8.12.07

IJspiste officieel ingeschaatst

Waarnemend burgemeester Maxim Willems heeft vrijdagavond op het Verweeplein in Knokke de traditionele eindejaarsijspiste en kerstdorp voor open verklaard. Nieuw is alvast het feit dat het chalet, waar men de schaatsen aanbindt, met een kwartslag gedraaid is zodat de schaatsliefhebbers niet langer in de regen hoeven aan te schuiven. Naast de verlichting boven en onder het ijs, is dit jaar ook gezorgd voor kleurrijke bollen met fluctuerende LED-verlichting en een sierlijke sluier met 5600 blauwe lichtjes. Op de ijspiste zal er letterlijk en figuurlijk dus veel blauw te zien zijn. Maar ook de belangrijkste winkelstraten stralen dit jaar meer kleur uit. Zo'n 6000 rode lampjes zetten in de Lippenslaan en de Kustlaan een 75-tal bomen in een warme kerstgloed. In plaats van de gebruikelijk 15 Watt hebben deze lampjes maar een vermogen van 1 Watt. Daardoor kan de gemeente bijna 90 % energie besparen in vergelijking met vorig jaar. In een deel van de Kustlaan werden de boompjes gehuld in een rode doek waaraan telkens 350 lampjes werden bevestigd. De 16.450 lampjes doen ook hier het energieverbruik dalen met bijna de helft. In totaal investeert de gemeente zowat 250.000 EUR aan kerstverlichting, goed voor meer dan 300.000 lichtjes. De IJspiste werd vrijdagavond op de beat van "Within Temptation" officieel ingeschaatst door Charlotte D’Hooghe, Eerste Eredame van de Miss Knokke-Heist wedstrijd.

Storm veroorzaakte weinig schade

De storm die gisteren langs de Oostkust raasde heeft slechts hier en daar voor overlast gezorgd. De westerstorm bereikte zijn hoogtepunt rond 10uur met pieken tot 90km per uur. In Knokke-Heist kreeg de brandweer een tiental oproepen. Het ging daarbij vooral om afgerukte reclamepanelen, werfafsluitingen, dakpannen en omgewaaide kerstbomen. Langs het Schipdonkkanaal kwam een boom terecht op de rijweg. De overkapping van de ijspiste in Knokke gaf geen krimp. Dit in tegenstelling tot de tent over de kerstijsbaan in Vlissingen die door de stormkracht werd weggeblazen.

7.12.07

Tropicana Zeebrugge: 5,5 % extra besparing door energie-audit

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Grootscheepse controles dit weekend

Dit weekend zal de politie in West- en Oost-Vlaanderen en in Zeeland grootscheepse alcohol- en drugscontroles uitvoeren. De nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december wordt de elfde verkeersveilige nacht die kadert in de preventieve acties die georganiseerd worden bij het begin van de tradionele BOB-eindejaarscampagne. Via deze preventieve actie wil men autobestuurders sensibiliseren tot een verantwoord rijgedrag. Naast de snelheids- en alcoholcontroles in de week, worden vanaf nu de weekendcontroles ook systematisch opgedreven.

Vrees voor overvallen

Juweliers in de badstad hebben hun waakzaamheid verhoogd. Dat heeft te maken met de vrees voor overvallen in het licht van de nakende eindejaarsfeesten. Ook gangsters hebben blijkbaar op die momenten extra cash nodig en weten dat er dan in de badstad heel wat te rapen valt. Een aantal juweliers meent reeds scouts opgemerkt te hebben. Dat zijn onderwereldfiguren die in de buurt van juwelierszaken poolshoogte komen nemen om een overval voor te bereiden. Het feit dat in het binnenland toenemend auto’s worden gestolen heeft de onrust in Knokke-Heist nog vergroot. Dergelijke wagens worden namelijk vaak ingezet bij een overval of dienen nadien als vluchtwagen. Inmiddels werd op vraag van diverse handelszaken ook de waakzaamheid van de politie opgedreven in de Lippenslaan, Dumortierlaan en de Kustlaan.

Parkeerexperiment wordt verder gezet

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zet een nieuwe stap in de huidige reeks experimenten met het parkeerbeleid. Het gaat om tweedeverblijvers die in betalende parkeerzones een woning hebben. Om te beginnen werden de eigen inwoners in de mogelijkheid gesteld om in een blauwe zone langer te parkeren dan de toegelaten maximumparkeertijd. Daarna kregen ook de tweedeverblijvers in die zones een parkeerkaart. In de betalende straten echter werden tot nog toe enkel parkeerkaarten toegestaan aan inwoners. Nu wordt bij wijze van proef ook aan de tweedeverblijvers in een betalende zone een parkeerkaart toegekend. Dat zal gebeuren onder dezelfde voorwaarden als die voor de inwoners.

