30.1.10

Jubileum 125 jaar kusttram ingeluid

Dit jaar bestaat de Kusttram 125 jaar. Het programma van de viering werd zaterdag door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bekend gemaakt. Er worden tal van activiteiten georganiseerd: een tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen, een 10 miles loopwedstrijd op het oudste traject van de kusttram, een historische tramparade, een erfgoedzoektocht en een jubileumpublicatie. Het eerste traject werd geopend in 1885 en liep van Oostende naar Nieuwpoort. Daarna werden de andere badplaatsen één voor één ontsloten en met elkaar verbonden. In die tijd is de Kusttram uitgegroeid tot een icoon van Knokke tot De Panne. Momenteel worden ook mondelinge getuigenissen over de Kusttram verzameld. Verder plant het Heistse Sincfala Museum in de zomer een tentoonstelling met als thema ‘Vervoer in de Zwinstreek’. Hiervoor is het museum op zoek naar voorwerpen, foto’s en verhalen.

29.1.10

Eigenaars Bouwkundig Erfgoedpanden worden verwittigd

Op verzoek van Open-VLD raadslid Kathleen van der Hooft gaat Knokke-Heist de eigenaars van gebouwen, die in de ‘Inventaris Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen’ zijn opgenomen, schriftelijk verwittigen. De officiële lijst werd kort geleden in het Staatsblad gepubliceerd en bevat meer dan 66.000 panden. Volgens raadslid van der Hooft gaat het in Knokke-Heist om liefst 600 gebouwen waaraan voortaan specifieke rechtsgevolgen voor de eigenaars kleven. Zo is er om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken steeds een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er zijn ook voordelen verbonden aan de maatregel. Dergelijke gebouwen mogen afwijken op gebied van energieprestatie en kunnen andere bestemmingsmogelijkheden krijgen in geval van zonevreemdheid. Het gemeentebestuur gaat de eigenaars van panden in de inventaris inlichten omdat heel wat mensen niet weten dat hun gebouw in de lijst is opgenomen.

André Sollie reikte poëzieprijzen uit in Bernardusinstituut

Ter gelegenheid van gedichtendag werden ook in Bernardusinstituut in Knokke de poëtische capaciteiten van de leerlingen getest. In het eerste jaar experimenteerden ze met klanken en verzen en ritmes in de muziekles en verkenden ze de poëzie van o.a. André Sollie. De tweedejaars waagden zich onder leiding van hun Nederlandse leerkrachten aan het echte werk. Het thema dit jaar was: ‘Over de grens’. Om de prijsuitreiking de nodige luister bij te zetten, nodigde de school de dichter-schrijver en illustrator André Sollie uit. De pennenvruchten van zo’n 135 jongeren werden aan het deskundige oordeel van een jury onderworpen die 15 gedichten selecteerde. Stefanie Van Den Storme, Charlotte Vereecke en Lisanne De Groote wonnen de Sibegedichtenprijs en een leuke attentie van de dichter. Sollie rondde het laatste lesuur af met een woordje uitleg over waarom hij die gedichten zo goed vond en waarom gedichten schrijven zo “spannend en gezond” is.

Diversiteit troef in Ter Duinen Campus Heist

Dinsdag organiseert de Ter Duinen Campus Heist een diversiteitsnamiddag. Alle leerlingen van de hele school werken op deze namiddag rond een bepaald thema. Voor het eerste jaar is een bezoek aan het Groeningemuseum in Brugge gepland. De leerlingen van het tweede jaar gaan creatief aan het werk voor plastische en muzikale opvoeding. De volledige tweede graad gaat naar een komische voorstelling van Los Latinos Locos in het cultuurcentrum Scharpoord kijken. In deze voorstelling vinden ze een enorme variëteit aan circustechnieken, fysieke clownerie, schaduwspel, dans, zang, enz. terug. Tot slot wordt er voor de derde graad een namiddag op touw gezet rond wetenschappen en wiskunde. De leerlingen kunnen met elkaar de strijd aangaan in de labo’s, verschillende spellen en een quiz.

28.1.10

Omstreden parkeerplan Knokke-Heist goedgekeurd tijdens rumoerige raadszitting.

