31.5.13

Vergunning voor verkaveling Heulebrug Deel 2

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft zopas een vergunning afgeleverd voor de verkaveling van de tweede fase van het project Heulebrug. De verkaveling beslaat de resterende 9,21 ha binnen het masterplan van de Heistse deelkern. Deze tweede fase ligt ten oosten van het reeds gerealiseerde deel van Heulebrug. Het betreft een verkaveling van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenwerking met het AGSO Knokke-Heist.

Een kwart sociale huurwoningen
In totaal komen er 13 bouwpercelen voor gezinswoningen van het AGSO Knokke-Heist en 159 bouwpercelen voor gezinswoningen van de WVI. Ook zijn er twee bouwzones waar er 54 sociale huurwoningen van t’ Heist Best – Vivendo zullen worden gerealiseerd. Alles samen omvat de tweede oostelijke fase dus zo’n 226 woongelegenheden. De woondichtheid bedraagt ongeveer 25 woningen per hectare. Het openbaar domein neemt hiervan 3,71 ha in beslag: dat is 40% van de verkaveling. Voor de uitwerking van het aanbestedingsdossier zullen het AGSO Knokke-Heist, de WVI en het studiebureau Haegebaert samenwerken. De verwachting is dat na de aanleg van de wegen en infrastructuur in de lente van 2016 zal begonnen worden met de verkoop van de bouwpercelen. 

Zeedijk tussen Zeewindstraat en Ebbestraat onderbroken door rioolwerken

De gemeentelijke dienst Openbaar Domein heeft op de Zeedijk in Knokke ter hoogte van huisnummer 801 een ernstige rioolverstopping vastgesteld. Cameraonderzoek heeft donderdag 30 mei uitgewezen dat een aannemer blijkbaar beton in de riolering heeft geloosd. Vrijdagmorgen 31 mei werd reeds een pomp geplaatst om het water af te voeren via de riolering in de Zeewindstraat. Hierdoor zullen de appartementen geen hinder meer ondervinden van de verstopping. Vanaf maandag 3 juni start aannemer Verhelst in opdracht van de gemeente met de inrichting van de werf en de uitbraak van de Zeedijk. Waarschijnlijk zullen de werklui tegen dinsdag 4 juni de verstopte buizen al kunnen verwijderen. Vanaf maandag 3 juni zal de Zeedijk tussen Zeewindstraat en Ebbestraat onderbroken zijn voor alle verkeer. De aannemer hoopt de klus uiterlijk tegen eind juni te kunnen klaren.    

L’Echiquier heropend

Mieke Landuyt en Sven Van Haver heropenden zopas hun nieuwe Bistro L’ Echiquier, langs de Elizabetlaan, dicht bij het Albertplein in Knokke.  Sven, afkomstig uit Sint-Niklaas, doorliep na zijn opleiding in Spermalie, alle gerenomeerde restaurants in de streek en Mieke. Dochter van Annick en Tony Landuyt,  is bij wijze van spreken geboren en getogen in de gastronomie. Zij leerde inderdaad de kunst en de liefde voor het vak van haar ouders. Het jonge paar besliste nu er samen voor te gaan.

Reden genoeg dus  voor Voorzitter Anne Vervarcke, Raad voor Lokale Economie, om met de  zone-verantwoordelijken van deze Raad, Virginie  Moeykens (Slagery De Knock), Patrick Gobert (Traiteur Gobert) en Frederik Gardeyn (Bakkerij Au Petit Pain d’Or) het jonge stel een bezoek te brengen en te feliciteren. “Jonge mensen die hun vak  met gedrevenheid en kennis uitoefenen, dat  verwelkomen en ondersteunen we van harte”, aldus de voorzitter.


Restaurant L’ Echiquier , Elizabetlaan 6 is alle dagen open, sluitingsdag: dins- en woensdag, (tijdens de vakantie : ‘s woensdag gesloten). Reserveren kan steeds: Tel 050 60 88 82

Reeds 200 extra registraties voor orgaandonatie

Op 21 maart 2013, dag van de lente, startte het gemeentebestuur het project “Knokke-Heist stemt voor het leven!”, een actie om de registratie van de wilsbeschikking inzake orgaandonatie te promoten. Bij de start van de actie op 21 maart waren er  in Knokke-Heist slechts 417 positieve wilsverklaringen. Nu 2 maanden verder zijn er ruim 200 registraties bijgekomen.  Bedoeling is om tegen het einde van het jaar 1500 registraties bij te hebben.

Voornaamste motivatie voor deze actie is dat Knokke-Heist eigenlijk niet zo goed scoorde op vlak van registratie inzake orgaandonatie. Dit is spijtig want…
·         in ons land sterven wekelijks 2 mensen die op de wachtlijst stonden voor een orgaantransplantatie.
·         er staan meer dan 1200 mensen op de wachtlijst voor een geschikt donororgaan
·         de kans dat je zelf een orgaan zult schenken is 4 maal kleiner dan de kans dat je zelf of iemand uit je onmiddellijke omgeving op de wachtlijst komt te staan voor een orgaandonatie

Niettegenstaande iedereen vanaf 18 automatisch donor is, gaan toch heel wat organen verloren door weigering van de familie.  Nochtans is een orgaandonor van levensbelang.  Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties.

Als iemand “hersendood” wordt verklaard door 3 onafhankelijke geneesheren, is elke 18-jarige in België eigenlijk potentieel orgaandonor.  De familie wordt steeds ingelicht en hun akkoord wordt gevraagd.  Dit is er erg moeilijke en emotionele beslissing.  Als er echter een registratie is dat burger uitdrukkelijk heeft toegestemd (of verzet heeft aangetekend) om orgaandonor te zijn, kan de familie zich niet verzetten tegen deze beslissing en is er toch heel wat tijdswinst. 

Met deze actie wil het gemeentebestuur Knokke-Heist 3 aanbevelingen doen:
·         “Orgaandonatie” bespreekbaar maken en burgers laten nadenken dat het mogelijk is als hun leven stopt, het leven van anderen kan gered worden
·         Burgers aanzetten om een registratie te laten doen van hun wilsbeschikking (dit kan vanaf 18 jaar maar wie jonger is (middelbare schoolleeftijd) en wilsbekwaam is, kan dit evengoed)
·         Burgers aansporen om nu reeds donor bij leven te zijn onder de vorm van de bloedgeven

Het gemeentebestuur merkt dat de burgers zich niet zo makkelijk laten registreren omdat…
·         ze niet op de hoogte zijn dat registratie belangrijk is
·         ze de registratie uitstellen tot “later”
·         spreken over “sterven” toch nog steeds een moeilijk onderwerp is
·         ze twijfelen, bezorgd of onzeker zijn

Het is zeer belangrijk dat de burgers voldoende informatie krijgen en dat het gemeentebestuur burgers probeert aan te zetten om zich te laten registreren. Sedert 21 maart staat daarom in de hal van het gemeentehuis Knokke een “donorzuil”. Bij elke positieve registratie wordt een groen balletje in de zuil gegooid.  Bij elk officieel verzet komt een rood balletje in de zuil terecht. 


Dus, niet aarzelen, even binnenspringen bij de dienst burgerzaken en uw wilsbeschikking laten registreren.  Het kan levens redden!

Werkstraf voor vrouw uit Zeebrugge

Een 23-jarige vrouw uit Zeebrugge heeft van de rechter 80 uur werkstraf gekregen voor twee diefstallen in het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge. Ruim een jaar geleden stal ze geldsommen van patiënten. In totaal werd 150 euro ontvreemd. Nazicht van de uurroosters wees uit dat de vrouw telkens van dienst was bij de diefstallen.  Bij de tweede diefstal werden in de handtas van de vrouw door de politie ook drugs aangetroffen. Na ondervraging legde de vrouw bekentenis af. 

Ook maatjesfestijn in Knokke en Heist 2 weken later

Zoals reeds gemeld is door het koude voorjaar het maatjesseizoen met twee weken vertraagd. Organisator Christoph Scherpereel van Grand Café au Lilas Blanc op de Bolle heeft zijn maatjesfestijn daarom verschoven naar naar dinsdag 18 juni. Ook Deano Stepman heeft laten weten dat de degustatie op het Verweeplein verplaatst is naar woensdag 19 juni.

