29.11.13

Alweer Telenet uitval in Zeebrugge

Sinds vrijdagmiddag 13.02u zit een groot deel van Zeebrugge andermaal zonder Telenet kabel en internet. De voorbije twee weken is dat al twee keer eerder gebeurd. Een keer liet het herstel 11 uur op zich wachten. De keer daarop duurde de panne 9 uur. Vrijdag om 13.20 heeft Telenet via Twitter bevestigd dat er inderdaad een probleem is in de buurt en dat het defect zo snel mogelijk zou worden opgelost. Over de oorzaak van de panne werd niks meegedeeld. Het heeft vrijdag tot 19.42u geduurd voor het defect werd gesteld. Dus opnieuw bijna 7 uur zonder kabel en internet.


Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 goedgekeurd in Knokke-Heist

In de gemeenteraad is het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goedgekeurd. Dat gebeurde donderdagavond tijdens de langste gemeenteraad uit de geschiedenis van de badstad.
In de komende jaren wordt volgens de meerderheid verder gestreefd naar een gezond financieel evenwicht. De belangrijkste accenten in de beleidsdoelstellingen liggen op de realisering van grote strategische projecten, sociaal en betaalbaar wonen, lokale economie en verkeersleefbaarheid.
Meerjarenplan 2014-2019
De focus ligt hier op het bereiken van een financieel evenwicht. De gemeente bereikt een evenwicht als het jaarlijks een positief resultaat op kasbasis bereikt en er in 2019 een positieve autofinancieringsmarge is. Dit wordt weergegeven in de staat van het financieel evenwicht, een verplicht onderdeel van het meerjarenplan.
De autofinancieringsmarge is een parameter die aangeeft of de gemeente vanuit exploitatie zijn leningen kan aflossen. Onderstaande grafiek toont aan dat de gemeente permanent een hoge autofinancieringsmarge kan voorleggen. Het meerjarenplan sluit met een autofinancieringsmarge van bijna 7,4 miljoen euro. De gemeentelijke financiën zijn dus structureel gezond.
De stijgende kosten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende personeelskosten (pensioenlast) en de stijgende bijdrage aan de politiezone omdat ook daar de pensioenlast verhoogt. Gelukkig voor onze gemeente zullen de fiscale ontvangsten in dezelfde mate stijgen als de kosten.
Naast een positieve autofinancieringsmarge heeft de gemeente jaarlijks een positief budgettair resultaat. Het meerjarenplan eindigt met een positief budgettair resultaat van ruim 8 miljoen euro. Aangezien de investeringen volledig met eigen middelen gefinancierd kunnen worden kan de openstaande schuld verder dalen (van 52 miljoen in 2013 naar 28 miljoen in 2019). Ook oppositiepartij N-VA gaf bij monde van Cathy Coudyser toe, dat de gemeente er “financieel goed voorstaat”
Budget 2014
Het budget 2014 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De financiële nota bestaat uit een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Het exploitatiebudget 2014 sluit met een overschot van 10 miljoen euro.
Het investeringsbudget bestaat uit de nieuwe investeringsenveloppes. Er zijn in totaal 13 nieuwe investeringsenveloppes voor een totaal bedrag van bijna 54 miljoen euro. Hiervan wordt bijna 6 miljoen euro gefinancierd door verkregen kapitaalsubsidies en verkopen.
In 2014 wordt voornamelijk geïnvesteerd in gemeentelijke gebouwen en terreinen (6,7 miljoen euro) en in openbaar domein (3 miljoen euro).
Het liquititeitenbudget sluit aan bij de staat van financieel evenwicht in het meerjarenplan. Er worden geen nieuwe leningen opgenomen en het resultaat is positief. Het bedrag van 2 miljoen euro bij de bestemde gelden is het bedrag van het pensioenfonds voor mandatarissen.

Oppositiepartij N-VA betreurde dat er door de meerderheid weinig nieuwe accenten gelegd worden, met name in verband met “betaalbaar wonen”. Ook vindt de oppositiepartij dat de tewerkstelling in Knokke-Heist te eenzijdig is: zorg, horeca, bedrijvencentrum. De N-VA is van mening dat ook moet worden ingezet op andere zaken en wijst er op dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. 

Gecoro samengesteld in Knokke-Heist

Het doorworstelen van het eerste punt op de agenda van de gemeenteraad in Knokke-Heist heeft donderdagavond welgeteld 82 minuten in beslag genomen. Het ging om de samenstelling van de nieuwe Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Dat was vorige maand ook al gebeurd, maar na klacht van het N-VA had de Bestendige Deputatie het gemeenteraadsbesluit vernietigd. De oppositiepartij wilde dat er debat ten gronde werd gevoerd over de deskundigheid van alle 42 kandidaten. Dat is donderdagavond dan ook gebeurd. De commissie bestaat uit deskundigen en afgevaardigden uit de maatschappelijke geledingen. De Gecoro kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Uiteindelijk werd notaris Lucas Vanden Bussche met 22 stemmen voor, 8 stemmen tegen en één onthouding verkozen tot voorzitter van Gecoro. Vaste secretaris is Jean-Pierre Vantorre. 

Antwerpse jachthaven in Cadzand-Bad

De nieuwe jachthaven die in Cadzand-Bad wordt gerealiseerd zal worden uitgebaat door de Royal Yacht Club België (RYCB) uit Antwerpen. De jachthaven wordt gebouwd binnen twee strekdammen in de monding van het uitwateringskanaal. Die dammen komen er toch al, wegens kustversterking. Indien alles volgens planning verloopt zal de jachthaven in het voorjaar van 2016 worden opgeleverd. Met de aanleg van een jachthaven krijgt Cadzand-Bad en de grensoverschrijdende regio een duidelijke economische meerwaarde.  De nieuwe jachthaven wordt nu al gezien als de toekomstige jachthaven van Knokke-Heist. De initiatiefnemers "Yacht@Cadzand-Bad bv" mikken op tussen de 125 en 140 “stijlvolle” ligplaatsen. Er werd gekozen voor de Vlaamse Yachtvereniging uit vier gegadigden. De RYCB exploiteert nu twee jachthavens in Antwerpen en één in Wolphaartsdijk, aan het Veerse Meer. Het is een jachtclub met zo’n duizend leden. "Dat vinden wij een groot voordeel", zegt Philippe Muylle, voorzitter van de raad van commissarissen van Yacht@Cadzand-Bad, tevens directeur van de Compagnie het Zoute.

