven. De vrouw had haar hond op een snikhete dag tijdens de Gentse Feesten achtergelaten in haar wagen. Ondanks het feit dat één raam een centimeter openstond is het dier aan de gevolgen van de hitte bezweken. De rechter achtte de feiten bewezen, maar legde geen straf op. De vrouw verklaarde de dood van haar hond te wijten aan de ouderdom van het dier. Michel Vandenbosch van Gaia noemt het vonnis een veel te zwak signaal.

Novemberzondvloed ook voor Knokke-Heist erkend als ramp

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft meegedeeld dat de langdurige regenval en overstromingen tussen 11 en 17 november erkend worden als ramp. In het Belgisch Staatsblad zijn in dat verband de nodige besluiten verschenen. De geografische uitgestrektheid van deze ramp omvat in onze regio de gemeenten Knokke-Heist, Damme, Zuienkerke en Brugge. De geteisterden hebben tot 31 maart 2011 de tijd om een aanvraag tot financiële tegemoetkoming in te dienen bij de dienst Rampenschade. De nodige aanvraagformulieren en de bijhorende informatiebrochure zullen ter beschikking liggen bij de gemeentebesturen. In Knokke-Heist wordt een coördinator aangesteld die goed op de hoogte is van de te volgen procedure en die behulpzaam kan zijn bij het invullen van de noodzakelijke documenten.


De aanvraag tot financiële tegemoetkoming dient aangetekend verstuurd te worden aan:
De Gouverneur van West-Vlaanderen
Federale Diensten - Rampenschade
FAC Kamgebouw
K. Albert I – laan 1/5 bus 6
8200 Brugge

De 'Zoute' de nieuwe munt in Knokke-Heist?

Volgens 'De Rechtzetting' wordt de Zoute de nieuwe munt in Knokke. Over Heist wordt niet gerept. Naar eigen zeggen is 'De Rechtzetting' een initiatief van Indiyan, een denktank die ijvert voor ander en beter nieuws... In haar nummer van dinsdag bloklettert de satirische internetkrant het volgende: "De kustgemeente Knokke treedt in januari uit de eurozone en voert haar eigen munt in. Dat heeft de gemeenteraad gisteren beslist na een voorstel van burgemeester Leopold Lippens. De nieuwe munt zal de ‘zoute’ heten en de beeltenis van de burgemeester dragen". Je leest er HIER meer over.

Faillissement parfumzaak in Knokke

De Rechtbank in Brugge heeft de bvba Apres L'Ondee uit Knokke-Heist failliet verklaard. Deze bvba had destijds haar zetel in de Dumortierlaan en runde er een parfumerieboutique. De zaak was pas in maart 2008 van start gegaan. Meester Koen Van Zandweghe, eveneens uit de Dumortierlaan in Knokke, werd aangesteld als curator.

Gaan tanken in Knokke-Heist

Automobilisten uit Sluis gaan steeds vaker over de grens tanken in Knokke-Heist. De grenspompen in Nederland proberen de prijs van de benzine zo laag mogelijk te houden, maar toch kunnen ze nauwelijks op tegen de goedkopere prijzen die bij ons gelden. Een liter euro ongelood kost bij onze noorderburen momenteel gemiddeld 1,62 euro. Bij sommige pompstations aan de Belgische kant van de grens ligt die prijs tussen de 10 à 20 cent lager. Op een tank van 50 liter kunnen de Zeeuws-Vlamingen dus in het beste geval 10 euro voordeel doen door in ons land te komen tanken. Voor diesel ligt het prijsverschil een stuk lager.

Genomineerden Sporttrofeeën bekend gemaakt in Knokke-Heist

In Knokke-Heist werd zopas de lijst opgesteld met de genomineerden voor de verschillende sporttrofeeën. Voor de titel van Sportvrouw van het Jaar 2010 zijn er 6 genomineerden: Natalie Camerlyck, Valérie Koentges, Dominique Maas, Yentl Vandenberghe, Nikita Van Keirsbilck Terese van Lare en Stefanie Wauters. Voor de titel van Sportman zijn er 3 gegadigden: Koen Sonck, Maxime T’Jonck en Pierre Vande Langerijt. Voor het predikaat Sportclub van het Jaar komen drie sportverenigingen in aanmerking: Jogclub Oostkust, Ju-Jitsu Kuo Lung Heist en Tennisclub Duinbergen. Er komen vijf sportievelingen in aanmerking voor de titel Beloftevolle Jongere van het Jaar: Magali Bloes, Adonia Briant Fastré, Matilde Descamps, Yaron Guns en Amber Rombaut. Als Jeugdploeg van het Jaar staat enkel de Tumblingploeg Knokke-Heist aangemerkt. De toekenning van de titels gebeurt tijdens de Raad van Bestuur van de Stedelijke Sportraad op zaterdag 8 januari. De uitreiking van de trofeeën heeft plaats in het Casino Knokke ter gelegenheid van de Nacht van de Sport op 5 februari.