Achtste editie van ART@Knokke-Heist

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni wordt voor de achtste maal het evenement art@ Knokke-Heist gehouden. Voor deze editie openen 40 galeries in Knokke-Heist hun deuren voor het gezamenlijke vernissageweekend.  De gemeenschappelijke vernissage wordt stilaan een begrip bij kunstliefhebbers en kunstkopers. Wegens groot succes breidde art@ Knokke-Heist met de 6e editie uit van een vernissagedag naar een vernissageweekend. Ook voor deze 8eeditie kunnen art lovers uit binnen-en buitenland gratis zowel op zaterdag als op zondag terecht in de deelnemende galeries. Er is een ruim aanbod van bekende en minder bekende namen, van top- en aankomend talent, van zowel schilders, beeldhouwers als fotografen. 

Knokke-Heist en kunst: dé ideale combinatie.
Onze badstad presenteert op 2 km² 67 kunstgaleries, vermoedelijk de hoogste concentratie van galeries in de wereld. De grote interesse voor kunst in Knokke-Heist zorgde voor het ontstaan van art@Knokke-Heist. De formule is eenvoudig:verschillende galeries stemmen hun agenda 3 keer per jaar op elkaar af voor een vernissageweekend. Dit op elk eerste weekend van de paas-, zomer- en herfstvakantie, respectievelijk 29&30 juni, 26&27 oktober en 5&6 april 2014. Op die manier kunnen kunstliefhebbers een mooie selectie maken uit de galeries en/of kunstenaars die hun interesse wegdragen.

Praktische informatie:

Elke geïnteresseerde in kunst is welkom. De deelnemende galeries nodigen ook hun gasten uit en voeren ook hun eigen publiciteit rond dit gebeuren. Toerisme Knokke-Heist voorziet een speciaal ontworpen brochure “art@Knokke-Heist”, vanaf 1 juni beschikbaar. U kunt deze brochure ook downloaden via www.artknokke-heist.be of via www.knokke-heist.be>toerisme>publicaties. Deze brochure is ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Knokke-Heist en bij de deelnemende galeries.

Oproep deskundigen Gecoro

Het gemeentebestuur  van Knokke-Heist richt een oproep tot kandidaten voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. De nieuwe Gecoro zal (o.a.) bestaan uit 8 deskundigen (waaronder de voorzitter) inzake ruimtelijke ordening. De deskundigen, met uitzondering van de voorzitter, en alle vertegenwoordigers hebben een plaatsvervanger.

Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van deze adviesraad? Bent u beroepshalve of door interesse deskundige op het vlak van ruimtelijke ordening, en bekleedt u géén politiek mandaat, dan kan u uw kandidatuur indienen. Volgende zaken dienen vermeld: naam en adres, een beknopte motivatie, CV en een opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening. Deze zaken worden gehanteerd bij de aanduiding van de kandidaten. De kandidaturen dienen schriftelijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, ten laatste op 1 juli 2013.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist zie je HIER.

30.5.13

Zwin definitief Natura 2000

Volgens Nederlandse bronnen is het grensoverschrijdende Natuurgebied Het Zwin definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. In zo’n gebied leven planten of dieren die op een Europese lijst met beschermde flora en fauna voorkomen. Doel is om die dieren en planten in die gebieden te behouden. Het Zwin is onder meer aangemerkt vanwege de aanwezigheid van de kamsalamander, de kleine zilverreiger en wandelende duinen.  Na de aanwijzing van een locatie als Natura-2000-gebied wordt in een beheerplan bepaald hoe aan de doelen tot instandhouding van de bijzondere flora en fauna voldaan kan worden. Het wachten is nu echter op de geplande uitbreiding van het Zwin zodat het hele natuurgebied in het beheerplan kan worden opgenomen. 

Haai in de Box: drugpreventie voor kinderen

Scholen uit Knokke-Heist kunnen vanaf volgend schooljaar de educatieve box  ‘Haai in de Box’ ontlenen bij de Jeugddienst. Het gaat om educatie over druggebruik voor kinderen in het vijfde en zesde leerjaar. Het project steunt (zorg)leerkrachten en CLB-medewerkers om preventief te werken met de leerlingen rond sociale vaardigheden en het gebruik van legale middelen.

Preventie van jongs af 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen steeds vroeger starten met het gebruik van tabak, alcohol en medicatie. Die leeftijd ligt intussen tussen de 10 en 12 jaar. Daarom is het van groot belang dat er ook in het basisonderwijs al aandacht besteed wordt aan preventie.

Sociale vaardigheden
De nadruk van het project ligt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Op deze manier leren de kinderen omgaan met de middelen. De box bevat didactisch materiaal om te werken rond zelfbeeld, zelfwaarde, zelfvertrouwen,… Dit zijn belangrijke aspecten voor de kinderen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het sociale leven.

Inhoud van de box

Haai in de Box bevat een handleiding voor de leerkracht. Die handleiding bestaat uit een didactische fiche per spel, boek of educatief pakket met inhoudelijke en praktische informatie over het materiaal. Per fiche staat vermeld welke eindtermen de leerkracht kan bereiken door het materiaal te gebruiken. Zo kan die zelf bepalen met welke materialen hij of zij aan de slag wil. Het is namelijk erg belangrijk om op maat van de specifieke klas te kunnen werken.

Schotlandferry past capaciteit aan

De scheepvaartgroep DFDS Seaways heeft momenteel de rorovrachter Longstone in dienst genomen op de Schotlandroute tussen Zeebrugge en Rosyth. Het is de zoveelste maal in enkele jaren dat de capaciteit op de vrachtroute werd geoptimaliseerd. Na het inkrimpen van het aantal lijnmeters werden die nu op 2.606m gebracht..  De Longstone maakt deel uit van een reeks vrachters die oorspronkelijk werden gebouwd voor dienst in opdracht van het Britse ministerie van Defensie voor maritieme militaire transporten. 

Intussen verklaart de DFDS groep in haar verslag over het eerste kwartaal 2013 dat de marktomstandigheden vooral op de Noordzee en in het Kanaal moeilijk blijven door aanzienlijke overcapaciteit, weinig animo in de Britse economie en de zware opstartkosten van de eigen operatie op Calais/Dover waar met 2 grote ropaxen gevaren wordt. Vooral de concurrentie van MyFerryLink wordt door DFDS en ook door P&O Ferries als onaanvaardbaar gezien omdat de dochteroperatie van Eurotunnel Franse overheidssteun zou hebben genoten. De Britse en Europese concurrentieoverheden moeten hier binnenkort uitspraak over doen.

Verloop werken voet- en fietspaden in de Elizabetlaan

De trottoirs  en fietspaden van de Elizabetlaan in een deel van Heist en Duinbergen worden sinds halfweg maart onder handen genomen. Intussen is de eerste fase bijna afgerond: de oude paden voor fietsers en wandelaars werden opgebroken aan de kant van de Parkstraat en de aanleg startte aan de kant van de Anemonenlaan. Ook voerde Belgacom werkzaamheden uit. Momenteel is de tweede fase aan de gang: tussen de Noordstraat en Pastuurdijk werden de paden opgebroken. Sinds 27 mei is men gestart met de aanleg. Die zou afgerond moeten zijn tegen het zomerverlof. Ook voeren Elia en Eandis nutswerkzaamheden uit.

Sinds 8 mei is de stoep en het fietspad opgebroken vanaf de Pastuurdijk tot voor de woning met huisnummer 302. Momenteel zijn Elia en Eandis bezig met het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Vanaf half juni begint de aannemer van de nutsmaatschappijen met het opbreken van een drietal tegels van het voetpad vanaf de woning met huisnummer 302 tot aan de Duinbergenlaan voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor Eandis en het Gemeentelijk Waterbedrijf. Er zal een tijdelijk herstel uitgevoerd worden in mager beton zodat de toegang tot de woningen en garages tijdens de zomermaanden mogelijk zal zijn.

