16.11.07

Zie ginds komt Bridgestone op de boot naar Spanje

De Japanse bandenproducent Bridgestone vraagt zijn wegvervoerders om tussen België en Spanje de shortsea dienst van Transfennica te gebruiken. Het Zeebrugse 2XL is de eerste vervoerder die daarmee heeft ingestemd. Bridgestone Europe heeft jaarlijks 1.500 ladingen van en naar Spanje. De beslissing van Bridgestone is een belangrijke opsteker voor Transfennica. Die dochterrederij van het Nederlandse Spliethoff startte eind september een ro/ro-dienst tussen Zeebrugge en Bilbao en biedt nu met twee schepen drie afvaarten per week en per richting. Een overtocht duurt 38 uur. De Friedrich Russ en Elisabeth Russ varen op dit ogenblik nog verre van vol, maar elke week nemen de volumes toe. De rederij blijft dan ook bij haar voornemen om rond de jaarwisseling grotere schepen van het type Stena 4Runner op de route in te schakelen.

-->

Enkel Geboorten in Knokke-Heist!

Uitzonderlijk werden de voorbije periode enkel geboorten genoteerd door de dienst bevolking. Geen huwelijk en een paar dagen lang dus ook geen sterfgevallen in de badstad. De namen van de boorlingen vind je HIER.

Gebouwen Huysseune klaar voor sloop

Sea Port Residenties heeft een vergunning gekregen om in Zeebrugge de oude gebouwen van vishandel Huysseune te slopen. De projectontwikkelaar is inmiddels eigenaar van verschillende percelen in de Vismijnstraat, de Noordhinderstraat, de Vissersstraat en de Wandelaarstraat. De initiatiefnemer wil die met elkaar verbinden om zo een groot woonproject realiseren. Verder wil de bouwheer een nieuwe straat aanleggen van de Noordhinderstraat naar de Wandelaarstraat, zegt de Brugse schepen van Urbanisatie Mercedes Van Volcem. 'Zo zal de beschikbare ruimte maximaal worden benut en kunnen er heel wat kwaliteitsvolle appartementen komen. 'Sea Port Residenties wil appartementensgebouwen bouwen, die op schaal zijn van de bestaande bewoning in de buurt. Er komen drie bouwlagen met daarop een dakverdieping. Tussen de gebouwen zullen verschillende pleinen worden aangelegd. Er komt ook een ondergrondse parking voor tweehonderd auto's. 'Zeebrugge wordt stukje voor stukje mooi', zegt schepen Van Volcem. 'Er zijn dit jaar al verschillende nieuwe appartementsgebouwen vergund, onder meer ook in de Brusselstraat en in het Duinpad. Ook de oude vismijnsite wil ik aanpakken.'Vishandel Huysseune, het oudste visbedrijf van ons land, was tot 2006 in de Vismijnstraat in Zeebrugge gevestigd. Nadat zaakvoerder Rafaël Huysseune zijn gebouw had verkocht aan de projectonwikkelaar, volgde een uitdoofscenario, tot Huysseune uiteindelijk in vereffening ging. Dertig mensen verloren daardoor hun baan.

Knokke-Heist loopt Koksijde vermoedelijk niet achterna

Het lijkt niet direct waarschijnlijk dat Knokke-Heist het voorbeeld van Koksijde zal volgen. De kustgemeente stapte vrijdag plots uit de provinciale toeristische organisatie Westtoer. Koksijde neemt het niet dat de provincie West-Vlaanderen vanaf volgend jaar een belasting heft op tweede verblijven. De tweedeverblijvers van Koksijde zullen volgend jaar 1,6 miljoen euro aan de provincie betalen. Maar volgens burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) krijgen ze daar niets voor terug. "Het geld wordt gebruikt om de put van de provinciebegroting op te vullen en dat is voor ons, vanuit toeristisch oogpunt, onaanvaardbaar", aldus Vanden Bussche die er voorts op wijst dat zijn gemeente niet vereenzelvigd wil worden met de politiek van Westtoer. Voor aparte projecten wil de kustgemeente wel nog samenwerken met Westtoer. Koksijde betaalt nu elk jaar 50.000 euro aan Westtoer. Knokke-Heist heeft echter een zeer goede band met Westtoer zodat er maar weinig kans is dat de badstad zich uit die organisatie zou terugtrekken.

Verkeerseducatie in K.A.

Leden van de Knokke-Heistse politie waren de voorbije dagen druk in de weer met verkeerseducatie in het Koninklijk Atheneum aan het Verweeplein. De bedoeling was de leerlingen te sensibiliseren om zich op een zo veilig mogelijke manier in het verkeer te begeven. De vijfdes kregen daarbij een duidelijk beeld voorgeschoteld van de gevaren van opgedreven bromfietsen en de gevolgen - ook qua verzekering - bij een ongeval. Verder was er bijzonder veel enthousiasme voor het proefexamen theorie voor het rijbewijs B. Na recente ongevallen met jongeren in de badstad waren het echter vooral de foto's en beschrijvingen van zware verkeersongevallen, waarbij jongeren onder invloed betrokken waren, die een diepe indruk maakten op de scholieren.

Overheidscadeau kan begroting beïnvloeden

Ook Knokke-Heist is een van de meer dan 300 steden en gemeenten in Vlaanderen die een fameus geschenk van de Vlaamse regering te wachten staat. De overheid zal namelijk volgend jaar 600 miljoen schulden vervroegd aflossen. Dat heeft minister Dirk Van Mechelen beslist. Iedere gemeente krijgt precies evenveel: 100 euro per inwoner. Voor de meeste gemeenten komt dat neer op zo'n tien procent van hun schulden. Voor Knokke-Heist gaat het dus om een inkomst van naar schatting 3,3 miljoen euro. De badstad wil echter snel over de juiste cijfers beschikken. Die zijn namelijk van belang voor het correct opstellen van de begroting voor volgend jaar. Die begroting zou normaal eind deze maand door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Door de maatregel zullen de gemeenten samen jaarlijks 30 miljoen intrest minder moeten betalen. Minister Van Mechelen rekent er nu op dat de gemeenten hun belastingen niet zullen optrekken. De Vlaamse regering put voor dit cadeau uit een spaarpotje van twee miljard euro. Een tweede, gelijkaardige operatie in 2009 is niet onmogelijk.