In Knokke-Heist werd donderdagavond 28 januari tijdens de gemeenteraad het fel omstreden nieuwe parkeerplan meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Dat gebeurde onder fors protest van het aanwezige publiek. Het was de drukst bijgewoonde en rumoerigste raadsvergadering sedert 7 mei 1974. Toen introduceerde Leopold Lippens in de Knokse gemeenteraad (als Schepen van Openbare Werken) de eerste parkeermeter in de Lippenslaan… Er was donderdagavond applaus voor de leden van de Open-VLD en het Vlaams Belang toen deze tegen het parkeerplan stemden. Daarop verlieten de twee raadsleden van het Belang uit protest de vergadering. De meerderheid werd “slecht bestuur” en het invoeren van “een verdoken belasting op de kop van de plaatselijke bevolking” verweten. Voor de gemeenteraad namen ondanks de vrieskou een 40-tal mensen voor het Heistse stadhuis deel aan een protestbetoging van het Vlaams Belang met spandoeken waarop te lezen stond “Parkeerplan = Diefstal”. Op de valreep heeft het gemeentebestuur trouwens net voor de raadsvergadering nog aanpassingen doorgevoerd aan het parkeerplan. Zo werd naast een rode, oranje, groene en blauwe zone ook een grijze zone toegevoegd. Dat moet de bewoners van Westkapelle en Ramskapelle toelaten om -mits de aanschaf van een bewonerskaart- gratis te parkeren in de groene en blauwe zone in de rest van Knokke-Heist. Lippens heeft beloofd, dat het parkeerplan na de zomer zal geëvalueerd worden en desnoods aangepast.

De nieuwste versie van het parkeerplan lees je HIER.

Deining in Nederlandse Kamer over onderzoek extra baggerwerk benoorden Knokke-Heist

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart in Den Haag doet onderzoek naar het weggraven van een drempel in de monding van de Westerschelde. Het onderzoek spitst zich toe op een verdieping van de Wielingen benoorden Knokke-Heist. Nederlandse Kamerleden zijn verontwaardigd. De baggerschepen voor de derde verdieping zijn namelijk nog niet uitgevaren, en de discussie over de vierde verdieping is al aan de gang. Rein van der Kluit van Rijkswaterstaat Zeeland zegt: "Dit is geen vierde verdieping. Het verzoek is een nobele gedachte en is niet MER-plichtig. We doen nu onderzoek naar de ondergrond, want je kunt niet zomaar graven. Ook bezien we de kosten. De provincie is op de hoogte."

Concessie(s) voor Albertpleinterrassen heikel agendapunt

Vanwege de heersende parkeerplanwoede eiste het Vlaams Belang donderdagavond in Knokke-Heist dat er gestemd werd over het op de agenda plaatsen van twee dringende punten. Met name zette het “verlenen van één domeinconcessie voor het uitbaten van terrassen op het Albertplein” heel wat kwaad bloed. Net als de meerderheid zijn Vlaams Belang en Open VLD voorstander van terrassen op het plein. Ze willen echter dat de concessie volgens raadslid Frank Naert “niet naar één uitbater gaat, maar minstens naar 2 en liefst naar 3” gegadigden. Burgemeester Lippens deed schoorvoetend vage beloften in die zin, maar weigerde de tekst van het agendapunt aan te passen. De vaststelling van de concessienota werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Verkiezingen bij CD&V Knokke-Heist

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V in het For Freedom Museum in Ramskapelle kunnen de aanwezige partijleden zaterdagavond 30 januari ook hun stem uitbrengen. Ze kunnen namelijk beslissen over het voorzitterschap van de afdeling Knokke-Heist en van de plaatselijke CD&V-senioren. Kandidaten zijn respectievelijk Thierry Coryn en Paul Peeters. Thierry Coryn is licentiaat in de politieke wetenschappen en maatschappelijk assistent. Hij is aan de slag als parlementair medewerker voor Sabine de Bethune, voorzitster van de CD&V-senaatsfractie en is adviseur gezin en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is hij bestuurslid van de Gezinsbond Knokke en beheerder van de Jeugdclub ’t Verzet. Binnen CD&V is hij ook nog actief als lid van de Algemene Vergadering van CD&V en als bewegingsconsulent voor regio Brugge. Ook Paul Peeters kandideert opnieuw als voorzitter van de CD&V-senioren. “Ik wil mij 100% inzetten voor de toekomst van de CD&V-senioren op lokaal, provinciaal en nationaal vlak.” Paul is getrouwd en heeft 2 kinderen, 3 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Na zijn middelbare studies baatte hij 35 jaar een eigen zaak uit. Paul is nu met pensioen aan zee.

