13.12.08

Stuwende kracht van Knokke-Heistse basket overleden

In het AZ in Brugge is zaterdagmiddag na een heelkundig ingrijpen Linda Claes overleden. Ze was 58. Jarenlang was ze samen met haar man Roland Minne een van de grote stuwende krachten en het hart van de Knokke-Heistse basket IBS. Het nieuws werd daar dan ook met grote verslagenheid ontvangen. Linda Claes bekleedde bij de basketclub diverse functies. Ze was vroeger zelf ook een begenadigd basketspeelster. Tot bij haar pre-pensionering, twee jaar geleden, was Linda Claes turnlerares. Ze is de moeder van Bruce Minne, jeugdtrainer en kapitein van de Knokke-Heistse herenploeg in Eerste Landelijke, tevens leraar in de badstad. De begrafenis van Linda Claes zal gebeuren in de intimiteit van de familie.

De Duizendste Graffiti van Dr Frans Baert, internist in Knokke

Je leest er HIER alles over

12.12.08

Jacht op doorgereden chauffeur

De politie van Knokke-Heist heeft vrijdag een vluchtende bestuurder klemgereden. Dat gebeurde na een oproep van de collega’s uit Maldegem. Daar was de man door een politiecontrole gereden zonder te stoppen en was in de richting van Knokke gevlucht. Bij de achtervolging vielen geen gewonden. Een eerste poging om de vluchtende chauffeur tot stilstand te brengen, mislukte. De man reed daarbij in de badstad twee combi’s van de politie aan. Achternagezeten door de politie van Knokke-Heist vluchtte de man weer richting Oost-Vlaanderen. Daar werd hij uiteindelijk in Wachtebeke tot staan gebracht en werd opgesloten in Gent.

Vriestram rijdt

Vannacht rijden twee kusttrams onafgebroken op het traject Knokke-De Panne. Hierdoor hoopt De Lijn te voorkomen dat mogelijk mist aan de bovenleiding vriest zoals vrijdagochtend gebeurde in de omgeving van De Panne. Als het vriest en het is mistig dan kan het gebeuren dat zich een laag vormt op de leiding waardoor de tramstellen geen stroom meer krijgen. Door de hele nacht een vriestram te laten rijden hoopt men zaterdag problemen met het tramverkeer te vermijden.

Ondanks ontpoldering blijft ‘Red onze Polder’ waakzaam

Alhoewel men het pleit tegen de ontpoldering bij het Zwin verloren heeft, is dat “geen reden om Red onze Polder op te heffen”. Dat zegt Katleen Lanckriet. “Samen met Knokke-Heist moeten we zorgen dat het Vlaamse kabinet de ontpoldering beperkt tot 120 hectare", aldus de actievoerster. Officieel is de gemeente nog steeds volledig gekant tegen de voorgenomen ontpoldering. Maar, omdat blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap niet voor rede vatbaar is, zet de gemeente in op het verbinden van strikte voorwaarden aan de ontpoldering. In de maximale 120 hectare moeten ook de dijken zijn inbegrepen. Bovendien mag de Zwingeul niet worden verlegd, omdat Knokke-Heist anders ruim een kilometer strand kwijtraakt. “De wallen die om het nieuwe natuurgebied komen, mogen ook geen hoge muren zijn, maar moeten (re)creatief worden ingevuld” benadrukt Katleen Lanckriet nog. Uit 'goed nabuurschap' heeft Sluis zich inmiddels bij het standpunt van Knokke-Heist aangesloten zegt burgemeester Jaap Sala.

Straks meer werk in de regio ondanks crisis?

