28.11.09

Werken in de Meerlaan in Knokke

Op maandag 4 januari starten wegeniswerken in de Meerlaan in Knokke. Het gaat om de vernieuwing van drinkwaterleiding, gasnet, laagspanning en hoogspanning, openbare verlichting en telefoonnet. Deze werken zullen voornamelijk in de trottoirs gebeuren. In de eerste fase zal gewerkt worden tussen de Koningslaan en de Lispannenlaan. Later komt dan het gedeelte tot aan de Elizabetlaan aan de beurt. Tijdens de werken blijft de toegang tot de woningen verzekerd. Ook doorgaand verkeer zal mogelijk zijn. De rioleringswerken zijn gepland voor september van volgend jaar.

Voordracht over Duinenwater en traditionele stadsplanning

Tijdens een voordracht in Scharpoord wil architect Bart Chielens duidelijk maken hoe het gemeentebestuur van Knokke-Heist van het geplande Duinenwater een kwaliteitsvolle leefbare wijk op mensenmaat wil maken. Chielens, van de Arcas groep, schetst daarbij de evolutie van de verschillende stedenbouwkundige modellen. In het bijzonder gaat de aandacht naar de recente ontwikkelingen van een traditionele stadsplanning in nieuwe steden. De lezing is op woensdag 16 december om 20u.

65 jaar sedert Vlaamse vissers en Liberty schepen de Schelde opvoeren

Het is het precies 65 jaar geleden dat 19 Liberty-schepen voor de kust van Knokke-Heist verschenen en voor het eerst weer de Schelde konden opvaren. Dat werd mogelijk omdat de Canadezen een paar weken tevoren Knokke-Heist en de Scheldemonding van Duitse troepen had gezuiverd. Daarbij zijn ruim 41.000 soldaten krijgsgevangen gemaakt. Een paar vissersvaartuigen voer echter voor de Liberty-schepen al naar België. Dat gebeurde in opdracht van de Britse Navy. De Heist 42 “Pharaïlde” van Theophiel De Groote, die door de Navy speciaal was omgebouwd en uitgerust, zette om 22u op zaterdagavond 25 november 1944 vanuit de haven van Southend koers naar het vaderland, vergezeld van nog een paar vissersschepen, een lichte kruiser, drie vrachtschepen en drie slepers. De grotere schepen lagen voor de Engelse kust reeds te wachten op de Vlaamse vaartuigen. Met de andere vissersschepen ging het onder meer om de H 41 “Jacomina”, de Z 15 “Blanche Marguerite” van Jan en P. Demeester (Zillemaker), de Z 63 “St-Pierre”, de B 15 “Drie Gebroeders” van reder Debruyne, de Oostende 54, de Oostende 211 en de Oostende 276. Alle vaartuigen moesten het paarse geleidlicht van de Britse destroyer volgen. De zondagochtend passeerden ze de thuishaven Zeebrugge en zetten vervolgens door naar Antwerpen. Ondertussen was al een begin gemaakt met het opruimen van de Duitse mijnen die het bevaren van de Schelde gevaarlijk maakten. Een vloot mijnenvegers werd daartoe ingezet. Tegen het eind van november was de vaarweg redelijk veilig. Bij de veegoperatie waren 229 grondmijnen en 38 verankerde mijnen onschadelijk gemaakt.

27.11.09

Vlaamse regering beslist gebruiksruil grondgebied ivm AX havenrondweg

De Vlaamse Regering heeft vrijdag beslist om over te gaan tot gebruiksruil op delen van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme. Ze richt tevens het ruilcomité A11, traject Leopoldkanaal-N49 op. Een en ander heeft te maken met de aanleg van de nieuwe AX havenrondweg tussen de A11/N49 in Westkapelle en de N31 Expresweg naar Zeebrugge. Een gebruiksruil langs beide zijden van het deel van de aan te leggen hoofdweg tussen het Leopoldkanaal en het aansluitingscomplex met de A11/N49 moet volgens de Vlaamse overheid de impact van de aanleg van de hoofdweg op de externe landbouwstructuren beperken. De complete aanleg van de havenrondweg zou ongeveer 344 miljoen euro kosten.

Werken verkeersplateau Knokkestraat-Ooststraat in Heist

Vanaf maandag zullen kleine aanpassingswerken gebeuren aan het verkeersplateau ter hoogte van de hoek Knokkestraat/Ooststraat in Heist. Om deze werken uit te voeren zal slechts één rijstrook afgesloten worden. Hierdoor zal het verkeer beurtelings kunnen passeren. Omdat een verhardingsperiode moet worden in acht genomen zal deze werkeershinder nagenoeg 10 dagen duren.

