28.1.12

Leger beschermt Kerncentrale tegen terroristen

In het kader van de oefening ‘Rino Dragonder’ werden zopas door onze noorderburen ook bijna 200 soldaten van de “13de Gemechaniseerde Brigade” ingezet bij de kerncentrale in Borsele. Dat is de nucleaire centrale die dichtst bij onze regio ligt. Het “vrijwaren” van het complex gebeurde samen met de bewakers van de centrale zelf en de politie. Volgens Brigadegeneraal Michiel van der Laan is de oefening bij de grens in Sluis en bij de kerncentrale in Borsele volledig naar wens verlopen.

Voormalige “Prins Filip” wordt omgebouwd

De veerboot “Norman Spirit”, de ex-“Prins Filip”, wordt momenteel op de Arnowerf in Duinkerke verbouwd voor de nakende inzet op de Korte Kanaalroute. Na het faillissement van SeaFrance start binnenkort namelijk een nieuwe veerlijn op het traject Dover-Calais. Het gaat om een joint venture van LD Lines en DFDS Seaways, die twee ferries gaan inzetten. Ondermeer wordt het achterschip van de “Norman Spirit” aangepast. Dat is nodig voor een efficiënter gebruik van de dubbele los/laadbruggen in Dover. Op die manier worden de haventijden tot een minimum beperkt. Men wil namelijk vijf maal per dag over en weer varen. Als tweede schip voorziet men momenteel de ferry “Côte d'Albatre”. Dit schip is feitelijk niet echt geschikt voor de Korte Kanaalroute daar het geladen en gelost wordt over het hoofddek en met interne opritten werkt. Laden en lossen verloopt derhalve niet erg vlot. De nieuwe ferrycombinatie heeft al 200 voormalige zeelui van SeaFrance voor een lang onderhoud gevraagd en zou binnen de twee weken kunnen van wal steken. In een later stadium zou een bod kunnen worden gedaan op één of twee recent gebouwde ferry’s van SeaFrance. Eurotunnel en een personeelsgroep van Seafrance willen eveneens een nieuwe operatie opstarten. Het is echter de groep die het snelst de vaarslots van ex-SeaFrance kan opnemen bij de havendiensten die uiteindelijk zal kunnen beginnen als eerste nieuwe operator. P&O Ferries dreigt inmiddels met acties bij de EU omdat LD Lines/DFDS of Eurotunnel/SCOP een te groot marktaandeel zouden kunnen verwerven of schepen te goedkoop zouden kunnen kopen. Dat zou de concurrentie vervalsen.

FC Heist trekt kaart van de jeugd

Op de Nieuwjaarsreceptie van KFC Heist bij hoofdsponsor garage Kris Demeyere dankte de voorzitter Piet Degroote met name alle jeugdtrainers voor hun prestaties. FC Heist is namelijk de enige ploeg in derde provinciale die zoveel eigen jeugdspelers heeft. Sportschepen Daniel De Vlamynck bevestigde, dat tegen de zomer stadion De Taeye over een kunstgrasplein zal beschikken. De aanleg werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vrouwenploegen te gast


Op Stadion De Taeye in Heist was zopas ook Club Brugge te gast met twee vrouwenploegen, die elk in hun reeks aan de leiding staan in eerste en tweede provinciale. Ze kwamen op uitnodiging van de Heistse jeugd: Scholieren en Cadetten. Een paar boeiende wedstrijden werden gespeeld. Beide matchen werden gewonnen door de Heistse jeugd.

27.1.12

IJsschaatsen verboden…

Met een flinke koudeprik in aantocht heeft de gemeenteraad in Knokke-Heist de politieverordening in verband met het ijsschaatsen verduidelijkt. Om de veiligheid bij “ijspret te waarborgen wordt ijsschaatsen en ijsrecreatie verboden op alle publieke waterlopen” in de badstad, “tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt verleend door de burgemeester”. Dat zal enkel gebeuren als metingen door de brandweer uitwijzen dat het ijs dik genoeg is en een voldoende draagkracht heeft. Men wil vooral vermijden dat mensen na een paar nachten vriesweer te vroeg op het Zegemeer wandelen en schaatsen. Vroeger moest telkens opnieuw een burgemeetersbesluit worden uitgevaardigd om het schaatsen te verbieden. Nu is enkel een besluit nodig om het schaatsen toe te staan. Maar, “als mensen op een vijver in hun achtertuin schaatsen kunnen wij echter niet tussenkomen”, aldus burgemeester Lippens.

Beelden “Nieuwe Morgen” teruggeplaatst

In Knokke-Heist werden de drie kunstwerken die deel uitmaken van de reeks “Nieuwe Morgen” van Willy Ceysens (1929-2007) zijn met medewerking van de Technische Dienst teruggeplaatst op het Anna Bochplein aan de Meerlaan. Bij de heraanleg van de Meerlaan werden de beelden weggenomen en in een depot opgeslagen. In het najaar van 2011 kreeg de zoon van de overleden kunstenaar, Boud Ceysens, tevens kunstenaar, van de gemeente de opdracht de koperen sculpturen te herstellen. Dit werk is nu uitgevoerd. Meteen werd een derde sculptuur aan de reeks toegevoegd. De kunstwerken maken sinds 1973 als bruikleen al deel uit van het project Beelden in de Stad. De sculpturen zullen in de loop van de volgende maand aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist worden geschonken. Meer info over de kunst in de openbare ruimten in Knokke-Heist vind je op de vernieuwde website www.beeldenindestad.be

Slippartijen in Knokke-Heist

Gladheid was vrijdagmorgen in heel de provincie aanleiding voor een aantal ongevallen. Dat was ook in Knokke-Heist het geval. Er deden zich slippartijen voor in de Heistlaan, op de Natiënlaan en in de Sluisstraat. In de Heistlaan gingen in alle vroegte twee kleine personenwagens aan het slippen. De ene ging over kop in de gracht en de andere belandde op z'n dak op de rijweg. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De bestuurders kwamen er met de schrik vanaf. De komende dagen wordt nog meer vorst verwacht. Midden volgende week kan het kwik in onze regio 's nachts mogelijk dalen tot min 7 graden.

