19.1.08

Nieuw vijfde tracé voor AX verder van Westkapelle

Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits heeft kort na de middag in Zeebrugge een vijfde variant voor de AX verbindingsweg uit de hoge hoed getoverd. Het alternatieve tracé voor de vierbaansweg tussen de N49 en de rotonde bij de Blauwe Toren zou in grote mate Westkapelle en de natuur ontzien. Er wordt namelijk slechts weinig ruimte ingepalmd van het vogelrichtlijngebied ten zuidoosten van Knokke-Heist. Burgemeesters Lippens, Moenaert en Bisschop hebben de minister inmiddels (voorzichtig) gelukgewenst met het onverwachte alternatief. Tot alles definitief vastligt blijft burgemeester Lippens echter z’n bedenkingen hebben. Hij heeft z'n verzet tegen de AX inmiddels opgegeven, maar noemde dit “minst slechte alternatief” echter nog steeds“een keuze tussen cholera en de pest”. De komende maanden zal tracé vijf op alle vlakken nog getoetst worden aan tracé één, dat veel dichter bij Westkapelle ligt. De minister wil alvast snel beginnen met het opmaken van een milieu- en effectenrapport (MER) en het opstarten van een procedure voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de regio. Na het overleg met de drie burgemeesters werd beslist om het aantal kruisingen met bestaande wegen te minimaliseren, het verkeer over een beperkte afstand in te tunnelen om lawaaioverlast te voorkomen voor omwonenden en het aantal onteigeningen tot een minimum te beperken. Minister Crevits hoopt het hele dossier tegen eind 2009 te kunnen afwerken. De aanleg van de havenrondweg zou vervolgens in 2010 kunnen van start gaan. Mogelijk zullen de plannen straks ook nog moeten rekening houden met een verbreding van het Schipdonkkanaal.

Uittreksel strafregister nu in Stadhuis Knokke

Vanaf woensdag 23 januari worden uittreksels uit het strafregister afgeleverd in de dienst Burgerzaken, kantoor stadhuis Knokke. Tot nog toe gebeurde dat in het politiekantoor. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dat in de volksmond ‘attest van goed gedrag en zeden’ genoemd wordt.

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Impressionisten passeerden reeds kaap van 10.000 bezoekers

Afgelopen donderdag werd bij de unieke tentoonstelling "Impressionisten in Knocke en Heyst" de 10.000ste bezoeker genoteerd. Het echtpaar Erwin en Marleen Van der Heggen uit Maldegem kreeg een gratis catalogus plus een ingekaderde gravure van de vuurtoren. Gedurende de laatste week werd Scharpoord overrompeld met bezoekers voor deze uitzonderlijke kunsttentoonstelling.


Het boekwerk dat de tentoonstelling begeleidt is trouwens veel “meer” dan een catalogus. In een tiental hoofdstukken worden de belangrijke schilders belicht die werkzaam waren in Knokke en Heist. Het boek schetst een beeld van het leven van de schilders van weleer en de badplaatsen aan de hand van fotomateriaal, documenten en gegevens van ondermeer Emile Verhaeren, kunstcriticus en dichter die ook te Knokke verbleef.

Waar verbleven ze, waar schilderden ze, waarom kwam de Franse impressionist Camille Pissarro naar Knokke? Speciale aandacht gaat naar de Duitse impressionist Paul Baum, Vader en zoon Parmentier, de dierenschilders Alfred Verwee en Geo Bernier, Felicien Rops in Heist, Theo Van Rysselberghe en Anna Boch beiden lid van “Les XX” en de luminist Emmanuel Viérin. Naast de catalogus is er een biografisch overzicht van meer dan 250 kunstenaars ooit werkzaam aan de Belgische Oostkust, meer bepaald in Heyst en Knocke.

Danny Lannoy en zijn ploeg mogen terugblikken op een geslaagd concept met bezoekers uit binnen- en buitenland. De meeste doeken waren afkomstig uit privé-verzamelingen en zullen waarschijnlijk nooit meer aan het kunstpubliek getoond worden. De tentoonstelling kreeg ruime belangstelling in de pers met gunstige kritieken in de media, zowel op radio als TV. De organisatie was verplicht een herdruk van de catalogus te voorzien. Deze zal binnenkort ter beschikking zijn in het Sincfala-museum of de betere boekhandel. Voor wie de tentoonstelling niet heeft bezocht kan het boek een troost zijn. Het 224 blz. tellende kunstboek is verkrijgbaar aan 39 € (uitgave Stichting Kunstboek).

ZONDAG BEGROETEN DE IMPRESSIONISTEN VERMOEDELIJK HUN 11.000ste BEZOEKER !