Veronicaschip van Antwerpen naar Zwolle...

Over de voorgenomen verhuis van het legendarische zendschip van Radio Veronica lees je meer in ORO NieuwsMAGAZINE.

90.000 euro als Beke dopingproces laat vallen

Het wereldantidopingagentschap WADA zou bereid zijn om 90.000 euro schadevergoeding te betalen aan Rutger Beke. De triatleet was in september 2004 na de Zwintriatlon in Knokke-Heist positief bevonden op EPO en kreeg een schorsing van achttien maanden. Maar na onderzoek ging de Zwinatleet vrijuit voor vermeend epogebruik. Hij vroeg 185.000 euro schadevergoeding aan het WADA en de twee controlerende labs, in Gent en Keulen. In de marge van de Derde Wereldconferentie over Doping in de Sport werd vernomen dat WADA bereid zou zijn om 90.000 euro schadevergoeding te betalen, meteen een impliciete erkenning van de schuld van de dopinginstanties. Volgens een bron dicht bij WADA zouden de advocaten van Beke zich al bereid hebben verklaard. Meester Johnny Maeschalck spreekt dat tegen. Toch ziet het ernaar uit dat het tot een minnelijke schikking zal komen in het voordeel van Beke. Wie zal betalen, is nog niet uitgemaakt. Donderdag wilde WADA samen met de labs vergaderen, maar zowel Gent als Keulen wilden niet met WADA samenzitten.

15.11.07

Eerste Vlaamse mosselen gratis

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) deelt de eerste lading van de Flanders Queen Mussel gratis uit. Als de weersomstandigheden gunstig zijn wordt op maandag 26 november om 10.00 uur de eerste lading Vlaamse hangcultuurmosselen aangevoerd in de Nieuwpoortse haven en uitgedeeld aan de eerste 3.000 mosselliefhebbers die zich melden in de Nieuwpoortse visveiling, zo heeft de SDVO gemeld. Elk van die mosselliefhebbers maakt bovendien kans om zijn gewicht in mosselen te winnen, door het beoordelingsformulier dat bij elk pakketje zal zitten ingevuld terug te sturen naar de SDVO. "Het is de bedoeling dat ze de Vlaamse mossel proeven en vervolgens op lyrische, prozaïsche of culinaire wijze beschrijven", luidt het. De Vlaamse hangcultuurmossel heeft onlangs het A-certificaat gekregen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). "De Flanders Queen Mussel hoeft niet te worden verwaterd en komt dus rechtstreeks uit open zee in het bord van de consument terecht. Daardoor hebben de mosselen een zeer rijke en intens zilte smaak", klinkt het nog.

Rederscentrale dreigt met stilleggen vissersvloot

De Rederscentrale zal in de loop van volgende week overleg plegen met Vlaams minister-president Kris Peeters. De reders vragen maatregelen voor de vissers die de olieprijzen niet langer kunnen betalen. Door de extreem lage visprijzen zijn de kosten van een zeereis tegenwoordig dertig procent hoger dan de opbrengst. Volgens reder Urbain Wintein van de Zeebrugge 121 is het economisch gezien beter om het schip stil te leggen. Maar dat willen de reders momenteel nog niet doen uit respect voor hun vissers en voor het behoud van de sector.Als er geen maatregelen komen, stopt de Vlaamse vissersvloot wel vanaf 1 januari 2008, meent Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. De vereniging wil nu samen met collega-vissers uit Nederland die met dezelfde problemen kampen, streven naar een toelage. In Frankrijk krijgen de reders nu al 30 eurocent toelage per liter na overleg met president Sarkozy. Ook het verbod op het vissen op kabeljauw speelt de vissers parten, stelt Emiel Brouckaert, die er alle hoop in heeft dat Vlaams minister Kris Peeters de visserij wil redden.

Bibliotheek Scharpoord krijgt 'The KING' op bezoek

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het overlijden van Elvis Presley, publiceerde Marc Hendrickx de nieuwe editie van de biografie van The King: ‘Elvis Presley, muziek, mens, mythe’. De auteur komt op zondagochtend 2 december zijn werk voorstellen in de Bibliotheek van Scharpoord. Het gaat om een unieke voordracht met "aandacht voor ‘de wereld’, voor en na de opkomst van het fenomeen Elvis Presley". Verder een originele blik op Presley en zijn werk, met zeldzame geluids- en beeldfragmenten. Ook de grote hits en de impact van de man op zijn collega’s wordt belicht. Tenslotte nog cijfers en hitresultaten. Een ochtend genieten dus van de meest invloedrijke artiest uit de vorige eeuw. De Belgische Presley organisatie zal aanwezig zijn met een stand vol Presley-materiaal.

Het verhaal over het fenomeen ‘Elvis Presley’ is de tweede voordracht uit de reeks: Bibbabbels 2007-2008: Boeiende zondagsgesprekken in bibliotheek Scharpoord.
Telkens van 10 uur tot 12 uur. Gratis toegang – Reservatie gewenst
050/630 400 –
bibliotheek@knokke-heist.be
Bibliotheek Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