Ondanks de negatieve groei van de economie denkt de VDAB dat men de komende 6 jaar vele honderden arbeidsplaatsen beschikbaar zal hebben in onze regio. In de haven zijn er namelijk nog heel wat knelpuntberoepen waarvoor moeilijk personeel gevonden wordt. Daarom lanceert de dienst een havenactieplan, dat als doel heeft meer mensen aan te trekken om te werken in de havens van onder meer Zeebrugge en Oostende. Op een speciale website worden inmiddels alle vacatures en opleidingen in verband met de haven samengebracht en gepromoot. Bedrijven uit de havengebieden, of firma's die een havengebonden activiteit uitoefenen, kunnen gratis van de site gebruikmaken. Er is werk voor zowel hoog- als laaggeschoolden, in verschillende functies. Vanaf januari zet de VDAB ook extra mensen in om de havens te ondersteunen. Verder gaat er bijzondere aandacht naar oudere en allochtone werkzoekenden, die in de havens ondervertegenwoordigd blijven.

Jeugdraad zoekt bestuursleden

Op zaterdag 27 december verkiest de Jeugdraad van Knokke-Heist een nieuw dagelijks bestuur (KOR) voor de periode 2009-2011. Dat gebeurt om 18 u in De Marge. De raad adviseert het gemeentebestuur over het gewenste jeugdbeleid. Verder organiseert de Jeugdraad jaarlijks zelf een 20-tal activiteiten zoals het 100-dagenbal, diverse fuiven, het jeugdparlement, en avontuurlijke weekends. Geïnteresseerden voor het dagelijks bestuur moeten hun kandidatuur voor donderdag 26 december bezorgen aan voorzitter Tim De Taeye (gsm 0477 53 66 60).

Warrelnetten onder vuur

Volgens de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee spoelden op de stranden aan onze kust dit jaar weer 58 bruinvissen aan. Knokke-Heist was trouwens zowat de enige badplaats waar dat niet het geval was. Op de stranden van de badstad werden begin 2008 enkel twee zeehondenpups aangetroffen, die naar het Sea Life centrum werden gebracht. Veel bruinvissen komen aan hun einde in visnetten. België riskeert sancties als het binnenkort geen maatregelen neemt om aan de Europese wetgeving tegemoet te komen. Zo moet er onder meer een einde gemaakt worden aan incidentele bijvangsten die vooral voorkomen in warrelnetten die aan de kust worden opgesteld. Destijds werd een koninklijk besluit opgesteld dat onder meer de afmetingen van dergelijke netten beperkte, maar of dat voldoende zal zijn is zeer de vraag.

Knokke-Heist hoopt alsnog op subsidie reddingsdienst

Het college heeft de openingsperiodes van reddingsdiensten en eerstehulpposten voor volgend jaar vastgelegd. In vergelijking met vorig jaar wordt niks gewijzigd. De Knokke-Heistse reddingsdiensten en eerstehulpposten zijn volgend jaar in de weekends open van 23-24 mei, 30-31 mei, 6-7 juni, 12-13 september en 19-20 september. Redders en eerstehulpverleners zijn 7 dagen op 7 paraat van 13 juni tot en met 6 september. Op de vergadering van de kustburgemeesters beloofde Geert Bourgeois, toenmalig Minister van Toerisme, dat een uniforme uitbreiding van de bewakingsperiode van juni over heel de kust gedeeltelijk zou gefinancierd worden door de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist hoopt dat ondanks de besparingen, die belofte wordt ingelost. Zo zou de loonkost van de reddingsdienst wat lichter op het budget wegen.

Knokke-Heist maakt balans op van de duivenaanpak

Omdat verwilderde duiven in sommige buurten heel wat overlast veroorzaken, doet Knokke-Heist beroep op een gespecialiseerde duivenvanger om de verwilderde populatie binnen te perken te houden. De gemeente heeft zopas de balans opgemaakt van de saneringsactie sedert de start 9 jaar geleden. In die periode werden 3800 duiven verschalkt waaronder 38 geringde dieren. Deze laatste werden terugbezorgd aan hun respectieve eigenaars. 2001 was met 715 gevangen duiven een recordjaar. Het vangen van verwilderde duiven heeft de gemeente tot op heden ruim 55.000 euro gekost.

11.12.08

Loop van de Bevolking

Meer info over geboorten, huwelijken en overlijdens de voorbije week in Knokke-Heist lees je HIER.

