23.10.13

Het dagelijkse leven bij ons in de Romeinse tijd

Op zondag 27 oktober om 10u houdt professor dr. Hugo Thoen in het Sincfalamuseum in Heist een lezing over het dagelijkse leven in onze gewesten ten tijde van de Romeinen. Dat de Romeinse verovering van onze contreien niet zonder slag of stoot verliep, blijkt duidelijk uit de verslagen van Julius Caesar. Toch slaagden de Romeinen erin hun gezag te vestigen in de Provincia Belgica. Wat gebeurde er met de Keltische bevolking die hier leefde? Wanneer zijn de Romeinen hier weggetrokken en wat betekende de val van Rome voor de Lage Landen? En heeft Julius Caesar wel ooit een stap op onze Vlaamse bodem gezet? 
Aan de hand van archeologische bronnen geeft Hugo Thoen een overzicht van de Romeinse samenleving bij ons tijdens de eerste vier eeuwen van onze tijdrekening. Maar hij gaat ook verder. De Romeinse aanwezigheid in onze gewesten groeide immers uit tot een multiculturele samenleving avant-la-lettre, waarin Kelten, Romeinen en Germanen samenleefden. 
Professor Hugo Thoen is doctor in de archeologie en ere-hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doceerde er vooral Provinciale Romeinse archeologie. Zijn doctoraat ‘De Belgische Kustvlakte in de Romeinse tijd. Bijdrage tot de studie van de landelijke bewoningsgeschiedenis’ (Brussel, 1978) is baanbrekend in het onderzoek naar de Romeinse aanwezigheid in onze gewesten. Hij leidde tal van opgravingen in binnen- en buitenland en publiceerde in nationale en internationale reeksen.
Sincfala, Museum van de Zwinstreek - Parkeergelegenheid op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat, 37.
Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Guthago.
Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen.

Na de lezing krijgt elke deelnemer een drankje aangeboden.