Knokke-Heist wil alle FairTrade criteria vervullen

Knokke-Heist wil zich verder inzetten om FairTradeGemeente te worden. De badstad heeft vrijdag dan ook handelaars & horeca-uitbaters en alle verenigingen opgeroepen om "eerlijke" producten te verkopen. De Dienst Milieu & Natuur heeft ondertussen ook alle lokale landbouwers aangeschreven om de verkoop van hoeveproducten te promoten. De bedoeling is om meer duurzame waren aan te bieden die in principe rechtstreeks van het veld in je bord komen. Het is precies 4 jaar geleden dat de plaatselijke Oxfam-winkel in Knokke-Heist haar campagne begon om de titel van FairTradeGemeente in de wacht te slepen. Er wordt nu druk verder gewerkt om alle 6 de benodigde criteria te halen. Het is misschien goed eraan te herinneren dat een inwoner van de badstad de stichter was van Oxfam in ons land. Antoine Allard (1907-1981), de Rode Baron, was een gefortuneerde bankierszoon en kunstenaar, die in Westkapelle woonde.


Meer informatie hierover vind je op www.fairtradegemeenten.be.

Hoe verantwoord zijn de uitgaven van de vzw Toerisme Knokke-Heist?

In Knokke-Heist was er tijdens de gemeenteraad kritiek vanwege het onafhankelijke raadslid Anne Van Hoof op het budget dat voor volgend jaar aan de Vzw Toerisme wordt toegekend. Het voor 2010 voorziene bedrag beloopt namelijk twee en een kwart miljoen euro. Dat is dubbel het budget van het huidige dienstjaar, dat ook al drastisch verhoogd was. Door het raadslid worden met name honoraria voor 160.000 euro in vraag gesteld, die bestemd zijn voor marktonderzoek. Verder is liefst 300.000 euro voorzien voor de ‘promotie’ van de website. Ook valt het raadslid over 25.000 euro promotionele steun voor de Miss België verkiezing. Ze stelt zich de vraag of al deze uitgaven wel verantwoord zijn. Ook in andere professionele middens wordt met ongeloof gereageerd op de wildgroei van de twijfelachtige kosten bij de dienst Toerisme.

Verkeersbordenpollutie in Knokke-Heist?

Naar aanleiding van het nieuwe parkeerplan in Knokke-Heist worden de komende weken in heel wat straten paaltjes en verkeersborden bijgeplaatst. Burgemeester Lippens heeft toegegeven dat er op sommige locaties in de badstad teveel verkeersborden staan en dat sommige borden het zicht op andere borden belemmeren. Sommige zijn overbodig. Open VLD raadslid Kathleen van der Hooft nam zelfs het woord ‘bordenpollutie’ in de mond. Met name bij de lichten ter hoogte van het Heldenplein in Heist benemen borden het zicht op de wisselende verkeerslichten. Een en ander zal nu onderzocht worden. Ook bij onze noorderburen is donderdag trouwens een landelijk onderzoek gestart hoe men met minder verkeersborden het verkeer veiliger kan maken.

Afsluiten van Piers de Raveschootlaan in Knokke uitgesteld

Het aangekondigde afsluiten van de Piers de Raveschootlaan in Knokke wordt uitgesteld tot woensdag 2 december. Door de uitermate slechte weersomstandigheden de voorbije dagen, hebben de werkzaamheden in de straat vertraging opgelopen. Het afsluiten van het wegdeel vanaf de Boudewijnlaan tot en met de zuidelijke rijbaan van het Verweeplein gebeurt nu pas midden volgende week. Het verkeer zal dan voornamelijk via de Albertlaan worden omgeleid. Om de doorgang te verzekeren is er in de Albertlaan, vanaf de Henri Stacquetstraat tot aan de Helmweg, langs één zijde stilstaan- en parkeerverbod voorzien.

26.11.09

Naaktstrand in Groede blijft

Ook heel wat landgenoten hebben een petitie ondertekend voor het behoud van het naaktstrand in Groede, enkele kilometers over de grens langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Er werden meer dan 4.000 handtekeningen ingezameld. In reactie heeft de Sluise burgemeester Jaap Sala nu aan de verontruste naaktrecreanten laten weten dat ze zich geen zorgen moeten maken. “Het huidige naaktstrand bij Groede wordt niet verplaatst, verkleind of opgeheven”, aldus de Sluise burgervader. De actievoerders zijn bang dat het strand moet wijken voor de geplande versterking van de kust.