Fietsen worden nog steeds onveilig gestald

Veel tweewielers worden ook in fietsenstallingen onveilig achtergelaten in Knokke-Heist. Dat blijkt uit een dozijn controles die de stadswachten de voorbije weken hebben uitgevoerd. Ze deden dat zowel tijdens de week als op weekends. Daarbij stond één op de vijf fietsen buiten de eigenlijke fietsenstalling. Niet eens de helft van de fietsen was correct vastgezet. Een goed fietsslot, zoals aanbevolen in de folder van Binnenlandse Zaken, was op nog geen 5 % van de fietsen te vinden! Het gemeentebestuur trekt daaruit de conclusie dat nog meer sensibilisering van de fietser noodzakelijk is. Vooral aan de tramhalte in Knokke, maar ook op andere "gevoelige" plaatsen zullen fietsers de komende dagen worden aangesproken of de folder “Een goed fietsslot” aan hun fiets of in hun fietstas vinden.

Nicolas Vanhootegem haalt opnieuw net geen Europese tourkaart

Ons land is momenteel geen topgolfers rijk, maar met Nicolas Vanhootegem hebben we toch een speler die zich geregeld kan meten met de Europese top. De ondertussen 35-jarige Knokke-Heistenaar leek eerder nog op een Europese tourkaart af te stevenen. Daarmee zou hij in 2008 aan alle grote toernooien hebben kunnen deelnemen. Hij won de Telenet Trophy in Waterloo maar greep in de Europese Challenge Tour net naast een plaats bij de top 20. In januari gaat Vanhootegem nu in Zuid Afrika spelen. Dat houdt in “om beurt een dag golfen en een dag fysiek trainen”. De rest van het winterseizoen speelt hij op de golfbaan in Knokke. Daarna gaat hij opnieuw voor een plaats in het Europese circuit.

Autoschip Figaro weer in veiligheid

Het autoschip Figaro is donderdagavond in een zware zuidwesterstorm in moeilijkheden geraakt in het Kanaal ter hoogte van Cornwall. Dat gebeurde toen de motoren het plots lieten afweten en het schip op de vuurtoren van Wolf Rock dreigde af te drijven. De 55.000 ton metende car carrier van Wallenius Wilhelmsen doet ook regelmatig de haven van Zeebrugge aan voor de overslag van nieuwe wagens. Een sleepboot en een helikopter werden ter plaatse gestuurd. Uiteindelijk slaagde de 30 koppige bemanning erin de motoren weer aan de praat te krijgen. Het schip ging vervolgens schuilen voor de storm in Falmouth Bay onder de Britse zuidkust. De Figaro was onderweg uit het Spaanse Santander met 2500 nieuwe wagens aan boord.

6.12.07

Ontpolderen Zwinbuffer op lange baan

Nederland neemt langer de tijd, tot 2010, om de natuur van de Westerschelde te herstellen. Nederlands minister van Landbouw Gerda Verburg heeft de Tweede Kamer vandaag geschreven dat ook de Vlaamse bestuurders hiermee instemmen. De met België afgesproken verdieping van de Westerschelde die nodig is om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken voor grote zeeschepen, zorgt voor schade aan de natuur. Die schade moet worden gecompenseerd en daarvoor moet 600 hectare grond worden teruggegeven aan de natuur. Vanwege de grote weerstand in Zeeland om grond terug te geven aan de zee, onder meer bij Het Zwin wordt maar moeizaam grond voor dit doel verworven. Verburg en staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa beloofden de Kamer maandag dat ze alles op alles zullen zetten om te voorkomen dat grondeigenaren worden gedwongen hun landbouwgrond te verkopen waarna die onder water wordt gezet. Het is aan de provincie Zeeland om locaties te vinden waar geen onoverkomelijke bezwaren tegen zijn. Een en ander kan ook de ontpoldering van de Zwinbuffer in Knokke-Heist op de helling zetten.

De actiegroep Redt Onze Polders is voorzichtig positief over het voorlopige uitstel van ontpoldering. Wel noemt de actiegroep de onzekerheid die langer duurt onacceptabel.

Gouden en Bronzen Delta's voor Restaurants uit de regio

Restaurant 't Molentje uit Zeebrugge heeft de Gouden Delta 2008 in de wacht gesleept. Dat raakte bekend tijdens de voorstelling van de Delta Gids 2008 voor België en Luxemburg. Restaurant Bel-Etage uit de Guldenvliesstraat in Knokke-Heist veroverde een Bronzen Delta. De zesde editie van de Nederlandstalige Delta Gids, die donderdag verscheen, telt 2.050 restaurants en hotels. De nieuwe gids bevat 155 nieuwkomers, 405 etablissementen verdwenen uit het werk. Nieuw zijn onder meer verschillende selecties. Zo zijn er selecties van originele en atypische zaken, van de meest charmante restaurants en van "mooie" zaken. De Delta Gids 2008 België Luxemburg telt 560 pagina's en kost 24,75 euro.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Over de geboorten, huwelijken en overlijdens in de badstad tijdens de voorbije periode lees je HIER meer.

