30.6.07

Natuur kan beter ook in onze regio

Het gaat niet goed met de natuur in Vlaanderen. Gebieden die beschermd zouden moeten worden, liggen te verkommeren omdat de Vlaamse overheid de verplichtingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen niet nakomt. Dat zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) na analyse van 205.000 hectaren Vlaamse natuur (Belgische Noordzee inbegrepen) die een Europese beschermingsstatuut hebben. Slechts drie van de 49 beschermde types natuur (zandbanken, slikwadden en duinen) zijn in een goede staat; 43 andere, zoals de bloemrijke graslanden, zijn in onvoldoende tot slechte staat, of bijna verdwenen, zegt Kris Decleer van het INBO. In het gebied tussen Knokke en Retranchement moet bijvoorbeeld meer gedaan worden voor de boomkikker. Het leefgebied van dit zeldzame diertje bevindt zich gedeeltelijk in een zone van intensieve landbouw. Inmiddels hebben de initiatiefnemers voor Sluis aan zee vrijdag aangekondigd dat niet alleen mensen gebaat zullen zijn bij de nieuwe 'zeehaven' Sluis. Ook flora en fauna profiteren. De bloem- en de meidijk in de Paspolder blijven gespaard en grote bufferzones om de eilanden en het uitgebaggerde Uitwateringskanaal heen komen de ecologische hoofdstructuur ten goede. De boomkikker, hét symbool van de streek, zal er goed bij varen.

29.6.07

Drugswaarschuwingen aan de grens

De Vlaamse en Zeeuwse overheden zijn het eens geworden over een grensoverschrijdende drugsaanpak. Tussen Knokke-Heist en Sluis en bij andere grensovergangen worden binnenkort borden geplaatst om te waarschuwen voor het gebruik en bezit van drugs. Verder zullen de overheden en de politie het aantal controles opvoeren en wisselen onderling informatie uit. Het is de bedoeling dat ook Frankrijk later meedoet aan het project. Bovendien is het een voorbeeld voor overige provincies die ook kampen met overlast door drugstoeristen.

Nieuwshoofdpunten vrijdag 29 juni 2007

° Onverwacht heeft De Lijn aangekondigd om maandag toch reeds voorlopige aanpassingswerken uit te voeren aan de gevaarlijke tramovergang in de Duinbergenlaan.
° Na het openen van een online geoloket wil Knokke-Heist een belasting heffen op bouwinformatievragen die in de bevoegdheidssfeer van architecten en notarissen liggen.
° Een rookalarmtest in de parkeerkelder onder het Lichttorenplein in Knokke heeft de omwonenden flink opgeschrikt.
° Vanaf zondag geldt in de toeristische zones in Knokke-Heist een volledig bouwverbod.
° Via een brug bij de Palingpot komt er een nieuw veilig polderfietspad tussen de badstad en Zeebrugge.
° In stadion Olivier is nog veel werk aan de winkel voor de oefenwedstrijd tussen FC Knokke en Anderlecht op zaterdag 7 juli kan gespeeld worden.
° Het groeiende vandalisme in de badstad treft nu ook de kerk van Heist.
° Ambassadeurs Gemeenschapsonderwijs ook uit Knokke-Heist


En in ORO NieuwsMAGAZINE:

° De zomerse WereldBolle programmatie in Heist is bekend.
° WWL investeert verder in Zeebrugge
° P&O verhoogt vrachtcapaciteit op Calais-Dover
° Oostendse Ospar-conventie aangepast om onderzeese opslag CO2 toe te laten

Geoloket en Bouwinfobelasting

Knokke-Heist maakt het in de toekomst mogelijk voor de burger om allerhande bouwinformatie online op te vragen via een zogeheten Geoloket. Het gaat zowel om het plannenregister als het vergunningenregister. Een geoloket is eigenlijk een voorgekauwde weergave van alle nodige en beschikbare bouwinformatie. Een en ander moet de druk op de gemeentelijke diensten verminderen. Momenteel krijgt de gemeente namelijk wekelijks tussen de 500 à 800 vragen om inlichtingen in verband met bouwen en verbouwen. Vaak gaat het om informatie die in de bevoegdheidssfeer van achitecten of notarissen ligt. De gemeente is dan ook van plan om in de toekomst een belasting te heffen op dergelijke informatievragen.

Ongerustheid over alarmproef

Donderdag ontstond er bij omwonenden van het Lichttorenplein lichte paniek toen ze een dichte rookontwikkeling uit de nieuwe ondergrondse parkeergarage in Knokke zagen opstijgen. Ze werden echter snel door de politie gerustgesteld. Het ging namelijk om een geplande oefening om de rookalarminstallatie in de grote parkeerkelder uit te testen. Inmiddels wordt verder gewerkt aan de binneninrichting van het nieuwe toerismekantoor op het Lichttorenplein. Het kantoor zal echter deze zomer nog niet in gebruik zijn. De officiële opening is volgens burgemeester Lippens voorzien op donderdag 25 oktober.

Toch snelreparatie gevaarlijke Tramoversteek

In verband met de gevaarlijke nieuwe tramoversteek bij de Duinbergenlaan in Knokke-Heist heeft De LIJN vrijdagmorgen aan het gemeentebestuur laten weten dat de aannemer nu maandag de bedding ter hoogte van de Duinbergenlaan zal opbreken en tijdelijk asfalteren. Vermoedelijk zal de oversteek tijdens die werken afgesloten worden. In september zou De Lijn de oversteek definitief in orde brengen. De voorbije dagen ontvingen de gemeente en de politie enorm veel klachten van weggebruikers omtrent de nieuwe tramovergangen. Bij de aanleg van een aantal tramoversteken werden de hellingen voor op- en afrijden onaanvaardbaar steil gemaakt.