Krokuskriebels in Museum Sincfala

Krokuskriebels, een initiatief van de Gezinsbond, is tijdens de krokusvakantie voor het eerst ook te gast in Sincfala. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen dan in het Museum van de Zwinstreek terecht voor een speurtocht met allerlei denk- en doe-opdrachten. De rode draad is een zoektocht naar Fonske en zijn schaap. Deze figuurtjes spelen een centrale rol in de nieuwe museumvleugel, maar zijn nu ook in het Oud Schoolgebouw terug te vinden. Overal waar Fonske of zijn schaap opduikt is er een doe- of denkopdracht, de ene al wat makkelijker dan de andere. Na het bezoek gaan de kinderen niet met lege handen naar huis!

Krokuskriebels is er elke dag van zaterdag 2 tot en met zondag 10 februari 2008 in Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist. Leden van de Gezinsbond genieten van een korting bij een bezoek aan het museum. Meer info: 050 630 872, sincfala@knokke-heist.be en www.sincfala.be.

Midden 2009 beslissing ontsluiting Zeebrugge via Seine-Schelde West

Tegen midden 2009, het einde van de legislatuur van de Vlaamse regering, moet er een beslissing genomen zijn over het Seine Schelde-Westproject. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap. Het Seine-Schelde West-project moet de haven beter ontsluiten voor de binnenvaart door de verbreding van het Schipdonkkanaal. 'De trafiek via binnenvaart vertegenwoordigt amper 2,5 procent in Zeebrugge', zei Peeters. 'Dat is ondermaats. In Antwerpen is dat dertig procent. Het is essentieel dat daar iets aan gedaan wordt. 'Volgens Peeters moeten op termijn 500.000 tot 1 miljoen vrachtwagens van de weg worden gehaald.

18.1.08

Gesprek Lippens-Crevits over de AX

Sedert enkele maanden stuurt burgemeester Lippens van Knokke-Heist aan op een gesprek met Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits omtrent de resterende tracékeuzes van de AX. Dat is de nieuw aan te leggen hoofdweg tussen de N49 in Westkapelle en de Expresweg Brugge-Zeebrugge. Zaterdag is het dan eindelijk zover. De minister heeft toegestemd in een persconferentie samen met burgemeester Lippens, Patrick Moenaert, burgemeester van Brugge; Dirk Bisschop, burgemeester van Damme en havenvoorzitter Joachim Coens. Dat zal gebeuren in het Vandammehuis in Zeebrugge. Burgemeester Lippens is voorstander van een tracé dat zo ver mogelijk verwijderd ligt van de dorpskern van Westkapelle. Minister Crevits beschrijft ook het verder verloop van de procedure. Volgens Crevits waren voor de AX oorspronkelijk vier trajecten uitgestippeld. Daarvan zijn er nog twee over. De eerste loopt dichter langs de dorpskern van Westkapelle, maar ligt wel verder van het vogelrichtlijngebied daar in de buurt. Om aan de bezwaren van de inwoners van Westkapelle tegemoet te komen, werden nu twee van de vier aanvankelijk voorgestelde trajecten verder onderzocht in een optimalisatiestudie. De studie moest onder meer nagaan wat de effecten zijn van een gedeeltelijke ondertunneling van het traject. Daardoor zou ook de visuele hinder beperkt kunnen worden. Het traject loopt in Oostkerke (Damme) en Westkapelle door een uitgestrekt vlak polderlandschap. Ondertussen werd deze optimalisatiestudie afgerond. Daaromtrent geeft de minister verdere uitleg.

Loop van de Bevolking

Meer info over geboorten, huwelijken en overlijdens vind je HIER

Populieren worden vervangen

In de deelgemeente Knokke staan halverwege de Magere Schorre 25 kwijnende Italiaanse populieren. Acht daarvan zijn van binnen rot, en werden alvast weggenomen wegens het gevaar voor omvallen. Op het pleintje met het beeld van Tijl en Nele staan er ook nog eens 13, allemaal schuin in de richting van de parkeerplaats … Eén boom is onlangs omgewaaid en op een speeltoestel terechtgekomen, gelukkig zonder gewonden. Al die bomen zullen eerstdaags worden omgehakt. Ze zullen worden vervangen door knotwilgen.

Pony’s in zwinvlakte behandeld tegen uitgroeiende hoeven

Naar aanleiding van artikels in de plaatselijke media over zieke pony's in de weiden naast het Zwin, heeft de Milieudienst contact opgenomen met het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Volgens natuurwachter Koen Maréchal hebben de pony’s enkel last van krulhoef. Op de malse weiden van het Zwin slijten de hoeven van de dieren namelijk niet op natuurlijke wijze af, zoals dat normaal het geval is als ze op ruige ondergrond zouden vertoeven. De hoeven moeten dan ook worden afgeschaafd door een dierenarts. Alle pony’s worden eerstdaags behandeld, zodat ze van dit ongemak verlost zijn.

