2.6.12

N-VA Knokke-Heist stelde programma voor

Als eerste partij in de badstad heeft de N-VA haar programma voor de komende raadsverkiezingen bekend gemaakt. Dat gebeurde na een ludieke actie waarbij volgens afdelingssecretaris Danny Bossaert “de dromen van de GBL werden doorprikt”. De N-VA benadrukte dat 30 jaar dezelfde mensen aan het beleid “niet goed voor de democratie” is. De partij wil dat de gemeenteraaddossiers “open en transparant” zijn. Ook mogen Autonome Gemeentebedrijven en zelfs het OCMW “de transparantie niet verminderen”. “Buurtcomités en verenigingen moeten van bij het begin van de plannen betrokken worden”. Er zullen volgens de N-VA “financieel keuzes moeten gemaakt worden, ook in Knokke-Heist. We zullen 'meer of beter moeten doen, met minder'. N-VA vraagt in eerste instantie om de uitgaven onder controle te houden. Uitgaven voor megalomane projecten of prestige-uitgaven hoeven voor de partij niet. De N-VA wil ook nieuwe inkomsten zoeken, zonder de belastingen te verhogen”. De Partij vraagt zich af “of de vele 'mega-projecten' die op stapel staan, ook realistisch zijn, betaalbaar en realiseerbaar”. Verder wil de N-VA dat in de toekomst “de vervuiler betaalt” en dat de ophaling van het huisvuil ’s avonds gebeurt. De partij is van oordeel dat het “dringend tijd is voor een modern, toekomstgericht Casino” maar dat men geen nood heeft “aan nog meer luxe-appartementen”. Voor de financiering van de renovatie denkt de N-VA aan “een ondergrondse garage onder het Casino”. De partij pleit om lokale economie en toerisme als één geheel te zien, met één schepen die aanstuurt. Verder moet de gemeente een ‘ondernemersloket’ aanbieden, “waar alle info over bedrijven, vergunningen, starten kan bekomen worden”. “Op het vlak van wonen moet dringend werk gemaakt worden van 'betaalbaar wonen' zodat ook de jonge gezinnen, tweeverdieners, verkopers, verplegers, onderwijzers in Knokke-Heist kunnen blijven wonen en werken”. De N-VA wil tweede verblijvers enkel toelaten in toeristische zones. Zo drukt men de prijzen in de niet-toeristische zones en kan de eigen bevolking makkelijker in dorpskernen een huis met tuintje vinden. Uiteraard is strenge controle op domiciliefraude dan ook noodzakelijk. Naast een paar andere maatregelen wil men ook een woningfonds creëren voor huursubsidie. Verder moet volgens het N-VA het centrum van Heist aangepakt worden, en pleiten ze “voor een beurs-of evenementenhal, gekoppeld aan nieuwe woonvormen. Op die manier zal Knokke-Heist, zomer en winter, toeristen, bedrijven, gasten aantrekken en zal er een nieuw elan komen, zowel voor de inwoner als voor de lokale economie”. De N-VA geeft toe dat er in Knokke-Heist hard gewerkt is de afgelopen jaren. De gemeente heeft veel projecten gefaciliteerd zonder zelf bouwheer te zijn. Maar ook werd veel geld betaald voor studies die geen resultaat hebben opgeleverd.

Lezing over menopauze

Op donderdag 21 juni om 19 uur vindt in het Cultuurcentrum Scharpoord een lezing plaats over menopauze. De informatieavond is een samenwerking tussen de sociale adviesraad , het gemeentebestuur en het AZ Gezondheidszorg Oostkust. Dr. gynaecoloog Frank Mestdach zal de deelnemers informeren en bewustmaken van wat de menopauze kan betekenen in het leven van een vrouw. De menopauze is geen ziekte, het is een natuurlijke gebeurtenis in het leven van elke vrouw. Wat zijn de klachten? Bestaat er een efficiënte behandeling? Is het toedienen van vrouwelijke hormonen aan te raden? Alle vragen zullen beantwoord worden door dr. Frank Mestdach, gynaecoloog bij het AZ Gezondheidszorg Oostkust.

Deze lezing is gratis. Inschrijven kan via e-mail aan preventie@knokke-heist.be of telefonisch op het nummer 050 630 224 vóór 15 juni.

Sensibilisering tegen dumpen van plastic

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft steun toegezegd aan de resolutie ‘Stop de dumping van plastics’. Dat gebeurde op verzoek van Kimo, de international vereniging van kustgemeenten. De resolutie zal nu worden ingediend bij de Europese Commissie. Gemeenteraadslid Kathleen Van der Hooft vroeg aan het schepencollege om nog een stap verder te gaan en zelf “iets te doen”. Ze stelde voor om een sensibiliseringsactie op het getouw te zetten om het acherlaten van plastic op het strand en in de bermen in te perken. Verder vroeg ze om ook reders en vissers te benaderen met de vraag geen plastic in zee te dumpen. Burgemeester Lippens vond het een goed idee en beloofde om in dat verband het nodige te laten doen.

Laatstejaarstentoonstelling deKunstacademie

Negentien laatstejaars leerlingen van de afdeling beeld van deKunstAcademie in Knokke-Heist bereiden momenteel een tentoonstelling van hun eindprojecten voor in de Lagunahal. Daarmee zetten ze een creatief punt achter een 5 jaar durende opleiding. Men kan hun werken bewonderen in de Lagunahal op 16, 17, 23 of 24 juni, telkens tussen 10u en 17u. Dit eindproject betekent trouwens niet noodzakelijk het einde van de loopbaan van deze leerlingen aan deKunstAcademie. Volgend schooljaar kunnen ze namelijk opnieuw instromen in een andere optie. Benieuwd naar hoe het er in de ateliers beeld aan toegaat? Afspraak in het hoofdgebouw van deKunstAcademie op 22 juni (18u-22u) voor een sfeervolle nocturne vol demonstraties, open klassen en infosessies ...

Zeebrugge krijgt concurrentie van Boulogne

In 2015 moet er één havenschap Côte d'Opale komen die de havens van Calais en Boulogne sur Mer verenigt. Hét doel is ondermeer havenklanten afsnoepen van bijvoorbeeld Zeebrugge. Dit volgens de directie van de Région Côte d'Opale na een topvergadering over de toekomst van de Noordfranse havens eind deze week. De komende dagen valt ook de beslissing over de ferryvloot van het failliete SeaFrance. Drie partijen hebben geboden op de vier schepen of een deel daarvan. Het gaat om de rederijen Stena Line en DFDS/LD Lines. Een gemengde groep is de derde partij. Als deze derde groep SCOP (Eurotunnel, CCI Côte d'Opale), gegroeid uit ex-werknemers van SeaFrance, het haalt komen tenminste drie schepen weer in dienst, waarvan één op de route Boulogne/Dover. De Franse Regio is bereid de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro's op te hoesten voor de exploitatie van 3 ferries en de verdere uitbouw van een draaischijffunctie zoals die werd ontwikkeld in Zeebrugge luidt het. Men zou zich zowel op Noord- als Zuid-Europa willen richten. Ook noordelijk Engeland en Ierland wil men gaan bedienen. Dat is voor hen een nieuwe markt die nog door geen enkele Franse haven werd aangeboord. Extra installaties in Calais of Duinkerke zouden te lang op zich laten wachten terwijl men in Boulogne al een nieuw ferrydok klaar liggen heeft. In de komende jaren behoort verder nog altijd een "visexportlijn" vanuit Noorwegen naar Boulogne tot de mogelijkheden.