Knokke-Heist maakt bezwaar tegen strekdam in Cadzand

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft gereageerd op plannen om in Cadzand-Bad een jachthaven te ontwikkelen met een strekdam die in zee loopt. Ook in de provincieraad werd de zaak donderdag reeds door provincieraadslid Hugo De Plecker aangekaart bij de gouverneur. Initiatiefnemer, de Stichting Promotie Cadzand, wil in samenhang met het Nederlandse Kustversterkingsplan het vroegere haventje in Cadzand-Bad uitbouwen tot een jachthaven bij middel van een strekdam die twee- à driehonderd meter in zee loopt. Op die manier zal men eveneens de monding van de polderafwatering die bij Cadzand in zee wordt overgepompt vrijwaren voor de toenemende verzanding. Deskundigen in ons land zijn echter van oordeel, dat door de aanleg van een dergelijke dam het Zwin “nog meer en vlugger” zal verzanden. De uitbouw van de Zeebrugse voorhaven heeft de voorbije jaren eveneens geleid tot de forse aanwas van het strand in onze kusthaven. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met het Zwin op een moment dat men door het vergroten van het natuurgebied net probeert de verzanding terug te dringen. De bouw van een strekdam in Cadzand-Bad zal mogelijk alle geplande maatregelen bij het Zwin te niet doen. Deplecker stelt dat het gaat om een zeer belangrijk nieuw element dat aan het dossier van de Zwinuitbreiding moet worden toegevoegd. Hij vraagt dan ook de ontpoldering van de Zwinpolder uit te stellen tot er duidelijkheid verschaft wordt via studies. Knokke-Heist heeft verder nog opmerkingen geformuleerd over de impact van de geplande Cadzandse jachthaven op de mobiliteit in de Retranchement- en Hazegrasstraat. Om de MER-procedure op te kunnen starten heeft de stichting een Notitie “Reikwijdte en detailniveau voor een jachthaven in Cadzand-Bad” ingediend bij de bevoegde Nederlandse instanties. De volledige nota kan men hier downloaden.

Eerste asperges naar Knokke-Heist

Zaakvoerder Geert Baecke van Tino’s Groenten en Fruit (in de Sluisstraat) heeft vrijdag de eerste serre-asperges van het nieuwe seizoen aangekocht op de Groentenveiling in Mechelen. Voor het eerste lot van 10 kilo moest hij duizend euro neertellen. Hij kocht de primeur asperges in opdracht van Brasserie Rubens uit Knokke-Heist en Restaurant De Schaapskooi in Heille. Het eigenlijk seizoen van de inheemse asperges uit teelt onder plastic kappen begint eind februari. Vollegrondasperges -zonder plastic beschutting- komen pas in de tweede helft van april op de markt. Op 24 juni is het verse aspergeseizoen afgelopen. Asperges bevatten veel vitamine C en zijn bovendien waterafdrijvend. Momenteel zijn bij Tino’s ook geschilde asperges uit Peru beschikbaar, die een stuk minder kosten dan de inheemse primeurs.

Buitenpaviljoen in het nieuwe Zwin Natuurcentrum in plaats vogelvlieghal

Na opmerkingen werden plannen voor een overdekte vogelvlieghal in het nieuwe Zwin Natuurcentrum in Knokke-Heist geschrapt. In de plaats komt een observatiepaviljoen. Dit wordt een open belevingsplaats waar kijkers voorzien van nieuwe optische technologie ‘het afwezige aanwezig maken’. Bijvoorbeeld ooievaarsnesten die op het tijdstip van bezoek leeg zijn, krijgen via de kijker een virtuele ooievaar op bezoek. Daarnaast zullen ook vanuit het kijkcentrum, dat in de Zwindijk wordt opgericht, vogels met verrekijkers en geluidsdetectoren van op afstand waargenomen en gehoord kunnen worden. De komst van het nieuwe onthaalgebouw, dat met multimediale technieken focust op het thema 'Zwin als luchthaven voor vogels', stond al langer vast. Naast een grote interactieve tentoonstelling, een cafetaria, seminarievoorzieningen met een restaurant wordt het ook een belangrijk toeristisch onthaalcentrum van de Zwinstreek. Bij de ingang wordt het toegangsticket als een ‘vogelring’ aangeboden. Deze ring identificeert de bezoeker met één bepaalde vogelsoort en geeft de bezoeker – via telecommunicatie – tijdens het bezoek van de tentoonstelling en het Zwinpark toegang tot een reeks virtuele ervaringen met betrekking tot deze vogelsoort. Gaandeweg leert de bezoeker aldus zijn eigen ‘soortgenoot’ fysiek kennen: hoe hij vliegt, eet, broedt, reist. Met armbewegingen maakt de ‘geringde’ bezoeker, via sensortechnologie, de vleugelslag van de vogel zichtbaar, met handbewegingen de eetwijze van de vogel, enz. De belevingswaarde en attractiviteit van de tentoonstelling wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om het nieuwe Zwin Natuurcentrum in 2015 te openen.

Honden mogen straks weer op het strand

In Knokke-Heist wordt het verbod op honden op het strand ingrijpend aangepast. Het gaat om een experiment zegt burgemeester Lippens, in antwoord op een interpellatie van het Open-VLD raadslid Isabelle Goeminne. Vanaf de tweede helft van februari zullen honden van ’s avonds 21u tot ’s morgens 9u op het strand mogen worden uitgelaten. Op voorwaarde dat de eigenaars van de viervoeters de hondenpoep opruimen. Er komt een nieuwe politieverordening in dat verband. Een evaluatie zal na enkele maanden uitwijzen of de maatregel permanent wordt. Meteen zullen ook gevaarlijke honden enkel met een muilkorf en aangelijnd mogen worden uitgelaten in de badstad. Vele jaren lang mochten honden enkel in het laagseizoen op het strand, uitgenomen op het stranddeel bij het Zwin, waar viervoeters het hele jaar door mochten worden uitgelaten. Omdat dit te ver was voor hondenbezitters uit Heist werd in de deelgemeente gezocht naar een geschikte hondenweide. Door de honden opnieuw op het strand toe te laten, wordt dat probleem nu opgelost.

VS Ambassadeur in Knokke-Heist

De Amerikaanse ambassadeur in ons land was donderdag op bezoek in Knokke-Heist. Dat gebeurde op uitnodiging van VTB Kultuur naar aanleiding van een Amerikaanse avond met vertoning van de film “Once upon a time in the Wild West” van Edgard Jespers. De 55-jarige ambassadeur Howard Gutman, een in New-York geboren advocaat, kwam samen met z’n vrouw poolshoogte nemen. Hij is trouwens een grage bezoeker van de badstad. Film en kultuur zijn hem evenmin vreemd. Als acteur speelde hij in 2009 in de film “Fame”, de remake van de bekende film uit 1980. Of Gutman ook nà de presidentsverkiezingen zal aanblijven in ons land is onzeker. Zelfs als Obama een tweede ambtstermijn binnenhaalt is dat nog geen uitgemaakte zaak. De vrouw van de ambassadeur probeert alvast van hun verblijf in België zoveel mogelijk fotomateriaal te verzamelen.