Ruiming oorlogspaden in Zwinduinen

Vrijdag is in het Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders gestart met de eerste fase van het ruimen van oorlogsrestanten. Het betreft een deel van de overtollige wegen ten noorden van de centrale betonbaan. Het Agentschap voor Natuur en Bos is trouwens van plan om de bevolking van Knokke-Heist meer informatie te verschaffen over de stand van zaken van het LIFE-natuurproject ZENO. Dat is het letterwoord afgeleid van: Zwinduinen Ecologische NatuurOntwikkeling. Het Europese natuurherstelprogramma voor de Zwinduinen omvat allerlei beheersmaatregelen voor het 222 hectare groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen “Het Zoute” en het Provinciale Natuurpark ‘Het Zwin’. De werken zijn gestart eind 2006 en worden gespreid over vier jaar. Er is een totaalbudget van zo’n 2.540.000 euro beschikbaar. Hoe dat allemaal besteed wordt zal op dinsdagavond 29 januari duidelijk worden tijdens een gratis informatiesessie in het Cultuurcentrum Scharpoord. De avond wordt geleid door Karl Vandenberghe van Focus.

Einde-van-België-Wiske straks op Cartoonale Knokke-Heist

Komende zomer zal het Internationaal Cartoonfestival een extra publiekstrekker in huis hebben. Naast de winnaars van de bronzen, zilveren en gouden hoed en een paar honderd geselecteerde cartoons wordt namelijk ook ruimte gemaakt voor toptekeningen uit andere wedstrijden zoals de Press Cartoon Belgium. Ook de Nederlandse tegenhanger is traditioneel van de partij. De winnende prent van de Inktspotprijs zal trouwens in Knokke-Heist extra aandacht trekken. Donderdag won de Nederlandse tekenaar Raymond Hendriks de prijs namelijk met een tekening over de crisis in de Belgische politiek. Hij tekende de bekende cartoonfiguur Wiske met de kleuren van de Belgische vlag in haar strikje en kruisjes als ogen. Erboven in grote kapitalen EINDE en daarachter heel klein FIN. De winnende tekening was op 14 november in de Nieuwe Revu verschenen en gaat straks ongetwijfeld heel wat volk trekken in onze badstad.

Cartoonfestival 15.07-30.09.2008 oa in de Lagunahal en Scharpoord.

Zware straf voor Knokke-Heistenaar wegens vluchtmisdrijf

Een bestuurder uit Knokke-Heist moest zich donderdag verantwoorden voor de Brugse politierechtbank. Hij had vorig jaar langs de Lippenslaan een ongeval veroorzaakt en vluchtmisdrijf gepleegd. De politie kon echter snel achterhalen wie de bestuurder was van het aanrijdende voertuig. Tijdens de verklaringen bleek dat de man gereden had onder invloed van alcohol. De Knokke-Heistenaar daagde niet op voor de rechtbank. Hij kreeg van de politierechter een boete van 3.300 euro en een rijverbod van zeven maanden met psychologische en medische proeven.

17.1.08

Maurice Lippens verlaat volgend jaar de Compagnie

Zoals bekend nam Compagnie Het Zoute er vorige week een directielid bij. Patrick Mertens de Wilmars is nu samen met Philippe Muylle gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Compagnie Het Zoute Real Estate. Het blijkt nu dat de bekende vastgoedmaatschappij volgend jaar ook op zoek moet naar een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur. Maurice Lippens, de jongere broer van de burgemeester, wordt binnenkort 65, namelijk op 9 mei van dit jaar. Gezien echter de ontslagen van bestuursleden steeds in april worden meegedeeld naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering, zal Maurice Lippens pas in april 2009 uit de Compagnie stappen. Ondertussen blijft hij voorzitter van de raad van bestuur, voorzitter van het directiecomité en voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité. Burgemeester Lippens verliet in april vorig jaar reeds de Compagnie, nadat hij 65 was geworden.

Recrutering dienstencheque-huishoudhulpen

Wegens een tekort aan poets- en huishoudhulpen die aan de slag willen in het kader van de dienstencheques organiseert Daoust Dienstencheques een eerste Dienstencheques Recruitment Day in Knokke-Heist. Sinds het onstaan van de dienstencheques in 2004 hebben al meer dan 50.000 mensen via dit systeem een job gevonden in hun buurt. Velen stapten daarbij uit het zwartwerk. Toch is er ondermeer in Knokke-Heist nog steeds een lange wachtlijst van particulieren die op zoek zijn naar huishoudhulp. De rekruterings- en informatiedag is nu zaterdag dan ook speciaal gericht op huishoudhulpen.

zaterdag 19 januari van 9u tot 16u in het Daoust-agentschap, Lippenslaan 81

Berghes Racing zondag toch in Dakar?

Alhoewel Parijs-Dakar 2008 is afgelast door de onveilige situatie in Mauritanië probeert een groepje rally-entoesiasten rond Steve Van Den Berghe uit Heist zondag toch in Dakar te belanden. Eerder hadden ze mekaar allemaal in Casablanca getroffen om vervolgens per jeep en drie moto’s richting Mauretanië en dan Senegal te rijden. Twee dagen geleden heeft het team de moto’s weer op de aanhangwagen gezet in de hoop sneller vooruit te komen. Ze hebben daarbij de kustweg genomen. Woensdagavond is het Berghes Racing team dan veilig en wel in het Senegalese grensstadje Saint Louis gearriveerd. Inmiddels hebben de diverse nationale en plaatselijke clubs in de hoofdstad de handen in elkaar geslagen om zondag toch een rasechte DAKAR-DAKAR te organiseren. Het volledige trajekt naar de Lac Rose wordt gereden. Heistenaar Steve Van Den Berghe zal er zondag met de moto aan deelnemen.