Viskwaliteitslabel Belfish gelanceerd op Dag van de Dynastie

Na Meritus voor het vlees, Flandria voor de groenten en fruit, en Purus voor de garnaal, werd donderdag, op de dag van de Dynastie, ook een keur en kwaliteitsmerk voor vis op de markt gebracht onder de naam Belfish. De naam is niet toevallig gekozen Belfish wil zich bewust als Belgisch keurmerk profileren, zegt Peter Cooleman algemeen directeur van het label. Het label zal op diverse niveaus worden ingevoerd. Van op het schip over de veiling naar de visverwerking tot bij de consument. Belfish staat voor duurzaam, vers en Belgisch. Deze drie peilers moeten er volgens Cooleman voor zorgen dat de consument weet wat men koopt. Vandaag de dag liggen visproducten in de rekken van exotische herkomst die als tong, pladijs of Belgische garnaal worden verkocht, wat helemaal niet het geval is, zegt Cooleman. Belfish staat ook voor duurzame visserij. In overleg met de Rederscentrale (de producentenorganisatie) visserij en diverse andere organisaties zullen rederijen worden beoordeeld op hun duurzaamheid. Naast innovatieve vistechnieken, energiebesparingen en op korte termijn voldoen aan de HACCP normen, zullen de vissoorten tijdens de paaiperiode geen Belfish label dragen. Hierdoor worden de vissoorten verder beschermd en is het voor de visser niet meer interessant om die vissoorten te vangen. De kwaliteitsnormen van Belfish worden gekoppeld aan deze van de drie visveilingen. Men zal dus perfect in staat zijn de traceerbaarheid van de vis na te gaan. Op de Belfish site worden alle Restaurants, vishandelaars, viswinkels, rederijen en visproducten maandelijks gepubliceerd. Op de verpakkingen komt een herkenbaar logo in de Belgische driekleur. Bij wijze van lancering worden vandaag op diverse Belgische ambassades Belfish producten geserveerd tijdens de recepties ter ere van de dag van de dynastie. We kozen voor een “Belgisch” label omdat we hebben ondervonden met “Purus, de Vlaamse Grijze Garnaal” dat consumenten over de taalgrens en in het buitenland daar niet echt oren naar hebben, zegt Peter Cooleman. Net zoals (al zal men dat in Brussel niet graag horen) Vlaamse chocolade en Vlaams bier of Vlaamse frieten in het buitenland niet verkopen. Vandaag zijn er al visproducten in de handel onder het Belfish label (Zeebaars, garnalen), stapsgewijs zullen tegen de eindejaarsfeesten alle vissoorten die in België via de visveiling worden aangevoerd onder het label verkrijgbaar zijn.

Appartement- en hotelschuimers ingerekend

Het Brugse gerecht heeft een bende opgerold die verantwoordelijk is voor minstens 90 inbraken in appartementen en hotelkamers van Knokke-Heist tot Oostende. De bende wordt ook in verband gebracht met een hele reeks inbraken elders in het land. Zes mannen, vier inbrekers en twee helers, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Het gaat om Noord-Afrikanen die in Frankrijk wonen, maar vanuit Brussel opereerden.Van de zomer waren er opvallend veel inbraken in appartementen in Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende. De dieven hadden het gemunt op juwelen, geld en draagbare computers. In juli kon de politie twee van de inbrekers oppakken. De rest van de bende kon worden gevat na maandenlang intensief speurwerk. Het Brugse gerecht werkte daarvoor samen met parketten en politiediensten van over het hele land.

Vossen zullen bejaagd worden

In de achterhaven van Zeebrugge en in de Dudzeelse polders zal binnenkort op vossen mogen worden gejaagd. Zo kan de schade beperkt worden die de dieren aanrichten in Zeebrugge-Dorp, Dudzele en Westkapelle. De stad Brugge, het havenbestuur en het Agentschap Bos en Natuur hebben beslist een beëdigd jachtwachter aan te stellen voor het vogelrichtlijngebied in de achterhaven en de polders errond. Die mag dan, binnen de wettelijke beperkingen, het hele jaar door op vossen jagen. De overlast zou vervolgens op korte termijn drastisch moeten verminderen.

KTKH repeteert klucht in het dialect

Het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist bereidt zich momenteel voor op een nieuwe productie. Het gaat om het stuk “De Streep”, een klucht van Luc Kerkhofs in regie van Onno van Gelder Jr. Het stuk vertelt het verhaal van een duivenmelker die door z’n strenge vrouw de deur wordt uitgezet en noodgedwongen in het duivenkot z’n intrek neemt. Daar richt hij echter de “club van fatsoenlijke mensen” op en in geen tijd is het er kotjevol. Het toneelspel wordt in het dialect opgevoerd op 6, 7 en 8 december in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Toneel- en cabaret in het plaatselijke dialect worden trouwens steeds schaarser in de regio. Het is namelijk moeilijk om ouderen die afhaken te vervangen door geïnteresseerde jongeren. Als gevolg van die trend zal zo de volgende opvoering van "De Blankenbergse Revu" meteen ook de laatste zijn.

Vlaanderen moet helpen blussen...

Ten einde de veiligheid van de scheepvaart vanaf de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist tot in de haven van Antwerpen te garanderen willen onze noorderburen Vlaamse tussenkomst in de blusboten. De Zeeuwse Commissaris van de Koningin onderhandelt daarover met ons land. Vier van de vijf schepen op de Westerschelde varen immers van en naar Vlaamse havens. Dus moet Vlaanderen ook voor vier vijfden tussenkomen in de kosten aldus de Zeeuwse bewindsvrouw. In de benodigde bluscapaciteit kan trouwens worden voorzien door het afsluiten van overeenkomsten met sleep- en bergingsbedrijven.

Straks “nachtbehuilers” in Sluis?

In onze buurgemeente Sluis is de Adviesraad Sociale Zaken zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad. Die heeft namelijk de begrotingsvoorstellen zonder slag of stoot aangenomen. En daarin worden toelagen voor vervoer en verhuis geschrapt. Daardoor ontneemt men ouderen en sociaal-zwakkeren de mogelijkheid om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Voor sommige mensen is de nood zo hoog dat het beroep van 'nachtbehuiler' weer kan ingevoerd worden, aldus een boze adviesraad. Nachtbehuilers waren eeuwen terug armen die 's nachts net zo lang klaaglijk huilden onder het raam van rijke medeburgers tot die een fikse aalmoes naar beneden gooiden.