Foto Christel Bedert: o.a. Burgemeester Lippens met het echtpaar Gutman bij het Valentijnshart.

Ook Cabaret en Comedy op de “Nagt” in Knokke-Heist

Zaterdag 4 februari trakteert het cultuurcentrum van Knokke-Heist tijdens het festival “Nagt” op een onweerstaanbare mix van theater, literatuur, film, muziek, humor, kunst en circus. Er is ook een flinke portie cabaret en stand-up comedy gepland. Het gaat daarbij om een try-out van drie studenten “cabaret en comedy” aan deKunstAcademie in de badstad. De drie, Clara, Sharon en Christel, variëren in leeftijd van prille tiener tot vroege veertiger. Ze zijn in september gestart met hun prettig gestoorde opleiding en staan op 4 februari voor het eerst op de Nagt-planken. De programmatie van het hele gebeuren loopt tot een gat in de “Nagt”. En er is ook een cavabar beschikbaar om te chillen met live jazzmuziek.

“Nagt”: Zaterdag 4 februari om 19.30 uur in Scharpoord.
9 EUR; studentenkaart, 55+: 8 EUR; Uitpas, CJP, groep + 10 pers.: 6 EUR
Meer info http://www.nagt.be/.

Laureaten van de Arbeid in Knokke-Heist

Donderdagavond werden door burgemeester Lippens in het stadhuis van Heist bronzen, zilveren en gouden brevetten van de Arbeid uitgereikt aan 12 inwoners. Dat gebeurde in aanwezigheid van twee eredekens, die als getuigen optraden voor het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. In zijn toespraak zei de burgemeester dat “ons land draait op de middenstand” en dat eretekens een bewijs zijn “dat arbeid nog gewaardeerd wordt”. “Mensen die iets doén de dag van vandaag zijn de moeite waard”, aldus Lippens. Een Bronzen brevet ging naar: Stefaan Boerjan, Pascal Cardon, Sylvie Massin en Eddy Vandenberghe. Zilver was er voor Hugo Coolman, Robert Delafortry, Erwin Janssens, Mark Monballyu, Jan Ongenae, Filip Siau. Een Gouden Brevet werd overhandigd aan Paul Dhondt en Gustaaf Luysterborg.

Foto: Christel Bedert

26.1.12

Knuffy leert z’n volk knuffelen

De roze jolige knuffelbeer “Knuffy” is op pad om zoveel mogelijk knuffels uit te delen. En met The Big Hug zetten Knuffy en Knokke-Heist alvast een stap in de juiste richting. Tijdens het Valentijnsweekend op 11 & 12 februari is “The Big Hug” in de badstad alvast één van de hoogtepunten. Het wordt de allereerste grootschalige groepsknuffel waarbij alle liefdevolle knuffelaars in België van harte welkom zijn. Alle grage omhelzers zijn dan ook uitgenodigd op zaterdag 11 februari, vanaf 18.30 u ter hoogte van het Casino Knokke. Het hele knuffelgebeuren vindt plaats vóór het jaarlijkse traditionele vuurwerk. Geena & the Lisa’s zullen het evenement opvrolijken met een hartverwarmend muzikaal optreden. Ook de kersverse Miss België Laura Beyne en haar voorgangster Justine De Jonckheere zullen van de partij zijn. En vanzelfsprekend zal ook Knuffy niet ontbreken. Bij een grootschalig knuffelgebeuren hoort uiteraard ook…. een Knuffelbox! Daarin komt elk teder knuffelmoment gratis op de foto. Meteen een leuk aandenken aan een romantisch weekend in Knokke-Heist. En bij een oergezellige Valentijnsfeer hoort natuurlijk champagne, geschonken door de deelnemende handelaars uit Knokke-Heist. Bekijk ook het filmpje op www.valentijnknokke-heist.be.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Zeebrugge start treinshuttle naar Dourges

Donderdag werd een convenant getekend voor de opstart van een regelmatige containershuttle per spoor vanuit Zeebrugge naar het Noord-Franse Dourges. De dienst gaat van start in februari en zal drie maal per week heen en weer sporen. In onze kusthaven laadt en lost de trein bij Container Handling Zeebrugge, APM Terminals en P&O Ferries. Er wordt gemikt op deepsea- en shortsea-containers. De bestemming Dourges ligt strategisch in een Europese distributie- en industriële regio, op de verkeersas Rijsel-Parijs. Vanuit Dourges kan de containerlading ook sporen naar bestemmingen in Zuid-Europa (Bordeaux, Lyon, Toulouse, Barcelona, …). De treinshuttle is een initiatief van MBZ-dochter PortConnect, APM Terminals, PSA Zeebrugge, Inter Ferry Boats en Naviland Cargo. Deze laatste twee verzorgen het spoorvervoer. Het convenant stipuleert dat de treinshuttle een multi-user-dienst is. De dienst staat ter beschikking van de gehele markt. De opstart van de nieuwe treinverbinding kadert binnen de hinterlandstrategie van de Zeebrugse haven, waarbij de haven ‘de lading volgt’. Vooral in de containersector beslissen rederijen om hun steeds groter wordende schepen te laten aanmeren in havens waar voldoende lading aanwezig is. “Zeebrugge dus volop in op de ontwikkeling van logistieke platformen in het zogeheten eigen hinterland, in dit geval Noord-Frankrijk”, aldus havenvoorzitter Joachim Coens.

Energierecuperatie en uitbreiding verbrandingsinstallatie?