Reglement Carnavalkarren versoepeld

Voor de praalwagens die gemaakt worden voor de carnavalstoeten in Heist werd in januari een karrenreglement goedgekeurd. Het reglement dat gaat over de algemene veiligheid en de brandveiligheid waaraan de praalwagens moeten voldoen, wordt nu ietwat versoepeld omdat een en ander de sfeer niet ten goede kwam. De toegelaten hoogte van de praalwagens wordt opnieuw opgetrokken tot 4.5m. De hoogte van het platform waarop deelnemers kunnen plaatsnemen blijft evenwel behouden op 3m boven de begane grond. Het aantal decibels dat op de karren mag worden geproduceerd wordt opgetrokken tot 102dB. Ook werd een strafpuntensysteem uitgewerkt voor groepen die zich niet aan de voorwaarden houden. Het aangepaste reglement werd donderdagavond unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Grootste kerstboom op de Bolle

Zaterdagmorgen wordt de grootste kerstboom in Knokke-Heist recht gezet. Dat gebeurt op de Bolle in de deelgemeente Heist. Unizo Heist-Duinbergen doet, in samenwerking met de raad voor locale economie, een inspanning om de straten en de pleinen van de gemeente te voorzien van een gezellige kerstsfeer. “Er is tussen de verschillende wijken en delen van Knokke-Heist een gezonde concurrentie ontstaan om de grootste, de mooiste… En zo hebben wij van Unizo Heist-Duinbergen dit jaar een kerstboom van 12 meter aangekocht en die gaan we zaterdag zetten op de Bolle”. Martin Vanden Broucke heeft met de medewerking van de gemeente onder de tegels in de grond een buis vastgezet in een betonnen voet waarin de stam van de boom zal geschoven en verankerd worden. Het is inmiddels afwachten hoeveel lichtjes erin zullen gaan… 

Invest- Mobile levert elektrische voertuigen aan Bombardier

Invest Mobile uit Knokke-Heist met een assemblagecentrum in het Sluise Eede gaat elektrische bedrijfsvoertuigen leveren aan de Brugse vestiging van trein- en trambouwer Bombardier Transportation. Deze bestelling zorgt voor een forse uitbreiding van de activiteiten van Invest- Mobile, dat momenteel elektrische golfkarren verkoopt en verhuurt voor openbare weg.
,,We hebben een uniek elektrisch bedrijfsvoertuig in productie genomen. Nadat de vertegenwoordigers van Bombardier de mogelijkheden van dit voertuig hadden uitgetest, hebben ze het sein op groen gezet en zijn we afgelopen week tot akkoord gekomen om een aantal van deze voertuigen te leveren,"aldus Magdalena Suchora, woordvoerster van Invest- Mobile. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren grote ervaring en deskundigheid opgebouwd op het gebied van elektrische voertuigen en dat heeft wellicht ook de doorslag gegeven voor Bombarbier. ,,Deze bedrijfsvoertuigen zijn stil, gemakkelijk te besturen en te bedienen en kunnen veel vervoeren door de aanwezigheid van een ruime laadbak. Na de omschakeling op elektrische heftrucks, zijn nu de wagentjes voor onderhoudsactiviteiten aan de beurt. Deze omschakeling is een doelbewuste keuze in ons streven naar een gezonde werkomgeving met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot..", aldus Edwin Van Vlierberghe, Site General Manager, Bombardier Brugge. “Dit ligt volledig in lijn met de ECO4-strategie van Bombardier voor een duurzame impact op de maatschappij zowel wat onze producten als onze activiteiten betreft”, voegt hij er nog aan toe.

Voor Invest- Mobile betekent het een uitbreiding van het assortiment, want nu worden er naast elektrische golfkarren voor openbare weg ook elektrische bedrijfsvoertuigen geassembleerd en dat is ook goed voor de werkgelegenheid in de regio.

Nieuwe lichting gemachtigde opzichters kan aan de slag

De lokale politie Damme/Knokke-Heist leidde dit najaar 14 cursisten op tot gemachtigd opzichter. Op vrijdagavond 28 november ontvingen ze in het stadhuis van Heist hun vergunning, uitrusting en signalisatiemateriaal officieel uit handen van burgemeester Lippens. De burgervader noemde ze “mensen die een ongelooflijk belangrijke opdracht hebben in de gemeenschap”. Het gaat om Emilie Van de Walle, Lindsay De Keyser, Lindsey Gallant, Annelies Deweerdt, Pascale Droissart, Ann Lagrou, Greet Beunnens, Astrid Innegraeve, Tine Allegaert, Griet De Soete, Anthony Hemschoote, Linda Blanckhaert, Elke Calliauw en Rosalinde Lambrecht.

Cadzand weer bereikbaar

Sinds vandaag zijn Cadzand en Cadzand-Bad weer bereikbaar vanuit Zuidzande en Oostburg.  De Zuidzandseweg werd de voorbije weken grondig gerenoveerd vanaf het rondpunt “de Potjes” tot aan de Cadzandse molen en Buitenlust. De situatie voor fietsers is veiliger geworden, en er ligt een apart voetpad. De nieuwe inrichting moet er mede voor zorgen dat er minder hard gereden wordt.

Prijzen voor winnaars Poppyzoektocht

Naar aanleiding van de jaarlijkse 11 novemberhappening Mo(nu)ment voor Vrede en Verdraagzaamheid, organiseerde het gemeentebestuur dit jaar in samenwerking met het For Freedom Museum voor de 2de maal een Poppyzoektocht in het For Freedom Museum in Ramskapelle. 39 kinderen, meestal vergezeld van hun ouders namen deel aan deze speurtocht. De kleutertjes zochten naar dieren die in de etalages en hangars verstopt waren, de leerlingen van de lagere school losten in het museum een moeilijk kruiswoordraadsel op. Toch vond bijna iedereen het magische woord “poppies for peace”. Om het enthousiasme te belonen waarmee deze jongeren hun leerrijke opdracht hebben vervuld, schonk de vzw Icetime hen allemaal een gratis schaatsbeurt op de ijspiste op het Alfred Verweeplein. Zes geluksvogels uit verschillende leeftijdscategorieën die het dichtst de schiftingsvraag benaderden werden op donderdag 29 november in het stadhuis van Heist door burgemeester Lippens nog eens beloond met een extra prijs. Met de prijsbeesten ging het om Helena Proesmans, Amélie Dyserink, Merel Aelter, Serena Rinalducci, Mauro Heremans en Camille Louagie.   

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens in Knokke-Heist vind je HIER.

Slagveldaarde op weg naar Londen

De Louise-Marie, het fregat van onze Marine, is donderdag vertrokken vanuit Zeebrugge voor een wel heel bijzondere missie. Ze brengt 70 zakjes met aarde naar Londen. Op 26 september hadden onder meer leerlingen van de Ter Duinen campus in Heist op het Ruisseau Farm Cemetery van Langemark-Poelkapelle plechtig aarde van de soldatenbegraafplaats in een jute zak gestopt. De aarde werd  toen vermengd met teksten die de jongeren zelf hebben geschreven.  Vrijdag werd in de Britse hoofdstad Tower Bridge geopend om de Louise-Marie toe te laten op de Theems af te meren langszij de illustere HMS Belfast. De zakjes met slagveldaarde worden zaterdag overhandigd aan de Britse marine en het leger. Volgend jaar loopt het project verder en op 11 november 2014 zal Ter Duinen Heist naar Londen uitgenodigd worden omdat daar de aarde in de juten zakken zal gebruikt worden om een herdenkingstuin ‘Flanders Fields Memorial Garden’  aan te leggen aan het Guards Museum vlakbij Buckingham Palace. 