Met de zandbank groeit ook het natuurreservaat

Het Knokke-Heistse provincieraadslid Hugo De Plecker geeft aan dat de groeiende zandbank voor de kust ook het natuurreservaat ‘Baai van Heist” in omvang doet toenemen. Door het aanslibben van zand wijzigt namelijk ook de 'gemiddelde laagwaterlijn". Deze lijn dient als basis om de beschermde baai af te bakenen met als gevolg dat dit reservaat steeds maar uitbreidt. Volgens De Plecker vraagt Aminal niet beter, omdat het gebied dan volledig een Vlaamse bevoegdheid wordt. ‘En de haven van Zeebrugge zou de zone als compensatiegebied willen nemen voor hun sterneneiland’. De Plecker benadrukt, dat de havenuitbouw in Zeebrugge de oorzaak is van de verzanding. Het havenbestuur moet volgens hem dan ook financieel instaan voor het wegbaggeren van het deel van de zandbank, dat niet ter hoogte van het natuurreservaat ligt.

Drugsdealer ingerekend

De politie van Knokke-Heist heeft een drugsdealer uit Vorst opgepakt. Het commissariaat was getipt dat de 22-jarige man regelmatig naar de badstad kwam om er cocaïne te verkopen. Bij de controle van zijn voertuig werden vijf pakjes drugs aangetroffen. De man is donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Bedeling Afvalkalender start

Maandag begint afvalconcessionaris Horizon Net met de bedeling van de afvalkalenders voor 2009 in de diverse zones van de badstad. De verdeling in meer dan 30 000 bussen zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Ondertussen doet Horizon Net andermaal een oproep om papier en karton aan te bieden in een stevig gesloten kartonnen doos of alles samen te binden met een touw. De politieverordening beperkt het gewicht tot 15 kg. Grotere hoeveelheden kan men trouwens gratis aanbieden in het recyclagepark in de Sluisstraat.

Het Zwin tijdelijk even dicht

Het provinciaal natuurpark Het Zwin opent op zaterdag 20 december opnieuw z’n deuren. Het park is momenteel gesloten voor onderhoud. Zo wordt het rieten dak van het inkomgebouw hersteld en voert men snoeiwerk uit in het park. Van de tijdelijke sluiting wordt eveneens gebruik gemaakt om een inventaris van de shop te maken. Tijdens de eindejaarsvakantie is Het Zwin ook op maandag open. Er worden in die periode trouwens ‘kerstwandelingen’ georganiseerd om de slaaptrek van de vogels naar het reservaat mee te maken. De wandelingen starten om 15u30 en duren ongeveer 2 uur. Op 25 december en op nieuwjaarsdag is het park echter gesloten.


Data: 26, 27, 28, 29 en 30 december 2008 Prijs: 6-11 jaar: € 4,20; vanaf 12 jaar: € 7,20; 60+: € 6,40
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan bij het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist - 050 63 04 30 Vertrekplaats: hoofdingang van het Provinciaal Natuurpark Zwin

Actie scheepvaartpolitie

De scheepvaartpolitie gaat dinsdag actie voeren in Zeebrugge en de andere Vlaamse havens. Dat hebben de verschillende vakbonden binnen de federale politie beslist. De scheepvaartpolitie wil daarmee protesteren tegen de besparingen opgelegd door de overheid. De mogelijkheid bestaat dat de actie in Zeebrugge leidt tot hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer. De federale politie moet volgend jaar 4% minder uitgeven dan in 2008. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront kan de scheepvaartpolitie nu al de meest essentiële diensten niet meer uitvoeren omdat men zwaar onderbemand is. “In de weekends zijn de havens een open deur voor criminelen omdat er geen middelen meer zijn voor controles”, aldus de vakbonden.

Schooloversteken veiliger met zebrapadverlichting

Eandis heeft in Knokke nieuwe verlichtingspalen geplaatst in de Albertlaan en Piers de Raveschootlaan. Dat gebeurde ter hoogte van de oversteekplaatsen in de omgeving van de gemeenschapsschool Zwinstede. De verlichtingsarmen hangen over de rijweg zodat chauffeurs het zebrapad ook in de donkere winterperiode beter opmerken. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor het volwassenenonderwijs en de bezoekers van de Werkwinkel wordt oversteken een stuk veiliger. Burgemeester Lippens wil in de toekomst elk jaar een aantal zebrapaden in de badstad voorzien van gerichte verlichting.