Namibië betaalt compensatie aan Vlaamse slachtoffers ex-bokskampioen

Het internationale financiële nieuwsagentschap Bloomberg deelde donderdag mee, dat toeristen uit Knokke-Heist, die in november 2002 vlakbij Walvisbaai in Namibië betrokken raakten in een zwaar verkeersongeval, hun schadevergoeding van het Namibisch ongevallenfonds uitgekeerd krijgen. Volgens Bloomberg gaan het om ruim 20 miljoen euro. Dokter Bert Coene uit Knokke-Heist krijgt een onmiddellijke schadevergoeding en een toelage verspreid over een periode van 25 jaar. Het fonds zal ook Pepijn, de zoon van Coene die op het moment van het ongeval drie jaar oud was, een bedrag uitkeren in vijfjaarlijkse betalingen. Ook Coenes dochter, Ruth, die toen 18 maanden oud was, krijgt compensatie. In totaal gaat het volgens “The Namibian” voor het gezin Coene om zo’n 6 miljoen euro, intrest inbegrepen. De rest van de compensatie gaat naar de slachtoffers in Zwijnaarde. Bij het ongeval, dat veroorzaakt werd door de toenmalige Namibische bokskampioen Harry Simon, kwamen drie landgenoten, waaronder de echtgenote van Coene, om het leven.

Loop van de Bevolking

Meer info over geboorten en overlijdens in Knokke-Heist in de voorbije periode vind je HIER.

Senioren playbackshow in Van Troost Westkapelle

Naar aanleiding van de week van de senioren werd in het Van Troost woon- en zorgcentrum in Westkapelle de jaarlijkse playbackshow gehouden. Naast de dagelijkse inzet en zorg van de medewerkers om een warme, aangename thuis te creëren voor de bejaarden, is dit voor de personeelsleden een manier om de residenten extra in de watten te leggen. Tal van medewerkers zetten hun beste beentje voor om de bewoners te laten genieten van een schitterend spektakel. Dit jaar hebben de organisatoren niet lang moeten nadenken over het thema. Aangezien het de 25ste voorstelling was, kozen ze "zilver" als thema.

Sneller compensatie voor boeren die door ganzen geteisterd worden

Landbouwers in de polder rond Knokke-Heist die schade lijden door overwinterende ganzen, zullen nu makkelijker vergoed worden. Tot voor kort moest een ingewikkelde juridische procedure gestart worden. Het kon soms tot 8 jaar duren vooraleer de boeren compensatie kregen. Door de nieuwe procedure komt de vergoeding veel sneller. Wordt een veld compleet vernield dan wordt onmiddellijk uitbetaald. In de andere gevallen wordt de schade binnen het jaar na de vaststelling geregeld. Landbouwers in de wijde omgeving van Knokke-Heist worden steeds meer geteisterd door de vele duizenden ganzen die in Het Zwin bivakkeren. Op het moment dat er in het natuurgebied niks meer te halen valt gaan ze op zoek naar fris groen in de polder. Op het menu staat ondermeer het maaigras dat door de landbouwers wordt ingezaaid voor het melkvee. Soms vernietigen de ganzen driekwart van zo’n veld.

25.11.09

Begroting Knokke-Heist enkel goedgekeurd door de meerderheid

In Knokke-Heist werden de begroting voor volgend jaar en het meerjarenplan tot 2012 goedgekeurd door de meerderheid. De Open-VLD, het Vlaams Belang, en het onafhankelijk raadslid Anne Van Hoof stemden tegen. De burgemeester feliciteerde de Schepen van Financiën Maxim Willems met de besparingen en de vermindering van de schuldenlast, die in de nieuwe begroting vervat liggen. Open VLD-raadslid Frank Naert kwam echter terug op eerdere positieve geluiden. Hij geeft toe dat er inspanningen gebeurd zijn met betrekking tot de schuld, maar zegt dat die volgend jaar weer gaat stijgen. Verder kan volgens Naert de badstad nog steeds met de inkomsten de uitgaven niet financieren. De oppositiepartijen hebben zich ook tegen het behoud van de gemeentelijke opcentiemen op 1900 gekant. Zij willen een vermindering.

Financiële studie beslist over haalbaarheid nieuw Casino Knokke

Op de hoorzitting rond het nieuwe Casino Knokke werd bevestigd dat het al of niet realiseren vooral zal afhangen van de financiële haalbaarheid. Volgens schepen Maxim Willems moet een studie in dat verband in de loop van volgend jaar uitsluitsel geven. Alle andere studies rond het project zijn tot nog toe positief en een klein dozijn groepen heeft interesse betoond in de realisatie van de casinotoren. Een toren van 112m lijkt trouwens een must als het project van een kwart miljard euro haalbare kaart moet worden. Een comité van omwonenden dreigt echter naar de Raad van State te stappen om de plannen tegen te houden.

Veiligheidsverordening Carnaval Heist werd bijgestuurd

De gemeenteraad heeft een politieverordening goedgekeurd, die tijdens de carnavalperiode de veiligheid verder moet aanscherpen. Vorig jaar was al een verbod ingevoerd op de verkoop van alcohol in de nachtwinkels in de carnavalperiode tussen 8u ’s avonds en 8u ’s morgens. Met name op de zondag van Carnaval zal nu hierop “zwaar gecontroleerd worden door de politie”, aldus Eerste Schepen Maxim Willems. Nachtwinkels die zich toch bezondigen aan de verkoop van alcohol in de verbodsperiode kijken onmiddellijk tegen een sluiting van 48 uur aan.