Mediapages brengt Z 592 Hosanna in herinnering

Je leest HIER meer over het mysterieuze verdwijnen van de Z 592 Hosanna

Heyst Leeft is 35 jaar jong

Donderdag 28 januari werd het 35-jarig bestaan gevierd van de heemkring Heyst Leeft. Het was in oktober 1974 dat de vereniging werd gesticht door de toenmalig schepen Joseph De Groote. Dat gebeurde als weerwerk op de oprichting van de Knokse heemkring Cnoc is Ier. Doelstelling van de vereniging is het behoud van het Heistse volkseigen. Over de jaren werden aldus tentoonstellingen en vieringen georganiseerd, en ook acties voor behoud van De Garre, het Boerenhof, de oude villa's op de Zeedijk, het tramkotje, en tegen de verloedering van het centrum... Andere verwezenlijkingen zijn het plaatsen van herdenkingsbomen en de herinneringsstenen voor de honderdjarige verenigingen. Bindmiddel bij dit alles is uiteraard het trimestrieel ledenblad vol artikels en interviews met Heistenaars van betekenis. Dit jaar wordt ook een project uitgewerkt rond 125 jaar kusttram en zal bijzondere aandacht gaan naar de evacuatie van Heistenaars naar Knokke op het einde van Wereldoorlog II. Heyst Leeft drukt verder ook haar bijzondere zorg uit over Pier en Wanne. De heemkring zal zich inzetten om dit stukje "reuzenerfgoed" in ere te herstellen. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een overzicht van 35 jaar werking. Heyst Leeft telt zo’n 500 leden, maar doet momenteel toch aan een bijkomende ledenwerving.

Het bestuur van Heyst Leeft met zittend van links naar rechts: Secretaris Marie-Christine Dezutter, ere-voorzitter Joseph De Groote, voorzitter Robert Oppalfens en ondervoorzitter Andé Desmidt. Staand van links naar rechts bestuursleden Dirk Valcke, Jan Claeys penningmeester, Eric Snauwaert, Rony Engelrelst en Chris Bonny

Medewerkers Woonzorgcentrum Westkapelle gehuldigd

Zopas werd voor het personeel van het Woonzorgcentrum Van Troost in Westkepalle het jaarlijks nieuwjaarsaperitief gehouden. De voorzitter en de directie organiseren dit aperitief als blijk van dankbaarheid voor de dagelijkse inzet van de medewerkers om de zorg voor de bejaarden op zich te nemen. Dit jaar werden enkele medewerkers bedacht met een cadeaubon omdat ze al een kwarteeuw in het rusthuis aan de slag zijn. Het woonzorgcentrum kan al 25 jaar rekenen op de verdienstelijke inzet van Dominique Debrock, Nadine Devinck, Ingrid Devinck, Nadine De Zutter, Patricia Nyssen en Marianne Vermeersch.

Bernardusinstituut: armbandjes en carwash voor Haïti

In Knokke zullen ook de leerlingen van het Bernardusinstituut zich binnenkort inzetten voor Haïti. Zo zullen ze armbandjes met het embleem van “Arbo de Vivo” te koop aanbieden. De school ondersteunt daarenboven de actie van het gemeentebestuur bij het slijten van de poppetjes-sleutelhangers tegen de prijs van € 5 per stuk. Maar de leerlingen willen ook meer doen dan alleen maar verkopen. Ze gaan zelf de handen uit de mouwen steken. Daarom organiseert men op zaterdag 6 februari van 9.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur een grote car- en bikewash op de speelplaats van de school. Het wassen van een wagen kost € 8 en het schoonmaken van een fiets € 3. De complete opbrengst gaat naar de actie Haïti Lavi 1212.

Casino Knokke zoekt gokfiguranten!

Voor een fotoshoot en videoreportage van de nieuwe speelzaal is het Casino Knokke op zoek naar figuranten. De shoot vindt plaats op dinsdag 2 februari vanaf 9 tot 16 uur. Er zullen een aantal bekende Vlamingen aanwezig zijn, waaronder ex-miss België Annelien Coorevits en acteur Ronny Daelman. Voor elke figurant wordt een middagmaal voorzien in het vernieuwde restaurant Mascotte en een kleine attentie! Interesse hiervoor? Neem contact op met Delphine Lootens op het nummer: 0485 73 66 28 of dlootens@casinoknokke.com.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Meer informatie over huwelijken en overlijdens in de voorbije periode vind je HIER.

Oronieuws publiceert “JAARBOEK Knokke-Heist 2009”

Donderdag is in de badstad het “JAARBOEK Knokke-Heist 2009” gepubliceerd. Dat gebeurde op initiatief van de Oronieuwsdienst. De lokale nieuwsverzorger is al meer dan 26 jaar in de weer met de aanmaak van plaatselijk nieuws in de regio. Het jaarboek omvat in 132 bladzijden honderden bijdragen en kleurenfoto’s over het gebeuren in en rond de badstad in het voorbije jaar. Het werk is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in wat reilt en zeilt in de badstad. Zowel inwoners, tweedeverblijvers als dagjesmensen zullen er hopelijk hun gading in vinden. Het is een vrij uniek overzicht geworden. Er is ondermeer aandacht voor 30 jaar burgemeester Lippens, de Sporttrofeeën, de Cartoonale, het Heistse Carnaval, de 65ste Canadese Bevrijdingsverjaardag, en de Zwintriathlon. Het boek is een uniek document dat probeert een stukje plaatselijke geschiedenis te vereeuwigen. Het boek ligt niet in de winkel en kan enkel bij uitgever Unibook besteld worden.

Meer informatie over het boek lees je in ORO NieuwsMAGAZINE.