Geen Zwintriathlon voor Vanhoenacker

Marino Vanhoenacker heeft zijn programma voor 2008 bekendgemaakt. Opvallend is daarbij zijn AFwezigheid op de Zwintriathlon in Knokke-Heist. In de aanloop naar de Iron Man in Hawaii start hij in vijf wedstrijden, waaronder twee Belgische. De eerste wedstrijd wordt een halve triatlon in Lissabon, gevolgd door nog een halve op Saint-Croix. Na een hoogtestage komt Vanhoenacker zijn titel verdedigen op de kwart van Brugge. Tijdens de zomer kiest hij voor Klagenfurt en de Marc Herremans Classic in Antwerpen. Daarna trekt hij naar Hawaii waar op 11 oktober het wereldkampioenschap gehouden wordt. Knokke-Heist valt dit seizoen duidelijk weer uit de boot. Vanhoenacker won de Zwintriathlon in de badstad nog in 2005.

Scharpoord schakelt Bibdichter in

Op donderdag 31 januari wordt uiteraard ook in de Bibliotheek van Scharpoord de jaarlijkse Gedichtendag gevierd. Voor het eerst werd voor deze gelegenheid een zogeheten "bibdichter" ingehuurd. Tussen 14 en 20u kan iedereen bij deze dichter terecht om zijn of haar schrijfsels en bedenkingen in poëtische bewoordingen te laten vertalen. Elke bezoeker kan zo met een eigen gedicht naar huis én krijgt ook een poëzieattentie. Bovendien kan men zich laten verrassen door een blind-date-gedichtenbundel te lenen.

Blue Angel krijgt drie jaar cel voor slagen

Een 32-jarige man is in Brugge wegens opzettelijke slagen en verwondingen veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Met de veroordeelde gaat het om een lid van de motorbende Blue Angels, die in 2005 drie mensen zwaar toetakelde. Op een carnavalsfeest in Torhout sloeg hij twee jongeren in elkaar. Daarna richtte hij in Zeebrugge zijn agressie op een voormalig lid van de motogroep die zijn kentekens en tatoeages -tegen de regels in- nog niet had verwijderd. Op de parking van transportzone sloeg hij de man in kwestie bewusteloos.

De aanloop naar Carnaval in Heist

In Heist breekt dit weekend pas echt de drukke carnavalsperiode aan. Zaterdagavond wordt in zaal Ravelingen het Prinsenbal 2008 gehouden. Er wordt gekozen voor Vera 1 of voor de ludiek toegevoegde kandidaat Dorus 1. Meteen worden ook de nummers getrokken die de volgorde bepalen van de wagens in de Carnavalstoet. Een week later krijgt het Mega Carnavalbal z'n beslag met de Zware Jongens uit Nederland. En ook al in Ravelingen volgt dan op zondagnamiddag 27 januari de verkiezing van de Seniorenprins en –prinses, georganiseerd door de Orde van de Mossel.

Mensen willen reserveoverzet

In Sluis en omstreken is men niet te spreken over een onderzoeksrapport dat aangeeft dat een reserveveerboot tussen Breskens en Vlissingen niet nodig is. De laatste weken was er geen verbinding met het fietsvoetveer over de Scheldemonding omdat beide veerponten pech hadden. De aanbeveling dat men het onderhoud van de veren beter moet beheren wordt weggelachen. Ook een aantal gedeputeerden houdt het been stijf en eist minstens de huur van een derde overzetboot. Anders dreigt West-Zeeuws Vlaanderen om de haverklap in de isolatie te raken.

Natuurpunt naar de Zwinduinen

Natuurpunt Knokke-Heist zet zondag het nieuwe activiteitenjaar in met een geleide wandeling in het Vlaams natuurreservaat “de Zwinduinen”. Volgens natuurgids Benny Bil krijgen de deelnemers het winterduin op z’n mooist te zien. Het wordt dan ook aangeraden om een verrekijker mee te brengen en laarzen aan te trekken. De Zwinduinen zijn met hun 222 ha het grootste reservaat en waarschijnlijk ook het soortenrijkste natuurgebied op het grondgebied van Knokke-Heist. Met deze en andere activiteiten wil Natuurpunt het ruime publiek overtuigen van het belang van de laatste stukjes natuur in onze regio.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Gids: Benny Bil - tel. 050/32.38.72

Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro

16.1.08

Bert Bossyns start Transat 6.50 campagne aan Oostkust

Begin 2007 werden de eerste krijtlijnen voor een nieuw zeilproject uitgestippeld. De geboorte van het Sailing Across – Mini-Transat 2011 project was een feit. Vandaag, één jaar later, wordt het tijd om naar buiten te treden. Het team achter dit project bestaat uit Glenn Van den Bergh (communicatie), Glenn De Brouwer (technische assistentie) en Bert Bossyns (schipper en projectleider). Nadat Bert als schipper van Felicity alle Europese zeeën heeft doorkruist en als voordekker op het zeilschip ‘Diabolic’ van het wedstrijdzeilen heeft kunnen proeven, werd het tijd voor een stap voorwaarts. Met de aankoop van een serie Mini 650, werd de eerste echte stap gezet naar het in de praktijk brengen van datgene waar al enkele maanden over werd gepraat en gediscussieerd. Op 12 november 2007 werd een serie TipTop aangekocht van de hand van de Franse ontwerper Sam Manuard. Tijdens de kerstvakantie werd de mini van Lorient naar België over gezeild.


Met als thuishaven Zeebrugge zal Felicity II – BEL 585 nu elk weekend gespot kunnen worden langs onze Oostkust. De volgende jaren zal er intensief getraind worden op verschillende vlakken, om in 2011 aan de Transat 650 deel te nemen. Gedurende het zeilseizoen 2008 zal Felicity II buiten de trainingsuren, ook op het water te zien zijn tijdens verschillende wedstrijden. Op deze manier kunnen ze alle manoeuvres bij alle omstandigheden in oefenen. Enkele van de wedstrijden waaraan ze zullen deelnemen zijn het ‘Light Vessel weekend’, Oostende-Ramsgate, … Om echt competitief te worden, moet er uiteraard tegen andere mini zeilers gevaren worden. Het is dan ook in dit opzicht dat het schip vanaf 2009 in Franse wateren zal rondvaren en zal deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door de mini-klasse.
Het officiële startschot van het project zal op de Belgian Boatshow worden gegeven in Februari 2008. Het schip zal te bezichtigen zijn in hal 3, waar het op vrijdag avond 15/2 ook zal worden gedoopt.

Eerste vrijwilligersbeurs

In Scharpoord werd woensdag voor de eerste keer een vrijwilligersbeurs gehouden. Die werd georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale. Dat is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligerswerk in Knokke-Heist. Meer dan twintig organisaties hebben er hun werking voorgesteld en presenteerden hun vacatures. Met de deelnemers ging het onder meer om het Rode Kruis, de Zorggroep Oostkust, de vzw Kleine Dennen, het Provinciaal Natuurpark Het Zwin, en verschillende gemeentelijke diensten. Momenteel zijn er onder meer vacatures voor vrijwilligers bij de Seniorenraad, Oxfam Heist en de Oppasdiensten.

Voor meer informatie kan je steeds terecht in de Vrijwilligerscentrale, Meerlaan 32, 050-63.04.30 of op www.vrijwilligerscentraleknokke-heist.be.

Klimaatsverandering drijft vogels uit

Door opwarming van de aarde verhuizen langzaam maar zeker vogels uit onze regio. "Het klimaat dat ze nodig hebben verdwijnt", zeggen deskundigen bij de Vogelbescherming. Als gevolg van klimaatsverandering verhuizen vogels naar het noord-oosten en sommige soorten zullen uitsterven. Vogels die nu in Zuid-Europa leven komen ervoor in de plaats, maar veel minder. De Vogelbescherming pleit voor het in stand houden van kleine natuurgebiedjes waardoor vogels minder snel hoeven te verhuizen. Vooral weide- en watervogels dreigen uit onze regio te verdwijnen, zoals tureluur, lepelaar en kluut.

Nieuwe bevelhebber mijnenjager Primula

In de Marinebasis vond een militaire plechtigheid plaats voor de bevelsoverdracht van de commandant van de mijnenjager Primula. Eerste Luitenant ter Zee Nico Hoornaert uit Kortrijk-Marke wordt de nieuwe commandant in opvolging van Limburger Gert Laenen. Deze wordt op zijn beurt de nieuwe commandant van de mijnenjager Aster. Eerste Luitenant ter Zee Hoornaert trad in dienst in 1986 waarna hij studeerde aan de Koninklijke Militaire School. Hij deed reeds ervaring op aan boord van de schepen Aster, Narcis, Westdiep, Godetia, Wielingen en Wandelaar. Van 2004 tot 2006 was hij adjunct kabinetschef van de Chef Defensie. De nieuwe bevelhebber van de Primula is gehuwd en vader van twee kinderen.

Nog over de Omnipas 65+

In een reactie op onze nieuwsverzorging over de problemen met de Omnipas 65+ heeft De Lijn meer duidelijkheid verschaft. Het laattijdig bezorgen van de nieuwe Omnipassen bij de 65-plussers heeft te maken met technische problemen bij het bedrijf dat de kaarten moest aanmaken. Daarom heeft de tram- en busmaatschappij nu beslist dat de oude omnipas nog tot het einde van januari kan gebruikt worden op eenvoudig vertoon. De nieuwe Omnipas, die nu in versneld tempo wordt toegestuurd, blijft 5 jaar lang geldig en moet niet meer ontwaard worden in het controle-apparaat.