Knokke-Heist onderzoekt de mogelijkheden om de huisvuilverbrandingsinstallatie in de Sluisstraat uit te breiden. De bedoeling zou zijn om de infrastructuur te moderniseren en beter geschikt te maken voor de recuperatie van energie. Die is momenteel beperkt. Omdat de milieuvergunning in 2014 vervalt worden stappen ondernomen om de vergunning te vernieuwen. Daartoe is een MilieuEffectenRapport nodig. In het kader van het dossier loopt tot 21 februari een consultatieperiode. Het publiek heeft inzage in het kennisgevingsdossier. Dat kan worden ingekeken op de Milieudienst in het stadhuis van Knokke. Geïnteresseerden kunnen ook bemerkingen formuleren. In schril contrast met dit nieuws staat het feit dat momenteel via het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO) onderzocht wordt of de afvalverbrandingsoven nog wel toekomst heeft in de badstad. De Knokke-Heistse huisvuilverbrandingsoven verwerkt zo'n 37.000 ton afval per jaar en is daarmee veruit de kleinste afvaloven in ons land. Mocht beslist worden de oven af te breken dan wil Knokke-Heist de vrijgekomen ruimte gebruiken om het aangrenzende container- en recyclagepark uit te breiden. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems wil men daarnaast het terrein ook oormerken voor de recuperatie van energie en andere milieuvriendelijke initiatieven. Indien uit het AGSO-onderzoek echter blijkt, dat men in de toekomst best verder aan huisvuilverbranding doet in de badstad, dan is de administratieve procedure voor de hervergunning tegen 2014 afgerond en is de continuïteit verzekerd.

Voor meer info: Milieudienst, milieu@knokke-heist.be of tel. 050 630 197

Maatregelen rond Carnaval

In Knokke-Heist werd aan de gemeenteraad gevraagd om voor de periode van 19 tot 22 februari een “Bijzonder Nood- en Interventieplan” voor Carnaval 2012 goed te keuren. Daarin wordt volgens schepen Maxim Willems rekening gehouden “met alle mogelijke problemen”. Ondertussen werd ook het “Karrenreglement” aangepast. Dit reglement gaat over de algemene veiligheid en de brandveiligheid waaraan de praalwagens in de Carnavalstoet moeten voldoen. Op verzoek van de wagenbouwers wordt de toegelaten hoogte van de praalwagens evenwel naar boven aangepast. De carnavalkarren mogen vanaf nu maximaal 4,5 m hoog zijn. De hoogtebeperking heeft ondermeer te maken met de noodzaak om veilig de tramlijn te kunnen passeren.

25.1.12

Benefietoptreden voor Knokke-Heistse muzikant

Op zondag 5 februari wordt een benefietoptreden gehouden ten behoeve van Knokke-Heistenaar Eddy Storm. Deze zanger en keyboardmuzikant verloor z’n complete en gloednieuwe muziekinstallatie in een brand. Dat gebeurde begin december toen Ron’s Pub in de Langestraat in Oostende in de vlammen opging. Het hele gebouw werd door de brand vernield. Eddy Storm raamt de schade door het verlies van z’n installatie op meer dan 6.000 euro. Aangezien het geheel zal uitdraaien op een proces tussen de verzekering van de uitbater en die van de eigenaar kan de procedure jaren aanslepen. Zelfs bij een uitspraak is het nog niet helemaal zeker of het materiaal van Eddy ooit vergoed zal worden. Daarom hebben vier andere horecazaken uit de omgeving, bevriende artiesten en een evenementenbureau de handen in elkaar geslagen om hem te helpen. Op zondag 5 februari wordt vanaf 14 uur in het danscafé Evergreen in de Louisastraat in Oostende een benefietoptreden ten voordele van de onfortuinlijke Knokke-Heistenaar. Johnny Bravo, Peter De Langhe, Yanissa, Peggy V en Sylke treden gratis op. Er worden steunkaarten verkocht en een tombola georganiseerd. Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist waar Eddy Storm tewerkgesteld is, schenkt een paar mooie prijzen. Bij de aanstelling van Prins Carnaval op zaterdag 18 februari om 16 uur in het stadhuis van Heist, hoopt Eddy alvast samen met zijn huisorkest “Three of a Kind” op zijn gloednieuwe synthesizer voor de nodige ambiance te zorgen.

ZondagBabbel met Renaat Ramon in Knokke-Heist

Zondagmorgen 5 februari staat tijdens de “ZondagBabbel” in de bibliotheek Scharpoord een gesprek op het programma met dichter, essayist en beeldend kunstenaar Renaat Ramon. De 75-jarige Ramon is al zeer lang bezig met visuele poëzie. Sinds 1997 publiceerde hij zelf drie bundels met visuele gedichten. Hij begeeft zich met zijn visuele poëzie in het grensgebied tussen poëzie en plastische kunsten. Het is recensent Jooris Van Hulle die de dichter kunstenaar interviewt. Eveneens op 5 februari zal Renaat Ramon in Scharpoord zijn nieuwste dichtbundel ‘Klemteken: een bloemlezing van Woord en Visuele Poëzie’ voorstellen. De dichtbundel wordt na de BibBabbel te koop aangeboden in de bibliotheek. Gedurende de maand februari loopt trouwens ook de tentoonstelling met ‘Visuele Poëzie’ van Renaat Ramon in de Scharpoord bibliotheek.

Stakingshinder in Zeebrugge

Volgens de vakbonden zal maandag in Zeebrugge ook de scheepvaart zware hinder ondervinden tijdens de nationale stakingsdag. Sommige operationele diensten doen namelijk eveneens mee aan de actie. Ondermeer heel wat administratieve medewerkers van de centrales die de scheepvaart begeleiden, de loodsen en de loodsdienstcoördinatoren. Verder zullen in onze kusthaven maandag door dokwerkers nauwelijks schepen worden geladen of gelost. Er wordt actie gevoerd tegen de besparingsplannen van de federale regering.

Knokke-Heist zoekt redders

Naast jeugdmonitors is Knokke-Heist ook op zoek naar “redders aan zee”. Die moeten de veiligheid van de baders aan het strand garanderen. De reddingsposten in de badstad zijn elke dag open van 10.30 tot 18.30 u vanaf 17 mei tot 23 september. Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een geldig brevet van kustredder, of gelijkgesteld diploma. De selectie-interviews zullen op zaterdag 31 maart worden afgenomen in de brandweerkazerne te Knokke.

Online solliciteren (via deze website) kan uiterlijk tot en met 27 februari!


Meer info: Tracy Vlietinck, 050 630 200

Bestuurders in Knokke-Heist 'zopen' meer dan in de rest van het land

De lokale politie Damme / Knokke-Heist heeft sedert het begin van de Bob-campagne op vrijdag 2 december welgeteld 926 ademtests afgenomen. In totaal werd die test door 874 bestuurders ‘safe’ afgelegd. Die ontvingen allemaal een ‘glow-in-the-dark’ Bob-sleutelhanger. Verder bliezen 41 chauffeurs positief en 29 rijbewijzen werden ingetrokken. Het aantal afgenomen ademtests lag een pak lager dan vorig jaar. Toch bliezen meer bestuurders positief. Vorig jaar testte 2,8 procent van de chauffeurs positief. In de zopas gehouden Bob-campagne waren dat er 4,4 procent. Niet alleen is dat een forse stijging ten opzichte van een jaar geleden, het percentage ligt ook flink hoger dan het nationale resultaat dat 3,3 procent bedraagt, het laagste niveau ooit.