Werken vanaf 2 september 
De heraanleg van het voet- en fietspad tussen de Pastuurdijk en de Duinbergenlaan. Op 2 september is de start voorzien van de werkzaamheden in het gedeelte tussen de Anemonenlaan en Duinbergenlaan. Hier zal ook de riolering vernieuwd worden.  De start van de werkzaamheden in het gedeelte tussen de Kerk Duinbergenlaan en Lentelaan is voorzien voor 9 september 2013. De start van de laatste fase tussen Lentelaan en Eeuwfeestlaan is voorzien voor half september. De timing is wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Niet tijdig weghalen strandcabines gaat kosten

Ieder jaar dienen er op het strand van Knokke-Heist strandcabines van particuliere vergunninghouders door de Technisch Uitvoerende Dienst verwijderd te worden. Dat is nodig als  cabines per 15 oktober niet weggehaald zijn, of als de strandcabines werden geplaatst in strijd met het reglement. De cabines worden uiteraard pas verwijderd nadat de vergunninghouder schriftelijk werd aangemaand door de dienst Openbaar Domein en er hieraan geen enkel gevolg werd gegeven. Aangezien het passend is dat de kostprijs voor het verwijderen en de retributie voor het stockeren en afhalen van strandcabines van het strand worden betaald door de vergunninghouder, buigen de gemeenteraadsleden zich vrijdagavond over een nieuw Retributiereglement. Voor stockeren en bewaren van verwijderde strandtenten wordt 125 EUR aangerekend voor de eerste 2 maanden. Daarna verhoogt het tarief met 50 EUR per maand. Dit is exclusief de kosten om de strandtent te verwijderen. Die worden berekend volgens het aantal manuren. 

Denise Seynaeve 100 jaar

Op woensdagnamiddag 29 mei vierde Denise Seynaeve haar 100ste verjaardag in het WZC Lindenhove in Knokke. De eeuwelinge mocht er bloemen en geschenken in ontvangst nemen van het gemeente- en provinciebestuur. “Denise is steeds opgewekt, ze klaagt nooit en is altijd dankbaar, kortom: ‘Het zonnetje in huis’ “, aldus directie en verpleegkundigen van Lindenhove.

Denise is geboren op 27 mei 1913 te Oostrozebeke maar woont ondertussen reeds een halve eeuw in Knokke. Ze is altijd huisvrouw geweest en zorgde voor haar kinderen. Toch heeft ze heel wat afgereisd in haar lange leven. Daarbij genoot ze graag in de zon van een lekker glaasje wijn. Denise is dan ook een echte wijnkenner en deed vaak mee aan wijnproeven. Andere hobby’s waren handwerkjes maken, borduren, dansen en een partijtje tennis spelen.

Sinds 22 juni 2008 verblijft Denise op de 2de verdieping in Lindenhove. Haar kamer is knusjes ingericht met veel familiefoto’s.  Vroeger vertoefde ze elke namiddag in de cafetaria om met de medebewoners een glaasje wijn te drinken. Als het lentezonnetje erdoor kwam, was Denise steeds de eerste om op het terras te gaan zitten. Nu verblijft ze in de dagzaal op LH 2.

Ondanks haar hoge leeftijd stapt Denise nog vlotjes door de gangen zonder hulp en het liefst op schoenen met een hakje. Als kokette dame gaat ze nooit op stap zonder haar handtas.
Denise neemt graag deel aan de animatieactiviteiten, vooral als er kindjes bij betrokken  zijn.
Ze gaat nog steeds graag mee op uitstap en ook wanneer een wandeling gemaakt wordt, moet Denise geen twee keer uitgenodigd worden. Het is direct: ’Ja, tuurlijk ga ik mee’.

In december is Denise mee geweest op tweedaagse kerstuitstap naar Valkenburg en volop van de gezellige eindejaarsfeer genoten. Mevrouw Seynaeve komt elke morgen mee naar de krantbespreking, kwestie van op de hoogte te blijven van de actualiteit. En om haar conditie op peil te houden neemt de 100-jarige nog steeds deel aan de groepsgymnastiek van de kine.

Bewoners van Van Troost op midweek naar de Vossemeren

Op maandag 27 mei vertrokken 16 bewoners van WZC van Troost samen met 8 medewerkers voor een midweek naar De Vossemeren in Lommel. Een geslaagde formule want de AV Het Dak organiseert dit reeds voor de vierde keer. Bewoners genieten er van de uitstapjes in de Kempen, de mooie natuur en laten zich door de personeelsleden verwennen met lekkere hapjes en smakelijke maaltijden in de gezellige cottages.

Hamerende Indiër vraagt straf met uitstel in beroep

Een 37-jarige Indiër die in Knokke-Heist woont en zijn 14-jarige stiefzoon in september vorig jaar met een klauwhamer op het hoofd sloeg vraagt in beroep een straf met uitstel. In januari werd de man in Brugge veroordeeld tot 40 maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel en onder voorwaarden. Zo moet de man zich laten behandelen voor z’n alcoholverslaving. De veroordeelde was zwaar dronken toen hij de aanval op zijn slapende stiefzoon pleegde. De man heeft echter nog meer op zijn kerfstok zoals slagen en verwondingen aan zijn vrouw. . Intussen is het contact tussen de Indiër en zijn vrouw en stiefzoon weer hersteld. Het openbaar ministerie verzet zich evenwel en vraagt 5 jaar effectief. De uitspraak is op 24 juni.

Nog slechts enkele plaatsen vrij voor Senior Sportief

In Knokke-Heist hebben zich reeds 145 personen van 50 jaar of ouder ingeschreven om op maandag 3 juni gezond uit de bol te gaan op Senior Sportief. Heel wat sessies zijn dan ook al volzet en de meerderheid van de deelnemers verkiezen tevens deel te nemen aan de lunch (Breughelmaaltijd), het dessertbuffet en de afsluitende Bingo.

Senioren die nog wensen deel te nemen, kunnen zich nog inschrijven voor o.a. matcurling, zumba, boogschieten, Afrikaanse dans, badminton, golfinitiatie, krulbol, kubbspel, linedance, fietsen, baantjeszwemmen, zwemmen, yoga of een wandeltest (14.30 – 15.30 uur). Inschrijven vooraf kan nog steeds tot 31 mei. Dit kan in de gemeentelijke sportdienst, in Cultuurcentrum Scharpoord of in ontmoetingscentra De Vierbote en De Sint-Joris. Of schrijf je online in via www.seniorenadviesraad-knokkeheist.be ofsport.knokke-heist.be

Maatjes later

Omdat de haring nog niet van de gewenste kwaliteit is, wordt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe twee weken later geveild. Pas op woensdag 19 juni zal de zilte lekkernij voor het eerst onder de hamer gaan, in plaats van op 5 juni. Het slechte weer is de oorzaak van het uitstel. Doordat er weinig zonlicht was, groeide het plankton in de zee erg langzaam. Plankton staat op het menu van de haring, die door het gebrek aan voedsel ook een stuk minder vet is. De vooruitzichten zijn nu wel positief en dus zal halverwege juni de haring wel voldoen. Het uitstel van het haringseizoen heeft grote gevolgen voor tal van evenementen die al gepland staan: De traditionele Vlaggetjesdag in Scheveningen zal echter wel gewoon doorgaan op 8 juni, omdat dat evenement te groot is om op een andere datum te plannen. Liefhebbers proeven daar noodgedwongen haringen die in het vorige seizoen werden gevangen..

Ladies Fun Ride Knokke-Heist op 16 juni

Op zondag 16 juni wordt in Knokke-Heist de tweede editie van de Ladies Fun Ride gehouden, een fietstocht exclusief voor vrouwen. De start en aankomst is net zoals vorig jaar aan Sporthal Laguna (Krommedijk 32). De twee fietstochten van 35 en 75 km doen onder andere een stukje Nederland en een stukje zeedijk aan.

Na een welkomstkoffie of -thee kunnen de deelneemsters starten tussen 8 en 11.30 uur. Onder andere Olympisch medaillewinnares Gella Vandecaveye zal aan de start staan. Ook de 10 Ride2Barca ladies die in augustus van Gent naar Barcelona fietsen en geld inzamelen voor de strijd tegen borstkanker zijn van de partij.  Wie kiest voor een Deluxe inschrijving kan bij aankomst nagenieten van allerlei verwennerijen zoals een lekkere brunch, een proevertje Barza Cava en een goodiebag. Er is ook mogelijkheid tot massage en gezichtsverzorging.

Na de fietstocht wordt van alle deelneemsters nog een toffe ‘I love my bicycle’ foto genomen en kunnen de dames nagenieten op het terras of aan de cavabar. Een deel van de opbrengst gaat voor het tweede jaar op rij naar Think-Pink, de nationale campagne in de strijd tegen borstkanker.