Bevolking Knokke-Heist 01.06.2012

Geboorten

• Bouke de Bruijckere, zoon van Floris en Femke van Nispen, Sluis (Nederland)
• Julie Vannevel, dochter van Jürgen en Benedikte De Baets, Maldegem

Aangiften huwelijk
• Sammy D’Hooghe, Damme en Emmy D’Hooghe, Knokke-Heist

Huwelijken
• Angelo Coudeville en Vanessa Tricarico, Knokke-Heist
• Kris Vandam en Natalie Van Snick, Knokke-Heist
• Nicolas Van Coppenolle en Véronique Vandepitte, Knokke-Heist

Overlijden
• Charles Tuerlinckx, 87 jaar, echtg. van Marcellina Van Asbroeck, Knokke-Heist
• Gilbert Neyt, 64 jaar, Knokke-Heist
• Michel Landuyt, 85 jaar, echtg. van Rachel Vercruysse, Knokke-Heist
• Vital Pauwaert, 77 jaar, echtg. van Christianne Daels, Knokke-Heist
• Pieter de Zegher, 82 jaar, Knokke-Heist
• Greta De Vleeschouwer, 69 jaar, wed. van Leo Michiels, Knokke-Heist
• Julia Slabbinck, 80 jaar, wed. van Roger Ide, Knokke-Heist
• Alfons Cleeren, 86 jaar, echtg. van Paula Verhoeven, Knokke-Heist
• Jozef Kerckaert, 91 jaar, wed. van Maria Laureyns, Knokke-Heist
• Monique Tassoul, 84 jaar, wed. van Oscar Leconte, Knokke-Heist

1.6.12

Verloedering aangekaart in Knokke-Heist

Het onafhankelijke gemeenteraadslid Olivier Bodyn heeft tijdens de gemeenteraad opmerkingen gemaakt over de verloedering van de buurt aan de kop van de Heistse Kursaalstraat. Hij vreest dat het in crisistijd moeilijk zal zijn om investeerders te vinden voor de site van de vroegere Vishandel De Paepe en Rosalie Babelutte. Burgemeester Lippens stelde dat de “projecten al zeer ver gevorderd zijn en dat de eigenaars worden aangemaand om de site te onderhouden”. Hij gaf toe dat het realiseren van de projecten nog minstens een jaar in de toekomst ligt. Bodyn wees ook op de gevaarlijke en slordige toestand waarin het Bosje van Heist door de Dienst van de Kust werd achtergelaten tijdens de broedseizoenpauze. Volgens de burgemeester mag de gemeente het terrein evenmin betreden, maar heeft de Dienst van de Kust beloofd om het bosje nog voor de zomer op te kuisen. “Als het Bosje van Heist helemaal is opgeknapt dan krijgen wij de bevoegdheid en dan doen we wat we willen… binnen de wettelijke reglementering natuurlijk” zei Lippens.

Sportzomer staat in de steigers

De vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist bereidt momenteel het zomerse luik voor van het sportstimuleringsproject Knokke-Heist, een zee van sport. In juli staat de Carrefour strandloop van Knokke (6/7), Zwemloop (21/7) en het zeezwemmen (23/7) op het programma. In augustus volgt dan nog de Carrefour strandloop van Heist (3/8), de Scapa Sport Iron Kid (24 & 25/8) en de Finishers Triatlon (26/8). De sportieve zomer wordt afgesloten met de 14de editie van de Generali zwintriathlon (5/9). Wie aan 5 van de 10 events van het project deelneemt, mag rekenen op een getrouwheidspremie ten belope van de helft van het betaalde inschrijvingsgeld. Wie aan alle 10 de sportevents deelneemt, investeert niet alleen in zijn gezondheid, doch krijgt ook volledig betaalde inschrijvingsgeld terug.

Nu ook kidstrandloop

Naast de traditionele afstanden van 5 en 10km, organiseert de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist op beide Carrefour Strandlopen voor het eerst een jongerenloop waarbij de kids 2 km moeten afleggen. Op vrijdag 06 juli staat de Carrefour Strandloop van Knokke op het programma. Deze massasportklassieker start op het strand voor de Rozenlaan. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2, 5 of 10 km lopen langs de laagwaterlijn. De kids starten om 18.45 uur en lopen 2 maal 500 meter richting het Casino. Om 19.30 uur starten de overige deelnemers waarbij de 5 km loopt tot in Heist en terug. De lopers aan de 10 km doen er nog een extra lus naar het mondaine Zoute bovenop. Op vrijdag 03 augustus wordt in Heist de 2de Carrefour strandloop georganiseerd. De start - en aankomstlocatie zal verhuizen naar Heist west t.h.v. nieuw sportstrand Heist (voorheen site Zeilclub VVW Heist). Ook hier kunnen deelnemers kiezen tussen 2, 5 of 10 km lopen langs de laagwaterlijn. De kids starten opnieuw als eerste om 18.45 uur en lopen 2 maal 500 meter richting de Parkstraat. Klokslag 19.30 uur wordt het startsignaal gegeven voor de overige afstanden. De deelnemers aan de 5 km lopen tot aan het Casino van Knokke en terug. De deelnemers aan de 10 km lopen door tot aan De Wielingen.

De lage inschrijvingsprijs € 3,00 ( € 2,00 voor de 2 km) en het zomerse karakter maken van de Carrefour strandlopen een echt familiaal sportgebeuren. Ook dit jaar kan men zich terug vooraf inschrijven via www.knokke-heist.be voor slechts € 2,00 ( € 1,00 voor de 2 km). Voor de Carrefour Strandloop Knokke kan dit tot en met maandag 2 juli. Voor de Carrefour Strandloop Heist kan dit tot en met maandag 30 juli. Daginschrijvingen zijn mogelijk van 18.00 tot 19.15 uur.
Info: strandlopen@knokke-heist.be

Kaarten 11 juliviering gratis

Vanaf maandag 4 juni om 8.30 uur kunnen in Knokke-Heist alle geïnteresseerden bij het onthaal van het Cultuurcentrum Scharpoord gratis tickets bekomen voor de 11-juli viering. Het aantal wordt beperkt tot 2 stuks per persoon. Naast de gebruikelijke samenzang met Vlaamse volkliederen, dit jaar ondersteund door een 80-koppig 11 juli-koor, is er een optreden van het musicalgezelschap Loslopend Wild o.l.v. Elke De Bree. Zij brengen een medley van ‘nachtliederen’ en een selectie uit het Nederlandstalige repertoire van Bart Peeters. Aangezien ex-sportjournalist Marc Vanlombeek als gastspreker een uiteenzetting houdt over de invloed van sport op de samenleving, heeft regisseur-dirigent Tony Venneman het thema “sport” ook muzikaal in het programma verweven. De sportsongs worden vertolkt door bariton Stefaan Vandenbroucke, ondersteund door pianisten Bart Feys en Marc Stepman. Het publiek mag zich o.a. verwachten aan eigentijdse nummers zoals “We are the champions”, “Bicycle Race”, “Swimming in the Pool en de “Pingpong song”. De muzikale intermezzo’s worden afgewisseld met een vleugje poëzie. Het officiële programma wordt traditiegetrouw afgesloten met een volkse receptie met Vlaamse streekbieren en hapjes.

Senior Sportief nu al een succes

Het Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voor Senior Sportief dat op maandag 4 juni plaats vindt in sporthal De Stormmeeuw. Met 130 deelnemers spreekt de Sportdienst nu reeds van een succesvol initiatief. Senior Sportief staat open voor alle 50-plussers van Knokke-Heist en omgeving. Senioren die nog wensen deel te nemen, kunnen zich op de dag zelf nog inschrijven voor de beschikbare sporten oa. volksspelen, matcurling, petanque, boogschieten, Afrikaanse dans, kubbspel, krulbol, linedance, nordic walking, fietsen, golfinitiatie, minigolf en zumba.