Torens Rubensplein dienen beschermd tegen aanvallen gocarts

De torens op het heraangelegde Rubensplein in Knokke moeten gocartbestendig worden gemaakt. Het vernieuwde plein is een paradijs voor spelende kinderen die zich plankgas uitleven met onder meer gocarts en skateboards. De toegangstorens voor de ondergrondse garages krijgen het daarbij echter zwaar te verduren. De torens, met daarop de bekende kunstwerken van Franz West, blijken niet bestand tegen het brokkenmakende spel van de kinderen. Het gemeentebestuur heeft nu aan het architectenbureau Robbrecht en Daem gevraagd om dringend hun ontwerp bij te sturen met elementen die de belhamels op een veilige afstand van de torens kunnen houden. Het bestuur denkt hierbij aan zitblokken of buizen, maar wil de ontwerpers op heel korte termijn de kans geven om zelf met een harmonische oplossing op de proppen te komen, die past in het totaalconcept.

Oorlogsbetonpaden in het Zwin worden vervangen

De gevaarlijke paden in het Zwin worden eindelijk vervangen. De niet onderhouden betonpaden door de Zwinduinen in Knokke zijn al heel lang een bron van ergernis. Er deden zich al veel ongevallen voor, vooral met fietsers. Met name in de buurt van het kunstwerk De Haas zijn er openingen in het wegdek van meer dan 20 cm. Het gemeentebestuur heeft zich in dat verband beklaagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, eigenaar van het Natuurreservaat. In haar antwoord zegt het Agentschap dat een aangepast beheersplan zal zorgen voor de totale vernieuwing van de paden in natuurvriendelijk materiaal. De plannen worden volgend jaar opgemaakt. Gelijktijdig worden ook de subsidies aangevraagd in het kader van Interreg IV van Euregio Scheldemond. Bij de vervanging van de paden in 2009 wordt in het natuurgebied definitief het tijdvak afgesloten van de betonwegen die werden aangelegd door de Duitse bezetter. Op de meest gevaarlijke plaatsen zal ondertussen wel herstelwerk worden uitgevoerd.

Geen uitstel verdieping vaarweg naar Antwerpen

De derde verdieping van de Westerschelde tot 13.10 meter start op 20 december. Dan gaat een baggerschip aan het werk om een aantal drempels in het Belgische deel weg te halen. Dat heeft de Vlaamse minister-president Kris Peeters woensdag gezegd. Fracties in het Vlaams parlement zijn ongerust over de toezegging van de Nederlandse minister Gerda Verburg dat zal worden onderzocht of ontpoldering uit de Scheldeverdragen kan worden geschrapt. Volgens Peeters leidt zo'n onderzoek niet tot uitstel van de derde verdieping.

Vrouw verminkt door hond

Het blijkt dat in Knokke-Heist nog heel wat hondeneigenaars bijzonder onverantwoord te werk gaan en hun dieren regelmatig vrij in de badstad laten rondlopen. Dat heeft de voorbije dagen tot een dramatisch incident geleid. Een loslopende viervoeter heeft namelijk een hond aangevallen die aan de leiband door een echtpaar werd uitgelaten voor vrienden. Toen de vrouw de hond, waar ze verantwoordelijk voor was, wilde beschermen, werd ze gebeten. Dat gebeurde door de hond die ze aan het uitlaten was. De vrouw werd zwaar aan de hand verminkt. Momenteel wordt de eigenaar van de loslopende hond opgespoord. Vermoedelijk wordt de zaak een flinke kluif voor de verzekeringsmaatschappijen die hierbij zullen betrokken worden.

Vlag halfstok voor vermoorde agente

Tot maandag hangt bij de politie in Knokke-Heist de vlag halfstok. Dit gebeurt volgens de gemeente naar aanleiding van een verzoek van de politie nationaal wegens het neerschieten van een jonge agente in de Beerselse deelgemeente Lot. Gangsters die aan het inbreken waren vuurden dinsdag minstens 20 kogels af op een politievoertuig. De 24-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd dodelijk getroffen. Ze wordt dinsdag begraven.

Zeebrugge denkt aan autologistiek centrum

Het Duitse logistieke bedrijf Horst Mosolf onderhandelt met het Zeebrugse havenbestuur om in de maritiem-logistieke zone in de achterhaven een logistiek centrum te bouwen. Dat Mosolf Automotive Center zou tegen 2009 operationeel moeten zijn. Er komt een opslagplaats voor 7.000 auto's en er wordt ook een predelivery inspection center gebouwd, waar de aangevoerde auto's klaargemaakt worden voor de showrooms, vooraleer ze vertrekken naar de garages. Het nieuwe logistieke centrum zou enkele tientallen tot honderd nieuwe banen kunnen opleveren in Zeebrugge. Havenvoorzitter Joachim Coens hoopt dat de maritiem-logistieke zone in de Zeebrugse achterhaven eind volgend jaar in gebruik wordt genomen. Horst Mosolf is een van de grote spelers in Europa voor autologistiek.