Nieuw Fietspad bij Palingpot in het verschiet

Donderdagavond ontvingen in het stadhuis van Heist ruim 20 winnaars van de wedstrijd "Met belgerinkel naar de winkel" hun prijs uit handen van burgemeester Lippens. Tussen de prijzen heel toepasselijk twee fietsen en fietscomputers. De prijs van Horizon Net ging naar de bijna 90-jarige mevrouw Bonte die nog dagelijks haar boodschappen met de fiets doet. In z'n toespraak kondigde burgemeester Lippens dat de komende jaren nog zo'n 50 km veilige fietspaden zullen worden aangelegd in de badstad. Onder meer komt er op termijn een nieuw polderfietspad naar Zeebrugge. Daartoe zal een fietsbrug worden aangelegd over de afwateringskanalen ter hoogte van de Palingpot in Ramskapelle. Het Zeebrugse havenbestuur is daar trouwens donderdag tijdens een vergadering mee akkoord gegaan.

Parkeeralternatieven

Vanaf zondag geldt in de toeristische zones in Knokke-Heist een volledig bouwverbod. Enkel op een paar plaatsen wordt enkele dagen uitstel verleend om de bouwsites op te ruimen. De laatste weken waren in de badstad enkel vrachtwagens en bestelwagens te zien, zodat men nergens nog kon parkeren, aldus burgemeester Lippens. Hij wees erop dat inmiddels werk wordt gemaakt van parkeeralternatieven. Zo zit in het project Duinenwater een invalsparking in de planning. Toeval wil dat uitgerekend vrijdag de eerste echte invalsparking in de regio werd in gebruik genomen. Het gaat om een zogeheten "parkeeronthaalkamer" vlak over de grens in Nieuwvliet. Dergelijke "transferiums" moeten toeristen verleiden hun auto te laten staan en gebruik te maken van pendelbussen en taxi's om verder naar zee te rijden. In Nieuwvliet wordt de nieuwe invalsparking officieel Tourist Transit Service Center genoemd.

Nog veel werk aan Stadion Olivier

Er is nog veel werk aan de winkel voor de oefenwedstrijd tussen FC Knokke en Anderlecht op zaterdag 7 juli kan gespeeld worden. Dat bleek op de coördinatievergadering met de politie. Voor de veiligheidsnormen en de Voetbalwet wordt het treffen namelijk beschouwd als een ‘nationale voetbalwedstrijd’. Dit betekent dat FC Knokke, de hulpdiensten, de besturen en de politie ten minste 8 dagen voordien een overeenkomst moeten afsluiten. Die moet dan bezorgd worden aan de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. In de praktijk betekent dit dat de werken aan de staantribune en de afsluiting rond het speelveld snel moeten worden afgewerkt. Verder moet alle bouwmateriaal verwijderd zijn. Het grasplein naast de GB in de Smedenstraat zal fungeren als extra parkeergelegenheid.

Offerblokkraker aan het werk

Het vandalisme in Knokke-Heist blijft aanhouden. Dagelijks worden bij de politie beschadigingen gemeld; onder meer van geparkeerde auto's. Inmiddels bleef ook de kerk van Heist niet gespaard. Daar werd de offerblok bij het beeld van Rita Lotti opengebroken en leeggehaald. Ook een metalen ton in de kerk werd leeggemaakt. Hoeveel er precies werd buitgemaakt is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het niet om grote bedragen gezien ietwat intelligente mensen tegenwoordig niet meer geloven in het kopen van twijfelachtige bovennatuurlijke gunsten bij middel van een offergift.

Ambassadeurs Gemeenschapsonderwijs ook uit Knokke-Heist

Vrijdag zijn de nieuwe "ambassadeurs" van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bekend gemaakt. In totaal zijn het er 234, waaronder twee uit Knokke-Heist. Zij gaan de "spirit" van het gemeenschapsonderwijs naar de buitenwereld toe een gezicht en een stem geven. De tweede editie van het ambassadeursproject was een schot in de roos! 80% van de GO! vestigingen van het secundair onderwijs met een 3e graad namen deel. Binnen KA Knokke Zwinstede ging het ambassadeurschap naar Domien Van Landschoot en Sabine Casier. Domien Van Landschoot noemt het: “Een familiale school, waar ik ontzettend veel mooie herinneringen aan zal overhouden! Met dank aan iedereen! KA Knokke was voor mij een springplank naar een verder doel.”


Meer info omtrent Sabine Casier

Meer info omtrent Domien Van Landschoot

Zomerse Bolleconcerten

De WereldBolleprogrammatie 2007 werd zopas bekend gegeven. Het gaat om een reeks gratis wereldmuziekconcerten die elke dinsdag in juli en augustus worden gehouden op de Bolle in Heist. Onder de wereld- en folkbands die optreden: de Cluricauns, Indiara, Sois Belle, Kandoris, El Greco, enz. De aanvang is telkens om 21u.


Meer hierover in ORO NieuwsMAGAZINE

28.6.07

Nieuwshoofdpunten donderdag 28 juni 2007

° Het gemeentebestuur en de politie willen dat de gevaarlijk nieuwe tramovergangen in de badstad tijdelijk gesloten worden ten einde ongevallen te vermijden.
° De nieuwe Horizon Net campagne "Oog voor Afval" moet inwoners en toeristen sensibiliseren in de badstad.
° Knokke-Heist wil krachtdadig de problemen aanpakken die het gemeentebestuur ondervindt bij het innen van kleine bedragen.
° Vrijdagavond wordt in de badstad de nieuwe opstelling van Royal Knokke FC voorgesteld voor het speelseizoen 2007-2008.
° Een nieuwe lijndienst tussen Zeebrugge en Spanje omzeilt onder meer het Franse rijverbod voor vrachtwagens tijdens het weekend.
° Partouche, de eigenaar van het Casino Knokke, krijgt de speelzaal van het Oostendse casino helemaal in handen.
° Deze zomer slaat het Moscow Star Circus weer z'n tenten op in de badstad.
° De badstad was even in de ban van Luxemburg.
° In Oostburg is donderdag een Engelse vliegtuigbom onschadelijk gemaakt.

