9.5.09

Finalisten 4de Miss Knokke-Heist Wedstrijd voorgesteld

Vrijdagavond werden in de badstad de 14 kandidates voor de prestigieuze titel van Miss Knokke-Heist voorgesteld. De finalisten komen uit 4 Vlaamse provincies: Oost- en West Vlaanderen, Brabant en Antwerpen. Tevens werd het dit jaar een erg heterogeen groepje qua persoonlijkheid, leeftijd, sociale en zelfs etnische achtergrond Het zijn allen pittige klasse dames die één doel voor ogen hebben: op 12 september tijdens de grote finaleshow in het Casino Knokke verkozen worden als ambassadrice van de badstad. Als het om het welzijn en de begeleiding van de kandidates gaat torent de wedstrijd trouwens hoog boven sommige andere initiatieven. Zo gaan alle deelnemende dames, of ze nu winnen of niet, met een uitgebreid prijzenpakket naar huis. De prijzen variëren van kleding, uitstappen en gelaatsverzorging tot fotoshoots, een Ibiza reis, en deelname aan exclusieve manifestaties. De organisatie heeft ook een hart voor wie het leven niet toelacht. Daarom gaat dit jaar een deel van de opbrengst naar het kinderkankerfonds. Een impressie van de kandidates tijdens de persvoorstelling is te zien op www.radioparadijs.be

Eerlijke producten voor gemeentelijke schoolmaaltijden

In scholen, bij recepties en andere activiteiten wil de gemeente “eerlijke producten schenken en serveren”. Dat zegt burgemeester Lippens. Met name moeten de schoolmaaltijden en de drank in de gemeentelijke basisscholen in Knokke-Heist uit “verse ingrediënten” zijn samengesteld, zodat “kinderen een goed eetgedrag kunnen ontwikkelen”. In de scholen worden over de middag warme maaltijden, soep en belegde broodjes aangeboden. Verder is er ook melk en ecovruchtensap voor de leerlingen die dat wensen. De kosten voor het leveren van gezonde maaltijden worden voor volgend schooljaar geraamd op zo’n 55.000 euro.

Vlissingen wil cruisehaven Zeebrugge concurrentie aandoen

Vrijdag deed het eerste cruiseschip van het jaar de haven van Vlissingen aan. Het ging om de MS Amadea. Naar aanleiding daarvan verklaarde een woordvoerder van het provinciebestuur ’s avonds op de Zeeuwse TV, dat plannen worden uitgewerkt om in de Vlissingse buitenhaven een cruisekade te voorzien. Het is de bedoeling om in de toekomst meer cruiseschepen naar de Walcherse haven aan te trekken, in directe concurrentie met Zeebrugge. Men wil voor de cruisepassagiers onder meer ook bustochten naar Antwerpen en andere Belgische bestemmingen organiseren. Vrijdag ontscheepten de ruim zeshonderd passagiers in de industriële Scaldiahaven. De oudere Duitse cruisegasten werden verwelkomd met Zeeuwse zang en cultuur, schalen kaas en kramen met Zeeuwse en Hollandse souvenirs, in een wit paviljoen dat voor de gelegenheid was opgericht. "Zo'n ontvangst is ons nog nergens ten deel gevallen," bekende cruisedirector Christian Rippel van de rederij Phoenix. Of Vlissingen op termijn een bedreiging vormt voor de cruiseactiviteiten in Zeebrugge is twijfelachtig. Het volgende cruiseschip wordt in Vlissingen pas in 2010 verwacht.

Snelheidsbeperking Kalvekeetdijk?

Eind vorig jaar werden in Knokke-Heist de Westkapellestraat en het aanpalende stuk van de Kalvekeetdijk omgevormd tot voorrangsweg. De maximum snelheid van 70 km per uur zorgt nu echter voor problemen. Vooral in het stuk van de Kalvekeetdijk tussen de Natiënlaan en de Sluisstraat levert dat een gevaar op. Er is dan ook een oproep om de snelheid in dat straatdeel terug te brengen naar 50 km per uur. De gemeente overweegt echter om eerder gebruik te maken van verkeersdrempels om de snelheid van voertuig op het traject in kwestie te milderen.

Groener Sluis wil toeristen terugwinnen

Sluis wil andermaal de groenste kleine stad van Nederland worden. Onze buurgemeente bereidt zich momenteel dan ook voor op de komst van de jury van de internationale groencompetitie Entente Florale Europe. De bloembakken zijn al vervangen door mooiere exemplaren. En ook rond de stammen van bomen worden strategisch bloemen neergepoot. Sluis neemt het op tegen tien andere kleine steden en dorpen uit tien landen. Het opfleuren van het grensstadje moet er ook toe bijdragen toeristen en dagjesmensen terug te winnen. In dat verband werd in Knokke-Heist en andere gemeenten in het noorden van onze provincie ook het nieuwe Sluis Magazine busbedeeld.

8.5.09

Vanaf maandag mosselzaadvisserij

Vanaf maandag tot uiterlijk 12 juni mogen de mosselvissers bij onze noorderburen maximaal 15,9 miljoen kilo mosselzaad opvissen. De Nederlandse minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor een vergunning verleend. Het opgeviste mosselzaad en halfwasmosselen zaaien de vissers eerst uit op mosselpercelen in de Waddenzee. Daar groeien ze verder tot 'consumptieformaat', om uiteindelijk afgevoerd te worden naar Zeeland. Een meldingssysteem zorgt ervoor dat er niet teveel mosselen worden overgebracht naar onze buurprovincie. Op die manier wordt gegarandeerd dat eidereenden gedurende het komende winterseizoen over voldoende mosselen beschikken.