Nieuwe tramstellen

Over vijf jaar zou De Lijn starten met het vervangen van de tramstellen die momenteel worden ingezet op de route tussen Knokke en De Panne. Dat heeft Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt meegedeel. De eerste stellen zullen dienen om de spooruitbreiding op te vangen. De volgende leveringen zullen dan in de plaats komen van de huidige trams. De bestaande trams werden in 1983 in gebruik genomen en ondergingen in de loop der jaren enkele aanpassingen.

10.12.08

Nog een windmolenpark erbij?

Het kabinet Balkenende wil dat er vlakbij de Scheldemonding een groot windmolenpark komt. Het windturbinepark zou een aantal mijlen benoorden Knokke-Heist in het Nederlandse deel van de Noordzee worden aangelegd. Dat heeft RTL Nieuws gemeld op basis van geheime stukken die vrijdag in de ministerraad in Den Haag worden besproken. Het park wordt ruim 300 vierkante kilometer groot. Voor het windmolenpark wordt aangelegd willen onze noorderburen eerst onderzoeken of er in het gebied soms nog onbekende gasvelden zijn.

Ter Linden neemt revolutionair MRSA-detectietoestel in gebruik

In het Ter Linden Ziekenhuis in Knokke is woensdagmorgen een revolutionair toestel in gebruik genomen voor het detecteren van MRSA besmetting. Door een aanstrijk te nemen uit de neus of keel van een nieuwe patiënt kan men nu binnen de twee uur vaststellen of de persoon drager is of niet. Ook in de rusthuizen in de badstad kunnen de bewoners op die manier supersnel op MRSA onderzocht worden. ‘Vroeger duurde het onderzoek 2 à 3 dagen’ zegt ziekenhuishygiënist André Trouvé. Dankzij het nieuwe detectiesysteem kan men een drager van MRSA nu snel isoleren en verdere overdracht van de bacterie vermijden. Na behandeling en een hercontrole kan de patiënt die drager was dan ook sneller de therapie krijgen waarvoor hij of zij naar het ziekenhuis kwam.

Freya Dag brengt dorpslinde voor Ramskapelle

Vrijdagmorgen wordt in Ramskapelle een dorpsboom geplant. Dat gebeurt op het pleintje bij de kerk. Het gaat om een grootbladige linde of zomerlinde. Het is een inheemse soort die in Europa ook in het wild voorkomt. Het gevaarte weegt momenteel 8 ton en kan 40 meter hoog worden. Lindes op pleinen zijn populair omdat ze in de zomer een aangename geur verspreiden. De lindeboom werd bij de Kelten en Germanen gezien als een heilige boom. De godin Freya zou er zich in vestigen. Daarom is het zeer toepasselijk dat de Ramskapelse boom op de Dag van Freya wordt geplant. De geest van de linde gold vroeger als beschermer voor huizen en bronnen. Huwelijken werden gesloten onder de linde en de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. Een paar dagen geleden hebben actievoerders in Dudzele eveneens een lindeboom geplant. Dat was als protest tegen de voorgenomen AX-weg.

Ledkerst betekent forse energiebesparing in Knokke-Heist

Voor het eerst werkt de kerstverlichting in Knokke-Heist integraal op led. In vergelijking met twee jaar geleden betekent dit een besparing van liefst 82 procent. Het stroomverbruik voor de kerstverlichting in de hele badstad komt nu overeen met het jaarlijks verbruik van 16 gezinnen. Om broodnodig meer sfeer te scheppen en shoppers aan te trekken heeft de gemeente 240.000 euro geïnvesteerd in eindejaarsverlichting. De 90 kleurrijke kerstbollen met fluctuerende led-verlichting in de bomen op de middenberm van de Lippenslaan zijn de meest opvallende blikvanger. De rest van de badstad wordt opgefleurd door de nieuwe witte structuurverlichting van openbare gebouwen, rode sterren aan de verlichtingspalen en guirlandes in de bomen. Op initiatief van de Raad voor Lokale Economie hebben verder meer dan 200 handelaars een fonkelende ledkaars in de étalage staan. De eerste van die kaarsen werd dinsdagavond door burgemeester Lippens ontstoken in de Graaf d’Ursellaan in Heist.