Knokke-Heistse IBS Basket deelt coach met Duinbergse

De Duinbergse BasketVereniging verzekerde zich zaterdag van een plaatsje in de volgende ronde van de Beker van West-Vlaanderen. De overwinning kwam er onder leiding van de nieuwe coach Jan Huyghebaert. Vorige week werd deze namelijk bereid gevonden om Joost Demeyer op te volgen, die vorige maand afhaakte wegens ziekte. Toen niet makkelijk een vervanger werd gevonden ging Duinbergse aankloppen bij IBS Knokke-Heist. Uiteindelijk kreeg Jan Huyghebaert, die jeugdcoach is bij IBS, groen licht om Duinbergse een helpende hand te reiken. Het is de bedoeling dat hij de ploeg coacht tot het einde van het seizoen.

Vlaamse subsidie voor Carnaval

Knokke-Heist en andere gemeenten waar carnaval gevierd wordt kunnen vanaf volgend jaar Vlaamse subsidies aanvragen voor het gebeuren. Dat is het gevolg van een voorstel van resolutie van Jan Peumans van de N-VA. Carnaval wordt daarbij erkend als immaterieel cultureel erfoed. "Het voorstel past perfect in het nieuwe erfgoed-decreet dat ik volgend jaar voorzie", dat liet Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux donderdag weten.

Wat Brussels Nieuws schrijft over de Dorpen op Stap

Je leest het Brusselse verslag in ORO NieuwsMAGAZINE

Een FOTOreportage vind je in de KNEISTIKRANT

14.11.07

Kustvissers boos om vangstverbod op schol en kabeljauw

De Vlaamse kustvissers zijn boos omdat ze vanaf donderdag, tot het einde van het jaar, geen pladijs en kabeljauw meer mogen vangen in de Noordzee. Het quotum voor die vissoorten is immers overschreden. Vooral de kleinere vissers zijn daar niet over te spreken. Vlaams minister van Zeevisserij Kris Peeters begrijpt de reacties maar wijst erop dat het Europa is die het vangstverbod instelt. De kustvissers blijven dichter bij het vasteland dan hun collega's die voor dagen de zee opgaan en betwisten dat ze onder het vangstverbod vallen. Het verbod is voor hen een streep door de rekening. Vlaams minister-president en minister van Zeevisserij Kris Peeters laat weten begrip te kunnen opbrengen voor de kritiek van de kustvisserij. Hij benadrukt echter dat het vangstverbod het resultaat is van de volledige uitputting van het quotum dat de Europese Commissie oplegt. Volgens Peeters doet de Vlaamse regelgeving dan ook niets terzake. "De kustvissers zijn vrij van bijkomende vangstbeperkingen als ze zich binnen de 24 uur terug bij de bevoegde diensten aanmelden en als ze zich houden aan een aantal beperkte uitzonderingen", legt Peeters uit. "Wanneer het totale Belgische quotum voor een bepaalde vissoort in een bepaald gebied overschreden wordt, geldt echter een vangstverbod voor de gehele Belgische vloot. Dus niet enkel de beroepsvisserij, ongeacht welk segment, maar zelfs ook voor de sportvisserij", luidt het. De minister benadrukt dat de Europese Commissie de overheid nauwlettend in het oog houdt of ze de opgelegde quota respecteert. "Zoniet volgen zware sancties", aldus Peeters. Peeters zegt wel bereid te zijn met de sector te overleggen, hoe dit probleem de volgende jaren aan te pakken.

Knokke-Heist stapt uit de kabel

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft groen licht gegeven om de rest van de Telenetaandelen te verkopen. Dat gebeurde op advies van de Financieringsintercommunale waarbij de badstad is aangesloten. Ook de meeste andere gemeenten zeggen hun aandeelhouderschap in Telenet op. De huidige participatie van 1,56 procent is namelijk te klein om enige invloed uit te oefenen op beslissingen. Bovendien is er niet meteen uitzicht op dividenden. Komende maandag zal een begin gemaakt worden met de verkoop van de aandelen van de gemeenten. Dat is namelijk het moment waarop Telenet 6 euro per deelbewijs uitkeert in het kader van een kapitaalvermindering. Met de verkoop komt er een einde aan ongeveer veertig jaar activiteit van de gemeente in de telecommunicatiesector. Die startte eind de jaren zestig met de oprichting van de kabelintercommunales.

Populieren langs de Blinker gaan voor de bijl

Volgende week maandag begint het Vlaams Gewest vanaf de Siphon met het vellen van 300 bomen langs het Leopoldkanaal. Dat is het afwateringskanaal dat bij Heist-West overkapt in zee vloeit. De werken passen in het groenbeheersplan van de Vlaamse Gemeenschap waarbij in totaal 2.400 populieren in de buurt van het kanaal moeten verdwijnen. Bij een controle werd vastgesteld dat heel wat bomen in een bijzonder slechte staat verkeren. Ze zijn immers 60 jaar oud en kunnen bij storm voor schade zorgen. In een eerste fase werden reeds 770 bomen geveld en vervangen door robusta-populieren.

Nieuw bedrijf verzorgt kerstverlichting in de regio

In Brugge is de tijdelijke handelsvennootschap Vervande voorgesteld. Het gaat om een samenwerking tussen Verstraete Enterprises en Elektro Construct Van den Berghe-Degroote. Het nieuwe bedrijf zal zich specialiseren in evenementenverlichting. De eerste opdrachten zijn de kerstverlichting in Brugge, Oostende, Knokke-Heist en Jabbeke. Op termijn wil het bedrijf ook de verlichting van ondermeer de Reiefeesten op zich nemen. De nieuwe handelsvennootschap zet de grootschaligheid van Verstraete uit Jabbeke en de ervaring van Fons Vanden Berghe uit Brugge als troef voorop. Het nieuwe bedrijf heeft voor meer dan 1 miljoen euro kerstverlichting in stock.