Seniorenclub S.W.I.K. sluit jaar af met kampioenenviering

Zopas sloot seniorenclub “Willen is Kunnen” in Knokke-Heist het werkjaar op een gepaste wijze af. Na herdenking van de overleden leden, werd hulde gebracht aan verdienstelijke leden. Eerst werden kaarters Edith Vanhecke, Louis Schittekatte en René Verbeke bedacht met meerdere geschenken. Christiane Hendrickx en Jacqueline Vandepitte werden in de bloemen gezet als blijk van dank voor hun belangeloze inzet. Tenslotte werden de kampioenen en baljuws gehuldigd. Bij de vrouwen werd Nicole Delmulle met 193 punten kampioen, terwijl Jeannine Vlietinck met 185 punten de titel van Baljuw bekwam. Bij de mannen werd Hugo De Vylder met 194 punten kampioen en Gilbert Wtterwulghe met 189 punten baljuw. 

Seniorenclub “Willen is Kunnen” heeft er weer een succesvol jaar opzitten.  Er werden 20 ontspanningsnamiddagen georganiseerd die bestonden uit kampioenenkaartingen en allerlei gezelschapsspellen.  Er werd ook veel geconverseerd en gelachen, en wie het lachen verleerd had, vond het bij SWIK terug. Dit jaar was een uitzonderlijk jaar :  Er was iedere maand een attentie, hetzij een geschenk, een koffietafel of een tombola : Alles gratis ter gelegenheid van 10 jaar S.W.I.K in lokaal ’t Choufke.  Na de zomer wordt er op 3 september opnieuw gestart met de ontspanningsnamiddagen en het manillenkampioenschap. Zoals 10 jaar geleden, blijft het jaarlidgeld indexvrij behouden op 6 euro.

Info:
Voorzitter a.i. Oscar Vantorre, tel. 050 51.38.52  -  swik@telenet.be     

Secretaris Hubert De Jonghe, tel.  050 53.96.16  -  hubertdejonghe@telenet.be

29.5.13

Dode bruinvis in Zeebrugge

In Zeebrugge is woensdag op het strand een dode bruinvis (Phocoena phocoena) aangetroffen. Het kadaver was reeds in staat van ontbinding. De voorbije dagen waren ook in Knokke-Heist en Cadzand-Bad dode exemplaren aangespoeld. Op amper 5 maanden tijd zijn aan onze kust al bijna 80 bruinvissen gestrand, slechts één van deze dieren was op dat moment nog in leven. 

Ook Haventriatlon wordt duatlon

Na enkele weken in spanning afwachten, heeft de organisatie van de Haventriatlon in Zeebrugge woensdag beslist om het zwemparcours van de sprinttriatlon te schrappen. Het advies van de Hoofdscheidsrechter over de watertemperatuur is negatief. De temperatuur bedraagt momenteel slechts 11,5 graden. Doordat ook de buitentemperatuur de komende dagen laag blijft, wordt er ook geen verhoging van de watertemperatuur tot de vereiste 13 graden verwacht. Om de gezondheid en de veiligheid van de zwemmers niet in gevaar te brengen, heeft de organisatie na overleg met de scheidsrechters daarom besloten om het zwemparcours definitief te annuleren.

Het zwemmen wordt vervangen door een extra loopparcours van 2,5 km. De wedstrijd bestaat zaterdag dus uit 2,5 km lopen, 20 km fietsen en 5 km lopen. Een trio mag het eerste loopparcours door de oorspronkelijke zwemmer, de loper of de fietser laten afleggen. Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge betreurt het wegvallen van het zwemparcours: “Het is een zeer jammere zaak uiteraard, want we hadden toch heel graag de haventriatlon laten doorgaan zoals gepland, in het water van onze achterhaven. De gezondheid en veiligheid van de deelnemers staat natuurlijk voorop, dus hebben wij een pijnlijke beslissing moeten nemen. Wij volgen daarin de raad op van de scheidsrechters. Zaterdag staan er meer dan 660 deelnemers aan de start, het is nu zaak om er met z’n allen een schitterende havenduatlon van te maken op een hopelijk droge, aangename lentedag.”

Rechtbank stelt expert aan die aansprakelijkheid moet uitzoeken voor brand Westkapelse dorpskerk

Op woensdag 12 juni komt de zaak rond de afgebrande Sint-Niklaaskerk in Westkapelle voor bij de Rechtbank van Eerste aanleg. Daar zal een expert aangesteld worden om uit te zoeken wie aansprakelijk is voor de schade. Pas na zijn of haar onderzoek kan de kerk worden vrijgegeven. Zolang dit niet gebeurd is, kan niet gestart worden met het ruimen van het puin. Pas daarna zullen stabiliteitsingenieurs aangesteld worden om te zien welke bestaande muren kunnen behouden blijven. Van zodra deze ingenieurs hun werk gedaan hebben, gaan alle betrokken partijen rond de tafel zitten om de toekomst van de kerk vorm te geven. Als dit allemaal gunstig verloopt kan een conceptnota voor heropbouw opgesteld worden in samenwerking met Monumenten en Landschappen.  De volledige procedure zal dus zeker nog enkele maanden in beslag nemen. De Sint-Niklaaskerk is een beschermd gemeentelijk monument, ook het gedeelte dat bijgebouwd is in 1908. Alle delen die stabiel zijn en dus behouden kunnen blijven, mogen niet afgebroken worden. Er kan uiteraard wel creatief mee omgesprongen worden. De volledige kerk is een beschermd monument, eigendom van de gemeente en verzekerd voor 6 miljoen EUR en 500.000 EUR inboedel.


De Sint-Niklaaskerk van Westkapelle werd in 1996 beschermd als monument. In de gemeente stond reeds een kerk in de 12de eeuw. In 1405 werd de torenspits van de toenmalige kerk in brand gestoken door Engelse soldaten in het kader van Honderdjarige Oorlog. De kerktoren - een belangrijke baken voor koopvaarders die het Zwin binnenvaren – werd nadien omwille van het economische belang hersteld in 1409-1413 met financiële middelen van het Brugse Vrije, Brugge, Ieper en Gent. Einde 16de eeuw werd de kerk zwaar beschadigd tijdens godsdiensttroebelen. Tijdens de Franse Revolutie worden de roerende goederen van de kerkfabriek verkocht; in 1802 wordt de kerk heropend. In 1837-1838 wordt de kerktoren, en vermoedelijk ook de spits, hersteld. Iconofrafie uit de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw toont echter een toren zonder spits. Aan het begin van de 20ste eeuw was de kerk te klein geworden. In 1906-1909 vonden uitbreidings- en herstellingswerken plaats.  Vorig jaar werd de strijd tegen de aantasting door zwammen ingezet. Het is die strijd die mogelijk tot de brand in de kerk heeft geleid. 

Grote mazen verplicht in bovenkap visnetten

Op verzoek van de Vlaamse visserijorganisatie Rederscentrale zelf heeft de Belgische overheid wettelijk vastgelegd dat vanaf 1 juni in zowel de boomkor- als de bordenvisserij een paneel grote mazen in de bovenkap moet zijn bevestigd. De Rederscentrale bracht het advies een jaar geleden uit, na onderzoek door het ILVO op verschillende schepen waarbij bleek dat de vangst van schelvis en wijting drastisch verminderde met een grotere maaswijdte in de bovenkap, en ook dat er kleine kabeljauw werd bespaard. Voor de boomkorvisserij is vastgelegd dat in de bovenkap een paneel met mazen van minimaal 30 centimeter moet worden aangebracht. Plankenvissers (waaronder outriggers) moeten in de bovenkap een groot paneel met vierkante mazen van minimaal 11 centimeter aanbrengen. Wat de Rederscentrale betreft ,,toont de ganse sector aan wel degelijk te beseffen dat hun waardevolle economische activiteit op een verantwoorde manier dient te worden uitgevoerd.’’

Aanlandplicht mag niet leiden tot meer vissterfte
De Rederscentrale reageert ook op de jongste stap in de richting van een nieuw Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. ,,De Rederscentrale vindt dat het mandaat dat de visserijministers aan het Ierse voorzitterschap hebben gegeven, het mogelijk maakt om tot een realistische aanpak van de geplande aanlandingsverplichting te komen. We vinden wel dat selectiviteit en dus het vermijden van ongewenste bijvangsten prioriteit moet krijgen en dat een aanlandingsverplichting niet mag leiden tot verhoging van de vissterfte, wat met een strakke strengere aanpak van discards zeker het geval zou zijn. Een realistische benadering van de uitvoerbaarheid aan boord van de vissersvaartuigen voor wat werklast, ruimte, veiligheid en kwaliteit betreft, is de enige mogelijkheid om de visserij in combinatie met een discardban te laten voortbestaan.’’