Miss Belgian Beauty-saga imagobesmeurend voor Knokke-Heist

Het aanhoudende gehakketak rond de Miss Belgian Beauty soap blijft imagobesmeurend werken voor Knokke-Heist. Er is andermaal heibel over de omstreden missverkiezing. Drie ex-kandidates Katrien Goris, Jolien Barbier en Caroline Vandewijer eisen duizenden euro schadevergoeding van organisator Ignace Crombé. De verkiezing verliep volgens hen niet eerlijk. Vooral hebben ze kritiek op de manier waarop Crombé omging met topfavoriete en latere winnares Nele Somers. De organisator vervolgt de drie dan weer voor contractbreuk omdat ze er voortijdig de brui aan gaven. De uitspraak in deze zaak wordt op 6 januari verwacht.

Europarlementslid heeft zware kritiek op Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Rechtbank van Koophandel

De rechtbank voor koophandel in Brugge heeft een aantal handelszaken in onze regio failliet verklaard. Daaronder ook een bedrijf in Knokke-Heist. Het gaat om de bvba Zoute Taxi. Het taxibedrijf in de Westkapellestraat verzorgde ondermeer een luchthavenservice en beschikte over limousines. Johan Martens is aangesteld als curator.

Zwaar spectaculair ongeval op de Natiënlaan

Dinsdagavond is op de Natiënlaan een spectaculair ongeval gebeurd. Als bij wonder vielen er geen zwaar gewonden. De chauffeur van een vrachtwagen van de firma Dhondt, geladen met zand, verloor in de rijrichting Westkapelle plots de controle over het stuur. Zonder enig remspoor ploegde het gevaarte vervolgens over de middenberm en raakte op het andere rijvak een volumewagen vlak achter de passagierszetel. Daarna sloopte de vrachtwagen nog een tuinmuur en botste dan tegen de gevel van een villa op het nummer 135 van de Natiënlaan. De chauffeur werd door de brandweer bewustloos uit z’n stuurcabine gehaald. De bestuurder van de Chrysler Voyager volumewagen raakte licht gekwetst. De 87-jarige bewoonster van de villa bevond zich net een paar ogenblikken in de keuken en raakte niet gewond. De schade in de woonkamer is echter enorm en een deel van de villa moest door de brandweer gestut worden. Het ongeval gebeurde op slechts een kleine afstand van de plaats waar de opening van de vernieuwde Colruyt aan de gang was. Door het ongeval werd de Natiënlaan richting Knokke uren onderbroken voor het verkeer.

9.12.08

Minder taxussnoeisel in Knokke-Heist

De inzameling van het taxussnoeisel lag in Knokke-Heist dit jaar een derde lager dan in 2007. Het snoeisel wordt verzameld ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De actie leverde dit keer zo’n 450 euro op. Uit het taxussnoeisel kan de heilzame stof baccatine gehaald worden, essentieel bij de aanmaak van een kankerwerend medicijn. Het snoeisel van ongeveer 25 m haag is nodig voor de behandeling van 1 patiënt. Dat er minder taxus werd ingeleverd heeft mogelijk te maken met de taxuskever die afgelopen zomer nogal actief was in onze kontreien. Nationaal werd trouwens zes maal meer snoeisel vergaard dan vorig jaar.