De kleurenuitgave van het 'JAARBOEK Knokke-Heist 2009' kost 39,22 euro.

Het boek kan men HIER bestellen. Men kan er meteen ook een fragment lezen.

Jeugdpoëziewedstrijd weer overweldigend succes

Woensdagavond 27 januari werd in Scharpoord de feestelijke prijsuitreiking gehouden van de Jeugdpoëziewedstrijd. Het was voor de zesde keer dat de wedstrijd werd ingericht door Marnixring “De Blinckaert”. Volgens voorzitter Danny Bossaert moest door de jury gekozen worden uit meer dan 850 gedichten met als thema “Raar is leuk”. Uiteindelijk werden 18 poëziestukjes geselecteerd en bedacht met 800 euro aan boekenbonnen. Frank Degruyter droeg de geselecteerde gedichten voor, waarna door de aanwezigen werd gestemd voor de publieksprijzen. Die werden gewonnen door Sebastian Petit en Freek Maene. In zijn slotwoord dankte Schepen Maxim Willems de plaatselijke Marnixring, die oog heeft voor de jeugd bij het invullen van haar doelstelling “het bevorderen van de Nederlandse taal en Cultuur”.


De boekenbonnen werden uitgereikt door de schepenen Willems en Reubens aan:
* Categorie derde graad lager onderwijs: laureaat:Charlotte Overstraete, Knokke-Heist. Andere bekroonden: Louis Boussauw, Assebroek, Tibo Vande Capelle ,Meetkerke, Megan Velasco, Assebroek, Eurydice Vermeersch, Sebastian Petit, Nele Vermeersch, Delphine Vandierendonck en Corneel Baert allen uit Knokke-Heist.
* Categorie eerste graad middelbaar onderwijs: laureaat: Amissa Verstraete, Sijsele. Andere bekroonden: Cara Van Hamme en Romanie Schotte, Assebroek, Freek Maene, Knokke-Heist, Jonathan Arts, Sint-Kruis, Lisa Timmermans, Assebroek, Rebekka Allaert, Sint-Kruis, Sarah-Elize Sys, Assebroek, Lieselotte Pollet, Sijsele.

PV’s in dichtvorm bij Margaretaschool

Bij de parkeerstrook aan de Margaretaschool in Knokke hebben kinderen donderdagmorgen in dichtvorm pv’s uitgereikt. Daarmee wilde de school de ouders op ludieke wijze attenderen op het probleem dat veroorzaakt wordt door mensen die te lang op de knuffelstrook afscheid nemen van hun kinderen. Sommigen stonden met de wagen ook op het fietspad. Daardoor ontstaan files en gevaarlijke verkeerssituaties. Ouders die het verkeerd deden kregen een rode kaart. Groen was er voor wie de knuffelstrook correct gebruikte. De politie hield een oogje in het zeil, maar bekeurde zelf niet. De school zet zich trouwens komende dinsdag 2 februari ook in voor Haïti. Dan wordt een spaghettifestijn georganiseerd ten voordele van het getroffen gebied.

27.1.10

Van Duin primeurt weer op Paradijs voor Heistse Carnaval

Net als vorig jaar pakt de lokale omroep Radio Paradijs andermaal als eerste uit met de nieuwste Carnavalhits. Na "De Warme Balletjes Van De Koningin" is het ook nu weer André Van Duin die z’n nieuwe hit "Ome Cor Heb Een Drilboor" laat promoten op de Knokke-Heistse omroep. De single “Ome Cor Heb Een Drilboor“ is dan ook in primeur voor Belgie te beluisteren op Paradijs 105.1FM. En dat niet alleen in de ether in de badstad maar ook wereldwijd via de iPhone applicatie Radio.be en op het internet op radioparadijs.be. Ook heel wat ander vers Carnavalvoer is op de zender te horen.

Toppers zijn dit jaar blijkbaar:
De Gebroeders Ko / Geef mij de sleutel van je voordeur
Double Dj’s / Boven op de berg,
Zware Jongens / De poes van tante Loes,
Truus Trut en de Terlenka’s / Alle leuke jongens willen vrijen,
Jettie Palletie / Wie zijn vrouwtje lief heeft,
Johnny Gold / Ik ben wat lator
én Cooldown Cafe / Polonaise Hollandaise.

Steeds meer bruine ratten in onze regio

In de winter 2008 en het voorjaar 2009 werden door de rattenvangers 462 bruine ratten onschadelijk gemaakt in de 'regio Noord-Oost'. Dat zijn er ruim honderd meer dan in de voorgaande referentieperiode met een vergelijkbare inzet aan mankracht en werkuren. Duidelijk een teken aan de wand, dat de bestrijding van de bruine rat in de toekomst onverminderd zal moeten worden verder gezet. Beter nieuws is er op het front van de muskusrat. Er werden slechts 25 van deze dieren gevangen, tegenover het dubbele in dezelfde periode een jaar eerder. De regio Noord-Oost beslaat zo’n 17.000 ha en omvat naast Knokke-Heist en Damme ook Zeebrugge, Dudzele en Koolkerke.