Jaar wachten op kunstgrasvelden

De geplande aanleg van kunstgras op een aantal sportvelden in Knokke-Heist wordt uitgesteld. Er zijn namelijk problemen gerezen bij het toekennen van een geschikte aannemer. In totaal hadden 5 firma’s een offerte ingediend voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Na het toewijzen ontstonden er volgens burgemeester Lippens problemen “rond de variantes in de aanbesteding”. Eén bedrijf stapte vervolgens naar de Raad van State. Knokke-Heist heeft nu de aanbesteding ingetrokken. Binnenkort wordt een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven “zonder variantes”. Door dit gehakketak zullen de kunstgrasvelden dus pas volgend jaar kunnen worden aangelegd.

Concessieovereenkomst Sportstrand Heist

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft donderdagavond een concessie-overeenkomst voor het uitbaten van een strandbar op het Sportstrand van Heist-West goedgekeurd. De consessie werd toegekend aan Schildia bvba. Er was slechts één offerte ingediend, en deze beantwoordde aan alle criteria. Schildia is alvast geen onbekend in de badplaats. Al dertig jaar wordt door de initiatiefnemer een restaurant-tearoom uitgebaat op de Zeedijk in Heist.

De Raan nog even opgekuist

Voor de start van het seizoen werd het openluchtzwembad De Raan in Heist zopas nog even nagezien en opgekuist. Met de opening van het nieuwe overdekte zwembad Duinenwater in augustus gaat De Raan zo goed als zeker z’n laatste seizoen tegemoet. Het openluchtzwembad zal in juli en augustus dagelijks open zijn van 10.30u tot 18.30u. Tussen 15 juli en 15 augustus blijft het zwembad bij mooi weer open tot 21u.

Foto: copyright ytt

HavenTriatlon in Zeebrugge

Zaterdag wordt voor het eerste een HavenTriatlon gehouden in Zeebrugge, individueel en voor trio’s. De Sprint-triatlon bestaat uit 500m zwemmen in de achterhaven, 20 km fietsen in het havengebied tussen Zeebrugge en Lissewege, en tot slot 5 km lopen van de Haven naar Zeebrugge-Dorp en terug. De start aan het Verbindingsdok in de achterhaven gebeurt in waves; de eerste wave om 15u, de laatste om 15.40u. De zowat 600 deelnemers eindigen de wedstrijd op de ICO-terminal aan de J. Verschaeveweg. Rond 17.15u is de triathlon afgelopen. Tot dan moet in het havengebied en in een deel van Zeebrugge Dorp rekening gehouden worden met verkeershinder. Met het evenement wil het havenbestuur de haven op een sportieve manier naar een breed publiek profileren.

Vette maatjesharing straks in Knokke-Heist

Woensdag werden in de Noorse havenstad Stavanger de eerste aan land gebrachte Hollandse Nieuwe geproefd. De maatjes zijn van een uitstekende kwaliteit en hebben een vetgehalte van meer dan zestien procent. Het haringseizoen gaat op woensdag 6 juni officieel van start met de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. De opbrengst gaat traditiegetrouw naar een goed doel. Vorig jaar bracht het vaatje 67.750 euro op. Volgens het Nederlands Visbureau mag alleen een haring die op een traditionele wijze is bereid en een vetgehalte van minstens zestien procent heeft, een Hollandse Nieuwe worden genoemd. De vis wordt vers aan land gebracht, daar gekaakt en gepekeld en vervolgens ingevroren. Het invriezen van de haring doodt schadelijke parasieten die zouden kunnen aanwezig zijn. Vorig jaar werd ruim vijftien procent van de haring verwerkt tot maatjesharing. Daarvan ging de helft naar Duitsland, ruim 43 procent naar Nederland en de rest naar ons land. De overige 85 procent van de gevangen haring werd verwerkt tot onder meer rolmops of gerookte haring. Op dinsdag 5 juni wordt de maatjesharing vanaf 18 u aangeboden op De Bolle in Heist. Dat gebeurt in een tentje voor het Grand Café Au Lilas Blanc. Ze kosten 3,50 EUR het stuk, met een gratis jenever erbij. Donderdag 7 juni is er vanaf 17.30 uur een maatjesfestijn op het Verweeplein in Knokke. Daar presenteert Xavier voor de 19de keer in een grote feesttent de Hollandse Nieuwe. Op woensdag 6 juni, is er trouwens vanaf 19u ook een Maatjesparty, op de Groote Markt in Sluis.

Lollipop Beach Festival voor echt Beachpartygevoel

Op zaterdag 21 juli organiseert de Jeugdraad Knokke-Heist het Lollipop Beach Festival. Meer dan 20 dj’s zullen vanaf 16 uur op het Evenementenstrand bij het Bosje van Heist zorgen voor de nodige zomerse amiance. Na 5 jaar Lollipop, kiest de Jeugdraad nu voor een festival met 2 verschillende podia. Er is opnieuw een outdoor stage, zodat het echte ‘beachparty’-gevoel ongetwijfeld aanwezig zal zijn. Op de beachstage alvast enkele klinkende namen: Vato Gonzalez & mc Tjen,, Murdock, Dimaro, Neon, Les Mecs, Dj Fila, Dj Keesy, Dj contest winner. Het tweede podium wordt gehost door Jump The Bass en meer specifiek by MC Chucky. Hier zullen de ronkende beats weerklinken van: D-Block & S-te-fan, Mark with a K, Dr. Rude, In-Phase, Teka-b, Def Toys, Forenzik, G-Fresh, Brian C en de Dj contest winner. De Jeugdraad Knokke-Heist organiseert voor jonge talenten namelijk een dj-contest, met als prijs een plek in de line-up.

Upload jouw mix van maximaal 30 minuten naar Soundcloud (www.soundcloud.com) Gebruik voor de titel van de mix: ‘Lollipop Beach Festival DJ Contest’ + DJ naam + Genre. Tag jouw mix: ‘Lollipop Beach Festival DJ Contest’ Mail jouw motivatie en de mix naar djcontest@jkh.be. Inschrijven kan tot 15 juni.

Tickets in voorverkoop kosten 15 EUR en zijn vanaf 1 juni beschikbaar bij alle Free Records Shops, Jann Ricc, Jeugdienst (De Marge) en bij Nightshop Sam in Heist. Aan de deur betaal je 20 EUR. Meer info vind je op Facebook (Lollipop Beach Festival) of op http://www.lollipopbeach.be/ 

Boulevardfeesten in Knokke-Heist

Op zondag 10 juni worden langs de Graaf D'Ursellaan in Heist weer de Boulevard-feesten gehouden. Het is de vierde keer dat het evenement wordt georganiseerd. Vroeger was er ook al een poging door wijlen Marc Six, maar toen was er te weinig medewerking van de handelaars. Dat is nu wèl het geval. Woensdagavond werd het feest voorgesteld in Restaurant Boulevard. Volgens Dirk Overstraete is het de bedoeling om de winkelstraat in de kijker te zetten. Plaatselijke handelaars worden in staat gesteld om hun waren op de stoep aan te bieden. Restaurants en brasseries gebruiken de straat om hun klanten allerlei lekkers voor te schotelen. Er valt van 10u ’s morgens tot 20u ’s avonds voor iedereen wat te beleven. Zo staat een waaier van optredens op het programma. Verder drie sprinkastelen, een Engelse dubbeldeksbus, pipers, clowns en een reuzebeer. Daarnaast wordt ook vis gebakken, exposeren kunstenaars hun werken en kan men allerhande testritten maken.

Westkapellestraat onderbroken voor rioolaansluiting

Vanaf maandag 4 juni tot uiterlijk donderdag 7 juni zal de Westkapellestraat ter hoogte van de nieuwbouw met huisnummers 480-482 (dit is tegenaan de Dorpsstraat) afgesloten worden voor het verkeer.  Er dient namelijk een dringende aansluiting te gebeuren op de openbare riolering. Het verkeer tussen de Dorpsstraat en Westkapellestraat zal plaatselijk omgeleid worden via de Herenweg.