Subsidie voor jeugdwerking van Knokke-Heistse basket

In het kader van het project 'Give & Go' ontving Basketclub Namedis Chape Knokke-Heist van de Vlaamse Basketballiga een subsidie van ruim 2000 euro. Alle Vlaamse basketbalclubs met een jeugdwerking konden zich voor dit initiatief kandidaat stellen. De deelnemers werden doorgelicht op de kwalitatieve en kwantitatieve werking. De Knokke-Heistse basket haalde daarbij een uitstekende score. Met ontvangen toelage zal de plaatselijke basketbalclub sportmateriaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdwerking.

Knokke-Heistenaar introduceert hoogtechnologie bij houtbewerking

De 24-jarige schrijnwerker Timothy D'Hont heeft in z’n werkplaats op het bedrijvenpark een hoogtechnologische machine gedemonstreerd, dia naar verluidt uniek is voor Knokke-Heist en omgeving. Het gaat om de nieuwste CNC-freesmachine. Het toestel freest computergestuurd alle houtmaterialen in de meest complexe vormen. Het schrijnwerkersbedrijf maakt op basis van vakmanschap en deze nieuwe gesofisticeerde technologie onder meer parket- en terrasvloeren en draaitrappen die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.

Nieuw parkeerplan voor Knokke-Heist

Woensdagavond legt het college in Knokke-Heist een nieuw parkeerplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De bedoeling is om in het volledige gebied boven de Izabellavaart blauwe zone of betalend parkeren in te voeren. Het nieuwe parkeerplan zou op 10 februari in voege treden. In september komt er een evaluatie. Alle inwoners en tweede verblijvers krijgen een brief waarin uitgelegd wordt welke gevolgen het parkeerplan ressorteert voor de straat waar ze wonen. Toeristen zullen bij het binnenkomen bij middel van borden gewezen worden op de gewijzigde parkeerinrichting. Dat zal trouwens van de bezoekers enige studie vergen, want makkelijk is het plan niet. Verder zijn parkeerfaciliteiten gepland voor wie woont en werkt in de parkeerzones. Het plan met z’n rode winkelstraten en oranje, groene en blauwe zones, probeert vooral een oplossing te bieden voor de parkeerdruk tijdens schoolvakanties, in de weekends en op feestdagen. Positief punt is alvast het feit dat ’s morgens in de winkelstraten pas vanaf 11 uur moet betaald worden. Op die manier kunnen de inwoners her en der in de badstad hun boodschappen doen zonder dat het hen parkeergeld gaat kosten.

Lobelia terug in Zeebrugge na 4 maanden inzet

De mijnenjager M921Lobelia is woensdagmorgen rond 7u teruggekeerd op de marinebasis in Zeebrugge. Dat was ruim een uur vroeger dan aangekondigd, wat te maken had met de aantrekkende wind voor onze kust. De Lobelia maakte bijna 4 maanden lang deel uit van het Navo-eskader Standing NATO Mine Counter Measure Group 1. Het marinekonvooi bestond uit 6 vaartuigen en deed onder meer Engeland, Frankrijk en Spanje aan. Het grootste deel van de tijd werden echter oefeningen gehouden in de Atlantische Oceaan en langs de oostkust van de Verenigde Staten en Canada. Met het vertoon wilde de legerleiding aan de Navo-partners bewijzen dat de Lobelia waar dan ook ter wereld kan worden ingezet.

Roemeens concert voor het goede doel in Knokke

Ook in Knokke-Heist zal de twintigste verjaardag van de val van het communisme in Roemenië niet onopgemerkt voorbij gaan. Het lokaal comité Aktie Sofica Roemenië organiseert op 12 december namelijk een concert in de kerk van de Dumortierlaan in Knokke. Daarbij zal het bekende jeugdkoor Symbol uit Boekarest optreden. Het koor bestaat uit ruim 40 vrouwelijke leden en brengt een gevarieerd repertoire van ondermeer typisch Roemeense “colindes”. Verder wagen ze zich ook aan internationaal en zelfs Nederlandstalig werk. De opbrengst van het concert is voor het goede doel. Het gaat om de vzw Helpende Handen uit De Haan. Dr. An Dumon startte namelijk in 2002 met de zorg voor de straatkinderen en allerarmsten in het Roemeense Brasov en omgeving. Zeer regelmatig gaat zij naar Roemenië om gratis medische en tandheelkundige verzorging te geven aan families die leven in de marginaliteit.