Lozing ballastwater niet bestraft

De correctionele rechtbank in Brugge heeft de reder en de kapitein van het schip Undine van Cobelfret vrijgesproken voor illegale lozingen op zee. Enkele jaren terug werd achter het schip een olievlek vastgesteld. De rechter in Brugge stelde na jaren procederen vast dat de stalen van het vervuilde zeewater niet voldoende waren onderzocht. De reder en de kapitein hebben steeds volgehouden onschuldig te zijn. De lozing van ballastwater waarin zich resten olie bevinden, werd door de kapitein niet ontkend. Maar de normen zouden daarbij niet zijn overschreden. De rechter kwam hij tot het besluit dat de recente internationale normen nooit in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen en dus niet toepasbaar zijn.

Europa’s oudste windmolenpark in Zeebrugge ontmanteld

Het oude windmolenpark, dat in 1986 op de strekdam in de Zeebrugse voorhaven ingericht werd, is volledig ontmanteld. De 24 windturbines werden de voorbije weken een voor een weggehaald en naar Oost-Europa vervoerd. Daarmee is het oudste windmolenpark van Europa niet meer. De verwijderde windturbines worden vervangen door 14 nieuwe exemplaren. De nieuwe windmolens zijn veel krachtiger. Volgens uitbater Aspiravi produceren de nieuwe molens 80% meer energie en kunnen ze 8.500 gezinnen van stroom voorzien. In maart volgend jaar moeten de nieuwe molens energie beginnen leveren.

Toren voor Sociaal Huis

Volgende week woensdag wordt in Heulebrug de spits op de toren van het Sociaal Huis geplaatst. Deze spits is ongeveer 20 meter hoog en wordt momenteel op de grond als een bouwdoos in elkaar gestoken. Het complete gevaarte zal 17 ton wegen. Op 17 december wordt de spits door een kraan omhoog gehesen en op de toren geplaatst. Het spectaculaire gebeuren start rond 11u ’s morgens. Nadien volgt de meiboomplaatsing. Bij de eerstesteenlegging benadrukte burgemeester Lippens reeds de noodzaak van een sociaal huis. 'Naar de buitenwereld heeft Knokke-Heist het imago van een rijke gemeente, maar er zijn nog heel wat inwoners die het moeilijk hebben', aldus Lippens. Aan de bouw van het nieuw sociaal huis hangt een prijskaartje van 9miljoen euro.

Colruyt heropent

In aanwezigheid van leden van het schepencollege en trouwe klanten opende dinsdagavond de Colruyt-winkel langs de Natiënlaan opnieuw z’n deuren. De voorbije maanden werden renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden uitgevoerd. Het gebouw is 400 m2 groter dan voorheen en bestrijkt nu een oppervlakte van 1600 m2. Er werden ook 4 extra personeelsleden aangeworven wat het totaal op 32 medewerkers brengt. De nieuwe Colruyt beschikt over 10 kassa's om het cliënteel te bedienen.

Knokse Galerij op Amerikaanse Zakenzender

De Amerikaanse Nieuwszender Bloomberg heeft dinsdag aandacht besteed aan de Knokke-Heistse kunstgalerie “d’Haudrecy Art Gallery”. Dat gebeurde in het kader van de Linaert kunstbeurs, die momenteel in Gent wordt gehouden. De beurs fungeert als jaarlijkse etalage voor gallerijen die schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunst verkopen die in de voorbije 100 jaar werd gecreëerd. De galerij langs de Zeedijk in Het Zoute trok de aandacht van de wereldwijde zakenzender vanwege het sobere werk van de Letse kunstenaar Paulis Postazs, dat wordt aangeboden. Het vertekende perspectief, het minutieuze detail en de achtergrond doen volgens Bloomberg denken aan de tijd van Jan van Eyck.

Nederlanders slaan bij ons weer zwaar vuurwerk in

De jaarlijkse trektocht van noorderburen om in ons land eindejaarsvuurwerk te kopen is weer volop aan de gang. Nederlanders kopen in Knokke-Heist, Blankenberge en Brugge massaal zwaarder vuurwerk dan hetgeen in hun eigen land is toegelaten. De organisatie Consument en Veiligheid is zopas dan ook een campagne begonnen om te waarschuwen tegen “illegaal vuurwerk” dat bij ons wordt ingeslagen. Volgens de organisatie is het aantal vuurwerkslachtoffers afgelopen jaarwisseling gestegen met negentien procent. Vooral het aantal gewonden door zwaar vuurwerk, dat in ons land werd aangekocht is “zorgelijk”, zegt de veiligheidsorganisatie. In Belgisch vuurwerk zit meer kruit dan in Nederland is toegestaan en het knalt harder.