Meer dan 20 dj’s zorgen voor uniek zomers feest in Knokke-Heist

Zin om met de voetjes in het zand, volledig los te gaan op de beats van Regi, Alvaro, Korsakoff of Mark with a K? Dat kan, want Lollipop Beach Festival is terug! Jongeren in en rond Knokke-Heist kunnen alvast reikhalzend uitkijken naar zaterdag 20 juli. Op het evenementenstrand in Duinbergen vindt dan de tweede editie van dit piepjonge, maar succesvolle evenement plaats. Meer dan 20 dj’s verspreid over twee podia, zorgen vanaf 16 uur voor een uniek zomergevoel op hét enige echte beachfestival in Knokke-Heist. Lollipop Beach Festival is een organisatie van Jeugdraad Knokke-Heist.

Regi en Nederlandse dj sensatie Alvaro op outdoor Beach Stage
Vorig jaar konden meer dan 1800 bezoekers beamen dat de formule met twee podia werkt. Ook dit jaar koos de Jeugdraad voor twee verschillende podia, met uiteenlopende muziekstijlen.

Op de Outdoor Beach stage op het strand kun je onder andere Regi aan het werk zien. Hij heeft zijn strepen als frontman van Milc inc. al verdiend, maar daarnaast is hij ook een ongelofelijk goede dj, die iedereen binnen de kortste keren aan het dansen krijgt. Maar ook de rijzende ster Alvaro maakt zijn opwachting op het Lollipop Beach Festival. Deze bekende dj producete hits als  With my hands up (ft. Will.I.Am & Lil Jon), Show me Love (ft. Far East Movement) Wataah (ft. The Partysquad), Pitbull – Bon Bon, …. En hij werkt momenteel samen met bekende namen zoals Will.I.Am, Pitbull, Far East Movement, Lil Jon, Diplo en Mayor Lazor. Lollipop Beach Festival is dan ook bijzonder trots om deze Nederlandse djsensatie deze zomer in Knokke-Heist te ontvangen. Zijn sets zijn een garantie voor een fantastische ‘party vibe’ die je ongetwijfeld moet beleven!

‘betoverende’ Korsakoff
Liefhebbers van het hardere werk komen aan hun trekken in de ‘Jump the Bass’ tent. De beste binnen- en buitenlandse jump, tek, hardstyle & hardcore dj’s maken er hun opwachting. DJ Korsakoff, oftewel Lindsay van der Eng, maakt en draait melodieuze hardcore. Deze populaire vrouwelijke schone, staat wekelijks haar mannetje voor duizenden bezoekers van clubs in binnen en buitenland. Met haar draaitechniek, enthousiasme en betoverende looks weet zij het hoofd van menig muziek liefhebber op hol te brengen. En met Mark with a K, een Belgische dj, staat één van de grootste namen uit de hardstyle scene op podium. De volledige line-up van Lollipop Beach festival ziet er als volgt uit

Outdoor Beach Stage
Regi – Alvaro - Les Mecs – Audiophonic – Ondaxo - DJ fila - Music Matters – Lequence - DJ Contest Winner

Jump The Bass Stage
Korsakoff - Mark With A K – Davoodi – Bestien - In-Phase - Teka – B – Demoniak – Stormtroopers - The Vision – Saltzer - Miss Faction - Dj Contest Winner - Hosted by MC Chucky

Praktische informatie
Tickets kosten in voorverkoop €15 en zijn beschikbaar bij  alle Free Record Shops en  Jann  Ric, Jeugddienst , Jeugdclub T’verzet, Toerisme Bureau    (Knokke), Sam en Toerisme Bureau (Heist), Dilirium Tremens (Gent).  Tickets aan de deur kosten €20.


Meer informatie  kan je vinden op de Facebook fanpagina (Lollipop Beach Festival) of op ww.lollipopbeach.be ofwww.jumpthebass.be

Gouden huwelijksjubileum voor echtpaar Segers-Marckx

Maandag vierden John Segers en Simone Marckx in Knokke-Heist hun 50ste huwelijksverjaardag. Dat deden ze met een groot feest. Ook het gemeentebestuur was van de partij om het gelukkige echtpaar in de bloemetjes te zetten. 

John Segers is geboren in Berchem op 26 maart 1944. Hij groeide op in een gezin met drie kinderen en zijn vader was kapper. Het gezin woonde in Antwerpen. John bracht er zijn jeugd door en liep er ook school. Na een jaar legerdienst trad hij in de voetsporen van zijn vader. Hij baatte tot aan zijn pensioen een zelfstandig kapsalon uit. Tien jaar lang nam hij deel aan wedstrijden en sleepte zo verschillende prijzen in de wacht. In totaal bouwde hij een carrière uit van 53 jaar lang. Vandaag geeft hij zijn kennis door aan de jeugd: hij geeft opleidingen om hen klaar te stomen voor kapperswedstrijden. John is ook voorzitter van ASCA, een kappersvereniging uit Antwerpen.

Simone Marckx zag het levenslicht in Sint-Niklaas op 29 oktober 1943. Haar vader was banketbakker en kreeg in totaal twee kinderen. Simone groeide op in Sint-Niklaas en liep er ook school. Toen ze 13 jaar oud was, kreeg ze een leercontract en werd ze opgeleid tot kapster. Liefst vijftig jaar lang stond ze haar man bij in de kapperszaak. Na hun beroepsloopbaan kwam het echtpaar in Knokke-Heist wonen. 


Het echtpaar Segers-Marckx kreeg een kind en twee kleinkinderen. Zoon Frank is gehuwd met An Claes en coacht bedrijven. Hun kinderen heten Zeno en Fleur.

Verdachte juweliersoverval ingerekend

De Nederlandse politie heeft een 23-jarige man uit Terneuzen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op vrijdag 15 maart op een juwelier in Sluis. Vier mannen met scream maskers op sloegen toen toe in de zaak langs de Ringweg (Nieuweweg). Volgens de eigenaar van de zaak kwamen de overvallers de winkel binnen met machinegeweren. Eén van de personeelsleden kreeg een geweer tegen het hoofd.  De daders zijn in een grijze Golf over de grens naar ons land gevlucht  Ze namen de richting Westkapelle. Even later is daar in de Sacramentstraat een uitgebrande wagen aangetroffen. Het bleek om de gestolen Nederlandse vluchtauto te gaan die werd gebruikt bij de overval. De politie heeft de Terneuzenaar nu kunnen achterhalen op basis van sporenonderzoek.

Bijvoegsel Samenwerkingsovereenkomst Casino Knokke uitgesteld

Het plan om het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist vrijdag tijdens de gemeenteraad te machtigen om de gesprekken af te handelen voor het afsluiten van de PPS-overeenkomst in verband met de realisatie van het nieuwe Casino wordt uitgesteld. De goedkeuring van een nieuw addendum aan de samenwerkingsovereenkomst wordt namelijk doorgeschoven naar de gemeenteraad van augustus. Eerder raakte al bekend dat slechts één van de twee kandidaten een technisch conforme offerte had neergelegd voor de bouw van het Holl-Casino. De offerte, evenwel zonder ondergrondse eventhall, wordt zowel financieel als technisch haalbaar geacht.

Toch gratis verdwaalpalen op het strand

Kustgemeenten die deze zomer toch nog verdwaalpalen willen plaatsen, zullen dan toch niet moeten opdraaien voor de kosten. Dominiek Vervaecke heeft meegedeeld dat hij “een inschattingsfout” maakte. Hij zal de 140 beschikbare oriëntatiepalen dan ook opnieuw gratis ter beschikking stellen van de badplaatsen. Ook de 360.000 anti-verdwaalarmbandjes komen er. Eerder haakten een aantal badplaatsen, zoals Knokke-Heist, Blankenberge en Koksijde, af toen bekend werd dat ze zelf voor de kosten zouden moeten instaan nadat de hoofdsponsor van Vervaecke wegviel. 