Mogelijk grensoverschrijdende acties rond verzilting Zwinpolder

De Internationale Zwincommissie heeft onder druk van de gouverneur een consensus bereikt over een plan om de verzilting van de Zwinpolders tegen te gaan. Volgens Jan Vandepitte, voorzitter van de Associatie Polderboeren in Knokke-Heist, heeft de commissie het plan echter aanvaard op basis van niet betrouwbare data, gezien geen metingen werden uitgevoerd. De bedoeling is om het waterpeil in de polder met 30 cm te laten stijgen. De boeren hebben nu zelf metingen laten doen. Daaruit blijkt dat er een verschil in de waterpeilen is van meer dan een meter. Trouwens als men het waterpeil laat stijgen dan lopen op heel wat plaatsen akkers en weiden onder water. Er zijn nu al zoveel problemen met de vernatting van de gronden. Volgens provincieraadslid Hugo Deplecker gaat het hier om de bewuste verzilting van landbouwgrond. Het gaat over minimum 180 ha die er onder zullen lijden. Het plan is enkel een oplossing op papier met als enige doel het Zwindossier te versnellen. Dat Zwindossier is volgens hem “pasmunt geworden in de strijd tussen Nederland en Vlaanderen inzake de Hedwigepolder en schadevergoedingen”. “Het enige doel is dit van de natuurverenigingen, namelijk de gezonde poldergrond vernietigen om met hun botten in zout water te kunnen staan en lamsoor te eten”, zegt Deplecker. Door dergelijke koehandel wordt “gezonde poldergrond definitief uit de voedselketen gehaald”. In een reactie zegt Jan Vandepitte, dat de boeren het beu zijn. Indien er geen verder overleg komt dan volgen er grensoverschrijdende acties.

Geen Nederlandse aanval

Dinsdag bevonden zich plots Nederlandse troepen vlak aan onze landsgrens bij Knokke-Heist. Het ging om 160 militairen van de Koninklijke Landmacht die op oefening waren in het kader van de operatie “Rino Dragonder”. Het was de bedoeling dat de soldaten zich onzichtbaar door de regio zouden bewegen, maar toch werden ze opgemerkt. Dat gebeurde toen in de polder een Chinook helikopter werd ingezet om militairen op te pikken. Tijdens de oefening werden scenario’s afgewerkt in verband met mogelijke terreurdreiging gericht op vitale objecten en hooggeplaatste personen.

Jeugdpoëziefeest van De Blinckaert

Met de prijsuitreiking is op woensdag 1 februari in Knokke-Heist de apotheose gepland van de Jeugdpoëziewedstrijd van Marnixring De Blinckaert. Deze 8ste editie kreeg als thema “Muizenissen”. Opnieuw kreeg de jury meer dan 800 gedichten te beoordelen. Het wordt een echt poëziefeest met voordrachtkunstenaar Frank Adam en The Bandits, de jongste rockband van Vlaanderen. Stephanie De Clerck praat de avond aan elkaar. Ook de laureaten komen aan bod. Zij dragen zelf hun gedichten voor op het witte scherm. De winnaars worden beloond met een boekenbon. Hun gedicht prijkt verder op een affiche, ontworpen door Charlotte Balfoort, medewerkster van de bibliotheek. De affiches met de gedichten van de 18 finalisten zijn de hele maand februari in de bibliotheek te bewonderen. Ook dit jaar wordt een publieksprijs toegekend. Zo kan elke aanwezige ervoor zorgen dat zijn of haar favoriete gedicht nog eens extra wordt bekroond. De toegang is gratis. Kaarten dienen wel gereserveerd te worden aan de balie van het Cultuurcentrum Scharpoord (tel. 050 630 400).

Surfers’ Paradise tript naar Marokko

Surfers’ Paradise in Knokke-Heist plant tijdens de paasvakantie een kite-trip naar één van de grootste lagunes ter wereld. Het eindeloze vlakke water aan de rand van de Sahara in Zuid Marokko wordt omschreven als een paradijs voor freestylers en beginnende kiteboarders. De laguna bij Dakhla is gelegen op een half uur van de Atlantische Oceaan. Er is een kiteschool uitgerust met het nieuwste materiaal voor verhuur en lessen. Op de dagen dat er geen harde wind is kan men er suppen, kajakken of catamaran varen. Tijdens het kamp is er optioneel de mogelijkheid om een kiteclinic te volgen met 2x Vice wereldkampioen Leander Vyvey.

Alle verdere info: High Tech Travel Elisabetlaan 133, 8300 Knokke-Heist, tel 050/517139, peter@hightech.be

“Spirit of France” eindelijk onderweg

Dinsdag werd de nieuwste Kanaalferry, de “Spirit of France” op de scheepswerf in het Finse Rauma officieel overgedragen aan de rederij P&O. Tijdens de overhandiging werd met geen woord gerept over het feit dat de veerboot in september vorig jaar al had moeten opgeleverd worden. De vertraging heeft ondermeer te maken met het oplossen van trillingsproblemen. Midden volgende maand komt het schip in de vaart op de Korte Kanaalroute vanuit Dover. Op dat moment keert het zusterschip “Spirit of Britain” naar de werf terug voor het wegwerken van (de minder uitgesproken) trillingsproblemen. Nadien zullen beide schepen instaan voor het opvangen van de drukte die verwacht wordt naar aanleiding van de Olympische Spelen en de viering van de Queen’s Jubilee. De grote veerboten bieden plaats aan 2.000 passagiers, 180 vrachtauto’s en 195 personenwagens.

Ook getest op Knokke-Heistenaars

Een filmploeg van het VRT-programma “Ook getest op mensen” heeft in Knokke-Heist bij een stel 'proefkonijnen' gepeild naar de invloed van bijgeloof bij sport en kansspelen. Met de lijdende voorwerpen ging het om leden van het Koninklijk Toneelgezelschap uit de badstad en Toneelkring de Valk uit Brugge. ‘s Morgens werd in kou en regen gegolft in Het Zoute. ‘s Middags mochten de testpersonen hun geluk beproeven aan de roulettetafel in het Casino. Of er nu een nieuwe Vlaamse Tiger Woods werd ontdekt of in Knokke-Heist een aantal multimiljonairs meer rondlopen, dat willen de programmamakers voorlopig nog niet verklappen. Hoe de proefpersonen het er in deze ‘wetenschappelijke’ test dus werkelijk van afgebracht hebben, kan men woensdagavond 1 februari omstreeks 21.15 u bekijken op Eén.