'Lichamelijk ongeschikte' in beroep

Een 24-jarige man uit Knokke-Heist, die wegens zijn alcoholprobleem voorgoed lichamelijk ongeschikt is verklaard voor het verkeer, vraagt in beroep een mildere straf aan de rechter. Volgens zijn advocaat heeft de man een implantaat laten aanbrengen. Daardoor heeft hij al anderhalve maand geen druppel alcohol meer aangeraakt. Sedert enige tijd is het antabuse implantaat in ons land namelijk terug verkrijgbaar tegen de som van €120. In mei verklaarde de politierechter de Knokke-Heistenaar voor het leven ongeschikt om een voertuig te besturen. Daarnaast legde hij hem 2,5 jaar rijverbod op, plus 6 maanden cel en een boete. Een jaar eerder werd hij op zijn brommer onderschept met 3,47 promille in het bloed. Dàt ondanks het feit dat hij eerder al veroordelingen opliep voor rijden onder invloed. Het vonnis volgt op 16 januari.

Franse pijplijn van Duinkerke naar Zeebrugge

Volgens de Britse krant The Guardian beklaagt Energie de France (EDF) zich over het feit dat het bijna onmogelijk is om aardgas in België te vervoeren via het netwerk van Fluxys. Het Franse energiebedrijf heeft heel wat aardgasklanten in Groot-Brittannië en wil die vanaf 2012 bevoorraden met gas uit de in aanbouw zijnde LNG-terminal in Duinkerke. De meest aangewezen weg daarvoor is de Interconnector, de onderzeese pijplijn tussen Groot-Brittannië en Zeebrugge. Maar volgens directeur Dominique Venet van EDF is het niet mogelijk via het Belgische net vanuit Duinkerke gas tot in Zeebrugge te krijgen. Hij vraagt dat Europa ingrijpt en stuurt aan op een nieuwe rechtstreekse pijplijn tussen Duinkerke en de start van de Interconnector in Zeebrugge. Het vergassen van de vloeibare LNG zal in Duinkerke trouwens gebeuren door gebruik te maken van zeewater verwarmd door de kerncentrale in het nabijgelegen Gravelines. Daardoor wordt vermeden dat broeikasgassen in de atmosfeer komen.

5.12.07

Autoschip vastgelopen in Scheldemonding

In de Scheldemonding zo'n 18 km ten noordnoordoosten van Knokke-Heist is woensdag om 16.30 u een autoschip vastgelopen. Dat gebeurde vlakbij de kust van Vlissingen. Met het schip ging het om de Tor Magnolia van de rederij DFDS Tor Lines uit Denemarken. Het 200m lange schip was eerder vertrokken uit de haven van Gent toen het ter hoogte van het Vlissingse Nollestrand motorproblemen kreeg en vastliep op een zandplaat. Bergers van Multraship zijn onmiddellijk vertrokken naar het schip. Bij opkomend water is het autoschip er echter in geslaagd om rond 17.15u weer vlot te komen. Het schip is nu onderweg naar Vlissingen om daar te laten controleren of onder water schade is ontstaan.

Overleg lastenboek stranduitbaters?

Het lastenboek van de badkarhouders voor de periode tot 2013 werd zopas op verschillende punten gewijzigd. Onder meer wordt nu gestippuleerd dat de badkarhouder de toegewezen standplaats én het verkooppunt van dranken op de concessie zélf moet uitbaten. Er moet verder een vrije zone van 8 meter voorzien zijn tussen het verkooppunt en de bestaande terrassen op de wandeldijk. En alle stoelen, tafels en windschermen moeten elke dag tegen 8u ’s avonds in de bergruimte worden ondergebracht. De stranduitbaters hebben ondertussen al laten weten dat ze een onderhoud willen met het gemeentebestuur om over bepaalde aspecten van het lastenboek overleg te plegen.

Tijdspad nodig zegt Open VLD

Naar aanleiding van de publicatie van het financieel beleidsplan van de gemeente tot 2012 heeft de Open VLD opmerkingen bij het hoofdstuk Patrimonium en Logistiek. Volgens de partij is het nodig om voor het vernieuwen en onderhoud van met name de schoolgebouwen een tijdspad vast te leggen. Het is belangrijk om op voorhand te weten "wanneer wat waar" aan renovatie toe is. Dat is meteen ook cruciaal voor het opstellen van de financiële planning in de toekomst, aldus nog de Open VLD.