Concert Roemeens Jeugdkoor Symbol
12 december 20u.
Kaarten VVK €8, aan de deur €10.
Meer info: Toerisme Knokke, Toerisme Heist

en André Desmidt, Kalvekeetdijk 83, Westkapelle, 0475.477.482.
Foto: André Desmidt, schepen Luc Lierman en Annie Poisonnier van Aktie Sofica Roemenië en dr. An Dumon van vzw Helpende Handen

24.11.09

Zeebrugse haven bevriest tarieven

Ook de havens van Zeebrugge en Gent willen zich niet laten meeslepen in een kortingenoorlog. Beide havens zullen volgend jaar net als Antwerpen hun havenrechten op hetzelfde peil houden. De concessierechten zullen zoals gebruikelijk aan de inflatie worden aangepast. 'We hebben dit jaar onze havenrechten bevroren en plannen dit ook voor volgend jaar. De concessies volgen een eigen ritme gekoppeld aan de index', zegt Joachim Coens, voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen.

Sluis krijgt met eindejaar een reuzenrad

Terwijl Knokke-Heist andermaal uitpakt met de traditionele IJspiste krijgt ook Sluis voor het eerst een attractie tijdens de eindejaarsvakantie. In onze buurgemeente wordt namelijk een reuzenrad opgesteld. Dat gebeurt op de Groote Markt, die daardoor echter tijdelijk aan parkeercapaciteit zal inboeten. Volgens de ondernemersvereniging van Sluis gaat het om een van de grootste reuzenraden van Nederland. Het rad steekt boven het Belfort uit en wordt opgesteld van 19 december tot 3 januari.

Zondagse duik in zee bij Surfers’ Paradise

In Knokke-Heist pakt Surfers’ Paradise vanaf nu elke zondag uit met een “frisse duik in zee”. Het initiatief is geïnspireerd op de Brugse ijsberen die de hele winter door oefenen om zich voor te bereiden op het nemen van de jaarlijkse paasduik. Naar verluid is dit gezond voor de bloedsomloop, vooral als het op regelmatige basis gebeurt. Op die manier kan het lichaam gewennen aan de steeds kouder wordende Noordzee. Kandidaat ijsberen kunnen daarbij gebruik maken van de faciliteiten van Surfers’ Paradise. De winterduiken in zee worden elke zondag georganiseerd om 11.30u en om 15.30u. De paasduik is gepland op zondag 4 april om 12u ’s middags.

Knokke-Heist overweegt schoollokalen te verhuren wanneer niet in gebruik

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil dat schoolgebouwen, die tijdens weekends en vakanties leeg staan, beter benut worden. In dat verband wordt momenteel gewerkt aan een plan waarbij in eerste instantie de Kunstacademie lokalen zal kunnen afhuren. Dat staat in de nieuwe beleidsnota. Later zouden lokalen ook aan derden kunnen worden verhuurd. Een en ander moet tegen 1 september van volgend jaar leiden tot een optimaal gebruik van alle schoolruimte. Er is namelijk regelmatig meer vraag naar vergaderlokalen op momenten dat alles volzet is in Scharpoord. Momenteel is de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool De Vonk reeds opgenomen in de uitbatingsovereenkomst met de vzw Sportcentrum, die de zaal doorverhuurt aan lokale sportverenigingen. Het schepencollege wil dat principe nu uitbreiden tot alle gemeentelijke schoolgebouwen.

Natuurpunt strandexcursie met gids in Heist

Natuurpunt vzw afd. Knokke-Heist bezoekt nu zondag om 14 uur het Vlaams strandreservaat 'De Baai van Heist' en het strand van Heist. Het thema van deze excursie met gids luidt: schelpen, wieren en andere strandorganismen. Afspraak aan het Vissershuldeplein (kant zeedijk). Breng laarzen, verrekijker en loep mee!

Prijs: gratis voor leden van Natuurpunt vzw en kinderen beneden 12 jaar - Overigen: 2,50 EURVoor meer info: tel. 050 51 08 41

Opvoeden van drukke kinderen aan de orde in Scharpoord

Over de hete hangijzers en valkuilen bij het opvoeden van drukke kinderen staat dinsdag bij Scharpoord een infoavond op het programma. De boeiende uiteenzetting wordt gegeven door Ilse Dewitte. Zij is orthopedagoge, therapeute en praktijklector aan de KU Leuven en assistente van prof. Peter Adriaenssens. Aan de hand van concrete voorbeelden zal zij algemene opvoedingsvaardigheden en specifieke aandachtspunten voor drukke kinderen illustreren.

Voordracht: dinsdag 1 december om 20 uur in Cultuurcentrum Scharpoord.
Inschrijving bevestigen via mail aan
cathy.coudyser@telenet.be.

Opbouw van kerstmarkt en ijspiste gestart in Knokke

Op het Verweeplein in Knokke is de opbouw van de kerstmarkt met ijspiste weer volop aan de gang. Ondanks het gure weer werd maandag al het geraamte voor de overkapping opgetrokken. De ijsbaan wordt dit jaar uitgebreid met een aangepaste kinderpiste van 40 vierkante meter waarop de allerkleinsten in alle veiligheid hun eerste passen op het ijs kunnen wagen. Tot 6 janauri zullen de woensdagmarkten plaatsvinden op de tijdelijk autovrije oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen het Verweeplein en het Frans Desmidtplein. Het valt verder te noteren dat donderdag de Piers de Raveschootlaan ter hoogte van het Verweeplein helemaal afgesloten zal zijn van 8 tot uiterlijk 16 uur.