Ceciliaharmonie zet 101ste jaar in met Nieuwjaarsconcert

De Koninklijke Ceciliaharmonie Heist zet bij de jaarwissel haar 101-ste levensjaar feestelijk in. Op zondag 4 januari pakken de harmonie, het jeugdensemble en de drumband uit met een uitgelezen nieuwjaarsconcert. De uitvoering van het feeëriek aperitiefconcert gaat om kwart voor 11 van start en krijgt z’n beslag in de Sportzaal van de Ter Duinen Campus in Heist.

Kaarten kosten €7 (€9 add) en €4 voor -14-jarigen, receptie inbegrepen. De kaarten kunnen gekocht worden bij alle leden, bij Crazy Corner (Kerkstraat Heist) of besteld worden op het nummer 0477/336.331

8.12.08

Beslissing over braderieën en shoppingnocturnes

Na een enquête van de Raad voor Lokale Economie is nu door het College een beslissing getroffen in verband met een aantal commerciële activiteiten. In de deelgemeente Knokke zal volgend jaar een braderie georganiseerd worden van 21 tot 23 augustus. De braderie op vrijdag wordt verlengd met een shoppingnocturne, gekoppeld aan het vuurwerkfestival. De Knokse braderie is traditioneel geconcentreerd in de Lippenslaan, maar ook handelaars uit andere buurten hebben de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. De braderie in Heist is vastgelegd op 14 juni en valt dus samen met de Oosthoekkermis. Vanaf 2010 wordt de Heistse braderie gekoppeld aan het Vistival in het eerste weekend van juni. Omdat de Heistse handelaars blijkbaar niet te vinden zijn voor een shoppingnocturne, wordt de braderie in deze deelgemeente niet verlengd tot 's avonds.

Nominatie voor Knokke-Heistse filmmaker

De kortfilm 'Een film voor ons Ma' van Knokke-Heistenaar Benoit Declercq is genomineerd voor Ciné Public 2009. Dat is een filmfestival voor niet-professionele cineasten in Studio Skoop in Gent. Het Centrum voor Beeldexpressie wil met deze wedstrijd beloftevolle filmmakers de kans geven om hun film te tonen aan het grote publiek. Op zaterdag 14 maart worden alle geselecteerde films in Studio Skoop gedraaid en zijn er allerlei randactiviteiten. Nic Balthazar is peter van Ciné Public en zal de prijsuitreiking op presenteren. De organisatoren voorzien een prijzenpot van 3500 EUR en stages bij Canvas. Wie de première van 'Een film voor ons ma' in Knokke-Heist heeft gemist, kan deze kortfilm nog zien in het voorprogramma van de maandagavondfilm 'Eldorado' op maandag 23 februari om 20.30 uur in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Spuitgasten gelauwerd

Naar jaarlijkse traditie werden in de brandweerkazerne in Knokke-Heist een hele reeks verdienstelijke brandweerlui gelauwerd. Tim Van Quathem, Ian Mattheeuws, Hans Jacxens, Glenn Victor behaalden het brevet van ambulancier. Patrick Bailyu en Eric Pauwaert ontvingen het attest 'Oefeninstructeur'. Aan Olivier Speybroeck werd het brevet van korporaal uitgereikt. Het gemeentebestuur overhandigde het brevet van sergeant aan John Brusselle, Johnny Deruyter, Nicolas De Voogt, Davy D'Hooghe, Tristan Priem, Philippe Reubens, Steven Schoonbaert en Philippe Van Hee. Sean Voet nam het brevet van officier in ontvangst. Het brevet technicus brandvoorkoming was voor Fangio Claeys, Michael Gonzales en Chris Van Maldeghem. Brandweercommandant Filiep Dekiere behaalde het brevet van dienstchef aan het Provinciaal Instituut PIBA en slaagde in de CAMHIE opleiding aan het federaal Opleidingscentrum voor de hulpdiensten. Korpsgeneesheer Luc Huyghe kreeg als luitenant het ereteken van Ridder in de Orde van Leopold II opgespeld. Omwille van 40 jaar dienst, maakte de Brandweervereniging van West-Vlaanderen aan korporaal Roger De Brock het ereteken van Lid van Verdienste over. Het Knokke-Heistse brandweerkorps schonk hun collega het traditionele brandweerbeeldje.