Eerste ooievaarsjongen in het Zwin

In het Zwin zijn de eerste ooievaarsjongen geboren. Op het paalnest op de ooievaarsweide bij het ZwinCafé zijn reeds vier jongen te bewonderen. De pasgeboren jongen hebben een korte, zwarte snavel en zwarte pootjes. Een zilverachtig donspakje beschermt hen de eerste dagen tegen temperatuurschommelingen. Soms steken de jongen hun kopje hoog in de lucht en doen dan net als volwassen ooievaars. Ze slaan de snavelhelften snel tegen elkaar maar hun klepperen maakt nog geen geluid. Terwijl ze dat doen, steken hun kopjes echter wel boven de nestrand uit waardoor ze goed zichtbaar zijn. In het Zwin woont al bijna een halve eeuw de oudste ooievaarskolonie van ons land. Dit jaar zijn er 23 nesten in de toppen van de zeedennen en op de schoorstenen van de Koninklijke villa. Omdat de nesten zich op grote hoogte bevinden, is het onmogelijk te zien hoeveel eieren er in liggen. Half juni worden de ooievaarsjongen geringd.

Vlootaanpassingsregeling goedgekeurd

Op voorstel van Minister-president Kris Peters, die ook bevoegd is voor Zeevisserij, heeft de Vlaamse Regering vrijdag de Vlootaanpassingsregeling voor de Vlaamse zeevisserij goedgekeurd. Met de goedkeuring is tevens het pad geëffend om invulling te geven aan zijn toekomstvisie voor de Vlaamse visserij. Enerzijds wordt de vangstcapaciteit in overeenstemming gebracht met de vangstmogelijkheden, waardoor de rendabiliteit van de vaartuigen verhoogt. Anderzijds worden extra stimulansen gecreëerd voor een verdergaande herstructurering met het oog op duurzaamheid. Meteen heeft de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring gegeven aan een beëindigingsactie. De financiering daarvan wordt geraamd wordt op maximaal 9 miljoen euro en gebeurt de komende maanden vanuit het Europees VisserijFonds en het Vlaams FinancieringsFonds voor de Visserij (FIVA).

Gevaarlijke populieren worden vervangen

Een mogelijk gevaarlijke situatie bij een aantal woningen in de Westkapellestraat in Heist wordt opgelost. In het straatdeel tussen de Heesterstraat en de Hulststraat staan namelijk een twintigtal grote populieren. Die kunnen bij storm een gevaar vormen voor de huizen. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om ze volgend jaar te rooien. De bomen worden vervangen door bolacacia's. Die staan trouwens ook al in de omgeving van de nabijgelegen begraafplaats in Heist.

Le Nellens interview

Zondag om 11u interviewt Cas Goossens kunstenaar, kunstkenner en kunstverzamelaar Roger Nellens in het Antique Cafe. Het gesprek zal in het Frans verlopen, maar Cas Goossens zorgt voor de nodige vertalingen. Net als zijn vader Gustave heeft Roger Nellens altijd een neus voor aanstormend talent gehad. Vader Nellens haalde vanaf de jaren vijftig modernisten als Picasso, Magritte en Delvaux naar Knokke-Heist. Bij Roger Nellens was het niet anders. Tal van wereldberoemde avant-gardekunstenaars waren kind aan huis op zijn landgoed in de Zoutelaan. De legendarische graffiti-kunstenaar Keith Haring beschouwde Nellens als zijn zoon. Hij liet Haring in het Casino een wand beschilderen. Telkens de kunstenaar naar de badstad kwam logeerde hij bij Nellens in Le Dragon. Dat is het internationaal bekende en beschermde speelhuis in de vorm van een kleurrijke draak dat Niki de Saint Phalle in 1972 in de tuin van Nellens heeft gebouwd.


Zondag 11u Antique Café: 5 EUR Uitpas, CJP /6 EUR +55 /7,50 EUR (inclusief drankje)Tickets: Cultuurcentrum Knokke-Heist, 050 630 430, cc.ticket@knokke-heist.be

Loop van de Bevolking

Meer info over geboorten, huwelijken en overlijdens in de voorbije week vind je HIER.

Stakingshinder

Door de staking van de socialistische vakbond wordt de dienstverlening van De Lijn in onze regio vrijdag en zaterdag flink verstoord. Tussen Knokke-Heist en De Panne reden tijdelijk slechts de helft van de kusttrams. Ook het busverkeer ondervond enige hinder. In de badstad zijn vrijdagmorgen 10 van de 13 bussen uitgereden. In heel onze provincie reden alle verpachte lijnen wel normaal. Voor gedetailleerde informatie kunnen reizigers terecht op www.delijn.be of op het nummer 070/220.200.

Badstad lijdt aan 'paneelitis'

Er staan teveel publiciteitspanelen in Knokke-Heist. Op diverse plaatsen vormen ze een gevaar. Soms belemmeren ze het zicht op verkeerstekens en het aankomend verkeer. Dat is met name schrijnend het geval als men met de wagen van de beneden-Lippenslaan links afslaat naar de Elizabetlaan richting Heist. Ook Open VLD-raadslid Kathleen van der Hooft beklaagt zich op haar website over de wildgroei aan publiciteitsborden. Op haar navraag blijkt dat er in de badstad niet minder dan 107 publicteitspanelen van Decaux en Clear Channel staan. Op bepaalde plaatsen verdringen drie borden mekaar zelfs in een klein hoekje van de straat in Duinbergen. Op die plaats moet een rolstoelgebruiker trouwens het fietspad op om te kunnen passeren.