En in ORO NieuwsMAGAZINE:
° Meer capaciteit op Ierland vanuit Zeebrugge
° Gunstig advies voor reuzenwindmolens op Zeebrugse Transportzone

Nieuwe tramoversteken tijdelijk afsluiten (?)

Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist en de politie willen dat de gevaarlijke nieuwe tramovergangen in de badstad tijdelijk gesloten worden ten einde ernstige ongevallen te vermijden. Bij de aanleg van een aantal tramoversteken werden op de dwarsliggers zogenaamde “Strailplaten” aangebracht. Dat zijn geluidsdempende rubberen blokken die nauw aansluiten tegen de sporen. Daardoor werden de hellingen voor op- en afrijden echter onaanvaardbaar steil. In het bijzonder is dat het geval ter hoogte van de Anemonenlaan en de Duinbergenlaan. Door deze niveauverschillen wordt de veiligheid van de weggebruikers in het gedrang gebracht. Heel wat auto’s en zeker sportwagens met spoilers, blijven haperen aan deze oversteken. Weggebruikers kunnen aldus bij enige snelheid weggecatapulteerd worden. Ook op andere plaatsen resulteerden de werken van De Lijn in gevaarlijke toestanden voor automobilisten en bromfietsers. Wat meer is, ook de pas aangelegde voetgangersoversteken vertonen dezelfde niveauproblemen. Dit brengt de toegankelijkheid van de zwakke weggebruikers, en vooral mensen met een kinderwagen of rolwagen, in het gedrang. Verder werd de tramdwarsing bij de Pagode te smal aangelegd. Dat is het punt waar de tram de bedding van de Elizabetlaan verlaat. Bij enige verstrooidheid kan het doorgaand verkeer zo naast de rijbaan terechtkomen. De Lijn heeft inmiddels beslist dat enkel bij de oversteek van de Duinbergenlaan de nodige aanpassingswerken zullen worden uitgevoerd. Dat zal echter pas na de zomer gebeuren.

Oog voor Afval

Onder de slogan "Oog voor Afval" gaan de gemeente en Horizon Net ook deze zomer Knokke-Heistenaars en toeristen extra sensibiliseren. Om te beginnen krijgen de inwoners in de loop van volgende week een brochure in de bus, waarin alle informatie over netheid en afval overzichtelijk wordt toegelicht. Volgende week start ook een grote affichecampagne over zwerfvuil. Het blijkt dat de mensen zich daar het meest aan ergeren. Verder zal het zogeheten OBI-team hondeneigenaars aanspreken over het gebruik van hondenpoepzakjes. De eigenaars die een hondenpoepzakje bij zich hebben worden beloond met een emmertje hondensnacks en een waardebon van 2,5 euro. De baasjes die niet in het bezit zijn van een zakje krijgen een POOP-SCOOP-zakje. Tevens ontvangt iedere hondeneigenaar een folder met de locaties van de tien hondentoiletten in Knokke-Heist.

Wanbetalers aanpakken

Knokke-Heist wil krachtdadig de problemen aanpakken die het gemeentebestuur ondervindt bij het innen van kleine bedragen. Het gaat vooral om ouders die facturen voor de speelpleinwerking niet betalen. Soms gaat het om rekeningen van amper een paar euro's. In de toekomst wordt aan de wanbetalers bij een aangetekende herinnering 6,25 euro extra in rekening gebracht. Betalen ze dan nog niet dan wordt een dwangbevel betekend en moet men ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder ophoesten. Als men blijft moeilijkheden ondervinden bij het innen van kleine bedragen voor de speelpleinwerking dan zullen volgend jaar in de badstad andere maatregelen genomen worden. Met name wordt mogelijk besloten dat de kinderen opnieuw contant zullen moeten betalen bij elke speelpleinbeurt.

Ploegvoorstelling

Het voortbestaan van de nieuwe ploeg van FC Knokke-speler Jonas Van Landschoot is gevrijwaard. Het Nederlandse RBC Roosendaal presenteerde woensdag een nieuwe hoofdsponsor en maakte tevens bekend dat de liquiditeitsproblemen van de club opgelost zijn. De Club wordt gered door de mosselen. Zeeland's Roem is namelijk de naam van het mosselmerk dat komend seizoen op de shirts van RBC prijkt. Inmiddels bereidt Royal Knokke FC zich voor op een vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht. Die wordt op 7 juli gespeeld. Met het oog daarop zal de plaatselijke Eerste Provincialer vrijdagavond de nieuwe ploeg voor het voetbalseizoen 2007-2008 voorstellen.

Moscow Star Circus in Knokke-Heist

Deze zomer slaat het Moscow Star Circus zijn tenten op bij het station van Knokke. Van 6 juli tot 2 september staan elke dag twee voorstelling voor de hele familie op het programma. Naast de gebruikelijke dierennummers en de kunsten van jongleurs, trapezisten en clowns is er als apotheose ook "het dansende water". Het is namelijk voor het eerst dat Moscow Star uitpakt met een "Water Circus". De cricusoptredens omvatten telkens 2u spektakel in een extra grote tent die ruimte biedt aan zo'n 1200 personen. De mogelijkheid bestaat trouwens dat deze zomer nog een tweede circus de badstad zal aandoen.