Eco-voetafdruk van de Belg op het strand van Zeebrugge

Komend weekend worden op het strand van Zeebrugge voorbereidingen getroffen voor nog maar een reality-stunt. Een en ander kadert in een nieuw programma van de VRT rond vervoer, voeding en energie. In het programma “Iedereen Eco” krijgen de kijkers originele tips om milieuvriendelijker te leven. Maandag zullen de programmamakers dan een “ecologische voetafdruk” maken van de gemiddelde Belg op het Zeebrugse strand. Die zal niet minder dan 5,6 hectare in beslag nemen. Sabine Hagedoren en Kobe Ilsen zijn zijn van de partij, en zullen met een helikopter over de voetafdruk vliegen. Vijf BV´s worden ingeschakeld om te berekenen hoeveel voetbalvelden ze met hun levensstandaard inpalmen op deze planeet. Het resultaat van wonen, werken, eten, rijden, vliegen en vervuilen. Of dat overeenkomt met de gemiddelde Belg is echter zéér de vraag.

Cadzand-Bad krijgt Normandisch hart ingeplant

De Walcherse Bouw Unie gaat vorm geven aan het Duinplein in Cadzand-Bad. Deze ontwikkelaar is de winnaar van een prijsvraag van de gemeente Sluis voor de realisatie van het nieuwe hart van de badplaats. Vier ontwikkelaars deden aan deze prijsvraag mee. Ondernemers in de buurt zijn voor het project, maar willen meer zekerheid omtrent de duur van de werken. Het plan voorziet in 21 winkels, 84 appartementen van 88 tot 160 vierkante meter, zes herenhuizen en vijf patiowoningen. Gekozen werd voor een Normandisch aandoende bouwstijl.

'Japanse' Citroëns naar Zeebrugge

De Franse groep PSA heeft Zeebrugge gekozen als invoerhaven voor twee nieuwe modellen terreinwagens die uit Japan worden aangevoerd. Gefco organiseert de invoer en de verdere distributie op Europese bodem. Het contract heeft betrekking op 30.000 tot 40.000 wagens van het type 4x4; de Citroën C Crosser en de Peugeot 4007. De Japanse terreinwagens worden in Zeebrugge gelost bij ICO, die in opdracht van Gefco na aankomst ook de vloermatjes en de handleidingen in de auto's zal leggen. Gefco neemt zelf de douaneformaliteiten voor zijn rekening en zal na een kwaliteitscontrole de auto's zo snel mogelijk doorvoeren naar de verschillende distributiecentra van de groep in Europa.

Stefaan Pauwaert over VV Westkapelle afgelopen zondag

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Simon Vandewalle van FC Heist over gelijkspelzondag

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

13.11.07

Groen licht opvissen mosselzaad

Nederlandse mosselvissers mogen doorgaan met het opvissen van 15 miljoen kilo mosselzaad in de Waddenzee. De Raad van State in Den Haag heeft een verzoek van een aantal natuurbeschermingsverenigingen om de vergunning in te trekken, van de hand gewezen. De natuurverenigingen hadden in een rechtszaak betoogd dat de gebruikte onderzoeken onjuist zijn. Maar de Raad van State vindt dat niet is aangetoond, wát er dan niet klopt. De mosselvissers roepen de natuurclubs nu op te stoppen met procederen.

Badstad én Natuurpunt voor wijziging PRUP Strand en Dijk

Knokke-Heist én de lokale afdeling van Natuurpunt zullen samen aan het provinciebestuur vragen om het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk te wijzigen. Het huidige plan laat volgens beide partijen een grijze zone na waardoor evenementen in de badstad in de problemen komen. Een voorbeeld is het Zwinneblommebal. Door het PRUP moest het grootste Vlaamse studentenbal met zijn tenten verhuizen naar de evenementenzone in de duinen tussen Heist en Duinbergen. Zowel het gemeentebestuur als Natuurpunt vinden het logischer dat het bal zoals vroeger kan plaatsvinden op het strand voor het Casino. Daar zou de natuur minder schade ondervinden. Beide partijen zullen nu aan het provinciebestuur vragen om dringend de regelgeving aan te passen. Natuurpunt overwoog dinsdag even om via een gerechtelijke procedure de opbouwwerken van het Zwinneblommebal op 23 november stil te leggen. Na samenspraak met het gemeentebestuur werd daarvan afgezien.

Extreem hoge prijs voor Vlaamse grijze garnalen

De prijs van Vlaamse grijze garnalen is naar een recordhoogte gestegen. De garnalen worden momenteel op de veilingen verhandeld aan 6 tot 7 euro per kilo. Dat heeft Peter Cooleman, coördinator van Purus (merklabel voor de Vlaamse grijze garnaal), gemeld. Ook in Nederland wordt met 6 euro per kilo een extreem hoge prijs betaald voor garnalen."Andere jaren schommelt de garnalenprijs tussen de 4 en 5 euro per kilo. Een aantal jaar terug bedroeg die prijs zelfs 1 tot 2 euro per kilo", aldus Cooleman. De oorzaken van de sterke prijsstijging zijn het slechte weer en de schaarsheid van de garnalen voor de Belgische en Nederlandse kust. "Door het slechte weer liggen de vaartuigen al tien dagen binnen", legt Cooleman uit. Voorts worden er volgens de Purus-woordvoerder enorm weinig garnalen gevangen. "Normaal brengt een schip per week tussen de 1 en 3 ton garnalen binnen. Nu is dat slechts tussen de 500 en 600 kilogram", aldus Cooleman. Daarnaast wordt het aantal schaaldieren flink uitgedund door de massale aanwezigheid van de wijting, een natuurlijke vijand van de garnaal.

P&O Ferries verhoogt capaciteit op drie Noordzeeroutes

Rederij P&O Ferries schakelt de Calibur in als vierde schip tussen Zeebrugge en Hull. Zo kunnen er voortaan dagelijks trailers mee met zowel een ro/pax-schip als een vrachter. Tot nu toe was er met de freighter Norcape slechts drie keer per week een afzonderlijke vrachtafvaart. De Calibur wordt op de route Zeebrugge-Tilbury vervangen door de grotere Global Carrier. Die laatste komt dan weer van de verbinding Europoort-Hull, waarvoor P&O Ferries bij concurrent Cobelfret de Ursine charterde. Dat schip arriveerde gisteren voor de eerste keer bij P&O Ferries in Europoort. Met een capaciteit van ongeveer honderd trailers is de Ursine op zijn beurt iets groter dan de Global Carrier.