7.5.09

Milieuvriendelijk naar school

In het kader van de campagne ‘Sam de Verkeersslang’ heeft de directie van de basisschool Olvo in Heist de ouders opgeroepen om hun kinderen meer naar school te laten “stappen of fietsen”. De campagne bestaat uit een spel aangevuld met een inhoudelijk aanbod over verkeer en mobiliteit. Bijna duizend scholen in ons land hebben aan de campagne deelgenomen. De kinderen verdienen voor elke milieuvriendelijke verplaatsing naar school een stip. Die stippen kleven ze op Sam de Verkeersslang. Aan het einde van de campagneweek moet de verkeersslang vol met stippen hangen. Dat betekent, dat het doel van de campagne bereikt is, nl. meer kinderen die te voet of per fiets naar school gaan en minder autoverkeer in de schoolomgeving.

Slechte cijfers voor Albert Frère

GBL, de holding rond de Knokke-Heistse tweedeverblijver Albert Frère, lijdt in het eerste kwartaal 2009 een nettoverlies van 314 miljoen euro. In het eerste kwartaal 2008 noteerde GBL nog een nettowinst van 119 miljoen euro. De miljardair wijt de forse terugval voornamelijk aan de volgens de IFRS-normen voorgeschreven waardeverminderingen (-235 miljoen euro) die over het eerste kwartaal van 2009 geboekt werden op de deelnemingen in Pernod Ricard en Iberdrola. Verder bedroegen de zogeheten "cash earnings" bedroegen 1 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in 2008. Dat bedrag zal vermoedelijk dit jaar nog iets lager uitvallen.

Ongerustheid na TBC-overlijden in Knokke-Heist

Je leest er HIER meer over.

De Schrooder gekozen voor de Rás

RTÉ, de Ierse TV omroep heeft donderdag in het sportnieuws, gemeld dat Heistenaar Benny De Schrooder samen met landgenoot Nicko Eeckhout werd uitgekozen om samen met 3 Ierse renners aan de Rás deel te nemen. Dat is de wielerachtdaagse die van 17 tot 24 mei dwars door Ierland wordt verreden. In het An Post Sean Kelly Team wordt van De Schrooder verwacht dat hij z’n ervaring aan de jonge Ierse renners doorgeeft. Te meer daar hij vorig jaar in de Ronde van Ierland reeds een pirma prestatie leverde. 'De Rás is een zeer grote wedstrijd’ zei manager Kurt Bogaerts ‘vandaar dat we onze beste krachten inzetten’.

Knokke-Heist Roefelt weer

Zaterdag 27 juni wordt in en rond sportcentrum de Molenhoek in Westkapelle weer de Roefel gehouden. Dit jaar staat de Dag van het Kind in het teken van "De wereld op zijn kop". Alle kinderen tussen 5 jaar en 12 jaar beleven er een onvergetelijke dag met uiteenlopende creatieve workshops, sportieve prestaties en avontuurlijke uitdagingen. Roefel voorziet in gratis busvervoer naar Westkapelle vanuit 3 opstapplaatsen. Het uitgebreide programma staat te lezen in de Roefelkrant die eind mei in de scholen wordt verspreid. Inschrijven kan vanaf zaterdag 13 juni tussen 9 en 12 uur in het Jeugd- en Kuntencentrum De Marge. Voor de oudsten begint de Roefel reeds op vrijdagavond 26 juni waar in de weide van Peuterhof 't Pimampoentje in de Herenweg de tenten worden opgeslagen voor de beruchte Roefelnacht. Daarna volgt ook de Roefelrally.


Wie interesse heeft om mee te werken als begeleider van groepen, in de rally of in de knutselworkshops, wordt verzocht contact op te nemen met Jeugdcultuur in het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge, tel. 050 630.800, jeugd@knokke-heist.be

Dag van de Buren

Op dinsdag 26 mei, de Europese Dag van de Buren, geeft het Nederlands Visbureau 10 garnalenfeesten weg, één in elke Belgische provincie. Wie kans wil maken dient een ‘motivatiefilmpje’ of een originele foto in te sturen via de website www.grijzegarnaal.be. De winnende buurt krijgt vervolgens het bezoek van een bekende kok. In onze provincie gaat Zeebruggenaar Wim Vandamme van het voormalige Maison Vandamme aan de slag met grijze garnalen. De wedstrijd loopt tot 21 mei.

Deme heeft weinig last van crisis

Ondanks de economische crisis zal DEME, de holding van baggeraar Dredging International, in 2009 bijna dezelfde omzet draaien als tijdens het topjaar 2008, ook al zullen de marges lager liggen. DEME vangt dat deels op door de niet-baggerwerken, zoals milieu- en maritieme activiteiten. Ook het investeringsbeleid verandert niet door de crisis: van 2009 tot 2011 wordt de vloot versterkt met tien vaartuigen. Dredging-topman Philip Hermans reisde donderdag, samen met minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, af naar Port Hedland, in het westen van Australië. Dredging-dochter Dredeco start er vrijdag met de engineering van het bouwen van een nieuwe havengeul voor rekening van de Australische mijnreus BHP. Schepen vol ijzererts uit Australië kunnen dan in de toekomst vlotter naar China. DEME baggert in Australië ook in de havens van Newcastle en Gladstone.

Zeebrugge en Pyeongtaek tekenen samenwerkingsakkoord

Je leest er meer over in ORONieuwsMAGAZINE.