Net zoals voorgaande jaren zal het verkeer uit de Piers de Raveschootlaan aan het Alfred Verweeplein niet doorrijden in zuidelijke richting. Parkeren en stilstaan langs het plein is verboden voor voertuigen in de Lippenslaan en aan de noordkant. Tijdens de woensdagmarkten vanaf 2 december 2009 tot en met 6 januari 2010 zal ook een bijzondere omleiding bewegwijzerd worden voor doorgaand verkeer en vooral voor vrachtwagens die vanaf oud Knokke het centrum Knokke ten noorden van de Elizabetlaan of het Zoute willen bereiken. Het is de chauffeurs ten zeerste aangeraden om deze bewegwijzering te volgen, om te vermijden dat ze zich vast rijden in de smalle straten rondom het Alfred Verweeplein. Vanaf zaterdag 9 januari 2010 verloopt alles weer normaal.

De KunstAcademie is er ook in Heist

Het blijkt dat heel wat inwoners van de badstad niet weten, dat de afdelingen Muziek, Woord en Beeld van deKunstAcademie een vaste stek hebben in de deelgemeente Heist. Om daar meer ruchtbaarheid aan te geven slaan de leerlingen van al die afdelingen de handen in elkaar. Op woensdag 2 december brengen ze in zaal Ravelingen dan ook een ludiek totaalspektakel, dat de naam ‘Droomwolk’ krijgt. De toegang is gratis en de start is om 18.30 uur.

Zeebrugs fregat werkt opdracht voor VN af

Het Zeebrugs fregat Louise-Marie heeft dinsdag een begeleidingsopdracht afgesloten in Somalische wateren. De voorbije dagen heeft het Belgische oorlogsschip het vrachtvaartuig ”Alpha Kirawira” van de Afrikaanse Unie Missie (Amisom) beschermd. Het schip met logistieke steun was op weg van Mogadishu naar Mombasa. De tocht ging dwars door met piraten geïnfesteerde wateren. Het begeleiden van het bevoorradingsschip gebeurde op verzoek van de Verenigde Naties.

23.11.09

Enkel winnaars op jaarlijkse dicteewedstrijd in Knokke-Heist

Na de jaarlijkse dicteewedstrijd van het Willemsfonds in de raadzaal van het stadhuis van Heist waren er alleen maar winnaars. Niemand ging namelijk met lege handen naar huis. Het dictee werd gehouden in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. In totaal hebben 28 leerlingen van 5de leerjaar tot 3de middelbaar deelgenomen. Makkelijk was het niet met woorden en zinnen als: dennennaalden, lindebloesems, ganzenveertjes, insecteneitjes of apennootjes. : wenkbrauwen gefronst, zweetdruppels geplonsd, bizarre vondst. Ingrid Reubens feliciteerde de deelnemers met de woorden: 'Zij zijn de winnaars, de verliezers zijn thuis gebleven'.


Uitslag:

Cat I: 5de-6de basisschool:
1. Stefanie Decorte 2. Lieselot Decorte 3. Jarno Maertens 4. Laura Doubels 5. Amélie De Bruijne 6. Luc Smoorenburg 7. Tina D'Andrea 8. Tinka Maertens 9. Amira El-Belasi

Cat. II: 1ste-3de middelbaar
1. Allegra Decuyper 2. Axelle Cools 3. Katelijne Peeters 4. Lisa Verbouw 5. Anke Claeys

Foto: Jo De Man

De Knokke-Heistse restaurants behouden hun Michelinsterren

De nieuwe Michelingids België-Luxemburg 2010 verschijnt donderdag. In Knokke-Heist blijven Jardin Tropical, Sel Gris, Bartholomeus en De Oosthoek hun ster behouden. In Brugge gaat restaurant Hertog Jan van één naar twee sterren. De Karmeliet blijft met z’n drie sterren op de lijst. Danny Horseele, die van Zwankendamme naar Dudzele verhuisde prijkt erin met twee sterren. Restaurant Oud Sluis in Sluis behoudt eveneens z'n drie sterren. De toekenning van de sterren berust op 5 criteria die overal ter wereld dezelfde zijn: de kwaliteit van de producten, de beheersing van de kooktechnieken en van smaken, de persoonlijkheid van de chef die in zijn gerechten doorklinkt, de prijs/kwaliteitverhouding en de constantheid van de prestaties door de tijd heen en over de hele kaart. De gids is in de handel vanaf 26 november en kost 19,95 euro.