28.11.13

Realisatie hotelresort Kalvekeetdijk Knokke-Heist

Donderdagavond zal het college aan de leden van de gemeenteraad voorstellen om het ontwerp RUP “Hotels tweede fase” definitief vast te stellen. Het Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft als doel het realiseren van een hotelresort op het terrein van de voormalige camping langs de Kalvekeetdijk 260. De projectsite is gelegen vlakbij het kruispunt met de Natiënlaan, nabij de gemeentelijke begraafplaats en tegenover het lokale bedrijventerrein ’t Walletje. De hotelsite wordt gerealiseerd vanuit de vaststelling dat steeds meer kleinere familiale hotels in de gemeente verdwijnen. Het gemeentebestuur wenst met deze RUP’s enerzijds de bestaande familiale hotels maximaal te ondersteunen en anderzijds nieuwe hotelinfrastructuur met bijhorende specifieke accommodaties mogelijk te maken. Programmatorisch wordt het volgende concept nagestreefd: 60 à 90 hotelkamers in het economy-segment (type ibis style driesterrenniveau), gericht op de markt van short stays (één tot enkele dagen). Daarnaast 90 à 120 suites/vakantielogies, gericht op de markt van de extended stays  (midweek, week). Daarbij komen er ook gemeenschappelijke voorzieningen. Als het agendapunt wordt goedgekeurd door de gemeenteraad wil burgemeester Lippens “zeer snel aanvraag indienen en laten goedkeuren”.
Je leest er HIER meer over.  

Werken in ApolloXI-laan en Jan Devischstraat

Op maandag 9 december wordt in Knokke gestart met de aanleg van een hoogspanningskabel vanaf huisnummer 23 in de ApolloXI-laan tot in de Jan Devischstraat ter hoogte van de Graaf Jansdijk. Dit houdt in dat de Apollo XI-laan tussen de Jan Devischstraat en huisnummer 23  vanaf 9 tot uiterlijk 11 december 2013 zal afgesloten worden voor het verkeer.  Plaatselijk verkeer zal wel nog mogelijk zijn.  Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Notelarenlaan en Bloemenlaan. Vanaf woensdag 11 december tot vrijdag 13 december zal in de Jan Devischstraat vanaf huisnummer 118 (t h v de Apollo XI-laan) tot aan de Graaf Jansdijk hinder zijn voor doorgaand verkeer.

Piaf: 50 jaar later… met Koen Crucke

Nu vrijdag 29 november brengt Koen Crucke in de schouwburg van het Cultuurcentrum Scharpoord een muzikale ode aan Edith Piaf. Op 10 oktober 2013 was precies het vijf decennia geleden dat “La Môme” voor altijd haar ogen sloot. Naar aanleiding hiervan luisterde Koen op uitnodiging van het Parijse stadsbestuur Piafs herdenkingsdienst op. Koen kreeg inzage in alle partituren en arrangementen uit de rijk gevulde carrière van Piaf. Hij besloot om een bloemlezing samen te stellen met enkele van haar meest bekende en ook meest ontroerende liederen.

De Gentse tenor wil ook niet voorbij gaan aan de mannen die zo belangrijk waren in haar leven, zeker diegenen die dankzij haar een grote carrière konden uitbouwen.  Dit wordt dus niet alleen het verhaal van een grote dame uit het Franse Chanson, maar ook over haar intense band met, en met muziek van Aznavour, Bécaud, Montand en zelfs Jacques Brel. De muzikale leiding is in handen van Pietro Raman, die talloze musicals begeleid heeft. Voor deze concertreeks heeft Koen het originele combo samengesteld zoals Piaf dat mee nam tijdens haar tour-de-chant.

Penya Barcelonista Knokke-Heist betaalt waterpompen in Cambodia

Afgelopen voetbalseizoen organiseerde "Penya Barcelonista Knokke-Heist" hun eerste Paella festijn ten voordele van een goed doel. Er werd gekozen om geld te schenken aan de organisatie Trailblaizers die voornamelijk in Cambodia werken. Uit verschillende keuzes van donaties werd besloten om volledige installatie waterpompen te schenken in dorpen waar er geen zuiver water beschikbaar is. Er werden drie pompen geschonken wat 15 families drinkbaar water bezorgt.  Het zuiver water wordt door de families niet alleen gebruikt om te drinken, wassen en koken maar zal van pas komen voor het bevloeien van de gewassen die vlakbij hun huizen worden geplant.

Daniel Vanderhust, voorzitter van de supportersclub, is één van de drie pompen gaan bezoeken in Cambodia en werd warm onthaald door een familie van de pomp in het dorpje "Kchass" op 24km van de stad Siem Reap bekend om zijn tempels van  Angkor. Hij verbleef bij Knokke-Heistenaar Tim Blondeel die er een B&B runt genaamd The Rose Apple boutique. De Penya is nu al volop bezig om hun tweede Paella festijn te organiseren die zal plaatsvinden op zaterdag 10 mei 2014 opnieuw ten voordele voor een goed doel.

Een goed leesbaar huisnummer is van levensbelang

Veel huisnummers in Knokke-Heist blijken niet langer leesbaar of hangen op een verkeerde plaats of hoogte. Dat zorgt voor gevaarlijk tijdverlies voor de hulpdiensten en voor problemen voor taxichauffeurs en postbodes. Hangt uw huisnummer op een correctie manier aan uw woning? En is het nog steeds voldoende leesbaar? Neem zeker een minuutje om uw eigen situatie even onder de loep nemen. Op een moment van nood kan een goed leesbaar huisnummer immers uw leven redden! 
Verlies geen kostbare tijd
Als er brand in uw huis uitbreekt, of er bevinden zich inbrekers in uw huis, of u of een gezinslid wordt plots ernstig ziek, dan wil u uiteraard dat de brandweer, politie of ambulance u zo snel mogelijk komt helpen. De hulpdiensten doen er ook alles aan om in een mum van tijd ter plekke te geraken. Maar vaak zorgen slecht leesbare huisnummers ervoor dat kostbare tijd verloren gaat. Minder dringend, maar ook belangrijk: ook uw post geraakt moeilijk bij u ter plaatse en als u een taxi belt, kunt u extra lang moeten wachten. Zorg dus voor een correct aangebracht en goed leesbaar huisnummer. U doet er uzelf en uw postbode en eventuele taxichauffeur een groot plezier mee.
Wettelijk gezien bent u overigens verplicht om een goed leesbaar huisnummer te hebben. Het huisnummer moet u aanbrengen naast de hoofdingang van uw gebouw op een hoogte van minstens 70 cm en maximum 2 meter. Als het huisnummer niet leesbaar is vanaf de openbare weg, moet u het ook zichtbaar aanbrengen ter hoogte van die openbare weg.  Doet u dat niet? Dan kan het gemeentebestuur zelf een huisnummer aanbrengen en u laten opdraaien voor het kostenplaatje.  Elk appartement in een appartementsgebouw moet verder een appartementsnummer krijgen.

Kerstgeschenken gemaakt in dagcentrum het Baken

Dagcentrum Het Baken is een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking, gelegen in de Heistlaan 123 te Knokke-Heist. Gedurende het jaar wordt er in verschillende ateliers gewerkt zodat er tegen de kerstperiode een uitgebreid gamma kerstartikelen geproduceerd worden.  Met handgeschept papier worden kerstkaarten gemaakt, met gietklei worden onder andere  potjes gegoten  die in het kaarsenatelier gevuld worden.  De begeleiding schakelt iedereen in een deel van het productieproces in zodat alle cliënten een zinvolle en op maat gemaakte dagbesteding krijgen. Ook dit jaar mag het resultaat gezien worden : stijlvolle wenskaarten, origineel ingepakte kerstpakketten en een ruim aanbod vanuit het kleiatelier staan garant voor sfeervolle geschenken.
Deze producten van het Baken worden op verschillende momenten te koop aangeboden.
* Op zaterdag 30 november van 9u30 tot 12u30 in Scharpoord
* Op woensdag 11 en 18 december van 14u tot 16u30 in Scharpoord
* Op vrijdag 13 december vanaf 15u30 op het Tijl en Neleplein in Knokke vanaf 15u30. Organisatie van de Keuvelhoekschool.