Gino Caen verlaat VVW

Na 5 jaar verlaat Gino Caen bij het einde van het voetbalseizoen z’n trainerschap bij VVWestkapelle. De bekende coach heeft over de jaren de ploeg gebracht waar die nu is: veilig op de derde plaats in het klassement van Derde Provinciale. In zijn afscheidsbrief noemt Caen VVW “de compleetste club” uit zijn spelers- en trainersloopbaan. Inmiddels heeft het bestuur van de ploeg al heel wat kandidaturen binnen voor de opvolging van Caen. Namen werden nog niet vrijgegeven. Ondertussen is Westkapelle al 12 wedstrijden op rij ongeslagen. De tien punten voorsprong op de nummer vier in de rangschikking geven verder duidelijk zicht op een ticket voor de eindronde. Komende zondag wordt Veldegem aangepakt…

Dringend nood aan chauffeurs

In onze regio is er weer dringend nood aan professionele chauffeurs voor nationaal en internationaal vervoer. Dat is met name het geval bij transporteur De Rese. Het bedrijf met vestiging op de industriezone Blauwe Toren investeert voor 1,65 miljoen euro in de aankoop van nieuwe vrachtwagens. Het gaat om vijftien nieuwe trekkers. De gloednieuwe trekkers worden uitgerust met boordcomputers en zullen binnen de maand operationeel zijn.. Chauffeurs krijgen binnen het bedrijf nog een opleiding rond veilig en milieuvriendelijk rijden. De Rese is gespecialiseerd in bulkvervoer van suiker, granulaten en mout. Daarnaast zijn er nog de ADR transporten met gevaarlijke stoffen. Alles samen telt het bedrijf straks 95 vrachtwagens. Het bedrijf pakt komende zaterdag van 9 tot 13uur uit met een jobdag om nieuwe chauffeurs te vinden.

Meer info HIER

15.1.08

Gouden Klakker Award in Heist

Op zaterdag 26 januari organiseert het Mega CarnavalbalTeam hun jaarlijkse evenement in de Heistse zaal Ravelingen. Voor het vertier zorgen dit keer de Zware Jongens uit Nederland. Dezelfde avond wordt voor het eerst ook de “Gouden Klakker Award” toegekend. Deze award is weggelegd voor de persoon die zich het meest inzet voor het Heistse carnaval. Honderden mensen zijn momenteel met de voorbereiding bezig ten einde de carnavalsviering voor het volle pond te doen slagen. Zowel wagenbouwers, textielnaaisters als gretige carnavalpromotors kunnen de nieuwe titel in de wacht slepen. Geïnteresseerden kunnen inmiddels via het internet hun stem uitbrengen op de site www.carnavalheist.com .

Jeugdpoëziewedstrijd gigantisch succes

Met meer dan 800 inzendingen mag de Jeugdpoëziewedstrijd in Knokke-Heist nu al een gigantisch succes genoemd worden. Dit keer werden trouwens ook heel wat gedichten uit Nederland ontvangen. De Jeugdpoëziewedstrijd wordt ingericht door de Marnixring “De Blinckaert”, de Bibliotheek en het Cultuurcentrum Scharpoord. Het thema “Een land heel dichtbij of hier ver vandaan” verschafte de jeugdige dichters uiteraard heel wat vrijheid. De prijsuitreiking van deze wedstrijd wordt in Scharpoord gehouden op woensdag 30 januari (19u). Dat is de vooravond van de eigenlijke gedichtendag. Dan worden niet alleen de prijzen uitgereikt. Voordrachtkunstenaar Frank De Gruyter draagt ingezonden gedichten voor. Axel Peleman en band geven de avond een muzikaal tintje en Stefanie De Clerck, leerlinge van de Kunstakademie, praat de avond aan elkaar.

De toegang is gratis. Kaarten dienen echter gereserveerd aan de balie van het Cultuurcentrum (tel.050.630400).

Men gelooft er weer in bij FC Knokke

“Sfeer en inzet zijn er weer” bij FC Knokke. Dat was het commentaar van spelers op de winwedstrijd van zondag. Hulptrainer Eddy Sys noemde de overwinning op Menen “het begin van de redding”. De ploeg staat dan ook te trappelen om zondag de reddingsoperatie verder uit te voeren door een stevige wedstrijd neer te zetten tegen Rumbeke. Toch mag men verwachten dat in de toekomst steeds meer de kaart van de jongeren zal getrokken worden. Zondag reeds pakte FC Knokke naast reservekeeper Dhondt uit met drie juniores in de dugout: Hauters, Tsetis en Vanacker. Alle drie maakten ze een prima invalbeurt.

Gaat Sluis ’s zondags dicht?