VRT soap Thuis in Duinbergen

Op woensdag 6 en donderdag 7 juni maakt de VRT opnames in Knokke-Heist voor de bekende soapreeks “Thuis”. Er zal daarbij gefilmd worden in de duinen van het Bosje van Heist en ook op het strand in de buurt van het watersportcentrum Anemos (VVW Heist). Op woensdag 6 juni wordt ook gefilmd op de Zeedijk in Duinbergen, zo’n 200m meer in de richting van Knokke.

Heiststraat wordt heraangelegd

In Zeebrugge wordt binnenkort de Heiststraat heraangelegd. De Wegendienst van Stad Brugge heeft daartoe een voorstel uitgetekend. Aanleiding voor de heraanleg is de toestand van de riolering. Ook de wegbedekking verdient een opfrissing. Op een wandeling in de straat op 11 maart hebben een aantal bewoners laten weten wat ze goed en minder goed vinden in hun straat. Ook via mail, facebook en brieven werden allerlei opmerkingen toegestuurd. De voorlopige plannen zullen op woensdagavond 13 juni om 20u worden voorgesteld in de feestzaal van het Gemeenschapshuis op het Marktplein in Zeebrugge. Jos Demarest, schepen voor openbare werken, en Franky Demon, schepen voor groen, zullen dan de nodige uitleg verschaffen. Ondertussen kan men momenteel in de inkomhal van de dienst Bevolking in het Gemeenschapshuis het voorstel voor de heraanleg bekijken. Bij de infostand liggen formulieren waarop men vragen of opmerkingen kan formuleren.

31.5.12

Noorse loodsenstaking

De loodsenstaking in Noorwegen neemt uitbreiding en heeft nu ook gevolgen voor Zeebrugge. Sommige cruiseschepen zijn namelijk verplicht om hun aanloophavens en data van afmeren aan te passen. Door rederijen zoals P&O Cruises, Royal Caribbean enz.. worden contingentieplannen opgesteld voor het geval de staking blijft voortduren. Fred. Olsen Cruise Lines zag zich al verplicht de reisweg voor de trip langs de Noorse Fjorden door het schip Balmoral aan te passen. Het cruiseschip verliet woensdagavond de haven van Southampton. Het schip zal de komende dagen in plaats van Noorwegen havens aandoen in Duitsland, Zweden en Denemarken en ook Zeebrugge op 5 juni.

Te weinig ruchtbaarheid aan inbraken

Omwonenden in de Nieuwstraat in Knokke stellen zich vragen over de manier waarop de politie inbraken afhandelt. Ook valt men over het feit dat de vele inbraken in Knokke-Heist worden doodgezwegen en nooit in de media terecht komen. “Waarom komt er daar nooit melding van in de kranten of op internet zodat de inwoners op de hoogte blijven en zelf een bijkomend oogje in het zeil kunnen houden om inlichtingen door te geven aan de politie ?” De opmerking kwam er nadat afgelopen nacht opnieuw werd ingebroken in de Nieuwstraat. “Vroeger bij vaststellingen door de Rijkswacht werd er een buurtonderzoek gedaan en werden folders in de brievenbussen gestopt met een kleine melding hiervan zonder evenwel in detail te treden . Ook werd destijds het labo van de gerechtelijke diensten ter plaatse gestuurd om sporenonderzoek te doen. Tegenwoordig komt de politie enkel ter plaatse om vaststellingen te doen en de rest wordt geklasseerd”, aldus de omwonenden. Open communicatie naar de bevolking toe is vermoedelijk bij alle politiediensten in ons land nog op de oude leest geschoeid. Hoe het in de moderne tijd zou moeten ziet men onmiddellijk als men via Twitter bijvoorbeeld de Zeeuwse Politie volgt: https://twitter.com/#!/politiezld


Vis- en kookboek in 3D

De voorbije dagen werd in Zeebrugge de laatste hand gelegd aan het vis- en kookboek “Vis van bij ons – 1”. Het boek is van de hand van Maarten du Bois, de eigenaar van een groothandel in vis en schaaldieren. 'Vis van bij ons 1' is speciaal geschreven voor koks, hobbykoks en leerlingen van hotelscholen en iedereen die van lekker eten houdt. Het is meteen ook een primeur. Het boekwerk is namelijk gedeeltelijk in 3D uitgevoerd. Bij de aanschaf van het boek wordt straks dan ook een 3D brilletje bijgeleverd. Het boek bevat een schat aan informatie over vis en schaaldieren die specifiek in onze Vlaamse havens worden aangevoerd. 'Vis van bij ons 1' verschijnt officieel op dinsdag 19 juni en ligt daarna in de meeste boekhandels tegen de prijs van 34,95. Het kan ook online besteld worden bij http://www.3dkookboek.be/
.

Kampioenenviering bij SWIK

Seniorenclub “Willen is Kunnen” heeft er weer een succesvol jaar opzitten. Er werden 21 ontspanningsnamiddagen georganiseerd die bestonden uit kampioenenkaartingen en allerlei gezelschapsspellen. “Er werd ook veel geconverseerd en gelachen, en wie het lachen verleerd had, vond het bij ons terug”, zegt secretaris Oscar Vantorre. Naast twee koffietafels was er ook nog een banket en verder het uitdelen van twee pakjes koffie en paaseieren. Al deze activiteiten en diensten werden aan de leden aangeboden voor slechts 6,00 euro jaarlidgeld. Tijdens het feest werden de afgestorven leden van het voorbije jaar herdacht. Er werd een ere-salut gebracht aan ere-lid Dhr. Patrick De Klerck, die op 01 november 2011 tot burgemeester van de stad Blankenberge werd benoemd. Oscar Vantorre kreeg gelukwensen voor zijn “Gouden Ereteken : Palmen voor menslievendheid. Ook Mevr. Maria Demeersman kreeg felicitaties voor het boek “Fatale opdracht” dat zij schreef, en dit op 90-jarige leeftijd.


Bij de vrouwen werd Nicole Delmulle Kampioen mat 179 punten, terwijl Alice Ridon de titel van baljuw bekwam met 173 punten. Bij de mannen werd Maurice Vermeersch kampioen met 221 punten en René Verbeke baljuw met 184 punten. Verder werden Mevr. Edith Vanhecke & Jacqueline Vandepitte, samen met de Heren Louis Schittekatte en René Verbeke bedacht met geschenken of een bloem, als dank voor een vol jaar inzet voor de vereniging. Deze geschenken werden uitgereikt door Provincieraadslid Hugo De Plecker, bijgestaan door de andere aanwezige ere-genodigden. S.W.I.K. begint opnieuw haar activiteiten op 04 & 18 september 2012. Op 18 december wordt 10 jaar S.WI.K. – ’t Choufke gevierd.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij secretaris, Oscar Vantorre : tel. 050/51.38.52 of oscar.vantorre@telenet.be .

Eten uit de muur in Knokke-Heist

Westkapelle krijgt binnenkort een automatenshop. In de badstad kent men al wel broodautomaten en snackautomaten, maar het nieuwe initiatief in de Dorpsstraat gaat een compleet gama van producten aanbieden, gaande van sandwiches en snachts tot huisbereide gerechten en dagschotels. In Nederland zijn automatenshops al geruime tijd schering en inslag. Ook bij ons is “eten uit de muur” in opmars; momenteel echter met wisselend succes. Reden is allicht dat elk artikel meestal apart moet worden betaald, wat niet erg praktisch is en tot kleingeld-tekorten leidt. De automatenshop “De Overkant” in Westkapelle zal 7 dagen op 7 open zijn van 5u ’s morgens tot 23u ’s avonds. De verwachting is dat automatenshops in ons land vooral opgang zullen maken in kleine kernen waar weinig of geen buurtwinkels meer zijn. In Japan en Spanje zijn ondertussen zogeheten “boerenautomaten” in gebruik. Daar kan men terecht voor verse landbouwproducten en eieren, direct van de boer naar de consument. Ook voor diepvriesautomaten lijkt een toekomst weggelegd.