Je leest er meer over bij Sport aan de Oostkust.

Rioolbreuk in Marktstraat in Heist

Op de hoek van de Marktstraat en Bondgenotenlaan in de deelgemeente Heist heeft zich een rioolbreuk voorgedaan. De opdracht om dit te herstellen is reeds overgemaakt aan de daartoe aangestelde aannemer. Verkeer in de Marktstraat tussen de Molenstraat en de Bondgenotenlaan is tijdelijk niet mogelijk. Het herstel van de rioolbreuk zal nagenoeg een week in beslag nemen.

Lippenslaan blijft populair bij shoppers

Ondanks de crisis blijft de Lippenslaan in Knokke-Heist populair. Uit een tweejaarlijkse telling blijkt dat de bekendste winkelstraat aan onze Oostkust z’n aantal bezoekers behoudt. De telling werd gehouden in oktober en leverde 40.000 bezoekers per week op. De Steenstraat in Brugge blijft met 130.000 bezoekers de drukste winkelstraat in de hele provincie. De Kapellestraat in Oostende trekt wekelijks 100.000 bezoekers aan.

Nieuw boek moet de visserij veiliger maken

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling heeft dinsdag het boek "Vissers vissen veilig" voorgesteld, van de hand van Ronny Lagast. Het lijvig naslagwerk is bedoeld om het aantal dodelijke en zware arbeidsongevallen in de visserij terug te schroeven. Alle vissers en leerlingvissers krijgen een exemplaar van het werk. Medeauteur Lagast heeft de 360 belangrijkste gevaren aan boord van een vissersvaartuig in kaart gebracht. Ondermeer wordt uitgelegd wat men moet doen als men op zee te water raakt. Een verklarende woordenlijst geeft verder ook alle benamingen in het soms afwijkende vissersjargon van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort.

Knokke-Heistenaar lijmt Brussels Airlines voor Mercy Ships

Bert Van Dijk, de Knokke-Heistse voorzitter van Mercy Ships België, is een samenwerking aangegaan met Brussels Airlines die op alle Afrikaanse landen vliegt waar de organisatie actief is. De samenwerking houdt ondermeer in dat de vele vrijwilligers van de hulporganisatie tegen gereduceerde tarieven met BA naar Afrika kunnen. Daarnaast zal Brussels Airlines bekendheid geven aan het werk van Mercy Ships door video’s te tonen in lounges en vliegtuigen, plus folders en kalenders uit te reiken. De organisatie opereert met vijf hospitaalschepen in de derde wereld. Het grootste vaartuig, de ‘Africa Mercy’ zal in februari aankomen in Sierra Leone. In dat verband zullen dan 1800 vrijwilligers worden overgevlogen naar de hoofdstad Freetown.

Schip wacht aan het anker op dronken kapitein

In de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist lag dinsdag een vrachtschip te wachten om naar zee te varen tot de kapitein weer nuchter is en door de waterpolitie wordt vrijgelaten. De Russische kapitein van het schip uit Belize is in de vroege uren van dinsdag aangehouden. Hij had op de Westerschelde onder invloed van alcohol zijn schip aan de grond laten lopen. Uit onderzoek bleek dat de 43-jarige man, afkomstig uit Sint- Petersburg, vier keer meer alcohol had gedronken dan toegestaan. Zijn schip is dinsdagochtend door een bergingsbedrijf losgetrokken en lag vervolgens geruime tijd aan het anker te wachten op de vrijlating van de kapitein.

13.12.10

Werken Van Maerlantstraat Heist uitgesteld

Door de weersomstandigheden en de slechte vooruitzichten is beslist om de werken aan de nutsleidingen in de Van Maerlantstraat uit te stellen tot begin januari. De werken hadden eigenlijk eind november moeten van start te gaan. Men hoopt nu dat begin volgende maand de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding, elektriciteit, gasnet en kabelnet vlot zullen verlopen. Normaal moet eigenlijk eind januari de heraanleg van de riolering beginnen. Tijdens die werken zal de straat trouwens niet toegankelijk zijn voor autoverkeer.