Heist wordt onthoofd

Donderdag is bij de Zeedijk in de badstad gestart met de aanvoer van een aantal indrukwekkende machines. Komende maandag wordt namelijk ter hoogte van de Parkstraat in Heist begonnen met de afbraak van ‘strandhoofd 51’. Dat gebeurt in opdracht van de afdeling Kust. Het werk wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf Stene-Twins in samenwerking met Dredging-International, Herbosch-Kiere en Depret. De golfbreker zal tot 1 meter onder het strandpeil verwijderd worden. Men hoopt zo de verzanding voor de kust van Knokke-Heist te verminderen. De laatste 4 jaar is dit namelijk een toenemend probleem geworden voor de zeerecreatie. Vanwege de verzanding had de golfbreker toch al geen zeewerende functie meer. Bij de afbraak van het strandhoofd worden drie hydraulische kranen ingezet. Het zware steenpuin wordt in dumpers naar vrachtwagens op het droog strand gevoerd. Bij een optimaal werkritme zal per dag 500 ton puin afgevoerd worden, wat neerkomt op zo’n 20 vrachtwagens. Het werk zal ongeveer 40 dagen in beslag nemen en de kosten worden geraamd op 1 miljoen euro. Voor de veiligheid van de wandelaars langs de waterlijn zal de werfzone op het strand aangeduid worden met signalisatieborden.

’t Kantientje opent in Ramskapelle

Met de opening van een bekend restaurant krijgt Ramskapelle deze maand een nieuw kloppend hart. Op de plaats van het vroege volkscafé de Gouden Leeuw opent namelijk “’t Kantientje” z’n deuren. Het populaire mosselrestaurant ging 18 maanden geleden dicht in de Lippenslaan. Dominique Pille en Marleen Van De Broucke waren er de zaak in april 1985 begonnen. Dominique volgde zijn opleiding aan de Hotelschool in Oostende en behaalde reeds heel wat awards. Daaronder vijf jaar geleden ook de ‘Grand Prix’ van de ‘Guide des Connaisseurs’, die eethuizen wil opwaarderen die traditionele en verzorgde kwalitatieve gerechten bereiden. In Ramskapelle wil het echtpaar met een vast team de zaak runnen. Het Kantientje brengt op z’n nieuwe stek vlakbij de kerk een burgerkeuken met uitsluitend verse bereidingen. Kreeftliefhebbers kunnen trouwens hun keus maken in een homarium. De zaak biedt plaatst aan een 40 tal personen binnen plus 28 plaatsen op het buitenterras. Het interieur is verzorgd door Marc Borremans, die ook de Leffe Café’s op z’n palmares heeft. De restaurantkeuken werd ingericht door Palux uit het Walletje. Opening op 29 mei.

’t Kantientje Ramskapellestraat 61. Reserveren vereist op 050 60 54 11
Gesloten op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.

Hinder verwacht bij tram en bus door staking

Vrijdag en zaterdag kan ook in Knokke-Heist hinder optreden bij het bus- en tramverkeer van De Lijn. De socialistische vakbond heeft namelijk een 48-uren staking afgekondigd. Daarmee wil men protesteren tegen de cao die de vervoersmaatschappij woensdag afsloot met de twee andere vakbonden. De socialistische vakbond vindt de inhoud van de cao onvoldoende. Men verwacht dat vrijdag en zaterdag iets meer dan de helft van de bussen en trams zal rijden. De werkelijke hinder valt voorlopig moeilijk in te schatten.

Olijfbomen in Knokke-Heist

In Knokke-Heist komen er tijdelijk olijfbomen te staan. De firma FC Plant uit Ardooie zal tot eind september 48 dergelijke boompjes plaatsen in de Lippenslaan, aan de zuidkant van het Lichttorenplein en in de Graaf d' Ursellaan. De firma wil met de publiciteitstunt laten zien dat mediterrane planten en bomen perfect in ons klimaat kunnen gedijen. Volgens zaakvoerder Francky Callens is een olijfboom trouwens één van de beste beleggingen. De waarde stijgt naarmate de boom groeit. En een olijfboom kan wel 500 jaar worden. De firma FC Plant staat in de badstad zelf in voor plaatsen, onderhoud en wegnemen van de olijfboompjes. Ook eventuele schade is voor rekening van het bedrijf.

6.5.09

Ongerustheid bij gemeentepersoneel na tbc-overlijden

Na de dreiging van de Mexicaanse griep is daar woensdagavond in Knokke-Heist ook de ongerustheid bijgekomen rond tbc-besmetting. Woensdagmorgen is in het ziekenhuis namelijk strandreiniger Benny Boey van de Dienst Onderhoud overleden aan een combinatie van "tbc met andere negatieve factoren". De werknemer was al enige tijd ziek. Alle collega’s van de man zijn inmiddels verwittigd en worden tegen eind deze week gescreend. Ondertussen zijn door het gemeentebestuur ook het bevoegde Vlaams Ministerie voor Volksgezondheid en de Vlaamse gezondheidsinspecteur verwittigd. Vrijdag stapt de arbeidsgeneesheer af in het Depot van de gemeente in het Walletje om de nodige uitleg te verschaffen. In eerste instantie concentreert het onderzoek zich rond de diensten die gebruik maken van het Depot of mogelijk in contact gekomen zijn met de strandreiniger. Bij het gemeentepersoneel in de badstad heerst alvast enige ongerustheid. Een bron en contactonderzoek zal nu uitgevoerd worden. Hierbij wordt het ringprincipe aangehouden. De mensen met de intensiefste contacten (bijvoorbeeld gezinsleden en collega's op het werk) worden het eerst onderzocht. Voor de bevolking en de personeelsleden in de badstad is er volgens het gemeentebestuur van Knokke-Heist alvast geen reden tot paniek. Tuberculose is een ernstige bacteriële infectieziekte die meestal de longen aantast. Door gebruik van meerdere daartoe geschikte antibiotica tegelijk is tuberculose tegenwoordig goed te behandelen. In heel ons land werden afgelopen jaar 1.050 tbc-diagnoses gesteld. Daarbij blijkt het aantal ziektegevallen bij allochtonen duidelijk hoger te liggen dan bij autochtonen.