Tota(a)l einde van het Truzementse grenspompstation

Op de grens tussen Knokke-Heist en Retranchement sluit over een paar dagen één van de laatste bediende pompstations in onze regio. In de Zwinstraat, net voorbij de Hickmanbrug, hebben Pieter Van Cuyck en Maria Vergouwe 37 jaar lang het tankstation van Total uitgebaat. Vooral veel rondtoerende landgenoten gingen er bijtanken. Onder hen de Belgische premiers Wilfried Martens en Paul Vanden Boeynants. En vorige zomer ook prins Laurent. Van Cuyck had echter liever eenvoudige mensen bij z’n pomp. De gloriedagen waren begin de jaren 80. Toen kwamen de Knokke-Heistenaars massaal de grens over vanwege het grote verschil in de benzineprijs. Over de jaren heeft de pomphouder Retranchement ingrijpend zien veranderen. Tweedeverblijvers namen de plaats in van de vroegere werkmensen in het dorp. En na het pompstation gaat binnenkort ook de bakkerij dicht. Een overnemer voor het tankstation is er niet. Een promotor wilde op de plaats wel een huis bouwen, maar de pomphouder gaat er liever bloemen en groenten kweken. Zo krijgt Retranchement er nog een stukje groen bij.

Aribus binnenkort ook in Knokke-Heist?

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick de Klerck wil dat het Aribus-systeem bij het openbaar vervoer wordt uitgebreid tot meer gemeenten in onze provincie. Daarbij wordt onder meer ook gedacht aan Knokke-Heist en Blankenberge. In de jaren ’90 ontwikkelde de NMBS samen met De Lijn een systeem dat de overstap tussen trein en bus beter regelt. Het Aribus-systeem is ondertussen gemoderniseerd en wordt nu in een 80 tal stations gebruikt. Op een elektronisch paneel kunnen bestuurders van De Lijn bij treinvertragingen de extra wachttijden aflezen. Daar kunnen ze dan binnen bepaalde criteria op inspelen. Binnenkort gaat het Aribus-systeem in voege bij het station van Knokke. Of dat ook bij de andere stations in de badstad het geval zal zijn is niet bekend.


Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick de Klerck verduidelijkt: "Ik heb aan Vlaams Minister Van Brempt gevraagd om snel werkt te maken van de introductie van dit systeem voor andere stations, ook waar de Sp.a niet in de meerderheid zit of een belangrijke verkozene heeft. Ik hoop dat ook andere West-Vlaamse steden snel volgen, zeker nu de Vlaamse regering een extra € 50 mln middelen voor De Lijn heeft uitgetrokken, waarvan € 18 mln specifiek voor het netmanagement. De IVA stationsomgevingen krijgt nog een extra dotatie van € 7,1 mln.”.

Retro-evenement voor Spaanse tocht van De Jumpers

Knokke-Heists bekendste wielervereniging “De Jumpers” bereidt zich nu al voor op de jaarlijkse rittenwedstrijd. Na Mallorca afgelopen september gaat het volgend jaar een week richting het Spaanse Colpe. In de aanloop wordt niet alleen getraind, maar om de kosten te dekken wordt voor de zesde keer ook een Retroparty gehouden. Dat gebeurt op 5 januari in de feestzaal van Hof ter Mude. Disco Amigo haalt dan niet alleen muziek uit de jaren 70 tot 90 uit de rekken maar laat ook bekende Knokke-Heistse gast-dj’s achter de mengtafel. Onder hen Bert Verbeeck van het vroeger allom bekende Disco Pallieter. “De Jumpers” telt 75 leden en werd in 1970 opgericht door door een groepje mensen rond André Gouweloose. Kaarten voor de Retroparty zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop.

Drie jaar voor nalatigheid bij drugsdode in Heist

Een 33-jarige man uit Antwerpen is door de correctionele rechter in Brugge tot drie jaar cel veroordeeld omdat hij onvoldoende hulp bood aan zijn vriend bij een overdosis. Ook de broer van de drugsdode en zijn vriendin werden veroordeeld. De feiten dateren van de nacht van 17 op 18september 2004. De 33-jarige Arnaud L. uit Antwerpen bouwde een drugsfeestje met zijn maat David V. in zijn appartement aan het Matrozenplein. De twee gebruikten heroïne en cocaïne door elkaar en rookten er nog wat cannabis op. Voor DavidV. werd de cocktail van harddrugs plotseling te veel en hij raakte bewusteloos. Half in paniek belde Arnaud L. naar Davids broer Sami V.(29), die op dat ogenblik met zijn Brugse vriendin Vanessa N. (33) een cokefeestje aan het bouwen was in het appartement van Elsie D., de 37-jarige vrouw die in juni drie jaar cel kreeg voor haar aandeel in de dood van het 17-jarig meisje Lucka D. na een overdosis heroïne en cocaïne. Sami V. en Vanessa N. snelden David V. ter hulp en legden hem in een bad met koud water. Om hem terug bij te brengen lieten Sami V. en Arnaud L. hem nog een lijn coke snuiven waarna zijn hartslag terug sterker werd. Even later zakte David V. terug weg en uiteindelijk bezweek hij nog voor hij de spoedafdeling bereikte. Het trio had drie uur gewacht om David V. naar het ziekenhuis te brengen. Arnaud L. kreeg drie jaar cel voor onopzettelijke doodslag. Vanessa N. moet 120 uur werkstraf uitvoeren en Sami V. kreeg 12 maanden voorwaardelijk. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van Arnaud L., die verstek gaf voor het vonnis.