Oorlogstuig onschadelijk gemaakt

In de Sluise deelgemeente Oostburg is donderdagmorgen een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het ging om een zogeheten 500-ponder. Drie medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst hebben de ontsteking uit de bom gehaald. Om dat te kunnen doen, was het gebied rond de bom afgezet met containers. De Engelse vliegtuigbom ligt op de plaats waar bedrijventerrein Stampershoek wordt uitgebreid. 35 woningen en alle bedrijven op het bedrijventerrein zijn vanwege de veiligheid ontruimd.

Badstad even in de ban van Luxemburg

In Knokke-Heist wapperden de voorbije dagen een hondertal Luxemburgse vlaggen. Die waren gehesen naar aanleiding van de nationale feestdag van het Groothertogdom. Evenveel handelaars namen in de badstad trouwens deel aan de Luxemburgse veertiendaagse. Dat gebeurde door het versieren van de uitstalramen met producten van Vinsmoselles. Daarnaast werden zowat 300 Luxemburgers begroet in het Casino Knokke voor een feestelijke receptie. Iets dat al vele jaren bijzonder gewaardeerd wordt door de Luxemburgers. In heel wat restaurants wordt ook Luxemburgse wijn geschonken en worden de Luxemburgse gasten extra verwend.


Op de foto : Gastheer Gemeentebestuur en Toerisme Knokke-Heist samen met mevrouw Pundel en de heer Aenen uit Luxemburg.

27.6.07

Speelzaal Oostende helemaal in handen van Partouche

De speelzaal van het casino van Oostende komt volledig in handen van de Franse groep Partouche. Via de groep Holiday Bel Casino was Partouche al enkele jaren aandeelhouder van het casino van Oostende samen met de familie Verdonck. Maar die familie heeft nu haar minderheidsaandeel verkocht aan de Fransen. Partouche is ook al uitbater van de casino's in Knokke en Chaudfontaine. Eerder trachtten Partouche en Verdonck via hun samenwerkingsverband in de Dikke Vandale in Sluis een nieuwe Casino te realiseren. Die plannen stuitten echter op de onwrikbaarheid van de Nederlandse overheid.

Nieuwshoofdpunten woensdag 27 juni 2007

° Sedert een paar dagen is Knokke-Heist in de greep van "post-examen vandalisme".
° Bij de gemeente regent het klachten van automobilisten die schade opliepen bij de tramoversteek aan de Duinbergenlaan die in opdracht van De Lijn werd aangelegd.
° Knokke-Heist voldoet aan de eisen om mee te dingen naar de nieuwe titel van "Vlaamse Cultuurstad".
° In de badstad gevonden fietsen zonder bekende eigenaar worden binnenkort op transport gesteld naar de Roemeense adoptiedorpen.
° Een Zwitserse organisatie heeft Knokke-Heist uitgekozen voor het lanceren van het logo voor tandvriendelijk snoepgoed in België.
° Vanwege z'n heupoperatie is het onzeker of koning Albert op 7 juli naar Zeebrugge komt voor de inhuldiging van het naar hem genoemde nieuwe containerdok in de voorhaven.
° In Knokke-Heist staan de bodemmosselen van het nieuwe seizoen iets vroeger dan verwacht op het menu.
° Aan de Oostkust komt er nog een marktdag bij. Zeebrugge dorp krijgt namelijk een maandagmarkt.

Post-examen vandalisme teistert badstad

Sedert een paar dagen is Knokke-Heist in de greep van "post-examen vandalisme". Tussen het moment van het laatste examen en het ogenblik waarop de ouders de vaak falikante uitslag onder ogen krijgen gebeurt het. Eerst slepen groepjes jongeren in de badstad winkelwagentjes vol bier en andere dranken naar een locatie zonder toezicht, waar het feest dan kan beginnen. Nadien lopen de zaken echter uit de hand. De voorbije dagen leidde dat tot heel wat baldadigheden in de badstad. Erg veel geparkeerde wagens werden beschadigd. Op het Van Bunnenplein heeft een groepje jongeren zonder enige aanleiding een jong van 15 zwaar toegetakeld. Amper een paar uur later was er opnieuw melding van zinloos geweld in dezelfde buurt. Toen werd een jongen in de Kongostraat met een motorhelm op z'n hoofd geslagen. Des te meer verontrustend als men weet dat straks het vakantiegeweld en ditto-vandalisme nog moet beginnen.

Problemen tramoversteek Duinbergen

De nieuwe tramoversteek van de Duinbergenlaan in de badstad zorgt voor enorm veel klachten van automobilisten. Schepen Luc Lierman stelde woensdagnamiddag bij een onderzoek ter plaatse dat de gemeente echter machteloos is. De werken werden namelijk in opdracht van De Lijn uitgevoerd. De oneven aangelegde tramoversteek zorgt er inmiddels voor dat bij enige snelheid de lage bumpers van sommige voertuigen het wegdek raken. Op die manier is al heel wat schade veroorzaakt. Het fout aanleggen van de tramoversteek zou te maken hebben met een onduidelijke beschrijving in het lastenboek dat door De Lijn aan de aannemer werd verstrekt. Anderzijds heeft De Lijn bij de omstreden tramoversteek wel gezorgd voor het aanbrengen van akoestische demping. Dat zijn de dik-rubberen tegelblokken, die het geluid van een voorbijrijdend tramstel gevoelig verminderen.

Tandvriendelijk in Knokke-Heist

De non-profit organisatie "Toothfriendly International" uit het Zwitsers Basel heeft Knokke-Heist uitgekozen voor het lanceren van haar logo in België. Het embleem bestaat uit een "vrolijke witte tand onder een beschermende paraplu". Het toont in een oogopslag of snoepgoed tandvriendelijk is. Dit zijn vooral suikervrije waren of light-producten die gecertificeerd werden door drie onafhankelijke onderzoeksinstituten. In Zwitserland wordt het al 25 jaar gebruikt, maar voor ons land is het logo nieuw. Binnenkort staat het op de verpakkingen van een kleine reeks tandvriendelijk snoepgoed. Wereldwijd hebben inmiddels 60 fabrikanten van snoep, kauwgom, chocolade, waterijs en kauwvitamines toestemming gekregen om het Happy Tooth Logo te gebruiken.

