24.10.13

Meld defecte straatlampen in Knokke-Heist

Komende zondag gaat bij ons de klok één uur achteruit en begint weer de wintertijd. Dat betekent ’s avonds vroeger donker. Een goede straatverlichting zonder defecte lampen is in de duistere dagen extra belangrijk.  Dit draagt immers bij tot de veiligheid van bewoners, voorbijgangers en verkeer.  Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp van de openbare verlichting stuk is.  De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en Eandis rekenen op de medewerking van de bevolking om een defect snel te melden.
Wintertoer
Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’.  Daarbij wordt ’s nachts in alle straten de openbare verlichting systematisch gecontroleerd.  Defecte lichtpunten werden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld.  Zo zijn defecten die niet via de straatlampentelefoon of -webpagina zijn gemeld, nog voor de winterperiode hersteld.
Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?
Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker) op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld.  Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp.  Let wel: na 22 uur dooft een aantal straatlampen automatisch om energie te besparen.  Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet.  Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak te bepalen.  Waar mogelijk zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in afwachting van een definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.
Melden van defecte straatlampen
Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur te melden via de speciale webpagina www.straatlampen.be

Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommige verplicht zijn om de klacht correct en volledig te registreren, waardoor herstellingen sneller worden uitgevoerd.  Bovendien wordt de melder via een e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld. Wie niet over een internetaansluiting beschikt, kan een defect melden via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.