* Op zaterdag 14 december van 14u tot 18u in het tentendorp aan de Heistlaan 170. Organisatie van de carnavalgroep de Totenpekkers.

Langs de grens van het nieuwe Europa en de oude Balkan

Op vrijdag 29 november om 20 uur organiseert Volksontwikkeling Knokke-Heist, een samenwerkingsverband tussen Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist, in Scharpoord een bijzonder interessante reisdocumentaire voor met als gastspreker Gilbert Druant. In een reis van bijna 4 maanden met de camper  langs de grenzen van het nieuwe Europa toont deze Edegemnaar bekende én onbekende plekjes langs de grenzen van het nieuwe Europa. Vanuit Antwerpen gaat het eerst naar het wonderlijke Berlijn. Vervolgens van de meest noordelijke stad Narva in Estland tot aan het meer van Ohrid in Macedonië. Hij doorkruiste niet minder dan 15 landen en oogstte er de meest originele filmbeelden. Voor de begeleidende muziek wordt geput uit het rijke muziekpatrimonium van die verschillende landen. Een boeiend verhaal voor iedereen die geïnteresseerd is in de broeihaard van culturen die de Balkan altijd geweest is of die reisplannen heeft in die richting. Een film die op zoek gaat naar schatten van mensen en naar dé schatten van die mensen. 

Inkomprijs: Leden Volksontwikkeling gratis. Andere geïnteresseerden € 8. Leden Davidsfonds, vtbKultuur en houders Uitpas of CJP: € 5 Euro

27.11.13

Hogere belasting op leegstand, ontbrekende parkeerplaatsen, begravingen en trottoirkunst

Tijdens de gemeenteraad donderdagavond buigen de raadsleden in Knokke-Heist zich onder meer over het Budget voor 2014 en het Meerjarenplan voor de periode tot 2019. De meerderheid stelt voor om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd op 1900 te houden. Ook de belasting op de tweede verblijven blijft in eerste instantie ongewijzigd op 700 euro voor het aanslagjaar 2014. De belasting voor een met een chalet gelijkgestelde caravan wordt op 350 euro vastgesteld. Vanaf 2015 zal jaarlijks een verhoging ingevoerd worden van 10 euro voor een tweede verblijf dat geen stacaravan is en 5 euro voor een stacaravan. Daarmee wil de gemeente zich indekken tegen inflatie. Dezelfde tweede verblijftaks is van toepassing in de hele gemeente. Het bestuur heeft voorstellen om de verblijftaks in de niet-toeristische zone duurder te maken niet weerhouden.
Heel wat belastingen blijven ongewijzigd voor 2014. Belangrijke uitzondering daarop is de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen. Het college zal aan de gemeenteraad voorstellen om deze belasting te verdubbelen van 2.000 naar 4.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Uiteraard geldt dit niet voor gebouwen waar dergelijke parkeerplaatsen niet kunnen gerealiseerd worden zoals langs de zeedijk.
Het tarief voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde of verwaarloosde gebouwen wordt eveneens verdubbeld naar 5.000 euro per jaar. De activeringsheffing op onbebouwde percelen wordt vastgesteld op 2 euro per vierkante meter oppervlakte. Dit komt in plaats van een heffing per strekkende meter bouwgrond palend aan de weg. Om grondspeculatie tegen te gaan en de verkoop van bebouwbare percelen te stimuleren zal dit belastingstarief elk jaar vermeerder met 0,20 euro per vierkante meter.
De tarieven voor begravingen en grafconcessies worden verdriedubbeld. De tarieven zijn volgens de meerderheid niet meer actueel en lager dan andere gemeenten in de buurt. Daardoor kiezen heel wat niet-inwoners om zich in Knokke-Heist te laten begraven.

Opmerkelijk is dat bij de inname van het openbaar domein niet alleen voor koopwaren en reclameborden een belasting zal worden geheven, maar ook voor kunst. Heel wat zaken poten een kustwerk neer voor hun zaak om belangstelling te wekken. Voor elk dergelijk kunstwerk zal jaarlijks 75 euro moeten betaald worden.

Vrijdagavond opening ijspiste in Knokke-Heist

Op vrijdag 29 november om 19.30 uur wordt de ijspiste in het kerstdorp op het Alfred Verweeplein officieel geopend door het college van burgemeester en schepenen. Om 20 uur treden Swoop & his dancing Icegirls op.  Om 21 uur is het de beurt aan dj Sven Ornelis van Q-Music om de schaatsers op het ijs aan het swingen te krijgen.

Wrakken voor de kust beschermd

De nieuwe wrakkenwet beschermt vanaf nu al het maritiem en cultureel erfgoed in het Belgisch deel van de Noordzee. Voor de kust van Knokke-Heist tot De Panne zonken de voorbije eeuwen heel wat vaartuigen. Vooral tijdens de twee wereldoorlogen bleven heel wat schepen voor onze kust. Ook liggen er vliegtuigwrakken en andere obstakels  Omdat heel wat boten niet meer geborgen kunnen worden of beter blijven liggen ter bewaring, of zelfs nog niet ontdekt zijn, is er nu een nieuwe wrakkenwet die het cultureel erfgoed onder water beschermt en meteen in regel is met het Unesco-verdrag. Concreet zal het erfgoed in de exclusieve economische zone en het continentaal plat, dat al meer dan 100 jaar onder water zit, beschermd worden. In de territoriale zee, waar België volledige soevereiniteit geniet, zal ook het erfgoed jonger dan 100 jaar beschermd worden. In totaal zijn in het Belgische deel van de Noordzee al ruim 250 scheepswrakken door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in kaart gebracht.. Voor de kust van Knokke-Heist liggen onder meer wrakdelen van de Prangenhof, Empire Blessing, Anna Catherina en een 10-tal onbekende scheepswrakken. 

Vrijdag 2de sessie over 100 jaar stadhuis Knokke

De Heemkundige Kring Cnocke is Hier organiseert op  vrijdag 29 november om 20 uur in  CC. Scharpoord lokaal 101 een lezing door ere-schepen Danny Lannoy naar aanleiding van 100 jaar stadhuis Knokke. De toegang is gratis! Lannoy schetst de ontwikkeling van Knokke met kaartmateriaal en de groei van het landbouwdorp met de diverse locaties waar het gemeentehuis gevestigd was vóór 1913. Vervolgens geeft hij het relaas van de inhulding en bouwgeschiedenis en niet te vergeten:  de eigen herinneringen aan zijn (stad) huis tot en met de renovatiewerken van 1988. Afgelopen weekend was de lezing ook al te horen in Sincfala. Zie fotoreportage 

Zeebrugge en Indische Adani havens tekenen intentie tot samenwerking

De haven van Zeebrugge heeft woensdag in het Indiase Mumbai een Memorandum of Understanding gesloten met Adani Ports & SEZ Ltd, de grootste private havenontwikkelaar van India. De ondertekening van de samenwerkings- overeenkomst vond plaats in het kader van de Belgische economische missie naar India. Adani ziet Zeebrugge als een strategische toegangspoort tot de lucratieve Europese markt. Samen met Zeebrugge gaat de Indiase groep mogelijke opportuniteiten onderzoeken op het vlak van handel, scheepvaart en spoorinfrastructuur in zowel India als Europa. Beide partijen gaan ook best practices en technische knowhow uitwisselen.
Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van de haven van Zeebrugge, benadrukte dat de Vlaamse kusthaven met zes diensten op het Verre Oosten, een belangrijke speler is in de handel tussen Europa en Azië. Bovendien kunnen zowel de Adani-havens als Zeebrugge de grootste containerschepen ontvangen, wat kan helpen bij het aantrekken van grote containertrafieken.