Leerlingen van deur tot deur voor Haïti

In het kader van de centrale gemeentelijke actie'SOS HAÏTI' komen scholieren uit Knokke-Heist de komende dagen aan de deur. Ze bieden pluchen berensleutelhangers te koop aan. Voor amper 5 euro kan men zo de actie verder helpen. Vanaf 1 februari kan men voor eenzelfde bedrag ook bewegende poppetjes kopen in het stadhuis, in Scharpoord en de sportcentra. De opbrengsten van de actie komen ten goede van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. UNICEF coördineert de acties in de sectoren Water en Hygiëne, ondervoeding, onderwijs en bescherming van kinderen.

Nyamasheke steunde 14 ontwikkelingsprojecten

De Knokke-Heistse werkgroep voor ontwikkelingshulp Nyamasheke heeft zopas de balans opgemaakt van het voorbije werkingsjaar. De rommelmarkten in april en juli hebben in totaal ruim 28.000 euro opgebracht. Met 22.700 euro werden vorig jaar in totaal 14 projecten gesteund. Het gaat om initiatieven in onder meer Ruanda, Haïti, Congo, Brazilië en Guatemala.

Met verkoopbare spullen kan men op dinsdag van 9 tot 10.30u terecht op de Krinkelweide (Heistlaan 125). Of op afspraak worden ze thuis opgehaald.
Inlichtingen: Walter Ruttens- 050 51 15 18

Op termijn ook “grijze zone” in parkeerplan

De voorbije uren is door het gemeentebestuur de laatste hand gelegd aan de jongste versie van het nieuwe parkeerplan, dat donderdagavond in de gemeenteraad wordt besproken. Het oorspronkelijke plan werd financieel een stuk aanvaardbaarder gemaakt, doch blijft vrij ingewikkeld. Burgemeester Lippens zegt dat het plan na de zomer geëvalueerd wordt. Het zal dan vermoedelijk opnieuw worden aangepast. “Ondertussen zal men een goed idee krijgen over het aantal bewonerskaarten en het beschikbaar aantal garages in de badstad”. Dinsdag waren al 3.300 parkeerkaarten besteld, waarvan duizend door tweedeverblijvers en de rest door inwoners. De komende maanden gaat het gemeentebestuur zich ook beraden over wat de burgemeester de “grijze zone” noemt, dat is het gebied beneden de Isabellavaart in Westkapelle en Ramskapelle.

Middenschool Zwinstede at pasta voor Haïti

De middenschool Zwinstede, GO! school van de Vlaamse Gemeenschap, organiseerde afgelopen vrijdag zijn jaarlijkse pasta-avond. Traditioneel is de opbrengst van deze avond bestemd voor de GWP (geïntegreerde werkperiode) van de leerlingen. Leerlingen en leraren hebben echter beslist om de opbrengst van € 760,00 te schenken aan de actie S.O.S. Haïti. Het bedrag zal worden toegevoegd aan de opbrengst van de verkoopactie van de sleutelhangers, een initiatief dat door het Hulpcomité Knokke-Heist werd gelanceerd. Inmiddels is het hulpcomité van start gegaan met die grote verkoopactie ten voordele van Haïti. Ter voorbereiding hebben de leerlingen van MS en KA Zwinstede een duizendtal popjes en sleutelhangers voorzien van een sticker met het logo van UNICEF.

Knokke-Heist geeft voorkeur aan sociale HUURwoningen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist overweegt slechts gedeeltelijk in te gaan op een voorstel van de provincie in verband met sociale koopwoningen en kavels. De badstad is namelijk geen voorstander van sociale koopwoningen, omdat die dan steeds korte tijd later met veel winst worden doorverkocht en niet langer als sociale woning gelden. De provincie houdt geen rekening met de “eigen structuren van de gemeente”, zegt burgemeester Lippens. Knokke-Heist zet namelijk bij voorkeur in op sociale HUURwoningen. Vooral door de grond in eigendom te houden wordt verhinderd dat huizen weer uit de sociale woningmarkt glippen. De badstad wil de komende 10 jaar in totaal 321 sociale huurwoningen realiseren. Derhalve worden daarnaast slechts 80 sociale koopwoningen voorzien. De provincie had 128 sociale koopwoningen voorgesteld en 6 sociale kavels.