Ontspanningsnamiddag bij SWIK

Seniorenclub “Willen is kunnen” organiseert een ontspanningsnamiddag in ’t Choufke te Heist op dinsdag 28 mei 2013 om 14 uur (kampioenenviering).  Het jaargeld bedraagt 6 euro. Nieuwe leden zijn steeds welkom.Er is iedere maand een geschenk of een koffietafel (inbegrepen in het lidgeld).Voor meer info tel.: 050/51.38.52

28.5.13

Remco Bos uit Ter Duinen Heist naar chemieolympiade in Moskou

Remco Bos, een leerling van het 6de jaar techniek-wetenschappen van de Ter Duinen Campus Heist, behaalde zaterdag een 2de plaats in de finale van de chemieolympiade voor België. Hij is de daarmee de enige TSO leerling die doorstoot en scoorde door uit te munten in zijn praktische proef. Zijn labo ervaringen uit de richting techniek wetenschappen droegen daar zeker toe bij. Hij werd beloond met een geldsom van €100, een wetenschappelijk boekenpakket, een grafisch rekenmachine, abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften en een lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse chemievereniging.

Slechts 2 kandidaten per land gaan door naar de internationale chemieolympiade die dit jaar gedurende 10 dagen plaats vindt in Moskou, om er te strijden voor goud, zilver of brons net zoals op de Olympische spelen. Vooraf gaat Remco Bos een week lang op individuele stage onder begeleiding van professoren uit de Gentse en Leuvense universiteiten. Op die manier wordt Remco klaargestoomd voor het praktisch en theoretisch examen in Moskou.


De 45ste Internationale Chemieolympiade wordt van 15 tot 24 juli gehouden in de Russische hoofdstad. De proeven over verschillende deelgebieden van de chemie gebeuren “in de lokalen van de Mikhail Lomonosov Staatsuniversiteit in Moskou” zegt rector Victor Sadovnichy. 

Knokke-Heistse golfkarretjes in Zuid-Afrika

Sedert kort duiken de Knokke-Heistse golfkarretjes ook op in Zuid-Afrika zegt Invest-Mobile in de badstad. Op het “Wolken Landgoed”, een hotel met bekende wijngaard bij de Helshoogte Pas in de buurt van Stellenbosch, worden de golfkarretjes onder meer ingezet om de hotelgasten af en aan te voeren en naar diverse activiteiten te brengen. De gasten zijn in alle geval “in de wolken” met deze vorm van transport op de “Clouds Estate”. 

SBSO De Varens ’t Kasteeltje wint “State of Arts 2013”

Dit jaar nam SBSO De Varens in Heist voor de tweede keer deel aan State of Arts, een wedstrijd uitgeschreven door het Vlaams Parlement. De bedoeling is dat scholieren van de 3de graad van het secundair onderwijs een creatief werkstuk rond het thema 'De toekomst van Europa' maken. De inzending kan bestaan uit een cartoon, een kortfilm of animatiefilm, een kunstwerk, een multimedia-project, een installatie of machine of foto’s van een werkstuk. Het is belangrijk dat de rol en de toekomst van Europa op creatieve wijze tot uitdrukking wordt gebracht. De leerlingen van de Varens creeërden een spel met doe-opdrachten en werden hiermee op 8 mei in het Vlaams Parlement beloond met de eerste prijs, goed voor een unieke trofee en een cheque van 1000 EUR!

Omdat het voor leerlingen uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs niet makkelijk is om een goed beeld te krijgen over Europa en hoe alles reilt en zeilt, bedachten ze een spel met vragen en doe-opdrachten. “Het is een idee die door ons samen tot stand kwam”, vertelt leerkracht Sofie van Hessche.  “Zij hebben de spelregels uitgewerkt, ik help hen met goede vragen op te zoeken en de leerkracht houtbewerking Georges Deceuninck heeft dan alles technisch uitgewerkt.

Alle inzendingen werden door een jury beoordeeld, die bestaat uit mensen uit Vlaams Parlement, de VZW Ryckevelde en VLEVA. Na enkele weken spannend afwachten kregen de leerlingen te horen dat ze bij de laatste 3 inzendingen waren en hun prijs op 8 mei mochten afhalen in het Vlaams Parlement. Voor de leerlingen een dag die ze nooit meer zullen vergeten. Het harde werk dat in dit project stopten werd beloond met een eerste prijs van € 1000 en een trofee.


Na de uitreiking spraken VLEVA-voorzitter Luc Vandenbrande en voorzitter Jan Peumans de school  uit Heist aan om iets meer te doen met dit spel. Ze vonden het jammer dat iets met educatieve waarde zomaar in de kast zou verdwijnen of enkel bij de Varens zou gebruikt worden. Maar dit zal waarschijnlijk niet gebeuren. Op dinsdag 22 mei kreeg de school immers een mail van de educatieve dienst van het Vlaams Parlement met de vraag of ze het spel mochten opnemen in de bundels voor scholen die worden uitgegeven in het kader van de volgende verkiezingen 2014.  Leerkrachten en leerlingen van De Varens wachten nu vol spanning af op wat de school nog allemaal te wachten staat en zijn zeker gemotiveerd om even goed hun best te doen voor “de state of arts 2014”.

Nieuwe Raad voor Lokale Economie verkozen

De resultaten van de verkiezing van de nieuwe Raad voor Lokale Economie in Knokke-Heist zijn bekend. In totaal werden 37 handelaars verkozen. Er zijn 6 handelszones in de badstad. Elke zone beschikt al naar gelang de grootte over een aantal vertegenwoordigers. Westkapelle (6), Ramskapelle (1), Heist (10), Duinbergen (2), Knokke (12) en Het Zoute (6). Onder de verkozenen “heel wat oude bekenden en ook enkele nieuwe gezichten” zegt voorzitter Anne Vervarcke. De leden van de raad werden verkozen voor de periode  2013-2018.


De lijst van verkozen leden kan men HIER bekijken 

Zondagbabbel met Bram Dehouck

In de Knokke-Heistse Scharpoord Bib houdt recensent Jooris Van Hulle op zondag 9 juni om 10u een babbel met auteur Bram Dehouck. Na het interview krijgt iedereen een glaasje aangeboden en de gelegenheid om een persoonlijk gesprek aan te knopen met de schrijver.  

Bram Dehouck (Poperinge, °1978) is een West-Vlaamse auteur. Na een rustige jeugd tussen de hoppevelden trok hij als achttienjarige student naar Gent. Daar volgde hij een artistieke opleiding en vervolgens studeerde hij journalistiek. Momenteel werkt Bram Dehouck als communicatieverantwoordelijke in de sociale sector. In 2007 publiceerde Dehouck zijn eerste boek, Het meisje dat vergeet, het aangrijpende waargebeurde verhaal van Geertrui, slachtoffer van een weekendongeval, maar bovenal een krachtige jonge vrouw met een aanstekelijke goesting in het leven. Twee jaar later debuteerde Dehouck met de spannende roman De minzame moordenaar, waarvoor hij in 2010 werd bekroond met de Schaduwprijs (beste Nederlandstalige debuur van het spannende genre) èn de Gouden Strop (beste Nederlandstalige misdaadverhaal), een dubbelslag die geen enkele misdaadauteur hem ooit heeft voorgedaan. In mei 2011 verscheen Een zomer zonder slaap dat begint als een rustig opgebouwd verhaal over een groep dorpsbewoners en verandert in een bloedstollende reeks gebeurtenissen. Voorjaar 2012 werd Hellekind gepubliceerd, zijn derde spannende roman. Een vader ziet lijdzaam toe hoe zijn zoon een gestoorde persoonlijkheid ontwikkelt en daarmee een stempel drukt op het gezin. Dit boek won de Knack Hercule Poirot Publieksprijs 2011 en werd bekroond met de Crimezone Best Thriller Award.


Reservatie gewenst 050 630 400 of e-mail bibliotheek@knokke-heist.be

Bejaarde oplichtster ook in beroep veroordeeld

Een 82-jarige Nederlandse vrouw, die vanuit Knokke-Heist opereerde, hoorde maandag in beroep haar jaar celstraf bevestigen. Ze werd schuldig bevonden aan oplichting van rijke Vlaamse mannen. Om haar slachtoffers te lokken plaatste de vrouw contactadvertenties in de krant waarin ze zich uitgaf voor een klassedame. Om het vertrouwen van haar slachtoffers te winnen huurde de Nederlandse op de Zeedijk een luxe-appartement, waar ze samen met haar 43-jarige dochter woonde. Bij haar slachtoffers vroeg de vrouw geld zogezegd om een grote erfenis uit Zwitserland los te krijgen. Eén van de mannen waarmee ze contact had leende haar uiteindelijk meer dan 122.000 euro. Toen deze het geld niet terugkreeg diende hij klacht in. Bij een huiszoeking in het appartement in Knokke-Heist bleek dat de vrouw op een gelijkaardige manier nog meer slachtoffers had gemaakt. De vrouw moet het geld nu terugbetalen en kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf. Ook de dochter werd in beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk wegens medeplichtigheid.