Half 2011 zekerheid over Schipdonkkanaal?

De beslissing of het Schipdonkkanaal, dat op de grens tussen Knokke-Heist en Zeebrugge ligt, verbreed wordt zou midden volgend jaar genomen worden. In mei moeten namelijk alle benodigde studies klaar zijn. Op basis van de resultaten zal de Vlaamse regering beslissen op men al of niet doorgaat met het project. Dat heeft minister van Openbare Werken Hilde Crevits laten weten. De eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal moet de haven van Zeebrugge beter bereikbaar maken voor de binnenvaart.

Winkels mogen langer open op donderdag in eindejaarsweken

Een aantal winkels en warenhuizen in Knokke-Heist is traditioneel op vrijdagavond open tot 21 uur. Dit jaar vallen kerstavond en oudjaar echter op een vrijdag, zodat uitwijken met de laatavondopening naar donderdag voor de hand ligt. Daarom laat het gemeentebestuur, dat bevoegd is voor uitzonderlijke openingstijden in de badstad, toe dat de handelszaken die dat willen, hun shoppingavond tot 21 uur verplaatsen naar de donderdagen 23 en 30 december.

Knokke-Heist krijgt nog een toren…

In Westkapelle wordt eind januari gestart met de realisatie van de ‘Western’. Dat is de kunstwerktoren met windroos ontworpen door Dirk Zoete. De constructie zal worden neergepoot op het driehoekig grasplein op de kruising van de Dudzelestraat met de Dorpsstraat. De ronde toren van 10 m hoog en een diameter van 6 meter wordt opgebouwd bij middel van geschrankt gestapelde roodoranje keramische en geglazuurde buizen. De bouw van het kunstwerk werd onlangs heraanbesteed en zal nu worden uitgevoerd door de nv Depret uit Zeebrugge. De structuurtekening werd opgemaakt door studiebureau Mouton uit Gent. De toren zou begin mei klaar zijn. De kosten worden geraamd op ruim 230.000 euro.

Ongevallen met veel schade in Knokke-Heist

Er deden zich de voorbije uren in de badstad ongevallen voor met heel wat schade. Zondag na de middag kwam een bejaarde vrouw met haar zwarte 4x4 in de Dumortierlaan in aanrijding met een Renault Clio en een BMW. Door de klap belandde de vrouw met haar wagen tegen de vitrine van een optiekzaak. Naast een gebroken étalageruit was er verder zeer veel schade aan de voertuigen. Er vielen evenwel geen gewonden. In de vroege uren van maandag is een dame met haar Toyota Starlet in de Kragendijk tegen een houten verkeerspaaltje gereden. De wagen is total loss. De vrouw werd door de politie meegenomen voor verhoor. Afgelopen nacht was het hier en daar trouwens glad in de badstad. Er werd dan ook gestrooid.

Wegenisprobleem bij Zelzatebrug nu snel opgelost?

Maandag zijn in Knokke-Heist de werken op de Westkapelse Steenweg (N376) ter hoogte van de Zelzatebrug hervat. De belangrijke weg voor het havenverkeer is al sedert 8 november onderbroken. Het was oorspronkelijk de bedoeling om nog vóór 1 december een nieuw wegdek te leggen maar de koude temperaturen lieten geen asfalteringswerken toe. Burgemeester Lippens vraagt zich trouwens af hoe het komt dat asfalteren bij vrieskou in Zwitserland blijkbaar wèl kan. De bedoeling is nu om de komende dagen de wegfundering te herstellen en vervolgens het asfalt te gieten. Na het aanbrengen van de wegmarkeringen zou de verbinding in de tweede helft van deze week weer vrij zijn voor alle verkeer. In geval van sneeuw of extreem koude temperaturen zullen deze werken echter opnieuw uitgesteld worden. Ondertussen moet het verkeer dat van Knokke of van de N49 komt en naar de achterhaven of Brugge wil, nog steeds omrijden via de Heistlaan, het Minervaplein en de Alfred Ronsestraat. Ook in omgekeerde zin geldt deze omleiding.