Voor meer info: http://www.een.be/programmas/ook-getest-op-mensen

24.1.12

Inschrijven voor “3atlon 4 fun”

In Knokke-Heist gaan de inschrijvingen voor de nieuwe reeks “3atlon 4 fun” op 1 februari van start. Het betreft een 15 weken durend trainingsprogramma, onder leiding van deskundige lesgevers van Triatlonclub Knokke-Heist & Triatlonvereniging ‘t Zwin. Een trainingsschema wordt opgesteld waarbij vanaf 15 mei elke week 3 trainingen op het programma staan. Er is elke week 1 groepstraining. De andere 2 trainingen gebeuren individueel. Deelnemers die het hele programma afwerken zullen tegen 26 augustus ongetwijfeld klaar zijn om hun eerste echte triatlonervaring op te doen met de “Finishers triatlon”. Daarbij zijn 2 niveau’s voorzien. Er is de formule bestaande uit 400 m zwemmen in zwembad De Raan, 11 km fietsen in en rond Duinbergen en 4 km lopen op de Zeedijk. De 2de formule bestaat uit 600 m zwemmen, 22 km fietsen en 6 km lopen. Klik hier voor meer info ivm de Finishers Triatlon.

Meer info: www.knokke-heist.be
Sportdienst Knokke-Heist E. Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist
Tel 00 32 (0) 50/630 480, Fax 00 32(0) 50/630 499, 3atlon4fun@knokke-heist.be

Kiezen voor een waardig levenseinde

Op dinsdagavond 28 februari komt Manu Keirse in het CM-lokaal in Heist spreken over de manier waarop men de laatste fase van het leven vorm kan geven. Keirse is klinisch psycholoog en specialist in rouwverwerking. Hoe mensen leven en sterven is in de laatste halve eeuw drastisch veranderd. De toename aan kennis in de medische wereld en het gebruik van nieuwe technieken zoals reanimatie, experimentele chemotherapie, kunstmatige voeding, ... spelen daarbij een rol. Patiënten en hun omgeving hebben vaak een pak vragen. Manu Keirse gaat tijdens z’n uiteenzetting in op verschillende vragen zoals: Wat zijn de mogelijkheden op vlak van palliatieve zorg en euthanasie? Wat als je niet meer in staat bent om zelf te beslissen? Hoe weet je zeker dat je wil gerespecteerd wordt? Hoe je het best voorbereiden op het afscheid? Prof. Manu Keirse is psycholoog en hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is auteur van verschillende boeken, waaronder het boek 'Later begint vandaag' waarin hij het belang van vroegtijdige zorgplanning benadrukt.


CM lokaal, Stadhuisstraat 32, Heist: dinsdag 28 februari om 19u30

Prijs: 3,00 euro; brochure ‘Zorgen voor morgen… samen kiezen voor een waardig levenseinde’ inbegrepen

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Bij Mantelzorg Ziekenzorg CM 050 44 03 19, Oude Burg 23, 8000 Brugge. E-mail: mantelzorg.zzwv@cm.be met melding inschrijving zorgen voor morgen of bij het Thuiszorgcentrum Brugge 050 33 44 96. E-mail: thuiszorgcentrum.brugge@cm.be

Grensoverschrijdend dichten

In de Sluise deelgemeente Aardenburg gaat de nationale Gedichtendag woensdagavond al van start. Het zogeheten Inktpotgenootschap presenteert in Casa Portiera een toegankelijk programma met lokale, regionale, nationale en internationale poëzie. Vijf dichters van beide kanten van de grens lezen er voor uit eigen werk. Het gaat om Tijs van Bragt, Jorien Brugmans, Thomas Rubico, André van der Veeke en J.C. Er is ook gelegenheid om een zelfgeschreven gedicht voor te dragen op het open podium. In Knokke-Heist draait op de eigenlijke Gedichtendag van donderdag alles rond de Scharpoord Bibliotheek.

Casa Portiera, Weststraat 3 in Aardenburg, begin om 20 uur.

Valentijnsontbijten

Op zondag 12 februari levert de ouderraad van de Vrije Basisschool Duinenkind in Duinbergen Valentijnsontbijten aan gezinnen van Knokke-Heist en omstreken. Het is meteen al de zevende keer. Vorig jaar werden liefst 900 Valentijnsontbijten aan huis geleverd. Grote troef is ook dat men zelf het ontbijt én het tijdstip van levering kan kiezen. Er is keuze uit een kinderontbijt (5€ p.p.), een volwassenenontbijt (8€ p.p.) of een champagneontbijt (22,5€ p.p.). Broodjes, koeken, beleg en, voor wie van luxe houdt, een grote fles champagne, druiven, zalm en vele extra’s, zorgen voor een romantische start van de dag. De opbrengst besteedt de ouderraad aan de aankoop van klasspeelgoed, het verfraaien van de turnzaal, het bouwen van een overdekte fietsenstalling en het financieren van de sneeuwklassen voor het zesde leerjaar. Bestellen kan nog tot 3 februari of tot uitputting voorraad.

Voor meer informatie kan u terecht bij Ingrid Boydens (mailto:ingrid.boydens@telenet.be of T 0476/34 77 54) of surft u naar http://www.westkapelleduinbergen.be/

Met het rode potlood naar de verkiezingen

Het lijkt er steeds meer op dat in Knokke-Heist op 14 oktober niet elektronisch zal gestemd worden voor de nieuwe gemeenteraad. De Vlaamse regering wil het nieuwe stemsysteem invoeren in alle steden met meer dan 25.000 inwoners, maar de federale overheid heeft beslist dat er geen stemcomputers zullen worden aangekocht voor plaatsen waar nu nog met potlood en papier gestemd wordt. Er is geen geld. Enkel bestaande stemcomputers, die verouderd zijn, zullen worden vervangen. Vlaanderen gaat nu zelf elektronische stemsystemen aankopen voor 3.286 stembureaus. Die worden geïnstalleerd in gemeenten die in 2006 reeds digitaal stemden. Ook centrumsteden zoals Brugge, Oostende en Roeselare krijgen stemcomputers. Mochten er nieuwe stemsystemen of oude stemcomputers over zijn dan komen de andere gemeenten in aanmerking in volgorde van afnemend inwoneraantal. Of Knokke-Heist daarbij in de prijzen zal vallen is echter zeer twijfelachtig.