Foto: Fred van Soomeren

Vijfde art@Knokke-Heist in aantocht

Op 30 juni is het weer zover. Dan organiseren 37 galeries in Knokke-Heist voor de 5e maal een vernissage op dezelfde dag. De gemeenschappelijke vernissage wordt stilaan een begrip bij kunstliefhebbers en kunstkopers. Er is een ruim aanbod van bekende en minder bekende namen, van top- en aankomend talent. Met maar liefst 65 kunstgaleries op 2 km² verdient Knokke-Heist duidelijk het predikaat ‘kunststad’. De grote interesse voor kunst in de badstad zorgde voor het ontstaan van art@Knokke-Heist. De formule is eenvoudig: verschillende galeries stemmen hun agenda 3 keer per jaar op elkaar af voor een vernissage. Dit op elke eerste zaterdag van de paas- en zomer- en herfstvakantie, respectievelijk 30 juni, 27 oktober van dit jaar en 30 april 2013. Op die manier kunnen kunstliefhebbers die dag een mooie selectie maken uit de galeries en/of kunstenaars die hun interesse wegdragen. Ofwel bezoekt men lukraak enkele galeries, ofwel maakt men een selectie vooraf, want alles ligt op wandelafstand. De deelnemende galeries nodigen hun gasten uit en voeren hun eigen publiciteit rond dit gebeuren. Toerisme Knokke-Heist voorziet een speciaal ontworpen website www.artknokke-heist.be en brochure “art@Knokke-Heist”, beschikbaar vanaf 1 juni. Men kan deze brochure ook downloaden via www.artknokke-heist.be of via www.knokke-heist.info/publicaties. Deze brochure is ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Knokke-Heist en bij de deelnemende galeries.

Meer blauw in het straatbeeld ?

Volgens het gemeentebestuur van Knokke-Heist is er de laatste tijd weer meer blauw te zien in het straatbeeld. Jammer genoeg betreft het hier PMD-zakken die verkeerd gesorteerd zijn en niet terug binnen worden genomen om correct te sorteren. De laders hebben opdracht gekregen om strenger toe te zien op de sorteerregels, omdat het residupercentage de laatste twee jaar opnieuw aan het stijgen is. Residu is het niet-recycleerbaar gedeelte dat in de PMD-zak overblijft na sortering. De gemeente heeft sinds 2002 een contract afgesloten met Fostplus, wat enkele verplichtingen met zich meebrengt, waaronder het residupercentage van PMD beneden de 20 % te houden. Wordt de norm niet gehaald, dan zijn hier boetes aan verbonden, en dat wil Knokke-Heist kost wat kost vermijden. Horizon Net is ervan overtuigd dat het gros van de inwoners de sorteerregels kent, maar stelt vast dat de meeste foutsorteerders nog steeds problemen hebben met de P van plastic flessen en flacons. Het gemeentebestuur en Horizon Net zijn ervan overtuigd dat met enkele kleine inspanningen Knokke-Heist opnieuw de 15 % of minder kan halen.

Sorteerinfo staat afgedrukt afvalkalender, op de binnenzijde van de rode sticker op de PMD-zak, op de website http://www.horizonnet.be/ en op http://www.betersorteren.be/.

Tribute-maand ingezet voor Valko

Woensdagavond werd in Scharpoord de herinneringsmaand voor Radio Valko officieel ingezet. Dat gebeurde in aanwezigheid van vroegere medewerkers en van burgemeester Lippens en de schepenen Maxim Willems en Danny Lannoy. Valko ging 31 jaar geleden van start als eerste lokale omroep in Knokke-Heist. Zoals eerder gemeld loopt nog tot eind juni een tentoonstelling over de omroep in de bibliotheek van Scharpoord. Het is meteen de aanzet naar de "Radio Valko Tribute Dag" met Live uitzending vanuit het Cultuurcentrum Scharpoord op zaterdag 9 juni. Het programma is dan te horen via Radio Paradijs op 105.1 MHz en wereldwijd via de livestream van het station en de livestream van Kneistikrant.

Druk seizoen voor Ceciliaharmonie

In Heist breken voor de Ceciliaharmonie weer drukke tijden aan. Nu zondag 3 juni wordt deelgenomen aan de "Dag van de Visserij" beter bekend als het Vistival. Na een rondgang, met harmonie en drumband, door enkele straten van Heist, concerteren beiden groepen om 11.00 uur op het Heldenplein. Zondag 24 juni kan men de harmonie en drumband opnieuw beluisteren op het terras van 'de Raan' op de Zeedijk in Heist. Van 11 tot 12 verwelkomen ze, zowel inwoners als toeristen op een aperitiefconcert aan de boorden van het openluchtzwembad. De maand wordt afgesloten met een concert op het Manitobaplein in Blankenberge. Dit op 30 juni om 20u. Op 1 juli opent het jeugdorkest het zomerseizoen op om 11u met een aperitiefconcert op het Van Bunnenplein in Knokke. Het plein staat ’s zomers al vele jaren bekend als het mekka van de blaasmuziek. Op 21 juli om 11u volgt dan een concert door de harmonie en de drumband op de 'Krinkelweide' in Heist, dit t.v.v. Nyamacheke. Na een dijkwandeling op 27 juli In Heist zelf, om 19.30 uur, wordt de eerste maand van het seizoen afgesloten met een concert op 29 juli om 11.00 uur op het Van Bunnenplein.

Geen natuurschade in Vlakte van de Raan?

De visserij, scheepvaart en de recreatie tasten de natuur in het zeegebied de Vlakte van Raan niet aan. Dat is de voorlopige conclusie van de Nederlandse Rijkswaterstaat die onderzoek gedaan heeft naar mogelijke natuurschade in de kustwateren benoorden Knokke-Heist. De Vlakte van Raan loopt vanaf ons zeegebied tot bij de monding van de Schelde. De natuur in het gebied mag volgens de overheid niet verder achteruitgaan. Rijkswaterstaat is van oordeel dat ingrijpen waarschijnlijk niet zal nodig zijn. Het onderzoek kadert in de noodzaak van het opstellen van een beheerplan voor het gebied. Daarin staat welke natuur moet worden behouden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Daarmee wil men onder meer een betere bescherming bereiken van zeezoogdieren en trekvissen. Voor natuurorganisatie Stichting Noordzee is de conclusie van Rijkswaterstaat wel wat voorbarig. De instantie gaat nu nog onderzoeken wat de gevolgen voor de natuur zijn als alle activiteiten bij elkaar opgeteld worden in de Vlakte van de Raan.

Keuvelhoek-delegatie op Portugese TV

Woensdagavond was een delegatie van de Keuvelhoekschool in Knokke te zien op de lokale Portugese televisie. De juffen Magali en Veerle trokken vorige woensdag samen met de voorzitster van de ouderraad van de school naar het zuiden. Dat gebeurde in het kader van het Comeniusproject. Na Nederland en Spanje was het meteen de derde ontmoeting van de school met de Comeniuspartners. Het bezoek van de Comeniusdelegatie uit Knokke-Heist ging alvast niet ongemerkt voorbij. TV Caldas, de plaatselijke tv-zender van de gemeente Caldas da Rainha besteedde er samen met de Jeugddienst ruime aandacht aan. De delegatie kreeg ondermeer een presentatie over het pre-school en basisonderwijs in Portugal en in Caldas da Rainha door de plaatselijke schepen van onderwijs Dr Ferreira. Ook de bezoekers uit Knokke-Heist en Litouwen stelden hun regio voor. Verder werd gewerkt aan het fauna-project over dieren van meeuwen tot dinosaurussen. Ook werden de Comenius-dolls uitgewisseld. Het filmpje op TV Caldas kun je HIER bekijken. De buitenlandse delegaties waren eerder ook al in Knokke-Heist te gast.