De Adani-groep met hoofdzetel in Ahmedabad werd in 1988 gesticht door Gautam Adani. De groep is actief in zowel mijnbouw, logistiek als energieproductie (gas). Als havenoperator beheert hij de Indiase havens van Mundra, Dahej en Hazira. Daarnaast worden nog nieuwe havens ontwikkeld in Mormugao, Visakhapatnam en Kandla. De Belgische delegatie in India bestaat uit meer dan 300 mensen uit diverse industrieën en universiteiten. De groep bezoekt deze week ook nog New Delhi en Chennai. 

Cnocooning met Knokke-Heist Best Pittig

Op zaterdag 30 november om 9 uur organiseren de dames van Best Pittig Knokke-Heist Cnocooning in Lakeside Paradise. Meter Sabine Appelmans verwelkomt er eerst alle deelneemsters. Daarna volgt van 9.30 tot 10.30 uur een yoga-sessie door Charlotte Van Paemel. Van 10.30 tot 11 uur is er een koffie- en theepauze met bio-croissant.  Tussen 11 en 12 uur zijn er doorlopend workshops. Zo kun je kiezen tussen oorkaarsen met Elke Verbeke, Keikibehandeling door Christine Verhelst, Kleurentherapie door Françoise Shaw en handmassage door Jane Johnston. Van 12.15 uur tot 13 uur geeft Eva-Maria Bisschop een lezing over Innerlijke Schoonheid.  
Deelname: 30 EUR/ 15 EUR voor leden; Inschrijven bij Kelly@bestpittig.be
Meebrengen: yogamatje, handdoek en open mind. Dresscode: sporty – zen – relax

Knokke-Heist zit niet te wachten op zandeilanden

Als er ooit zandeilanden in onze kustwateren opgespoten worden dan gebeurt dat ten vroegste over 90 jaar en enkel ten oosten van de haven van Zeebrugge. Dat heeft  minister van Openbare Werken Hilde Crevits dinsdag gezegd op de tweede editie van het congres ‘SuperStormen’.  De voorgestelde zandeilanden zouden zelfs zodanig uitgestrekt zijn dat ze tot voor de kust van het Nederlandse Cadzand zouden komen. Dat zou mogelijk nefast zijn voor de jachthaven die door onze Noorderburen gepland wordt in Cadzand-Bad. Ook het uitvaren van de reddingsdienst zou er bemoeilijkt worden. Verder zal ook de verzanding van Het Zwin door de eilanden in de hand gewerkt worden. Burgemeester Lippens van Knokke-Heist zit alvast niet op dergelijke zandeilanden te wachten. Hij vreest dat de zeeëngte tussen de kust en de eilanden op den duur gaat verzanden. “En als die atoleilanden enkel bestemd zijn voor sternen, dan moet ik dat niet hebben”, aldus de Knokke-Heistse burgervader.  “Als ze er ooit komen dan moeten ze een meerwaarde betekenen voor de badstad”. 

KH Nieuws vanaf maandag in de bus

Op maandag 2 december verdeelt Bpost opnieuw 25.000 exemplaren van KH Nieuws in alle bussen in de badstad. Topics zijn dit keer de Music For Live actie, Klink & Drink 2014 en de 11de  informatie- en inspraakronde ZEG! Ook aan Flamboyant en de vernieuwde Tussen-2-Feestenloop wordt in het gemeentelijk informatieblad ruim aandacht besteed. In de rubriek Veiligheid en Preventie verneem je meer over het nut van het cameranetwerk van de politie en de misverstanden over koolstofvergiftiging.De elektronische versie kunt u nu al bekijken via deze link

Label “Europa meemaken” voor Ter Duinen Campus Heist

De Ter Duinen Campus Heist heeft uit handen van de gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen het label “Europa mee-maken” ontvangen voor hun uitwisselingsproject “Traject 2015” met Frankrijk. Het project met leerlingen van het 5de jaar sociale en technische wetenschappen, wil op internationaal niveau zijn steentje bijdragen aan het realiseren van de Millennium Development Goals (of MDG's) door bewustmaking van leerlingen.De MDG’s zijn acht doelstellingen die tegen 2015 extreme armoede en honger moeten uit de wereld helpen. 189 staatshoofden stelden ze op tijdens de United Nations Millennium Top in 2000. De eerste zeven MDG's richten zich op de volgende thema's: armoede, onderwijs, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, gezondheid en duurzaamheid van het milieu. De 8ste doelstelling, werken aan een wereldwijd burgerschap, doet appèl op de verantwoordelijkheid en solidariteit in het Noorden.

Na 2 voorbereidende workshops nam een afvaardiging van de leerlingen eind november deel aan het internationaal seminarie te Lille, georganiseerd door Studio Globo en Le Partenariat. Ze stelden er in het Frans hun speech voor aan de andere deelnemende scholen en debatteerden er omtrent thema’s zoals educatie, gezondheidszorg  en drinkbaar water voor een post 2015 agenda. De dag werd afgesloten met een verkenning van Lille, begeleid door de Franse leerlingen.

26.11.13

“Niks nieuws in meerjarenplan” in Knokke-Heist zegt N-VA

Komende donderdag staat op de agenda van de gemeenteraad in Knokke-Heist onder meer het Meerjarenplan 2014-2019. Volgens de oppositie, die opties en cijfers reeds kon inkijken, is er weinig nieuws onder de zon. Het meerjarenplan mist volgens N-VA fractieleider Cathy Coudyser ambitie. Alhoewel een inhaalbeweging gemaakt wordt op het vlak van de sociale woningen wordt bitter weinig gedaan aan echt betaalbaar wonen in Knokke-Heist. Dat is broodnodig, ondermeer met de komst van het nieuwe ziekenhuis. Specialisten, dokters en verplegers van Zeno (de grootste werkgever in de badstad) zullen bijna onmogelijk een betaalbare woning kunnen vinden in de gemeente.
Ook blijft de meerderheid volgens de N-VA de lokale economie stiefmoederlijk behandelen. De oppositiepartij pleit voor een ondernemersloket, dat starters en bestaande bedrijven kan begeleiden. Ook breekt men een lans voor een horecabeleidsplan of een middenstandsbeleidsplan. Creatieve bedrijven zouden volgens de N-VA een plaats kunnen krijgen in een cluster rond de piazza van Duinenwater.
Het heraanleggen van de Lippenslaan zit er aan te komen. De oppositiepartij is van mening dat daarbij maximaal moet worden ingezet op wandelaars en fietsers. Men wil de laan autovrij of autoluw maken en omtoveren tot een soort “ramblas”, met een brede wandelweg, meer en grotere terrassen, bomen en zitbanken en minder ‘verrommeling’ door verkeerspalen en publiciteitsborden die nu de Lippenslaan ontsieren.
De N-VA pleit ook voor de realisatie van een “Kenniscentrum van de Zorg”. Met het nieuwe ziekenhuis en een vergrijzende bevolking, lijkt een dergelijk kenniscentrum ideaal om alle zorgverstrekkers samen te brengen.
Donderdag beslist de gemeenteraad ook over de toekomst van De Raan en het ontwerp Ruimtelijk UitvoeringsPlan Zeedijk-Heist. Wat de site van De Raan betreft blijft de N-VA voorstander van een “marienepolis” van de Noordzee. De site zou een centrum worden voor doe-activiteiten rond de zee, duurzame energie enz.. De partij is geen voorstander van de bouw van een hotel op de site van De Raan. De meerderheid lijkt echter al vergevorderde plannen te hebben in die richting.
In verband met het Casino vraagt de oppositiepartij om het bestaande gebouw van architect Stijnen te renoveren en te herstellen in z’n oude glorie. Daarnaast zou een ondergronds parkeerterrein aangewezen zijn.
Voor Heist stelt de N-VA een nieuwbouw voor op de plaats van het huidige standhuis. Daar zou betaalbaar wonen hand in hand kunnen gaan met een beurs- of evenementenhal. Een en ander moet ook het verenigingsleven in Heist alle kansen geven. Onder het Maes- en Boerenboomplein krijgt een parkeerkelder de voorkeur, zodat het bovenplein kan worden heraangelegd met meer groen.
De N-VA blijft verder hameren op meer burgerparticipatie en debat in de badstad. 