Wurggreep op N49 gelost tegen eindejaarsvakantie?

Het einde lijkt in zicht voor de werken aan de Leeskensbrug op de Expresweg Antwerpen-Knokke. De werkzaamheden bezorgen toeristen en pendelaars die van of naar Knokke-Heist rijden al maandenlang files. Op een gegeven ogenblik werd het zo bar en boos dat burgemeester Lippens de mensen opriep om via Nederland naar de N49 bij Maldegem te rijden. Normaal moeten de werken aan de Leeskensbrug op de grens tussen Damme en Maldegem tegen eind december klaar zijn. Het is één van de 26 bruggen in Vlaanderen die onder 'verhoogde waakzaamheid' staat omdat ze defecten vertoont. Bij de Leeskensbrug, die in 1951 gebouwd werd, bleek dat de voorspankabels aan het roesten waren. 'Als alles goed zit, moet alles tegen eind dit jaar achter de rug zijn', zegt Cybelle Royce-Buyck, de woordvoerster van minister Crevits.

Het nijpt in de staart van Eerste Provinciale

De degradatiestrijd in eerste provinciale voetbal zal de komende weken vermoedelijk niet over rozen lopen. Tussen het nummer 8 en het nummer 15 in het klassement zijn er namelijk amper vijf punten verschil. Ook FC Knokke zit samen met onder meer Steenbrugge, Blankenberge en Torhout in die omvangrijke groep. FC Knokke staat er van de genoemde ploegen het beste voor met een 10de plaats en 14 punten. De kustploeg speelde afgelopen weekend 2-2 gelijk in Steenbrugge na een 2-0 achterstand. Toch nijpt het ook voor het Knokse team in de provinciale puntenoorlog.

Retranchement al vóór 1604 bewoond

Retranchement, het gehucht op de grens met Knokke-Heist, blijkt al eerder bewoond dan tot nog toe werd gedacht. Er verbleven al mensen in het dorpje nog vóór de aanleg van de wallen, in 1604. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek door de de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. De zeven skeletten die in maart bij rioleringswerken in de Zwinstraat werden gevonden zijn inmiddels onderzocht door de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze stammen uit de periode van 1452 tot 1623. Ook staat vast dat het niet om een familiegraf gaat, dat de skeletten niet van soldaten zijn en dat de botten geen sporen van geweld vertonen. De personen in kwestie woonden dus gewoon in onze regio en zijn niet het slachtoffer geworden van een Spaanse aanval, zoals eerst werd verondersteld.

Kunst In Huis Opendeurt

Komende zaterdag organiseert "Kunst In Huis "in al haar filialen voor de 9de keer een "Dag van de Kunstuitleen". Ook bij de afdeling in Scharpoord is dat het geval. Er wordt geopendeurd van 10 tot 17u. "Kunst In Huis" wil zo bij een breed publiek aandacht trekken voor de diverse aspecten van haar werking. De kern van die werking bestaat erin via kunstuitleen meer mensen in aanraking te brengen met actuele beeldende kunst. Het initiatief zorgt ervoor dat men kunstwerken kan lenen zoals men een boek haalt bij de bibliotheek. Al voor enkele euro’s kan men zo werken van hedendaagse Vlaamse kunstenaars thuis of in het bedrijf hebben. Momenteel beschikt "Kunst In Huis" over een uitleencollectie van ca 7800 kunstwerken van meer dan 700 kunstenaars. Knokke-Heist is één van de best draaiende van de in totaal tien filialen in het land. Om de filiaalverantwoordelijken maximaal de kans te bieden deze nieuwkomers te introduceren in de werking van "Kunst In Huis" en om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan zal er op zaterdag 17 november door bestaande klanten niet kunnen geruild worden. Nieuwe leden kunnen bij wijze van introductie wel onmiddellijk een werk lenen.


Kunst In Huis, Scharpoord, Meerlaan 32, B-8300 Knokke-Heist T. 050 63 04 26 Kathleen.daly@knokke-heist.be
Open: woensdag van 9 tot 12u en van 13 tot 19u, zaterdag van 9 tot 14u, op andere dagen kan u terecht na afspraak.

Rode Kruis maakt “Wonde®kids”

Onder het motto “Wonde®kids” organiseert het Rode Kruis in Knokke-Heist op woensdag 21 november een eerstehulpinitiatie voor kinderen van 7 tot 11 jaar. Dat gebeurt van van 13.30u tot 17 uur in de lokalen van het Rode Kruis, aan 'tWalletje. Wonde®kids is een gloednieuwe eerstehulpinitiatie gemaakt op kindermaat. Kinderen van de lagere school leren in een drietal uur hoe ze de meest voorkomende wonden moeten verzorgen. Brandwonden, schaaf- en snijwonden hebben daarna geen geheimen meer. Daarenboven oefenen de kinderen ook hoe ze gespecialiseerde hulp moeten inroepen als er iets gebeurt. Voorkennis is niet vereist. En voor de deelnemers is een leuk handboekje voorzien.


Deelname kost 2,50euro. In de lokalen van het Rode Kruis, 'tWalletje 50. Voorinschrijving is verplicht op 0496-86.09.56 of hulpdienst@knokke-heist.rodekruis.be.

Oud-Sluis zet stapje achteruit

Restaurant Oud-Sluis van chef Sergio Herman eindigt dit jaar op de tweede plek in de nieuwe restaurantgids Lekker 2008. Restaurant Beluga in Maastricht komt bij onze noorderburen namelijk als beste uit de bus in de nieuwe restaurantgids. Opmerkelijk is alvast het feit dat men bij de kersverse winnaar tot 5 maanden op voorhand moet reserveren. Onder meer is het restaurant bekend om een ongewone specialiteit: krab met karamel en kaviaar. Oud-Sluis eindigde vorige jaar nog op de eerste plek, en zet nu dus een stapje terug.