Oosthoekkermis Heist

Zondag 9 juni van 7 uur tot 19 uur is er rommel –en sfeermarkt in de Pannenstraat en de Moefe. Deelname: 2,5 euro per lopende meter. Inschrijven kan voor 1 juni bij café Albatros, Knokkestraat 26 of café Meerpaal, Pannenstraat 113.

Voor meer info tel.: 0479 62 06 64 of 0477 34 99 15 of e-mail: nadine.clauws@telenet.be

Het bedrag van het aantal meter kan je overschrijven op 104 3296108 95 met vermelding Rommel 2013 of betaling bij inschrijving.

27.5.13

Jan Van Ongevalle 2de in de Belgian Mixing Star

Mixologist Jan Van Ongevalle van Bar Mascotte in het Casino Knokke kaapte in Brussel de tweede plaats weg in de Belgische voorronde van Disaronno Mixing Star. Onze stadsgenoot eindigde op amper 1 puntje van de winnaar. Disaronno Mixing Star is een internationale competitie die de focus legt op het creëren van de beste Disaronno cocktail. Bartenders uit 14 landen waaronder Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Rusland, Spanje, Zweden, Finland, Oostenrijk, België, Verenigde Staten, Canada en Nederland zullen allemaal een poging wagen om de felbegeerde titel Disaronno Mixing Star te bemachtigen. Onlangs namen 15 Belgische cocktailartiesten het tegen elkaar op in het Aloft Brussels Schuman Hotel. De uitdaging? Een origineel cocktailrecept op basis van Disaronno uit hun mouw schudden, onder het alziend oog van de camera én een professionele jury, samengesteld uit mixologen en journalisten.

De kandidaten kregen - voor de eerste keer en exclusief voor Disaronno Mixing Star - een snelcursus acteren. Gedurende enkele uren gaf acteur en regisseur Patrick Ridremont de deelnemende bartenders tips en tricks om hun cocktailact op de beste manier aan hun publiek en voor de camera te presenteren. Het publiek entertainen en het shaken is een kunst op zich! Vooral als de kandidaten zich hiervoor moeten baseren op een bekende film... Om de Disaronno Mixing Star 2013 te worden, zijn dan ook twee kwaliteiten noodzakelijk: je moet de show kunnen stelen en bovendien ook een nieuwe, originele en lekkere cocktail op basis van Disaronno kunnen samenstellen. Deze kwaliteiten had Hector De la Rosa, barman in het Brusselse hotel Le Thon EU, duidelijk in huis. Hij overtuigde de jury moeiteloos dat hij de cocktailkunst meester is en liet hen sprakeloos achter. Zijn recept heet  'Moonwalker', naar de gelijknamige film. Op een mooie tweede plaats eindigde Jan Van Ongevalle, bartender in bar Mascotte van het Knokse casino. Zijn cocktail 'Jackie' is geïnspireerd op de film Jackie Brown.

Het Jackie recept:
- 3 cl Disaronno
- 3 cl Rhum Havana Club anejo especial
- 3 cl verse puree van ananas
- 3 cl vers limoensap
- 7 cl kaneel- en anijssiroop
- Angostura orange bitter
- Bitter Truth

- Eiwit

Polderduatlon in Oostkerke

Gezien de weersomstandigheden en de amper 11 graden temperatuur van het water had de organisatie van de Poldertriatlon in Oostkerke beslist om van de kwart-triatlon een duatlon te maken. Heel wat van de ruim 460 ingeschreven deelnemers vonden dat spijtig. Maar één en ander maakte de wedstrijd er niet minder spannend op. In de eerste run (3,5 km) verliep het nog gecontroleerd, met een man of 10 voorop, maar door heel snelle wissels was er al afscheiding nog voor ze op de fiets zaten. Tijdens de 40 km fietsen en bij veel wind raakten vier atleten op kop: Pieter-Jan Penne, Wout Moreel, Matthias Stubbe en de verrassende Lorenz Claeys. Aldus 3athlon.be. Met z'n vieren draaiden ze stevig rond en was de kloof gevallen. Niemand kon nog terugkeren. In het tweede groepje sleurde Dieter Staelens aan kop, terwijl de anderen zich konden sparen. Er was een extreem vlugge wissel van Penne en Stubbe. 

Stubbe ging er in de laatste run van 10,5 km als een speer vandoor en had 100m voor op Penne na één loopronde. In de tweede ronde verzwakte hij echter wegens krampen en ging Penne erop en erover. Diesel Moreel kwam stilaan op volle toerental en ging in de slotronde nog op en over Stubbe. Claeys kon nog net zijn vierde plaats behouden voor Benjamin Verlet (Oostende - 12B04), Sanne Swolfs (Knokke) en Niek Lingier (Aartrijke). Ook Geert Lammertyn en Dieter Staelens haalden nog top tien.

Bij de dames ging de zege naar Sophie Van Biervliet. Na de eerste run lag zij niet zo ver achter op Annemie Danneels en Peggy Claerbout. Op de fiets was Sophie duidelijk de sterkste, al kreeg ze wat hulp van enkele mannelijke ploegmaats. In de slotrun kreeg Claerbout (te weinig gegeten) nog een klop van de hamer en pakte Danneels de tweede plaats. Volgens een aantal deelnemers verliep de tijdregistratie niet vlekkeloos. Ook deden zich een paar valpartijen voor en speelde een gevaarlijke u-bocht sommige deelnemers lelijk parten.

Foto met dank aan Bart Goudeseune

Kaarten voor Kooza via live 3D-videoverbinding met Canada

Van donderdag 18 juli tot en met zondag 18 augustus strijken de artiesten van Cirque du Soleil met hun Grand Chapiteau en de Kooza show neer aan het station van Knokke-Heist. Wilt u dit wereldspektakel niet missen en zeker zijn van een mooie plaats? Bestel dan nu al je tickets. Dat kan online of u kunt gebruik maken van de kiosk in het toerismekantoor in Knokke.


In de kiosk kunt u op een videoscherm een voorsmaakje bekijken van de show. En u kunt ook onmiddellijk uw tickets bestellen. Via een live 3D videoverbinding maak je contact met een persoon in Montréal (Canada). Samen met hem of haar bekijk je welke zitplaatsen op welk moment nog beschikbaar zijn. Met uw creditcard kunt u uw tickets onmiddellijk betalen en u kunt ze ter plaatse onmiddellijk afdrukken of laten opsturen via e-mail of per post. 

Rommelmarkt in Heulebrug

In de Heistse deelkern Heulebrug wordt voor het eerst een rommelmarkt geörganiseerd. De volledige activiteit gaat door op zaterdag 29 juni in de Loopplank.  Beginnende vanaf de Bakboord, wordt gestart met 'De tweedehandsbeurs van de gezinsbond' tenten en outdoor plaatsen.  Dat wordt gevolgd door het 'Summerdrink Plaza' met bar, terras en versnaperingen. Aansluitend (tot aan Breed Veertien) de "Rommelmarkt en straatverkoop".  Deze laatste zal ongeveer beginnen (afhankelijk van het aantal ingeschreven Gezinsbond verkopers) aan de Garagestraat die loopt achter het Sociaal Huis. Voor de kinderen is er ook een springkasteel. 

GAS-boetes voor overlast missen hun effect niet

Knokke-Heist pakt de problemen met wildplassen, sluikstorten en andere kleine overlast verder aan. Dit jaar zijn er tot nog toe een kleine honderd GAS-boetes uitgeschreven. In 2012 werden in totaal 222 gas-dossiers opgestart. De geldboetes die hieruit (kunnen) voortvloeien, ontmoedigen overtreders en dijken de problemen met kleine overlast in. Ze zorgen er dus voor dat er ook voor kleine inbreuken geen straffeloosheid heerst.  Een GAS-boete staat voor gemeentelijke administratieve sancties, die de gemeente oplegt voor kleine overlast en inbreuken op de reglementen.  De overtredingen worden vastgesteld door de politie en gemeentelijke vaststellers die hiervoor opgeleid zijn.