26.1.10

Heist raakt in carnavalstemming

Naar aanleiding van de uitzending "De Zeeuw van Vlaanderen" van Focus-WTV werd in de badstad een dubbelinterview opgenomen. Aan het woord kwam André Desmit (met ‘t’), als vroegere patron van café "Tussen Land en Zee". Hij stichtte de Orde van de Bierlippen en was ook twee maal Prins Carnaval. Daarnaast werd ook André Desmidt (met ‘dt’) geïnterviewd. Met Heyst Leeft verdiepte hij zich in de carnavalgeschiedenis en samen met Johnny Hoes bracht hij ook een carnavalplaat uit. Ondertussen maakt Knokke-Heist zich klaar voor de verkiezing van de nieuwe carnavalsprins of -prinses. Dat gebeurt komende zaterdag 30 januari. De kandidaten zijn Wim Deweirdt en Francy De Clerck. Voor beiden is het de eerste keer dat ze een gooi doen naar de titel.

Klassiek Leeft Vurig in Knokke-Heist

In februari is ‘klassiek’ aan de orde in Ramskapelle. Elke zaterdagavond wordt een pareltje van romantisch klassieke muziek opgevoerd in het plaatselijke kerkgebouw. Dat gebeurt onder de noemen ‘Klassiek Leeft Vurig’. Op 6 februari is Flanders Recorder Quartet aan de beurt met de greatest hits van de Middeleeuwen tot 2009. Een week later brengt Liebrecht Vanbeckevoort Traumerei’, een intiem concert van deze laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Op zaterdag 20 februari nemen de vier gitaristes van ‘Four Times a Lady’ het publiek mee naar Latijns-Amerika met hun ‘Passion for Guitar’. Als laatste in de rij brengt Zefiro Torna op 27 februari ‘Tears of Joy’. Men mag zich verwachten aan de crème van de Belgische historische en traditionele muziekscène.


Tickets: per concert: € 10 / € 8 (Uitpas)
Tickets en info: Cultuurcentrum Scharpoord T: 050/630 430
cc.ticket@knokke-heist.be
www.klassiekleeft.be

Twee Knokke-Heistenaars zijn vroegtijdig heengegaan

De voorbije dagen zijn twee bekende Knokke-Heistenaars overleden. Michael Short, de succesvolle eigenaar van het huiskamerrestaurant Marie Tartine in de Fincentlaan, is maandag plots gestorven. Hij was twee weken geleden pas 28 geworden. Hij laat een vrouw en een baby van amper een paar maanden achter. Maandagmiddag is ook Rita Verlinde overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze was 52. Rita Verlinde was jaren lang onder meer een geziene en zeer actieve figuur in basketbalmiddens in Knokke-Heist. Ze was trouwens de moeder van basketspelers Veerle en Bart Vantorre. Rita wordt zaterdag om 10u begraven in de kerk van Heist. De plechtigheid voor Michael Short is zaterdag om 11 u in de kerk van Duinbergen.

Roroverbinding tussen Zeebrugge en Stockholm

De Britse rederij Mann Lines start een rorodienst uit Zeebrugge naar de Zweedse haven Södertälje bij Stockholm. Op deze route zullen onder andere auto's vervoerd worden. Ze worden ingescheept op de twee schepen die de Zweedse papier- en kartonfabrikant Smurfit Kappa tussen Haraholmen, Sheerness en Terneuzen inzet.

Lottovrienden winnen fiks bedrag

In een krantenwinkel bij het station van Heist heeft een groep van vijftien vaste Lotto-spelers ruim 285.000 euro gewonnen. Jarenlang speelden ze elke zaterdag dezelfde combinatie van tien cijfers. Hun doorzettingsvermogen werd nu onverwacht uitgebreid beloond. Elk van de spelers strijkt 19.000 euro. In geld is dat zo’n 760.000 frank… De groep blijft echter wel verder spelen.

Valentijnsavond in ’t Kasteeltje in Heist

Het ‘Centrum voor Autisme aan de Kust’ pakt op vrijdagavond 12 februari uit met een Valentijnsavond in de oude visserijschool in Heist. Het romantische kader van ’t kasteeltje laat toe om er een prachtige avond te creëren. Voor heel veel inwoners is dit gebouw een stukje nostalgie. In 't Kasteeltje is sedert geruime tijd een afdeling gevestigd van ‘De Varens'. Dat is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs uit Brugge. De Valentijnsavond krijgt z’n beslag onder de noemer 'Italiaans Diner in romantische setting'.

Menu: € 10.00 Menu met oesters: € 13.00
Kaartenverkoop: ’t Kasteeltje, Kursaalstraat 55 Heist

deKunstAcademie veilt Kunst voor Haïti

Volgende maand trekken deKunstAcademie en de vzw Vrij Atelier naar Scharpoord voor hun jaarlijkse tentoonstelling. Dit keer lieten de kinderen, jongeren en volwassenen zich voor hun kunstwerken inspireren door het thema ‘Waaien’. Het resultaat is een wervelend overzicht van hun kunnen. Verder laten tientallen leerlingen hun kunstwerken veilen. Dat gebeurt in het kader van de actie ‘Kunst voor Haïti’. De opbrengst gaat integraal naar Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. De tentoonstelling kan men dagelijks in Scharpoord bekijken van 6 tot 18 februari.