De Nederlandse top 100

Van der Hooft wil uitbreiding dienstencheque-syteem

Volgens voorzitster Kathleen van der Hooft uit Knokke-Heist zijn de Open Vld-vrouwen het oneens met bepaalde uitspraken op vrouwendag. Sofie De Graeve van het Vrouwen Overleg Komitee had namelijk gesteld bezorgd te zijn over het nieuwe fenomeen “de dienstencheque”. Volgens haar zijn dienstencheques hoofdzakelijk een vrouwenzaak. Het zijn vooral vrouwen die het werk doen én het zijn vooral vrouwen die er gebruik van maken. Zo wordt het verschil tussen vrouwen onderling groter. De ene vrouw neemt de zorgtaken over van de andere. Volgens van der Hooft zijn de dienstencheques echter een goede zaak voor positie van vrouw. Het is namelijk dank zij het invoeren van het systeem van dienstencheques dat heel wat vrouwen de overstap hebben kunnen maken van het zwarte tewerkstellingscircuit naar de reguliere arbeidsmarkt. Hierdoor bouwen zij individuele sociale rechten op zoals werkloosheidsteun, ziekteverzekering en pensioen. Dat is duidelijk een positieve evolutie. Verder blijkt dat veel vrouwen in het dienstencheque-circuit beschikken eveneens over enige flexibiliteit in hun werktijd en uurregeling. Dat kan voor werknemers in een continudienst zeker niet gezegd worden. Volgens Kathleen van der Hooft pleiten de Open Vld vrouwen dan ook om het systeem van de dienstencheques verder uit te breiden. Daarbij bedoelt ze niet alleen de kinderopvang, maar eveneens diensten waar meer mannen kunnen tewerkgesteld worden.

12.11.07

Meer info voor Zwankendammenaars

Brugge wil de inwoners van Zwankendamme beter informeren over de uitbreiding van het rangeerstation van Infrabel. De uitbreiding van het rangeerstation past in de uitbreiding van de haven van Zeebrugge. De inwoners van Zwankendamme vrezen dat hun gemeente daardoor echter een tweede Doel zal worden en helemaal geïsoleerd zal raken. Om de mensen beter te informeren, komt er bij de buurtkrant een extra katern voor de Zwankendammenaars. Die zal hen inlichten over de uitbreidingsplannen. In Zwankendamme is intussen een actiecomité opgericht. Dat hoopt dat de NMBS haar plannen nog wat zal aanpassen.

Twee zwaargewonden in Westkapellestraat

Bij een verkeersongeval in de Westkapellestraat zijn zondagmorgen twee jongemannen zwaar gewond geraakt. De twee zaten in een wagen die kort na half vier in de Westkapellestraat tegen twee bomen naast de weg reed. Wat de exacte oorzaak is van het ongeval wordt nog onderzocht. De toestand van de chauffeur van de wagen, een 20-jarige man uit Westkapelle is kritiek. Zijn 18-jarige passagier uit Heist werd zwaar gewond.

Verzet tegen duwvaartplannen voor de Stinker

In onze regio is de vzw 't Groot Gedelf opgericht. De vereniging groepeert mensen die zich verzetten tegen de omvorming van het Schipdonkkanaal. Er zijn namelijk plannen om dit kanaal, dat bij Heist-West in zee afwatert, geschikt te maken voor de industriële duwvaart. De vzw verzet zich ook tegen het kappen van duizenden bomen voor de realisatie van dit duwvaartkanaal en het isoleren van Oostkerke tussen de snelweg E34 en het duwvaartkanaal. Er zijn volgens de actiegroep andere mogelijkheden om de bereikbaarheid van Zeebrugge te verbeteren. Daarbij denken ze onder meer aan het vervoer per spoor en de estuaire vaart. Het is nu wachten op een studie die binnenkort wordt voorgelegd aan Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits.

Einde van een onverwachte droom voor IBS Dames

Na een ongeslagen reeks van successen stonden de Dames van de IBS Basket Knokke-Heist in Eerste Landelijke wekenlang aan de top. Daar is afgelopen weekend spijtig genoeg een eind aan gekomen. In de wedstrijd tegen Ieper A in de Stormmeeuw moesten de Knokke-Heistse dames met 55-64 het onderspit delven. De ploeg staat nu vierde in het klassement, met 19 punten.

11.11.07

Aanstormend IBS baskettalent in Knokke-Heist

Zomerse capriolen van wat aanstormend IBS baskettalent zie je HIER

Gelijkspel troef voor Knokke-Heistse ploegen

Alle voetbalploegen uit Knokke-Heist noteerden zondag gelijkspel. In Eerste Provinciale eindigde de wedstrijd tussen Steenbrugge en FC Knokke op 2-2 cijfers. FC Knokke staat tiende met 14 punten. In Tweede Provinciale A was in Stadion De Taeye een doelpuntloze wedstrijd te zien. In de match van FC Heist tegen Wingene bleef het scorebord op nul-nul. Heist staat elfde met 13 punten. Derde Provinciale B dan; VVWestekapelle nam het daarbij thuis op tegen Spermalie. Eindstand 1-1. VVW staat derde in het klassement met 25 punten. Vierde Provinciale B tenslotte. Moerkerke verraste iedereen door het flink hoger geklasseerd Doomkerke te verslaan met 5-1. Zeemeeuw Zeebrugge leed op het terrein van St-Kruis een 2-0 nederlaag. Moerkerke staat 13de met 7 punten. Zeebrugge blijft in rood licht positie met 4 punten.

Zaterdag: Dag van de Natuur en boomplantdag

Op initiatief van de Gezinsbond wordt komende zaterdag de geboortedreef verder aangeplant. Dat gebeurt doelbewust op de Dag van de Natuur. Net als vorig jaar worden langs het fietspad tussen Heist en Duinbergen bol-essen neergepoot. Dit zijn kleine bomen met een smalle bolvormige kroon en een diameter van ongeveer 1 meter. De boompjes leveren geen gevaar op bij storm en kunnen bij het omvallen ook geen schade aanrichten. Alle ouders van baby's geboren in het jaar tot 14 oktober werden uitgenodigd om een boompje te planten als symbolisch teken voor de geboorte van hun dochter of zoon. Een kleine 200 ouders werden aangeschreven. Niet iedereen gaat echter in op de uitnodiging. Vorig jaar werd er voor 54 babies een jonge boom geplant.