Vooral hondenpoep en overlast zorgen voor veel hinder voor en wrevel bij de inwoners van Knokke-Heist en zijn dus belangrijke prioriteiten voor het gemeentebestuur. Andere prioriteiten zijn het verbod op honden op het strand tussen 15 maart en 15 oktober, de verplichte leiband voor honden, het wildplassen, zwerfvuil & sluikstorten en het verbod op alcohol na 22 uur ’s avonds. Vorig jaar hebben 124 hondenbezitters een GAS-sanctie opgelopen en liepen 75 wildplassers tegen de lamp.

Twee energie-eiland in visserijzone?

Mogelijk komen er twee energie-eilanden voor onze oostkust, ter hoogte van Zeebrugge en Blankenberge-De Haan. De ministerraad heeft het ontwerp van het ruimtelijk plan goedgekeurd. Alles past in het Ontwerp Marien Ruimtelijk Plan dat door Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (SP.A) aan de ministerraad is voorgelegd. Het plan is goedgekeurd met uitzondering van de hoofdstukken over de kustvisserij. Er komen voorlopig geen nieuwe zones voor windmolenbouw, maar wel dus voor een energie-eiland waar opgewekte windenergie kan worden opgeslagen voor piekmomenten. Vande Lanotte hoopt dat de eilanden tegen 2016 operationeel zijn. Het is wel zo dat privé-investeerders zich moeten aanmelden, zonder dat er steun van de overheid is. In het ontwerpplan was ook heel wat voorzien voor de kustvisserij. De toegelaten zone zou uitgebreid worden van 3 naar 4 en een halve mijl. Voorlopig is dat pakket niet goedgekeurd door de ministerraad. Er is nog extra overleg nodig met de Vlaamse overheid. Bij de rederscentrale zijn ze niet opgetogen over het ruimtelijk plan, maar ze geven toe dat het overleg constructief was. Er volgt nog een openbare consultatie waar iedereen suggesties en commentaar kan leveren op het ruimtelijk ordeningsplan voor de zee.

Winnaars Zwin Binnenste Buiten

Vorige week vond de wandel- en fietszoektocht "Zwin Binnenste Buiten" plaats onder druilerige weersomstandigheden. De dappere deelnemers van de gezinshappening trotseerden de regen en gingen desondanks op ontdekkingstocht door de Zwinduinen en –polders. Onderweg voerden ze leuke opdrachten uit, losten ze quizvragen op of namen ze deel aan een workshop. Voor de winnaars lagen er na afloop mooie geschenkpakketten klaar. Er waren 2 categorieën: wandelaars (34 deelnemende formulieren) en fietsers (1 deelnemend formulier). Het prijzenpakket bestond uit geschenkpakketjes uit de Zwinshop. De prijzen werden aangeboden door het gemeentebestuur.

De eerste prijs was een set van een vogelhuisje met mok en een boek over Knokke-Heist. De prijs voor de tweede plaats bestond uit een wateronderzoekskoffer, een loeppotje en een boek over Knokke-Heist. De derde prijs was dan weer een insectenhotel en eveneens een boek over de badstad. Ook de ex aeqo plaatsen 4, 5 en 6 bij de wandelaars kregen deze laatste prijs.

Winnaars wandelzoektocht:
1)    Daniel Stroobants
2)    Gerda Theunis
3)    Sijke Poorters
4)    Ilse De Backer
5)    Lienok Van Der Vennet
6)    Shoday Van Der Vennet

Winnaars fietszoektocht:

1)    Marie-Paule Selen

Weer dode bruinvissen

Nadat vrijdag al een bruinvis aanspoelde op het strand in Knokke-Heist zijn zondagnamiddag ook nog twee dode exemplaren gestrand in Cadzand-Bad. Dat heeft Jaap van der Hiele van Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren meegedeeld. Volgens de deskundige gaat het gaat om een mannelijk bruinviskalf van ongeveer 10 dagen oud en 75 centimeter lang. Het is het eerste bruinviskalf van dit jaar en dat wijst erop dat de geboortes bij de bruinvissen nu stilaan op gang komen. De andere dode bruinvis was een jong mannetje van 1.15 meter.


Foto met dank aan Sincfala Cadzand

26.5.13

Uitbreiding Zwin definitief goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering het plan voor de uitbreiding van het Zwin definitief goedgekeurd. Hiermee kan de effectieve realisatie van de bijkomende ruimte voor natuur in het prachtige estuarium van de Schelde aanvatten.

Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het Vlaams-Nederlands verdrag uit 2005 met betrekking tot de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium en geeft ook invulling aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). Met het RUP is de fase van plan- en visievorming definitief achter de rug en kan de Vlaamse overheid overgaan tot de uitbreiding van het Zwin in de Willem-Leopoldpolder met 120 ha estuariene natuur. Er komen nieuwe dijken rond het gebied met fiets- en wandelpaden en kijkpunten. Die vertrekken vanaf het nieuwe bezoekerscentrum van het provinciaal natuurpark dat volgens de plannen in 2015 de deuren zal openen.

Tegelijk werden enkele belangrijke beleidsbeslissingen genomen met betrekking tot twee andere gewestelijke planprocessen in Knokke. In de aangrenzende poldergebieden ten zuiden van de kern wordt de landbouwbestemming in grote mate herbevestigd, wat ruimte geeft aan de verdere duurzame ontwikkeling van de professionele landbouw. Delen van de Oude Hazegraspolder, die al aangeduid zijn binnen het Duinendecreet, zullen een natuurbestemming krijgen.


Tegelijk heeft de Vlaamse Regering de beslissing uit 2008 met betrekking tot de realisatie van de tweede golfinfrastructuur met aansluitend stadsrandbos bevestigd en verfijnd. De administratie kan nu samen met de gemeente en alle actoren het ontwerp van RUP afwerken en nadien ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Berlijnse fotografe wint 1ste Emerging Artist Award in Knokke-Heist

De Duitse fotografe Annette Kelm mag zich de trotse winnares noemen van de eerste Emerging Artist Award. Deze prijs is een onderdeel van de PixSea Award, een nieuwe internationale prijs voor fotografie die in het leven werd geroepen door de gemeente Knokke-Heist om haar positie van levendig en professioneel platform voor fotografie te bestendigen. De PixSea Award bestaat uit twee luiken die de bezoekers kunnen ontdekken in een tentoonstelling van museale kwaliteit in het kader van het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist. De eerste prijs beloont het parcours van een fotograaf (Oeuvre Award). Die werd eind maart toegekend aan de Italiaanse fotograaf en architect Guido Guidi (1941). Vrijdagavond 24 mei werd bekend gemaakt dat Annette Kelm de winnares is van de Emerging Artist Award. Deze prijs beloont een opkomende fotograaf. De jury was op zoek naareen beloftevolle Europese fotograaf die onze manier van kijken verandert, belangrijke topics aankaart of het medium zelf vernieuwt. Uit de longlist van meer dan 35 genomineerde ‘Emerging Artists’ selecteerde de jury zeven toptalenten die het verschil maken en het debat een andere richting geven, en daaruit kwam Annette Kelm als winnares uit de bus. In samenwerking met De Morgen werd de publiekprijs toegekend aan de Belg Olivier Cornil.

Eminente jury
Voor de longlist werd een beroep gedaan op een netwerk van Europese fotografie-experts. De éminence grise van de fotowereld kwam naar Knokke-Heist om in de vakjury te zetelen: Els Barents (Directeur Huis Marseille, Amsterdam), David Campany (schrijver, curator en docent aan de universiteit van Westminster, Londen), Agnès Sire (Directrice Fondation Henri-Cartier-Bresson), Mark Vanmoerkerke (kunstverzamelaar), Thomas Weski (Professor Curatorial Cultures Academy of Visual Arts Leipzig) en Claude Blondeel (voorzitter, cultuurjournalist bij Klara/ Radio 1). Deze eminente jury selecteerde de shortlist van opkomende fotografen en de twee winnaars.

PixSea Shortlist tentoonstelling

Het Cultuurcentrum Knokke-Heist presenteert met een unieke selectie werken van de shortlist een staalkaart van de hedendaagse fotografie : van fotojournalistiek tot fotoconceptuele strategieën, van de documentaire benadering tot interactieve installaties en creatieve experimenten.  De brede waaier van thema’s die in deze groepsexpositie aan bod komen gaan van fotografie als ruimte voor herinnering en politieke denkbeelden tot het bespelen van de magie van het medium, en van de suggestie van een road story tot sterke beelden van gebeurtenissen op het wereldtoneel, in casu de Arabische lente. De tentoonstelling is nog tot 9 juni gratis te bezichtigen in CC Scharpoord.