Fietsen naar Roemenië

Omdat de gevonden fietsen zonder bekende eigenaar zich steeds verder ophopen in het gemeentelijk depot van het Walletje worden ze van de hand gedaan. Een 25-tal fietsen zal gebruikt worden bij de diverse gemeentelijke diensten. De rest, en dat zijn er 156, gaat naar het Gemeentelijk Hulpcomité Roemenië. Ze zullen bij de eerstvolgende zending hulpgoederen naar de adoptiedorpen gevoegd worden. In de herfst wordt ook nog een brandweerwagen buiten dienst gesteld. Die zal eveneens aan een van de Roemeense adoptiedorpen geschonken worden.

Fransen ontvangen LNG via Zeebrugge

De Franse elektriciteitsproducent EDF heeft vrij onverwacht de hand gelegd op een groot deel van het aardgas uit Qatar dat via Zeebrugge wordt ingevoerd. EDF sloot een contract voor vier jaar. Ras Gas levert trouwens 20 jaar lang jaarlijks ruim 9 miljard kubieke meter gas in onze kusthaven. EDF heeft de helft van dat volume gekocht. De andere helft gaat zoals gebruikelijk naar de Belgische gasinvoerder Distrigas en Suez Global LNG, allebei dochter van de Franse nutsgroep Suez. EDF verkoopt op dit moment geen aardgas aan zijn Belgische klanten en heeft geen gascentrales in ons land. De groep liet eerder uitschijnen dat ze geïnteresseerd is in het verwerven van productiecapaciteit in België. Het valt te verwachten dat EDF het Qatarese gas ook zal gebruiken om zijn Franse klanten te bevoorraden. RasGas begon dit jaar met de aanvoer van aardgas per lng-schip uit Ras Laffan, het grootste gasveld ter wereld, naar Zeebrugge.


Meer hierover in ORO NieuwsMAGAZINE

Mosselen vroeger op tafel

In Knokke-Heist staan de bodemmosselen van het nieuwe seizoen straks iets vroeger dan verwacht op het menu. De distributie naar viswinkels en restaurants zal namelijk komende week woensdag al van start gaan. Dat is 4 dagen vroeger dan oorspronkelijk gepland. Een en ander bleek woensdagmorgen op de veiling in Yerseke waar de eerste bodemmosselen werden verkocht. De verwachting is dat de prijs voor de klant ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar zal liggen. De kwaliteit zal echter wel een stuk beter zijn. Vorig jaar waren de mosselen meestal te klein en te duur.

Maandagmarkt in Zeebrugge

Er komt een marktdag bij aan de Oostkust. Naast de woensdag- en zaterdagmarkten in Knokke en de dinsdagmarkt in Heist krijgt nu ook Zeebrugge een bijkomende openbare markt. Volgens het plan zullen vanaf 2 juli elke maandagmorgen zo'n 20 marktkramers present zijn in de Donaasstraat bij de kerk in Zeebrugge dorp. Het is een centrale ligging voor de bewoners van het dorp en de oude vismijnwijk. De locatie is ook met de kusttram makkelijk bereikbaar. Of het experiment lukt is echter zeer de vraag. Op de vrijdagmarkt in Zeebrugge staat namelijk al jaren meestal slechts één marktkraam.

26.6.07

Komst koning naar Zeebrugge plots onzeker

De komst van koning Albert naar Zeebrugge op 7 juli is plots onzeker. De koning is namelijk opgenomen in het Sint-Janziekenhuis in Brussel met een gebroken dijbeen. In Zeebrugge zou de koning het nieuwe Albert de Tweededok officieel in gebruik stellen in het kader van de 100ste verjaardag van onze kusthaven. Verder stond ook een bezoek aan de Internationale Opendeur van de Marinebasis op het programma. Mogelijk moet de agenda van de vorst echter worden aangepast. Twee dagen na z'n bezoek aan Zeebrugge zou de koning in Gent aanwezig zijn bij de aankomst van de Ronde van Frankrijk. Ook dat dreigt nu in het water te vallen.

Celstraffen in zaak Lucka Dhondt

De correctionele rechtbank in Brugge heeft dinsdag celstraffen van drie en vier jaar uitgesproken voor de betrokkenen bij de drugsdood van de 17-jarige Lucka Dhondt in Knokke-Heist op 23 oktober vorig jaar. Toen vonden de hulpdiensten in een woning langs de Smedenstraat het levenloze lichaam van het meisje uit het Gentse. Volgens de VRT zijn de straffen effectief voor vier van de vijf betichten. Het vriendje van het slachtoffer kreeg drie jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Het slachtoffer was destijds zonder haar moeder te verwittigen naar Knokke-Heist afgezakt. Dat deed ze trouwens al ruim een jaar elk weekend. Ze werd in de badstad opgevangen en mocht er deelnemen aan drugsfeestjes. De 37-jarige vrouw in wiens woning de feiten gebeurde, was niet aan haar proefstuk toe. Er werden al meerdere drugsdoden aangetroffen op haar verblijfplaatsen. Aan de nabestaanden van de minderjarige moeten de veroordeelden circa 10.000 euro schadevergoeding betalen.

"Gifgranaten niet gevaarlijk"

De granaten met gifgas voor de kust van Knokke-Heist leveren geen acuut gevaar op. Dat heeft de Vlaamse overheid laten weten aan het bestuur van onze Nederlandse buurprovincie. Die mededelingen kwam er na vragen van de Partij van Zeeland. De granaten zijn gedumpt tijdens de Eerste Wereldoorlog op de zandbank Paardenmarkt. Volgens de Partij voor Zeeland zouden ze risico's opleveren voor een veilige scheepvaart van en naar de Scheldemonding. Ons land zegt inmiddels de locatie nauwlettend in de gaten te houden.