30.5.12

Hot Marijke krijgt gelijk van rechter

Hot Marijke laat zich niet verjagen uit Knokke-Heist en krijgt gelijk van de rechter in een zaak rond het huurcontract dat was afgesloten voor een nieuwe woning. De procedure kwam er nadat de nieuwe verhuurders de overeenkomst verbraken. Nu berusten deze in het vonnis. De vrederechter was ondermeer van oordeel dat de verhuurders niet konden staande houden dat ze niet wisten waarvoor de huurder het pand zou gebruiken en zich aanvankelijk niet hadden verzet tegen de door hen beweerde schending van de openbare orde en goede zeden. Dat wil echter niet zeggen dat Hot Marijke nog bij hen gaat huren. De voorbije weken is ze namelijk blijven zoeken naar een nieuw onderkomen voor haar gezin. “We kunnen thans naar een woning waar we uitdrukkelijk de toestemming krijgen om als ‘Hot Marijke’ te werken. ’s Lands bekendste escortdame zegt: " Ik ben tevreden dat de heer vrederechter van mening was dat thuisprostitutie niet kan worden gelijkgesteld met het houden van een ontuchthuis of een privé club waar gebruikelijk meerdere mannen en vrouwen aanwezig zijn, die soms zelf zichtbaar zijn van op de straat en waarbij de woning dermate is aangekleed dat men zich geen vragen moet stellen bij de bestemming van het huis". Haar advocate Meester Hilde Decleer verduidelijkt: "Inderdaad de vrederechter was van oordeel dat de feitenrechter soeverein oordeelt of een overeenkomst strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden. Dit begrip evolueert op bestendige wijze. Wat gisteren tegen de goede zeden was, kan morgen perfect aanvaardbaar zijn. De thuisprostitutie was niet één van de doorslaggevende beweegredenen van de huurovereenkomst, gezien het woninghuur betreft en het gezin effectief zijn intrek neemt in het huurgoed. De aangeklaagde activiteit vindt al jaren plaats zonder last of hinder. De vrederechter oordeelde tevens dat men te maken heeft met een meerpartijenovereenkomst en dat het niet zo is dat wanneer de overeenkomst mogelijks zou vernietigd worden wegens activiteiten van mevrouw, de huurovereenkomst tevens nietig zou zijn voor de echtgenoot en het gezin, gezien het recht op huisvesting." Hot Marijke verhuist per 1 juni uit haar huidige woning vlakbij het station van Knokke naar een locatie in de deelgemeente Westkapelle.

31 Jaar Radio Valko herdacht

De kleine tentoonstelling over het eerstijdse Radio Valko in de Openbare Bibliotheek in Knokke-Heist zal tot eind juni kunnen bekeken worden. Dat is drie weken langer dan eerder voorzien. Het was op 19 juli 1981, dat Radio Valko als eerste lokale omroep in de badstad op antenne ging onder impuls van wijlen Robert Lingier en echtgenote Daisy. Concurrent Radio Dynamo ging op 1 april 1982 van start. Tot januari 1988 werd door Valko op 101,2 MHz FM uitgezonden. Nu 31 jaar later, wil een werkgroep met alle oud-medewerkers stilstaan en de geschiedenis van Radio Valko herdenken. Naast de tentoonstelling zal op 9 juni ook een dag lang live worden uitgezonden vanuit Scharpoord via Radio Paradijs.

Een greep uit de vroegere medewerkers (lijst onvolledig):
Robrecht Van Bethune (Robert Lingier) voorzitter (+) – Daisy (echtgenote) – Wendy, Katia (nu in Canada) en Jorn Lingier (kinderen) – Annick Carette – Johnny Carpels (Johnny Black) – Marc Van Es (Marc Schlüter) – Yvette (telefoniste) – Johnny Silver – Rudy White – Caroline Van Tyckom – Franky Boy – Fons de Spons – Kaux Yvan (Brett St.-Claire) en initiatiefnemer van het project 30 jaar Valko – Dirk Demeulemeester – Carlos Albatros (Albert Brennet) (+) – Marc Coucke (Geert Deman) – Jan Eeckeman (Little John) – Pascal d’Anvers (Alain Gaelens) – Rufin Duwel – Saskia (mama van Alain Gaelens) – Sissen en Stiene (Yvan Delannoy en Martine Callewaert) – Perrie en Arie – Stephan Kaiser (Duitstalig programma) – Bart De Graaf – Mario Willemsen (Mario Dolby) – Kleine Nono (David Verbiest) (+) – Big Daddy (Pierre Serreyn) (+) – Danny Van der Mast (techniek) – Martin Waeghe – Alain Daam – Philippe Noël – Jean-Jacques Noël – Patriek Degroot – Sandra Timmerman (telefoniste) – Luc Waeghe (Luc Van den Brande) – Jan Van Bouwel (Jan Knokkaert) – Geert Vertriest – Didier Scorpio – Fleur de Lotus (Marie-Louise Deschacht) – Peter Warlop – Peter De Vlieghe – Dominiek Segaert ….

Glasvezelbrug voor paarden in Knokke-Heist

De geplande paardenbrug die als onderdeel van het nieuwe ruiterpad wordt aangelegd, bestaat uit glasvezel. Dat moet de contructie lichter en makkelijker hanteerbaar maken. De brug komt over de Isabellavaart en krijgt een groene kleur waardoor deze perfect in het landschap past. De brug met een lengte van 10,50 m en een breedte van ongeveer 3,5 m is voorzien van een grit in epoxy anti-sliplaag. Daardoor zullen de paarden zonder problemen kunnen gebruik maken van de brug.

Wielertoerist maakt dodelijke val

Dinsdagavond heeft een wielertoerist een val met dodelijke afloop gemaakt in de badstad. Het gebeurde toen een echtpaar uit Limburg langs de Westkapellestraat in Knokke-Heist aan het fietsen was. De man lette even niet op en haperde met z'n feits aan een afsluiting voor werkzaamheden. Daardoor verloor hij de controle over het stuur en ging over de kop. De man liep een hoofdwonde op, maar leek niet ernstig gekwets. Even later verergerde z'n toestand echter. Hij overleed enige tijd later in het ziekenhuis. Met het slachtoffer gaat het om een 66-jarige man uit het Limburgse Herk-de-Stad. Z'n vrouw werd opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie.

Knokke-Heist gaat gewestweg ‘naasten’

Knokke-Heist wil het Burgemeester Frans Desmidtplein en een deel van de Elizabetlaan overnemen van het Vlaams Gewest. Tot op heden is de Elizabetlaan vanaf Zeebrugge tot en met het Burgemeester Frans Desmidtplein een gewestweg. De gemeente is nu met het Vlaams Gewest overeengekomen om het stuk Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, plus het aansluitende Burgemeester Frans Desmidtplein, over te nemen als gemeenteweg. Het Agentschap wegen en Verkeer zal nu een raming maken van de kosten voor onderhoud van het plein, en zal daarop een heraanleg uitvoeren. Pas na afloop van die werkzaamheden wordt het plein door de gemeente in eigendom overgenomen. Een en ander gebeurt onder voorwaarde van goedkeuring op de eerstvolgende gemeenteraad.

Hot Marijke blijft

In een telefoontje naar onze nieuwsdienst heeft Hot Marijke aangekondigd dat ze in Knokke-Heist blijft. Eerder was er onduidelijkheid. De plannen van ’s lands bekendste escortdame om te verhuizen naar een villa in de residentiële wijk Sint-Kwintens moesten eerder afgeblazen worden. De escortvrouw wilde verhuizen omdat ze denkt aan gezinsuitbreiding. Nu heeft ze een nieuw onderkomen gevonden in Westkapelle. “Ik blijf dus in Knokke-Heist” zegt Marijke, “maar het is een ingewikkeld verhaal”. De komende uren zou Hot Marijke in dit verband meer uitleg verschaffen. Ondertussen wil ze allerlei objecten zoals een slavenkooi verkopen. Die staan in de aanbieding op haar website... 