Terug lijnbus in Zeebrugge

Zeebrugge krijgt opnieuw een buslijn. Naast de belbus komt er binnenkort namelijk ook een vaste buslijn op het traject naar Brugge. Die nieuwe buslijn nummer 47, wordt op 15 februari officieel ingereden. De inwoners van Zeebrugge waren al jaren vragende partij voor een vaste buslijn naar Brugge, omdat er zo weinig treinen zijn, en omdat beide stations ver van de dorpskern liggen. De nieuwe buslijn zal ook de deelgemeenten Zwankendamme en Lissewege aandoen.

23.1.12

Sluit toeristentreintje straks aan op tram in Knokke?

Omdat blijkt dat het weinig waarschijnlijk is dat de kusttram zal worden doorgetrokken vanuit Knokke tot in Breskens is er nu een nieuw voorstel. De Sluise wethouder Peter Ploegaert oppert de mogelijkheid om een toeristentreintje, dat gewoon over de weg rijdt, te laten aansluiten op de tram in Knokke. Het toeristentreintje zou dan via Retranchement en Cadzand-Bad langs de kust tot in Breskens rijden, en daar ook aansluiten op het fiets-voetveer naar Vlissingen. Onderweg zou verder gestopt worden in de diverse badplaatsen en bij recreatiebedrijven en attracties.

Bibliotheek zoekt oude knuffels

De Scharpoordbibliotheek in Knokke-Heist is op zoek naar oude knuffels. Wie op zolder schommelt komt af en toe een doos met pluchen knuffeldieren tegen. Sommige roepen allerlei herinneringen op, maar meestal liggen ze maar in de weg. Als je dergelijke knuffels hebt, die niet geschikt zijn voor het veilinghuis, dat kan de bibliotheek een waardig einde geven aan je knuffelbeesten. Ze kunnen namelijk gebruikt worden voor de aankleding van de jeugdboekenweek. Die wordt gehouden van 10 tot 25 maart. Met de knuffels zal ook een bijhorend écht kunstwerk gemaakt worden. De pluchen troeteldieren kun je afgeven in de bibliotheek tot 1 maart.

Betere verankering gezocht voor Panamarenko-eiland

In Knokke-Heist wordt door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht hoe men de krabbeneilanden van Panamarenko in het Zegemeer het best permanent kan verankeren. Afgelopen weekend was het middelste eiland bij een stevige westnoordwestenwind losgeslagen en naar de overkant van het meer gedreven. Maandag werd gecontroleerd hoeveel schade daarbij werd aangericht. Het blijvend verankeren van de eilanden kan het best met een “flipper delta anker”, maar dat is een dure aangelegenheid. Het is onzeker of de kostprijs zal toelaten voor een dergelijk type ingraafanker te kiezen.

Donderdag is ook in Knokke-Heist gedichtendag

Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Vlaanderen én Nederland. Ook in Knokke-Heist is donderdag 26 januari de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Zo is er donderdag om 14u in de Scharpoordbibliotheek de workshop ‘Poëzie met een smaakje’. Men kan er gedichten dan letterlijk proeven. Gedichtenkenner Ilse Weber neemt de aanwezigen dan mee op een culinaire poëziereis. Ze laat zes dichters op een andere manier ontdekken. En wie wil weten welke de favoriete gedichten zijn in Knokke-Heist komt dat om 18u aan de weet. Jan Charles zal deze lievelingspoëzie dan namelijk in de bibliotheek voordragen met pianobegeleiding van Thijs De Bree. Men kan z’n favoriete gedicht trouwens in de bib afgeven of mailen. bibliotheek@knokke-heist.be.

Geen bijkomende kerncentrale vlak over de grens

Het Nederlandse energiebedrijf Delta heeft de plannen voor een tweede kerncentrale in onze buurprovincie Zeeland in de ijskast gezet. Het bedrijf ziet de eerstkomende jaren geen mogelijkheden een bijkomende centrale in Borsele te realiseren. Tijdens z’n nieuwjaarsinterview had burgemeester Lippens van Knokke-Heist zich nog bekend als voorstander van een dergelijke kerncentrale om meer energie-onafhankelijkheid in onze regio te verkrijgen. Natuurpunt was tegen. Volgens Delta staan de financiële crisis, de hoge investeringen die nodig zijn, en de huidige overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt de bouw van een tweede centrale momenteel in de weg.

Allergie infonamiddag

Woensdag 25 januari om 14 uur in CC Scharpoord (zaal 101-102) in Knokke-Heist: “(k)niezen helpt niet”. Een infonamiddag verzorgd door Erika Colen, Astma en Allergiekoepel vzw. In samenwerking met het Regionaal Dienstencentrum van de Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen. Wat is allergie? Ontstaansmechanismen, symptomen en uitlokkende factoren. Wat te doen bij allergie? Preventiemaatregelen en hulpmiddelen. Er is eveneens gelegenheid om vragen te stellen.


Deelnameprijs (te betalen aan de ingang): 3 EUR; 4 EUR niet-leden.

Weer Mega Carnavalbal

Op zaterdagavond 11 februari staat in de Heistse zaal Ravelingen een nieuwe editie van het Mega Carnavalbal op de agenda. Dit keer hebben de organisatoren feestzangeres Jettie Pallettie kunnen strikken met haar nieuwe show. Ze is overal in het land bekend door haar optredens en hits op TV en Youtube. Het belooft dus een voltreffer te worden. Op de website www.carnavalheist.com kun je trouwens enkele van haar gouden hits beluisteren.

Schitterend weekend voor Knokke-Heistse basket

In de Stormmeeuw in Knokke namen de Heren van Namedis chape het in Eerste Landelijke met succes op tegen de ploeg van Kangoeroes Boom. Dat was geen sinecure. Boom is namelijk een jonge ploeg met getalenteerde spelers uit de nationale jeugdploegen. De spelers uit de badstad startten matig met 20-27. Na de rust werd door de Knokke-Heistenaars echter trefzekerder gespeeld. Vooral de inbreng van Steve Robeyst was beslissend. De plaatselijken wonnen uiteindelijk met 66-55. Bijgevolg staat Knokke-Heist samen met Brugge met allebei 43 punten op de eerste plaats in de rangschikking. Brugge won namelijk van Schelle.