De zondagse sliert wagens die zich uit onze regio op weg begeeft naar Sluis om daar te kuieren en te winkelen behoort mogelijk spoedig tot het verleden. Sluis Promotie en de middenstandsvereniging in Sluis zijn erg bezorgd over de plannen van de Nederlandse regering om de koopzondagen af te schaffen. Dit doemscenario kwam er onder druk van een paar christelijk-fundamentalistische partijen. Gevreesd wordt dat de plannen grote gevolgen zullen hebben voor heel de streek. Met name de werkgelegenheid zal nog verder teruglopen. Middenstandsvoorzitter Christ Langenberg vindt dat Sluis een aparte status verdient. "Al vanaf 1908 zijn de winkels, na de komst van het Belgisch pensionaat, op zondag open. Dat verworven recht zullen we ons nooit laten afpakken." Burgemeester Sala riep de middenstand van Sluis inmiddels op om desnoods richting Den Haag te trekken om daar de belangen te verdedigen.

Problemen rond de Omnipas 65+ van De Lijn

Heel wat 65-plussers in Knokke-Heist en andere kustplaatsen maken zich ongerust omdat ze nog steeds geen nieuwe Omnipas ontvangen hebben. Vanaf 1 januari moet de nieuwe pas gebruikt worden om gratis van de kusttram en de bussen van De Lijn te kunnen gebruik maken. Heel wat ouderen durven momenteel dan ook niet met de oude pas op de tram stappen. Die moet namelijk ‘ontwaard’ worden en dan wordt door het controle-apparaat een foutmelding gegeven. De Lijn heeft nu meegedeeld dat elke gerechtigde ten laatste tegen 18 januari een nieuwe omnipas 65+ zal ontvangen. Die pas moet in de toekomst niet meer ontwaard worden. Ondertussen mag men tot vrijdag nog reizen met vertoon van de oude omnipas. De vraag stelt zich waarom De Lijn zo laat orde op zaken stelt. Als een groep reizigers hun vervoerskaart niet meer moet ontwaarden dan is het duidelijk dat de cijfers voor het aantal reizigers in de toekomst nooit de werkelijkheid kan weerspiegelen.

14.1.08

Autoveer weer vlot

Het autoschip The City of Sunderland, dat in de vroege uren van maandag op weg van Zeebrugge naar de Britse haven Tees Port vastliep op een zandbank voor de kust van Norfolk is maandagavond rond 22.40u weer vlot gekomen. Twee sleepboten en twee reddingsvaartuigen verleenden daarbij assistentie. De Car Carrier met 642 auto’s aan boord wordt in de loop van de nacht naar dieper water gesleept. Dinsdagochtend werd de boeg van het schip aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen ten einde de zeewaardigheid na te gaan. Ook wordt nagegaan waarom het schip zich heeft vastgevaren op de Haisborough zandbank, zo’n 14 km buiten de kust van Great Yarmouth. Het vaartuig dat in het Eiland Man geregistreerd staat heeft 13 bemanningsleden aan boord. Bij het vastlopen van het bijna 9600 ton metende schip deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Zes jaar geleden is The City of Sunderland bij zwaar weer ook al een keer vastgelopen op een zandbank. Dat gebeurde toen in de Baltische Zee bij Hanko. In de loop van dinsdagochtend heeft het autoveer inmiddels de reis naar Newcastle (Tees Port) verder gezet.

Gewonde pony's grazen in Zwinpolders

In Knokke-Heist is andermaal deining ontstaan omdat in de velden naast het Zwin enkele zieke of gewonde pony's staan. Het gaat om Shetlandpony's die het gras van de velden naast het natuurreservaat begrazen. Eén van de dieren kruipt al een tijdje op de enkels. Het dier heeft moeite om recht te staan. Enkele mensen die met de natuur zijn begaan, willen dat er snel wordt opgetreden, desnoods door Dierenbescherming Vlaanderen. De pony's zijn al minstens een week ziek. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de verantwoordelijken voor de dieren zelf nog niets hebben gemerkt.

De "lichtzoekende" Impressionisten zijn laatste week ingegaan

Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE

Weer autoschip uit Zeebrugge in moeilijkheden

In de vroege uren van maandagmorgen is andermaal een autoschip uit Zeebrugge in moeilijkheden geraakt. De Car Carrier “City of Sunderland” liep met 642 auto’s aan boord vast op een zandbank (Haisborough Sands) zo’n 14 km buiten de kust van het Oost-Engelse Great Yarmouth (graafschap Norfolk). Het vaartuig dat in het Eiland Man geregistreerd staat heeft 13 bemanningsleden aan boord. Bij het vastlopen van het bijna 9600 ton metende schip deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Men hoopt het vaartuig bij hoog water rond de middag weer vlot te krijgen. Het schip maakt 10 graden slagzij. Omdat de zuidwestenwind momenteel wisselend tussen 6 en 8 Beaufort waait heeft de autocarrier het vanwege de hoge opbouw erg te verduren. Twee sleepboten uit Felixstowe zijn onderweg naar het getroffen vaartuig. De “City of Sunderland” was zondag om 16u van kaai 503 in Zeebrugge afgevaren. Het schip was op weg naar Teesport in het noorden van Engeland. Het is de tweede keer in evenveel maanden dat een autoschip uit Zeebrugge in moeilijkheden geraakt. Begin december was dat het geval met het Zweedse autoschip Figaro, dat toen in de problemen kwam voor de kust van Cornwall.