Knokke-Heist mag meedingen naar "Vlaamse Cultuurstad" titel

Eind volgend jaar zal de Vlaamse regering bekendmaken welke Vlaamse stad zich in 2010 en 2012 een jaar lang 'Vlaamse Cultuurstad' mag noemen. Dat is een van de opvallendste nieuwigheden in het Participatiedecreet dat cultuurminister Bert Anciaux eerstdaags voorlegt. Het blijkt ondertussen dat ook Knokke-Heist zich mag kandidaat stellen. Het decreet voorziet een budget van 16 miljoen euro voor een hele reeks maatregelen die de participatie aan sport, cultuur en jeugdwerk moeten verhogen. Niet alle Vlaamse steden komen in aanmerking. De centrumsteden in regionaalstedelijk gebied zoals Oostende en Brugge en de zogenaamde 'structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden' zoals Knokke-Heist, Eeklo en Lokeren mogen wel meedingen naar de titel. De winnaar krijgt twee keer 400.000 euro. De kans dat deze steden ooit Europese culturele hoofdstad worden is haast onbestaande, maar de titel van 'Vlaamse cultuurstad' kan voor hen toch een belangrijke hefboom voor stadsvernieuwing zijn.

Geen bezwaar tegen windmolenpark

Het bestuur van onze buurprovincie Zeeland heeft geen bezwaren tegen een windmolenpark op de Thorntonbank voor de kust van Knokke-Heist. De bouw van het park op 30 kilometer voor de kust kwam ter sprake bij de provincie nadat de Partij voor Zeeland gevraagd had krachtig te protesteren tegen het windmolenpark vanwege de veiligheid. Volgens de provincie levert de locatie van de windturbines geen nadelen op voor de scheepvaart in de monding van de Westerschelde. Zeeland onderzoekt nu enkel nog of de windmolens radarsignalen kunnen verstoren.

Nieuwshoofdpunten dinsdag 26 juni 2007

° Het ontwerp voor het Casino Knokke werd door het wereldwijd gewaardeerde Eikonographia toegevoegd aan de Top Tien van 's werelds meest iconografische objecten.
° Het Sincfala Museum in Heist neemt deel aan de actie ‘Vlieg vermist!’, een initiatief van CultuurNet Vlaanderen.
° Op de Vlaamse Feestdag organiseert Knokke-Heist een hele reeks activiteiten.
° Over 7 jaar moeten de stranden benoorden de Zwingeul een stuk breder zijn en de duinen heel wat robuuster.
° Kleuters van de Margaretaschool in Knokke rijden de "Zomer 2007" tegemoet in de Taxl van Axl op TV Eén.
° Tijdens het kermisgebeuren in Ramskapelle wordt het oude Schettekotgebruik weer leven in geblazen.
° Noordwesterstorm teistert Oostkust

En in ORO NieuwsMAGAZINE:
° Ook in Blankenberge preventief zeehonden vaccineren?

Nieuw Casino in Iconografische Top Tien

Terwijl er onlangs heel wat te doen was om het vinden van het 8ste wereldwonder in ons land, heeft ook het ontwerp voor het nieuwe Casino Knokke een niet onbelangrijke architectonische status bereikt. Dinsdag werden de plannen van Steven Holl door het wereldwijd gewaardeerde "Eikonographia" namelijk toegevoegd aan de Top Tien van 's werelds meest iconografische objecten. Onder hetzelfde zeilicoon staan ook de Opera in Sydney, het Antwerpse Gerechtsgebouw en de "Burj Al Arab" in Dubai. Andere icoon-categoriën in die top 10 zijn bijvoorbeeld piramide-achtige gebouwen en dildovormen, zoals de Gurkin in Londen.

Vlaamse Feestdag in Knokke-Heist

Op de Vlaamse Feestdag organiseert Knokke-Heist een hele reeks activiteiten. Op dinsdag 10 juli treedt Ronny Mosuse op om 21 uur op De Bolle in Heist. Na de hits “Kom bij mij” en “Alles wat je doet” twijfelt niemand er nog aan dat je zwarte soul ook in het Nederlands kan brengen. Mosuse schrijft dan ook popnummers van de bovenste plank. Op 11 juli kan men 's avonds in de schouwburg van het Cultuurcentrum terecht voor een zang- en poëzieavond onder leiding van Tony Venneman. Verschillende solisten, zoals Anita Dur, Stefaan Van De Broecke, Inge Zutterman en Sabrina De Schacht proberen dan een waar feest te maken van de Vlaamse dag. Dat gebeurt samen met het gloednieuwe koor Cantic@mare. Om 22.30 uur wordt het feestgebeuren in Knokke-Heist afgesloten met het traditionele vuurwerk op het Heldenplein.


Al deze activiteiten zijn gratis, maar gelieve wel in te schrijven voor de zang- en poëzieavond in het Cultuurcentrum op 050/630 430 of via cc.ticket@knokke-heist.be

Brede stranden, robuuste duinen

Tegen het jaar 2014 zullen de stranden benoorden de Zwingeul een stuk breder zijn en de duinen heel wat robuuster. In dat jaar moet het project Zwakke Schakels zijn afgerond. Dat is het herstel van zwakke plekken in de kustverdediging. Vanaf de grens met Knokke-Heist komt langs de hele kust van Cadzand tot Groede een zeewaartse kustverdediging. Dat komt neer op een verbreding van de stranden en de duinen. De veiligheid staat daarbij centraal. De aanpak van de zwakke plekken is volgens de overheid echter ook een uitstekende manier om meer dynamiek aan te brengen in het gebied. En dat is goed voor het toerisme.