Voor en nadelen van Zeebrugge volgens Financial Times

Je leest het artikel uit de Financial Times van vandaag in ORO NieuwsMAGAZINE

4.12.07

Toekomst voormalig schooldirecteur in de weegschaal

De voormalige directeur van een gemeentelijke basisschool in Knokke-Heist staat in de correctionele rechtbank in Brugge terecht voor misbruik van vertrouwen en verduistering. Het was de inmiddels teloor gegane oppositiepartij Raak-Spirit die in maart 2006 de kat de bel aanbond. De directeur zou namelijk geld voor de skivakanties van de leerlingen hebben laten doorstorten op zijn privé-rekening. De gemeente begon vervolgens een eigen onderzoek. Volgens de verdediging zijn misverstanden ontstaan door het systeem met drie afzonderlijke schoolrekeningen, waarvan één op naam van de directeur. De geldstromen zouden door elkaar zijn gelopen. De voormalige directeur is ondertussen inspecteur bij het ministerie van onderwijs. Mocht hij een veroordeling oplopen dan zou dat een ramp betekenen voor zijn functie als ambtenaar. Het vonnis wordt op oudejaarsavond verwacht.

Zwin in Haagse Tweede Kamer

Omdat Het Zwin en de Hedwigepolder grensoverschrijdende natuurgebieden zijn lag de Nederlandse minister Gerda Verburg maandag meer dan drie uur in de clinch met de Tweede Kamer in Den Haag over de goedkeuring van de Scheldeverdragen. De kamerleden wil niet weten van een gedwongen ontpoldering omdat er geen draagvlak voor is. De boeren in Knokke-Heist en in Zeeland willen het niet. Bijna alle politieke partijen willen de verdragen “geZWINd” goedkeuren als de minister maar garandeert dat er nooit land kan worden onteigend voor ontpoldering. Maar dat wilde ze niet doen. Feit is wel dat de derde verdieping van de Westerschelde wat de Nederlandse regering betreft ook de laatste is. Volgens staatssecretaris Huizinga van Waterstaat kan Vlaanderen voor een verdere verdieping geen beroep meer doen op het scheidingsverdrag van 1839. Hierin wordt bepaald dat er een vrije doorgang moet zijn naar Antwerpen voor de scheepvaart. Volgens Huizinga komt dan de veiligheid in het geding en kan Nederland op basis hiervan verdere verdieping tegenhouden.

Heiploeg-garnalen via Zeebrugge-Bilbao naar pelateliers in Marokko

De Nederlandse Koelvervoerder Heitrans bv heeft besloten om zijn trailers voor Marokko voortaan in Zeebrugge te laten inschepen op de nieuwe ro/ro-dienst van Transfennica naar Bilbao. De trailers zijn vooral geladen met garnalen van Heiploeg op weg naar de Marokkaanse pelateliers. De overtocht van Zeebrugge naar Bilbao duurt 38 uur. Er zijn drie vertrekken per week. Een van de redenen waarom Heitrans beroep gaat doen op de shortsea dienst, is de hoge dieselprijs. ‘Alleen al dit jaar is een liter brandstof 13 procent duurder geworden', zegt transportplanner De Vries. Dat we nu 2.000 kilometer kunnen besparen is dus zeer welkom.Tot voor kort gebruikte Heitrans 9 trailers en 9 trekkers voor zijn transporten naar Marokko. Vanaf nu worden dat 9 trailers en 3 trekkers. In Bilbao neemt een Spaanse trekker de lading over voor de rit naar de eindbestemming.

Parkeerbeleid doet broeikasgasbeperkende maatregelen teniet

Het Open-VLD gemeenteraadslid Kathleen van der Hooft zegt de publicatie van tips voor het beperken van energiegebruik en de CO2-uitstoot toe te juichen. Ze stelt zich echter wel enkele vragen in dat verband. Als bezoekers vijf keer de badstad moeten doorrijden voor ze uiteindelijk ergens een parkeerplaats vinden zijn alle beperkende maatregelen voor niks geweest. Verder merkt ze op dat in nieuwe straten en paden steeds minder bomen worden aangeplant in Knokke-Heist. Duidelijk een gemiste kans in de strijd tegen de broeikasgassen.