Permanente fietsoefenroutes in het verkeer primeur voor Vlaanderen

Na jaren van succesvol theoretisch verkeersonderricht in de klas neemt de politie in de zone Damme/Knokke-Heist nu een volgende stap. Die bestaat erin scholieren praktische fiets- en verkeersvaardigheid laten oefenen in een beschermde omgeving. Vanaf het zesde leerjaar zullen de beginnende fietsers die voldoende fietsvaardigheid onder de knie hebben vervolgens het ganse schooljaar oefenen in het echte verkeer op drie permanente routes. Ze leren er niet alleen verkeersvaardigheid maar ook kiezen voor duurzame mobiliteit. Het gaat om een primeur voor Vlaanderen. Dat de nieuwe aanpak noodzakelijk is blijkt uit de Vlaamse ongeval- en sterftecijfers. Die bewijzen dat alle categorieën “beginnende bestuurders” veel te weinig rijervaring hebben. Voor fietsers blijkt een duidelijk verhoogd risico in de leeftijdscategorie 13 tot 15 jaar. Vrijdag om 15u geeft burgemeester Lippens bij het stadhuis van Knokke dan ook het startsein voor deze vernieuwde aanpak. De burgervader zet daarbij een groep kinderen op de ‘juiste route’ naar aanleiding van de ‘heen en weer week’, waarin iedereen aangespoord wordt om te “variëren” in het verkeer”.

Zwaar weer voor Stevenson and Sons

Er hangen donkere wolken boven het visserijbedrijf “Stevenson and Sons” in het Britse Newlyn. Dat is dezelfde groep die in de Tweede Wereldoorlog met goed gevolg de belangen van gevluchte Heistse en Oostendse vissers heeft behartigd in Cornwall. Stevenson zorgde voor de veiling van de vis en voor de huisvesting van heel wat Vlaamse vissersfamilies in Penzance. Het voorbeeld van de grotere Vlaamse visserschepen heeft na de oorlog geleid tot een grote bloei van de visserij in de uiterste Westpunt van Groot-Brittannië. Tegenwoordig maken zo’n 35 vissersvaartuigen en nevenbedrijven deel uit van de visserijgroep. Directrice Elizabeth Stevenson staat momenteel echter in Truro terecht op beschuldiging dat een kwart van de in 2007 aangelande vis in Newlyn illegaal is gebeurd. Het gerecht wil mogelijk eigendommen van de groep confisqueren ter waarde van 6 miljoen euro. In Heist, waar de Stevensons al bijna 70 jaar hoog in eer worden gehouden, is alvast geschokt gereageerd op het nieuws. Als de hoge boete wordt ingevorderd kan dit het einde betekenen van het visserijbedrijf dat in 1880 werd opgestart.

Partij ‘Nieuw Gemeentebelang Sluis’

In onze buurgemeente Sluis gaan de lokale partijen Gemeentebelangen, Liberaal Sluis en Nieuw West samen verder onder de naam ‘Nieuw Gemeentebelang’. Dat werd woensdag officieel bevestigd bij de voorstelling van de partij in Cadzand-Bad. De politici van de drie liberale partijen hebben afgesproken dat oud-wethouder Adri Rosendaal de fractievoorzitter wordt. Nieuw Gemeentebelang wil de grootste partij in de Sluise gemeenteraad worden. "Grotere politieke partijen zijn noodzakelijk om de bestuurlijke wederopbouw van Sluis voor elkaar te krijgen", aldus Rosendaal.

Werk aan de winkel bij gemeente

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is op zoek naar geschikte kandidaten voor maar liefst 4 verschillende functies. Om te beginnen wordt de afdeling Stadsontwikkeling uitgebreid met een 'stafmedewerker stedenbouw' die de werking van de dienst coördineert en grotere strategische projecten adviseert en opvolgt. Er komt ook een functie van technisch medewerker stedenbouw vrij die bouwheren en architecten informeert over de stedenbouwkundige voorschriften, en bouwaanvragen behandelt. Daarnaast werft het Cultuurcentrum Scharpoord een medewerker theatertechniek aan voor klank, licht, video en decoropbouw. Ten slotte is er ook nog een vacature voor iemand die in het stadhuis in Knokke zal instaan voor de schoonmaak, de koffiebedeling en het aangenaam verloop en correcte omkadering van vergaderingen, recepties en huwelijken.


Meer informatie over de inhoud van de jobs en het gewenste profiel vindt men op vacature.knokke-heist.be.