Kinderen vliegen naar Sincfala

Sincfala, het Museum van de Zwinstreek, neemt deel aan de actie ‘Vlieg vermist!’. Dat is een initiatief van CultuurNet Vlaanderen. Van 30 juni tot 23 augustus 'wonen' in het Heistse museum namelijk tien vliegen, de ene al wat groter dan de andere. Kinderen tussen 6 en 12 moeten naar de vliegen op zoek en kunnen zo fraaie prijzen winnen. Het is meteen een leuke manier om Sincfala te ontdekken. De zoektocht loopt in de drie museumgedeelten: de vleugel over 2000 jaar Zwinstreek, het Oud Schoolgebouw met alles over het leven van de visser van vroeger, en de tuin met een echte garnaalschuit. De actie ‘Vlieg vermist!’ is een speurtocht die in meer dan 200 cultuurhuizen in Vlaanderen plaatsvindt.

MargaretaTaxl op Eén

Kleuters van de Margaretaschool in Knokke rijden de "Zomer 2007" tegemoet in de "Taxl" van Axl op TV Eén. Elke dag worden enkele van de kleinste peuters van de Margaretaschool met een busje naar hun kinderopvang gebracht in het Bremhuisje. Normaal neemt één van de personeelsleden die taak op zich. Om het schooljaar op een leuke manier af te sluiten werd echter Axl Peleman aangesproken om met zijn ‘Taxl’ het vervoer van de peuters te regelen op één van de laatste schooldagen. De bekende bassist zorgt niet alleen voor het vervoer van de peuters, maar hij probeert ook de hele school aan het zingen te krijgen. En of dat gelukt is, kan men zien in ‘Zomer 2007’ in de week van 2 tot 5 juli rond 22 uur op TV Eén.

Ramskapelle kermis voor Dorst en Dust

Tijdens het kermisgebeuren in Ramskapelle wordt het oude Schettekotgebruik weer leven in geblazen. Dat gebeurt zaterdag in de vroege avond. In een hok bij de kerk worden achter een houten traliewerk (of 'schetten') kleinvee en andere giften geplaatst, die dan per opbod verkocht worden. Het gebruik dateert uit de middeleeuwen toen goedgelovige mensen door de geestelijkheid werden werden aangezet om zo ziekte in huis of stal te bestrijden. Nadien volgt een dorpsmaaltijd en de nacht van Ramskapelle. Komende zondag kan men in de kleine deelgemeente verder nog terecht voor een rommelmarkt, een tentoonstelling, kinderanimatie en een concert door Harmonie De Zeegalm. Ramskapelle Kermis wordt afgesloten door een gratis dansavond met Rock Coverband "Dust".

Noordwesterstorm teistert Oostkust

In de vroege uren van dinsdagmorgen heeft een storm uit het noordwesten heel wat schade aangericht aan de Oostkust. Als gevolg van de forste wind zijn ook de loodsdiensten op zee stilgelegd. De loodsen worden nu met helikopters naar de schepen gebracht. Kleinere schepen blijven in de haven. Uit veiligheidsoverwegingen is de weg van Brugge naar Damme, de Damse Vaart, afgesloten voor het verkeer. Door de stormwind dreigen er bomen omver te waaien.


Ravage

In Knokke-Heist en Zeebrugge werden takken afgerukt en sneuvelden ook reclameborden en de nodige dakpannen. De ergste ravage deed zich voor in Blankenberge. Brokstukken van een omgewaaide gevel hebben er vanmorgen een vrouw zwaar verwond. Ze lag te slapen op de tweede verdieping van een appartementsgebouw toen de gevel van het pand ernaast door de stormwind omver werd geblazen. Brokstukken gingen door het plat dak van de buren. De vrouw is intussen buiten levensgevaar en werd overgebracht naar een ziekenhuis. Het ongeval is volgens politiewoordvoerder Philippe Denoyette omstreeks 06.30 uur gebeurd maar het slachtoffer werd pas om 07.30 uur ontdekt. De vrouw lag bedolven onder brokstukken. Ze liep enkele breuken op. Het pand waarvan de gevel omver werd geblazen, wordt momenteel gesloopt. Omdat er nog gevels kunnen bezwijken, heeft de politie de aanpalende woningen ontruimd.

25.6.07

Nieuwshoofdpunten maandag 25 juni 2007

° Net als in de rest van het land willen ook in Knokke-Heist veel koppeltjes op de magische datum 7.7.7. in het huwelijksbootje stappen.
° Steeds meer voetbaltalent uit de badstad is in trek bij profclubs in binnen-en buitenland.
° Knokke-Heist is klaar om het gigantische zomerse vakantieverbruik aan leidingwater op te vangen.
° In de vroege uren van maandag is zo'n 70 km ten zuidwesten van de badstad een Zweeds jacht gezonken.
° Vlak voor de grote vakantie werd het Kinderstrand bij het Heldenplein in Heist uitgerust met een gloednieuw houten Chalet.
° Een bejaarde Knokke-Heistenaar is in Sluis aangehouden omdat hij midden in de nacht met z'n wagen over de weg slingerde.
° Dankzij een tijdelijke ferry-overstapverbinding kan men vanuit Zeebrugge deze zomer met de wagen of zelfs te voet via Schotland naar Noorwegen en IJsland.

En in ORO NieuwsMAGAZINE:
° Doorbraak elektrisch vistuig lijkt nabij in Nederland
° Jacht aan zee in plaats van appartement
° Vrees voor zeehondenpest

Trouwen en kinderen 'kopen' op 7.7.7.