Informatiecampagne over het ‘Seveso’-risico

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wijst de bevolking op de nieuwe informatiecampagne over het ‘Seveso’-risico in onze regio. Dit risico is genoemd naar het Italiaanse plaatsje waar zich in 1976 een zwaar industrieel ongeval voordeed. Dit gaf aanleiding tot een Europese richtlijn die bij ons werd omgezet in een specifieke veiligheidswetgeving. In alle gemeenten die een groot Sevesobedrijf in hun buurt hebben zullen via de post infobrochures aan de bevolking worden verspreid. Voor Knokke-Heist gaat het over de LNG-terminal in de Zeebrugse voorhaven en de Piekbesnoeiingsinstallatie in de achterhaven.


De 5 maatregelen die u beschermen
1. Blijf binnen
Blijf binnen, waar u zich ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in uw wagen. Indien u zich buiten bevindt, stap dan ergens binnen waar u beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is, naar binnen: volwassenen, kinderen, huisdieren.
2. Sluit ramen en deuren
Sluit ramen en deuren van uw woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit u de raampjes en het open dak en u schakelt de verwarming, ventilatie en airconditioning uit.
3. Luister naar de radio of kijk TV
Stem af op de VRT-radio of -tv. De nationale omroep deelt u de nodige richtlijnen mee.
4. Vermijd het telefoneren
Grijp niet naar uw (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.
5. Laat uw kinderen op school
Uw kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de 5 beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga uw kinderen dus niet halen op school, u zou hen en uzelf in gevaar kunnen brengen.

Einde gerichte vuurwerkcontroles aan de grens

Aan de grensovergang tussen Knokke-Heist en Sluis zet het Nederlandse gerecht een punt achter de gebruikelijke omvangrijke vuurwerkcontroles in december. Daarbij had de politie het in het verleden gemunt op Nederlanders die in gespecialiseerde winkels in onze regio vuurwerk kwamen kopen. Nederlandse agenten in burger hielden toen bij de acties tot nu toe de vuurwerkwinkels in Knokke-Heist, Blankenberge en Brugge in de gaten. Als ze Nederlanders vuurwerk zagen kopen, gaven ze de nummerplaat door aan hun collega's aan de grens. Die auto's werden dan gecontroleerd. Die methodes waren evenwel te arbeidsintensief en ze leverden te weinig op. In plaats daarvan richt het parket zich op de aanpak van grote handelaren in illegaal vuurwerk. De politiekorpsen in het grensgebied zullen echter wel nog particulieren controleren op de invoer van illegaal vuurwerk.

Ping An mag Fortis niet overheersen zonder toestemming

De Chinese verzekeraar Ping An, die donderdag een belang van 4,18% in Fortis bekendmaakte, mag zijn belang uitbreiden tot een maximum van 4,99%. Beide ondernemingen zijn dit overeengekomen op initiatief van Maurice Lippens en de rest van de directie van Fortis. De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar. Mocht Ping An toch meer willen dan 4,99% dan moet het bestuur van Fortis daar eerst toestemming voor geven. Zolang Ping An meer dan 4% van de aandelen bezit mag het een zetel bekleden in de raad van bestuur van Fortis.

Unizo wil eindejaarsversiering handelszaken

Unizo Knokke-Heist heeft de horeca en winkeliers in de badstad gevraagd om gezamenlijk de eindejaarssfeer nog meer uitstraling te geven. De organisatie lanceerde een oproep naar de ondernemers om hun etalage of gevel op een sfeervolle manier te verlichten en te versieren. Om dat verzoek een handje te helpen verbindt Unizo een wedstrijd aan het initiatief. De best verlichte, meest sfeerrijke handelszaken in de badstad zullen gelauwerd worden met een waardevolle prijs en de nodige aandacht in de pers.

Tentoonstelling Letterstreken van start in Scharpoord

In de Scharpoord bibliotheek opende dinsdag de tentoonstelling “Letterstreken” z’n deuren. Het is een initiatief van de centra voor basiseducatie. Deze reizende tentoonstelling kadert binnen een sensibiliseringsactie van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. De bedoeling is om laaggeletterden aan te zetten een bezoek te brengen aan hun bibliotheek. De West-Vlaamse cursisten van de centra voor basiseducatie kregen de opdracht een persoonlijke kijk op hun provincie neer te pennen. Een beroepsfotograaf zorgde telkens voor een bijpassende foto. Zo krijgt de bezoeker van de tentoonstelling een verrassende, frisse kijk op onze provincie.

3.12.07

Drugsdealer opgepakt in Knokke-Heist

De politie van Knokke-Heist heeft een jongeman van 21 opgepakt op beschuldiging van drugdealen. Bij een huiszoeking werd in de woning van de jongen een bescheiden cannabisplantage aangetroffen. Ook vonden de speurders 400 plastic zakjes voor het verpakken van wiet. De twintiger werd al geruime tijd door de politie in het oog gehouden omdat hij verdacht werd van het handelen in softdrugs. De jongeman zou echter ook cocaïne gedeald hebben. Dat wordt nu verder uitgezocht.