Kunst van Knokke-Heistenaar zoek na ruimtevlucht

Kunst van een Knokke-Heistenaar is zoek na een ruimtereis. Het gaat om twee minischilderijen van Marc Fonteyne, die betrokken is bij de studie van ruimteproducten en nieuwe energie. De schilderijen waren in z’n tijd-en-ruimte atelier langs de Rederskaai in Zeebrugge vervaardigd. Met de kunstwerkjes ging het om een weergave van de telescoop van Galileo en het Atomium met de Belgisch vlag. Zaterdag werd de mini-kunst door UP Aerospace in White Sands New Mexico aan boord van een SpaceLoft XL raket naar de suborbitale ruimte geschoten. In de neuskegel bevond zich ook een weinig asse van zestien mensen. Onder hen Ralph White die in 1985 filmde hoe een expeditie het wrak van de Titanic heeft gevonden. De neuskegel, die zaterdagavond terug in de dampkring is gekeerd, heeft men op dit moment echter nog niet kunnen terugvinden.


spacelauncher.org: Paul Parmentierlaan 202 Knokke-Heist
Atelier Marc Fonteyne: Rederskaai, Zeebrugge

Stuk Kalvekeetdijk onderbroken

Vanaf maandag wordt een deel van de Kalvekeetdijk richting Sluis voor zo’n 2 weken afgesloten voor het autoverkeer. Dat heeft te maken met de werken voor het omvormen van de site van de oude manege Ponderosa tot een nieuw woonerf. De komende dagen wordt de rioolaansluiting naar de nieuwe verkaveling gerealiseerd. Daarom zal langs de Kalvekeetdijk tijdelijk geen verkeer mogelijk zijn in de bocht tussen Boomgaarden en Beukendreef. Verder wordt in het straatdeel tussen de Hazegrasstraat en de Kragendijk tijdens de werken enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

Fietsendief bij verstek veroordeeld

Een 46-jarige man is door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf voor een reeks fietsdiefstallen aan de kust. De man huurde drie jaar geleden een tiental fietsen in Knokke-Heist, Blankenberge en De Haan, maar bracht die niet terug. Hij verkocht ze op de koopjessite Kapaza. De veroordeelde is afkomstig uit Antwerpen, maar is ambtshalve afgeschreven uit het bevolkingsregister. Hij vertoeft momenteel in Aruba. Omdat hij niet kwam opdagen voor zijn proces, beval de rechter zijn onmiddellijke aanhouding.

5.5.09

Bibliotheek Scharpoord automatiseert verder

De bibliotheek van Scharpoord zal de komende jaren haar werking verder automatiseren met de invoering van de Radio Frequency Identification. Dat is de opvolger van de barcode. Daarbij wordt het het mogelijk wordt om gegevens op te slaan in een zogeheten ‘tag’. Dat is een identificatiechip voorzien van een minuscule antenne. Zo kan het personeel boeken, cd's, en dvd's in de bibliotheek vanop afstand identificeren, registreren, beveiligen en terugvinden. Met het nieuwe systeem wordt een grote stap gezet naar zelfservice in de bibliotheek. In de toekomst zal het ontlenen en inleveren van boeken aan zelfservicebalies kunnen gebeuren, zonder wachten.

Hoogteverschil stoep Breed Veertien wordt aangepast

Raadslid Naert heeft bij de gemeente het probleem aangekaart rond het hoogteverschil tussen huisdrempel en voetpad bij sommige Heulebrughuizen langs de Breed Veertien in Heist. Bij een aantal woningen is er een hoogteverschil van ongeveer een halve meter tussen de dorpel en het niveau van het trottoir. Volgens schepen Luc Lierman zal het probleem spoedig door de West-Vlaamse Intercommunale worden aangepakt. Om het hoogteverschil te overbruggen zullen een paar trapjes worden aangebracht. Dat zal geen kosten meebrengen voor de bewoners.

Wet moet Ramskapelle beschermen voor slagschaduw

Er is meer informatie bekend omtrent de 38 windmolens die Evelop Belgium in het Zeebrugse havengebied wil plaatsen. Het gaat om molens van het type Vestas met een tiphoogte van 150 en 125m. Negen turbines zijn gepland voor de achterhaven oost. Dat is vlakbij Ramskapelle. Bij de bouw moet een 250m bufferafstand in acht genomen worden ten opzicht van woongebieden en individuele woningen. Over hinder door bewegende slagschaduw staat niets in het dossier. Volgens de milieudienst in Knokke-Heist zou die schaduw in de winter echter 400 m kunnen bedragen. Terzake gelden wettelijke bepalingen. In de milieuwetgeving wordt getracht omwonenden te beschermen voor een dergelijke knipperende lichtinval. Een windturbine moet derhalve kunnen worden uitgeschakeld indien slagschaduw bij woningen optreedt. In het geval van Ramskapelle zou dit enkel gelden als de turbines op minder dan 1080m van de huizen worden gebouwd. Dat komt overeen met 12 keer de rotordiameter van 90m.

Koopt DFDS de Schotlandferry?

Norfolkline, dat op 18 mei de nieuwe Schotlandferry opstart tussen Rosyth en Zeebrugge, komt mogelijk in handen van DFDS. Dat is het Scandinaafse veerbedrijf dat vanuit Nederland, Zweden en Denemarken regelmatige verbindingen aanbiedt op Britse bestemmingen zoals Newcastle en Harwich. Eerder had de Deense scheepsgigant AP Moller-Maersk meegedeeld dat het gesprekken voert met een aantal geïnteresseerde partijen over het van de hand doen van haar dochteronderneming. Woordvoerder Niels Smedegaards van DFDS heeft dinsdag bevestigd dat zijn rederij interesse heeft in Norfolkline, dat op diverse routes 17 schepen in de vaart heeft.

Meetputten voor grondwaterkwaliteit

Op de rand van Westkapelle is de Vlaamse Milieumaatschappij van plan twee meetputten te plaatsen aan de Dikkedijk, vlakbij de grens met Sluis. Dat gebeurt in het kader van het Europees grensoverschrijdend project Scaldwin. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren in een grensoverschrijdend stroomgebied. Eén onderdeel van het Scaldwinproject houdt het onderzoek in naar verzilting van het grondwater in het grensoverschrijdend poldergebied. Een stukje van Knokke-Heist tegen de Nederlandse grens valt binnen het projectgebied. Via boring en monitoring wenst men waardevolle informatie te verkrijgen over de geologische opbouw van het grondwaterreservoir. Op die manier kan ook de verzilting van het Vlaamse grondwater beter in kaart worden gebracht.