Net als in de rest van het land willen ook in Knokke-Heist veel koppeltjes op de magische datum 7.7.7. in het huwelijksbootje stappen. Drie trouwers na mekaar is voor de badstad beslist ongewoon. "Het houdt de dienst de hele morgen bezig, want niemand wil uiteraard voor 10u trouwen", zei men maandag bij Burgerzaken. In sommige andere Vlaamse gemeenten wordt het nog drukker. Gent spant op zaterdag 7 juli de kroon met liefst 27 huwelijken. Om de 24 huwelijken in Brugge tegen de middag te kunnen afhandelen, wordt het eerste koppel trouwens al om 08.30u in het stadhuis verwacht. Op 6.6.6 was het ook al druk in de Vlaamse trouwzalen. Maar volgende week sneuvelen heel wat records. Zeven is voor nogal wat mensen nog steeds een geluksgetal. Daarom vreest men ook in Ter Linden en andere kraaminrichtingen in de regio dat sommige moeders liever op 7 in plaats van op 6 of 8 juli zullen willen bevallen.

Clubs azen op voetbaltalent uit Knokke-Heist

Steeds meer voetbaltalent uit de badstad blijkt in trek bij profclubs in binnen- en buitenland. In het weekend kwam de bevestiging dat Jonas Van Landschoot inderdaad de aangekondigde overstap maakt van Royal Knokke FC naar RBC Roosendaal in Nederland. Inmiddels heeft het Limburgse Racing Genk het oog laten vallen op Nicolas Lombaerts. Dààr zou deze 22-jarige Knokke-Heistenaar, die bij AA Gent speelt, eventueel Sébastien Pocognoli vervangen. Lombaerts heeft nog een contract voor één seizoen. Volgende zomer kan hij Gent transfervrij verlaten. Onze stadsgenoot presteerde sterk op het Europees Kampioenschap onder 21 jaar in Nederland. Hij maakt er echter geen geheim van dat hij graag in de Bundesliga aan de slag wil. En er is belangstelling van FC Köln. Een binnenlandse transfer ziet Lombaerts niet direct zitten.

Knokke-Heist klaar voor zomers piekverbruik water

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent onder meer: toeristen en een beduidend groter waterverbruik. Maar in de badstad is men er goed op voorbereid. Volgens Johan Cabooter, hoofd van de dienst, ligt het verbruik 's zomers tussen de 14 en 16.000 kubieke meter per dag. In een echt hete periode kan dit een zeldzame keer oplopen tot 20.000 kubieke meter. Het water wordt gedeeltelijk in Knokke-Heist gewonnen en gezuiverd. In de toekomst zal ook water uit het Leopoldkanaal via membraantechnieken in drinkwater worden omgezet. Om de pieken op te vangen wordt verder nog water uit Nederland betrokken. Dat komt tegenwoordig via Evides uit het natuurgebied De Braakman. Volgens woordvoerder Boonman gaat het in de winter om 60.000 liter Braakmanwater dat per uur naar Knokke-Heist gestuurd wordt. In de zomer kan dat oplopen tot wel 180.000 liter. De topafname ligt aan het eind van de middag/begin van de avond. Mensen komen van het strand en gaan douchen. Dat is in de badstad echt wel zoveel dat het zichtbaar is op de afnamegrafieken.

Jacht vergaan voor de kust

In de vroege uren van maandag is zo'n 70 km ten zuidwesten van de badstad het Zweeds jacht 'Atlanta' gezonken. Dat gebeurd één mijl buiten het Belgische verzorgingsgebied. Na het afschieten van een vuurpijl werden de twee Zweedse opvarenden even later uit hun reddingsvlot opgepikt door een vrachtferry die van Tilbury naar Rotterdam onderweg was. Daarna werden ze per helikopter in Engeland aan wal gebracht.

Chalet op Kinderstrand

Op het zogeheten Kinderstrand bij het Heldenplein in Heist werd zopas de meest oostelijke bergingskeet afgebroken. Op de valreep, voor het begin van het nieuwe seizoen, werd in de plaats een nieuw hout chalet opgericht. Dat gebeurde ten behoeve van de Speelpleinwerking, die begin volgende maand van start gaat in de badstad. De oude berginskeet voldeed al geruime tijd niet meer voor het opslaan van allerlei materialen.

Te voet uit Zeebrugge naar IJsland...

Dankzij een tijdelijke ferry-overstapverbinding kan men vanuit Zeebrugge deze zomer met de wagen of zelfs te voet via Schotland naar Noorwegen en IJsland. Het is de eerste keer in de geschiedenis van onze kusthaven dat zoiets mogelijk is. Van de unieke reisweg kan men gedurende 10 weken gebruik maken. Met de Superfast veerboot uit Zeebrugge raakt men in één nacht in het Schotse Rosyth. Van daar uit kan men met de wagen of met het openbaar vervoer naar de kleine noordelijke veerhaven Scrabster. Dààr is vorige week de superferry Norröna van Smyril Line gestart met de zomerverbinding naar de Faroer-eilanden, Bergen in Noorwegen en Seydisfjödur op de Oostkust van IJsland. Of we daardoor aan ONZE Oostkust deze zomer extra IJslandse toeristen zullen mogen begroeten blijft op dit ogenblik nog koffiedik kijken...


24.6.07

Knokke-Heistenaar heeft niet genoeg aan eigen weghelft

In de vroege uren van zondagmorgen is in Sluis een automobilist uit Knokke-Heist opgepakt wegens het rijden onder invloed. De man trok in het centrum van het grensstadje de aandacht van agenten omdat hij met z'n wagen beide weghelften bleek nodig te hebben. De 62-jarige man slaagde er vervolgens niet in om een blaasproef af te leggen. Daarop werd hij aangehouden. Op het politiebureau weigerde de Knokke-Heistenaar verder mee te werken aan een ademanalyse. De man kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van 24 uur.