Philomène Kuyl 100 jaar

Zopas vierde Philomène Kuyl haar 100ste verjaardag in rusthuis Lindenhove.  Ze werd er in naam van het gemeentebestuur door schepen Piet De Groote in de bloemetjes gezet.  Philomène is afkomstig uit Vilvoorde maar verhuisde in 1964 naar Knokke-Heist. 
Philomene Kuyl is geboren in Vilvoorde op 23 november 1913. Als oudste dochter van een kroostrijk gezin van 9 kinderen, diende ze reeds van kleins af aan in te springen bij de hulp in het huishouden en met de opvoeding van zusjes en broers. Haar vader had een autobusbedrijf "De Majestic" daardoor reed ze al op jonge leeftijd met de bussen. 
Op 18 jarige leeftijd leerde ze Gustaaf Gallet kennen. Ze traden in het huwelijksbootje op 23 mei 1933. Samen startten ze een drukkerij met bijpassende winkel op in Vilvoorde. Ze kregen 4 kinderen: 1 zoon en 3 dochters. Ze vormden een mooi en gelukkig gezin. Maar in 1961 sloeg het noodlot toe. Philomene was amper 48 jaar  toen haar geliefde echtgenoot, “een schat van een man en een droom van een papa”, stierf. 
In 1964 liet ze de drukkerij over aan haar zoon en besliste om naar Knokke-Heist te verhuizen samen met de 2 jongste dochters. Met veel verantwoordelijkheidszin en arbeidsvreugde werkte ze nog vele jaren o.a. bij Willemyns, de bridge club van het Casino, juwelier du Centre en ten slotte bij Berco. 

In 1992 verhuisde ze naar "Ster der Zee", waar ze 14 jaar woonde. Omwille van haar gezondheid verblijft ze reeds 4 jaar in "Lindenhove" waar ze geniet van de zeer goede zorgen en aangepaste begeleiding. Ondertussen groeide haar gezin en kreeg ze 13 kleinkinderen, 20 achterkleinkinderen en 2 achter-achterkleinkinderen.

Provincie wil af van contracten verdwaalpalen

De provincie laat juridisch onderzoeken hoe ze van de verdwaalpalen af kan. Vijf kustgemeenten, waaronder Knokke-Heist, Blankenberge en De Haan zitten vast aan langlopende contracten. ‘We kunnen niet uitsluiten dat er volgend jaar toch nog twee systemen naast elkaar bestaan’, zegt gedeputeerde Franky De Block. Ze kunnen mogelijk weinig doen doen als verdwaalpaalbedenker Dominiek Vervaecke volgende zomer zijn palen wil zetten. Alle kustgemeenten willen echter in de toekomst op het strand enkel werken met armbandjes waarop een telefoonnummer van de ouders staat. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV werkt in dat verband een systeem uit, dat in februari volgend jaar helemaal op punt moet staan.

Nachtelijk computerwerk in Knokke-Heist

Met enige vertraging is het gemeentebestuur van Knokke-Heist van plan om in de nachten van 3, 4 en 5 december belangrijk werk te laten uitvoeren aan het gemeentelijk computernetwerk. De dienst Informatica zal daarbij de glasvezelverbindingen met de externe diensten (Waterbedrijf, Sport, Jeugd, Brandweer, De Vonk, deKunstacademie, TUD en het Sociaal Huis) verbreken en opnieuw afmonteren. De werkzaamheden beginnen telkens om 17 uur en duren tot  ’s morgens 7 uur. Tijdens deze periode is het netwerk niet beschikbaar en zijn deze gebouwen telefonisch ook niet bereikbaar. Aangezien de werkzaamheden buiten de kantooruren plaats vinden zullen de meeste burgers weinig hinder hiervan ondervinden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het Waterbedrijf komt het eerst aan de beurt.

Koper voor het Belgisch Naropa Instituut in Cadzand?

Het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Phuntsok Chö Ling uit Rotterdam wil het Naropa Instituut in Cadzand kopen. Het Naropa Instituut in onze buurbadplaats Cadzand staakt namelijk de activiteiten na de zomer van volgend jaar. Het boeddhistisch centrum wordt te weinig voor meditatie, scholing en retraite gebruikt door leden van de eigen organisatie. Door de verhuur van faciliteiten aan derden - voor onder meer yogalessen, tai-chibeoefening en mindfulness-bijeenkomsten - kan het Naropa Instituut zich wel bedruipen. Maar aangezien de verhuur zowel voor de boeddhistische organisatie als voor de vrijwilligers geen kerntaak is, werd besloten die serviceverlening niet verder te zetten. Het Naropa Instituut, gevestigd in het voormalige vormingscentrum Hedenesse, werd in 2004 als vierde centrum toegevoegd aan de Mandala van het Tibetaans Instituut bestaande uit de hoofdzetel in het Waalsre Huy en de stadscentra in Schoten en Brussel. Door de retraite en het onderricht te concentreren in Huy, waar de Lama's zijn gehuisvest, kan het Tibetaans Instituut beter en efficiënter werken, wat ook aanzienlijke kostenvoordelen met zich meebrengt. De Rotterdamse kandidaat-koper Phuntsok Chö Ling hoopt binnen een week nog een half miljoen euro aan giften te krijgen om het Cadzandse bezinningscentrum over te kunnen nemen. Het Rotterdamse centrum is op zijn site een actie begonnen om de benodigde 975.000 euro binnen te halen. Tot nu toe is 467.041 euro toegezegd.