‘Eerste prijs’ voor Jeugdensemble Cecilia Heist

Het Jeugdensemble van de Ceciliaharmonie Heist heeft andermaal met succes deelgenomen aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Voor de derde maal op rij behaalden zij er een 'eerste prijs'. Weer een bewijs dat ze bij de beste jeugdkorpsen van Europa behoren. Aan dit prestigieus muziekfestival namen dit jaar 96 jeugdorkesten en ensembles deel uit 22 Europese landen. Verder was er ook een vertegenwoordiging uit Japan en Mexico. In totaal namen zo’n 3.500 jonge musici het tegen mekaar op. Het was meteen de 57ste editie van het festival.

4.5.09

Vertraging voor windmolens voor Knokke-Heist

Er komen dit jaar geen windmolens bij op de Thorntonbank ter hoogte van Knokke-Heist. Dat heeft C-Power bevestigd, de bouwer van het eerste Belgische windmolenpark op zee. De planning voorzag dat er tegen eind 2010 nog eens 24 exemplaren naast de huidige zes zouden verrijzen. Maar technische problemen bij de aansluiting van de eerste zes windturbines op het hoogspanningsnet en de kredietcrisis hebben tot een jaar uitstel geleid. Verder blijkt dat het Duitse nutsconcern RWE Innogy een belang van 27 procent heeft genomen in C-Power, waardoor de financiering van het project weer gegarandeerd is.

Toegang tot kinderopvang enkel via vingerafdruk

In de Heiststraat 67 in Zeebrugge heeft Kinderopvang ‘De Kikker’ een nieuw beveiligingssysteem in gebruik genomen. Bezoekers kunnen het pand enkel betreden via geregistreerde vingerafdrukken. Om toegang tot de opvang te krijgen moeten ouders of oma’s en opa’s hun vinger op een scanner bij de voordeur plaatsen. De beveiliging is een direct gevolg van het drama in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Ook Stad Brugge overweegt nu om dergelijke systemen in gebruik te nemen. Het zou gaan om drie peutertuinen en twee lokalen voor buitenschoolse opvang.

Samenwerking met Koreaanse havens

Volgens de ‘Korea Herald’ staan de havens van Zeebrugge en Antwerpen op het punt om een “memorandum of understanding” te ondertekenen met twee Koreaanse havens. De overeenkomst beschrijft de uitgangspunten en het doel van de onderlinge samenwerking. Het document wordt ondertekend in het kader van de economische missie aan Korea die zaterdag van start gaat. De missie wordt geleid door kroonprins Filip. Tijdens het bezoek zal de prins een onderhoud hebben met President Lee Myung-bak. Verder bezoekt hij er het Belgische bedrijf Unicore, dat ondermeer catalisators maakt voor Hyundai wagens.

De Schrooder beste Belg in Asturias

De Spanjaard Francisco Mancebo heeft de 53ste editie van de Ronde van Asturias op z’n naam gezet. Heistenaar Benny De Schrooder stond bij afloop van de vijfde en laatste rit 23ste in het algemeen klassement. De 28-jarige stadsgenoot was daarmee de beste Belg en de best geplaatste renner uit het Iers-Vlaamse An Post-Sean Kelly team. Hij eindigde op 8 minuten en 13 seconden van de winnaar. Voor De Schrooder gold de wedstrijd als een goede trainingssessie voor de Ras en de Ronde van België.

Stripfestival Knokke-Heist

Komende zondag organiseert de vzw Strippromotie op de zeedijk bij het Van Bunnenplein het Stripfestival van Knokke-Heist. Bij de opening van deze zesde editie zal burgemeester Lippens ook de Noordzeestripprijs uitreiken. Naast signeersessies van een 30-tal tekenaars is er verder een tweedehands-stripbeurs. De jeugd kan terecht op workshops striptekenen met onder meer Charel Cambré van Mega Mindy en Christian Verhaeghe van studio 100. De vereniging die instaat voor de promotie van Star Wars is eveneens present op het festival én op de Zeedijk. Via de plaatselijke scholen en de gemeentelijke bibliotheek wordt ook een stripgerelateerde wedstrijd georganiseerd. De laureaten ontvangen hun prijs tijdens het festival. In de marge van het Stripfestival vindt in garage Coolman tot 11 mei een striptentoonstelling van Dirk Van der Auwera plaats. Tenslotte organiseren zaterdag een 5-tal bekende striptekenaars een striphappening voor zieke kinderen in Ter Linden. De toegang tot het festival en deelname aan alle nevenactiviteiten is gratis.

Vlag voor 70 jaar klakkertjes

Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de Koninklijke Heistse Klakkertjes, mocht voorzitter Eddy Storm zaterdag in De Raan een gloednieuwe vlag voor de vereniging in ontvangst nemen. Het pronkstuk werd geschonken door mecenassen Johnny Fincioen en Claudine Van Massenhove. Het was in 1938 dat de Heistse hoteliers op het idee kwamen een evenement rond het vissersleven op te zetten. Daaruit ontstonden dan de klakkertjes. De vuurdoop voor de groep kwam op 21 mei 1939 bij de inhuldiging van de Heistse burgemeester Debra, nu 70 jaar geleden. Sinds die tijd zijn de Heistse klakkertjes niet meer weg te denken uit hun functie als folklore-ambassadeurs van de badstad.