Jonge bomen worden beter beschermd

Knokke-Heist gaat de gemeentelijke bomen langs de openbare weg beter beschermen. De badplaats telt zo'n 35 000 'straatbomen'. Jaarlijks sterven er daarvan gemiddeld zo'n 2600 exemplaren. De oorzaken lopen uiteen van droogte en vandalisme tot ziekte en verkeersongevallen. Konijnen zijn ook grote boosdoeners. Af en toe gebeurt het verder dat bij het maaien rond jonge bomen de schors schade oploopt. Alle bomen tot 3 jaar oud zullen daarom voorzien worden van boombeschermers in een neutrale, grijze kleur. Er worden er 11.000 aangekocht. Naar schatting zullen de kosten na 2 jaar zijn terugverdiend door minder boomsterfte.

25.1.10

Weer Love Bike & Run in Knokke-Heist

Op zaterdag 13 februari organiseert de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist de Love Bike & Run. Het gaat om een duotlon van fietsen en lopen bestemd zoals de Beatles het zingen ‘for lovers and friends’. Op Valentijnsdag betekent ‘liefde’ in Knokke-Heist blijkbaar samen een parcours van 14 km fietsen en lopen op de stranden van de badstad. Er is één iemand van het duo die loopt en één iemand van het duo die fietst met een mountainbike. Wisselen van functie is toegestaan. De start is voorzien om 10.00 uur op het strand bij de RBSC Duinbergen. De aankomst is op de Zeedijk ter hoogte van de Wandelaar. De Love Bike and Run wordt afgesloten met een Valentijnsdrink in sporthal Laguna, voor de gelegenheid omgedoopt tot het Cupido-center.


Inschrijven kan enkel vooraf tot en met donderdag 4 februari. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk. Het aantal deelnemers is beperkt tot 300 duo's. Klik hier om in te schrijven. Het inschrijvingsgeld van 14 euro moet worden overgeschreven op rekeningnummer 068/2465286/58 met vermeldig van je teamnaam en LBR 2010. Vanuit Nederland kan er betaald worden op rekeningnummer 1394.03.515.
Meer info:
www.lovebikeandrun.be - www.knokke-heist.beSportdienst Knokke-HeistE.Verheyestraat 14 - 8300 Knokke-Heist - Tel. 0032(0)50 630.480lovebikeandrun@knokke-heist.be

KTKH fakkelt voor 100 jaar toneel in Knokke-Heist

Vrijdagavond 29 januari organiseert de jubilerende Toneelgroep KTKH een fakkeltocht door de badstad. In het kader van de vieringen rond het eeuwfeest van de toneelvereniging worden daarbij alle plaatsen bezocht waar ooit toneel werd gespeeld in Knokke-Heist. Het startschot wordt om 18.30u gegeven bij de zaal Victory in de Smedenstraat. Tijdens de winterse wandeling komen de nodige anekdoten aan bod. Daaronder het ontstaan van het toneel in de Garre van Konée, het eerste muzikaal optreden, en het bezoek aan een van de twee nog resterende zalen. Iedereen kan deelnemen door vooraf in te schrijven.


Inschrijven op het telefoonnummer 050 60 85 59 of 0479 83 32 50.

Arabische liefdespoëzie in Scharpoord

Sedert enige jaren wordt Valentijnsdag via allerlei initiatieven ook in Knokke-Heist fors gepromoot. Het is bekend dat een van de beste manieren om allerlei vormen van liefde te uiten, de literatuur is. Liefdespoëzie is van alle tijden en wordt beoefend over heel de wereld. Zo ook in de Arabische cultuur. Donderdagavond 4 februari wordt in Scharpoord dan ook een literaire en muzikale ontdekkingstocht georganiseerd doorheen de Arabische liefdespoëzie. Dat gebeurt in het kader van ‘RNDZ FOU’ met gedichten van Fatiha Morchid, Hashem Shafiq, Jpumana Haddad en Taher Riad. De gedichten zullen in het Nederlands (Dahlia Pessemiers), Frans en Arabisch gebracht worden. Telkens worden in vertaling boventitels geprojecteerd.