New World Alliance met meer capaciteit in Zeebrugge

New World Alliance zet in Zeebrugge vanaf januari meer capaciteit in voor de South China Express- dienst (SCX Service). De New World Alliance bestaat uit Neptune Orient Line-dochter APL, Hyundai Merchant Marine en Mitsui OSK Lines. De dienst loopt al sinds eind juli op wekelijkse basis de terminal van APM aan in onze kusthaven. Om te voldoen aan de groeiende vraag op de route zullen vanaf begin volgend jaar acht schepen met een capaciteit van tussen de 8100 en 8500 standaardcontainers worden ingezet. Ook voegt de rederij een paar extra havens aan het traject toe. De route doet straks de volgende havens aan: Zeebrugge, Thamesport, Hamburg, Rotterdam, Singapore, Chiwan, Ningbo, Yangshan, Hong Kong, Chiwan, Singapore en dan opnieuw Zeebrugge.

Lombaerts Zenit Russisch Landskampioen

Nicolas Lombaerts, de profvoetballer met Brugse en Knokke-Heistse roots, heeft met zijn ploeg Zenit Sint Petersburg de Russische landstitel veroverd. Doordat de club uit Petersburg zondag in Moskou met 0-1 won van het plaatselijke Saturn bleef de ploeg van de Rode Duivel en de Nederlandse coach Dick Advocaat met zijn team concurrent Spartak Moskou twee punten voor. Het doelpunt dat Radek Sirl na een kwartier voor Zenit maakte, bleek na negentig minuten tegen Saturn goud waard voor de ploeg. Zenit behaalde in 1994 de eerste en tot zondag laatste landstitel, toen nog in de Sovjet-Unie. Zenit moest op de slotdag winnen in Moskou om Spartak in de rangschikking achter zich te laten. Indien beide clubs op een gelijk aantal punten zouden uitkomen, ging het kampioenschap op grond van het betere onderlinge resultaat naar Spartak. Doordat Zenit geen punten morste, had Spartak niets aan een overwinning van 2-1 op stadsgenoot Dinamo. Nicolas Lombaerts (ex AA Gent) pakt dus meteen de topprijs in het eerst seizoen bij Zenit na zijn toptransfer. Het is nog onduidelijk of Advocaat volgend seizoen met Zenit opnieuw een gooi doet naar het Russische kampioenschap. Het contract van de Nederlandse oefenmeester loopt in december af. De kans lijkt groot dat de Hagenaar bondscoach wordt van Australië.


Lees erover in de Komsomolskaia Pravda

Vredesgerichte 11 novemberviering in Knokke-Heist

Regen en wind hebben zondag de vredesfakkelloop tussen Cadzand en Knokke-Heist extra moeilijk gemaakt. De barre weersomstandigheden zorgden ervoor dat de vredesfakkel meteen bij het vertrek doofde en niet mee kon in de tocht. De vlam ging daarom met een mijnwerkerslamp in een auto de grens over. Het evenement kaderde in de nieuwe 11 novemberherdenking onder het motto “Mo(nu)ment voor Vrede en Verdraagzaamheid”. Bij aankomst van de fakkeldragers in Knokke werd in de toren van de Margaretakerk om 11 uur elf maal de vredesklok geluid. Daarna volgde een dienst met liederen en gedichten voorgedragen door scholieren uit Knokke-Heist. Onder meer werd ook “Het recht om te leven” gezongen. “El derecho de vivir” is een ode aan de Vietnamese vrijheidsstrijder Ho Chi Minh en een aanklacht tegen de volkerenmoord met napalm in Indochina door de imperialistische Verenigde Staten. Nadien werd de Wereldvredevlam in optocht naar het herdenkingsmonument op het Burgemeester Frans Desmidtplein gebracht. Het plein was voor de gelegenheid verkeersvrij gemaakt en van een podium voorzien. Tijdens zijn toespraak wees waarnemend burgemeester Maxim Willems erop dat “onverdraagzaamheid, haat en geweld nooit tot een harmonieuze samenleving kunnen leiden. Dat bewijzen de spanningen in het Midden-Oosten, de dagelijkse slachtoffers in Irak en de ontelbare gewapende conflicten die in Azië en Afrika permanent worden uitgevochten”. Volgens Willems is het belangrijk de jeugd te betrekken bij het herdenken van 11 november en om zo “de boodschap “Nooit meer Oorlog” van de frontsoldaten door te geven aan de nieuwe generaties. Persoonlijk is het mijn droom om hier in onze gemeente, op een centrale plaats tussen Knokke, Heist, Ramskapelle en Westkapelle een nieuw vredesmonument te plaatsen. Een monument dat herinnert aan het oorlogsverleden maar ook een sterk en eigentijds symbool vormt voor ons streven naar vrede, verdraagzaamheid en solidariteit. Ik wil de oud-strijders van de NSB dan ook aanmoedigen om de koppen bij elkaar te steken om na te denken over de essentie en toekomst van deze 11-novemberherdenking. Wellicht is hier ook voor de Commissie Beelden in de Stad een belangrijke taak weggelegd om te zoeken naar een kunstenaar die dit jaarlijkse Moment voor Vrede en Verdraagzaamheid plastisch kan vastleggen in een blijvend Monument voor Vrede en Verdraagzaamheid.” De plechtigheid werd afgesloten door een bloemenhulde. Bij de gebruikelijke dodenoproep plantten scouts er 117 witte rozen ter herdenking van de oorlogsslachtoffers uit beide Wereldoorlogen. Daarop volgde de Last Post, een eresalvo door het ceremoniepeloton van de Lokale Politie en het voorlezen van een vredesgedicht. Na de Vlaamse, Belgische en Europese hymnes werden honderden witte ballonnen met een vredesboodschap de lucht in gestuurd.


De namen uit de Dodenoproep lees je in ORO NieuwsMAGAZINE