Impressionist Alphonse D'Heye stelt tentoon in Knokke

Tot 28 februari stelt de impressionistische schilder Alphonse D'Heye zijn werk tentoon in de Art Gallery op de Zeedijk in Knokke. D'Heye schildert voornamelijk de natuur om zich heen, landschappen, oude pastorijtuinen en dorpshuizen. Vaak gaat het om herinneringen uit z’n kindertijd. Hij groeide op in Sint-Martens-Latem, maar bracht heel wat tijd door in Knokke. D’Heyes grootvader was namelijk destijds burgemeester van Sluis en goed bevriend met Léon Lippens. De tentoonstelling van olieverfschilderijen op doek kan men elke zaterdag bezoeken van 14 tot 18 uur of op afspraak.


Art Gallery, Zeedijk-Knokke 652.
Voor meer info: tel. 0031 117 49 41 48 (in Nederland) of e-mail: http://webemail.telenet.be/cgi-bin/compose.exe?id=01bc8bc48872523f5ad8a4be7c4e5c1a871&new=&xsl=compose.xsl&to=info@artonline.be

Appartementen en winkels op de plaats van de Oude Vismijn in Zeebrugge

Stad Brugge is van plan om de oude vismijn in Zeebrugge aan te kopen. Op termijn zouden op de plaats van een deel van de voormalige visafslag winkels en appartementen moeten komen met uitzicht op de jachthaven. Brugge wil er anderhalf miljoen euro voor neertellen en de site vervolgens doorverkopen aan een projectontwikkelaar. De Seafront-attractie, die in het nieuwere stuk van de vismijn een onderkomen heeft, zou niet in het gedrang komen.

Wateroverlast in onze regio

Aan de kust had de brandweer het maandagmorgen extra druk met de afhandeing van verschillende meldingen over wateroverlast. Tijdens het ergste van de storm viel op een uur tijd liefst 35 milimeter hemelwater in onze regio. In Knokke-Heist liepen bijgevolg verschillende kelders en garages onder water. De brandweer kreeg in totaal een 60-tal oproepen te verwerken voor ondergelopen kelders. Verschillende straten in de badstad kwamen tijdelijk blank te staan. Onder meer was dat het geval in de Lippenslaan. Maar het was vooral de Natiënlaan die te lijden had onder de overvloedige regenval. Het ergst getroffen was de streek van De Haan en Wenduine. Daar zijn het Zeepreventorium en Sun Parks onder water gelopen. In Blankenberge liep het politiekantoor onder water. Het stond een halve meter hoog. De brandweer van Sluis moest vooral in Aardenburg tussenkomen. Daar moesten massaal pompen worden ingezet, en liep zelfs de brandweerkazerne onder water.

Knokke-Heistse tweedeverblijver deed Zeebrugge aan met z’n oorlogsschip

Het Britse marineschip HMS Albion dat in het weekend in Zeebrugge afmeerde trok heel wat belangstellenden naar de achterhaven. De commandant, captain John Kingwell is de kleinzoon van Josephine Claeys die tijdens de Tweede Wereldoorlog café Metro open hield in de Kerkstraat in Blankenberge. In die periode hielp ze bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen uit het land smokkelen. Ze werd door de Duitsers betrapt en belandde in een concentratiekamp. Ze overleefde die moeilijke periode en werd de meest gedecoreerde dame. Kingwells grootvader, Albert Caes, vluchtte naar Groot-Brittannië toen de Duitsers binnenvielen. In 1944 was hij bij de eerste geallieerden die Blankenberge bevrijdden. Burgemeester Ludo Monset van Blankenberge heeft zaterdagmiddag aan boord geluncht met kapitein Kingwell. De "HMS Albion", een supermodern marineschip van 520 miljoen euro, beschikt over een ruim dat plaats biedt aan 31 zware vrachtwagens en 36 lichtere militaire voertuigen. The Albion kan ook zwaar gewapend mobiel materieel zoals de beruchte Challenger II Main Battle tank met een gewicht van 70 ton transporteren. Op het vliegdek kunnen simultaan 2 helikopters landen. In een groot dok onderaan het schip liggen 2 landingsvaartuigen klaar die elk met 150 manschappen in en uit kunnen varen. Bij een dergelijke aanvalsoperatie wordt 8000 ton water in het dok gepompt waarbij een ingewikkeld computersysteem permanent de stabiliteit controleert. In Zeebrugge waren een 300-tal marinepersoneelsleden waaronder een 50-tal vrouwen aan boord maar in principe kan deze varende kazerne een 1000-tal manschappen herbergen. De Britse gezagsvoerder wist te vertellen dat hij een appartement heeft in Knokke-Heist. Zijn kinderen vinden het fantastisch om in de badstad op het strand te spelen.