Westkapellestraat en deel Kalvekeetdijk nu voorrangsweg

Over 2 weken wordt de Westkapellestraat en het aanpalende stuk van de Kalvekeetdijk omgevormd tot voorrangsweg. Dit betekent dat de algemene regel van 'voorrang van rechts' dan niet langer geldt buiten de bebouwde kom van Heist tot aan de Natiënlaan in Westkapelle. Weggebruikers die uit de 5 zijstraten komen zijn dus verplicht om volledig tot stilstand te komen. Ze moeten het verkeer op de Westkapellestraat en Kalvekeetdijk doorlaten alvorens de voorrangsweg op te rijden.

Ballonmacht Heistse Chiro verovert Duitse Butjadingen

Van de honderden witte ballonnen die op 11 november in Heist met een vredesboodschap het luchtruim werden ingestuurd zijn uiteindelijk een 30-tal kaartjes teruggezonden naar de badstad. De kinderen in kwestie werden uitgenodigd naar de opening van de ijspiste. Toen bleek, dat 7 ballonnen van leden van de Chiro in Heist samen in het vakantieschiereiland Butjadingen in Noord-Duitsland waren geland. Door de ballonnen aan elkaar te koppelen slaagden de Heistenaars erin om meer dan 500 km te overbruggen. Het blijkt trouwens dat Butjadingen onder meer bekend is voor grote ballonnen die vanop het strand worden opgelaten. Een onschuldige hand heeft drie hoofdprijzen getrokken: telkens een schaatsabonnement voor 12 gratis beurten.

De winnaars Silke Van Erdeghem, Kiara Scieur en Björn De Sloovere.

Voetbal in de Regio

Met winst of gelijkspel is het een prima voetbalzondag geworden voor alle ploegen in onze regio. In Eerste Provinciale speelde FC Knokke op verplaatsing 1-1 gelijk tegen het hoger geklasseerde SC Menen. Knokke staat nu op de 11de plaats met 17 punten. In Derde Provinciale veegde VVWestekapelle het terrein aan met VK Koekelare. De eindstand 6-1. Ook voor FC Heist was een overtuigende overwinning weggelegd met 0-3 cijfers voor de wedstrijd in De Haan. Heist staat nu 2de in de rangschikking met 31 punten, en VVW staat 4de met 29 punten. In Vierde Provinciale won Moerkerke met 2-1 van St Kruis, terwijl Zeebrugge Zeehaven het elftal van Koolskamp versloeg met 1-0. Zeebrugge legt inmiddels beslag op de 5de plaats met 21 punten, terwijl Moerkerke op 7 staat met 18 punten.

7.12.08

Knokke-Heistenaar overlijdt in discotheek in Antwerpen

Afgelopen weekend is in een discotheek in het voormalige stationsgebouw op het Damplein in Antwerpen een man uit Knokke-Heist in elkaar gezakt. Er waren toevallig een arts en een verpleger aanwezig, die de eerste zorgen toedienden, maar de man overleed onderweg naar het ziekenhuis. Het 55-jarige slachtoffer was een suikerpatiënt, die een hartstilstand kreeg. Op zijn hotelkamer vond de politie ook diabetesmedicatie. De officiële oorzaak van de hartaanval is nog niet bekendgemaakt. Die wordt door het parket van Antwerpen onderzocht en zal eventueel de diabetes-piste moeten bevestigen.