Iraanse ayathollahs prejureren inzendingen Internationaal Fotofestival Knokke-Heist

Maandagmorgen kondigde de ‘Tehran Times’ met de nodige trots aan, dat meer dan honderd Iraanse fotografen zich onder de ‘finalisten’ bevinden van het Internationaal Fotofestival in Knokke-Heist. De 33ste editie van het festival wordt volgend jaar gehouden van 9 april tot 13 juni. Over de werkelijke finalisten moet de jury in Knokke-Heist zich echter nog uitspreken. Fotografen van over de hele wereld mochten tot 1 december hun beste foto’s inzenden. Het blijkt nu dat in Iran echter de overheid beslist welke foto’s naar het festival in onze badstad mogen gezonden worden. Dat het Knokke-Heistse festival bijzonder populair is in Iran blijkt wel uit het feit dat in totaal 29.763 foto’s werden ontvangen op het centrale evaluatiepunt in Teheran. Uit een shortlist van 318 beloftevolle kiekjes werden uiteindelijk 107 foto’s uitverkoren om als ‘finalisten’ naar Knokke-Heist te worden gestuurd. Of er zich werkelijk Iraanse fotografen onder de finalisten in de badstad zullen bevinden komen we binnenkort te weten, "als de echte Belgische jury zich in januari heeft uitgesproken", zegt men bij de dienst Tentoonstellingen & Educatie van het Cultuurcentrum in Knokke-Heist …


Het stukje in de Tehran Times kun je HIER terugvinden.

12.12.10

Redelijke voetbalzondag in onze regio

Met winst voor Knokke en Heist, en gelijkspel voor Westkapelle is het een redelijk goeie voetbalzondag geworden voor de ploegen uit de badstad. In Eerste Provinciale versloeg FC Knokke op verplaatsing de elf van Boezinge met 1-2. Knokke staat 8ste in het klassement met 17 punten. In Tweede Provinciale A speelde VVWestkapelle thuis 2-2 gelijk tegen Veldegem. VVW staat voorlaatste met 9 punten. In Derde Provinciale B zette FC Heist met 4-2 een overtuigende overwinning neer tegen Snaaskerke. Heist legt beslag op de 7de plaats in de rangschikking met 21 punten. In Vierde Provinciale B versloeg Daring Brugge de ploeg van Zeebrugge Zeehaven met 3-2, terwijl Moerkerke met 3-1 het pleit won van Lichtervelde. Moerkerke staat 3de met 22 punten. Zeebrugge blijft lantaarndrager met 3 punten.

Lege kajak op zee aangetroffen

Voor de kust ter hoogte van het natuurgebied De Fonteintjes in Zeebrugge werd zondag een lege kajak aangetroffen. Een Seaking helikopter heeft vervolgens geruime tijd gezocht naar opvarenden die mogelijk te water waren geraakt. Toen niets werd gevonden is de zoekactie afgelast. Leden van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst hebben het vaartuigje naar binnen gebracht.

Provinciale onderscheidingen voor SWIK-leden

De spaarkasvrienden van "S.W.I.K." in Knokke-Heist hadden zopas reden tot feesten. Aan drie verdienstelijke bestuursleden werd namelijk een provinciale onderscheiding uitgereikt, voor het uitoefenen van een onbezoldigde functie binnen de vereniging. Roger Brouckaert ontving brons voor 22 jaar dienst als bestuurslid. Wilfried Viaene kreeg een zilveren plak voor 20 jaar voorzitterschap. Oscar Vantorre werd met een vergulde medaille bekroond om 44 jaar als secretaris te fungeren.

Recente Fotoreportages in Knokke-Heist

In verband met het gebeuren in en rond Knokke-Heist werden de voorbije dagen weer een reeks fotoreportages online gezet:

Het Boek van m'n Leven Bib Knokke-Heist

Rond de IJspiste in Knokke

Charter Buurtinformatienetwerk

Brochure 22 Restaurantsterren

Tentoonstelling Leslie Vandenbussche Sluis

Meer dronken chauffeurs op Verkeersveilige Nachten

Tijdens de Verkeersveilige Nachten van vrijdag en zaterdag werden in onze provincie 2 procent méér chauffeurs betrapt die boven hun theewater waren. Vier bestuurders reden ook onder invloed van drugs. In Knokke-Heist waren de controles trouwens al donderdagnamiddag van start gegaan. Toen werden blaastesten van chauffeurs afgenomen in Westkapelle. Tijdens de Verkeersveilige Nachten werden in West-Vlaanderen 1.521 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen, 79 bliezen positief. Dat is vijf procent, of liefst twee procent meer dan vorig jaar. In totaal werden 23 rijbewijzen ingetrokken: zestien voor alcohol, vier voor drugs en drie voor snelheidsovertredingen.