Ruimere speelpleinwerking

De speelpleinwerking in Knokke-Heist wordt in de toekomst ook uitgebreid naar kortere vakanties. Dat gebeurt op vraag van de Vaste Commissie van Toezicht op Speelpleinwerking en kadert in het gemeentelijke jeugdbeleid. In de badstad kan men voor de speelpleinwerking terecht in het Fosgebouw in de Smedenstraat, in de Korenbloem langs de Breed Veertien, in de Blekker in de Van Steenestraat en in de Speelpelle in Westkapelle. In de zomer verder nog in het Pimpampoentje en de sportcomplexen. Meer informatie omtrent de korte vakantiewerking kan men bekomen in De Marge of via JeugdKnokke-Heist.be.

Wagen in Leopoldkanaal

Zondagavond is in Oostkerke bij Damme een wagen in het Leopoldkanaal gereden. Het ongeval gebeurde omstreeks 20 uur. Het was afgelopen weekend zeer druk op de bermweg langs het kanaal. Aanleiding is de start van de werken aan het kruispunt Veldzicht. Daardoor kan het verkeer van Knokke-Heist niet meer via de Koolkerkesteenweg van Westkapelle naar Damme of Brugge. De chauffeur van de wagen kon zichzelf bevrijden. Hij kwam er vanaf met een nat pak. De brandweer van Knokke-Heist kwam ter plaatse om het voertuig te takelen.

13.1.08

Kerend tij voor FC Knokke?

De harde woorden van voorzitter Guido Demey aan het adres van de gevestigde spelers bij FC Knokke hebben hun uitwerking duidelijk niet gemist. Hij had ermee gedreigd om jeugdvoetballers op te stellen indien de zogeheten “voetbalvedetten” er niet in slaagden het degradatiegevaar te keren. Een eerste stap is zondagnamiddag alvast gezet. FC Knokke versloeg de elf van SC Menen met 0-3. In het klassement van Eerste Provinciale staat FC Knokke nu op de 14de plaats met 17 punten. In Tweede Provinciale A verloor FC Heist met 3-4 het pleit van Oostduinkerke. Net voor rust werd thuiskeeper Tom Pollet met rood uitgesloten. Oostduinkerke diepte de 1-2 ruststand uit tot 1-4, maar Heist keerde nog tot 3-4 terug onder impuls van zijn nieuwe coach De Oliveira. Vlaminck scoorde een tweede keer en ook Plaetinck trapte de bal in het doel.Heist staat voorlaatste met 13 punten. In Derde Provinciale B veegde VVWestkapelle op eigen terrein de vloer aan met de ploeg van Beernem. De Eindstand 2-0. VVW staat met 38 punten afgescheiden op de derde plaats in de rangschikking.

Jong geweld in overlevingsoorlog FC Knokke?

Als de gevestigde spelers de komende weken het roer niet duidelijk omgooien dan wil FC Knokke-voorzitter Guido Demey desnoods zijn “jong geweld in de overlevingsoorlog” gooien. "Als we moeten degraderen, zal dat gebeuren met mijn positieve Knokse jeugd en niet met zogenaamde sterspelers” aldus Demey. Afgelopen week werden bij FC Knokke twee kernvergaderingen gehouden waar de puntjes op de i werden gezet. "Aan balletdansers heb ik lak. Goed, ik ben een zwart-wit figuur, maar ik heb totaal geen zin om me in de steek gelaten te voelen door voetballers die zichzelf in de galerij van de voetbalvedetten plaatsen', vertelt Demey. “Trouwens vallen er nog meer dan tien duels af te werken en het woordje paniek vind ik nergens in mijn woordenboek', aldus de FC Knokke voorzitter vOOr de wedstrijd van zondag tegen Menen.

Ook politie Knokke-Heist in strijd tegen kinderkanker

Ook de Politiezone Damme/Knokke-Heist helpt mee in de strijd tegen kanker. Bij de dienst worden in de loop van het jaar zo’n 35 gsm’s vervangen. Die worden allemaal geschonken aan de actie tegen kinderkanker van de krant Het Nieuwsblad onder het motto “Red een kinderleven met je oude gsm”. Daartoe heeft de politieraad in de badstad het licht op groen gezet. Ook privé-telefoons worden in de inzamelingsbox gestopt, die in het politiekantoor staat opgesteld. Ondertussen werden via de krant trouwens reeds meer dan 10.000 oude gsm’s ingezameld. Per gsm gaat 3,5 euro naar projecten tegen kinderkanker.