Leerlingen deKunstAcademie scheren hoge toppen

Naast Jeroen De Beer hebben ook andere leerlingen van deKunstAcademie in Knokke-Heist puik gepresteerd in de Belfius Classics. Sinds 1965 organiseert Belfius Bank elk jaar een prestigieuze wedstrijd voor jong talent in België. Artiesten in de knop krijgen zo een podium en springplank aangereikt. De (voormalige) leerlingen van deKunstAcademie Knokke-Heist waren in de Belfius Classics van dit jaar ruim vertegenwoordigd en breiden er een bijzonder indrukwekkende reeks prijzen aan elkaar. Zo behaalde Bram Bonny op euphonium een tweede prijs met 88% en Louis Ponseele op contrabas een eerste prijs. Zoals eerder gemeld kon violist Jeroen De Beer maar liefst twee eerste prijzen wegkapen: een voor kamermuziek met zijn trio Telepatico en een als solist. Dat gold trouwens ook voor Hendrik Lasure, die niet alleen als solist (93%) maar ook samen met de 2 andere jonge leeuwen van Triopated (90%), een eerste prijs in de afdeling jazz behaalde. Hendrik – die vier van de zeven nummers die ze brachten zelf componeerde – kreeg ook heel lovende commentaren voor zijn arrangementen. 

Snuister ook thuis in het digitale krantenarchief van Gopress

Sedert meer dan 12 jaar biedt de bibliotheek van Knokke-Heist de Mediargus databank aan in de bibliotheek. Deze databank levert dagelijks kranten- en tijdschriftartikels van de meeste Vlaamse uitgevers en beschikt ook over een archief dat teruggaat tot 1988. Vanaf vandaag kan Mediargus, nu Gopress genaamd, ook van thuis uit geraadpleegd worden via de catalogus van de bibliotheek. Naast het doorzoeken van de catalogus is er de mogelijkheid om te zoeken in het krantenarchief (klik op pijltje naast “catalogus”).
Om thuis artikels te kunnen lezen moet u de eerste keer op vertoon van uw lidkaart een ticketcode ophalen aan de infobalie van de biblitheek. Als u doorklikt op een artikel wordt gevraagd om u aan te melden in Mijn Bibliotheek. Met de ticketcode kan u nu een Mijn bibliotheek-profiel registreren. Hebt u al een Mijn bibliotheek-profiel gemaakt, dan kunt u zich de volgende keer gewoon aanmelden met uw e-mailadres en paswoord. Een ticketcode is een jaar geldig, daarna kunt u een nieuwe afhalen in de openbare bibliotheek van Knokke-Heist.

JCI Start(s) to ... Behave

Nu donderdag 28 november organiseert JCI Knokke-Heist voor de derde en laatste keer dit jaar een Start to… sessie. Deze keer zal Yvette Verbeerst de deelnemers wegwijs maken in de wereld van moderne etiquette. Ze is een autoriteit op het vlak van correcte omgangsvormen, doceert aan het vormingsinstituut en verleende haar medewerking aan een hele reeks TV- en radioprogramma's.
Hedendaagse etiquette is iets anders dan het vanbuiten leren van ouderwetse regels. Etiquette is hip en helpt je vriendelijk en respectvol over te komen. Tijdens deze sessie zal de gastspreekster een antwoord proberen te geven op essentiële vragen hoe we ons in bepaalde situaties dienen te gedragen om een goede indruk te maken.
Tijdens deze voordracht kunt u ook genieten van een heerlijk 4-gangen menu, incl. aangepaste wijn en drank.  Iedereen is welkom op deze interessante avond, de voordracht zal gegeven worden in hotel Monterey op de hoogste duintop van de badstad.  
Wanneer : donderdag 28/11/2013, om 20.00 u
Waar : Hotel Monterey, Bocheldreef 8, 8301 Knokke-Heist

Kostprijs : 38€ p/p , incl. menu en drank inschrijven : via anneliesverstraete@telenet.be

Lange dagreis naar de nacht

Nu zaterdag 30 november speelt Theater Antigone in het CC Scharpoord in Knokke-Heist "Lange dagreis naar de nacht", Eugene O'Neills literaire testament waarin hij op een ongemeen harde manier afrekende met zijn eigen familie. Dit hoogtepunt in zijn oeuvre werd een stuk dat zo dicht bij zichzelf stond, dat hij de opvoering ervan verbood en het pas na zijn dood aan het Amerikaanse publiek werd voorgesteld. Hij voert er een gezin in op dat hopeloos uiteengevallen is en tegen beter weten in toch de banden opnieuw wil aanhalen. Op een vaak tragi-komische wijze beleven we als publiek een dag mee uit hun leven, waarbij langzaam de diepere gronden van de huidige malaise worden blootgelegd. 
Gesitueerd in een riante zomerwoning in Connecticut, contrasteert de openheid van de geschetste omgeving pijnlijk met de omklemming van het geportretteerde gezin.
Bijtend en zonder franjes krijgen de verschillende personages langzaam vorm en ontspint zich een drama waar niemand zwart noch wit is maar uiteindelijk toch gedwongen wordt om kleur te bekennen. 
Deze scherp geschetste personages geven aan Lange dagreis naar de nacht een actualiteitswaarde die vandaag nog steeds kan bekoren. Blinde ambitie aanvaardt geen missers en The All American dream wil steeds vooruit, achterblijvers worden genegeerd en beschimpt, een thema dat meer dan 60 jaar na datum actueler is dan ooit.

Lange dagreis naar de nacht wordt een trip door de dikke mist van Noord-Amerika, in het fascinerende gezelschap van bijzondere personages, vorm gegeven door ijzersterke acteurs, die stuk voor stuk gemaakt lijken voor hun rol. 

Onafhankelijkheid voor Knokke?

In een persbericht in verband met het heraanbesteden van de uitbating van de Helihaven in Westkapelle lezen we dat Knokke een “vorstendom” is. Altijd leuk om weten. “The principality of Knokke has started the process of finding an operator to take over Knokke Heliport, with the current concession running until August 2014.” Je leest er HIER méér over.

25.11.13

Toekomst “redders aan zee” verzekerd

In het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten hebben zaterdag liefst 222 geslaagde strandredders hun brevet van Redder aan zee gekregen uit handen van provinciegouverneur Carl Decaluwé. Een jaar lang volgden de kandidaten theoretische en praktijklessen. Het brevet Redder aan zee blijft drie jaar geldig. Met het brevet kunnen de jongeren solliciteren bij de verschillende kustgemeenten. Decaluwé merkte op dat veiligheid aan de kust geen eenvoudige zaak is. De redders moeten instaan voor de veiligheid van toeristen die in de eerste plaats onbezorgd willen zwemmen of pootjebaden. De redders moeten volgens de gouverneur gastvrijheid uitstralen. “Ze zijn bovendien het uithangbord van een veilige, jonge en dynamische Vlaamse Kust.”

Sport in de Regio

Voetbal
Eerste Provinciale:
Helkijn-FC Knokke 1-4  Knokke blijft ongeslagen aan de leiding met 35 punten.
Tweede Provinciale A:
FC Heist – SV Koekelare 2-0
Torhout-VV Westkapelle 3-1
Derde Provinciale A:
Moerkerke-De Panne 3-2
Gistel-Zeebrugge 0-0

Basket

De Heren One van BasketClub Namedis Chape Knokke-Heist hebben de donkere weken van zich afgeschud en gingen afgelopen weekend overtuigend winnen met 45-70 in Handzame. Minder goed is het feit dat de lijst van geblesseerden bij de ploeg steeds langer wordt. De Heren Two moesten na een ware thriller met 46-47 thuis de duimen leggen. Ook de Dames One kregen een verlieswedstrijd te verwerken 42-57 tegen Meetjesland. 