Knokke-Heist: Aelter 8, Tratsaert 12, Franchoo 4, Depauw 11, Casier 4, Audenaert 0, Goethals 0, Vandekeere 1, Robeyst 24, Blieck 0, Vandewalle O. Dhaese 2.


Ook bij de dames


De Knokke-Heistse Com il foo basketdames wonnen zaterdagavond in Eerste Landelijke eveneens het pleit tegen de ploeg uit Zonhoven. Ze herhaalde daarbij hun prestatie uit de heenmatch. Bij de pauze was de stand 37-27. Ook in de tweede helft scoorden de meisjes uit Knokke-Heist beduidend vlotter. De uitslag 69-49. Knokke-Heist staat in het klassement met 41 punten op de vierde plaats, die gedeeld wordt met Aalst.

Knokke-Heist: Rouzeré 8, Simoens 5, Kimpe 14, Linskens 6, Van Craeymeersch 6, Borrey 12, Vaesen 4, Vantorre 15.

Prima voetbalzondag voor Knokke-Heistse ploegen

Het is een uitstekende voetbalzondag geworden voor alle ploegen uit Knokke-Heist. In Eerste Provinciale won FC Knokke met 3-0 van lantaarndrager Bredene. Knokke staat nu gedeeld tiende met 22 punten. In Derde Provinciale B veegde VV Westkapelle het veld aan met De Panne en zette een 5-1 overwinning neer. Wenduine verloor op eigen terrein met 0-1 van FC Heist. In de rangschikking staat Westkapelle nog steeds bovenaan met 39 punten. Heist staat 6de met 32 punten. In Vierde Provinciale B speelde Moerkerke 2-2 gelijk tegen middenmoter Lissewege. Zeebrugge won met 0-1 van Ruiselede. In het klassement staat Moerkerke één met 42 punten. Zeebrugge legt met 20 punten beslag op de elfde plaats.

Vernieuwd feestcomité

In de Knokke-Heistse deelkern Ramskapelle werd zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie ook het vernieuwd feestcomité voorgesteld. Inge Demeyer en Wim Dhoore, die allebei Ramskapelse roots hebben, maken nu namelijk deel uit van het bestuur. Het comité heeft trouwens al een en ander op stapel staan voor de deelgemeente. In april is de opening van het nieuwe speelplein gepland. Op zondag 24 juni staat de traditionele verkiezing van de Wijkburgemeester op de agenda. Dat wordt gevolgd door een goedgevuld driedaags feestprogramma rond Ramskapelle kermis van 29 juni tot 1 juli, met optreden van Willem Vermandere.

De fotoreportage van Christel Bedert over de Ramskapelse nieuwjaarsreceptie vind je HIER.

22.1.12

Uitslag Junior Journalistenwedstrijd Knokke-Westkapelle

Zondag werd in de Scharpoordbibliotheek de uitslag bekend gemaakt van de 19de Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd. Daarbij hebben regionale correspondenten een bloemlezing gehouden uit het juryverslag. Dit jaar namen uit het 5de en 6de leerjaar van de Knokse en Westkapelse basisscholen bijna 150 leerlingen deel aan de wedstrijd. Het begrip “nieuwe media” vormde het thema van de journalistenwedstrijd. Dertien leerlingen stroomden door naar de lokale finale. Laureate werd Mona Sayoud uit het zesde leerjaar Polderkind met de inzending “Die dag!”. Tweede werd Juliet Steffen uit het zesde leerjaar van de afdeling Zevenkote van De Vonk met “Internet is beter dan buiten spelen”. Zij nemen ook deel aan de nationale finale van Davidsfonds. De derde plaats ging naar Marie Vandersmissen uit het vijfde leerjaar van Zevenkote met “Het avontuur van Robbie en zijn nieuwe vrienden”. De dertien finalisten kregen voor hun inzet een boekenpakket.

Foto Christel Bedert

Ludieke awards bij KTKH

In taverne Cnoc werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist de ludieke KTKH-awards 2011 uitgereikt. Het kersverse bestuurlid Steve Poppe had zich voor de gelegenheid getransformeerd in een verteltovenaar van het Spreukjesbos om diverse laureaten en hun meter op het podium aan te kondigen. Penningmeester en klankman Dirk Timmerman die bij de uitreiking van de Cultuurdrager op de 2de plaats eindigde, kreeg door de KTKH-jury eerherstel als onbetwistbare KTKH-drager 2011. Jan Pyck, meester-schilderkunstenaar van het decorteam, mocht de Gouden Verfborstel in ontvangst nemen. De prijs voor het 'Mooiste Mannelijke Kontje', ging naar Filip Maertens die in “Een vlo in het oor” op de planken verscheen in een minuscuul, weinig verhullend, zwart lederen tangaatje. Ilse Ghysel die in hetzelfde stuk als Minouche, een strip-performance à la Lisa Minella ten beste gaf, werd bekroond met de Meest Sensuele Bips 2011. Dominiek Segaert die een paar dagen voor de voorstelling lelijk ten val kwam maar dankzij de medische zorgen van Christa Pintelon tijdig kon opgelapt worden, ging naar huis met de trofee van Grootste Pechvogel. Jan De Groote die als vurige Spanjaard op diverse repetities en voorstellingen zijn tegenspeler Yves Merlevede hardhandig molesteerde en met zijn pistool heel wat weke lichaamsdelen in de verdrukking bracht, werd uitgeroepen tot Handtastelijkste Acteur van het jaar. Aimé Govaert, die in “Tom, Dick en Harry” uitpakte met een overweldigende Kosovaarse aria, werd terecht gelauwerd met de trofee Charmezanger 2011. Nu de nieuwjaarsreceptie verteerd is, wordt volop gewerkt aan de nieuwe voorjaarsproductie “De getemde feeks” van William Shakespeare, in een bewerking van Dirk Tanghe en geregisseerd door Dirk Van Den Broeck.

Bejaarde chauffeur raakt rijbewijs kwijt

Een 68-jarige automobilist uit Knokke-Heist heeft zaterdag in Sluis z’n rijbewijs moeten inleveren. Hij werd tegen een snelheid van 139 km per uur door agenten geflitst langs de N61 in de Sluise deelgemeente IJzendijke. Op die plaats geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. De man kreeg een proces verbaal. Z’n rijbewijs werd overgemaakt aan de Nederlandse officier van justitie. Die bepaalt wanneer de Knokke-Heistenaar z’n rijbewijs terugkrijgt.