RNDZ FOU: beleef de Maand van de Liefde in Knokke-Heist.
Donderdag 4 februari - 20.30 uur, CC Scharpoord

Gelijkspel voor Knokke en Westkapelle, verlies voor Heist

In Eerste Provinciale voetbal heeft FC Knokke 0-0 gelijk gespeeld in de wedstrijd op verplaatsing tegen Boezinge, de nummer één in het klassement. FC Knokke staat tweede in de rangschikking met 36 punten, op twee punten van de klassementsleider. In Derde Provinciale B verloor FC Heist ook deze week. Heist moest thuis met 0-2 de duimen leggen tegen middenmoter Beernem. Westkapelle speel op eigen terrein 2-2 gelijk tegen de klassements nr 3 Veldegem. VVW staat met 38 op eenzame hoogte aan de leiding, voor Zandvoorde dat 33 punten heeft. Heist blijft op de 13de plaats met 18 punten. In Vierde Provinciale B versloeg Moerkerke het elftal van St Kruis met 3-2. Zeebrugge Zeehaven verloor thuis met 2-4 van het derde geklasseerde Lichtervelde. Moerkerke staat 6de met 24 punten en Zeebrugge 11de met 15 punten.

24.1.10

Peperkoekenharten voor Haïti in Ter Linden

Gezondheidszorg Oostkust verkoopt tot vrijdag 29 januari peperkoeken harten ten voordele van de slachtoffers van de ramp in Haïti. Dat gebeurt tegen de prijs van 10 euro in de inkom van het Ter Linden ziekenhuis in Knokke. Deze harten waren eigenlijk bedoeld als Valentijnsattentie. De kosten van de harten wordt volledig gedragen door de werkgroep personeelsincentives van het ziekenhuis. Zo kan de volledig opbrengst integraal naar de Haïti-actie gaan.

Sprookjesmaand in Ter Duinen Campus Heist

De leerlingen van het 5de jaar Sociale en Technische Wetenschappen van de Ter Duinen Campus Heist worden momenteel, in het kader van het vak ‘Integrale Opdrachten’, ondergedompeld in de magische wereld van het sprookje. Eerst en vooral verdiepen de leerlingen zich in de leefwereld van de kleuter. Daarna krijgen studentenduo’s één van de gekende sprookjesklassiekers toegewezen. Volgens Katrien Despiegelaere is het “vooral het ontwerpen van een sprookjestafereel in klei en het maken van een sprookjesspel voor kleuters dat de leerlingen boeit”. Verder is er ook aandacht voor kleuters met voedingsallergie. De leerlingen kregen de opdracht om gebak te maken voor kleuters met glutenintolerantie of koemelkallergie. Als apotheose vertellen de leerlingen hun toegewezen sprookje aan de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas van OLVO. Dit gebeurt op donderdag 28 januari om 13.50 uur.

Basketverlies voor Knokke-Heistse Basketheren en -dames

Je leest er meer over in Sport aan de Oostkust.

Dieven aan het werk in Knokke-Heist en Sluis

De politie van Knokke-Heist heeft een 20-jarige jongeman ingerekend die aan het inbreken was in een villa in Duinbergen. Hij kon dankzij een tip van een getuige op heterdaad worden betrapt in de Accacialaan. Het gaat om een vreemdeling, die nog maar recent onder voorwaarden was vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat eerder opgesloten voor gelijkaardige feiten. De onderzoeksrechter in Brugge gaat nu na of de dief in aanmerking komt voor een aantal andere recente inbraken in de badstad. De politie heeft verder zondag een 29-jarige winkeldief uit de badstad opgepakt die onder elektronisch toezicht staat. Hij werd in het warenhuis Carrefour op heterdaad betrapt, bij het stelen van kousen. De man was vorige maand pas vrijgelaten uit de gevangenis. Hij stond sinds eind vorig jaar onder elektronisch toezicht. Voor deze nieuwe diefstal zal hij opnieuw gedagvaard worden. Het is nog niet duidelijk of zijn elektronisch toezicht hierdoor terug zal worden ingetrokken. Daarover moet de gevangenisdirectie eerstdaags zelf beslissen. In het weekend was trouwens ook in Sluis een dief aan het werk. Daar werd een zwarte Volkswagen Passat gestolen van een parkeerplek in het centrum van het grensstadje.

Open-VLD wil Knokke-Heistse parkeerplan voorlopig in de ijskast

Volgens gemeenteraadslid Frank Naert van de Open-VLD heeft het Knokke-Heistse parkeerplan veel weg van een scheurkalender met elke dag een nieuw plan. Zijn persoonlijke visie is dat men het parkeerplan voorlopig beter in de ijskast kan stoppen tot volgende winter. Ondertussen kunnen de gemoederen bedaren en kan het dossier ontmijnd worden door externe expertise te zoeken. Er is volgens Naert genoeg verkeersdeskundigheid in Vlaanderen om de parkeerproblemen in Knokke-Heist nauwkeurig te omschrijven en oplossingen te suggereren. Het zomerseizoen biedt daarbij de mogelijkheid om de parkeerproblemen in kaart te brengen.

Dinsdag in Humo 21 jaar oude moord in Knokke-Heist

Marina Maes aan het woord over haar dochter die 21 jaar geleden werd doodgeschoten in een restaurant in Knokke-Heist, dinsdag in Humo.