Vakbond helpt Filipijnse zeelui

Het ACV Transcom heeft de Belgische Redersvereniging gevraagd om Filipijnse opvarenden van schepen gemakkelijker contact te laten opnemen met hun familie. Veel zeeschepen worden vandaag bemand door Filipijnse zeelui. Veel van hen hebben familie in het getroffen orkaangebied en vele blijven in het ongewisse over het lot van hun familieleden.  De vakbond heeft telefoonkaarten aangekocht, die worden verdeeld onder de Filipijnse bemanningsleden die aanmeren in de haven van Zeebrugge.

Duitse kustverdediging in WOI

Zopas is het nieuwe nummer verschenen van het tijdschrift “De Grote Rede”. Het magazine bevat heel wat nieuwe en vergeten kennis over onze zee en kust, samengebracht door een 30-koppige redactie en door vertegenwoordigers van de meer dan 1500 zee- en kustexperten die ons land rijk is. In het jongste nummer onder meer ook informatie over de Duitse kustverdediging in de Eerste Wereldoorlog tussen Knokke-Heist en Nieuwpoort. De Duitsers
bouwden een ketting van 34 batterijen van Raversijde tot in Het Zwin. Een deel van de batterijen was vooral gebouwd om landingen te verhinderen en de havens te verdedigen. De andere bestonden uit lange afstandsgeschut om doelwitten op zee te beschieten. Daarnaast bevonden zich langs de kust tussen Lombardsijde en Knokke-Heist ook heel wat machinegeweerposten, loopgraven, anti-tankhindernissen en prikkeldraadversperringen. Maar ook langs de Belgisch-Nederlandse grens werd een linie opgeworpen. Reden hiervoor was dat, hoewel Nederland zich tijdens de oorlog neutraal opstelde, de Duitsers het zaakje niet helemaal vertrouwden. De geallieerden zouden Belgie immers kunnen binnenvallen via Zeeuws-Vlaanderen, zo redeneerde men.
Je kan er HIER meer over lezen.


Brons voor Ian Lodens op WK Ju-Jitsu

Ian lodens en duo partner Charis Gravensteyn behaalden het voorbije weekend brons op het wereldkampioenschap ju jitsu in het Roemeense Boekarest.  Voor beiden was het hun allereerste WK. Deze bronzen plak in de categorie Duo Mixed -18 jaar is dan ook een puike prestatie en een aanmoediging om volgend jaar nog hoger op het erepodium te raken. 

Nieuwe veiligheidsfirma in Knokke-Heist

Flow Technics & Security organiseert op zaterdag 30 november tussen 14 en 18 uur in ’t Walletje 106 een opendeurdag om zijn officiële opening te vieren. Deze nieuwe veiligheidsfirma is het gevolg van de fusie tussen ADS Security en ClairObscur. Mike Roels en Hans Van Den Broucke slaan de handen in elkaar en komen zo met een vernieuwd bedrijfsconcept naar voren. Door hun diensten te combineren, kunnen ze samen een totaalpakket aanbieden op het gebied van beveiliging, elektriciteit, domotica, ventilatie en verlichting. Op de opendeurdag ontdekt u de meest recente technische snufjes en maakt u kennis met verschillende leveranciers. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie voorzien. Iedere bezoeker gaat bovendien naar huis met een gratis goodiebag.

Indiase exporteurs zetten Europees Distributiecentrum op

Tijdens de economische missie naar India werden in de aanwezigheid van Vlaams Minister-president Kris Peeters verschillende nieuwe investeringsdossiers uit India aangekondigd. Twee bedrijven vestigen zich in Brugge, dankzij de nabijheid van de Haven van Zeebrugge.
IM Gears vervaardigt precisieonderdelen voor de auto-industrie in acht verschillende productiecentra in Chennai. De klanten van het bedrijf zijn grote Europese groepen actief in deze sector. Autotechproduceert in haar verschillende Indiase vestigingen onderdelen voor producenten van trucks en dieselmotoren.
Om hun Europese klanten beter te kunnen bedienen, willen deze bedrijven in Europa een distributiecentrum opzetten. In New Delhi maakten ze vandaag bekend dat Brugge hun voorkeur uitdraagt. Via de haven van Zeebrugge zullen ze hun gecontaineriseerde producten invoeren naar Europa, om ze daarna vanuit hun opslagplaatsen nabij de haven verder te verdelen naar de eindbestemming.
In het havengebied van Brugge-Zeebrugge zijn momenteel reeds verschillende distributiecentra gelokaliseerd. Ook Emrald Tyres en Super Auto Forge, nog twee automotive producenten uit India, kozen twee jaar geleden voor de haven van Zeebrugge. “Met de haven op zulke korte afstand, profiteren zij mee van de combinatie shortsea en deepsea mogelijkheden die wij in Zeebrugge aanbieden, wat voor hen de mogelijkheden voor verdere distributie aanzienlijk verhoogt.” Joachim Coens, CEO Port of Zeebrugge

Ondertussen zegt Coens ook blij te zijn dat er een nucleair deelakkoord is tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens hem opent dit ook voor onze kusthaven mogelijkheden voor de toekomst.

Martin Heylen: Siberië, heen en terug

Inner Wheel Knokke-Heist Oostkust organiseert op donderdag 28 november om 19.30 uur in CC Scharpoord een lezing van Martin Heylen. Hij brengt er onder de noemer “Siberië, heen en terug” verslag uit van zijn belevenissen in Siberië. 
Martin Heylen is een Vlaams journalist van bekende televisieprogramma’s zoals Man bijt hond, God en klein Pierke en Terug naar Siberië. Voor Man bijt hond doorkruiste Heylen Vlaanderen, de Verenigde Staten, China en Siberië. Het dagboek van deze laatste reis was zeer populair bij het publiek van Man bijt hond. Als vervolg hierop ging hij terug naar Siberië, maar dit keer tijdens de zomer. In zijn voordracht vertelt hij over het leven in Siberië in de zomer én de winter. Het geheel wordt geïllustreerd met verhalen, anekdotes en fragmenten uit de reis. 
De toegangsprijs bedraagt 25 euro (inclusief verzorgde receptie). Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden of viaannickdebaets@skynet.be. De opbrengst is ten voordele van de sociale werken van Inner Wheel Knokke-Heist Oostkust.

Weer naar het stenen tijdperk

Sinds 9.33u maandagmorgen zit Zeebrugge andermaal zonder kabel tv en internet van Telenet. Het geduld van de inwoners in de kustgemeente raakt op. Een goeie week geleden bleef Zeebrugge liefst 11uur verstoken van kabel en internet. Frustrerend is daarbij het feit dat Telenet niet eens de moeite doet om tekst en uitleg te verschaffen. In Zeebrugge dorp zijn al een eeuwigheid wegeniswerken aan de gang waarbij zware graafmachines worden ingezet waardoor de kans op kabelbreuken door onvoorzichtigheid bijzonder groot zijn.
De panne bij Telenet heeft de hele dag geduurd en was pas om 17.59u hersteld. Onaanvaardbaar.


Brit met gestolen bestelwagen aangehouden in Zeebrugge

In Zeebrugge heeft de scheepvaartpolitie in het weekend een Brit opgepakt die probeerde een gestolen bestelwagen met caravan aan boord van een P&O ferry naar Hull te rijden. Bij controle bleek dat het voertuig eerder gestolen was in Zweden. De 44-jarige man is gekend bij de Britse politie voor andere diefstallen. De man werd inmiddels officieel aangehouden.