Heksenkijkers gezocht

Nu zaterdag 2 juni (om 20 uur) en zondag 3 juni (14u30) staan in Knokke-Heist de jongeren van De Gelaarsde Kip weer op de planken in Scharpoord. Dit keer spelen ze 'De Heksenschool'. Achttien kids van 2de tot 6de leerjaar zorgen voor een boeiende verhaal. Het is de story van Yasmine, Delphine en Celine die door een dom toeval in een heksenschool terechtkomen. Ze moeten een manier zoeken om weer thuis te geraken. Ze ontdekken echter dat heks Geofrey de mensenwereld wil vernietigen. Dat probleem moeten ze dus eerst oplossen.


9 EUR; 55+, studentenkaart: 8 EUR; Uitpas, CJP, + 10 pers.: 6 EUR
De Gelaarsde Kip: De Heksenschool, zaterdag 2 juni om 20 uur en zondag 3 juni om 14.30 uur in CC Scharpoord

Weer Gentlemen Race

Op zaterdag 2 juni 2012 organiseert Vlaanderens Wiel de jaarlijkse Gentlemen Race in Heist, met start en finish ter hoogte van Café Albatros. De 1ste categorie 18 tot 39 jaar start om 14u, de 2de categorie vanaf 40 jaar start om 16u30. Ook leden van WTC Roadrunners zullen massaal deelnemen. De fietsclub viert dit jaar z'n 6-jarig bestaan en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Knokke-Heistse sportgebeuren met meer dan 65 leden. Na de uitreiking van de prijzen organiseert WTC Roadrunners een afterparty in hun lokaal Café Tussen Land & Zee. Toegang is gratis.

Bijen op het dak van Scharpoord

Imker Hubert De Vlieghe mocht vorig jaar van het gemeentebestuur een bijenkast plaatsen op het dak van Cultuurcentrum Scharpoord. Het blijkt een zeer goede standplaats voor het bijenvolkje, met zeer veel nectar en stuifmeel in de omgeving. Vorig jaar was er natuurlijk nog geen overschot aan honing, omdat een zwerm maar uit circa 20.000 bijen bestaat, niet genoeg om honing op te leveren voor de imker. Nu zitten er ongeveer 50.000 bijen in die kast, maar die komen niet allemaal buiten. Ongeveer de helft is huisbij en zorgt voor de huishouding in de kast. Cellen poetsen, larven voeden, het broed warm houden op ca. 35 °C in het broednest, was uitzweten en nog vele andere bezigheden. 2012 is echter omwille van de koude weersomstandigheden niet goed begonnen voor de bloemen en de bijen. Vorig jaar had de imker op 1 mei al 30 kg honing geslingerd. Momenteel staat de teller echter nog op nul. Afwachten wat het wordt.

Zwingodin is terug

Even voorbij de Zwingeul is het beeld van de Zwingodin herrezen. Het beeld raakte geruime tijd geleden beschadigd tijdens een herfststorm. De opgeknapte schelpengodin mocht van de gemeente Sluis echter niet terug naar de rand van het natuurgebied. Het compleet gerestaureerde beeld kreeg nu echter een vaste stek op het strand van Retranchement bij strandpaviljoen de Zeemeeuw. Daar werd de Zwingodin dinsdag uit haar gele en blauwe plastic verpakking bevrijd door paviljoenhouder Jannis van de Voorde. Dat gebeurde in aanwezigheid van Marie Louise Osté, die de Zwingodin zo’n twee jaar geleden creëerde. De Zwingodin tweette ondertussen dat ze blij is met haar herwonnen uitzicht op strand en zee. Aan de horizon ziet ze trouwens ook Knokke-Heist liggen.

Gratis fietslichtjes in Knokke-Heist

Een honderdtal leerlingen van het zesde leerjaar kreeg zopas een verrassing uit handen van de zogeheten Jeugdraadkikker. Omdat de leerlingen rond die leeftijd vaak een nieuwe fiets kado krijgen wil de Jeugdraad de jongeren met speciale Fietslichtjes veilig de weg opsturen. Het is de tweede keer dat de Jeugdraad deze fietslichtjes uitdeelde. De actie sluit aan op de jaarlijkse fluoactie in de donkere maanden. De Jeugdraad geeft dan aan alle kinderen uit het eerste leerjaar in Knokke-Heist een fluo ‘smiley’. De bedoeling is, dat ze die op een zichtbare plaats kleven, bijvoorbeeld op hun jas of boekentas. Op die manier worden de kinderen beter zichtbaar op de weg van en naar school. Met de gratis fietslichtjes wil de Jeugdraad naast de jongste leerlingen nu ook de laatstejaars aanmoedigen om zeker in de donkerste maanden van het jaar op te vallen in het verkeer.

Veel belangstelling voor waterprojecten

Zo’n 400 Knokke-Heistenaars waren present op de presentatie in Scharpoord over het nieuwe Zwembad en het project Lakeside Paradise. De informatie-avond werd georganiseerd in het kader van Horizon 8300. Michael Schauwaerts van de Groep Sportoase bevestigde dat de verdere aankleding van het zwembad op schema zit en dat men in de loop van augustus de deuren opent. Het jeugdhuis op het Duinenwaterterrein doet dat op donderdag 6 september. Voor Lakeside Paradise ligt de startdatum al heel dichtbij. Dat gebeurt namelijk op zaterdag 9 juni. “Het wordt meteen ‘Ladies First’” zegt Frank Vanleenhove. “Bij de opening komt de Wereldkampioene Wakeboarden Maxine Sapulette (zie bijlage) in het kader van een Europese tour een wakeboard clinic geven aan 30 dames”. Inschrijven kan op www.lakesideparadise.be Twee aanwezigen op de informatie-avond wonnen trouwens een gratis boottrip naar de Caraïben. Het ging om Sophie Deloddere en Said Harrak, beiden uit Knokke-Heist. Vanaf 1 juni kunnen alle inwoners via de website reserveren om gratis te gaan waterskieën of wakeboarden bij Lakeside Paradise op 30 juni en 1 juli onder het motto “Knokke-Heist WAKE UP !! Ondertussen zijn ook de inschrijvingen voor de kampen geopend (Wake & lake, windsurf/tennis & windsurf) en zijn de eerste 30 “sportbligaties” ter ondersteuning van het project reeds de deur uit.

Oog voor afval


In Knokke-Heist heeft men oog voor afval. Veel van de dagjesmensen en strandgangers in de badstad hebben dat echter niet. Na een zomers weekend laten ze het strand blijkbaar in een erbarmelijke staat achter. Het is dan aan het gemeentepersoneel om het strand weer zo snel mogelijk mooi schoon te krijgen voor de volgende lading toeristen. De bijgaande foto laat de toestand van het strand zien ter hoogte van de Leopoldlaan in Knokke na de pinksterinvasie. Het voorbije verlengde weekend was trouwens het zwaarste dat de stranden in de badstad te verduren kregen, erger dan in de zomer. Een complete onderhoudsploeg was dinsdag dan ook de hele dag in de touwen om de stranden op te kuisen. Vandaag wordt de klus afgerond. De vele vuilnisbakken op het strand hebben een inhoud van 300 liter. Het zijn echter niet alleen de strandgangers die er gebruik van maken. Ook sommige badkarhouders en bewoners van dijkappartementen gebruiken ze soms als persoonlijke vuilbak. Je ziet dan ook vaak dat hele vuilniszakken gedumpt worden op het strand.