C-Scope delegatie in Heist

Zopas werd aan onze kust het grensoverschrijdend project C-Scope gelanceerd. Dat staat voor ‘Combining Sea and Coastal Planning in Europe’. De partners krijgen 1,8 miljoen euro Europees geld om de komende 3 jaar een innovatieve benadering van kust- en zeeplanning uit te werken. De provincie West-Vlaanderen is projectleider. Een van de voorgestelde projecten werd gepresenteerd door schepen van leefmilieu Paul Geerinckx. Het betreft het opstellen van een langetermijnvisie voor de baai van Heist en de zandbank voor onze kust. Zopas kwam ook een Engelse delegatie de toestand in de badstad bekijken. Jean-Louis Herrier van het Agentschap Natuur en Bossen gaf daarbij een toelichting over het strandreservaat en de groene gordel rond Heist. Ewald De Loof had het over de problemen en uitdagingen voor de VVW Heist. Schepen Geerinckx gaf vervolgens zijn visie over het toeristisch-recreatief gebruik van het strand en de uitdagingen voor de toekomst.

Werken omgeving Koningslaan

Bij de Koningslaan in Knokke wordt dinsdag, woensdag en donderdag de Lispannenlaan afgesloten. In de laan in kwestie en in de Sportlaan is dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Dinsdag worden tegenaan de Koningslaan verder de Nestor de Tièrestraat en de Fincentlaan tijdelijk afgesloten, omdat er op deze locaties doorsteken ten behoeve van de nieuwe nutsleidingen gemaakt worden. De bewoners werden via een bewonersbrief op de hoogte gesteld. Op vrijdagvoormiddag worden de doorsteken in Koningslaan, Fincentlaan en Nestor de Tièrestraat geasfalteerd. Tijdens het asfalteren zal er kortstondig verkeershinder zijn.

Heist 1 – VVW 0

Op Stadion De Taeye in Heist is met een penalty een einde gekomen aan de promotiekansen van VVWestkapelle. Stijn Doom nam het doelschot in de 40ste minuut na een overtreding op Van De Walle. Met het doelpunt verzekerde Heist zich een plaats in de finale. In een gesloten wedstrijd zonder veel kansen toonde Heist trouwens de meeste offensieve impulsen. Voor Westkapelle werd het voor de vijfde keer op rij een teleurstellende eindronde.

3.5.09

Tevreden over lange meiweekend

De toeristische sector en de horeca in Knokke-Heist zijn tevreden over het verlengde 1 mei weekend. Vooral de vele Nederlanders die naar onze kust afzakten hebben daartoe bijgedragen. Het weer en ook allerlei evenementen zoals de Knokke 10k zorgden voor extra drukte. Een en ander blijkt uit een rondvraag van Westtoer. "De meeste hotels waren volgeboekt en we stelden andermaal vast dat ook heel wat tweedeverblijven waren bezet", zegt Pieter Koten, regiomanager kust bij Westtoer.

Verdwenen inwoner weer terecht

Vrijdag en zaterdag heeft de politie een grootscheepse zoekactie gehouden naar een 75-jarige man uit Knokke-Heist die sinds vrijdag vermist was. Daarbij werden speurhonden en een helikopter ingezet. De zoekactie leverde echter geen resultaat op. De bejaarde man werd uiteindelijk zaterdagavond in Vorst aangetroffen, op de plaats waar vroeger zijn ouderlijke woning stond. Het is voor de politie niet duidelijk hoe de man daar is terechtgekomen. Hij heeft er geen verklaring voor. De man lijdt aan geheugenverlies.

2008 goed jaar voor mosselhandel

Ons land was vorig jaar opnieuw de grootste consument van Zeeuwse mosselen, en er werd ook meer voor betaald in de restaurants en viswinkels. De Zeeuwse mosselkwekers hebben in 2008 samen bijna 370.000 ton mosselen aangeboden op de veiling, goed voor een omzet van 68,5 miljoen euro om. Vorig jaar kostte een gemiddelde mosselton (=honderd kilo) 160,74 euro. Dat is 8 euro meer dan het jaar ervoor. Ter vergelijking: in de jaren 2004 tot en met 2006 moest voor 100 kilo mosselen slechts 90 euro worden neergeteld.

Sociale percelen voor bouwmaatschappij in rode cijfers

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de overdracht in erfpacht van drie percelen gemeentegrond aan de sociale bouwmaatschappij ’t Heist Best. Het terrein is gelegen in de Smedenstraat, tussen de GB en de verkaveling Kragenhoek in Knokke. Het is de bedoeling op de grond 18 sociale huurappartementen te realiseren. Uit een interpellatie van raadslid Frank Naert bleek echter dat door de verhoging van de onroerende voorheffing in de badstad ’t Heist Best 177.000 euro belasting moet betalen aan de gemeente. Dat is het dubbele van vroeger. Daardoor is de resultatenrekening van de sociale bouwmaatschappij in de rode cijfers gezakt. Burgemeester Lippens zei dat dit zeker “niet de bedoeling” was, en dat zal onderzocht worden hoe men de bouwmaarschappij kan “vrijstellen” van deze verhoging.

Lokale partijen versmelten in Sluis

In onze buurgemeente Sluis zijn de versnipperde plaatselijke partijen van plan om volgend jaar samen naar de verkiezingen te trekken. Over een paar dagen willen de betrokken politici van de partijen Gemeentebelangen, Liberaal Sluis en Nieuw West dan ook de geboorte van een nieuwe overkoepelende fractie aankondigen. Vermoedelijk zal de liberale oud-wethouder Adri Rosendaal de lijst van de nieuwe partij aanvoeren in de aanloop naar de verkiezingen bij onze noorderburen in maart 2010.