Sombere voetbalzondag

Het is een vrij rampzalige voetbalzondag geworden voor ploegen uit de badstad. Bij FC Knokke hielp de terugkeer van Henk Houwaart als trainer alvast niet om de ploeg in Eerste Provinciale te behoeden voor een 2-0 nederlaag tegen SK Torhout. FC Knokke staat nu 14de met eveneens 14 punten. In Tweede Provinciale A werd in de wedstrijd Kortemark tegen FC Heist bijna uitsluitend eenrichtingsvoetbal geserveerd. De eindstand 3-0 had nog een stuk hoger liggen. FC Heist komt op de 14de plaats in de rangschikking met 13 punten. In Derde Provinciale B moest VVWestkapelle thuis aantreden tegen Jabbeke. De wedstrijd op het Molenhoekterrein eindigde in 1-1 gelijkspel. VVW blijft op de derde plaats met 30 punten. In Vierde Provinciale B werd Zeemeeuw Zeebrugge op eigen terrein in de pan gehakt door het team van St Joris. De uitslag 1-6. Zeebrugge blijft laatste in het klassement met 4 punten. De wedstrijd tussen Loppem en Moerkerke werd uitgesteld.

Wordt nieuwe regering in Knokke-Heist gevormd...??

De Vlaamse zanger Claude heeft met zijn nieuwe singel "Het is kerstmis" een oproep gelanceerd om Vlamingen en Walen in Knokke-Heist samen te brengen voor het zingen van kerstliederen. Dat zou volgens z’n promotiebureau moeten gebeuren naar aanleiding van een kerstdiner dat op vrijdagavond 14 december ergens in de badstad gehouden wordt. Daar wil Claude zowel Vlaamse, Franstalige, Engelse als Latijnse kerstliederen laten weerklinken. De geboren Diksmuidenaar is ondermeer de auteur van 6 jeugdmusicals. In 1998 kreeg hij een plaats in het Guinness book of records met de meeste optredens binnen 24 uur in Vlaanderen. Met de meezingavond in Knokke-Heist wil zanger Claude Vindevogel reageren op het feit dat ons land nog steeds geen regering heeft. Volgens hem raken de doorsnee Vlaming en Waal er in de kerstsfeer in de badstad misschien wel uit.

2.12.07

Film van ex-Dynamo medewerkster op kortfilmfestival in Washington

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Nederlandse partij wil ontpolderen uitstellen

De Tweede Kamer in Den Haag kan het Scheldeverdrag goedkeuren zonder daarbij een besluit over ontpoldering te nemen. Dat heeft het Nederlandse Kamerlid Kees van der Staaij zondag verklaard. Het parlementslid van de partij SGP (de Staatkundig Gereformeerde Partij) heeft dat juridisch uit laten zoeken. Maandag praat de Kamer over het verdrag met ons land. Daarin wordt gestipuleerd dat Nederland een goede toegang tot de Antwerpse haven moet garanderen. In dat verdrag staat eveneens dat er 600 hectare nieuwe natuur wordt aangelegd. Daaronder ook het ontpolderen van de bufferzone van Het Zwin. Inmiddels heeft het grensoverschrijdende actiecomité "Red onze polders" zondag aan de leden van de vaste Kamercommissies van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevraagd om de Scheldeverdragen op te splitsen in een verdiepingsdeel en een deel waarin het natuurherstel is geregeld. De Nederlandse stichting "Levende Delta" publiceert maandag trouwens ook een alternatief plan voor ontpoldering.

Grensapothekers klagen

Apothekers in Knokke-Heist en andere gemeenten vlakbij de grens met Nederland klagen over een daling van hun omzet. Meer en meer inwoners trekken immers de grens over voor medicatie die bij onze noorderburen stukken goedkoper is. De aanschaf van geneesmiddelen in Nederland is voor Belgen wettelijk vokomen in orde. Niettegenstaande dat het open beleid ten opzichte van buitenlanders eigenlijk bedoeld is voor reizigers. De apothekersbond wil dat de overheid ingrijpt. Hoe dat in de praktijk zou kunnen is echter niet duidelijk.

LOK coördineert kinderopvang in Knokke-Heist

De gemeenteraad in de badstad heeft de statuten vastgelegd van een nieuw adviesorgaan. Het betreft het “Lokaal Overleg Kinderopvang” (LOK). De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeentepolitiek en afgevaardigden uit opvanggezinnen, kinderdagverblijven, basisscholen, OCMW, Jeugdraad, Sociale Raad, de Gezinsbond en buitenschoolse activiteiten. Een lokaal beleidsplan voor 6 jaar over kinderopvang wordt vanaf nu een vast onderdeel van het Sociaal Beleidsplan. De nieuwe adviesraad kwam er als gevolg van een besluit van de Vlaamse regering en werkt met steun van Kind & Gezin.