29.5.12

Olympische timing apparatuur voorgesteld

Volgende week wordt in Knokke-Heist door Omega de gloednieuwe timing apparatuur voorgesteld die straks op de Olympische spelen in Londen wordt geïntroduceerd. Elke editie van de Olympische Spelen wordt weer gekenmerkt door enkele technologische premières. Dit keer gaat het om de Quantum Timer met een resolutie die 100 keer hoger ligt dan die van voorgaande apparaten. Verder, een Startblok voor atletiek, die ook de reactietijd van elke atleet kan met meten. Tenslotte ook de Swimming Show: de lichten die de top 3 gefinishte zwemmers aanwijzen en de Open Water Gate.

Knokke-Heist evalueert recente hondenpoepcampagne

Tijdens een twee weken durende preventieve hondenpoepcampagne hebben vrijwillige personeelsleden in Knokke-Heist meer dan 500 hondeneigenaars aangesproken. Daarbij werden zo’n 750 hondenpoepzakjes bedeeld. In totaal was er ook 135 uren toezicht op diverse locaties. Een 1500-tal inwoners uit de omgeving van de zogenaamde ‘probleembuurten’ kregen ook een bewonersbrief en affiche in de bus met de vraag om de affiche uit te hangen en zo mee te helpen sensibiliseren. Gedurende de campagne is uit de cijfergegevens van hondenpoepmotor gebleken dat het gemiddeld aantal opgeruimde hondenpoep gedaald is van 67 naar 46 stuks, een daling van gemiddeld 30% minder hondenpoep op de probleemlocaties. Uitzonderingen hierop vormen de Oude Tramweg, waar er een stijging is vastgesteld en het pad ter hoogte van de gemeentelijke basisschool Het Anker waar de gemeentelijke preventiedienst geen effect van de campagne kon vaststellen. De hondenpoepcampagne luidde tevens de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in. Dit houdt in dat niet alleen politiemensen, maar ook speciaal opgeleide ambtenaren overtredingen mogen vaststellen. De GAS-boete kan oplopen tot 250 euro. De GAS ging op maandag 26 maart van start.

De belangrijkste zaken uit de politieverordening op dieren:
• Tijdens de periode van 15 maart tot en met 15 oktober zijn honden op het strand verboden tussen 9 en 21 uur, (Uitzonderingen zijn voorbij de Appelzakstraat richting Cadzand waar honden altijd op het strand vrij mogen loslopen en in het natuurgebied de Baai van Heist zijn honden permanent verboden.)
• Het is verplicht als hondeneigenaar om steeds in het bezit te zijn van een hondenpoepzakje
• Het is overal verplicht om de hondenpoep op te ruimen
• Deponeer het hondenpoepzakje uitsluitend in de openbare afvalkorven of in de hondenhoekjes
• Agressieve honden dragen verplicht een muilband op het openbaar domein
• Honden moeten steeds aan de leiband in de bebouwde kom
• Geen rondzwervende honden

Duosprint in Knokke-Heist

Op woensdag 30 mei palmt de sportdienst opnieuw domein Laguna Beach in voor de DuoSprint. Dit is een triatlonvariant voor de leerlingen binnen het JeugdSportProject van Knokke-Heist en Zeebrugge. “Uitzonderlijk voor dit evenement mogen ook de leerlingen van het 6e leerjaar deelnemen”, zegt sportpromotor Tim Van Quathem. Alle proeven worden door de duo's opeenvolgend samen afgewerkt, afhankelijk van hun leeftijd zijn er verschillende afstanden die ze moeten afleggen. Ze starten op het water met de kajakproef, daarna komen ze - hopelijk droog- van het water en ruilen ze hun kajak in voor een gokart. Tot slot moeten ze nog enkele rondjes rond het Lagunameer lopen vooraleer ze samen de finish bereiken.

Verlengd weekend voltreffer

Het verlengde weekend is een voltreffer geworden voor de toeristische recreatie en de handelszaken in Knokke-Heist. Alle hotelkamers in de badstad waren geboekt. Het warme weer en allerlei activiteiten trok vele duizenden bezoekers. Bij het strand kwam heel even een zogeheten ‘zeevlam’ opzetten, doch deze mist werd gauw door zon weggebrand. Bij de waterrecreanten in Heist was soms wel de discipline zoek. “Nogal wat kitesurfers hebben niet genoeg aan hun eigen zone en surfen om de haverklap de zwemzone binnen, sommigen laveren zelfs tussen de baders en de waterlijn door. Gelukkig dat er nog niet veel zwemmers zijn. Naarmate het water opwarmt leidt dit onverantwoord gedrag gegarandeerd tot gevaarlijke toestanden. Sommigen van die kitesurfers zien er ook geen graten in om 'droog' te oefenen op het strand, te midden van de wel talrijke badgasten. Een gezin ontsnapt ternauwernood aan een aanslag door een laagvliegende kite”, aldus gemeenteraadslid Frank Naert. Tussen Knokke-Heist en De Panne hebben afgelopen weekend zo’n 45.000 mensen gebruik gemaakt van de kusttram. Extra treinen naar onze badstad waren er niet. In tegendeel, toeristen beklaagden zich erover dat bij het terug naar huis sporen zelfs een aangekondigde trein was afgelast.

Telenet aan de schandpaal

Bij een riante villa in Knokke wordt Telenet letterlijk aan de schandpaal gebonden. De bewoner van het huis beklaagt zich over het feit dat op 16 maart een Telenet-aansluiting werd aangevraagd en dat men nog steeds aan het wachten is. Met streepjes op het bord worden de dagen, weken en maanden dat gewacht wordt ludiek aangegeven. Andere wachtenden in de badstad zijn ondertussen al overgestapt op de diensten van TV-Vlaanderen. Een schotel kan men namelijk zelf installeren, zodat men niet eindeloos hoeft te wachten tot er een technieker beschikbaar is om de klus te klaren. In een mededeling aan onze nieuwsdienst heeft Telenet op de middag laten weten, dat ze "on the case" zijn en onmiddellijk het nodige zullen doen om de klant in kwestie te helpen.  

Foto met dank aan Pieter Maes

Groene Pluimen

De partij ‘Groen’ in Knokke-Heist gaat mensen en organisaties belonen die zich vaak ongemerkt jarenlang hebben ingespannen voor de plaatselijke leefgemeenschap. Daartoe zullen op zondag 10 juni de “Groene Pluimen 2012” worden uitgereikt. Er zijn vijf genomineerden. De Varens is geselecteerd. Dat is het Centrum voor aangepast beroepsonderwijs voor jongeren met autisme in Heist. Verder “Mama’s voor Kinderen" en de Zonnegaard. Daarnaast ook Pieter Lutin en Martine Verhaeghe wegens hun biologische teelten en de organisatie Velt. Volgens Groen zullen drie prijzen worden uitgereikt. Het gaat om kunstwerken ontworpen door Ingrid Willems, lesgeefster in het Vrij Atelier.

Spinselmotlarve niet gevaarlijk in Knokke-Heist

Een aantal verontruste inwoners heeft aan de Milieudienst in Knokke-Heist laten weten dat struiken en bomen op het basketterrein van Oostwinkel, het Caddiespad en het Michielsplein bedekt zijn met witte webben met kleine witgele rupsen met twee banen met donkere streepjes. Het gaat hier om larven van de spinselmot, ook wel stippelmot genoemd. Na 4 tot 6 weken worden de larven een witte nachtvlinder met zwarte stipjes en grote ogen. Noch de rups, noch de mot, zijn gevaarlijk voor mens of dier. De aangetaste planten herstellen zich meestal binnen een maand. Er is dus geen bestrijding nodig. Het gemeentebestuur vraagt de omwonenden dan ook om de natuur gewoon zijn gang te laten gaan.