Aardappelen schieten in onze polder

Heel wat boeren in de polder rond Knokke-Heist hebben problemen met hun wintervoorraad aardappelen. Vanwege het vrij warme novemberweer zijn grote partijen bewaaraardappelen namelijk begin schieten. Ideaal zou een temperatuur rond 7 graden zijn, maar het kwik staat al geruime tijd een flink stuk hoger. De aardappelen denken daardoor dat de lente is aangebroken en gaan snel scheuten vormen. Een aantal landbouwers staat nu voor de keus de aardappelen vroegtijdig op de markt brengen of te behandelen met strooipoeders die scheutvorming tegen gaan. Opslaan in koelhuizen is geen optie, vanwege 'te duur'.

Knokke-Heistenaar presteerde knappe Ironman in Arizona

Badstadsgenoot Luc Vanmaele is met een knappe tijd van 10u 22min 46sec, zesde geworden in zijn leeftijdsgroep tijdens de Ironman van Arizona. De wedstrijd werd gewonnen door de Amerikaan Jordan ‘Rapp’. De 50-jarige Vanmaele, die lid is van het Triathlon Team Knokke-Heist, miste op 2 na een rechtstreeks ticket voor Hawaii. Daarvoor kunnen nu enkel nog de beschikbaarheid van ‘rolldown slots’ uitkomst brengen. Luc Vanmaele liep eerder al de Ironman in Hawaii in 2004 en 2006.

22.11.09

Bevredigende voetbalzondag voor de Knokke-Heistse ploegen

De voetbalzondag heeft punten opgeleverd voor alle ploegen in Knokke-Heist. In Eerste Provinciale versloeg FC Knokke op verplaatsing de ploeg van Langemark met 0-3. Knokke staat momenteel 3de in de rangschikking met 25 punten. Dat is op amper 2 punten van klassementsleider Menen. In Derde Provinciale won VV Westkapelle op eigen terrein met 2-1 van St Joris. Op het De Taeye stadion speelde FC Heist verder 1-1 gelijk tegen Oedelem. VVW blijft met 30 punten het klassement aanvoeren. Heist staat 13de met 12 punten. In Vierde Provinciale B moest Zeehaven Zeebrugge met 3-1 de duimen leggen in Moerkerke. Moerkerke staat 6de in de rangschikking met 18 punten. Zeebrugge is 10de met 9 punten.

Knokke-Heistenaar raakt rijbewijs kwijt

Volgens de politie van Sluis zijn bij een controle in de vroege uren van zondag twee personen hun rijbewijs kwijtgeraakt. De ademtest werd afgenomen op de plaats waar de Nieuwstraat uitmondt op de Rondweg. Een 37-jarige man uit Knokke-Heist had bij het blazen bijna 2,4 keer zoveel alcohol in z'n bloed als is toegestaan. Een 42-jarige automobilist uit de gemeente Sluis zelf had drie keer zoveel gedronken dan is toegestaan. De twee mannen mochten hun rijbewijs inleveren. Tegen hen werd ook proces-verbaal opgesteld.

Collectief ontslag bij Sea Park Zeebrugge

In onze kusthaven heeft Sea Park, een dochterbedrijf van de Cobelfret, de procedure opgestart voor het collectief ontslag van elf bedienden en dertien arbeiders. Dat is meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf is haar belangrijkste order verloren. Wallenius Wilhelmsen Logistics zal namelijk vanaf midden februari de landbouwmachines van Case New Holland behandelen. New Holland uit Zedelgem was goed voor 90 procent van de bedrijvigheid bij Sea Park. Daarom heeft de directie het voornemen om alle activiteit te stoppen.

Personeelsfeest Gezondheidszorg bij Hof ter Mude

In Hof ter Mude werd het jaarlijkse personeelsfeest gehouden van AZ Gezondheidszorg Oostkust, vzw Centrum van de Oostkust, vzw Bejaardenzorg De Lindeboom en vzw Kinderopvang De Duinhuisjes. Het feest begon traditioneel met de viering van jubilarissen en gepensioneerden. De volgende 26 personeelsleden met 20 jaar dienst werden in de bloemetjes gezet: Greet Allemeersch, Hilde Andries, Tania Antheunis, Marlies Baeke, Conny Bogaert, Carine Bout, Jan Claeys, Flori Coppens, Koen Crevits, Caroline De Block, Nathalie De Brouckere, Els De Roo, Annemie De Scheppere, Katty Decleer, Gerda Deschaecht, Chantal Dobbelaere, Nadine Guidee, Mireille Janssens, Anne-Marie Leloup, Marleen Lemmens, Lucrèce Martele, Bert Roose, Martine Schotte, Danny Vandermeulen, Dr. Luc Vanmaele en Chris Voet. Daarnaast werd ook afscheid genomen van 7 personeelsleden die met rust- of brugpensioen gingen: Rosanne Bouljon, Bernard Cornette, Rita Decorte, Dr. Guy Goeminne, Myriam Goudsmedt, Sonia Louagie Sonia en Catherine Uschkow. De personeelskring van AZ Gezondheidszorg Oostkust verwelkomde meer dan 600 feestvierders.